Panasonic KXTGP500B01 Upute za uporabu

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Panasonic KXTGP500B01 Upute za uporabu | Manualzz
Brzi vodič
SIP bežični telefon
KX-TGP500 B01
Model br. KX-TGP550
T01
Model br.
Prikazani model je KX-TGP500.
Prikazani model je KX-TGP550.
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Prije prve uporabe punite baterije otprilike 6 sati.
Pročitajte ovaj vodič prije korištenja uređaja i zadržite ga za buduću uporabu.
Sadržaj
Uvod
O ovom vodiču.......................................3
Informacije o priboru..............................3
Važne informacije
Za vašu sigurnost...................................4
Važne sigurnosne upute.........................5
Za najbolje radne odlike.........................5
Mjere opreza...........................................6
Ostale informacije...................................6
Hitni pozivi..............................................7
Upravljačke tipke
Slušalica.................................................8
Bazna stanica.........................................9
pokazivač (statusa) na
baznoj stanici.......................................11
Osnovne radnje
Pozivanje pomoću slušalice.................13
Pozivanje pomoću bazne stanice
(samo KX TGP550)...............................13
Odgovaranje na pozive pomoću
slušalice................................................14
Odgovaranje na pozive pomoću bazne
stanice
(samo KX TGP550)...............................15
Poziv na čekanju..................................15
Prosljeđivanje poziva............................15
Postavljanje
Postavljanje bazne stanice...................17
Postavljanje slušalice...........................19
Napomena pri postavljanju...................19
Postavljanje mreže...............................20
2
Uvod
O ovom vodiču
Ovim se vodičem objašnjava kako koristiti osnovne značajke telefona KX-TGP500/
KX-TGP550. Dodatne informacije o radu i prilagođavanju telefona potražite u
Korisničkom priručniku na Panasonicovoj internetskoj stranici:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone/
Dodatne informacije zatražite od svog administratora.
Informacije o priboru
Napomena:
• Za postavljanje jedinice pogledajte 17. stranicu.
Isporučeni pribor
Br.
Količina
Dio pribora/Broj dijela
KX-TGP500
2
KX-TGP550
2
Kabel za ethernet
1
1
Stalak bazne stanice*1
1
–
4
Slušalica sa žicom
–
1
5
Žica slušalice
–
1
6
Punjive baterije/HHR-65AAAB
2
2
7
Poklopac slušalice*2
1
1
8
Kopča za remen
1
1
9
Punjač
1
1
10
Naljepnica s popisom*3
–
1
1
Prilagodnik za izmjenični napon/PQLV219CE
2
3
Stalak bazne stanice postavljen je na baznu stanicu.
Poklopac slušalice postavljen je na slušalicu.
*3
Zapišite imena 6 korisnika i zalijepite ih na baznu stanicu (10. stranica).
*1
*2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Da biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo
poglavlje prije uporabe uređaja kako biste
osigurali pravilan i siguran rad uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
• Koristite isključivo izvor napajanja naveden
na uređaju.
• Ne preopterećujte strujne utičnice i
produžne kabele. To može izazvati rizik od
požara ili strujnog udara.
• Potpuno umetnite prilagodnik za izmjenični
napon/strujni utikač u strujnu utičnicu.
Nepridržavate li se toga, možete uzrokovati
strujni udar i/ili prekomjerno zagrijavanje,
zbog čega može doći do požara.
• Redovito uklanjajte prašinu itd. s
prilagodnika za izmjenični napon/strujnog
utikača tako da ga izvučete iz strujne
utičnice, a zatim obrišete suhom krpom.
Nagomilana prašina može uzrokovati
“probijanje izolacije” itd., uzrokujući požar.
• Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se
dimi, proizvodi neuobičajen miris ili zvuk.
Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni
udar. Provjerite je li se uređaj prestao
dimiti i obratite se dobavljaču telefonskog
sustava.
• Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno,
isključite ga iz strujnog napajanja i nikada
ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
• Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
• Da biste izbjegli rizik od električnog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom
obliku vlage.
• Ne postavljajte ili koristite uređaj pored
automatski upravljanih uređaja, kao što
su automatska vrata i protupožarni alarmi.
Radiovalovi koje telefon odašilje mogu na
takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad,
što može dovesti do nesreće.
• Ne dopustite da se prilagodnik za
izmjenični napon ili kabel telefonske linije
pretjerano potežu, savijaju ili postavljaju
pod teške predmete.
4
Mjere sigurnosti pri uporabi
• Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne
utičnice. Ne koristite tekućine ili
raspršujuća sredstva za čišćenje.
• Ne rastavljajte uređaj.
• Ne prolijevajte tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje itd.) po utikaču kabela
za ethernet i ne dopustite da se smoči. To
može uzrokovati požar. Ako se utikač kabela
za ethernet smoči, odmah ga odspojite iz
zidne utičnice za LAN (Local Area NetworkLokalnu mrežu) i nemojte ga koristiti.
• Samo KX-TGP550: Nemojte pretjerano
potezati žicu telefona iz bazne stanice. To
može izazvati pad bazne stanice te može
doći do ozljede.
• Korištenje preglasnog zvuka na slušalicama
koje se umeću u uši, naglavnim slušalicama
i slušalicama s mikrofonom može
uzrokovati gubitak sluha.
Medicinska oprema
• Obratite se proizvođaču uređaja za osobno
zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili
slušni aparatići, kako biste saznali jesu
li dovoljno zaštićeni od energije vanjske
RF (radiofrekvencije). (Uređaj radi u
frekvencijskom rasponu od 1,88 do 1,90
GHz, a snaga odašiljanja RF-a iznosi 250
mW (maks.).)
• Ne koristite ovaj uređaj u domovima
zdravlja ako pravila u prostoru nalažu da to
ne činite. Bolnice i domovi zdravlja mogu
koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku
RF energiju.
OPREZ
Postavljanje i premještanje
• Nikada ne postavljajte LAN (lokalnu mrežu)
za vrijeme olujnog nevremena.
• Nikada ne postavljajte priključak kabela
za ethernet u vlažnim prostorima ako
priključak nije posebno namijenjen za
vlažna mjesta.
• Nikada ne dodirujte neizolirane kabele za
LAN (lokalna mreža) ili priključke ako LAN
(lokalna mreža) nije isključena na mrežnom
sučelju.
• Budite oprezni pri postavljanju i izmjeni
LAN-a (lokalne mreže).
• Prilagodnik za izmjenični napon koristi se
kao glavni uređaj za isključivanje. Provjerite
Važne informacije
je li strujna utičnica postavljena u blizini
uređaja te je li lako dostupna.
• Ovaj uređaj nije u stanju pozivati prilikom
prekida napajanja.
Za najbolje radne odlike
Baterija
Položaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
• Preporučujemo uporabu baterija navedenih
na 3. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO
punjive Ni-MH baterije veličine AAA (R03).
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne otvarajte i ne oštećujte baterije.
Elektrolit koji baterije ispuštaju korozivan je
i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju
i kože. Elektrolit je otrovan i može štetno
djelovati ako se proguta.
• Rukovanju baterijama obratite posebnu
pozornost. Ne dopustite da vodljivi materijali,
kao što su prsteni, narukvice ili ključevi,
dodiruju baterije. U protivnom može doći
do kratkog spoja te se baterije i/ili vodljivi
materijal mogu pregrijati i izazvati opekline.
• Baterije isporučene s uređajem ili
namijenjene isključivo ovom uređaju
punite u skladu s uputama i ograničenjima
navedenima u ovom priručniku.
• Za punjenje baterija koristite isključivo
kompatibilan punjač. Ne prepravljajte
punjač. Nepridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
Bazna stanica i druge kompatibilne
Panasonicove jedinice koriste radiovalove za
međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju
bez smetnji, postavite svoju baznu stanicu:
−− na prikladno, visoko i središnje mjesto
bez prepreka između bežične slušalice i
bazne stanice u unutrašnjem prostoru.
−− daleko od elektroničkih uređaja, poput
TV-a, radioprijamnika, osobnih računala,
bežičnih uređaja ili drugih telefona.
−− izbjegavajte usmjeravanje na odašiljače
radiofrekvencija, kao što su vanjske
antene ili bazne stanice mobilnih
telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne
stanice na prozor ili blizu prozora.)
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o
uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijam, pomaknite baznu
stanicu na drugo mjesto da biste postigli
bolji prijam.
Okolina
Važne sigurnosne
upute
Prilikom korištenja uređaja uvijek se moraju
slijediti osnovne mjere opreza kako bi se
smanjio rizik od požara, strujnog udara i
ozljede osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite uređaj blizu vode, npr. blizu tuš
kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u
vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim
bežičnog) tijekom grmljavine. Postoji rizik
od strujnog udara zbog grmljavine.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju
plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije
navedene u ovom priručniku. Ne bacajte
baterije u vatru. Može doći do eksplozije.
Provjerite lokalne (državne) zakonske
propise o odlaganju baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
• Uređaj držite dalje od uređaja koji
stvaraju električne smetnje, kao što su
fluoroscentne žarulje i motori.
• Uređaj je potrebno zaštititi od
prekomjernog izlaganja dimu, prašini,
visokoj temperaturi i vibracijama.
• Uređaj se ne smije izlagati izravnom
sunčevom svjetlu.
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj.
• Kada je uređaj dulje vrijeme izvan uporabe,
isključite ga iz strujne utičnice.
• Držite uređaj podalje od izvora topline, kao
što su grijalice, kuhinjski štednjaci i sl. Ne
stavljajte uređaj u prostorije u kojima je
temperatura niža od 0ºC ili viša od 40ºC.
Također, izbjegavajte vlažne podrume.
• Najveća udaljenost za pozivanje može se
skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim
mjestima: pored prepreka, poput planina,
tunela, pod zemljom, pored metalnih
predmeta, kao što su žičane ograde itd.
• Uporaba proizvoda u blizini električnih
uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite
se od električnih uređaja.
5
Važne informacije
Redovno održavanje
• Obrišite vanjsku površinu uređaja
mekanom, vlažnom krpom.
• Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji
abrazivni prašak.
povratka uređaja iz memorije obrišete
informacije, kao što su telefonski imenik,
unosi u popisu pozivatelja ili lozinka za
mrežno korisničko sučelje. Informacije o
resetiranju lozike za mrežno korisničko
sučelje zatražite od svog administratora.
Općenite informacije
Mjere opreza
• U slučaju problema, najprije se obratite
svome dobavljaču telefonskog sustava.
Prilikom korištenja ovog proizvoda poduzmite
odgovarajuće mjere da biste izbjegli kršenje
sigurnosnih mjera.
• Curenje privatnih informacija putem ovog
proizvoda
• Protuzakonito korištenje proizvoda od
strane treće osobe
• Upletanje ili obustavljanje korištenja ovog
proizvoda od strane treće osobe
Izjava o sukladnosti:
• Tvrtka Panasonic System Networks Co.,
Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu
s nužnim zahtjevima i ostalim važećim
odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj
i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
(R&TTE).
Izjave o sukladnosti za relevantne
Panasonicove proizvode opisane u ovim
uputama mogu se preuzeti na sljedećoj
stranici:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt s ovlaštenim predstavnikom:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Germany
Da biste izbjegli kršenje sigurnosnih mjera,
poduzmite sljedeće mjere:
• Da biste spriječili protuzakonit pristup,
redovito nadograđujte softver bazne
stanice (ako nemate najnoviju inačicu
softvera, može doći do nemogućnosti
pristupa ili curenja informacija). Pogledajte
Korisnički priručnik na Panasonicovoj
internetskoj stranici. Panasonicov URL
potražite na 3. stranici.
• Vi ste odgovorni za sigurnosne postavke,
poput lozinke za mrežno korisničko sučelje,
za pristup ovom proizvodu. Te informacije
ne bi smjele biti dostupne trećim osobama
izvan grupe korisnika. Da biste spriječili
neovlašteni pristup ovom proizvodu,
preporučujemo redovitu promjenu lozinke.
• Postavite proizvod na mjesto na kojemu ga
nije lako ukrasti.
• Tijekom internetskog poziva može doći
do vanjskih smetnji koje mogu uzrokovati
nepravilan prijenos poziva i/ili rad uređaja.
Ostale informacije
Napomena za odlaganje, prenošenje ili
povrat uređaja
• Ovaj proizvod može pohraniti privatne/
povjerljive informacije. Za zaštitu vaše
privatnosti/povjerljivosti, preporučujemo
da prije odlaganja, prenošenja ili
6
Obavijest za korisnike o prikupljanju i
odlaganju dotrajalih uređaja i baterija
1
2
3
Ovim se oznakama ( 1 , 2 , 3 ) na proizvodu,
pakovanju i/ili pratećim dokumentima
označava da se korišteni električni i
elektronički uređaji ne smiju odlagati s
otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja
dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih
u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s
lokalnim zakonodavstvom i Direktivama
2002/96/EZ i 2006/66/EZ. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija doprinosite
očuvanju vrijednih resursa i sprečavate
moguće negativne utjecaje na ljudsko zdravlje
i okoliš do kojih može doći pri nepravilnom
rukovanju otpadom.
Važne informacije
Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju
dotrajalih proizvoda i baterija potražite u
lokalnom poglavarstvu, službi za odlaganje
otpada ili na prodajnom mjestu na kojem ste
kupili proizvod.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada
mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom
zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
opremu, detaljne obavijesti zatražite od svog
prodavača ili dobavljača.
Informacije o odlaganju u zemljama izvan
Europske unije
Ovi su simboli ( 1 , 2 , 3 ) važeći samo u
Europskoj uniji. Ako želite odložiti te uređaje,
obratite se nadležnim lokalnim tijelima ili
dobavljačima i raspitajte se o pravilnoj metodi
odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Ovaj se simbol ( 2 ) može koristiti u
kombinaciji s kemijskim simbolom ( 3 ). U tom
je slučaju usklađen sa zahtjevom navedenim u
Direktivi za korištene kemikalije.
Hitni pozivi
Sve linije, uključujući nedodijeljene linije,
dostupne su za hitne pozive ako su telefonski
brojevi konfigurirani u mrežnom korisničkom
sučelju. Dostupnost ovisi o vašem
telefonskom sustavu. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
7
Upravljačke tipke
12 Kontakti
Slušalica
1
7
8
2
9
3
4
10
5
6
11
12
A
b
Pokazivač punjenja
Pokazivač zvona
Pokazivač poruke
2 Zvučnik
3
(Razgovor)
• Za pozivanje
4
(Razglas)
• Za razgovor preko razglasa
5 Priključak slušalice
6 Brojčane tipke
7 Prijamnik
8 Zaslon
9
(Isklj.)
• Za prekid radnje
10 (Ponovno biranje/Pauza)
11 Mikrofon
1
8
za punjenje
„„ Vrsta upravljanja
A Tipke za programiranje
Slušalica posjeduje 2 tipke za
programiranje i joystick. Pritiskom na
tipku za programiranje ili pritiskom
središta joysticka možete odabrati
značajku prikazanu na zaslonu izravno
iznad tipke.
b Joystick
Opetovanim pomicanjem joysticka
( p , q , t ili u ) možete:
−− kretati se (gore, dolje, lijevo ili
desno) kroz raznovrsne popise ili
stavke
−− prilagoditi glasnoću prijamnika
ili razglasa (gore ili dolje) dok
razgovarate
Privremena promjena načina
prikaza na slušalici
Možete odabrati prikaz samo jedne
stavke ili istovremeni prikaz više
stavki na jednome zaslonu za popis
telefonskog imenika, popis pozivatelja i
popis za ponovno biranje.
Možete privremeno promijeniti način
prikaza na slušalici kako slijedi pritiskom
na
koji se prikazuje prilikom
pregledavanja popisa kada se:
−− na zaslonu istovremeno pojavljuje više
stavki.
−− na zaslonu prikazuje jedna po jedna
stavka. Možete potvrditi dodatne
informacije.
Upravljačke tipke
Bazna stanica
KX-TGP500
1
2
1
2
Pokazivač (statusa)
• Pokazuje status uređaja i mreže.
(Gumb lokatora slušalice)
• Omogućuje pozivanje svih slušalica.
9
Upravljačke tipke
KX-TGP550
5
4
6
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15 13
Slušalica sa žicom
Prijamnik
3 Zvučnik
4 Gumbi za pozivanje slušalica
–
)
(
Pokazivači statusa slušalice
• Omogućuju pozivanje svake
slušalice.
Također prikazuju status svake
slušalice.
5
(Gumb za pozivanje slušalice)
• Omogućuje pozivanje svih
slušalica.
6
(Status linije)
• Pokazuje status svake linije na
zaslonu.
7 Naljepnica s popisom
• Na isporučenu naljepnicu možete
zapisati imena 6 korisnika i
zalijepiti je na baznu stanicu.
8
(Poziv na čekanju)
9
(Ponovno biranje/Pauza)
10 Zaslon
11 Tipke za programiranje
16
17 18
1
12 Priključak
2
13 Mikrofon
10
14 Brojčane
19
20
slušalica
tipke
(Razglas)
(Slušalice)
Pokazivač razglasa
16 (Prigušeno)
17 Pokazivač (statusa)
• Pokazuje status jedinice i mreže.
18 Tipka za navigaciju
( p/q/t/u)
: Glasnoća ( p / q )
19 (Govorna pošta)*1
Pokazivač (govorne pošte)
20 (Izlaz)
• Za prekid radnje
*1
Telefonski sustav mora podržavati
govornu poštu. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
15 Upravljačke tipke
Tipka za navigaciju/ tipka za glasnoću
p
u
t
q
„„ Pregledavanja popisa ili stavki
Opetovanim pritiskanjem ove tipke ( p , q , t ili u ) možete se pomicati (gore,
dolje, lijevo ili desno) kroz različite popise ili stavke.
„„ Podešavanje glasnoće
Opetovanim pritiskanjem ove tipke ( p ili q ) možete podesiti glasnoću
prijamnika ili zvučnika (gore ili dolje) za vrijeme razgovora.
„„ Pomicanje pokazivača
Opetovanim pritiskanjem ove tipke ( p , q , t ili u ) možete pomicati
pokazivač da biste uredili broj ili ime.
Tipke za programiranje
Bazna stanica sadrži 3 tipke za programiranje. Pritiskanjem tipke za programiranje
možete odabrati značajku prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.
pokazivač (statusa) na baznoj stanici
Tijekom postupka pokretanja možete primijetiti da pokazivač
na baznoj stanici
treperi. To pokazuje da se bazna stanica pokreće s telefonskim sustavom. Sljedeći
uzorak svijetljenja mogao bi vam biti koristan:
Status
Boja
Zeleno
Uzorak
svjetla
Uključeno
Značenje
Treperi
• Bazna stanica preuzima podatke. Ne isključujte kabel
za ethernet ili prilagodnik za izmjenični napon iz bazne
stanice sve dok
pokazivač ne prestane treperiti i
počne svijetliti nepomičnim zelenim svjetlom.
• Bazna stanica je spojena na internet. Postupak
pokretanja je završen i sada možete pozivati i primati
internetske pozive.
11
Upravljačke tipke
Status
Boja
Crveno
Žuto
Isklj.
12
Uzorak
svjetla
Uključeno
Značenje
• Kada je bazna stanica uključena,
pokazivač svijetli
crveno približno 10 sekundi.
Treperi
• Bazna stanica prijavljuje slušalicu.
Brzo treperi • Bazna stanica poziva slušalice. (samo KX-TGP500)
Uključeno
• IP adresa bazne stanice je možda u konfliktu s IP
adresom drugih uređaja na lokalnoj mreži. Dodatne
informacije zatražite od svog administratora.
Treperi
• Bazna stanica prima IP adresu ili prima konfiguracije.
Pričekajte.
• Bazna se stanica prijavljuje na vaš telefonski sustav.
Pričekajte.
nastavi treperiti, provjerite sljedeće:
• Ako pokazivač
−− Mrežne postavke možda nisu ispravne. Obratite se
administratoru.
−− Brojni instalacijski problemi mogu se riješiti
resetiranjem cjelokupne opreme. Najprije isključite
modem, usmjerivač, koncentrator, baznu stanicu i
računalo. Zatim ponovno uključite jedan po jedan
uređaj sljedećim redoslijedom: modem, usmjerivač,
koncentrator, bazna stanica, računalo.
−− Ako ne možete pristupiti internetskim stranicama
pomoću svog računala, provjerite ima li vaš
telefonski sustav problema sa spajanjem na mrežu.
−− Dodatnu pomoć u slučaju problema zatražite od
svog administratora.
Brzo treperi • Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne
stanice, a zatim ponovno spojite prilagodnik za
i dalje brzo treperi,
izmjenični napon. Ako pokazivač
možda postoji problem s hardverom bazne stanice.
Obratite se svom dobavljaču telefonskog sustava.
—
• Bazna stanica je isključena.
• Kabel za ethernet nije ispravno spojen. Spojite ga.
• Vaši mrežni uređaji (koncentrator, usmjerivač itd.) su
isključeni. Provjerite LED svjetla za status povezanosti
uređaja.
• Bazna stanica se pokreće.
Osnovne radnje
Podešavanje glasnoće
prijamnika slušalice ili zvučnika
Pozivanje pomoću
slušalice
Opetovano pomičite joystick prema gore
ili dolje za vrijeme razgovora.
1Podignite slušalicu i birajte telefonski
broj.
• Za ispravak znamenke pritisnite
C .
Posljednjih 10 biranih brojeva
pohranjeno je u popis za ponovno
biranje (svaki maks. 32 znamenke).
2Pritisnite
ili
.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je
podesio vaš administrator.
• Također možete ručno odabrati
liniju na sljedeći način:
Ô
q / p : Odaberite željenu liniju.
Ô
1
2 q / p : Odaberite željeni telefonski
broj.
3
3Kada završite s razgovorom, pritisnite
ili postavite slušalicu na punjač.
Napomena:
• Dodatne informacije potražite
u Korisničkom priručniku na
Panasonicovoj internetskoj stranici.
Panasonicov URL potražite na 3.
stranici.
1Birajte telefonski broj i pritisnite
.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je
podesio vaš administrator.
• Također možete ručno odabrati
liniju na sljedeći način:
Ô q / p : Odaberite željenu
liniju. Ô
• Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
Napomena:
• Za najbolji učinak koristite razglas u
tihom okruženju.
• Za povratak na prijamnik slušalice
pritisnite
.
/
• Ako je
pritisnuto, a linija
sugovornika je zauzeta, uređaj
automatski ponovno bira isti broj
više puta. Dok slušalica čeka na
ponovno biranje, pokazivač zvona
treperi. Da biste odustali, pritisnite
.
Pozivanje pomoću
bazne stanice (samo KXTGP550)
Korištenje razglasa
2Kada završite razgovor, pritisnite
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
1Birajte broj.
• Za ispravak znamenke pritisnite
C .
2Podignite slušalicu sa žicom.
.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je
podesio vaš administrator.
• Također možete ručno odabrati
liniju na sljedeći način:
Ô q / p : Odaberite željenu
liniju. Ô Podignite slušalicu sa
žicom.
3Kada završite razgovor, vratite
slušalicu sa žicom na postolje.
13
Osnovne radnje
3Podignite slušalicu sa žicom ili
Napomena:
• Telefonski broj možete birati i nakon
podizanja slušalice sa žicom.
• Dodatne informacije potražite
u Korisničkom priručniku na
Panasonicovoj internetskoj stranici.
Panasonicov URL potražite na 3.
stranici.
pritisnite
.
• Ako je
pritisnuto, a linija
sugovornika je zauzeta, uređaj
automatski ponovno bira isti broj
više puta. Dok je bazna stanica u
stanju čekanja na ponovno biranje,
pokazivač razglasa na baznoj
stanici treperi. Da biste odustali,
.
pritisnite
Korištenje razglasa
1Birajte telefonski broj i pritisnite
.
• Uređaj odabire zadanu liniju koju je
podesio vaš administrator.
• Također možete ručno odabrati
Ô
liniju na sljedeći način:
q / p : Odaberite željenu liniju. Ô
ili
.
Pritisnite
2Kada sugovornik odgovori, govorite u
mikrofon bazne stanice.
• Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
3Kada završite razgovor, pritisnite
Napomena:
• Za najbolji učinak koristite razglas u
tihom okruženju.
• Za prebacivanje na prijamnik
slušalice, podignite slušalicu sa
žicom.
.
Odgovaranje na pozive
pomoću slušalice
Prilikom primanja poziva pokazivač
zvona na slušalici brzo treperi.
1Podignite slušalicu i pritisnite
,
ili
kada uređaj zazvoni.
• Na poziv također možete odgovoriti
pritiskom na bilo koju brojčanu
. (Sve
tipku od 0 do 9 ,  ili
tipke odgovaraju na poziv)
2Kada završite s razgovorom, pritisnite
ili postavite slušalicu na punjač.
Podešavanje glasnoće zvona
slušalice
Podešavanje glasnoće
prijamnika slušalice ili zvučnika
„„ Dok slušalica zvoni za dolazni
poziv:
Opetovano pomaknite joystick prema
gore ili dolje da biste odabrali željenu
glasnoću.
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
„„ Prethodno programiranje glasnoće:
Tijekom razgovora opetovano pritisnite
p ili q .
Posljednjih 10 biranih brojeva
pohranjeno je u popis za ponovno
biranje svake jedinice (svaki maks. 32
znamenke).
1
2 q / p : Odaberite željeni telefonski
broj.
14
1
(središte joysticka) Ô
1 6 0
2 q / p : Odaberite željenu glasnoću.
3 OK Ô
Osnovne radnje
2Da biste otpustili poziv na čekanju,
Odgovaranje na pozive
pomoću bazne stanice
(samo KXTGP550)
1Kada uređaj zazvoni, podignite
slušalicu sa žicom ili pritisnite
.
ili
2Kada završite razgovor, vratite
slušalicu sa žicom na postolje. Ako
.
koristite razglas, pritisnite
Podešavanje glasnoće zvona
bazne stanice
„„ Dok bazna stanica zvoni za dolazni
poziv:
Da biste odabrali željenu glasnoću,
više puta pritisnite p ili q .
„„ Prethodno programiranje glasnoće:
1
Ô
(srednja tipka za programiranje)
1 6 0
2 q / p : Odaberite željenu glasnoću.
3 OK Ô
podignite slušalicu sa žicom ili
ili
.
pritisnite
Preusmjeravanje poziva
Vanjske je pozive moguće preusmjeriti
na:
−− drugu jedinicu
−− vanjsku osobu
Korištenje slušalice
Preusmjeravanje poziva na drugu jedinicu
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Intercom” (Interni poziv)
Ô OK
3 q / p : Odaberite željenu jedinicu.
Ô
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori,
pritisnite
za povratak na vanjski
poziv.
5
Poziv na čekanju
Preusmjeravanje poziva na vanjsku
osobu
Ova značajka omogućuje da vanjski
poziv stavite na čekanje.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
1Pritisnite
tijekom vanjskog
poziva.
2Za otpuštanje čekanja pritisnite
ili
.
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
1Pritisnite
.
2 q / p : “Transfer”
Slušalica
tijekom vanjskog
poziva.
• Ako koristite slušalicu sa žicom,
možete je odložiti na postolje.
(Preusmjerevanje) Ô OK
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da
biste izbrisali broj i ponovno ga
unesite.
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori,
pritisnite  2 puta da biste se
vratili na vanjski poziv.
5
15
Osnovne radnje
Korištenje bazne stanice
Dostupno za: KX-TGP550
Preusmjeravanje poziva na drugu
jedinicu
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
–
ili
.
2Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori,
pritisnite isti gumb kao u 1. koraku
da biste se vratili na vanjski poziv.
3Postavite slušalicu sa žicom na
postolje.
Preusmjeravanje poziva na vanjsku
osobu
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
2 q / p : “Transfer”
(Preusmjerevanje) Ô OK
3Birajte broj.
• Za ispravak broja pritisnite  da
biste izbrisali broj i ponovno ga
unesite.
4Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori,
pritisnite  2 puta da biste se
vratili na vanjski poziv.
5
16
Postavljanje
Postavljanje bazne stanice
Spajanje bazne stanice
Važno:
• Koristite samo isporučeni Panasonicov prilagodnik za izmjenični napon
PQLV219CE.
• Samo KX-TGP550: Ne spajajte kabel za ethernet spojen na PoE (napajanje
preko mreže) na PC ulaz jedinice. U protivnom možete izazvati ozbiljnu štetu na
jedinici.
KX-TGP500
2
1
Prilagodnik za
izmjenični napon
Kabel za ethernet
"Klik"
Jako pritisnite
utikač.
3
Kukica
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Na koncentrator/
usmjerivač
Ispravno
Bazna
stanica
Pogrešno
Bazna
stanica
17
Postavljanje
KX-TGP550
Čvrsto pritisnite
utikač.
5
Ispravno
"Klik"
RAČUNALO
LAN
Kukica
"Klik"
Bazna
stanica
Pogrešno
1
3
2
4
1
"Klik"
Prilagodnik za izmjenični napon
Kabel za ethernet
Kabel za ethernet
18
Bazna
stanica
(220-240 V AC, 50/60 Hz)
Na koncentrator/
usmjerivač
Na računalo
Postavljanje
Postavljanje slušalice
Spajanje punjača
• Koristite samo isporučeni
Panasonicov prilagodnik za izmjenični
napon PQLV219CE.
Punjenje baterija
Punite oko 6 sati.
• Kada su baterije u potpunosti
napunjene, pokazivač punjenja
prestaje svijetliti.
Pokazivač
punjenja
Potvrdite prikazuje
se “Charging”
(Punjenje).
Kukice
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Postavljanje baterija
• KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH
baterije veličine AAA (R03).
• NE KORISTITE alkalne/manganske/
Ni-Cd baterije.
• Provjerite oznake polariteta (ª, ·).
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH
Napomena pri postavljanju
Napomena za spajanje
• Prilagodnik za izmjenični napon mora
biti neprestano uključen. (Normalno
je da se prilagodnik tijekom uporabe
zagrije.)
• Prilagodnik za izmjenični napon mora
biti priključen u okomito postavljenu ili
podnu strujnu utičnicu. Ne priključujte
prilagodnik za izmjenični napon u
strujnu utičnicu na stropu jer bi se pod
vlastitom težinom mogao isključiti.
• Uređaj neće raditi tijekom nestanka
struje.
Napomena za postavljanje baterija
• Koristite isporučene punjive baterije.
Preporučujemo da za zamjenu
koristite Panasonicove punjive baterije
navedene u Korisničkom priručniku na
Panasonicovoj internetskoj stranici.
Panasonicov URL potražite na 3.
stranici.
• Obrišite krajeve baterije (ª, ·)
suhom krpom.
• Izbjegavajte dodirivanje krajeva
baterija (ª, ·) ili kontakata uređaja.
19
Postavljanje
Napomena za punjenje baterija
• Normalno je da se slušalica tijekom
punjenja zagrije.
• Jednom mjesečno čistite kontakte za
punjenje na slušalici i punjaču mekom
i suhom krpom. Čistite i češće ako
je uređaj izložen masnoći, prašini ili
velikoj količini vlage.
Razina baterije
Ikona
Razina baterije
Visoka
Srednja
Postavljanje mreže
Važno:
• Preporučujemo da ove postavke
podesite sa svojim administratorom.
Mrežne postavke možete podesiti i
pomoću mrežnog korisničkog sučelja.
Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
Automatsko postavljanje
(zadano)
Uključivanje DHCP načina spajanja
Niska
Slušalica
Potrebno punjenje
Prazna
Radne odlike Panasonicovih Ni-MH
baterija (isporučene baterije)
Rad
Vrijeme rada
U stalnom
razgovoru
Maks. 13 sati
Izvan uporabe
(stanje čekanja)
Maks. 250 sati
Ô OK Ô
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
Napomena:
• Normalno je da baterije pri prvom
punjenju ne dosegnu puni kapacitet.
Maksimalne radne odlike baterija
dostižu se nakon nekoliko ciklusa
potpunog punjenja/pražnjenja
(uporabe).
• Stvarne radne odlike baterija ovise
o tome koliko često je slušalica
u uporabi, a koliko je često izvan
uporabe (u stanju čekanja).
• Čak i nakon što je u potpunosti
napunjena, slušalica može ostati na
punjaču bez negativnog utjecaja na
baterije.
• Razina baterije možda se neće pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U
tom slučaju postavite slušalicu na
punjač i punite je najmanje 6 sati.
20
1
(središte joysticka) Ô
5 0 0
2 q / p : “On” (Uklj.) Ô OK
3 q / p : “Automatic” (Automatsko)
1
Ô
(srednja tipka za programiranje)
5 0 0
1 q / p : “On” (Uklj.) Ô OK
1 q / p : “Automatic” (Automatsko)
Ô OK Ô
Statičko postavljanje
Uključivanje DHCP načina spajanja
Slušalica
1
(središte joysticka) Ô
5 0 0
2 q / p : “Off” (Isklj.) Ô OK Ô
Postavljanje
Postavljanje statičke IP adrese i
ostalih postavki
1
(središte joysticka) Ô
5 0 1
2Postavite IP adresu, podmrežnu
masku, zadani pristupnik, DNS1 i
DNS2.
• Pomaknite joystick prema dolje
q ili gore p za pomicanje između
stavki.
• Za pomicanje pokazivača
pomaknite joystick udesno
u ili ulijevo t . Da biste ispravili
znamenke, pritisnite C .
3
OK Ô
Bazna stanica
Dostupno za: KX-TGP550
Isključivanje DHCP načina spajanja
1
Ô
(srednja tipka za programiranje)
5 0 0
2 q / p : “Off” (Isklj.) Ô
OK Ô
Postavljanje statičke IP adrese i
ostalih postavki
1
Ô
(srednja tipka za programiranje)
5 0 1
2Postavite IP adresu, podmrežnu
masku, zadani pristupnik, DNS1 i
DNS2.
• Za pomicanje između stavki
pritisnite q ili p .
• Za pomicanje pokazivača pritisnite
u ili t .
Za ispravak znamenki pritisnite C .
3
OK Ô
21
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo zapisivanje sljedećih informacija za pomoć pri popravcima unutar
jamstvenog roka.
Serijski br.
Datum kupovine
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zataknite svoj račun.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorsko pravo:
Ovaj je materijal tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. zaštitila autorskim
pravom i smije se umnožavati samo za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje,
u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic
System Networks Co., Ltd.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement