Panasonic KXTGP500B01 Upute za uporabu

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Panasonic KXTGP500B01 Upute za uporabu | Manualzz
Brzi vodič
SIP bežični telefon
Model br.
KX-TGP500
B01
Model br.
KX-TGP550
T01
Prikazani model je KX-TGP500.
Prikazani model je KX-TGP550.
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Neke značajke ovog uređaja možete podesiti pomoću mrežnog korisničkog sučelja. Pogledajte
"Programiranje pomoću mrežnog korisničkog sučelja", 40. stranica.
Pročitajte ovaj vodič prije korištenja uređaja i zadržite ga za buduću uporabu.
Sadržaj
Uvod
Ovaj vodič................................................................. 4
Sastav modela.......................................................... 4
Mrežno korisničko sučelje........................................ 4
Hitni pozivi................................................................ 5
Dodatni/zamjenski pribor......................................... 5
Proširivanje telefonskog sustava.............................. 5
Važne informacije
Obavijest za korisnike o prikupljanju i odlaganju
dotrajalih uređaja i baterija....................................... 6
Priprema
Upravljačke tipke (Slušalica)..................................... 7
Upravljačke tipke (Bazna stanica)............................ 7
Objašnjenje pokazivača na baznoj stanici................ 9
Zaslon..................................................................... 10
Početne postavke................................................... 12
Pozivanje i odgovaranje na pozive
pomoću slušalice
Pozivanje................................................................ 13
Korištenje razglasa................................................. 13
Podešavanje glasnoće prijamnika slušalice
ili zvučnika.............................................................. 13
Pozivanje uporabom popisa za ponovno
biranje..................................................................... 13
Uređivanje/ brisanje/ pohranjivanje broja u
popisu ponovnog biranja........................................ 13
Odgovaranje na pozive........................................... 13
Automatski razgovor.............................................. 14
Podešavanje glasnoće zvona slušalice.................. 14
Privremeno isključivanje zvona slušalice................ 14
Poziv na čekanju.................................................... 14
Pozivanje za vrijeme drugog poziva....................... 14
Korisne značajke tijekom poziva............................ 14
Preusmjeravanje poziva na vanjsku osobu............ 15
Konferencijski pozivi............................................... 15
Pozivanje i odgovaranje na pozive
pomoću bazne stanice
(samo KX-TGP550)
Pozivanje................................................................ 16
Korištenje razglasa................................................. 16
Praćenje poziva preko razglasa bez
slušalice na postolju............................................... 16
Podešavanje glasnoće prijamnika slušalice
ili zvučnika.............................................................. 16
Pozivanje uporabom popisa za ponovno
biranje..................................................................... 16
Uređivanje/ brisanje/ pohranjivanje broja
u popisu ponovnog biranja..................................... 16
Odgovaranje na pozive........................................... 17
2
Podešavanje glasnoće zvona bazne stanice.......... 17
Privremeno isključivanje zvona bazne stanice....... 17
Poziv na čekanju.................................................... 17
Pozivanje za vrijeme drugog poziva....................... 17
Korisne značajke tijekom poziva............................ 18
Preusmjeravanje poziva na vanjsku osobu............ 18
Konferencijski pozivi............................................... 19
Rukovanje telefonskim imenikom
pomoću slušalice
Korištenje telefonskog imenika.............................. 20
Dodavanje unosa.................................................... 20
Pronalaženje i pozivanje unosa iz telefonskog
imenika................................................................... 20
Uređivanje unosa.................................................... 20
Brisanje unosa........................................................ 21
Lančano biranje...................................................... 21
Brzo biranje............................................................ 21
Kopiranje unosa iz telefonskog imenika................. 21
Uvoz/izvoz unosa iz telefonskog imenika............... 22
Rukovanje telefonskim imenikom
pomoću bazne stanice (samo KXTGP550)
Korištenje telefonskog imenika.............................. 23
Dodavanje unosa.................................................... 23
Pronalaženje i pozivanje unosa iz telefonskog
imenika................................................................... 23
Uređivanje unosa.................................................... 23
Brisanje unosa........................................................ 24
Lančano biranje...................................................... 24
Brzo biranje............................................................ 24
Kopiranje unosa iz telefonskog imenika................. 24
Uvoz/izvoz unosa iz telefonskog imenika............... 25
Programiranje pomoću slušalice
Postavke za programiranje..................................... 26
Prosljeđivanje poziva.............................................. 29
Bez ometanja.......................................................... 29
Blokiranje anonimnih poziva................................... 30
Zabrana dolaznih poziva (samo za pretplatnike
na uslugu ID pozivatelja)
Anonimni pozivi (Blokiranje funkcije ID pozivatelja).31
Mijenjanje PIN-a (osobnog identifikacijskog
broja) bazne stanice............................................... 31
Mijenjanje naziva slušalice..................................... 31
Datum i vrijeme....................................................... 31
Nadogradnja softvera bazne stanice...................... 32
Sadržaj
Programiranje pomoću bazne
stanice (samo KX-TGP550)
Postavke za programiranje..................................... 33
Prosljeđivanje poziva.............................................. 36
Bez ometanja.......................................................... 36
Blokiranje anonimnih poziva................................... 37
Zabrana dolaznih poziva (samo za
pretplatnike na uslugu ID pozivatelja).................... 37
Anonimni pozivi (Blokiranje funkcije ID pozivatelja).38
Datum i vrijeme....................................................... 38
Mijenjanje PIN-a (osobnog identifikacijskog
broja) bazne stanice............................................... 38
Nadogradnja softvera bazne stanice...................... 38
Programiranje pomoću mrežnog
korisničkog sučelja
Programiranje pomoću mrežnog korisničkog sučelja.
40
Prijavljivanje uređaja
Prijavljivanje uređaja............................................... 41
Posebne značajke
Korištenje usluge ID pozivatelja............................. 42
Popis pozivatelja.................................................... 42
Usluga govorne pošte............................................ 44
Značajke interkoma
Značajke poziva interkomom između
slušalica.................................................................. 45
Značajke poziva interkomom između
slušalice i bazne stanice (samo KX-TGP550)......... 46
Lokator slušalice.................................................... 47
Korisne informacije
Unos znakova......................................................... 48
Kopča za remen..................................................... 50
Postavljanje na zid.................................................. 50
Poruke o pogreškama............................................ 52
U slučaju problema................................................ 53
Tehnički podaci...................................................... 58
Kazalo
Kazalo..................................................................... 59
3
Uvod
Ovaj vodič
U ovom se vodiču objašnjava kako rukovati i podesiti telefon KX-TGP500/KX-TGP550. Provjerite je li
vaša mreža podešena za telefon KX-TGP500/KX-TGP550. Informacije o postavkama mreže i dostupnim
značajkama zatražite od svog administratora.
Sastav modela
„„ serija KX-TGP500
„„ serija KX-TGP550
Serija
Model br.
serija KX-TGP500
KX-TGP500
serija KX-TGP550
KX-TGP550
Bazna stanica
Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TGP500
KX-TPA50
1
KX-TGP550
KX-TPA50
1
Količina
Razlike u značajkama
Interkom
Serija
Između bazne stanice i
slušalice
Među slušalicama
Pozivanje i
odgovaranje na pozive
pomoću bazne stanice
serija KX-TGP500
–
*1
–
serija KX-TGP550



*1
Kupnjom i prijavljivanjem jedne ili više dodatnih slušalica (5. str.) moguće je vršiti pozive interkomom među
slušalicama.
*1
O mrežnom korisničkom sučelju
Neke značajke ovog uređaja možete podesiti pomoću mrežnog korisničkog sučelja (40. str.). Ovom
sučelju možete pristupiti s internetskog preglednika na bilo kojem računalu spojenom na mrežu. Dodatne
informacije zatražite od svog administratora.
4
Uvod
Hitni pozivi
Sve linije, uključujući nedodijeljene linije, dostupne su za hitne pozive ako su telefonski brojevi konfigurirani
u mrežnom korisničkom sučelju. Dostupnost ovisi o telefonskom sustavu. Dodatne informacije zatražite od
svog administratora.
Dodatni/zamjenski pribor
Informacije o prodaji potražite u najbližem Panasonicovom prodajnom mjestu.
Pribor
Broj modela
Punjive baterije
P03P ili HHR-4NGE*1
Vrsta baterije:
−− Nikal-metal hidridna (Ni-MH)
−− Za svaku slušalicu 2 x veličine AAA (R03)
Slušalice
*1
KX-TCA94EX
Zamjenske baterije mogu imati drukčiji kapacitet od isporučenih.
Proširivanje telefonskog sustava
Telefonski sustav možete proširiti prijavljivanjem
dodatnih slušalica (maks. 6) na jednu baznu stanicu.
Slušalica (dodatna): KX-TPA50 B01
5
Važne informacije
Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju dotrajale
opreme i iskorištenih baterija
1
2
3
Ovim se oznakama ( 1 , 2 , 3 ) na proizvodu, pakovanju i/ili pratećim dokumentima označava da se korišteni
električni i elektronički uređaji ne smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih u odgovarajuća
prikupljališta, u skladu s lokalnim zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ i 2006/66/EZ.
Pravilnim odlaganjem navedenih proizvoda i baterija pomoći ćete očuvanju vrijednih resursa i spriječiti
negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprimjerenog rukovanja otpadom.
Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija potražite u lokalnom
poglavarstvu, službi za odlaganje otpada ili na prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, detaljne obavijesti zatražite od svog prodavača ili
dobavljača.
Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije
Ovi su simboli ( 1 , 2 , 3 ) važeći samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti te uređaje, obratite se nadležnim
lokalnim tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o pravilnoj metodi odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Ovaj se simbol ( 3 ) može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom ( 2 ). U tom je slučaju usklađen sa
zahtjevom navedenim u Direktivi za korištene kemikalije.
6
Priprema
Upravljačke tipke (Slušalica)
1
7
8
2
9
3
4
10
5
6
„„ Vrsta upravljanja
A Tipke za programiranje
Slušalica posjeduje 2 tipke za programiranje i
joystick. Pritiskom na tipku za programiranje
ili pritiskom središta joysticka možete odabrati
značajku prikazanu na zaslonu izravno iznad
tipke.
b Joystick
Opetovanim pomicanjem joysticka
( p , q , t ili u ) možete:
−− kretati se (gore, dolje, lijevo ili desno) kroz
raznovrsne popise ili stavke
−− prilagoditi glasnoću prijamnika ili razglasa (gore
ili dolje) dok razgovarate
• Budući da se na zaslonu ne mogu istovremeno
prikazati sve višestruke stavke, možete brzo
pronaći željenu stavku pomicanjem zaslona
tako da pomaknete joystick udesno ili ulijevo,
umjesto pomicanja dolje ili gore, red po red
(11. stranica).
11
12
Upravljačke tipke (Bazna
stanica)
A
1
b
Pokazivač punjenja
Pokazivač zvona
Pokazivač poruke
2 Zvučnik
3
(Razgovor)
4
(Razglas)
5 Priključak slušalica
6 Tipke za biranje
7 Prijamnik slušalice
8 Zaslon
9
(Isklj.)
10 (Ponovno biranje/Pauza)*1
11 Mikrofon
12 Kontakti za punjenje
1
Svaki put kada pritisnete
, umeće se
pauza od 3,5 sekunde. To je korisno kada, na
primjer, želite koristiti uslugu govorne pošte bez
slušanja unaprijed snimljene najave. Za dulju
pauzu ponovite postupak onoliko puta koliko je
potrebno.
2
*1
KX-TGP500
1
2
Pokazivač (statusa)
(Gumb lokatora slušalice)
7
Priprema
pauzu ponovite postupak onoliko puta koliko je
potrebno.
*2
Telefonski sustav mora podržavati govornu
poštu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
KX-TGP550
5
4
6
1
2
3
7
8
9
Tipka za navigaciju/ tipka za glasnoću
p
10
u
t
q
11
13
14
15 13
16
17 18
Slušalica sa žicom
Prijamnik slušalice
3 Zvučnik
4 Gumbi za pozivanje slušalica (
–
Pokazivači statusa slušalice
5
(Gumb za pozivanje slušalice)
6
(Status linije)
7 Naljepnica s popisom
8
(Poziv na čekanju)
9
(Ponovno biranje/Pauza)*1
10 Zaslon
11 Tipke za programiranje
12 Priključak slušalica
13 Mikrofon
14 Tipke za biranje
15 (Razglas)
(Slušalice)
Pokazivač razglasa
16 (Prigušeno)
17 Pokazivač (statusa)
18 Tipka za navigaciju ( p / q / t / u )
: Glasnoća ( p / q )
19 (Govorna pošta)*2
Pokazivač (govorne pošte)
20 (Izlaz)
19
1
2
)
Svaki put kada pritisnete
, umeće se
pauza od 3,5 sekunde. To je korisno kada, na
primjer, želite koristiti uslugu govorne pošte bez
slušanja unaprijed snimljene najave. Za dulju
*1
8
„„ Pomicanje kroz popise ili stavke
Opetovanim pritiskanjem ove tipke ( p , q ,
t ili u ) možete se pomicati (gore, dolje, lijevo
ili desno) kroz različite popise ili stavke.
12
„„ Podešavanje glasnoće
Opetovanim pritiskanjem ove tipke ( p ili
q ) možete podesiti glasnoću prijamnika ili
zvučnika (gore ili dolje) za vrijeme razgovora.
20
„„ Pomicanje pokazivača
Opetovanim pritiskanjem ove tipke ( p , q ,
t ili u ) možete pomicati pokazivač da biste
uredili broj ili ime.
Tipke za programiranje
Bazna stanica sadrži 3 tipke za programiranje.
Pritiskanjem tipke za programiranje možete odabrati
značajku prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.
Priprema
Objašnjenje pokazivača na baznoj stanici
pokazivač (statusa)
Tijekom postupka pokretanja možete primijetiti da pokazivač
na baznoj stanici treperi. To pokazuje da
se bazna stanica pokreće s telefonskim sustavom. Sljedeći uzorak svijetljenja mogao bi vam biti koristan:
Status
Boja
Zeleno
Uzorak svjetla
Uključeno
Treperi
Crveno
Uključeno
Žuto
Treperi
Brzo treperi
Uključeno
Treperi
Brzo treperi
Isklj.
—
Značenje
• Bazna stanica povezana je s internetom. Postupak pokretanja je završen
i sada možete pozivati i primati internetske pozive.
• Bazna stanica preuzima podatke. Ne isključujte kabel za ethernet ili
prilagodnik za izmjenični napon iz bazne stanice sve dok pokazivač
ne prestane treperiti i počne svijetliti nepomičnim zelenim svjetlom.
svijetli crveno približno
• Kada je bazna stanica uključena, pokazivač
10 sekundi.
• Bazna stanica prijavljuje slušalicu.
• Bazna stanica poziva slušalice. (samo KX-TGP500)
• IP adresa bazne stanice možda je u konfliktu s IP adresom drugih
uređaja na lokalnoj mreži. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
• Bazna stanica prima IP adresu ili konfiguracije. Pričekajte.
• Bazna stanica se prijavljuje na vaš telefonski sustav. Pričekajte.
nastavi treperiti, provjerite sljedeće:
• Ako pokazivač
−− Mrežne postavke možda nisu ispravne. Obratite se administratoru.
−− Brojni instalacijski problemi mogu se riješiti ponovnim pokretanjem
cjelokupne opreme. Najprije isključite modem, usmjerivač,
koncentrator, baznu stanicu i računalo. Zatim ponovno uključite
jedan po jedan uređaj sljedećim redoslijedom: modem, usmjerivač,
koncentrator, bazna stanica, računalo.
−− Ako ne možete pristupiti internetskim stranicama pomoću svog
računala, provjerite ima li vaš telefonski sustav problema pri
povezivanju s mrežom.
−− Dodatnu pomoć u slučaju problema zatražite od svog administratora.
• Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice, a zatim
i
ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon. Ako pokazivač
dalje brzo treperi, možda postoji problem s hardverom bazne stanice.
Obratite se svom dobavljaču telefonskog sustava.
• Bazna je stanica isključena.
• Kabel za ethernet nije ispravno spojen. Spojite ga.
• Vaši mrežni uređaji (koncentrator, usmjerivač i td.) su isključeni.
Provjerite LED svjetla za status povezanosti uređaja.
• Bazna stanica se pokreće.
9
Priprema
Slušalica 1 je u uporabi.
“1”-“6”: Slušalica
“0”: Bazna stanica (samo KX-TGP550)
Dijeljena linija je u uporabi (15.
stranica).
Linija trenutačno prijavljuje
VoIP poslužitelj
Broj linije (maks. 8)
• Prilikom primanja poziva prikazuju
se posljednje četiri znamenke
Pokazivači statusa slušalice
Dostupno za: KX-TGP550
Pokazivačima statusa slušalice na baznoj stanici
prikazuje se status svake slušalice kako slijedi:
Status
Svjetlo
isključeno
Svjetlo
uključeno
Treperi
Značenje
Slušalica je slobodna.
Slušalica je u uporabi.
Slušalica poziva baznu stanicu ili
prima poziv bazne stanice.
Ikone glavnog izbornika
Sljedeće se ikone prikazuju kada pritisnete središte
joysticka u stanju čekanja.
Ikona
Zaslon
IP usluga
Oznake na zaslonu slušalice
Nova govorna poruka
Interkom
Oznake na zaslonu
Oznaka
Linija je dostupna.
Linija je u uporabi.
• Kada treperi:
Razgovor je stavljen na čekanje.
• Kada brzo treperi:
Trenutačno se prima dolazni poziv.
Zvučnik je uključen. (13. stranica)
Zvono je isključeno. (14. stranica)
Postavke linije dopuštaju ostalim
uređajima da se priključe pozivu. (13.
i14. stranica)
Broj slušalice
Razina baterije
Blokirani poziv (30. stranica)
Blokiranje anonimnih poziva (30.
stranica)
Prosljeđivanje poziva (29. stranica)
Bez ometanja (29. stranica)
Anonimni pozivi (Blokiranje funkcije
ID pozivatelja) (31. stranica)
Linija je primila nove poruke govorne
pošte. (44. stranica)
10
Početne postavke
Telefonski imenik
Značenje
Unutar dometa bazne stanice
Izvan dometa bazne stanice
Značajka
Status linije
Oznake na zaslonu bazne stanice
Dostupno za: KX-TGP550
Oznake na zaslonu
Oznaka
Značenje
Linija je dostupna.
Linija je u uporabi.
• Kada treperi:
Razgovor je stavljen na čekanje.
• Kada brzo treperi:
Trenutačno se prima dolazni poziv.
Zvono je isključeno. (17. stranica)
Postavke linije dopuštaju ostalim
uređajima da se priključe pozivu. (16.
i 17. stranica)
Blokirani poziv (37. stranica)
Blokiranje anonimnih poziva (37.
stranica)
Prosljeđivanje poziva (36. stranica)
Bez ometanja (36. stranica)
Anonimni pozivi (Blokiranje funkcije
ID pozivatelja) (38. stranica)
Priprema
Oznaka
Značenje
Linija je primila nove poruke govorne
pošte. (44. stranica)
Slušalica 1 je u uporabi.
“1”-“6”: Slušalica
Dijeljena linija je u uporabi (18.
stranica).
Linija trenutačno prijavljuje
VoIP poslužitelj.
Broj linije (maks. 8)
• Prilikom primanja poziva prikazuju
se posljednje četiri znamenke.
Oznaka
*2
Slanje stavki iz imenika odabranom
uređaju na kopiranje.
Dodavanje stavki u telefonski imenik.
Spremanje stavki u telefonski imenik.
12/24
Prijelaz između unosa s 12-satnim i
24-satnim formatom vremena.
Uspostavljanje konferencijskog
poziva.
Isključivanje zvona.
OK
• Prijavljivanje slušalice na baznu
stanicu.*1
• Nadogradnja softvera bazne
stanice
Otvaranje popisa pozivatelja.
Ikone glavnog izbornika
Sljedeće se ikone prikazuju kada pritisnete
(srednju tipku za programiranje) u stanju
čekanja.
Ikona
Značajka
Status linije
*1
IP usluga
Postavljanje zvona
Prijelaz s jednog vanjskog poziva na
drugi.
Preusmjeravanje poziva.
Popis pozivatelja
*1
Oznaka
Značajka
Povratak na prethodni zaslon.
Omogućuje ostvarivanje poziva.
*1
Prikazivanje izbornika.
*2
OK
Prihvaćanje trenutačnog odabira.
A/ß/Б
Prikazivanje načina unosa znakova
za pretraživanje telefonskog imenika.
(20. i 23. stranica)
Odabir načina unosa znakova.
1/A/?
• Brisanje odabrane stavke.
• Poništavanje nadogradnje softvera
bazne stanice.
Brisanje broja/slova.

C
*1
Isključivanje mikrofona tijekom
razgovora (prigušeno).
Izmjena načina prikazivanja između
prikaza jedne stavke i više stavki. (11.
stranica)
Odabir linije.
Stavljanje poziva na čekanje.
Početne postavke
Telefonski imenik
Ikone tipki za programiranje
Značajka
Otvaranje telefonskog imenika.
*2
Samo slušalica
Samo bazna stanica modela KX-TGP550
Privremena promjena načina prikaza na
slušalici
Možete odabrati prikaz samo jedne stavke ili
istovremeni prikaz više stavki na jednome zaslonu
za popis telefonskog imenika, popis pozivatelja i
popis za ponovno biranje.
Možete privremeno promijeniti način prikaza
na slušalici kako slijedi pritiskom na
koji se
prikazuje prilikom pregledavanja popisa kada se:
−− na zaslonu istovremeno pojavljuje više stavki;
−− na zaslonu prikazuje jedna po jedna stavka.
Možete potvrditi dodatne informacije.
Napomena:
• Kada ste u načinu prikaza s više stavki, zaslone
možete pomicati guranjem joysticka udesno ili
ulijevo, bez kretanja kroz popis prema gore ili
dolje:
−− Pomaknite joystick udesno za prelazak na
sljedeći zaslon.
−− Pomaknite joystick ulijevo za povratak na
prethodni zaslon.
11
Priprema
Početne postavke
Značenje simbola:
Simbol
Primjer:
q / p : “Off”
(Isklj.)
Značenje
Izvesti pomoću slušalice.
Izvesti pomoću bazne stanice.
Slušalica: Pomaknite joystick
prema dolje ili prema gore
da biste odabrali riječi pod
navodnicima.
Bazna stanica (KX-TGP550):
Za odabir riječi pod
navodnicima pritisnite q ili
p.
Jezik prikaza
Zadana je postavka “English” (engleski).
Slušalica
1
(središte joysticka) Ô
1 1 0
2 q / p : Odaberite željenu postavku.
3Za spremanje pritisnite središte joysticka.
Ô
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
1
Ô
(srednja tipka za programiranje)
1 1 0
2 q / p : Odaberite željenu postavku.
3Za spremanje pritisnite srednju tipku za
programiranje. Ô
Potvrđivanje telefonskih brojeva
Možete imati više od jednog telefonskog broja,
ovisno o telefonskom sustavu. Brojeve je moguće
dijeliti s više uređaja (15. i 18. stranica). Dodatne
informacije zatražite od svog administratora.
Potvrđivanje statusa linije VoIP poslužitelja
Uređaj prikazuje sve dostupne telefonske brojeve
u telefonskom sustavu i njihove trenutne statuse.
Možete odabrati liniju za ostvarivanje poziva.
12
Slušalica
1
(desna tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite željenu liniju.
• Zaslon prikazuje trenutni status linije. Za
dodatne informacije pogledajte 10. stranicu.
• Da biste odabrali liniju s koje želite ostvariti
poziv, pritisnite
.
3
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
1
2 q / p : Odaberite željenu liniju.
• Zaslon prikazuje trenutni status linije. Za
dodatne informacije pogledajte 10. stranicu.
• Da biste odabrali liniju s koje želite ostvariti
poziv, podignite slušalicu sa žicom.
3
Pozivanje i odgovaranje na pozive pomoću slušalice
Pozivanje
1Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
2Pritisnite
Posljednjih 10 biranih brojeva pohranjeno je u popis
za ponovno biranje (svaki maks. 32 znamenke).
• Za ispravak znamenke pritisnite C .
ili
.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je podesio
vaš administrator.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju.
Ô
3Kada završite s razgovorom, pritisnite
ili
vratite slušalicu na punjač.
Napomena:
• Ako se za vrijeme poziva prikaže , drugi se
uređaji mogu priključiti razgovoru (15. i 18.
stranica). Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
• Istovremeno je moguće koristiti maksimalno tri
linije.
• Da biste koristili dodatne slušalice, utaknite
slušalice u priključak za slušalice prije izvođenja
1. koraka.
1
2 q / p : Odaberite željeni telefonski broj. Ô
3Izvršite željeni postupak.
„„ Uređivanje broja prije pozivanja:
q / p : “Edit and Call” (Uredi i zovi) Ô
OK Ô Upotrijebite joystick za pomicanje
pokazivača. Ô Uredite broj. Ô Pritisnite
ili
.
1Birajte telefonski broj i pritisnite
.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je podesio
vaš administrator.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
• Naizmjenično razgovarajte sa sugovornikom.
„„ Brisanje broja:
q / p : “Erase” (Izbriši) Ô OK Ô q / p :
“Yes” (Da) Ô OK Ô
„„ Spremanje broja u telefonski imenik:
q / p : “Add Phonebook” (Dodaj imenik) Ô
OK Ô Da biste pohranili ime, nastavite od 3.
koraka "Uređivanje unosa", 20. stranica.
.
Napomena:
• Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
• Za povratak na prijamnik slušalice pritisnite
• Ako je
pritisnuto, a linija sugovornika je
zauzeta, uređaj automatski ponovno bira isti
broj više puta. Dok slušalica čeka na ponovno
biranje, pokazivač zvona treperi. Da biste
.
odustali, pritisnite
Uređivanje/ brisanje/
pohranjivanje broja u popisu
za ponovno biranje
Korištenje razglasa
2Kada završite razgovor, pritisnite
1
2 q / p : Odaberite željeni telefonski broj.
3
/
.
Podešavanje glasnoće
prijamnika slušalice ili zvučnika
Opetovano pomičite joystick prema gore ili dolje za
vrijeme razgovora.
Napomena:
• Prilikom uređivanja:
−− Da biste obrisali broj, postavite pokazivač na
broj, a zatim pritisnite C .
−− Da biste umetnuli broj, postavite pokazivač
desno od mjesta na koje želite umetnuti broj, a
zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
Odgovaranje na pozive
Prilikom primanja poziva pokazivač zvona na
slušalici brzo treperi. Prikazuju se posljednje 4
znamenke broja linije koja prima poziv.
13
Pozivanje i odgovaranje na pozive pomoću slušalice
1Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i
pritisnite
,
ili
.
• Na poziv također možete odgovoriti pritiskom
na bilo koju tipku za biranje od 0 do 9 ,  ili
. (Sve tipke odgovaraju na poziv)
2Kada završite s razgovorom, pritisnite
ili
vratite slušalicu na punjač.
Napomena:
• Ako je značajka automatskog razgovora
isključena (14. stranica), možete odabrati koja
će linija odgovoriti na poziv u slučaju primanja
više od jednog poziva:
Ô
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô Pritisnite
,
ili
.
• Ako se za vrijeme poziva prikaže , drugi se
uređaji mogu priključiti razgovoru (15. i 18.
stranica). Dodatne informacije zatražite od
svog administratora.
Automatski razgovor
Na poziv možete odgovoriti jednostavnim
podizanjem slušalice s punjača. Ne trebate pritisnuti
ili
. Da biste uključili ovu značajku,
pogledajte 27. stranicu.
Podešavanje glasnoće zvona
slušalice
„„ Dok slušalica zvoni za dolazni poziv:
Opetovano pomaknite joystick prema gore ili
dolje da biste odabrali željenu glasnoću.
„„ Prethodno programiranje glasnoće:
1
(središte joysticka) Ô
1 6 0
2 q / p : Odaberite željenu glasnoću.
3 OK Ô
Privremeno isključivanje zvona
slušalice
Dok slušalica zvoni za poziv, možete privremeno
isključiti zvono pritiskom na
.
Poziv na čekanju
Ova značajka omogućuje da vanjski poziv stavite na
čekanje.
1Pritisnite
tijekom vanjskog poziva.
2Za otpuštanje čekanja pritisnite
ili
Pozivanje za vrijeme drugog
poziva
Možete ostvariti poziv uporabom druge linije za
vrijeme vođenja prvog razgovora.
1Pritisnite
da biste stavili prvi poziv na
čekanje.
2Birajte broj. Ô
3Da biste se vratili na prvi poziv, pritisnite
.
Korisne funkcije tijekom poziva
Prigušeno
Dok je prigušeni način uključen, bit ćete u
mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti vas.
1Pritisnite
tijekom vanjskog poziva.
2Za povratak u razgovor ponovno pritisnite
Poziv na čekanju
.
Ova vam značajka omogućuje primanje poziva
dok razgovarate na telefon. Ako primite poziv za
vrijeme razgovora, informacije o drugom pozivatelju
prikazuju se na slušalici koju koristite nakon što
čujete prekidajući ton (28. stranica). Ova značajka
ovisi o telefonskom sustavu.
Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
1Pritisnite
da biste odgovorili na drugi
poziv.
2Za prebacivanje s jednog poziva na drugi
pritisnite
14
.
Napomena:
• Ako je poziv na čekanju dulje od 9 minuta,
oglašava se zvuk alarma, a pokazivač zvona
na slušalici treperi. Ako vanjska osoba prekine
poziv, uređaj prekida liniju i odlazi u stanje
čekanja.
.
Pozivanje i odgovaranje na pozive pomoću slušalice
Napomena:
• U 3. koraku možete birati broj iz imenika:
Ô q / p : Odaberite željeni unos. Ô
Dijeljenje poziva
Priključivanje pozivu
Preusmjeravanje poziva bez razgovora s
vanjskom osobom
Možete se priključiti postojećem vanjskom
pozivu. Dostupnost ovisi o vašem telefonskom
sustavu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Preusmjeravanje naslijepo” Ô OK
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da biste
Važno:
• Postavke linije moraju dopuštati drugim
uređajima da se priključe pomoću mrežnog
korisničkog sučelja ("Privatni način rada"). Na
uređaju koji se trenutačno koristi prikazuje
se kada mu je dopušteno da se priključi
pozivu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
1Pritisnite
izbrisali broj i ponovno ga unesite.
4
• Vanjski poziv zvoni na drugom uređaju.
kada je drugi uređaj na vanjskom
pozivu.
Napomena:
• U 3. koraku možete birati broj iz imenika:
Ô q / p : Odaberite željeni unos. Ô
2 q / p : Odaberite liniju za koju želite da se
priključi razgovoru. Ô OK
Konferencijski pozivi
Dijeljenje brojeva linije između više baznih stanica
Ako imate više baznih stanica, vaš administrator
može dodijeliti zajedničke brojeve linije odabranim
uređajima. Dok drugi uređaji koriste dijeljenu liniju,
prikazuje se
pri pregledavanju statusa linije (12.
stranica). Dostupnost ovisi o vašem telefonskom
sustavu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
Napomena:
• Ova je značajka na mrežnom korisničkom sučelju
objašnjena kao "Omogućavanje dijeljenog
poziva".
Više osoba može uspostaviti konferencijski poziv.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Conference” (Konferencijski poziv)
Ô OK
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da biste
izbrisali broj i ponovno ga unesite.
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite 
2 puta da biste se vratili na vanjski poziv.
5
• Ako želite uključiti novu osobu u razgovor,
izvedite postupak od 1. koraka.
Preusmjeravanje poziva na
vanjsku osobu
Napomena:
• U 3. koraku možete birati broj iz imenika:
Ô q / p : Odaberite željeni unos. Ô
Vanjske je pozive moguće preusmjeriti na vanjsku
osobu. Da biste preusmjerili vanjski poziv na drugi
uređaj, pogledajte "Preusmjeravanje poziva" na 45.
i 47. str.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Transfer” (Preusmjeravanje) Ô
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da biste
OK
izbrisali broj i ponovno ga unesite.
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite 
2 puta da biste se vratili na vanjski poziv.
5
15
Pozivanje i odgovaranje na pozive pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Pozivanje
1Birajte broj.
• Za ispravak znamenke pritisnite C .
2Podignite slušalicu sa žicom.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je podesio
vaš administrator.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju.
Ô Podignite slušalicu sa žicom.
3Kada završite razgovor, vratite slušalicu sa
žicom na postolje.
Napomena:
• Telefonski broj možete birati i nakon podizanja
slušalice sa žicom.
• Ako se za vrijeme poziva prikaže , drugi se
uređaji mogu priključiti razgovoru (15. i 18.
stranica). Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
• Istovremeno je moguće koristiti maksimalno tri
linije.
Korištenje slušalica (neobavezno)
Najprije utaknite slušalice u priključak za slušalice.
Zatim pritisnite / umjesto korištenja slušalice sa
žicom u 2. i 3. koraku, "Pozivanje", 16. stranica.
/ .
• Da biste prekinuli razgovor, pritisnite
• / je označen kao
u sljedećim koracima
ovog Vodiča za korisnike.
Korištenje razglasa
1Birajte telefonski broj i pritisnite
.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je podesio
vaš administrator.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
Pritisnite
ili
.
2Kada sugovornik odgovori, govorite u mikrofon
bazne stanice.
• Naizmjenično razgovarajte sa sugovornikom.
3Kada završite razgovor, pritisnite
.
Napomena:
• Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
• Za prebacivanje na prijamnik slušalice, podignite
slušalicu sa žicom.
16
Praćenje razgovora preko
razglasa bez slušalice na
postolju
Možete dopustiti da osobe u prostoriji slušaju
razgovor preko razglasa dok vi razgovarate uz
pomoć slušalice sa žicom. Tijekom razgovora preko
slušalice sa žicom pritisnite
.
• Dok je ta značajka uključena, pokazivač razglasa
na baznoj stanici svijetli.
• Da biste se vratili na privatni poziv, pritisnite
.
Podešavanje glasnoće
prijamnika slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora opetovano pritisnite p ili q .
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
Posljednjih 10 biranih brojeva pohranjeno je u popis
za ponovno biranje svakog uređaja (svaki maks. 32
znamenke).
1
2 q / p : Odaberite željeni telefonski broj.
3Podignite slušalicu sa žicom ili pritisnite
.
• Ako je
pritisnuto, a linija sugovornika
je zauzeta, uređaj automatski ponovno bira
isti broj više puta. Dok je bazna stanica u
stanju čekanja na ponovno biranje, pokazivač
razglasa na baznoj stanici treperi. Da biste
odustali, pritisnite
.
Uređivanje/ brisanje/
pohranjivanje broja u popisu
za ponovno biranje
1
2 q / p : Odaberite željeni telefonski broj. Ô
3Izvršite željeni postupak.
Pozivanje i odgovaranje na pozive pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
„„ Uređivanje broja prije pozivanja:
q / p : “Edit and Call” (Uredi i zovi)
Ô OK Ô Pritisnite t ili u za pomicanje
pokazivača. Ô Uredite broj. Ô Podignite
slušalicu sa žicom.
„„ Brisanje broja:
q / p : “Erase” (Izbriši) Ô OK Ô q / p :
“Yes” (Da) Ô OK Ô
„„ Spremanje broja u imenik:
q / p : “Add Phonebook” (Dodaj imenik) Ô
OK Ô Da biste pohranili ime, nastavite od 3.
koraka "Uređivanje unosa" na 23. stranici.
Napomena:
• Prilikom uređivanja:
−− Da biste obrisali broj, postavite pokazivač na
broj, a zatim pritisnite C .
−− Da biste umetnuli broj, postavite pokazivač
desno od mjesta na koje želite umetnuti broj, a
zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
2 q / p : Odaberite željenu glasnoću.
3 OK Ô
Privremeno isključivanje zvona
bazne stanice
Dok slušalica zvoni za poziv, možete privremeno
isključiti zvono pritiskom na
.
Poziv na čekanju
Ova značajka omogućuje da vanjski poziv stavite na
čekanje.
1Pritisnite
tijekom vanjskog poziva.
• Ako koristite slušalicu sa žicom, možete je
odložiti na postolje.
2Da biste otpustili poziv na čekanju, podignite
Odgovaranje na pozive
Prikazuju se posljednje 4 znamenke broja linije koja
prima poziv.
1Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu sa
žicom ili pritisnite
ili
.
slušalicu sa žicom ili pritisnite
ili
.
Napomena:
• Ako je poziv na čekanju dulje od 9 minuta,
oglašava se zvuk alarma. Ako vanjska osoba
prekine poziv, uređaj prekida liniju i odlazi u
stanje čekanja.
2Kada završite razgovor, vratite slušalicu sa
žicom na postolje. Ako koristite razglas,
pritisnite
.
Napomena:
• Možete odabrati koja linija odgovara na poziv
prilikom primanja više od jednog poziva:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô Podignite
slušalicu sa žicom ili pritisnite
ili
.
• Ako se za vrijeme poziva prikaže , drugi se
uređaji mogu priključiti razgovoru (15. i 18.
stranica). Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
Podešavanje glasnoće zvona
bazne stanice
„„ Dok bazna stanica zvoni za dolazni poziv:
Da biste odabrali željenu glasnoću, više puta
pritisnite p ili q .
Pozivanje za vrijeme drugog
poziva
Možete ostvariti poziv pomoću druge linije za
vrijeme vođenja prvog razgovora.
1Pritisnite
da biste stavili prvi poziv na
čekanje.
• Ako koristite slušalicu sa žicom, odložite je na
postolje.
2Birajte broj.
3Izvršite željeni postupak.
„„ Ako koristite slušalicu sa žicom:
Podignite slušalicu sa žicom.
„„ Ako koristite razglas:
.
Pritisnite
4Da biste se vratili na prvi poziv, pritisnite
.
„„ Prethodno programiranje glasnoće:
1
Ô
(srednja tipka za programiranje)
1 6 0
17
Pozivanje i odgovaranje na pozive pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Korisne funkcije tijekom poziva
Napomena:
• Ova je značajka na mrežnom korisničkom sučelju
objašnjena kao "Omogućavanje dijeljenog
poziva".
Prigušeno
Dok je prigušeni način uključen, bit ćete u
mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti vas.
1Pritisnite
tijekom vanjskog poziva.
2Za povratak u razgovor ponovno pritisnite
Poziv na čekanju
.
Ova vam značajka omogućuje primanje poziva
dok razgovarate na telefon. Ako primite poziv za
vrijeme razgovora, informacije o drugom pozivatelju
prikazuju se na baznoj stanici koju koristite nakon
što čujete prekidajući ton (34. stranica). Ova
značajka ovisi o vašem telefonskom sustavu.
Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
1Pritisnite
da biste odgovorili na drugi
poziv.
2Za prebacivanje s jednog poziva na drugi
pritisnite
.
Dijeljenje poziva
Priključivanje pozivu
Možete se priključiti postojećem vanjskom
pozivu. Dostupnost ovisi o vašem telefonskom
sustavu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
Važno:
• Postavke linije moraju dopuštati drugim
uređajima da se priključe preko mrežnog
korisničkog sučelja ("Privatni način rada"). Na
uređaju koji se trenutačno koristi prikazuje
se kada mu je dopušteno da se priključi
pozivu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
1Pritisnite
kada je slušalica na vanjskom
pozivu.
2 q / p : Odaberite liniju za koju želite da se
priključi razgovoru. Ô OK
Dijeljenje brojeva linije između više baznih stanica
Ako imate više baznih stanica, vaš administrator
može dodijeliti zajedničke brojeve linije odabranim
uređajima. Dok drugi uređaji koriste dijeljenu liniju,
prikazuje se
pri pregledavanju statusa linije (12.
stranica). Dostupnost ovisi o vašem telefonskom
sustavu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
18
Preusmjeravanje poziva na
vanjsku osobu
Vanjske je pozive moguće preusmjeriti na vanjsku
osobu. Da biste preusmjerili vanjski poziv na
slušalicu, pogledajte "Preusmjeravanje poziva" na
47. str.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Transfer” (Preusmjerevanje) Ô
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da biste
OK
izbrisali broj i ponovno ga unesite.
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite 
2 puta za povratak na vanjski poziv.
5
Napomena:
• U 3. koraku možete birati broj iz imenika:
Ô q / p : Odaberite željeni unos. Ô
Preusmjeravanje poziva bez razgovora s
vanjskom osobom
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Blind Transfer” (Preusmjeravanje
naslijepo) Ô OK
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da biste
izbrisali broj i ponovno ga unesite.
4
• Vanjski poziv zvoni na drugom uređaju.
Napomena:
• U 3. koraku možete birati broj iz imenika:
Ô q / p : Odaberite željeni unos. Ô
Pozivanje i odgovaranje na pozive pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Konferencijski pozivi
Više osoba može uspostaviti konferencijski poziv.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Conference” (Konferencijski poziv)
Ô OK
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da biste
izbrisali broj i ponovno ga unesite.
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite 
2 puta da biste se vratili na vanjski poziv.
5
• Ako želite uključiti novu osobu u razgovor,
izvedite postupke od 1. koraka.
Napomena:
• U 3. koraku možete birati broj iz imenika:
Ô q / p : Odaberite željeni unos. Ô
19
Rukovanje telefonskim imenikom pomoću slušalice
Korištenje telefonskog imenika
Telefonski imenik omogućuje vam pozivanje bez
ručnog biranja broja. Možete dodati 100 imena i
telefonskih brojeva u imenik.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
ili
.
Pritisnite
Pretraživanje po prvom slovu
(abecednim redom)
1
(središte joysticka)
2 q / p : “Phonebook” (Imenik) Ô
Dodavanje unosa
1
(središte joysticka)
2 q / p : “Phonebook” (Imenik) Ô OK
3
4Unesite ime osobe (maks. 16 znakova). Ô
OK
• Po potrebi promijenite način unosa znakova:
A/ß/Б Ô q / p : Odaberite način unosa slova.
Ô OK
3Pritisnite tipku za biranje ( 0 - 9 ili
OK
• Pritiskom na 1/A/? (48. stranica) možete
promijeniti način unosa znakova.
5Unesite telefonski broj osobe (maks. 32
znamenke). Ô OK
• Ako ne želite dodijeliti ID zvona, prijeđite na 8.
korak.
6 q / p : “Set Ringer ID” (Postavi ID zvona)
Ô OK
7 q / p : Odaberite željenu postavku
(42. stranica). Ô OK
8
• Za dodavanje novih unosa ponovite postupak
od 4. koraka.
9
Napomena:
• U 3. koraku također možete pritisnuti
.Ô q /
p : “New Entry” (Novi unos) Ô OK
• Ako odaberete “No Ringer ID” (Bez ID-a
zvona) (zadano), uređaj koristi ton zvona koji ste
odabrali na 28. stranici prilikom primanja poziva
od tog pozivatelja.
) koja
sadrži slovo koji tražite (48. stranica).
• Opetovano pritisnite istu tipku da bi se
prikazao prvi unos koji odgovara svakom slovu
smještenom na toj tipki za biranje.
• Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje
ste odabrali, prikazat će se sljedeći unos.
4 q / p : Po potrebi pregledajte unose u
imeniku.
5
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
Pritisnite
ili
.
Uređivanje unosa
1Pronađite željeni unos (20. stranica). Ô
2 q / p : “Edit” (Uredi) Ô OK
3Izvršite željeni postupak.
„„ Za promjenu imena i telefonskog broja:
q / p : Odaberite ime ili telefonski broj. Ô
OK Ô Uredite informacije (48. stranica). Ô
OK
Pronalaženje i pozivanje unosa
iz telefonskog imenika
Pretraživanje svih unosa
1
(središte joysticka)
2 q / p : “Phonebook” (Imenik) Ô
3 q / p : Odaberite željeni unos.
4
20
„„ Za promjenu ID-a zvona:
q / p : Odaberite trenutni ID zvona. Ô OK Ô
q / p : Odaberite željenu postavku. Ô OK
• Da biste isključili ID zvona, odaberite “No
Ringer ID” (Bez ID-a zvona).
4
OK
Ô
Rukovanje telefonskim imenikom pomoću slušalice
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1Pronađite željeni unos (20. stranica). Ô
2 q / p : “Erase” (Izbriši) Ô OK
3 q / p : “Yes” (Da) Ô OK Ô
Brisanje svih unosa
1(središte joysticka)
2 q / p : “Phonebook” (Imenik) Ô OK Ô
3 q / p : “Erase All” (Izbriši sve) Ô OK
4 q / p : “Yes” (Da) Ô OK
5 q / p : “Yes” (Da) Ô OK Ô
• Ako se prikaže “Overwrite?” (Zapisati preko
unosa?), tipki za biranje koju ste odabrali već je
dodijeljen telefonski broj.
Da biste unijeli trenutačno odabrani telefonski
broj preko postojećega, idite na 4. korak.
Da biste odabrali drugu tipku za biranje,
, a zatim ponovite ovaj korak.
pritisnite
4 q / p : “Yes” (Da) Ô
OK Ô
Napomena:
• Ako se odabrana tipka za biranje već koristi za
brzo biranje, pored broja tipke prikazuje se “ ”.
Pozivanje uporabom tipki za brzo biranje
1Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje
( 1 – 9 ).
• Ostale stavke brzog biranja možete pogledati
pomicanjem joysticka prema gore ili dolje.
2
Lančano biranje
Ova vam funkcija omogućuje biranje telefonskih
brojeva iz imenika dok razgovarate. Ova se značajka
može koristiti npr. za biranje broja za pristup
kontaktima u imeniku ili PIN-a bankovnog računa
koji je pohranjen u imeniku bez potrebe ručnog
biranja.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
2 q / p : “Phonebook” (Imenik) Ô
3 q / p : Odaberite željeni unos.
4Za biranje broja pritisnite
.
.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
ili
.
Pritisnite
Poništavanje stavke brzog biranja
1Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje
( 1 – 9 ). Ô 
2 q / p : “Yes” Ô(Da) OK Ô
OK
Brzo biranje
Dodjeljivanje unosa iz telefonskog
imenika tipki za brzo biranje
Tipke za biranje od 1 do 9 mogu se koristiti kao
tipke za brzo biranje, omogućavajući vam da birate
broj iz telefonskog imenika uređaja jednostavnim
pritiskom na jednu od tipki.
1Pronađite željeni unos (20. stranica). Ô
2 q / p : “Speed Dial” (Brzo biranje) Ô OK
3 q / p : Odaberite željeni broj tipke. Ô OK
Kopiranje unosa iz imenika
Možete kopirati unose iz imenika u telefonski imenik
nekog drugog uređaja.
Napomena:
• ID zvona za unose u telefonskom imeniku ne
kopira se.
Kopiranje unosa
1Pronađite željeni unos (20. stranica). Ô
2 q / p : “Copy” (Kopiraj) Ô OK
3Unesite 0 za odabir broja na baznoj stanici
ili slušalici na koji želite poslati unos iz
telefonskog imenika.
• Kada je unos kopiran, prikazuje se
“Completed” (Završeno).
• Za nastavak kopiranja:
q / p : “Yes” (Da) Ô OK Ô Pronađite željeni
unos. Ô
4
21
Rukovanje telefonskim imenikom pomoću slušalice
Kopiranje svih unosa
1
(središte joysticka)
2 q / p : “Phonebook” (Imenik)Ô OK Ô
3 q / p : “Copy All” (Kopiraj sve) Ô OK
4Unesite 0 za odabir broja na baznoj stanici
ili slušalici na koji želite poslati unos iz
telefonskog imenika.
• Kada su svi unosi kopirani, prikazuje se
“Completed” (Završeno).
5
Uvoz/izvoz unosa iz imenika
Možete izvoziti unose iz imenika na računalo
pomoću mrežnog korisničkog sučelja kao datoteku
u TSV formatu (tab separated value - vrijednosti
odijeljene tabulatorom). Na taj je način moguće
jednostavnije dodavati, uređivati i brisati unose
iz imenika u tablici (.csv) pomoću npr. aplikacije
Microsoft® Excel® na vašem računalu.
Nakon uređivanja datoteku je potrebno uvesti na
uređaj.
Informacije o uvozu/izvozu unosa zatražite od svog
administratora.
Važno:
• Stanje nakon što ste obrisali neke unose na
računalu ne prenosi se u telefonski imenik
uređaja prilikom uvoza. Obrišite nepotrebne
unose pomoću uređaja, a ne mrežnog
korisničkog sučelja.
22
Rukovanje telefonskim imenikom pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Korištenje telefonskog imenika
Pretraživanje po prvom slovu
(abecednim redom)
Telefonski imenik omogućuje vam pozivanje bez
ručnog biranja broja. Možete dodati 100 imena i
telefonskih brojeva u imenik.
1
Dodavanje unosa
2Pritisnite tipku za biranje ( 0 – 9 ili
1
(lijeva tipka za programiranje)
2
3Unesite ime osobe (maks. 16 znakova). Ô
(lijeva tipka za programiranje)
• Ako je to potrebno, promijenite način unosa
znakova:
A/ß/Б Ô q / p : Odaberite način unosa slova.
Ô OK
OK
• Pritiskom na 1/A/? (48. stranica) možete
promijeniti način unosa znakova.
4Unesite telefonski broj osobe (maks. 32
znamenke). Ô OK
• Ako ne želite dodijeliti ID zvona, prijeđite na 7.
korak.
5 q / p : “Set Ringer ID” (Postavi ID zvona)
Ô OK
) koja
sadrži slovo koje tražite (48. stranica).
• Opetovano pritisnite istu tipku da bi se
prikazao prvi unos koji odgovara svakom slovu
smještenom na toj tipki za biranje.
• Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje
ste odabrali, prikazat će se sljedeći unos.
3 q / p : Ako je to potrebno, pregledajte unose
u imeniku.
4Podignite slušalicu sa žicom.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
Podignite slušalicu sa žicom.
6 q / p : Odaberite željenu postavku (42.
stranica). Ô OK
7
Uređivanje unosa
8
1Pronađite željeni unos (23. stranica). Ô
2 q / p : “Edit” (Uredi) Ô OK
3Izvršite željeni postupak.
• Za dodavanje novih unosa ponovite postupak
od 3. koraka.
Napomena:
.
• U 2. koraku također možete pritisnuti
Ô q / p:
“New Entry” (Novi unos)Ô OK
• Ako odaberete “No Ringer ID” (Bez ID-a
zvona) (zadano), uređaj koristi ton zvona koji ste
odabrali na 34. stranici prilikom primanja poziva
od tog pozivatelja.
Pronalaženje i pozivanje unosa
iz telefonskog imenika
„„ Za promjenu imena i telefonskog broja:
q / p : Odaberite ime ili telefonski broj. Ô
OK Ô Uredite informacije (48. stranica). Ô
OK
„„ Za promjenu ID-a zvona:
q / p : Odaberite trenutačni ID zvona. Ô OK
Ô q / p : Odaberite željenu postavku. Ô OK
• Da biste isključili ID zvona, odaberite “No
Ringer ID” (Bez ID-a zvona).
4
Ô
Pretraživanje svih stavki
1
(lijeva tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite željeni unos.
3Podignite slušalicu sa žicom.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
Podignite slušalicu sa žicom.
23
Rukovanje telefonskim imenikom pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
4 q / p : “Yes” (Da) Ô
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1Pronađite željeni unos (23. stranica). Ô 
2 q / p : “Yes” (Da) Ô OK Ô
Brisanje svih unosa
1
2 q
3 q
4 q
(lijeva tipka za programiranje) Ô
/ p : “Erase All” (Izbriši sve) Ô OK
/ p : “Yes” (Da) Ô OK
/ p : “Yes” (Da) Ô OK Ô
Pozivanje uporabom tipki za brzo biranje
1Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje
( 0 – 9 ).
• Ostale stavke brzog biranja možete pogledati
pritiskom na p ili q .
2Podignite slušalicu sa žicom.
• Liniju možete odabrati i ručno na sljedeći
način:
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
Podignite slušalicu sa žicom.
Poništavanje stavke brzog biranja
Lančano biranje
Ova vam funkcija omogućuje biranje telefonskih
brojeva iz imenika dok razgovarate. Ova se značajka
može koristiti primjerice za biranje broja za pristup
kontaktima u imeniku ili PIN-a bankovnog računa
koji je pohranjen u imeniku bez potrebe ručnog
biranja.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
2 q / p : Odaberite željeni unos.
3Za biranje broja pritisnite
.
OK Ô
Napomena:
• Ako se odabrana tipka za biranje već koristi za
brzo biranje, pored broja tipke prikazuje se “ ”.
.
1Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje
( 0 – 9 ). Ô 
2 q / p : “Yes” Ô(Da) OK Ô
Kopiranje unosa imenika
Možete kopirati unose iz imenika u telefonski imenik
slušalice.
Napomena:
• ID zvona za unose u telefonskom imeniku ne
kopiraju se.
Brzo biranje
Kopiranje unosa
Dodjeljivanje unosa iz telefonskog
imenika tipki za brzo biranje
1Pronađite željeni unos (23. stranica). Ô
2 q / p : “Copy” (Kopiraj) Ô OK
3Unesite broj slušalice kojoj želite poslati unos
Tipke za biranje od 1 do 9 mogu se koristiti kao
tipke za brzo biranje, omogućavajući vam da birate
broj iz telefonskog imenika uređaja jednostavnim
pritiskom na jednu od tipki.
1Pronađite željeni unos (23. stranica). Ô
2 q / p : “Speed Dial” (Brzo biranje) Ô OK
3 q / p : Odaberite željeni broj tipke. Ô OK
• Ako se prikaže “Overwrite?” (Zapisati preko
unosa?), tipki za biranje koju ste odabrali već je
dodijeljen telefonski broj.
Da biste unijeli trenutačno odabrani telefonski
broj preko postojećega, idite na 4. korak.
Da biste odabrali drugu tipku za biranje,
pritisnite
, a zatim ponovite ovaj korak.
24
iz telefonskog imenika.
• Kada je unos kopiran, prikazuje se
“Completed” (Završeno).
• Za nastavak kopiranja:
q / p : “Yes” (Da) Ô OK Ô Pronađite željeni
unos. Ô
4
Rukovanje telefonskim imenikom pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Kopiranje svih unosa
1
(lijeva tipka za programiranje) Ô
2 q / p : “Copy All” (Kopiraj sve) Ô OK
3Unesite broj slušalice kojoj želite poslati unos
iz telefonskog imenika.
• Kada su svi unosi kopirani, prikazuje se
“Completed” (završeno).
4
Uvoz/izvoz unosa iz imenika
Možete izvoziti unose iz imenika na računalo
pomoću mrežnog korisničkog sučelja kao datoteku
u TSV formatu (tab separated value - vrijednosti
odijeljene tabulatorom). Na taj je način moguće
lakše dodavati, uređivati ili brisati unose iz imenika
u tablici (.csv) pomoću npr. aplikacije Microsoft®
Excel® na vašem računalu.
Nakon uređivanja datoteku je potrebno uvesti na
uređaj.
Informacije o uvozu/izvozu unosa zatražite od svog
administratora.
Važno:
• Stanje nastalo nakon što ste obrisali neke unose
na računalu ne prenosi se u telefonski imenik
uređaja prilikom uvoza. Obrišite nepotrebne
unose pomoću uređaja, a ne mrežnog
korisničkog sučelja.
25
Programiranje pomoću slušalice
Postavke za programiranje
Uređaj možete prilagoditi programiranjem sljedećih značajki.
Za pristup opcijama postoje 2 metode:
−− pomicanje kroz zaslonske izbornike (26. stranica)
−− korištenje izravnih naredbi (27. stranica)
Određene značajke možete programirati pomoću mrežnog korisničkog sučelja (40. stranica).
• Glavna metoda korištena u ovom Korisničkom priručniku je izravno naređivanje.
Programiranje kretanjem kroz zaslonske izbornike
1
(središte joysticka)
2Odaberite željeni glavni izbornik pomicanjem joysticka u bilo kojem smjeru. Ô OK
3Pomaknite joystick prema dolje ili prema gore da biste odabrali željenu stavku u podizborniku 1. Ô
OK
• U nekim ćete slučajevima možda morati birati iz podizbornika 2. Ô OK
4Pomaknite joystick prema dolje ili prema gore da biste odabrali željenu postavku. Ô
OK
• Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje pritisnite
.
Napomena:
• Zadane postavke potražite na 27. stranici.
• U sljedećoj tablici () označava linije koje morate odabrati za određene postavke.
Glavni izbornik
Status linije
Podizbornik 1
Podizbornik 2
IP usluga
Postavka mreže
–
Značajke poziva
Nova govorna poruka
–
Interkom
–
26
–
DHCP*1
Postavke IP-a*1
Ugrađeni Web
Prosljeđivanje poziva
(Linija 1: maks. 8)
−−Bezuvjetno*1
−−Zauzeto*1
−−Bez odgovora*1
Bez smetanja*1
(Linija 1: maks. 8)
Blokiraj anonimne
pozive*1
(Linija 1: maks. 8)
Blokiraj ID
pozivatelja*1
(Linija 1: maks. 8)
–
–
Stranica
12
–
–
40
29
29
30
31
44
45, 46
Programiranje pomoću slušalice
Glavni izbornik
Početne postavke
Telefonski imenik
Podizbornik 1
Postavljanje zvona
Podizbornik 2
Glasnoća zvona
Ton zvona
(Linija 1: maks. 8)
Prekidajući ton
–
Postavi datum/vrijeme*1
–
Zabranjeni broj*1
–
Automatski interkom
–
Kontrast LCD-a
–
Tonovi tipki
–
Automatski razgovor
–
Nova por. Zvučni signal
Prijava
Prijavi sluš.
Poništavanje prijave
–
PIN bazne stanice*1
–
Naziv slušalice
–
Odabir jezika
–
Inačica softvera*1
–
–
Stranica
14
–
–
31
30
45
–
–
14
44
41
41
31
31
12
32
20
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku
uporabom druge uređaje.
*1
Programiranje pomoću izravnih naredbi
1
(središte joysticka) Ô
2Unesite kod željene postavke.
3 q / p : Odaberite željenu postavku. Ô
OK
• Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
.
• Za prekid radnje pritisnite
Napomena:
• U sljedećoj tablici < > označava zadane postavke, a () označava linije koje morate odrabrati za željene
postavke.
Značajka
Automatski
interkom
Kod
značajke
2 7 3
Automatski
razgovor*2
PIN bazne stanice
Zabranjeni broj
Poništavanje
prijave
DHCP*3
2 0 0
Ugrađeni Web
5 3 4
1 3 2
2 1 7
1 3 1
5 0 0
Kod postavke
1 : Uklj. (Zvono uklj.)
2 : Uklj. (Zvono isklj.)
0 : <Isklj.>
1 : Uklj.
0 : <Isklj.>
–
–
–
1 : Uklj.
0 : <Isklj.>
1 : Uklj.
0 : <Isklj.>
Postavka
sustava*1
–
Stranica
45
–
14


–
31
30
41

–
–
40
27
Programiranje pomoću slušalice
Naziv slušalice
Poziv interkomom
Prekidajući ton*4
Kod
značajke
2 0 1
1 0 4
2 7 4
Postavke IP-a*3
Tonovi tipki*5
5 0 1
1 6 5
Kontrast LCD-a
(Kontrast zaslona)
Nova por. Zvučni
signal
Telefonski imenik
Prijava sluš.
Ton zvona
1 4 5
Glasnoća zvona*6
1 6 0
Značajka
Kod postavke
–
–
1 : <Uklj.>
0 : Isklj.
1 : <Uklj.>
0 : Isklj.
1 – 6 : Razina 1–6 <3>
Postavka
sustava*1
–
–
–
Stranica

–
31
45, 46
14, 45
46
–
–
–
–
3 4 0
1 : Uklj.
0 : <Isklj.>
–
44
2 8 0
1 3 0
1 6 1
–
–
(1. redak:
1 – 9:
maks. 8)
Ton zvona <1>–9
1 – 6 : Razina 1–<6>
0 : Isklj.
<Engleski>
–
–
–
–
20
41
–
–
14
–
12
1 1 0
Odabir jezika
1 0 1
31
Postavi datum/

vrijeme
1 5 6
–
32
Inačica softvera

3 3 0
–
–
44
Nova govorna
poruka
*1
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku
uporabom druge uređaje.
*2
Ako želite vidjeti informacije o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv, isključite ovu značajku.
*3
Preporučujemo da ove postavke programirate sa svojim administratorom. Dodatne informacije zatražite
od svog administratora.
*4
Ovaj vas ton obavještava kada primite vanjski poziv dok vodite drugi vanjski razgovor ili razgovor
interkomom.
*5
Isključite ovu značajku ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku, uključujući tonove
potvrde i tonove grešaka.
*6
Kada je zvono isključeno, prikazuje se , a slušalica ne zvoni prilikom vanjskih poziva. Međutim, čak
i kada je zvono isključeno, slušalica zvoni na najnižoj razini glasnoće za pozive (45. i 46. stranica) i
pozivanje (47. stranica) interkomom.
28
Programiranje pomoću slušalice
1 0
Prosljeđivanje poziva
Mijenjanje telefonskog broja
Dolazne je pozive moguće proslijediti drugoj osobi.
Možete odabrati jedan od sljedeća 3 načina:
−− “Unconditional” (bezuvjetno): Svi dolazni
pozivi se prosljeđuju.
−− “Busy” (zauzeto): Dolazni se pozivi prosljeđuju
kada je linija u uporabi.
−− “No Answer” (nema odgovora): Dolazni se
pozivi prosljeđuju nakon određenog broja zvona.
Zadana postavka broja zvona je “3”. Da biste
promijenili tu postavku, izvedite "Promjenu broja
zvona", 29. str.
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
• Ako je ova postavka podešena na vašem uređaju,
postavke vašeg telefonskog sustava mogu je poništiti.
• Ova postavka nije dostupna na dijeljenim linijama.
• Poziv se bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s
nakon što je poziv proslijeđen.
Uključivanje/isključivanje prosljeđivanja
poziva
1
(središte joysticka)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Call Forward” (Prosljeđivanje
Ô OK
4 q / p : “Call Forward” (Prosljeđivanje
poziva) Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite željenu mogućnost. Ô OK
7 q / p : “Phone Number” (Telefonski broj) Ô
OK
8Unesite telefonski broj na koji želite
prosljeđivati pozive (maks. 24 znamenke). Ô
OK Ô
Promjena broja zvona
Možete promijeniti broj zvona nakon kojih se poziv
prosljeđuje ako je odabrano “No Answer” (Nema
odgovora).
1
(središte joysticka)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
poziva) Ô OK
4 q / p : “Call Forward” (Prosljeđivanje
poziva) Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 linije ili više:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite željenu mogućnost. Ô
7 q / p : “On/Off” (Uklj./Isklj.) Ô OK
8 q / p : Odaberite “On” ili “Off”. Ô OK
1
(središte joysticka)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
OK
• Ako odaberete “Off”, pritisnite
za izlaz.
• Ako je telefonski broj na koji je poziv proslijeđen
već postavljen, pritisnite
za izlaz. Da biste
promijenili telefonski broj, krenite od 7. koraka,
"Mijenjanje telefonskog broja", 29. stranica, a
zatim pritisnite
za izlaz.
9Unesite telefonski broj na koji želite prosljeđivati
pozive (maks. 24 znamenke). Ô OK
• Ako ste odabrali “No Answer” (Nema
odgovora), unesite broj zvona nakon kojih
uređaj prosljeđuje pozive (0, 2-20 zvona). Ô OK
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : “No Answer” (Nema odgovora) Ô OK
7 q / p : “Number of Rings” (Broj zvona) Ô
OK
8Unesite broj zvona nakon kojih uređaj
prosljeđuje pozive (0, 2-20 zvona). Ô OK Ô
Bez ometanja
Ova značajka omogućuje uređaju odbijanje
poziva na odabranim linijama. Zadana postavka je
“Isklj.”.
29
Programiranje pomoću slušalice
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
• Ako je ova postavka podešena na vašem uređaju,
postavke vašeg telefonskog sustava mogu je
poništiti.
• Ova postavka nije dostupna na dijeljenim linijama.
• Poziv se bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s
nakon što je poziv odbijen.
1
(središte joysticka)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Do Not Disturb” (Bez ometanja)
Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite “On” (Uklj.) ili “Off” (Isklj.).
Ô OK Ô
Blokiranje anonimnih poziva
Zabrana dolaznih poziva (samo
za pretplatnike na uslugu ID
pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija pozive
s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite
odgovoriti, kao što su pozivi akvizitera.
Kada je poziv primljen, uređaj ne zvoni za vrijeme
prepoznavanja pozivatelja. Ako se telefonski broj
podudara s unosom u popis zabranjenih poziva,
uređaj odbija poziv.
Važno:
• Kada uređaj prima poziv od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva, poziv se
bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s nakon
što je poziv odbijen.
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
U popis zabranjenih brojeva možete pohraniti do
30 telefonskih brojeva pomoću popisa pozivatelja ili
izravnim unošenjem brojeva.
Važno:
• Preporučuje se da u popis zabranjenih poziva
pohranite broj s pozivnim brojem za PSTN
pozive.
Iz popisa pozivatelja:
Ova značajka omogućuje uređaju odbijanje poziva
kada uređaj primi poziv bez telefonskog broja.
Zadana postavka je “Off” (Isklj.).
1
(lijeva tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite unos koji će biti zabranjen.
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
• Ova postavka nije dostupna na dijeljenim linijama.
• Poziv se bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s
nakon što je poziv odbijen.
3 q / p : “Add Bar List” (Dodaj popis
1
(središte joysticka)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
Ô
zabranjenih) Ô OK
4 q / p : “Yes” (Da) Ô
OK Ô
Unošenjem telefonskih brojeva:
1
(središte joysticka) Ô
2 1 7 Ô
2Unesite telefonski broj (maks. 24 znamenke).
Ô OK
• Za brisanje znamenke pritisnite C .
3
4 q / p : “Block Anonymous” (Blokiraj
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
5Izvršite željeni postupak.
1
(središte joysticka) Ô
2 1 7
2 q / p : Odaberite željeni unos.
anonimne) Ô OK
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite “On” (Uklj.) ili “Off” (Isklj.).
Ô OK Ô
30
• Za izlaz pritisnite
.
3Izvršite željeni postupak.
„„ Uređivanje broja:
Ô q / p : “Edit” (Uredi) Ô OK Ô
Uredite telefonski broj. Ô OK Ô
Programiranje pomoću slušalice
„„ Brisanje broja:
Ô q / p : “Erase” (Izbriši) Ô OK Ô
q / p : “Yes” Ô (Da) OK Ô
Napomena:
• Tijekom uređivanja pritisnite željenu tipku za
biranje za dodavanje, a c za brisanje.
Anonimni pozivi (Blokiranje
ID-a pozivatelja)
Ova značajka omogućuje uređaju anonimno
pozivanje.
Zadana postavka je “Isklj.”.
Mijenjanje naziva slušalice
Svakoj slušalici može se nadjenuti prilagođeni
naziv (“Ivan”, “Kuhinja” i td.). To je korisno kada
obavljate pozive interkomom među slušalicama.
Također možete odabrati hoće li naziv slušalice biti
prikazan u stanju pripravnosti. Zadana postavka je
“Isklj.”. Ako odaberete “On” (Uklj.), a ne unesete
naziv slušalice, prikazuje se “Slušalica 1” do
“Slušalica 6”.
1
(središte joysticka) Ô
1 0 4
2Unesite željeni naziv (maks. 10 znakova;
pogledajte tablicu sa znakovima na 48.
stranici).
• Ako to nije potrebno, prijeđite na 3. korak.
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
3 OK
4 q / p : “On” (Uklj.) Ô
1
(središte joysticka)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Datum i vrijeme
Ô OK
4 q / p : “Block Caller ID” (Blokiraj IS
pozivatelja) Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite “On” ili “Off”. Ô
OK Ô
Mijenjanje PIN-a (osobnog
identifikacijskog broja) bazne
stanice
Važno:
• Pri promjeni PIN-a zapišite svoj novi PIN. Uređaj
vam neće prikazivati PIN. Ako zaboravite PIN,
obratite se svom dobavljaču telefonskog sustava.
1
(središte joysticka) Ô
1 3 2
2Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN bazne
OK Ô
Ako uređaj ne prikazuje datum i vrijeme, postavite
ih. Možete postaviti datum i vrijeme pomoću
mrežnog korisničkog sučelja te ih programirati da se
automatski prilagođava pomoću SNTP-a. Postavka
ljetnog vremena također je dostupna preko mrežnog
korisničkog sučelja. Dodatne informacije zatražite
od svog administratora.
1
(središte joysticka) Ô
1 0 1
2Unesite trenutačni dan, mjesec i godinu.
Primjer: 15. ožujka 2010.
1 5 0 3 1 0
3Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 9:30
0 9 3 0
• Pritiskom na 12/24 možete odabrati 24-satni ili
12-satni format vremena (“AM” ili “PM”).
4
OK Ô
Napomena:
• Da biste ispravili znamenku, pomaknite joystick
ulijevo, udesno, prema gore ili prema dolje kako
biste pomaknuli pokazivač do znamenke, a zatim
unesite izmjenu.
stanice (zadano: “0000”).
3Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne stanice.
Ô OK Ô
31
Programiranje pomoću slušalice
Nadogradnja softvera bazne
stanice
Vaš dobavljač telefonskog sustava može vam
ponuditi nove značajke i poboljšati inačicu softvera
s vremena na vrijeme. Ako podesite postavku
nadogradnje softvera bazne stanice na ručni način
pomoću mrežnog korisničkog sučelja, morate
preuzeti nadogradnju kada se prikaže “Update
version.Press OK.” (Nadogradnja inačice.
Pritisnite OK.). Dodatne informacije zatražite od
svog administratora.
Važno:
na baznoj stanici
• Provjerite svijetli li pokazivač
zelenom bojom te se pobrinite da nijedna linija
nije u uporabi (9. stranica).
1Pritisnite OK dok se prikazuje “Update
version.Press OK.” (Nadogradnja inačice.
Pritisnite OK.).
• Prikazuju se trenutačna i nova inačica softvera
bazne stanice.
• Ako želite preuzeti nadogradnju, pritisnite
 . Kada ste spremni za preuzimanje,
pogledajte "Potvrđivanje inačice softvera
bazne stanice" na 32. stranici.
2
OK
Napomena:
na baznoj stanici treperi za
• Pokazivač
vrijeme preuzimanja. Kada se preuzimanje
završi, pokazivač
prestaje treperiti i svijetli
nepomičnim zelenim svjetlom.
Potvrđivanje inačice softvera bazne
stanice
1
(središte joysticka) Ô
1 5 6
• Prikazuje se trenutačna inačica softvera bazne
stanice. Za izlaz pritisnite
.
2Ako je prikazano “Update version?”
(Nadograditi inačicu?) pritisnite OK za
preuzimanje. Za izlaz bez preuzimanja pritisnite
.
32
Programiranje pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Postavke za programiranje
Uređaj možete prilagoditi programiranjem sljedećih značajki.
Za pristup opcijama postoje 2 metode:
−− pomicanje kroz zaslonske izbornike (33. stranica)
−− korištenje izravnih naredbi (34. stranica)
Određene značajke možete programirati pomoću mrežnog korisničkog sučelja (40. stranica).
• Glavna je metoda korištena u ovom Korisničkom priručniku izravno naređivanje.
Programiranje kretanjem kroz izbornike zaslona
1
(srednja tipka za programiranje)
2Za odabir željenog glavnog izbornika pritisnite p , q , t ili u . Ô
3Za odabir željene stavke iz podizbornika 1 pritisnite q ili p . Ô OK
OK
• U nekim ćete slučajevima možda morati birati iz podizbornika 2. Ô OK
4Za odabir željene postavke pritisnite q ili p . Ô
OK
• Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje pritisnite
.
Napomena:
• Zadane postavke potražite na 34. stranici.
• U sljedećoj tablici () označava linije koje morate odabrati za navedene postavke.
Glavni izbornik
Status linije
Podizbornik 1
Podizbornik 2
IP usluga
Postavka mreže
–
Značajke poziva
Postavljanje zvona
Glasnoća zvona
Ton zvona
Prekidajući ton
–
DHCP*1
Postavke IP adrese*1
Ugrađeni Web
Prosljeđivanje poziva
(Linija 1: maks. 8)
−−Bezuvjetno*1
−−Zauzeto*1
−−Bez odgovora*1
Bez smetanja*1
(Linija 1: maks. 8)
Blokiraj anonimne
pozive*1
(Linija 1: maks. 8)
Blokiraj ID
pozivatelja*1
(Linija 1: maks. 8)
–
(Linija 1: maks. 8)
–
Stranica
12
–
–
40
36
36
37
38
17
–
–
33
Programiranje pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Glavni izbornik
Početne postavke
Telefonski imenik
Podizbornik 1
Postavi datum/vrijeme*1
Zabranjeni broj*1
Kontrast na LCD-u
PIN bazne stanice*1
Odabir jezika
Inačica softvera*1
–
Popis pozivatelja
Podizbornik 2
–
–
–
–
–
–
–
–
Stranica
38
37
–
38
12
38
23
–
42
Ako programirate ove postavke uporabom bazne stanice, ne morate programirati istu stavku uporabom
slušalice.
*1
Programiranje pomoću izravnih naredbi
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
2Unesite kod željene postavke.
3 q / p : Odaberite željenu postavku. Ô
OK
• Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje pritisnite
.
Napomena:
• U sljedećoj tablici < > označava zadane postavke, a () označava linije koje morate odrabrati za te
postavke.
PIN bazne stanice
Zabranjeni broj
DHCP*2
Kod
značajke
1 3 2
2 1 7
5 0 0
Ugrađeni Web
5 3 4
Prekidajući ton*3
2 0 1
Postavke IP-a*2
Kontrast na LCD-u
(Kontrast zaslona)
Telefonski imenik
Ton zvona
5 0 1
1 4 5
Glasnoća zvona*4
1 6 0
Odabir jezika
Postavi datum/
vrijeme
Inačica softvera
Značajka
34
2 8 0
1 6 1
Kod postavke
–
–
1 : <Uklj.>
0 : Isklj.
1 : Uklj.
0 : <Isklj.>
1 : <Uklj.>
0 : Isklj.
–
1 – 6 : Razina 1–6 <3>
(Linija 1:
maks. 8)
–
1 – 9:
Ton zvona <1>–9
Postavka
sustava*1



Stranica
38
37
–
–
40
–
18, 46

–
–
–
–
–
23
–
–
17
–
1 1 0
1 0 1
1 – 3 : Razina 1–<3>
0 : Isklj.
<Engleski>
–

12
38
1 5 6
–

38
Programiranje pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Ako programirate ove postavke uporabom bazne stanice, ne morate programirati istu stavku uporabom
slušalice.
*2
Preporučujemo da ove postavke programirate sa svojim administratorom. Dodatne informacije zatražite
od svog administratora.
*3
Ovaj vas ton obavještava da ste primili vanjski poziv dok vodite drugi vanjski razgovor ili razgovor
interkomom.
*4
Kada je zvono isključeno, prikazuje se , a bazna stanica ne zvoni prilikom vanjskih poziva.
Međutim, čak i kada je zvono isključeno, bazna stanica zvoni na najnižoj razini glasnoće za pozive
interkomom (46. stranica).
*1
35
Programiranje pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Prosljeđivanje poziva
Dolazne je pozive moguće proslijediti drugoj osobi.
Možete odabrati jedan od sljedeća 3 načina:
−− “Unconditional” (Bezuvjetno): Svi dolazni
pozivi se prosljeđuju.
−− “Busy” (Zauzeto): Dolazni se pozivi prosljeđuju
kada je linija u uporabi.
−− “No Answer” (Nema odgovora): Dolazni se
pozivi prosljeđuju nakon određenog broja zvona.
Zadana postavka broja zvona je “3”. Da biste
promijenili tu postavku, izvedite "Promjenu broja
zvona", 36. str.
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
• Ako je ova značajka postavljena na vašem uređaju,
postavke telefonskog sustava mogu je poništiti.
• Ova značajka nije dostupna na dijeljenim linijama.
• Poziv se bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s
nakon što je poziv prosljeđen.
Uključivanje/isključivanje prosljeđivanja
poziva
1
(srednja tipka za programiranje)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Call Forward” (Prosljeđivanje
poziva) Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite željenu mogućnost. Ô OK
7 q / p : “On/Off” (Uklj./Isklj.) Ô OK
8 q / p : Odaberite “On” (Uklj.) ili “Off” (Isklj.).
Ô OK
• Ako odaberete “Off” (Isklj.), pritisnite
za
izlaz.
• Ako je telefonski broj na koji je poziv proslijeđen
već postavljen, pritisnite
za izlaz. Da biste
promijenili telefonski broj, krenite od 7. koraka,
"Mijenjanje telefonskog broja", 36. stranica, a
zatim pritisnite
za izlaz.
9Unesite telefonski broj na koji želite prosljeđivati
pozive (maks. 24 znamenke). Ô OK
• Ako ste odabrali “No Answer” (Nema
36
odgovora), unesite broj zvona nakon kojih
uređaj prosljeđuje pozive (0, 2-20 zvona). Ô OK
1 0
Mijenjanje telefonskog broja
1
(srednja tipka za programiranje)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Call Forward” (Prosljeđivanje
poziva) Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite željenu mogućnost. Ô OK
7 q / p : “Phone Number” (Telefonski broj) Ô
OK
8Unesite telefonski broj na koji želite prosljeđivati
pozive (maks. 24 znamenke). Ô OK Ô
Promjena broja zvona
Možete promijeniti broj zvona nakon kojih se poziv
prosljeđuje ako je odabrano “No Answer” (Nema
odgovora).
1
(srednja tipka za programiranje)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Call Forward” (Prosljeđivanje
poziva) Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : “No Answer” (Nema odgovora) Ô OK
7 q / p : “Number of Rings” (Broj zvona) Ô
OK
8Unesite broj zvona nakon kojih uređaj
prosljeđuje pozive (0, 2-20 zvona). Ô OK Ô
Bez ometanja
Ova značajka omogućuje uređaju odbijanje poziva
na odabranim linijama. Zadana postavka je “Off”
(Isklj.).
Programiranje pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
• Ako je ova značajka postavljena na vašem
uređaju, postavke telefonskog sustava mogu je
poništiti.
• Ova značajka nije dostupna na dijeljenim linijama.
• Poziv se bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s
nakon što je poziv odbijen.
1
(srednja tipka za programiranje)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Do Not Disturb” (Bez ometanja)
Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite “On” (Uklj.) ili “Off” (Isklj.).
Ô OK Ô
Blokiranje anonimnih poziva
Ova značajka omogućuje uređaju odbijanje poziva
kada uređaj primi poziv bez telefonskog broja.
Zadana postavka je “Off” (Isklj.).
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
• Ova postavka nije dostupna na dijeljenim linijama.
• Poziv se bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s
nakon što je poziv odbijen.
1
(srednja tipka za programiranje)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Block Anonymous” (Blokiraj
anonimne) Ô OK
5Izvršite željeni postupak.
Zabrana dolaznih poziva (samo
za pretplatnike na uslugu ID
pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija pozive
s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite
odgovoriti, kao što su pozivi akvizitera. Kada je poziv
primljen, uređaj ne zvoni za vrijeme prepoznavanja
pozivatelja. Ako se telefonski broj podudara s unosom
u popis zabranjenih poziva, uređaj odbija poziv.
Važno:
• Kada uređaj prima poziv od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva, poziv se
bilježi u popis pozivatelja (42. stranica) s nakon
što je poziv odbijen.
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
U popis zabranjenih brojeva možete pohraniti do 30
telefonskih brojeva korištenjem popisa pozivatelja ili
izravnim unošenjem brojeva.
Važno:
• Preporučuje se da u popis zabranjenih poziva
pohranite broj s pozivnim brojem za PSTN pozive.
Iz popisa pozivatelja:
1
(desna tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite unos koji će biti zabranjen.
Ô
3 q / p : “Add Bar List” (Dodaj popis
zabranjenih brojeva) Ô OK
4 q / p : “Yes” (Da) Ô
OK Ô
Unošenjem telefonskih brojeva:
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
2 1 7 Ô
2Unesite telefonski broj (maks. 24 znamenke).
Ô OK
• Za brisanje znamenke pritisnite C .
3
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
2 1 7
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
2 q / p : Odaberite željeni unos.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
3Izvršite željeni postupak.
6 q / p : Odaberite “On” (Uklj.) ili “Off” (Isklj.).
Ô OK Ô
• Za izlaz pritisnite
.
„„ Uređivanje broja:
Ô q / p : “Edit” (Uredi) Ô OK Ô
Uredite telefonski broj. Ô OK Ô
37
Programiranje pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
„„ Brisanje broja:
Ô q / p : “Erase” (Izbriši) Ô OK Ô q /
p : “Yes” (Da) Ô OK Ô
Napomena:
• Tijekom uređivanja pritisnite željenu tipku za
biranje za dodavanje, C za brisanje.
Anonimni pozivi (Blokiranje
funkcije ID pozivatelja)
• Pritiskom na 12/24 možete odabrati 24-satni ili
12-satni format vremena (“AM” ili “PM”).
4
OK Ô
Napomena:
• Da biste ispravili znamenku, pritisnite t , u ,
q ili p za pomicanje pokazivača do znamenke,
a zatim unesite izmjenu.
Ova značajka omogućuje uređaju anonimno
pozivanje.
Zadana postavka je “Off” (Isklj.).
Mijenjanje PIN-a (osobnog
identifikacijskog broja) bazne
stanice
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke podesite sa
svojim administratorom. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
Važno:
• Pri promjeni PIN-a zapišite svoj novi PIN. Uređaj
neće prikazivati PIN. Ako zaboravite PIN, obratite
se svom dobavljaču telefonskog sustava.
1
(srednja tipka za programiranje)
2 q / p : “IP Service” (IP usluga) Ô OK
3 q / p : “Call Features” (Značajke poziva)
Ô OK
4 q / p : “Block Caller ID” (Blokiraj ID
pozivatelja) Ô OK
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
1 3 2
2Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN bazne
stanice (zadano: “0000”).
3Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne stanice.
Ô OK Ô
5Izvršite željeni postupak.
„„ Kada je prijavljena 1 linija:
Prijeđite na 6. korak.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više linija:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
6 q / p : Odaberite “On” (Uklj.) ili “Off” (Isklj.).
Ô OK Ô
Datum i vrijeme
Ako uređaj ne prikazuje datum i vrijeme, postavite
ih. Možete postaviti datum i vrijeme pomoću
mrežnog korisničkog sučelja te ih programirati
da se automatski prilagođavaju pomoću SNTP-a.
Postavka ljetnog vremena također je dostupna
preko mrežnog korisničkog sučelja. Dodatne
informacije zatražite od svog administratora.
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
1 0 1
2Unesite trenutačni dan, mjesec i godinu.
Primjer: 15. ožujka 2010.
1 5 0 3 1 0
3Unesite trenutačne sate i minute.
Primjer: 9:30
0 9 3 0
38
Nadogradnja softvera bazne
stanice
Vaš dobavljač telefonskog sustava može vam
s vremena na vrijeme ponuditi nove značajke i
poboljšati inačicu softvera. Ako postavite ručnu
nadogradnju softvera bazne stanice preko mrežnog
korisničkog sučelja, morate preuzeti nadogradnju
kada se prikaže “Update version.Press OK.”
(Nadogradnja inačice. Pritisnite OK.). Dodatne
informacije zatražite od svog administratora.
Važno:
na baznoj stanici
• Provjerite svijetli li pokazivač
zelenom bojom te se pobrinite da nijedna linija
nije u uporabi (9. stranica).
1Pritisnite OK dok se prikazuje “Update
version.Press OK.” (Nadogradnja inačice.
Pritisnite OK.).
• Prikazuju se trenutna i nova inačica softvera
bazne stanice.
• Ako želite preuzeti nadogradnju kasnije,
pritisnite  . Kada ste spremni za
preuzimanje, pogledajte "Potvrđivanje inačice
softvera bazne stanice" na 39. stranici.
Programiranje pomoću bazne stanice (samo KX-TGP550)
2
OK
Napomena:
• Pokazivač
na baznoj stanici treperi za
vrijeme preuzimanja. Kada je preuzimanje
prestaje treperiti i svijetli
završeno, pokazivač
nepomičnim zelenim svjetlom.
Potvrđivanje inačice softvera bazne
stanice
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
1 5 6
• Prikazuje se trenutna inačica softvera bazne
stanice. Za izlaz pritisnite
.
2Ako je prikazano “Update version?”
(Nadograditi inačicu?) pritisnite OK za
preuzimanje. Za izlaz bez preuzimanja pritisnite
.
39
Programiranje pomoću mrežnog korisničkog sučelja
Programiranje pomoću
mrežnog korisničkog sučelja
Sljedeće postavke možete podesiti pomoću
mrežnog korisničkog sučelja. Potrebna je
lozinka. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
Postavke mreže
−− Prosljeđivanje poziva (29. i 36. stranica)
−− Bez ometanja (29. i 36. stranica)
−− Blokiranje anonimnih poziva (30. i 37. stranica)
−− Zabrana dolaznih poziva*1 (30. i 37. stranica)
−− Anonimni pozivi (Blokiranje funkcije ID pozivatelja)
(31. i 38. stranica)
−− Nadogradnja softvera bazne stanice*2 (32. i 38.
stranica)
*1
Ova je značajka na mrežnom korisničkom sučelju
objašnjena kao "Telefonski brojevi za odbijanje
poziva".
*2
Ova je značajka na mrežnom korisničkom sučelju
objašnjena kao "Nadogradnja firmvera".
Ugrađeni Web
Mrežno korisničko sučelje morate aktivirati svaki
put kada programirate značajke pomoću računala.
Mrežno korisničko sučelje deaktivira se nakon
postavljanja na računalu.
Zadana postavka je “Off” (Isklj.).
Slušalica
1
(središte joysticka) Ô
5 3 4
2 q / p : Odaberite željenu postavku.
3 OK Ô
Bazna stanica
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
5 3 4
2 q / p : Odaberite željenu postavku.
3 OK Ô
40
Prijavljivanje uređaja
Prijavljivanje uređaja
Napomena:
• Kada kupite dodatnu slušalicu, informacije o
prijavi potražite u priručniku za postavljanje
dodatne slušalice.
Rukovanje dodatnim uređajima
Odjavljivanje slušalice
Dodatne slušalice
Na baznu stanicu može se prijaviti do 6 slušalica.
Važno:
• Preporučeni dodatni model slušalice za uporabu
s ovim uređajem naveden je na 5. stranici. Ako
se koristi drugi model slušalice, određene radnje
(postavke zvona, imenik i sl.) možda neće biti
dostupne.
Prijavljivanje slušalice na baznu stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica prethodno
su prijavljene. Ako iz nekog razloga slušalica nije
prijavljena na baznu stanicu (na primjer, prikazuje
se
čak i kada je slušalica u blizini bazne stanice),
ponovno prijavite slušalicu.
1Slušalica:
(središte joysticka) Ô
Slušalica može poništiti vlastitu prijavu (ili prijavu
druge slušalice) koja je pohranjena u baznoj stanici.
To omogućuje slušalici da prekine bežičnu vezu sa
sustavom.
Slušalica
1
2 3
3 q
4 q
(središte joysticka) Ô
1 3 1
3 5 Ô OK
/ p : Odaberite željeni uređaj. Ô OK
/ p : “Yes” (Da) Ô OK
• Kada poništite slušalicu koju trenutačno ne
koristite, pritisnite
za izlaz.
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
1 3 0
2Bazna stanica:
„„ KX-TGP500:
Pritisnite i držite
oko 4 sekunde dok
ne počne treperiti crveno.
pokazivač
„„ KX-TGP550:
oko 4 sekunde sve dok
Pritisnite i držite
ne
se ne oglasi ton za prijavu, a pokazivač
počne treperiti crveno.
• Ako sve prijavljene slušalice počnu zvoniti,
pritisnite istu tipku za prekid. Zatim ponovite
postupak od 1. koraka.
• Sljedeći se korak mora dovršiti unutar 90
sekundi.
1Pritisnite i držite
sve dok se ne oglasi ton
prijave, a pokazivač
ne počne treperiti
crveno.
• Ako sve prijavljene slušalice počnu zvoniti,
pritisnite istu tipku za prekid. Zatim ponovite
ovaj korak.
2Pritisnite i držite broj slušalice ( 1 – 6 )
koju želite poništiti sve dok se ne oglasi ton
potvrde.
3Slušalica:
OK
4Pričekajte da se prikaže “Enter Base PIN”
(Unesite PIN bazne stanice). Ô Unesite PIN
bazne stanice (zadano: “0000”). Ô Pritisnite
OK , a zatim pričekajte da se oglasi dugi zvučni
signal.
• Ako zaboravite PIN, obratite se svom
dobavljaču telefonskog sustava.
• Kada je slušalica uspješno prijavljena,
će se
promijeniti u .
41
Posebne značajke
Korištenje usluge ID pozivatelja Popis pozivatelja
Dostupnost ove usluge ovisi o vašem telefonskom
sustavu. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
Važno:
• Provjerite jesu li datum i vrijeme na uređaju
ispravno postavljeni (31. i 38. stranica).
Značajke usluge ID pozivatelja
Pregledavanje popisa pozivatelja i
uzvraćanje poziva
Prilikom primanja vanjskog poziva prikazuju se
informacije o pozivatelju.
Informacije o pozivatelju za zadnjih 100 pozivatelja
zapisuju se u popis poziva od najnovijeg prema
najstarijem.
• Ako je poziv primljen kao anoniman poziv,
prikazuje se “Anonymous Call” (Anoniman
poziv).
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga smatra
propuštenim i prikazuje se “Missed Call”
(Propušteni poziv).
To vam daje na znanje da morate provjeriti popis
pozivatelja kako biste vidjeli tko vas je zvao dok ste
bili odsutni.
Prikaz imena iz telefonskog imenika
Kada primljena informacija o pozivatelju odgovara
telefonskom broju pohranjenom u telefonskom
imeniku, ime pohranjeno u imeniku prikazuje se i
bilježi u popis pozivatelja.
ID zvona
Ova vam značajka može pomoći da prepoznate
osobu koja zove korištenjem različitih zvona
pohranjenih u imeniku za različite pozivatelje (20.
i 23. stranica). Svakom unosu u imeniku možete
dodijeliti različito zvono. Prilikom poziva pozivatelja
koji je pohranjen u imeniku, dodijeljeno zvono
počinje zvoniti nakon što se prikažu informacije o
pozivatelju.
42
Slušalica
1
(lijeva tipka za programiranje)
2Pomaknite joystick prema dolje za
pretraživanje od najnovijeg poziva ili pomaknite
joystick prema gore za pretraživanje od
najstarijeg poziva.
• Pritiskom na
možete vidjeti detaljne
informacije o pozivatelju.
3Za uzvraćanje poziva, pritisnite
Za izlaz pritisnite
.
.
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
1
(desna tipka za programiranje)
2Pritisnite q za pretraživanje od najnovijeg
poziva ili p za pretraživanje od najstarijeg
poziva.
• Ako se strelica (u) prikaže nakon broja, to
znači da nije prikazan cijeli telefonski broj.
Pritisnite u da biste vidjeli preostale brojeve.
Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite
t.
3Da biste uzvratili poziv, podignite slušalicu sa
žicom.
Za izlaz pritisnite
.
Napomena za slušalicu i baznu stanicu:
• Ako je unos već pregledan ili odgovoren,
prikazuje se “ ”, čak i kada je pregledan ili
odgovoren uporabom drugog uređaja.
• U 3. koraku uređaj za uzvraćanje poziva
automatski koristi liniju s koje je poziv primljen.
Ako želite odabrati liniju:
Slušalica:
Ô q / p : Odaberite željenu
liniju. Ô
Bazna stanica (KX-TGP550):
Ô q / p:
Odaberite željenu liniju. Ô Podignite slušalicu sa
žicom.
Posebne značajke
Uređivanje broja pozivatelja prije
uzvraćanja poziva
Slušalica
Slušalica
1
(lijeva tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite željeni unos.
• Pritiskom na
možete vidjeti detaljne
informacije o pozivatelju.
3
4 q / p : “Edit and Call” (Uredi i zovi) Ô
OK
1
2 q
3 q
4 q
(lijeva tipka za programiranje)
/ p : Odaberite željeni unos. Ô
/ p : “Erase” (Izbriši) Ô OK
/ p : “Yes” (Da) Ô OK Ô
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
5Uredite broj.
• Pritisnite tipku za biranje ( 0 – 9 ) za
dodavanje, C za brisanje.
6Pritisnite
Brisanje određene informacije o
pozivatelju
ili
.
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
1
(desna tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite željeni unos.
• Ako se strelica (u) prikaže nakon broja, to
znači da nije prikazan cijeli telefonski broj.
Pritisnite u da biste vidjeli preostale brojeve.
Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite
t.
1
(desna tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite željeni unos. Ô 
3 q / p : “Yes” (Da) Ô OK Ô
Brisanje svih informacija o pozivateljima
Slušalica
1
(lijeva tipka za programiranje) Ô 
2 q / p : “Yes” (Da) Ô OK
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
3
4 q / p : “Edit and Call” (Uredi i zovi) Ô
1
(desna tipka za programiranje) Ô 
2 q / p : “Yes” (Da) Ô OK
5Uredite broj.
Spremanje informacija o pozivatelju u
telefonski imenik
OK
• Pritisnite tipku za biranje ( 0 – 9 ) za
dodavanje, C za brisanje.
6Podignite slušalicu sa žicom.
Napomena za slušalicu i baznu stanicu:
• U 6. koraku uređaj automatski koristi liniju s koje
je poziv primljen za uzvraćanje poziva. Ako želite
odabrati liniju:
Slušalica:
Ô q / p : Odaberite željenu
liniju. Ô Pritisnite
ili
.
Bazna stanica (KX-TGP550):
Ô q / p:
Odaberite željenu liniju. Ô Podignite slušalicu sa
žicom.
Slušalica
1
(lijeva tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite željeni unos.
• Pritiskom na
možete vidjeti detaljne
informacije o pozivatelju.
3
4 q / p : “Add Phonebook” (Dodaj imenik) Ô
OK
5Nastavite od 3. koraka, “Uređivanje unosa”,
20. stranica.
43
Posebne značajke
4Kada završite, pritisnite
Bazna stanica
.
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
Dostupno za: KX-TGP550
1
(desna tipka za programiranje)
2 q / p : Odaberite željeni unos.
• Ako se strelica (u) prikaže nakon broja, to
znači da nije prikazan cijeli telefonski broj.
Pritisnite u da biste vidjeli preostale brojeve.
Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite
t.
3
4 q / p : “Add Phonebook” (Dodaj imenik) Ô
OK
5Nastavite od 3. koraka, “Uređivanje unosa”,
23. stranica.
1
Ô q / p : Odaberite željenu liniju. Ô OK
• Pokraj linije prikazuje se ako su pristigle
nove poruke.
• Ako se nakon broja prikaže strelica (u), to
znači da nije prikazan cijeli telefonski broj.
Pritisnite u da biste vidjeli preostale brojeve.
Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite
t.
• Po potrebi podignite slušalicu sa žicom.
2Kada završite, pritisnite
ili vratite slušalicu
sa žicom na postolje.
Obavijest o poruci
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte dostupna je ovisno o vašem
telefonskom sustavu. Telefonski sustav odgovara
na pozive umjesto vas kada niste u mogućnosti
javiti se na telefon ili kada je linija zauzeta. Poruke
snima vaš telefonski sustav, a ne vaš telefon.
Dodatne informacije o ovoj usluzi zatražite od svog
dobavljača telefonskog sustava.
Preslušavanje poruka govorne pošte
Uređaj vas obavještava da imate nove poruke
govorne pošte na sljedeće načine:
−− Na zaslonu se prikazuje “New Voice Mail”
(Nova govorna poruka) ako je usluga pokazivanja
poruka dostupna.
−− Pokazivač poruke na slušalici polako treperi ako
je značajka obavještavanja o poruci uključena
("Obavijest o poruci", 44. stranica).
na baznoj stanici
−− KX-TGP550: Pokazivač
treperi.
Slušalica
1
(središte joysticka)
2 q / p : “New Voice Mail” (Nova govorna
poruka) Ô OK
3 q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
OK
• Pokraj linije prikazuje se ako su pristigle
nove poruke.
• Ako se nakon broja prikaže strelica (u), to
znači da nije prikazan cijeli telefonski broj.
Pomaknite joystick udesno da biste vidjeli
ostale brojke. Da biste se vratili na prethodni
prikaz, pomaknite joystick ulijevo.
44
Možete odabrati hoće li pokazivač poruke na
slušalici polako treperiti kada je snimljena nova
poruka govorne pošte. Zadana postavka je “Off”
(Isklj.).
Slušalica
1
(središte joysticka) Ô
3 4 0
2 q / p : Odaberite željenu postavku. Ô
OK Ô
Napomena:
• Dok je obavijest o poruci uključena, vrijeme rada
baterije se smanjuje.
Značajke interkoma
Značajke poziva interkomom
među slušalicama
Napomena:
• Automatski interkom ne može se koristiti kada:
−− slušalica prima preusmjereni vanjski poziv.
−− bazna stanica poziva sve slušalice.
Interkom
Odgovaranje na poziv interkomom pomoću
automatskog interkoma
Pozivi interkomom mogu se vršiti među slušalicama.
Napomena:
• Ako primite vanjski poziv dok razgovarate preko
interkoma, čut ćete prekidajuće tonove (28.
stranica). Da biste se javili na poziv, pritisnite
, a zatim pritisnite
.
• Kada pozivate slušalicu, pozivana slušalica zvoni
1 minutu.
1
(središte joysticka) Ô q / p :
“Intercom” (Interkom) Ô OK
2 q / p : Odaberite željeni uređaj. Ô
3Kada završite razgovor, pritisnite
mikrofon.
• Za prebacivanje na prijamnik slušalice,
pritisnite
.
2Da biste prekinuli poziv interkomom, pritisnite
.
Praćenje zvuka u prostoriji
Možete slušati zvukove u prostoriji u kojoj se nalazi
druga slušalica.
Ostvarivanje poziva interkomom
• Za prekid pozivanja pritisnite
1Kada vas poziva druga slušalica, govorite u
.
.
Odgovaranje na poziv interkomom
1Pritisnite
da biste odgovorili na poziv.
2Kada završite razgovor, pritisnite
.
Automatski interkom/Nadzor prostorije
Ova vam značajka omogućuje:
−− odgovaranje na poziv interkomom bez pritiskanja
gumba na slušalici.
−− slušanje zvukova u prostoriji u kojoj je slušalica
smještena.
Uključivanje/isključivanje automatskog interkoma
“Off” (Isklj.) (Zadano): Isključuje ovu značajku.
“On (Ringer On)” (Uklj. (Zvono uklj.)): Kada je
primljen poziv interkomom, slušalica zvoni 2 puta, a
zatim se razglas automatski uključuje.
“On (Ringer Off)” (Uklj. (zvono isklj.)): Kada je
poziv interkomom primljen, slušalica ne zvoni, a
razglas se automatski uključuje. To vam omogućuje
jednostavan nadzor, na primjer, dječje sobe iz
različitih prostorija kuće.
1
(središte joysticka) Ô
2 7 3
2 q / p : Odaberite željenu postavku.
3 OK Ô
Važno:
• Prije korištenja ove značajke postavite automatski
interkom na odredišnoj slušalici na “On (Ringer
Off)” (Uklj. (Zvono isklj.)) da biste omogućili
pristup drugim slušalicama.
1Nazovite odredišnu slušalicu (45. stranica).
• Možete slušati zvuk.
2Da biste isključili izlaz zvuka, po potrebi
pritisnite
3Pritisnite
.
da biste zaustavili nadzor.
Preusmjeravanje poziva
Vanjski pozivi mogu se preusmjeravati između 2
slušalice.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Intercom” (Interkom) Ô OK
3 q / p : Odaberite željenu slušalicu. Ô
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite
za povratak na vanjski poziv.
5
Preusmjeravanje poziva bez razgovora s
korisnikom slušalice
1Izvršite korake od 1. do 3., “Preusmjeravanje
poziva”, 45. stranica.
2
• Vanjski poziv zvoni na drugoj slušalici.
Napomena:
• Ako korisnik druge slušalice ne odgovori na poziv
unutar 1 minute, poziv ponovo zvoni na vašoj
slušalici.
45
Značajke interkoma
Odgovaranje na preusmjereni poziv
Pritisnite
Odgovaranje na poziv interkomom
da biste odgovorili na poziv.
Napomena:
• Nakon što pozivatelj prekine, možete razgovarati
s vanjskim pozivateljem.
Značajke poziva interkomom
između slušalice i bazne
stanice (samo KX-TGP550)
Interkom
Pozivi interkomom mogu se uspostaviti između
slušalice i bazne stanice.
Napomena:
• Ako primite vanjski poziv dok razgovarate preko
interkoma, čut ćete prekidajuće tonove (28. i 34.
stranica).
−− Da biste odgovorili na poziv pomoću slušalice,
pritisnite
, a zatim pritisnite
.
−−
−− Da biste odgovorili na poziv pomoću bazne
stanice, postavite slušalicu sa žicom na
postolje, a zatim je ponovno podignite. Ako
2 puta.
koristite razglas, pritisnite
• Kada pozivate slušalicu, pozivana slušalica zvoni
1 minutu.
Ostvarivanje poziva interkomom
1
(središte joysticka)
2 q / p : “Intercom” (Interkom) Ô OK
3 q / p : Odaberite željeni uređaj. Ô
2Kada završite s razgovorom, postavite
slušalicu sa žicom na postolje ili pritisnite
.
Odgovaranje na poziv interkomom pomoću
automatskog interkoma
Prije korištenja automatskog interkoma uključite
automatski interkom (45. stranica).
Slušalica
1Kada vas bazna stanica pozove, govorite u
mikrofon.
• Za prebacivanje na prijamnik slušalice,
pritisnite
.
2Da biste prekinuli poziv interkomom, pritisnite
/
.
Nadzor zvuka u prostoriji uporabom automatskog
interkoma
Možete slušati zvukove u prostoriji u kojoj se
slušalica nalazi uporabom automatskog interkoma.
2Da biste isključili izlaz zvuka, po potrebi
pritisnite
1Pritisnite
–
ili
.
• Po potrebi podignite slušalicu sa žicom.
• Da biste prekinuli pozivanje, pritisnite isti
gumb.
46
da
biste odgovorili na poziv.
• Možete slušati zvuk.
Bazna stanica
vratite slušalicu sa žicom na postolje.
1Podignite slušalicu sa žicom ili pritisnite
1Nazovite odredišnu slušalicu (46. stranica).
.
2Kada završite s razgovorom, pritisnite
Bazna stanica
Bazna stanica
.
4Kada završite razgovor, pritisnite
1Pritisnite
da biste odgovorili na poziv.
2Kada završite razgovor, pritisnite
.
Važno:
• Prije korištenja ove značajke postavite automatski
interkom na odredišnoj slušalici na “On (Ringer
Off)” (Uklj. (Zvono isklj.)) da biste baznoj stanici
omogućili pristup.
Slušalica
• Za prekid pozivanja pritisnite
Slušalica
.
3Da biste prekinuli nadzor, pritisnite
vratite slušalicu sa žicom na postolje.
ili
ili
Značajke interkoma
Bazna stanica
Preusmjeravanje poziva
Vanjski pozivi mogu se preusmjeravati između
slušalice i bazne stanice.
Slušalica
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Intercom” (Interkom) Ô OK
3 q / p : Odaberite baznu stanicu. Ô
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite
za povratak na vanjski poziv.
5
da
Podignite slušalicu sa žicom ili pritisnite
biste odgovorili na poziv.
Napomena za slušalicu i baznu stanicu:
• Nakon što pozivatelj prekine, možete razgovarati
s vanjskim pozivateljem.
Lokator slušalice
Možete locirati zametnutu slušalicu pozivajući je
jednosmjerno.
1Bazna stanica:
Bazna stanica
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
ili
• Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
–
.
2Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite
isti gumb kao u 1. koraku da biste se vratili na
vanjski poziv.
3Postavite slušalicu sa žicom na postolje.
2Za prekid pozivanja:
Bazna stanica:
Pritisnite
.
Slušalica:
„„ KX-TGP500:
Pritisnite
.
„„ KX-TGP550:
, a zatim pritisnite
Pritisnite
.
Preusmjeravanje poziva bez razgovora s
korisnikom druge slušalice ili bazne stanice
Slušalica
1Izvršite korake od 1. do 3., “Preusmjeravanje
poziva”, 47. stranica.
2
• Vanjski poziv zvoni na drugom uređaju.
Bazna stanica
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
ili
–
.
2Postavite slušalicu sa žicom na postolje.
• Vanjski poziv zvoni na drugom uređaju.
Napomena za slušalicu i baznu stanicu:
• Ako korisnik druge slušalice ili bazne stanice ne
odgovori na poziv unutar 1 minute, poziv ponovo
zvoni na vašoj slušalici.
Odgovaranje na preusmjereni poziv
Slušalica
Pritisnite
da biste odgovorili na poziv.
47
Korisne informacije
Unos znakova
Bazna stanica/
Slušalica
Tipke za biranje koriste se za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih slova. Slova
koja se mogu unijeti ovise o načinu unosa slova (48. stranica).
−− Slušalica: Koristite joystick za pomicanje pokazivača ulijevo ili udesno.
Bazna stanica (KX-TGP550): Pritisnite t ili u za pomicanje pokazivača ulijevo ili udesno.
−− Pritisnite tipke za biranje za unos slova i brojeva.
−− Pritisnite C za brisanje slova ili broja označenog pokazivačem. Pritisnite i držite C za brisanje svih
slova i brojeva.
−− Pritisnite  za promjenu između velikih i malih slova.
−− Za unos nekog drugog slova koje je smješteno na istoj tipki za biranje:
Slušalica: Pomaknite joystick udesno da biste pomaknuli pokazivač na sljedeće mjesto.
Bazna stanica (KX-TGP550): Pritisnite u da biste pomaknuli pokazivač na sljedeće mjesto.
Načini unosa znakova
Dostupni načini unosa znakova su latinično pismo (ABC), numerički (0-9), grčki alfabet (ABΓ), prošireni 1
(AÄÅ), prošireni 2 (SŚŠ) te ćirilično pismo (АБВ). Kada koristite navedene načine unosa znakova, osim
numeričkog, višestrukim pritiskom tipke za biranje možete odabrati koji se znak unosi.
Kada se na uređaju prikaže zaslon za unos znakova:
1/A/? (desna tipka za programiranje) Ô q / p : Odaberite način unosa znakova. Ô OK
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
Tablica grčkog pisma (ABΓ)
48
Korisne informacije
Proširena tablica sa znakovima 1 (AÄÅ)
Proširena tablica sa znakovima 2 (SŚŠ)
Tablica ćirilićnog pisma (АБВ)
49
Korisne informacije
Kopča za remen
„„ Pričvršćivanje
Postavljanje na zid
„„ Vađenje
Punjač
1Pričvrstite vijke (nisu isporučeni) na zid.
25 mm
Vijci
Kukice
2Postavite punjač ( 1 ), a zatim ga povlačite
prema dolje ( 2 ) i udesno ( 3 ) dok ga ne
učvrstite.
1
2
3
Udaljenost
(2 mm)
Duže od
20 mm
Napomena:
• Provjerite je li zid dovoljno čvrst za
podupiranje težine uređaja.
50
Korisne informacije
Bazna stanica (KX-TGP500)
1Uklonite stalak bazne stanice pritiskom na ( 1 ) i
povlačenjem prema dolje ( 2 ).
1
2
2Postavite baznu stanicu umetanjem vijaka
(nisu isporučeni) u okrugle otvore na uređaju,
a zatim povucite uređaj prema dolje kako biste
ga pričvrstili.
Vijci
83 mm
Duže od
20 mm
Udaljenost
(2 mm)
Napomena:
• Provjerite je li zid dovoljno čvrst za
podupiranje težine uređaja.
Pričvršćivanje stalka bazne stanice
Postavite stalak bazne stanice tako da namjestite
pločicu u utor na baznoj stanici. Zatim povlačite
stalak dok ne čujete zvuk klikanja.
51
Korisne informacije
Poruke o pogreškama
Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.
Poruka na zaslonu
Busy (Zauzeto)
Error (Greška)
Failed (Neuspješno)
Incomplete (Nepotpuno)
Invalid (Neispravno)
Memory Full (Memorija puna)
Nema veze s baznom
stanicom. Ponovno spojite
prilagodnik za izmjenični
napon glavne bazne stanice.
Utaknite kabel za ethernet.
Koristite punjive baterije.
52
Uzrok/rješenje
• Pozivani uređaj je u uporabi.
• Linija kojoj ste se pokušali priključiti nije podešena za
prihvaćanje drugih uređaja (15. i 18. stranica).
• Već se koriste 3 linije. Pričekajte da se
promijeni u
(10.
stranica).
• Ostali su uređaji u uporabi i sustav je zauzet iako se prikazuje
. Pokušajte ponovno kasnije.
• Slušalica koju koristite predaleko je od bazne stanice.
Približite se i pokušajte ponovno.
• Linija je u uporabi. Možete provjeriti status linije (12. stranica).
• Ostali su uređaji u uporabi, a sustav je zauzet. Pokušajte
ponovno kasnije.
• Kopiranje imenika nije uspjelo (21. i 24. stranica). Provjerite je li
drugi uređaj (prijamnik) u stanju čekanja i pokušajte ponovno.
• Kopiranje imenika nije potpuno. Pozivateljeva je memorija
imenika puna. Izbrišite nepotrebne unose iz imenika (21. i 24.
stranica) drugog uređaja (prijamnika) i pokušajte ponovno.
• Uređaj nema prijavljenu liniju. Obratite se administratoru.
• Slušalica koju ste zvali s bazne stanice nije prijavljena (samo
KX-TGP550).
• Ako pokazivač
i dalje ne svijetli zeleno, pogledajte
“pokazivač (statusa)
”, 55. stranica.
• Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose (21. i 24.
stranica).
• Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite nepotrebne
unose (30. i 37. stranica).
• Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom.
Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovno.
• Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice da biste
je resetirali.
Spojite prilagodnik i pokušajte ponovno.
• Prijava slušalice možda je poništena. Ponovno prijavite slušalicu
(41. stranica).
• Isporučeni kabel za ethernet još nije spojen ili je spojen
pogrešno. Provjerite spojeve. Detalje potražite u Brzom
vodiču. Ako pokazivač
i dalje ne svijetli zeleno, pogledajte
“pokazivač (statusa)
”, 55. stranica.
• Uložene baterije pogrešnog su tipa, kao što su alkalne ili
manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije
navedene na 5. stranici.
Korisne informacije
U slučaju problema
Ako imate problema i nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite prilagodnik za izmjenični
napon bazne stanice, a zatim ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice. Izvadite
baterije iz slušalice, a zatim ponovno umetnite baterije u slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Uređaj ne radi.
Ne čujem ton za biranje.
Ne znam kako izbrisati poruku
“Missed Call” (Propušten poziv)
sa zaslona.
Uzrok/rješenje
• Provjerite jesu li baterije pravilno uložene. Detalje potražite u
Brzom vodiču.
• Potpuno napunite baterije. Detalje potražite u Brzom vodiču.
• Provjerite spojeve. Detalje potražite u Brzom vodiču.
• Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice da biste
je resetirali. Spojite prilagodnik i pokušajte ponovno.
• Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite slušalicu
(41. stranica).
• Provjerite je li kabel za ethernet ispravno spojen. Detalje potražite
u Brzom vodiču.
• Mrežne postavke možda nisu ispravne. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
• Brojni instalacijski problemi mogu se riješiti ponovnim pokretanjem
cjelokupne opreme. Najprije isključite modem, usmjerivač,
koncentrator, baznu stanicu i računalo. Zatim ponovno uključite
jedan po jedan uređaj sljedećim redoslijedom: modem, usmjerivač,
koncentrator, bazna stanica, računalo.
• Ako ne možete pristupiti internetskim stranicama pomoću svog
računala, provjerite ima li vaš telefonski sustav problema pri
povezivanju s mrežom. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
• Postoje nepregledani propušteni pozivi. Pregledajte ih i izbrišite
poruke na sljedeći način.
Slušalica:
1
(lijeva tipka za programiranje)
2Pomaknite joystick prema dolje za pretraživanje od
najnovijeg poziva ili pomaknite joystick prema gore za
pretraživanje od najstarijeg poziva.
Bazna stanica (KX-TGP550):
1
(desna tipka za programiranje)
2Pritisnite q za pretraživanje od najnovijeg poziva ili pritisnite
Ne mogu se sjetiti lozinke za
mrežno korisničko sučelje.
p za pretraživanje od najstarijeg poziva.
• Obratite se administratoru.
53
Korisne informacije
Postavke za programiranje
Problem
Ne mogu programirati stavke.
Zaslon je na jeziku koji
ne znam pročitati.
Za vrijeme programiranja slušalica
počinje zvoniti.
Ne mogu prijaviti slušalicu na
baznu stanicu.
Programirao sam značajku
Prosljeđivanje poziva/Bez
ometanja/Blokiranje ID-a
pozivatelja/Blokiranje anonimnih
poziva, ali uređaj ne radi onako
kako je isprogramiran.
54
Uzrok/rješenje
• Programiranje nije moguće za vrijeme korištenja druge slušalice ili
bazne stanice. Pokušajte ponovno kasnije.
• Programiranje nije moguće dok bazna stanica preuzima podatke.
prestane treperiti i počne svijetliti
Pričekajte da pokazivač
nepomičnim zelenim svjetlom.
• Promijenite jezik zaslona (12. stranica).
• Poziv se prima. Odgovorite na poziv i nakon prekida započnite
ponovno.
• Maksimalan broj slušalica (6) već je prijavljen na baznu stanicu.
Poništite prijave nekorištenih slušalica na baznoj stanici (41.
stranica).
• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako zaboravite PIN, obratite se svom
dobavljaču telefonskog sustava.
• Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od drugih električnih
uređaja.
• Možda je vaš administrator programirao određene značajke.
Dodatne informacije zatražite od svog administratora.
• Postavke telefonskog sustava mogu poništiti značajke postavljene
na vašem uređaju.
• Prosljeđivanje poziva (“Busy”/“No Answer” (Zauzeto/Nema
odgovora)) ne radi ako je uključen način rada Bez ometanja (29. i
36. stranica).
Korisne informacije
pokazivač (statusa)
Problem
nastavlja
Pokazivač
treperiti žutom bojom.
Uzrok/rješenje
• IP adresa možda nije primljena ili statička IP adresa nije
odgovarajuća. Provjerite IP adresu bazne stanice:
Slušalica:
(središte joysticka) Ô
5 0 1
Bazna stanica (samo KX-TGP550)
(srednja tipka za programiranje) Ô
5 0 1
Preporučujemo da sljedeće izvedete sa svojim administratorom.
Dodatne informacije zatražite od svog administratora.
•
•
•
brzo svijetli žutom
Pokazivač
bojom iako je IP adresa primljena.
•
svijetli žutom bojom
Pokazivač
iako je kabel za ethernet ispravno
spojen.
•
−− Ako je to potrebno, promijenite statičku IP adresu bazne
stanice.
−− Ako IP adresa nije primljena, provjerite priključke svojih mrežnih
uređaja (usmjerivač, modem i td.). Ako su priključci ispravno
izvedeni, no problem i dalje postoji, provjerite postavke mrežnih
uređaja (usmjerivača, modema i td.).
Brojni instalacijski problemi mogu se riješiti resetiranjem
cjelokupne opreme. Najprije isključite modem, usmjerivač,
koncentrator, baznu stanicu i računalo. Zatim ponovno uključite
jedan po jedan uređaj sljedećim redoslijedom: modem, usmjerivač,
koncentrator, bazna stanica, računalo.
Ako ne možete pristupiti internetskim stranicama pomoću svog
računala, provjerite ima li vaš telefonski sustav problema pri
povezivanju s mrežom.
Dodatnu pomoć u slučaju problema zatražite od svog
administratora.
Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice, a
zatim ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon. Ako
i dalje brzo treperi žutom bojom, možda postoji
pokazivač
problem s hardverom bazne stanice. Obratite se svom dobavljaču
telefonskog sustava.
IP adresa bazne stanice možda je u konfliktu s IP adresom drugih
uređaja na lokalnoj mreži. Provjerite statičku IP adresu bazne
stanice:
Slušalica:
(središte joysticka) Ô
5 0 1
Bazna stanica (samo KX-TGP550)
(srednja tipka za programiranje) Ô
5 0 1
Zatim provjerite IP adrese ostalih uređaja na vašoj lokalnoj mreži.
Ako je to potrebno, promijenite statičku IP adresu bazne stanice.
Pokazivač
je isključen.
• Bazna stanica je isključena.
• Kabel za ethernet nije ispravno spojen. Spojite ga.
• Vaši mrežni uređaji (koncentrator, usmjerivač i td.) su isključeni.
Provjerite LED svjetla za status povezanosti uređaja.
• Bazna stanica se pokreće.
55
Korisne informacije
Punjenje baterija
Problem
Slušalica se oglašava zvučnim
signalom i/ili treperi.
Potpuno sam napunio baterije, ali
i dalje treperi ili se prikazuje .
Uzrok/rješenje
• Baterija je pri kraju. Potpuno napunite baterije. Detalje potražite u
Brzom vodiču.
• Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno. Detalje potražite u
Brzom vodiču.
• Vrijeme je za zamjenu baterija. Detalje potražite u Brzom vodiču.
Potpuno sam napunio baterije, ali
• Očistite krajeve baterija (ª, ·) i kontakte punjenja suhom
čini se da je vrijeme uporabe kraće.
krpom i ponovno punite.
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom
Problem
Prikazuje se
.
Čuje se šum, a zvuk se prekida.
Slušalica ne zvoni.
Bazna stanica ne zvoni.*1
Ne mogu pozivati.
56
Uzrok/rješenje
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
• Prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice nije ispravno
priključen. Ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon na
baznu stanicu.
• Upotrebljavate baznu stanicu ili slušalicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu
dalje od izvora smetnji.
• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (41.
stranica).
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu
dalje od izvora smetnji.
• Približite se baznoj stanici.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (14. stranica).
• Vaš je administrator možda programirao značajku Prosljeđivanje
poziva, Bez ometanja ili Blokiranje anonimnih poziva. Dodatne
informacije zatražite od svog administratora.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (17. stranica).
• Vaš je administrator možda programirao značajku Prosljeđivanje
poziva, Bez ometanja ili Blokiranje anonimnih poziva. Dodatne
informacije zatražite od svog administratora.
zelenom bojom. Ako ne svijetli
• Provjerite svijetli li pokazivač
zelenom bojom, pogledajte "pokazivač (statusa)
", 9. stranica.
• Ne možete pozivati dok bazna stanica preuzima nadogradnju
softvera. Pričekajte da pokazivač
prestane treperiti i počne
svijetliti nepomičnim zelenim svjetlom.
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i pokušajte
ponovno.
• Ako se problem ne riješi nakon što ste isprobali gore navedena
rješenja, obratite se administratoru.
Korisne informacije
Problem
Ne mogu rukovati funkcijama
recall/flash pomoću slušalice
kada je prijavljena na drugu baznu
stanicu (osim bazne stanice KXTGP500 ili KXTGP550).
Tijekom razgovora događa se
sljedeće:
−− čuje se šum.
−− zvuk se prekida.
*1
Uzrok/rješenje
• Tijekom poziva pokušajte sljedeće.
Ô
Ô
• Uzrok tomu može biti korištenje računala koje je spojeno na istu
mrežu kao i uređaj.
• Provjerite brzinu internetske veze. Uređaj zahtijeva 100 kb/s za
svako primanje i slanje podataka. Ako je omogućeno manje od
100 kb/s, obratite se administratoru.
KX-TGP550
ID pozivatelja
Problem
Informacije o pozivatelju ne
prikazuju se.
Prikazane informacije o pozivatelju
nisu točne.
Informacije o pozivatelju prikazuju
se sa zakašnjenjem.
Ime pohranjeno u telefonskom
imeniku ne prikazuje se u cijelosti
za vrijeme primanja vanjskog
poziva.
Uzrok/rješenje
• Dostupnost ove usluge ovisi o vašem telefonskom sustavu.
Dodatne informacije zatražite od svog administratora.
• Informacije o pozivatelju možda neće biti točne, što ovisi o vašem
telefonskom sustavu.
• Približite se baznoj stanici.
• Uredite ime u telefonskom imeniku tako da stane u 1 red teksta
(20. i 23. stranica).
Oštećenje tekućinom
Problem
Tekućina ili drugi oblik vlage ušao
je u baznu stanicu/ slušalicu.
Uzrok/rješenje
• Odspojite prilagodnik za izmjenični napon i kabel za ethernet iz
bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite je da se suši
najmanje 3 dana. Nakon što se bazna stanica/slušalica potpuno
osuši ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon i kabel za
ethernet. Umetnite baterije i potpuno ih napunite prije uporabe.
Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se dobavljaču telefonskog
sustava.
Oprez:
• Da biste izbjegli trajno oštećenje, ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka sušenja.
57
Korisne informacije
Tehnički podaci
„„ Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
„„ Frekvencijski raspon:
1,88 GHz do 1,90 GHz
„„ Snaga odašiljanja radiofrekvencije:
oko 10 mW (prosječna snaga po kanalu)
„„ Izvor napajanja:
220-240 V AC, 50/60 Hz
„„ Mrežno sučelje:
10/100base-TX auto MDI/MDIX ethernet LAN priključak
„„ Kodeci za podršku:
G.722, G.711 μ-law, G.711 A-law, G.726 (32k), G.729A
„„ Potrošnja energije:
Bazna stanica:
KX-TGP500
Stanje čekanja: Približno 1,3 W
Maksimalno: Približno 2,5 W
KX-TGP550
Stanje čekanja: Približno 2,3 W
Maksimalno: Približno 4,2 W
Punjač:
Stanje čekanja: Približno 0,1 W
Maksimalno: Približno 2,6 W
„„ Radni uvjeti:
0°C – 40°C, 20% – 80% relativne vlažnosti zraka (suho)
Napomena:
• Izgled i karakteristike podložni su promjenama bez prethodne najave.
• Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda.
Zaštitni znakovi
• Microsoft Excel registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Svi ostali zaštitni znakovi u ovom priručniku u vlasništvu su njihovih vlasnika.
58
Kazalo
Kazalo
A Anonimni pozivi: 31, 38
Automatski interkom: 45
Automatski razgovor: 14
B Baterija: 5
Bez ometanja: 29, 36
Blokiranje anonimnih poziva: 30, 37
Blokiranje funkcije ID pozivatelja: 31, 38
Brzo biranje: 21, 24
D Datum i vrijeme: 31, 38
Dijeljene linije: 15, 18
Dijeljenje poziva: 15, 18
Dodatna slušalica: 41
G Glasnoća
Prijamnik: 13, 16
Zvono (bazna stanica): 17, 34
Zvono (Slušalica): 14, 28
Zvučnik: 13, 16
Govorna pošta: 44
H Hitni pozivi: 5
I Ikone izbornika: 10, 11
Interkom: 45, 46
IP adresa: 9, 55
IP usluga: 26, 33
Izravne naredbe: 27, 34
K Konferencijski pozivi: 15, 19
Kopča za remen: 50
L Lančano biranje: 21, 24
M Memorija puna: 52
Mrežno korisničko sučelje: 40
N Nadogradnja softvera: 32, 38
Nadzor prostorije: 45, 46
O Odgovaranje na pozive
Bazna stanica: 17
Slušalica: 13
P Pokazivač statusa: 9, 55
Popis pozivatelja: 42
Poruke o pogreškama: 52
Postavke IP-a: 28, 34
Pozivanje:
Bazna stanica: 16
Slušalica: 13
Ponovno biranje: 13, 16
Postavljanje na zid: 50
Poziv na čekanju: 14, 18
Prekidajući ton: 28, 34
Preusmjeravanje poziva: 15, 18, 45, 47
Prigušeno: 14, 18
Priključivanje pozivu: 15, 18
Propušteni pozivi: 42
Prosljeđivanje poziva: 29, 36
S Slušalica
Odjava: 41
Lokator: 47
Naziv: 31
Prijava: 41
Status linije: 12
T Telefonski imenik: 20, 23
Tonovi tipki: 28
Ton zvona: 28, 34
U Ugrađeni web: 40
Unos znakova: 48
Uređivanje popisa pozivatelja: 43
U slučaju problema: 53
Usluga ID pozivatelja: 42
Z Zabrana dolaznih poziva: 30, 37
Zaslon
Kontrast: 28, 34
Jezik: 12
59
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorsko pravo:
Ovaj je materijal tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. zaštitila autorskim pravom i smije se
umnožavati samo za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje, u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez
pismenog odobrenja tvrtke Panasonic System Networks Co., Ltd.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement