Panasonic KXTG8411FX Upute za uporabu

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8411FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Broj modela
KX-TG8411FX
KX-TG8412FX
Digitalna bežična telefonska tajnica
Broj modela
KX-TG8421FX
Prikazani model je KX-TG8411.
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Ovaj uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate
biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja usluga/telekom
operatera.
Punite baterije oko 7 sati prije prve uporabe.
Za uporabu ovog uređaja u vašoj zemlji najprije promijenite regionalne postavke uređaja da odgovaraju vašoj zemlji (31. stranica).
Prema potrebi promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja (16.
stranica).
Molimo vas pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i
pohranite ih za buduću uporabu.
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 1
3.4.2009 7:12:20
Sadržaj
Uvod
Sastav modela......................................3
Informacije o opremi.............................4
Općenite informacije.............................6
Važne informacije
Za vašu sigurnost.................................7
Važne sigurnosne upute.......................8
Za najbolje radne odlike.......................8
Specifikacije.........................................9
Započnite uporabu
Podešavanje.......................................11
Napomena pri podešavanju...............12
Kontrole..............................................13
Zaslon.................................................14
Privremeno mijenjanje načina prikaza
...........................................................15
Mod čuvara zaslona...........................16
Uključivanje/isključivanje....................16
Početno podešavanje.........................16
Pozivanje/odgovaranje na
pozive
Pozivanje............................................18
Odgovaranje na pozive......................19
Korisne funkcije tijekom poziva..........19
Zaključavanje tipkovnice....................20
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice.................22
Kopiranje unosa imenika....................24
Slanje poruke.....................................38
Primanje poruke.................................39
SMS postavke....................................40
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica...............................41
Uključivanje/isključivanje telefonske
tajnice.................................................41
Pozdravna poruka..............................42
Preslušavanje poruka uporabom bazne
stanice................................................42
Preslušavanje poruka uporabom
slušalice..............................................43
Daljinsko upravljanje..........................44
Podešavanje telefonske tajnice..........45
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte........................48
Interni razgovor/lokator
Interni razgovor..................................49
Lokator slušalice.................................49
Prosljeđivanje poziva, konferencijski
pozivi..................................................49
Korisne informacije
Unos znakova.....................................51
Poruke grešaka..................................53
Rješavanje problema..........................54
Kazalo
Kazalo................................................62
Programiranje
Postavke za programiranje.................25
Posebno programiranje......................28
Prijavljivanje jedinice..........................32
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja.........35
Popis pozivatelja................................36
SMS (Short Message Service
- usluga kratkih poruka)
Korištenje SMS-a...............................37
Uključivanje/isključivanje SMS-a........37
Pohranjivanje brojeva SMS centara za
poruke................................................37
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 2
3.4.2009 7:12:21
Uvod
Sastav modela
Serija
Br. modela
KX-TG8411
serija
KX-TG8411
KX-TG8412
KX-TG8421
KX-TG6821
serija
Bazna jedinica
Br. dijela
KX-TG8411
KX-TG8411
KX-TG8421
Slušalica
Br. dijela
KX-TGA840
KX-TGA840
KX-TGA840
Količina
1
2
1
●U
ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (FX) u brojevima sljedećih
modela: KX-TG8411FX/KX-TG8412FX/KX-TG8421FX.
Razlike u značajkama
Serija
KX-TG8411 serija
KX-TG8421 serija
Telefonska tajnica
–
●
Interkom među
slušalicama
●*1
●*1
*1 K
upnjom i prijavljivanjem jedne ili više dodatnih slušalica (5. stranica) moguće je
među slušalicama vršiti interkomske pozive.
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 3
3.4.2009 7:12:21
Uvod
Informacije o opremi
Sadržana oprema
Br.
Dio opreme/Broj dijela
Količina
KX-TG8411
KX-TG8421
KX-TG8412
AC adapter/PQLV219CE
1
2
Kabel telefonske linije
1
1
Punjive baterije*1/
HHR-55AAAB ili N4DHYYY00005
2
4
Poklopac slušalice*2
1
2
Kopča za remen
1
2
Punjač
─
1
*1 Pogledajte 5. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
*2 Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.
Uporaba kopče za remen
 Kopča za remen
Zataknuti
 Postavljanje na zid (samo punjač)
Ukloniti
25mm
Vijci
(nisu isporučeni)
Kukice
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 4
3.4.2009 7:12:21
Uvod
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu za
informacije o prodaji.
Dio opreme
Punjive baterije
Naglavna
mikrotelefonska
kombinacija
DECT odašiljač
Broj modela
P03P ili HHR-4MRE*1
Vrsta baterije:
- Nikal metal hidridna (Ni-MH).
- za svaku slušalicu 2 × AAA (R03) veličine
KX-TCA94EX
KX-A272
*1 Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih.
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti vaš telefonski sustav
prijavljivanjem dodatnih slušalica (max. 6)
na jednu baznu stanicu.
Slušalica (dodatna):
KX-TGA840FX
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 5
3.4.2009 7:12:22
Uvod
Općenite informacije
● Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na češkoj i slovačkoj analognoj telefonskoj
mreži.
● U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti vašem dobavljaču.
● Za uporabu u drugim zemljama molimo vas obratite se vašem dobavljaču.
Declaration of Conformity [Izjava o sukladnosti]:
● Panasonic Communications Co., Ltd. declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC
[Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u sukladnosti
s bitnim zahtjevima i ostalim važećim propisima direktive o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (RiTT oprema) 1999/5/EC]
Izjave o sukladnosti koje se odnose na Panasonicove proizvode opisane u ovom
priručniku su dostupne za preuzimanje posjetom na:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o slijedećim informacijama za pomoć pri bilo
kojem popravku unutar jamstvenog roka.
Serijski br.
Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zataknite vaš račun.
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 6
3.4.2009 7:12:22
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje
prije uporabe uređaja kako bi osigurali pravilan i
siguran rad vašeg uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
● Koristite isključivo izvor napajanja naveden na
uređaju.
● Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne
kabele. To može rezultirati rizikom od požara ili
strujnog udara.
● Potpuno umetnite AC adapter/strujni utikač
u strujnu utičnicu. Nepridržavanjem ovoga
možete uzrokovati strujni udar i/ili prekomjerno
zagrijavanje što može uzrokovati požar.
● Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC adaptera/
strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne
utičnice, a zatim obrišete suhom krpom.
Nagomilana prašina može uzrokovati “probijanje
izolacije”, itd. uzrokujući požar.
● Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi,
proizvodi neuobičajen miris ili zvuk. Takvi uvjeti
mogu uzrokovati strujni udar. Provjerite da se
uređaj prestao dimiti i obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
● Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno,
isključite ga iz strujnog napajanja i nikada ne
dodirujte unutrašnjost uređaja.
● Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
● Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
● Ne postavljajte ili koristite uređaj pored
automatski upravljanih uređaja kao što su
automatska vrata i alarmi za požar. Radio valovi
emitirani iz ovog telefona mogu na takvim
uređajima uzrokovati nepravilan rad što može
dovesti do nesreće.
● Ne dopustite da se AC adapter ili kabel
telefonske linije pretjerano potežu, savijaju ili
budu postavljeni pod teške predmete.
Mjere sigurnosti pri uporabi
● Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne utičnice.
Ne koristite tekućine ili raspršujuća sredstva za
čišćenje.
● Ne rastavljajte uređaj.
● Ne prolijevajte tekućine (deterdžente, sredstva
za čišćenje, itd.) po kabelu telefonske linije i
ne dopustite da stalno bude vlažan. To može
uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske linije
smoči, odmah ga odspojite iz telefonske utičnice
i nemojte ga koristiti.
● Slušanje preglasnog zvuka kroz slušalice,
naglavne slušalice ili naglavne mikrotelefonske
kombinacije može uzrokovati gubitak sluha.
Medicinska oprema
● Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja za
osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori
ili slušni aparatići, kako bi saznali jesu li
dovoljno zaštićeni od energije vanjske RF (radio
frekvencije). (Uređaj radi u frekvencijskom
opsegu od 1.88 do 1.90 GHz, a snaga RF
prijenosa je 250mW (max.).)
● Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravlja
ako bilo koje pravilo u prostoru nalaže da to
ne radite. Bolnice ili domovi zdravlja mogu
koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF
energiju.
OPREZ
Postavljanje i premještanje
● Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom
grmljavinskog nevremena.
● Nikada ne postavljajte priključke telefonske
linije u vlažnim prostorima ako priključak nije
posebno namijenjen za vlažna mjesta.
● Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice
ili priključke dokle ne isključite telefonsku liniju iz
telefonske utičnice.
● Budite oprezni kada postavljate ili preinačujete
telefonske linije.
● AC adapter se koristi kao glavni uređaj za
isključivanje. Uvjerite se da je strujna utičnica
postavljena pored uređaja i da je lako dostupna.
● Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
- se baterije prijenosne slušalice moraju
napuniti ili su neispravne.
- je došlo do nestanka struje.
- je zaključana tipkovnica.
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 7
3.4.2009 7:12:22
Važne informacije
Baterija
● Preporučamo uporabu baterija navedenih na
5. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO punjive
Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.
● Ne miješajte stare i nove baterije.
● Ne otvarajte i ne oštećujte baterije. Elektrolit
oslobođen iz baterija je korozivan i može
uzrokovati opekline ili ozljede očiju ili kože.
Elektrolit može biti otrovan ako se proguta.
● Pri rukovanju baterijama obratite posebnu
pozornost. Ne dozvolite da kontakti dođu u
kratki spoj preko vodljivih materijala ili predmeta
kao što su prsteni, narukvice ili ključevi. U
protivnom se kontakti i/ili baterije mogu jako
zagrijati i uzrokovati opekline.
●B
aterije isporučene s uređajem ili one koje
odgovaraju za uporabu uz uređaj punite u
skladu s uputama i ograničenjima navedenim u
ovom priručniku.
● Koristite samo kompatibilnu baznu stanicu (ili
punjač) za punjenje baterija. Ne prepravljajte
baznu stanicu (ili punjač). Nepridržavanje ovih
uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju
baterija.
Važne sigurnosne upute
Kada koristite vaš uređaj, uvijek se moraju slijediti
osnovne sigurnosne mjere opreza kako bi se
smanjio rizik od požara, strujnog udara ili ozljede
osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode, npr. blizu
tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u
vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežičnog)
tijekom grmljavine. Postoji rizik od strujnog
udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju plina u
blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije navedene
u ovom priručniku. Ne bacajte baterije u
vatru jer mogu eksplodirati. Provjerite lokalne
(državne) zakonske propise o odlaganju
baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje radne odlike
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonicove
jedinice koriste radio valove za međusobnu
komunikaciju.
● Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez
smetnji, postavite vašu baznu stanicu:
- na prikladno, visoko i središnje mjesto bez
prepreka između slušalice i bazne stanice u
unutarnji prostor.
- daleko od elektroničkih uređaja poput TV-a,
radio prijemnika, osobnih računala, bežičnih
uređaja ili drugih telefona.
- izbjegnite usmjeravanje na odašiljače radio
frekvencija, kao što su vanjske antene ili
bazne stanice mobilnih telefona (izbjegnite
stavljanje bazne stanice na okvir prozora ili
pored prozora).
● Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o uvjetima
okoline.
● Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući
za prijem, pomaknite baznu stanicu na drugo
mjesto za bolji prijem.
Okolina
● Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju
električne smetnje, kao što su fluoroscentne
žarulje i motori.
● Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog
izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i
vibracijama.
● Uređaj se ne smije izlagati direktnom sunčevom
svjetlu.
● Ne stavljajte teške predmete na strujni kabel ili
na vrh uređaja.
● Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
● Uređaj morate držati dalje od izvora topline
kao što su radijatori, pećnice itd. Također se
ne smije držati u prostorijama u kojima je
temperatura manja od 0°C i veća od 40°C.
Također se moraju izbjegavati vlažni podrumi.
● Najveća udaljenost za pozivanje može se
skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim
mjestima: pored prepreka poput planina, tunela,
podzemlja, pored metalnih predmeta kao što su
žičane ograde, itd.
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 8
3.4.2009 7:12:22
Važne informacije
● Uporaba uređaja pored elektroničkih uređaja
može uzrokovati smetnje. Udaljite se od
elektroničkih uređaja.
Redovno održavanje
●O
brišite vanjsku površinu uređaja mekom
navlaženom krpom.
● Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji
abrazivni prašak.
Napomena za odlaganje uređaja, prenošenje
ili povrat
● Ovaj uređaj može pohraniti vaše osobne/
povjerljive informacije. Za zaštitu vaše
privatnosti/povjerljivosti, preporučamo vam da
prije odlaganja ili povratka uređaja iz memorije
obrišete informacije kao što su telefonski imenik
ili unose u popisu pozivatelja.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
opremu, molimo vas kontaktirajte vašeg
prodavača ili dobavljača za ostale informacije.
Informacije o odlaganju u zemljama izvan
Europske Unije
Ovi simboli ( , , ) vrijede samo u Europskoj
Uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, molimo
vas kontaktirajte vaše ovlašteno lokalno tijelo ili
prodavača i pitajte ih za ispravan način odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Ovaj simbol ( ) može se koristiti u kombinaciji s
kemijskim simbolom ( ).
U tom slučaju on potpada pod zahtjeve
postavljene u direktivi za navedenu kemikaliju.
Informacije za korisnike o prikupljanju i
odlaganju stare opreme i iskorištenih baterija
Karakteristike
Ovi simboli ( , , ) na proizvodima, kutijama
i/ili pratećim dokumentima označavaju da se
uporabljeni elektronski i elektronički proizvodi i
baterije ne smiju miješati s ostalim otpadom iz
kućanstva.
Za propisno postupanje, obnavljanje i recikliranje
starih proizvoda i iskorištenih baterija, molimo vas
odložite ih u reciklažna dvorišta sukladno vašim
državnim propisima i direktivama 2002/96/EC i
2006/66/EC.
Ispravnim odlaganjem tih proizvoda i baterija,
pomoći ćete očuvanju vrijednih izvora i spriječiti
bilo kakvo negativno djelovanje na ljudsko
zdravlje i okolinu koje bi u suprotnome proizašlo iz
nepropisnog odlaganja.
Za više informacija o prikupljanju i recikliranju
starih proizvoda i baterija, molimo vas
kontaktirajte vaše lokalno ovlašteno tijelo, službu
za prikupljanje otpada ili prodajno mjesto gdje ste
kupili proizvod.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada možete biti
kažnjeni sukladno nacionalnim propisima.
S
tandard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
F
rekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.90GHz
S
naga RF odašiljača:
oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)
 Izvor napajanja:
220-240V, 50Hz
P
otrošnja energije:
Bazna stanica*1:
Stanje pripravnosti: oko 0.7W
Najviše: oko 4.0W
Bazna stanica*2:
Stanje pripravnosti: oko 0.8W
Najviše: oko 4.2W
Punjač:
Stanje pripravnosti: oko 0.2W
Najviše: oko 3.2W
R
adni uvjeti:
0°C-40°C, 20%-80% relativne vlažnosti
zraka (suho)
*1 KX-TG8411/KX-TG8412
*2 KX-TG8421
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 9
3.4.2009 7:12:22
Važne informacije
Napomena:
● Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne najave.
● Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se
malo razlikovati od stvarnog proizvoda.
10
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 10
3.4.2009 7:12:23
Započnite uporabu
● NE KORISTITE alkalne/manganove/
Ni-Cd baterije.
● Provjerite ispravne polaritete ( i ).
Postavljanje
Spojevi
● Koristite samo isporučeni Panasonicov
AC adapter PQLV219CE.
B
azna stanica
“Klik”
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH
Kukice
Kukice
Jako pritisnite
utikač.
(220-240V AC,
50Hz
“Klik”
Ispravno
Bazna
stanica
Koristite
samo isporučeni kabel
telef. linije.
U telefonsku liniju
DSL/ADSL filter*
(nije isporučen)
Pogrešno
Bazna
stanica
* Za korisnike DSL/ADSL usluge
P
unjač
● Kada se prikaže odabir jezika
pogledajte 16. stranicu.
Punjenje baterija
Punite oko 7 sati.
● Kada su baterije u potpunosti napunjene
indikator punjenja prestaje svijetliti.
Provjerite je li prikazano “Punjenje”.
Indikator punjenja
Kukice
(220-240V AC, 50Hz)
Postavljanje baterija
● KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije
AAA (R03) veličine.
11
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 11
3.4.2009 7:12:23
Započnite uporabu
Napomena pri
podešavanju
Razina baterije
Znak
Visoka
Srednja
Napomena za spojeve
● AC adapter mora biti neprestano uključen.
(Normalno je da je adapter zagrijan
tijekom uporabe.)
● AC adapter mora biti priključen u
okomito postavljenu ili podnu utičnicu.
Ne priključujte AC adapter u utičnicu na
stropu jer bi se pod vlastitom težinom
mogao isključiti.
Tijekom nestanka struje
Uređaj neće raditi tijekom nestanka struje.
Preporučamo spajanje žičanog telefona
(bez AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili
na isti priključak telefonske linije, ako imate
takvu telefonsku utičnicu u kući.
Napomena za postavljanje baterija
● Koristite isporučene punjive baterije.
Za zamjenu preporučujemo uporabu
Panasonicovih punjivih baterija navedenih
na 5. i 8. stranici.
● Obrišite krajeve baterije ( i ) suhom
krpom.
● Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije
( i ) ili kontakata uređaja.
Napomena za punjenje baterija
● Normalno je da se slušalica zagrije
tijekom punjenja.
● Jednom mjesečno čistite kontakte za
punjenje na slušalici, baznoj stanici i
punjaču mekom i suhom krpom. Čistite
i češće ako je uređaj izložen masnoći,
prašini ili velikoj količini vlage.
Razina baterije
Niska
Potrebno je puniti
Radne odlike Panasonicovih Ni-MH
baterija (isporučene baterije)
Uporaba
Vrijeme
uporabe
U stalnom razgovoru
Max. 15 sati
Izvan uporabe
(stanje pripravnosti)
Max. 250 sati
(10 dana)
Napomena:
● Normalno je da baterije ne dostignu puni
kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne
radne odlike baterija se dostižu nakon
nekoliko ciklusa potpunog punjenja/
pražnjenja (uporabe).
● Stvarne radne odlike baterija ovise o
tome koliko često je slušalica u uporabi
i koliko često je slušalica u stanju
pripravnosti.
● Čak i nakon što je slušalica u potpunosti
napunjenja, slušalica može ostati na
baznoj stanici bez ikakvog negativnog
utjecaja na baterije.
● Razina baterije možda se neće pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U tom
slučaju, postavite slušalicu na baznu
stanicu i punite baterije najmanje 7 sati.
12
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 12
3.4.2009 7:12:24
Započnite uporabu
Kontrole
Slušalica
 Vrsta
kontrole
Soft tipke
Slušalica posjeduje 2 soft tipke i
upravljačku palicu (joystick). Pritiskanjem
soft tipke ili sredine upravljačke palice
možete odabrati funkciju prikazanu na
zaslonu izravno iznad tipke.
Upravljačka palica (joystick)
Uzastopnim guranjem upravljačke palice
( ,
,
ili
) možete:
– kretati se (gore, dolje, lijevo ili desno)
kroz raznovrsne popise ili unose
– podešavati glasnoću prijemnika
ili zvučnika (gore ili dolje) dok
razgovarate.
●K
ako sve višestruke stavke ne mogu
odjednom biti prikazane na zaslonu,
možete brzo tražiti željenu stavku
pomicanjem prikaza na način da pritišćete
upravljačku palicu lijevo ili desno umjesto
pretraživanjem liniju po liniju prema dolje i
gore (30. stranica).
Bazna stanica
 KX-TG8411/KX-TG8412
Indikator punjenja, indikator zvona
Zvučnik
(Tipka za razgovor)
(Razglas)
P
riključak za naglavnu
mikrotelefonsku kombinaciju
T
ipke za biranje
Prijemnik
Zaslon
(Prekid/uključivanje)
R: Flash
: Tipka prečice za alarm
Mikrofon
Kontakti za punjenje
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 13
(Lokator)
Kontakti za punjenje
13
3.4.2009 7:12:24
Započnite uporabu
 KX-TG8421
Znak
Značenje
● Kada je prikazano pored
znaka baterije: uključena
je telefonska tajnica*2.
(41. stranica)
● Kada je prikazano s
brojem: snimljene su nove
poruke.*2 (43. stranica)
Kontakti za punjenje
Zvučnik
(Brisanje)
(Stop)
/
(Glasnoća jače/slabije)
(Ponovi/Preskoči)
(Reprodukcija), indikator poruke
(Lokator)
(Uključena tajnica)
Indikator uključene tajnice
Razina baterije
Uključen je alarm.
(28. stranica)
Postavljen je poboljšivač
glasa. (20. stranica)
Uključena je mod privatnosti.
(26. stranica)
Zvono je isključeno.
(27. stranica)
Uključen je noćni mod.
(29. stranica)
Prikazi
Broj slušalice*3
Znakovi na zaslonu slušalice
Znak
Telefonska tajnica odgovara
na pozive pozdravnom
porukom, a poruke
pozivatelja se ne snimaju.*2
(“Vrijeme snimanja za
pozivatelja”, 46. stranica)
Značenje
Unutar dometa baze
● Kada treperi:
Slušalica traži baznu
stanicu. (56. stranica)
Pozivanje, interkomski mod
Slušalica je na vanjskom
pozivu.
Propušteni poziv*1 (35.
stranica)
Broj bazne stanice*3
Blokirani poziv*1
(stranica 31, 36)
Primljena je nova SMS
poruka.*4 (39. stranica)
Primljena je nova poruka
govorne pošte.*5
(48. stranica)
●N
etko koristi liniju.
●D
ruga slušalica ili bazna
stanica koristi telefonsku
tajnicu.*2
14
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 14
3.4.2009 7:12:25
Započnite uporabu
*1 S
amo pretplatnici na uslugu ID
pozivatelja.
*2 KX-TG8421
*3 P
ostavka prikaza u stanju pripravnosti,
26. stranica
*4 Samo korisnici SMS-a
*5 S
amo pretplatnici na uslugu govorne
pošte.
Znakovi soft tipki
Znak
Djelovanje
Vraća na prethodni prikaz.
Prikazuje izbornik.
Prihvaća trenutni odabir.
Prikazuje prethodno pozivani
telefonski broj.
Otvara imenik.
Sprema telefonske brojeve u
popis zabranjenih poziva.*1
(32. stranica)
Prikazuje izbornik za
pretraživanje imenika.
Otključava tipkovnicu.
(20. stranica)
Odabire načina unosa
znakova.
Reproducira poruku.*1
Prekida snimanje ili
reprodukciju.*1
Unosi pauzu pri biranju.
Briše odabrane stavke.
Mijenja mod prikaza između
jedne stavke i više stavaka.
(30. stranica)
Omogućuje vam ostvari-vanje
interkomskog poziva.
Privremeno mijenjanje
moda prikaza
Za sljedeće značajke možete odabrati
između prikaza jedne stavke ili više stavaka
na zaslonu odjednom:
– popis izbornika, popis telefonskog
imenika, popis pozivatelja, popis za
ponovo biranje i popis snimljenih poruka
– simboli glavnog izbornika slušalice u
izborniku funkcija
Možete privremeno promijeniti mod prikaza
kako slijedi pritskanjem
prikazanim
kada pregledavate popise ili odabirete
znakove izbornika s:
– višestrukim unosima/svim znakovima
izbornika prikazanima odjednom u
jednom prikazu
– unos/znak izbornika se odjednom
prikazuje na jednom prikazu s velikim
slovima
Napomena:
● Prethodno možete postaviti uređaj da
uvijek prikazuje jednu ili više stavaka
odabirom “Jedna stavka” ili “Više
stavaka” kao postavke moda prikaza
(29. stranica).
● U modu višestrukog prikaza pritiskom
na
možete promijeniti prikaz da
detaljnije provjerite informacije.
Znakovi glavnog izbornika slušalice
Sljedeći znakovi se prikazuju kada
pritisnete sredinu upravljačke palice u modu
pripravnosti.
Znak
Funkcija
Briše broj/slovo.
Popis poziva
Isključuje mikrofon tijekom
razgovora (MUTE)
Podešavanje
vremena*1
*1 KX-TG8421
Telefonska tajnica*2
15
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 15
3.4.2009 7:12:25
Započnite uporabu
Znak
Funkcija
SMS (Short Message
Service)
Podešavanje
slušalice
Podešavanje baze
Zabranjeni
pozivatelji
*1 KX-TG8411/KX-TG8412
*2 KX-TG8421
Mod čuvara zaslona
Ako slušalica nije na baznoj stanici
ili punjaču, pozadinsko svijetlo se
zatamnjuje tijekom poziva ili potpuno
gasi nakon 1 minute neaktivnosti.
Ponovo uključite zaslon slušalice:
– g
uranjem upravljačke lijevo
ili desno
tijekom poziva.
– p
ritiskanjem
u svim drugim
slušajevima.
Regionalne postavke
Možete postaviti uređaj da koristi postavke
koje odgovaraju vašoj zemlji (31. stranica).
Jezik prikaza i ostale postavke će se promijeniti sukladno postavci.
Napomena:
● Jezik prikaza se mijenja (na zadane
postavke odabrane zemlje) za slušalicu
uporabljenu za odabir regionalnih
postavki. Za sve ostale slušalice
pojedinačno morate promijeniti jezik
prikaza.
Jezik prikaza
Važno:
● Kada se prikaže mogućnost odabira
jezika nakon postavljanja baterija po
prvi puta, izvršite korak 4.
Uključivanje/isključivanje
Dostupno je 16 jezika prikaza.
Možete odabrati “Deutsch”, “English”,
“Magyar”, “Polski”, “Slovencina”,
“Čeština”, “Hrvatski”,
“Slovenscina”, “Eesti”,
“Lietuviškai”, “Latviešu”, “Română”,
“Български”, “Srpski”, “Мaκeдoнски”,
ili “Shqip”.
Uključivanje
1
Držite
oko 1 sekundu.
Isključivanje
Držite
oko 2 sekunde.
Početno podešavanje
Značenje simbola:
Primjer: / : ”Isključeno”
Gurnite upravljačku palicu gore ili dolje
da odaberete riječi u navodnicima.
2
3
4
(sredina upravljačke palice)
/
/
/
: “Post.zaslona”
: “Odaberi jezik”
: Odaberite vaš željeni jezik.
Napomena:
● Ako odaberete jezik koji ne razumijete:
Gurnite upravljačku palicu 2 puta dolje.
Gurnite upravljačku palicu
5 puta dolje.
/ :
Odaberite vaš željeni jezik.
16
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 16
3.4.2009 7:12:26
Započnite uporabu
Način biranja
Ako ne možete pozivati, promijenite ovu
postavku sukladno usluzi vaše telefonske
linije. Zadana postavka je “Tonsko”.
“Tonsko”: Za uslugu tonskog biranja.
“Pulsno”: Za uslugu pulsnog biranja.
1
2
3
● Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon
nestanka struje. U tom slučaju ponovo
postavite datum i vrijeme.
(sredina upravljačke palice)
/
/
: “Način biranja”
: Odaberite željenu postavku.
Datum i vrijeme
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
/ : “Post. vremena”
/ : “Postavi dat/vri”
Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.
Primjer: 15 svibnja, 2009.
5
6
● Pritiskom na # možete odabrati
format datuma:
– dd-mm-gg (dan-mjesec-godina)
– mm-dd-gg
Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 9:30
● Pritiskom na
možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
Napomena:
● Za ispravak znamenke gurnite
upravljačku palicu lijevo ili desno
pomaknete pokazivač na znamenku,
zatim ispravite.
17
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 17
3.4.2009 7:12:26
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Uređivanje/brisanje/pohranjivanje
1
(desna soft tipka)
2 / : Odaberite željeni telefonski
broj.
3 Izvršite željeni postupak.
Pozivanje
1
2
3
Podignite slušalicu i birajte telefonski
broj.
● Za ispravak znamenke, pritisnite
.
 Uređivanje
broja prije pozivanja:
/ : ”Uredi i zovi”
Upravljačkom palicom pomaknite
pokazivač.
Uredite broj.
.
Kada završite razgovor pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu
ili punjač.
Koristeći razglas
1 Birajte telefonski broj i pritisnite
● Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
2 Kada završite razgovor pritisnite
 Brisanje
broja:
/ : Odaberite ”Obriši” ili
”Obriši sve”.
/ : ”Da”
.
.
Napomena:
● Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
● Za prebacivanje na prijemnik slušalice
pritisnite
.
Podešavanje jačine zvuka prijemnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno gurnite
upravljačku palicu gore ili dolje.
Pozivanje uporabom popisa za ponovo
biranje
10 zadnje biranih brojeva je spremljeno
u popis za ponovo biranje (svaki max. 24
znamenke).
1
(desna soft tipka)
2 / : Odaberite željeni telefonski broj.
3
/
.
● Ako je
pritisnuto, a linija na
drugoj strani je zauzeta, uređaj
automatski ponovo bira više puta.
Dok slušalica čeka za ponovo biranje
treperi indikator zvona. Za otkazivanje
pritisnite
.
 Spremanje
broja u telefonski
imenik:
/ : ”Dodaj u imenik”
Za spremiti ime, nastavite
od 3. koraka iz poglavlja “Dodavanje
unosa”, 22. stranica.
Napomena:
● Kada uređujete:
– Obrisati broj, postavite pokazivač na
broj, zatim pritisnite
.
– Umetnuti broj, postavite pokazivač
desno od mjesta gdje želite umetnuti
broj zatim pritisnite odgovarajuću tipku
za biranje.
Pauza (za PBX/korisnike udaljenih
usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate
uporabom PBX-a ili za udaljene usluge.
Kada u imenik spremate broj za pristup
kartici za pozive i/ili PIN, također je
potrebna pauza (24. stranica).
Primjer: Ako morate birati “0” kao broj
za pristup vanjskoj liniji kada preko PBX
sustava vršite vanjski poziv:
1
2 Birajte telefonski broj.
Napomena:
● Svaki puta kada pritisnete
umeće
18
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 18
3.4.2009 7:12:27
Pozivanje/odgovaranje na pozive
se pauza od 3 sekunde. Za stvaranje
veće pauze ponovite postupak koliko je
potrebno.
Odgovaranje na pozive
Kada se prima poziv, treperi indikator zvona
na slušalici.
1 Kada uređaj zvoni podignite slušalicu i
pritisnite
ili
.
2
● Na poziv također možete odgovoriti
pritiskom na bilo koju tipku za biranje
od
do
,
ili # .(Funkcija
- odgovara bilo koja tipka).
Kada završite razgovor pritisnite
ili stavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač.
Automatski razgovor
Na poziv možete jednostavno odgovoriti
podizanjem slušalice s bazne stanice ili
punjača. Ne trebate pritisnuti
. Za
uključivanje ove funkcije pogledajte 26.
stranicu.
Podešavanje glasnoće zvona slušalice
Dok slušalica zvoni za dolazni poziv
uzastopno gurnite upravljačku palicu gore ili
dolje da daberete željenu glasnoću.
Napomena:
● Također možete prethodno programirati
glasnoću zvona slušalice (25. stranica).
Korisne funkcije tijekom
poziva
Isključivanje mikrofona (mute)
Dok je mikrofon isključen možete čuti
sugovornika, ali sugovornik ne može čuti
vas.
1 Pritisnite
tijekom razgovora.
● Treperi
.
2 Za povratak u razgovor ponovo
pritisnite
.
Tipka R (flash)
vam omogućuje uporabu posebnih
funkcija vašeg PBX sustava kao što su
proslijeđivanje poziva na lokal ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
● Za promjenu trajanja flash signala,
pogledajte 26. stranicu.
.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili ID pozivatelja za
poziv na čekanju
Za uporabu poziva na čekanju prvo se
morate prijaviti na uslugu poziva na čekanju
kod vašeg davatelja usluge/telekom
operatera.
Ta funkcija omogućuje vam primanje poziva
dok već razgovarate na telefon. Ako primite
poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton
poziva na čekanju.
Ako ste prijavljeni na obje usluge (ID
pozivatelja te ID pozivatelja za poziv
na čekanju), na slušalici se prikazuju
informacije o 2. pozivatelju nakon što čujete
ton poziva na čekanju.
1 Pritisnite
da odgovorite na 2.
poziv.
2 Za prebacivanje između poziva,
pritisnite
.
19
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 19
3.4.2009 7:12:27
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Napomena:
● Za detalje i dostupnost ovih usluga na
vašem području molimo vas obratite
se vašem davatelju usluga/telekom
operateru.
Privremeno tonsko biranje
(za korisnike usluge pulsnog
biranja)
Kada trebate pristupiti uslugama s
tonskim biranjem (na primjer, usluga
telebankarstva), možete privremeno
promijeniti način biranja na tonski.
1 Izvršite poziv.
2 K ada ste upitani da unesete vaš
PIN pritisnite
zatim pritisnite
odgovarajuće tipke za biranje.
Napomena:
● Kada prekinete liniju način biranja će se
vratiti na pulsno.
Poboljšivač glasa na slušalici
Ova funkcija čisti glas osobe s kojom
razgovarate stvarajući prirodniji glas se
bolje čuje i razgovjetniji je.
1
2
3
Pritisnite
tijekom poziva.
/ : “Pobolj. glasa”
/ : Odaberite “Isključeno”,
“Visoki ton” ili “Niski ton”.
Napomena:
● Kada je ova funkcija uključena, prikazuje
se .
● Ovisno o uvjetima i kvaliteti vaše
telefonske linije, ova funkcija može
pojačati postojeći šum na liniji. Ako
sugovornik postane teško slušljiv,
isključite ovu funkciju.
● Ova funkcija nije dostupna dok koristite
razglas.
Snimanje telefonskog razgovora
(KX-TG8421)
Važno:
●P
rije snimanja razgovora morate
obavijestiti sugovornika da će razgovor
biti snimljen.
1
2
3
Pritisnite
tijekom vanjskog poziva.
/ : “Snimi poziv”
Za prekid snimanja pritisnite
.
Napomena:
●Z
a slušanje snimljenog razgovora
pogledajte 42. i 43. stranicu.
Dijeljenje poziva
Možete se pridružiti postojećem vanjskom
pozivu. Za pridruživanje razgovoru pritisnite
kada je druga slušalica u razgovoru
na vanjskoj liniji.
Napomena:
● Druga slušalica se ne može pridružiti
vanjskom pozivu koji se snima (20.
stranica).
● Da spriječite druge korisnike od
pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima, uključite mod privatnosti
(26. stranica).
Zaključavanje tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da se ne
može pozivati niti podešavati slušalica. Dok
je tipkovnica zaključana može se odgovoriti
na dolazne pozive, ali ostale funkcije su
onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice, pritisnite i
držite
(sredina upravljačke palice) oko
3 sekunde.
● Prikazuje se
.
● Za otključavanje tipkovnice pritisnite
(sredina upravljačke palice) oko 3
sekunde.
20
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 20
3.4.2009 7:12:27
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Napomena:
● Dok je tipkovnica zaključana ne mogu se
ostvariti pozivi na hitne brojeve.
21
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 21
3.4.2009 7:12:28
Telefonski imenik
Telefonski imenik
slušalice
Telefonski imenik vam omogućuje pozivanje
bez ručnog biranja broja. Možete spremiti
200 imena i telefonskih brojeva dodijeljujući
svaki unos u imeniku željenoj kategoriji.
Dodavanje unosa
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : “Novi unos”
3 Unesite ime stranke (max. 16 slova).
4
5
6
● Pritiskom na
možete promijeniti
način unosa znakova (51. stranica).
Unesite telefonski broj stranke (max. 24
znamenke).
2 puta
/ : Odaberite željenu kategoriju.
2 puta.
● Za dodavanje drugih unosa ponovite
od 3. koraka.
4
5
: “Ime kategorije”
Pronalaženje i pozivanje unosa
u imeniku
Pretraživanje kroz sve unose
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : Odaberite željeni unos.
●U
nose u imeniku možete pregledavati tako da pritisnete i držite
upravljačku palicu gore ili dolje.
3
Pretraživanje po prvom slovu (uporabom
tipke za biranje)
1
(lijeva soft tipka)
● Ako je potrebno, promijenite način
unosa slova:
/ : “Indeks
pretraga”.
/ : Odaberite način unosa slova.
2
Pritisnite tipku za biranje (
do
)
koja sadrži slovo koje tražite
(51. stranica).
● Uzastopno pritisnite istu tipku da se
prikaže prvi unos koji počinje svakim
slovom svrstanim na toj tipki.
● Ako ne postoji unos koji počinje
slovom koje ste odabrali, prikazat će
se sljedeći unos.
/ : Ako je potrebno pregledajte
unose u imeniku.
Kategorije
Kategorije vam pomažu da brže i lakše
pronađete unose u imeniku. Kada dodajete
unos u imenik, možete ga dodijeliti željenoj
kategoriji. Možete promijeniti nazive
kategorija kojima su dodijeljeni unosi iz
imenika (“Prijatelji”, “Obitelj” itd.), a zatim
unose u imeniku pretraživati po kategoriji.
Dodatne funkcije kategorija su dostupne za
korisnike usluge ID pozivatelja
(35. stranica).
/
redite naziv (max. 10 slova; 51.
U
stranica).
3
4
Mijenjanje naziva kategorije
1
2
3
/
/
(lijeva soft tipka)
: “Kategorija”
: Odaberite željenu kategoriju
22
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 22
3.4.2009 7:12:28
Telefonski imenik
Pretraživanje po kategoriji
1
2
(lijeva soft tipka)
/ : “Pretraži po kategoriji”
3
/
4
5
: Odaberite željenu kategoriju.
● Ako odaberete “Sve”, uređaj
završava pretraživanje po kategoriji.
/ : Ako je potrebno pregledajte
unose u imeniku.
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (22. stranica).
2
3
4
5
/ : “Uredi”
ko je potrebno, uredite ime (max. 16
A
slova; 51. stranica).
Ako je potrebno, uredite telefonski broj
(max. 24 znamenke).
/ : Odaberite željenu kategoriju.
2 puta
Brzo biranje
Dodijeljivanje unosa iz imenika tipkama
za brzo biranje
Svaka od tipki za biranje
do
može se rabiti kao tipka za brzo biranje,
dozvoljavajući vam biranje unosa iz imenika
jednostavnim pritiskanjem tipke za biranje.
1
Pronađite željeni unos (22. stranica).
2
3
/ : “Brzo biranje”
/ : Odaberite broj željene tipke za
biranje.
● Kada je tipka za biranje već
uporabljena za brzo biranje, prikazati
će se “ ” pored broja tipke za biranje.
Ako odaberete tu tipku za biranje,
možete izbrisati prethodnu prijavu.
4
Pozivanje koristeći tipku za brzo biranje
1
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1
2
3
Pronađite željeni unos (22. stranica).
/
/
: “Obriši”
: “Da”
Brisanje svih unosa
1
2
3
4
/
/
/
2
Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
do
).
●M
ožete vidjeti ostale prijave za brzo
biranje guranjem upravljačke palice
dolje ili gore.
Otkazivanje prijave za brzo biranje
1
2
Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
do
).
/ : “Da”
(lijeva soft tipka)
: “Obriši sve”
: “Da”
: “Da”
23
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 23
3.4.2009 7:12:29
Telefonski imenik
Ulančano biranje
Ova funkcija vam omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate.
Funkcija se može koristiti npr. za biranje
pristupnog broja kartici za pozivanje ili
PIN-a bankovnog računa kojeg imate
spremljenog u imeniku, bez da ga birate
ručno.
1
2
3
4
Tijekom vanjskog poziva, pritisnite
/ : “Imenik”
/ : Odaberite željeni unos.
Pritisnite
da birate broj.
.
Napomena:
● Kada spremate broj za pristup kartici za
pozivanje i vaš PIN u imenik kao unos u
imeniku, ako je potrebno pritisnite
za
dodavanje pauze nakon broja i PIN-a
(18. stranica).
● Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1
koraku morate pritisnuti
prije
da način biranja privremeno promijenite
u tonski. Kada dodajete unose u imenik
preporučujemo dodavanje
na
početku telefonskih brojeva koje želite
ulančano birati (22. stranica).
Kopiranje unosa imenika
Možete kopirati unose imenika u telefonski
imenik druge kompatibilne Panasonicove
slušalice.
Napomena:
● Ne kopiraju se postavke kategorije za
unose u imeniku.
Kopiranje unosa
1
Pronađite željeni unos (22. stranica).
2
3
/ : “Kopiraj”
nesite broj slušalice kojoj želite poslati
U
unos iz imenika.
● Kada je unos kopiran prikazuje se
“Završeno”.
● Za daljnje kopiranje drugog unosa:
/ : “Da”
Pronađite
željeni unos.
4
Kopiranje svih unosa
1
2
3
4
(lijeva soft tipka)
/ : “Kopiraj sve”
Unesite broj slušalice kojoj želite poslati
unos iz imenika.
● Kada su kopirani svi unosi prikazuje
se “Završeno”.
24
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 24
3.4.2009 7:12:29
Programiranje
Programske postavke
Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija.
Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike
1
(sredina upravljačke palice)
2 Odaberite željeni glavni izbornik pritiskanjem upravljačke palice u bilo kojem smjeru.
3
4
Gurnite upravljačku palicu dolje ili gore da odaberete željenu stavku u 1. podizborniku.
● U nekim slučajevima morat ćete odabrati iz 2. podizbornika.
Gurnite upravljačku palicu dolje ili gore da odaberete željenu postavku.
● Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
● Za prekid radnje pritisnite
.
Napomena:
● Za ostale glavne izbornike molimo vas pogledajte svako poglavlje.
● U sljedećoj tablici, < > označava tvornički zadanu postavku.
● Trenutna stavka ili postavka je naglašena na zaslonu.
Glavni izbornik
1. podizbornik
2. podizbornik
Podešavanje slušal.
Postav. vremena
Postavi dat./vri.*1
Postavke zvona
Str.
17
Alarm
28
Podešavanje vremena*1,*2
<Ručno>
–
Glasnoća zvona*3
<Najveća>
–
Ton zvona*4, *5
<Ton zvona 1>
–
Noćni način
 Uklj/isklj
<Isključeno>
 Start/Kraj
<23:00/06:00>
 Zadrška
zvona
<60 sek.>
 Odaberi
kategor.
28
25
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 25
3.4.2009 7:12:29
Programiranje
Glavni izbornik
1. podizbornik
2. podizbornik
Str.
Podešavanje slušal.
Post. zaslona
Pozadina*
<Pozadina 1>
–
Boja zaslona
<Boja 1>
–
Prikaz:Čekanje*7
<Isključeno>
–
Način prikaza
<Više stavaka>
29
LCD pri punjenju*8
(Pozadinsko svijetlo LCD-a)
<Uključeno>
–
Jezik*9
<English>
16
Kontrast
<Kontrast 3>
–
Prijavi sluš.
32
Prijava
Odabir baze
<Auto>
Podešavanje baze*1
Zabranjeni broj*1
6
–
33
Ton tipke*10
–
–
Autom.razgovor*11
–
19
Glasnoća zvona*12
<Srednje>
–
–
Način biranja
<Tonsko>
–
17
Mod privatnosti*13
<Isključeno>
–
–
Ponovni poziv*14, *15
<600 msek.>
–
19
Ogranič.poziva
–
30
PIN baze
<0000>
–
30
Pojačalo
<Isključeno>
–
34
Država
<Other>
–
31
–
31
–
26
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 26
3.4.2009 7:12:30
Programiranje
*1 Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu
stavku uporabom druge slušalice.
*2 Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki puta kad se
primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Da uključite ovu funkciju odaberite “ID pozivatelja”. Da isključite ovu funkciju
odaberite “Ručno”. (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja.)
Za uporabu ove funkcije prvo podesite datum i vrijeme (17. stranica).
*3 Kada je zvono isključeno prikazuje se i slušalica ne zvoni za vanjske pozive.
Međutim, iako je zvono isključeno slušalica zvoni:
– najtišim zvonom za alarm (28. stranica) i interkomske pozive (49. stranica)
– najglasnijim zvonom za dojavljivanje (49. stranica)
*4 Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko
sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv čut ćete ton
za pozivanje ili nećete nikoga čuti na liniji.
*5 Zadane melodije u ovom uređaju se koriste se uz dozvolu tvrtke © 2007 Copyrights
Vision Inc.
*6 M
ožete postaviti pozadinu da se prikazuje s ili bez datuma i vremena. Zadana postavka
je prikaz s datumom i vremenom.
*7 “ Broj sluš.”: Prikazuje broj slušalice kao “[1]”.
“Broj baze”: Prikazuje broj baze kao “-1-”.
*8 M
ožete postaviti pozadinsko osvjetljenje zaslona slušalice tijekom punjenja:
– “Uključeno”: Pozadinsko svijetlo je upaljeno (prigušeno)
– “Isključeno”: Pozadinsko svijetlo se gasi nakon 10 sekundi punjenja.
*9 K
ada mijenjate regionalne postavke uređaja ako postavite sljedeće regionalne kodove,
zadani jezik prikaza bit će kako slijedi (31. stranica):
“Other”
= “English”
“Česka rep.” = “Čeština”
“Slovensko”
= “Slovenčina”
*10 Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku,
uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
*11 Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informaciju o pozivatelju nakon
što odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.
*12 KX-TG8421
*13 Da spriječite druge korisnike od pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima uključite ovu funkciju.
*14 Vrijeme trajanja flash signala ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX sustavu. Ako je
potrebno, obratite se vašem dobavljaču PBX sustava.
*15 Kada koristite uređaj u Češkoj/Slovačkoj, kao vrijeme flash signala odaberite “100
msek.”. Ako promijenite regionalne postavke uređaja/resetirate baznu stanicu, vrijeme
flash signala će se resetirati na zadane vrijednosti. U tom slučaju ponovo odaberite
“100 msek.”.
27
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 27
3.4.2009 7:12:30
Programiranje
Posebno programiranje
9
Podsjetnik
Alarm se oglašava 3 minute u postavljeno
vrijeme. Za alarm se također može prikazati
pismeni podsjetnik.
Ukupno se može postaviti 3 odvojena
vremena alarma za svaku slušalicu.
Za svako vrijeme alarma možete postaviti
jednu od 2 različite mogućnosti alarma
(jednom ili svakodnevno).
Važno:
● Prethodno postavite datum i vrijeme
(17. stranica).
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
5
/ : Odaberite željenu mogućnost
alarma.
/
/
/
: ”Post. vremena”
: “Alarm”
: Odaberite alarm (1 do 3)
“Isključeno”
Isključuje alarm. Ponovo pritisnite
zatim pritisnite
za izlaz.
,
● Obavezno unesite u istom formatu
datuma kako je odabrano u “Datum i
vrijeme” na 17. stranici.
“Svaki dan”
Alarm se oglašava svaki dan u određeno
vrijeme.
8
● Kada je postavljen alarm prikazuje
se .
Napomena:
● Možete preskočiti na 3. korak pritiskom
na tipku
u stanju pripravnosti.
● Za zaustavljanje alarma pritisnite bilo koju
tipku za biranje ili postavite slušalicu na
baznu stanicu ili punjač.
● Kada je slušalica u uporabi alarm se neće
oglasiti sve dok nije u stanju pripravnosti.
● Ako odaberete “Jedanput”, postavka će
se postaviti na “Isključeno” nakon što
se alarm oglasi.
Noćni mod
“Jedanput”
Alarm se oglašava jednom u postavljeno
vrijeme. Unesite željeni dan i mjesec.
6
7
● Preporučujemo da odaberete različit
ton zvona od onog koji se koristi za
vanjske pozive.
Postavite željeno vrijeme.
Unesite pismeni podsjetnik (max. 30
slova; 51. stranica).
/ : Odaberite željeni ton alarma.
2 puta
Noćni mod omogućuje vam da izaberete
vremensko razdoblje tijekom kojeg slušalice
neće zvoniti za vanjske pozive. Ova funkcija
je korisna za vremenska razdoblja u koja
ne želite da vas se uznemirava, npr. dok
spavate. Noćni mod se može postaviti za
svaku slušalicu.
Koristeći kategorije telefonskog imenika
(22. stranica) možete odabrati kategorije
pozivatelja čiji će pozivi zaobilaziti funkciju
noćnog moda, a slušalica će zvoniti (samo
za korisnike usluge ID pozivatelja).
Važno:
● Prethodno postavite datum i vrijeme
(17. stranica).
● Preporučujemo da isključite zvono bazne
stanice (26. stranica) kada uključite noćni
mod (KX-TG8421).
● Ako ste postavili alarm, alarm se oglašava
iako je uključen noćni mod.
28
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 28
3.4.2009 7:12:30
Programiranje
Uključivanje/isključivanje noćnog moda
1
2
3
4
5
6
7
8
(sredina upravljačke palice)
/
/
/
/
: ”Postavka zvona”
: “Noćni način”
: “Uklj./Isklj.”
: Odaberite željenu postavku.
● Ako odaberete “Isključeno”,
pritisnite
za izlaz.
Unesite željene sate i minute u koje
želite da se uključi ova funkcija.
● Pritiskom na
možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
Unesite željene sate i minute u koje
želite da se prekine ova funkcija.
● Kada je uključen noćni način rada,
prikazuje se .
Napomena:
● Za ispravljanje znamenke gurnite
upravljačku palicu lijevo ili desno da
pomaknete pokazivač do znamenke,
zatim napravite ispravak.
Mijenjanje vremena početka i kraja
1
2
3
4
5
/ : ”Postavka zvona”
/ : “Noćni način”
/ : “Start/Kraj”
Nastavite od 6. koraka iz poglavlja
“Uključivanje/isključivanje noćnog
moda” na 29. stranici.
(sredina upravljačke palice)
Postavljanje odgođenog zvona za noćni
način rada
Ova postavka omogućuje zvonjenje
slušalice tijekom noćnog moda ako
pozivatelj čeka duže vrijeme. Nakon isteka
određenog vremena slušalica će zvoniti.
Ako odaberete “Nema zvona”, slušalica
nikada ne zvoni tijekom noćnog načina
rada.
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
5
/
/
/
/
: ”Postavka zvona”
: “Noćni način”
: “Zadrška zvona”
: Odaberite željenu postavku.
Napomena:
● Kada telefonska tajnica odgovara na
pozive ova funkcija ne radi (KX-TG8421).
Odabiranje kategorija koje zaobilaze
noćni mod
1
2
3
4
5
Pritisnite brojeve željenih kategorija.
6
● Broj odabrane kategorije treperi.
● Za poništavanje broja odabrane
kategorije ponovo pritisnite broj. Broj
prestaje treperiti.
(sredina upravljačke palice)
/
/
/
: ”Postavka zvona”
: “Noćni način”
: “Odaberi kategor.”
Mod prikaza
Za sljedeće funkcije možete odabrati da se
unutar jednog prikaza na zaslonu prikazuje
jedna stavka ili više stavaka:
– popis izbornika, popis imenika, popis
pozivatelja, popis za ponovo biranje i
29
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 29
3.4.2009 7:12:31
Programiranje
popis snimljenih poruka
– znakovi glavnih izbornika slušalice u
funkcijskom izborniku
2
3
Odaberite željenu postavku:
– “ Više stavaka”: Više unosa/znakovi
svih izbornika se istovremeno prikazuju u
jednom prikazu.
– “Jedna stavka”: Unos/znak izbornika
se prikazuje u jednom prikazu velikim
slovima.
4
Zadana postavka je “Više stavaka”.
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
/
/
/
: ”Post. zaslona”
: “Način prikaza”
: Odaberite željenu postavku.
Napomena:
● Kada se na slušalici prikaže
kao
desna soft tipka možete privremeno
promijeniti način prikaza pritiskanjem
(15. stranica).
● Prilikom prikaza više stavaka možete
pomicati prikaz guranjem upravljačke
palice desno ili lijevo bez kretanja kroz
popis dolje ili gore:
– Gurnite upravljačku palicu desno da
idete na sljedećei prikaz.
– Gurnite upravljačku palice lijevo da
vratite prethodni prikaz.
Postavljanje ograničenog
biranja
Možete ograničiti biranje određenih brojeva
odabranim slušalicama. Možete prijaviti
do 6 brojeva za ograničeno biranje i
odabrati koje slušalice će imati ograničenje.
Spremanje pozivnog broja grada u
ovu postavku će zabraniti odabranim
slušalicama pozivanje svih drugih brojeva
osim onih iz tog grada.
1 (sredina upravljačke palice)
5
6
7
/
: ”Ogranič.poziva”
nesite PIN bazne stanice (zadano:
U
“0000”)
● Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite
se vama najbližem ovlaštenom
Panasonicovom servisu.
Pritiskom na broj željene slušalice
odaberite koje slušalice će imati
ograničenje.
● Prikazuju se brojevi svih prijavljenih
slušalica.
● Brojevi koji trepere označavaju
slušalice kojima je dodijeljeno
ograničeno biranje.
● Za isključivanje ograničenog biranja
na slušalici ponovo pritisnite broj.
Broj prestaje treperiti.
/ : Odaberite memorijsku lokaciju.
Unesite telefonski broj ili pozivni broj
koji će biti ograničen (max. 8 brojeva).
● Za brisanje ograničenog broja,
pritisnite
.
Mijenjanje PIN-a bazne stanice
(osobni indentifikacijski broj)
Važno:
● Ako promijenite PIN, molimo vas zapišite
vaš novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati
PIN. Ako zaboravite vaš PIN, obratite
se najbližem Panasonicovom servisnom
centru.
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
/ : ”PIN baze”
nesite trenutni 4-znamenkasti PIN
U
bazne stanice (zadano: “0000”).
Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne
stanice.
30
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 30
3.4.2009 7:12:31
Programiranje
Mijenjanje regionalnih postavki
uređaja/resetiranje bazne
stanice
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
/
/
: ”Država”
: Odaberite željenu državu
“Other” = države osim Češke i Slovačke
“Česka rep.” = Češka
“Slovensko” = Slovačka
4
/
: ”Da”
Napomena:
● Sljedeće stavke će se izbrisati ili postaviti
na njihovu zadanu postavku:
– Postavke bazne stanice (26. stranica)
– SMS postavke (40. stranica)
– Postavke telefonske tajnice
(KX-TG8421, 45. stranica)
– Postavka vremena
– Sve SMS poruke
– Popis pozivatelja
– Poruke govorne pošte
● Sljedeće stavke će se sačuvati:
– Datum i vrijeme
– Način rada pojačala
– Snimke, uključujući vašu pozdravnu
poruku, poruke pozivatelja i snimljene
razgovore (KX-TG8421)
– Nadziranje poziva (KX-TG8421)
– Popis zabranjenih poziva
● Ako u 3. koraku odaberete željenu
državu, sljedeće zadane postavke će
se promijeniti na zadane postavke za tu
državu:
– Jezik prikaza (26. stranica)
● Sukladno vašem odabiru države u 3.
koraku, jezik najave na telefonskoj tajnici
se mijenja kako slijedi (KX-TG8421):
– “Other” = engleski
– “Česka rep.” = češki
– “Slovensko” = slovački
● Nakon promjene regionalnih postavki
uređaja/resetiranja bazne stanice, će
kratko vrijeme treperiti na zaslonu. To
je normalno, a slušalica se može dalje
koristiti nakon što prestane treperiti.
Sprečavanje dolaznih poziva
(samo za pretplatnike na uslugu
ID pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija
pozive s određenih telefonskih brojeva na
koje ne želite odgovoriti kao što su pozivi
akvizitera.
Kada je primljen poziv uređaj ne zvoni dok
se prepoznaje pozivatelj. Ako telefonski
broj odgovara unosu u popisu zabranjenih
poziva, uređaj pozivatelju šalje ton zauzeća
i zatim prekida poziv.
Važno:
● Kada uređaj prima pozive od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva,
poziv se bilježi u popis pozivatelja (36.
stranica) s oznakom nakon što se
poziv prekine.
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
U popis zabranjenih brojeva možete pohraniti do 30 telefonskih brojeva koristeći popis
pozivatelja ili izravnim unošenjem brojeva.
Važno:
● U popis zabranjenih brojeva morate
unijeti telefonski broj s pozivnim brojem.
 Iz
popisa pozivatelja:
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
/ : Odaberite unos koji će biti
zabranjen
/ : ”Dodaj u popis
zabranjenih”
31
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 31
3.4.2009 7:12:32
Programiranje
4
 Unošenjem
telefonskih brojeva:
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
Unesite telefonski broj (max. 24
znamenke).
● Za brisanje znamenke pritisnite
.
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
1
2
/ : Odaberite željeni unos.
● Za izlaz pritisnite
.
3
(sredina upravljačke palice)
Izvršite željeni postupak.
 Uređivanje
broja:
/ : ”Uredi”
Uporabom upravljačke palice
pomaknite pokazivač.
Uredite
broj.
 Brisanje
broja:
/ : ”Obriši”
/ : ”Da”
Napomena:
● Kada uređujete pritisnite željenu tipku za
biranje za dodavanje,
za brisanje.
Prijavljivanje jedinice
Upravljanje dodatnim jedinicama
Dodatne slušalice
Važno:
● Preporučeni model dodatne slušalice za
uporabu s ovim uređajem naveden je
na 5. stranici. Ako se koristi drugi model
slušalice, određene radnje (postavke
slušalice, postavke bazne stanice, itd.)
možda neće biti dostupne.
Dodatne bazne stanice
Slušalice se mogu prijaviti na do 4 bazne
stanice, omogućujući vam da dodate bazne
stanice i povećate prostor djelovanja u
kojem se vaša slušalica(e) može koristiti.
Ako slušalica, dok je podešen “Auto”
odabir bazne stanice (33. stranica), izađe iz
dometa njene baze, ona traži drugu baznu
stanicu za pozivanje ili primanje poziva.
Bazna stanica i slušalica komuniciraju kao
“radio ćelija”.
Napomena:
● Pozivi se prekidaju kada slušalica prelazi
iz jedne radio ćelije u drugu.
Prijavljivanje slušalice na baznu
stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica su
prethodno prijavljene. Ako iz nekog razloga
slušalica nije prijavljena na baznu stanicu
(na primjer, treperi čak i kada je slušalica
u blizini bazne stanice), ponovo prijavite
slušalicu.
1
Slušalica:
(sredina upravljačke palice)
2
3
/
/
: “Prijava”
: Odaberite broj bazne stanice.
● Ovaj broj služi kao referenca slušalici.
Na jednu baznu stanicu može se prijaviti do
6 slušalica.
32
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 32
3.4.2009 7:12:32
Programiranje
4
B
azna stanica:
Izvršite postupak za vaš model.
 KX-TG8411/KX-TG8412
Pritisnite i držite
oko 5 sekundi.
(Nema tona za prijavu.)
5
 KX-TG8421
Pritisnite i držite
oko 5 sekundi
da se oglasi ton za prijavu.
● Ako sve prijavljene slušalice počnu
zvoniti, pritisnite istu tipku za prekid.
Zatim ponovite ovaj korak.
● Sljedeći korak mora biti izvršen
unutar 90 sekundi.
S
lušalica:
Čekajte da se prikaže “PIN baze”.
Unesite PIN baze (zadano “0000”).
● Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite
se najbližem Panasonicovom
servisnom centru.
● Kada je slušalica uspješno
registrirana, prestaje treperiti.
Odjavljivanje slušalice
Slušalica može otkazati svoju prijavu (ili
prijavu druge slušalice) koja je pohranjena
u baznu stanicu. To omogućuje slušalici da
završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
5
/ : “Odjavi sluš.”
● Prikazuju se brojevi svih slušalica
prijavljenih na baznoj stanici.
Odaberite slušalicu(e) koje želite
odjaviti pritiskom na željeni broj
slušalice.
● Trepere broj(evi) odabrane slušalice.
● Za poništavanje broja odabrane
slušalice ponovno pritisnite broj. Broj
prestaje treperiti.
/ : “Da”
● Oglašava se ton potvrde kako nestaje
broj svake slušalice.
● Slušalica se ne oglašava zvučnim
signalom kada odjavljuje svoju
prijavu.
Napomena:
● Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu
pogledajte priručnik za instaliranje
dodatne slušalice.
6
Odabiranje bazne stanice
Otkazivanje bazne stanice
Kada je odabrano “Auto”, slušalica
automatski koristi bilo koju dostupnu bazu
na koju je prijavljena. Kada je odabrana
određena bazna stanica, slušalica će
koristiti samo tu baznu stanicu za pozivanje
i primanje poziva. Ako je slušalica izvan
dometa te bazne stanice, neće se moći
ostvariti poziv.
1 (sredina upravljačke palice)
1
2
3
4
5
2
3
/ : “Odabir baze”
/ : Odaberite broj željene bazne
stanice ili “Auto”.
● Slušalica započinje tražiti baznu
stanicu.
Slušalica može otkazati baznu stanicu na
koju je prijavljena. To omogućuje baznoj
stanici da završi svoju bežičnu vezu sa
sustavom.
(sredina upravljačke palice)
/
: “Prijava”
/ : “Odjavi bazu”
Pritiskanjem broja željene bazne
stanice odaberite baznu stanicu(e) koje
želite otkazati.
● Treperi broj(evi) odabrane bazne
stanice.
● Za brisanje broja odabrane bazne
33
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 33
3.4.2009 7:12:33
Programiranje
6
stanice ponovo pritisnite broj. Broj
prestaje treperiti.
/
: “Da“
.
Napomena:
● Za prijavu slušalice na drugu baznu
stanicu ili ponovo na istu baznu stanicu
pogledajte 32. stranicu.
Povećavanje dometa bazne
stanice
Koristeći DECT odašiljač možete povećati
domet signala bazne stanice. Molimo vas
koristite isključivo Panasonicov DECT
odašiljač naveden na 5. stranici. Za detalje
kontaktirajte vašeg prodavača Panasonica.
Važno:
● Prije prijavljivanja odašiljača na ovu
baznu stanicu, morate uključiti način rada
preko odašiljača.
● Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
Postavljanja načina rada preko
odašiljača
1
3
4
(sredina upravljačke palice)
/
/
: “Pojačalo”
: Odaberite željenu postavku.
Napomena:
● Nakon uključivanja/isključivanja
odašiljača za trenutak treperi na
zaslonu slušalice. To je normalno, a
slušalica se može koristiti kada
prestane treperiti.
34
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 34
3.4.2009 7:12:33
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID
pozivatelja – Caller ID
Važno:
● Uređaj je kompatibilan s uslugom ID
pozivatelja. Za korištenje funkcija ID
pozivatelja morate biti prijavljeni na
uslugu ID pozivatelja. Obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru za
detalje.
Funkcije ID pozivatelja
Kada se prima vanjski poziv prikazuje se
telefonski broj pozivatelja. Informacije o
pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja se
zapisuju u popis pozivatelja od najnovijeg
prema najstarijem.
● Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
– “Nije dostupan”: Pozivatelj je zvao
iz područja gdje nije podržana usluga
ID pozivatelja.
– “Osobni poziv”: Pozivatelj zahtjeva
da se ne šalje informacija o pozivatelju.
● Ako je uređaj spojen preko PBX sustava,
informacije o pozivatelju se neće pravilno
primati. Obratite se dobavljaču PBX
sustava.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira
kao propušteni poziv i prikazuje se . To
vam daje na znanje da morate pogledati
popis pozivatelja kako bi vidjeli tko vas je
zvao dok ste bili odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja pogledan
samo jedan propušteni poziv (36. stranica),
nestaje sa zaslona. Kada primite drugi
novi poziv se ponovno prikazuje.
Prikaz imena iz imenika
Kada je primljena informacija o pozivatelju
i ona odgovara telefonskom broju
pohranjenom u telefonskom imeniku, ime
pohranjeno u imeniku se prikazuje i bilježi u
popis pozivatelja.
Postavke kategorije za imenik
Postavke kategorije vam mogu pomoći
da prepoznate tko vas zove koristeći
se različitim tonovima i bojama zaslona
za različite kategorije pozivatelja. Kada
dodajete unos u imenik možete ga dodijeliti
željenoj kategoriji (22. stranica). Kada je
poziv primljen od pozivatelja dodijeljenog
kategoriji, upotrijebiti će se boja zaslona i
zvono odabrano za tu kategoriju.
Mijenjanje tona zvona kategorije
Ako odaberete “Zadano zvono”, uređaj
koristi zvono koje ste odabrali na 25.
stranici kada se primaju pozivi iz te
kategorije. Zadana postavka je “Zadano
zvono”
1 (lijeva soft tipka)
2 / : “Kategorija”
3
/ : Odaberite kategoriju.
4 / : Odaberite trenutnu postavku
tona zvona kategorije.
5 / : Odaberite željeni ton zvona
kategorije.
Mijenjanje boje zaslona kategorije
Ako odaberete “Zadana boja” uređaj
koristi boju zaslona koju ste postavili na 26
stranici kada prima pozive iz te kategorije.
Zadana postavka je “Zadana boja”.
1 (lijeva soft tipka)
2 / : “Kategorija”
3
4
5
/ : Odaberite kategoriju.
/ : Odaberite trenutnu postavku
boje kategorije.
/ : Odaberite željenu boju.
35
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 35
3.4.2009 7:12:33
Usluga ID pozivatelja
Popis pozivatelja
Važno:
● Samo 1 osoba može pristupiti popisu
pozivatelja u datom trenutku.
● Provjerite jesu li na uređaju ispravno
postavljeni datum i vrijeme (17. stranica).
Pregledavanje popisa
pozivatelja i uzvraćanje poziva
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
Gurnite upravljačku palicu dolje za
pregledavanje od najnovijeg poziva
ili gurnite upravljačku palicu gore za
pregledavanje od najstarijeg poziva.
● U modu višestrukog prikaza pritiskom
na
možete vidjeti detaljnije
informacije o pozivatelju.
Za uzvraćanje poziva pritisnite
.
Za izlaz pritisnite
.
Napomena:
● Ako je unos već pregledan ili odgovoren,
prikazuje se “ ” čak i kada je unos
pregledan ili odgovoren uporabom druge
slušalice.
● Za brisanje unosa pritisnite
.
/ : “Da”
● Ako poziv odgovara unosu u popisu
zabranjenih poziva, broj je zabilježen s
oznakom (31. stranica).
4
5
Uredite broj.
●P
ritisnite brojčanu tipku (od
do
) da dodate,
da izbrišete.
Brisanje informacije o
pozivatelju
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
/ : Odaberite “Obriši” ili
“Obriši sve”
/ : “Da”
4
/
: Odaberite željeni unos.
Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
/ : “Dodaj u imenik”
Za spremanje imena nastavite od 3.
koraka u poglavlju “Dodavanje unosa”,
22. stranica.
/
: Odaberite željeni unos.
Uređivanje telefonskog broja
pozivatelja prije uzvraćanja
poziva
1 (sredina upravljačke palice)
2
/
: Odaberite željeni unos.
3
/
: “Uredi i zovi”
36
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 36
3.4.2009 7:12:34
SMS
Korištenje SMS-a
SMS vam dozvoljava slanje i primanje
tekstualnih poruka između drugih telefona
za fiksnu liniju i mobilnih telefona koji
podržavaju kompatibilne SMS mreže i
funkcije.
Važno:
● Za korištenje SMS funkcija, morate:
– biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja
i/ili primjerenu uslugu poput SMS-a.
– utvrditi da je SMS uključen.
– utvrditi da su ispravno unešeni brojevi
centara za poruke.
Za detalje i dostupnost obatite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru.
Napomena:
● Ukupno 47 poruka (sa 160 znakova po
poruci) može biti spremljeno. Ukupno ih
može biti više od 47 ako je dužina poruke
manja od 160 znakova po poruci.
● Ako je uređaj spojen na PBX sustav,
nećete biti u mogućnosti koristiti SMS
usluge.
Spremanje brojeva SMS
centara za poruke
Brojevi SMS centara za poruke moraju biti
spremljeni kako bi se poruke mogle slati
i primati. Za više informacija obratite se
vašem davatelju usluga/telekom operateru.
1
2
3
/ : “Postavke”
/ : Odaberite “Centar poruka
1” ili “Centar poruka 2”.
Ako je potrebno, uredite broj.
2 puta
4
(sredina upravljačke palice)
Napomena:
• Za korisnike PBX-a
– Morate upisati broj za pristup vanjskoj
liniji s PBX-a i umetnuti pauzu na
početak broja Centra za poruke 1.
– Ako za SMS koristite samo broj Centra
za poruke 1, taj broj kakav je (bez
dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji
ili biranja pauze) pohranite pod Centar
za poruke 2.
Uključivanje/
isključivanje SMS-a
1
2
3
/
/
: “Postavke”
: “SMS uklj./isklj.”
4
/
: Odaberite željenu postavku.
(sredina upravljačke palice)
37
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 37
3.4.2009 7:12:34
SMS
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove poruke
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
/ : “Napravi”
● Ako se prikaže “▲Rabi zad.
tekst?”, guranjem upravljačke palice
gore možete upotrijebiti tekst iz zadnje
napisane poruke.
U
nesite poruku.
● Pritiskanjem tipke
možete
promijeniti način unosa slova.
(51. stranica)
U
nesite telefonski broj odredišta (max.
20 brojeva).
prikazuje se “Dugačka poruka”. Vaš
davatelj usluge/telekom operater dugu
poruku može tretirati različito od ostalih
poruka. Za detalje se obratite vašem
davatelju SMS usluge/telekom operateru.
● Ako je vaš uređaj spojen na PBX sustav,
pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (40.
stranica).
Uređivanje/slanje spremljene
poruke
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
 Uporabom
popisa za ponovo
biranje:
/ : Odaberite telefonski
broj.
2 puta
 Uporabom
popisa pozivatelja:
/ : Odaberite osobu.
2 puta
5
6
 Uporabom
telefonskog imenika:
/ : Odaberite unos iz
imenika.
2 puta
Z
a spremanje poruke odaberite “Da”.
Z
a slanje poruke pritisnite
.
●Z
a odustajanje od slanja pritisnite
.
Napomena:
● Ovaj uređaj podržava SMS poruke do
612 slova, međutim maksimalni broj
slova koje možete primiti ili poslati može
biti ograničen od vašeg davatelja SMS
usluge/telekom operatera. Za detalje se
obratite vašem davatelju SMS usluge/
telekom operateru.
● Ako vaša poruka sadrži preko 160 slova,
poruka se tretira kao dugačka poruka i
/ : “Poslano”
Z
a čitanje spremljene poruke gurnite
upravljačku palicu dolje ili gore da
odaberete poruku.
Izvršite željeni postupak.
 Urediti
poruku:
/ : “Uredi poruku”
Nastavite od 3. koraka
iz poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke” na 38. stranici.
 Poslati
poruku:
/ : “Šalji”
Pritisnite i držite
za brisanje
svih brojeva.
Nastavite od 4.
koraka iz poglavlja “Pisanje i slanje
nove poruke” na 38. stranici.
Brisanje spremljenih poruka
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
5
: “Poslano”
: Odaberite poruku.
/ : “Obriši”
●Z
a brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”.
/ : “Da”
/
/
38
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 38
3.4.2009 7:12:35
SMS
“Pisanje i slanje nove poruke”,
38. stranica.
Primanje poruke
Kada je primljena SMS poruka:
– prikazuje se “Primam SMS poruku”.
– č uje se ton (ako je uključeno zvono
slušalice)
s ukupnim brojem novih
– prikazuje se
(nepročitanih) SMS poruka.
Brisanje primljenih poruka
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
Čitanje primljene poruke
1 (sredina upravljačke palice)
3
2
3
4
/ : “Primljeno”
/ : Odaberite poruku.
●V
eć pročitane poruke označene su s
“ ” čak i ako su pročitane uporabom
druge slušalice.
● Za brisanje poruke pritisnite
.
/ : “Da”
Pritisnite
da pročitate sadržaj
poruke.
2
.
/ : “Obriši”
● Za
brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”.
/ : “Da”
Spremanje broja pošiljatelja u
telefonski imenik
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
/ : “Dodaj u imenik”
Za spremanje imena nastavite od 3.
koraka u poglavlju “Dodavanje unosa”,
22. stranica.
Napomena:
● Za pozivanje pošiljatelja poruke pritisnite
.
Uređivanje broja pošiljatelja
prije uzvraćanja poziva
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
Odgovaranje na poruku
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
2
3
4
5
.
/ : “Uredi i zovi”
Uredite broj.
.
/ : “Odgovori”
Upišite poruku (51. stranica).
Ako je potrebno, uredite telefonski broj
odredišta.
N
astavite od 5. koraka iz poglavlja
“Pisanje i slanje nove poruke”,
38. stranica.
Uređivanje/proslijeđivanje
poruke
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
/ : “Uredi poruku”
N
astavite od 3. koraka iz poglavlja
39
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 39
3.4.2009 7:12:35
SMS
SMS postavke
Ako je bazna stanica resetirana na tvornički
zadane postavke (31. stranica), sljedeće
postavke koje se odnose na SMS biti će
resetirane. Sadržaj primljenih i poslanih
poruka će se obrisati.
Postavka
(zadana postavka)
Stranica
SMS uklj./isklj.
(Isključeno)
37
Centar poruka 1
37
Centar poruka 2
37
Broj za pristup PBX-u
(Isključeno)
40
Spremanje PBX broja za pristup
vanjskoj liniji (samo za korisnike
PBX sustava)
Spremite vaš PBX broj za pristup vanjskoj
liniji (max. 4 znamenke) tako da se SMS
poruke ispravno šalju. Kada šaljete SMS
poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa
za uzvraćanje poziva, PBX broj za pristup
vanjskoj liniji se briše.
1
2
3
4
5
(sredina upravljačke palice)
/
/
: “Postavke”
: “PBX pristup. broj”
/ : “Uključeno”
A
ko je potrebno, upišite vaš PBX broj
za pristup vanjskoj liniji i birajte pauzu.
2 puta
40
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 40
3.4.2009 7:12:36
Telefonska tajnica
pozivateljima iako se njihove poruke ne
snimaju.
Telefonska tajnica
Dostupno za:
KX-TG8421
Telefonska tajnica može odgovoriti i
snimiti pozive umjesto vas kada niste
u mogućnosti javiti se. Također možete
snimati telefonski razgovor (20. stranica).
Također možete postaviti uređaj da
reproducira pozdravnu poruku ali ne snima
poruke pozivatelja. Odaberite “Samo
pozdrav” kao postavku vremena snimanja
(46. stranica).
Važno:
● Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj
tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu
poruku itd.) u datom trenutku.
● Kada pozivatelji ostavljaju poruke uređaj
bilježi datum i vrijeme za svaku poruku.
Utvrdite da su datum i vrijeme ispravno
postavljeni (17. stranica).
Kapacitet memorije
Ukupni kapacitet snimanja (uključujući vašu
pozdravnu poruku i snimljene razgovore) je
oko 40 minuta. Maksimalno se može snimiti
64 poruke.
Napomena:
● Ako se memorija za poruke napuni:
­– na zaslonu slušalice se prikazuje
“Tajnica puna”
­– indikator uključene tajnice na baznoj
stanici brzo treperi kada se uključi
telefonska tajnica.
● Kada se memorija za poruke napuni:
­– ako koristite prethodno snimljenu
pozdravnu poruku, uređaj automatski
prebacuje na drugu prethodno
snimljenu pozdravnu poruku kojom moli
pozivatelje da ponovo nazovu kasnije.
­– ako ste snimili vašu vlastitu pozdravnu
poruku, ista poruka se i dalje objavljuje
Uključivanje/
isključivanje telefonske
tajnice
Bazna stanica
Pritisnite
da uključite/isključite
telefonsku tajnicu.
● Kada je telefonska tajnica uključena,
svijetli indikator uključenosti tajnice.
Slušalica
1
2
/ : Odaberite “Tajnica uklj.”
ili “Tajnica isklj.”.
(sredina upravljačke palice)
Napomena:
● Kada je telefonska tajnica uključena,
pored znaka baterije prikazuje se .
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko
zvučnika slušalice možete slušati poziv. Za
podešavanje glasnoće zvučnika uzastopno
gurnite upravljačku palicu gore ili dolje.
Pritiskom tipke
na slušalici možete
odgovoriti na poziv. Nadziranje poziva može
se podesiti za svaku slušalicu.
1
2
3
4
(sredina upravljačke palice)
/
/
/
: “Postavke”
: “Slušanje poziva”
: Odaberite željenu postavku.
41
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 41
3.4.2009 7:12:36
Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
Kada uređaj odgovara na poziv,
pozivateljima se reproducira pozdravna
poruka.
Možete koristiti:
– vašu vlastitu pozdravnu poruku
– tvornički snimljenu pozdravnu poruku.
Snimanje vaše pozdravne
poruke
Možete snimiti vašu vlastitu pozdravnu
poruku (max. 50 sekundi).
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
5
/ : “Da”
Držite slušalicu na udaljenosti oko 20
cm i razgovjetno govorite u mikrofon.
Pritisnite
za prekid snimanja.
6
7
/
/
: “Pozdrav”
: “Započni snimanje”
Uporaba tvornički snimljene
pozdravne poruke
Uređaj ima 2 tvornički snimljene pozdravne
poruke:
– Ako obrišete ili ne snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima
reproducira tvornički snimljenu poruku i
moli ih da ostave poruku
– Ako je vrijeme snimanja poruke
(46. stranica) postavljeno na “Samo
pozdrav”, poruke pozivatelja se neće
snimiti, a uređaj reproducira drugačiju
tvornički snimljenu pozdravnu poruku u
kojoj moli korisnike da nazovu ponovo.
Brisanje vaše pozdravne poruke
(Postavljanje tvornički snimljene
pozdravne poruke)
Ako želite koristiti tvornički snimljenu
pozdravnu poruku kada snimite vašu
pozdravnu poruku, morate obrisati vašu
vlastitu pozdravnu poruku.
1
2
3
4
(sredina upravljačke palice)
/
/
: “Pozdrav”
: “Zadano”
2 puta
Reproduciranje pozdravne
poruke
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
/
/
: “Pozdrav”
: “Sluš. pozdrav”
Preslušavanje poruka
uporabom bazne stanice
Kada su snimljene nove poruke, na baznoj
stanici treperi
.
Pritisnite
.
● Ako su snimljene nove poruke, bazna
stanica reproducira nove poruke.
● Ako nema novih poruka, bazna stanica
reproducira sve poruke.
Napomena:
● Kada indikator uključenosti telefonske
tajnice na baznoj stanici brzo treperi,
memorija za poruke je puna (“Kapacitet
memorije”, 41. stranica).
42
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 42
3.4.2009 7:12:36
Telefonska tajnica
Upravljanje telefonskom
tajnicom tijekom reprodukcije
Tipka
ili
Radnja
Podešavanje glasnoće
zvučnika
Ponavljanje poruke*1
Preskakanje poruke
Zaustavljanje reprodukcije
Slušanje poruka iz popisa
poruka
Možete odabrati stavku za
reprodukciju.
1
2
3
/ : Odaberite željenu stavku iz
popisa poruka.
● Možete obrisati odabranu poruku na
način koji slijedi:
/ : “Da”
Kada završite pritisnite
.
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna
poruka.
Brisanje svih poruka
Pritisnite
uporabi.
2 puta dok uređaj nije u
Slušanje poruka
uporabom slušalice
Kada su snimljene nove poruke, na slušalici
se prikazuje
s ukupnim brojem novih
poruka.
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
/ : Odaberite “Repr.novu por.”
ili “Repr.sve por.”.
Kada završite pritisnite
.
Napomena:
● Za prebacivanje na prijemnik slušalice,
pritisnite
.
● Ako je na zaslonu prikazano “Tajnica
puna”,
i ukupni broj novih poruka se
ne prikazuje.
4
(sredina upravljačke palice)
/
: Odaberite “Popis poruka”.
Napomena:
● Ako je stavka već preslušana, prikazuje
se “ ” čak i ako je preslušana uporabom
druge slušalice.
●U
popisu poruka se prikazuje “Poruka”
za bilo koji snimljeni razgovor ili ako
uređaj ne može primiti informaciju o
pozivatelju.
Upravljanje telefonskom
tajnicom
(sredina upravljačke palice)
Tipka
ili
(upravljačka
palica)
Radnja
Podešavanje glasnoće
prijemnika slušalice
ili zvučnika (tijekom
reprodukcije)
ili
(upravljačka
palica)
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1,*2
ili
(upravljačka
palica)
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)*3
Ulaz u izbornik “Postavke”
Reproduciraj novu poruku
43
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 43
3.4.2009 7:12:37
Telefonska tajnica
Tipka
Radnja
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Snimi pozdravnu poruku
Uključi telefonsku tajnicu
Zaustavi snimanje
Zaustavi reprodukciju
Isključi telefonsku tajnicu
ili
*
4
Obriši poruku koja se
reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku*5
*1 Ako je pritisnuto unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna
poruka.
*2 K
ada reproducirate poruku iz popisa
poruka, trenutno reproducirajuća poruka
se reproducira od početka.
*3 K
ada reproducirate poruku iz popisa
poruka, uređaj prekida reprodukciju
poruke, a prikaz se vraća na popis
poruka.
*4 Brisati
možete i na ovaj način:
/ : “Da”
*5 U
ređaj postavlja tvornički snimljenu
pozdravnu poruku.
Uzvraćanje poziva (samo za
korisnike usluge ID pozivatelja)
Ako je za poziv primljena informacija o
pozivatelju, možete mu uzvratiti poziv dok
slušate poruku.
1 Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2 / : “Povratni poziv”
Brisanje svih poruka
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
/
: “Obriši sve poruke”
/
: “Da”
Daljinsko upravljanje
Koristeći telefon s tonskim biranjem možete
nazvati svoj telefonski broj s drugog mjesta
i pristupiti uređaju da preslušate poruke ili
promijenite postavke telefonske tajnice.
Kôd daljinskog pristupa
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa
mora biti unešen kada daljinski upravljate
telefonskom tajnicom. Taj kôd sprečava
neovlaštene osobe da daljinski preslušavaju
vaše poruke.
Važno:
● Kako bi daljinski upravljali telefonskom
tajnicom prvo morate postaviti kôd
daljinskog pristupa.
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
5
/ : “Postavke”
/ : “Kod. dalj. upr.”
Za uključivanje daljinskog upravljanja
unesite 3-znamenkasti kôd daljinskog
pristupa.
● Za isključivanje daljinskog upravljanja pritisnite
.
Uređivanje broja prije uzvraćanja poziva
1
2
3
Pritisnite
tijekom reprodukcije.
/ : “Uredi i zovi”
Uredite broj.
44
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 44
3.4.2009 7:12:37
Telefonska tajnica
Daljinsko korištenje telefonske
tajnice
1 Birajte vaš telefonski broj s telefona sa
2
3
4
tonskim biranjem.
Nakon što započne pozdravna poruka
unesite svoj kôd daljinskog pristupa.
● Uređaj objavljuje broj novih poruka.
Unesite daljinske naredbe.
Kada završite prekinite liniju.
Napomena:
● Također možete ostaviti poruku kao i bilo
koji vanjski pozivatelj. Nakon početka
pozdravne poruke pritisnite
da
preskočite pozdravnu poruku i snimite
vašu poruku nakon zvučnog signala.
Daljinske naredbe
Daljinske naredbe su predstavljene
glasovnim vodičem ovim redoslijedom:
Tipka
Radnja
Ponovi poruku
(tijekom reprodukcije)*1
Preskoči poruku
(tijekom reprodukcije)
Reproduciraj nove poruke
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu poruku
Snimi pozdravnu poruku
Ponovi glasovni vodič (zaustavlja se snimanje ili reprodukcija)
Isključi telefonsku tajnicu
Obriši poruku koja se reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku
(tijekom reprodukcije
pozdravne poruke)*2
Završi daljinsko upravljanje
(ili prekinite liniju)
*1 Ako je pritisnuto unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna
poruka.
*2 Uređaj postavlja tvornički snimljenu
pozdravnu poruku.
Daljinsko uključivanje
telefonske tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena, možete
ju daljinski uključiti.
1 Nazovite svoj telefonski broj s telefona
s tonskim biranjem.
2 Pustite telefon neka zvoni 10 puta.
●Č
uje se dugački ton.
3 Unesite svoj kôd daljinskog pristupa
unutar 10 sekundi nakon dugačkog
tona.
● Reproducira se pozdravna poruka.
●M
ožete prekinuti ili ponovno unijeti
vaš kôd daljinskog pristupa i započeti
daljinsko upravljanje (44. stranica).
Postavke telefonske
tajnice
Ako je bazna stanica resetirana na njezine
zadane postavke (31. stranica), resetirati
će se sljedeće postavke koje se odnose na
telefonsku tajnicu.
Postavka (zadana
postavka)
Str.
Telefonska tajnica uklj./isklj.
(Uključeno)
41
Kôd daljinskog pristupa
(—)
44
Broj zvona
(4 zvona)
46
45
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 45
3.4.2009 7:12:38
Telefonska tajnica
Postavka (zadana
postavka)
Str.
Vrijeme snimanja za
pozivatelja
(3 minute)
46
Nadziranje poziva*1, *2
(Uključeno)
41
*1 N
adziranje poziva se može postaviti za
svaku slušalicu.
*2 O
va postavka će biti vraćena kada se
resetira bazna stanica.
Broj zvona prije nego uređaj
odgovori na poziv
Pod “Broj zvona” možete promijeniti
broj koliko će puta uređaj zvoniti prije nego
odgovori na poziv. Možete odabrati 2 do 6
zvona ili “Auto”.
“Auto”: Telefonska tajnica uređaja
odgovara na kraju 2. zvona kada je
snimljena nova poruka ili na kraju 5. zvona
kada nema novih poruka. Ako zovete vaš
uređaj s udaljene lokacije da preslušate
nove poruke (45. stranica), znati ćete da
nema novih poruka kada uređaj zazvoni
3 puta. Tada možete prekinuti vezu bez
plaćanja poziva.
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
4
/
/
/
: “Postavke”
: “Broj zvona”
: Odaberite željenu postavku.
Za pretplatnike usluge govorne pošte
Za primanje govorne pošte i ispravnu
uporabu telefonske tajnice molimo obratite
pažnju na sljedeće:
● Za uporabu usluge govorne pošte (48.
stranica) koju pruža vaš davatelj usluge/
telekom operater umjesto telefonske
tajnice, isključite telefonsku tajnicu (41.
stranica).
● Za uporabu telefonske tajnice ovog
uređaja umjesto usluge govorne pošte
koju pruža vaš davatelj usluga/telekom
operater, molimo vas obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru da
vam isključi vašu uslugu govorne pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telekom operater
to ne može učiniti:
- Postavite postavku “Broj zvona”
tako da telefonska tajnica odgovara
na pozive prije nego se uključi usluga
govorne pošte vašeg davatelja usluga/
telekom operatera. Potrebno je provjeriti
broj zvona potrebnih za aktiviranje
usluge govorne pošte kod vašeg
davatelja usluga/telekom operatera prije
mijenjanja ove postavke.
- Promijenite broj zvona usluge govorne
pošte tako da telefonska tajnica može
prva odgovoriti na poziv. Da to učinite
obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru.
Vrijeme snimanja za pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno vrijeme
snimanja poruke dodijeljeno svakom
pozivatelju. Također možete odabrati “Samo
pozdrav” čime podešavate uređaj da
pozdravi pozivatelja ali ne snima poruke.
Zadana postavka je “3 perc”.
1
2
3
/
/
: “Postavke”
: “Vrijeme snimanja”
4
/
: Odaberite željenu postavku.
(sredina upravljačke palice)
Napomena:
● Kada odaberete “Samo pozdrav”:
– Ako ne snimite vašu vlastitu poruku,
uređaj će reproducirati tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj
moli pozivatelje da ponovo nazovu
46
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 46
3.4.2009 7:12:38
Telefonska tajnica
kasnije.
– Ako koristite vašu vlastitu poruku,
snimite pozdravnu poruku u kojoj ćete
zamoliti pozivatelje da ponovo nazovu
kasnije (42. stranica).
47
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 47
3.4.2009 7:12:38
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog
odgovaranja na poziv koju pruža vaš
davatelj usluge/telekom operater. Nakon što
se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne
pošte vašeg davatelja usluge/telekom
operatera za vas odgovora na pozive kada
niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili
kada vam je linija zauzeta. Poruke snima
vaš davatelj usluge/telekom operater, ne
vaš telefon. Kada imate nove poruke na
slušalici se prikazuje ako je dostupna
usluga označavanja poruke. Molimo vas
obratite se vašem davatelju usluge/telekom
operateru za detalje o ovoj usluzi.
Važno:
● Ako i dalje ostaje na zaslonu čak i
nakon što ste preslušali nove poruke,
simbol isključite tako da pritisnete i držite
tipku # 2 sekunde.
● Za uporabu usluge govorne pošte koju
nudi vaš davatelj usluge/telekom operater
umjesto telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (41. stranica). Za
detalje pogledajte 46. stranicu.
(KX-TG8421)
48
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 48
3.4.2009 7:12:38
Interkom/Lokator
Interkomski razgovor
Interkomski razgovor se može vršiti između
slušalica u istoj radio ćeliji.
Napomena:
● Ako primite vanjski poziv dok interno
razgovarate, čujete prekidajuće tonove.
Da odgovorite na poziv pritisnite
zatim pritisnite
.
●K
ada pozivate slušalicu, pozivana
slušalica zvoni 1 minutu.
Ostvarivanje internog poziva
1 (sredina upravljačke palice)
2
3
Za pozivanje određene slušalice,
unesite broj slušalice.
● Za prekid pozivanja pritisnite
Kada završite razgovor pritisnite
.
Odgovaranje na interni poziv
1 Pritisnite
da odgovorite na poziv.
2 Kada završite razgovor pritisnite
.
Lokator slušalice
Pritiskanjem tipke
na baznoj stanici
možete locirati zagubljenu slušalicu.
● Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
prekid pozivanja ponovo pritisnite istu
Za
tipku ili
na slušalici.
.
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi
Vanjski pozivi mogu se proslijediti između 2
slušalice u istoj radio ćeliji.
1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite
da poziv stavite na čekanje.
● treperi da označi da je vanjski
poziv na čekanju.
2 Unesite broj određene slušalice kojoj
želite proslijediti poziv.
3 Čekajte da pozivana stranka odgovori.
● Ako pozivana stranka ne odgovori,
pritisnite
za povratak na vanjski
poziv.
4 Z a prosljeđivanje poziva:
Pritisnite
.
● Vanjski poziv je usmjeren na
slušalicu.
Za uspostavljanje konferencijskog
poziva:
Pritisnite
.
●Z
a napuštanje konferencije pritisnite
. Ostale stranke mogu
nastaviti razgovarati.
Prosljeđivanje poziva bez razgovora s
korisnikom slušalice
1
2
Izvršite 1. i 2. korak iz poglavlja
“Prosljeđivanje poziva, konferencijski
pozivi” na 49. stranici.
● Vanjski poziv zvoni na drugoj
slušalici.
Napomena:
● Ako korisnik druge slušalice ne odgovori
na poziv unutar 1 minute, poziv ponovo
zvoni na vašoj slušalici.
49
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 49
3.4.2009 7:12:39
Interkom/Lokator
Odgovaranje na proslijeđeni poziv
Pritisnite
da odgovorite na poziv.
Napomena:
● Nakon što pozivatelj prekine, možete
razgovarati s vanjskim pozivateljem.
50
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 50
3.4.2009 7:12:39
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (51. stranica).
­– Upravljačkom palicom pomičite pokazivač.
­– Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
za brisanje slova ili broja označenog pokazivačem. Pritisnite i držite
za
­– P
ritisnite
brisanje svih slova i brojeva.
­– Pritisnite
za promjenu između velikih i malih slova.
­– Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki gurnite upravljačku palicu desno da
pomaknete pokazivač na sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
Načini unosa znakova
Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), prošireni1
(AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirični (АБВ). Za SMS poruke, dostupni su latinični (ABC),
numerički (0-9), grčki (ABΓ), i prošireni1 (AÄÅ) načini unosa znakova. Kada koristite jedan
od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za biranje
možete odabrati koji se znak unosi.
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
(desna soft tipka)
/ : Odaberite način unosa znakova.
Napomena:
● Tipke za biranje označene s *1, *2, *3 i *4 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene
znakove za SMS. Pogledajte dodatke *1, *2, *3 i *4 na kraju ovog poglavlja.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
Tablica grčkog alfabeta (ABC)
51
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 51
3.4.2009 7:12:40
Korisne informacije
Proširena1 tablica slova (AÄÅ)
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: ø Ŵ ŷ
Proširena2 tablica znakova (SŚŠ) (nije dostupno za SMS)
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
ĄĆČĘŁĹŃŔŚŠůýŹŻŽ
Tablica ćiričnog pisma (AБВ) (nije dostupno za SMS)
52
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 52
3.4.2009 7:12:41
Korisne informacije
Poruke grešaka
Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.
Poruka greške
Uzrok i rješenje
Provjeri tel.
liniju
● Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije
ili je spojen pogrešno. Provjerite spojeve (11.
stranica).
Greška*1
● Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
Pogrešno
● Pogrešno kopiranje imenika (24. stranica). Provjerite
je li druga slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i
pokušajte ponovo.
Nepotpuno
● Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite
nepotrebne unose iz imenika druge slušalice (primatelja)
i pokušajte ponovo.
Pogrešan broj
● Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj
pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za
ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.
Mem. puna
● Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose
(23. stranica).
● Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke
(43., 44. stranica).*1
● Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite
nepotrebne unose (32. stranica).
● Maksimalni broj baznih stanica (4) je već prijavljen na
slušalicu. Otkažite prijave baznih stanica koje se ne
koriste iz slušalice (33. stranica).
Nema veze s
bazom. Spojite AC
adapter.
● Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom.
Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovo.
● Odspojite AC adapter bazne stanice da ju resetirate.
Spojite adapter i pokušajte ponovo.
● Možda je poništena prijava slušalice. Ponovo prijavite
slušalicu (32. stranica).
Koristite punjive
baterije.
● Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne
ili manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH
baterije navedene na 5. i 8. stranici.
Prvo se prijavite
na Caller ID
uslugu.
● Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada
primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID
pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.
*1 KX-TG8421
53
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 53
3.4.2009 7:12:41
Korisne informacije
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite AC
adapter bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovo spojite AC adapter i uključite
slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se ne uključuje
automatski nakon
postavljanja/zamjene
baterija.
● Baterije su prazne ili preslabe da uključe napajanje.
Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač i neka se
puni.
Uređaj ne radi.
● Uvjerite se da su baterije pravilno uložene (11. stranica).
● Potpuno napunite baterije (11. stranica).
● Provjerite spojeve (11. stranica).
● Odspojite AC adapter bazne stanice da resetirate uređaj i
isključite slušalicu. Spojite AC adapter, uključite slušalicu
i pokušajte ponovo.
● Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (32. stranica).
Zaslon slušalice je
prazan ili taman.
●S
lušalica je u načinu rada s uključenim čuvarom
zaslona (16. stranica). Ponovno uključite zaslon
slušalice:
–guranjem upravljačke palice lijevo
ili desno
tijekom poziva.
– pritiskanjem
u svim drugim slučajevima.
●F
unkcija “LCD pri punjenju” je postavljena
na “Isključeno” tijekom punjenja. Promijenite
postavku (26. stranica).
● Slušalica nije uključena. Uključite ju (16. stranica).
54
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 54
3.4.2009 7:12:41
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne čujem ton za biranje.
● Provjerite da li koristite isporučeni kabel telefonske linije.
Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji
raspored ožićenja.
● AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije
priključen. Provjerite spojeve.
● Ako koristite razdjelnik za spajanje uređaja, uklonite
razdjelnik i direktno priključite uređaj u utičnicu na zidu.
Ako uređaj radi ispravno, provjerite razdjelnik.
● Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite
liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon
radi ispravno, obratite se servisu za popravak uređaja.
Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju
usluge/telekom operateru.
Ne znam kako obrisati
(propušteni poziv) sa
zaslona.
● Postoje nepregledani propušteni pozivi. Pogledajte ih i
obrišite na sljedeći način:
1 (sredina upravljačke palice)
2 Gurnite upravljačku palicu dolje za pregledavanje od
najnovijeg poziva ili gurnite upravljačku palicu gore za
pregledavanje od najstarijeg poziva.
Postavke za programiranje
Problem
Uzrok/rješenje
Promjenio sam jezik
prikaza u jezik koji ne mogu
čitati.
● Promijenite jezik prikaza.
Tijekom programiranja,
slušalica počinje zvoniti.
● Prima se poziv. Odgovorite na poziv i nakon prekida
započnite ponovo.
Tijekom programiranja,
prikaz se vraća u stanje
pripravnosti.
● Primljen je poziv čiji je unos pronađen u popisu
zabranjenih poziva. Čekajte i kasnije pokušajte ponovo.
palicu 2 puta dolje.
palicu 5 puta dolje.
željeni jezik.
Gurnite upravljačku
Gurnite upravljačku
/ : Odaberite vaš
55
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 55
3.4.2009 7:12:41
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
● Maksimalni broj baznih stanica (4) je već prijavljen na
slušalicu. Otkažite prijave baznih stanica koje se ne
koriste iz slušalice (33. stranica).
● Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na baznu
stanicu. Otkažite prijave neuporabljenih slušalica iz
bazne stanice (33. stranica).
● Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN,
obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom
servisu.
● Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od drugih
električnih uređaja.
Punjenje baterija
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava
zvučnim signalom i/ili
treperi .
● Naboj baterije je nizak. Potpuno napunite baterije (11.
stranica)
Potpuno sam napunio
baterije ali i dalje treperi.
● Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno
(12. stranica).
● Vrijeme je za zamjenu baterija (11. stranica).
Potpuno sam napunio
baterije ali se čini da je
vrijeme uporabe kraće.
● Očistite krajeve baterija ( , ) i kontakte punjenja
suhom krpom i ponovo punite.
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv
Problem
treperi.
Uzrok/rješenje
● Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
● AC adapter bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovo
spojite Ac adapter na baznu stanicu.
●U
potrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
● Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite ju
(32. stranica).
56
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 56
3.4.2009 7:12:42
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Čuje se šum, zvuk prekida.
● Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
● Približite se baznoj stanici.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
Slušalica ne zvoni.
● Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
(25. stranica).
● Uključen je noćni mod. Isključite ga (29. stranica).
Bazna stanica ne zvoni.*1
● Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
(26. stranica).
Ne mogu pozivati.
● Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite
postavku (17. stranica).
● Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i
pokušajte ponovo.
● Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte
ponovo.
● Telefonska tajnica je u uporabi.*1 Pričekajte i kasnije
pokušajte ponovo.
● Birali ste zabranjeni broj (30. stranica).
● Zaključana je tipkovnica. Otključajte ju (20. stranica).
*1 KX-TG8421
57
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 57
3.4.2009 7:12:42
Korisne informacije
ID pozivatelja
Problem
Uzrok/rješenje
Ne prikazuju se podaci o
pozivatelju.
● Morate prijaviti uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite vašem davatelju usluge/telekom operateru.
● Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu
telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u
zidnu utičnicu.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
●D
ruga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim
uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovo.
Podaci o pozivatelju se
kasno ispisuju.
● Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/telekom
operatera, uređaj može prikazati informacije pozivatelja
pri 2. zvonu ili kasnije.
● Približite se baznoj stanici.
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
● Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a
pozivatelja je promijenila vrijeme. Postavku podešavanja
vremena postavite na “Manualis” (isključeno)
(18. stranica).
58
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 58
3.4.2009 7:12:42
Korisne informacije
SMS (Short Message Service)
Problem
Uzrok/rješenje
Broj SMS centra za poruke
je zabilježen u popisu
pozivatelja, a poruka nije
primljena.
● Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS bio
isključen. Uključite ga (37. stranica).
Ne mogu primati ili slati
SMS poruke.
● Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se
vašem davatelju usluge/telekom operateru.
● Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su
netočni. Spremite ispravne brojeve (37. stranica).
● Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka
pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
“FD” je prikazano.
●U
ređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke.
Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi SMS centra
za poruke. Provjerite je li uključen SMS
(37. stranica).
“FE” je prikazano.
●D
ogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte
ponovo.
“EO” je prikazano.
●V
aš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste prijavljeni
na odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem davatelju
usluge/telekom operateru.
59
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 59
3.4.2009 7:12:42
Korisne informacije
Telefonska tajnica (KX-TG8421)
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove
poruke.
● Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju (41. stranica).
● Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke
(43. stranica).
● Vrijeme snimanja je postavljeno na “Samo pozdrav”.
Promijenite postavku (46. stranica).
● Ako vaša vlastita poruka nije pravilno snimljena,
pozivatelji ne mogu ostaviti poruku. Ponovo snimite vašu
vlastitu pozdravnu poruku (42. stranica).
● Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke snima
sustav vašeg davatelja usluge/telekom operatera, a ne
vaš telefon. Promijenite postavku broja zvona na vašem
uređaju ili se obratite vašem davatelju usluga/telekom
operateru (46. stranica).
Moja vlastita pozdravna
poruka se ne čuje dobro.
● Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku
(42. stranica).
Ne mogu upravljati
telefonskom tajnicom.
● Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi korisnik završi.
● Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da pozivatelj završi.
● Slušalica je predaleko od baze. Približite se.
Ne mogu daljinski upravljati
telefonskom tajnicom.
● Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa. Ako ste
zaboravili vaš kôd daljinskog pristupa, uđite u postavku
podešavanja kôda daljinskog pristupa da provjerite vaš
trenutni kôd (44. stranica).
● Odlučno pritisnite svaku tipku.
● Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju (45. stranica).
● Koristite telefon s pulsnim biranjem. Pokušajte ponovo
koristeći telefon s tonskim biranjem.
Tijekom snimanja
pozdravne poruke ili
slušanja poruka uređaj
zvoni, a snimanje se
prekida.
● Prima se poziv. Odgovorite na poziv i kasnije pokušajte
ponovo.
60
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 60
3.4.2009 7:12:42
Korisne informacije
Oštećenje tekućinom
Problem
Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik
vlage je ušao u slušalicu/
baznu stanicu.
● Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije iz bazne
stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ju da se
suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna
stanica potpuno osuše ponovo spojite AC adapter i kabel
telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno ih napunite
prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se
najbližem Panasonicovom servisu.
Oprez:
● Kako bi izbjegli trajno oštećenje ne koristite mikrovalnu pećnicu da ubrzate postupak
sušenja.
61
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 61
3.4.2009 7:12:42
Kazalo
Kazalo
AAlarm: 28
Automatski razgovor: 19, 26
BBaterija: 11, 12
Bazna stanica
Otkazivanje: 33
Resetiranje: 31
Odabiranje: 33
Brzo biranje: 23
DDatum i vrijeme: 17
Dijeljenje poziva: 20
Dodatne bazne stanice: 32
Dodatne slušalice: 32
F Flash: 19, 26
G Glasnoća
Prijemnik: 18
Zvono (bazna stanica): 26
Zvono (slušalica): 19, 25
Zvučnik: 18
Govorna pošta: 48
I ID pozivatelja za poziv na čekanju: 19
Interni razgovor: 49
Isključivanje mikrofona (MUTE): 19
KKategorija: 22
Konferencijski pozivi: 49
Kopča za remen: 4
MMod privatnosti: 26
N Način biranja: 17
Nestanak struje: 12
Noćni mod: 28
OOdašiljač: 34
Odgovaranje na pozive: 19
PPauza: 18
PIN: 30
Poboljšivač glasa: 20
Podešavanje vremena: 25
Ponovo biranje: 18
Popis pozivatelja: 36
Poruke grešaka: 53
Pozdravna poruka: 42
Poziv na čekanju: 19
Pozivanje: 18
Prikaz
Boja: 26, 35
Kontrast: 26
Jezik: 16
Način prikaza: 29
Pozadina: 26
Pozadinsko svijetlo LCD zaslona:
26
Stanje pripravnosti: 26
Privremeno tonsko biranje: 20
Propušteni pozivi: 35
Proslijeđivanje poziva: 49
R Razglas: 18
Regionalne postavke: 16, 31
Rješavanje problema: 54
S Slušalica
Odjava: 33
Lokator: 49
Prijava: 32
Snimanje telefonskih razgovora: 20
SMS funkcija: 37
T Telefonska tajnica: 41
Brisanje poruka: 43, 44, 45
Broj zvona: 46
Daljinsko upravljanje: 44
Kôd daljinskog pristupa: 44
Nadziranje poziva: 41
Popis poruka: 43
Samo pozdrav: 46
Slušanje poruka: 42, 43, 45
Uključivanje/isključivanje: 41,
44, 45
Vrijeme snimanja: 46
Telefonski imenik: 22
Ton tipki: 26
Ton zvona: 25, 35
UUključivanje/isključivanje: 16
Ulančano biranje: 24
Unos znakova: 51
Uređivanje popisa pozivatelja: 36
Usluga ID pozivatelja: 35
V Vrsta kontrole: 13
Z Zabrana biranja: 30
Zabrana dolaznih poziva: 31
Zaključavanje tipkovnice: 20
62
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 62
3.4.2009 7:12:43
Bilješke
63
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 63
3.4.2009 7:12:43
0682
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorsko pravo:
Ovaj materijal je tvrtka Panasonic Communications Co., Ltd zaštitila autorskim
pravom i smije se umnožiti samo za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje,
u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic
Communications Co., Ltd.
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009
PNQX1716ZA
KX-TG8411_8412_8421FX HR.indd 64
CC0209DK0
FX-2/3
3.4.2009 7:12:43

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement