Panasonic KXTG8100HG Használati utasítások


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8100HG Használati utasítások | Manualzz
TG8100HG(hg-hg).book Page 1 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TG8100HG
A készülék SMS kompatíbilis és rendelkezik hívófél-azonosító
funkcióval. Ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához Önnek elő kell
fizetnie távközlési szolgáltatója/telefontársasága megfelelő
szolgáltatására.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán
át!
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is
hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
TG8100HG(hg-hg).book Page 2 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Bevezetés
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonját.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Csatolja ide, illetve őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, mert szüksége lehet rá, ha bármilyen
garanciális javításra lenne szüksége.
Gyári szám (a bázisállomás alján található)
Vásárlás kelte
A kereskedő neve és címe
Megjegyzés:
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék
megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE)
1999/5/EC irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok
letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
2
TG8100HG(hg-hg).book Page 3 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Tartalom
Előkészületek
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fontos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kezelőszervek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Csatlakoztatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az akkumulátor behelyezése/cseréje . . . . . . . 9
Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kijelzővédő üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A táplálás be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . 10
Az útmutatóban használt szimbólumok. . . . . 10
Kijelző nyelve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A tárcsázási mód beállítása
(Tone [DTMF]/Pulse [impulzusos]) . . . . . . . . 11
Dátum és idő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . 12
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
k Telefonkönyv
Hordozható készülék telefonkönyv . . . . . . . . 15
Lánctárcsázás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
N A hordozható készülék
beállításai
A hordozható készülék beállításai. . . . . . . . . 18
Idő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Csengő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
L A bázisállomás beállításai
X SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet)
Az SMS (Short Message Service:
rövid szöveges üzenet) használata . . . . . . .
Az SMS be-/kikapcsolása. . . . . . . . . . . . . . .
Az SMS üzenetközpont számainak
tárolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenet küldése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenet fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
26
26
27
28
Többkészülékes használat
További készülékek használata . . . . . . . . . .
A hordozható készülék bejelentkezése a
bázisállomáson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belső hívás (intercom) hordozható
készülékek között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás hordozható készülékek között,
konferencia hívások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonkönyv adatok átmásolása . . . . . . . . .
29
29
31
31
32
Hasznos információk
Karakterek bevitele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . .
33
36
36
40
41
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
A bázisállomás beállításai. . . . . . . . . . . . . . . 22
Hívásbeállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . . 23
j Hívófél azonosítása
szolgáltatás
A hívófél azonosítása szolgáltatás
használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hangposta szolgáltatás. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
TG8100HG(hg-hg).book Page 4 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Szám
Tartozék tételek
Mennyiség
1
Hálózati adapter a bázisállomáshoz (Típusszám: PQLV207CE)
1
2
Telefonvonal-vezeték
1
3
Újratölthető akkumulátor AAA (R03) méret
(Típusszám: HHR-55AAAB vagy HHR-4EPT)
2
4
Hordozható készülék akkumulátor fedél*1
1
*1 A hordozható készülék akkumulátor fedél kiszállításkor a helyén van a kézibeszélőben.
1
2
3
4
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Panasonic forgalmazóval.
Szám
1
2
3
Típusszám
KX-TGA810FX
KX-TCA94EX
KX-A272
Leírás
Kiegészítő DECT kézibeszélő
Mikrofon/fülhallgató (fejbeszélő)
DECT átjátszó állomás
2
Megjegyzés:
L Amikor akkumulátort cserél kizárólag 2 db AAA (R03) méretű 750 mAh kapacitású nikkel-metálhidrid
(Ni-MH) akkumulátort használjon. Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk
(Típus: P03P).
L Nem vállalunk felelősséget a készülék olyan sérüléséért vagy egyéb károsodásáért, amely nem
Panasonic újratölthető akkumulátorok használatából ered.
4
TG8100HG(hg-hg).book Page 5 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
Fontos információk
Általános
L Csak a termékhez kapott, az útmutatóban
megadott hálózati adaptert használja, lásd: 4.
oldal.
L A hálózati adaptert csak szabványos 220–
240 V-os hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– a hordozható készülék akkumulátora(i)
lemerült(ek) vagy meghibásodott
(meghibásodtak).
– hálózati áramkimaradás esetén.
– a billentyűzár be van kapcsolva.
L Ne nyissa fel a bázisállomást, se a hordozható
készüléket csak, ha cseréli az
akkumulátor(oka)t.
L Ezt a berendezést nem szabad használni
kórházi és intenzív gyógyászati berendezések
közelében, illetve nem használhatják
pacemakerrel élő személyek.
L Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a
készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. A
készülék ne legyen kitéve túlzott füst, por,
rezgés vagy ütés hatásának.
Környezet
L Ne használja a készüléket víz közelében.
L A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó
tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb.
Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a
hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
L Mivel csak a hálózati adapter segítségével
lehet a készüléket leválasztani az
áramellátásról, ügyeljen arra, hogy a hálózati
aljzat a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen legyen.
Figyelmeztetés:
L Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében
a készüléket ne érje eső, sem más nedvesség!
L Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha füstöt
észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan
hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Amennyiben a
készülék már nem füstöl, vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
Figyelmeztetés az akkumulátorokra
vonatkozóan
L Azt javasoljuk, hogy az útmutatóban megadott
akkumulátor(oka)t használja, lásd: 4. oldal.
Csak újratölthető akkumulátor(oka)t
használjon.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert
felrobbanhat(nak). Szabaduljon meg a
használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak
megfelelően!
L Ne nyissa fel, ne rongálja az
akkumulátor(oka)t! Az akkumulátor(ok)ból
kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőrvagy szemsérüléseket okozhat. Ha az
elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az
akkumulátor(oka)t, nehogy rövidre zárják
(őket) olyan elektromos vezetők, mint pl.
gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor(ok)
és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és
égési sérülést okozhat.
L Az akkumulátor(oka)t csak a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően töltse!
L Az akkumulátor(ok) töltéséhez csak a tartozék
bázisállomást (vagy töltőt) használja!
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátor(ok)
megduzzadhat(nak) vagy felrobbanhat(nak).
Tájékoztató az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról (háztartások)
5
TG8100HG(hg-hg).book Page 6 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken
és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az
elhasznált elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad keverni az általános
háztartási szeméttel. A megfelelő kezelés,
visszanyerés és újrahasznosítás érdekében
kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen átveszik
azokat. Más lehetőségként bizonyos
országokban a termékeket a helyi
kiskereskedője is visszaveheti, amennyiben
hasonló, új terméket vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az egészségre
esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként
okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a legközelebbi
kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen
hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki. Amennyiben a használt
termék elemet vagy akkumulátort tartalmaz,
kérjük, a helyi környezetvédelmi előírások
betartásával, külön ártalmatlanítsa ezeket.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus
berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen
kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával
további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással
kapcsolatban az Európai Unión kívüli
országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban
érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja
ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a
helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és
érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő
módjáról.
6
Kezelőszervek
Hordozható készülék
K
L
A
B
C
D
E
F
G
H
M
N
I
J
O
P
A Hangszóró
B Töltőérintkező
C Kijelző
D Program gombok
E Mikrofon-fülhallgató (Headset) csatlakozó
F {C} (Beszéd) gomb
G Navigátor gomb ({^}/{V}/{>}/{<})
H {s} (Kihangosítás) gomb
I Hívóbillentyűzet
J {R} (Flash) gomb
K Töltés kijelző/Csengetés kijelző
Üzenet kijelző
L Hallgató
M {ih} (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
N {C/T} (Törlés/Némítás) gomb
O {INT} (Belső hívás) gomb
P Mikrofon
TG8100HG(hg-hg).book Page 7 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
Bázisállomás
A
B
C
A Töltőérintkező
B {x} (Személyhívó) gomb
Kijelző
ikon
Jelentés
e
Az ébresztés be van kapcsolva.
(20. oldal)
d
A hangzásjavítás magas vagy
mély hangra van állítva. (13.
oldal)
U
A csengő hangerő ki van
kapcsolva. (18. oldal)
f
Az éjszakai mód be van
kapcsolva. (20. oldal)
[2]
A hordozható készülék száma
(készenléti üzemmód kijelzés
beállítása, 18. oldal)
-2-
A bázisállomás száma
(készenléti üzemmód kijelzés
beállítása, 18. oldal)
h
Új SMS üzenet érkezett*2 (27.
oldal)
j
Megírt SMS üzenete 160
karakternél hosszabb.*2 (26.
oldal)
m
Megtelt az SMS memória.*2
C Csengő
Kijelzések
Ikonok megjelenítése
Kijelző
ikon
Jelentés
w
Bázisállomás hatósugarán
belül
L Amikor villog: a hordozható
készülék keresi a
bázisállomást. (a
bázisállomás hatósugarán
kívül, a hordozható készülék
nincs bejelentkezve a
bázisállomáson vagy a
bázisállomás nincs áram
alatt)
x
A hordozható készülék eléri a
bázisállomást. (belső hívás,
személykeresés, a
bázisállomás beállításainak
megváltoztatása stb.)
A vonalat éppen egy másik
hordozható készülék használja.
*1 Csak a hívófél azonosítása szolgáltatás
előfizetői számára
*2 csak az SMS-re előfizetett felhasználóknál
Menü ikonok
Készenléti üzemmódban a középső program
gomb lenyomása megjeleníti a hordozható
készülék fő menüjét. Ebből különböző
szolgáltatásokat és beállításokat érhet el.
Menü
ikon
Menü/szolgáltatás
k
A hordozható készülék külső
hívást folytat.
j
Hívólista
y
Nem fogadott hívás*1 (24. oldal)
X
SMS (rövid szöveges üzenet)
i
Az akkumulátorok töltődnek.
K
Időbeállítások
Az akkumulátor töltöttsége
N
Kézibesz. beál.
L
Bázisbeállítás
1
7
TG8100HG(hg-hg).book Page 8 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
Menü
ikon
Menü/szolgáltatás
M
Kijelző beáll.
Program gombok
A hordozható készüléken 3 program gomb
található. Egy program gomb lenyomásával a
közvetlenül felette látható ikonnal jelzett
szolgáltatást vagy műveletet választhatja ki.
Csatlakoztatások
A hálózati adapter bázisállomáshoz való
csatlakoztatásakor egy rövid hangjelzés hallható.
Ha nem hallható, ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
Rögzítő
Program gomb ikonok
8
Program
gomb
ikon
Művelet
F
Visszatér az előző képernyőhöz.
"
Megjeleníti a menüt.
#
Elfogadja az aktuális választást.
B
Megjeleníti az előzőleg
tárcsázott telefonszámot.
H
Megnyitja a hordozható
készülék telefonkönyvet.
C
Megjeleníti a telefonkönyv
keresés menüt.
!
Kikapcsolja a billentyűzár
szolgáltatást. (13. oldal)
A
Akkor jelenik meg, amikor egy
telefonkönyv bejegyzést beír
vagy szerkeszt, vagy amikor
SMS üzenetet ír.
D
Tárcsázási szünetet illeszt be.
(13. oldal)
G
Törli a kiválasztott tételt.
E
Akkor jelenik meg, amikor a
program gombnak nincs
funkciója.
(220–240 V, 50 Hz)
A telefonhálózathoz
Csak a készülékhez kapott
hálózati adaptert és
telefonvonal-vezetéket használja.
Megjegyzés:
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
L A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva
kell lennie. (Az adapter használat közben
melegszik. Ez nem jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon)
elhelyezett vagy földre szerelt hálózati
csatlakozóba kell dugaszolni. Ne dugaszolja a
hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati
csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt
kicsúszhat a csatlakozóból.
Elhelyezés
L A maximális hatótávolság és a zavarmentes
üzemeltetés érdekében a bázisállomást
helyezze:
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől
vagy egy másik telefontól.
– kényelmes magasságban, központi helyen.
TG8100HG(hg-hg).book Page 9 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
Az akkumulátor
behelyezése/cseréje
Fontos:
L Csak a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat
használja, lásd: 4, 5. oldal.
L Amikor az akkumulátorokat cseréli, javasoljuk
az újratölthető Panasonic akkumulátorok
használatát, lásd: 4, 5. oldal.
1 Határozottan nyomja meg a zárat a
hordozható készülék akkumulátor fedélen,
és a fedelet csúsztassa el a nyíl irányában.
L Amikor az akkumulátorokat cseréli,
először a (S) jelű végüket emelje ki a régi
akkumulátoroknak.
2 Először az akkumulátorok negatív, (T) jelű
végét helyezze be. Helyezze vissza a
hordozható készülék akkumulátor fedelét.
L A töltés kijelző kigyullad, amikor a hordozható
készüléket a bázisállomásra helyezi.
Töltőérintkező
Megjegyzés:
L A hordozható készülék a töltés során
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Ha a készüléket azonnal használni szeretné,
töltse az akkumulátorokat legalább 15 percig.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék és a
bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer
egy száraz, puha ruhadarabbal, mert különben
az akkumulátorok töltése nem lesz megfelelő.
Ha a készülék szennyeződésnek, vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
mintegy 7 órára.
A töltés során a kijelzőn váltakozva jelenik meg
a(z) i és az akkumulátor töltöttségét jelző
ikon.
Ha az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, a(z)
1 ikon folyamatosan látható a kijelzőn.
Az akkumulátor
töltöttsége
1
Feltöltött
2
Közepes
3
Alacsony
Amikor villog: Fel kell
tölteni.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
Működés
Működési idő
Folyamatos használat
mellett
max. 12 óra
Folyamatos készenléti
üzemmódban
max. 150 óra
9
TG8100HG(hg-hg).book Page 10 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az
akkumulátorok az első töltéskor nem érik el
teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok
maximális teljesítőképességüket csak néhány
teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után
érik el.
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól
függ, hogy a hordozható készüléket milyen
sűrűn használja (pl. beszélgetés), és attól is,
hogy milyen gyakran nem használja
(készenlét).
L Az akkumulátor működési élettartama a
használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően lerövidülhet.
L A hordozható készülék még a teljes feltöltése
után is a bázisállomáson hagyható, mert ez
nincs káros hatással az akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az
akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze
a hordozható készüléket a bázisállomásra, és
töltse legalább 7 órán keresztül.
Kijelzővédő üzemmód
A kijelző megvilágítás teljesen kialszik, ha
egy (1) percig nem működteti a hordozható
készüléket, és az nincs a bázisállomáson.
Ha a hordozható készüléket használni kívánja,
amikor az kijelzővédő üzemmódban van, akkor a
kijelző újbóli bekapcsolásához először nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z) {ih}
gombot.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z) {ih}
gombot.
10
Az útmutatóban használt
szimbólumok
Szimbólum Jelentés
"
Nyomja meg a(z) " (középső
program) gombot.
i
Folytassa a következő
művelettel.
#
Nyomja meg a(z) # (középső
program gomb) gombot.
j
Válassza ki az említett
hordozható készülék
X
beállítások menü ikont (7.
K
oldal).
N
L
Példa: N (hordozható készülék
M
beállítások menü ikon)
Válassza ki a N ikont a {^}, {V},
{<}, vagy {>} megnyomásával.
“”
Nyomja meg a {^} vagy a {V}
gombot, hogy kiválassza a
kijelzőn idézőjelben lévő
szavakat (pl.:
“Időbeállítások”).
Kijelző nyelve
1 {ih} i " (középső program gomb)
2 Válassza ki a N ikont a {^}, {V}, {<}, vagy
{>} megnyomásával. i # (középső
program)
3 Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot a
“Kijelző beáll.” kiválasztásához. i
#
4 Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot a
“Nyelvválasztás” kiválasztásához. i
#
5 Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot a kívánt
nyelv kiválasztásához. i # i {ih}
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért,
nyomja meg a(z) {ih} gombot, nyomja meg
a(z) " gombot, nyomja meg a(z) {V}
gombot, nyomja meg a(z) # gombot,
TG8100HG(hg-hg).book Page 11 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Előkészületek
nyomja meg kétszer a(z) {V} gombot, nyomja
meg a(z) # gombot, nyomja meg háromszor
a(z) {V} gombot, nyomja meg a(z) #
gombot, válassza ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg a(z) # gombot. Nyomja meg
a(z) {ih} gombot.
A tárcsázási mód beállítása
(Tone [DTMF]/Pulse
[impulzusos])
Állítsa át a tárcsázási módot az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően.
“Tone (DTMF)”: Válassza ezt az üzemmódot,
ha DTMF hívásos központhoz csatlakozik.
“Pulse (Impulz.)”: Válassza ezt forgógépes
illetve impulzus üzemmódú szolgáltatási
területen.
1 " (középső program gomb)
2 Válassza ki a L ikont a {^}, {V}, {<}, vagy
{>} megnyomásával. i # (középső
program gomb)
3 Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot a
“Hívási mód” kiválasztásához. i #
4 Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot a
“Tárcsázási mód” kiválasztásához. i
#
5 Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot, hogy
kiválassza a kívánt beállítást. i # i
{ih}
5 Írja be az aktuális napot, hónapot és évet.
Példa: 17. május 2006.
{1}{7} {0}{5} {0}{6}
6 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 3:30 PM
{0}{3} {3}{0} i Nyomja meg a(z) {*}
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a(z)
“03:30 PM” felirat.
7 # i {ih}
Megjegyzés:
L Egy számjegy javításakor a kurzor
mozgatásához nyomja meg a(z) {<} vagy {>}
gombot, majd végezze el a javítást.
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa
be újra a dátumot és a pontos időt.
Dátum és idő
1 " (középső program gomb)
2 Válassza ki a N ikont a {^}, {V}, {<}, vagy
3
4
{>} megnyomásával. i # (középső
program gomb)
Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot a
“Időbeállítások” kiválasztásához. i
#
Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot a
“Dátum/idő beáll” kiválasztásához. i
#
11
TG8100HG(hg-hg).book Page 12 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
C Hívások kezdeményezése/fogadása
csengetés kijelző villog. A törléshez
nyomja meg a(z) {ih} gombot.
Hívások kezdeményezése
1 Emelje fel a hordozható készüléket, és
2
3
tárcsázza a telefonszámot.
L Ha egy számjegyet javítania kell, nyomja
meg a(z) {C/T} gombot, majd írja be
helyes számot.
{C}
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Kihangosítás
1 Beszélgetés közben a kihangosítás
bekapcsolásához nyomja meg a(z) {s}
gombot.
L Beszéljen a hívóval felváltva.
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében használja a
kihangosítást csendes környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja
meg a(z) {C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Egy hívás alatt nyomja meg a {^} vagy a {V}
gombot.
Az újratárcsázás szolgáltatás
Az előzőleg tárcsázott (egyenként legfeljebb 24
számjegyű) telefonszámok újratárcsázhatóak.
Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 szám automatikusan a
kimenő híváslistába kerül.
1 B (jobb oldali program gomb)
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválassza a kívánt számot.
3 {C} / {s}
L Ha megnyomja a {s} gombot, és a másik
fél vonala foglalt, a készülék legfeljebb 11szer, automatikusan újratárcsázza a
telefonszámot. Amíg a hordozható
készülék az újratárcsázásra vár, a
12
Szám módosítása a kimenő híváslistában,
mielőtt felhívná azt
1 B (jobb oldali program gomb)
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválassza a kívánt számot. i "
3 “Szerk. és hív” i #
4 A kurzor mozgatásához nyomja meg a(z)
{<} vagy a(z) {>} gombot. i Szerkessze
a számot.
L Vigye a kurzort a törlendő számra, majd
nyomja meg a(z) {C/T} gombot.
L Vigye a kurzort annak a helynek a jobb
oldalához, ahová be kíván illeszteni egy
számot, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
5 {C} / {s} / #
Számok törlése a kimenő híváslistában
1 B (jobb oldali program gomb)
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
3
4
kiválassza a kívánt számot. i "
“Törlés” i #
L Ha a listában lévő összes számot törölni
akarja, válassza a(z) “Mindent töröl”
lehetőséget, majd nyomja meg a(z) #
gombot.
“IGEN” i # i {ih}
A kimenő híváslistában lévő hívószám
tárolása a hordozható készülék
telefonkönyvben
1 B (jobb oldali program gomb)
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválassza a kívánt számot. i "
3 “Tel.könyvbe ír” i #
4 Írja be a nevet (max. 16 karakter; 33. oldal).
i#
5 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot.
6
7
i#
Válassza ki a kívánt kategóriát (15. oldal).
i#
“Mentés” i # i {ih}
TG8100HG(hg-hg).book Page 13 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
C Hívások kezdeményezése/fogadása
Egyéb szolgáltatások
Hangzásjavítás
Hívás közben Ön megváltoztathatja a hallgató
hangminőségét.
1 Egy hívás közben nyomja meg a(z) "
gombot.
2 “Magas hangok” vagy “Mély hangok”
i#
L Megjelenik a(z) d ikon.
Némítás
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a
másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
Saját hangjának elnémításához nyomja meg
a(z) {C/T} gombot.
L Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja
meg ismét a(z) {C/T} gombot.
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta
beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a(z) "
(középső program) gombot.
L Megjelenik a(z) ! ikon.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg,
és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a(z)
! (középső program) gombot.
R gomb (az újrahíváshoz)
Az {R} gomb opcionális telefonfunkciók
elérésére szolgál. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Megjegyzés:
L Ha készüléke alközpontra csatlakozik, a(z)
{R} gomb megnyomása egyes alközponti
szolgáltatások eléréséhez szükséges, pl.
hívás átadása másik mellékállomásra. A
részletek iránt érdeklődjön az alközpont
forgalmazójánál.
L Ön megváltoztathatja a hurokmegszakítási
időt (22. oldal).
Szünet gomb (alközponti/távhívási
szolgáltatást igénybe vevő felhasználók
számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani.
Példa: Ha Önnek le kell nyomnia a {0}
számgombot egy fővonal eléréséhez
(előválasztó szám) a külső telefonszám manuális
tárcsázása előtt, akkor a {0} tárcsázása után
feltehetően várnia kell a városi tárcsázási
hangra.
1 {0} i D
2 Tárcsázza a telefonszámot. i {C} / {s}
Megjegyzés:
L A D gomb minden egyes lenyomása egy 3
másodperces szünetet hoz létre. Ha hosszabb
szüneteket kíván beilleszteni, nyomja le
egymás után többször a gombot.
Ideiglenes tone tárcsázás (forgógépes és
impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone
tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie
(pl. elektronikus banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a(z) {*},
majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Hívások fogadása
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) {C} vagy
a(z) {s} gombot.
L Ön a hívást a(z) {0} - {9}, {*} illetve {#}
közül bármelyik hívógombbal, vagy a(z)
{INT} gombbal is fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal
szolgáltatás)
13
TG8100HG(hg-hg).book Page 14 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
C Hívások kezdeményezése/fogadása
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Automatikus hívásfogadás szolgáltatás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készülék bázisállomásról való leemelésével
fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a(z)
{C} gombot. A szolgáltatás bekapcsolása: 19.
oldal.
A hordozható készülék csengő hangerő
beállítása, amikor hívás érkezik
Nyomja meg a(z) {^} vagy a(z) {V} gombot.
Készülékkereső
E funkció segítségével megtalálható az
elkallódott hordozható készülék.
1 Nyomja meg a bázisállomáson a(z) {x}
gombot.
2 A személykeresés leállításához nyomja meg
a bázisállomáson a(z) {x} gombot, vagy
nyomja meg a hordozható készüléken a(z)
{ih} gombot.
14
TG8100HG(hg-hg).book Page 15 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
k Telefonkönyv
Hordozható készülék
telefonkönyv
A hordozható készülék telefonkönyv lehetővé
teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül
kezdeményezzen hívásokat. 200 nevet és
telefonszámot írhat be a hordozható készülék
telefonkönyvbe, mindegyik telefonkönyv
bejegyzéshez kategóriát rendelhet.
Adatok beírása a hordozható
készülék telefonkönyvbe
1 H (bal oldali program gomb) i "
2 “Új bejegyzés” i #
3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter; 33.
oldal). i #
4 Írja be az illető telefonszámát (max. 24
5
6
számjegy). i #
Válassza ki a kívánt kategóriát. i #
“Mentés” i # i {ih}
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a hordozható
készülék telefonkönyvben lévő adatok gyors és
egyszerű megkeresésében. Amikor egy adatot
visz be a hordozható készülék telefonkönyvbe,
hozzárendelheti a kívánt kategóriát. Ön
megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz
rendelt kategóriák nevét (Barátok, Család stb.),
majd kategória szerint kereshet a
telefonkönyvben. A hívófél azonosítása
szolgáltatás előfizetői számára további
kategória-szolgáltatások állnak rendelkezésre
(24. oldal).
Kategória nevek megváltoztatása
1 H (bal oldali program gomb) i "
2 “Kategória” i #
3 Válassza ki a kívánt kategóriát. i #
4 “Kategória név” i #
5 Szerkessze a nevet (max. 10 karakter; 33.
oldal). i # i {ih}
Hordozható készülék telefonkönyv
adatok megkeresése és felhívása
A hordozható készülék telefonkönyv adatok
kereshetők az első karakter szerint, kategória
szerint vagy pedig az összes hordozható
készülék telefonkönyv adaton való lépkedéssel.
Ha megtalálta a kívánt bejegyzést, nyomja meg
a(z) {C} gombot.
Az összes adat végignézése
1 H (bal oldali program gomb)
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
megjelenítse a kívánt bejegyzést.
Első karakter szerinti keresés (index keresés)
1 H (bal oldali program gomb)
2 Nyomja meg azt a számgombot ({0} - {9}),
amelyik tartalmazza az Ön által keresett
karaktert (33. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
gombot, hogy megjelenítse az adott
számgombon lévő, egyes betűknek
megfelelő első tételt.
L Ha az Ön által kiválasztott betűhöz nem
tartozik bevitel, a következő tétel jelenik
meg.
L A karakter beviteli mód
megváltoztatásához:
C i “ABC keresés” i # i
Válassza ki a karakter beviteli módot. i
#
3 Ha szükséges, nyomja meg a {^} vagy a {V}
gombot, hogy végiggörgesse a
telefonkönyvet.
Kategória szerinti keresés
1 H (bal oldali program gomb) i C
2 “Kateg. keresés” i #
3 Válassza ki a keresett kategóriát. i #
4
L Ha a(z) “Minden” lehetőséget választja,
a készülék befejezi a kategória szerinti
keresést.
Ha szükséges, nyomja meg a {^} vagy a {V}
gombot, hogy végiggörgesse a
telefonkönyvet.
15
TG8100HG(hg-hg).book Page 16 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
k Telefonkönyv
Adatok szerkesztése a hordozható
készülék telefonkönyvben
Név, telefonszám, kategória megváltoztatása
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (15. oldal).
i"
2 “Szerkesztés” i #
3 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16
karakter; 33. oldal). i #
4 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot.
(max. 24 számjegy). i #
5 Válassza ki a kívánt kategóriát. i #
6 “Mentés” i # i {ih}
Adatok törlése a hordozható
készülék telefonkönyvből
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (15. oldal).
i"
2 “Törlés” i #
3 “IGEN” i # i {ih}
Az összes adat törlése
1 H (bal oldali program gomb) i "
2 “Mindent töröl” i #
3 “IGEN” i #
4 “IGEN” i # i {ih}
Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben lévő adat hozzárendelése
egy gyorstárcsázó gombhoz
Az {1} - {9} hívógomb mindegyike gyorstárcsázó
gombként használható, miáltal Ön egy, a
hordozható készülék telefonkönyvben tárolt
számot egyszerűen, egyetlen számgomb
megnyomásával hívhat.
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (15. oldal).
i"
2 “Egygombos hívás” i #
16
3 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
4
kiválassza a kívánt hívógomb számot. i
#
L Ha a hívógombot már gyorstárcsázó
gombként használja, akkor a hívógomb
száma mellett egy “@” (csillag) jelenik
meg. Ha kiválasztja ezt a hívógombot,
felülírhatja a korábbi hozzárendelést.
“Mentés” i # i {ih}
Híváskezdeményezés gyorstárcsázó
gombbal
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}).
L A többi gyorstárcsázó gombhoz rendelt
adatokat is megtekintheti a {^} vagy {V}
gomb megnyomásával.
2 {C} / {s}
Gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat törlése
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}). i "
2 “Törlés” i #
3 “IGEN” i # i {ih}
Megjegyzés:
L A hozzátartozó telefonkönyv bejegyzés nem
törlődik.
TG8100HG(hg-hg).book Page 17 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
k Telefonkönyv
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás
közben tárcsázza a hordozható készülék
telefonkönyvben lévő telefonszámokat. Ez a
szolgáltatás például arra használható, hogy egy,
a hordozható készülék telefonkönyvben tárolt
calling card (telefonkártya) elérési számot vagy
egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás
nélkül adhasson be.
1 Hívás közben nyomja meg a(z) H gombot.
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválassza a kívánt bejegyzést.
L Ha az első karakter szerint kíván keresni
(index keresés), lásd: 15. oldal. Ha
kategória szerint akar keresni, lásd: 15.
oldal.
3 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z) #
gombot.
17
TG8100HG(hg-hg).book Page 18 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
N A hordozható készülék beállításai
A hordozható készülék beállításai
L Amikor a hordozható készülék egyéni beállításait végzi, az aktuális tétel illetve beállítás kiemelésre
kerül.
A hordozható készülék egyéni beállításai:
1 " (középső program gomb)
2 Válassza ki a N ikont a {^}, {V}, {<}, vagy {>} megnyomásával. i # (középső program gomb)
3 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy kiválassza a kívánt elemet a hordozható készülék
beállítások menüjéből. i #
4 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy kiválassza a kívánt elemet az almenüből. i #
L Néhány esetben esetleg egy második almenüből kell választania. i #
5 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást, majd nyomja meg az #
gombot, vagy kövesse a táblázat „Szolgáltatás” oszlopában lévő utasításokat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a {ih} gombot.
Hordozható
készülék
beállítások menü
Időbeállítások
Csengő beáll.
Almenü
Regisztráció
18
Szolgáltatás (alapbeállítás)
Dátum/idő beáll
Ébresztés
—
—
Csengőhangerő
—
Külső csengetés
—
Belső csengetés
—
Éjszakai mód
Kijelző beáll.
almenü
Tapéta
Háttérszín
Készenléti kij.
Kezdés/Befej.
Be/Ki
Csengetés
késl.
Kateg. kivál.
—
—
—
Nyelvválasztás
—
Kontraszt
—
Kézib. regiszt.
—
Dátum és idő: 11. oldal
Az ébresztés beállítása:
20. oldal
Hordozható készülék csengő
hangerő (Maximális)*1
Csengőhangok külső
hívásokhoz
(“Csengőhang 1”)*2
Csengőhangok belső
hívásokhoz
(“Csengőhang 3”)*3
(23:00/06:00): 20. oldal
(“KI”): 20. oldal
(“60 mp.”): 21. oldal
21. oldal
(“Tapéta1”)
(“Szín1”)
Kijelzés készenléti
üzemmódban (“KI”)*4
Kijelző nyelve (“Magyar”):
10. oldal
Kijelző kontraszt
(“Kontraszt 3”)
30. oldal
TG8100HG(hg-hg).book Page 19 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
N A hordozható készülék beállításai
Hordozható
készülék
beállítások menü
Bázisválasztás
Almenü
almenü
Szolgáltatás (alapbeállítás)
—
—
Egyéb opciók
Üzenet érkezett
—
Billentyűhang
Auto. beszélg.
—
—
Válasszon ki egy
bázisállomást (“Automata”):
30. oldal
Új üzenet figyelmeztetés
(“KI”)*5
Billentyűhangok be/ki (“BE”)
Automatikus hívásfogadás
be/ki (“KI”)*6
*1 Ha kikapcsolja a csengő hangerőt, a kijelzőn a(z) U ikon látható.
Ha a csengő ki van kapcsolva, a hordozható készülék még akkor is csenget:
– az ébresztésnél és a belső hívásoknál, minimális hangerővel
– a személykeresésnél, maximális hangerővel
*2 Ha valamelyik csengődallamot választja, az néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a
hívó bont mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy
tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
A készülékben előre beállított dallamokat a(z) © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. engedélyével
használjuk.
*3 A készülékben előre beállított dallamokat a(z) © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. engedélyével
használjuk.
*4 Ha a(z) “KI” van kiválasztva, csak az aktuális dátum és idő jelenik meg.
Ha a(z) “Kézibesz. száma” lehetőséget választotta ki, és az aktuális hordozható készülék
száma 2, akkor a kijelzőn a(z) “[2]” látható.
Ha a(z) “Bázis száma” lehetőséget választotta ki, és az aktuális bázisállomás száma 2, akkor
a kijelzőn a(z) “-2-” látható.
*5 Ez a szolgáltatás figyelmezteti Önt, hogy készüléke új SMS üzeneteket fogadott (26. oldal).
A hordozható készüléken lévő üzenet kijelző mindaddig villog, amíg Ön el nem olvasta az összes
új üzenetet.
Ha az üzenet figyelmeztetés szolgáltatás be van kapcsolva, az akkumulátor működési ideje
lecsökken (9. oldal).
*6 Az automatikus hívásfogadás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról való levételével jelentkezzen a hívásra. Önnek nem kell
megnyomnia a(z) {C} gombot.
19
TG8100HG(hg-hg).book Page 20 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
N A hordozható készülék beállításai
Idő beállítások
Csengő beállítások
Ébresztés
Éjszakai mód
Az ébresztés 3 percig szól a beállított
időpontban, egyszer vagy naponta. Előzőleg
állítsa be a dátumot és az időt (11. oldal).
1 " (középső program gomb) i N i
#
2 “Időbeállítások” i #
3 “Ébresztés” i # kétszer
4 Válasszon ki egy ébresztési módot. i #
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem
csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a
szolgáltatás olyankor hasznos, ha nem akarja,
hogy zavarják, például, amikor alszik.
A hordozható készülék kategória szolgáltatása
(15. oldal) segítségével Ön kiválaszthat olyan
kategóriákat is a hívókhoz, hogy azok hívásai
megkerüljék az éjszakai módot és csengessék a
hordozható készüléket (csak a hívófél
azonosítása szolgáltatás előfizetői számára).
Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (11.
oldal).
Megjegyzés:
L Javasoljuk, hogy amikor az éjszakai módot
bekapcsolja, akkor egyúttal kapcsolja ki a
bázisállomás csengőhangerőt (22. oldal).
KI
Kikapcsolja az
ébresztést. Nyomja
meg ismét a(z) #
gombot, majd a
befejezéshez
nyomja meg a(z)
{ih} gombot.
Egyszer
Az ébresztés
egyszer, a beállított
időpontban
hallatszik. Írja be a
kívánt napot és
hónapot.
Naponta ismétel
Az ébresztés
naponta, a beállított
időpontban
hallatszik.
5 Írja be a kívánt órát és percet. i #
6 Válassza ki a kívánt csengőhangot. i #
7 “Mentés” i # i {ih}
L Ha az ébresztés be van állítva, a kijelzőn
a(z) e ikon látható.
Megjegyzés:
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
bármelyik hívógombot.
L Beszélgetés közben vagy belső hívás
(intercom) üzemmódban az ébresztés csak a
hívás befejeztével szólal meg.
L Ha a(z) “Egyszer” lehetőséget választja, a
beállítás az ébresztés megszólalása után
“KI”-re változik.
20
Az éjszakai mód kezdési és befejezési
időpontjának beállítása
1 " (középső program gomb) i N i
#
2 “Csengő beáll.” i #
3 “Éjszakai mód” i #
4 “Kezdés/Befej.” i #
5 Írja be a kívánt órát és percet, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást.
6 Írja be a kívánt órát és percet, amikor le
kívánja állítani ezt a szolgáltatást.
7 # i {ih}
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 " (középső program gomb) i N i
#
2 “Csengő beáll.” i #
3 “Éjszakai mód” i #
4 “Be/Ki” i #
5 “BE” vagy “KI” i # i {ih}
L Amikor az éjszaki mód be van kapcsolva,
a kijelzőn a(z) f ikon látható.
TG8100HG(hg-hg).book Page 21 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
N A hordozható készülék beállításai
Csengetés késleltetés beállítása az éjszakai
módhoz
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható
készülék éjszakai mód közben is csengessen, ha
a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott
időtartam letelte után a hordozható készülék
csengetni kezd. Ha a(z) “Nincs csengetés”
lehetőséget választja ki, a hordozható készülék
éjszakai módban nem csenget.
1 " (középső program gomb) i N i
#
2 “Csengő beáll.” i #
3 “Éjszakai mód” i #
4 “Csengetés késl.” i #
5 Válassza ki a kívánt beállítást. i # i
{ih}
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1 " (középső program gomb) i N i
2
3
4
5
6
#
“Csengő beáll.” i #
“Éjszakai mód” i #
“Kateg. kivál.” i #
Nyomja le a kívánt kategória számokat. i
#
L A kiválasztott kategória szám villogni
kezd.
L Egy kiválasztott kategória szám
törléséhez nyomja meg ismét az adott
számot. A szám villogása megszűnik.
{ih}
21
TG8100HG(hg-hg).book Page 22 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
L A bázisállomás beállításai
A bázisállomás beállításai
L Használja a hordozható készüléket a bázisállomás egyéni beállításainak létrehozásához.
L Amikor a bázisállomás egyéni beállításait végzi, az aktuális tétel illetve beállítás kiemelésre kerül.
A bázisállomás egyéni beállításai:
1 " (középső program gomb)
2 Válassza ki a L ikont a {^}, {V}, {<}, vagy {>} megnyomásával. i # (középső program
gomb)
3 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy kiválassza a kívánt elemet a bázisállomás beállítások
menüjéből. i #
4 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy kiválassza a kívánt elemet az almenüből. i #
5 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást, majd nyomja meg az #
gombot, vagy kövesse a táblázat „Szolgáltatás” oszlopában lévő utasításokat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a {ih} gombot.
Bázisállomás
beállítások menü
Almenü
—
Csengőhangerő
Hívási mód
Egyéb opciók
Szolgáltatás (alapbeállítás)
A bázisállomás csengetési hangereje
(Közepes)
Tárcsázási mód
(“Tone (DTMF)”): 11. oldal
Flash
Változtassa meg a hurokmegszakítás (flash)
időtartamát (“100 msec.”).*1
Híváskorlátozás
23. oldal
Bázis PIN-kód
A bázisállomás PIN kódjának módosítása
(“0000”).*2
– Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű
PIN kódját.
i Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN
kódját. i #
Átjátszó mód
(“KI”): 31. oldal
*1 Szükség esetén változtassa meg a hurokmegszakítás (flash) időtartamát a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága vagy az alközpontja igényei szerint.
*2 Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja
meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette PIN kódját, forduljon a legközelebbi Panasonic szervizhez.
22
TG8100HG(hg-hg).book Page 23 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
L A bázisállomás beállításai
Hívásbeállítási lehetőségek
Híváskorlátozás
A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja
bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb
6 híváskorlátozás alá eső számot jelölhet ki, és
válassza ki, melyik hordozható készülékek
lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol,
azzal megakadályozza, hogy a korlátozott
hordozható készülékek az adott körzetben
bármilyen telefonszámot hívjanak.
1 " (középső program gomb) i L i
#
2 “Hívási mód” i #
3 “Híváskorlátozás” i #
4 Írja be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”).
5 A kívánt hordozható készülék szám
lenyomásával állítsa be, hogy mely
hordozható készülékek lesznek korlátozva.
L Megjelenik az összes, bejelentkezett
hordozható készülék száma.
L A villogó szám(ok) azt jelenti(k), hogy a
szám(ok)nak megfelelő hordozható
készülék(ke)en a korlátozás be van
kapcsolva.
L Egy hordozható készülék
híváskorlátozásának kikapcsolásához
nyomja meg ismét a számot. A szám
villogása megszűnik.
6 #
7 Válasszon ki egy memóriahelyet. i #
8 Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy
körzetszámot (max. 8 számjegy). i #
i {ih}
L Egy korlátozott szám törléséhez nyomja
meg a(z) {C/T} gombot.
23
TG8100HG(hg-hg).book Page 24 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
j Hívófél azonosítása szolgáltatás
A hívófél azonosítása
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. A hívóazonosító szolgáltatások
(mint pl. a hívó telefonszámának
megjelenítése) használatához Önnek elő kell
fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Hívóazonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a hívó
telefonszáma.
L A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívó
telefonszáma kerül naplózásra.
L Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a készülék
telefonkönyvében tárolt egyik telefonszámmal:
– A tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül
a bejövő híváslistában.
– A hordozható készülék a hívó
kategóriájához kijelölt kijelző háttérszínt és
csengőhangot fogja használni.
L Ha készüléke telefon alközponthoz
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a
hívóra vonatkozó információ.
L Ha a hívó olyan területről hív, amely nem
támogatja a hívóazonosítást, akkor a kijelzőn
a(z) “Hatótávon kívül” (területen kívüli)
szöveg jelenik meg.
L Ha a hívó fél kérte telefonszáma kijelzésének
letiltását, akkor a kijelzőn a(z) “Privát
hívó” szöveg jelenik meg.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék a
hívást nem fogadott hívásként kezeli. A kijelzőn a
y ikon és a nem fogadott hívások száma látható.
Ez jelzi, hogy meg kell-e tekintenie a bejövő
híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt, amíg
távol volt.
24
Várakozó hívás hívófél azonosító
Ezt a szolgáltatást a távközlési szolgáltató
nyújtja, és csak akkor működik, ha Ön előfizetett
erre a szolgáltatásra. Ha beszélgetés közben
várakozó hívás hangjelzést hall, a kijelzőn
megjelenik a második hívóra vonatkozó
információ. Fogadhatja a második hívást,
miközben az elsőt tartásba helyezi. A
szolgáltatás részletei iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál.
Hordozható készülék telefonkönyv
kategória szolgáltatásai
A kategóriák segíthetnek Önnek a hívó
azonosításában a hívók különböző kategóriáinál
alkalmazott, különböző kijelző háttérszínek és
csengőhangok használatával. Amikor a
hordozható készülék telefonkönyvbe egy
bejegyzést ír be, hozzárendelheti a kívánt
kategóriához (15. oldal). Amikor egy
kategóriához rendelt hívótól érkezik hívása, a
készülék az Ön által a kategóriához kijelölt kijelző
háttérszínt és csengőhangot fogja használni.
A kategória csengőhangok megváltoztatása
Ha a(z) “Külső csengetés” lehetőséget
választja ki, a készülék az Ön által beállított külső
csengetést (18. oldal) fogja használni, amikor
ettől a kategóriától érkezik hívás. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “Külső
csengetés”.
1 H (bal oldali program gomb) i "
2 “Kategória” i #
3 Válasszon ki egy kategóriát. i #
4 Válassza ki a kategória csengőhang aktuális
beállítását. i #
5 Válassza ki a kívánt csengőhangot. i #
i {ih}
A kategória kijelző háttérszín
megváltoztatása
Ha a(z) “Háttérszín” lehetőséget választja ki,
a készülék az Ön által beállított kijelző háttérszínt
(18. oldal) fogja használni, amikor ettől a
kategóriától érkezik hívás. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “Háttérszín”.
TG8100HG(hg-hg).book Page 25 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
j Hívófél azonosítása szolgáltatás
1
2
3
4
5
H (bal oldali program gomb) i "
“Kategória” i #
Válasszon ki egy kategóriát. i #
Válassza ki a kategória háttérszín aktuális
beállítását. i #
Válassza ki a kívánt színt. i # i
{ih}
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 " (középső program gomb) i j i
#
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
megjelenítse a kívánt bejegyzést. i "
3 “Törlés” i #
Bejövő híváslista
A bejövő híváslista megtekintése és
visszahívás
1 " (középső program gomb) i j i
#
2 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a legutolsó
3
hívástól kezdve keressen, illetve nyomja meg
a {^} gombot, hogy a legrégebbi hívástól
kezdve keressen.
L Ha a bejegyzést már megnézték vagy
fogadták, a kijelzőn a “Q” jel látható, még
akkor is, ha azt egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták.
L A tétel törléséhez nyomja meg a(z) G
gombot. i “IGEN” i #
{C} / {s}
A hívó telefonszámának módosítása
visszahívás előtt
1 " (középső program gomb) i j i
#
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
megjelenítse a kívánt bejegyzést.
3 " i “Szerk. és hív” i #
4 Módosítsa a hívószámot.
5
L Nyomja meg a ({0} - {9}) hívógombot egy
számjegy hozzáadásához, és nyomja meg
a {C/T} gombot a törléshez.
{C} / {s} / #
4
L Az összes bejegyzés törléséhez, válassza
ki a(z) “Mindent töröl” lehetőséget.
i#
“IGEN” i # i {ih}
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a hordozható készülék
telefonkönyvben
1 " (középső program gomb) i j i
#
2 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
megjelenítse a kívánt bejegyzést. i "
3 “Tel.könyvbe ír” i #
4 Folytassa a(z) „Adatok beírása a hordozható
készülék telefonkönyvbe”, 15. oldal 3.
lépésétől.
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Ha
előfizet erre a szolgáltatásra, akkor hívásaira a
távközlési szolgáltatója/telefontársasága
hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön nem
tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala.
Az üzeneteket a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti. A szolgáltatással
kapcsolatban keresse meg távközlési
szolgáltatóját/telefontársaságát.
25
TG8100HG(hg-hg).book Page 26 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
X SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet) használata
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges
üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan
vezetékes és mobil telefonokra illetve
telefonokról, amelyek támogatják a kompatibilis
SMS hálózatokat és szolgáltatásokat.
Fontos:
L Az SMS szolgáltatás használatához Önnek a
következőket kell tennie:
– előfizetni a hívófél azonosítása
szolgáltatásra és/vagy a megfelelő
szolgáltatásra
– ellenőrizni, hogy az SMS be van-e
kapcsolva
– ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a
helyes üzenetközpont számok
A részletekkel és az elérhetőséggel
kapcsolatosan forduljon távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
Megjegyzés:
L Összesen 47 üzenet menthető el (160
karakter/üzenet esetén). Az eltárolható
üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az
üzenethosszak nem érik el a 160
karakter/üzenetet.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem tudja használni
az SMS szolgáltatásokat.
Az SMS üzenetközpont
számainak tárolása
Az SMS üzenetközpont telefonszámokat az SMS
üzenetek küldése és fogadása sorrendben kell
tárolni.
L Ha további információra van szüksége,
forduljon a távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
1 " (középső program gomb) i X i
#
2 “Beállítások” i #
3 “1.Üzenetközpont” vagy
“2.Üzenetközpont” i #
4 Ha szükséges, szerkessze a számot. i
#
5 “Mentés” i # i {ih}
Megjegyzés:
L Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik
az 1. üzenetközpont telefonszáma elé be kell
adnia az alközpont fővonal hozzáférési számát
és egy tárcsázási szünetet.
Üzenet küldése
Új üzenet írása és küldése
1 " (középső program gomb) i X i
2
Az SMS be-/kikapcsolása
1 " (középső program gomb) i X i
2
3
4
26
#
“Beállítások” i #
“SMS BE/KI” i #
“BE” vagy “KI” i # i {ih}
3
4
#
“Új üzenet” i #
L Ha a kijelzőn megjelenik a(z) “^Szöveg
marad?” kérdés, a(z) {^} gomb
lenyomásával használhatja az Ön által
készített utolsó üzenet szövegét.
Írja be az üzenetet (33. oldal). i #
Írja be a célállomás telefonszámát (max. 20
számjegy). i #
L A hordozható készülék telefonkönyv
segítségével:
H i Válassza ki a telefonkönyv
bejegyzést. i # kétszer
L A bejövő híváslista segítségével:
TG8100HG(hg-hg).book Page 27 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
X SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot,
hogy kiválassza a partnert. i #
kétszer
L A kimenő híváslista segítségével:
A telefonszám kiválasztásához nyomja
meg ismételten a(z) B gombot. i #
kétszer
5 Az üzenet elmentéséhez válassza ki a(z)
“IGEN” lehetőséget. i #
6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a(z)
# gombot.
L A küldés törléséhez nyomja meg a(z)
{ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ez a készülék maximálisan 612 karakter
hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de az
elküldhető illetve fogadható maximális
karakterszámot esetleg korlátozza az Ön SMS
szolgáltatója/telefontársasága. A részletek
iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha üzenete 160 karakternél többet tartalmaz,
akkor az hosszú üzenet, amit a kijelzőn a(z) j
ikon mutat. Távközlési
szolgáltatója/telefontársasága a hosszú
üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a
többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik,
tárolja el az alközpont fővonal elérési számát
(28. oldal).
Elmentett üzenet küldése
1 " (középső program gomb) i X i
#
2 “Küldött lista” i #
3 Egy elmentett üzenet elolvasásához nyomja
4
5
meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválassza az üzenetet. i #
Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a(z)
" gombot. i “Küldés” i #
Az összes szám törléséhez nyomja meg, és
tartsa lenyomva a(z) {C/T} gombot, majd
folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”,
26. oldal 4. lépésétől.
Elmentett üzenet szerkesztése és
küldése
1 " (középső program gomb) i X i
#
2 “Küldött lista” i #
3 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválassza az üzenetet. i #
4 " i “Üzenet szerk.” i # i
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”,
26. oldal 3. lépésétől.
Elmentett üzenetek törlése
1 " (középső program gomb) i X i
#
2 “Küldött lista” i #
3 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválassza az üzenetet. i #
4 " i “Törlés” i #
5
L Az összes üzenet törléséhez válassza ki
a(z) “Mindent töröl”. i #
“IGEN” i # i {ih}
Üzenet fogadása
Amikor SMS üzenet érkezik:
– egy hangjelzés hallatszik (ha a hordozható
készülék csengője be van kapcsolva)
– megjelenik a(z) “Fogadás SMS-üzenet”
szöveg
– megjelenik a(z) h ikon
– a hordozható készüléken lévő üzenet kijelző
villog, ha az üzenet figyelmeztetés
szolgáltatás (19. oldal) előzőleg be lett
kapcsolva
– az új (olvasatlan) SMS üzenetek száma a(z)
h ikon mellett látható
Beérkezett üzenet olvasása
1 " (középső program gomb) i X i
#
2 “Fogadott lista” i #
3 Nyomja meg a {^} vagy a {V} gombot, hogy
kiválasszon egy üzenetet.
27
TG8100HG(hg-hg).book Page 28 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
X SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
L A már elolvasott üzeneteket egy “Q” jelzi,
még akkor is, ha egy másik hordozható
készülék segítségével olvasták el őket.
L Egy üzenet törléséhez nyomja meg a(z)
G gombot. i “IGEN” i #
4 Az üzenet tartalmának elolvasásához
nyomja meg a(z) # gombot.
Megjegyzés:
L Az üzenet küldőjének felhívásához nyomja
meg a(z) {C} vagy a(z) {s} gombot.
Válasz üzenetre
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
nyomja meg a(z) " gombot.
2 “Válasz” i #
3 Írja be az üzenetet (33. oldal). i #
4 Szerkessze a célállomás telefonszámát
és/vagy nyomja meg a(z) # gombot.
5 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”,
26. oldal 5. lépésétől.
Üzenet szerkesztése/továbbítása
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
3 Folytassa a(z) „Adatok beírása a hordozható
készülék telefonkönyvbe”, 15. oldal 3.
lépésétől.
A feladó számának szerkesztése
visszahívás előtt
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
nyomja meg a(z) " gombot.
2 “Szerk. és hív” i #
3 Módosítsa a hívószámot. i {C} / {s} /
#
SMS beállítások
SMS beállítások
Oldal
SMS be/ki (alapértelmezés:
“KI”)
26. oldal
1. Üzenetközpont
26. oldal
2. Üzenetközpont
26. oldal
Alközpont fővonal elérési
száma (alapértelmezés: “KI”)
28. oldal
nyomja meg a(z) " gombot.
2 “Üzenet szerk.” i #
3 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”,
26. oldal 3. lépésétől.
Beérkezett üzenetek törlése
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
nyomja meg a(z) " gombot.
2 “Törlés” i #
3
L Az összes üzenet törléséhez válassza ki
a(z) “Mindent töröl”. i #
“IGEN” i # i {ih}
A feladó számának tárolása a
hordozható készülék
telefonkönyvben
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
nyomja meg a(z) " gombot.
2 “Tel.könyvbe ír” i #
28
Alközpont fővonal elérési számának
tárolása (csak alközponti
felhasználók számára)
Tárolja el az alközpont fővonal elérési számát
(max. 4 számjegy), hogy az SMS üzenetek
rendben elküldésre kerüljenek. Amikor a
hordozható készülék telefonkönyvben vagy a
kimenő híváslistában lévő bejegyzésekre küld
SMS üzeneteket, az alközponti fővonal elérési
szám törlődik.
1 " (középső program gomb) i X i
#
2 “Beállítások” i #
3 “Külső vonal sz.” i #
4 “BE” i #
5 Szükség esetén írja be az alközpont fővonal
elérési számát, és vigyen be egy szünetet.
i#
6 “Mentés” i # i {ih}
TG8100HG(hg-hg).book Page 29 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Többkészülékes használat
További készülékek
használata
További hordozható készülékek
használata
Egyetlen bázisállomásra legfeljebb hat
hordozható készülék jelentkeztethető be. A
további hordozható készülékek használata
lehetővé teszi például a beszélgetést egy másik
hordozható készülékkel, belső hívás (intercom)
üzemmódban, miközben egy harmadik
hordozható készülék egy külső hívást bonyolít.
Az opcionális hordozható készülékek
rendelésére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható
készülékként használható, ajánlott típust lásd:
4. oldal. Ha más típusú hordozható készüléket
használ, akkor bizonyos műveletek (a
hordozható készülék beállításai, a
bázisállomás beállításai) esetleg nem állnak
rendelkezésére.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb négy
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez
lehetővé teszi további bázisállomások
elhelyezését, és a hatósugár kibővítését, ahol
hordozható készüléke(i) használható(k). Ha a
hordozható készülék “Automata” bázisállomáskiválasztásra van beállítva (30. oldal), akkor a
hordozható készülék automatikusan egy másik
bázisállomást keres, ha kilép az első
bázisállomás hatósugarából, és hívást akar
kezdeményezni vagy fogadni. A bázisállomás és
a vele kommunikáló hordozható készülékeket
nevezik „rádiócellának” vagy más néven
„rádiókörzetnek”.
Megjegyzés:
L A hívások elbomlanak, amikor a hordozható
készülék átlép egyik rádiókörzetből a másikba.
A hordozható készülék
bejelentkezése a
bázisállomáson
A bázisállomással szállított hordozható készülék
már be van jelentkezve. Ha a hordozható
készülék valamilyen oknál fogva nincs
bejelentkezve a bázisállomáson (például a(z) w
ikon még akkor is villog, amikor a hordozható
készülék a bázisállomás mellett van),
jelentkezzen be a hordozható készülékkel
manuálisan (30. oldal).
Opcionális hordozható készülék
bejelentkezése egy bázisállomáson
(egyszerű regisztráció)
Miután egy további hordozható készüléket
vásárolt, jelentkezzen be vele a bázisállomáson.
Ellenőrizze, hogy az újabb hordozható készülék
be van-e kapcsolva. Ha nincs bekapcsolva, a
bekapcsoláshoz nyomja meg, és tartsa
lenyomva néhány másodpercig a(z) {ih}
gombot.
1 Emelje fel az újabb hordozható készüléket,
és a készenléti módba állításához nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
2 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa
lenyomva kb. 3 másodpercig a(z) {x}
gombot, amíg meg nem hallja a regisztrációs
hangot.
3 Tegye az opcionális hordozható készüléket a
bázisállomásra. A regisztrációs hang
továbbra is hallható. A hordozható
készüléket a bázisállomáson hagyva, várja
meg a nyugtázó hangot, és a(z) w ikon
villogásának megszűnését.
Megjegyzés:
L Ha hibajelző hangot hall, vagy ha a(z) w ikon
továbbra is villog, jelentkezzen be manuálisan
(manuális regisztráció; 30. oldal).
L Ha a(z) 2. lépésnél az összes, bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd, a
leállításához nyomja meg a(z) {x} gombot.
Kezdje újra a(z) 1. lépéstől.
29
TG8100HG(hg-hg).book Page 30 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Többkészülékes használat
L Az első használatbavétel előtt töltse az
opcionális hordozható készülék akkumulátorát
körülbelül 7 órán át.
L Ez a bejelentkezési eljárás nem használható,
ha a hordozható készülékkel már
bejelentkezett egy bázisállomáson.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel
manuálisan (manuális regisztráció; 30. oldal).
Hordozható készülék bejelentkezése egy
további bázisállomáson (manuális
regisztráció)
Egy hordozható készüléket egy bázisállomásra
manuálisan az alábbi módon lehet
bejelentkeztetni.
1 " (középső program gomb) i N i
#
2 “Regisztráció” i #
3 “Kézib. regiszt.” i #
4 Válassza ki a bázisállomás számot. i #
L Ezt a számot a hordozható készülék csak
referenciaként használja.
5 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa
lenyomva kb. 3 másodpercig a(z) {x}
gombot, amíg meg nem hallja a regisztrációs
hangot.
L Ha az összes, bejelentkezett hordozható
készülék csengetni kezd, a leállításához
nyomja meg a(z) {x} gombot, majd
ismételje meg ezt a lépést.
L A {x} gomb megnyomása után 1 percen
belül be kell fejezni az eljárás további
részét.
6 Várja meg a(z) “Bázis PIN beír.”
szöveg megjelenését, majd írja be a
bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés:
“0000”), majd nyomja meg a(z) #
gombot.
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn a(z) w ikon
villogása megszűnik. Ha a billentyűhang
be van kapcsolva (19. oldal), nyugtázó
hang hallatszik.
30
Bázisállomás kiválasztása
Az “Automata” bázisállomás-hozzáférés
kiválasztása esetén a hordozható készülék
automatikusan használja bármelyik, elérhető
bázisállomást, amelynél be van jelentkezve. Egy
adott bázisállomás kiválasztása esetén a
hordozható készülék csak az adott bázisállomás
segítségével tud hívást kezdeményezni vagy
fogadni. Ha a hordozható készülék kilép az adott
bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást
bonyolítani.
1 " (középső program gomb) i N i
#
2 “Bázisválasztás” i #
3 Válassza ki a kívánt bázisállomás számot
vagy a(z) “Automata” lehetőséget. i #
L A hordozható készülék megkezdi a
bázisállomás keresését.
Hordozható készülék törlése
Egy bázisállomáson legfeljebb hat hordozható
készülék jelentkezhet be. A hordozható készülék
törölni tudja a bázisállomáson tárolt saját
regisztrációját (vagy egy másik hordozható
készülék bejelentkezését). Ez lehetővé teszi,
hogy a bázisállomás „elfelejtse” a hordozható
készüléket.
1 " (középső program gomb) i L i
#
2 Írja be: “335”.
3 “Kézib. törlése” i #
L A kijelzőn megjelenik a bázisállomáson
bejelentkezett, összes hordozható
készülék száma.
4 A kívánt hordozható készülék számának
megnyomásával válassza ki az(oka)t
hordozható készülék(ek)et, amely(ek)et
törölni akar. i #
5 “IGEN” i # i {ih}
Bázisállomás törlése
Egy hordozható készüléket legfeljebb négy
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Bármely
olyan bázisállomás törölhető a hordozható
készülékről, amelyhez bejelentkezett. Ez
TG8100HG(hg-hg).book Page 31 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Többkészülékes használat
lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék
„elfelejtse” a bázisállomást.
1 " (középső program gomb) i N i
#
2 “Regisztráció” i #
3 Írja be: “335”.
4 “Bázis törlése” i #
5 A kívánt bázisállomás számának
megnyomásával válassza ki az(oka)t
bázisállomás(oka)t, amely(ek)et törölni akar.
i#
6 “IGEN” i # i {ih}
Megjegyzés:
L Ha a hordozható készüléket egy másik
bázisállomásnál vagy ugyanannál a
bázisállomásnál újra be akarja jelentkeztetni,
olvassa el a manuális regisztrációt (30. oldal).
A bázisállomás hatótávolságának
növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletek iránt érdeklődjön
az Ön Panasonic forgalmazójánál.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél
a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az
átjátszó üzemmódot.
L Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó
állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1 " (középső program gomb) i L i
#
2 “Egyéb opciók” i #
3 “Átjátszó mód” i #
4 “BE” vagy “KI” i # i {ih}
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve kikapcsolása
után a hordozható készüléken átmenetileg
villogni kezd a(z) w ikon. Ez nem jelent hibát.
Az w ikon villogásának megszűnése után a
hordozható készülék ismét használható.
Belső hívás (intercom)
hordozható készülékek
között
Belső hívások az ugyanazon a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek között folytathatók.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék hívja a
2. hordozható készüléket.
1 1. hordozható készülék:
{INT} i Nyomja meg a {2} hívógombot (a
kívánt hordozható készülék száma).
2 2. hordozható készülék:
A fogadáshoz nyomja meg a(z) {C} / {s}
gombot.
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
Hívásátadás hordozható
készülékek között,
konferencia hívások
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli, két személy között. Az
ugyanazon a rádiókörzeten belüli, két személy
konferencia hívást folytathat egy külső féllel.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék átadja
a hívást a 2. hordozható készülékre.
1 1. hordozható készülék:
A külső hívás alatt nyomja meg a(z) {INT}
gombot. i Nyomja meg a {2} hívógombot
(a kívánt hordozható készülék száma).
L A külső hívás tartásba kerül.
L Ha nem jelentkezik, nyomja meg a(z)
{INT} gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
2 2. hordozható készülék:
A személykeresés fogadásához nyomja
meg a(z) {C} / {s} gombot.
L A 2. hordozható készülék beszélhet az 1.
hordozható készülékkel.
3 1. hordozható készülék:
A hívás átadásához, nyomja meg a(z)
{ih} gombot.
31
TG8100HG(hg-hg).book Page 32 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Többkészülékes használat
Ha konferencia kapcsolást kíván létrehozni,
nyomja meg a(z) {3} gombot.
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a másik
hordozható készülék használójával
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) {INT}
gombot. i Nyomja meg a kívánt
hordozható készülék számát.
L A k ikon villog annak jelzésére, hogy a
külső hívás tartásban van.
2 {ih}
L A külső hívás a másik hordozható
készüléken csenget.
Megjegyzés:
L Ha a másik hordozható készülék használója
nem fogadja a hívást egy (1) percen belül, a
hívás ismét az Ön hordozható készülékén
csenget.
Telefonkönyv adatok
átmásolása
A telefonkönyv adatokat átmásolhatja a
hordozható készülékből egy kompatiblis
Panasonic hordozható készülék
telefonkönyvébe.
Egyetlen tétel másolása
1 Keresse meg a kívánt hordozható készülék
telefonkönyv bejegyzést (15. oldal). i "
2 “Másolás” i #
3 Adja be annak a hordozható készüléknek a
4
32
számát, amelynek el kívánja küldeni a
hordozható készülék telefonkönyv
bejegyzést.
L Egy bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész” szöveg
látható.
L A másolás folytatása egy újabb
bejegyzéssel:
“IGEN” i # i Keresse meg a
kívánt hordozható készülék telefonkönyv
bejegyzést. i #
{ih}
Az összes tétel másolása
1 H (bal oldali program gomb) i "
2 “Összes másolása” i #
3 Adja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a
hordozható készülék telefonkönyv
bejegyzést.
L Az összes bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész” szöveg
látható.
4 {ih}
TG8100HG(hg-hg).book Page 33 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter
van kiosztva. A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög
(F), Bővített 1 (G), Bővített 2 (H), és Cirill (Orosz) (I). Az SMS üzenetekhez az Ábécé
(ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F), és a Bővített (G) mód áll rendelkezésre. Amikor ezeket a
karakter beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával
kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
– A kurzor mozgatásához nyomja meg a(z) {<} vagy a(z) {>} gombot.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) {C/T} gombot. Az összes
karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) {C/T} gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a(z) {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z) {>}
gombot, hogy a kurzort a köbvetkező helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
Karakter-beviteli módok
Sokféle karakter-beviteli mód használható egy szöveg beírásakor. A bevihető karakterek a beviteli
módtól függnek.
Az egyes karakter-beviteli módoknál rendelkezésre álló karakterek
Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
A (jobb oldali program gomb) i Válasszon ki egy karakter beviteli módot. i #
Megjegyzés:
L Az SMS üzenetek írásakor használt karakter bevitelt lásd: 35. oldal.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
33
TG8100HG(hg-hg).book Page 34 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (P)
34
TG8100HG(hg-hg).book Page 35 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
SMS üzenetek írásakor
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
35
TG8100HG(hg-hg).book Page 36 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Hibaüzenetek
Hibaüzenet
sikertelen
Nincs kész
Érvénytelen szám
Memória megtelt
SMS-mem. megtelt
Fizessen elő a hívfél
azonosít. szolgáltatásra.
Ok és megoldás
L A telefonkönyv átmásolása nem sikerült. Ellenőrizze,
hogy a másik (vevő) hordozható készülék készenléti
üzemmódban van-e, és próbálja újra.
L A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a
felesleges telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő)
hordozható készülékből, és próbálja újra.
L SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a hordozható
készülék telefonkönyvben, a bejövő híváslistában vagy a
kimenő híváslistában elmentett, 20 számjegynél
hosszabb telefonszámra.
L A hordozható készülék telefonkönyv memóriája megtelt.
Törölje a felesleges bejegyzéseket (16. oldal).
L Törölje a felesleges üzeneteket (27, 28. oldal).
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása
szolgáltatásra. Ha készülékére azután érkezik hívó
információ, amikor már előfizetett a hívófél azonosítása
szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.
Hibaelhárítás
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
hálózati adapter csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a
hálózati adaptert, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
Telefon
Probléma
Az w ikon villog.
36
Ok és megoldás
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (29. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia.
Távolítsa el a hordozható készüléket, illetve a
bázisállomást olyan interferencia-források közeléből,
mint pl. egy antenna vagy egy mobil telefonkészülék.
TG8100HG(hg-hg).book Page 37 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Probléma
A hordozható készülék kijelzője üres.
A hordozható készüléket nem lehet
bekapcsolni.
Olyan nyelvre változtatta a kijelző
nyelvét, amelyet nem ért.
Nem lehet hívást kezdeményezni sem
fogadni.
A készülék nem csenget.
Az akkumulátoroknak töltődni kellene,
de az akkumulátor ikon nem változik.
A {C} gomb megnyomásakor a
hordozható készüléken foglaltsági
hang hallható.
Ok és megoldás
L A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban van
(10. oldal). A hordozható készülék kijelzőjének újbóli
aktiválásához nyomja meg a {ih} gombot.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be
(10. oldal).
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (9. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (9. oldal).
L Változtassa meg a kijelző nyelvét (10. oldal).
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót használ,
távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a készüléket
közvetlenül a hálózati csatlakozóba. Ha a készülék jól
működik, ellenőrizze az elosztót.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy
biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon
megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy
szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó
telefon sem működik megfelelően, vegye fel a
kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
L Nem megfelelő a tárcsázási mód beállítása. Állítsa be a
tárcsázási üzemmódot igény szerint “Tone (DTMF)”-re
vagy “Pulse (Impulz.)”-ra (11. oldal).
L Korlátozott számot tárcsázott (23. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (13. oldal).
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt
(18, 22. oldal).
L Az éjszakai mód be van kapcsolva. Kapcsolja ki (20.
oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (9. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik hordozható készülék van használatban.
Várjon, és próbálja meg később újra.
37
TG8100HG(hg-hg).book Page 38 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Probléma
Zaj hallatszik, a hang megszakad majd
visszajön. Más elektromos
készülékektől eredő interferencia zaj.
Hívás közben zaj hallatszik.
A hordozható készülék működés
közben leáll.
A B gomb megnyomásakor a
készülék nem jelzi ki/nem tárcsázza
újra az utoljára hívott számot.
A némítás nem kapcsol ki a vonal
felkapcsolódása után.
A hordozható készülék időnként sípol,
és/vagy a(z) 3 ikon villog.
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, a(z) 3 ikon mégis
villog.
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó
információ.
A hívóra vonatkozó információ
megtekintése közben a kijelző
visszatér készenléti üzemmódba.
38
Ok és megoldás
L A hordozható készüléket és a bázisállomást távolítsa el
az elektromos berendezések közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia.
Távolítsa el a hordozható készüléket, illetve a
bázisállomást olyan interferencia-források közeléből,
mint pl. egy antenna vagy egy mobil telefonkészülék.
L Szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását, és
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket,
és próbálja újra.
L Az újratárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet. Tárcsázza újra a számot manuálisan.
L Nyomja meg a(z) {C/T} gombot.
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (9. oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása
szolgáltatásra.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
L Keresés közben ne tartson egy (1) percnél hosszabb
szünetet.
TG8100HG(hg-hg).book Page 39 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Probléma
A hordozható készüléket nem tudja
bejelentkeztetni a bázisállomásra.
Ok és megoldás
L A hordozható készülék már be van jelentve a maximális
számú (4) bázisállomásra. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (30. oldal).
L A bázisállomásra már be van jelentve a maximális számú
(6) hordozható készülék. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a bázisállomásból (30. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette PIN kódját,
forduljon a legközelebbi Panasonic szervizhez.
L Távolítsa el a hordozható készüléket, illetve a
bázisállomást olyan interferencia-források közeléből,
mint pl. egy antenna vagy egy mobil telefonkészülék.
SMS (rövid szöveges üzenet)
Probléma
Nem tud SMS üzenetet küldeni illetve
fogadni.
A bejövő hívásnaplóban az SMS
üzenetközpont száma került
naplózásra és az üzenet nem érkezett
meg.
Megjelenik a(z) “FD” hibakód.
Megjelenik a(z) “FE” hibakód.
Megjelenik a(z) “E0” hibakód.
A “Q” (pipa) jel nem jelenik meg,
miután az üzenetet elolvasta.
Ok és megoldás
L Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. A részletek
iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva
készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő
számokat (26. oldal).
L Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az
üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat
használna.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
L Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor
az SMS ki volt kapcsolva.
L A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz
kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont
számok helyességét (26. oldal). Ellenőrizze, hogy az
SMS be van-e kapcsolva (26. oldal).
L Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja
újra.
L Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem
fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. A részletek iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha hibakód (“FD”, “FE” vagy “E0”) jelenik meg, a(z) “Q”
(pipa) jel nem jelenik meg még akkor sem, ha elolvasta
az üzenetet.
39
TG8100HG(hg-hg).book Page 40 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
■ Csatornák száma:
120 duplex csatorna
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,9 GHz
■ Duplex eljárás:
TDMA (Time Division Multiple Access –
Időosztásos többszörös hozzáférés)
■ Csatornatávolság:
1 728 kHz
■ Bitsebesség:
1 152 kbit/s
■ Moduláció:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying –
Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 250 mW
■ Áramforrás:
220–240 V, 50 Hz
■ Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás:
Készenlét: Kb. 1,9 W
Maximális: Kb. 6,8 W
■ Működési feltételek:
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
■ Méretek:
Bázisállomás: Kb. 63 mm × 173 mm × 99 mm
Hordozható készülék: Kb. 155 mm × 48 mm ×
34 mm
■ Súly (Tömeg):
Bázisállomás: Kb. 210 g
Hordozható készülék: Kb. 140 g
Megjegyzés:
L A műszaki adatok változtatásának jogát
fenntartjuk.
40
L A kézikönyvben látható illusztrációk némileg
eltérhetnek a tényleges készüléktől.
TG8100HG(hg-hg).book Page 41 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya(z) <Object of the declaration> a következő EU rendeletek
<1999/5/EC> és harmonizált szabványok <Harmonized standards> követelményeivel összhangban
van.
41
TG8100HG(hg-hg).book Page 42 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Tárgymutató
Tárgymutató
A Akkumulátor
Behelyezése: 9
Cseréje: 9
Teljesítőképessége: 9
Töltése: 9
Töltöttsége: 9
A táplálás bekapcsolása: 10
Automatikus hívásfogadás: 14, 19
Á Átjátszó állomás: 31
B Bázisállomás
Kiválasztása: 22, 30
Törlése: 30
Bejelentkezés (Regisztráció): 29
Belső hívás (intercom): 31
Billentyűhang: 19
Billentyűzár: 13
Cs Csatlakoztatások: 8
Csengőhangok: 18
D Dátum és idő: 11
E Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás): 16
É Ébresztés: 20
Éjszakai mód
Hordozható készülék: 20
H Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 22
Csengő (Hordozható készülék): 18
Hallgató: 12
Kihangosítás: 12
Hangposta: 25
Hangzásjavítás: 13
Híváskorlátozás: 23
Hívások átadása: 31
Hívások fogadása: 13
Hívások kezdeményezése: 12
Hívófél azonosítása szolgáltatás: 24
Hordozható készülék
A táplálás bekapcsolása: 10
Beállítások: 18
Bejelentkezés (Regisztráció): 29
Készülékkereső: 14
Törlése: 30
I Ideiglenes tone tárcsázás: 13
42
K Karakterek bevitele: 33
Kategória: 15
Csengőhangok: 24
Kijelző háttérszínek: 24
Kihangosítás: 12
Kijelző
Háttérszín: 18
Ikonok: 7
Készenléti üzemmód: 18
Kontraszt: 18
Nyelve: 10
Tapéta: 18
Kijelzővédő üzemmód: 10
Kimenő híváslista: 12
Konferencia kapcsolás: 31
L Lánctárcsázás: 17
M Másolás
Telefonkönyv: 32
N Nem fogadott hívások: 24
Némítás: 13
P PIN
Bázisállomás: 22
S SMS szolgáltatás: 26
T Tárcsázási mód: 11
Tárcsázási szünet: 13
Telefonkönyv
Hordozható készülék telefonkönyv: 15
Telefonkönyv másolás: 32
További bázisállomások használata: 29
További hordozható készülékek használata:
29
Ú Újratárcsázás: 12
Ü Üzenet figyelmeztetés: 19
V Visszahívás: 13, 22
TG8100HG(hg-hg).book Page 43 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
Megjegyzések
43
TG8100HG(hg-hg).book Page 44 Friday, May 12, 2006 2:29 PM
1999/5/EC
Értékesítési osztály:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak belső
használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a
Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem
szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PQQX15299ZA
CC0506DT0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement