Panasonic KXTG8611PD Használati utasítások

Panasonic KXTG8611PD Használati utasítások | Manualzz
TG8611PD(hg-hg).book Page 1 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
színes TFT kijelzővel
Típus
KX-TG8611PD
Az első használatbavétel előtt, olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 9. oldal.
Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
A készülék SMS kompatibilis és rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval. Önnek
elő kell fizetnie a szolgáltatója/telefontársasága által kínált, megfelelő
szolgáltatásra.
A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK rendszerben valósul meg (Lengyelország
számára).
Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a
készülék területi beállításait az Ön országának megfelelően (33. oldal).
Szükség szerint változtassa meg a készülék kijelzési nyelvét (14. oldal).
TG8611PD(hg-hg).book Page 2 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Tartalom
Bevezetés
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . . 3
Általános információ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében. . . . . . . . . . .
Fontos biztonsági előírások . . . . . . . . . . . .
A legjobb működés érdekében. . . . . . . . . .
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
7
7
Az első lépések
Beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Megjegyzések a beállításhoz. . . . . . . . . . 10
Kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kijelző. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kijelzővédő üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . 13
A táplálás be- és kikapcsolása. . . . . . . . . 14
Kezdeti beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Egy gombnyomásos takarékos üzemmód 15
Kijelző üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Övcsipesz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . .
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasznos szolgáltatások hívás közben . . .
Billentyűzár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
SMS (Short Message Service:
rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message Service: rövid
szöveges üzenet) használata . . . . . . . . . 42
Az SMS be-/kikapcsolása . . . . . . . . . . . . 42
Az SMS üzenetközpont számainak tárolása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Üzenet küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Üzenet fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Egyéb beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . 45
Belső hívás (intercom)/
Készülékkereső
Belső hívás (intercom). . . . . . . . . . . . . . . 46
Készülékkereső . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hívások átadása, konferencia hívások . . 46
Bluetooth eszközök használata
Bluetooth eszközök használata. . . . . . . . 48
Telefonkönyv adatok átmásolása egy
Bluetooth mobiltelefonból (telefonkönyv
másolás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélő
(opcionális) használata . . . . . . . . . . . . . . 49
Hasznos információk
Gyorstárcsázás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Karakterek bevitele . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Falra szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . .
LCD teljes leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programozás
Tárgymutató
Telefonkönyv
Hordozható készülék telefonkönyv . . . . . 20
Telefonkönyv adatok átmásolása . . . . . . . 22
Gyorstárcsázás
Programozható beállítások . . . . . . . . . . .
Speciális programozás. . . . . . . . . . . . . . .
Bébiőr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Készülék bejelentkezése (regisztráció) . .
24
30
35
37
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2
52
54
55
61
62
63
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
TG8611PD(hg-hg).book Page 3 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Bevezetés
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Szám
Tartozék tételek/Típusszám
1
Hálózati adapter/PNLV226CE
Mennyiség
2
2
Telefonvonal vezeték
1
3
Újratölthető akkumulátorok*1
2
4
Hordozható készülék akkumulátor fedele*2
1
5
Övcsipesz
1
6
Töltő
1
*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 3. oldal.
*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.
1
2
3
4
5
6
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
Panasonic forgalmazóval.
Tartozék tétel
Típusszám
Újratölthető
akkumulátorok
HHR-4NGE (P03P) vagy HHR-4MRE (P03I)*1
DECT átjátszó
állomás
Akkumulátor típus:
– Nikkel-metálhidrid (Ni-MH)
– 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható
készülékhez
KX-A405
*1 A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.
3
TG8611PD(hg-hg).book Page 4 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Bevezetés
Telefonrendszerének bővítése
Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy
egyetlen bázisállomásra opcionális
hordozható készülékeket (max. 6 db)
jelentkeztet be.
L Az opcionális kézibeszélők színe eltérhet
a tartozék hordozható készülékek
színétől.
Hordozható készülék (opcionális):
KX-TGA860FX
Általános információ
L Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő
használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli
telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő
végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat,
amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás hátulján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
4
TG8611PD(hg-hg).book Page 5 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Fontos információk
Az Ön biztonsága
érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy
annak biztonságos és megfelelő működtetése
biztosítva legyen.
FIGYELEM
Hálózati csatlakoztatás
L Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
L Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
L Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/
csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így
csatlakoztatja őket, az áramütést és/vagy
túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
L Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.
a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly
módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy
száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a
beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a
szigetelést, és tüzet okozhat.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot
bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a
készülék már nem füstöl, és vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne
érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház
sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
L Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel,
mert áramütés érheti.
Elhelyezés
L Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket ne érje eső, illetve
semmilyen nedvesség!
L Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket
olyan automatikus vezérlésű eszközök
közelében, mint például az automatikus ajtók és
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott
rádióhullámok az ilyen eszközök hibás
működését okozhatják, ami balesetet
eredményezhet.
L Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték túlzottan megfeszüljön,
megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.
Használat közbeni biztonsági előírások
L Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószert.
L Ne szerelje szét a készüléket.
L Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert
stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára
illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség
érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték
csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a
telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.
L Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn
(headset-en) keresztül túlzott hangerőt használ,
az halláskárosodást okozhat.
Egészségügy
L Ha gyógyászati segédeszközt használ (például
pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen
felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz
gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az
eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék
üzemi frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90
GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.)
250 mW.)
L Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az
egészségügyi intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek
a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és elhelyezés
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos
vihar idején.
L Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves
helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten
nedves helyre készült.
L Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak
amikor már megszüntette a telefonvonal és a
hálózati interfész kapcsolatát.
L A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
L A hálózati adapter használatos fő megszakító
eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető
helyen legyen telepítve.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– a hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás esetén.
5
TG8611PD(hg-hg).book Page 6 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Fontos információk
– a billentyűzár be van kapcsolva.
Akkumulátor
L Az útmutatóban megadott akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 3. oldal. CSAK
újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
L Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A
kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező,
és káros hatása lehet, ha a szájon át a
szervezetbe kerül.
L Különös gonddal kezelje az akkumulátort.
Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők,
mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs
érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt
okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető
anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
L A mellékelt illetve a készülékhez használatra
ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a
használati útmutatóban leírt utasításoknak és
korlátozásoknak megfelelően töltse!
L Az akkumulátorok töltéséhez csak kompatibilis
töltőt használjon! Semmilyen módon ne
változtassa meg a töltőt! Ha nem tartja be ezeket
az utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
Fontos biztonsági előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa be az
alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,
áramütés vagy személyi sérülés elkerülése
érdekében, beleértve a következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében,
például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai
mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja
a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy
villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott
tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne
dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások
helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
6
A legjobb működés
érdekében
A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis
Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével
kommunikálnak egymással.
L A maximális hatótávolság és a zajmentes
működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi helyre,
ahol a hordozható készülék és a
bázisállomás között nincs akadály a belső
környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől,
vezetéknélküli berendezéstől vagy egy másik
telefontól.
– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás
adóberendezések, például mobiltelefon
cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne
helyezze a bázisállomást ablakfülkébe,
illetve ablak közelébe.)
L A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi
környezeti viszonyoktól.
L Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem
kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a
jobb vétel érdekében.
Környezet
L Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt
keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és
motorok.
L A készüléket óvni kell a túlzott füsttől,
szennyeződéstől, a párától, a magas
hőmérséklettől és a rázkódástól.
L A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
L Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
L Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali
csatlakozóaljzatból (konnektorból).
L A készüléket távol kell elhelyezni olyan
hőforrásoktól, mint például egy hősugárzó,
konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni
olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat
is kerülni kell.
L A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet,
ha az alábbi környezetben használja a
készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint
például hegyek, alagutak, aluljárók, fém
objektumok, például drótkerítés stb.
L Ha a készüléket elektromos berendezések
közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.
TG8611PD(hg-hg).book Page 7 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Fontos információk
Távolítsa el az elektromos berendezések
közeléből.
Karbantartás
L Törölje át a készülék külső felületét egy
puha, nedves ruhadarabbal.
L Ne használjon benzint, hígítót, vagy más
súrolószert.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és
újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az
üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
További információk
Figyelmeztetés a készülék kidobásával,
Ha az elektromos vagy elektronikus
berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük,
további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához
vagy a szállítójához.
átruházásával vagy visszaszolgáltatásával
Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión
kapcsolatban
kívüli egyéb országokban
L Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit
tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak
megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy
mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy
visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan
információkat, mint például a telefonkönyv vagy
a híváslista bejegyzések.
Ezek a szimbólumok (1, 2, 3) csak az Európai
Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a
termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze
meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Tájékoztatás felhasználók számára az
Ezek a szimbólumok (2) kémiai szimbólummal
együtt (3) alkalmazhatók. Ebben az esetben
teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó
követelményét.
elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
1
2
3
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok (1, 2,
3) azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól
külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása
és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az
ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a
2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el
azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és
megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a
hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátorszimbólummal kapcsolatban
Védjegyek
A Bluetooth® szó és logo a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdona, és ezeket a védjegyeket a Panasonic
Corporation licencengedéllyel használja. Az ebben
az útmutatóban található, összes egyéb védjegy az
adott kereskedelmi védjegy birtokosainak saját
tulajdona.
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil),
Bluetooth vezeték nélküli technológia 2.0
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,90 GHz (DECT)
2,402 GHz – 2,48 GHz (Bluetooth)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
■ Áramforrás:
220–240 V AC, 50/60 Hz
7
TG8611PD(hg-hg).book Page 8 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Fontos információk
■ Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás:
Készenlét: Kb. 0,4 W
Maximális: Kb. 0,8 W
Töltő:
Készenlét: Kb. 0,1 W
Maximális: Kb. 1,8 W
■ Működési feltételek:
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
Megjegyzés:
L A kivitel és a műszaki adatok minden külön
értesítés nélkül változhatnak.
L Az ebben a kezelési útmutatóban használt
ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos
megjelenésétől.
8
TG8611PD(hg-hg).book Page 9 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
Az akkumulátor behelyezése
Beállítás
Csatlakoztatások
L Csak a készülékhez kapott Panasonic
PNLV226CE hálózati adaptert használja.
■ Bázisállomás
„Kattanás”
L CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd
elemeket.
L Ellenőrizze a helyes polaritásokat (S, T).
Csak a készülékhez kapott
telefonvonal vezetéket használja.
A telefonvonalhoz
Rögzítő
CSAK újratölthető Ni-MH akkumulátort használjon.
„Kattanás”
DSL/ADSL szűrő*
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan.
Helyes
Helytelen
L Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik,
lásd: 14. oldal.
Az akkumulátor töltése
*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges,
ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.
Töltse körülbelül 7 órán át!
L Amikor az akkumulátorok teljesen
feltöltődtek, eltűnik a töltésjelző, és a
kijelzőn a “Töltés kész” szöveg
látható.
Ellenőrizze, hogy a “Feltöltés alatt” felirat
megjelenik-e.
■ Töltő
Töltésjelző
Rögzítő
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
9
TG8611PD(hg-hg).book Page 10 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
Megjegyzések a
beállításhoz
Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz
L A hálózati adapternek mindig
csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter
használat közben melegszik. Ez nem
jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl.
falon) elhelyezett vagy földre szerelt
hálózati aljzatba kell bedugni. Ne
csatlakoztassa a hálózati adaptert
mennyezetre szerelt hálózati aljzatba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat
belőle.
Áramkimaradás alatt
Áramkimaradás alatt a készülék nem
működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson
egy hagyományos (hálózati adapter nélküli),
vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a
telefonvonalra, vagy ugyanarra a
telefonvonal csatlakozóra, ha Ön
háztartásában rendelkezik ilyen telefon
csatlakozóval.
Megjegyzések az akkumulátorok
behelyezéséhez
L Használja a mellékelt, újratölthető
akkumulátorokat. Csereként az
útmutatóban megadott Panasonic
újratölthető akkumulátorok használatát
javasoljuk, lásd: 3, 6. oldal.
L Törölje meg az akkumulátorok
kivezetéseit (S, T) egy száraz ruhával.
L Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez
(S, T) sem a készülék érintkezőihez.
Megjegyzések az akkumulátorok
töltéséhez
L A hordozható készülék a töltés során
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék és a
töltő töltő érintkezőit havonta egyszer egy
10
száraz, puha ruhadarabbal. Ha a készülék
szennyeződésnek, pornak vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Ikon
Az akkumulátor töltöttsége
&
Feltöltött
c
Közepes
d
Alacsony
0d4
Fel kell tölteni.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
Művelet
Működési idő
Folyamatos
használat mellett
max. 12 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 250 óra
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az
akkumulátorok az első töltéskor nem érik
el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok
maximális teljesítőképességüket csak
néhány teljes töltési/kisütési (használati)
ciklus után érik el.
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye
függ a használattól és annak
környezetétől.
L A hordozható készülék még a teljes
feltöltése után is a töltőn hagyható, mert
ez nincs semmilyen káros hatással az
akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután
kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az
esetben helyezze a hordozható
készüléket a töltőre, és töltse legalább 7
órán keresztül.
TG8611PD(hg-hg).book Page 11 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
Kezelőszervek
Hordozható készülék
A
F
G
B
H
C
D
I
E
J
K
A
B
A Töltésjelző
Csengetés kijelző
B Hangszóró
C {C} (Beszéd) gomb
D {s} (Kihangosítás) gomb
E Hívóbillentyűzet
F Hallgató
G Kijelző
H {ic} (Hívás bontás/Be- és
kikapcsolás) gomb
I {ECO/R} gomb
ECO: Takarékos üzemmód
billentyűparancs gomb
R: Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)
gomb
J Mikrofon
K Töltőérintkezők
■ Kezelőszerv típusok
A Program gombok
A hordozható készüléken 3 program gomb
található. Egy program gomb
megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn
közvetlenül fölötte látható szolgáltatást.
B Navigátor gomb
– {^}, {V}, {3}, vagy {4}: Különböző
listák és adatok görgetése.
– {^} vagy {V}: A hallgató illetve a
hangszóró hangerő beállítása
beszélgetés közben.
– {3} (y: Bejövő híváslista): A bejövő
híváslista megtekintése.
– {4} (R: Újratárcsázás): A kimenő
híváslista megtekintése.
L Mivel a képernyőn egyszerre nem
jeleníthető meg minden összetett elem,
gyorsan megkeresheti a kívánt elemet,
ha a képernyőt a {4} vagy {3}
megnyomásával mozgatja, ahelyett,
hogy soronként felfelé vagy lefelé
görgetné (16. oldal).
Bázisállomás
A
A {x} (Készülékkereső)
11
TG8611PD(hg-hg).book Page 12 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
Elem
Kijelző
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
l
Hatótávolság-helyzetjelző:
Minél több oszlop látható,
annál közelebb van a
hordozható készülék a
bázisállomáshoz.
_
A bázisállomás
hatótávolságán kívül
x
Személyhívás, belső hívás
(intercom) üzemmód
Q
A kihangosítás be van
kapcsolva. (17. oldal)
C
A vonal használatban van.
L Amikor lassan villog: A
hívás tartásban van.
L Amikor gyorsan villog:
Éppen egy bejövő hívás
érkezik.
y
12
Jelentés
Nem fogadott hívás*1
(40. oldal)
Jelentés
7
Blokkolt hívás*1
(32, 41. oldal)
e
Új SMS üzenet érkezett.*2
(43. oldal)
t
Új hangüzenet érkezett.*3
(45. oldal)
g
A Bluetooth be van
kapcsolva. Hívások
kezdeményezhetők/fogadhatók egy Bluetooth
fejbeszélőn (headset-en)
keresztül. (50. oldal)
W
Hívások kezdeményezése/
fogadása egy Bluetooth
fejbeszélőn (headset-en)
keresztül. (51. oldal)
o
A bébiőr be van kapcsolva.
Az ikon mellett
megjelenített név/szám a
megfigyelő egységet jelzi.
(35. oldal)
Vonal
foglalt
Valaki éppen használja a
vonalat.
i
A bázisállomás adási
teljesítménye a(z)
“Alacsony” lehetőségre
van állítva. (15. oldal)
k
A gomb megvilágítás ki van
kapcsolva. (27. oldal)
*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára
*2 Csak az SMS-re előfizetett
felhasználóknál
*3 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
&
Az akkumulátor töltöttsége
Kézibeszélő program gomb ikonok
z
Az ébresztés be van
kapcsolva. (30. oldal)
Ikon
Művelet
^
Visszatér az előző képernyőre
vagy a külső híváshoz.
6
A hangszínszabályzó be
van állítva. (19. oldal)
1
Megjeleníti a menüt.
x
A titkosság üzemmód be
van kapcsolva. (28. oldal)
M
Elfogadja az aktuális
választást.
~
A csengő hangerő ki van
kapcsolva. (26. oldal)
j
Megjeleníti az előzőleg
tárcsázott telefonszámot.
f
Az éjszakai mód be van
kapcsolva. (31. oldal)
r
Hívást kezdeményez.
(17. oldal)
TG8611PD(hg-hg).book Page 13 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
Ikon
Művelet
Ikon
Művelet
L
Ideiglenesen kikapcsolja a
csengőt a bejövő hívásoknál.
(18. oldal)
l
Megjeleníti a részletes
ütemtervet.
m
Megjeleníti az ütemterv listát.
/
24-órás vagy 12-órás
időkijelzési formátumot állít be.
(14. oldal)
4
Lehetővé teszi egy belső hívás
kezdeményezését. (46. oldal)
Átváltja, hogy a tapéta a
dátummal és az idővel együtt
vagy azok nélkül jelenjen meg.
(29. oldal)
^
Z
Egy számot/karaktert töröl.
1
Némítja a hívást.
H
Tartásba tesz egy hívást.
n
Megnyitja a telefonkönyvet.
~
Lehetővé teszi a
telefonszámok szerkesztését.
(32, 41. oldal)
m
b
l
k
Hordozható készülék főmenü ikonok
Az alábbi ikonok jelennek meg, amikor
készenléti üzemmódban megnyomja a
középső program gombot.
Ikon
Funkció
j
Hívólista
U
Csengő beállítása
e
SMS (rövid szöveges üzenet)
Megjeleníti a telefonkönyv
keresés menüjét.
x
Belső hívás
z
Időbeállítás
Kikapcsolja a billentyűzár
szolgáltatást. (19. oldal)
g
Bluetooth
i
Bébiőr
E
Kezdeti beállítás
j
Naptár
Új adatot visz be.
(20, 23, 32. oldal)
Leállítja az ébresztést illetve
az ütemterv figyelmeztetést.
(30, 34. oldal)
n
Szundikálás gomb az
ébresztésnél. (30. oldal)
/
Kiválasztja a karakter-beviteli
módot.
t
Kiválasztja a bejegyzéseket,
kategóriákat illetve hordozható
készülékeket. (22. oldal)
I
Tárolja a telefonszámokat.
(32, 41. oldal)
l
Tárcsázási szünetet illeszt be.
W
Törli a kiválasztott elemet,
vagy visszatér a külső
híváshoz.
a
Átkapcsolja a kijelző módot az
egyetlen elem és a több elem
között. (15. oldal)
Kijelzővédő üzemmód
A háttérvilágítás elhalványul egy hívás
alatt, illetve 1 perc inaktivitás után
teljesen kialszik, ha a hordozható készülék
nincs a töltőn.
Aktiválja újból a hordozható készülék
kijelzőjét:
– egy hívás alatt nyomja meg a {3} vagy
{4} gombot.
– nyomja meg a(z) {ic} gombot az
összes többi esetben.
13
TG8611PD(hg-hg).book Page 14 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z)
{ic} gombot.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z)
{ic} gombot.
Kezdeti beállítások
■ Közvetlen parancs kód:
A programozható beállítások a(z) 1
(középső program gomb), a(z) y
lenyomásával, majd a hívóbillentyűzetről
a megfelelő kód beadásával érhetők el
(24. oldal).
Példa: Nyomja meg a 1 (középső
program gombot) és a(z) y1z1
hívógombot.
■ A szimbólumok jelentése:
Példa: {r}: “KI”
Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot,
hogy kiválassza az idézőjelben lévő
szavakat.
Fontos:
L Amikor az akkumulátorokat első
alkalommal helyezi be, a hordozható
készülék esetleg felkéri Önt a kijelzési
nyelv beállítására és a területi beállítások
elvégzésére.
1 Hajtsa végre a(z) „Kijelző nyelve”, 14.
oldal 2. lépését, majd nyomja meg a(z)
M gombot.
2 Folytassa „A készülék területi
beállításának megváltoztatása/A
bázisállomás alaphelyzetbe állítása”,
33. oldal 2. lépésétől.
14
Kijelző nyelve
A kijelzési nyelv előzetesen lengyelre van
állítva. Az ebben a kezelési útmutatóban
bemutatott kijelzési példák magyarul
láthatóak.
1 1 (középső program gomb)
y11z
2 {r}: Válassza ki a kívánt nyelvet. s
M
3 {ic}
Dátum és idő
1 1 (középső program gomb)
y1z1
Írja be az aktuális dátumot, hónapot és
évet. s M
Példa: 2011. július 15.
15 z7 11
L A y gomb megnyomásával
kiválaszthatja a dátum formátumát:
– dd/mm/yy (date (nap)/month
(hónap)/year (év))
– yy/mm/dd
3 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
z9 3z
L A / gomb megnyomásával
választhat a 24-órás vagy 12-órás
(“AM” vagy “PM”) formátum között.
4 M s {ic}
Megjegyzés:
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor
állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.
2
TG8611PD(hg-hg).book Page 15 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
Tárcsázási mód
Ha nem tud hívást kezdeményezni,
változtassa meg ezt a beállítást az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “Tone (DTMF)”.
“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.
“Impulzusos”: Impulzusos tárcsázás.
1 1 (középső program gomb)
y12z
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást.
3 M s {ic}
Egy gombnyomásos
takarékos üzemmód
A hordozható készüléken lévő {ECO/R}
gomb lehetővé teszi, hogy egy
gombnyomással aktiválja a takarékos
funkciót.
A takarékos üzemmód bekapcsolásával
készüléke a bázisállomás adási
teljesítményét akár 90%-kal is csökkenheti.
Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmódot egyszerűen a(z) {ECO/R} gomb
megnyomásával kapcsolhatja be/ki. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z)
“Normál”.
– Amikor az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód be van kapcsolva: A
hordozható készülék kijelzőjén
ideiglenesen megjelenik a(z)
“Alacsony” és az w ikon helyett a(z)
i látható.
– Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód kikapcsolásakor: A hordozható
készülék kijelzőjén ideiglenesen
megjelenik a(z) “Normál” szöveg, majd
eltűnik a(z) i.
Megjegyzés:
L Ha a közelben egy másik zsinórnélküli
telefonkészülék található, és éppen
használatban van, akkor a bázisállomás
adási teljesítménye nem csökkenthető.
L Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód aktiválása csökkenti a
készenléti üzemmódban lévő
bázisállomás hatótávolságát.
L Ha az átjátszó üzemmódot a(z) “BE”
lehetőségre állítja (38. oldal):
– Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód törlődik.
– A(z) “Takarékos beállítás” nem
jelenik meg a kijelző menüben (27.
oldal).
Kijelző üzemmód
Az alábbi szolgáltatásokhoz kiválaszthatja a
kijelző módot, hogy a képernyőn csak
egyetlen elem legyen látható, vagy több elem
jelenjen meg egyszerre:
– hordozható készülék főmenü ikonok a
funkció menüben
– menü lista, telefonkönyv lista, bejövő
híváslista és kimenő híváslista
Válassza ki a kívánt beállítást:
– “Több elem”: Egyszerre több
elem/minden menü ikon látható a
képernyőn.
– “Egyetlen elem”: Egyszerre csak
egyetlen elem/egy menü ikon látható a
képernyőn, nagy karakterekkel.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z)
“Több elem”.
A program gomb használata (A kijelző
mód ideiglenes átkapcsolása)
Ideiglenesen átkapcsolhatja a kijelző módot
a(z) a program gomb megnyomásával,
amely akkor jelenik meg, amikor a listákat
megtekinti vagy menü ikonokat választ ki.
15
TG8611PD(hg-hg).book Page 16 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Az első lépések
A kijelző mód előzetes programozása
1 1 (középső program gomb)
y192
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M s {ic}
Megjegyzés:
L Több elem kijelző módban a képernyőt a
{4} vagy {3}, megnyomásával
mozgathatja, anélkül, hogy a listát lefelé
vagy felfelé görgetné:
– Ha a következő képernyőre kíván lépni,
nyomja meg a {4} gombot.
– Ha vissza kíván lépni az előző
képernyőre, nyomja meg a {3} gombot.
L Több elem kijelző módban Ön a(z) a
gomb megnyomásával átkapcsolhatja a
képernyőt, hogy a részletes információt
ellenőrizze.
Övcsipesz
■ Felszerelése
16
■ Eltávolítása
TG8611PD(hg-hg).book Page 17 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások
kezdeményezése
1
2
3
Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
L Egy számjegy javításához nyomja
meg a(z) ^ gombot.
Nyomja meg a(z) {C} vagy a(z) r
gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a töltőre.
A kihangosítás használata
1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja
meg a(z) {s} gombot.
L Beszéljen felváltva a másik féllel.
2 Amikor befejezte a beszélgetést,
nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében
használja a kihangosítást csendes
környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra,
nyomja meg a(z) {s}/{C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten
a {^} vagy {V} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24
számjegyű) számot a készülék a kimenő
híváslistában tárolja.
1 j (jobb oldali program gomb) vagy
{4} (R)
2 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
3 {C}/{s}
L Ha megnyomta a(z) {s} gombot, és
a másik fél foglalt, a készülék
automatikusan többször
újratárcsázza a számot. Amíg a
hordozható készülék az
újratárcsázásra vár, a csengetés
kijelző villog. A törléshez nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Számok törlése a kimenő híváslistából
1 j (jobb oldali program gomb) vagy
{4} (R)
2 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
sW
3 {r}: “IGEN” s M s {ic}
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást
igénybe vevő felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha
egyes alközponti vagy távhívási
szolgáltatások igénybevételéhez a számok
között szünetet kell tartani. A szünet akkor is
szükséges, amikor a telefonkönyvben egy
calling card (telefonkártya) elérési számot
és/vagy egy PIN kódot tárol (21. oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és
a külső hívások kezdeményezésekor
tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot,
a „0”-t:
1 zsl
2 Tárcsázza a telefonszámot. s {C}
Megjegyzés:
L A(z) l gomb minden egyes lenyomása
egy 3 másodperces szünetet hoz létre.
Ismételje meg igény szerint, ha hosszabb
szüneteket kíván létrehozni.
Hívások fogadása
Egy hívás érkezésekor a csengetés kijelző
gyorsan villog.
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) {C}
vagy a(z) {s} gombot.
L Ön a hívást a(z) z – 9, *, illetve
a(z) y közül bármelyik hívógombbal
fogadhatja. (Hívásfogadás bármely
gombbal szolgáltatás)
17
TG8611PD(hg-hg).book Page 18 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
2
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a töltőre.
Automatikus hívásfogadás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készülék töltőről való leemelésével
fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia
a(z) {C} gombot. A szolgáltatás
bekapcsolását lásd: 27. oldal.
A hordozható készülék csengő hangerő
beállítása
■ Amíg a hordozható készülék egy
bejövő hívásnál csenget:
A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja
meg ismételten a(z) {^} vagy {V} gombot.
■ A hangerő előzetes programozása:
1 1 (középső program gomb)
y16z
2 {r}: Válassza ki a kívánt hangerőt.
3 M s {ic}
A hordozható készülék csengőjének
ideiglenes kikapcsolása
Mialatt a készülék hívást jelezve csenget, a
kézibeszélő csengő hangerejét ideiglenesen
kikapcsolhatja a L gomb megnyomásával.
Hasznos szolgáltatások
hívás közben
Tartás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy
külső hívást tartásba tegyen.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg
a(z) 1 gombot.
2 {r}: “Tartás” s M
3 A tartás feloldásához nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L Egy felhasználó egy másik
hordozható készülékről átveheti a
hívást a(z) {C} gomb
megnyomásával.
18
Megjegyzés:
L Ha egy hívás 9 percnél tovább van
tartásban, riasztó hangjelzés indul, és a
csengetés kijelző gyorsan villog. További 1
perces tartás után a hívás elbomlik.
L Ha egy másik telefon csatlakozik
ugyanarra a vonalra, akkor a hívást annak
a kézibeszélőjének a felemelésével is
kiveheti a tartásból.
Némítás
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja
a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z)
1 gombot.
L A(z) 1 ikon villog.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a(z) 1 gombot.
Újrahívás/Hurokmegszakítás
(Flash)
A(z) {ECO/R} gomb megnyomása lehetővé
teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat
használjon, mint például egy mellékállomási
hívás átadása, vagy az opcionális
telefonszolgáltatások elérése.
Megjegyzés:
L Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash)
idő megváltoztatását lásd: 28. oldal.
A várakozó hívás jelzése illetve a
várakozó hívás hívófél-azonosító
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára
A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó
hívás hívófél-azonosító funkció
használatához szolgáltatójánál/
telefontársaságánál elő kell fizetnie az adott
szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
hívásokat fogadjon, miközben már beszél a
telefonon. Ha beszélgetés közben hívása
érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.
TG8611PD(hg-hg).book Page 19 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó
hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra
is előfizetett, akkor a hordozható készülék
kijelzőjén megjelenik a második hívóra
vonatkozó információ, miután Ön várakozó
hívás hangjelzést hall.
1 A második hívás fogadásához nyomja
meg a(z) {ECO/R} gombot.
2 A hívások közötti átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {ECO/R} gombot.
Megjegyzés:
L A szolgáltatás részletei és az Ön
körzetében való elérhetősége iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgótárcsás/impulzus
üzemmódú szolgáltatási
területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor
tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell
elérnie (pl. üzenetrögzítők, elektronikus
banki szolgáltatások stb.).
Nyomja meg a(z) * gombot, mielőtt beadja
a tone tárcsázást igénylő elérési számokat.
Kézibeszélő hangszínszabályzó
Ez a szolgáltatás tisztábbá teszi beszélgető
partnere hangját azáltal, hogy jobban
hallható és érthetőbb, természetesebben
hangzó beszédhangot hoz létre.
1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z)
1 gombot.
2 {r}: “Hangtisztítás” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást.
4 A kilépéshez nyomja meg a(z) M
gombot.
Megjegyzés:
L Amikor ez a szolgáltatás be van
kapcsolva, a kijelzőn a(z) 6 ikon látható.
L Telefonvonalának állapotától és
minőségétől függően ez a szolgáltatás
esetleg felerősítheti a vonalon lévő
zajokat. Ha az érthetőség leromlik,
kapcsolja ki ezt a funkciót.
L Ez a szolgáltatás a kihangosítás
használatakor nem áll rendelkezésre.
Hívás megosztás
Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz.
A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot, amikor a
másik hordozható készülék egy külső hívást
folytat.
Megjegyzés:
L Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi
felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetésébe,
kapcsolja be a privát módot (28. oldal).
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és
rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig
a(z) 1 gombot.
L A(z) l ikon látható.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3
másodpercig a(z) l gombot.
Megjegyzés:
L Hívások mindaddig nem
kezdeményezhetők a segélyhívó
számokra, amíg a billentyűzár ki nincs
kapcsolva.
19
TG8611PD(hg-hg).book Page 20 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Telefonkönyv
Hordozható készülék
telefonkönyv
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen
hívásokat. 500 nevet és telefonszámot írhat
be, mindegyik telefonkönyv bejegyzéshez
rendelje hozzá a kívánt kategóriát.
A tárolható bejegyzések maximális száma az
egyes bejegyzéseknél tárolt telefonszámok
számától függ, az alábbiaknak megfelelően:
1 név + 1 telefonszám: 500 bejegyzés
1 név + 2 telefonszám: 250 bejegyzés
1 név + 3 telefonszám: 166 bejegyzés
Adatok beírása
1 n (bal oldali program gomb) s m
2 {r}: “(Név)” s M
3 Írja be a partner nevét (max. 16
4
5
6
7
8
9
karakter). s M
L Megváltoztathatja a karakter-beviteli
módot a(z) / gomb
megnyomásával (52. oldal).
{r}: “(Telefonszám 1)” s M
L Mindegyik bejegyzésnél maximálisan
3 telefonszámot tárolhat.
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). s M
{r}: “Kategória 1” s M
{r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s
M
{r}: “<Mentés>” s M
L További adatok beírásához ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől.
{ic}
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a
telefonkönyvben lévő adatok gyors és
egyszerű megkeresésében. Amikor egy
adatot visz be a telefonkönyvbe, azt
hozzárendelheti a 9 kategória egyikéhez. Ön
megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz
rendelt kategóriák nevét („Barátok”, „Család”
20
stb.), majd kategória szerint kereshet a
telefonkönyvben. A kategória csengőhang
szolgáltatást a hívófél-azonosító előfizetők
érhetik el (40. oldal).
Kategória nevek megváltoztatása
1 n (bal oldali program gomb) s 1
2 {r}: “Kategória” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s
M
4 {r}: “Kategória név” s M
5 Szerkessze a nevet (max. 10 karakter;
52. oldal). s M s {ic}
Telefonkönyv bejegyzés
megkeresése és felhívása
Az összes adat végignézése
1 n (bal oldali program gomb)
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s
{C}
L Végiggörgetheti a telefonkönyv
bejegyzéseket, ha megnyomja, és
lenyomva tartja a {V} vagy {^}
gombot.
3 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
s {C}
Első karakter szerinti keresés
1 n (bal oldali program gomb)
L Ha szükséges, változtassa meg a
karakter beviteli módot:
b s {r}: “Karakter készlet”
s M s {r}: Válassza ki a
karakter-beviteli módot. s M
2 Nyomja meg azt a hívógombot (z – 9,
vagy y), amelyik tartalmazza a
keresett karaktert (52. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
hívóbillentyűt, hogy az adott
hívóbillentyűn lévő egyes betűknek
megfelelő, első tétel megjelenjen.
L Ha az Ön által kiválasztott
karakterhez nem tartozik adat, a
következő tétel jelenik meg.
TG8611PD(hg-hg).book Page 21 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Telefonkönyv
3
4
{r}: Ha szükséges, görgesse végig a
telefonkönyvet. s {C}
{r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
s {C}
Keresés lekérdezéssel
Leszűkítheti a keresést a név első
karaktereinek beadásával.
1 n (bal oldali program gomb) s *
2 A név megkereséséhez adja be
nagybetűkkel a kezdő karaktereket
(maximálisan 4) (52. oldal). s M
L Kisbetűkkel nem adhatók be a
karakterek.
L Ha az Ön által kiválasztott
karakterekhez nem tartozik
bejegyzés, akkor a következő tétel
jelenik meg.
3 {r}: Ha szükséges, görgesse végig a
telefonkönyvet. s {C}
4 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
s {C}
Kategória szerinti keresés
1 n (bal oldali program gomb) s b
2 {r}: “Kategória” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s
M
L Ha a(z) “Minden” lehetőséget
választja, a készülék befejezi a
kategória szerinti keresést.
4 {r}: Ha szükséges, görgesse végig a
telefonkönyvet. s {C}
5 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
s {C}
Adatok szerkesztése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (20.
2
3
4
oldal). s 1
{r}: “Szerkesztés” s M
{r}: Válassza ki a megváltoztatandó
tételt. s M
A név és telefonszám
megváltoztatásához:
Szerkessze a nevet illetve a
telefonszámot. s M
5
A kategória megváltoztatásához:
{r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s
M
{r}: “<Mentés>” s M s {ic}
Adatok törlése
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (20.
oldal).
2 W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
Az összes adat törlése
1 n (bal oldali program gomb) s 1
2 {r}: “Mindent töröl” s M
3 {r}: “IGEN” s M
4 {r}: “IGEN” s M s {ic}
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás
közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő
telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például
arra használható, hogy egy, a
telefonkönyvben tárolt calling card
(telefonkártya) elérési számot vagy egy
bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás
nélkül adhasson be.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Telefonkönyv” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s
r
4 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
5 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z)
r gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a telefonkönyvben egy calling card
(telefonkártya) elérési számot és az Ön
PIN kódját is telefonkönyv tételként tárolja,
nyomja meg a(z) l gombot, hogy a
szám és a PIN kód után, szükség szerint
hozzáadja a szüneteket (17. oldal).
L Forgótárcsás/impulzus üzemmódú
szolgáltatási területen, Önnek a tone
üzemmódra való ideiglenes
átkapcsoláshoz meg kell nyomnia a(z) *
21
TG8611PD(hg-hg).book Page 22 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Telefonkönyv
gombot, mielőtt megnyomná a(z) 1
gombot az 1. lépésben. Amikor adatokat
visz be a telefonkönyvbe, azt javasoljuk,
hogy azoknak a telefonszámoknak az
elejére írjon be egy * karaktert,
amelyeket lánctárcsázással kíván hívni
(20. oldal).
Telefonkönyv adatok
átmásolása
Átmásolhatja a telefonkönyv adatokat 2
hordozható készülék között.*1
*1 Panasonic kompatibilis hordozható
készülék
Megjegyzés:
L A telefonkönyvbe bevitt kategória
beállításokat nem lehet átmásolni.
Több tétel átmásolása
Átmásolhatja a kiválasztott bejegyzéseket
(maximálisan 100-at).
1 n (bal oldali program gomb) s 1
2 {r}: “Másolás” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s
t
L A kiválasztott tételeket egy „Q” (pipa)
jelzi.
L Ha további bejegyzésekkel kívánja
folytatni a másolást, hajtsa végre
ismételten ezt a lépést.
L Egy bejegyzés törléséhez, nyomja
meg a(z) {V} vagy {^} gombot, hogy
kiválassza a bejegyzést, majd nyomja
meg a(z) t gombot.
L Az első karakter beadásával egy
másik bejegyzést is kiválaszthat (20.
oldal).
4 A bejegyzések kiválasztása után nyomja
meg a(z) M gombot.
5 Adja be a másolni kívánt hordozható
készülék számát.
22
6
L A bejegyzések átmásolásának
befejeztével megjelenik a “Kész”
szöveg.
{ic}
Az összes tétel másolása
1 n (bal oldali program gomb) s 1
2 {r}: “Összes másolása” s M
3 {r}: Válassza ki azt a hordozható
készüléket, amelynek el kívánja küldeni
a telefonkönyv bejegyzést. s M
L Az összes bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész”
szöveg látható.
4 {ic}
TG8611PD(hg-hg).book Page 23 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Gyorstárcsázás
bejegyzés nem kerül át a gyorstárcsázó
gombhoz.
Gyorstárcsázás
A hordozható készüléken mindegyik
hívógombhoz hozzárendelhet egy (1)
telefonszámot (1 – 9).
Telefonszám hozzáadása egy
gyorstárcsázó gombhoz
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
2
3
gyorstárcsázó gombot (1 – 9). s
m
Írja be a partner nevét (max. 16
karakter). s M
L Megváltoztathatja a karakter-beviteli
módot a(z) / gomb
megnyomásával (52. oldal).
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). s M 2-szer
Telefonkönyv bejegyzés
hozzárendelése egy
gyorstárcsázó gombhoz
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (20.
oldal). s 1
2 {r}: “Gyorshívó” s M
3 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
sM
4 {r}: Válassza ki a kívánt hívógombot.
sM
L Ha egy számgombot már
gyorstárcsázó gombként használ, a
hívógomb száma mellett egy “Q”
látható. Ha ezt a hívógombot
választja ki, megjelenik a(z)
“Felülírás” lehetőség. Ha felül
kívánja írni az éppen kiválasztott
telefonszámmal, folytassa az 5.
lépéstől.
5 M s {ic}
Megjegyzés:
L Ha egy olyan telefonkönyv bejegyzést
szerkeszt, amely hozzá van rendelve egy
gyorstárcsázó gombhoz, a szerkesztett
Egy adat szerkesztése
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
2
3
4
gyorstárcsázó gombot (1 – 9).
L A(z) {V} vagy {^} gomb
megnyomásával megtekintheti a
többi gyorstárcsázó gomb
hozzárendelést.
1 s {r}: “Szerkesztés” s M
Ha szükséges, szerkessze a nevet
(max. 16 karakter; 52. oldal). s M
Ha szükséges, szerkessze a
telefonszámot (max. 24 számjegy). s
M 2-szer
Egy adat törlése
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
2
3
4
gyorstárcsázó gombot (1 – 9).
1 s {r}: “Törlés” s M
{r}: “IGEN” s M
{ic}
Gyorstárcsázó gomb
hozzárendelések megtekintése
A gyorstárcsázó gomb hozzárendeléseket
megnézheti a hordozható készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 – 9).
Híváskezdeményezés
gyorstárcsázó gomb
segítségével
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
2
gyorstárcsázó gombot (1 – 9).
{C}
23
TG8611PD(hg-hg).book Page 24 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
Programozható beállítások
Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a
kézibeszélő segítségével.
A szolgáltatást két módon érheti el.
■ A kijelző menükön való lépkedéssel
1 1 (középső program gomb)
2 Nyomja meg a {V}, {^}, {4} vagy {3} gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. s
M
3 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt a következő
almenükben. s M
4 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. s M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) {ic} gombot.
■ A közvetlen parancskód használatával
1 1 (középső program gomb) s Írja be a kívánt kódot.
Példa: Nyomja meg a 1 (középső program gombot) és a(z) y1z1 hívógombot.
2 Válassza ki a kívánt beállítást. s M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
L Az alábbi táblázatban a + a hivatkozott oldalszámot jelzi.
L A menük sorrendjének és az almenüknek a megjelenítése az Ön készülékének típusától
függően változhat.
L Az LCD teljes leírás részt lásd: 63. oldal.
A menü fa és a közvetlen parancs kódtáblázat megjelenítése
Főmenü: j “Hívólista”
Művelet
Kód
+
A bejövő híváslista megtekintése.
#213
41
Főmenü: U “Csengő beállítása”
1-es almenü
Beállítások
Kód
+
Csengő hangereje*1
–
0–6: Ki–6 <6>
#160
18
Csengőhang*2, *3
–
<Csengőh. 1>
#161
–
24
2-es almenü
TG8611PD(hg-hg).book Page 25 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
+
Éjszakai mód
Be/Ki
1: BE
0: <KI>
#238
31
Kezdés/Befejezés
<23:00/06:00>
#237
31
Csengetés
késleltetés
1: 30 mp.
2: <60 mp.>
3: 90 mp.
4: 120 mp.
0: Nincs cseng.
#239
31
Kategória
kiválasztása
1–9: Kategória 19
#241
31
Beállítások
Kód
+
Főmenü: e “SMS”
1-es almenü
2-es almenü
Fogadott lista
–
–
Küldött lista
–
–
44
43
–
–
1.Üzenet központ*4
–
#351
42
2.Üzenet központ*4
–
#352
42
Új üzenet
Beállítások
#350
42
Fővonal száma*4
<KI>
#356
44
SMS BE/KI*4
<KI>
#357
42
Művelet
Kód
+
A kívánt készülék keresése.
#274
46
Kód
+
#101
14
1: Egyszer
2: Naponta
3: Hetente
0: <KI>
#720
30
1: Hívóazonosít
0: <Manuális>
#226
–
Főmenü: x “Belső hívás”
Főmenü: z “Időbeállítás”
1-es almenü
Dátum/idő
beállítása*4
Memo figyelmeztet.
Idő beállítás*4, *5
2-es almenü
–
1–5: MemoFigy.1-5
–
Beállítások
–
25
TG8611PD(hg-hg).book Page 26 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
Főmenü: g “Bluetooth”
1-es almenü
2-es almenü
–
Be/Ki
Beállítások
Kód
+
1: BE
0: <KI>
#613
48
Telefonkönyv
másolás*6
Mobiltelefon*7
–
Másik készülék/
Készülék váltás
–
Fejbeszélő*6
Új készülék
hozzáadás*7
–
#621
50
Kapcsolódás/
Lekapcsolódás
–
#622
50
Regisztrálás
–
#621
50
Kijelentkezés*8
–
#134
51
<0000>
#619
49
PIN kód beállítás*6
–
#618
48
48
Főmenü: i “Bébiőr”
1-es almenü
Beállítások
Kód
+
Be/Ki
2-es almenü
–
1: BE
0: <KI>
#268
35
Érzékenység
–
<Közepes>
#269
36
Főmenü: E “Kezdeti beállítás”
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
+
Csengő beállítása
Csengő hangereje*1
0–6: Ki–6 <6>
#160
18
Csengőhang*2, *3
<Csengőh. 1>
#161
–
Éjszakai mód
– Be/Ki
1: BE
0: <KI>
#238
31
Éjszakai mód
– Kezdés/Befejezés
<23:00/06:00>
#237
31
Éjszakai mód
– Csengetés
késleltetés
1: 30 mp.
2: <60 mp.>
3: 90 mp.
4: 120 mp.
0: Nincs cseng.
#239
31
Éjszakai mód
– Kategória
kiválasztása
1–9: Kategória
1-9
#241
31
26
TG8611PD(hg-hg).book Page 27 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
1-es almenü
2-es almenü
Időbeállítás
Dátum/idő
beállítása*4
Beállítások
–
Kód
+
#101
14
Memo figyelmeztet.
1–5:
MemoFigy.1-5
#720
30
Idő beállítás*4, *5
1: Hívóazonosít
0: <Manuális>
#226
–
Kézibeszélő neve
–
–
#104
31
Bejövő szám
tiltása*4
–
–
#217
32
Takarékos
beállítás
Adási teljesítmény*4
1: <Normál>
2: Alacsony
#725
15
Kijelző
beállítása
Tapéta*9
<Tapéta1>
#181
–
Háttérszín
1: <Szín1>
2: Szín2
#182
–
Kijelző mód
1: <Több elem>
0: Egyetlen
elem
#192
16
Billentyűzet
háttérvil.
1: <BE>
0: KI
#276
–
LCD töltésnél*10
(LCD kijelző
háttérvilágítás)
1: <BE>
0: KI
#191
–
Kontraszt
(Kijelző kontraszt)
1–6: Kontraszt
1-6
<Kontraszt 3>
#145
–
Aut. belső hívás
–
1: BE
0: <KI>
#273
46
Billentyűhang*11
–
1: <BE>
0: KI
#165
–
Hívás korlátozás*4
–
#256
32
Automatikus
hívásfogadás*12
–
#200
18
–
1: BE
0: <KI>
27
TG8611PD(hg-hg).book Page 28 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
+
Vonal beállítása
Tárcsázási mód*4
1: Impulzusos
2: <Tone
(DTMF)>
#120
15
Flash*4, *13
0: 900 msec.
1: 700 msec.
2: 600 msec.
3: 400 msec.
4: 300 msec.
5: 250 msec.
*: 200 msec.
#: 160 msec.
6: 110 msec.
7: <100 msec.>
8: 90 msec.
9: 80 msec.
#121
18
Privát mód*4, *14
–
1: BE
0: <KI>
#194
–
Bázis PIN-kód*4
–
<0000>
#132
33
Átjátszó mód*4
–
1: BE
0: <KI>
#138
38
–
#130
37
–
Regisztrálás
Kézibeszélő
regisztrálás
Kijelentkezés*8
#131
38
–
1: <Polska>
2: Magyarorsz
#136
33
–
<Automata>
#137
38
–
#139
38
<Polski>
#110
14
Művelet
Kód
+
A naptár megtekintése és az ütemterv figyelmeztetés beállítása.
#727
33
Ország
*4
Bázis
kiválasztása
Bázis törlése*8
Nyelv kiválaszt.
–
Kijelző
Főmenü: j “Naptár”
*1 A csengő hangerő nem kapcsolható ki ébresztés, belső hívások és személykeresés
esetén.
*2 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól
még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást,
akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
*3 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2011 Copyrights Vision Inc. engedélyével
használjuk.
*4 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt
a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.
28
TG8611PD(hg-hg).book Page 29 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
*5 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az
időt, valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a(z) “Hívóazonosít” lehetőséget.
Ennek a funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a(z) “Manuális” lehetőséget. (Csak a
hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (14. oldal).
*6 Amikor a Bluetooth üzemmód ki van kapcsolva, ezek a menük nem jelennek meg.
*7 A Bluetooth eszköz regisztrálása után, megjelenik az eszköz neve.
*8 Ez a menü nem jelenik meg, amikor a kijelző menükön lépked. Csak közvetlen parancs
kóddal érhető el.
*9 A(z) Z gomb megnyomásával beállíthatja, hogy a tapéta a dátummal és az idővel együtt
vagy azok nélkül jelenjen meg. Az alapértelmezett, gyári beállítás: a dátummal és az idővel
jelenik meg.
*10Töltés közben beállíthatja a hordozható készülék háttérvilágítását.
– “BE”: A háttérvilágítás be van kapcsolva (csökkentett fényerő).
– “KI”: A háttérvilágítás 10 másodperc töltés után kikapcsol.
*11Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb
megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
*12Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő
hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
*13Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt
alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
*14Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.
29
TG8611PD(hg-hg).book Page 30 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
Speciális programozás
Ébresztés
Az ébresztés a beállított időpontban 1 percig
szól, és 5 perces időközönként 5-ször
ismétlődik (szundikálás funkció). Mindegyik
hordozható készüléknél összesen 5,
különböző ébresztési idő programozható be.
A 3 különböző ébresztési opcióból (egyszer,
naponta vagy hetente) mindegyik ébresztési
időhöz csak egyet állíthat be.
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(14. oldal).
1 1 (középső program gomb)
y72z
2 Válasszon ki egy ébresztést a(z) 1 – 5
hívógomb megnyomásával. s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt ébresztési
opciót. s M
“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z)
9. lépéstől.
“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított
időpontban hallatszik.
“Naponta”
Az ébresztés naponta, a beállított
időpontban hallatszik. Folytassa a(z) 5.
lépéstől.
“Hetente”
Az ébresztés hetente, a beállított
időpont(ok)ban hallatszik.
4
30
Folytassa a műveletet az Ön 3. lépésben
történt választása szerint.
■ Egyszer:
Írja be a kívánt dátumot és hónapot.
sM
■ Hetente:
{r}: Válassza ki a hét kívánt napját,
és nyomja meg a(z) t gombot. s
M
5
6
Állítsa be a kívánt időpontot. s M
Írja be a szöveges megjegyzést (max.
30 karakter; 52. oldal). s M
7 {r}: Válassza ki a kívánt
ébresztőhangot. s M
L Azt javasoljuk, hogy válasszon a
külső hívásokhoz használt
csengőhangtól eltérő csengőhangot.
8 {r}: Válassza ki a kívánt szundikálás
beállítást. s M
9 M s {ic}
L Ha az ébresztés be van állítva, a
kijelzőn a(z) z ikon látható.
Megjegyzés:
L Az ébresztés teljes leállításához nyomja
meg a(z) k gombot.
L Ha a hordozható készülék használatban
van, az ébresztés mindaddig nem szólal
meg, amíg a kézibeszélő készenléti
üzemmódba nem kerül.
L Ha a hangot le akarja állítani, de a
szundikálás funkciót aktívan kívánja
tartani, nyomja meg bármelyik
hívógombot vagy a(z) n gombot.
L Ha külső hívást akar kezdeményezni,
miközben a szundikálás funkció aktív,
kérjük, hogy a hívás kezdeményezése
előtt állítsa le a szundikálás funkciót.
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy
kiválasszon egy időszakot, amíg a
hordozható készülék nem csenget, ha külső
hívás érkezik. Ez a szolgáltatás azokban az
időszakokban hasznos, amikor nem akarja,
hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az
éjszakai mód minden egyes hordozható
készüléken beállítható.
A telefonkönyv kategória szolgáltatása (20.
oldal) segítségével Ön kiválaszthat olyan
kategóriákat is a hívókhoz, hogy azok hívásai
megkerüljék az éjszakai módot, és
csengessék a hordozható készüléket (csak a
hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői
számára).
TG8611PD(hg-hg).book Page 31 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(14. oldal).
L Ha beállította az ébresztést, az ébresztés
még akkor is szól, ha bekapcsolta az
éjszakai módot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 1 (középső program gomb)
y238
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M
L Ha a(z) “KI”, lehetőséget választja,
a kilépéshez nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
3 Írja be a kívánt órát és percet, amikor
indítani kívánja ezt a szolgáltatást. s
M
L A / gomb megnyomásával
választhat a 24-órás vagy 12-órás
(“AM” vagy “PM”) formátum között.
4 Írja be a kívánt órát és percet, amikor le
kívánja állítani ezt a szolgáltatást. s
M
5 {ic}
L Amikor az éjszaki mód be van
kapcsolva, a kijelzőn a(z) f ikon
látható.
A kezdési és befejezési idő
megváltoztatása
1 1 (középső program gomb)
y237
2 Folytassa „Az éjszakai mód be/kikapcsolása”, 31. oldal 3. lépésétől.
Csengetés késleltetés beállítása
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a
hordozható készülék éjszakai módban is
csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig
várakozik. A kiválasztott időtartam letelte
után a hordozható készülék már ismét
csenget. Ha a(z) “Nincs cseng.”
lehetőséget választja ki, a hordozható
készülék soha nem csenget éjszakai
módban.
1
2
1 (középső program gomb)
y239
{r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M s {ic}
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1 1 (középső program gomb)
y241
2 Válassza ki a kívánt kategóriát a(z) 1 –
9 hívógomb megnyomásával.
L A(z) „Q” ikon jelenik meg a
kiválasztott kategória számok mellett.
L A kiválasztott kategória törléséhez
nyomja meg ismét ugyanazt a
hívógombot. A(z) „Q” ikon eltűnik.
3 M s {ic}
A hordozható készülék nevének
megváltoztatása
Mindegyik hordozható készüléknek saját
nevet lehet adni („Bob”, „konyha” stb.). Ez
akkor hasznos, amikor belső hívásokat
kezdeményez a hordozható készülékek
között. Kiválaszthatja azt is, hogy készenléti
üzemmódban megjelenjen-e a hordozható
készülék neve vagy sem. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “NEM”. Ha a(z) “IGEN”
lehetőséget úgy választja ki, hogy nem ad be
hordozható készülék nevet, akkor a
“Kézibesz. 1” – “Kézibesz. 6” kijelzés
jelenik meg.
1 1 (középső program gomb)
y1z4
2 Adja be a kívánt nevet (max. 10 karakter;
52. oldal).
L Ha nem szükséges, folytassa a 3.
lépéstől.
3 M
4 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M 2-szer
5 {ic}
31
TG8611PD(hg-hg).book Page 32 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
Bejövő hívás tiltás (csak a
hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára)
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
készülék elutasítsa azokról az adott
telefonszámokról érkező hívásokat,
amelyeket nem kíván fogadni, például a
kéretlen hívásokat.
Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig
nem csenget, amíg a hívó azonosítása
folyamatban van. Ha a telefonszám
megegyezik a hívástiltás lista egyik
bejegyzésével, akkor a készülék foglaltsági
hangot küld a hívónak, majd bontja a hívást.
Fontos:
L Amikor a készülékre olyan számról
érkezik hívás, amely a hívástiltás listában
van tárolva, a készülék a számot egy 7
ikonnal együtt naplózza a bejövő
híváslistában (41. oldal), és elbontja a
hívást.
Nem kívánt hívók tárolása
Maximálisan 30 telefonszámot tárolhat a
hívástiltás listában.
Fontos:
L A telefonszámot a körzetszámmal együtt
kell tárolni a hívástiltás listában.
■ A bejövő híváslistából:
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a tiltani kívánt
bejegyzést. s M s I
3 {r}: “Bejövő szám tiltása” s
M
4 {r}: “IGEN” s M s {ic}
■ A telefonszámok beadásával:
1 1 (középső program gomb)
y217 s m
2 Írja be a telefonszámot (max. 24
számjegy). s M
L Egy számjegy törléséhez nyomja
meg a(z) ^ gombot.
3 {ic}
32
A hívástiltás számok megtekintése/
szerkesztése/törlése
1 1 (középső program gomb)
y217
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
L A kilépéshez nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
3 Egy szám szerkesztése:
~ s Módosítsa a telefonszámot. s
M s {ic}
Egy szám törlése:
W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
Megjegyzés:
L Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja
meg a kívánt számgombot, illetve a
törléshez nyomja meg a(z) ^ gombot.
Híváskorlátozás beállítása
A kiválasztott hordozható készülékeken
letilthatja bizonyos telefonszámok
tárcsázását. Legfeljebb 6 híváskorlátozás alá
eső telefonszámot jelölhet ki, és válassza ki,
melyik hordozható készülékek lesznek
korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol, azzal
megakadályozza, hogy a korlátozott
hordozható készülékek az adott körzetben
bármilyen telefonszámot hívjanak.
1 1 (középső program gomb)
y256
2 Írja be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”).
L Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
3 Válassza ki a korlátozandó hordozható
készülékeket a(z) 1 – 6 hívógomb
megnyomásával.
L A bázisállomásra bejelentkezett
összes hordozható készülék
megjelenik.
L A(z) „Q” ikon jelenik meg a
kiválasztott hordozható készülékek
száma mellett.
L A kiválasztott hordozható készülék
törléséhez nyomja meg ismét
TG8611PD(hg-hg).book Page 33 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
4
5
6
ugyanazt a hívógombot. A(z) „Q” ikon
eltűnik.
M
Válasszon ki egy memóriahelyet a(z) 1
– 6 hívógomb megnyomásával. s
M
Írja be a korlátozandó telefonszámot
vagy körzetszámot (max. 8 számjegy).
s M s {ic}
L Egy korlátozott szám törléséhez
nyomja meg a(z) ^ gombot.
A bázisállomás PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük,
hogy jegyezze fel az új PIN kódot.
Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN
kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
1 1 (középső program gomb)
y132
2 Írja be a bázisállomás aktuális, 4
számjegyű PIN kódját (alapértelmezés:
“0000”).
3 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű
PIN kódját. s M s {ic}
A készülék területi beállításának
megváltoztatása/A bázisállomás
alaphelyzetbe állítása
1 1 (középső program gomb)
2
y136
{r}: Válassza ki a kívánt országot. s
M
3
{r}: “Tak” (“IGEN”) s M s {ic}
Megjegyzés:
L Az alábbi adatok törlődnek illetve
alaphelyzetbe állítódnak:
– SMS beállítások (25. oldal)
– Idő beállítás
– Bázisállomás adási teljesítmény
– Privát mód
– Bázisállomás PIN kód
– Tárcsázási mód
– Újrahívási/hurokmegszakítási (flash)
idő
– Az összes SMS üzenet
– Bejövő híváslista
– Hangposta üzenetek
– Híváskorlátozás
L Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
– Kijelző nyelve
– Dátum és idő
– Hordozható készülék név
– Átjátszó állomás üzemmód
– Hívástiltás lista
L A készülék területi beállításának
megváltoztatása/a bázisállomás
alaphelyzetbe állítása után, a hordozható
készüléken egy pillanatra megjelenik a(z)
_ ikon. Ez nem jelent hibát, és a
hordozható készülék a(z) w ikon
megjelenése után ismét használható.
Naptár/Ütemterv
A naptár segítségével 20 ütemterv
figyelmeztetést programozhat be mindegyik
hordozható készülékhez. Az ütemterv
figyelmeztetés a beállított időpontban 1
percig szól. Az ütemterv figyelmeztetésnél
szöveges emlékeztető is megjeleníthető.
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(14. oldal).
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik
meg a dátum információ. A helyes dátum
információ vételéhez állítsa be az
alközponti rendszert. Szükség esetén
33
TG8611PD(hg-hg).book Page 34 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
lépjen kapcsolatba az alközpontja
üzemeltetőjével.
Új bejegyzés hozzáadása
1 1 (középső program gomb) s j
sM
2 {r}: Válassza ki a kívánt dátumot. s
M
L Ha a naptárban egy másik hónapra
kíván lépni, tartsa lenyomva a(z) {V}
vagy {^} gombot.
3 1 s {r}: “Új bejegyzés” s M
4 Ha szükséges, szerkessze a dátumot.
sM
5 Állítsa be a kívánt időpontot. s M
6 Írja be a szöveges megjegyzést (max.
30 karakter; 52. oldal). s M
7 {r}: Válassza ki a kívánt
ébresztőhangot. s M 2-szer
L Kiválaszthatja a “KI” lehetőséget, ha
nem akar ébresztőhangot hallani.
L Azt javasoljuk, hogy válasszon a
külső hívásokhoz használt
csengőhangtól eltérő csengőhangot.
L További adatok beírásához ismételje
meg az eljárást a 3. lépéstől.
8 {ic}
Megjegyzés:
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
a(z) k gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a töltőre.
L Ha a hordozható készülék használatban
van, az ébresztés mindaddig nem szólal
meg, amíg a kézibeszélő készenléti
üzemmódba nem kerül.
Bejegyzések megtekintése
1 1 (középső program gomb) s j
sM
2 A kiválasztott dátumnál lévő
bejegyzések megtekintéséhez nyomja
meg a(z) M gombot.
Az ütemterv lista megtekintéséhez
nyomja meg a(z) m gombot.
34
L Az ütemtervre vonatkozó részletes
információt megtekintheti a(z) l
gomb megnyomásával.
Egy adat szerkesztése
1 1 (középső program gomb) s j
sM
2 m s {r}: Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
3 1 s {r}: “Szerkesztés” s M
4 Ha szükséges, szerkessze a dátumot.
sM
5 Ha szükséges, szerkessze az időt. s
M
6 Ha szükséges, szerkessze a szöveges
emlékeztetőt (max. 30 karakter; 52.
oldal). s M
7 {r}: Válassza ki a kívánt
ébresztőhangot. s M 2-szer
8 {ic}
Egy adat törlése
Az ütemterv figyelmeztetés bejegyzések
nem törlődnek automatikusan az ütemterv
figyelmeztetés hangjelzést követően. Törölje
a felesleges bejegyzéseket.
1 1 (középső program gomb) s j
sM
2 m s {r}: Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
3 1 s {r}: “Törlés” s M
4 {r}: “IGEN” s M
5 {ic}
Az összes adat törlése
1 1 (középső program gomb) s j
sM
2 ms1
3 {r}: “Mindent töröl” s M
4 {r}: “IGEN” s M
5 {r}: “IGEN” s M
6 {ic}
TG8611PD(hg-hg).book Page 35 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
Bébiőr
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
behallgasson abba a helyiségbe, ahol a
másik hordozható készüléket elhelyezte,
aminek segítségével könnyen megfigyelheti
a ház vagy lakás különböző részeit. A
megfigyelt (például a baba szobájában
elhelyezett) hordozható készülék
automatikusan felhívja a megfigyelő
hordozható készüléket vagy a tárolt
telefonszámot, amikor hangot észlel.
Fontos:
L Végre kell hajtania a bébiőr próbafuttatási
eljárását, hogy megbizonyosodjon a
bébiőr funkció helyes beállításáról.
Például ellenőrizze az érzékenységét.
Ellenőrizze le a kapcsolatot, ha a bébiőrt
egy külső vonalra irányítja.
Megjegyzés:
L A bébiőr szolgáltatás használatához a
megfigyelt és a megfigyelő hordozható
készüléknek is ugyanazt a bázisállomást
kell kiválasztania (38. oldal).
L A megfigyelt hordozható készülék nem
használható Bluetooth fejbeszélővel
(headset-tel).
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor nem lehet beállítani a
bébiőrt.
L Megfigyelő üzemmódban az akkumulátor
a szokásosnál gyorsabban merül le.
Javasoljuk, hogy hagyja a töltőn a
megfigyelt hordozható készüléket.
L A megfigyelt készülék sohasem csenget a
megfigyelő üzemmódban.
A bébiőr beállítása
Hajtsa végre a beállítási műveletet a
megfigyelendő hordozható készüléken
(például a baba szobájában elhelyezett
hordozható készüléken).
Megfigyelés egy hordozható készülékkel
A belső bébiőr szolgáltatás csak az
ugyanabban a rádiócellában lévő hordozható
készülékek között áll rendelkezésre.
1 1 (középső program gomb)
y268
2 {r}: “BE” s M
3 {r}: Válassza ki a hordozható készülék
számát, amellyel megfigyelni kíván. s
M
L A kijelzőn megjelenik a(z) “Bébiőr”
menüpont.
L Megjelenik a regisztrált hordozható
készülék neve/száma.
Megjegyzés:
L Amikor ez a szolgáltatás be van
kapcsolva, egy másik hordozható
készülék egy belső hívás
kezdeményezésével meghallgathatja a
megfigyelt kézibeszélőt.
Megfigyelés egy külső vonalról
■ A telefonkönyvből:
1 1 (középső program gomb)
y268
2 {r}: “BE” s M
3 {r}: Válassza ki a “Külső”
lehetőséget, ha egy külső vonalról
kívánja végezni a megfigyelést. s
~sn
4 {r}: Válassza ki a telefonkönyv
bejegyzést. s M
5 {r}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot. s M
L A kijelzőn megjelenik a(z)
“Bébiőr” menüpont.
Megjegyzés:
L Ha egy olyan telefonkönyv bejegyzést
szerkeszt, amely hozzá van rendelve a
megfigyeléshez, a szerkesztett
bejegyzés nem kerül át a bébiőrhöz.
■ A telefonszámok beadásával:
1 1 (középső program gomb)
y268
2 {r}: “BE” s M
35
TG8611PD(hg-hg).book Page 36 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
3
{r}: Válassza ki a “Külső”
lehetőséget, ha egy külső vonalról
kívánja végezni a megfigyelést. s
~sm
4 Adja be a kívánt nevet (max. 16
karakter; 52. oldal). s M
5 Írja be a kívánt számot (max. 24
számjegy). s M 2-szer
L A kijelzőn megjelenik a(z)
“Bébiőr” menüpont.
Megjegyzés:
L Megjelenik a regisztrált név/szám.
A bébiőr kikapcsolása
A megfigyelt hordozható készülék nem
használható, amíg a bébiőr funkció a “BE”
lehetőségre van állítva.
1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló
hordozható készüléken a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Be/Ki” s M
3 {r}: “KI” s M s {ic}
Külső megfigyelő szám szerkesztése
1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló
hordozható készüléken a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Be/Ki” s M
3 {r}: “BE” s M
4 {r}: Válassza ki a külső vonalat. s
~
5 1 s {r}: “Szerkesztés” s M
6 Ha szükséges, szerkessze a nevet
(max. 16 karakter; 52. oldal). s M
7 Ha szükséges, szerkessze a
telefonszámot (max. 24 számjegy). s
M 2-szer
Külső megfigyelő szám törlése
1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló
hordozható készüléken a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Be/Ki” s M
3 {r}: “BE” s M
4 {r}: Válassza ki a külső vonalat. s
~
36
5
6
1 s {r}: “Törlés” s M
{r}: “IGEN” s M
A bébiőr érzékenysége
Beállíthatja a bébiőr érzékenységét. Növelje
vagy csökkentse az érzékenységet, hogy
beállítsa a bébiőr szolgáltatás beindításához
szükséges hangerő szintet.
L Ez a szolgáltatás nem állítható be egy
megfigyelő hívás közben.
1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló
hordozható készüléken a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Érzékenység” s M
3 Nyomja meg a {^} vagy {V} gombot,
hogy kiválassza a kívánt beállítást. s
M s {ic}
Megjegyzés:
L Amikor a bébiőr be van kapcsolva, akkor a
megfigyelt hordozható készülék
használatával nem lehet elérni a közvetlen
parancsokat. A bébiőr érzékenységének
beállításához közvetlen parancsokat
használhat, még mielőtt beállítja a bébiőr
szolgáltatást (26. oldal).
Bébiőr hívás fogadása
■ Megfigyelés egy hordozható
készülékkel:
A hívások fogadásához nyomja meg a(z)
{C} gombot.
Ha jelentkezni kíván a megfigyelő
készülékről, nyomja meg a(z) 1
gombot.
L A megfigyelő hordozható készülék a
hívásokat automatikusan fogadja,
amikor az automatikus belső hívás
szolgáltatás a(z) “BE” lehetőségre van
állítva (46. oldal).
Megjegyzés:
L Ha akkor érkezik külső hívása, amikor a
megfigyelt hordozható készülékkel
kommunikál, 2 hangjelzést hall. A hívás
fogadásához nyomja meg a(z) {ic}
gombot, majd nyomja meg a(z) {C}
gombot.
TG8611PD(hg-hg).book Page 37 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
■ Megfigyelés egy külső vonalról:
Egy hívás fogadásához kövesse
telefonjának hívásfogadási műveletét.
Ha a megfigyelő készülékről válaszolni
kíván, tone (DTMF) tárcsázást használva,
nyomja meg a(z) y1 hívógombot.
A(z) yz gomb megnyomásával
kikapcsolhatja a bébiőr funkciót.
Megjegyzés:
L 2 perccel azután, hogy a megfigyelt
hordozható készülék hívást indít, a
megfigyelt hordozható készülék és a
megfigyelő telefonvonal közötti
kommunikáció automatikusan
megszakad.
Készülék bejelentkezése
(regisztráció)
További készülékek használata
További hordozható készülékek
használata
Max. 6 hordozható készüléket lehet
regisztrálni egy egyszerű bázisállomáshoz.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható
készülékként használható, ajánlott típust
lásd: 4. oldal. Ha más típusú hordozható
készüléket használ, akkor bizonyos
műveletek esetleg nem állnak
rendelkezésére.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb 4
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez
lehetővé teszi további bázisállomások
elhelyezését, és a hatótávolság kibővítését,
ahol hordozható készüléke(i) használható(k).
Ha a hordozható készülék “Automata”
bázisállomás-kiválasztásra van beállítva (38.
oldal), akkor a hordozható készülék egy
másik bázisállomást keres, ha kilép a
bázisállomása hatósugarából, és hívást akar
kezdeményezni vagy fogadni. A
bázisállomás és a vele kommunikáló
hordozható készülékeket nevezik
„rádiócellának” vagy más néven
„rádiókörzetnek”.
Megjegyzés:
L A hívások elbomlanak, amikor a
hordozható készülékkel átmegy az egyik
rádiócellából a másikba.
A hordozható készülék
bejelentkezése a bázisállomáson
A bázisállomással szállított hordozható
készülék már előre be van jelentkezve. Ha a
hordozható készülék valamilyen oknál fogva
nincs bejelentkezve a bázisállomáson
(például a(z) _ ikon még akkor is látható,
amikor a hordozható készülék a
bázisállomás mellett van), jelentkezzen be
újra a hordozható készülékkel.
1 Hordozható készülék:
1 (középső program gomb)
y13z
2 {r}: Válassza ki a bázisállomás számot.
sM
L Ezt a számot a hordozható készülék
csak referenciaként használja.
3 Bázisállomás:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig a(z) {x} gombot. (Nincs
regisztrációs hang)
L Ha az összes, bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd,
a leállításához nyomja meg újra a(z)
{x} gombot, majd ismételje meg ezt
a lépést.
L A következő lépést 90 másodpercen
belül be kell fejezni.
4 Hordozható készülék:
M s Várjon amíg megjelenik a(z)
“Bázis PIN” szöveg. s Írja be a
bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”). s M
L Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
37
TG8611PD(hg-hg).book Page 38 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn a(z) w ikon
látható.
Megjegyzés:
L Bejelentkezéskor a “Bázisállomás
regisztráció” szöveg látható az
összes regisztrált hordozható készüléken.
L Amikor egy további hordozható készüléket
vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el
az újabb kézibeszélő telepítési
útmutatóját.
Bázisállomás kiválasztása
A(z) “Automata” kiválasztása esetén a
hordozható készülék automatikusan
használja bármelyik, elérhető bázisállomást,
amelynél be van jelentkezve. Egy adott
bázisállomás kiválasztása esetén a
hordozható készülék csak az adott
bázisállomás segítségével tud hívást
kezdeményezni vagy fogadni. Ha a
hordozható készülék kilép az adott
bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást
bonyolítani.
1 1 (középső program gomb)
y137
2 {r}: Válassza ki a kívánt bázisállomás
számot vagy a(z) “Automata”
lehetőséget. s M
L A hordozható készülék megkezdi a
bázisállomás keresését.
Hordozható készülék regisztrációjának
törlése (Kijelentkezés)
A hordozható készülék törölni tudja a
bázisállomáson a saját bejelentkezését,
illetve egy másik, ugyanannál a
bázisállomásnál bejelentkezett hordozható
készülék regisztrációját. Ez lehetővé teszi,
hogy a hordozható készülék megszüntesse
zsinórnélküli kapcsolatát a rendszerrel.
1 1 (középső program gomb)
y131
L A bázisállomásra bejelentkezett
összes hordozható készülék
megjelenik.
38
2
3
4
{r}: Válassza ki a törlendő hordozható
készüléket. s M
{r}: “IGEN” s M
L Nyugtázó hang hallatszik.
L A hordozható készülék nem ad ki
hangjelzést, amikor saját
regisztrációját törli.
{ic}
Bázisállomás törlése
Bármely olyan bázisállomás törölhető a
hordozható készülékről, amelyhez
bejelentkezett. Ez lehetővé teszi, hogy a
bázisállomás megszüntesse zsinórnélküli
kapcsolatát a rendszerrel.
1 1 (középső program gomb)
y139
2 {r}: Válassza ki azt a bázisállomást,
amelyet törölni akar. s M
3 {r}: “IGEN” s M s {ic}
Megjegyzés:
L A hordozható készülék bejelentkezését
egy másik bázisállomáson vagy
ugyanazon a bázisállomáson, lásd: 37.
oldal.
A bázisállomás
hatótávolságának növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (3. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a Panasonic
forgalmazójához.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná
ennél a bázisállomásnál, be kell
kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
L Ne használjon egyszerre egynél több
átjátszó állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1 1 (középső program gomb)
y138
TG8611PD(hg-hg).book Page 39 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Programozás
2
{r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M s {ic}
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve
kikapcsolása után a hordozható
készüléken egy pillanatra megjelenik a(z)
_ ikon. Ez nem jelent hibát, és a
hordozható készülék a(z) w ikon
megjelenése után ismét használható.
A DECT átjátszó állomás (KX-A405)
regisztrálása a bázisállomásnál
Megjegyzés:
L Kérjük, hogy olyan átjátszót használjon,
amely még nincs regisztrálva egy másik
készüléknél. Ha az átjátszó állomás már
regisztrálva van egy másik készüléknél,
először törölje a regisztrációt a DECT
átjátszó állomás telepítési útmutatójában
leírtaknak megfelelően.
1 Bázisállomás:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig a(z) {x} gombot. (Nincs
regisztrációs hang)
L A következő lépést 90 másodpercen
belül be kell fejezni.
2 DECT átjátszó állomás:
Csatlakoztassa a hálózati adaptert,
majd várja meg, amíg a(z) & kijelző és
a(z) w ikon zölden világít.
3 Bázisállomás:
A regisztrációs üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a(z) {x}
gombot.
39
TG8611PD(hg-hg).book Page 40 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. Ha használni kívánja a
hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor
elő kell fizetnie a hívófél-azonosító
szolgáltatásra. A részletek iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Hívófél-azonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a
hívó telefonszáma.
A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra
vonatkozó információ kerül naplózásra, a
legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.
L Ha a készülék nem kapja meg a hívóra
vonatkozó információkat, a következő
kijelzés jelenik meg:
– “Nincs szám”: Ha a hívó olyan
területről hívott, amely nem támogatja
hívófél-azonosító szolgáltatást.
– “Privát hívó”: Ha a hívó kérte, hogy
a rendszer ne küldje el a hívó félre
vonatkozó információt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik
meg a hívóra vonatkozó információ.
Lépjen kapcsolatba az alközpontja
üzemeltetőjével.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék
azt nem fogadott hívásként kezeli, és a
kijelzőn a(z) y ikon látható. Ez jelzi, meg
kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy
megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.
Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a
bejövő híváslistán, és azt megtekinti (41.
oldal), a(z) y ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor
egy újabb hívása érkezik, a(z) y ikon ismét
megjelenik.
40
Megjegyzés:
L Még ha vannak is megtekintetlen, nem
fogadott hívások, a(z) y ikon eltűnik a
készenléti kijelzőről, ha a regisztrált
hordozható készülékek egyikén az alábbi
műveletet hajtják végre:
– Visszahelyezik a töltőre.
– Megnyomják a(z) {ic} gombot.
Telefonkönyv név megjelenítés
Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a
telefonkönyvben tárolt egyik
telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt
név jelenik meg, és naplózásra kerül a
bejövő híváslistában.
Kategória csengőhang
Ez a szolgáltatás segíthet Önnek a hívó
azonosításában, mert a különböző
kategóriájú hívókhoz különböző
csengőhangokat használhat. Amikor egy
adatot visz be a telefonkönyvbe,
hozzárendelheti a kívánt kategóriát (20.
oldal). Amikor egy kategóriához
hozzárendelt hívótól érkezik hívás, a hívóra
vonatkozó információ megjelenése után a
készülék az Ön által, az adott kategóriához
kiválasztott csengetés típussal csenget.
Ha a(z) “Alapért. csengőhang”
lehetőséget választja, a készülék az Ön által
kiválasztott csengőhangot (26. oldal)
használja, amikor ilyen kategóriájú hívások
érkeznek. Az alapértelmezett, gyári beállítás
a(z) “Alapért. csengőhang”.
1 n (bal oldali program gomb) s 1
2 {r}: “Kategória” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s
M
4 {r}: Válassza ki a kategória csengőhang
aktuális beállítását. s M
5 {r}: Válassza ki a kívánt csengőhangot.
sM
6 {ic}
TG8611PD(hg-hg).book Page 41 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
4
Bejövő híváslista
Fontos:
L A bejövő híváslistát egyszerre csak egy
(1) személy érheti el.
L Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (14. oldal).
A bejövő híváslista megtekintése
és visszahívás
1 {3} (y)
2 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a
legutolsó hívástól kezdve keressen,
illetve nyomja meg a {^} gombot, hogy a
legrégebbi hívástól kezdve keressen.
L Több elem kijelző módban Ön
megtekintheti a hívóra vonatkozó,
részletes információt, ha megnyomja
a(z) a gombot.
3 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) {C}
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a tételt már megtekintették vagy
fogadták, akkor a kijelzőn egy „Q” látható,
még akkor is, ha egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták őket.
L Ha a hívás megegyezik a hívástiltás lista
egyik bejegyzésével, akkor a készülék a
számot egy 7 ikonnal együtt naplózza
(32. oldal).
{C}
A kiválasztott hívóra vonatkozó
információ törlése
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
3 W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
Az összes hívóra vonatkozó
információ törlése
1 {3} (y)
2 W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s
3
4
MsI
{r}: “Telefonkönyv” s M
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok szerkesztése”, 21. oldal 3.
lépésétől.
A hívó telefonszámának
módosítása visszahívás előtt
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s
3
M
~ s Szerkessze a számot.
L Nyomja meg a (z - 9) hívógombot
egy számjegy hozzáadásához, és
nyomja meg a(z) ^ gombot a
törléshez.
41
TG8611PD(hg-hg).book Page 42 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet) használata
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges
üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan
vezetékes és mobiltelefonokra illetve
telefonokról, amelyek támogatják a
kompatibilis SMS hálózatokat és
szolgáltatásokat.
Fontos:
L Az SMS szolgáltatás használatához
Önnek a következőket kell tennie:
– előfizetni a hívófél-azonosító
szolgáltatásra és/vagy a megfelelő
szolgáltatásra, például az SMS-re.
– ellenőrizni, hogy az SMS be van
kapcsolva.
– ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a
helyes üzenetközpont számok.
A részletekkel és az elérhetőséggel
kapcsolatosan forduljon távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
Megjegyzés:
L Összesen 47 üzenet menthető el (160
karakter/üzenet esetén). Az eltárolható
üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az
üzenethosszúság nem éri el a 160
karakter/üzenet határt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem tudja
használni az SMS szolgáltatásokat.
Az SMS be-/kikapcsolása
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 1 (középső program gomb)
y357
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M s {ic}
42
Az SMS üzenetközpont
számainak tárolása
Az SMS üzenetközpont számokat azért kell
tárolni, hogy SMS üzeneteket tudjon küldeni
és fogadni. Ha további információra van
szüksége, forduljon a távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
1 A(z) “1.Üzenet központ” tárolása:
1 (középső program gomb)
y351
A(z) “2.Üzenet központ” tárolása:
1 (középső program gomb)
y352
2 Ha szükséges, szerkessze a számot. s
M s {ic}
Megjegyzés:
L Alközponti felhasználók részére:
– Az 1. üzenetközpont száma elé be kell
írnia az alközpont fővonal hozzáférési
számát és egy tárcsázási szünetet.
– Ha csak az 1. üzenetközpont számát
használja SMS-hez, tárolja el az 1.
üzenetközpont számát változtatás
nélkül (az alközpont fővonal
hozzáférési száma illetve a tárcsázási
szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.
Üzenet küldése
Új üzenet írása és küldése
1 1 (középső program gomb) s e
2
3
sM
{r}: “Új üzenet” s M
L Ha a kijelzőn megjelenik a(z)
“^Szöveg marad?” kérdés, a(z) {^}
gomb lenyomásával használhatja az
Ön által készített utolsó üzenet
szövegét.
Írja be az üzenetet. s M
TG8611PD(hg-hg).book Page 43 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
L Megváltoztathatja a karakter-beviteli
módot a(z) / gomb
megnyomásával (52. oldal).
4 Írja be a célállomás telefonszámát (max.
20 számjegy). s M
A kimenő híváslista használata:
{4} (R) s {r}: Válassza ki a
telefonszámot. s M 2-szer
A bejövő híváslista használata:
{3} (y) s {r}: Válassza ki a partnert.
s M 2-szer
A telefonkönyv használata:
n s {r}: Válassza ki a telefonkönyv
bejegyzést. s M s {r}: Válasza ki a
kívánt telefonszámot. s M 2-szer
5 Az üzenet elmentéséhez válassza ki
a(z) “IGEN” lehetőséget. s M
6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg
a(z) M gombot.
L A küldés törléséhez nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
Megjegyzés:
L Ez a készülék maximálisan 612 karakter
hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de
az elküldhető illetve fogadható maximális
karakterszámot esetleg korlátozza az Ön
SMS szolgáltatója/telefontársasága. A
részletek iránt érdeklődjön az SMS
szolgáltatás szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
L Ha üzenete 160 karakternél többet
tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a
kijelzőn a(z) “@Hosszú üz.@” szöveg
mutat. Távközlési szolgáltatója/
telefontársasága a hosszú üzeneteket
esetleg másképpen kezeli, mint a többi
üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
L Ha telefonkészüléke alközponthoz
csatlakozik, tárolja el az alközpont fővonal
elérési számát (44. oldal).
Elmentett üzenet
szerkesztése/elküldése
1 1 (középső program gomb) s e
2
3
4
sM
{r}: “Küldött lista” s M
Egy elmentett üzenet elolvasásához
nyomja meg a {V} vagy a {^} gombot,
hogy kiválassza az üzenetet. s M
Az üzenet szerkesztése:
1 s {r}: “Üzenet
szerkesztése” s M s Folytassa
a(z) „Új üzenet írása és küldése”, 42.
oldal 3. lépésétől.
Az üzenet elküldése:
1 s {r}: “Küldés” s M s
Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)
^ gombot az összes szám
törléséhez. s Folytassa a(z) „Új üzenet
írása és küldése”, 42. oldal 4. lépésétől.
Elmentett üzenetek törlése
1 1 (középső program gomb) s e
2
3
4
5
sM
{r}: “Küldött lista” s M
{r}: Válasszon ki egy üzenetet. s M
1 s {r}: “Törlés” s M
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”
lehetőséget. s M
{r}: “IGEN” s M s {ic}
Üzenet fogadása
Amikor SMS üzenet érkezik:
– megjelenik a(z) “Fogadás SMSüzenet” szöveg.
– egy hangjelzés hallatszik (ha a
hordozható készülék csengője be van
kapcsolva).
– a(z) e ikon az új (olvasatlan) SMS
üzenetek számával együtt jelenik meg.
43
TG8611PD(hg-hg).book Page 44 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Beérkezett üzenet olvasása
1 1 (középső program gomb) s e
sM
{r}: “Fogadott lista” s M
{r}: Válasszon ki egy üzenetet.
L A már elolvasott üzeneteket egy „Q”
jelzi, még akkor is, ha egy másik
hordozható készülék segítségével
olvasták el őket.
L Egy üzenet törléséhez nyomja meg
a(z) W gombot. s {r}: “IGEN” s
M
4 Az üzenet tartalmának elolvasásához
nyomja meg a(z) M gombot.
Megjegyzés:
L Az üzenetküldő hívásához nyomja meg
a(z) {C} gombot.
2
3
Válasz üzenetre
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
4
5
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Válasz” s M
Írja be az üzenetet (52. oldal). s M
Ha szükséges, szerkessze a célállomás
telefonszámát. s M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 42. oldal 5. lépésétől.
Üzenet szerkesztése/továbbítása
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Üzenet szerkesztése” s
M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 42. oldal 3. lépésétől.
Beérkezett üzenetek törlése
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
44
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Törlés” s M
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”
lehetőséget. s M
{r}: “IGEN” s M s {ic}
A feladó számának tárolása a
telefonkönyvben
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Tel.könyvbe ír” s M
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok szerkesztése”, 21. oldal 3.
lépésétől.
A feladó számának szerkesztése
visszahívás előtt
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Szerkeszt és Hív” s M
Módosítsa a hívószámot. s {C}
Egyéb beállítások
Alközpont fővonal elérési
számának tárolása (csak
alközponti felhasználók számára)
Tárolja el az alközpont fővonal elérési
számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS
üzenetek rendben elküldésre kerüljenek.
Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő
híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS
üzeneteket, az alközponti fővonal elérési
szám törlődik. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “KI”.
1 1 (középső program gomb)
y356
2 {r}: “BE” s M
3 Szükség esetén írja be az alközpont
fővonal elérési számát, és vigyen be egy
szünetet. s M s {ic}
TG8611PD(hg-hg).book Page 45 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás.
Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a
hívásaira a távközlési szolgáltatójának/
telefontársaságának hangposta rendszere
jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a
hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti.
Amikor Önnek új üzenetei vannak, a
hordozható készüléken megjelenik a(z) t
ikon, ha az üzenet kijelzés szolgáltatás
rendelkezésre áll. A szolgáltatásra
vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Fontos:
L Ha a(z) t ikon még akkor is a kijelzőn
marad, miután Ön meghallgatta az új
üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly
módon, hogy megnyomja a(z) y gombot,
és 2 másodpercig lenyomva tartja.
45
TG8611PD(hg-hg).book Page 46 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
2
Belső hívás (intercom)
Belső hívások az ugyanazon a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek között
folytathatók.
Megjegyzés:
L Ha akkor érkezik külső hívása, amikor
belső hívásban beszél, 2 hangjelzést hall.
A hívás fogadásához nyomja meg a(z)
{ic} gombot, majd nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L A hordozható készülék keresésekor, a
keresett kézibeszélő 1 percig sípol.
Belső hívás (intercom)
kezdeményezése
1 1 (középső program gomb) s 4
2 {r}: Válassza ki a kívánt készüléket. s
3
M
L A keresés leállításához nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
Belső hívás fogadása
1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához
2
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
Az automatikus belső hívás
be/kikapcsolása
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
hordozható készülék a belső hívásokra
automatikusan jelentkezzen, amikor hívják.
Önnek nem kell megnyomnia a(z) {C}
gombot. Amikor ez a szolgáltatás a(z) “BE”
lehetőségre van állítva, a bébiőr szolgáltatás
megfigyelő hordozható készüléke (36. oldal)
is automatikusan fogadja a bébiőr hívásokat.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 1 (középső program gomb)
y273
46
{r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M s {ic}
Készülékkereső
A kereséssel megtalálhatja az elkallódott
hordozható készüléket.
1 Bázisállomás: Nyomja meg a(z) {x}
gombot.
L Az összes bejelentkezett hordozható
készülék 1 percig sípol.
2 A keresés leállítása:
Bázisállomás: Nyomja meg a(z) {x}
gombot.
Hordozható készülék: Nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Hívások átadása,
konferencia hívások
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli, két hordozható
készülék között.
Az ugyanazon a rádiókörzeten belüli, két
hordozható készülék konferencia hívást is
folytathat egy külső féllel.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) 4
gombot a hívás tartásba tételéhez.
2 {r}: Válassza ki a kívánt készüléket. s
M
3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
L Ha a keresett fél nem jelentkezik,
nyomja meg a(z) ^ gombot, hogy
visszatérjen a külső híváshoz.
4 Az átadás befejezéséhez:
Nyomja meg a(z) {ic} gombot.
L A külső hívás átkerül a célállomásra.
Konferencia hívás létrehozásához:
1 s {r}: “Konferencia” s M
L A konferenciából való kilépéshez
nyomja meg a(z) {ic} gombot. A
másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.
TG8611PD(hg-hg).book Page 47 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
L A külső hívás tartásba tételéhez:
1 s {r}: “Tartás” s M
A konferencia visszaállításához:
1 s {r}: “Konferencia” s
M
Megjegyzés:
L Ha a keresett fél jelentkezése után vissza
kíván térni a külső híváshoz, nyomja meg
a(z) W gombot.
Átadott hívás fogadása
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
47
TG8611PD(hg-hg).book Page 48 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Bluetooth eszközök használata
Bluetooth eszközök
használata
A hordozható készülék kompatibilis a
Bluetooth vezeték nélküli technológiával.
Más Bluetooth eszközökkel való használattal
például egy mobiltelefonnal és fejbeszélővel
(headset-tel), az alábbi szolgáltatások állnak
rendelkezésre:
– Telefonkönyv adatok átmásolása
mobiltelefonjából egy hordozható
készülékbe (48. oldal)
– Beszélgetés lehetősége a hordozható
készülék kézben tartása nélkül egy
Bluetooth fejbeszélőnek (headset-nek) a
hordozható készüléknél történő
regisztrálásával (50. oldal)
Fontos:
L Mobiltelefonjának és a fejbeszélőnek
kompatibilisnek kell lenniük a Bluetooth
vezeték nélküli technológiával.
A Bluetooth be-/kikapcsolása
Be-/Kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót:
– Kapcsolja be, ha telefonkönyv
bejegyzéseket akar átmásolni a
mobiltelefonjából, vagy használni kívánja
a Bluetooth fejbeszélőt.
– Kapcsolja ki a Bluetooth szolgáltatás
használata után, hogy takarékoskodjon
hordozható készüléke akkumulátorának
energiájával.
1 1 (középső program gomb)
y613
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s
M s {ic}
48
Telefonkönyv adatok
átmásolása egy
Bluetooth
mobiltelefonból
(telefonkönyv másolás)
Telefonkönyv bejegyzéseket másolhat át
mobiltelefonjából egy hordozható
készülékbe.
Fontos:
L Bizonyos telefonok esetleg nem
kompatibilisek ezzel a szolgáltatással.
L Ha egy átmásolt bejegyzés 4 vagy több
(max. 6) telefonszámot tartalmaz, akkor
egy bejegyzésként 3 telefonszám kerül
tárolásra. A fennmaradó számok külön
bejegyzésként, de ugyanazon a néven
tárolódnak a telefonkönyvben.
L Ha egy telefonkönyv bejegyzés kiegészítő
adatokat tartalmaz, például egy képet,
akkor az adott bejegyzést esetleg nem
sikerül átmásolni a hordozható
készülékbe.
1 Hordozható készülék:
1 (középső program gomb)
y618
2 Hordozható készülék:
1 Mobiltelefon regisztrálása és
másolás belőle:
{r}: “Mobiltelefon” s M
2 Másolás egy regisztrált
mobiltelefonból:
{r}: Válassza ki a mobiltelefont. s M
3 Másolás egy másik (nem
regisztrált) mobiltelefonból:
{r}: “Készülék váltás” s M s
{r}: “Mobiltelefon” s M
4 Másolás egy másik
mobiltelefonból, regisztrálás nélkül:
{r}: “Készülék váltás” s M s
{r}: “Másik készülék” s M
TG8611PD(hg-hg).book Page 49 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Bluetooth eszközök használata
3
Mobiltelefon:
A telefonkönyv bejegyzések
másolásához kövesse
mobiltelefonjának utasításait.
L A 2. lépés 1, 3 és 4 módszerénél,
meg kell keresnie és ki kell
választania a hordozható készüléket.
A Bluetooth PIN kódra
(alapértelmezés: “0000”) szükség
lehet.
4 Hordozható készülék:
{r}: Válassza ki a másolni kívánt
kategóriát. s M
5 Hordozható készülék:
Amikor a “Telefonkönyv
letöltés” megjelenik:
Folytassa a(z) 6. lépéstől.
Amikor a “Üzemmódválaszt.” menü
megjelenik:
{r}: Válassza ki a(z) “Automata” vagy
“Manuális” lehetőséget. s M
“Automata”: Az összes bejegyzés
automatikus letöltése a mobiltelefonról.
“Manuális”: Az Ön által kiválasztott
bejegyzések másolása. Néhány
mobiltelefon esetleg az összes
bejegyzést automatikusan átmásolja.
L Az “Üzemmódválaszt.” menü csak
akkor jelenik meg, ha a mobiltelefon
támogatja a PBAP (Phone Book
Access Profile: Telefonkönyv
hozzáférési profil) funkciót a
Bluetooth kapcsolatnál.
L A másolás alatt álló bejegyzések
megjelennek a hordozható
készüléken.
6 Hordozható készülék:
Várjon, amíg megjelenik a “Kész”
szöveg.
L Szükség esetén további
bejegyzésekkel folytathatja a
másolást.
7 Hordozható készülék: {ic}
Megjegyzés:
L Néhány átmásolt bejegyzés tartalmazhat
olyan karaktereket is, amelyek nincsenek
a karaktertáblában (52. oldal). Ezek a
karakterek megjeleníthetők, de egy
bejegyzés szerkesztésekor nem adhatók
be.
L A készülék bizonyos karaktereket nem
támogat. Ha egy átmásolt bejegyzés
ezeket a karaktereket tartalmazza, a
készülék ezeket más, rendelkezésre álló
karakterekkel vagy “@” karakterrel
helyettesíti.
L Ha a telefonkönyv bejegyzések másolása
közben hívása érkezik, a másolási
folyamat leáll. Próbálja újra a hívás
befejezése után.
A Bluetooth PIN (Personal Identification
Number – Személyi azonosító szám)
megváltoztatása
A PIN egy mobiltelefon regisztrálásához
használatos. A PIN kód alapértelmezett,
gyári beállítása: “0000”. Ha meg akarja
akadályozni a jogosulatlan hozzáférést
ehhez a készülékhez, javasoljuk, hogy
változtassa meg a PIN kódot, és tartsa
titokban.
Fontos:
L Kérjük, jegyezze fel az új PIN kódját. A
készülék nem mutatja meg Önnek a PIN
kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
1 1 (középső program gomb)
y619
2 Írja be az új 4-számjegyű PIN kódot. s
M
3 Írja be ismét az új 4-számjegyű PIN
kódot. s M
4 {ic}
Bluetooth zsinórnélküli
fejbeszélő (opcionális)
használata
Egy Bluetooth fejbeszélő (headset)
hordozható készüléknél történő
49
TG8611PD(hg-hg).book Page 50 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Bluetooth eszközök használata
regisztrálásával, úgy beszélgethet vezeték
nélkül készülékével, hogy még a kezét sem
kell használnia.
Fontos:
L A hordozható készüléknél 1 fejbeszélő
(headset) regisztrálható. A hordozható
készülékhez egyszerre csak egyetlen
Bluetooth fejbeszélő csatlakoztatható.
L A legjobb teljesítmény érdekében azt
javasoljuk, hogy a Bluetooth fejbeszélőt a
hordozható készüléktől számított 1
méteren belül használja. Egy fejbeszélő
kb. 10 m-es tartományon belül képes
kommunikálni a hordozható készülékkel.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége egy Bluetooth
fejbeszélő használata közben
Amikor az akkumulátorok teljesen fel vannak
töltve, a Bluetooth fejbeszélőt használó
hordozható készülék üzemideje a
használattól függően változik.
– A fejbeszélő folyamatos használata
mellett: max. 5 óra
– Ha nincs használatban: max. 50 óra
Fontos:
L Ha nem használja a Bluetooth fejbeszélőt,
jobb, ha kikapcsolja a Bluetooth beállítást,
hogy takarékoskodjon hordozható
készüléke akkumulátorának energiájával
(48. oldal).
Fejbeszélő (headset)
regisztrálása egy hordozható
készüléknél
Fontos:
L Ellenőrizze, hogy a Bluetooth fejbeszélő
nem csatlakozik semmilyen más
Bluetooth eszközhöz.
1 Az Ön fejbeszélője:
Állítsa fejbeszélőjét regisztrációs
üzemmódba.
L Olvassa el fejbeszélője kezelési
utasítását.
50
2
3
4
Hordozható készülék:
1 (középső program gomb)
y621
Írja be fejbeszélője PIN kódját.
L Az alapértelmezett PIN kód
jellemzően “0000”. Olvassa el
fejbeszélője kezelési utasítását.
Nyomja meg az M gombot, majd várja
meg a hosszú hangjelzést.
L Amikor a regisztráció befejeződött,
megjelenik a(z) g ikon. Ön készen áll
a fejbeszélő használatára.
Fejbeszélő (headset)
csatlakoztatása/csatlakoztatásának megszüntetése
Ha a fejbeszélő használatával nem tudja
csatlakoztatni a fejbeszélőt és a hordozható
készüléket, akkor a hordozható készülék
segítségével csatlakoztathatja. Ha
fejbeszélőjét egy másik Bluetooth eszközzel,
például egy mobiltelefonnal kívánja
használni, akkor esetleg le kell kapcsolnia
azt a hordozható készülékről.
Fontos:
L Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő be van
kapcsolva.
1 1 (középső program gomb)
y622
L Egy hosszú hangjelzés hallatszik.
2 {ic}
Megjegyzés:
L Ha bekapcsolja a fejbeszélőt, az
automatikusan csatlakozhat a hordozható
készülékhez. Továbbá, ha a fejbeszélő
automatikusan csatlakozik egy külső
vonalhoz, a bontáshoz nyomja meg a
hordozható készüléken lévő {ic}
gombot.
TG8611PD(hg-hg).book Page 51 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Bluetooth eszközök használata
Fejbeszélő (headset) regisztrációjának
törlése
Egy hordozható készülék törölni tudja egy
Bluetooth fejbeszélő regisztrációját.
1 1 (középső program gomb)
y134
2 {r}: “IGEN” s M
L A fejbeszélő regisztrációjának törlése
után, a fejbeszélő sípol és megjelenik
az “Új készülék hozzáadás”
szöveg.
3 {ic}
Fejbeszélője hallgatója hangerejének
beállítása
Fejbeszélője használata közben nyomja meg
ismételten a {^} vagy {V} gombot.
Egy Bluetooth vezeték nélküli
fejbeszélő működtetése
A hívást még akkor is végrehajthatja a
fejbeszélővel, ha egy hívás közben a
hordozható készüléket a töltőre teszi.
Hívások kezdeményezése
Miután a hordozható készülék segítségével
tárcsázta a telefonszámot, a hívást
fejbeszélőjével kezelheti.
A további részleteket olvassa el fejbeszélője
kezelési utasításában.
Hívások fogadása
Egy hívás fogadásához kapcsolja be
headset-ét a fejbeszélője kezelési utasítása
szerint. Amikor befejezi a beszélgetést,
kapcsolja ki headset-ét a fejbeszélője
kezelési utasítása szerint.
Megjegyzés:
L Ha fejbeszélőjével nem tudja bontani a
hívást, nyomja meg a hordozható
készüléken a(z) {ic} gombot.
Átkapcsolás a fejbeszélőjéről a
hordozható készülékre
Átkapcsolhat a fejbeszélőjéről a hordozható
készülékre:
– hívás közben.
– belső hívás közben.
Nyomja meg a hordozható készüléken a(z)
{C} gombot.
51
TG8611PD(hg-hg).book Page 52 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több
karakter van kiosztva. A bevihető karakterek a karakter-beviteli módtól függnek (52. oldal).
– Nyomja meg a {3} vagy {4} gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) ^ gombot. Az
összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) ^ gombot.
– A nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz (A→a) nyomja meg a(z) * gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z)
{4} gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
– Ha egy karakter bevitele után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot,
a karakter rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.
Karakter-beviteli módok
A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F),
Bővített 1 (G), Bővített 2 (H), és Cirill (Orosz) (I). Az SMS üzenetekhez az Ábécé
(ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F) és a Bővített 1 (G) mód áll rendelkezésre. Amikor
ezeket a karakter-beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb
ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
/ s {r}: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. s M
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a(z) jel egy szóközt jelöl.
L Az alábbi táblázatokban a(z) *1, *2 és *3 jelzéssel ellátott hívógombok más
karakterkiosztással rendelkeznek az SMS-nél. Lásd a(z) *1, *2 és *3 lábjegyzetet.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
52
TG8611PD(hg-hg).book Page 53 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill karaktertáblázat (P) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)
53
TG8611PD(hg-hg).book Page 54 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Hibaüzenetek
A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát [
] (szögletes zárójel) jelzi.
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Nincs áram
[Nincs bázisállomás
táplálás]
vagy
Nincs csatlak.
Csatlak. újra a
hál. adaptert.
[Nincs csatlakozás.
Csatlakoztassa újra a
hálózati adaptert.]
L Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás
kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és
próbálja újra.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását.
Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra.
L Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja.
Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (37. oldal).
Telefonvonal
ellenőrzése
[Ellenőrizze a
telefonvonalat]
L A mellékelt telefonvonal vezeték még nincs csatlakoztatva,
vagy nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat (9. oldal).
sikertelen
L A telefonkönyv átmásolása nem sikerült (22. oldal).
Ellenőrizze, hogy a másik (vevő) hordozható készülék
készenléti üzemmódban van-e, és próbálja újra.
Nincs kész
L A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges
telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő) hordozható
készülékből, és próbálja újra.
Érvényt. szám
[Érvénytelen szám]
L SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben,
a bejövő híváslistában vagy a kimenő híváslistában
elmentett, 20 számjegynél hosszabb telefonszámra.
Mem. megtelt
[Memória megtelt]
L A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (21. oldal).
L A hívástiltás lista memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (32. oldal).
L Az ütemterv figyelmeztetés memória megtelt. Törölje a
felesleges bejegyzéseket (34. oldal).
L A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a
maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (38. oldal).
Használjon
újratölthető
akkumulátort.
L Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli
vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú,
újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 3, 6.
oldal.
54
TG8611PD(hg-hg).book Page 55 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Fizessen elő a
hívófél
azonosításra.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha
készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már
előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet
nem jelenik meg.
Hibaelhárítás
Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a
hordozható készüléket.
Általános használat
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék
még a feltöltött
akkumulátorok
behelyezése után sem
kapcsol be.
L A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható
készüléket a töltőre.
A készülék nem
működik.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyeztee be (9. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
L Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal).
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét
az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és
próbálja újra.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel
(37. oldal).
A hordozható készülék
kijelzője üres agy sötét.
L A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban van (13.
oldal). Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:
– egy hívás alatt nyomja meg a {3} vagy {4} gombot.
– nyomja meg a(z) {ic} gombot az összes többi esetben.
L A(z) “LCD töltésnél” lehetőség töltés közben “KI”-re lett
állítva. Változtassa meg a beállításokat (27. oldal).
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (14.
oldal).
55
TG8611PD(hg-hg).book Page 56 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem hall tárcsázási
hangot.
L Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetéket használja-e.
Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a
telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan
jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően
működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és
javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik
megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
Programozható beállítások
Probléma
Ok/megoldás
A kijelzések olyan
nyelven jelennek meg,
amelyet nem ért.
L Változtassa meg a kijelző nyelvét (14. oldal).
Programozás közben a
kijelző visszaáll
készenléti üzemmódba.
L A hívástiltás lista egyik bejegyzésével egyező hívás érkezett.
Várjon, és próbálja meg később újra.
Nem tudja aktiválni a
takarékos üzemmódot.
L A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó
üzemmódot a “BE” lehetőségre állította. Ha szükséges,
állítsa az átjátszó üzemmódot a “KI” lehetőségre (38. oldal).
A hordozható
készüléket nem tudja
bejelentkeztetni a
bázisállomásra.
L A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a
maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (38. oldal).
L A bázisállomásra már be van jelentkezve a maximális számú
(6) hordozható készülék. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a bázisállomásból (38. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
Akkumulátor újratöltés
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék
sípol és/vagy a(z) d
ikon villog.
L Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az
akkumulátorokat (9. oldal).
56
TG8611PD(hg-hg).book Page 57 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de
– a(z) d ikon mégis
villog, vagy
– a működési idő
rövidebbnek tűnik.
L Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (S, T) és a
töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét.
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
L Miután Bluetooth fejbeszélőjét regisztrálta a hordozható
készülékénél, a hordozható készüléke akkumulátorainak
élettartama lecsökken. Ha nem használja a Bluetooth
fejbeszélőt, jobb, ha kikapcsolja a Bluetooth beállítást.
Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)
Probléma
Ok/megoldás
A(z) _ ikon látható.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
L Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati
adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a
bázisállomáshoz.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (37. oldal).
L Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása
csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás
hatótávolságát. Ha szükséges, kapcsolja ki a takarékos
üzemmódot (15. oldal).
Zaj hallatszik, a hang
megszakad, majd
visszajön.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen
használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse
újra a bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az
interferencia források közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét
az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és
próbálja újra.
A hangminőség
rosszabbnak tűnik.
L Nem egy ajánlott hordozható készüléket regisztrált (4. oldal).
A legtisztább hangminőség csak az ajánlott hordozható
készülék regisztrálásával érhető el.
A hordozható készülék
nem csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (18.
oldal).
L Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki (31. oldal).
57
TG8611PD(hg-hg).book Page 58 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tud hívást
kezdeményezni.
L A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a
beállításokat (15. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik készülék van használatban. Várjon, és próbálja
meg később újra.
L Korlátozott számot tárcsázott (32. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (19. oldal).
Hívófél-azonosító
Probléma
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a
hívóra vonatkozó
információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
L Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez
csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket
közvetlenül a fali csatlakozóba.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket.
Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és
próbálja újra.
Lassan jelenik meg a
hívóra vonatkozó
információ.
L Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefontársaságától
függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg
csak a második csengetéskor vagy később jeleníti meg.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett
idő elállítódott.
L A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő
információ megváltoztatja az időt. Állítsa az idő beállítást a(z)
“Manuális” (ki) lehetőségre (25. oldal).
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Probléma
Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban
az SMS üzenetközpont
száma került
naplózásra, és az
üzenet nem érkezett
meg.
L Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor az
SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (42. oldal).
58
TG8611PD(hg-hg).book Page 59 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tud SMS üzenetet
küldeni illetve fogadni.
L Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a
kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.
L Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva
készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő számo(ka)t
(42. oldal).
L Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az üzenetküldés
végét, mielőtt más telefonfunkciókat használna.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A(z) “FD” hibakód
látható.
L A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz kapcsolódni.
Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont számok helyességét.
Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (42. oldal).
A(z) “FE” hibakód
látható.
L Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja újra.
A(z) “E0” hibakód
látható.
L Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem fizetett
elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a
távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.
Bluetooth eszközök használata
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudja átmásolni a
telefonkönyv
bejegyzéseket a
mobiltelefonjáról.
L Ellenőrizze, hogy mobiltelefonja támogatja-e a Bluetooth
vezeték nélküli technológiát.
L Ellenőrizze, hogy mobiltelefonja támogatja-e az Object Push
Profile (OPP) (Objektumküldési profil) illetve a Phone Book
Access Profile (PBAP) (Telefonkönyv hozzáférési profil)
specifikációt.
L Ha mobiltelefonja már csatlakozik egy másik Bluetooth
eszközhöz, például egy Bluetooth fejbeszélőhöz, kapcsolja
azt ki, vagy szüntesse meg annak kapcsolatát az Ön
mobiltelefonjával.
L Kapcsolja ki mobiltelefonját, majd kapcsolja be, és próbálja
újra.
Nem tud beszélgetni a
fejbeszélő
használatával.
L Bluetooth fejbeszélője nincs regisztrálva. Jelentkeztesse be
(50. oldal).
L Kapcsolja ki fejbeszélőjét, majd kapcsolja be, és próbálja
újra.
Hívás közben zaj
hallatszik a
fejbeszélőben.
L Egy Bluetooth fejbeszélő kb. 10 m-es tartományon belül
képes kommunikálni a hordozható készülékkel. A kapcsolat
elektromágneses interferenciának lehet kitéve, amelyet
akadályok, például falak vagy elektromos eszközök okoznak.
Menjen közelebb a hordozható készülékhez.
59
TG8611PD(hg-hg).book Page 60 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudja csatlakoztatni
fejbeszélőjét a
hordozható
készülékhez.
L Ellenőrizze, hogy a fejbeszélője be van kapcsolva.
L Ha fejbeszélője már csatlakozik egy másik Bluetooth
eszközhöz, például az Ön mobiltelefonjához, szüntesse meg
a fejbeszélő és mobiltelefonjának kapcsolatát, majd hajtsa
végre a csatlakoztatási eljárást a hordozható készülékről.
L A fejbeszélő nincs regisztrálva a hordozható készüléknél.
Regisztrálja a fejbeszélőt (50. oldal).
L Ellenőrizze, hogy hordozható készüléke Bluetooth beállítása
be van kapcsolva (48. oldal).
Fejbeszélője a
bekapcsolásakor
automatikusan egy
külső vonalra
csatlakozik.
L A bontáshoz nyomja meg a hordozható készüléken a(z)
{ic} gombot.
Nem érhető el néhány
kiemelt fejbeszélő
szolgáltatás.
L A hordozható készülék nem támogat olyan kiemelt
szolgáltatásokat, mint például „Az utoljára hívott szám
újratárcsázása” vagy a „Hívás elutasítása”.
Hibajelzés hallatszik,
amikor megpróbálja
programozni a Bluetooth
funkciót.
L A bluetooth funkció nem érhető el rögtön a hordozható
készülék bekapcsolása után. Várjon néhány másodpercet és
próbálja újra.
L A fejbeszélő még nem csatlakozott a hordozható
készülékhez, még ha végre is hajtotta a csatlakoztatási
eljárás beállítást. Várjon néhány másodpercet és próbálja
újra.
Működési hiba folyadék miatt
Probléma
Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta
nedvesség került a
hordozható készülékbe/
bázisállomásba.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter
csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetéket a
bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható
készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a
hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt,
csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal
vezetéket. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat
előtt töltse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik
megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.
Vigyázat:
L A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a
szárítási folyamat felgyorsításához.
60
TG8611PD(hg-hg).book Page 61 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Falra szerelés
Megjegyzés:
L Győződjön meg róla, hogy a fal és a rögzítési mód elég erős-e, hogy megtartsa a készülék
súlyát.
■ Bázisállomás
Csavarok
(Nem tartozék)
55 mm
61
TG8611PD(hg-hg).book Page 62 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált
szabványok <C> követelményeivel összhangban van.
62
TG8611PD(hg-hg).book Page 63 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
LCD teljes leírás
A rövidítést tartalmazó kijelzések
magyarázatát [
] (szögletes zárójel) jelzi.
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Hívólista
[Bejövő híváslista]
#213
Csengő hangereje
[Csengő hangerő]
#160
Csengőhang
(Hordozható készülék)
#161
Éjszakai mód
– Be/Ki
#238
Éjszakai mód
– Kezdés/Befejezés
#237
Éjszakai mód
– Csengetés
késleltetés
#239
Nincs cseng.
[Nincs csengetés]
#2390
Éjszakai mód
– Kategória
kiválasztása
#241
Kategória 1-9
Fogadott lista
Küldött lista
#350
Új üzenet
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Bluetooth
– Be/Ki
#613
Bluetooth
Telefonkönyv másolás
[Telefonkönyv importálás]
– Mobiltelefon
– Másik készülék/
Készülék váltás
[Más eszköz/Eszköz váltás]
#618
Bluetooth
Fejbeszélő
[Headset]
– Új készülék hozzáadás
[Új eszköz hozzáadása]
#621
Bluetooth
Fejbeszélő
[Headset]
– Kapcsolódás/
Lekapcsolódás
[Csatlakoztatás/
Csatlakoztatás
megszüntetése]
#622
Bluetooth
Fejbeszélő
[Headset]
– Regisztrálás
#621
Bluetooth
Fejbeszélő
[Headset]
– Kijelentkezés
[Bejelentkezés törlése]
#134
1.Üzenet központ
#351
2.Üzenet központ
#352
Fővonal száma
[Alközpont elérési szám]
#356
Bluetooth
– PIN kód beállítás
#619
SMS BE/KI
#357
Belső hívás
#274
Bébiőr
– Be/Ki
#268
Dátum/idő beállítása
#101
Bébiőr
– Érzékenység
[Érzékenységi szint]
#269
Kézibeszélő neve
[Hordozható készülék név]
#104
Memo figyelmeztet.
[Ébresztés]
– MemoFigy.1-5
[Ébresztés1-5]
#720
Idő beállítás
#226
63
TG8611PD(hg-hg).book Page 64 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Hasznos információk
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Bejövő szám tiltása
[Bejövő szám tiltott]
#217
Bázis kiválasztása
[Bázisválasztás]
#137
Adási teljesítmény
#725
Tapéta
#181
Bázis törlése
[Bázisállomás törlése]
#139
Háttérszín
[Kijelző szín]
#182
#110
Kijelző mód
[Kijelző üzemmód]
Kijelző
[Kijelzés]
(Nyelv megváltoztatása)
#192
Naptár
#727
Több elem
#1921
Egyetlen elem
#1920
Billentyűzet
háttérvil.
[Gomb megvilágítás]
#276
LCD töltésnél
[LCD töltés alatt]
(LCD megvilágítás)
#191
Kontraszt
(Kijelző kontraszt)
#145
Aut. belső hívás
[Automatikus belső hívás]
#273
Billentyűhang
#165
Hívás korlátozás
#256
Automatikus
hívásfogadás
#200
Tárcsázási mód
#120
Flash
[Újrahívás/Hurokmegszakítás
(flash)]
#121
Privát mód
#194
Bázis PIN-kód
[Bázisállomás PIN kódja]
#132
Átjátszó mód
[Átjátszó állomás üzemmód]
#138
Kézibeszélő
regisztrálás
#130
Kijelentkezés
[Bejelentkezés törlése]
#131
Ország
#136
64
TG8611PD(hg-hg).book Page 65 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Tárgymutató
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 37
Készülékkereső: 46
Név: 31
Regisztráció törlése (Kijelentkezés):
38
Tárgymutató
A
Akkumulátor: 9, 10
A táplálás bekapcsolása: 14
Automatikus belső hívás: 46
Automatikus hívásfogadás: 18
I
Á
Áramkimaradás: 10
Átjátszó: 38
Ideiglenes tone tárcsázás: 19
Idő beállítás: 25
K
B
Bázisállomás
Beállításainak alaphelyzetbe állítása:
33
Kiválasztása: 38
Törlése: 38
Bejövő híváslista: 41
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 41
Bejövő hívás tiltás: 32
Belső hívás (intercom): 46
Bébiőr: 35
Billentyűhang: 27
Billentyűzár: 19
Bluetooth vezeték nélküli technológia
Fejbeszélő: 49
Telefonkönyv importálás: 48
Karakterek bevitele: 52
Kategória: 20, 40
Kezelőszerv típusok: 11
Kihangosítás: 17
Kijelző
Háttérszín: 27
Kijelző üzemmód: 15
Kontraszt: 27
LCD háttérvilágítás: 27
Nyelve: 14
Tapéta: 27
Konferencia kapcsolás: 46
Körzet beállítás: 33
Közvetlen parancs kód: 24
L
Lánctárcsázás: 21
LCD teljes leírás: 63
M
Memo figyelmeztetés: 30
N
Naptár: 33
Nem fogadott hívások: 40
Némítás: 18
Gy Gyorstárcsázás: 23
Ö
Övcsipesz: 16
H
P
PIN
Bázisállomás: 33
Bluetooth: 49
Privát mód: 28
S
SMS szolgáltatás: 42
T
Takarékos üzemmód: 15
Tartás: 18
Tárcsázási mód: 15
Tárcsázási szünet: 17
Telefonkönyv: 20
További bázisállomások használata: 37
További hordozható készülékek
használata: 37
Ú
Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 18
Újratárcsázás: 17
Cs Csengőhang típus: 26, 40
D
Dátum és idő: 14
É
Éjszakai mód: 30
F
Falra szerelés: 61
Hangerő
Csengő (Hordozható készülék): 18,
26
Hallgató: 17
Hangszóró: 17
Hangposta: 45
Hangszínszabályzó: 19
Hibaelhárítás: 55
Hibaüzenetek: 54
Híváskorlátozás beállítása: 32
Hívás megosztás (Konferencia
kapcsolás): 19
Hívások átadása: 46
Hívások fogadása: 17
Hívások kezdeményezése: 17
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 40
65
TG8611PD(hg-hg).book Page 66 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Tárgymutató
Ü Ütemterv: 33
V
66
Várakozó hívás: 18
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 18
TG8611PD(hg-hg).book Page 67 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Megjegyzések
67
TG8611PD(hg-hg).book Page 68 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM
Vevőszolgálat segélyvonal tel.: 801 801 887 (Lengyelország számára)
N Polska
N Magyarország
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Webhely: http://www.panasonic.net/
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011
PNQX3416ZA
TC0511YK0
PD-1/2
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement