Panasonic KXTG8301FX Upute za uporabu

Add to my manuals
68 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8301FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Model br.
KX-TG8301FX
KX-TG8302FX
Digitalna bežična telefonska tajnica
Model br.
KX-TG8321FX
Prikazani model je KX-TG8301.
Ovaj uređaj je kompatibilan s Caller ID i SMS funkcijom. Za uporabu ovih
funkcija, morate biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja
usluga.
Punite baterije oko 7 sati prije prve uporabe.
Za uporabu ovog uređaja u vašoj zemlji, prvo promijenite regionalne
postavke uređaja koje odgovaraju vašoj zemlji (str. 33). Po potrebi
promijenite jezik prikaza na uređaju (str. 18).
Molimo vas pročitajte ove upute za korištenje prije uporabe uređaja i
pohranite ih za buduću uporabu.
Sadržaj
Uvod
Informacije o proiozvodu ...............3
Informacije o opremi ......................5
Za vašu sigurnost ..........................7
Važne sigurnosne upute ................8
Za najbolje radne odlike ................8
Priprema
Kontrole .......................................11
Zaslon..........................................13
Spojevi.........................................14
Postavljanje baterija i zamjena ....15
Punjenje baterija..........................16
Čuvar zaslona..............................17
Simboli korišteni u ovim uputama za
uporabu .......................................17
Uključivanje/isključivanje .............17
Podešavanje uređaja prije uporabe
....................................................18
Kopča za remen ..........................19
Naglavna mikrotelefonska
kombinacija (opcija) .....................19
Pozivanje/odgovaranje
na poziv
Pozivanje .....................................20
Odgovaranje na pozive................21
Korisne funkcije tijekom poziva....21
Zaključavanje tipkovnice..............22
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice ..........24
Kopiranje unosa telefonskog
imenika ........................................26
Programiranje
Postavke za programiranje ..........27
Posebne upute za postavke za
programiranje ..............................30
Prijavljivanje jedinice ...................34
Usluga prikaza broja
pozivatelja - Caller ID
Korištenje Caller ID usluge ..........37
Popis pozivatelja..........................38
2
SMS (Short Message
Service)
Korištenje SMS-a ........................ 39
Uključivanje/isključivanje SMS-a . 39
Spremanje brojeva SMS
centra za poruke ......................... 39
Slanje poruke. ............................. 40
Primanje poruke .......................... 41
Postavke SMS-a ......................... 42
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica. ...................... 43
Uključivanje/isključivanje telefonske
tajnice.......................................... 43
Pozdravna poruka ....................... 44
Preslušavanje poruka uporabom
bazne stanice .............................. 44
Preslušavanje poruka uporabom
slušalice ...................................... 45
Daljinsko upravljanje. .................. 46
Podešavanje telefonske
tajnice.......................................... 47
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte. ................ 50
Interni razgovor/lokator
Interni razgovor ........................... 51
Prosljeđivanje poziva, konferencijski
pozivi ........................................... 51
Lokator slušalice ......................... 52
Korisne informacije
Unos znakova ............................. 53
Poruke grešaka ........................... 56
Rješavanje problema. ................. 57
Karakteristike .............................. 63
Indeks
Indeks ......................................... 64
Uvod
Informacije o proizvodu
Zahvaljujemo se na kupnji novog Panasonicovog digitalnog bežičnog
telefona.
• Važno:
U ovim uputama za uporabu biti će izostavljen sufiks (FX) kod slijedećih brojeva
modela: KX-TG8301FX/KX-TG8302FX/KX-TG8321FX
Općenite informacije
• Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na češkoj, slovačkoj, estonskoj, latvijskoj,
litvanskoj, slovenskoj rumunjskoj i bugarskoj analognoj telefonskoj mreži.
• U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti vašem dobavljaču.
• Za uporabu u drugim zemljama, molimo vas obratite se vašem dobavljaču.
Declaration of Conformity [Izjava o sukladnosti]:
• Panasonic Communications Co., Ltd. declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive
1999/5/EC
[Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u sukladnosti
s bitnim zahtjevima i ostalim važećim propisima direktive o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (RiTT oprema) 1999/5/EC]
Izjave o sukladnosti za uređaje opisane u ovom priručniku možete preuzeti
posjetom na
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
3
Uvod
Zamjetne razlike među modelima
KX-TG8301 serija
• Prikazani model je
KX-TG8302
Bazna stanica
Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TG8301
KX-TG8301
KX-TGA830
1
KX-TG8302
KX-TG8301
KX-TGA830
2
Bazna stanica
Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TG8321
KX-TGA830
Br. modela
Količina
KX-TG8321 serija
Br. modela
KX-TG8321
Količina
1
Razlike u funkcijama
Br. modela
KX-TG8301
-
Interni razgovor
*1
z*2
KX-TG8302
-
z
KX-TG8321
z
z*2
*1
*2
4
Telefonska tajnica
Pozivi za interni razgovor mogu se ostvariti među slušalicama.
Pozivi za interni razgovor mogu se ostvariti među slušalicama kupnjom i
prijavljivanjem jedne i više dodatnih slušalica (stranica 6).
Uvod
Informacije o opremi
Sadržana oprema
Br.
Oprema / Broj dijela
AC adapter za baznu stanicu/PQLV207CE
Kabel telefonske linije
Punjive baterije*1
2
Poklopac slušalice*
Kopča za remen
Punjač
AC adapter za punjač/PQLV209CE
*1
*2
Količina
KX-TG8301
KX-TG8321
1
1
2
1
1
—
—
KX-TG8302
1
1
4
2
2
1
1
Pogledajte 6. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu
za informacije o prodaji.
Br.
Dodatna oprema
Naglavna mikrotelefonska
kombinacija
DECT odašiljač
Broj modela
KX-TCA94EX
KX-A272
5
Uvod
Informacija o zamjeni baterije:
• Baterije zamijenite samo s nikal-metal hidrid (Ni-MH) vrstom baterija. Ovaj
model zahtjeva 2 AAA (R03) baterije za svaku slušalicu. Za najbolje radne
odlike, preporučamo uporabu Panasonicovih punjivih baterija (br. modela P03P,
HHR-4MRE, ili HHR-4MPT).
• Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih baterija.
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti vaš telefonski sustav
prijavljivanjem dodatnih slušalica (max. 6)
na jednu baznu stanicu.
Slušalica (opcija): KX-TGA830FX
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o slijedećim informacijama za pomoć pri bilo
kojem popravku unutar jamstvenog roka.
Serijski broj
Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodavača
Ovdje zataknite vaš račun.
6
Uvod
Za vašu sigurnost
Da spriječite ozbiljne ozlijede i
gubitak života/imovine, pažljivo
pročitajte ovo poglavlje prije
uporabe uređaja kako bi osigurali
pravilni i sigurni rad vašeg uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
• Koristite isključivo izvor napajanja
naveden na uređaju.
• Ne preopterećujte strujne utičnice
•
•
•
•
i produžne kablove. To može
rezultirati rizikom od požara ili
strujnog udara.
Potpuno umetnite AC
adapter/strujni utikač u strujnu
utičnicu. Nepridržavanjem ovoga
možete uzrokovati strujni udar i/ili
prekomjerno zagrijavanje što
može dovesti uzrokovati požar.
Redovito uklanjajte prašinu, itd. s
AC adaptera/strujnog utikača tako
da ga izvučete iz strujne utičnice,
zatim ga obrišite suhom krpom.
Nagomilana prašina može
uzrokovati "probijanje izolacije",
itd. uzrokujući požar.
Isključite uređaj iz strujne utičnice
ako se dimi, proizvodi
neuobičajeni miris ili zvuk. Takvi
uvjeti mogu uzrokovati strujni
udar. Provjerite da se uređaj
prestao dimiti i obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Nikada ne dodirujte utikač mokrim
rukama. Postoji opasnost od
strujnog udara.
• Ne postavljajte ili koristite uređaj
pored automatski upravljanih
uređaja kao što su automatska
vrata i alarmi za požar. Radio
valovi emitirani iz ovog telefona
mogu na takvim uređajima
uzrokovati nepravilan rad što
može dovesti do nesreće.
Mjere sigurnosti pri uporabi
• Prije čišćenja isključite uređaj iz
strujne utičnice. Ne koristite
tekućine ili raspršujuća sredstva
za čišćenje.
• Ne rastavljajte uređaj.
• Ne prolijevajte tekućine
(deterdžente, sredstva za
čišćenje, itd.) po kabelu
telefonske linije ili ne dopustite da
stalno bude vlažan. To može
uzrokovati požar. Ako se kabel
telefonske linije smoči, odmah ga
odspojite iz telefonske utičnice i
ne koristite ga.
Zdravlje
• Obratite se proizvođaču bilo kojih
uređaja za osobno zdravlje, kao
što su srčani stimulatori ili slušni
aparatići, kako bi saznali jesu li
dovoljno zaštićeni od energije
vanjske RF (radio frekvencije).
(Uređaj radi u frekvencijskom
opsegu od 1.88 do 1.9 GHz, a
snaga RF prijenosa je 250mW
(max.).)
• Ne koristite ovaj uređaj u
domovima zdravlja ako bilo koje
pravilo u prostoru nalaže da to ne
radite. Bolnice ili domovi zdravlja
mogu koristiti opremu koja je
osjetljiva na vanjsku RF energiju.
Postavljanje
• Za zaštitu od električnog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem
drugom obliku vlage.
7
Uvod
OPREZ
Postavljanje i premještanje
• Nikada ne spajajte telefonsku
•
•
•
•
•
liniju tijekom grmljavinskog
nevremena.
Nikada ne postavljajte priključke
telefonske linije u vlažnim
prostorima ako priključak nije
posebno namjenjen za vlažna
mjesta.
Nikada ne dodirujte neizolirane
telefonske žice ili priključke dokle
ne isključite telefonsku liniju iz
telefonske utičnice.
Budite oprezni kada postavljate ili
preinačujete telefonske linije.
AC adapter se koristi kao glavni
uređaj za isključivanje. Uvjerite se
da je strujna utičnica postavljena
pored uređaja i da je lako
dostupna.
Ovaj uređaj ne može ostvarivati
pozive kada:
- se baterije prijenosne slušalice
moraju napuniti ili su
neispravne
- je došlo do prekida struje
- je zaključana tipkovnica
Baterija
• Preporučamo uporabu baterija
navedenih na str. 6. KORISTITE
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH
baterije AAA (R03) veličine.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne otvarajte i ne oštećujte
baterije. Elektrolit oslobođen iz
baterija je korozivan i može
uzrokovati opekotine ili ozlijede
očiju ili kože. Elektrolit može biti
otrovan ako se proguta.
• Pri rukovanju baterijama obratite
posebnu pozornost. Ne dozvolite
da kontakti dođu u kratki spoj
8
preko vodljivih materijala ili
predmeta kao što su prsteni,
narukvice ili ključevi. U protivnom
se kontakti i/ili baterije mogu jako
zagrijati i uzrokovati opekline.
• Baterije isporučene s uređajem ili
one koje odgovaraju za uporabu
uz uređaj punite u skladu s
uputama i ograničenjima
navedenim u ovom priručniku.
• Koristite samo kompatibilnu baznu
stanicu (ili punjač) za punjenje
baterija. Ne prepravljajte baznu
stanicu (ili punjač).
Nepridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju
baterija.
Važne sigurnosne
upute
Kada koristite vaš uređaj, uvijek se
moraju slijediti osnovne sigurnosne
mjere opreza kako bi se smanjio
rizik od požara, strujnog udara ili
ozlijede osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu
vode, npr. blizu tuš kabine,
umivaonika, sudopera ili kade,
u vlažnom podrumu ili blizu
bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona
(osim bežičnog) tijekom
grmljavine. Postoji rizik od
strujnog udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o
curenju plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i
baterije navedene u ovom
priručniku. Ne bacajte baterije u
vatru jer mogu eksplodirati.
Provjerite lokalne (državne)
zakonske propise o odlaganju
baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Uvod
Za najbolje radne
odlike
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne
Panasonicove jedinice koriste radio
valove za međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i
komunikaciju bez smetnji,
postavite vašu baznu stanicu:
- na prikladno, visoko i središnje
mjesto bez prepreka između
slušalice i bazne stanice u
unutarnji prostor.
- daleko od elektroničkih uređaja
poput TV-a, radio prijemnika,
osobnih računala, bežičnih
uređaja ili drugih telefona.
- izbjegnite usmjeravanje na
odašiljače radio frekvencija, kao
što su vanjske antene ili bazne
stanice mobilnih telefona
(izbjegnite stavljanje bazne
stanice na okvir prozora ili
pored prozora).
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi
o uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijem,
pomaknite baznu stanicu na
drugo mjesto za bolji prijem.
Okolina
• Uređaj držite dalje od uređaja koji
stvaraju električne smetnje, kao
što su fluoroscentne žarulje i
motori.
• Uređaj se mora zaštiti od
prekomjernog izlaganja dimu,
prašini, visokoj temperaturi i
vibracijama.
• Uređaj se ne smije izlagati
direktnom sunčevom svijetlu.
• Ne stavljajte teške predmete na
strujni kabel ili na vrh uređaja.
• Kada uređaj ostavljate duže
vrijeme izvan uporabe, isključite
ga iz strujne utičnice.
• Uređaj morate držati dalje od
izvora topline kao što su radijatori,
pećnice itd. Također se ne smije
držati u prostorijama u kojima je
temperatura manja od 5°C i veća
od 40°C. Također se moraju
izbjegavati vlažni podrumi.
• Najveća udaljenost za pozivanje
može se skratiti kada se uređaj
koristi na sljedećim mjestima:
pored prepreka poput planina,
tunela, podzemlja, pored metalnih
predmeta kao što su žičane
ograde, itd.
• Uporaba uređaja pored
elektroničkih uređaja može
uzrokovati smetnje. Udaljite se od
elektroničkih uređaja.
Redovno održavanje
• Obrišite vanjsku površinu
uređaja s malo navlaženom
krpom.
• Ne koristite benzin, razrjeđivač ili
bilo koji abrazivni prašak.
Napomena za odlaganje uređaja,
prenošenje ili povrat
• Ovaj uređaj može pohraniti vaše
osobne/povjerljive informacije. Za
zaštitu vaše
privatnosti/povjerljivosti,
preporučamo vam da prije
odlaganja ili povratka uređaja iz
memorije obrišete informacije kao
što su telefonski imenik ili unose u
popisu pozivatelja.
9
Uvod
Informacije o odlaganju
električnog otpada i elektroničke
opreme (za kućanstva)
Ovaj simbol na proizvodima i/ili
pratećim dokumentima označava da
se uporabljena elektronika i
elektronički proizvodi ne smiju
miješati s ostalim otpadom iz
kućanstva. Za propisno postupanje,
obnavljanje i recikliranje, molimo vas
odložite takve proizvode u
reciklažna dvorišta, gdje će biti
primljeni bez naknade. U nekim
zemljama moći ćete vratiti vaš
uređaj lokalnom prodavaču nakon
kupnje ekvivalentnog novog uređaja.
Ispravno odlaganje ovog proizvoda
pomoći će očuvanju vrijednih izvora
i spriječiti bilo kakvo negativno
djelovanje na ljudsko zdravlje i
okolinu koje bi u suprotnome
proizašlo iz nepropisnog odlaganja.
Molimo vas kontaktirajte vaše
lokalno ovlašteno tijelo za detalje o
najbližem reciklažnom dvorištu.
Za nepropisno odlaganje ovog
otpada možete biti kažnjeni, u
skladu s nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u
Europskoj Uniji
Ako želite odložiti električnu i
elektroničku opremu, molimo vas
kontaktirajte vašeg prodavača ili
dobavljača za ostale informacije.
Informacije o odlaganju za zemlje
izvan Europske Unije
Ovaj simbol vrijedi samo u
Europskoj Uniji.
10
Ako želite odložiti ovaj proizvod,
molimo vas kontaktirajte vaše
ovlašteno lokalno tijelo ili prodavača
i pitajte ih za ispravan način
odlaganja.
Priprema
Kontrole
Bazna stanica
Bazna stanica
KX-TG8321
KX-TG8301/KX-TG8302
Kontakti za punjenje
(Lokator)
Kontakti za punjenje Zvučnik
Zvučnik
(Brisanje)
(Stop)
(Pojačavanje glasnoće)
(Stišavanje glasnoće)
(Ponavljanje)
(Preskakanje)
(Reprodukcija)
Indikator poruke
(Lokator)
(Uključena tajnica)
Indikator uključene tajnice
11
Priprema
Slušalica
Uporaba joysticka
Joystick slušalice može se koristiti
za kretanje izbornicima i za odabir
stavaka prikazanih na zaslonu tako
da ga gurate gore , dolje , lijevo
ili desno
.
Za podešavanje glasnoće
prijemnika ili zvučnika, tijekom
razgovora uzastopno gurnite joystick
gore za pojačanje glasnoće ili dolje
za stišavanje glasnoće.
Pojačavanje glasnoće
Stišavanje glasnoće
Indikator punjenja
Indikator zvona
Zvučnik
Soft tipke
Priključak mikrotelefonske
naglavne kombinacije
(tipka za razgovor)
(Speakerphone)
Tipke za biranje
R: Flash
: Tipka prečice za alarm
Prijemnik
Zaslon
(Prekid/uključivanje)
Joystick
(Brisanje/Isključivanje
mikrofona)
(Interni razgovor)
Mikrofon
Kontakti za punjenje
12
Soft tipke
Na slušalici se nalaze 2 soft tipke i
joystick. Pritiskanjem soft tipke ili
pritiskanjem sredine joysticka,
možete odabrati funkciju prikazanu
na zaslonu upravo iznad tipke.
Priprema
Prikazi
Prikazi stavaka slušalice
Ikona
Značenje
Unutar dometa baze
• Kada treperi:
slušalica traži baznu
stanicu
(str. 59)
Slušalica pristupa
baznoj stanici. (interni
razgovor, pozivanje,
promjena postavki
bazne stanice, itd.)
Slušalica je na
vanjskom pozivu.
Propušteni poziv*1 (str.
37)
• Kada je prikazano
pored znaka baterije:
uključena je
2
telefonska tajnica.*
(str. 43)
• Kada je prikazano s
brojem: snimljene su
nove poruke.*2 (str.
45)
Telefonska tajnica je
puna.*2
Telefonska tajnica
odgovara na pozive
pozdravnom porukom,
a poruke pozivatelja se
ne snimaju.*2 ("Vrijeme
snimanja poruke", str.
48)
Razina baterije
Uključen je alarm. (str.
30)
Ikona
Značenje
Uključena je funkcija
osobnog poziva. (str.
22)
Glasnoća zvona (str.
27) je isključena.
Uključen je noćni način
rada. (str. 31)
Broj slušalice (postavka
stanja pripravnosti, str.
28)
Broj baze (postavka
stanja pripravnosti, str.
28)
Dolazni broj je
pronađen u popisu
zabranjenih poziva.*1
(str. 33, 38)
Primljena je nova SMS
poruka*3 (str. 41)
SMS poruka koju ste
napisali ima preko 160
znakova.*3 (str. 40)
Puna je SMS
memorija.*3
Primljena je nova
poruka govorne pošte*4
(str. 50)
•
•
Netko koristi liniju.
Druga slušalica ili
bazna stanica koristi
telefonsku tajnicu.*1
*1 Samo pretplatnici usluge prikaza
broja pozivatelja
*2 KX-TG8321
*3 Samo korisnici SMS-a
*4 Samo pretplatnici usluge govorne
pošte
Uključen je poboljšivač
glasa. (str. 22)
13
Priprema
Ikone izbornika
U stanju pripravnosti, pritiskom na
sredinu joysticka prikazuje se glavni
izbornik slušalice. Odavdje možete
pristupiti različitim funkcijama i
postavkama.
Ikona
Funkcija
Popis poziva
SMS (Short Message
Service)
Podešavanje
1
vremena*
Telefonska
2
tajnica*
Podešavanje
slušalice
Podešavanje baze
Zabranjeni broj
*1 KX-TG8301/KX-TG8302
*2 KX-TG8321
Ikone soft tipaka
Ikona
Djelovanje
Vraća na prethodni
zaslon.
Ikona
Djelovanje
Odabire način unosa
znakova.
Prekida snimanje ili
1
reprodukciju.*
Unosi pauzu pri biranju.
Briše odabrane stavke.
Nema funkciju.
*1 KX-TG8321
Spojevi
Spojite kabel AC adaptera ( ) tako
da čvrsto pritisnete utikač ( ).
Spojite kabel telefonske linije da
zaskoči u baznu stanicu i priključak
telefonske linije ( ).
Bazna stanica
• Koristite samo isporučeni
Panasonic AC adapter
PQLV207CE.
• Koristite samo isporučeni kabel
telefonske linije. Uporaba drugog
kabela telefonske linije može
uzrokovati nepravilan rad uređaja.
Prikazivanje izbornika.
Prihvaća trenutni odabir.
Prikazuje prethodno
pozivani tel. broj.
Kukica
U telefonsku
liniju
Otvara imenik.
Sprema telefonske
brojeve u popis
zabranjenih poziva. (str.
33)
Prikazuje izbornik
pretraživanja imenika.
Otključava tipkovnicu
(str. 23)
14
Kukica
Priprema
- usluga prikaza broja pozivatelja
ne radi ispravno.
Punjač
Dostupno za:
KX-TG8302
Ako je potrebno, punjač se može
postaviti na zid.
• Koristite samo isporučeni Panasonic
AC adapter PQLV207CE.
U telefonsku liniju
25.4 mm
Vijci
DSL/ADSL filter
Kukice
(220-240 V AC,
50 Hz)
Napomena:
• AC adapter mora biti neprestano
uključen. (Normalno je da se
adapter malo zagrijava.)
• AC adapter mora biti priključen u
okomito postavljenu ili podnu
utičnicu. Ne priključujte AC
adapter u utičnicu na stropu jer bi
se pod vlastitom težinom mogao
isključiti.
Tijekom nestanka struje
Uređaj neće raditi tijekom nestanka
struje. Preporučamo vam da na istu
telefonsku liniju ili isti priključak
telefonske linije, ako imate takav
priključak u kući, spojite obični
telefon (koji ne koristi AC adapter).
Postavljanje baterija i
zamjena
Važno:
• Koristite isporučene punjive
baterije (Br. dijela HHR-55AAAB).
• Kada postavljate baterije:
- obrišite krajeve baterije ( i )
suhom krpom.
- izbjegavajte dodirivanje krajeva
baterije ( i ) ili kontakata
uređaja.
- provjerite ispravni polaritet ( i
)
• Kada mijenjate baterije:
- KORISTITE SAMO punjive NiMH baterije AAA (R03) veličine.
- NE koristite alkalne/
manganove/Ni-Cd baterije.
- Preporučamo uporabu
Panasonicovih punjivih baterija
navedenih na str. 6, 8.
Ako ste prijavljeni na DSL/ADSL
uslugu
Molimo vas spojite DSL/ADSL filter
(obratite se vašem DSL/ADSL
davatelju usluge) na telefonsku liniju
između bazne stanice i priključka
telefonske linije u slijedećim
slučajevima:
- tijekom razgovora se čuju smetnje
(buka).
15
Priprema
1
2
Čvrsto pritisnite vrh poklopca
slušalice i gurnite ga u smjeru
strelice.
Umetnite prvo negativni ( ) pol
baterije. Zatvorite poklopac
slušalice.
SAMO punjive Ni-MH
Punjenje baterija
Postavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač oko 7 sati prije
prve uporabe.
• Tijekom punjenja, prikazati će se
"Punjenje" i upaliti će se
indikator punjenja na slušalici.
Kada su baterije u potpunosti
napunjene, prikazuje se
"Punjenje završeno".
Indikator punjenja i dalje svijetli
čak i kada se baterije potpuno
napune.
Bazna stanica*
Važno:
• Ako se slušalica ne uključi
automatski nakon postavljanja/
zamjene baterija, pritisnite
oko 1 sekunde ili postavite
slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Napomena:
• Kada mijenjate baterije, uklonite
stare baterije.
16
1
Punjač*
2
*1 Prikazani model je KX-TG8301.
*2 KX-TG8302
Napomena:
• Normalno je da se slušalica
zagrije tijekom punjenja.
• Ako želite odmah koristiti uređaj,
punite baterije najmanje 15
minuta.
• Čistite kontakte za punjenje na
slušalici, bazi i punjaču s mekom,
suhom krpom jednom mjesečno.
Čistite i češće ako je uređaj
izložen masnoći, prašini ili visokoj
vlazi.
Priprema
Razina baterije
Ikona
baterije
Razina baterije
Visoka
Srednja
Niska
• Kada treperi:
potrebno je puniti
Radne odlike Panasonicovih NiMH baterija (isporučene baterije)
Način uporabe
U stalnom
razgovoru
Vrijeme
uporabe
isključuje nakon 1 minute
nekorištenja ako slušalica nije na
baznoj stanici ili slušalici.
Ponovno uključite zaslon slušalice:
- kod poziva, guranjem joysticka
ili desno
.
lijevo
- u svakom drugom trenutku,
pritiskanjem
.
Simboli korišteni u
ovim uputama za
uporabu
Simbol
Max. 17 sati
Izvan uporabe
Max. 150 sati
(stanje pripravnosti)
Napomena:
• Normalno je da baterije ne
dostignu maksimalni kapacitet pri
prvom punjenju. Maksimalne
radne odlike baterija se dostižu
nakon nekoliko ciklusa potpunog
punjenja/pražnjenja (uporabe).
• Navedene karateristike baterija
ovise o tome koliko često je
slušalica u uporabi i koliko često
je slušalica u stanju pripravnosti.
• Čak i nakon što je slušalica u
potpunosti napunjenja, slušalica
može ostati na bazi bez bilo
kakvog negativnog utjecaja na
baterije.
• Snaga baterije možda se neće
pravilno prikazati nakon zamjene
baterija. U tom slučaju, postavite
slušalicu na bazu i punite baterije
najmanje 7 sati.
Čuvar zaslona
Pozadinsko svijetlo se zacrnjuje
tijekom poziva ili se potpuno
Značenje
Riječi u zagradama
označavaju nazive tipki
na slušalici i baznoj
stanici.
Primjer:
Tipke:
,
Izvršite slijedeću
radnju.
Riječi u navodnicima
označavaju izbornik na
zaslonu
Primjer:
"Auto. razgovor"
/
:
Gurnite joystick dolje ili
gore da odaberete riječi
pod navodnicima.
Primjer:
/ : "Isključeno"
Uključivanje/
isključivanje
Uključivanje
Držite
oko 1 sekundu.
Isključivanje
oko 2 sekunde.
Držite
17
Priprema
Podešavanje uređaja
prije uporabe
Regionalne postavke
Možete podesiti uređaj da koristi
postavke koje odgovaraju vašoj
zemlji (str. 33). Jezik prikaza i druge
postavke će se promijeniti u skladu
s tim.
Napomena:
• Jezik prikaza se samo mijenja
(prema zadanim postavkama
odabrane zemlje) na slušalici koja
koristi postavke odabrane zemlje.
Odvojeno morate promijeniti
postavku jezika prikaza na svim
ostalim slušalicama.
Jezik prikaza
Dostupno je 16 jezika prikaza.
Možete odabrati: "Deutsch",
"English", "Magyar", "Polski",
"slovensky", "Čeština",
"Hrvatski", "Slovenscina",
"Eesti", "LIETUVIŠKAI",
"LatvieŠu", "Romana",
"БЪЛГАРСКИ", "Srpski",
"МАКЕДОНСКИ", ili "Shqip".
1
(sredina joysticka)
2
/
: "Post.zaslona".
3
/
: "Odaberi jezik".
4
/ : Odaberite vaš željeni
jezik.
Napomena:
• Ako odaberete jezik koji ne
razumijete:
Gurnite joystick 2 puta
dolje.
Gurnite joystick 4
18
puta dolje.
/
vaš željeni jezik.
: Odaberite
Način biranja (tonsko/pulsno)
Ako ne možete pozivati, promijenite
ovu postavku sukladno vrsti vaše
telefonske linije. Zadana vrijednost
je “Tonski”
“Tonski”: Za uslugu tonskog
biranja.
“Impulsno”: Za uslugu
rotacijskog/pulsnog biranja.
1
2
3
(sredina joysticka)
/
: "Način biranja"
/ : Odaberite željenu
postavku.
Datum i vrijeme
(sredina joysticka)
1
2
/
: “Post. vremena”
3
/
: “Postavi dat/vri”
4
5
Unesite trenutni dan, mjesec i
godinu.
Primjer: 15 srpanj, 2008
.
Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 9:30 PM (poslije
podne)
Pritišćite
dok se ne prikaže “09:30 PM”.
6
Napomena:
• Za ispravak znamenke,
upotrijebite joystick da pomaknete
pokazivač na znamenku, zatim
ispravite.
• Datum i vrijeme mogu biti netočni
nakon nestanka struje. U tom
slučaju, ponovno podesite datum i
vrijeme.
Priprema
Kopča za remen
Uporabom isporučene kopče za
remen možete objesiti slušalicu za
vaš remen ili džep.
Postavljanje kopče za remen
Skidanje kopče za remen
Naglavna
mikrotelefonska
kombinacija (opcija)
Spajanje naglavne mikrotelefonske
kombinacije na slušalicu omogućuje
vam razgovaranje bez uporabe ruku
(hands-free). Preporučamo
korištenje Panasonicove naglavne
mikrotelefonske kombinacije
navedene na 5. stranici.
19
Pozivanje/Odgovaranje na pozive
indikator zvona. Za prekid
pritisnite
.
Pozivanje
1
2
3
Podignite slušalicu i birajte
telefonski broj.
• Za ispravak znamenke
pritisnite
.
Kada završite razgovor,
pritisnite
ili postavite
slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Uporaba speakerphonea
1
Birajte telefonski broj i pritisnite
.
• Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
2 Kada završite razgovor,
pritisnite
Napomena:
• Za bolji učinak, koristite
speakerphone u tihom okruženju.
• Za prebacivanje na prijemnik
slušalice, pritisnite
.
Podešavanje jačine zvuka
prijemnika slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno
gurnite joystick gore ili dolje.
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
10 zadnjih biranih brojeva je
spremljeno u popis za ponovno
biranje (svaki max. 24 znamenke).
1
(desna soft tipka)
2
/ : odaberite željeni broj.
3
/
• Ako se pritisne
, a linija
pozivane stranke je zauzeta,
uređaj će automatski
ponovno birati broj više puta.
Dok je slušalica na čekanju
za ponovno pozivanje, treperi
20
Uređivanje/brisanje/pohranjivanje
1
2
/
(desna soft tipka)
: odaberite željeni broj.
3
Izvršite željenu radnju.
„ Uređivanje broja prije
pozivanja:
/ : “Uredi i zovi”
Joystickom pomaknite
pokazivač. Uredite broj.
.
„ Brisanje broja:
/ : Odaberite “Obriši” ili
“Obriši sve”.
/ : “Da”
„ Spremanje broja u imenik:
/ : “Dodaj u imenik”
Za spremanje
imena, nastavite od 3. koraka
u poglavlju "Dodavanje
unosa", str. 24.
Napomena:
● Kod uređivanja:
- Za brisanje broja, postavite
pokazivač na broj, zatim
pritisnite
.
- Za umetanje broja, postavite
pokazivač desno od mjesta gdje
želite umetnuti broj, zatim
pritisnite odgovarajuću brojčanu
tipku.
Pauza (za PBX/korisnike udaljenih
usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada
pozivate uporabom PBX-a ili za
udaljene usluge. Kada u imenik
spremate broj za pristup kartici za
pozive i/ili PIN, također je potrebna
pauza (str. 26).
Pozivanje/Odgovaranje na pozive
Primjer: Ako morate birati "0" kao
broj za pristup vanjskoj liniji kada
preko PBX sustava vršite vanjski
poziv:
1
2
Birajte telefonski broj.
Napomena:
,
• Svaki puta kada pritisnete
umeće se pauza od 3 sekunde.
Za stvaranje veće pauze ponovite
postupak koliko je potrebno.
Odgovaranje na pozive
Kada se prima poziv, treperi
indikator zvona na slušalici.
1 Kada uređaj zvoni podignite
slušalicu i pritisnite
ili
.
• Na poziv također možete
odgovoriti pritiskom na bilo
koju tipku od
do ,
ili
(Funkcija - odgovara bilo
koja tipka).
2 Kada završite razgovor,
ili stavite
pritisnite
slušalicu na bazu ili punjač.
Automatski razgovor
Na poziv možete jednostavno
odgovoriti podizanjem slušalice s
baze ili punjača. Ne trebate pritisnuti
. Za aktiviranje ove funkcije, vidi
str. 28.
Podešavanje glasnoće zvona
slušalice
Dok slušalica zvoni za dolazni poziv,
uzastopno gurnite joystick gore ili
dolje da odaberete željenu
glasnoću.
Napomena:
• Također možete prethodno
programirati glasnoću zvona
slušalice (str. 27).
Korisne funkcije
tijekom poziva
Isključivanje mikrofona
(mute)
Dok je mikrofon isključen, biti ćete
u mogućnosti čuti sugovornika, ali
on neće čuti vas.
1 Pritisnite
tijekom
razgovora.
2 Za povratak u razgovor,
.
ponovno pritisnite
Tipka R (flash)
vam omogućuje da koristite
posebne funkcije vašeg PBX
sustava kao što je proslijeđivanje
poziva na lokal ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
• Za promjenu trajanja flash
signala, vidi str. 28.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili prikaz broja
pozivatelja za poziv na
čekanju
Za uporabu poziva na čekanju, prvo
se morate prijaviti na uslugu poziva
na čekanju kod vašeg telekom
operatera.
Ta funkcija omogućuje vam
primanje poziva dok već
razgovarate na telefon. Ako primite
poziv dok ste na telefonu, čuti ćete
ton poziva na čekanju.
Ako ste prijavljeni na obje usluge
(prikaz broja pozivatelja i prikaz
broja pozivatelja za poziv na
čekanju), na slušalici se prikazuju
informacije o 2. pozivatelju nakon
što čujete ton poziva na čekanju.
1 Pritisnite
da odgovorite na
2. poziv.
21
Pozivanje/Odgovaranje na pozive
2
Za prebacivanje između poziva,
.
pritisnite
Napomena:
• Za detalje i dostupnost ovih
usluga na vašem području,
molimo vas obratite se vašem
davatelju usluga.
Privremeno tonsko biranje
(za korisnike s rotacijskim/
pulsnim biranjem)
Možete privremeno promjeniti način
biranja u tonsko kada trebate pristup
uslugama s tonskim biranjem (npr.
usluga telebankarstva)
1 Ostvarite poziv.
2 Pritisnite
kada ste upitani za
unos koda ili PIN-a, zatim
pritisnite odgovarajuće tipke.
Napomena:
• Način biranja će se vratiti u pulsno
nakon što prekinete vezu.
Poboljšivač glasa na
slušalici
Ova funkcija čisti glas osobe s
kojom razgovarate, stvarajući
prirodniji glas koji je razgovjetniji i
bolje se čuje.
1 Pritisnite
tijekom razgovora.
2
/ : "Pobolj. glasa"
• Ova funkcija nije dostupna dok
koristite speakerphone.
Snimanje telefonskog
razgovora (KX-TG8321)
Važno:
• Prije snimanja razgovora, morate
obavijestiti sugovornika da će
razgovor biti snimljen.
1 Pritisnite
tijekom razgovora
na vanjskoj liniji.
2
/ : “Snimi poziv”
3 Za prekid snimanja, pritisnite
.
Napomena:
• Za slušanje snimljenog razgovora,
pogledajte str. 44, 45.
Dijeljenje poziva
Ova funkcija vam omogućuje da se
pridružite postojećem vanjskom
pozivu.
Za pridruživanje razgovoru, pritisnite
kada je druga slušalica u
razgovoru na vanjskoj liniji.
Napomena:
• Druga slušalica se ne može
pridružiti vanjskom pozivu koji se
snima (str. 22).
Privatni poziv
• Kada je ova funkcija uključena,
Privatni poziv vam omogućuje da
spriječite druge korisnike da se
pridružuju vašim razgovorima s
vanjskim sugovornicima. Da
omogućite drugim korisnicima
pridruživanje vašim razgovorima,
isključite ovu funkciju. Tvornički
zadana postavka je "Isključeno".
• Ovisno o uvjetima i kvaliteti vaše
1
3
/ : Odaberite
“Isključeno”, “Visoki ton”
ili “Niski ton".
Napomena:
prikazuje se " ".
telefonske linije, ova funkcija
može pojačati postojeći šum na
liniji. Ako postane teško čuti
sugovornika, isključite ovu
funkciju.
22
2
3
Pritisnite
tijekom razgovora
na vanjskoj liniji.
/ : "Privatnost"
/ : Odaberite željenu
postavku.
Pozivanje/Odgovaranje na pozive
• Kada je ova funkcija uključena,
prikazano je .
Napomena:
• Nakon što prekinete vezu, ova
funkcija će se isključiti.
Zaključavanje
tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da
se ne može pozivati ni podešavati
slušalica. Dok je tipkovnica
zaključana može se odgovoriti na
dolazne pozive, ali ostale funkcije su
onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice,
pritisnite i držite
(sredina
joysticka) oko 3 sekunde.
• Prikazuje se
.
• Za otključavanje tipkovnice,
ponovno pritisnite
(sredina
joystiska) oko 3 sekunde.
Napomena:
• Pozivi na hitne brojeve se ne
mogu ostvariti dok je tipkovnica
zaključana.
23
Telefonski imenik
Telefonski imenik
slušalice
Telefonski imenik omogućuje vam
pozivanje bez ručnog biranja broja.
Možete spremiti 200 imena i
telefonskih brojeva, dodijeljujući
svaki unos u imeniku željenoj
kategoriji.
Dodavanje unosa
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : "Novi unos”
3 Unesite ime stranke (max. 16
4
5
slova, str. 53).
Unesite telefonski broj stranke
(max. 24 znamenke).
/ : Odaberite željenu
kategoriju.
2 puta
• Za dodavanje drugih unosa,
ponovite od 3. koraka.
6
Kategorije
Kategorije vam pomažu da brže i
lakše pronađete unose u imeniku.
Kada dodajete unos u imenik,
možete ga dodijeliti željenoj
kategoriji. Možete promijeniti nazive
kategorija kojima su dodijeljeni unosi
iz imenika (“Prijatelji”, “Obitelj” itd.),
a zatim unose u imeniku pretraživati
po kategoriji. Dodatne funkcije
kategorija su dostupne za korisnike
usluge prikaza broja pozivatelja (str.
28).
Mijenjanje naziva kategorije
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : “Kategorija”
3
/ : Odaberite željenu
kategoriju.
4
/ : “Ime kategorije”
24
5
Uredite naziv (max. 10 slova;
str. 53).
Pronalaženje i pozivanje
unosa u imeniku
Pretraživanje kroz sve unose
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : Odaberite željeni unos.
• Unose u imeniku možete
pregledavati tako da
pritisnete i držite joystick gore
ili dolje.
3
Pretraživanje po prvom slovu
(uporabom tipke za biranje)
1
(lijeva soft tipka)
2 Pritisnite tipku za biranje ( do
) koja sadrži slovo koje tražite
(str. 53).
• Pritisnite istu tipku uzastopce
da se prikaže prvi unos koji
počinje svakim slovom
svrstanim na toj tipki.
• Ako ne postoji unos koji
počinje slovom koje ste
odabrali, prikazati će se
slijedeći unos.
• Za promjenu načina unosa
slova:
/ : "Indeks
pretraga"
/ : Odaberite način unosa
slova.
3
/ : Ako je potrebno
pregledavati unose u imeniku.
4
Telefonski imenik
Pretraživanje po kategoriji
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : “Kategorija”
3
/ : Odaberite željenu
kategoriju.
• Ako odaberete “Sve”, uređaj
završava pretraživanje po
kategorijama.
4
/ : Ukoliko je potrebno za
pretraživanje imenika.
5
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (str. 24).
2
3
4
5
/ : “Uredi”
Ako je potrebno, uredite ime
(max. 16 slova; str. 45).
Ako je potrebno, uredite
telefonski broj (max. 24
znamenke).
/ : Odaberite željenu
kategoriju.
2 puta
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1 Pronađite željeni unos (str. 24).
2
3
/
/
: “Obriši”
: “Da”
Brisanje svih unosa
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : “Obriši sve”
3
/ : “Da”
4
/ : “Da”
Biranje jednom tipkom
Dodijeljivanje unosa iz imenika
tipkama za biranje jednim
pritiskom
Svaka od brojčanih tipki
do
može se rabiti kao tipka za biranje
jednim pritiskom, dozvoljavajući vam
biranje unosa iz imenika jednim
pritiskom.
1 Pronađite željeni unos (str. 24).
2
3
/
: “Brzo biranje”
/ : Odaberite željenu tipku
za biranje.
• Kada je brojčana tipka već
uporabljena kao tipka za brzo
biranje, prikazati će se “∗”
pored broja tipke. Ako
odaberete tu tipku, možete
izbrisati prethodnu prijavu.
4
Pozivanje pritiskom na tipku za
brzo biranje
1 Pritisnite i držite željenu tipku za
brzo biranje ( do ).
• Možete vidjeti ostale
prijavljene tipke za brzo
biranje guranjem joysticka
gore ili dolje.
2
Brisanje prijave tipke za brzo
biranje
1 Pritisnite i držite željenu tipku za
brzo biranje ( do ).
2
/
: “Da”
25
Telefonski imenik
Ulančano biranje
Ova funkcija vam omogućuje biranje
telefonskih brojeva iz imenika dok
razgovarate. Funkcija se može
koristiti npr. za pozivanje bankovnog
PIN-a kojeg imate spremljenog u
imeniku, bez da ga birate ručno.
1
Tijekom vanjskog poziva,
pritisnite
.
2
/ : Odaberite željeni unos.
3 Pritisnite
da birate broj.
Napomena:
• Kada spremate broj za pristup
kartici za pozivanje i vaš PIN u
imenik kao unos u imeniku, ako je
potrebno pritisnite
za
dodavanje pauza nakon broja i
PIN-a (str. 20).
• Ako koristite ovaj telefon s
pulsnim načinom biranja, možda
ćete trebati pritisnuti
za
promjenu načina biranja u tonsko
prije ulančanog biranja. Kada
dodajete unose u imenik,
preporučamo da dodate
na
početku telefonskih brojeva koje
želite ulančano birati (str. 24).
Kopiranje unosa
imenika
Možete kopirati unose imenika u
telefonski imenik druge kompatibilne
Panasonicove slušalice.
Napomena:
• Ne kopiraju se postavke
kategorije za unose u imeniku.
Kopiranje unosa
1 Pronađite željeni unos (str. 24).
2
3
4
Kopiranje svih unosa
(lijeva soft tipka)
/ : "Kopiraj sve”
Unesite broj slušalice kojoj
želite poslati unos iz imenika.
• Kada su kopirani svi unosi,
prikazuje se "Završeno".
1
2
3
4
26
/ : "Kopiraj”
Unesite broj slušalice kojoj
želite poslati unos iz imenika.
• Kada je unos kopiran,
prikazuje se "Završeno".
• Za daljnje kopiranje drugog
unosa: / : "Da”
Pronađite željeni unos.
Programiranje
Programske postavke
Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem slijedećih funkcija.
Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike
1
(sredina joysticka)
2 Pritiskanjem joysticka u bilo kojem smjeru odaberite željeni glavni izbornik.
3
Pritisnite joystick gore ili dolje da odaberete željenu stavku u 1. podizborniku.
• U nekim slučajevima, morati ćete napraviti odabir iz 2. podizbornika.
Pritisnite joystick gore ili dolje da odaberete željenu postavku.
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje, pritisnite
.
Napomena:
• Za ostale glavne izbornike, molimo vas pogledajte svako poglavlje.
• U slijedećoj tablici, < > označava tvornički zadanu postavku.
• Trenutna stavka ili postavka je na zaslonu posebno označena.
4
Glavni izbornik
Podešavanje
slušal.
1. podizbornik
Post. vremena
Postavke zvona
2. podizbornik
Postavi dat/vri*1
Alarm
Podešavanje
vremena*1
<Ručno>
Glasnoća zvona
<Najveća>
Ton zvona*2, *3
<Ton zvona 1>
Noćni način
„ Start/Kraj
(23:00/06:00)
„ Uklj/isklj
("Isključeno")
„ Zadrška zvona
("60 sek.")
„ Odaberi
kategor.
Str.
18
30
30
—
—
31
27
Programiranje
Glavni izbornik
Podešavanje
slušal.
1. podizbornik
Post.zaslona
2. podizbornik
Pozadina
<"Pozadina 1">
Boja zaslona
<"Boja 1">
Str.
—
—
4
—
Prikaz:Cekanje*
<"Isključeno">
5
Prijava
Odabir baze
<Auto>
Podešavanje
baze*1
Zabranjeni broj*1
*1
*2
Ugasi LCD zaslon*
<"Uključeno">
—
Odaberite jezik*6
<English>
Kontrast
<Kontrast 3>
Prijavi sluš.
—
18
—
34
35
Ton tipke*7
<Uključeno>
—
—
Autom.razgovor*8
<Isključeno>
—
21
Glasnoća zvona*9
<Srednje>
Način biranja
<Tonsko>
—
—
—
18
Ponovni poziv*10
<600 msek.>
Ogranič.poziva
PIN baze
<0000>
Pojačalo
<Isklj.>
Država
<Other>
—
—
21
—
—
32
32
—
36
—
32
—
33
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate
programirati istu stavku uporabom druge slušalice.
Ako odaberete jednu od melodija zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko
sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv,
čut ćete ton za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
28
Programiranje
Snimljene melodije u ovom uređaju se koriste uz dozvolu tvrtke © 2007
Copyrights Vision Inc.
*4 "Isključeno": Prikazuje samo trenutni datum i vrijeme.
"Broj sluš.": Prikazuje broj slušalice poput "[1]".
"Broj baze": Prikazuje broj baze poput "-1-".
*5 Ova funkcija dozvoljava slušalici da sama priguši pozadinsko svjetlo nakon
što se postavi na bazu ili punjač.
- "Uključeno": Pozadinsko je prigušeno.
- "Isključeno": Pozadinsko svijetlo se gasi nakon 10 sekundi punjenja
*6 Kada mijenjate regionalne postavke uređaja, ako postavite sljedeće
regionalne kodove, zadani jezik prikaza bit će kako je navedeno (str. 33):
"Other"
= "English"
"Česka republika" = "ČeŠtina"
"Slovensko"
= "SlovenČina"
*7 Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo
koju tipku, uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
*8 Ako ste prijavljeni na uslugu prikaza broja pozivatelja i želite vidjeti informaciju
o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.
*9 KX-TG8321
*10 Vrijeme trajanja flash signala ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX
sustavu. Ako je potrebno, obratite se vašem dobavljaču PBX sustava.
*3
29
Programiranje
Posebne upute za
podešavanje postavki
8
Podsjetnik
Alarm se oglašava 3 minute u
postavljeno vrijeme. Za alarm se
također može prikazati pismeni
podsjetnik.
Ukupno se može postaviti 3
odvojena vremena alarma za svaku
slušalicu.
Za svako vrijeme alarma možete
postaviti jednu od 2 različite
mogućnosti alarma (jednom ili svaki
dan).
Važno:
• Prethodno postavite datum i
vrijeme (str. 18)
1
(sredina joysticka)
2
/
: “Post. vremena”
3
4
/ : "Alarm”
Odaberite alarm (1 do 3).
5
/ : Odaberite željenu
mogućnost alarma.
"Isključeno"
Isključuje alarm. Ponovno pritisnite
, zatim pritisnite
za izlaz.
"Jedanput"
Alarm se oglašava jednom u
postavljeno vrijeme. Unesite željeni
dan i mjesec.
"Svaki dan"
Alarm se oglašava svaki dan u
određeno vrijeme.
6
Postavite željeno vrijeme.
7
Unesite pismeni podsjetnik (max.
30 slova; str. 53).
30
/ : Odaberite željeni ton
zvona.
2 puta
• Preporučujemo da odaberete
različit ton zvona od onog koji
se koristi za vanjske pozive.
• Kada je postavljen alarm,
prikazuje se .
9
Napomena:
• Možete preskočiti na 3. korak
pritiskom na tipku
u stanju
pripravnosti.
• Za zaustavljanje alarma, pritisnite
bilo koju brojčanu tipku ili
postavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač.
• Kada je slušalica u uporabi, alarm
se neće oglasiti sve dok slušalica
nije u stanju pripravnosti.
• Ako odaberete “Jedanput”,
postavka će se postaviti na
“Isključeno” nakon što se
alarm oglasi.
• Čak i kada je glasnoća zvona za
vanjske pozive isključena (str. 27),
zvuk alarma se čuje na najtišoj
razini.
Podešavanje vremena
(samo za korisnike usluge
prikaza broja pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da
automatski podesi datum i vrijeme
svaki puta kada je primljena
informacija o pozivatelju. Za
korištenje ove funkcije, vaša usluga
prikaza broja pozivatelja mora
omogućiti informaciju o pozivatelju,
uključujući datum i vrijeme. Za
detalje se obratite vašem davatelju
usluge.
Da uključite ovu funkciju, odaberite
"ID pozivatelja [Auto]". Da
isključite ovu funkciju, odaberite
"Ručno".
Programiranje
Važno:
• Za uporabu ove funkcije, prvo
podesite datum i vrijeme (str. 18).
1
(sredina joysticka)
2
3
4
/
: “Post. vremena”
/ : “Podešavanje
vremena”
/ : Odaberite "ID
pozivatelja [Auto]" ili
"Ručno".
Noćni način rada
Noćni način rada omogućuje vam da
izaberete vremensko razdoblje
tijekom kojeg slušalice neće zvoniti
za vanjske pozive. Ova funkcija je
korisna u vrijeme u kojem ne želite
da vas se uznemirava, npr. dok
spavate. Noćni način rada se može
postaviti za svaku slušalicu.
Koristeći kategorije telefonskog
imenika (str. 24), možete odabrati
kategorije pozivatelja čiji će pozivi
zaobilaziti funkciju noćnog načina
rada, a slušalica će zvoniti (samo za
korisnike Caller ID usluge).
Važno:
• Prethodno postavite datum i
vrijeme (str. 18).
• Preporučujemo da isključite zvono
baze (str. 28) kada uključite noćni
način rada (KX-TG8321).
• Ako ste postavili alarm, alarm se
oglašava i ako je uključen noćni
način rada.
Podešavanje vremena početka i
kraja
1
(sredina joysticka)
2
/
: “Postavka zvona”
3
/
: “Noćni način”
4
5
6
/ : “Start/kraj”
.
Unesite željene sate i minute
kada želite da se funkcija
uključi.
Unesite željene sate i minute
kada želite da se funkcija
isključi.
7
Napomena:
• Za ispravljanje znamenke,
upotrijebite joystick da postavite
pokazivač na znamenku, zatim
napravite ispravak.
Uključivanje/isključivanje noćnog
načina rada
1
2
3
4
5
(sredina joysticka)
/
: “Postavka zvona”
/ : “Noćni način”
/ : “Uklj./Isklj”
/ : Odaberite željenu
postavku.
• Kada je uključen noćni način
rada, prikazuje se
.
Postavljanje odgođenog zvona za
noćni način rada
Ova postavka omogućuje zvonjenje
slušalice u noćnom načinu rada ako
pozivatelj čeka duže vrijeme. Nakon
isteka određenog vremena, slušalica
će zvoniti. Ako odaberete “Nema
zvona”, slušalica nikada ne zvoni
tijekom noćnog načina rada.
1
(sredina joysticka)
2
/
: “Postavka zvona”
3
4
/
/
: “Noćni način”
: “Zadrška zvona”
31
Programiranje
5
• Ako ste zaboravili vaš PIN,
Odaberite željenu postavku.
Napomena:
• Kada telefonska tajnica odgovara
na pozive, ova funkcija ne radi
(KX-TG8321).
4
Odabir kategorije koja zaobilazi
noćni načina rada
1
(sredina joysticka)
2
/
: “Postavka zvona”
3
4
/
/
: “Noćni način”
: “Odaberi kategor.”
5
Pritisnite brojeve željenih
kategorija.
• Broj odabrane kategorije
treperi.
• Za brisanje broja odabrane
kategorije, ponovno pritisnite
broj. Broj prestaje treperiti.
5
6
7
6
Postavljanje ograničenog
biranja
Možete ograničiti biranje određenih
brojeva odabranim slušalicama.
Možete prijaviti do 6 brojeva za
ograničeno biranje i odabrati koje
slušalice će imati ograničenje.
Spremanje pozivnog broja grada u
ovu postavku će zabraniti
odabranim slušalicama pozivanje
svih drugih brojeva osim onih iz tog
grada.
1
2
3
32
(sredina joysticka)
/
/ : Odaberite memorijsku
lokaciju.
Unesite telefonski broj ili pozivni
broj koji će biti ograničen (max.
8 brojeva).
• Za brisanje ograničenog
broja, pritisnite
.
Mijenjanje PIN-a bazne
stanice (osobni
indentifikacijski broj)
Važno:
• Ako promijenite PIN, molimo vas
zapišite vaš novi PIN. Uređaj vam
neće prikazivati PIN. Ako
zaboravite vaš PIN, obratite se
najbližem Panasonicovom
servisnom centru.
1
2
3
: “Ogranič. poziva”
Unesite PIN baze (tvornički:
"0000")
obratite se vašem najbližem
ovlaštenom Panasonicovom
servisu.
Pritiskom na broj željene
slušalice odaberite koje
slušalice će imati ograničenje.
• Prikazati će se brojevi svih
prijavljenih slušalica.
• Brojevi koji trepere
označavaju slušalice kojima
je dodijeljeno ograničeno
biranje
• Za isključivanje ograničenog
biranja na slušalici, ponovno
pritisnite broj. Broj prestaje
treperiti.
4
(sredina joysticka)
/ ”PIN baze”
Unesite trenutni 4-znamenkasti
PIN bazne stanice (zadano:
"0000").
Unesite novi 4-znamenkasti PIN
bazne stanice.
Programiranje
Mijenjanje regionalnih
postavki uređaja/
Resetiranje bazne stanice
1
2
3
(sredina joysticka)
/
/
: “Država”
: Odaberite željenu državu
- "Other"
= engleski
- "Česka republika" = češki
- "Slovenski"
= slovački
• Nakon promjene regionalnih
postavki uređaja/resetiranja bazne
stanice, će kratko vrijeme
treperiti na zaslonu. To je
normalno, a slušalica se može
dalje koristiti nakon što
prestane treperiti.
"Other" = države osim Češke i
Slovačke
"Česka republika" = Češka
"Slovenski" = Slovačka
Zabranjivanje dolaznih
poziva (samo za korisnike
usluge prikaza broja
pozivatelja)
4
Ova funkcija omogućuje uređaju da
odbija pozive s određenih
telefonskih brojeva na koje ne želite
odgovarati. Možete pohraniti do 20
telefonskih brojeva u popis
zabranjenih poziva uporabom
popisa pozivatelja ili izravnim
unošenjem brojeva.
Kada se primi poziv, uređaj ne zvoni
dok se identificira pozivatelj. Ako
telefonski broj odgovara unosu u
popisu zabranjenih poziva, uređaj
pozivatelju šalje ton zauzeća, zatim
prekida liniju.
Važno:
• U popis zabranjenih poziva
morate pohraniti telefonski broj s
pozivnim brojem.
• Kada uređaj prima poziv s broja
koji je pohranjen u popis
zabranjenih poziva, poziv se
prekida te se broj zapisuje u popis
pozivatelja (str. 38) s .
/
: “Da”
Napomena:
• Sljedeće stavke će se izbrisati ili
postaviti na njihovu zadanu
postavku:
- Postavke bazne stanice (str.
28)
- SMS postavke (str. 42)
- Postavke telefonske tajnice (str.
47)
- Podešavanje vremena
- Sve SMS poruke
- Popis poziva
- Poruke govorne pošte
• Sljedeće stavke će se sačuvati:
- Datum i vrijeme
- Način rada pojačala
- Snimke, uključujući vašu
pozdravnu poruku i poruke
pozivatelja (KX-TG8321)
- Nadziranje poziva (KX-TG8321)
- Popis zabranjenih poziva
• Ako u 3. koraku odaberete željenu
državu, sljedeće zadane postavke
će se promijeniti na zadane
postavke za tu državu:
- Jezik prikaza (str. 28)
• Sukladno vašem odabiru države u
3. koraku, jezik najave na
telefonskoj tajnici se mijenja kako
slijedi:
Spremanje neželjenih pozivatelja
iz popisa pozivatelja
1
(sredina joysticka)
2
/ : Odaberite unos koji će
biti zabranjen.
33
Programiranje
3
/
: “Unesi u zabran.”
4
Spremanje neželjenih pozivatelja
unošenjem telefonskih brojeva
1
(sredina joysticka)
2
Unesite telefonski broj (max. 24
znamenke).
• Za brisanje znamenke
pritisnite
.
3
Gledanje/uređivanje/brisanje
brojeva zabranjenih poziva
1
(sredina joysticka)
2
/ : Odaberite željenu
stavku.
• Za izlaz pritisnite
.
Izvršite željeni postupak.
„ Uređivanje broja:
/ : “Uredi”
Upotrijebite joystick da
pomaknete pokazivač.
Uredite broj.
3
„ Brisanje broja:
/
/
: “Briši”
: “Da”
Napomena:
• Kod uređivanja, pritisnite željenu
tipku za biranje za dodavanje,
za brisanje.
34
Prijavljivanje jedinica
Korištenje dodatnih
jedinica
Dodatne slušalice
Na baznu stanicu može biti
prijavljeno do 6 slušalica.
Važno:
• Model dodatne slušalice za
uporabu uz ovaj uređaj je
naveden na str. 6. Ako se koristi
drugi model, određene funkcije
(podešavanje slušalice,
podešavanje baze itd.) možda
neće biti dostupne.
Dodatne bazne stanice
Slušalice se mogu prijaviti na do 4
bazne stanice, omogućujući vam da
dodate bazne stanice i povećate
prostor djelovanja u kojem se
slušalice mogu koristiti. Ako
slušalica, dok je podešen “Auto”
odabir bazne stanice (str. 35), izađe
iz dometa njene baze, ona traži
drugu baznu stanicu za pozivanje ili
primanje poziva. Bazna stanica i
slušalica komuniciraju kao “radio
ćelija”.
Napomena:
• Poziv se prekida kada slušalica
prelazi iz jedne radio ćelije u
drugu.
Programiranje
Prijavljivanje slušalice na
baznu stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica
su prethodno prijavljene. Ako iz
nekog razloga slušalica nije
prijavljena na baznu stanicu (na
primjer, treperi čak i kada je
slušalica u blizini baze), prijavite
slušalicu.
1
Slušalica
(sredina joysticka)
2
/
3
/
: “Prijava slušalice”
2 puta.
: Odaberite broj baze.
• Ovaj broj služi kao referenca
4
5
slušalici.
Bazna stanica
Postupite prema postupku za
vaš model.
KX-TG8301/8302
Pritisnite i držite
oko 5
sekundi. (Nema tona za
prijavu.)
KX-TG8321
Pritisnite i držite
oko 5
sekundi dok se ne oglasi ton
za prijavu.
• Ako sve prijavljene
slušalice počnu zvoniti,
pritisnite istu tipku za
prekid. Zatim ponovite
ovaj korak.
• Sljedeći korak mora biti
izvršen unutar 90
sekundi.
Slušalica
Čekajte dok se prikaže “Unesi
PIN baze”.
Unesite PIN
baze (tvornički “0000”).
• Ako ste zaboravili vaš PIN,
obratite se najbližem
Panasonicovom servisnom
centru.
• Kada se slušalica uspješno
registrira, će prestati
treperiti.
Napomena:
• Kada kupite dodatnu slušalicu, za
prijavu pogledajte priručnik za
instaliranje dodatne slušalice.
Odabiranje bazne stanice
Kada je odabrano “Auto”, slušalica
automatski koristi bilo koju dostupnu
bazu na koju je prijavljena. Kada je
odabrana određena bazna stanica,
slušalica će koristiti samo tu bazu za
pozivanje i primanje poziva. Ako je
slušalica izvan dometa te bazne
stanice, neće se moći ostvariti poziv.
1
2
3
(sredina joysticka)
/
/
: “Odabir baze”
: Odaberite broj željene
baze ili “Auto”.
• Slušalica započinje tražiti
baznu stanicu.
Odjavljivanje slušalice
Slušalica može otkazati svoju
prijavu (ili prijavu druge slušalice)
koja je pohranjena u baznu stanicu.
To omogućuje slušalici da završi
svoju bežičnu vezu sa sustavom.
1
2
3
(sredina joysticka)
/
: “Odjavi sluš.”
• Prikazuju se brojevi svih
slušalica prijavljenih na bazi.
Odaberite slušalicu(e) koje
želite odjaviti pritiskom na
željeni broj slušalice.
• Trepere broj(evi) odabrane
slušalice.
• Za poništavanje broja odabrane
slušalice, ponovno pritisnite broj.
Broj prestaje treperiti.
4
35
Programiranje
5
/ : “Da”
• Oglašava se ton potvrde kako
nestaje broj svake slušalice.
• Slušalica se ne oglašava
zvučnim signalom kada
odjavljuje svoju prijavu.
6
Odjava bazne stanice
Slušalica može odjaviti bazu na koju
je prijavljena. To omogućuje bazi da
završi svoju bežičnu vezu sa
sustavom.
1
(sredina joysticka)
2
3
4
5
6
/
: “Prijava”
/ : “Odjavi bazu”
Odaberite bazu(e) koje želite
odjaviti, pritiskom na željeni broj
baze.
• Treperi broj(evi) odabrane
baze.
• Za brisanje broja odabrane
baze, ponovno pritisnite broj.
Broj prestaje treperiti.
/ : “Da”
Napomena:
• Za prijavu slušalice na drugu bazu
ili ponovno na istu bazu,
pogledajte str. 35.
Povećavanje dometa baze
Možete povećati domet signala
bazne stanice koristeći DECT
odašiljač. Molimo vas koristite
isključivo Panasonicov DECT
odašiljač naveden na str. 5. Za
detalje kontaktirajte vašeg
Panasonic prodavača.
Važno:
• Prije prijave odašiljača na ovu
baznu stanicu, morate uključiti
način rada preko odašiljača.
36
• Ne koristite više od jednog
odašiljača istovremeno.
Podešavanje načina rada preko
odašiljača
1
(sredina joysticka)
2
3
/ : “Pojačalo”
/ : Odaberite željenu
postavku.
Napomena:
Nakon uključivanja/isključivanja
odašiljača, će na trenutak trepnuti
na zaslonu slušalice. To je
normalno, a slušalica će se moći
koristiti kada prestane treperiti.
Usluga prikaza broja pozivatelja
Korištenje usluge
prikaza broja
pozivatelja – Caller ID
Važno:
• Uređaj je kompatibilan s Caller ID
uslugom. Za korištenje Caller ID
funkcija, morate biti prijavljeni na
Caller ID uslugu.
Obratite se vašem davatelju
usluga za dodatne informacije.
Funkcije prikaza broja
pozivatelja
Kada se prima vanjski poziv,
prikazuje se telefonski broj
pozivatelja. Informacije o pozivatelju
za zadnjih 50 pozivatelja se zapisuju
u popis poziva od najnovijeg prema
najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti
informacije o pozivatelju, ispisuje
se sljedeće:
- “Nije dostupan”: Pozivatelj
je zvao iz područja gdje nije
podržana Caller ID usluga.
- “Osobni poziv”: Pozivatelj je
zahtjevao da se ne šalje
informacija o pozivatelju.
• Ako je uređaj spojen na PBX
sustav, informacije o pozivatelju
se neće pravilno primati. Obratite
se dobavljaču PBX sustava.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga
tretira kao propušteni poziv i
prikazuje se . To vam daje na
znanje da morate pogledati popis
pozivatelja kako bi vidjeli tko vas je
zvao dok ste bili odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja
pogledan samo jedan propušteni
poziv (str. 38), nestaje sa zaslona.
Kada primite drugi novi poziv,
ponovno prikazuje.
se
Prikaz imena iz imenika
Kada se primi informacija o
pozivatelju i ona odgovara
telefonskom broju spremljenom u
imeniku, prikazuje se ime
spremljeno u imeniku i zapisuje se u
popis pozivatelja.
Kategorije za imenik
slušalice
Kategorije vam mogu pomoći da
prepoznate tko vas zove koristeći se
različitim tonovima i bojama zaslona
za različite kategorije pozivatelja.
Kada dodavate unos u imenik
slušalice možete ga dodijeliti
željenoj kategoriji (str. 24). Kada je
poziv primljen od pozivatelja
dodijeljenog kategoriji, upotrijebiti će
se boja zaslona i zvono odabrano za
tu kategoriju.
Promjena tona zvona kategorije
Ako odaberete “Vanjsko zvono”,
uređaj koristi zvono koje ste odabrali
na str. 27 kada se primaju pozivi iz
te kategorije. Zadana postavka je
“Vanjsko zvono”
1
2
3
/
/
(lijeva soft tipka)
: “Kategorija”
: Odaberite kategoriju
4
/ : Odaberite trenutnu
postavku zvona kategorije.
5
/ : Odaberite željeni ton
zvona kategorije.
Promjena boje zaslona kategorije
Ako odaberete “Boja zaslona”
uređaj koristi boju zaslona koju ste
odabrali na str. 28 kada prima poziv
37
Usluga prikaza broja pozivatelja
iz te kategorije. Zadana postavka je
“Boja zaslona”.
1
2
3
(lijeva soft tipka)
/ : “Kategorija”
/ : Odaberite kategoriju
4
/
5
: Odaberite trenutnu
postavku boje kategorije.
/
Važno:
• Samo jedna osoba može pristupiti
popisu pozivatelja u datom
trenutku.
Pregledavanje popisa
pozivatelja i uzvraćanje
poziva
1
(sredina joysticka)
Gurnite joystick prema dolje za
pregledavanje od najnovijeg
poziva ili gurnite joystick prema
gore za pregledavanje od
najstarijeg poziva.
3 Za uzvraćanje poziva, pritisnite
.
.
Za izlaz, pritisnite
Napomena
• Ako je unos već pregledan ili
odgovoren, prikazuje se “ ”, čak i
kada je unos pregledan ili
odgovoren uporabom druge
slušalice.
.
• Za brisanje unosa, pritisnite
/ : “Da”
• Ako poziv nalazi unos u popisu
zabranjenih poziva, broj je zapisan
s (str. 33).
38
2
3
4
: Odaberite željenu boju.
Popis pozivatelja
2
Uređivanje broja pozivatelja
prije uzvraćanja poziva
(sredina joysticka)
1
/
: Odaberite željeni unos
/ : “Uredi i zovi”
Uredite broj.
• Pritisnite brojčanu tipku (
do ) za dodavanje,
za brisanje.
5
Brisanje informacije o
pozivatelju
1
(sredina joysticka)
2
3
4
/
: Odaberite željeni unos
/ : Odaberite “Obriši” ili
“Obriši sve”
/ : “Da”
Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik
1
(sredina joysticka)
2
/
: Odaberite željeni unos
3
/
: “Dodaj u imenik”
4
Za spremanje imena, nastavite
od 3. koraka, u poglavlju
“Dodavanje unosa”, str. 24.
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS-a
SMS vam dozvoljava slanje i
primanje tekstualnih poruka između
drugih telefona za fiksnu liniju i
mobilnih telefona koji podržavaju
kompatibilne SMS mreže i funkcije.
Važno:
• Za korištenje SMS funkcija,
morate:
- biti prijavljeni na Caller ID i/ili
primjerenu funkciju.
- potvrditi da je SMS uključen.
- potvrditi da su ispravno unešeni
brojevi centra za poruke.
Za detalje i dostupnost obatite se
vašem davatelju usluga.
Napomena:
• Ukupno 47 poruka (sa 160
znakova po poruci) može biti
spremljeno. Ukupno ih može biti
više od 47 ako je dužina poruke
manja od 160 znakova po poruci.
• Ako je uređaj spojen na PBX
sustav, nećete biti u mogućnosti
koristiti SMS usluge.
Uključivanje/
isključivanje SMS-a
1
2
3
4
(sredina joysticka)
/
/
: “Postavke”
: “SMS Uklj/Isklj”
Spremanje brojeva
SMS centra za poruke
Brojevi SMS centra za poruke
moraju biti spremljeni kako bi se
poruke mogle slati i primati.
Za više informacija obratite se
vašem davatelju usluga.
• Ako promijenite regionalne
postavke/resetirate bazu,
pohranjeni brojevi centra za
poruke će se obrisati (str. 42). U
tom slučaju, ponovno pohranite
brojeve.
1
(sredina joysticka)
2
3
/ : “Postavke”
/ : Odaberite “Centar
poruka 1” ili “Centar
poruka 2”.
4 Uredite brojeve po potrebi.
2 puta
Napomena:
• Za korisnike PBX-a
- Morate upisati broj za pristup
vanjskoj liniji s PBX-a i umetnuti
pauzu na početak broja Centra
za poruke 1.
- Ako za SMS koristite samo broj
Centra za poruke 1, taj broj
kakav je (bez dodavanja broja
za pristup vanjskoj liniji ili
biranja pauze) pohranite pod
Centar za poruke 2.
/ : Odaberite željenu
postavku.
39
SMS (Short Message Service)
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove
poruke
1
(sredina joysticka)
2
/
: “Napravi”
• Ako se prikaže “Rabi zad.
tekst?” možete upotrijebiti
tekst iz zadnje napisane
poruke, guranjem joysticka
gore.
3 Unesite poruku (str. 53).
4 Unesite telefonski broj odredišta
(max. 20 brojeva).
■ Uporabom popisa za
ponovno biranje:
Pritisnite
da odaberete
telefonski broj.
2 puta.
■ Uporabom popisa
pozivatelja:
/ : Odaberite osobu.
2 puta.
■ Uporabom imenika:
/ : Odaberite unos
iz imenika.
2 puta.
5 Za spremanje poruke, odaberite
“Da”.
6 Za slanje poruke, pritisnite .
• Za odustajanje od slanja,
pritisnite
.
Napomena:
• Ovaj uređaj podržava SMS
poruke do 612 slova, međutim,
maksimalni broj slova koje možete
primiti ili poslati može biti
ograničen od vašeg davatelja
SMS usluge. Za detalje se
obratite vašem davatelju SMS
usluge.
• Ako vaša poruka sadrži preko 160
slova, poruka se tretira kao
dugačka poruka i prikazuje se .
Vaš davatelj usluge dugu poruku
može tretirati različito od ostalih
40
poruka. Za detalje se obratite
vašem davatelju SMS usluge.
• Ako je vaš uređaj spojen na PBX
sustav, pohranite broj za pristup
vanjskoj liniji (str. 42).
Slanje spremljene poruke
1
(sredina joysticka)
2
3
4
5
6
/ : “Poslano”
Za čitanje spremljene poruke,
gurnite joystick gore ili dolje da
odaberete poruku.
Za slanje poruke, pritisnite
/ : “Šalji”
Pritisnite i držite
za
brisanje svih brojeva.
Nastavite od 4. koraka u
poglavlju “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 40.
Uređivanje i slanje
spremljene poruke
1
(sredina joysticka)
2
3
4
5
/
/
: “Poslano”
: Odaberite poruku.
/ : “Uredi poruku”
Nastavite od 4. koraka iz
poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 40.
Brisanje spremljenih
poruka
1
2
3
4
(sredina joysticka)
/
/
: “Poslano”
: Odaberite poruku
/ : “Obriši”
• Za brisanje svih poruka,
odaberite “Obriši sve”.
SMS (Short Message Service)
5
/
: “Da”
Primanje poruke
Kada je primljena SMS poruka:
- prikazuje se “Primam SMS
poruku”.
- čuje se ton (ako je zvono slušalice
uključeno).
s ukupnim brojem
- prikazuje se
novih (nepročitanih) poruka.
Čitanje primljene poruke
1
(sredina joysticka)
2
3
/ : “Primljeno”
/ : Odaberite poruku.
• Već pročitane poruke
označene su s “ ”, čak i ako
su pročitane uporabom druge
slušalice.
• Za brisanje poruke, pritisnite
.
/ : "Da"
4 Pritisnite
da pročitate
sadržaj poruke.
Napomena:
• Za pozivanje pošiljatelja poruke
pritisnite
.
Odgovaranje na poruku
1 Dok čitate primljenu poruku,
2
3
4
5
pritisnite
.
/ : “Odgovori”
Upišite poruku (str. 53).
Uredite telefonski broj odredišta
i/ili pritisnite
.
Nastavite od 5. koraka iz
poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 40.
Uređivanje/proslijeđivanje
poruke
1 Dok čitate primljenu poruku,
2
3
pritisnite
.
/ : “Uredi poruku”
Nastavite od 3. koraka iz
poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 40.
Brisanje primljenih poruka
1 Dok čitate primljenu poruku,
2
3
pritisnite
.
/ : “Obriši”
• Za brisanje svih poruka,
odaberite “Obriši sve”.
/
: “Da”
Spremanje broja pošiljatelja
u telefonski imenik
1 Dok čitate primljenu poruku,
2
3
pritisnite
.
/ : “Dodaj u imenik”
Za spremanje imena, nastavite
od 3. koraka iz poglavlja
“Dodavanje unosa”, str. 24.
Uređivanje broja pozivatelja
prije uzvraćanja poziva
1 Dok čitate primljenu poruku,
2
3
pritisnite
.
/ : “Uredi i zovi”
Uredite broj.
41
SMS (Short Message Service)
SMS postavke
Ako je bazna stanica resetirana na
tvornički zadane postavke (str. 33),
sljedeće postavke koje se odnose
na SMS biti će resetirane. Sadržaj
primljenih i poslanih poruka će se
obrisati.
Postavka
(zadana postavka)
Stranica
SMS uklj./isklj.
("Isključeno")
39
Centar poruka 1
39
Centar poruka 2
39
Broj za pristup PBX-u
("Isključeno")
42
Spremanje PBX broja za
pristup vanjskoj liniji (samo
za korisnike PBX sustava)
Spremite vaš PBX broj za pristup
vanjskoj liniji (max. 4 znamenke)
tako da se SMS poruke ispravno
šalju. Kada šaljete SMS poruke
na brojeve iz imenika ili popisa za
uzvraćanje poziva, PBX broj za
pristup vanjskoj liniji se briše.
1
2
3
4
5
42
(sredina joysticka)
/
/
: “Postavke”
: “PBX pristup br.”
/ : “Uključeno”
Ako je potrebno, upišite vaš
PBX broj za pristup vanjskoj
liniji i birajte pauzu, zatim
pritisnite.
2 puta
Telefonska tajnica
pozivatelje da ponovno nazovu
kasnije.
- ako ste snimili vašu vlastitu
pozdravnu poruku, ista poruka
se i dalje objavljuje
pozivateljima iako se njihove
poruke ne snimaju.
Telefonska tajnica
Dostupno za:
KX-TG8321
Telefonska tajnica može odgovoriti i
snimiti pozive umjesto vas kada
niste u mogućnosti javiti se.
Također možete podesiti uređaj da
reproducira pozdravnu poruku, ali
ne snima poruke pozivatelja.
Odaberite “Samo pozdrav” kao
postavku vremena snimanja (str.
48).
Važno:
• Samo jedna osoba može pristupiti
telefonskoj tajnici (slušati poruke,
snimiti pozdravnu poruku itd.)
odjednom.
• Kada pozivatelji ostavljaju poruke,
uređaj bilježi datum i vrijeme za
svaku poruku. Uvjerite se da su
datum i vrijeme ispravno
postavljeni (str. 18).
Kapacitet memorije
Ukupni kapacitet snimanja
(uključujući vašu pozdravnu poruku)
je oko 40 minuta. Maksimalno se
može snimiti 64 poruke.
Napomena:
• Ako se memorija za poruke
napuni:
- Na zaslonu slušalice se
prikazuje “Tajnica puna”.
- indikator uključene tajnice na
baznoj stanici brzo treperi kada
se uključi telefonska tajnica.
• Kada se memorija za poruke
napuni:
- Ako koristite prethodno
snimljenu pozdravnu poruku,
uređaj automatski prebacuje na
drugu prethodno snimljenu
pozdravnu poruku kojom moli
Uključivanje/
isključivanje
telefonske tajnice
Uporabom bazne stanice
Pritisnite
da uključite/isključite
telefonsku tajnicu.
• Kada je telefonska tajnica
uključena, svijetli indikator
uključenosti tajnice.
Uporabom slušalice
1
(sredina joysticka)
2
/ : Odaberite “Tajnica
Uklj” ili “Tajnica Isklj”.
Napomena:
• Kada je telefonska tajnica
uključena, pored znaka baterije
prikazuje se .
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku,
preko zvučnika slušalice možete
slušati poziv. Za podešavanje
glasnoće zvučnika, uzastopno
gurnite joystick gore ili dolje.
Pritiskom tipke
na slušalici
možete odgovoriti na poziv.
Nadziranje poziva može se podesiti
za svaku slušalicu.
Napomena:
• Za isključivanje ove funkcije,
vidi str. 49.
43
Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
Kada uređaj odgovara na poziv,
pozivatelji čuju pozdravnu poruku.
Možete snimiti vašu vlastitu
pozdravnu poruku ili koristiti
tvornički snimljenu pozdravnu
poruku.
Snimanje vaše pozdravne
poruke
Možete snimiti vašu vlastitu
pozdravnu poruku (max. 50
sekundi).
1
2
3
4
(sredina joysticka)
/
: “Snimi pozdrav”
Držite slušalicu udaljenu oko 20
cm i razgovjetno govorite u
mikrofon.
Pritisnite
za prekid
snimanja.
5
Uporaba tvornički
snimljene pozdravne
poruke
Ako obrišete ili ne snimite vašu
vlastitu pozdravnu poruku, uređaj
pozivateljima reproducira tvornički
snimljenu poruku i moli ih da ostave
poruku. Ako je vrijeme snimanja
poruke (str. 48) postavljeno na
“Samo pozdrav”, poruke
pozivatelja se neće snimiti, a uređaj
reproducira drugačiju tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj
moli korisnike da nazovu ponovno.
Reproduciranje pozdravne
poruke
1
(sredina joysticka)
44
2
/
: “Sluš. pozdrav”
3
Brisanje vaše pozdravne
poruke
Ako obrišete vašu vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj će
pozivateljima reproducirati tvornički
snimljenu pozdravnu poruku.
1
(sredina joysticka)
2
/
: “Obriši poruku”
3
/
: “Obriši pozdrav”
4
/
: “Da”
Preslušavanje poruka
uporabom bazne
stanice
Kada su snimljene nove poruke, na
baznoj stanici treperi
. Pritisnite
.
• Ako su snimljene nove poruke,
baza reproducira nove poruke.
• Ako nema novih poruka, baza
reproducira sve poruke.
Napomena:
• Kada indikator uključenosti
telefonske tajnice na baznoj
stanici brzo treperi, memorija
poruka je puna ("Kapacitet
memorije", str. 43).
Telefonska tajnica
Upravljanje telefonskom
tajnicom
Tipka
ili
*1
Upravljanje telefonskom
tajnicom
Radnja
Podešavanje glasnoće
zvučnika
Ponavljanje poruke
1
(tijekom reprodukcije)*
Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)
Zaustavljanje
reprodukcije
Brisanje poruke koja
se trenutno reproducira
Ako se pritisne unutar prvih 5
sekundi poruke, reproducira se
prethodna poruka.
Brisanje svih poruka
Pritisnite
u uporabi.
2 puta dok uređaj nije
Telefonskom tajnicom također
možete upravljati pritiskanjem tipki
za biranje ili soft tipki na slušalici.
(sredina joysticka)
Tipka
Radnja
Gurnite
joystick
gore ili
dolje
Podešavanje glasnoće
zvučnika/ prijemnika
slušalice
ili
gurnite
joystick
u lijevo
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
ili
gurnite
joystick
u desno
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)
Ulaz u izbornik
“Postavke”
Slušanje poruka
uporabom slušalice
Reproduciraj novu
poruku
Reproduciraj sve poruke
Kada su snimljene nove poruke, na
slušalici se prikazuje
s ukupnim
brojem novih poruka.
1
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Snimi pozdravnu poruku
(sredina joysticka)
Uključi telefonsku tajnicu
2
/ : Odaberite “Repr.novu
por.” ili “Repr.sve por”.
3
.
Kada završite, pritisnite
Napomena:
• Za prebacivanje na prijemnik
slušalice, pritisnite
.
ili
Zaustavi snimanje
Zaustavi reprodukciju
Isključi tel. tajnicu
*2 Obriši poruku koja se
reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku
45
Telefonska tajnica
*1
Ako je pritisnuto unutar prvih 5
sekundi poruke, reproducira se
prethodna poruka.
Brisati možete i na ovaj način:
/ : "Da"
Daljinsko upravljanje
Brisanje svih poruka
(sredina joysticka)
1
Koristeći telefon s tonskim biranjem,
možete nazvati svoj telefonski broj s
drugog mjesta i pristupiti uređaju
kako bi preslušali poruke ili
promijenili postavke telefonske
tajnice.
2
/
: “Obriši poruku”
Kôd daljinskog pristupa
3
4
/
/
: “Obriši sve”
: “Da”
*2
Uzvraćanje poziva (samo za
korisnike Caller ID usluge)
Ako je za poziv primljena informacija
o pozivatelju, možete mu uzvratiti
poziv dok slušate poruku.
1
2
Pritisnite
tijekom
reprodukcije.
/ : “Povratni poziv”
Uređivanje broja prije uzvraćanja
poziva
1
2
3
3-znamenkasti kôd daljinskog
pristupa mora biti unešen kada
daljinski upravljate telefonskom
tajnicom. Taj kôd sprečava
neovlaštene osobe da daljinski
preslušavaju vaše poruke.
Važno:
• Kako bi daljinski upravljali
telefonskom tajnicom, prvo
morate postaviti kôd daljinskog
pristupa.
1
(sredina joysticka)
2
3
4
Pritisnite
tijekom
reprodukcije.
/ : “Uredi i zovi”
Uredite broj.
/ : “Postavke”
/ : “Kod dalj upr”
Za uključivanje daljinskog
upravljanja, unesite 3znamenkasti kôd daljinskog
pristupa.
• Za isključivanje daljinskog
.
upravljanja, pritisnite
5
Daljinsko korištenje
telefonske tajnice
1 Birajte svoj telefonski broj s
2
3
4
46
telefona s tonskim biranjem.
Nakon što započne pozdravna
poruka, unesite svoj kôd
daljinskog pristupa.
• Uređaj objavljuje broj novih
poruka.
Unesite daljinske naredbe.
Kada završite, prekinite liniju.
Telefonska tajnica
• Možete prekinuti ili ponovno
unijeti vaš kôd daljinskog
pristupa i započeti daljinsko
upravljanje (str. 46).
Daljinske naredbe
Tipka Radnja
Ponovi poruku
(tijekom reprodukcije)*1
Preskoči poruku
(tijekom reprodukcije)
Reproduciraj nove poruke
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Snimi pozdravnu poruku
Zaustavi snimanje
Zaustavi reprodukciju
Isključi telefonsku tajnicu
Obriši poruku koja se
reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku
(tijekom reprodukcije
pozdravne poruke)
Kraj daljinskog upravljanja
(ili prekinite)
*1
Ako je pritisnuto unutar prvih 5
sekundi poruke, reproducira se
prethodna poruka.
Daljinsko uključivanje
telefonske tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena,
možete ju daljinski uključiti.
1 Nazovite svoj telefonski broj s
telefona s tonskim biranjem.
2 Pustite telefon neka zvoni 9
puta.
• Čuje se dugačak ton.
3 Unesite svoj kôd daljinskog
pristupa unutar 10 sekundi
nakon dugačkog tona.
• Reproducira se pozdravna
poruka.
Preskakanje pozdravne
poruke da ostavite poruku
Možete ostaviti poruku kao što može
i bilo koji vanjski pozivatelj. Nazovite
vaš telefonski broj s telefona s
tonskim biranjem. Kada telefonska
tajnica odgovori na poziv, pritisnite
da preskočite pozdravnu poruku
i snimite vašu poruku nakon tonskog
signala.
Postavke telefonske
tajnice
Ako je bazna stanica poništena na
zadane postavke (str. 33), poništiti
će se sljedeće postavke telefonske
tajnice.
Postavka (zadana
postavka)
Tajnica uključena/ isključena
(Uključena)
Kôd daljinskog pristupa
(-)
Broj zvona
(4 zvona)
Vrijeme snimanja poruke
(3 minute)
Nadziranje poziva*1, *2
(Uključeno)
*1
*2
Str.
43
46
48
48
49
Nadziranje poziva se može
postaviti za svaku slušalicu.
Ova postavka će se zadržati
kada se baza resetira.
47
Telefonska tajnica
- Postavite postavku “Broj
zvona” tako da telefonska
tajnica odgovara na pozive prije
nego se uključi usluga govorne
pošte vašeg davatelja usluga.
Potrebno je provjeriti broj zvona
potrebnih za aktiviranje usluge
govorne pošte kod vašeg
davatelja usluga prije mijenjanja
ove postavke.
- Promijenite broj zvona usluge
govorne pošte tako da
telefonska tajnica može prva
odgovoriti na poziv. Da to
učinite, obratite se vašem
davatelju usluge/ telekom
operateru.
Broj zvona prije nego
uređaj odgovori na poziv
Pod "Broj zvona" možete
podesiti koliko će puta uređaj zvoniti
prije nego odgovori na poziv.
Možete odabrati 2 do 6 zvona ili
“Auto”.
“Auto”: Telefonska tajnica uređaja
odgovara nakon 2. zvona kada je
snimljena nova poruka ili nakon 5.
zvona kada nema novih poruka. Ako
zovete vaš uređaj s udaljene
lokacije da preslušate nove poruke
(str. 46), znati ćete da nema novih
poruka kada uređaj zazvoni 3 puta.
Tada možete prekinuti vezu bez da
platite poziv.
1
2
3
4
(sredina joysticka)
/ : “Postavke”
/ : “Broj zvona”
/ : Odaberite željenu
postavku.
Za pretplatnike usluge govorne
pošte
Za primanje govorne pošte i
ispravnu uporabu telefonske tajnice,
molimo obratite pažnju na sljedeće:
• Za uporabu usluge govorne pošte
(str. 50) koju pruža vaš davatelj
usluge/telekom operater umjesto
telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (str. 43).
• Za uporabu telefonske tajnice
umjesto usluge govorne pošte
koju pruža vaš davatelj usluga/
telekom operater, molimo vas
obratite se vašem davatelju
usluga/ telekom operateru da vam
isključi vašu uslugu govorne
pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telekom
operater to ne može učiniti:
48
Vrijeme snimanja poruke
pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno
vrijeme snimanja poruke dodijeljeno
svakom pozivatelju. Također možete
odabrati "Samo pozdrav" čime
podešavate uređaj da pozdravi
pozivatelja, ali ne snima poruke.
1
(sredina joysticka)
2
3
4
/
/
: “Postavke”
: “Trajanje poruke”
/ : Odaberite željenu
postavku.
Napomena:
• Možete napraviti vašu vlastitu
pozdravnu poruku slijedeći korake
na 44. stranici.
Ako nije snimljena vaša vlastita
pozdravna poruka, uređaj
reproducira tvornički snimljenu
pozdravnu poruku moleći
pozivatelja da ponovno nazove.
Telefonska tajnica
Nadziranje poziva
Funkciju nadziranja poziva možete
uključiti ili isključiti. Za detalje,
pogledajte str. 43.
1
(sredina joysticka)
2
3
4
/
/
: “Postavke”
: “Slušanje poziva”
/ : Odaberite željenu
postavku.
49
Usluga govorne pošte
Usluga govorne
pošte
Govorna pošta je usluga
automatskog odgovaranja na poziv
koju pruža vaš davatelj usluge/
telekom operater. Nakon što se
prijavite na ovu uslugu, sustav
govorne pošte vašeg davatelja
usluge/telekom operatera za vas
odgovora na pozive kada niste u
mogućnosti odgovoriti na poziv ili
kada vam je linija zauzeta. Poruke je
snimio vaš davatelj usluge/telekom
operater, ne vaš telefon. Kada imate
nove poruke, ovisno o vašem
davatelju usluge/telekom operateru,
na slušalici se prikazuje . Molimo
vas obratite se vašem davatelju
usluge/telekom operateru za detalje
o ovoj usluzi.
Važno:
• Ako
simbol dalje ostaje na
zaslonu čak i kada ste preslušali
nove poruke, simbol isključite tako
2
da pritisnete i držite
sekunde.
• Za uporabu usluge govorne pošte
koju nudi vaš davatelj usluge/
telekom operater umjesto
telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (str. 43). Za
detalje pogledajte stranicu 48.
(KX-TG8321).
50
Interni razgovor/Lokator
Interni razgovor
Pozivi za interni razgovor mogu se
ostvariti između slušalica u istoj
radio ćeliji.
Napomena:
• Ako primite vanjski poziv dok
interno razgovarate, čujete
prekidajuće tonove.
Da odgovorite na poziv,
pritisnite
, zatim pritisnite
.
• Kada pozivate slušalicu za
interni razgovor, pozivana
slušalica zvoni oko 1 minutu.
Interno pozivanje
1
2 Za pozivanje određene
3
slušalice, unesite broj slušalice.
• Za prekid pozivanja, pritisnite
.
Kada završite razgovor,
pritisnite
.
Odgovaranje na interni
poziv
1 Pritisnite
da odgovorite na
poziv.
2 Kada završite razgovor,
pritisnite
.
Napomena:
• Čak i kada je glasnoća zvona za
vanjske pozive postavljena na
"isključeno" (str. 27), za interne
pozive slušalica zvoni na najnižoj
razini.
Proslijeđivanje poziva,
konferencijski pozivi
Vanjski pozivi mogu se proslijediti
između 2 slušalice u istoj radio ćeliji.
2 slušalice u istoj radio ćeliji mogu
imati konferencijski poziv s vanjskim
sugovornikom.
Za ostvarivanje konferencijskog
poziva, dostupna su slijedeća 2
načina:
- Druga osoba pritišće
dok
jedna osoba razgovara s vanjskim
sugovornikom ("Dijeljenje poziva",
str. 22).
- Jedna osoba poziva drugu osobu
tijekom vanjskog poziva kako
slijedi.
1
2
3
4
Tijekom vanjskog poziva,
pritisnite
da poziv stavite
na čekanje.
Unesite broj slušalice kojoj
želite proslijediti poziv.
Čekajte da pozivana stranka
odgovori.
• Ako pozivana stranka ne
odgovori, pritisnite
za
povratak na vanjski poziv.
Za dovršavanje
prosljeđivanja:
Pritisnite
.
• Vanjski poziv je usmjeren na
slušalicu.
Za uspostavljanje
konferencijskog poziva:
Pritisnite .
• Za napuštanje konferencije,
pritisnite
. Ostale
stranke mogu nastaviti
razgovor.
51
Interni razgovor/Lokator
Proslijeđivanje poziva bez
razgovora s korisnikom druge
slušalice
1
2
Tijekom vanjskog poziva,
pritisnite
.
Unesite broj
željene slušalice.
•
treperi da označi da je
vanjski poziv na čekanju.
• Vanjski poziv zvoni na drugoj
slušalici.
Napomena:
• Ako korisnik druge slušalice ne
odgovori na poziv unutar 1
minute, poziv ponovno zvoni na
vašoj slušalici.
Odgovaranje na proslijeđeni
poziv
Pritisnite
da odgovorite na
poziv.
Napomena:
• Nakon što pozivatelj prekine,
možete razgovarati s vanjskim
pozivateljem.
Lokator slušalice
Pozivanjem možete locirati
zagubljenu slušalicu.
1
Bazna stanica:
Pritisnite
.
• Sve prijavljene slušalice
zvone 1 minutu.
2 Za prekid pozivanja:
Bazna stanica:
Pritisnite
.
Slušalica:
Pritisnite
.
Napomena:
• Čak i kada je glasnoća zvona za
vanjske pozive postavljena na
"isključeno" (str. 27), za pozivanje
slušalice (traženje), slušalica
zvoni najjačom glasnoćom.
52
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više
dodijeljenih znakova. Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički
(0-9), grčki (ABΓ), prošireni1 (AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirični (АБВ). Za SMS
poruke dostupni su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ) i prošireni1 (AÄÅ)
načini upisa. Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog,
uzastopnim pritiskom na tipku za biranje možete odabrati koji se znak unosi.
- Upotrijebite joystick za pomicanje pokazivača.
- Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
- Pritisnite
za brisanje slova ili brojke označenog pokazivačem. Pritisnite i
držite
za brisanje svih slova ili brojeva.
za promjenu između velikih i malih slova.
- Pritisnite
- Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki, gurnite joystick u desno za
pomak pokazivača na sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku.
Načini unosa znakova
Dostupno je nekoliko načina unosa znakova pri unosu teksta. Slova koja se mogu
unositi ovise o načinu unosa.
Dostupni znakovi u svakom od načina unosa teksta
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
(desna soft tipka)
/ : Odaberite način unosa znakova.
Napomena:
• Za unos znakova pri pisanju SMS poruke, pogledajte str. 55.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
53
Korisne informacije
Tablica grčkog alfabeta (ABC)
Proširena1 tablica slova (AÄÅ)
•
Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: ø Ş Ŵ ŷ
Proširena2 tablica znakova (SŚŠ)
•
Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
ĄĆČĘŁĹŃŔŚŠůýŹŻŽ
Tablica ćiričnog pisma (AБВ)
54
Korisne informacije
Pri pisanju SMS poruka
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
Tablica grčkog alfabeta (ABΓ)
Proširena tablica slova (AÄÅ)
• Sljedeći znakovi se koriste kao velika i mala slova: ø Ş
• Riječ Space označava razmak (unos razmaka između slova/riječi).
55
Korisne informacije
Poruke grešaka
Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.
Poruka greške
1
Tajnica puna*
Provjeri tel.
liniju
Greška*1
Pogrešno
Uzrok i rješenje
• Obrišite nepotrebne poruke (str. 45).
Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije
ili je spojen pogrešno. Provjerite spojeve (str.
14).
• Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovno.
•
•
Nepotpuno
•
Krivi broj
•
Mem. puna
•
•
•
•
Nema veze s bazom.
Spojite AC adapter.
•
•
•
SMS pun
Upotrijebite
punjive baterije.
•
Prvo se prijavite
na Caller ID uslugu
•
*1 KX-TG8321
56
•
Pogrešno kopiranje imenika (str. 26). Provjerite
da je druga slušalica (primatelj) u stanju
pripravnosti i pokušajte ponovno.
Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite
nepotrebne unose u imeniku druge slušalice
(primatelja) i pokušajte ponovno.
Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski
broj spremljen u imeniku, popisu poziva ili
popisu za ponovno pozivanje koji je duži od 20
znamenki.
Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne
unose (str. 25).
Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne
poruke (str. 45)*1
Memorija popisa zabranjenih poziva je puna.
Obrišite nepotrebne unose (str. 34).
Maksimalni broj baznih stanica (4) je već
prijavljen na slušalicu. Iz slušalice poništite prijave
baznih stanica koje se ne koriste (str. 36).
Slušalica je izgubila komunikaciju s bazom.
Približite se bazi i pokušajte ponovno.
Odspojite AC adapter baze da resetirate bazu.
Spojite adapter i pokušajte ponovno.
Možda je poništena prijava slušalice. Ponovno
prijavite slušalicu (str. 35).
Obrišite nepotrebne poruke (str 40, 41).
Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su
alkalne ili manganove. Koristite samo punjive
Ni-MH baterije navedene na str. 6, 15.
Morate se prijaviti na uslugu prikaza broja
pozivatelja. Jednom kada primite podatke o
pozivatelju nakon prijave na uslugu prikaza
broja pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.
Korisne informacije
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju,
odspojite AC adapter bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite AC
adapter i uključite slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne radi.
• Uvjerite se da su baterije pravilno uložene
(str. 15).
• Potpuno napunite baterije (str. 16).
• Provjerite spojeve (str. 14).
• Odspojite AC adapter uređaja da resetirate
uređaj i isključite slušalicu. Spojite AC
adapter, uključite slušalicu i pokušajte
ponovno.
• Slušalica nije bila prijavljena na baznu
stanicu. Prijavite slušalicu (str. 35).
Nema prikaza na zaslonu
slušalice ili se zacrnjuje
tijekom poziva.
Ne čujem ton za biranje.
• Slušalica je u načinu rada s uključenim
čuvarom zaslona (str. 17). Ponovno uključite
zaslon slušalice:
- guranjem joysticka lijevo
ili desno
tijekom poziva.
- pritiskanjem
u svim drugim
slučajevima.
• Funkcija "Ugasi LCD zaslon" je
postavljena na "Isključeno" tijekom
punjenja. Promijenite postavku (str. 28).
• Slušalica nije uključena. Uključite ju (str. 17).
• AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske
linije nije priključen. Provjerite spojeve.
• Ako koristite razdjelnik za spajanje uređaja,
uklonite razdjelnik i direktno priključite uređaj
u utičnicu na zidu. Ako uređaj radi ispravno,
provjerite razdjelnik.
• Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i
priključite liniju u drugi telefon za koji znate da
radi. Ako taj telefon radi ispravno, obratite se
servisu za popravak uređaja. Ako drugi
telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju
usluge/telekom operateru.
57
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne znam kako obrisati
(propušteni poziv) sa
zaslona.
• Postoje nepregledani propušteni pozivi.
Pogledajte ih uporabom slijedećeg postupka:
1
(sredina joysticka)
2 Gurnite joystick dolje za pregledavanje
od najnovijeg poziva ili gurnite joystick
gore za pregledavanje od najstarijeg
poziva.
Postavke za programiranje
Problem
Uzrok/rješenje
Promijenio sam jezik prikaza
u jezik koji ne mogu čitati.
• Promijenite jezik prikaza (str. 18).
Tijekom programiranja,
slušalica počinje zvoniti.
• Prima se poziv. Odgovorite na poziv i nakon
Tijekom programiranja,
zaslon se vraća u stanje
pripravnosti.
• Prima se poziv čiji su podaci pronađeni u
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
• Maksimalni broj baznih stanica (4) je već
prekida započnite ponovno.
popisu zabranjenih poziva. Pričekajte i
kasnije pokušajte ponovno.
prijavljen na slušalicu. Poništite prijave
neuporabljenih baznih stanica iz slušalice (str.
36).
• Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na
baznu stanicu. Poništite prijave neuporabljenih
slušalica iz bazne stanice (str. 28).
• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili
vaš PIN, obratite se s najbližem Panasonic
servisu.
• Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od
drugih električnih uređaja.
Punjenje baterija
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava
kratkim tonom i/ili treperi.
• Naboj baterije je nizak. Potpuno napunite
Potpuno sam napunio
baterije, ali i dalje treperi.
• Očistite kontakte za punjenje i punite
baterije (str. 16).
ponovno (str. 16).
• Vrijeme je za zamjenu baterija (str. 15).
Potpuno sam napunio
baterije, ali se čini da je
vrijeme uporabe kraće.
58
• Očistite krajeve baterija ( ,
) i kontakte
punjenja suhom krpom i punite ponovno.
Korisne informacije
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv
Problem
treperi.
Uzrok/rješenje
• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu.
Prijavite ju (str. 35).
• Slušalica je predaleko od bazne stanice.
Približite se.
• Nije priključen AC adapter. Provjerite spojeve.
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u
području jakih električnih smetnji. Postavite
baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od
izvora smetnji.
Čuje se šum, zvuk prekida.
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u
području jakih električnih smetnji. Postavite
baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od
izvora smetnji.
• Približite se bazi.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo
spajanje DSL/ADSL filtera između bazne
stanice i priključka telefonske linije. Za detalje
se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
Slušalica ne zvoni.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
(str. 27).
• Uključen je noćni način rada. Isključite ga (str.
31).
Bazna stanica ne zvoni.*1
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
(str. 28).
Ne mogu pozivati.
• Možda je pogrešno postavljen način biranja.
Promijenite postavku (str. 18).
• Slušalica je predaleko od bazne stanice.
Približite se i pokušajte ponovno.
• Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i
kasnije pokušajte ponovno.
1
• Koristi se telefonska tajnica.* Pričekajte i
kasnije pokušajte ponovno.
• Birali ste zabranjeni broj (str. 32).
• Tipkovnica je zaključana. Otključajte ju (str.
23).
*1 KX-TG8321
59
Korisne informacije
Prikaz broja pozivatelja
Problem
Uzrok/rješenje
Podaci o pozivatelju se ne
prikazuju.
• Morate prijaviti uslugu prikaza broja
Podaci o pozivatelju se kasno
ispisuju.
• Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
• Neispravna informacija o vremenu od
pozivatelja. Za detalje se obratite vašem
davatelju usluge/telekom operateru.
• Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu
dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga
i uključite direktno u zidnu utičnicu.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu,
preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra
između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite
davatelju DSL/ADSL usluge.
• Druga telefonska oprema može biti u
interferenciji s ovim uređajem. Isključite
ostalu opremu i pokušajte ponovno.
telekom operatera, uređaj može prikazati
informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili
kasnije.
• Približite se baznoj stanici.
informacije dolaznog poziva je
promijenila vrijeme. Isključite
podešavanje vremena (str. 30).
SMS (Short Message Service)
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu poslati ili primiti SMS
poruke.
• Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu.
Obratite se vašem davatelju usluge.
• Broj(evi) SMS centra za poruke nisu
spremljeni ili su netočni. Spremite
ispravne brojeve (str. 39).
• Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte
dok se poruka pošalje prije korištenja
drugih funkcija telefona.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu,
preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra
između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite
davatelju DSL/ADSL usluge.
60
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Broj SMS centra za poruke
je zabilježen u popisu
pozivatelja, a poruka nije
primljena
• Netko vam je pokušao poslati poruku dok je
SMS bio isključen. Uključite ga (str. 39).
“FD” je prikazano.
• Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za
poruke. Uvjerite se da su spremljeni ispravni
brojevi SMS centra za poruke (str. 39).
Uvjerite se da je SMS uključen (str. 39).
“FE” je prikazano.
• Dogodila se greška tijekom slanja poruke.
Pokušajte ponovno.
“EO” je prikazano.
• Vaš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste
prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite
se vašem davatelju usluge/telekom
operateru.
“ ” se ne prikazuje nakon
čitanja poruke.
• Kada je prikazana šifra pogreške ("FE",
"FD", ili "EO"), “ ” se neće prikazati čak i
ako ste pročitali poruku.
Telefonska tajnica (KX-TG8321)
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove
poruke.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju
(str. 43).
• Puna je memorija za poruke. Obrišite
nepotrebne poruke (str. 45).
• Vrijeme snimanja poruke je postavljeno na
“Samo pozdrav”. Promijenite postavku (str.
48).
• Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte,
poruke snima sustav vašeg davatelja usluge/
telekom operatera, a ne vaš telefon.
Promijenite postavku broja zvona na vašem
uređaju ili se obratite vašem davatelju usluga/
telekom operateru (str. 48).
Moja vlastita pozdravna
poruka se ne čuje dobro.
• Ponovno snimite vašu vlastitu pozdravnu
poruku (str. 44).
Ne mogu upravljati
telefonskom tajnicom.
• Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi
korisnik završi.
• Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da
pozivatelj završi.
• Slušalica je predaleko od baze. Približite se.
61
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu daljinski upravljati
telefonskom tajnicom.
• Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa.
Ako ste zaboravili vaš kôd daljinskog pristupa,
uđite u postavku podešavanja kôda
daljinskog pristupa da provjerite vaš trenutni
kôd (str. 46).
• Odlučno pritisnite svaku tipku.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju
(str. 47).
• Koristite telefon s pulsnim biranjem.
Pokušajte ponovno koristeći telefon s tonskim
biranjem.
Tijekom snimanja pozdravne
poruke ili slušanja poruka,
uređaj zvoni, a snimanje se
prekida.
• Prima se poziv. Odgovorite na poziv i kasnije
pokušajte ponovno.
Oštećenje tekućinom
Problem
Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik vlage
je ušao u slušalicu/baznu
stanicu.
• Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije
iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i
ostavite ju da se suši najmanje 3 dana.
Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno
osuše, ponovno spojite AC adapter i kabel
telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno
ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi
ispravno, obratite se najbližem Panasonic
servisu.
Oprez:
• Kako bi izbjegli trajno oštećenje, ne koristite mikrovalnu pećnicu da ubrzate
postupak sušenja.
62
Korisne informacije
Karakteristike
Standard:
DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
Broj kanala:
120 duplex kanala
Frekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.9GHz
Duplex procedura:
TDMA (Time Division Multiple
Access)
Razmak kanala:
1,728kHz
Bit rate:
1,152kbit/s
Modulacija:
GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying)
Snaga RF odašiljača:
oko 10mW (prosječna snaga po
kanalu)
Kodiranje glasa:
ADPCM 32 kbit/s
Izvor napajanja:
220-240V, 50Hz
Potrošnja energije
Bazna stanica*1:
Stanje pripravnosti: oko 2,1W
Najviše: oko 6,0W
2
Bazna stanica* :
Stanje pripravnosti: oko 2,3W
Najviše: oko 6,2W
Punjač*3:
Stanje pripravnosti: oko 1,0W
Najviše: oko 5,4W
Radni uvjeti:
5°C-40°C, 20%-80% relativne
vlažnosti zraka (suho)
Dimenzije:
Bazna stanica: oko 48mm ×
99mm × 155mm
Slušalica: oko 149mm × 48mm ×
34mm
Punjač*3: oko 51mm × 75mm ×
88mm
Masa (težina):
1
Bazna stanica* : oko 160g
Bazna stanica *2: oko 170g
Slušalica: oko 120g
3
Punjač* : oko 60g
*1 KX-TG8301/8302
*2 KX-TG8321
*3 KX-TG8302
Napomena:
• Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne
najave.
• Crteži korišteni u ovom priručniku
mogu se malo razlikovati od
proizvoda.
63
Indeks
Indeks
A
B
D
F
G
I
K
N
O
P
64
Alarm: 30
Automatski razgovor: 21, 28
Baterija: 15, 17
Bazna stanica
Odabiranje: 35
Poništavanje: 36
Resetiranje: 33
Biranje jednom tipkom: 25
Datum i vrijeme: 18
Dijeljenje poziva: 22
Dodatne bazne stanice: 34
Dodatne slušalice: 34
Flash: 21, 28
Glasnoća
Prijemnik: 20
Zvono (bazna stanica): 28
Zvono (slušalica): 21, 27
Zvučnik: 12, 20
Govorna pošta: 50
Interni razgovor: 51
Isključivanje mikrofona (MUTE):
21
Kategorija: 24
Boje zaslona: 37
Tonovi zvona: 37
Konferencijski pozivi: 51
Kopča za remen: 5, 19
Kopiranje telefonskog imenika:
26
Način biranja: 18
Naglavna mikrotelefonska
kombinacija, opcija: 19
Nestanak struje: 15
Noćni način rada: 31
Odašiljač: 36
Odgovaranje na pozive: 21
Ograničeno biranje: 32
Pauza: 20
PIN: 32
Poboljšivač glasa: 22
Podešavanje vremena: 27
Podsjetnik: 30
Ponovno biranje: 20
R
S
T
U
Popis pozivatelja: 38
Poruke grešaka: 56
Poziv na čekanju: 21
Pozivanje: 20
Prikaz broja pozivatelja za
poziv na čekanju: 21
Prikaz
Boja: 28
Gašenje LCD zaslona: 28
Jezik: 18
Kontrast: 28
Stanje pripravnosti: 28
Pozadina: 28
Privatni poziv: 22
Privremeno tonsko biranje: 22
Propušteni pozivi: 37
Proslijeđivanje poziva: 51
Regionalne postavke: 18, 33
Rješavanje problema: 57
Slušalica
Lokator: 52
Odjava: 35
Prijava: 35
SMS funkcija: 39
Snimanje telefonskih
razgovora: 22
Speakerphone: 20
Telefonska tajnica: 43
Brisanje poruka: 45, 47
Broj zvona: 48
Daljinsko upravljanje: 46
Kôd daljinskog pristupa: 46
Nadziranje poziva: 43, 49
Samo pozdrav: 48
Slušanje poruka: 44, 45, 46
Uključivanje/isključivanje:
43, 45, 47
Vrijeme snimanja: 48
Telefonski imenik: 24
Ton tipki: 28
Ton zvona: 27
Uključivanje/isključivanje: 17
Ulančano biranje: 26
Unos znakova: 53
Uređivanje popisa pozivatelja:
38
Usluga prikaza broja
pozivatelja: 37
Z
Zabranjivanje dolaznog poziva:
33
Zaključavanje tipkovnice: 23
65
Napomene
66
Napomene
67
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorska prava:
Ovaj materijal je tvrtka Panasonic Communications Co., Ltd zaštitila autorskim
pravom i smije se umnožiti samo za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje,
u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic
Communications Co., Ltd.
© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Sva prava zadržana.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement