Panasonic KXTG8511FX Upute za uporabu

Panasonic KXTG8511FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Model br.
KX-TG8511FX
Digitalni bežična telefonska tajnica
Model br.
KX-TG8521FX
Prikazani model je KX-TG8511.
Prije prve uporabe pročitajte
poglavlje „Priprema” na stranici 10.
Zahvaljujemo na kupnji Panasonic proizvoda.
Molimo vas pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i
pohranite ih za buduću uporabu.
Ovaj uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate
biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja usluga.
Za uporabu ovog uređaja u vašoj zemlji najprije promijenite
regionalne postavke uređaja da odgovaraju vašoj zemlji (32.
stranica). Prema potrebi promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja
(15. stranica).
Sadržaj
Uvod
Sastav modela...................................... 3
Informacije o opremi............................. 3
Opće informacije.................................. 5
Važne informacije
Za vašu sigurnost................................. 6
Važne sigurnosne upute....................... 7
Za što bolju učinkovitost...................... 7
Ostale informacije................................. 8
Tehnički podaci.................................... 8
Priprema
Postavljanje........................................ 10
Napomena pri podešavanju............... 11
Upravljačke tipke................................ 12
Zaslon................................................. 13
Čuvar zaslona..................................... 15
Uključivanje/isključivanje.................... 15
Početno podešavanje......................... 15
Eko način rada.................................... 16
Način prikaza...................................... 16
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pozivanje............................................ 18
Odgovaranje na pozive....................... 18
Korisne funkcije tijekom poziva.......... 19
Zaključavanje tipkovnice.................... 20
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice................. 21
Kopiranje unosa imenika.................... 23
Programiranje
Programske postavke........................ 24
Posebno programiranje...................... 31
Prijavljivanje uređaja........................... 35
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja –
Caller ID.............................................. 37
Popis pozivatelja................................ 38
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS-a............................... 39
Uključivanje/isključivanje SMS-a........ 39
Spremanje brojeva SMS
centara za poruke............................... 39
Slanje poruke...................................... 40
2
Primanje poruke................................. 41
Ostale postavke.................................. 42
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica............................... 43
Uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice............................... 43
Pozdravna poruka.............................. 44
Preslušavanje poruka uporabom
bazne stanice..................................... 44
Slušanje poruka uporabom
slušalice.............................................. 45
Daljinsko upravljanje........................... 46
Postavke telefonske tajnice................ 47
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte........................ 49
Interni poziv/Funkcija lociranja
položaja telefona (Interfon/
Locator)
Interni poziv........................................ 50
Funkcija lociranja položaja
slušalica.............................................. 50
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi........................... 50
Korisne informacije
Unos znakova..................................... 51
Poruke grešaka.................................. 53
U slučaju problema............................ 54
Kopča remena.................................... 60
Postavljanje na zid.............................. 60
Kazalo
Kazalo................................................. 61
Uvod
Dijelovi modela
Serija
Model br.
KX-TG8511
serija
KX-TG8521
serije:
Bazna stanica Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
Količina
KX-TG8511
KX-TG8511
KX-TGA850
1
KX-TG8521
KX-TG8521
KX-TGA850
1
• U ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (FX) za sljedeće modele: KXTG8511FX/KX-TG8521FX
Razlike u značajkama
Serija
Interni poziv
Telefonska tajnica
Između slušalica
KX-TG8511 serija
–
*1
KX-TG8521 serija

*1
Interni pozivi se mogu voditi između prijenosnih slušalica ako kupite i registrirate
jedne ili više dodatnih slušalica na izbor (str. 4).
*1
Informacije o opremi
Sadržana oprema
Br.
Dio opreme/Broj modela
Količina
1
AC adapter/PQLV219CE
1
2
Kabel telefonske linije
1
3
3 Punjive baterije*1/HHR-55AAAB ili N4DHYYY00005
2
4
Pokrov slušalice
1
5
Kopča remena
1
*2
Pogledajte 4. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
*2
Pokrov prijenosne slušalice isporučuje se priključen uz prijenosnu slušalicu.
*1
1
2
3
4
5
3
Uvod
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem prodajnom mjestu Panasonic proizvoda za
informacije o prodaji.
Pribor
Broj modela
Punjive baterije
HHR-4DPA (za Egipat)*1
HHR-4DPA ili HHR-4MRT (za Jordan)*1
P03P ili HHR-4NGE (za ostale zemlje)*1
Vrsta baterije:
–– Nikal-metal hibridna (Ni-MH).
–– za svaku slušalicu 2 × AAA (R03) veličine.
Slušalica
KX-TCA94EX
DECT odašiljač
KX-A272
*1
Kapacitet zamjenskih baterija može biti drugačiji od kapaciteta isporučenih
baterija.
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti vaš telefonski
sustav prijavljivanjem dodatnih
slušalica (maksimalno 6) na jednu
baznu stanicu.
• Dodatne prijenosne slušalice mogu
biti različite boje od isporučenih
prijenosnih slušalica.
4
Slušalica (dodatna): KX-TGA850FX
Uvod
Opće informacije
• U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti vašem dobavljaču.
• Za uporabu u drugim zemljama molimo vas obratite se vašem dobavljaču opreme.
Izjava o sukladnosti:
• Tvrtka Panasonic Corporation ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s nužnim
zahtjevima i ostalim važećim odredbama R&TTE, Direktive 1999/5/EC. Izjave o sukladnosti
za odgovarajuće Panasonic proizvode opisane u ovim uputama možete preuzeti na ovoj
web stranici:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog zastupnika:
Panasonic centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo
kakvom popravku unutar jamstvenog roka.
Serijski broj
Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zalijepite svoj račun.
5
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Kako biste spriječili po život opasne
ozljede i smrtne ozljede ili gubitak
imovine, pažljivo pročitajte ovaj odjeljak
prije upotrebe uređaja radi sigurnog i
ispravnog rada vašeg uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
• Koristite isključivo izvor napajanja naveden
na uređaju.
• Ne preopterećujte mrežne utičnice i
produžne kabele. To može rezultirati
rizikom od požara ili strujnog udara.
• Potpuno umetnite AC adapter/mrežni
utikač u mrežnu utičnicu. Nepridržavanjem
ovoga možete uzrokovati strujni udar i/
ili prekomjerno zagrijavanje što može
uzrokovati požar.
• Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC
adaptera/mrežnog utikača tako da ga
izvučete iz mrežne utičnice, a zatim
obrišete suhom krpom. Nagomilana
prašina može uzrokovati “probijanje
izolacije”, itd. uzrokujući požar.
• Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako se
dimi, proizvodi neuobičajen miris ili zvuk.
Takvi uvjeti mogu uzrokovati strujni udar.
Provjerite da se uređaj prestao dimiti i
obratite se ovlaštenom servisnom centru.
• Ako je kućište uređaja slomljeno i
otvoreno, isključite ga iz mrežnog
napajanja i nikada ne dodirujte
unutrašnjost uređaja.
• Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
• Kako biste spriječili opasnosti od požara ili
električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod
kiši ili bilo kakvom obliku vlage.
• Ne postavljajte ili koristite uređaj pored
automatski upravljanih uređaja kao što su
automatska vrata i alarmi za požar. Radio
valovi emitirani iz ovog telefona mogu na
takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad
što može dovesti do nesreće.
• Ne dopustite da se AC adapter ili kabel
telefonske linije pretjerano potežu, savijaju
ili budu postavljeni pod teške predmete.
6
Mjere sigurnosti pri uporabi
• Prije čišćenja isključite uređaj iz mrežne
utičnice. Ne koristite tekućine ili
raspršivače za čišćenje.
• Ne rastavljajte uređaj.
• Ne prolijevajte tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu
telefonske linije i ne dopustite da stalno
bude vlažan. To može uzrokovati požar.
Ako se kabel telefonske linije smoči,
odmah ga odspojite iz telefonske utičnice i
nemojte ga koristiti.
• Pretjerani zvučni tlak iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
• Nemojte stavljati slušalicu na baznu
stanicu dok je pokrov priključnice na
slušalici otvoren.
Medicinska oprema
• Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja
za osobno zdravlje, kao što su srčani
stimulatori ili slušni aparatići, kako bi
saznali jesu li dovoljno zaštićeni od
energije vanjske RF (radio frekvencije).
(Uređaj radi u frekvencijskom opsegu od
1.88 do 1.90 GHz, a snaga RF prijenosa je
250mW (maksimalno).)
• Ne koristite ovaj uređaj u domovima
zdravlja ako bilo koje pravilo u prostoru
nalaže da to ne radite. Bolnice ili domovi
zdravlja mogu koristiti opremu koja je
osjetljiva na vanjsku RF energiju.
OPREZ
Instalacija i smještaj
• Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom
grmljavinskog nevremena.
• Nikada ne postavljajte priključke
telefonske linije u vlažnim prostorima ako
priključak nije posebno namijenjen za
vlažna mjesta.
• Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske
žice ili priključke dok ne isključite
telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
• Budite oprezni kada instalirate ili mijenjate
telefonske linije.
• AC adapter se koristi kao glavni uređaj za
isključivanje. Pobrinite se da je mrežna AC
utičnica instalirana blizu proizvoda te da je
lako dostupna.
• Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
–– se baterije prijenosne slušalice moraju
napuniti ili su neispravne.
Važne informacije
–– je došlo do prekida struje.
–– je zaključana tipkovnica.
Baterija
• Preporučamo uporabu baterija navedenih
na 4. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO
punjive Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.
• Nemojte miješati stare i nove baterije.
• Ne otvarajte i ne oštećujte baterije.
Elektrolit oslobođen iz baterija je korozivan
i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju
ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako se
proguta.
• Pri rukovanju baterijama obratite posebnu
pozornost. Ne dozvolite da kontakti dođu
u kratki spoj preko vodljivih materijala ili
predmeta kao što su prsteni, narukvice
ili ključevi. U protivnom se kontakti i/ili
baterije mogu jako zagrijati i uzrokovati
opekline.
• Baterije isporučene s uređajem ili one
koje odgovaraju za uporabu uz uređaj
punite u skladu s uputama i ograničenjima
navedenim u ovom priručniku.
• Koristite samo kompatibilnu baznu
stanicu (ili punjač) za punjenje baterija.
Ne prepravljajte baznu stanicu (ili
punjač). Nepridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
Za što bolju učinkovitost
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne
Panasonic jedinice koriste radio valove za
međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju
bez smetnji, postavite vašu baznu stanicu:
–– na prikladno, visoko i središnje mjesto
bez prepreka između slušalice i bazne
stanice u unutarnji prostor.
–– daleko od elektroničkih uređaja
poput TV-a, radio prijemnika, osobnih
računala, bežičnih uređaja ili drugih
telefona.
–– tako da su okrenuti od prijenosnika
radiofrekvencija, poput vanjskih
antena ili mobilnih telefona I uređaja.
(Izbjegavajte smještanje bazne stanice
na prečke prozora ili u blizinu prozora.)
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o
uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijem, pomaknite baznu
stanicu na drugo mjesto za bolji prijem.
Okolina
Važne sigurnosne upute
Kada koristite vaš uređaj, uvijek se
moraju slijediti osnovne sigurnosne
mjere opreza kako bi se smanjio rizik
od požara, strujnog udara ili ozljede
osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode, npr.
blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili
kade, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim
bežičnog) tijekom grmljavine. Postoji mali
rizik od strujnog udara zbog munja.
3. Ne koristite ovaj uređaj kako biste prijavili
curenje plina, ako u blizini dođe do curenja
plina.
4. Koristite samo mrežni kabel i baterije
navedene u ovom priručniku. Baterije ne
bacajte u vatru. Mogle bi eksplodirati. U
lokalnim pravilnicima provjerite postoje li
posebne upute o odlaganju.
SPREMITE OVE UPUTE
• Uređaj držite dalje od uređaja koji
stvaraju električne smetnje, kao što su
fluorescentne žarulje i motori.
• Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog
izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi
i vibracijama.
• Uređaj se ne smije izlagati direktnom
sunčevom svjetlu.
• Ne stavljajte teške predmete na strujni
kabel ili na vrh uređaja.
• Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz mrežne utičnice.
• Uređaj držite podalje od izvora topline,
kao što su grijalice, kuhinjski štednjaci, itd.
Nemojte ga smještati u prostorije u kojima
je temperatura ispod 0 °C ili iznad 40 °C.
Također izbjegavajte vlažne podrume.
• Najveća udaljenost za pozivanje može se
skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim
mjestima: pored prepreka poput planina,
tunela, podzemlja, pored metalnih
predmeta kao što su žičane ograde, itd.
• Uporaba uređaja pored elektroničkih
uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite
se od elektroničkih uređaja.
7
Važne informacije
Redovno održavanje
• Obrišite vanjsku površinu uređaja
mekom i vlažnom krpom.
• Ne upotrebljavajte benzin, razrjeđivač ili
abrazivna sredstva.
Ostale informacije
Napomena o odlaganju, predaji drugoj
osobi ili povratu uređaja:
• Ovaj uređaj može pohraniti vaše osobne/
povjerljive informacije. Za zaštitu vaše
privatnosti/povjerljivosti, preporučamo
vam da prije odlaganja ili povratka uređaja
iz memorije obrišete informacije kao što
su telefonski imenik ili unose u popisu
pozivatelja.
Za više informacija o prikupljanju i recikliranju
starih proizvoda i baterija, molimo vas
kontaktirajte vaše lokalno ovlašteno tijelo,
službu za prikupljanje otpada ili prodajno
mjesto gdje ste kupili proizvod. Za nepropisno
odlaganje ovog otpada možete biti kažnjeni
sukladno nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
opremu, molimo vas kontaktirajte vašeg
prodavača ili dobavljača za ostale informacije.
Informacije o odlaganju u zemljama
izvan Europske Unije
Ovi simboli ( 1 , 2 , 3 ) vrijede samo u
Europskoj Uniji. Ukoliko želite zbrinuti te
uređaje, molimo kontaktirajte lokalna nadležna
tijela ili dobavljača i raspitajte se o pravilnoj
metodi odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Informacije za korisnike o prikupljanju
i odlaganju stare opreme i iskorištenih
baterija
1
2
3
Ovaj se simbol ( 2 ) može koristiti u kombinaciji
s kemijskim simbolom ( 3 ). U tom je slučaju
usklađen sa zahtjevom navedenim u Direktivi
za korištene kemikalije.
Tehnički podaci
nnStandard:
DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications 6.0 – Digitalno
poboljšane bežične telekomunikacije 6.0)
GAP (Generic Access Profile profil za
generički pristup)
nnFrekvencijski raspon:
1.88GHz do 1.90GHz
nnSnaga prijenosa radiofrekvencije
(RF):
oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)
Ovi simboli ( 1 , 2 , 3 ) na proizvodima,
kutijama i/ili pratećim dokumentima označavaju
da se uporabljeni elektronski i elektronički
proizvodi i baterije ne smiju miješati s
ostalim otpadom iz kućanstva. Za propisno
postupanje, obnavljanje i recikliranje starih
proizvoda i iskorištenih baterija, molimo vas
odložite ih u reciklažna dvorišta sukladno
vašim državnim propisima i direktivama
2002/96/EC i 2006/66/EC. Ispravnim
odlaganjem tih proizvoda i baterija, pomoći
ćete očuvanju vrijednih izvora i spriječiti bilo
kakvo negativno djelovanje na ljudsko zdravlje
i okolinu koje bi u suprotnome proizašlo iz
nepropisnog odlaganja.
8
nnIzvor napajanja:
220 240 V AC, 50/60 Hz
nnPotrošnja energije:
Bazna stanica*1:
U stanju pripravnosti: oko 0,45 W
Najviše: oko 3,8 W
Bazna stanica*2:
U stanju pripravnosti: oko 0,5 W
Najviše: oko 3,8 W
nnRadni uvjeti
0 °C – 40 °C, 20 % – -80 % relativne
vlažnosti zraka (suho)
Važne informacije
KX-TG8511
*2
KX-TG8521
*1
Napomena:
• Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne najave.
• Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se
malo razlikovati od stvarnog proizvoda.
9
Priprema
• Provjerite oznake polariteta ( + , – ).
Postavljanje
Povezivanje
• Koristite samo isporučeni Panasonic AC
adapter PQLV219CE.
nnBazna stanica
Čvrsto pritisnite utikač.
„Klik“
SAMO punjive Ni-MH baterije.
Kukica
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Koristite samo isporučeni
kabel telefonske linije.
• Kada se prikaže odabir jezika pogledajte
15. stranicu.
U telefonsku
liniju
DSL/ADSL filtar*
Ispravno
“Klik”
Pogrešno
Punjenje baterija
Punite oko 7 sati.
• Kada su baterije potpuno napunjene,
indikator punjenja se gasi i prikazan je
natpis „Fully charged” (Potpuno
napunjeno).
* Ako imate DSL/ADSL uslugu, potreban vam
je DSL/ADSL filtar (nije isporučen).
Postavljanje baterija
• KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije
AAA (R03) veličine.
• NE KORISTITE alkalne/manganove/Ni-Cd
baterije.
10
Indikator punjenja
Provjerite je li prikazan
natpis „Charging“
Priprema
Napomena pri podešavanju
Razina baterije
Ikona
Razina baterije
Napomena za spajanje
Visoka
• AC adapter mora biti neprestano uključen.
(Normalno je da je adapter zagrijan tijekom
uporabe.)
• Mrežni AC adapter bi trebao biti spojen
na mrežnu AC utičnicu koja je okomito
usmjerena ili montirana na pod. Ne
priključujte AC adapter u utičnicu na
stropu jer bi se pod vlastitom težinom
mogao isključiti.
Srednja
Tijekom nestanka napajanja
Tijekom nestanka napajanja uređaj neće raditi.
Preporučamo spajanje žičanog telefona (bez
AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili na isti
priključak telefonske linije, ako imate takvu
telefonsku utičnicu u kući.
Napomena za postavljanje baterija
• Koristite isporučene punjive baterije. Kao
zamjenu preporučamo Panasonic punjive
baterije navedene na stranicama 4.,7.
• Obrišite krajeve baterije ( + , – ) suhom
krpom.
• Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije
( + , – ) ili kontakata uređaja.
Napomena za punjenje baterija
• Normalno je da se slušalica zagrije tijekom
punjenja.
• Jednom mjesečno čistite kontakte za
punjenje na slušalici, baznoj stanici i
punjaču mekom i suhom krpom. Čistite
i češće ako je uređaj izložen masnoći,
prašini ili velikoj količini vlage.
Niska
Potrebno je puniti
Rad Panasonic Ni-MH baterije
(isporučene baterije)
Uporaba
Vrijeme uporabe
U stalnom
razgovoru
Maksimalno 13
sati
Izvan uporabe
(stanje
pripravnosti)
Maksimalno 250
sati
Napomena:
• Normalno je da baterije ne dostignu puni
kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne
radne odlike baterija se dostižu nakon
nekoliko ciklusa potpunog punjenja/
pražnjenja (uporabe).
• Stvaran rad baterije ovisi o uporabi i
uvjetima okoline.
• Čak i nakon što je slušalica u potpunosti
napunjena, slušalica može ostati na baznoj
stanici bez ikakvog negativnog utjecaja na
baterije.
• Razina baterije možda se neće pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U tom
slučaju prijenosnu slušalicu stavite na
baznu stanicu ili na punjač i ostavite je da
se puni najmanje 7 sati.
11
Priprema
11 [ECO/R]
ECO: Tipka prečice za Eko način
rada
R: Recall/Flash tipka
12 Mikrofon
13 Kontakti napajanja
Upravljačke tipke
Slušalica
1
8
9
2
3
10
4
5
11
6
7
12
13
a
a
b
Indikator punjenja Indikator
zvona
2 Remen za držanje
1
• Podložak protiv klizanja pruža potporu
kada prijenosnu slušalicu držite
između ramena i uha.
5
6
7
8
9
10 3
4
12
Zvučnik
[ ] (Talk)
[ ] (Speakerphone) (Zvučnik)
Priključak za prijenosnu slušalicu
Brojčane tipke
Prijemnik
Zaslon
[
] (Off/Power) (Isključenje/
Napajanje)
nnVrsta upravljačkih tipki
a Soft tipke
Na slušalici se nalaze dvije soft
tipke i središnja navigacijska tipka.
Pritiskanjem soft tipke možete odabrati
funkciju prikazanu na zaslonu izravno
iznad tipke.
b Navigacijska tipka
–– [p], [q], [t] ili [u]: Kretanje kroz
različite popise i stavke.
–– [p] ili [q]: Podesite glasnoću prijemnika
ili zvučnika tijekom razgovora.
–– [t] ( : Popis pozivatelja): Pogledajte
listu pozivatelja.
–– [u] (
Ponovno pozivanje): Pogledajte
listu ponovnih pozivanja.
• Budući da se na zaslonu istovremeno ne
može prikazati više podataka, možete
brzo naći željenu stavku tako da prebacite
prikaz zaslona pritiskom na tipke [u] ili [t]
umjesto da listate gore ili dolje red po red
(str. 17).
Priprema
Bazna stanica
Zaslon
nnKX-TG8511
1
Znakovi na zaslonu slušalice
2
Znak
1
2
Kontakti napajanja
[ ] (lociranje položaja telefona)
nn KX-TG8521
1
2
3
2
3
4
5
4
5
6
7
8
Kontakti napajanja
Zvučnik
[×] (brisanje)
[n] (zaustavljanje)
[p]/[q] (glasnoća manje/više)
[4]/[¢] (ponavljanje/
preskakanje)
6 [u] (Reprodukcija)
Indikator poruke
7 [ ] (lociranje položaja telefona)
8 [
] (Uključeno odgovaranje)
Indikator uključenog odgovaranja
ANSWER ON
1
Značenje
Status dosega slušalice,
što je više vidljivih crtica,
to je slušalica bliže baznoj
stanici.
Izvan dometa bazne
stanice
Pozivanje, môd internih
poziva
Uključen je zvučnik. (str.
18.)
Linija je zauzeta.
• Kad indikator sporo
treperi: Poziv je na
čekanju.
• Kada brzo treperi: Prima
se dolazni poziv.
Propušteni poziv*1 (37.
stranica)
Snaga prijenosa na baznoj
stanici je postavljena na
“Low” (nisko). (str. 16.)
Pozadinsko svjetlo tipki je
isključeno. (str. 27.)
• Kada je prikazano
pored znaka baterije:
Uključena je telefonska
tajnica*2. (43. stranica)
• Kada je prikazano s
brojem: Snimljene su
nove poruke.*2 (45.
stranica)
Telefonska tajnica
odgovara na pozive
pozdravnom porukom, a
poruke pozivatelja se ne
snimaju.*2 (“Odabir opcije
“Samo pozdrav””, 48.
stranica)
Razina baterije
13
Priprema
Znak
Značenje
Uključen je alarm. (str. 31.)
Uključen je mod
privatnosti. (str. 28.)
Zvono je isključeno. (str.
29.)
Uključena je opcija noćnog
rada. (str. 32.)
Blokirani poziv*1,*2
(stranica 33, 38)
Primljena je nova SMS
poruka.*3 (41. stranica)
Primljena je nova poruka
govorne pošte.*4 (str. 49)
Line in Netko koristi liniju.
use
IN USE
Druga slušalica ili bazna
stanica koristi telefonsku
tajnicu.*2
Samo pretplatnici na uslugu ID
pozivatelja.
*2
KX-TG8521
*3
Samo korisnici SMS-a
*4
Samo pretplatnici na uslugu govorne
pošte.
*1
Ikone soft tipki
Ikona
Radnja
Vraćanje na prethodni
prikaz ili vanjski poziv.
Prikazivanje izbornika.
Prihvaćanje trenutnog
odabira.
Prikazivanje prethodno
pozivanog telefonskog broja.
Pozivanje. (str. 18.)
Privremeno isključenje
zvona za dolazne pozive.
(str. 19.)
Ikona
Radnja
Podesite format prikaza
vremena, 24-satni ili
12-satni prikaz. (str. 16.)
Poziv je na čekanju. (str. 50.)
Otvaranje imenika.
Omogućeno je uređivanje
brojeva u imeniku. (str.
34, 38)
Dodavanje nove stavke.
(str. 21, 34)
Prikaz izbornika za
traženje stavaka u
telefonskom imeniku.
Otključavanje tipkovnice.
(str. 20.)
Odabir načina unosa
znakova.
Odabir kategorija ili
slušalica. (str. 32, 34)
Reprodukcije poruke.*1
Prekidanje snimanja ili
reprodukcije.*1
Pohranjivanje telefonskih
brojeva. (str. 34, 38)
Unošenje pauze pri
biranju.
Brisanje odabrane stavke
ili povratak na vanjski
poziv.
Prebacivanje načina prikaza
između jedne stavke ili više
stavaka. (str. 17.)
Omogućuje ostvarivanje
internog poziva. (str. 50.)
Uspostavljanje
konferencijskog poziva.
(str. 50.)
Brisanje broja/slova.
Isključivanje mikrofona
tijekom razgovora (MUTE).
*1 KX-TG8521
14
Priprema
Ikone glavnog izbornika slušalice
Sljedeće ikone se prikazuju kad
pritisnete središte navigacijske tipke
dok je slušalica u stanju pripravnosti.
Ikona
Značajka
Popis pozivatelja
Telefonska tajnica*1
SMS (Short Message
Service)
Interni poziv
Postavke vremena
Podešavanje zvona*2
Osnovno podešavanje
KX-TG8521
*2
KX-TG8511
*1
Način rada čuvara zaslona
Pozadinsko svjetlo se zatamnjuje
tijekom razgovora ili potpuno
isključuje otprilike nakon 1 minute
mirovanja ako slušalica nije na baznoj
stanici ili punjaču. Ponovno aktivirajte
prikaz na slušalici na način:
–– da pritisnete [t] ili [u] tijekom
razgovora.
–– da pritisnete [
] u ostalim
slučajevima.
Uključivanje/isključivanje
Uključivanje
Pritisnite [
] na 1 sekundu.
Isključivanje
Pritisnite [
] na 2 sekunde.
Osnovno podešavanje
Značenje simbola:
Primjer: [q]/[p]: “Isključeno”
Pritisnite [q] ili [p] za odabir riječi u
navodnicima.
Regionalne postavke
Možete postaviti uređaj da koristi
postavke koje odgovaraju vašoj zemlji
(32. stranica). Jezik prikaza i ostale
postavke će se promijeniti sukladno
postavci.
Napomena:
• Jezik prikaza se mijenja (na zadane
postavke odabrane zemlje) samo za
slušalicu koja se koristi za odabrane
regionalne postavke. Za sve ostale
slušalice pojedinačno morate promijeniti
jezik prikaza.
Prikaz jezika
Važno:
• Kada se prikaže odabir jezika nakon
instalacije baterija po prvi puta, izvedite
korak 2.
Dostupno je 16 jezika prikaza.
Moguće je odabrati “Deutsch”
(njemački), “English” (engleski),
“Magyar” (mađarski), “Polski”
(poljski), “Slovenčina” (slovački),
“Ceština” (češki), “Hrvatski”
(hrvatski), “Slovenscina” (slovenski),
“Eesti” (estonski), “Lietuviskai”
(litvanski), “Latviesu” (latvijski),
“Romana” (rumunjski) “Български”
(bugarski). “Srpski” (srpski),
“Мaκeдoнски” (makedonski), ili
“Shqip” (albanski).
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][1][0]
2[q]/[p]: Odaberite vaš željeni jezik.
Ù
Ù[
]
15
Priprema
Način biranja
Ako ne možete pozivati, promijenite
ovu postavku sukladno usluzi vaše
telefonske linije. Zadana postavka je
“Tone”. “Tone” (tonsko): Za uslugu
tonskog biranja. “Pulse” (pulsno): Za
uslugu pulsnog biranja.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][2][0]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù[
Ù
]
Datum i vrijeme
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][0][1]
2Unesite trenutni dan, mjesec i
godinu. Ù
Primjer: 17 svibnja, 2010.
[1][5] [0][7] [1][0]
• Format datuma možete odabrati
pritiskom na [#].
–– dd/mm/yy (datum/mjesec/godina)
–– yy/mm/dd (godina/mjesec/dan)
3Unesite trenutno vrijeme u satima i
minutama.
Primjer: 9:30
[0][9] [3][0]
• Pritiskom na
možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
4
Ù[
Napomena:
]
• Kako biste ispravili znamenku, pritisnite
[t] ili [u] kako biste kursor pomakli na
znamenku i tada unesite promjenu.
• Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon
nestanka struje. U tom slučaju ponovo
podesite datum i vrijeme.
16
Eko način rada
Kad je slušalica na baznoj stanici,
snaga prijenosa signala bazne stanice
je smanjena do 99,9% u slučaju kad je
prijavljena samo jedna slušalica.
Čak i kad slušalica nije na baznoj
stanici ili je prijavljeno nekoliko
slušalica, snaga prijenosa signala
bazne stanice u pripravnom stanju
može se smanjiti do 90% ako aktivirate
eko način rada.
Eko način rada možete jednostavno
uključiti/isključiti pritiskom na tipku
[ECO/R]. Tvornička postavka je
“Normal” (uobičajeno).
–– Ako je uključen eko način rada: Na
zaslonu slušalice se umjesto znaka
privremeno prikazuje “Low”.
–– Ako je eko način rada isključen: Na
zaslonu slušalice se privremeno
prikazuje “Normal”, a
nestaje sa
zaslona.
Napomena:
• Ako se u blizini koristi drugi bežični
telefon, snaga prijenosa signala bazne
stanice možda se neće smanjiti.
• Aktiviranje eko načina rada smanjuje
raspon bazne stanice u pripravnom stanju.
• Ako postavite način rada odašiljača na
“On” (str. 36):
–– Eko način rada se otkazuje.
–– “Eco Setup” (podešavanje eko načina
rada) se ne prikazuje u zaslonskom
izborniku (str. 26).
Način prikaza
Možete odabrati prikaz pojedine stavke
ili više stavaka na zaslonu istovremeno
za sljedeće funkcije:
Priprema
–– ikone glavnog izbornika slušalice u
funkcijskom izborniku
–– popis izbornika, popis snimljenih
poruka*1, telefonski imenik, popis
pozivatelja i popis za ponovno biranje
*1
KX-TG8521
Odaberite željenu postavku:
–– “Multi Items” (više stavaka): Više
stavaka/sve ikone izbornika se prikazuju
na zaslonu istovremeno.
–– “Single Item” (jedna stavka):
Jedna stavka/jedna ikona izbornika se
prikazuje na zaslonu u velikom formatu.
Tvornička postavka “Multi Items”.
Uporaba soft tipki (privremeno
prebacivanje načina prikaza)
Možete privremeno prebaciti način
dok
prikaza pritiskom na tipku
pregledavate popise ili dok odabirete
ikone izbornika.
Programiranje načina prikaza unaprijed
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][9][2]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
]
Napomena:
• Kad je u tijeku prikaz više stavaka, možete
pomicati zaslone pritiskom na [u] ili [t],
bez da pomičete popis gore ili dolje:
–– Pritisnite [u] za prebacivanje na sljedeći
zaslon.
–– Pritisnite [t] za povratak na prethodni
zaslon.
• Kad je u tijeku prikaz više stavaka, možete
prebaciti zaslon za potvrđivanje detaljnih
.
informacija pritiskom na
17
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Brisanje broja iz popisa za ponovno
biranje
Pozivanje
1Podignite prijenosnu slušalicu i
utipkajte telefonski broj.
• Za ispravak znamenke, pritisnite
.
1
(lijeva soft tipka) ili [u] ( )
2[p]/[q]: Odaberite željeni telefonski
broj. Ù
2Pritisnite
ili
.
3Kad završite razgovor pritisnite
3[p]/[q]: “Yes” (da) Ù
Koristeći razglas
Kada pozivate kućnom centralom ili
međunarodnom telefonskom mrežom,
ponekad je potrebno pauzirati poziv.
Pauza je potrebna i pri spremanju
pristupnog broja pozivne kartice i/ili
PIN-a u telefonski imenik (str. 22).
Primjer: Ako trebate pozvati liniju
pristupnog broja „0” kada kućnom
centralom pozivate vanjski broj:
[
] ili postavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač.
1Utipkajte telefonski broj i pritisnite
[ ].
• Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
2Kada završite razgovor pritisnite
[
].
Napomena:
• Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
• Za prebacivanje na prijemnik slušalice
.
pritisnite
Podešavanje jačine zvuka prijemnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno pritisnite
[p] ili [q].
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
10 zadnje biranih brojeva je spremljeno
u popis za ponovno biranje (svaki
maks. 24 znamenke).
1
(lijeva soft tipka) ili [u] ( )
2[p]/[q]: Odaberite željeni telefonski
broj.
3[
]/[ ]:
• Ako ste pritisnuli tipku [ ] a broj
sugovornika je zauzet, uređaj će
automatski birati isti broj više puta.
Dok slušalica čeka na ponovno biranje
istog broja, indikator zvona treperi. Za
].
odustajanje pritisnite [
18
Ù[
]
Pauziranje (za korisnike kućne centrale
ili pozivatelje međunarodne telefonske
mreže)
1[0] Ù
2Birajte broj telefona. Ù
Napomena:
• Svaki puta kada pritisnete
umeće
se pauza od 3 sekunde. Za stvaranje
veće pauze ponovite postupak koliko je
potrebno.
Odgovaranje na
dolazni poziv
Kada dolazi poziv, indikator zvona brzo
treperi.
1Kada uređaj zazvoni, podignite
slušalicu i pritisnite [
] ili [ ].
• Na poziv također možete odgovoriti
pritiskom na bilo koju tipku za biranje
od [0] do [9], [S] ili [#]. (Bilo koje
svojstvo tipke za odgovor)
2Kad završite razgovor pritisnite
] ili postavite slušalicu na baznu
[
stanicu ili punjač.
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Automatski razgovor
Isključivanje mikrofona (mute)
Na poziv možete jednostavno
odgovoriti podizanjem slušalice s
bazne stanice ili punjača. Ne trebate
pritisnuti [ ]. Za aktivaciju ove
funkcije, pogledajte 27. stranicu.
Dok je opcija isključenog zvuka
uključena, možete čuti drugu stranu, ali
druga strana ne može čuti vas.
Podešavanje glasnoće zvona slušalice
• Treperi
Dok prijenosna slušalica zvoni radi
dolaznog poziva, više puta pritisnite
[p] ili [q] kako biste odabrali željenu
glasnoću.
Napomena:
• Glasnoću zvona prijenosne slušalice
možete programirati i prije primanja poziva
(str. 27.).
Privremeno isključivanje zvona
prijenosne slušalice
Dok prijenosna slušalica zvoni zbog
primanja poziva, pritiskom na
možete privremeno isključiti zvono.
Korisne funkcije
tijekom poziva
Hold (Zadrži)
Ova značajka omogućuje da vanjski
poziv stavite na čekanje.
1Pritisnite
tijekom vanjskog
poziva.
2[p]/[q]: “Hold” (zadrži) Ù
3Kako biste poništili ovu značajku,
pritisnite [
].
• Drugi korisnik koji se služi prijenosnom
slušalicom može primiti poziv pritiskom
].
na [
Napomena:
• Ako je poziv ostavljen na čekanju više od
9 minuta, oglašava se alarm dok indikator
zvona ubrzano treperi. Nakon još 1 dodatne
minute na čekanju, poziv se prekida.
• Ako je drugi telefon povezan na istu liniju
(str. 11,), poziv možete primiti podizanjem
njegove prijenosne slušalice.
1Tijekom razgovora pritisnite
(isključivanje zvuka).
.
2Za ponovno uključivanje u razgovor,
ponovno pritisnite
.
Recall/Flash funkcija
[ECO/R] vam omogućuje uporabu
posebnih funkcija vaše kućne telefonske
centrale kao što su prosljeđivanje poziva
na kućni lokalni broj ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
• Za promjenu trajanja recall/flash signala,
pogledajte 28. stranicu.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili ID pozivatelja za poziv
na čekanju
Kako biste koristili mogućnost poziva
na čekanju, najprije se morate pretplatiti
na ovu uslugu kod svojeg pružatelja
usluga/telefonske kompanije. Ta funkcija
omogućuje vam primanje poziva dok
već razgovarate na telefon. Ako primate
poziv dok razgovarate na telefon, čut
ćete zvuk koji vas upozoravate da imate
poziv na čekanju. Ako se pretplatite i
na uslugu „Prikaz broja pozivatelja”
i „Poziv na čekanju”, nakon što na
prijenosnoj slušalici čujete zvuk koji
upozorava da imate poziv na čekanju,
prikazat će se i druga informacija o
pozivatelju.
1Pritisnite [ECO/R] kako biste
odgovorili na drugi dolazni poziv.
2Za prebacivanje između poziva,
pritisnite [ECO/R].
Napomena:
• Za detalje i dostupnost ovih usluga na
vašem području molimo vas obratite se
vašem davatelju usluga.
19
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike usluge pulsnog biranja)
Možete privremeno promijeniti način
pozivanje na tonski kada trebate
pristupiti uslugama „touch-tone”
(na primjer, uslugama odgovaranja,
uslugama telefonskog bankarstva, itd.).
1Izvršite poziv.
2Kad vas sustav zatraži da unesete
kôd ili PIN pritisnite [S] potom
pritisnite odgovarajuće tipke za
biranje.
Napomena:
• Kada prekinete liniju način biranja će se
vratiti na pulsno.
Snimanje telefonskih razgovora
(KX-TG8521)
Važno:
• Prije snimanja razgovora biste trebali
obavijestiti sugovornika da će razgovor biti
snimljen.
1Pritisnite
tijekom vanjskog
poziva.
2[p]/[q]: “Record Call” (snimanje
razgovora) Ù
3Kako biste zaustavili snimanje,
pritisnite
.
Napomena:
• Za preslušavanje snimljenog razgovora
pogledajte upute na str. 44, 45.
Dijeljenje poziva
Možete se pridružiti postojećem
vanjskom pozivu. Za pridruživanje
razgovoru pritisnite [ ] kada je druga
slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.
Napomena:
• Sugovornik na drugoj slušalici ne može se
pridružiti vanjskom pozivu ako se razgovor
snima (str. 20).
(KX-TG8521)
• Da biste spriječili druge korisnike od
pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima, uključite mod privatnosti
(str. 28).
20
Zaključavanje
tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da
se ne može pozivati niti podešavati
slušalica. Dok je tipkovnica zaključana
može se odgovoriti na dolazne pozive,
ali ostale funkcije su onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice pritisnite
i zadržite oko 3 sekunde.
• Prikazano je
.
• Za otključavanje tipkovnice pritisnite
zadržite oko 3 sekunde.
Napomena:
• Dok je tipkovnica zaključana ne mogu se
ostvariti pozivi na hitne brojeve.
i
Telefonski imenik
Telefonski imenik
slušalice
Telefonski imenik vam omogućuje
pozivanje bez ručnog biranja broja. U
zajednički imenik možete dodati 200
imena i telefonskih brojeva, a svaki
unos možete pridružiti željenoj grupi.
Dodavanje unosa
(lijeva soft tipka) Ù
1
2Unesite ime osobe (maks. 16
4[q]/[p]: “Category Name” (naziv
grupe) Ù
5Uredite ime (maks. 10 znakova;
str. 51.). Ù
Ù[
]
Pronalaženje i pozivanje unosa u
imeniku
Pretraživanje kroz sve unose
1
(lijeva soft tipka)
2[q]/[p]: Odaberite željeni unos.
• Unose u imeniku možete pregledavati tako
da pritisnete i zadržite [q] ili [p].
znakova). Ù
3[
• Pritiskanjem tipke
možete
promijeniti način unosa slova. (str. 51)
Pretraživanje po prvom slovu
3Upišite telefonski broj unesene
osobe (maks. 24 znamenki). Ù
4[q]/[p]: Odaberite željenu grupu.
2 puta
Ù
• Kako biste dodali ostale unose ponovite
radnju od koraka 2.
5[
]
Grupe
Grupe vam mogu pomoći da brže i
lakše pronađete određene unose. Kada
u imenik dodajete novi unos, možete
mu dodati jednu od 9 grupa. Imena
grupa koje dodajete unosima imenika
možete mijenjati („Prijatelji”, „Obitelj”,
itd.), a unose u imeniku možete
pretraživati po grupama. Pretplatnicima
usluge „Broj pozivatelja” (Caller ID)
dostupne su dodatne značajke grupa
(str. 37).
Promjena imena grupa
1
(lijeva soft tipka) Ù
2[q]/[p]: “Category” (grupa) Ù
3[q]/[p]: Odaberite željenu grupu.
]
1
(lijeva soft tipka)
• Ako je potrebno, promijenite način
unosa slova:
Ù [q]/[p]: „Character Set“
Ù
(postavi znak) Ù
[q]/[p]: Odaberite način unosa znakova.
Ù
2Pritisnite tipku ([0] – [9] ili [#]) koja
sadrži slovo pod kojim tražite
(str. 51).
• Pritisnite istu tipku više puta kako bi se
prikazao prvi unos koji odgovara svakom
slovu koje je smješteno na toj tipki.
• Ako ne postoji unos koji odgovara slovu
kojega ste odabrali, prikazuje se prvi
sljedeći unos.
3[q]/[p]: Ako je potrebno, pretražite
imenik.
4[
]
Pretraživanje po grupi
1
(lijeva soft tipka) Ù
2[q]/[p]: “Category” (grupa) Ù
Ù
21
Telefonski imenik
3[q]/[p]: Odaberite željenu grupu.
Ù
Ù
• Ako odaberete opciju „All” (sve grupe),
uređaj prestaje pretraživanje grupa.
4[q]/[p]: Ako je potrebno, pretražite
imenik.
5[
1Pronađite željeni unos (str. 21.).
2[q]/[p]: “Speed Dial” (brzo biranje)
Ù
3[q]/[p]: Odaberite željenu brojčanu
tipku. Ù
]
Uređivanje unosa
1Pronađite željeni unos (str. 21.).
Ù
2[q]/[p]: “Edit” (uredi) Ù
3Uredite ime, ako je to potrebno
(maks. 16 znakova; str. 51.). Ù
• U slučaju kad se brojčana tipka već koristi
za brzo biranje, pored broja se prikazuje
oznaka . Ako ipak odaberete tu brojčanu
tipku, možete prebrisati preko prethodnog
unosa.
4
Ù[
]
Pozivanje uporabom tipki za brzo
biranje
4Uredite telefonski broj, ako je to
1Pritisnite i zadržite željenu tipku za
5[q]/[p]: Odaberite željenu grupu.
• Ostale zadane prečace za brzo biranje
možete pogledati pritiskom na tipku [q]
ili [p].
potrebno (maks. 24 znamenke).
Ù
Ù
2 puta Ù [
]
brzo biranje (od [1] do [9]).
2[
]
Brisanje unosa
Odustajanje od brzog biranja
Brisanje pojedinačnog unosa
1Pritisnite i zadržite željenu tipku za
1Pronađite željeni unos (str. 21.).
2
Ù [q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
2[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
Ù[
]
Brisanje svih unosa
1
(lijeva soft tipka) Ù
2[q]/[p]: “Erase All” (obriši sve)
Ù
3[q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
4[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
Ù[
]
Brzo biranje
Svakoj stavci u telefonskom imeniku
možete pridružiti tipku za brzo biranje.
Tipke od [1] do [9] mogu se koristiti
kao prečaci za brzo biranje, tako da
jednostavnim pritiskom na jednu tipku
možete birati broj iz imenika.
22
brzo biranje (od [1] do [9]). Ù
Ù[
]
Lančano pozivanje
Ova funkcija vam omogućuje biranje
telefonskih brojeva iz imenika dok
razgovarate. Može se koristiti kako
biste, na primjer, pozvali pristupni
broj pozivne kartice ili PIN bankovnog
računa koje ste pohranili u telefonskom
imeniku, bez da ih ručno otipkate.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2[q]/[p]: “Phonebook” (imenik) Ù
3[q]/[p]: Odaberite željeni unos.
4Pritisnite
za biranje broja.
Napomena:
• Kod pohranjivanja pristupnog broja
pozivne kartice ili PIN-a u imenik kao
jednu stavku, pritisnite
za dodavanje
pauze nakon broja i PIN-a prema potrebi
(str. 18).
Telefonski imenik
• Ako koristite pulsno biranje, morate
pritisnuti [S] prije nego što u koraku 1
] kako biste način pozivanja
pritisnete [
privremeno promijenili na tonsko
biranje. Kada dodajete unose u imenik
preporučujemo dodavanje [S] na početku
telefonskih brojeva koje želite ulančano
birati (str. 21).
Kopiranje stavki
imenika
Kopiranje svih stavaka
1
(lijeva soft tipka) Ù
2[q]/[p]: “Copy All” (kopiraj sve)
Ù
3[q]/[p]: Odaberite slušalicu na koju
želite poslati stavke imenika. Ù
• Kada su kopirani svi unosi, prikazuje se
“Completed” (završeno).
4[
]
Stavke iz imenika možete kopirati
između slušalica.*1
*1
Kompatibilna Panasonic slušalica
Napomena:
• Postavke grupa za stavke imenika se ne
kopiraju.
Kopiranje pojedinačne stavke
1Pronađite željeni unos (str. 21.).
Ù
2[q]/[p]: “Copy” (kopiraj) Ù
3[q]/[p]: Odaberite slušalicu na koju
želite poslati stavku imenika. Ù
• Kada je unos kopiran, prikazuje se
“Completed” (završeno).
• Za daljnje kopiranje drugog unosa:
[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
Ù Pronađite
željeni unos. Ù
4[
]
23
Programiranje
Postavke koje se mogu programirati
Uređaj možete prilagoditi vlastitim zahtjevima programirajući prijenosnom
slušalicom sljedeće postavke. Za pristup funkcijama postoje dvije metode:
–– pretraživanjem izbornika na zaslonu (str. 24.)
–– uporabom izravnih naredbi (str. 26.)
• Izravna naredba je glavni način korišten u ovim uputama za uporabu.
Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike
(središte navigacijske tipke)
1
2Pritisnite [q], [p], [u] ili [t] za odabir željenog glavnog izbornika. Ù
3Pritisnite [q] ili [p] za odabir željene stavke u podizborniku 1. Ù
• U nekim slučajevima ćete možda morati vršiti odabir iz podizbornika 2. Ù
4Pritisnite [q] ili [p] za odabir željene postavke. Ù
• Ovisno o postavci koja se programira, ovaj se korak može razlikovati.
• Za prekid radnje pritisnite [
].
Napomena:
• Tvorničke postavke potražite na stranici 26.
Glavni izbornik Podizbornik 1
Popis
pozivatelja
–
Popis poruka
Reproduciraj novu
poruku
Reproduciraj sve
poruke
Obriši sve poruke*1
Telefonska
tajnica
Pozdrav
(KX-TG8521)
Postavke
Odgovaranje
uključeno*1
Odgovaranje
isključeno*1
24
Podizbornik 2
Str.
–
38
–
45
–
45
–
45
–
46
Započni snimanje*1
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Osnovne postavke*1
Broj zvonjenja
44
Vrijeme snimanja*1
Kôd daljinskog
upravljanja
Nadziranje poziva
44
44
47
48
46
43
–
43
–
43
Programiranje
Glavni izbornik Podizbornik 1
Primljeno
Poslano
Stvori
SMS
Postavke
Interni
poziv
Postavke
vremena
Podešavanje
zvona
(KX-TG8511)
Postavi datum/
vrijeme*1
Alarm podsjetnika
Podešavanje
vremena*1
Glasnoća zvona
Ton zvona
Noćni način rada
Podešavanje zvona
Osnovno
podešavanje
Postavke vremena
Naziv prijenosne
slušalice
Zabranjeni
pozivatelj*1
Podizbornik 2
–
Str.
41
–
40
–
Centar poruka 1*1
Centar poruka 2*1
Pristup kućnoj
centrali #*1
SMS uključeno/
isključeno*1
40
39
39
42
39
–
50
–
16
–
31
–
–
–
–
–
–
Uključeno/isključeno
31
Odgoda zvona
32
Početak/Završetak
32
Odabir grupe
Glasnoća zvona
Slušalice*2
Bazne stanice*1,*2
Ton zvona
Noćni način rada
Uključeno/isključeno
Početak/Završetak
Odgoda zvona
Odabir grupe
Postavi datum/vrijeme*1
32
Alarm podsjetnika
Podešavanje vremena*1
–
–
31
16
31
-
–
32
–
33
25
Programiranje
Glavni izbornik Podizbornik 1
Podizbornik 2
Snaga prijenosa
signala*1
.
Pozadinska slika
Podešavanje Eko
načina rada
Str.
16
-
Boja zaslona
-
Način prikaza
Podešavanje zaslona Pozadinsko
osvjetljenje tipki
Prikaz na LCD zaslonu
tijekom punjenja
Kontrast
Osnovno
podešavanje
Zvuk tipki
-
-
Ograničeni pozivi*1
Mod privatnosti
PIN bazne stanice*1
Način rada
odašiljača*1
Prijavljivanje
Zemlja*1
Odabir bazne
stanice
Jezik
34
Automatski razgovor
Podešavanje
Način biranja
telefonske linije
Recall/Flash funkcija*1
-
*1
16
19
16
19
-
-
34
-
36
Prijavi slušalicu
35
-
32
-
36
Zaslon
15
Ako programirate ove postavke pomoću jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku
pomoću druge slušalice.
*2
KX-TG8521
*1
Programiranje putem izravnih naredbi
1
(središte navigacijske tipke) Ù [#]
2Unesite željeni kôd.
3Odaberite željenu postavku. Ù
• Ovisno o postavci koja se programira, ovaj se korak može razlikovati.
• Za prekid radnje pritisnite [
].
Napomena:
• U sljedećoj tablici, < > označava tvornički zadanu postavku.
Značajka
Popis pozivatelja
Interni poziv
Kôd
[2][1][3]
[2][7][4]
Postavi datum i vrijeme [1][0][1]
26
Podešavanje
-
Sustav*1
Str.
-
38
50
•
16
Programiranje
Značajka
Kôd
Alarm podsjetnika
[7][2][0]
Podešavanje vremena*2
[2][2][6]
Glasnoća zvona
(slušalica)
Glasnoća zvona*4 (bazna
stanica)
*3
Ton zvona*5, *6 (slušalica)
Noćni način rada
(uključeno/isključeno)
Noćni način rada
(početak/završetak)
Noćni način rada
(odgoda zvona)
Noćni način rada
(Odabir grupe)
Naziv prijenosne
slušalice
Zabranjeni pozivatelj
[1][6][0]
[6][0]
[1][6][1]
Podešavanje
Sustav*1
[1]: Alarm1
[2]: Alarm2
[3]: Alarm3
[1]: ID pozivatelja
•
[0]: <Ručno>
[1]-[6]: Razina 1-6 <6>
[0]: Isključeno
[1]-[6]: Razina 1-6 <3>
•
[0]: Isključeno
<Ton zvona 1>
-
Str.
31
-
[2][3][8]
[1]: Uključeno
[0]: <Isključeno>
-
31
[2][3][7]
<23:00/06:00>
-
32
[2][3][9]
[1]:
[2]:
[3]:
[4]:
[0]:
[2][4][1]
[1]-[9]: Kategorija
[1][0][4]
[2][1][7]
Snaga prijenosa
signala
[7][2][5]
Pozadinska slika*7
[1][8][1]
Boja zaslona
[1][8][2]
Način prikaza
[1][9][2]
Pozadinsko
osvjetljenje tipki
Prikaz na LCD zaslonu
tijekom punjenja*8
(pozadinsko osvjetljenje)
Kontrast
(Kontrast zaslona)
[1][9][1]
Zvuk tipki*9
[1][6][5]
Ograničeni pozivi
[2][5][6]
[2][7][6]
[1][4][5]
30 sekundi
<60 sekundi>
90 sekundi
120 sekundi
Bez zvona
32
-
32
-
-
32
-
•
33
•
16
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
•
34
[1]: <Uobičajeno>
[2]: Niska
<Pozadinska slika
1>
[1]-[5]: Boja 1-5
<Boja1>
[1]: <Više stavaka>
[0]: Jedna stavka
[1]: <Uključeno>
[0]: Isključeno
[1]: <Uključeno>
[0]: Isključeno
[1]-[6]: Kontrast
1-6 <Kontrast3>
[1]: <Uključeno>
[0]: Isključeno
-
27
Programiranje
Značajka
Kôd
Automatski razgovor*10
[2][0][0]
Način biranja
[1][2][0]
Recall/Flash
signal*11,*12
[1][2][1]
Način privatnosti*13
[1][9][4]
PIN bazne stanice
[1][3][2]
Način rada odašiljača
[1][3][8]
Prijava slušalice
Odjavljivanje
slušalice
[1][3][0]
Država
[1][3][6]
Odabir bazne stanice
[1][3][7]
[1]: <Ostalo>
[2]: Česka rep.
[3]: Slovačka
<Auto>
[1][1][0]
Zaslon*14
(Izmjena jezika)
[1][3][1]
Podešavanje
[1]: Uključeno
[0]: <Isključeno>
[1]: Pulsno
[2]: <Tonsko>
[0]: <900 msek.>
[1]: <700 msek.>
[2]: <600 msek.>
[3]: <400 msek.>
[4]: <300 msek.>
[5]: <250 msek.>
[*]: <200 msek.>
[#]: <160 msek.>
[6]: <110 msek.>
[7]: <100 msek.>
[8]: <90 msek.>
[9]: <80 msek.>
[1]: Uključeno
[0]: <Isključeno>
Sustav*1
Str.
-
19
•
16
•
19
•
-
•
34
•
36
-
35
-
36
•
32
-
36
<Engleski>
-
15
Podešavanje
Sustav*1
Str.
<0000>
[1]: Uključeno
[0]: <Isključeno>
-
Za telefonsku tajnicu (KT-TG8521)
Značajka
Kôd
Popis poruka
Reproduciraj novu
poruku
Reproduciraj sve
poruke
Obriši sve poruke
Pokretanje snimanja
(snimanje pozdravne poruke)
Reproduciraj
pozdravnu poruku
[3][2][9]
-
-
45
[3][2][3]
-
-
45
[3][2][4]
-
-
45
[3][2][5]
-
•
46
[3][0][2]
-
•
44
[3][0][3]
-
-
44
28
Programiranje
Značajka
Kôd
Tvorničke postavke
(resetiranje na prethodno
[3][0][4]
snimljenu pozdravnu poruku)
Broj zvona
[2][1][1]
[3][0][6]
Podešavanje
Sustav*1
Str.
-
•
44
<4 zvona>
•
47
•
48
-
•
46
Vrijeme snimanja
Kôd daljinskog
upravljanja
Nadziranje poziva
[3][0][5]
<3 Minute>
[3][1][0]
<Uključeno>
-
43
Odgovaranje uključeno
[3][2][7]
-
•
43
Odgovaranje isključeno [3][2][8]
-
•
43
Sustav*1
Str.
Za SMS funkciju
Značajka
Kôd
SMS
[3][5][0]
Centar poruka 1*15
Centar poruka 2*15
Pristupni broj kućne
centrale #
SMS uključeno/
isključeno*16
[3][5][1]
[3][5][2]
Podešavanje
-
-
-
39
•
39
•
39
[3][5][6]
<Isključeno>
•
42
[3][5][7]
<Isključeno>
•
39
Ako je kolona “Sustav” označena, nije potrebno programiranje iste stavke
pomoću druge slušalice.
*2
Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put
kad se primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Za uključivanje ove funkcije odaberite “ID pozivatelja”. Za isključivanje ove
funkcije odaberite “Ručno”. (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja.)
Za korištenje ove funkcije prvo podesite datum i vrijeme (str. 16).
*3
Kada je zvono isključeno prikazuje se [ ] i slušalica ne zvoni za vanjske pozive.
Čak i kada je glasnoća zvona isključena, osnovna jedinica i dalje zvoni za alarm
podsjetnika (str. 31), interne pozive (str. 50) i dojavljivanje (str. 50).
*4
KX-TG8521
*5
Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati
nekoliko sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na
poziv čut ćete ton za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
*6
zadane melodije u ovom uređaju se koriste se uz dozvolu tvrtke © 2009
Copyrights Vision Inc.
*7
Pozadinsku sliku možete podesiti s prikazom datuma i vremena ili bez prikaza
datuma i vremena. Tvornička postavka je s prikazom datuma i vremena.
*8
Možete podesiti pozadinsko svjetlo na zaslonu slušalice dok je na punjenju.
*1
–– “Uključeno”: Pozadinsko svjetlo je uključeno (zatamnjeno).
–– “Isključeno”: Pozadinsko svjetlo se isključuje nakon 10 sekundi punjenja.
*9
Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju
tipku, uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
29
Programiranje
Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informaciju o pozivatelju
nakon što uzmete slušalicu da biste odgovorili na poziv, isključite ovu funkciju.
*11
Recall/flash vrijeme prekida ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. Po
potrebi kontaktirajte dobavljača kućne centrale.
*12
Kada mijenjate regionalne postavke uređaja (str. 32) te ako postavite sljedeće
regionalne kôdove, zadani jezik prikaza bit će kako slijedi:
*10
“Česka rep.” = “100 msek.”
“Slovačka” = “100 msek.”
*13
Za sprečavanje drugih korisnika da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima uključite ovu funkciju.
*14
Kada mijenjate regionalne postavke uređaja (str. 32) te ako postavite sljedeće
regionalne kôdove, zadani jezik prikaza bit će kako slijedi:
“Ostalo” = “Engleski”
“Česka rep.” = “Češki”
“Slovačka” = “Slovački”
*15
Ako odaberete regionalne postavke uređaja (str. 32) na “Česka rep.” ili
“Slovačka”, osnovne postavke će se promijeniti u skladu s odabranom
državom.
*16
Ako odaberete regionalne postavke uređaja (str. 32) na “Česka rep.” ili
“Slovačka”, osnovna postavka će biti “Uključeno”.
30
Programiranje
Posebno programiranje
• Kada je slušalica u uporabi alarm se
neće oglasiti sve dok se ne vrati u stanje
pripravnosti.
Alarm podsjetnika
Noćni način rada
Alarm se oglašava 3 minute u
postavljeno vrijeme. Alarm možete
prikazati s porukom. Za svaku slušalicu
moguće je programirati do 3 različita
alarma. Za svaku slušalicu možete
postaviti jednu od 2 različite mogućnosti
alarma (jednom ili svakodnevno).
Važno:
Noćni način rada omogućuje vam
odabir vremenskog perioda tijekom
kojeg slušalica neće zvoniti u slučaju
dolaznih vanjskih poziva. Ovo je korisna
funkcija kad ne želite da vas netko
ometa, primjerice dok spavate. Noćni
način rada se može postaviti za svaku
slušalicu.
Uporabom značajke grupa u
telefonskom imeniku (str. 21) možete
odabrati grupe pozivatelja na koje
se noćni način rada neće odnositi
i slušalica će zvoniti (samo za
pretplatnike usluge “ID pozivatelja”).
Važno:
• Prethodno postavite datum i vrijeme (16.
stranica).
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][7][2][0]
2Odaberite alarm (od 1 do 3). Ù
3[q]/[p]: Odaberite željenu opciju
alarma. Ù
“Isključeno”
Isključuje alarm. Prijeđite na korak 8.
“Jedanput”
Alarm se oglašava jednom u
postavljeno vrijeme.
“Svaki dan”
Alarm se oglašava svaki dan u
određeno vrijeme. Prijeđite na korak 5.
4Unesite željeni dan i mjesec. Ù
• Pazite da unesete isti format datuma
kao što ste odabrali za opciju “Datum i
vrijeme” na str. 16.
5Postavite željeno vrijeme. Ù
6Unesite poruku podsjetnika (maks.
30 znakova; str. 51.). Ù
7Odaberite željeni ton alarma. Ù
• Preporučamo da odaberete različit
ton alarma od onog koji se koristi za
vanjske pozive.
8
Ù[
]
• Kada je alarm postavljen, prikazuje se
.
Napomena:
• Za zaustavljanje alarma pritisnite bilo koju
brojčanu tipku ili postavite slušalicu na
baznu stanicu ili punjač.
• Prethodno postavite datum i vrijeme (16.
stranica).
• Dodatno uključivanju noćnog načina rada
preporučamo da isključite zvono na baznoj
stanici (str. 27). (KX-TG8521)
• Ako ste podesili alarm, on će oglasiti čak i
ako je uključen noćni način rada.
Uključivanje/isključivanje noćnog
načina rada
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][2][3][8]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù
• Ako ste odabrali “Isključeno”,
pritisnite [
] za izlaz.
3Unesite željeni sat i minute za
početak noćnog načina rada. Ù
• Pritiskom na
možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
4Unesite željeni sat i minute za
završetak noćnog načina rada.
Ù
5[
]
• Kada je noćni način rada postavljen,
prikazuje se [ ].
31
Programiranje
Napomena:
Napomena:
Promjena početka/završetka noćnog
načina rada
Promjena naziva slušalice
• Kako biste ispravili znamenku, pritisnite
[t] ili [u] kako biste kursor pomakli na
znamenku i tada unesite promjenu.
1
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][2][3][7]
2Nastavite od koraka 3 odlomka
“Uključivanje/isključivanje noćnog
načina rada” na stranici 31.
Podešavanje odgode zvona
Ova postavka omogućuje da slušalica
zvoni tijekom noćnog načina rada ako
pozivatelj dovoljno dugo čeka. Nakon
što je prošlo podešeno vrijeme odgode,
slušalica će zvoniti. Ako ste odabrali
“Bez zvona”, slušalica neće nikad
zvoniti tijekom noćnog načina rada.
• Grupe možete također odabrati u koraku 2
na sljedeći način:
Pritisnite [1] do [9]. Ù [
]
Svakoj slušalici možete pridružiti
vlastito ime (“Bob”, “Kuhinja”, i sl.) Ova
značajka je korisna za interne pozive
između slušalica. Možete odabrati da
li će se naziv slušalice prikazivati u
pripravnom stanju. Tvornička postavka
je “Isključeno”. Ako ste odabrali
“Uključeno”, a niste unijeli naziv
slušalice, prikazuje se “Slušalica 1”
do “Slušalica 6”.
1
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][1][0][4]
2Unesite željeni naziv (maksimalno 10
znakova, str. 51).
1
• Ako ne želite unijeti naziv, prijeđite na
korak 3.
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
3
4[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][2][3][9]
Ù
Ù[
]
Napomena:
• Ako je podešeno da telefonska tajnica
odgovara na pozive, ova funkcija neće
raditi.
(KX-TG8521)
Odabir grupa na koje se noćni način
rada neće odnositi
1
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][2][4][1]
2[p]/[q] Odaberite željene grupe.
Ù[
]
• "" se prikazuje pored odabranih brojeva
grupe.
• Za odustajanje od odbrane grupe,
ponovno pritisnite [
]. "" nestaje sa
zaslona.
3
32
Ù[
]
2 puta
Ù
5[
]
Promjena regionalnih postavki
uređaja/Resetiranje bazne
stanice
1
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][1][3][6]
2[p]/[q] Odaberite željenu državu.
Ù
“Other” = države osim Češke i
Slovačke
“Ceska rep.” = Češka
“Slovensko” = Slovačka
3[p]/[q]: “Yes” (da) Ù
Ù[
]
Programiranje
Napomena:
• Sljedeće stavke će se izbrisati ili postaviti
na njihovu zadanu postavku:
–– SMS postavke (29. stranica)
–– Postavke telefonske tajnice
(KX-TG8521, str. 28)
–– Podešavanje vremena
–– Glasnoća zvona bazne stanice
(KX-TG8521)
–– Snaga prijenosa signala bazne stanice
–– Môd privatnosti
–– PIN bazne stanice
–– Način biranja
–– Sve SMS poruke
–– Popis pozivatelja
–– Poruke govorne pošte
–– Ograničeni pozivi
–– Sljedeće stavke će se sačuvati:
–– Datum i vrijeme
–– Naziv slušalice
–– Način rada odašiljača
–– Snimke, uključujući vašu pozdravnu
poruku, poruke pozivatelja i snimljene
razgovore (KX-TG8521)
–– Nadziranje poziva (KX-TG8521)
–– Popis zabranjenih poziva
• Ako u koraku 2 odaberete željenu
državu, sljedeće osnovne postavke će
se promijeniti u skladu s postavkama
odabrane države:
–– Recall/flash vrijeme (str. 28)
–– Jezik prikaza (28. stranica)
–– Centar poruka 1 i 2 (str. 29)
–– SMS uključivanje/isključivanje (str. 29)
• Sukladno vašem odabiru države u koraku
2 jezik najave na telefonskoj tajnici se
mijenja na sljedeći način (KX-TG8521):
–– “Other” = Engleski
–– “Česka rep.” = Češki
–– “Slovensko” = Slovački
• Nakon promjene regionalnih postavki
se
uređaja/resetiranja bazne stanice,
nakratko prikazuje na zaslonu slušalice.
To je normalno, a slušalica se može dalje
koristiti nakon prikaza .
Sprečavanje dolaznih poziva
(samo za pretplatnike na uslugu
ID pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da
odbija pozive s određenih telefonskih
brojeva na koje ne želite odgovoriti
kao što su pozivi akvizitera. Kada je
primljen poziv uređaj ne zvoni dok se
prepoznaje pozivatelj. Ako telefonski
broj odgovara unosu u popisu
zabranjenih poziva, uređaj pozivatelju
šalje ton zauzeća i zatim prekida poziv.
Važno:
• Kada uređaj prima pozive od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva,
poziv se bilježi u popis pozivatelja (38.
stranica) s oznakom [ ] nakon što se
poziv prekine.
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
U popis zabranjenih brojeva možete
pohraniti do 30 telefonskih brojeva
koristeći popis pozivatelja ili izravnim
unošenjem brojeva.
Važno:
• U popis zabranjenih poziva morate
pohraniti broj zajedno s regionalnim
predbrojem.
nnIz popisa pozivatelja:
1[t] ( ):
2[q]/[p]: Odaberite stavku koja će biti
zabranjena. Ù
Ù[
]
3[q]/[p]: ”Zabranjeni broj”
Ù
4[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
Ù[
]
33
Programiranje
nnRučni unos telefonskih brojeva:
Podešavanje ograničenih poziva
1
(središte navigacijske tipke)
]
Ù [#][2][1][7] Ù [
Za slušalicu možete ograničiti poziv
prema određenim telefonskim
brojevima. Možete odrediti do 6
ograničenih poziva i odabrati na koju
slušalicu će se odnositi. Pohranjivanje
regionalnih predbrojeva ograničava
slušalici da bira bilo koji broj iz
pohranjenog regionalnog broja.
2Upišite telefonski broj (maks. 24
znamenki). Ù
• Za brisanje znamenke pritisnite [
3[
].
]
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][2][5][6]
1
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][2][1][7]
2Unesite PIN bazne stanice (zadano:
2[q]/[p]: Odaberite željenu stavku.
• Za izlaz pritisnite [
3Za uređivanje broja:
[
“0000”).
].
] Ù Uredite broj Ù
Ù[
]
Za brisanje broja:
[
] Ù [q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
Ù[
]
Napomena:
• Kada uređujete, pritisnite željenu brojčanu
tipku za dodavanje,
za brisanje.
Mijenjanje PIN-a bazne stanice
(osobni identifikacijski broj)
Važno:
• Ako promijenite PIN, molimo vas zapišite
vaš novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati
PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
najbližem ovlaštenom Panasonic servisu.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][3][2]
2Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN
bazne stanice (zadano: “0000”).
3Unesite novi 4-znamenkasti PIN
bazne stanice.
Ù[
]
Ù
34
• Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite
se najbližem ovlaštenom Panasonic
servisu.
3[q]/[p]: Odaberite slušalicu za koju
ćete ograničiti pozive. Ù [
]
• Prikazuju se sve slušalice prijavljene na
baznu stanicu.
• [] se prikazuje pored odabranih
brojeva slušalica.
• Za odustajanje od odbrane slušalice,
ponovno pritisnite [
]. [] nestaje sa
zaslona.
4
5[q]/[p]: Odaberite mjesto
pohranjivanja.
Ù
6Upišite telefonski broj ili regionalni
predbroj koji želite ograničiti
(maks. 8 znamenki).
Ù
Ù[
]
• Za brisanje ograničenog broja pritisnite
.
Napomena:
• Mjesto pohranjivanja možete odabrati u
koraku 5 na sljedeći način: Pritisnite [1] do
[6]. Ù
Programiranje
1Slušalica:
Prijavljivanje uređaja
Upravljanje dodatnim jedinicama
Dodatne slušalice
Na jednu baznu stanicu može se
prijaviti do 6 slušalica.
Važno:
• Preporučeni modeli dodatnih slušalica
za uporabu s ovim uređajem su
navedeni na str. 4. Ako se koristi drugi
model, određene radnje možda neće
biti dostupne (podešavanje slušalice,
podešavanje bazne stanice i sl.).
Dodatna bazna stanica
Slušalice se mogu prijaviti na
maksimalno 4 bazne stanice,
omogućujući vam dodavanje dodatnih
baznih stanica i proširivanje područja
na kojem koristite slušalicu/e. Ako
slušalicu pomaknete van dosega njene
bazne stanice dok je na baznoj stanici
odabrano “Auto” (str. 36), ona će tražiti
signal druge bazne stanice za pozivanje
ili primanje poziva. Bazna stanica i
slušalice s kojom komunicira zove se
“radio stanica”.
Napomena:
• Stanice su odspojene kad se slušalica
pomakne s jedne radio stanice na drugu.
Prijavljivanje slušalice na baznu stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica
su prethodno prijavljene. Ako iz nekog
razloga slušalica nije prijavljena na
baznu stanicu (na primjer, treperi
čak i kada je slušalica u blizini bazne
stanice), ponovo prijavite slušalicu.
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][3][0]
2[q]/[p]: Odaberite broj bazne
stanice. Ù
• Ovaj broj slušalica koristi samo kao
referentni broj.
3Osnovna jedinica:
Izvršite postupak za vaš model.
nnKX-TG8511
Pritisnite i držite [ ] otprilike 5
sekundi. (Nema tona za prijavu.)
nnKX-TG8521
Pritisnite i držite [ ] oko 5 sekundi
dok se ne oglasi ton za prijavu.
• Ako sve prijavljene slušalice počnu
zvoniti, ponovo pritisnite istu tipku za
prekid. Zatim ponovite ovaj korak.
• Sljedeći korak mora biti izvršen unutar
90 sekundi.
4Slušalica:
Čekajte da se prikaže “PIN baze”.
Ù Unesite PIN baze (zadano:
“0000”). Ù
• Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
najbližem ovlaštenom Panasonic servisu.
• Kada je slušalica uspješno prijavljena,
prikazuje se .
Napomena:
• Tijekom prijavljivanja na svim prijavljenim
slušalicama se prikazuje “Prijava baze u
tijeku”.
• Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu
pogledajte priručnik za instaliranje dodatne
slušalice.
35
Programiranje
Napomena:
Odabir bazne stanice
Ako je odabrana opcija “Auto”,
slušalica automatski koristi bilo koju
slobodnu baznu stanicu na koju je
prijavljena. Ako je odabrana određena
bazna stanica, slušalica poziva i prima
pozive samo preko te određene bazne
stanice. Ako je slušalica van dometa
bazne stanice, pozivanje nije moguće.
1
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][1][3][7]
2[q]/[p]: Odaberite broj željene bazne
stanice ili “Auto”. Ù
• Za prijavu slušalice na drugu baznu
stanicu ili ponovo na istu baznu stanicu,
pogledajte upute na str. 35.
Povećavanje dometa bazne
stanice
Možete povećati domet signala bazne
stanice koristeći DECT odašiljač.
Molimo vas koristite isključivo
Panasonicov DECT odašiljač naveden
na 4. stranici. Za detalje kontaktirajte
vašeg prodavača Panasonica.
Važno:
• Prije prijave odašiljača na ovu baznu
stanicu morate uključiti način rada
odašiljača.
• Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
• Slušalica traži baznu stanicu.
Odjavljivanje slušalice
Slušalica može otkazati svoju prijavu
(ili prijavu druge slušalice) koja je
pohranjena u baznu stanicu. To
omogućuje slušalici da završi svoju
bežičnu vezu sa sustavom.
Podešavanje načina rada odašiljača
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][3][8]
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][3][1]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
• Prikazuju se sve slušalice prijavljene na
baznu stanicu.
Napomena:
2[q]/[p]: Odaberite slušalicu koju
želite odjaviti. Ù
3[q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
• Čuje se ton potvrde.
• Slušalica se ne oglašava zvučnim
signalom kada odjavljuje svoju prijavu.
4[
]
Odjavljivanje bazne stanice
Slušalica može odjaviti baznu stanicu
na koju je prijavljena. To omogućuje
baznoj stanici da završi svoju bežičnu
vezu sa sustavom.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][1][3][9]
2[q]/[p]: Odaberite baznu stanicu
koju želite odjaviti. Ù
3[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
36
Ù[
]
Ù
Ù[
]
• Nakon uključivanja/isključivanja odašiljača
.
na zaslonu slušalice nakratko treperi
To je normalno, a slušalica se može dalje
koristiti nakon prikaza .
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID
pozivatelja – Caller ID
Važno:
• Uređaj je kompatibilan s uslugom ID
pozivatelja. Za korištenje funkcija ID
pozivatelja morate biti prijavljeni na uslugu
ID pozivatelja. Obratite se vašem davatelju
usluga za dodatne informacije.
Funkcije ID pozivatelja
Kada se prima vanjski poziv prikazuje
se telefonski broj pozivatelja.
Informacije o pozivatelju za zadnjih 50
pozivatelja se zapisuju u popis poziva
od najnovijeg prema najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
–– “Nije dostupan”: Pozivatelj zove iz
područja koje ne podržava uslugu broja
pozivatelja.
–– “Osobni poziv”: Pozivatelj je na
vlastiti zahtjev prikrio svoje podatke.
• Ako je uređaj spojen na kućnu centralu,
podaci o pozivatelju možda neće biti
pravilno zaprimljeni. Kontaktirajte
dobavljača kućne centrale.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga
tretira kao propušteni poziv i prikazuje
se . To vam daje na znanje da morate
pogledati popis pozivatelja kako bi
vidjeli tko vas je zvao dok ste bili
odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja
pogledan samo jedan propušteni poziv
(str. 38), nestaje sa zaslona. Kada
primite drugi novi poziv,
se ponovno
prikazuje.
Napomena:
• Čak i ako postoje nepregledani propušteni
će nestati sa zaslona u
pozivi,
pripravnom stanju ako se izvrše sljedeće
radnje na jednoj od prijavljenih slušalica:
–– slušalica stavljena na baznu stanicu ili
punjač.
].
–– pritisnuto je [
Prikaz imena iz telefonskog imenika
Kada je primljena informacija o
pozivatelju i ona odgovara telefonskom
broju pohranjenom u telefonskom
imeniku, ime pohranjeno u imeniku se
prikazuje i bilježi u popis pozivatelja.
Postavke grupa u telefonskom
imeniku
Postavke grupa vam mogu pomoći pri
identificiranju pozivatelja na način da
za različite grupe pozivatelja koristite
različite tonove zvona. Kada u imenik
dodajete novi unos, možete ga dodati
željenoj grupi (str. 21). Kada primate
poziv pozivatelja koji je u određenoj
grupi, prikazuje se boja grupe i zazvonit
će zvono koje ste dodijelili toj grupi.
Promjena vrste zvona za grupu
Ako odaberete “Osnovno zvono”,
uređaj će koristiti ton zvona kojega ste
odabrali postupkom na stranici 27. kod
dolaznog poziva iz te grupe. Tvornička
postavka je “Osnovno zvono”.
1
(lijeva soft tipka) Ù
2[q]/[p] “Category” (grupa) Ù
3[q]/[p]: Odaberite željenu grupu. Ù
4[q]/[p]: Odaberite trenutnu postavku
tona zvona grupe. Ù
5[q]/[p]: Odaberite željeni ton zvona.
Ù
6[
]
Promjena pozadinske boje za grupu
Ako odaberete “Osnovna boja”,
uređaj će koristiti boju koju ste
odabrali postupkom na stranici 27. kod
dolaznog poziva iz te grupe.
37
Usluga ID pozivatelja
Tvornička postavka je “Osnovna
boja”.
1
(lijeva soft tipka) Ù
2[q]/[p]: “Category” (grupa) Ù
3[q]/[p]: Odaberite željenu grupu. Ù
4[q]/[p]: Odaberite trenutnu postavku
za pozadinsku boju grupe. Ù
5[q]/[p]: Odaberite željenu boju. Ù
6[
]
Uređivanje broja pozivatelja prije
uzvraćanja poziva
1[t] ( )
2[q]/[p]: Odaberite željenu stavku.
Ù
• Kad je odabran prikaz za više stavaka,
detaljne informacije o pozivatelju
možete vidjeti pritiskom na
.
3
Ù Uredite broj.
• Pritisnite brojčanu tipku (od [0] do [9])
za dodavanje ili
za brisanje.
4[
]
Brisanje odabranih informacija o
pozivatelju
Popis pozivatelja
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti popisu
pozivatelja u datom trenutku.
• Provjerite je su li na uređaju ispravno
postavljeni datum i vrijeme (16. stranica).
Pregledavanje popisa pozivatelja
i uzvratni poziv
1[t] ( )
2Pritisnite [q] za pregledavanje od
najnovijeg poziva ili pritisnite [p] za
pregledavanje od najstarijeg poziva.
1[t] ( )
2[q]/[p]: Odaberite željenu stavku.
3
Ù [q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
Ù[
]
Brisanje svih informacija o
pozivatelju
1[t] ( )
2
Ù [q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
Ù[
]
• Kad je odabran prikaz za više stavaka,
detaljne informacije o pozivatelju možete
vidjeti pritiskom na
.
Pohranjivanje informacije o
pozivatelju u telefonski imenik
3Za uzvratni poziv pritisnite [
1[t] ( )
2[q]/[p]: Odaberite željenu stavku.
izlaz pritisnite [
Napomena:
]. Za
].
• Ako je stavka već pregledana ili
odgovorena, prikazuje se "" čak i kada je
stavka pregledana ili odgovorena pomoću
druge slušalice.
• Ako poziv odgovara stavci u popisu
zabranjenih poziva, broj je zabilježen s
oznakom
(33. stranica).
38
Ù
Ù
3[q]/[p]: “Telefonski imenik” Ù
4Za pohranjivanje imena nastavite
od 2. koraka postupka “Dodavanje
unosa” na str. 21.
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS-a
SMS vam dozvoljava slanje i primanje
tekstualnih poruka između drugih
telefona za fiksnu liniju i mobilnih
telefona koji podržavaju kompatibilne
SMS mreže i funkcije.
Važno:
• Za korištenje SMS funkcija, morate:
–– biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/
ili primjerenu uslugu poput SMS-a.
–– utvrditi da je SMS uključen.
–– utvrditi da su ispravno uneseni brojevi
centara za poruke.
Za detalje i dostupnost obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru.
Napomena:
• Ukupno 47 poruka (sa 160 znakova po
poruci) može biti spremljeno. Ukupno ih
može biti više od 47 ako je dužina poruke
manja od 160 znakova po poruci.
• Ako je uređaj spojen na kućnu centralu,
nećete biti u mogućnosti koristiti SMS
usluge.
Spremanje brojeva SMS
centara za poruke
Brojevi SMS centara za poruke moraju
biti spremljeni kako bi se poruke mogle
slati i primati.
• Za više informacija obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru.
• Ako promijenite regionalne postavke
bazne stanice/resetirate baznu stanicu,
pohranjeni brojevi centra za poruke će
se izbrisati ili promijeniti (str. 29). U tom
slučaju ponovo pohranite brojeve ako je
potrebno.
1Za pohranjivanje
“Centar poruka 1”:
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][3][5][1]
Za pohranjivanje
“Centar poruka 2”:
(središte navigacijske tipke)
Ù [#][3][5][2]
2Ako je potrebno, uredite broj. Ù
Ù[
Uključivanje/
isključivanje SMS-a
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][5][7]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
]
]
Napomena:
• Za korisnike kućne centrale:
–– Morate dodati pristupni broj kućne
centrale i umetnuti pauzu na početak
broja Centra za poruke 1.
–– Ako za SMS koristite samo broj Centra
za poruke 1, taj broj kakav je (bez
dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji
ili biranja pauze) pohranite pod Centar
za poruke 2.
39
SMS (Short Message Service)
• Ako je vaš uređaj spojen na kućnu
centralu, pohranite broj za pristup kućnoj
centrali (42. stranica).
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove poruke
1
Ù
(središte navigacijske tipke)
Ù
2[q]/[p]: “Stvori” Ù
• Ako je prikazano “pKoristiti
zadnji tekst?”, pritiskom na [p]
možete iskoristiti tekst poruke koju ste
zadnju pisali.
3Unesite poruku. Ù
• Pritiskanjem tipke
možete
promijeniti način unosa slova. (str. 51)
4Unesite telefonski broj odredišta
(maks. 20 znamenki). Ù
Uporabom popisa za ponovno
biranje:
[u] ( ) Ù [q]/[p]: Odaberite
broj telefona. Ù
2 puta
Uporabom popisa pozivatelja:
[t] ( ) Ù [q]/[p]: Odaberite
kontakt. Ù
2 puta
Uporabom telefonskog imenika:
Ù [q]/[p]: Odaberite stavku iz
imenika. Ù
2 puta
5Za spremanje poruke odaberite “Da”.
Ù
6Za slanje poruke pritisnite
.
• Za odustajanje od slanja pritisnite
[
].
Napomena:
• Ovaj uređaj podržava SMS poruke do
612 slova, međutim maksimalni broj slova
koje možete primiti ili poslati može biti
ograničen od vašeg davatelja SMS usluge/
telekom operatera. Za detalje se obratite
vašem davatelju SMS usluge/telekom
operateru.
• Ako vaša poruka sadrži više od 160
znakova, znači da je poruka duga, pa
se prikazuje “**Duga poruka**”. Vaš
davatelj usluge/telekom operater dugu
poruku može tretirati različito od ostalih
poruka. Za detalje se obratite vašem
davatelju usluge/telekom operateru.
40
Uređivanje/slanje spremljene
poruke
1
Ù
(središte navigacijske tipke)
Ù
2[q]/[p]: “Popis poslanih” Ù
3Za čitanje spremljene poruke
pritisnite [q] ili [p]: da odaberete
poruku. Ù
4Za uređivanje poruke:
Ù [q]/[p]: “Uredi poruku”
Ù
Ù Nastavite od koraka 3,
“Pisanje i slanje nove poruke” na
str. 40.
Za slanje poruke:
Ù [q]/[p]: “Pošalji” Ù
Ù Pritisnite i zadržite
za brisanje
svih brojeva. Ù Nastavite od koraka
4, “Pisanje i slanje nove poruke” na
str. 40.
Brisanje spremljenih poruka
1
Ù
(središte navigacijske tipke)
Ù
2[q]/[p]: “Popis poslanih” Ù
3[q]/[p]: Odaberite poruku. Ù
4
Ù [q]/[p]: “Obriši” Ù
• Za brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”. Ù
5[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
Ù[
]
SMS (Short Message Service)
Primanje poruke
Uređivanje/prosljeđivanje
poruke
Kada je primljena SMS poruka:
1Dok čitate primljenu poruku pritisnite
–– Prikazuje se “Primanje SMS poruke”.
–– čuje se ton (ako je zvono slušalice
uključeno)
–– prikazuje se
s ukupnim brojem
novih (nepročitanih) SMS poruka.
Čitanje primljene poruke
1
(središte navigacijske tipke)
Ù
Ù
2[q]/[p]: “Primljeno” Ù
3[q]/[p]: Odaberite poruku.
• Već pročitane poruke označene su s
"", čak i ako su pročitane uporabom
druge slušalice.
Ù
• Za brisanje poruke pritisnite
[q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
4Pritisnite
da pročitate sadržaj
poruke.
Napomena:
• Za pozivanje pošiljatelja poruke pritisnite
[ ].
Odgovaranje na poruku
1Dok čitate primljenu poruku pritisnite
.
2[q]/[p]: “Odgovori” Ù
3Upišite poruku (51. stranica). Ù
4Ako je potrebno, uredite telefonski
broj odredišta. Ù
5Nastavite od 5. koraka uputa
.
2[q]/[p]: “Uredi poruku” Ù
3Nastavite od 3. koraka uputa
“Pisanje i slanje nove poruke” str. 40.
Brisanje primljenih poruka
1Dok čitate primljenu poruku pritisnite
.
2[q]/[p]: “Obriši” Ù
• Za brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”. Ù
3[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
Ù[
]
Spremanje broja pošiljatelja u
telefonski imenik
1Dok čitate primljenu poruku pritisnite
.
2[q]/[p]: “Dodaj u imenik” Ù
3Za pohranjivanje imena nastavite
od 2. koraka postupka “Dodavanje
unosa” na str. 21.
Uređivanje broja pošiljatelja prije
uzvraćanja poziva
1Dok čitate primljenu poruku pritisnite
.
2[q]/[p]: “Uredi i zovi” Ù
3Uredite broj. Ù [ ]
“Pisanje i slanje nove poruke” str. 40.
41
SMS (Short Message Service)
Ostale postavke
Spremanje pristupnog broja
kućne centrale (samo za
korisnike kućne centrale)
Spremite vaš pristupni broj kućne
centrale (maksimalno 4 znamenke)
za pravilno slanje SMS poruka. Kada
šaljete SMS poruke na brojeve iz
imenika ili iz popisa za uzvraćanje
poziva, pristupni broj kućne centrale
se briše. Tvornička postavka je
“Isključeno”.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][5][6]
2[q]/[p]: “Uključeno” Ù
3Ako je potrebno, upišite vaš pristupni
kôd kućne centrale i unesite pauzu.
Ù
Ù[
]
42
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica
Dostupno za:
KX-TG8521
Telefonska tajnica može odgovoriti i
snimiti pozive umjesto vas kada niste u
mogućnosti javiti se. Isto tako možete
snimiti telefonski razgovor.
(strana 20)
Također možete podesiti uređaj da
reproducira pozdravnu poruku ali ne
snima poruke pozivatelja. Odaberite
“Samo pozdrav” kao postavku
vremena snimanja (48. stranica).
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj
tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu
poruku itd.) u datom trenutku.
• Kada pozivatelji ostavljaju poruke uređaj
bilježi datum i vrijeme za svaku poruku.
Utvrdite da su datum i vrijeme ispravno
postavljeni (16. stranica).
Kapacitet memorije (uključujući i
vašu pozdravnu poruku)
Ukupni kapacitet snimanja je oko 40
minuta. Maksimalno se može snimiti 64
poruke.
Napomena:
• Ako se memorija za poruke napuni:
–– na zaslonu slušalice se prikazuje
“Memorija puna”
–– indikator uključene tajnice na baznoj
stanici brzo treperi kada se uključi
telefonska tajnica.
• Kada se memorija za poruke napuni:
–– ako koristite prethodno snimljenu
pozdravnu poruku, uređaj automatski
prebacuje na drugu prethodno
snimljenu pozdravnu poruku kojom moli
pozivatelje da ponovo nazovu kasnije.
–– ako ste snimili vašu vlastitu pozdravnu
poruku, ista poruka se i dalje objavljuje
pozivateljima iako se njihove poruke ne
snimaju.
Uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice
• Tvornička postavka telefonske tajnice je
“uključeno”.
Bazna stanica
Pritisnite
za uključenje/isključenje
telefonske tajnice.
• Kada je telefonska tajnica uključena,
svijetli indikator statusa.
Slušalica
1Uključivanje:
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][2][7]
Isključivanje:
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][2][8]
2[
]
Napomena:
• Kada je telefonska tajnica uključena, pored
.
ikone baterije prikazuje se
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko
zvučnika slušalice možete slušati
poziv. Za podešavanje glasnoće
zvučnika pritisnite više puta [p] ili [q].
Pritiskom tipke [ ] na slušalici možete
odgovoriti na poziv. Nadziranje poziva
se može podesiti za svaku slušalicu.
Tvornička postavka je “Uključeno”.
43
Telefonska tajnica
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][1][0]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù[
Ù
]
Pozdravna poruka
Kada uređaj odgovara na poziv,
pozivateljima se reproducira pozdravna
poruka. Možete koristiti:
- vašu vlastitu pozdravnu poruku
- prethodno snimljenu pozdravnu
poruku
Snimanje vaše pozdravne poruke
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][0][2]
2[q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
3Nakon zvuka bipa, držite slušalicu
na udaljenosti od oko 20 cm i
razgovijetno govorite u mikrofon
(maksimalno 50 sekundi).
4Pritisnite
za zaustavljanje
snimanja.
5[
]
Uporaba tvornički snimljene
pozdravne poruke
Na uređaju se nalaze 2 prethodno
snimljene pozdravne poruke:
–– Ako obrišete ili ne snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima
reproducira tvornički snimljenu poruku i
moli ih da ostave poruku.
–– Ako je vrijeme snimanja poruke (48.
stranica) postavljeno na “Samo pozdrav”,
poruke pozivatelja se neće snimiti, a
uređaj reproducira drugačiju tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj moli
korisnike da nazovu ponovo.
44
Resetiranje prethodno snimljene
pozdravne poruke
Želite li koristiti prethodno snimljenu
poruku nakon što snimite vlastitu
pozdravnu poruku, morate izbrisati
vlastitu poruku.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][0][4]
2
Ù[
]
Reproduciranje pozdravne
poruke
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][0][3]
2[
]
Preslušavanje poruka
pomoću bazne stanice
Kada su snimljene nove poruke, na
baznoj stanici treperi [u]. Pritisnite [u].
• Ako su snimljene nove poruke, bazna
stanica reproducira nove poruke.
• Ako nema novih poruka, bazna stanica
reproducira sve poruke.
Napomena:
• Kada indikator statusa telefonske tajnice
na baznoj stanici brzo treperi, memorija za
poruke je puna (“Kapacitet memorije”, 43.
stranica).
Upravljanje telefonskom tajnicom
tijekom reprodukcije
Tipka
Radnja
[p] ili [q]
Podešavanje glasnoće
zvučnika
[4]
Ponavljanje poruke*1
[¢]
Preskakanje poruke
Telefonska tajnica
3Za kraj pritisnite [
Tipka
Radnja
[n]
Zaustavljanje
reprodukcije
[×]
Brisanje poruke koja se
reproducira
*1
Ako se pritisne u prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna
poruka.
• Ako je stavka već preslušana, prikazuje se
"" čak i ako je preslušana pomoću druge
slušalice.
• “Poruka” se prikazuje u popisu poruka
za bilo koje snimljene razgovore ili ako
uređaj ne može zaprimiti informacije o
pozivatelju.
Rukovanje telefonskom tajnicom
Brisanje svih poruka
Pritisnite dvaput [×] dok uređaj nije u
uporabi.
].
Napomena:
(središte navigacijske tipke) Ù
Ù
Tipka
Radnja
Preslušavanje poruka
pomoću slušalice
[p] ili [q]
Podešavanje glasnoće
prijemnika slušalice
ili zvučnika (tijekom
reprodukcije)
Kada su snimljene nove poruke, na
slušalici se prikazuje
s ukupnim
brojem novih poruka.
[1] ili [t]
Ponavljanje poruke
(tijekom reprodukcije)*1
[2] ili [u]
Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)*2
1Preslušavanje novih poruka:
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][2][3]
[3]
Preslušavanje svih poruka:
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][2][4]
[4]
2Za kraj pritisnite [
].
[5]
Napomena:
Pristup izborniku
“Podešavanje”
.
Reprodukcija novih
poruka
Reprodukcija svih
poruka
• Za prebacivanje na prijemnik pritisnite
[ ].
• Ako je na zaslonu prikazano “Memorija
i ukupni broj novih poruka se
puna”,
ne prikazuje.
[6]
Reprodukcija
pozdravne poruke
[7][6]
Snimanje pozdravne
poruke
Preslušavanje poruka iz popisa
poruka
[8]
Uključenje telefonske
tajnice
Možete odabrati stavku koju želite
reproducirati.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][2][9]
2[q]/[p]: Odaberite željenu stavku iz
popisa poruka. Ù
Pauziranje poruke*3
[9] ili
Prekidanje snimanja
Prekidanje
reprodukcije
[0]
Isključenje telefonske
tajnice
• Odabranu poruku možete obrisati na
Ù [p]/[q] : ”Yes”
sljedeći način:
(da) Ù
45
Telefonska tajnica
Tipka
Radnja
[S][4]*4
Brisanje poruke
koja se trenutno
reproducira
[S][5]
Brisanje svih poruka
[S][6]
Resetiranje prethodno
snimljene pozdravne
poruke
Daljinsko upravljanje
Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke,
reproducira se prethodna poruka, osim u
slučaju reprodukcije iz popisa poruka.
*2
Kad reproducirate poruku iz popisa poruka,
uređaj zaustavlja reprodukciju poruke i prikaz
se vraća natrag na popis poruka.
*3
Za nastavak reprodukcije: [q]/[p]:
“Reprodukcija” Ù
*4
Brisati možete i na sljedeći način:
Ù
[q]/[p]: ”Yes” (da) Ù
*1
Kôd daljinskog pristupa
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa
mora biti unesen kada daljinski
upravljate telefonskom tajnicom. Taj
kôd sprečava neovlaštene osobe da
daljinski preslušavaju vaše poruke.
Važno:
• Kako bi daljinski upravljali telefonskom
tajnicom prvo morate postaviti kôd
daljinskog pristupa.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][0][6]
Uzvraćanje poziva (samo
za korisnike usluge broja
pozivatelja)
2Za uključivanje daljinskog upravljanja
Ako je za poziv primljena informacija o
pozivatelju, možete mu uzvratiti poziv
dok slušate poruku.
1Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2[q]/[p]: “Povratni poziv” Ù
Uređivanje broja prije uzvraćanja
poziva
1Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2[q]/[p]: “Uredi i zovi” Ù
3Uredite broj. Ù [ ]
unesite 3-znamenkasti kôd
daljinskog pristupa.
3
Ù[
]
Deaktiviranje daljinskog upravljanja
Pritisnite [S] u koraku 2 uputa za
“Pristupni kôd za daljinsko upravljanje”
na str. 46.
• Time brišete upisani pristupni kôd za
daljinsko upravljanje.
Daljinsko upravljanje
telefonskom tajnicom
1Na telefonu s tonskim biranjem
Brisanje svih poruka
unesite svoj telefonski broj.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][2][5]
2[q]/[p]: “Yes” (da) Ù
Koristeći telefon s tonskim biranjem
možete nazvati svoj telefonski broj
s drugog mjesta i pristupiti uređaju
da preslušate poruke ili promijenite
postavke telefonske tajnice.
Ù[
]
2Kad započne pozdravna poruka,
unesite pristupni kôd za daljinsko
upravljanje.
• Uređaj objavljuje broj novih poruka.
3Unesite daljinsku naredbu.
4Kad završite, poklopite.
46
Telefonska tajnica
Napomena:
• Također možete ostaviti poruku kao i bilo
koji vanjski pozivatelj. Nakon početka
pozdravne poruke pritisnite [S] za
preskakanje pozdravne poruke te snimite
vašu poruku nakon zvučnog signala.
Daljinske naredbe
Tipka
Radnja
[1]
Ponavljanje poruke (tijekom
reprodukcije)*1
[2]
Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)
[4]
Reprodukcija novih poruka
[5]
Reprodukcija svih poruka
Reprodukcija pozdravne
poruke
Snimanje pozdravne
poruke
Prekidanje snimanja
Prekidanje reprodukcije
Isključenje telefonske
tajnice
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
[6]
[7]
[9]
[0]
[S][4]
[S][5]
[S][6]
[S][#]
Brisanje svih poruka
Resetiranje na tvornički
snimljenu pozdravnu
poruku (tijekom
reprodukcije pozdravne
poruke)
Za završetak daljinskog
upravljanja (ili prekinite
liniju)
Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke,
reproducira se prethodna poruka.
*1
Daljinsko uključivanje telefonske
tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena,
možete ju daljinski uključiti.
3Unesite kôd za daljinsko upravljanje
unutar 10 sekundi nakon dugačkog
bip signala.
• Reproducira se pozdravna poruka.
• Možete prekinuti liniju ili ponovno
unijeti svoj kôd za daljinsko upravljanje
i započeti s daljinskim upravljanjem
(str. 46.).
Postavke telefonske
tajnice
Broj zvona prije nego uređaj
odgovori na poziv
Pod “Broj zvona” možete podesiti
koliko će puta uređaj zvoniti prije nego
odgovori na poziv. Možete odabrati
2 do 6 zvona ili “Auto”. Tvornička
postavka je “4 zvonjenja”.
“Auto”: Telefonska tajnica uređaja
odgovara nakon 2. zvona kada je
snimljena nova poruka ili nakon 5.
zvona kada nema novih poruka. Ako
zovete vaš uređaj s udaljene lokacije da
preslušate nove poruke (46. stranica),
znati ćete da nema novih poruka kada
uređaj zazvoni 3 puta. Tada možete
prekinuti vezu bez plaćanja poziva.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][2][1][1]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
]
Za pretplatnike usluge govorne pošte
Za primanje govorne pošte i ispravnu
uporabu telefonske tajnice molimo
obratite pažnju na sljedeće:
• Za korištenje usluge govorne pošte
(str. 49) koju pruža vaš davatelj usluge/
telefonski operater umjesto usluge
telefonske tajnice, isključite telefonsku
tajnicu (str. 43).
1Na telefonu s tonskim biranjem
unesite svoj telefonski broj.
2Neka telefon odzvoni 9 puta.
• Čuje se dugački bip signal.
47
Telefonska tajnica
• Za uporabu telefonske tajnice ovog
uređaja umjesto usluge govorne pošte
koju pruža vaš davatelj usluga/telekom
operater, molimo vas obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru da
vam isključi vašu uslugu govorne pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telekom operater to
ne može učiniti:
–– Postavite postavku “Broj zvona”
tako da telefonska tajnica odgovara
na pozive prije nego se uključi usluga
govorne pošte vašeg davatelja
usluga/telekom operatera. Potrebno
je provjeriti broj zvona potrebnih za
aktiviranje usluge govorne pošte
kod vašeg davatelja usluga/telekom
operatera prije mijenjanja ove postavke.
–– Promijenite broj zvona usluge govorne
pošte tako da telefonska tajnica može
prva odgovoriti na poziv. Da to učinite
obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru.
Vrijeme snimanja za pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno vrijeme
snimanja poruka za svakog pozivatelja.
Tvornička postavka je “3 minute”.
1
(središte navigacijske tipke) Ù
[#][3][0][5]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù[
]
Odabir opcije “Samo pozdrav”
Ako odaberete opciju “Samo
pozdrav”, uređaj će biti podešen
tako da pozivateljima uputi pozdravnu
poruku bez snimanja poruka.
Odaberite “Samo pozdrav” u koraku
2 odlomka “Vrijeme snimanja za
pozivatelja” na str. 48.
48
Napomena:
• Kada odaberete “Samo pozdrav”:
–– Ako ne snimite vašu vlastitu poruku,
uređaj će reproducirati tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj
moli pozivatelje da ponovo nazovu
kasnije.
–– Ako koristite vašu vlastitu poruku,
snimite pozdravnu poruku u kojoj ćete
zamoliti pozivatelje da ponovo nazovu
kasnije (44. stranica).
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog
odgovaranja na poziv koju pruža vaš
davatelj usluge/telekom operater.
Nakon što se prijavite na ovu uslugu,
sustav govorne pošte vašeg davatelja
usluge/telekom operatera za vas
odgovora na pozive kada niste u
mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada
vam je linija zauzeta. Poruke snima vaš
davatelj usluge/telekom operater, ne
vaš telefon. Kada imate nove poruke na
slušalici se prikazuje ako je dostupna
usluga označavanja poruke. Molimo
vas obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru za detalje o ovoj
usluzi.
Važno:
• Ako
i dalje ostaje na zaslonu čak i
nakon što ste preslušali nove poruke,
simbol isključite tako da pritisnete i držite
tipku [#] 2 sekunde.
• Za uporabu usluge govorne pošte koju
nudi vaš davatelj usluge/telekom operater
umjesto telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (43 stranica). Detalje
potražite na stranici 47. (KX-TG8521)
49
Interni poziv /Funkcija lociranja položaja telefona (Interfon/Locator)
Interni poziv
Interni razgovor se može vršiti između
slušalica koje pripadaju istoj radio
stanici.
Napomena:
• Primite li vanjski poziv tijekom internog
razgovora, čut ćete 2 tona. Za odgovor na
poziv pritisnite [
] i potom pritisnite
[
].
• Kada pozivate slušalicu, pozivana slušalica
zvoni 1 minutu.
(središte navigacijske tipke) Ù
2[q]/[p]: Odaberite željenu jedinicu.
Ù
• Za prekid pozivanja pritisnite [
].
3Kada završite razgovor pritisnite
[
]
Odgovaranje na interni poziv
1Pritisnite [ ] kako biste odgovorili.
2Kada završite razgovor pritisnite
[
Vanjski pozivi mogu se proslijediti
između 2 slušalice koje pripadaju istoj
radio stanici.
Dvije slušalice koje pripadaju istoj
radio stanici mogu istovremeno
održati konferencijski poziv s vanjskim
sugovornikom.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
za stavljanje poziva na čekanje.
Ostvarivanje internog poziva
1
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi
]
Lociranje slušalice
Pritiskanjem tipke [ ] na baznoj stanici
možete locirati zagubljenu slušalicu.
• Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
Za prekid pozivanja ponovo pritisnite
istu tipku ili [
] na slušalici.
2[q]/[p]: Odaberite željenu jedinicu.
Ù
3Pričekajte da pozvana strana
odgovori.
• Ako pozivana stranka ne odgovori,
pritisnite
za povratak na vanjski
poziv.
4Za završetak preusmjeravanja:
Pritisnite [
].
• Vanjski će se poziv preusmjeriti na
odredišnu jedinicu.
Za uspostavljanje konferencijskog
poziva:
Pritisnite [
].
• Za napuštanje konferencijskog
razgovora pritisnite [
]. Preostala 2
sugovornika mogu nastaviti razgovor.
• Za stavljanje vanjskog poziva na
čekanje pritisnite [
]. Za nastavak
konferencijskog razgovora pritisnite
[
].
Napomena:
• Ako se želite vratiti na vanjski poziv nakon
što je druga slušalica odgovorila na poziv
pritisnite [
].
Odgovaranje na preusmjereni poziv
Pritisnite [
50
] za odgovaranje na poziv.
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka brojčana tipka ima više
dodijeljenih znakova. Znakovi koje je moguće unijeti ovisi o načinu unosa znakova
(str. 51).
–– Pritisnite [t] ili [u] za pomicanje kursora lijevo ili desno.
–– Pritisnite brojčane tipke za upis slova i brojeva.
–– Pritisnite
za brisanje slova ili broja označenog kursorom. Pritisnite i zadržite
za
brisanje svih slova i brojeva. Pritisnite [S] (Aa) za promjenu između velikih i malih slova.
–– Za upis drugog slova koji se nalazi na istoj tipki pritisnite [u] za pomicanje kursora na
sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku.
–– Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo će ostati
upisano, a kursor se pomiče na sljedeće mjesto.
Načini unosa znakova
Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ),
prošireni1 (AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirilični (АБВ). Za SMS poruke, dostupni su
latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), i prošireni1 (AÄÅ) načini unosa znakova.
Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim
pritiskom na tipku za biranje možete odabrati koji se znak unosi.
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
Ù [q]/[p]: Odaberite način unosa znakova. Ù
Napomena:
•
u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
• Brojčane tipke označene s *1, *2 i *3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene
znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2, i *3.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
51
Korisne informacije
Tablica grčkog alfabeta (ABΓ)
Proširena1 tablica slova (AÄÅ)
• Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: øŴŷ
Proširena2 tablica znakova (SŚŠ) (nije dostupno za SMS)
• Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
Tablica ćiriličnog pisma (AБВ) (nije dostupno za SMS)
52
Korisne informacije
Poruke grešaka
Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.
Poruka greške
Uzrok/rješenje
Base no power
ili
No link to base.
Reconnect main
base AC adaptor.
• Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom.
Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovo.
Check Phone Line
• Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je spojen
pogrešno. Provjerite spojeve (10. stranica).
Error* 1
• Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
Failed
• Pogrešno kopiranje imenika (23. stranica). Provjerite je li druga
slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i pokušajte ponovo.
Incomplete
• Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite nepotrebne
unose iz imenika druge slušalice (primatelja) i pokušajte
ponovo.
Invalid Number
• Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj pohranjen u
imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje koji je
duži od 20 znamenki.
• Odspojite AC adapter bazne stanice u svrhu resetiranja.
Spojite adapter i pokušajte ponovo.
• Možda je poništena prijava slušalice. Ponovo prijavite slušalicu
(35. stranica).
• Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne stavke (22.
stranica).
Memory Full
• Memorija poruka je puna. Izbrišite nepotrebne poruke.
(str. 45, 46). *1
• Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite
nepotrebne stavke (34. stranica).
• Maksimalni broj baznih stanica (4) je već prijavljen za slušalicu.
U slušalici poništite prijave baznih stanica koje ne koristite
(str. 36).
Use rechargeable
battery.
• Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne ili
manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije
navedene na 4. i 7. stranici.
You must first
subscribe to
Caller ID.
• Pretplatite se na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada primite
podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID pozivatelja,
ova poruka se neće prikazivati.
*1
KX-TG8521
53
Korisne informacije
U slučaju problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju,
odspojite AC adapter bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovo spojite AC
adapter i na baznu stanicu i uključite slušalicu.
Opća uporaba
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se ne
• Stavite slušalicu stavite na baznu stanicu ili punjač da
uključuje automatski
biste mogli uključiti slušalicu.
nakon umetanja punih
baterija.
Uređaj ne radi.
• Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute
• (str. 10).
• Potpuno napunite baterije (10. stranica)
• Provjerite spojeve (10. stranica).
• Odspojite AC adapter bazne stanice da resetirate
uređaj i isključite slušalicu. Spojite AC adapter,
uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
• Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (35. stranica).
Zaslon slušalice je
• Slušalica se prebacila u môd štednje (str. 15). Ponovno
prazan ili crn.
aktivirajte prikaz na slušalici na način:
–– da pritisnete [t] ili [u] tijekom razgovora.
–– da pritisnete [
] u ostalim slučajevima.
• “LCD in charging” (prikaz na LCD zaslonu tijekom
punjenja) je postavljen na “Isključeno” dok se
slušalica puni. Promijenite postavku (27. stranica).
• Slušalica nije uključena. Uključite je (15. stranica).
Ne čuje se zvuk
• Koristite samo isporučeni kabel telefonske linije.
telefonske linije.
Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji
raspored ožičenja.
• AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije
priključen. Provjerite spojeve.
• Odspojite baznu stanicu s telefonske linije i priključite
liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako telefon
normalno radi, kontaktirajte našu servisnu službu u
vezi popravka uređaja. Ako telefon ne radi normalno,
kontaktirajte davatelja usluge/telefonskog operatera.
54
Korisne informacije
Postavke koje se mogu programirati
Problem
Ako odaberete jezik
koji ne razumijete.
Tijekom
programiranja, prikaz
se vraća u stanje
pripravnosti.
Eko način rada nije
moguće aktivirati.
Nije moguće prijaviti
slušalicu na baznu
stanicu.
Uzrok/rješenje
• Promijenite jezik prikaza (15. stranica).
• Zaprimljen je poziv koji odgovara stavci u popisu
zabranjenih poziva. Pričekajte i kasnije pokušajte
ponovo.
• Ne možete postaviti Eko način rada ako je način rada
odašiljača postavljen na “Uključeno”. Prema potrebi,
postavite načina rada odašiljača na “Isključeno”
(str. 36).
• Maksimalni broj baznih stanica (4) je već prijavljen za
slušalicu. U slušalici poništite prijave baznih stanica
koje ne koristite
(str. 36).
• Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na baznu
stanicu. Poništite prijave neuporabljenih slušalica iz
bazne stanice (36. stranica).
• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN,
obratite se najbližem ovlaštenom Panasonic servisu.
Punjenje baterija
Problem
Slušalica se oglašava
bip zvučnim signalom
i/ili treperi .
Baterije su potpuno
napunjene ali
–– i dalje treperi ili
–– čini da je vrijeme
uporabe kraće.
Nema prikaza na
zaslonu slušalice.
Uzrok/rješenje
• Kapacitet baterije je nizak. Potpuno napunite baterije
(10. stranica)
• Očistite krajeve baterija ( + , – ) i kontakte punjenja
suhom krpom i ponovno stavite na punjenje.
• Vrijeme je za zamjenu baterija (10. stranica).
• Slušalica nije uključena. Uključite je (15. stranica).
55
Korisne informacije
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv
Problem
Prikazuje se
.
Čuje se šum, zvuk
prekida.
Kvaliteta zvuka je
narušena.
Slušalica ne zvoni.
Bazna stanica ne
zvoni.*1
Ne možete
telefonirati.
*1
KX-TG8521
56
Uzrok/rješenje
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
• AC adapter bazne stanice nije pravilno priključen.
Ponovo spojite AC adapter na baznu stanicu.
• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je
(35. stranica).
• Aktiviranje eko načina rada smanjuje raspon bazne
stanice u pripravnom stanju. Prema potrebi, isključite
eko načina rada (str. 16).
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području
jakih električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i
koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.
• Približite se baznoj stanici.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
• Odspojite AC adapter bazne stanice da resetirate
uređaj i isključite slušalicu. Spojite AC adapter,
uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
• Prijavili ste nekompatibilnu vrstu slušalice (str. 4).
Zvuk visoke kvalitete je dostupan samo ako prijavite
preporučen tip slušalice.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
• (strana 27).
• Uključen je noćni način rada. Isključite ga (31.
stranica).
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (27.
stranica).
• Možda je pogrešno postavljen način biranja.
Promijenite postavku (16. stranica).
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i
pokušajte ponovo.
• Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije
pokušajte ponovo.
• Telefonska tajnica je u uporabi.*1 Pričekajte i kasnije
pokušajte ponovo.
• Nazvali ste broj za koji postoji ograničenje poziva
(str. 34).
• Uključeno je zaključavanje tipkovnice. Isključite opciju
(20. stranica).
Korisne informacije
ID pozivatelja
Problem
Ne prikazuju se
podaci o pozivatelju.
Uzrok/rješenje
• Pretplatite se na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite vašem davatelju usluge/telekom operateru.
• Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu
telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u
zidnu utičnicu.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
• Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s
ovim uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte
ponovo.
Podaci o pozivatelju
• Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/telekom
se kasno ispisuju.
operatera, uređaj može prikazati informacije
pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije.
• Približite se baznoj stanici.
Pomaknulo se vrijeme • Neispravna informacija o vremenu od dolaznog
na uređaju.
ID-a pozivatelja je promijenila vrijeme. Postavku
podešavanja vremena postavite na “Ručno”
(isključeno) (27. stranica).
• Uredite stavku u imeniku tako da stane u jedan red
Ime pohranjeno u
imeniku nije bilo u
teksta (strana 22).
potpunosti prikazano
dok se primao vanjski
poziv.
SMS (Short Message Service)
Problem
Broj SMS centra za
poruke je zabilježen u
popisu pozivatelja a
poruka nije primljena.
Uzrok/rješenje
• Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS bio
isključen. Uključite opciju (39. stranica).
57
Korisne informacije
Problem
Ne možete primati ili
slati SMS poruke.
“FD” je prikazano.
“FE” je prikazano.
“E0” je prikazano.
Uzrok/rješenje
• Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se
vašem davatelju usluge/telekom operateru.
• Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su
netočni. Spremite ispravne brojeve (39. stranica).
• Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka
pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
• Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke.
Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi SMS centra
za poruke. Provjerite je li uključen SMS (39. stranica).
• Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte
ponovo.
• Vaš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste
prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem
davatelju usluge/telekom operateru.
Telefonska tajnica (KX-TG6421)
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove • Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (str. 43).
poruke.
• Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne
poruke (45. stranica).
• Vrijeme snimanja je postavljeno na “Samo pozdrav”.
Promijenite postavku (48. stranica).
• Ako vaša vlastita poruka nije pravilno snimljena,
pozivatelji ne mogu ostaviti poruku.
• Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku (44.
stranica).
• Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke
snima sustav vašeg davatelja usluge/telekom
operatera, a ne vaš telefon. Promijenite postavku broja
zvona na vašem uređaju ili se obratite vašem davatelju
usluga/telekom operateru (47. stranica).
Moja vlastita
• Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku (44.
pozdravna poruka se
stranica).
ne čuje dobro.
58
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Nije moguće
• Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi korisnik završi.
upravljanje
• Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da pozivatelj
telefonskom tajnicom.
završi.
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Nije moguće
• Pristupni kôd za daljinsko upravljanje nije podešen.
daljinsko upravljanje
Podesite pristupni kôd za daljinsko upravljanje (str.
telefonskom tajnicom.
46).
• Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa. Ako
ste zaboravili vaš kôd daljinskog pristupa, uđite u
postavku podešavanja kôda daljinskog pristupa da
provjerite vaš trenutni kôd (46. stranica).
• Odlučno pritisnite svaku tipku.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (47.
stranica).
Oštećenje tekućinom
Problem
Tekućina ili drugi
oblik vlage je ušao
u slušalicu/baznu
stanicu.
Uzrok/rješenje
• Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije iz bazne
stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ju da se
suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna
stanica potpuno osuše ponovo spojite AC adapter i
kabel telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno ih
napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno,
obratite se najbližem Panasonic servisu.
Oprez:
• Kako bi izbjegli trajno oštećenje ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka
sušenja.
59
Korisne informacije
Kopča remena
nnSpajanje
nnUklanjanje
Postavljanje na zid
Napomena:
• Provjerite je li zid dovoljno čvrst da može nositi težinu uređaja.
nnBazna stanica
57 mm
Vijci
(nisu isporučeni)
Kukica
60
Kazalo
Kazalo
A Alarm podsjetnika: 31
Automatski razgovor: 19
B Bazna stanica
Odustajanje: 36
Resetiranje: 32
Odabir: 36
Baterija: 10, 11
Brzo biranje: 22
D Datum i vrijeme: 16
Dijeljenje poziva: 20
Dodatna bazne stanice: 35
Dodatne slušalice: 35
E Eko način rada: 16
G Glasnoća:
Prijemnik: 18
Zvono (bazna stanica): 27
Zvono (slušalica): 19, 27
Govorna pošta: 49
Grupa: 21, 37
I Interni razgovor: 50
Isključenje zvuka: 19
Izravne naredbe: 26
K Konferencijski pozivi: 50
Kopča remena: 60
L Lančano pozivanje: 22
N Način biranja: 16
Način privatnosti: 28
Nestanak napajanja: 11
Noćni način rada: 31
O Odašiljač: 36
Ograničeni pozivi: 34
P Pauza: 18
PIN: 34
Podešavanje vremena: 27
Ponovno biranje istog broja: 18
Popis pozivatelja: 38
Poruke grešaka: 53
Pozivanje: 18
Poziv na čekanju: 19
Poziv na čekanju za ID
pozivatelja: 19
Preusmjeravanje poziva: 50
Pričvršćivanje na zid: 60
Primanje poziva: 18
Privremeno tonsko biranje: 20
Propušteni pozivi: 37
R Razglas: 18
Recall/Flash funkcija: 19
Regionalne postavke: 15, 32
S Slušalica
Odjavljivanje: 36
Lociranje: 50
Naziv: 32
Prijava: 35
SMS funkcija: 39
Snimanje telefonskih razgovora: 20
T Telefonski imenik: 21
Telefonska tajnica: 43
Brisanje poruka: 45, 46, 47
Broj zvonjenja: 47
Daljinsko upravljanje: 46
Nadziranje poziva: 43
Pozdravna poruka: 44
Preslušavanje poruka:
44, 45, 46
Popis poruka: 45
Pristupni kôd za daljinsko
upravljanje: 46
Samo pozdrav: 48
Vrijeme snimanja: 48
Uključivanje/Isključivanje:
43, 45, 47
Tip upravljačkih tipki: 12
Ton zvona: 27, 37
U Uključivanje/isključivanje
napajanja: 15
Unos slova/znakova: 51
Uređivanje popisa pozivatelja: 38
Usluga ID pozivatelja: 37
U slučaju problema: 54
Z Zabrana dolaznog poziva: 33
Zadrži (Hold): 19
Zaključavanje tipkovnice: 20
Zaslon
Boja: 27, 37
Kontrast: 27
Način prikaza: 16
Jezik: 15
Pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona: 27
Pozadinska slika: 27
Zvučnik: 18
Zvuk tipki: 27
61
Napomene
62
Napomene
63
Prodajni odjel:
nnHrvatska
Panasonic Zagreb Representative Office
Josipa Marohnića 1/III
10 000 Zagreb
telefon: 01/000-0000
telefaks: 01/000-0000
e-mail: [email protected]
internet: www.panasonic.hr
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorsko pravo:
Ovaj materijal je zaštićen autorskim pravima tvrtke Panasonic System Networks Co. Ltd. te služi
isključivo za internu uporabu. Daljnja reprodukcija u cijelosti ili djelomično je izričito zabranjena
bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic System Networks Co. Ltd.
© Panasonic System Networks Co., Ltd., 2010.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement