Panasonic KXTG8411FX Operativní instrukce

Panasonic KXTG8411FX Operativní instrukce | Manualzz
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 1 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Návod k obsluze
Digitální bezdrátový telefon
Model č.
KX-TG8411FX
KX-TG8412FX
Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem
Model č.
KX-TG8421FX
Zobrazený model je KX-TG8411.
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Je třeba objednat si
příslušnou službu, kterou nabízí váš poskytovatel služeb/telefonní společnost.
Před prvním použitím nabíjejte baterie po dobu přibližně 7 hodin.
Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na
zařízení podle vaší země (strana 28). Dle potřeby změňte jazyk na displeji
(strana 15).
(Pro Českou republiku a Slovensko)
Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.:
VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).
Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro
budoucí použití.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 2 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Obsah
Úvod
Záznamník
Porovnání modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . . . . 4
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Záznamník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí a vypnutí záznamníku . . . . . . . .
Uvítací zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslech zpráv ze základny . . . . . . . . . . .
Poslech zpráv z mikrotelefonu. . . . . . . . .
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení záznamníku . . . . . . . . . . . . . .
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Důležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . .
Zajištění nejlepších provozních podmínek.
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
Uskutečňování/příjem hovorů
Hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpověď na hovory . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitečné funkce dostupné během hovoru
Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
18
19
Telefonní seznam
Telefonní seznam mikrotelefonu . . . . . . . 20
Kopírování položek telefonního seznamu 22
Nastavení
Nastavitelné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Další (speciální) nastavení. . . . . . . . . . . . 26
Registrace mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . 30
Služba ID volajícího
Použití služby ID volajícího . . . . . . . . . . . 33
Seznam volajících . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Služba SMS (Short Message
Service: krátké textové zprávy)
Používání SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zapnutí/vypnutí služby SMS . . . . . . . . . . 35
Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Odeslání zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Příjem zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Nastavení služby SMS . . . . . . . . . . . . . . . 37
2
Hlasová pošta
Hlasová pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Začínáme
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní informace. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dočasné přepnutí režimu zobrazení . . . .
Režim spořiče displeje . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí a zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Počáteční nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
39
40
41
42
43
Interkom/Vyhledávání
Interkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vyhledávání mikrotelefonu . . . . . . . . . . . 46
Přesměrování hovorů, konferenční hovory
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Užitečné informace
Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podmínky používání . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
50
51
57
58
Rejstřík
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 3 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Úvod
Porovnání modelů
Základna
Mikrotelefon
Objednací č.
Objednací č.
Množství
KX-TG8411
KX-TG8411
KX-TGA840
1
KX-TG8412
KX-TG8411
KX-TGA840
2
KX-TG8421
KX-TG8421
KX-TGA840
1
Série
Model č.
série KX-TG8411
série KX-TG8421
L V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:
KX-TG8411FX/KX-TG8412FX/KX-TG8421FX
Rozdíly funkcí
Série
Interkom
Záznamník
Mezi mikrotelefony
série KX-TG8411
–
r*1
série KX-TG8421
r
r*1
*1 Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony zakoupením a registrací
jednoho nebo více volitelných (přídavných) mikrotelefonů (strana 5).
3
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 4 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Úvod
Informace o příslušenství
Dodané příslušenství
Množství
Č.
Položka příslušenství/Objednací číslo
KX-TG8411
KX-TG8421
KX-TG8412
1
Síùový adaptér/PQLV219CE
1
2
2
Telefonní kabel
1
1
3
Nabíjecí baterie*1/
HHR-55AAAB nebo N4DHYYY00005
2
4
4
Kryt na mikrotelefon*2
1
2
5
Spona na opasek
1
2
6
Nabíječka
—
1
*1 Informace o náhradní baterii: strana 5.
*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.
1
2
3
4
5
6
Pro použití zařízení
■ Spona na opasek
Pro připojení
■ Montáž na stěnu (pouze nabíječka)
Pro odpojení
25 mm
Háčky
Šrouby
(nejsou součástí balení)
4
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 5 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Úvod
Další volitelné příslušenství
Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.
Položka
příslušenství
Číslo modelu
Nabíjecí baterie
P03P, HHR-4MRE nebo HHR-4MPT*1
Typ baterie:
– Ni-MH.
– 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon.
Náhlavní souprava
KX-TCA94EX
Opakovač DECT
KX-A272
*1 Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co
nejbližší kapacitě baterií původních.
Rozšíření telefonního systému
Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že
na jednu základnu zaregistrujete další
volitelné mikrotelefony (max. 6).
Mikrotelefon (volitelné): KX-TGA840FX
5
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 6 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Úvod
Obecné informace
L Toto zařízení je určeno k použití v analogové telefonní síti České a Slovenské republiky.
L V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
L Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení.
Prohlášení o shodě:
L Společnost Panasonic Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je
v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio &
Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové
a telekomunikační stanice) 1999/5/EC.
Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou
k dispozici ke stažení na stránkách:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Pro budoucí použití
Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních
opravách.
Výrobní číslo
Datum nákupu
(je uvedeno na spodní straně základny)
Jméno a adresa prodejce
Sem připevněte váš nákupní doklad.
6
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 7 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám
na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část
dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte
správné a bezpečné používání produktu.
VAROVÁNÍ
Připojení k elektrické síti
L Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na
zařízení.
L Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací
šňůry. Může hrozit vznik požáru nebo úraz
elektrickým proudem.
L Do síùové zásuvky plně vložte adaptér
střídavého proudu/zástrčku napájecího kabelu.
Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi
elektrickým proudem a/nebo může vznikat
nadměrné teplo, které způsobí požár.
L Pravidelně z adaptéru střídavého
proudu/zástrčky napájecího kabelu odstraňujte
případný prach, atd. – nejprve odpojte zařízení
od síùové zásuvky, a poté jej otřete suchým
hadříkem. Nahromaděný prach může díky
vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což
může mít za následek vznik požáru.
L Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý
zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky,
odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se
z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
L Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od
síùových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte
vnitřních částí produktu.
L Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Instalace
L Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu
vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku
požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
L Toto zařízení neumísùujte ani nepoužívejte
blízko automaticky řízených zařízení, jako např.
automatických dveří nebo požárních alarmů.
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou
u takového zařízení způsobit poruchu, která
může mít za následek nehodu.
L Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo
přiskřípnutí kabelů síùového adaptéru nebo
telefonní linky pod těžké předměty.
Provozní bezpečnostní opatření
L Před čištěním odpojte zařízení z napájecích
zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové
čistící prostředky.
L Nerozebírejte zařízení.
L Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny
(saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte
jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru.
Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě
ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte
ji.
L Příliš vysoké nastavení zvuku při používání
sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
Zdravotní informace
L Požádejte výrobce konkrétních osobních
zdravotních přístrojů, jako např.
kardiostimulátoru nebo naslouchátek
o informace, zda-li jsou přístroje náležitě
chráněny před externí radiofrekvenční energií.
(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do
1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je
250 mW (max.).)
L Zařízení nepoužívejte ve zdravotnických
zařízeních v případě, že to zde vyvěšené
směrnice zakazují. Nemocnice nebo
zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje,
které jsou citlivé na externí radiofrekvenční
energii.
UPOZORNĚNÍ
Instalace a přemístění
L Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během
bouřky.
L Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte
ve vlhkých místech, pokud není konektor pro
vlhká místa výslovně navržený.
L Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních
kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka
odpojena v síùovém rozhraní.
L Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte
opatrní.
L Jako hlavní připojovací zařízení je použit síùový
adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna
snadno přístupná zásuvka.
L Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat
v následujících případech:
– baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo
není v pořádku,
– došlo k výpadku napájení,
– je zapnutá funkce blokování tlačítek.
7
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 8 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Důležité informace
Baterie
L Doporučujeme používat baterie uvedené
v uživatelské příručce, viz. strana 5.
POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH
o velikosti AAA (R03).
L Nekombinujte staré baterie s novými.
L Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt,
který se z baterií uvolňuje, je korozívní a může
způsobit popáleniny nebo poranění očí či
pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může
ublížit.
L Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií
se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou
prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by
mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých
materiálů a následně způsobit popáleniny.
L Dodané baterie nebo baterie specifikované pro
použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu
s pokyny a omezeními uvedenými v této
příručce.
L K nabíjení baterií používejte pouze dodanou
základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo
nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny
nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat
nebo může dojít k explozi.
Důležité bezpečnostní
pokyny
Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko
požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících:
1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody,
například v blízkosti vany, umývadla,
kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve
vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než
bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu
elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu
v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie
uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do
ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií
dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci
odpadu.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
8
Zajištění nejlepších
provozních podmínek
Umístění základny/zabránění šumu
Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic
používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.
L Abyste dosáhli maximálního pokrytí
a komunikaci s co nejnižší hladinou šumu,
umístěte základnu následujícím způsobem:
– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co
nejvíce uprostřed prostoru, který chcete
pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem
a základnou ve vnitřním prostředí
– v dostatečné vzdálenosti od elektronických
přístrojů, například televizorů, rozhlasových
přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení
nebo jiných telefonů
– směrem od radiových vysílačů, jako např.
externích antén stanic mobilních telefonů
(Nepokládejte základnu na arkýřové okno ani
v blízkosti okna.)
L Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách
místního prostředí.
L Pokud není příjem pro umístění základny
uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo
pro dosažení lepšího příjmu.
Prostředí
L Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů,
které generují elektrický šum, jako jsou zářivky
a motory.
L Zařízení by nemělo být vystavováno
nadměrnému kouři, prachu, mechanickým
otřesům a nárazům.
L Zařízení by nemělo být vystavováno přímému
slunečnímu světlu.
L Na produkt neumísùujte těžké předměty.
L Když nebudete toto zařízení používat po
dlouhou dobu, odpojte jej z napájecí zásuvky.
L Neponechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů
tepla, například topných těles, sporáků atd.
Umísùujte je v místnostech s teplotou v rozmezí
0 °C až 40 °C. Vyhněte se také vlhkým sklepům.
L Maximální vzdálenost pro volání může být
kratší, když se výrobek používá na následujících
místech: v blízkosti překážek jako jsou kopce,
tunely, metro, v blízkosti kovových objektů jako
jsou drátěné ploty atd.
L Používání produktu v blízkosti elektrických
zařízení může způsobit rušení. Přesuňte
elektrická zařízení do větší vzdálenosti.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 9 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Důležité informace
Pravidelná péče
Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou
L Otřete vnější povrch produktu měkkým,
vlhkým hadříkem.
L Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné
prášky.
Unii (EU)
Upozornění týkající se likvidace, převedení
Tyto symboly (1, 2, 3) platí jen v zemích
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obratte se na místní úřady nebo prodejce
a informujte se o správném způsobu likvidace.
nebo vrácení
Poznámka k symbolu baterie
L Toto zařízení může uchovávat soukromé/
důvěrné informace. Abyste chránili své
soukromí/důvěrné informace, doporučujeme
vám – před likvidací, převedením nebo vrácením
zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní
seznam nebo seznam volajících.
Tento symbol (2) může být použit v kombinaci
s chemickým symbolem (3). V tomto případě
splňuje tento symbol legislativní požadavky, které
jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou
v baterii.
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci
odpadu z elektrických a elektronických zařízení
a použitých baterií z domácností.
1
2
3
Tyto symboly (1, 2, 3) na výrobcích, obalech
nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie
nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití
jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení
a použité baterie na místech k tomu určených, za
což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými
národnímu předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU
a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete
šetřit cenné suroviny a předcházet možným
negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní
prostředí, které jinak mohou vzniknout při
nesprávném zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci
starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou
místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo
prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta
v souladu s národní legislativou a místními
předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem
Technické údaje
■ Standard:
Technologie DECT
(Digital Enhanced Cordless
Telecommunications:
pro bezdrátové telefonní přístroje),
GAP (Generic Access Profile:
profil generického přístupu)
■ Frekvenční rozsah:
1,88 GHz až 1,90 GHz
■ Vysokofrekvenční výkon přenosu:
Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)
■ Zdroj napájení:
220–240 V AC, 50 Hz
■ Spotřeba energie:
Základna*1:
Pohotovostní režim: Cca 0,7 W
Maximum: Cca 4,0 W
Základna*2:
Pohotovostní režim: Cca 0,8 W
Maximum: Cca 4,2 W
Nabíječka:
Pohotovostní režim: Cca 0,2 W
Maximum: Cca 3,2 W
■ Provozní podmínky:
0 °C–40 °C, 20 %–80 %
relativní vlhkosti (sucho)
*1 KX-TG8411/KX-TG8412
*2 KX-TG8421
Poznámka:
L Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
L Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit
od skutečného produktu.
v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obratte se na prodejce nebo
dodavatele s žádostí o další informace.
9
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 10 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Začínáme
L Dodržujte správnou polaritu (S, T).
Uvedení do provozu
Připojení
L Používejte pouze dodávaný síùový
adaptér Panasonic PQLV219CE.
■ Základna
Cvak“
”
POUZE dobíjecí baterie Ni-MH
Háček
Háček
Konektor pevně
zatlačte.
(220-240 V AC,
50 Hz)
Cvak“
”
Používejte
pouze
dodávaný
kabel
telefonní linky.
K telefonní lince
Filtr DSL/ADSL*
(Není součástí balení)
Správně
Špatně
Základna
Základna
L Jakmile se zobrazí výběr jazyka, viz
strana 15.
Nabíjení baterií
Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.
L Jakmile jsou baterie plně nabity, indikátor
nabíjení se vypne.
Ověřte, že je zobrazeno “Nabíjení”.
*Pro uživatele služeb DSL/ADSL
■ Nabíječka
Háčky
(220-240 V AC, 50 Hz)
Instalace baterie
L POUŽÍVEJTE POUZE baterie Ni-MH
o velikosti AAA (R03).
L NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/
Ni-Cd baterie.
10
Indikátor nabíjení
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 11 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Začínáme
Základní informace
Poznámky k připojení
L Síùový adaptér musí být vždy zapojen. (Při
používání je adaptér obvykle teplý.)
L Síùový adaptér musí být připojen do
zásuvky na stěně nebo v podlaze.
Nezapojujte síùový adaptér do stropní
zásuvky, protože by hmotnost adaptéru
mohla způsobit odpojení.
Během výpadku napájení
Zařízení nebude pracovat při výpadku
napájení. V takovém případě doporučujeme
připojit místo tohoto telefonu jiný telefon pro
analogovou linku, který je buď napájený
pouze z linky nebo bateriemi.
Poznámky k vložení baterie
L Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro
výměnu doporučujeme používat nabíjecí
baterie Panasonic uvedené viz. strana 5,
8.
L Otřete kontakty baterií (S, T) suchým
hadříkem.
L Nedotýkejte se kontaktů baterií (S, T)
nebo kontaktů zařízení.
Výkon baterie Panasonic Ni-MH
(dodávané baterie)
Operace
Doba provozu
Při nepřetržitém
používání
Maximálně 15
hodin
Při nečinnosti
(pohotovostní
režim)
Maximálně 250
hodin (10 dní)
Poznámka:
L Pokud baterie při prvním nabíjení
nedosáhnou plné kapacity, nejedná se
o vadu. Baterie dosáhnou maximálního
výkonu po několika úplných cyklech
nabití/vybití (použití).
L Skutečný výkon baterie závisí na frekvenci
používání (hovorů) a nepoužívání
(pohotovostní režim) mikrotelefonu.
L Když je nabíjení mikrotelefonu
dokončeno, lze jej ponechat v základně
nebo nabíječce. Baterie se nepoškodí.
L Po výměně baterií se nemusí zobrazit
správná úroveň nabití. V takovém případě
vložte mikrotelefon do základny nebo
nabíječky na zhruba 7 hodin.
Poznámky k nabíjení baterie
L Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
L Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny
a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně
měkkým suchým hadříkem. Čištění
provádějte častěji, pokud je zařízení
vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké
vlhkosti.
Úroveň nabití baterie
Ikona
Úroveň nabití baterie
&
Vysoká
(
Střední
)
Nízká
0)4
Nutné nabít.
11
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 12 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Začínáme
Ovládací prvky
Mikrotelefon
A
G
H
B
C
D
I
J
E
F
K
L
■ Typ ovládání
A Funkční tlačítka
Mikrotelefon je vybaven 2 funkčními
tlačítky a navigačním tlačítkem.
Stisknutím funkčního tlačítka nebo
stisknutím středu navigačního tlačítka
můžete vybrat funkci, která je na displeji
zobrazena přímo nad ním.
B Navigační tlačítko
Opakovaným stisknutím navigačního
tlačítka ({^}, {V}, {<} nebo {>}) můžete:
– procházet (nahoru, dolů, doleva nebo
doprava) různé seznamy nebo položky
– během hovoru upravovat hlasitost
mikrotelefonu nebo reproduktoru
(zvyšovat nebo snižovat)
L Vzhledem k tomu, že všechny položky
nelze na obrazovce zobrazit najednou,
můžete požadovanou položku rychle
hledat posouváním obrazovek
stisknutím navigačního tlačítka doprava
nebo doleva místo toho, abyste
procházeli řádek po řádku (strana 28)
Základna
A
B
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Indikátor nabíjení, indikátor vyzvánění
Reproduktor
{C} (Hovor)
{s} (Hlasitý telefon)
Konektor náhlavní soupravy
Klávesnice pro zadávání čísel / znaků
Reproduktor sluchátka
Displej
{ih} (Vypnout/Zapnout)
{R/E}
R: Zpětné volání/funkce Flash
E: Klávesová zkratka pro alarm
K Mikrofon
L Kontakty nabíjení
12
■ KX-TG8411/KX-TG8412
A B
A {x} (vyhledávání)
B Kontakty nabíjení
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 13 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Začínáme
Položka
■ KX-TG8421
u
L Když je zobrazena vedle
ikony baterie:
Záznamník je zapnutý.*2
(strana 39)
L Když je zobrazená
s číslem: Byly nahrány
nové zprávy.*2
(strana 41)
d
Záznamník přijme hovor,
přehraje uvítací zprávu, ale
zprávy se
nezaznamenávají.*2
(„Doba záznamu zprávy
volajícího“, strana 44)
&
Úroveň nabití baterie
E
Alarm je zapnutý.
(strana 26)
6
Funkce zvýraznění hlasu je
nastavena. (strana 19)
x
Soukromý režim je
zapnutý. (strana 24)
~
Vyzvánění je vypnuté.
(strana 25)
f
Je zapnutý noční režim.
(strana 27)
Význam
[1]
Číslo mikrotelefonu*3
V dosahu základny
L Pokud bliká:
Mikrotelefon vyhledává
základnu. (strana 53)
-1-
Číslo základny*3
A B
C DEF G H
A
B
C
D
E
Kontakty nabíjení
Reproduktor
{4} (Smazat)
{■} (Zastavit)
{^}/{V} (zvýšení/snížení hlasitosti)
{7}/{8} (opakovat/přeskočit)
F {6} (Přehrát), Indikátor zpráv
G {x} (vyhledávání)
H {s} (Zapnutí záznamníku)
Indikátor příjmu
Displej
Položky displeje mikrotelefonu
Položka
w
Význam
x
Režim vyvolávání,
interkom
k
Mikrotelefon přijímá
příchozí hovor.
y
Zmeškaný hovor*1
(strana 33)
7
Blokovaný hovor*1
(strana 29, 34)
h
Byla přijata nová zpráva
SMS.*4 (strana 36)
6
Přijata nová hlasová
zpráva.*5 (strana 45)
L Někdo používá linku.
L Záznamník právě
používá jiný
mikrotelefon nebo
základna.*2
13
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 14 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Začínáme
*1 Pouze pro odběratele služby ID
volajícího
*2 KX-TG8421
*3 Nastavení pohotovostního
displeje,strana 24
*4 Pouze pro uživatele funkce SMS
*5 Pouze pro předplatitele hlasové pošty
Ikony funkčních tlačítek
Ikona
Akce
U
Vrátí předchozí obrazovku.
1
Zobrazí nabídku.
M
Potvrdí aktuální výběr.
j
Zobrazí předchozí volané
telefonní číslo.
n
Otevře telefonní seznam.
~
Ukládá telefonní čísla do
seznamu blokovaných hovorů.
(strana 29)
k
Zobrazí nabídku vyhledávání
v telefonním seznamu.
&
Vypne funkci blokování
tlačítek. (strana 19)
/
Vybírá režim zadávání znaků.
0
Přehraje zprávu.*1
O
Ukončí nahrávání nebo
přehrávání.*1
l
Vloží pauzu při volbě čísla.
W
Vymaže vybranou položku.
A
Přepíná režim zobrazení mezi
jednou a více položkami.
(strana 28)
4
Umožňuje uskutečnit volání
v režimu interkom.
Dočasné přepnutí režimu
zobrazení
U následujících funkcí můžete vybrat, zda
bude na jedné obrazovce zobrazena jediná
položka nebo více položek:
– seznam nabídek, telefonní seznam,
seznam volajících, seznam pro
opakované vytáčení a seznam
zaznamenaných zpráv
– ikony hlavní nabídky mikrotelefonu ve
funkční nabídce
Režim zobrazení můžete dočasně přepnout
stisknutím tlačítka A, které se zobrazí při
prohlížení seznamů nebo výběru ikon
nabídky:
– více položek/všechny ikony nabídky se
zobrazí na obrazovce najednou
– na obrazovce je zobrazena vždy pouze
jedna položka/ikona nabídky s velkými
znaky
Poznámka:
L Zařízení můžete nastavit tak, aby vždy
zobrazovalo buď jednu nebo více položek,
a to výběrem “Jedna položka” nebo
“Více položek” pro nastavení
zobrazení (strana 27).
L V režimu zobrazení více položek můžete
stisknutím A přepínat obrazovku pro
zobrazení podrobných informací.
Ikony hlavní nabídky mikrotelefonu
Následující ikony se zobrazí
v pohotovostním režimu po stisknutí středu
navigačního tlačítka směrem dolů.
Ikona
Funkce
j
[
Sez.volajících
^
Vymaže číslo/znak.
K
<
Nastavení času*1
1
Ztlumí hlasitost hovoru.
I
]
Záznam.*2
X
B
SMS (Short Message
Service: krátké textové
zprávy)
N
5
Nast. sluchátka
*1 KX-TG8421
14
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 15 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Začínáme
Ikona
Funkce
!
"
Nastavení zákl.
#
$
Nev. volající
*1 KX-TG8411/KX-TG8412
*2 KX-TG8421
Režim spořiče displeje
Podsvícení se úplně vypne během hovoru
nebo po 1 minutě nečinnosti, pokud
mikrotelefon není v základně nebo
nabíječce.
Displej mikrotelefonu znovu aktivujte:
– stisknutím navigačního tlačítka doleva {<}
nebo doprava {>} (během hovoru).
– kdykoliv stisknutím tlačítka {ih}.
Poznámka:
L Jazyk displeje se změní (na výchozí
nastavení vybrané země) pouze na
mikrotelefonu, který použijete ke změně
nastavení regionu. U všech ostatních
mikrotelefonů musíte jazyk displeje změnit
samostatně.
Jazyk na displeji
Důležité:
L Jakmile se po vložení baterií poprvé
zobrazí výběr jazyka, proveďte krok 4.
Jazyk na displeji je z výroby nastavený na
angličtinu. Příklady hlášek na displeji
uváděné v tomto návodu k obsluze jsou
v češtině.
Je dostupných 16 jazyků na displeji.
Vypnutí a zapnutí
Zapnutí
Na zhruba jednu sekundu stiskněte tlačítko
{ih}.
Vypnutí
Na zhruba dvě sekundy stiskněte tlačítko
{ih}.
Počáteční nastavení
Význam symbolů:
Příklad: {V}/{^}: “Vyp.”
Stisknutím navigačního tlačítka dolů
nebo nahoru vyberte slova
v uvozovkách.
Nastavení regionu
Můžete nastavit přístroj tak, aby byla použita
nastavení, která odpovídají vaší zemi
(strana 28). Podle toho se změní příslušná
nastavení jazyka a další nastavení.
1
1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Display Setup”
(“Nast. displeje”) i M
3 {V}/{^}: “Language” (“Jazyk”) i
M
4 {V}/{^}: Vyberte požadovaný jazyk. i
M i {ih}
Poznámka:
L Pokud vyberete jazyk, kterému
nerozumíte: {ih} i 1 i N i
M i Stiskněte navigační tlačítko 2 krát
dolů. i M iStiskněte navigační
tlačítko 5 krát dolů. i M i
{V}/{^}: Vyberte požadovaný jazyk. i
M i {ih}
15
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 16 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Začínáme
Režim volby čísla
Pokud nelze provádět hovory, změňte toto
nastavení podle služby telefonní linky.
Výchozí nastavení je “Tónová”.
“Tónová”: Pro službu tónové volby.
“Pulsní”: Pro službu pulsní volby.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i !
iM
2 {V}/{^}: “Typ volby” i M
3 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ih}
Datum a čas
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
{V}/{^}: “Nastavení času” i M
{V}/{^}: “Nast.Času” i M
Zadejte aktuální den, měsíc a rok. i
M
Příklad: 15. července 2009
{1}{5} {0}{7} {0}{9}
L Formát data můžete vybrat stisknutím
{#}:
– dd-mm-yy (den-měsíc-rok)
– mm-dd-yy
5 Zadejte aktuální hodinu a minutu. i
M
Příklad: 9:30
{0}{9} {3}{0}
L Stisknutím tlačítka {*} můžete
vybrat 24hodinový nebo 12hodinový
formát času (“AM” nebo “PM”).
6 {ih}
Poznámka:
L Chcete-li opravit číslici, stisknutím
navigačního tlačítka směrem vlevo nebo
vpravo posuňte kurzor na číslici a poté
proveďte opravu.
L Po selhání napájení možná bude
nastaveno nesprávné datum a čas.
V takovém případě nastavení data a času
opravte.
2
3
4
16
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 17 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Uskutečňování/příjem hovorů
2
Hovory
1
2
3
Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní
číslo.
L Chcete-li číslici opravit, stiskněte
^.
{C}
Po skončení hovoru stiskněte tlačítko
{ih} nebo vložte mikrotelefon do
základny či nabíječky.
Použití hlasitého odposlechu
1 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko
{s}.
L Hovořte střídavě s druhou stranou.
2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko
{ih}.
Poznámka:
L K dosažení optimálního výkonu používejte
hlasitý telefon v tichém prostředí.
L Chcete-li znovu aktivovat reproduktor
sluchátka, stiskněte tlačítko {C}.
Upravení hlasitosti sluchátka nebo
reproduktoru sluchátka
Během hovoru stiskněte opakovaně
navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Volání pomocí seznamu opakované volby
Posledních 10 volaných telefonních čísel je
uloženo v seznamu opakované volby (každé
s maximálně 24 číslicemi).
1 j (pravé funkční tlačítko)
2 {V}/{^}: Vyberte požadované telefonní
číslo.
3 {C}/{s}
L Je-li stisknuto tlačítko {s}, a pokud je
linka volaného obsazená, zařízení
bude volbu několikrát automaticky
opakovat. Zatímco mikrotelefon čeká
na opakovanou volbu, bliká indikátor
vyzvánění. Chcete-li operaci zrušit,
stiskněte tlačítko {ih}.
{V}/{^}: Vyberte požadované telefonní
číslo. i 1
3 Pokračovat s požadovanou funkcí.
■ Úprava čísla před voláním:
{V}/{^}: “Upravit a volat” i
M i Pomocí navigačního tlačítka
přesunete kurzor. i Upravte číslo.
i {C}
■ Mazání čísla:
{V}/{^}: Vyberte “Vymazat” nebo
“Vymazat vše”. i M i
{V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
■ Uložení čísla do telefonního
seznamu:
{V}/{^}: “Přidat záznam” i M
i Chcete-li uložit jméno, pokračujte
od kroku 3, „Přidávání položek“,
strana 20.
Poznámka:
L Během upravování:
– Chcete-li číslici smazat, umístěte kurzor
na číslo a poté stiskněte tlačítko ^.
– Chcete-li vložit danou číslici, umístěte
kurzor vpravo od místa, na které chcete
vložit číslo, a potom stiskněte příslušné
tlačítko na klávesnici.
Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo
volání do vzdálených míst)
Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny
PBX nebo do vzdálených míst je někdy
vyžadována pauza. Při ukládání
přístupového čísla volací karty a/nebo kódu
PIN do telefonního seznamu je také
vyžadována pauza (strana 22).
Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové
číslo linky „0“ při provádění příchozích
hovorů pomocí ústředny PBX:
1 {0} i l
2 Zvolte telefonní číslo. i {C}
Poznámka:
L Při každém stisknutí tlačítka l je
vložena 3 sekundová pauza. Opakujte dle
potřeby, abyste vytvořili delší pauzu.
Úprava/mazání/ukládání
1 j (pravé funkční tlačítko)
17
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 18 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Uskutečňování/příjem hovorů
Odpověď na hovory
V průběhu přijímání hovoru bliká na
mikrotelefonu indikátor vyzvánění.
1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte
mikrotelefon a stiskněte tlačítko {C}
nebo {s}.
L Hovor můžete přijmout také
stisknutím libovolné klávesy: {0} až
{9}, {*} nebo {#}. (Příjem hovoru
libovolným tlačítkem)
2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko
{ih} nebo vložte mikrotelefon do
základny či nabíječky.
Automatický příjem
Hovory můžete přijímat tak, že zvednete
mikrotelefon ze základny nebo nabíječky.
Není nutné stisknout tlačítko {C}.
Informace o zapnutí této funkce uvádí
strana 24.
Úprava hlasitosti vyzvánění
mikrotelefonu
Opakovaným stisknutím navigačního tlačítka
nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
hlasitost během vyzvánění mikrotelefonu při
příchozím hovoru.
Poznámka:
L Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu můžete
také nastavit předem (strana 23).
Užitečné funkce
dostupné během hovoru
Ztlumení
Když je ztlumení zapnuto, můžete slyšet
druhou stranu, ale druhá strana nemůže
slyšet vás.
1 Během hovoru stiskněte tlačítko 1.
L Bliká 1.
2 Oboustranný hovor obnovíte opětovným
stisknutím tlačítka 1.
18
Zpětné volání/funkce Flash
Stisknutím tlačítka {R/E} můžete využít
speciální funkce hostitelské ústředny PBX,
jako např. přesměrování hovoru nebo
volitelné telefonní služby.
Poznámka:
L Změna času zpětného volání/funkce Flash
viz strana 24.
Pro uživatele služby čekající
hovor nebo ID volajícího / čekající
hovor
Chcete-li používat čekající hovor, musíte si
nejprve objednat službu čekající hovor
u svého poskytovatele služeb/telefonní
společnosti.
Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory,
i když již mluvíte na telefonu. Budete-li mít
jiný příchozí hovor, během doby kdy právě
hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.
Pokud si předplatíte službu ID volajícího
a čekající hovor včetně služby ID
volajícího, poté, co uslyšíte tón čekajícího
hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje
o druhém volajícím.
1 Stisknutím tlačítka {R/E} přijmete 2.
volání.
2 Chcete-li mezi hovory přepnout,
stiskněte tlačítko {R/E}.
Poznámka:
L Další informace o dostupnosti této služby
ve vaší oblasti vám poskytne váš
poskytovatel služeb/vaše telefonní
společnost.
Dočasná tónová volba (pro
uživatele pulsní volby)
Pokud potřebujete přístup ke službám tónové
volby (například pro přístup k telefonním
bankovním službám), můžete režim volby
čísla dočasně přepnout na tónový.
1 Zvolte číslo.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 19 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Uskutečňování/příjem hovorů
2
Pokud budete vyzváni k zadání kódu
nebo čísla PIN, stiskněte tlačítko {*}
a potom příslušná tlačítka na klávesnici.
Poznámka:
L Režim volby čísla se při zavěšení vrátí
k pulsnímu režimu.
Funkce zvýraznění hlasu
mikrotelefonu
Tato funkce vyčistí hlas osoby, se kterou
hovoříte, čímž se dosáhne přirozenějšího
hlasu, který je lépe slyšet, což usnadňuje
porozumění.
1 Během volání stiskněte tlačítko 1.
2 {V}/{^}: “Vylepšení zvuku” i M
3 {V}/{^}: Vyberte “Vyp.”, “Vysoké
tóny” nebo “Nízké tóny”. i M
Poznámka:
L Když je tato funkce zapnutá, zobrazí se 6.
L V závislosti na podmínkách a kvalitě vaší
telefonní linky může tato funkce zvýraznit
stávající rušení na lince. Pokud je obtížné
něco slyšet, tuto funkci vypněte.
L Tato funkce není k dispozici, pokud
používáte hlasitý odposlech.
Nahrávání telefonního hovoru
(KX-TG8421)
Pro vstoupení do konverzace – během
příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu –
stiskněte tlačítko {C}.
Poznámka:
L K hovoru, který se nahrává, se nemůže
druhý účastník připojit (strana 19).
L Zapnutím funkce soukromého režimu
(strana 24) zabráníte ostatním uživatelům
vstoupit do příchozího hovoru.
Blokování tlačítek
Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby
nebylo možné volit čísla ani provádět
nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuté, je
možné odpovídat na příchozí hovory, ale
žádná jiná funkce není k dispozici.
Chcete-li zapnout blokování tlačítek,
stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko
1 (střed navigačního tlačítka).
L Je zobrazeno &.
L Chcete-li vypnout blokování tlačítek,
stiskněte na dobu zhruba 3 sekund &
(střed navigačního tlačítka).
Poznámka:
L Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je
blokování tlačítek zapnuté.
Důležité:
L Než obsah hovoru zaznamenáte, měli
byste o tom uvědomit druhého účastníka.
1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko 1.
2 {V}/{^}: “Nahrát hovor” i M
3 Chcete-li záznam ukončit, stiskněte
tlačítko O.
Poznámka:
L Přehrání zaznamenaného hovoru, viz.
strana 40, 41.
Sdílení hovoru
Můžete se připojit k probíhajícímu
příchozímu hovoru.
19
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 20 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Telefonní seznam
5
Telefonní seznam
mikrotelefonu
Telefonní seznam umožňuje volání bez
nutnosti ručního vytáčení. Můžete vložit 200
jmen a telefonních čísel, přičemž každou
položku v telefonním seznamu lze zařadit do
požadované kategorie.
Přidávání položek
1 n (levé funkční tlačítko) i 1
2 {V}/{^}: “Nový záznam” i M
3 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků).
4
5
6
iM
L Režim zadávání znaků můžete
změnit stisknutím tlačítka /
(strana 48).
Zadejte telefonní číslo volaného nebo
volajícího (maximálně 24 číslic). i
M
{V}/{^}: Vyberte požadovanou kategorii.
i M 2krát
L Chcete-li přidat další položky,
opakujte tento postup od kroku 3.
{ih}
Kategorie
Kategorie usnadňují hledání položek
v telefonním seznamu. Při přidávání položky
do telefonního seznamu můžete položce
přiřadit kategorii. Názvy kategorií pro položky
telefonního seznamu lze změnit („Přátelé“,
„Rodina“ atd.). Položky telefonního seznamu
lze hledat podle nastavených kategorií. Pro
odběratele služby ID volajícího jsou
k dispozici další funkce kategorií (strana 33).
Změna názvů kategorií
1 n (levé funkční tlačítko) i 1
2 {V}/{^}: “Kategorie” i M
3 {V}/{^}: Vyberte požadovanou
kategorii. i M
4 {V}/{^}: “Jméno skupiny” i M
20
Upravte jméno (maximálně 10 znaků;
strana 48). i M i {ih}
Vyhledání a zavolání položky
v telefonním seznamu
Procházení všemi položkami
1 n (levé funkční tlačítko)
2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
L Položkami telefonního seznamu
můžete procházet stisknutím
a přidržením navigačního tlačítka
nahoru nebo dolů.
3 {C}
Hledání podle prvního znaku (pomocí
tlačítka klávesnice)
1 n (levé funkční tlačítko)
L Dle potřeby změňte režim zadávání
znaků:
k i {V}/{^}: “Index hledání”
iMi
{V}/{^}: Vyberte režim zadávání
znaků. i M
2 Stiskněte tlačítko klávesnice ({0} až
{9}), které obsahuje hledaný znak
(strana 48).
L Opakovaným stisknutím stejného
tlačítka klávesnice zobrazíte první
položku, která odpovídá jednotlivým
znakům na tomto tlačítku.
L Pokud pro vybraný znak není
k dispozici žádná položka, zobrazí se
následující položka.
3 {V}/{^}: Dle potřeby listujte telefonním
seznamem.
4 {C}
Vyhledávání podle kategorie
1 n (levé funkční tlačítko) i k
2 {V}/{^}: “Hledat v kateg.” i M
3 {V}/{^}: Vyberte požadovanou
kategorii. i M
L Pokud vyberete nastavení
“Všechno”, zařízení ukončí hledání
podle kategorie.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 21 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Telefonní seznam
4
5
{V}/{^}: Dle potřeby listujte telefonním
seznamem.
{C}
Úprava položek
1 Vyhledejte požadovanou položku
2
3
4
5
(strana 20). i 1
{V}/{^}: “Editovat” i M
Chcete-li, upravte jméno (maximálně 16
znaků, viz. strana 48). i M
V případě potřeby upravte telefonní číslo
(maximálně 24 číslic). i M
{V}/{^}: Vyberte požadovanou kategorii.
i M 2krát i {ih}
Mazání položek
Mazání položky
1 Vyhledejte požadovanou položku
(strana 20). i 1
2 {V}/{^}: “Vymazat” i M
3 {V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
Mazání všech položek
1 n (levé funkční tlačítko) i 1
2 {V}/{^}: “Vymazat vše” i M
3 {V}/{^}: “Ano” i M
4 {V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
Rychlá volba
Přiřazení položky v telefonním seznamu
k tlačítku rychlé volby
Tlačítka klávesnice {1} až {9} lze použít jako
tlačítka rychlé volby; tato čísla pak bude
možné vytočit pouhým stisknutím
příslušných tlačítek klávesnice.
1 Vyhledejte požadovanou položku
(strana 20). i 1
2 {V}/{^}: “Krátká volba” i M
3 {V}/{^}: Vyberte požadované číslo na
klávesnici. i M
L Pokud se vybrané tlačítko rychlé
volby již používá, vedle čísla tlačítka
se zobrazí „Q“. Pokud vyberete toto
tlačítko klávesnice, můžete přepsat
předchozí přiřazení.
4 M i {ih}
Uskutečnění hovoru pomocí tlačítka
rychlé volby
1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko
rychlé volby ({1} až {9}).
L Stisknutím navigačního tlačítka dolů
nebo nahoru můžete zobrazit
přiřazení rychlé volby.
2 {C}
Zrušení přiřazení tlačítka rychlé volby
1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko
rychlé volby ({1} až {9}). i 1 i
M
2 {V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
21
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 22 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Telefonní seznam
Řetězové vytáčení
Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla
v telefonním seznamu během jiného hovoru.
Tuto funkci lze použít například k volbě
přístupového čísla volací karty nebo kódu
PIN bankovního účtu, které jste uložili do
telefonního seznamu, aniž byste museli
vytáčet ručně.
1 Během příchozího hovoru stiskněte
tlačítko 1.
2 {V}/{^}: “Telefonní seznam” i
M
3 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
4 Stisknutím tlačítka M číslo vytočte.
Poznámka:
L Při ukládání přístupového čísla volací
karty a kódu PIN do telefonního seznamu
jako jedné položky telefonního seznamu
stiskněte l pro přidání pauz po čísle
a kódu PIN podle potřeby (strana 17).
L Pokud používáte telefon s pulsní volbou,
musíte před stisknutím 1 v kroku 1
stisknout {*}, abyste dočasně změnili
režim vytáčení na tónový. Když přidáváte
položky do telefonního seznamu,
doporučujeme, abyste na začátek
telefonních čísel přidali {*}, pokud je
chcete řetězově vytáčet (strana 20).
22
Kopírování položek
telefonního seznamu
Položky telefonního seznamu můžete
kopírovat do seznamu jiného kompatibilního
mikrotelefonu Panasonic.
Poznámka:
L Nastavení kategorií pro položky
telefonního seznamu se nezkopírují.
Kopírování položky
1 Vyhledejte požadovanou položku
(strana 20). i 1
2 {V}/{^}: “Kopírovat” i M
3 Zadejte číslo mikrotelefonu, do kterého
chcete odeslat položku telefonního
seznamu.
L Po zkopírování položky se zobrazí
zpráva “Dokončeno”.
L Chcete-li kopírovat další položku:
{V}/{^}: “Ano” i M i
Vyhledejte požadovanou položku.
iM
4 {ih}
Kopírování všech položek
1 n (levé funkční tlačítko) i 1
2 {V}/{^}: “Kopírovat vše” i M
3 Zadejte číslo mikrotelefonu, do kterého
chcete odeslat položku telefonního
seznamu.
L Po zkopírování všech položek se na
displeji zobrazí “Dokončeno”.
4 {ih}
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 23 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
Nastavitelné funkce
Zařízení můžete přizpůsobit přednastavením následujících funkcí pomocí mikrotelefonu.
Různá nastavení pomocí procházení nabídkami displeje
1 1 (střed navigačního tlačítka)
2 Stisknutím navigačního tlačítka v libovolném směru vyberte požadovanou nejvyšší
nabídku. i M
Stisknutím navigačního tlačítka dolů nebo nahoru vyberte požadovanou položku
v podnabídce 1. i M
L V některých případech budete muset vybírat ještě z podnabídky 2. i M
4 Stisknutím navigačního tlačítka dolů nebo nahoru vyberte požadované nastavení. i
M
L Tento krok se může v závislosti na vybrané funkci lišit.
L Operaci ukončíte stisknutím tlačítka {ih}.
Poznámka:
L Informace o dalších hlavních nabídkách naleznete v příslušných kapitolách.
L V následující tabulce < > označuje výchozí nastavení.
L Aktuální položka nebo nastavení je na displeji zvýrazněno.
3
Hlavní nabídka
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Strana
Nast. sluchátka
N
Nastavení času
Nast.Času*1
16
Signal. času
26
Seřízení času*1, *2
<Manuálně>
—
Hlasitost vyzv.*3
<Maximální>
—
Zvonění*4, *5
<Zvonění 1>
—
Noční program
■ Zap./Vyp.
<Vyp.>
■ Start/konec
<23:00/06:00>
■ Zpož.zvonění
<60 s.>
■ Vyber kategorii
26
Nast. zvonění
23
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 24 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
Hlavní nabídka
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Nast. sluchátka
N
Nast. displeje
Tapeta*6
<Tapeta1>
—
Barva displeje
<Barva1>
—
Pohotov. Obraz.*7
<Vyp.>
—
Režim zobrazení
<Více položek>
27
LCD při nabíjení*8
(Podsvícení LCD)
<Zap.>
—
Jazyk*9
<English>
15
Kontrast
<Kontrast 3>
—
Registr. sluch.
30
Registr.
Nastavení zákl.*1
!
Nev. volající*1
#
24
Strana
Vybrat základnu
<Automaticky>
—
31
Tóny kláves*10
<Zap.>
—
—
Autom. Hovor*11
<Vyp.>
—
18
Hlasitost vyzv.*12
<Střední>
—
—
Typ volby
<Tónová>
—
16
Soukromý režim*13
<Vyp.>
—
—
Flash*14, *15
<600 ms.>
—
18
Omezení volání
—
28
PIN Základny
<0000>
—
28
Repeat.
<Vyp.>
—
32
Země
<Další>
—
28
—
29
—
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 25 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
*1 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku
nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu.
*2 Tato funkce umožňuje zařízení automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů
volajícího, včetně data a času.
Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte “Aut. ID vol.”. Chcete-li tuto funkci vypnout,
vyberte “Manuálně”. (Pouze pro odběratele služby ID volajícího)
Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 16).
*3 Když je hlasitost vyzvánění vypnuta, zobrazí se ~ a mikrotelefon při příchozím hovoru
nevyzvání.
Avšak i když je vypnuto vyzvánění, mikrotelefon vyzvání:
– s nízkou hlasitostí alarmu (strana 26) a volání v režimu interkom (strana 46)
– s vysokou hlasitostí pro vyvolání (strana 46)
*4 Pokud vyberete některý z melodických tónů vyzvánění, bude tón vyzvánění několik sekund
pokračovat, i když volající už zavěsil. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón
nebo žádný tón.
*5 Melodie přednastavené v tomto výrobku jsou používány se svolením společnosti © 2007
Copyrights Vision Inc.
*6 Můžete zvolit, zda se na tapetě zobrazí datum a čas. Výchozí nastavení je se zobrazeným
datem a časem.
*7 “Číslo sluchátka”: Zobrazí číslo mikrotelefonu, jako např. “[1]”.
“Číslo základny”: Zobrazí číslo základy, jako např. “-1-”.
*8 Během nabíjení můžete nastavit podsvícení displeje mikrotelefonu.
– “Zap.”: Podsvícení je zapnuté (ztlumené).
– “Vyp.”: Podsvícení se po 10 sekundách nabíjení vypne.
*9 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 28) následující kódy, bude výchozí jazyk
následující:
*10Vypněte tuto funkci, pokud raději nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí
libovolného tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů.
*11Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí
mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.
*12KX-TG8421
*13Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.
*14Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské
ústředně PBX. V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní
pobočkové ústředny PBX.
*15Pokud zařízení používáte v České/Slovenské republice, vyberte jako čas zpětného
volání/funkce Flash “100 ms.”. Pokud změníte nastavení regionu zařízení/zresetujete
základnu, u času zpětného volání/funkce Flash bude obnoveno výchozí nastavení.
V takovém případě znovu vyberte “100 ms.”.
25
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 26 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
Další (speciální)
nastavení
Alarm s upomínkou
Alarm se spustí na 3 minuty ve stanovenou
dobu. Pro alarm je možné zobrazit také
textové upozornění.
Pro každý mikrotelefon lze nastavit až 3
samostatné časy alarmu.
Můžete nastavit jednu ze 2 různých možností
alarmu (jednou nebo denně) pro každý čas
alarmu.
Důležité:
L Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas
(strana 16).
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Nastavení času” i M
3 {V}/{^}: “Signal. času” i M
4 Vyberte alarm (1 až 3). i M
5 {V}/{^}: Vyberte požadovanou možnost
alarmu. i M
“Vyp.”
Vypne alarm. Znovu stiskněte tlačítko
M a potom ukončete nastavení
stisknutím tlačítka {ih}.
“Jednou”
Alarm se spustí jednou ve stanovenou
dobu. Zadejte požadovaný den a měsíc.
iM
L Ujistěte se, že zadáte formát data
shodný s formátem zvoleným
v „Datum a čas“, strana 16.
“Denně”
Alarm se spustí jednou za den ve
stanovenou dobu.
6
7
8
26
Nastavte požadovaný čas. i M
Zadejte textové upozornění (maximálně
30 znaků; strana 48). i M
{V}/{^}: Vyberte požadovaný tón
alarmu. i M 2krát
L Pro příchozí hovory doporučujeme
výběr jiného tónu vyzvánění, než je
použitý tón.
9 {ih}
L Pokud je alarm nastaven, na displeji
se objeví E.
Poznámka:
L Můžete přeskočit na krok 3 stisknutím
tlačítka {R/E} v pohotovostním režimu.
L Chcete-li zastavit alarm, stiskněte
libovolné tlačítko nebo vložte mikrotelefon
do základny či nabíječky.
L Když se mikrotelefon používá, alarm se
nespustí, dokud mikrotelefon není
v pohotovostním režimu.
L Pokud vyberete možnost “Jednou”,
nastavení se po spuštění alarmu změní na
“Vyp.”.
Noční režim
Noční režim umožňuje vybrat časový úsek,
během kterého mikrotelefon v případě
příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce
je užitečná, když v určitou dobu nechcete být
rušeni, například během spánku. Noční
režim lze nastavit pro všechny mikrotelefony.
Pomocí funkce kategorií telefonního
seznamu (strana 20) lze také vybrat
kategorie volajících, jejichž volání na
mikrotelefonu i přes nastavený noční režim
zazní (jen pro předplatitele funkce ID
volajícího).
Důležité:
L Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas
(strana 16).
L Kromě zapnutí nočního režimu
doporučujeme ještě vypnout vyzvánění
základny (strana 24). (KX-TG8421)
L Pokud nastavíte alarm, bude alarm
vyzvánět i v případě, že je zapnutý noční
režim.
Zapnutí/vypnutí nočního režimu
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Nast. zvonění” i M
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 27 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
3
4
5
{V}/{^}: “Noční program” i M
{V}/{^}: “Zap./Vyp.” i M
{V}/{^}: Vyberte požadované
nastavení. i M
L Pokud vyberete “Vyp.”, stisknutím
tlačítka {ih} odejdete.
6 Zadejte požadovanou hodinu a minutu
spuštění této funkce. i M
L Stisknutím tlačítka {*} můžete
vybrat 24hodinový nebo 12hodinový
formát času (“AM” nebo “PM”).
7 Zadejte požadovanou hodinu a minutu
ukončení této funkce. i M
8 {ih}
L Je-li noční režim zapnutý, na displeji
se zobrazí f.
Poznámka:
L Chcete-li opravit číslici, stisknutím
navigačního tlačítka směrem vlevo nebo
vpravo posuňte kurzor na číslici a poté
proveďte opravu.
Změna času začátku a konce
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Nast. zvonění” i M
3 {V}/{^}: “Noční program” i M
4 {V}/{^}: “Start/konec” i M
5 Pokračujte od kroku 6, „Zapnutí/vypnutí
nočního režimu“, strana 26.
Nastavení zpožděného vyzvánění
Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon
zvonil v nočním režimu, pokud volající čeká
dostatečně dlouhou dobu. Po uplynutí
vybrané doby mikrotelefon zazvoní. Pokud
vyberete položku “Bez zvonění”,
mikrotelefon v nočním režimu nebude zvonit
vůbec.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Nast. zvonění” i M
3 {V}/{^}: “Noční program” i M
4 {V}/{^}: “Zpož.zvonění” i M
5 {V}/{^}: Vyberte požadované
nastavení. i M i {ih}
Poznámka:
L Pokud záznamník právě přijímá hovor
není tato funkce k dispozici. (KX-TG8421)
Volba kategorií, pro které nebude platit
noční režim
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Nast. zvonění” i M
3 {V}/{^}: “Noční program” i M
4 {V}/{^}: “Vyber kategorii” i M
5 Stiskněte požadovaná čísla kategorie.
iM
L Vybrané číslo kategorie bliká.
L Chcete-li vybrané číslo kategorie
zrušit, znovu stiskněte dané číslo.
Číslo přestane blikat.
6 {ih}
Režim displeje
U následujících funkcí můžete vybrat, zda
bude na jedné obrazovce zobrazena jediná
položka nebo více položek:
– seznam nabídek, telefonní seznam,
seznam volajících, seznam pro
opakované vytáčení a seznam
zaznamenaných zpráv
– ikony hlavní nabídky mikrotelefonu ve
funkční nabídce
Vyberte požadované nastavení:
– “Více položek”: Více položek/všechny
ikony nabídky se zobrazí na obrazovce
najednou.
– “Jedna položka”: Na obrazovce je
zobrazena vždy pouze jedna
položka/ikona nabídky s velkými znaky.
Výchozí nastavení je “Více položek”.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Nast. displeje” i M
3 {V}/{^}: “Režim zobrazení” i M
4 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ih}
27
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 28 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
Poznámka:
L Pokud je na mikrotelefonu jako pravé
funkční tlačítko zobrazeno A, můžete
dočasně přepnout režim zobrazení
stisknutím tlačítka A (strana 14).
L V režimu zobrazení více položek můžete
posouvat obrazovky stisknutím
navigačního tlačítka směrem doprava
nebo doleva, aniž byste museli listovat
seznamem nahoru nebo dolů:
– Pro přechod na následující obrazovku
stiskněte navigační tlačítko směrem
doprava.
– Pro návrat na předchozí obrazovku
stiskněte navigační tlačítko směrem
doleva.
Nastavení omezení hovorů
U vybraných mikrotelefonů můžete omezit
volbu určitých čísel. Můžete omezit až 6
počátečních čísel a můžete vybrat
mikrotelefony, které mají být omezeny.
Uložení směrových čísel zabrání omezeným
mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci
dané oblasti.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i !
iM
2 {V}/{^}: “Omezení volání” i M
3 Zadejte kód PIN základny (výchozí:
“0000”).
L Pokud kód PIN zapomenete, spojte
se s nejbližším servisním střediskem
Panasonic.
4 Stisknutím čísla požadovaného
mikrotelefonu nastavte, které
mikrotelefony budou omezeny.
L Zobrazí se čísla všech registrovaných
mikrotelefonů.
L Blikající čísla označují, že je
u příslušného mikrotelefonu zapnuto
omezení hovorů.
L Omezení hovorů pro mikrotelefon
vypnete opakovaným stisknutím
příslušného čísla. Číslo přestane
blikat.
28
5
6
7
M
{V}/{^}: Vyberte umístění paměti. i
M
Zadejte telefonní nebo směrové číslo,
které chcete omezit (maximálně 8 číslic).
i M i {ih}
L Chcete-li vymazat omezené číslo,
stiskněte tlačítko ^.
Změna kódu PIN (Personal
Identification Number: osobní
identifikační číslo) základny
Důležité:
L Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si
nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit.
Pokud kód PIN zapomenete, spojte se
s nejbližším servisním střediskem
Panasonic.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i !
iM
2 {V}/{^}: “PIN Základny” i M
3 Zadejte aktuální 4místný PIN základny
(výchozí: “0000”).
4 Zadejte nový čtyřmístný PIN základny.
i M i {ih}
Změna nastavení regionu
v přístroji/resetování základny
1 1 (střed navigačního tlačítka) i !
2
3
4
iM
{V}/{^}: “Country” (“Země”) i M
{V}/{^}: Vyberte požadovanou zemi.
iM
{V}/{^}: “Yes” (“Ano”) i M i
{ih}
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 29 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
Poznámka:
L Následující položky budou odstraněny
nebo bude obnoveno jejich výchozí
nastavení:
– Nastavení základny (strana 24)
– Nastavení služby SMS (strana 37)
– Nastavení záznamníku
(KX-TG8421, strana 43)
– Úprava času
– Všechny zprávy SMS
– Seznam volajících
– Zprávy hlasové pošty
L Následující položky zůstanou zachovány:
– Datum a čas
– Režim opakovače
– Nahrávky, včetně uvítací zprávy, zpráv
volajících a zaznamenaných hovorů
(KX-TG8421)
– Sledování hovoru (KX-TG8421)
– Seznam blokovaných hovorů
L Pokud jste vybrali požadovanou zemi
v kroku 3, následující výchozí nastavení
se změní na výchozí nastavení dané
země:
– Jazyk na displeji (strana 24)
L V závislosti na volbě země v kroku 3 se
jazyk oznámení záznamníku změní
následujícím způsobem (KX-TG8421):
L Po změně nastavení regionu nebo
opakovaném nastavení základny na
mikrotelefonu krátce zabliká w. To je
normální a mikrotelefon lze používat,
jakmile na displeji přestane blikat w.
Blokování příchozího hovoru
(pouze předplatitelé služby ID
volajícího)
Tato funkce umožňuje, aby zařízení odmítlo
hovory z konkrétních telefonních čísel, na
které nechcete odpovídat, jako např.
reklamní volání.
Během přijímání hovoru, když je
identifikován volající, zařízení nezvoní.
Pokud telefonní číslo odpovídá položce na
seznamu blokovaných hovorů, zařízení
odešle volajícímu obsazený tón a hovor
odpojí.
Důležité:
L Když zařízení přijme hovor z čísla
uloženého v seznamu blokovaných
hovorů, bude hovor odpojen a číslo bude
zaznamenáno v seznamu volajících
(strana 34) společně s 7.
Uložení nevyžádaných volajících
Pomocí seznamu volajících nebo přímým
zadáním čísel můžete do seznamu
blokovaných hovorů uložit až 30 telefonních
čísel.
Důležité:
L V seznamu blokovaných čísel musíte
telefonní čísla ukládat společně
s předvolbou.
■ Ze seznamu volajících:
1 1 (střed navigačního tlačítka) i
jiM
2 {V}/{^}: Vyberte položku, kterou
chcete blokovat. i 1
3 {V}/{^}: “Přidej nev. vol.” i
M
4 {ih}
■ Zadáním telefonních čísel:
1 1 (střed navigačního tlačítka) i
#iMi~
2 Zadejte telefonní číslo (maximálně 24
číslic). i M
L Číslici vymažete tlačítkem ^.
3 {ih}
Prohlížení/úprava/mazání blokovaných
telefonních čísel
1 1 (střed navigačního tlačítka) i #
iM
2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
L Pro ukončení stiskněte {ih}.
29
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 30 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
3
Pokračovat s požadovanou funkcí.
■ Přidání čísla:
1 i {V}/{^}: “Editovat” i
M i Pomocí navigačního tlačítka
přesunete kurzor. i Upravte číslo.
i M i {ih}
■ Mazání čísla:
1 i {V}/{^}: “Vymazat” i
M i {V}/{^}: “Ano” i M i
{ih}
Poznámka:
L Při úpravě stisknutím požadovaného
tlačítka vytáčení provedete přidání,
pomocí tlačítka ^ provedete vymazání.
Registrace mikrotelefonu
Provoz přídavných sluchátek
Další mikrotelefony
K jedné základně je možné zaregistrovat až
6 mikrotelefonů.
Důležité:
L Mikrotelefon doporučovaný pro použití
s touto jednotkou uvádí strana 5. Pokud je
použit jiný model mikrotelefonu, nemusejí
být některé funkce (např. nastavení
mikrotelefonu, nastavení základny atd.)
k dispozici.
Další základny
K mikrotelefonu lze zaregistrovat až 4
základny, což umožňuje přidávat další
základny a rozšířit oblast, ve které lze
používat mikrotelefony. Pokud mikrotelefon
přesunete z rozsahu základny a na základně
je zvolena položka “Automaticky”
(strana 31), vyhledá přístroj jinou základnu,
ze které bude možné přijmout nebo
uskutečnit volání. Základna a mikrotelefon,
se kterým komunikuje, se označují jako
„radiostanice“.
30
Poznámka:
L Pokud dojde k přesunutí mikrotelefonu
z jedné radiostanice na jinou, bude hovor
odpojen.
Registrace mikrotelefonu
k základně
Dodávaný mikrotelefon a základna jsou
předregistrované. Pokud z nějakého důvodu
není mikrotelefon zaregistrován k základně
(například ikona w bliká, i když se
mikrotelefon nachází v blízkosti základny),
znovu mikrotelefon zaregistrujte.
1 Mikrotelefon:
1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Registr.” i M 2 krát
3 {V}/{^}: Zvolte číslo základny. i M
L Mikrotelefon použije toto číslo pouze
pro orientaci.
4 Základna:
Dále pokračujte dle daného modelu
vašeho telefonu.
■ KX-TG8411/KX-TG8412
Zhruba na 5 sekund stiskněte
a podržte tlačítko {x}. (žádný
registrační tón)
■ KX-TG8421
Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko
{x}, dokud nezazní registrační tón.
L Pokud začnou zvonit všechny
zaregistrované mikrotelefony,
stisknutím stejného tlačítka zvonění
ukončíte. Poté opakujte tento krok.
L Další krok musí být dokončen do 90
sekund.
5 Mikrotelefon:
Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí
položka “PIN základny”. i Zadejte
kód PIN základny (výchozí: “0000”).
iM
L Pokud kód PIN zapomenete, spojte
se s nejbližším servisním střediskem
Panasonic.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 31 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
L Pokud byl mikrotelefon úspěšně
zaregistrován, indikátor w přestane
blikat.
Poznámka:
L Pokud si zakoupíte další mikrotelefon,
informace o zaregistrování najdete
v instalační příručce přídavného
mikrotelefonu.
Volba základny
Pokud je vybrána položka “Automaticky”,
mikrotelefon automaticky použije libovolnou
dostupnou základnu, ke které je
zaregistrován. Pokud je vybrána konkrétní
základna, mikrotelefon bude přijímat
a realizovat hovory pouze pomocí této
základny. Je-li mikrotelefon mimo dosah této
základny, nebude možné realizovat žádný
hovor.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Vybrat základnu” i M
3 {V}/{^}: Vyberte číslo požadované
základny nebo “Automaticky”. i
M
L Mikrotelefon začne vyhledávat
základnu.
Zrušení registrace mikrotelefonu
Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci
(nebo registraci jiného mikrotelefonu)
uloženou v základně. Díky tomu může
mikrotelefon ukončit své bezdrátové
připojení se systémem.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i !
iM
2 {3}{3}{5}
3 {V}/{^}: “Zrušit registr.” i M
L Zobrazí se čísla všech mikrotelefonů
zaregistrovaných k základně.
4 Stisknutím čísla požadovaného
mikrotelefonu vyberte jeden nebo více
mikrotelefonů, které chcete zrušit. i
M
L Vybrané číslo nebo čísla
mikrotelefonů budou blikat.
5
6
L Chcete-li zrušit registraci vybraného
čísla mikrotelefonu, znovu stiskněte
dané číslo. Číslo přestane blikat.
{V}/{^}: “Ano” i M
L S každým vymazáním čísla
mikrotelefonu zazní potvrzovací tón.
L Mikrotelefon nepípne, když zrušíte
jeho vlastní registraci.
{ih}
Zrušení základny
Zaregistrování mikrotelefonu k určité
základně lze zrušit. Díky tomu může
základna ukončit své bezdrátové připojení
k systému.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i N
iM
2 {V}/{^}: “Registr.” i M
3 {3}{3}{5}
4 {V}/{^}: “Smazat základnu” i M
5 Vyberte jednu nebo více základen, které
chcete zrušit, a stiskněte číslo
požadované základny. i M
L Číslo vybrané základny bude blikat.
L Vybrané číslo základny zrušíte
opětovným stisknutím příslušného
čísla. Číslo přestane blikat.
6 {V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
Poznámka:
L Informace o registraci mikrotelefonu k jiné
základně nebo opakované registraci ke
stejné základně, viz strana 30.
Zvýšení rozsahu základny
Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím
opakovače (repeateru) DECT. Používejte
pouze opakovač (repeater) DECT
společnosti Panasonic (strana 5). Podrobné
informace získáte u prodejce Panasonic.
Důležité:
L Před registrací opakovače (repeateru)
k základně nejdříve musíte zapnout režim
repeateru.
L Nepoužívejte současně více opakovačů.
31
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 32 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Nastavení
Nastavení režimu opakovače
1 1 (střed navigačního tlačítka) i !
iM
2 {V}/{^}: “Repeat.” i M
3 {V}/{^}: Vyberte požadované
nastavení. i M i {ih}
Poznámka:
L Po zapnutí nebo vypnutí režimu
opakovače bude na displeji chvíli blikat
údaj w. To je normální a mikrotelefon lze
používat, jakmile na displeji přestane
blikat w.
32
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 33 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Služba ID volajícího
Použití služby ID
volajícího
Důležité:
L Toto zařízení je kompatibilní se službou ID
volajícího. Chcete-li používat službu ID
volajícího, je třeba objednat si službu ID
volajícího. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb/telefonní
společnosti.
Funkce služby ID volajícího
Při příjmu příchozího hovoru se zobrazí
telefonní číslo volajícího.
Informace o volajícím pro posledních 50
volajících se ukládají do seznamu volajících
od posledního hovoru až po nejstarší.
L Pokud zařízení nemůže přijímat informace
o volajícím, zobrazí se následující zpráva:
– “Bez identifik.”: Volající
telefonuje z oblasti, v níž není služba ID
volajícího poskytována.
– “Soukr. volající”: Volající nechce,
aby bylo jeho číslo zobrazováno.
L Pokud je zařízení připojeno k systému
PBX, informace o volajícím nemusí být
přijímány správně. Spojte se správcem
vaší ústředny PBX.
Zmeškané hovory
Pokud hovor není přijat, zařízení považuje
hovor za zmeškaný a zobrazí se y. Na
základě této informace se můžete podívat do
seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší
nepřítomnosti volal. Pokud byl prohlížen
i pouze jeden zmeškaný hovor (strana 34),
y zmizí z displeje. Když přijmete další nový
hovor, y se zobrazí znovu.
Nastavení kategorií pro telefonní
seznam
Nastavení kategorie usnadňuje identifikaci
volajícího pomocí různých typů vyzvánění
a barev displeje pro různé kategorie
volajících. Při přidávání položky do
telefonního seznamu můžete položce přiřadit
požadovanou kategorii (strana 20). Přijmeteli hovor od volajícího, který je přiřazen
k některé kategorii, použije se vybraná barva
kategorie a typ vyzvánění.
Změna vyzvánění podle kategorie
Pokud vyberete položku “Výchozí
zvonění”, zařízení použije externí
vyzvánění (strana 23) při příjmu volání z této
kategorie. Výchozí nastavení je “Výchozí
zvonění”.
1 n (levé funkční tlačítko) i 1
2 {V}/{^}: “Kategorie” i M
3 {V}/{^}: Vyberte kategorii. i M
4 {V}/{^}: Vyberte aktuální nastavení
kategorie vyzvánění. i M
5 {V}/{^}: Vyberte požadovaný tón
vyzvánění. i M i {ih}
Změna barvy dané kategorie
Pokud vyberete položku “Výchozí barva”,
zařízení použije při příjmu volání z této
kategorie nastavenou barvu zobrazení
(strana 24). Výchozí nastavení je “Výchozí
barva”.
1 n (levé funkční tlačítko) i 1
2 {V}/{^}: “Kategorie” i M
3 {V}/{^}: Vyberte kategorii. i M
4 {V}/{^}: Vyberte aktuální nastavení
kategorie barvy. i M
5 {V}/{^}: Vyberte požadovanou barvu.
i M i {ih}
Zobrazení jména v telefonním seznamu
Při přijetí informací o volajícím, které se
shodují s telefonním číslem uloženým
v telefonním seznamu, jméno uložené
v telefonním seznamu se zobrazí
a zaprotokoluje do seznamu volajících.
33
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 34 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Služba ID volajícího
Seznam volajících
Důležité:
L K seznamu volajících může mít přístup
vždy pouze 1 osoba.
L Ujistěte se, že je datum a čas na zařízení
nastaven správně (strana 16).
Zobrazení seznamu volajících
a zpětné volání
1 1 (střed navigačního tlačítka) i j
iM
Stisknutím navigačního tlačítka směrem
dolů vyhledáte poslední hovor;
stisknutím navigačního tlačítka směrem
nahoru vyhledáte nejstarší hovor.
L Podrobné informace o volajícím
zobrazíte stisknutím tlačítka A
v režimu vícenásobného zobrazení.
3 Pro zpětné volání stiskněte {C}.
Pro ukončení stiskněte {ih}.
Poznámka:
L Pokud položka byla již prohlížena nebo
bylo příslušné číslo již voláno, na displeji
se zobrazí „Q“, i když tato položka byla již
prohlížena nebo bylo příslušné číslo již
voláno z jiného mikrotelefonu.
L Položku vymažete stisknutím tlačítka W.
i {V}/{^}: “Ano” i M
L Pokud hovor odpovídá položce
v seznamu blokovaných hovorů, číslo
bude zaznamenáno s 7 (strana 29).
2
34
Editace telefonního čísla
volajícího před zpětným voláním
1 1 (střed navigačního tlačítka) i j
2
3
4
5
iM
{V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
i1
{V}/{^}: “Upravit a volat” i M
Upravte číslo.
L K přidání stiskněte tlačítko klávesnice
({0} až {9}), k odstranění stiskněte
tlačítko ^.
{C}
Vymazání informací o volajícím
1 1 (střed navigačního tlačítka) i j
2
3
4
iM
{V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
i1
{V}/{^}: Vyberte “Vymazat” nebo
“Vymazat vše”. i M
{V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
Uložení informací o volajícím do
telefonního seznamu
1 1 (střed navigačního tlačítka) i j
2
3
4
iM
{V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
i1
{V}/{^}: “Přidat záznam” i M
Chcete-li uložit jméno, pokračujte od
kroku 3, „Přidávání položek“, strana 20.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 35 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
Používání SMS
Služba SMS umožňuje odesílat a přijímat
textové zprávy od ostatních linkových
a mobilních telefonů, které podporují
kompatibilní sítě a služby standardu SMS.
Důležité:
L Chcete-li funkce SMS používat, musíte
provést následující:
– objednejte si službu ID volajícího
a/nebo jinou podobnou službu, jako
např. službu SMS.
– zkontrolujte, zda je funkce SMS
zapnutá.
– zkontrolujte, zda jsou uložena správná
čísla na střediska SMS.
Podrobnosti a informace o dostupnosti
získáte u poskytovatele služeb/telefonní
společnosti.
Poznámka:
L Lze uložit maximálně 47 zpráv (po 160
znacích na zprávu). Celkový počet zpráv
může být vyšší než 47, pokud jednotlivé
zprávy obsahují méně než 160 znaků.
L Pokud je zařízení připojeno k ústředně
PBX nemusí být funkce SMS dostupná.
Zapnutí/vypnutí služby
SMS
1
2
3
4
1 (střed navigačního tlačítka) i X
iM
{V}/{^}: “Nastavení” i M
{V}/{^}: “SMS Zap/Vyp.” i M
{V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ih}
Ukládání čísel střediska
zpráv služby SMS
Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy
SMS, musí být uložena čísla střediska zpráv
služby SMS.
Další informace získáte od poskytovatele
služeb.
L Pokud změníte nastavení regionu
zařízení/zresetujete základnu, budou
uložená čísla středisek zpráv SMS
odstraněna (strana 37). V takovém
případě čísla znovu uložte.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i X
iM
2 {V}/{^}: “Nastavení” i M
3 {V}/{^}: Vyberte “Centrum zpráv 1”
nebo “Centrum zpráv 2”. i M
4 V případě potřeby číslo upravte. i
M 2krát i {ih}
Poznámka:
L Pro uživatele PBX:
– Musíte přidat přístupové číslo linky
ústředny PBX a pauzu před začátek
čísla Střediska zpráv 1.
– Pokud používáte číslo Střediska zpráv
1 pouze pro SMS, uložte číslo Střediska
zpráv 1 tak, jak je (bez přidání
přístupového čísla linky nebo pauzy) do
Střediska zpráv 2.
Odeslání zprávy
Napsání a odeslání nové zprávy
1 1 (střed navigačního tlačítka) i X
2
iM
{V}/{^}: “Vytvořit” i M
L Když se na displeji zobrazí položka
“^Poslední text?”, zatlačením
navigačního tlačítka směrem nahoru
můžete použít text z poslední
vytvořené zprávy.
35
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 36 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
3
Zadejte zprávu. i M
L Režim zadávání znaků můžete
změnit stisknutím tlačítka /
(strana 48).
4 Zadejte cílové telefonní číslo
(maximálně 20 číslic). i M
■ Při použití seznamu opakované
volby:
j i {V}/{^}: Vyberte telefonní
číslo. i M 2krát
■ Při použití seznamu volajících:
{V}/{^}: Vyberte účastníka. i M
2krát
■ Použití telefonního seznamu:
n i {V}/{^}: Vyberte položku
telefonního seznamu. i M 2krát
5 Chcete-li uložit zprávu, vyberte položku
“Ano”. i M
6 Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte
tlačítko M.
L Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte
tlačítko {ih}.
Poznámka:
L Toto zařízení podporuje zprávy SMS
dlouhé až 612 znaků; maximální počet
znaků, které lze odeslat nebo přijmout,
však může být omezen poskytovatelem
služby SMS. Podrobné informace získáte
u poskytovatele SMS služeb/telefonní
společnosti.
L Pokud zpráva obsahuje více než 160
znaků, je dlouhá a na displeji se zobrazí
hlášení “@@Dl. text@@”. Váš
poskytovatel služeb/telefonní společnost
může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než
jiné zprávy. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb.
L Pokud je váš telefon připojen k pobočkové
ústředně PBX, uložte přístupové číslo
linky ústředny PBX (strana 37).
Úprava/odeslání uložené zprávy
1 1 (střed navigačního tlačítka) i X
2
36
iM
{V}/{^}: “Seznam odesl.” i M
3
4
Chcete-li si přečíst uloženou zprávu,
stlačením navigačního tlačítka nahoru
nebo dolů zprávu vyberte. i M
Pokračovat s požadovanou funkcí.
■ Pro úpravu zprávy:
1i
{V}/{^}: “Editovat zprávu”
i M i Pokračujte krokem 3,
„Napsání a odeslání nové zprávy“,
strana 35.
■ Pro odeslání zprávy:
1 i {V}/{^}: “Odeslat” i
M i Stisknutím a podržením
tlačítka ^ vymažete všechna čísla.
i Pokračujte od kroku 4, „Napsání
a odeslání nové zprávy“, strana 35.
Smazání uložených zpráv
1 1 (střed navigačního tlačítka) i X
2
3
4
5
iM
{V}/{^}: “Seznam odesl.” i M
{V}/{^}: Vyberte zprávu. i M
1 i {V}/{^}: “Vymazat” i M
L Všechny zprávy smažete zvolením
položky “Vymazat vše”. i M
{V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
Příjem zprávy
Při příjmu zprávy SMS:
– Je zobrazeno “Příjem Zpráva SMS”.
– zazní zvukový signál (pokud je vyzvánění
mikrotelefonu zapnuto).
– Celkový počet nových (nepřečtených)
zpráv SMS je zobrazen vedle h.
Čtení přijaté zprávy
1 1 (střed navigačního tlačítka) i X
2
3
iM
{V}/{^}: “Seznam příchoz.” i M
{V}/{^}: Vyberte zprávu.
L Zprávy, které byly přečteny, jsou
označeny pomocí „Q“, i když byly
přečteny v jiném mikrotelefonu.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 37 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
L Zprávu vymažete tlačítkem W. i
{V}/{^}: “Ano” i M
4 Po stisknutí tlačítka M si budete moci
přečíst obsah zprávy.
Poznámka:
L Chcete-li zavolat odesílateli zprávy,
stiskněte tlačítko {C}.
Odpověď na zprávu
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
4
5
1.
{V}/{^}: “Odpov.” i M
Zadejte zprávu (strana 48). i M
V případě potřeby upravte telefonní číslo
cíle. i M
Pokračujte od kroku 5, „Napsání
a odeslání nové zprávy“, strana 35.
Editace/předání zprávy
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
1.
{V}/{^}: “Editovat zprávu” i M
Pokračujte od kroku 3, „Napsání
a odeslání nové zprávy“, strana 35.
Smazání přijatých zpráv
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
1.
{V}/{^}: “Vymazat” i M
L Všechny zprávy smažete zvolením
položky “Vymazat vše”. i M
{V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
Uložení čísla odesílatele do
telefonního seznamu
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
1.
{V}/{^}: “Přidat záznam” i M
Chcete-li uložit jméno, pokračujte od
kroku 3, „Přidávání položek“, strana 20.
Editace čísla odesílatele před
zpětným voláním
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
1.
{V}/{^}: “Upravit a volat” i M
Upravte číslo. i {C}
Nastavení služby SMS
Jsou-li obnovena výchozí nastavení
základny (strana 28), obnoví se také
následující nastavení služby SMS. Obsah
přijatých a odeslaných dat bude vymazán.
Nastavení
(výchozí nastavení)
Strana
Služba SMS
zapnutá/vypnutá
(Vyp.)
35
Středisko zpráv 1
35
Středisko zpráv 2
35
Přístupové číslo linky
ústředny PBX
(Vyp.)
37
Uložení přístupového čísla linky
ústředny PBX (pouze pro
uživatele PBX)
Aby mohly být vaše zprávy SMS řádně
odesílány, uložte přístupové číslo linky
ústředny PBX (max. 4 číslice). Pokud
odesíláte zprávy SMS do položek telefonního
seznamu nebo seznamu opakované volby,
přístupové číslo linky pobočkové ústředny
PBX je odstraněno.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i X
iM
2 {V}/{^}: “Nastavení” i M
3 {V}/{^}: “Příst.č.ústřed.” i M
4 {V}/{^}: “Zap.” i M
37
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 38 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
5
38
Podle potřeby zadejte přístupové číslo
linky ústředny PBX a vytáčecí pauzu.
i M 2krát i {ih}
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 39 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Záznamník
Záznamník
Dostupné u modelu:
KX-TG8421
Záznamník může přijímat a zaznamenávat
hovory v době vaší nepřítomnosti. Můžete
také nahrávat telefonní hovory v jejich
průběhu (strana 19).
Nastavením “Pouze pozdr.” pro čas
nahrávání (strana 44) můžete zařízení
nastavit také tak, aby přehrávalo uvítací
zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy
volajících.
Důležité:
L K systému záznamníku má přístup vždy
pouze 1 osoba (vyslechnutí zpráv, nahrání
uvítací zprávy atd.).
L Jestliže volající zanechají zprávy, zařízení
zaznamená den a čas přijetí každé z nich.
Ujistěte se o správném nastavení data
a času (strana 16).
Kapacita paměti
Celková záznamová kapacita (včetně uvítací
zprávy a nahraných konverzací) činí asi 40
minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.
Poznámka:
L Je-li paměù pro záznam zpráv zaplněna:
– na displeji mikrotelefonu se zobrazí
“Plný záznam.”.
– Je-li záznamník zapnut, indikátor
vzkazů na základně rychle bliká.
L Je-li paměù pro záznam zpráv zaplněna:
– Pokud použijete předem nahranou
uvítací zprávu, zařízení se automaticky
přepne na jinou předem nahranou
uvítací zprávu, která žádá volající, aby
znovu zavolali později.
– Pokud jste zaznamenali vlastní uvítací
zprávu, ohlašuje se volajícím stále
stejná zpráva, i když jejich zprávy
nejsou zaznamenávány.
Zapnutí a vypnutí
záznamníku
Základna
Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím
tlačítka {s}.
L Je-li záznamník zapnut, rozsvítí se
indikátor vzkazů.
Mikrotelefon
1
1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: Vyberte “Záznam. zapnutý”
nebo “Záznam. vypnutý”. i M
i {ih}
Poznámka:
L Je-li záznamník zapnut, zobrazí se vedle
ikony baterie ikona u.
Sledování hovoru
Pokud volající zanechává zprávu, můžete
hovoru naslouchat prostřednictvím
reproduktoru mikrotelefonu. Chcete-li upravit
hlasitost reproduktoru mikrotelefonu,
posuňte navigační tlačítko opakovaně
nahoru nebo dolů. Hovor můžete přijmout
pomocí tlačítka {C} na mikrotelefonu. Pro
všechny mikrotelefony lze nastavit funkci
Sledování hovoru.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: “Nastavení” i M
3 {V}/{^}: “Odposlech vol.” i M
4 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ih}
Uvítací zpráva
Jakmile zařízení přijme hovor, přehraje se
volajícímu uvítací zpráva.
Můžete použít:
– vlastní uvítací zprávu
39
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 40 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Záznamník
– předem nahranou uvítací zprávu
Nahrání uvítací zprávy
Můžete nahrát svoji vlastní uvítací zprávu
(maximální délka je 50 sekund).
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: “Pozdrav” i M
3 {V}/{^}: “Spus. nahrávání” i M
4 {V}/{^}: “Ano” i M
5 Podržte mikrotelefon ve vzdálenosti asi
20 cm a zřetelně hovořte do mikrofonu.
6 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka
O.
7 {ih}
Použití předem nahrané uvítací
zprávy
Na zařízení jsou předem nahrány 2 uvítací
zprávy:
– Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací
zprávu nebo ji vymažete, zařízení přehraje
předem nahranou uvítací zprávu a požádá
volající, aby zanechali vzkaz.
– Je-li doba záznamu zprávy (strana 44)
nastavena na “Pouze pozdr.”, vzkazy
volajících se nezaznamenávají a zařízení
přehrává odlišnou předem nahranou
uvítací zprávu s požadavkem, aby volající
zavolali později.
Vymazání vlastní uvítací zprávy
(přenastavení na předem nahranou
uvítací zprávu)
Pokud chcete použít předem nahranou
uvítací zprávu poté, co nahrajete vlastní
uvítací zprávu, musíte vlastní uvítací zprávu
vymazat.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: “Pozdrav” i M
3 {V}/{^}: “Výchozí” i M 2 krát
4 {ih}
40
Přehrání uvítací zprávy
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
2
3
4
iM
{V}/{^}: “Pozdrav” i M
{V}/{^}: “Přehrát hlášení” i M
{ih}
Poslech zpráv ze
základny
Máte-li zaznamenány nové zprávy, symbol
{6} na základně bliká.
Stiskněte tlačítko {6}.
L Jestliže byly nahrány nové zprávy,
základna je přehraje.
L Pokud nebyly nahrány žádné nové zprávy,
základna přehraje všechny zprávy.
Poznámka:
L Když indikátor vzkazů na základně rychle
bliká, je paměù pro záznam zpráv plná
(„Kapacita paměti“, strana 39).
Ovládání záznamníku během
přehrávání
Tlačítko
Operace
{^} nebo {V}
Upravit hlasitost
reproduktoru
{7}
Opakování zprávy*1
{8}
Přeskočení zprávy
{■}
Zastavení přehrávání
{4}
Vymazat aktuálně
přehrávanou zprávu
*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních
5 sekund zprávy, přehraje se předchozí
zpráva.
Vymazání všech zpráv
Stiskněte {4} 2krát při nečinnosti jednotky.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 41 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Záznamník
Tlačítko
Operace
{^} nebo
{V}
(navigační
tlačítko)
Upravit hlasitost
mikrotelefonu nebo
reproduktoru
(během přehrávání)
{1} nebo
{<}
(navigační
tlačítko)
Zopakovat zprávu
(během přehrávání)*1, *2
{2} nebo
{>}
(navigační
tlačítko)
Přeskočit zprávu
(během přehrávání)*3
{3}
Otevřít nabídku
“Nastavení”
{4}
Přehrát nové zprávy
{5}
Přehrát všechny zprávy
Poslech zpráv ze seznamu zpráv
{6}
Přehrát uvítací zprávu
Můžete vybrat položku, kterou chcete
přehrát.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: “Seznam zpráv” i M
3 {V}/{^}: Ze seznamu zpráv vyberte
požadovanou položku. i 0
L Vybranou zprávu můžete vymazat
následujícím způsobem:
W i {V}/{^}: “Ano” i M
4 Po dokončení stiskněte tlačítko {ih}.
Poznámka:
L Pokud jste položku již přehráli, zobrazí se
„Q“, v případě, že byl použit jiný
mikrotelefon.
L “Zprávy” se zobrazí v seznamu zpráv
pro každou nahranou konverzaci nebo
v případě, že zařízení nemůže přijímat
informace o volajícím.
{7}{6}
Nahrát uvítací zprávu
{8}
Zapnout záznamník
{9} nebo
O
Zastavit záznam
Zastavit přehrávání
{0}
Vypnout záznamník
{*}{4}*4
Vymazat aktuálně
přehrávanou zprávu
{*}{5}
Vymazat všechny zprávy
{*}{6}
Vymazat uvítací zprávu*5
Poslech zpráv
z mikrotelefonu
Máte-li zaznamenány nové zprávy, na
mikrotelefonu se zobrazí u společně
s celkovým počtem nových zpráv.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: Vyberte “Přehrát nový”
nebo “Přehrát všechny”. i M
3 Po dokončení stiskněte tlačítko {ih}.
Poznámka:
L Chcete-li přepnout na reproduktor
sluchátka, stiskněte tlačítko {C}.
L Pokud se na displeji zobrazí
“Plný záznam.”, nezobrazí se u
a celkový počet nových zpráv.
Používání záznamníku
1 (střed navigačního tlačítka) i I i
M
*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních
5 sekund zprávy, přehraje se předchozí
zpráva.
*2 Pokud přehráváte zprávu ze seznamu
zpráv, právě přehrávaná zpráva bude
přehrána od začátku.
*3 Pokud přehráváte zprávu ze seznamu
zpráv, zařízení přestane přehrávat zprávu
a na displeji se znovu zobrazí seznam
zpráv.
*4 Mazat můžete také následujícím
způsobem:
W i {V}/{^}: “Ano” i M
41
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 42 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Záznamník
*5 Zařízení se přenastaví na předem
nahranou uvítací zprávu.
Volání zpět (pouze pro odběratele
služby ID volajícího)
Pokud je pro hovor přijata informace
o volajícím, můžete mu při přehrávání zprávy
zavolat zpět.
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko
1.
2 {V}/{^}: “Zpětné volání” i M
Úprava čísla před uskutečněním
zpětného volání
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko
1.
2 {V}/{^}: “Upravit a volat” i M
3 Upravte číslo. i {C}
Vymazání všech zpráv
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
2
3
iM
{V}/{^}: “Vymazat vš. zp.” i M
{V}/{^}: “Ano” i M i {ih}
Dálkové ovládání
3
4
5
{V}/{^}: “Kód dál. ovl.” i M
Chcete-li dálkové ovládání zapnout,
zadejte 3číselný dálkový přístupový kód.
L Dálkové ovládání vypnete stisknutím
tlačítka {*}.
M i {ih}
Používání záznamníku na dálku
1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového
telefonu s tónovou volbou.
Po spuštění přehrávání uvítací zprávy
zadejte svůj dálkový přístupový kód.
L Zařízení oznámí počet nových zpráv.
3 Zadejte dálkové příkazy.
4 Po dokončení zavěste.
Poznámka:
L Zprávu můžete zanechat stejně jako
kterýkoliv volající. Po spuštění uvítací
zprávy stiskněte tlačítko {*}, abyste
přeskočili uvítací zprávu a po zaznění
tónu nahrajte svoji zprávu.
2
Dálkové příkazy
Tlačítko
Operace
{1}
Zopakovat zprávu
(během přehrávání)*1
{2}
Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou
volbou, můžete zavolat své telefonní číslo
z jiné stanice a poslechnout si zprávy nebo
změnit nastavení záznamníku.
Přeskočit zprávu
(během přehrávání)
{4}
Přehrát nové zprávy
{5}
Přehrát všechny zprávy
{6}
Přehrát uvítací zprávu
Dálkový přístupový kód
{7}
Nahrát uvítací zprávu
Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí
být zadán 3místný dálkový přístupový kód.
Tento kód zamezuje neoprávněnému
dálkovému poslechu vašich zpráv jinými
účastníky.
Důležité:
L Abyste záznamník mohli ovládat dálkově,
musíte nejprve nastavit dálkový
přístupový kód.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: “Nastavení” i M
{9}
Zastavit záznam
Zastavit přehrávání
{0}
Vypnout záznamník
{*}{4}
Vymazat aktuálně
přehrávanou zprávu
{*}{5}
Vymazat všechny zprávy
{*}{6}
Vymazat uvítací zprávu
(během jejího přehrávání)*2
{*}{#}
Ukončit dálkové ovládání
(nebo zavěsit)
42
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 43 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Záznamník
*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během
prvních 5 sekund zprávy, přehraje se
předchozí zpráva.
*2 Zařízení se přenastaví na předem
nahranou uvítací zprávu.
Dálkové zapnutí záznamníku
Je-li záznamník vypnut, můžete jej dálkově
zapnout.
1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového
telefonu s tónovou volbou.
2 Nechejte telefon 9krát zazvonit.
L Zazní dlouhý zvukový signál.
3 Do 10 sekund po zaznění zvukového
signálu zadejte svůj dálkový přístupový
kód.
L Přehraje se uvítací zpráva.
L Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat
dálkový přístupový kód a pokračovat
v dálkovém ovládání (strana 42).
Nastavení záznamníku
Jsou-li obnovena výchozí nastavení
základny (strana 28), obnoví se také
následující nastavení záznamníku.
Nastavení
(výchozí nastavení)
Strana
Zapnutý/vypnutý záznamník
(Zapnuto)
39
Dálkový přístupový kód
(—)
42
Počet vyzvánění
(4 zvonění)
43
Doba záznamu zprávy
volajícího
(3 minuty)
44
Sledování hovoru*1, *2
(Zap.)
39
*1 Pro všechny mikrotelefony lze nastavit
funkci Sledování hovoru.
*2 Toto nastavení bude po resetování
základny zachováno.
Počet zazvonění před přijetím
hovoru zařízením
Počet zazvonění před přijetím hovoru
zařízením “Počet vyzvánění” můžete
změnit. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění nebo
“Automaticky”.
“Automaticky”: Záznamník zařízení
odpovídá na konci 2. zvonění, pokud se
zaznamenávají nové zprávy, nebo na konci
5. zvonění, pokud nejsou žádné nové zprávy.
Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné
stanice (strana 42), po třetím zazvonění
telefonu poznáte, že nemáte žádné nové
zprávy. Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl
účtován.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: “Nastavení” i M
3 {V}/{^}: “Počet vyzvánění” i M
4 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ih}
Pro předplatitele hlasové pošty
Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu
a používat záznamník, řiďte se následujícími
pokyny:
L Chcete-li používat hlasovou poštu
(strana 45) od poskytovatele služeb/
telefonní společnosti a ne prostřednictvím
záznamníku tohoto zařízení, záznamník
vypněte (strana 39).
L Chcete-li používat záznamník tohoto
zařízení a ne hlasovou poštu od
poskytovatele služeb, spojte se
s poskytovatelem služeb a deaktivujte
hlasovou poštu.
Pokud to váš poskytovatel služeb/
telefonní společnost nemůže provést:
– Nastavte nastavení “Počet
vyzvánění” tohoto zařízení tak, aby
záznamník přijímal volání dříve než
hlasová pošta poskytovatele služeb/
telefonní společnosti. Než toto
43
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 44 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Záznamník
nastavení změníte, zkontrolujte počet
zvonění vyžadovaný před aktivací
služby hlasové pošty od poskytovatele
služeb/telefonní společnosti.
– Změňte počet vyzvánění hlasové pošty
tak, aby záznamník mohl odpovědět na
hovor jako první. Chcete-li to udělat,
obraùte se na svého poskytovatele
služeb.
Doba záznamu zprávy volajícího
Maximální čas určený pro nahrání zprávy
každým uživatelem můžete změnit. Můžete
také vybrat volbu “Pouze pozdr.”, která
nastaví zařízení tak, aby přivítalo volající, ale
nezaznamenávalo zprávy.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i I
iM
2 {V}/{^}: “Nastavení” i M
3 {V}/{^}: “Doba záznamu” i M
4 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ih}
Poznámka:
L Pokud vyberete “Pouze pozdr.”:
– Pokud nenahrajete vlastní zprávu,
zařízení přehraje předem nahranou
zprávu pouze k uvítání a požádá
volající, aby zavolali znovu později.
– Pokud používáte vlastní zprávu,
nahrajte zprávu pouze k uvítání
s požadavkem, aby volající zavolali
později (strana 40).
44
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 45 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Hlasová pošta
Hlasová pošta
Hlasová pošta je služba automatického
záznamníku nabízená poskytovateli služeb/
telefonními společnostmi. Po objednání této
služby systém hlasové pošty poskytovatele
služeb/telefonní společnosti přijímá hovory,
když nejste přítomni nebo když je vaše linka
obsazená. Zprávy zaznamenává
poskytovatel služeb/telefonní společnost,
a ne telefon.
Pokud je k dispozici služba indikace zpráv
a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se
zobrazí 6. Podrobnosti o této službě vám
podá poskytovatel služby/telefonní
společnost.
Důležité:
L Jestliže 6 stále zůstává na displeji
dokonce i poté, co jste vyslechli nové
zprávy, vypněte je stisknutím a přidržením
tlačítka {#} po dobu 2 sekund.
L Chcete-li používat hlasovou poštu od
poskytovatele služeb/telefonní společnosti
a ne prostřednictvím systému záznamníku
této jednotky, záznamník vypněte
(strana 39). Podrobnosti viz. strana 43.
(KX-TG8421)
45
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 46 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Interkom/Vyhledávání
Interkom
Mezi mikrotelefony v jedné radiostanici lze
uskutečňovat hovory v režimu interkom.
Poznámka:
L Pokud obdržíte příchozí hovor během
hovoru přes interkom, uslyšíte
přerušované tóny. Chcete-li hovor
přijmout, stiskněte tlačítko {ih}, potom
stiskněte tlačítko {C}.
L Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný
mikrotelefon 1 minutu pípá.
Uskutečnění hovoru přes
interkom
1 1 (střed navigačního tlačítka) i
2
3
4
Pro volání konkrétního mikrotelefonu
zadejte jeho číslo.
L Chcete-li volání ukončit, stiskněte
tlačítko {ih}.
Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko
{ih}.
Přijmutí hovoru přes interkom
1 Stisknutím tlačítka {C} přijměte hovor.
2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko
{ih}.
Vyhledávání
mikrotelefonu
Ztracený mikrotelefon můžete najít
stisknutím tlačítka {x} na základně.
L Všechny zaregistrované mikrotelefony
vyzvání po dobu 1 minuty.
Vyvolávání ukončíte opakovaným stisknutím
nebo stisknutím tlačítka {ih} na
mikrotelefonu.
46
Přesměrování hovorů,
konferenční hovory
Mezi dvěma mikrotelefony v jedné
radiostanici můžete přesměrovávat příchozí
hovory.
Dva mikrotelefony v jedné radiostanici
mohou provozovat konferenční hovor s jinou
stranou.
1 Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko
4, čímž hovor podržíte.
L Blikání indikátoru k označuje, že
příchozí hovor je přidržen.
2 Zadejte požadované číslo mikrotelefonu,
na který chcete přesměrovat.
3 Počkejte na odpověď volaného.
L Pokud volaná strana neodpovídá,
vraùte se k příchozímu volání
stisknutím tlačítka 4.
4 Přesměrování hovoru:
Stiskněte tlačítko {ih}.
L Příchozí hovor je připojen na
mikrotelefon.
Konferenční hovor uspořádáte:
Stiskněte tlačítko {3}.
L Pro opuštění konference stiskněte
tlačítko {ih}. Zbývající účastníci
mohou pokračovat v hovoru.
Přenesení hovoru bez mluvení s jiným
uživatelem mikrotelefonu
1 Proveďte krok 1 a 2, „Přesměrování
hovorů, konferenční hovory“, strana 46.
2 {ih}
L Příchozí hovor vyzvání na druhém
mikrotelefonu.
Poznámka:
L Pokud uživatel druhého mikrotelefonu
neodpoví na hovor do 1 minuty, začne
hovor vyzvánět opět na vašem
mikrotelefonu.
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 47 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Interkom/Vyhledávání
Příjem přesměrovaných hovorů
Stisknutím tlačítka {C} přijměte hovor.
Poznámka:
L Po odpojení mikrotelefonu/základny
který/á na vás hovor přesměroval/a
můžete přijmout přesměrovaný hovor.
47
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 48 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Zadávání znaků
K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je
přiřazeno několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 48) umožňuje zadávání různých
znaků.
– Pomocí navigačního tlačítka přesunete kurzor.
– Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
– Stisknutím tlačítka ^ vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím
a podržením tlačítka ^ vymažete všechny znaky nebo čísla.
– Stisknutím tlačítka {*} můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
– Chcete-li zadat další znak na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím navigačního tlačítka
doprava přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
Režimy zadávání znaků
K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (F),
Rozšířená 1 (G), Rozšířená 2 (H) a Cyrilice (I). Pro zprávy SMS jsou k dispozici
režimy Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (F) a Rozšířená 1 (G). Ve všech těchto
režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným
stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.
Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:
/ (pravé funkční tlačítko) i {V}/{^}: Vyberte režim zadávání znaků. i M
Poznámka:
L Tlačítka označená v následujících tabulkách pomocí *1, *2, *3 a *4 mají pro SMS jiné
přidělení znaků. Viz poznámky v zápatí *1, *2, *3 a *4.
Tabulka abecedních znaků (ABC)
Tabulka čísel (0-9)
Tabulka řeckých znaků (M)
48
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 49 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Tabulka rozšířených znaků 1 (N)
L Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:
Tabulka rozšířených znaků 2 (O) (není k dispozici pro SMS)
L Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:
Tabulka znaků cyrilice (P) (není k dispozici pro SMS)
49
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 50 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Chybová hlášení
Pokud zařízení zjistí problém, zobrazí se na displeji jedna z následujících zpráv.
Zpráva na displeji
Příčina/řešení
Prověř tel.linku
L Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl
připojen správně. Zkontrolujte připojení (strana 10).
Chyba
L Záznam byl příliš krátký. Akci opakujte.*1
L Kopírování telefonního seznamu selhalo (strana 22). Ověřte,
že je druhý mikrotelefon (přijímač) v pohotovostním režimu
a zkuste to znovu.
Nedokončeno
L Paměù telefonního seznamu přijímajícího telefonu je
zaplněna. Smažte nepotřebné položky telefonního seznamu
druhého mikrotelefonu (přijímače) a zkuste to znovu.
Nesprávné Č.
L Pokusili jste se odeslat zprávu SMS na telefonní číslo
uložené v telefonním seznamu, v seznamu volajících nebo
v seznamu opakované volby, které obsahuje více než 20
číslic.
Pam. zaplněna
L Paměù telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné
záznamy (strana 21).
L Paměù pro záznam zpráv je plná. Vymažte nepotřebné
zprávy (strana 40, 41).*1
L Paměù na seznam blokovaných hovorů je plná. Vymažte
nepotřebné záznamy (strana 29).
L K mikrotelefonu je již zaregistrován maximální počet
základen (4). Zrušte nepotřebné registrace základen
k mikrotelefonu (strana 31).
Bez spojení.
Přepojte adaptér.
L Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem
a základnou. Přesuňte se blíže k základně a zkuste to
znovu.
L Odpojte síùový adaptér základny, čímž základnu resetujete.
Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu.
L Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon
znovu zaregistrujte (strana 30).
Použij nabíj.
baterie.
L Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická
nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH
uvedené v uživatelské příručce, viz. strana 5, 8.
Nejdříve si musíte
obj. služ. ID
volaj.
L Je třeba objednat si službu ID volajícího. Tato zpráva se
přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím
poté, co jste se přihlásili k službě ID volajícího.
*1 KX-TG8421
50
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 51 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Řešení potíží
Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síùový
adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte
mikrotelefon.
Obecné používání
Problém
Příčina/řešení
Mikrotelefon se po vložení/výměně
baterií automaticky nezapne.
L Baterie je vybitá nebo příliš slabá na to, aby se
mikrotelefon zapnul. Umístěte mikrotelefon na
základnu nebo nabíječku a nechte jej nabít.
Zařízení nefunguje.
L Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie
(strana 10).
L Plně nabijte baterie (strana 10).
L Zkontrolujte připojení (strana 10).
L Odpojte síùový adaptér základny, čímž základnu
resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu
adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.
L Mikrotelefon není zaregistrován k základně.
Zaregistrujte mikrotelefon (strana 30).
Displej mikrotelefonu je prázdný
nebo tmavý.
L Mikrotelefon je v režimu spořiče obrazovky
(strana 15). Displej mikrotelefonu znovu aktivujte:
– stisknutím navigačního tlačítka doleva {<} nebo
doprava {>} (během hovoru).
– kdykoliv stisknutím tlačítka {ih}.
L Položka “LCD při nabíjení” je během dobíjení
nastavena na “Vyp.”. Změňte nastavení
(strana 24).
L Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon
(strana 15).
Nelze slyšet oznamovací tón.
L Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel.
Váš starý telefonní kabel může mít jinou
konfiguraci pro připojení.
L Není připojen síùový adaptér základny nebo
telefonní kabel. Zkontrolujte připojení.
L Pokud pro připojení zařízení používáte rozbočku,
odstraňte ji a připojte zařízení přímo do zásuvky.
Pokud zařízení funguje, zkontrolujte rozbočku.
L Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte
místo něj jiný, který máte ověřeno, že je funkční.
Pokud telefon s touto linkou funguje, obraùte se na
servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj
s touto linkou nefunguje, obraùte se na
poskytovatele služeb.
51
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 52 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Nevím, jak smazat y
(zmeškaný hovor) z displeje.
L Zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena.
Zobrazte je a smažte y následujícím způsobem.
1 1 (střed navigačního tlačítka) i j i M
2 Stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů
vyhledáte poslední hovor; stisknutím
navigačního tlačítka směrem nahoru vyhledáte
nejstarší hovor.
Nastavitelné funkce
Problém
Příčina/řešení
Je nastaven jazyk, který neznám.
L Změňte jazyk na displeji.
{ih} i 1 i N i M i Stiskněte
navigační tlačítko 2 krát dolů. i M i
Stiskněte navigační tlačítko 5 krát dolů. i M
i {V}/{^}: Vyberte požadovaný jazyk. i
M i {ih}
Během nastavování začne
mikrotelefon vyzvánět.
L Probíhá příjem hovoru. Přijměte hovor a začněte
znovu po zavěšení.
Při změnách v nastavení se displej
vrátí do pohotovostního režimu.
L Je přijímán hovor odpovídající položce v seznamu
blokovaných hovorů. Počkejte a zkuste to znovu
později.
Mikrotelefon nelze zaregistrovat
k základně.
L K mikrotelefonu je již zaregistrován maximální
počet základen (4). Zrušte nepotřebné registrace
základen k mikrotelefonu (strana 31).
L K základně je již zaregistrován maximální počet
mikrotelefonů (6). Zrušte nepotřebné registrace
mikrotelefonu k základně (strana 31).
L Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN
zapomenete, spojte se s nejbližším servisním
střediskem Panasonic.
L Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné
vzdálenosti od jiných elektrických přístrojů.
Dobíjení baterie
Problém
Příčina/řešení
Mikrotelefon pípá a/nebo ) bliká.
L Nabití baterie je slabé. Plně nabijte baterie
(strana 10).
Baterie jsou plně nabité, ale ikona
) stále bliká.
L Vyčistěte kontakty nabíjení a nabití opakujte
(strana 11).
L Je třeba vyměnit baterie (strana 10).
52
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 53 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Baterie byly plně nabity, avšak
doba provozu se zdá kratší.
L Vyčistěte kontakty baterií (S, T) a kontakty
nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte je
znovu.
Uskutečňování/příjem hovorů, interkom
Problém
Příčina/řešení
Indikátor w bliká.
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny.
Přesuňte jej blíže.
L Síùový adaptér základny není správně připojen.
Znovu připojte síùový adaptér k základně.
L Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se
silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu
a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení.
L Mikrotelefon není zaregistrován k základně.
Zaregistrujte jej (strana 30).
Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.
L Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se
silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu
a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení.
L Přesuňte se blíže k základně.
L Pokud používáte službu DSL/ADSL,
doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi
základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
Mikrotelefon nezvoní.
L Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění
(strana 23).
L Je zapnutý noční režim. Vypněte tuto funkci
(strana 26).
Základna nezvoní.*1
L Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění
(strana 24).
Nelze uskutečnit hovor.
L Možná byl nesprávně nastaven způsob volby.
Změňte nastavení (strana 16).
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny.
Přesuňte jej blíže a akci opakujte.
L Je používáno jiné zařízení. Počkejte a zkuste to
znovu později.
L Je používán záznamník.*1 Počkejte a zkuste to
znovu později.
L Zvolili jste číslo omezené volby (strana 28).
L Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto
funkci (strana 19).
*1 KX-TG8421
53
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 54 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
ID volajícího
Problém
Příčina/řešení
Informace o volajícím se
nezobrazují.
L Je třeba objednat si službu ID volajícího. Podrobné
informace získáte u poskytovatele služeb.
L Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému
dalšímu telefonnímu zařízení, odpojte je a připojte
zařízení přímo do zásuvky.
L Pokud používáte službu DSL/ADSL,
doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi
základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
L Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním
zařízením. Odpojte jiné zařízení a zkuste to znovu.
Informace o volajícím se zobrazují
pomalu.
L V závislosti na poskytovateli služeb/telefonní
společnosti může zařízení zobrazit informace
o volajícím při 2. zvonění nebo později.
L Přesuňte se blíže k základně.
Čas na zařízení se posunul.
L Nesprávné časové informace z příchozího ID
volajícího mění čas. Nastavte úpravu času na
“Manuálně” (vypnuto) (strana 23).
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
Problém
Příčina/řešení
Číslo střediska zpráv SMS je
zaprotokolováno v seznamu
volajících a zpráva není přijata.
L Funkce SMS je vypnutá a někdo se pokusil odeslat
vám zprávu. Zapněte ji (strana 35).
Nelze odesílat ani přijímat zprávy
SMS.
L Nepřihlásili jste se k odběru příslušné služby.
Obraùte se na svého poskytovatele služeb/
telefonní společnost.
L Neuložili jste čísla středisek zpráv SMS nebo jsou
uložená čísla neplatná. Uložte správná čísla
(strana 35).
L Přenos zprávy byl přerušen. Před používáním
jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva
odeslána.
L Pokud používáte službu DSL/ADSL,
doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi
základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
54
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 55 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Je zobrazeno “FD”.
L Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv
SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena
správná telefonní čísla střediska zpráv SMS.
Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá
(strana 35).
Je zobrazeno “FE”.
L Při odesílání zprávy došlo k chybě. Akci opakujte.
Je zobrazeno “E0”.
L Vaše telefonní číslo je trvale blokováno nebo
nemáte předplacenou příslušnou službu. Obraùte
se na svého poskytovatele služeb/telefonní
společnost.
Záznamník (KX-TG8421)
Problém
Příčina/řešení
Jednotka nenahrává nové zprávy.
L Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 39).
L Paměù pro záznam zpráv je plná. Vymažte
nepotřebné zprávy (strana 40).
L Doba záznamu je nastavena na “Pouze
pozdr.”. Změňte nastavení (strana 44).
L Pokud vaše vlastní uvítací zpráva není nahrána
správně, nebudou moci volající zanechat zprávu.
Znovu si nahrajte vlastní uvítací zprávu (strana 40).
L Když si objednáte službu hlasové pošty, hovory
zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon.
Změňte nastavení počtu vyzvánění zařízení nebo
požádejte o radu poskytovatele služeb/telefonní
společnost (strana 43).
Můj vlastní pozdrav nelze dobře
slyšet.
L Znovu si nahrajte vlastní uvítací zprávu (strana 40).
Záznamník nelze ovládat.
L Někdo používá zařízení. Počkejte, než druhý
uživatel skončí.
L Probíhá záznam zprávy zanechané volajícím.
Počkejte, než volající skončí.
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny.
Přesuňte jej blíže.
Záznamník nelze ovládat dálkově.
L Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód.
Pokud jste zapomněli dálkový přístupový kód,
vstupte do nastavení dálkového přístupového kódu
a zkontrolujte aktuální kód (strana 42).
L Každé tlačítko důkladně stiskněte.
L Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 43).
L Používáte telefon s pulsní volbou. Opakujte pokus
za použití tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
55
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 56 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Během nahrávání uvítací zprávy
nebo poslechu zpráv zařízení
zazvoní a operace se přeruší.
L Probíhá příjem hovoru. Přijměte hovor a nahrávání
zopakujte později.
Poškození tekutinou
Problém
Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma vlhkosti
vnikla do mikrotelefonu/základny.
L Odpojte síùový adaptér a kabel telefonní linky ze
základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu
a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů. Po
úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte
zpět síùový adaptér a kabel telefonní šňůry. Vložte
baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud
zařízení nefunguje správně, obraùte se na nejbližší
servisní středisko Panasonic.
Pozor:
L Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou
troubu.
56
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 57 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Podmínky používání
*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu
veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést
účastník sám podle Návodu k použití.
*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací.
Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným
schváleným koncovým zařízením.
*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu
RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro
připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita
schválená redukce. (není součástí dodávky)
*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí
dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro
připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie a to po dobu nejméně 7
hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
*6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální
licence: VO-R/8/08.2005-23.
57
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 58 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Užitečné informace
Prohlášení o shodě
Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních
ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C>.
58
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 59 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Rejstřík
Opakovaná volba: 17
Rejstřík
A
Alarm s upomínkou: 26
Automatický příjem: 18, 24
B
Baterie: 10, 11
Blokování příchozího hovoru: 29
Blokování tlačítek: 19
Č
Čekající hovor: 18
D
Další mikrotelefony: 30
Další základny: 30
Datum a čas: 16
Displej
Barvy: 24, 33
Jazyk: 15
Kontrast: 24
Podsvícení LCD: 24
Pohotovostní režim: 24
Režim displeje: 27
Tapeta: 24
Dočasná tónová volba: 18
F
Funkce zvýraznění hlasu: 19
H
Hlasitost
Reproduktor: 17
Reproduktor sluchátka: 17
Vyzvánění (Mikrotelefon): 18, 23
Vyzvánění (Základna): 24
Hlasitý telefon: 17
Hlasová pošta: 45
Hovory: 17
Ch Chybové zprávy: 50
I
ID volajícího / čekající hovor: 18
Interkom: 46
K
Kategorie: 20
Konferenční hovory: 46
M
Mikrotelefon
Lokátor: 46
Registrace: 30
Zrušení registrace: 31
N
Nahrávání telefonické konverzace: 19
Nastavení regionu: 15, 28
Noční režim: 26
O
Omezení hovorů: 28
Opakovač: 31
P
Pauza: 17
PIN: 28
Přesměrování hovorů: 46
Příjem hovorů: 18
R
Režim volby čísla: 16
Rychlá volba: 21
Ř
Řešení potíží: 51
Řetězové vytáčení: 22
S
Sdílení hovoru: 19
Seznam volajících: 34
Služba ID volajícího: 33
SMS (funkce): 35
Soukromý režim: 24
Spona na opasek: 4
T
Telefonní seznam: 20
Tón vyzvánění: 23, 33
Tóny tlačítek: 24
Typ ovládání: 12
U
Uvítací zpráva: 39
Ú
Úprava času: 23
Úprava seznamu volajících: 34
V
Vypnutí a zapnutí: 15
Výpadek napájení: 11
Z
Zadávání znaků: 48
Základna
Obnovení výchozího nastavení: 28
Výběr: 31
Zrušení: 31
Záznamník: 39
Dálkové ovládání: 42
Dálkový přístupový kód: 42
Doba záznamu: 44
Počet vyzvánění: 43
Poslech zpráv: 40, 41, 42
Pouze uvítací zpráva: 44
Seznam zpráv: 41
Sledování hovoru: 39
Vymazání zpráv: 40, 41, 42
Zapnutí/vypnutí: 39, 41, 43
Zmeškané hovory: 33
Zpětné volání/funkce Flash: 18, 24
Ztlumení: 18
59
TG8411-8421FX(cz-cz).book Page 60 Thursday, February 26, 2009 4:32 PM
Obchodní zastoupení
N Česká republika
N Slovensko
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika
telefon:
+420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Telefón: +421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
N Romania
Piata Montreal nr. 10, Cladirea WTC,
Intrarea D, Etajul 2, Camera 2.12; 2.13; 2.05
Sector 1, Bucuresti
Telefon:
+40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorské právo:
Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd.
a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, aù celku nebo části,
jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications Co., Ltd. zakázány.
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009
PNQX1717ZA
CC0209DK0
FX-1/3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement