Panasonic KXTGC210PD Használati utasítások

Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Panasonic KXTGC210PD Használati utasítások | Manualzz
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TGC210PD
A készülék használatba vétele előtt olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 9. oldal.
Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is
hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a készülék
területi beállításait az Ön országának megfelelően (25. oldal). Szükség szerint
változtassa meg a készülék kijelzési nyelvét (13. oldal).
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
1
2014/04/16
15:30:23
Tartalom
Bevezetés
Tárgymutató................................................37
Információk a tartozékokról ..................................3
Általános információ .............................................3
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében ...............................5
Fontos biztonsági előírások .................................6
A legjobb működés érdekében .............................6
További információk .............................................7
Műszaki adatok ....................................................8
Az első lépések
Beállítás ...............................................................9
Kezelőszervek ....................................................11
Ikonok megjelenítése .........................................12
A táplálás be- és kikapcsolása ...........................13
Nyelvbeállítás .....................................................13
Dátum és idő ......................................................13
Egyéb beállítások ...............................................13
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése .................................15
Hívások fogadása ..............................................15
Hasznos szolgáltatások hívás közben ...............16
Billentyűzár .........................................................16
Telefonkönyv
Telefonkönyv ......................................................17
Gyorstárcsázás ..................................................18
Programozás
Menülista ............................................................19
Ébresztés ...........................................................22
Zavaró hívás blokkolása ....................................23
Egyéb programozás ...........................................24
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata ......26
Bejövő híváslista ................................................26
Hasznos információk
Hangposta szolgáltatás ......................................28
Karakterek bevitele ............................................28
Hibaüzenetek .....................................................30
Hibaelhárítás ......................................................30
Megfelelőségi nyilatkozat ...................................35
LCD teljes leírása ...............................................36
Tárgymutató
2
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
2
2014/04/16
15:30:24
Bevezetés
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Szám
*1
*2
Tartozék tételek/Típusszám
Mennyiség
A
Hálózati adapter a bázisállomáshoz/PNLV226CE
1
B
Telefonvonal vezeték
1
C
Újratölthető akkumulátorok*1
2
D
Hordozható készülék akkumulátor fedele*2
1
Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 3. oldal.
A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.
B
A
C
D
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic
forgalmazóval.
Tartozék tétel
Típusszám
Újratölthető
akkumulátorok
HHR-4MVE*1
DECT átjátszó állomás
*1
Akkumulátor típus:
– Nikkel-metálhidrid (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) méretű akkumulátor a hordozható készülékhez
KX-A405
A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.
További információk
R A kivitel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
R Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos megjelenésétől.
Általános információ
R Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.
R Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
3
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
3
2014/04/16
15:30:24
Bevezetés
Megfelelőségi nyilatkozat:
R A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a rádióberendezésekről és
az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt
követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők
az alábbi webcímről:
http://www.ptc.panasonic.eu
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek
segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
4
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
4
2014/04/16
15:30:24
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy
annak biztonságos és megfelelő működtetése
biztosítva legyen.
FIGYELMEZTETÉS
Hálózati csatlakoztatás
R Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
R Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
R Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/
csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így
csatlakoztatja, az áramütést és/vagy
túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
R Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.
a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly
módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy
száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a
beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a
szigetelést, és tüzet okozhat.
R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot
bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a
készülék már nem füstöl, és vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne
érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház
sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
R Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel,
mert áramütés érheti.
Telepítés
R Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket ne érje eső, illetve
semmilyen nedvesség!
R Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket
olyan automatikus vezérlésű eszközök
közelében, mint például az automatikus ajtók és
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott
rádióhullámok az ilyen eszközök hibás
működését okozhatják, ami balesetet
eredményezhet.
R Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték túlzottan megfeszüljön,
megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.
Használat közbeni biztonsági előírások
R Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószert.
R Ne szerelje szét a készüléket.
R Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert
stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára
illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség
érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal
vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal
húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne
használja.
Egészségügy
R Ha gyógyászati segédeszközt használ, például
pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen
felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz
gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az
eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék
frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, és
a rádiófrekvenciás adási teljesítmény 250 mW
(max.).)
R Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az
egészségügyi intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek
a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és elhelyezés
R Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos
vihar idején.
R Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves
helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten
nedves helyre készült.
R Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak
amikor már megszüntette a telefonvonal és a
hálózati interfész kapcsolatát.
R A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
5
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
5
2014/04/16
15:30:24
Fontos információk
R A hálózati adapter használatos fő megszakító
eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető
helyen legyen telepítve.
R Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– a hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás esetén.
– a billentyűzár be van kapcsolva.
Akkumulátor
R Az útmutatóban megadott akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 3. oldal. CSAK
újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
R Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
R Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A
kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező,
és káros hatása lehet, ha a szájon át a
szervezetbe kerül.
R Különös gonddal kezelje az akkumulátort.
Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők,
mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs
érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt
okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető
anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
R A mellékelt illetve a készülékhez használatra
ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a
használati útmutatóban leírt utasításoknak és
korlátozásoknak megfelelően töltse!
R Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt)
használjon az akkumulátorok töltéséhez.
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
Fontos biztonsági előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa be az
alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,
áramütés vagy személyi sérülés elkerülése
érdekében, beleértve a következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében,
például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai
mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja
a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy
villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott
tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne
dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások
helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
A legjobb működés érdekében
A bázisállomás elhelyezése/a zaj
elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis
Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével
kommunikálnak egymással.
R A maximális hatótávolság és a zajmentes
működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi helyre,
ahol a hordozható készülék és a
bázisállomás között nincs akadály a belső
környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől,
vezetéknélküli berendezéstől vagy egy másik
telefontól.
– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás
adóberendezések, például mobiltelefon
cellaállomásainak külső antennái felé (ne
helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve
ablak közelébe).
R A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi
környezeti viszonyoktól.
R Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem
kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a
jobb vétel érdekében.
Környezet
R Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt
keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és
motorok.
R A készüléket óvni kell a túlzott füsttől,
szennyeződéstől, a párától, a magas
hőmérséklettől és a rázkódástól.
6
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
6
2014/04/16
15:30:24
Fontos információk
R A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
R Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
R Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali
csatlakozóaljzatból (konnektorból).
R A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó
tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb. Ne
tartsa olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet
0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nyirkos
alagsorok szintén kerülendők.
R A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet,
ha az alábbi környezetben használja a
készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint
például hegyek, alagutak, aluljárók, fém
objektumok, például drótkerítés stb.
R Ha a készüléket elektromos berendezések
közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.
Távolítsa el az elektromos berendezések
közeléből.
Karbantartás
R Törölje át a készülék külső felületét egy
puha, nedves ruhadarabbal.
R Ne használjon benzint, hígítót, vagy más
súrolószert.
További információk
VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az
akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli.
Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az
előírásoknak megfelelően.
Figyelmeztetés a készülék kidobásával,
átruházásával vagy
visszaszolgáltatásával kapcsolatban
R Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit
tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak
megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy
mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy
visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan
információkat, mint például a telefonkönyv vagy
a híváslista bejegyzések.
Tájékoztatás felhasználók számára az
elhasználódott készülékek, szárazelemek
és akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
1
2
3
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok (A, B,
C) azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól
külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása
és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az
ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a
2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el
azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és
megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a
hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és
újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az
üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói
számára
Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől
meg kíván szabadulni, kérjük, további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a
szállítójához.
Hulladékkezelési tájékoztató az Európai
Unión kívüli egyéb országokban
Ezek a szimbólumok (A, B, C) csak az Európai
Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a
termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
7
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
7
2014/04/16
15:30:24
Fontos információk
hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze
meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és
akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban
Ezek a szimbólumok (B) kémiai szimbólummal
együtt (C) alkalmazhatók. Ebben az esetben
teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó
követelményét.
Megjegyzés az elem eltávolításával
kapcsolatban
Lásd: „Az akkumulátor behelyezése”, 9. oldal.
Műszaki adatok
R Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
R Frekvenciatartomány:
1,88 GHz és 1,90 GHz között
R Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
R Áramforrás:
220–240 V AC, 50/60 Hz
R Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás:
Készenlét: kb. 0,52 W
Maximális: kb. 2,7 W
R Működési feltételek:
Üzemi: 0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
8
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
8
2014/04/16
15:30:24
Az első lépések
Az akkumulátor behelyezése
Beállítás
Csatlakoztatások
Csatlakoztassa a hálózati adapter vezetékét
az egységhez a csatlakozó finom
benyomásával.
Beakasztással rögzítse a kábelt.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali
csatlakozóaljzatba (konnektorba).
Csatlakoztassa a telefonvonal-vezeték egyik
végét az egységhez, majd a másikat a
telefonvonal csatlakozójába, kattanásig.
Ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik,
DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges.
Megjegyzés:
R Csak a készülékhez kapott Panasonic
PNLV226CE hálózati adaptert használja.
R Csak a készülékhez kapott telefonvonal
vezetéket használja.
4
4
R CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON (1).
R NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
).
R Ügyeljen a helyes polaritásra ( ,
1
R Az egység beállítását a kijelzőn megjelenő
utasítások szerint végezze.
5
3
1
2
9
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
9
2014/04/16
15:30:25
Az első lépések
Az akkumulátor töltése
Töltse körülbelül 7 órán át!
R Ellenőrizze, hogy a “Feltöltés alatt” felirat
megjelenik-e (1).
R Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a
kijelzőn a “Töltés kész” szöveg látható.
1
Megjegyzések az akkumulátorok
töltéséhez
R A hordozható készülék a töltés során melegszik.
Ez nem jelent hibát.
R Havonta egyszer tisztítsa meg a hordozható
készülék és a bázisállomás töltőérintkezőit
száraz, puha ruhával. A készülék tisztítása előtt
húzza ki a tápkábelt és az összes
telefonvezetéket. Ha a készülék
szennyeződésnek, pornak vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Ikon
Az akkumulátor töltöttsége
Feltöltött
Közepes
Alacsony
Megjegyzések a beállításhoz
Fel kell tölteni.
Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz
R A hálózati adapternek mindig csatlakoznia kell.
(Az adapter használat közben melegszik. Ez
nem jelent hibát.)
R A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon)
elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba
kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati
adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.
Áramkimaradás alatt
Áramkimaradás alatt a készülék nem működik.
Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy
hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes
telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy
ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön
háztartásában rendelkezik ilyen telefon
csatlakozóval.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
Művelet
Működési idő
Folyamatos használat
mellett
max. 16 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 200 óra
Megjegyzés:
R Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a
használattól és annak környezetétől.
Megjegyzések az akkumulátorok
behelyezéséhez
R Használja a mellékelt, újratölthető
akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban
megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 3, 6. oldal.
10
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
10
2014/04/16
15:30:25
Az első lépések
ECO: Takarékos üzemmód
billentyűparancs gomb
M N (Belső hívás) gomb
R Ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre a
csak egyetlen hordozható készülékkel
rendelkező típusoknál.
Töltőérintkezők
Kezelőszervek
Hordozható készülék
F
G
A
H
B
n Kezelőszerv típusok
Programgombok
Egy programgomb megnyomásával
kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül fölötte
látható szolgáltatást.
Navigátor gomb
A navigátor gombok a következőképpen
működnek.
Szimbólum
C
I
D
J
E
K
A
A
N
Jelentés
MDN
Felfelé
M N
MCN
Lefelé
MWN
MFN
Balra
MTN
MEN
Jobbra
M
– MDN, MCN, MFN vagy MEN: Görgetés különféle
listákon és adatokon.
– MDN vagy MCN ( ): A hallgató illetve a
hangszóró hangerő beállítása beszélgetés
közben.
– M N (Bejövő híváslista): A bejövő híváslista
megtekintése.
– MWN (Telefonkönyv):
Telefonkönyv-bejegyzés megtekintése.
– MTN (Újratárcsázás): A kimenő híváslista
megtekintése.
B
Hangszóró
M
N (Beszéd) gomb
Hívóbillentyűzet
MZN (Kihangosítás) gomb
Mikrofon
Hallgató
Kijelző
M
N (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
MR/ECON
R: Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)
gomb
11
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
11
2014/04/16
15:30:25
Az első lépések
Elem
Bázisállomás
A
Jelentés
A bázisállomás adási
teljesítményét “Alacsony”-ra
állították be. (13. oldal)
B
Az LCD kijelző háttérvilágítása ki
van kapcsolva. (20. oldal)
Az akkumulátor töltöttsége
Az ébresztés be van kapcsolva.
(22. oldal)
A titkos üzemmód be van
kapcsolva.*2 (21. oldal)
A csengő hangerő ki van
kapcsolva. (20. oldal)
Töltőérintkezők
M N (Készülékkereső) gomb
R A M N gomb megnyomásával
megtalálhatja az elkallódott hordozható
készüléket.
Zavaró hívás blokkolása.*1
(23. oldal)
Új hangposta üzenet érkezett.*3
(28. oldal)
*1
*2
Ikonok megjelenítése
*3
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
Kézibeszélő programgomb ikonok
Jelentés
Hatótávolság-helyzetjelző: Minél
több oszlop látható, annál
közelebb van a hordozható
készülék a bázisállomáshoz.
A bázisállomás hatótávolságán
kívül
Ikon
Megjeleníti a menüt.
OK
Nem fogadott hívás*1 (26. oldal)
Elfogadja az aktuális választást.
Hívást kezdeményez. (15. oldal)
Ideiglenesen kikapcsolja a bejövő
hívások csengetését. (15. oldal)
A kihangosítás be van kapcsolva.
(15. oldal)
A vonal használatban van.
R Amikor lassan villog: A hívás
tartásban van.
R Amikor gyorsan villog: Éppen
egy bejövő hívás érkezik.
Művelet
Visszatér az előző képernyőre vagy
a külső híváshoz.
Személyhívás (Készülékkeresés
folyik)
Z
Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára
Bár a hordozható készülék megjeleníti ezt az
elemet, ennél a típusnál ez a szolgáltatás nem
áll rendelkezésre.
Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
Tartásba tesz egy hívást.*1
W
Megnyitja a telefonkönyvet.
Lehetővé teszi a telefonszámok
szerkesztését. (24. oldal)
Új adatot visz be. (18. oldal)
Megjeleníti a telefonkönyves keresés
karakter-beviteli módját. (17. oldal)
12
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
12
2014/04/16
15:30:25
Az első lépések
Ikon
Művelet
3
Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
09 30
R A * gomb megnyomásával választhat a
24-órás vagy 12-órás (“AM” és “PM”)
formátum között.
4
MOKN a M
Kikapcsolja a billentyűzár
szolgáltatást. (16. oldal)
Leállítja az ébresztést. (23. oldal)
Szundikálás gomb az ébresztésnél.
(23. oldal)
N
Kiválasztja a bejegyzéseket vagy a
hordozható készüléket. (22. oldal)
Tárolja a telefonszámokat.
(17. oldal)
Törli a kiválasztott tételt.
Lehetővé teszi belső hívás
kezdeményezését.*1
C
Egy számot/karaktert töröl.
Némítja a hívást.
*1
Bár a hordozható készülék megjeleníti ezt az
elemet, ennél a típusnál ez a szolgáltatás nem
áll rendelkezésre.
A táplálás be- és kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a készülék
M
N gombját.
Nyelvbeállítás
Kijelző nyelve
1
2
3
M
N#110
MbN: Válassza ki a kívánt nyelvet. a MOKN
M
N
Dátum és idő
1
2
M
N#101
Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.
a MOKN
Példa: 15. július 2014.
15 07 14
Egyéb beállítások
Egy gombnyomásos takarékos
üzemmód
Amikor a hordozható készülék a bázisállomáson
van, a bázisállomás adási teljesítménye akár
99,9%-kal is csökken. Még ha a hordozható
készülék nincs is a bázisállomáson, akkor az egy
gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválásával
a bázisállomás adási teljesítménye akár 90%-kal is
csökkenhet.
Az egy-gombnyomásos takarékos üzemmódot
egyszerűen az MR/ECON gomb megnyomásával
kapcsolhatja be/ki. Az alapértelmezett beállítás:
“Normál”.
– Amikor az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód be van kapcsolva: az “Alacsony”
felirat jelenik meg ideiglenesen a hordozható
készülék kijelzőjén, és a(z)
helyett az
látható.
– Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód
kikapcsolásakor: a hordozható készülék
kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a “Normál”
felirat, és az
eltűnik a hordozható készülék
kijelzőjéről.
Megjegyzés:
R Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód
aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban
lévő bázisállomás hatótávolságát.
R Ha az átjátszó üzemmódot a “BE” lehetőségre
állítja (25. oldal):
– Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód
törlődik.
– A “Takarékos beállítás” nem jelenik
meg a kijelző menüjében (20. oldal).
13
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
13
2014/04/16
15:30:25
Az első lépések
Tárcsázási mód
Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa
meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán
használandó üzemmódnak megfelelően. Az
alapértelmezett beállítás: “Tone (DTMF)”.
“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.
“Impulzusos”: Impulzusos tárcsázás.
1
2
3
M
N#120
MbN: Válassza ki a kívánt beállítást.
MOKN a M
N
14
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
14
2014/04/16
15:30:25
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése
1
Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
R Egy számjegy javításához nyomja meg a
MCN gombot.
2
3
M
N
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
aM
N gombot, illetve tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
A kihangosítás használata
1
Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg a
MZN gombot.
2
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
aM
N gombot.
Megjegyzés:
R Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja
meg a MZN/M
N gombot.
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a MDN
vagy MCN gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24
számjegyű) számot a készülék a kimenő
híváslistában tárolja.
MTN
MbN: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
M
N
Számok törlése a kimenő híváslistából
1
2
3
MTN
MbN: Válasza ki a kívánt telefonszámot. a
M N
MbN: “IGEN” a MOKN a M
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a
telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya)
elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol
(18. oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és a külső
hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a „0”
fővonal-hozzáférési számot:
1
2
0 a MDN (Szünet)
Tárcsázza a telefonszámot. a M
N
Megjegyzés:
R A MDN (Szünet) gomb minden egyes lenyomása
egy 3 másodperces szünetet hoz létre.
Hívások fogadása
1
A hallgató, illetve a hangszóró
hangerejének beállítása
1
2
3
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást
igénybe vevő felhasználók számára)
Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a M
N vagy
MZN gombot.
2
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
aM
N gombot, illetve tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
Hívásfogadás bármely gombbal: Ön a hívást
bármelyik hívógombbal fogadhatja.
Automatikus hívásfogadás: Ön a hívásokat
egyszerűen a hordozható készülék felemelésével
fogadhatja (20. oldal).
Csengő ideiglenes kikapcsolása a hordozható
készüléken: A M N gomb megnyomásával
ideiglenesen kikapcsolhatja a csengetést.
Csengő hangerő beállítása a hordozható
készüléken
A kívánt csengetési hangerő kiválasztásához
nyomja meg ismételten a MDN vagy MCN gombot.
N
15
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
15
2014/04/16
15:30:25
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hasznos szolgáltatások hívás
közben
1
Egy külső hívás közben nyomja meg a M
gombot.
2
3
MbN: “Tartás” a MOKN
A tartás feloldásához nyomja meg a M
gombot.
Megjegyzés:
R 10 percnyi tartás után a hívás elbomlik.
N
N
A 2. számú hívás fogadásához nyomja meg a
készülék MR/ECON gombját.
A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg
az MR/ECON gombot.
Megjegyzés:
R A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében
való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgótárcsás/impulzus üzemmódú
szolgáltatási területen)
Nyomja meg a(z) * gombot, mielőtt beadja a tone
tárcsázást igénylő elérési számokat.
Némítás
Egy hívás közben nyomja meg a M
1
2
Tartás
1
2
hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a(z) 2.
hívóra vonatkozó információ.
N gombot.
A hívásba való visszalépéshez nyomja meg a
M N gombot.
Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)
Az MR/ECON gomb megnyomása lehetővé teszi,
hogy egyes alközponti szolgáltatásokat használjon,
mint például egy mellékállomási hívás átadása,
vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.
Megjegyzés:
R Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő
megváltoztatását lásd: 21. oldal.
A várakozó hívás jelzése illetve a
várakozó hívás hívófél-azonosító
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen
róla hívásokat kezdeményezni, és rajta
beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van tiltva,
amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a M N gombot.
R A billentyűzár kikapcsolásához tartsa lenyomva
kb. 3 másodpercig a készülék M N gombját.
Megjegyzés:
R Hívások mindaddig nem kezdeményezhetők a
segélyhívó számokra, amíg a billentyűzár ki
nincs kapcsolva.
A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás
hívófél-azonosító funkció használatához
szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie
az adott szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat
fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha
beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás
hangjelzést hall.
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás
hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett,
akkor a várakozó hívás hangjelzését követően a
16
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
16
2014/04/16
15:30:25
Telefonkönyv
Telefonkönyv
50 nevet (max. 16 karakter) és telefonszámot (max.
24 karakter) írhat be a telefonkönyvbe.
3
Telefonkönyv-bejegyzések beírása
1
2
3
4
MWN a M
N
MbN: “Új bejegyzés” a MOKN
Írja be a partner nevét. a MOKN
R Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot
az MR/ECON gomb megnyomásával
(28. oldal).
3
MTN
MbN: Válasza ki a kívánt telefonszámot. a
M
N
MbN: “Szerkesztés” a MOKN
Ha szükséges, szerkessze a nevet. a MOKN
Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot.
a MOKN 2-szer a M
N
Egy adat törlése
1
2
3
Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal).
aM N
MbN: “Törlés” a MOKN
MbN: “IGEN” a MOKN a M
N
M N
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést. a M
MbN: “CID elmentése” a MOKN
MbN: “Telefonkönyv” a MOKN
A név tárolásához folytassa az eljárást a(z)
„Adatok szerkesztése” 3. lépésétől
(17. oldal).
N
Az összes adat törlése
1
2
3
4
MWN a M
N
MbN: “Mindent töröl” a MOKN
MbN: “IGEN” a MOKN
MbN: “IGEN” a MOKN a M
N
Lánctárcsázás
Telefonkönyv bejegyzés
megkeresése és felhívása
1
2
Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal).
aM N
Adatok törlése
A név tárolásához folytassa az eljárást a(z)
„Adatok szerkesztése” 3. lépésétől
(17. oldal).
A hívóra vonatkozó információ tárolása a
telefonkönyvben
1
2
3
4
5
Adatok szerkesztése
2
3
4
Szám tárolása a kimenő híváslistáról a
telefonkönyvben
1
2
Megjegyzés:
R Ha szükséges, az 1. lépésnél változtassa meg a
karakter-beviteli módot:
M N a MbN: Válassza ki a karakter-beviteli
módot. a MOKN
1
Írja be a partner telefonszámát. a MOKN
2-szer a M
N
M
Nyomja meg azt a hívógombot (0 - 9
vagy #), amelyik tartalmazza a keresett
karaktert (28. oldal).
MbN: Ha szükséges, görgesse végig a
telefonkönyvet.
N
MWN
Az összes bejegyzés végiggörgetése
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
Keresés az első karakter szerint
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben
tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat.
Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy
egy, a telefonkönyvben tárolt calling card
(telefonkártya) elérési számot vagy egy
bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül
adhasson be.
17
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
17
2014/04/16
15:30:25
Telefonkönyv
1
A külső hívás alatt nyomja meg a M
gombot.
2
3
4
MbN: “Telefonkönyv” a MOKN
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
A szám tárcsázásához nyomja meg a M
N
(jobb oldali programgomb) gombot.
Megjegyzés:
R Ha egy calling card (telefonkártya) elérési
számát és saját PIN kódját egyetlen
telefonkönyv-bejegyzésként tárolja a
telefonkönyvben, nyomja le a MDN (Szünet)
gombot, ha szükség szerint szünetet akar
beilleszteni a szám és a PIN-kód után (15. oldal).
R Forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási
területen, Önnek a tone üzemmódra való
ideiglenes átkapcsoláshoz meg kell nyomnia a
* gombot, mielőtt megnyomná a M N gombot
az 1. lépésben. Amikor adatokat visz be a
telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy azoknak a
telefonszámoknak az elejére írjon be egy *
karaktert, amelyeket lánctárcsázással kíván
hívni (17. oldal).
Gyorstárcsázás
A hordozható készüléken mindegyik hívógombhoz
(1 – 6) hozzárendelhet egy (1) telefonszámot.
Telefonszámok hozzáadása
gyorstárcsázó gombokhoz
n A telefonszámok beadásával:
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 - 6). a M
N
2
3
4
4
N
MOKN a M
N
Megjegyzés:
R Ha egy olyan telefonkönyv bejegyzést szerkeszt,
amely hozzá van rendelve egy gyorstárcsázó
gombhoz, a szerkesztett bejegyzés nem kerül át
a gyorstárcsázó gombhoz.
Egy adat szerkesztése
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 - 6). a M N
2
3
4
MbN: “Szerkesztés” a MOKN
Ha szükséges, szerkessze a nevet. a MOKN
Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot.
a MOKN 2-szer a M
N
Egy adat törlése
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 - 6). a M N
2
3
MbN: “Törlés” a MOKN
MbN: “IGEN” a MOKN a M
N
Bejegyzés megtekintése / hívás
kezdeményezése
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 – 6).
2
Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a
N gombot.
M
MbN: “Manuális” a MOKN
Írja be a partner nevét (max. 16 karakter).
a MOKN
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). a MOKN 2-szer a M
N
n A telefonkönyvből:
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 - 6). a M
N
2
3
MbN: “Tel.könyv” a MOKN
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
18
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
18
2014/04/16
15:30:25
Programozás
Menülista
A szolgáltatásokat 2 módon érheti el.
n A kijelző menükön való lépkedéssel
1 M N
2
3
4
Nyomja meg a MCN, MDN, MEN, vagy MFN gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. a MOKN
Nyomja meg a MCN vagy MDN gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt a következő almenükben. a
MOKN
Nyomja meg a MCN vagy MDN gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. a MOKN
n A közvetlen parancskód használatával
1 M N a Írja be a kívánt kódot.
Példa: Nyomja le a következőket: M
2
N#101.
Válassza ki a kívánt beállítást. a MOKN
Megjegyzés:
R
R
R
R
A műveletből való kilépéshez nyomja meg a M
N gombot.
Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
Az alábbi táblázatban a
a hivatkozott oldalszámot jelzi.
A menük sorrendjének és az almenüknek a megjelenítése az Ön készülékének típusától függően
változhat.
R Az LCD teljes leírása részt lásd: 36. oldal.
A menü fa és a közvetlen parancskód táblázat megjelenítése
Főmenü:
“Időbeállítás”
1-es almenü
2-es almenü
Dátum/idő beállítása
Memo figyelmeztet.
Figyelm.1-3
–
Idő beállítás*1
Főmenü:
Beállítások
–
–
Kód
#101
13
Egyszer
Naponta
Hetente
<KI>
#720
22
Hívóazonosít
<Manuális>
#226
–
“Hívólista”
Művelet
Kód
A bejövő híváslista megtekintése.
#213
Főmenü:
“Belső
26
hívás”*2
Művelet
Kód
A kívánt készülék keresése.
#274
–
19
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
19
2014/04/16
15:30:26
Programozás
Főmenü:
“Kezdeti beállítás”
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Csengő beállítása
Csengő hangereje
KI-6 <6>
#160
–
Csengőhang*3, *4
<Csengőh. 1>
#161
–
Első csenget.*5
<BE>
KI
#173
–
Időbeállítás
Dátum/idő beállítása
#101
13
Memo figyelmeztet.
– Figyelm.1-3
Egyszer
Naponta
Hetente
<KI>
#720
22
Idő beállítás*1
Hívóazonosít
<Manuális>
#226
–
Kézibeszélő neve
Zavaró hívás
blokkolása
–
Kód
–
#104
24
Egy szám
–
–
#217
23
Szám tartomány
–
#240
23
Számnélküli
Gyorshívó
BE
<KI>
#261
18
Takarékos beállítás
Adási teljesítmény
–
<Normál>
Alacsony
#725
13
Kijelző beállítása
Háttérvil.
<BE>
KI
#276
–
Kontraszt
(Kijelző kontraszt)
1-4 szint
<2>
#145
–
<BE>
KI
#165
–
#256
24
#200
15
Billentyűhang*6
–
Hívás korlátozás
–
Automatikus
hívásfogadás*7
–
–
–
BE
<KI>
20
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
20
2014/04/16
15:30:26
Programozás
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
Vonal beállítása
Tárcsázási mód
Impulzusos
<Tone (DTMF)>
#120
14
Flash*8
900 msec.
700 msec.
600 msec.
400 msec.
300 msec.
250 msec.
200 msec.
160 msec.
110 msec.
<100 msec.>
90 msec.
80 msec.
#121
16
Privát mód*2
–
BE
<KI>
#194
–
Bázis PIN-kód
–
<0000>
#132
24
Átjátszó mód
–
BE
<KI>
#138
25
–
#130
33
–
Regisztrálás
Kézibeszélő
regisztrálás
#131
34
<Polska>
Magyarorsz
#136
25
<Polski>
#110
13
Kijelentkezés*9
Ország
–
Nyelv kiválaszt.
Főmenü:
Kijelző
“Csengő beállítása”
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
Csengő hangereje
–
KI-6 <6>
#160
–
Csengőhang*3, *4
–
<Csengőh. 1>
#161
–
Első csenget.*5
–
<BE>
KI
#173
–
Főmenü:
“Zavaró hívás blokkolása”
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Egy szám
–
–
Szám tartomány
–
–
Számnélküli
–
BE
<KI>
Kód
#217
23
#240
23
21
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
21
2014/04/16
15:30:26
Programozás
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az időt,
valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a “Hívóazonosít” lehetőséget. Ennek a
funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a “Manuális” lehetőséget. (Csak a hívófél-azonosító
szolgáltatás előfizetői számára)
Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (13. oldal).
Bár a hordozható készülék megjeleníti ezt az elemet, ennél a típusnál ez a szolgáltatás nem áll
rendelkezésre.
A csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó már bontott. Ha ilyenkor
fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
A készülékben előre beállított dallamokat (“Csengőh. 3” - “Csengőh. 15”) a © 2012 Copyrights
Vision Inc. engedélyével használjuk.
Ha nem szeretné, hogy a készülék a hívóinformációk beérkezése előtt csengessen, állítsa a “KI”
lehetőségre. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Csak akkor tilthatja le az első csengést, ha a készülék alapértelmezés szerint legalább 2 alkalommal
csenget; ez a szolgáltatótól/telefontársaságtól függ.
Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb
megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás
után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt alközpontjától
függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
Ez a menü nem jelenik meg, amikor a kijelző menükön lépked. Csak közvetlen parancskóddal érhető
el.
“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított
időpontban hallatszik.
Ébresztés
Az ébresztés a beállított időpontban 1 percig szól,
és 5 perces időközönként 5-ször ismétlődik
(szundikálás funkció). Az ébresztésnél szöveges
figyelmeztetés is megjeleníthető. Összesen 3
különböző ébresztési idő programozható be. A 3
különböző ébresztési opcióból (egyszer, naponta
vagy hetente) mindegyik ébresztési időhöz csak
egyet állíthat be.
Fontos:
R Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (13. oldal).
1
2
M
3
MbN: Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. a
MOKN
“Naponta”
Az ébresztés naponta, a beállított
időpontban hallatszik. Folytassa a(z) 5.
lépéstől.
“Hetente”
Az ébresztés hetente, a beállított időpont
(ok)ban hallatszik.
4
n Egyszer:
Írja be a kívánt dátumot és hónapot. a
MOKN
N#720
Válasszon ki egy ébresztést az 1 – 3
hívógomb megnyomásával. a MOKN
“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z) 9.
lépéstől.
Folytassa a műveletet az Ön 3. lépésben
történt választása szerint.
n Hetente:
MbN: Válassza ki a hét kívánt napját, és
nyomja meg a M N gombot. a MOKN
5
6
Állítsa be a kívánt időpontot. a MOKN
Írja be a szöveges megjegyzést (max. 10
karakter). a MOKN
22
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
22
2014/04/16
15:30:26
Programozás
7
MbN: Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. a
MOKN
R Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső
hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő
csengőhangot.
8
MbN: Válassza ki a kívánt szundikálás
beállítást. a MOKN
9
MOKN a M
N
Megjegyzés:
R Az ébresztés teljes leállításához nyomja meg
a(z) M N gombot.
R Ha a hordozható készülék használatban van, az
ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a
kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.
R A hang leállításához, de a szundikálás funkció
működésben tartásához nyomja le a
N
hívóbillentyűk bármelyikét, vagy a M
gombot.
R Ha külső hívást akar kezdeményezni, miközben
a szundikálás funkció aktív, kérjük, hogy a hívás
kezdeményezése előtt állítsa le a szundikálás
funkciót.
Nem kívánt hívók tárolása
Egyetlen telefonszám tárolása
Fontos:
R Ha telefonszámokat tárol a hívásblokkoló
listában, akkor meg kell adnia a körzetszámot is.
n A bejövő híváslistából:
1 M N
MbN: Válassza ki a blokkolni kívánt
bejegyzést. a M N
3
4
MbN: “CID elmentése” a MOKN
5
MbN: “IGEN” a MOKN a M
MbN: “Zavaró hívás blokkolása” a
MOKN
N
n A telefonszámok beadásával:
1 M N#217
2
3
4
Zavaró hívás blokkolása
Ez a funkció visszautasítja a nem kívánt hívásokat
(csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői
számára). Az alábbi elemek érhetők el, ha
telefonszámokat tárol a hívásblokkoló listában
(max. 30).
– “Egy szám”: A készülék visszautasíthatja az
adott telefonszámokról érkező hívásokat.
– “Szám tartomány”: A készülék
visszautasíthatja a hívásblokkoló listában tárolt
számokkal kezdődő telefonszámokról érkező
hívásokat, így pl. a díjmentes telefonszámokról
vagy adott körzetszámokról érkezőket.
Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy blokkoljon
minden ismeretlen számról érkező hívást.
Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig nem
csenget, amíg a hívó azonosítása folyamatban van.
Ha a hívó telefonszáma megegyezik a
hívásblokkoló lista egyik bejegyzésével, akkor a
készülék nem ad hangot a hívónak, és bontja a
hívást.
Fontos:
R A visszautasított hívásokat a készülék a bejövő
híváslistában naplózza.
2
MbN: “Egy szám” a MOKN
N a MbN: “Hozzáad” a MOKN
M
Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy).
R Egy számjegy törléséhez nyomja meg a
MCN gombot.
5
MOKN a M
N
Telefonszámok sorozatának tárolása
1
2
3
4
5
M
N#217
MbN: “Szám tartomány” a MOKN
M
N a MbN: “Hozzáad” a MOKN
Írja be a kívánt számot (2-8 számjegy).
R Egy számjegy törléséhez nyomja meg a
MCN gombot.
MOKN a M
N
Az ismeretlen számról érkező
hívások blokkolása
Blokkolhatja az ismeretlen számokról, így pl. egy
privát számról érkező hívásokat.
1
2
3
M
N#240
MbN: Válassza ki a kívánt beállítást. a MOKN
M
N
23
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
23
2014/04/16
15:30:26
Programozás
A hívásblokkolt számok
megtekintése/szerkesztése/törlése
3
4
1
2
Híváskorlátozás
M
N#217
MbN: “Egy szám” vagy “Szám tartomány”
a MOKN
3
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
R Kilépéshez nyomja meg a M
N gombot.
4
Egy szám szerkesztése:
N a Szerkessze a számot. a MOKN a
M
N
M
Egy szám törlése:
M N a MbN: “IGEN” a MOKN a M
N
Megjegyzés:
R Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja meg a
kívánt számgombot, illetve a törléshez nyomja
meg a MCN gombot.
A hordozható készüléken letilthatja bizonyos
telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb 6
telefonszámot jelölhet ki korlátozandó számként.
Ha itt körzetszámokat tárol, azzal megakadályozza,
hogy a hordozható készülék az adott körzetben
bármilyen telefonszámot hívjon.
1
2
M
3
M N
R „ ” jelenik meg a hordozható készülék
száma mellett.
R A hordozható készülék törléséhez nyomja
meg ismét a M N gombot, mire a „ ”
eltűnik.
4
5
MOKN
Minden hívásblokkolt szám törlése
1
2
3
4
5
M
N#217
MbN: “Egy szám” vagy “Szám tartomány”
a MOKN
M
N a MbN: “Mindent töröl” a MOKN
MbN: “IGEN” a MOKN
MbN: “IGEN” a MOKN a M
MOKN
MbN: Válassza ki a kívánt beállítást. a MOKN
2-szer a M
N
6
N
N#256
Írja be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”).
R Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon
egy márkaszervizhez.
Válasszon ki egy memóriahelyet az 1 – 6
gomb megnyomásával. a MOKN
Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy
körzetszámot (max. 8 számjegy). a MOKN a
M
N
Egyéb programozás
A bázisállomás PIN-kódjának
megváltoztatása
A hordozható készülék nevének
megváltoztatása
Fontos:
R Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette
saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
A hordozható készüléknek saját nevet lehet adni
(„Bob”, „konyha” stb.). Kiválaszthatja azt is, hogy
készenléti üzemmódban megjelenjen-e a
hordozható készülék neve vagy sem. Az
alapértelmezett beállítás: “NEM”. Ha az “IGEN”
lehetőséget úgy választja ki, hogy nem ad be
hordozható készülék nevet, akkor a “Kézibesz.
1” kijelzés jelenik meg.
1
2
M
3
1
2
Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN
kódját. a MOKN
4
MbN: “IGEN” a MOKN a M
M
N#104
Adja be a kívánt nevet (max. 10 karakter).
N#132
Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű
PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).
N
24
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
24
2014/04/16
15:30:26
Programozás
Készülékek területi beállításának
megváltoztatása/a bázisállomás
alaphelyzetbe állítása
1
2
3
M
1
Bázisállomás:
Tartsa körülbelül 5 másodpercig lenyomva a
készülék M N gombját.
2
DECT átjátszó állomás:
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd várja
és a(z)
ikon zölden
meg, amíg az
világít.
3
Bázisállomás:
A regisztrációs üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a M N gombot.
N#136
MbN: Válassza ki a kívánt országot. a MOKN
“Polska” = Lengyelország
“Magyarorsz” = Magyarország
MbN: “Tak” (“IGEN”) a MOKN a M
N
Megjegyzés:
R A bázisállomás régiós beállításainak
megváltoztatása esetén az Ön országára
beállított értékek illetve az Ön egyedi beállításai
alapértékre állhatnak vissza.
A bázisállomás hatótávolságának
növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú
(3. oldal), Panasonic DECT átjátszó állomást
használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a
Panasonic forgalmazójához.
Fontos:
R Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél a
bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átjátszó
üzemmódot.
R Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó
állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1
2
M
N#138
MbN: Válassza ki a kívánt beállítást. a MOKN
aM
N
A DECT átjátszó állomás (KX-A405)
regisztrálása a bázisállomásnál
Megjegyzés:
R Kérjük, hogy olyan átjátszót használjon, amely
még nincs regisztrálva egy másik készüléknél.
Ha az átjátszó állomás már regisztrálva van egy
másik készüléknél, először törölje a regisztrációt
a DECT átjátszó állomás telepítési
útmutatójában leírtaknak megfelelően.
25
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
25
2014/04/16
15:30:26
Hívófél-azonosító szolgáltatás
ha a hordozható készüléken az alábbi műveletet
hajtják végre:
– Visszahelyezik a bázisállomásra.
– Megnyomják a M
N gombot.
A hívófél-azonosító
szolgáltatás használata
Fontos:
R A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. Ha használni kívánja a
hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell
fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
R A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK
rendszerben valósul meg (Lengyelország
számára).
Hívófél-azonosító szolgáltatások
Külső hívás érkezése esetén a hívóra vonatkozó
információ megjelenik a kijelzőn.
A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra
vonatkozó információ kerül naplózásra, a
legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.
R Ha a készülék nem kapja meg a hívóra
vonatkozó információkat, a következő kijelzés
jelenik meg:
– “Nincs szám”: Ha a hívó olyan területről
hívott, amely nem támogatja a
hívófél-azonosító szolgáltatást.
– “Privát hívó”: A hívó kérésére nem
küldik el a hívó adatait.
R Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a
hívóra vonatkozó információ. Lépjen
kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt
nem fogadott hívásként kezeli, és a kijelzőn a
ikon látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő
híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg
távol volt.
Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő
híváslistán, és azt megtekinti (26. oldal), a ikon
eltűnik a kijelzőről. Amikor egy újabb hívása
érkezik, a ikon ismét megjelenik.
Megjegyzés:
R Még ha vannak is megtekintetlen, nem fogadott
hívások, a ikon eltűnik a készenléti kijelzőről,
Telefonkönyv név megjelenítés
Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és
az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik
telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név
jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő
híváslistában.
Bejövő híváslista
Fontos:
R Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (13. oldal).
Bejövő híváslista megtekintés és
visszahívás
1
2
3
M N
Nyomja meg a MCN gombot, ha a legutolsó
hívástól kezdve kíván keresni, vagy nyomja
meg a MDN gombot, ha a legrégebbi hívástól
kezdve kíván keresni.
A visszahíváshoz nyomja meg a M
N
gombot.
Kilépéshez nyomja meg a M
N gombot.
Megjegyzés:
R Ha a nyíl megjelenik, nem látható a 2. lépés
minden információja. A fennmaradt információ
megtekintéséhez nyomja meg a MEN gombot. Az
előző képernyőre való visszalépéshez nyomja
meg a MFN gombot.
R Ha a bejegyzést már megtekintették vagy
fogadták, a kijelzőn egy „ ” látható.
A hívó telefonszámának módosítása
1
2
3
4
M N
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést. a M
N
MbN: “Szerkesztés” a MOKN
Módosítsa a hívószámot.
26
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
26
2014/04/16
15:30:26
Hívófél-azonosító szolgáltatás
5
M
N
A kiválasztott hívóra vonatkozó
információ törlése
1
2
3
M N
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
M
N a MbN: “IGEN” a MOKN a M
N
Az összes hívóra vonatkozó
információ törlése
1
2
M N
M
N a MbN: “IGEN” a MOKN a M
N
27
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
27
2014/04/16
15:30:26
Hasznos információk
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus
üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/
telefontársaságának hangposta-rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy
foglalt a vonala. Az üzeneteket a távközlési szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke
rögzíti.
ikon, ha az üzenetkijelzés
Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik az
szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Fontos:
ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a
R Ha az
kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a # gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van
kiosztva. A bevihető karakterek a karakter-beviteli módtól függnek (28. oldal).
– Nyomja meg a MFN vagy MEN gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a MCN gombot. Az összes karakter illetve
szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a MCN gombot.
– Nyomja meg a * (Aaa) gombot a nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a MEN gombot, hogy
a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
– Ha egy karakter bevitele után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot, a karakter
rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.
Karakter-beviteli módok
A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (
), Bővített 1
(
), Bővített 2 (
) és Cirill (
). Amikor ezeket a karakter-beviteli módokat használja, kivéve a
számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
MR/ECON a MbN: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. a MOKN
Megjegyzés:
R Az alábbi táblázatban a(z) jel egy szóközt jelöl.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9 y
28
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
28
2014/04/16
15:30:26
Hasznos információk
Számbeviteli táblázat (0-9)
z
1
2
Görög karaktertáblázat (
z
1
2
Bővített 1 karaktertáblázat (
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
8
9 y
)
3
)
3
R A következők a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (
z
1
2
)
3
4
5
6
7
R Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
29
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
29
2014/04/16
15:30:26
Hasznos információk
Cirill (orosz) karaktertáblázat (
z
1
2
)
3
4
5
6
7
8
9 y
Hibaüzenetek
A rövidítést tartalmazó kijelzéseket [
]-ben, teljes formában is megadjuk.
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Nincs áram
[Nincs bázisállomás táplálás]
vagy
Nincs csatl. Csatl.
újra a hál. adaptert.
[Nincs kapcsolat.
Csatlakoztassa újra a
hálózati adaptert.]
R Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja.
Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra.
R A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás
hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az
adaptert, és próbálja újra.
R Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen
be újra a hordozható készülékkel (33. oldal).
Telefonvonal
ellenőrzése
[Ellenőrizze a telefonvonalat]
R A mellékelt telefonvonal vezeték még nincs csatlakoztatva, vagy nem
megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal).
Mem. megtelt
[Memória megtelt]
R A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket
(17. oldal).
R A hívásblokkoló lista memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (24. oldal).
Használjon
újratölthető
akkumulátort.
R Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli vagy
mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú, újratölthető
Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 3, 6. oldal.
Fizessen elő a
hívófél azonosításra.
R Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha
készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már előfizetett a
hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.
Hibaelhárítás
Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd
csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
30
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
30
2014/04/16
15:30:27
Hasznos információk
Általános használat
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék még a
feltöltött akkumulátorok
behelyezése után sem
kapcsol be.
R A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a
bázisállomásra.
A készülék nem működik.
R Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be
(9. oldal).
R Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
R Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal).
R A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás
hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a
hordozható készüléket, és próbálja újra.
R A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (33. oldal).
A hordozható készülék
kijelzője üres.
R A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (13. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.
R Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetéket használja-e. Az Ön régi
telefonvezetéke esetleg más érkiosztású.
R Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a
telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
R Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és
csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket.
Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy
szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem
működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
Nem tudja használni a belső
hívás (intercom) szolgáltatást.
R Ez a szolgáltatás a hordozható készülékek között áll rendelkezésre.
Bár a hordozható készülék megjeleníti a “Belső hívás” elemet, a
csak egyetlen hordozható készülékkel rendelkező típusoknál ez a
szolgáltatás nem áll rendelkezésre.
Menülista
Probléma
Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven
jelennek meg, amelyet nem
ért.
R Változtassa meg a kijelző nyelvét (13. oldal).
Nem tudja aktiválni a
takarékos üzemmódot.
R Az eco üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó üzemmódot a
“BE” lehetőségre állította. Ha szükséges, állítsa az átjátszó
üzemmódot a “KI” lehetőségre (25. oldal).
A hordozható készüléket nem
tudja bejelentkeztetni a
bázisállomásra.
R Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon
egy márkaszervizhez.
31
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
31
2014/04/16
15:30:27
Hasznos információk
Akkumulátor újratöltés
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol
és/vagy a(z)
ikon villog.
R Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az
akkumulátorokat (10. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de
ikon mégis villog,
– a(z)
vagy
– a működési idő
rövidebbnek tűnik.
R Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit ( ,
) és a
töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét.
R Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
Hívások kezdeményezése/fogadása
Probléma
Ok/megoldás
A(z)
R A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen
közelebb.
R Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere.
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz.
R A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.
Regisztrálja (33. oldal).
R Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a
készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha
szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (13. oldal).
ikon megjelenik.
Zaj hallatszik, a hang
megszakad, majd visszajön.
R A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen
használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a
bázisállomást, és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források
közeléből.
R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hordozható készülék nem
csenget.
R A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengőhangerőt (15,
20. oldal).
Nem tud hívást
kezdeményezni.
R A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a
beállításokat (14. oldal).
R Korlátozott számot tárcsázott (24. oldal).
R A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (16. oldal).
32
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
32
2014/04/16
15:30:27
Hasznos információk
Hívófél-azonosító
Probléma
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
R Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek
iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
R Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik,
húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali
csatlakozóba.
R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
R Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse
meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
R Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefontársaságától függően, a
készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a 2.
csengetéskor vagy később jeleníti meg. Állítsa az első csengetést a
“KI” lehetőségre (20. oldal).
R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő
elállítódott.
R A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ
megváltoztatja az időt. Állítsa az időbeállítást a “Manuális” (ki)
lehetőségre (20. oldal).
A telefonkönyvben tárolt név
nem jelenik meg teljes
egészében, amikor külső
hívás érkezik.
R Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy, hogy az 1 soros
szöveg legyen (17. oldal).
Működési hiba folyadék miatt
Probléma
Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta
nedvesség került a
hordozható készülékbe/
bázisállomásba.
R Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását,
és húzza ki a telefonvonal vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az
akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni
legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen
megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a
telefonvonal vezetéket. Helyezze be az akkumulátorokat, és
használat előtt töltse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik
megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.
Vigyázat:
R A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási
folyamat felgyorsításához.
Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson
1
Hordozható készülék:
M N#130
33
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
33
2014/04/16
15:30:27
Hasznos információk
2
Bázisállomás:
Tartsa körülbelül 5 másodpercig lenyomva a készülék M
3
Hordozható készülék:
MOKN a Várja meg a “Bázis PIN” szöveg megjelenését. a Írja be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”). a MOKN
R Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
N gombját.
Hordozható készülék regisztrációjának törlése (Kijelentkezés)
1
2
3
M
N#131
MOKN
MbN: “IGEN” a MOKN a M
N
34
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
34
2014/04/16
15:30:27
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C>
követelményeivel összhangban van.
35
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
35
2014/04/16
15:30:27
Hasznos információk
LCD teljes leírása
A rövidítést tartalmazó kijelzéseket [
formában is megadjuk.
]-ben, teljes
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Dátum/idő beállítása
#101
Memo figyelmeztet.
[Memo figyelmeztetés]
Figyelm.1-3
[Ébresztés1-3]
#720
Idő beállítás
#226
Hívólista
[Bejövő híváslista]
#213
Belső hívás*1
#274
Csengő hangereje
#160
Csengőhang
#161
Első csenget.
[Első csengetés]
#173
Kézibeszélő neve
[Hordozható készülék név]
#104
Zavaró hívás blokkolása
– Egy szám
– Szám tartomány
#217
Zavaró hívás blokkolása
– Számnélküli
#240
Gyorshívó
[Gyorstárcsázás]
#261
Takarékos beállítás
#725
Háttérvil.
[LCD kijelző háttérvilágítás]
#276
Kontraszt
(Kijelző kontrasztja)
#145
Billentyűhang
#165
Hívás korlátozás
#256
Automatikus hívásfogadás
#200
Tárcsázási mód
#120
Flash
[Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)]
#121
Privát
mód*1
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Bázis PIN-kód
[Bázisállomás PIN-kódja]
#132
Átjátszó mód
[Átjátszó üzemmód]
#138
Kézibeszélő regisztrálás
[Kézibeszélő regisztrálása]
#130
Kijelentkezés
[Bejelentkezés törlése]
#131
Ország
#136
Kijelző
(Nyelv váltása)
#110
*1
Bár a hordozható készülék megjeleníti ezt az
elemet, ennél a típusnál ez a szolgáltatás nem
áll rendelkezésre.
#194
36
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
36
2014/04/16
15:30:27
Tárgymutató
Tárgymutató
A
Akkumulátor: 9, 10
Automatikus hívásfogadás: 15, 20
Á Áramkimaradás: 10
Átjátszó állomás: 25
B Bázisállomás
Alaphelyzetbe állítás: 25
Bejövő híváslista: 26
Billentyűhangok: 20
Billentyűzár: 16
Cs Csengőhang típus: 20
D Dátum és idő: 13
E Első csengetés: 20
É Ébresztés: 22
Gy Gyorstárcsázás: 18
H Hangerő
Csengő (Hordozható készülék): 15, 20
Hallgató: 15
Hangszóró: 15
Hangposta: 28
Hibaelhárítás: 30
Hibaüzenetek: 30
Híváskorlátozás: 24
Hívások fogadása: 15
Hívások kezdeményezése: 15
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 26
Hordozható készülék
Bejelentkezés: 33
Kijelentkezés: 34
Név: 24
I
Ideiglenes tone tárcsázás: 16
Idő beállítás: 20
K Karakterek bevitele: 28
Kezelőszerv típusok: 11
Kihangosítás: 15
Kijelző
kontraszt: 20
Nyelv: 13
Közvetlen parancskód: 19
L Lánctárcsázás: 17
LCD teljes leírása: 36
N Nem fogadott hívások: 26
Némítás: 16
P PIN-kód: 24
Sz Szünet: 15
T Takarékos üzemmód: 13
Táplálás be- és kikapcsolása: 13
Ú
V
Z
Tárcsázási mód: 14
Tartás: 16
Telefonkönyv: 17
Területi beállítás: 25
Újrahívás/hurokmegszakítás (flash): 16
Újratárcsázás: 15
Várakozó hívás: 16
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 16
Zavaró hívás blokkolása: 23
37
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
37
2014/04/16
15:30:27
Megjegyzések
38
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
38
2014/04/16
15:30:27
Megjegyzések
39
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
39
2014/04/16
15:30:27
Ügyfélszolgálat segélyhívó telefonszáma (Lengyelországban):
801 003 532 - vezetékes hálózatból hívható telefonszám
22 295 37 27 - vezetékes és mobil hálózatból hívható telefonszám
Vásároljon az interneten eShop-unk kínálatából: http://shop.panasonic.eu
N Polska
N Magyarország
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Webhely: http://www.panasonic.net/
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014
*PNQX6615ZA*
*PNQX6615ZA*
PNQX6615ZA
TGC210PD_(hu-hu)_0416_ver.004.pdf
40
CC0414MU0 (E)
2014/04/16
15:30:27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement