Panasonic CSE12DKRW, CSE9DKRW, CSE12DKEW, CSE9DKDW, CSME10DD3EG, CSE9DKEW, CSME7DKRG, CSME10DTEG, CU2E15CBPG, CSME7DKEG Operating instructions

Panasonic CSE12DKRW, CSE9DKRW, CSE12DKEW, CSE9DKDW, CSME10DD3EG, CSE9DKEW, CSME7DKRG, CSME10DTEG, CU2E15CBPG, CSME7DKEG Operating instructions
F565260
Operating Instructions
Air Conditioner
ENGLISH
ESPAÑOL
ITALIANO
NEDERLANDS
PORTUGUÊS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
БЪЛГАРСКИ
CS-E9DKDW
CS-E9DKEW
CS-ME7DKDG
CS-ME7DKEG
CS-E12DKEW
CS-ME10DD3EG
CS-ME10DTEG
CU-2E15CBPG
CU-2E18CBPG
Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento
de consulta.
Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento
in futuro.
Leest u voor het gebruik de instructie en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.
Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência.
Προτού θέσετε τη µονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.
Преди да задействате климатика, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки.
2 ~ 11, 72
12 ~ 21, 72
22 ~ 31, 72
32 ~ 41, 72
42 ~ 51, 72
52 ~ 61, 72
62 ~ 72
Manufactured by:
Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam Industrial Site,
40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
F565260 1EN(1-11).indd 1
© 2005 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn Bhd
(11969-T). All rights reserved. Unauthorized copying
and distribution is a violation of law.
2/6/2006 11:48:38 AM
■ Bepaling
Om persoonlijke letsels,
letsels aan anderen en
schade aan eigendommen
te vermijden moeten de
volgende instructies worden
opgevolgd.
Een verkeerde werking
ten gevolge van het niet
opvolgen van de instructies
hieronder kan leiden tot
letsels of schade, waarvan
de ernst wordt aangegeven
als hieronder:
Waarschuwing
Dit teken waarschuwt
voor de dood of ernstige
letsels.
Opgepast
Dit teken waarschuwt
voor letsels of schade
aan eigendommen.
De op te volgen instructies
worden aangeduid met de
volgende symbolen:
Dit symbool verwijst
naar een handeling die
VERBODEN is.
Deze symbolen wijzen
op handelingen die
VERPLICHT zijn.
Dank u voor het aankopen van de Panasonic Air Conditioner
VEILIGHEIDSVOORZORGEN
Voorzorgen bij de installatie
Waarschuwing
Installeer, verwijder en plaats het apparaat niet zelf terug.
• Een verkeerde installatie kan lekken, een elektrische schok of brand veroorzaken. Raadpleeg een
erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden.
• Deze uitrusting moet worden geaard en geïnstalleerd overeenkomstig de regels van het ELCB. Ze
kan in geval van storing elektrische schokken of brand veroorzaken.
Opgepast
• Zorg er voor dat de afloopleiding correct is aangesloten. In het andere geval zal er water
lekken.
• Installeer de eenheid niet in een potentieel explosieve omgeving.
Voorzorgen bij het gebruik
• Deel het stopcontact niet met andere
apparaten.
• Breng geen wijzigingen aan aan het
netsnoer.
• Gebruik geen verlengsnoer.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen.
• Stop geen vingers of andere
voorwerpen in de binnen- of de
buiteneenheid.
• Herstel de eenheid niet zelf.
• Gebruik geen oplaadbare (Ni-Cd)
batterijen.
• Houdt de afstandsbediening buiten
bereik van babies en kleine kinderen
om te voorkomen dat ze de batterijen
per ongeluk inslikken.
Waarschuwing
• Gebruik het voorgeschreven netsnoer.
• Indien het netsnoer beschadigd is of
vervangen moet worden, moet het worden
vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een gelijkaardig
gekwalificeerd persoon, om mogelijk
gevaar te vermijden.
• Verwijder de batterijen indien het apparaat
gedurende langere tijd niet zal worden
gebruikt.
• Nieuwe batterijen van het zelfde type op
de juiste wijze plaatsen met de polariteit
zoals aangegeven om te voorkomen dat de
afstandsbediening niet werkt.
• In geval van nood of een abnormale
toestand (brandgeur, enz.), de stroom
uitschakelen.
Opgepast
• Was de eenheid niet af met water,
benzine, thinner of schuurpoeder.
• Gebruik de eenheid niet voor andere
doeleinden zoals het bewaren van
voedsel.
• Gebruik geen verbrandingsuitrusting in
de richting van de luchtstroom.
• Ga niet op de binnen- of de
buiteneenheid zitten, en leg er niets op.
• Stel het apparaat niet voor langere tijd
bloot aan koude lucht.
Veiligheidsbepaling
• Ventileer de kamer regelmatig.
• Controleer of het installatierek
beschadigd is na een lange periode van
gebruik.
• Schakel de stroom uit voor u het
apparaat reinigt of gaat onderhouden.
• Schakel de stroom uit indien het
apparaat voor langere tijd niet wordt
gebruikt.
Werkingsomstandigheden (°C)
Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik.
Dit toestel is niet bedoeld om te worden gebruikt door
jonge kinderen of personen met een verminderde
verantwoordelijkheid zonder toezicht. Jonge kinderen
moeten onder toezicht blijven zodat ze niet spelen met het
toestel.
Binnen
Buiten
DBT: Droge boltemperatuur
WBT: Natte boltemperatuur
DBT
WBT
DBT
WBT
Maximum Temperatuur (KOEL)
32
23
43
26
Maximum Temperatuur (WARMTE)
30
–
24
18
Minimum Temperatuur (KOEL)
16
11
16
11
Minimum Temperatuur (WARMTE)
16
–
-10
-11
32
F565260 4NL(32-41).indd 32
2/6/2006 12:15:09 PM
Opmerking: De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld voor het verklaren van de werking, en kunnen verschillen van het
werkelijke apparaat. Het apparaat kan worden gewijzigd voor verbeteringen in de toekomst zonder waarschuwing vooraf.
OVERZICHT VAN HET PRODUCT
Binneneenheid (DK serie)
CS-ME7DKDG, CS-ME7DKEG, CS-E9DKDW,
CS-E9DKEW, CS-E12DKEW
Luchtinlaat
Binneneenheid
CS-ME10DTEG
• De Auto Air Swing-functie
optimaliseert het comfort in de
woonruimte door een fijnere
controle over de richting van de
luchtstroming.
Supersonische
luchtzuivering
Frontpaneel
Automatische
UIT/AAN
schakelaar
Ontvanger
����� ����� ����� �������� ���
CS-ME10DD3EG
Jaloezie richting luchtstroming
• Deze units worden in het plafond
ingebouwd. Ze maakt voor de
werking gebruik van een externe
luchtinlaat en -uitlaat.
Indicator
Ionisator
Niet aanraken
tijdens de werking
POWER TIMER QUIET POWERFUL ION
SUPER
ALLERU-BUSTER
Automatische UIT/AAN schakelaar
• Om te gebruiken indien de
afstandsbediening zoek is geraakt
of defect is.
Binneneenheid (DT serie)
CS-ME10DTEG
Jaloezie richting
luchtstroming
Frontpaneel
Afgevoerde lucht
Luchtfilter
Indicator
Binneneenheid (DD serie)
CS-ME10DD3EG
NEDERLANDS
Luchtfilter
Afgevoerde lucht
■ Over
Handeling
Werkingsmode
Eén keer drukken.
Automatische
werking
Blijf drukken tot u
de “piep” hoort.
Koelwerking
Blijf drukken tot u
de “piep” hoort.
Nogmaals
indrukken u
“piep-piep” hoort.
Verwarming
• Druk op UIT te schakelen nogmaals
op de Auto UIT/AAN-knop.
• Dit gebruik van de knop wordt niet
aanbevolen.
Indicator
POWER
POWERFUL TIMER
i
QUIET
Multi Air Conditioner functie
●
Het is mogelijk de binneneenheden afzonderlijk of tegelijk te gebruiken.
●
Tijdens de werking kunnen de verwarming- en koelmodi niet tegelijk worden geactiveerd bij verschillende binneneenheden.
●
De stroomindicator knippert om aan te geven dat de binneneenheid klaar is voor een andere werkingsmodus.
●
Ionisatiewerking is onmogelijk indien 1 van de binneneenheden de verwarmingsfunctie activeert.
33
F565260 4NL(32-41).indd 33
2/6/2006 12:15:15 PM
■ Over
Voorbereiding afstandsbediening
N
PE
�
HEAT
COOL
DRY
OFF
OFF
TIMER
MODE
Buiteneenheid
FAN
SPEED
O
1. Uittrekken
AUTO
OVERZICHT VAN HET PRODUCT
Luchtinlaat (achter)
ON
TIMER
OFF/ON
FAN SPEED
2. Batterijen plaatsen
(AAA
of R03)
AUTO
POWERFUL
TEMP
AIR SWING
QUIET de
3. Druk op
knop
“CLOCK”
Luchtinlaat
(opzij)
Luchtuitlaat
MANUAL
TIMER
ON
SET
�
�
OFF
CANCEL
CHECK
CLOCK
4. Stel de
juiste tijd
in
RESET
INVERTER
5. Druk nogmaals ter bevestiging
OF
1. Druk en trek uit
Afstandsbediening
Voor gebruik met binnenunits
van de DK serie
COOL
AUTO
Ionenwerking
2. OFF/ON
Batterijen plaatsen
(AAA of R03)
2
CANCEL
OFF
TIMER
CHECK RESET CLOCK
4. Stel de
juiste tijd
in
5. Druk nogmaals ter bevestiging
• De werking van de timer steunt op
de lopende tijdsinstelling.
• De batterijen gaan ongeveer een
jaar mee.
•
Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.
Uit/aan
Rustige werking
Krachtige werking
Instelling ventilatorsnelheid
QUIET
AIR SW
POWERFUL
ING
1
ON
FAN SPEED
2
3
SET
OFF
Instelling timer
CANCEL
TIMER
Instellen klok
CHECK RE
SET CLO
CK
Afstandsbediening
Zender
Voor gebruik met binnenunits
van de DT en DD serie
Signaal van de afstandsbediening
• Zorg er voor dat het niet wordt
gehinderd.
AUTO
• Bepaalde fluorescentielampen
kunnen de signaaloverdracht
storen. Raadpleeg uw dealer.
HEAT
COOL
DRY
OFF
LCD display
Krachtige werking
Rustige werking
FAN
SPEED
OFF
TIMER
Werkingsmode
• Maximum afstand: 8m.
MODE
Instelling timer
Instellen klok
ON
TIMER
OFF/ON
FAN SPEED
POWERFUL
AUTO
TEMP
QUIET
TIMER
ON
Controle
i
MODE
Reset geheugen
Controle
Temperatuurregeling
AUTO
FAN
OFF/ON
Bijregelen richting
luchtstroming
FAN SPEE D
3
SET
TEMP
Werkingsmode
QUIET
MODE
POWERFUL
3. Druk
op de
knop
“CLOCK”
1
ON
AUTO
AUTO
AUTO
FAN
AIR SWING
COOL
LCD display
AUTO
TEMP
Zender
�
AIR SWING
MANUAL
SET
�
OFF
CLOCK
Bijregelen richting
luchtstroming
�
CANCEL
CHECK
Uit/aan
Instelling
ventilatorsnelheid
Temperatuurregeling
RESET
Reset geheugen
INVERT
ER
Multi Air Conditioner functie
●
Het is mogelijk de binneneenheden afzonderlijk of tegelijk te gebruiken.
●
Tijdens de werking kunnen de verwarming- en koelmodi niet tegelijk worden geactiveerd bij verschillende binneneenheden.
●
De stroomindicator knippert om aan te geven dat de binneneenheid klaar is voor een andere werkingsmodus.
34
F565260 4NL(32-41).indd 34
2/6/2006 12:15:24 PM
■ Werkingsdetails
GEBRUIKSAANWIJZING
AUTO - Automatische werking
• De bedrijfsmodus van de unit
wordt automatisch geselecteerd
op basis van de ingestelde
temperatuur, de buitentemperatuur
en de kamertemperatuur. Tijdens
de selectie van de bedrijfsmodus
knippert de “POWER” indicator. De
bedrijfsmodus wordt iedere 3 uur
opnieuw geselecteerd.
Auto, War mte, Koel, Droog
1
HEAT - Verwarming
Start de
werking.
����
����
���
���
2
���
��
����� �����
OFF/ON
MODE
AUTO
QUIET
AIR SWING
���
SET
1
2
OFF
����
����
3
CLOCK
OFF/ON
MODE
QUIET
AIR SWING
2
INVERTER
POWERFUL
3
SET
TIMER
3
CHECK RESET CLOCK
Stel de
temperatuur in.
(16°C ~ 30°C)
• Werkt ook in ontdooi-modus
(maximum 12 minuten) waarbij
de stroomindicator knippert.
Het gesmolten ijs loopt af bij de
buiteneenheid en de ventilator
binnen stopt.
COOL - Koelwerking
• Biedt de mogelijkheid te genieten
van koeling bij uw favoriete
insteltemperatuur.
FAN SPEED
CANCEL
OFF
RESET
Voor binnenunits van
de DT en DD serie
TEMP
1
ON
CANCEL
CHECK
AUTO
FAN
����
MANUAL
TIMER
ON
AUTO
Selecteer de
gewenste
handeling.
FAN SPEED
POWERFUL
COOL
AUTO
• Voor het voorkomen van koude lucht
kan het gebeuren dat er niet meteen
koude lucht wordt uitgeblazen en dat
de stroomindicator knippert zodra het
apparaat in werking treedt.
NEDERLANDS
���
�����
����
• Stelt u in staat te genieten van het
verwarmingseffect op de temperatuur
van uw voorkeur.
DRY – Zacht droge werking
• Laat u toe de gewenste temperatuur
in te stellen bij een lage
ventilatorsnelheid, wat toelaat de
omgeving te ontvochtigen.
Voor binnenunits
van de DK serie
● Op binnenunits van de DK serie wordt de supersonische
luchtzuiveringsunit (super alleru-buster) automatisch
ingeschakeld als de airconditioner in bedrijf is.
● Krachtige en Rustige werking kunnen in alle bedrijfsmodes
worden ingeschakeld.
● Druk nogmaals op de knop
OFF/ON
/
OFF/ON
om de actie te stoppen.
Tip
●
De warmte voor het opwarmen van de ruimte wordt verkregen van de buitenlucht. Maak gebruik van bijkomende verwarming
indien de omgevingstemperatuur buiten te laag is.
Problemen oplossen
De “POWER” indicator knippert.
➤ De bedrijfsmodus verschilt van die van de binnenunit.
Het duurt enkele minuten voor het apparaat werkt
nadat het terug werd opgestart.
➤ Dit is een normale zelfbescherming.
●
Tijdens de werking klinkt het alsof er water stroomt.
➤ Veroorzaakt door het stromen van het koelmiddel binnenin.
●
Tijdens de werking kan een kraakgeluid hoorbaar zijn. ➤ Het paneel kan uitzetten/krimpen als gevolg van het temperatuurverschil.
●
Occasioneel kan een klopgeluid hoorbaar worden.
●
●
➤ Overschakelen van het koelgas in het systeem in het systeem tijdens het
ontdooien en bij het einde van de werking.
35
F565260 4NL(32-41).indd 35
2/6/2006 12:15:31 PM
■ Werkingsdetails
VENTILATORSNELHEID
• Om de verschillende snelheden van
de ventilator in te stellen.
• Naast de automatische
ventilatorsnelheid zijn er 5
snelheidstrappen voor de ventilator.
GEBRUIKSAANWIJZING
Ventilatorsnelheid, Luchtswing
• Automatische ventilatorsnelheid:
De snelheid van de binnenventilator
wordt automatisch ingesteld
naargelang de werking.
LUCHTSWING - AUTO
• Om de lucht in de kamer te
ventileren.
• De lamel voor de verticale
blaasrichting beweegt automatisch
op en neer.
LUCHTSWING - MANUAL
• De blaasrichting kan met behulp
van de afstandsbediening worden
ingesteld.
VENTILATORSNELHEID
Ventilatorsnelheid
selecteren.
• De lamel voor de verticale
blaasrichting niet met de hand
afstellen.
FAN
SPEED
AUTO
HEAT
COOL
DRY
���
OFF
TIMER
MODE
ON
TIMER
OFF/ON
AUTO
POWERFUL
QUIET
Alleen voor binnenunits van de DT
serie
TEMP
1
SET
2
OFF
CHECK
AIR SWING
MANUAL
TIMER
ON
• De jaloezie voor de horizontale
richting van de luchtstroom mag met
de hand worden bijgesteld.
FAN SPEED
Voor de
automatische
afstelling
van de
blaasrichting.
3
CANCEL
CLOCK
AUTO AIR
SWING
RESET
INVERTER
Voor binnenunits van de
DT en DD serie
MANUAL
AIR SWING
Stel de jaloezie in
voor de verticale
richting van de
luchtstroming.
● Air Swing is niet aanwezig op binnenunits van de DD serie.
Tip
●
Om het energieverbruik te verminderen tijdens het koelen, sluit u de gordijnen om te voorkomen dat zonlicht en warmte
binnenkomen.
Problemen oplossen
●
●
●
De ventilator binnen stopt regelmatig tijdens het
instellen van de automatische ventilatorsnelheid.
➤ Dit is een geavanceerde mogelijkheid, die u helpt bij het verwijderen van
geuren uit de omgeving tijdens de werking.
De ventilator binnen stopt tegelmatig tijdens het
verwarmen.
De luchtstroom gaat door, zelfs nadat de werking
ophield.
➤ Hierdoor wordt een onbedoeld koeleffect voorkomen.
➤ Extractie van de achterblijvende warmte van de binneneenheid
(maximum 30 seconden).
36
F565260 4NL(32-41).indd 36
2/6/2006 12:15:36 PM
GEBRUIKSAANWIJZING
Ventilatorsnelheid, Luchtswing, Ion
ION
VENTILATORSNELHEID
TEMP
LUCHTSWING
OFF/ON
MODE
QUIET
POWERFUL
AIR SWING
FAN SPEED
1
ON
2
3
SET
CANCEL
OFF
TIMER
CHECK RESET CLOCK
Voor binnenunits
van de DK serie
Ventilatorsnelheid
selecteren.
• Om de verschillende snelheden van
de ventilator in te stellen.
• Naast de automatische
ventilatorsnelheid zijn er 5
snelheidstrappen voor de ventilator.
• Automatische ventilatorsnelheid:
De snelheid van de binnenventilator
wordt automatisch ingesteld
naargelang de werking.
NEDERLANDS
VENTILATORSNELHEID
FAN
AUTO
OFF/ON
om de actie te stoppen. Tijdens de
alleen ioniseren-werking, kunnen
de Rustig- en Krachtig-werking niet
worden ingeschakeld.
COOL
AUTO
ION
• Om te zorgen voor een effect van
verse lucht door het produceren van
negatieve ionen.
• De ion-werking kan onafhankelijk
worden ingeschakeld.
• De ionwerking kan niet worden
ingeschakeld indien de andere
binneneenheid is de verwarming
opstart.
• Druk nogmaals op de knop
Ion-werking
inschakelen.
Stel de jaloezie bij
voor de richting
van de verticale
of de horizontale
luchtstroming.
■ Werkingsdetails
LUCHTSWING
• Om de lucht in de kamer te
ventileren.
• Naast de automatische richting van
de verticale luchtstroming zijn er 5
instellingen mogelijk.
• Indien werd gekozen voor het
automatisch richten van de verticale
luchtstroming gaat de jaloezie
automatisch op en neer bewegen.
• Bij het VERWARMEN wordt de
lucht eerst een poos horizontaal
uitgeblazen en vervolgens omlaag.
• Om de lucht in de kamer te
ventileren.
• Er zijn 5 standen naast de
automatische horizontale
stromingsrichting voor de lucht.
• Indien werd gekozen voor het
automatisch richten van de
horizontale luchtstroming gaat de
jaloezie automatisch naar links en
rechts bewegen.
• Bij VERWARMEN gaan de
jaloezieën naar links/rechts
bewegen zodra de temperatuur
stijgt.
• Stel de richting van de jaloezie
voor de verticale en horizontale
luchtstroming niet met de hand bij.
Tip
●
Er kan ongeveer 10% op elektriciteit worden bespaard indien u de temperatuur bij het koelen 1°C hoger instelt dan de gewenste
temperatuur, of 2°C lager dan die temperatuur tijdens het verwarmen.
Problemen oplossen
●
Er komt damp uit de buiteneenheid.
➤ Condensatie-effect ten gevolge van het koelproces.
●
Afstandsbediening/display werkt niet.
➤ Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of moeten worden
vervangen.
●
Er komt water/stoom uit de buiteneenheid.
➤ Condensatie of verdamping zijn mogelijk aan het oppervlak van de
leidingen.
●
De ruimte heeft een bepaalde geur.
➤ Dit kan een vochtgeur zijn, die wordt veroorzaakt door de muur, een
tapijt, het meubilair of kleding binnen de ruimte.
37
F565260 4NL(32-41).indd 37
2/6/2006 12:15:41 PM
■ Werkingsdetails
KRACHTIG
• Om de insteltemperatuur snel te
bereiken.
RUSTIG
GEBRUIKSAANWIJZING
Krachtig, Rustig
• Om te zorgen voor een rustige
omgeving.
KRACHTIG
Krachtige
werking
inschakelen.
FAN
SPEED
AUTO
HEAT
COOL
DRY
���
COOL
OFF
TIMER
MODE
ON
TIMER
OFF/ON
FAN
FAN SPEED
TEMP
AUTO
POWERFUL
QUIET
TEMP
MODE
2
3
1
ON
CANCEL
CLOCK
QUIET
AIR SWING
SET
OFF
CHECK
AIR SWING
MANUAL
TIMER
ON
1
OFF/ON
2
POWERFUL
FAN SPEED
3
SET
CANCEL
OFF
TIMER
RESET
CHECK RESET CLOCK
INVERTER
RUSTIG
Voor binnenunits van
de DT en DD serie
Rustige
werking
inschakelen.
Voor binnenunits
van de DK serie
● Krachtige en Rustige werking kunnen niet tegelijkertijd
worden ingeschakeld.
● Krachtige en Rustige werking kunnen worden uitgeschakeld
door nogmaals op de betrokken knop te drukken.
Tip
●
Indien u wil dat de koele lucht rechtstreeks in uw richting wordt geblazen, kunt u de richting van de stroming naar beneden
regelen, maar doe dit niet te lang: het kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
Problemen oplossen
●
De airconditioner koelt of verwarmt niet efficiënt.
●
De eenheid werkt niet.
Zorg er voor dat de temperatuur correct werd ingesteld.
Zorg er voor dat ramen en deuren correct gesloten zijn.
Zorg er voor dat de filters zijn gereinigd of desnoods vervangen.
Zorg er voor dat de in- en uitlaatmonden van de eenheden niet worden
afgesloten.
➤ Controleer of een automatische zekering in werking trad of de timer
correct werd gebruikt.
➤ Let erop dat “OFF” niet op de afstandsbediening te zien is.
➤
➤
➤
➤
38
F565260 4NL(32-41).indd 38
2/6/2006 12:15:47 PM
■ Werkingsdetails
GEBRUIKSAANWIJZING
TIMER
• Gebruik de ON timer om de
airconditioner op de gewenste tijd in
te schakelen. Hierdoor heeft u een
koelere of een warmere omgeving,
bijv. bij het thuis komen van het
werk, of bij het ontwaken.
Timer
• Indien de ON timer is ingesteld, zal
de werking starten op 35 minuten
voor de werkelijk ingestelde tijd.
1
• Gebruik de OFF timer om de
airconditioner op de gewenste tijd
uit te schakelen. Hierdoor bespaart
u op elektriciteit terwijl u uit werken
bent of slaapt.
Selecteer timer
ON of OFF.
COOL
OFF
TIMER
ON
TIMER
OFF/ON
MODE
POWERFUL
AUTO
TEMP
QUIET
2
FAN SPEED
AIR SWING
TIMER
ON
�
OFF
�
CLOCK
3
Bevestig de
instelling.
COOL
AUTO
FAN
SPEED
AUTO
DRY
OFF
QUIET
2
AUTO
FAN
OFF
ON
• Indien
erTIMER
zich een fout voordoet,
TIMER
TEMP
OFF/ON
stopt
met werken, en
MODE het apparaat
FAN SPEED
gaat het timer-lampje knipperen.
POWERFUL
OFF/ON
FAN SPEED
POWERFUL
AUTO
1. Gedurende
5 secondenMODE
indrukken.
QUIET POWERFUL
TEMP AIR SWING
3
SET
QUIET
AIR SWING
MANUAL
TIMER
ON
CANCEL
OFF
INVERTER
Voor binnenunits van
de DT en DD serie
�
1
ON
RESET
AUTO
HEAT
CONTROLE
COOL
AIR SWING
CANCEL
CHECK
OFF/ON
MODE
SET
�
TEMP
Selecteer de
gewenste tijd.
MANUAL
• Indien de timer wordt geannuleerd,
kunt u terugkeren naar de vorige
instelling met een druk op de knop
“SET”.
FAN
NEDERLANDS
• Indien de netspanning uitvalt,
kunt u drukken op de knop “SET”
om de vorige instelling terug te
programmeren, van zodra er terug
netspanning is.
FAN
SPEED
AUTO
HEAT
COOL
DRY
OFF
• De ingestelde timing wordt, eens
ingesteld, dagelijks herhaald.
�
TIMER
�
CHECK RESET CLOCK
CLOCK
RESET
2
FAN SPEE D
3
SET
CANCEL
OFF
TIMER
CANCEL
OFF
CHECK
1
ON
SET
CHECK RESET CLOCK
INVERTER
Voor binnenunits
van de DK serie
2. Doorbladeren voor de resp.
foutcode, waarbij piepjes hoorbaar
worden.
3. Schakel de stroom uit, en bel een
erkende dealer.
Opmerking:
Druk op de knop “RESET” om het
foutzoeken te stoppen.
De eenheid kan met verminderde
functionaliteit werken, naargelang de
fout die zich voordoet.
(4 piepjes hoorbaar bij het begin van
de werking.)
● Zorg er voor dat de klok op de afstandsbediening correct
loopt.
● U kunt de ON en de OFF timers tegelijkertijd gebruiken.
● Om de ON of de OFF timer te annuleren, drukt u op
ON of
/ OFF , en daarna op
/ CANCEL .
/
Tip
●
Druk meer dan 10 seconden op “CLOCK” om het tijdsformaat te veranderen van het 24 uren- naar het AM/PM formaat.
●
Voor uw gemak kunt u de airconditioner automatisch laten werken dor zowel de ON als de OFF timer te gebruiken.
Problemen oplossen
●
●
“TIMER” indicator altijd aan.
➤ De timer wordt geactiveerd en de instelling gaat zichzelf dagelijks
herhalen.
De “POWER” indicator knippert 60 minuten voor de
ON timer wordt geactiveerd.
➤ De eenheid bepaalt zelf de werkingsmode door de temperatuur
in de ruimte te meten. Dit gebeurt indien ze werd ingesteld op de
werkingsmode “AUTO”.
39
F565260 4NL(32-41).indd 39
2/6/2006 12:15:55 PM
■ Reinigingsinstructies
• Gebruik geen benzeen, thinner of
schuurpoeder.
• Gebruik alleen zeep ( pH7) of
milde reinigingsmiddelen voor
huishoudelijk gebruik.
ONDERHOUD & REINIGEN
Schakel de stroomvoorziening uit
voor u het apparaat gaat reinigen
• Gebruik geen water met een
temperatuur boven de 40°C.
BINNENEENHEID
• Veeg de eenheid zachtjes af met
een zachte, droge doek.
Binnenunit van de DK serie
FRONTPANEEL
Omhoog brengen en
trekken om te verwijderen.
Spoelen en drogen.
LUCHTFILTER
• Er wordt aanbevolen de luchtfilters
om de twee weken te reinigen.
• Schaf een vervangfilter aan indien
het beschadigd is.
Onderdeel nr. : CWD001144
SUPER ALLERU-BUSTER
• Er wordt aangeraden het filter om de
6 maanden te reinigen.
LUCHTFILTER
Stofzuigen, spoelen en
drogen.
• Vervang het filter om de 3 jaar of
schaf een vervangfilter aan indien hij
is beschadigd.
Onderdeel nr.: CZ-SA13P
Verwijderen
IONISATOR
• Er wordt aangeraden de ionisator
om de 6 maanden te reinigen.
■ Een langere periode
van niet-gebruik
voorbereiden
����� ����� ����� �������� ���
Verwijderen
• Laat het apparaat 2 tot 3 uren
werken in de verwarmingsstand om
de inwendige onderdelen te drogen.
• Schakel de stroom uit.
• Verwijder de batterijen uit de
afstandsbediening.
■ Inspectie voor het
seizoen
• Deze inspectie wordt aanbevolen
voor u de airconditioner bij het
nieuwe seizoen gaat gebruiken.
BINNENEENHEID
SUPERSONISCHE
LUCHTZUIVERING
Veeg zachtjes.
Stofzuig het super
alleru-buster filter.
IONISATOR
• Controleer of de batterijen van de
afstandsbediening niet moeten
worden vervangen.
Verwijderen
• Zorg er voor dat de luchtinlaten en
de luchtgaten aan de uitgang niet
belemmerd zijn.
Reinigen met een
katoenen doek.
• De eerste 15 minuten na de start is
een temperatuurverschil tussen de
luchtinlaat en de luchtgaten aan de
uitgang normaal van:Werking
Temperatuur
Koelen
8°C
Verwarming
14°C
Stofzuigen, afwassen
en drogen.
Tip
●
●
●
Reinig het filter regelmatig: vuile filters veroorzaken onzuivere lucht, een lage koel- of verwarmingscapaciteit, meer onaangename
geuren en een hoger energieverbruik.
De eenheid wordt vuil, en de prestaties ervan nemen af nadat ze verschillende seizoenen werd gebruikt. Raadpleeg een erkende
dealer om naast het regelmatig reinigen seizoens-inspecties te houden.
Deze air conditioner is voorzien van een beveiliging tegen blikseminslagen. Om de air conditioner nog beter beschermen tijdens
een abnormaal hevig onweer, kunt u de stroomtoevoer afsluiten. Raak de airconditioner niet aan tijdens bliksem, het kan dan een
elektrische schok geven.
Omstandigheden waarin u hulp moet inroepen
SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en RAADPLEEG een erkend verdeler onder de volgende omstandigheden:
● Een abnormaal lawaai tijdens de werking
● De zekering springt regelmatig uit
● Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening
● De voedingskabel wordt abnormaal warm
binnengedrongen
● «TIMER» flikkert
● Er lekt water uit de binneneenheid
● De schakelaars of knoppen werken niet zoals het hoort
40
F565260 4NL(32-41).indd 40
2/6/2006 12:16:02 PM
ONDERHOUD & REINIGEN
Schakel de stroomvoorziening uit
voor u het apparaat gaat reinigen
Binnenunit van de DT serie
■ Reinigingsinstructies
• Gebruik geen benzeen, thinner of
schuurpoeder.
• Gebruik alleen zeep ( pH7) of
milde reinigingsmiddelen voor
huishoudelijk gebruik.
• Gebruik geen water met een
temperatuur boven de 40°C.
BINNENEENHEID
• Veeg de eenheid zachtjes af met
een zachte, droge doek.
LUCHTFILTER
Veeg zachtjes.
• Schaf een vervangfilter aan indien
het beschadigd is.
Onderdeel nr.: CWD001088
■ Een langere periode
van niet-gebruik
voorbereiden
• Laat het apparaat 2 tot 3 uren
werken in de verwarmingsstand om
de inwendige onderdelen te drogen.
NEDERLANDS
BINNENEENHEID
• Het is aan te raden de luchtfilters
om de zes weken schoon te maken.
• Schakel de stroom uit.
• Verwijder de batterijen uit de
afstandsbediening.
■ Inspectie voor het
seizoen
Verwijderen
LUCHTFILTER
Stofzuigen, spoelen
en drogen.
• Deze inspectie wordt aanbevolen
voor u de airconditioner bij het
nieuwe seizoen gaat gebruiken.
• Controleer of de batterijen van de
afstandsbediening niet moeten
worden vervangen.
• Zorg er voor dat de luchtinlaten en
de luchtgaten aan de uitgang niet
belemmerd zijn.
• De eerste 15 minuten na de start is
een temperatuurverschil tussen de
luchtinlaat en de luchtgaten aan de
uitgang normaal van:Werking
Temperatuur
Koelen
8°C
Verwarming
14°C
Tip
●
●
●
Reinig het filter regelmatig: vuile filters veroorzaken onzuivere lucht, een lage koel- of verwarmingscapaciteit, meer onaangename
geuren en een hoger energieverbruik.
De eenheid wordt vuil, en de prestaties ervan nemen af nadat ze verschillende seizoenen werd gebruikt. Raadpleeg een erkende
dealer om naast het regelmatig reinigen seizoens-inspecties te houden.
Deze air conditioner is voorzien van een beveiliging tegen blikseminslagen. Om de air conditioner nog beter beschermen tijdens
een abnormaal hevig onweer, kunt u de stroomtoevoer afsluiten. Raak de airconditioner niet aan tijdens bliksem, het kan dan een
elektrische schok geven.
Omstandigheden waarin u hulp moet inroepen
SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en RAADPLEEG een erkend verdeler onder de volgende omstandigheden:
● Een abnormaal lawaai tijdens de werking
● De zekering springt regelmatig uit
● Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening
● De voedingskabel wordt abnormaal warm
binnengedrongen
● «TIMER» flikkert
● Er lekt water uit de binneneenheid
● De schakelaars of knoppen werken niet zoals het hoort
41
F565260 4NL(32-41).indd 41
2/6/2006 12:16:08 PM
“INSTRUCTIONS FOR END-USER” FOR AIR CONDITIONERS:
“INSTRUCCIONES PARA USUARIOS FINALES” DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO:
“INSTRUZIONI PER I CONSUMATORI” DEI CONDIZIONATORI D’ARIA:
INFORMATIE OVER HET WEGGOOIEN VAN APPARATUUR (PARTICULIEREN):
“INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR FINAL” DO AR CONDICIONADO:
“ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΌ-ΧΡΉΣΤΗ” ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ:
“ИНСТРУКЦИИ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ” ЗА КЛИМАТИЦИ:
This air conditioner bears the above mark, indicating that electrical equipment should not be disposed of alongside general household waste. European Community
countries (*), should have a dedicated collection system for these products. Do not try to dismantle the system yourself as this could have harmful effects on your
health and on the environment as a result of incorrect waste handling. This dismantling and disposal of refrigerant, oil and other parts must be done by a qualified
installer in accordance with relevant local and national regulations. Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and
recovery and should not be disposed of in the municipal waste stream. Please contact your installer, dealer or local authority for more information. Penalties may also
be applicable for incorrect disposal of waste products, in accordance with national legislation.
*subject to the national law of each member state
Information on Disposal in other countries outside the European Union
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your installer, dealer or local authority and ask for the correct
method of disposal.
Este aparato de aire acondicionado incluye la marca mostrada arriba, que indica que no debe deshacerse del equipo eléctrico del mismo modo que lo haría con otros
desechos domésticos. Los países de la Comunidad Europea (*) cuentan con un sistema dedicado a la recolección de este tipo de productos. No intente desmontar
el sistema por sus propios medios, ya que podría tener efectos nocivos sobre su salud y dañar el entorno por la manipulación incorrecta de desechos. La extracción
y desechado del refrigerante, el aceite y otras piezas debe ser llevado a cabo por un instalador cualificado y siempre siguiendo las normativas locales y nacionales
correspondientes. Los aparatos de aire acondicionado deben tratarse como dispositivos de tratamiento especializado para su reutilización, reciclaje y recuperación,
y no deben eliminarse dentro del flujo normal de desechos municipales. Póngase en contacto con un instalador, distribuidor o autoridad local para obtener más
información. También se pueden aplicar sanciones por una incorrecta manipulación de productos de desecho, según las leyes nacionales.
*sujeto a la legislación nacional de cada Estado Miembro
Información relativa al modo de deshacerse de productos eléctricos en otros países fuera de la Unión Europea
Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea. Si quiere deshacerse de este producto, póngase en contacto con un instalador, distribuidor o autoridad local
para informarse sobre el método más adecuado.
Il condizionatore d’aria è contrassegnato con il presente simbolo. Ciò indica che non è possibile smaltire i prodotti elettrici ed elettronici insieme ai rifiuti domestici. Le
nazioni della Comunità Europea (*) dovrebbero disporre di un sistema di raccolta adeguato per tali prodotti. Non smantellare l’apparecchio da soli poiché un incorretto
smaltimento dei rifiuti potrebbe provocare dei danni alla propria salute ed all’ambiente. Lo smantellamento e lo smaltimento di refrigerante, olio ed altre parti deve
venire eseguito da un installatore qualificato in conformità con le norme locali e nazionali. I condizionatori d’aria devono essere trattati con un sistema specializzato
per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero e non devono venire smaltiti in un inceneritore. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’installatore, il rivenditore o
l’autorità locale. Si applicheranno delle multe qualora i prodotti vengano smaltiti in maniera non corretta, in conformità con la legislazione nazionale.
*soggetto alle leggi nazionali di ciascuno stato membro
Informazioni sullo smaltimento nelle nazioni non aderenti all’Unione Europea
Il presente simbolo è valido solo all’interno dell’Unione Europea. Se si desidera smaltire il presente prodotto, si prega di contattare il proprio installatore, il rivenditore
o l’autorità locale e di richiedere il metodo corretto di smaltimento.
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte, afgedankte apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Lever deze apparaten in
bij uw dealer of de aangewezen inzamelingspunten waar ze gratis worden ingenomen. Deze apparaten zullen op een verantwoordelijke wijze worden gerecycled.
Hierdoor worden waardevolle grondstoffen herwonnen, potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid voorkomen en hierdoor het milieu gespaard. Voor
meer informatie kunt u kontakt opnemen met uw gemeente of raadpleeg www.nvmp.nl en www.stibat.nl.
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie. Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt
weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is.
Este ar condicionado contém a marca acima que indica que um equipamento eléctrico não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum. Os países
da Comunidade Europeia (*) devem dispor de um sistema de recolha dedicado para estes produtos. Não tente desmontar o sistema pois tal pode prejudicar a sua
saúde e o ambiente devido ao manuseamento incorrecto dos resíduos. A desmontagem e a eliminação do líquido de refrigeração, do óleo e de outras peças devem
ser efectuadas por um técnico de instalação qualificado de acordo com os regulamentos locais e nacionais relevantes. O ar condicionado deve ser processado numa
instalação de processamento especializada para fins de reutilização, reciclagem e recuperação, não devendo ser eliminado no sistema municipal de processamento
de resíduos. Contacte o técnico de instalação, o revendedor ou a autoridade local para obter mais informações. Nos termos da legislação nacional, podem também
ser aplicadas sanções decorrentes da eliminação incorrecta de resíduos.
*nos termos da lei nacional de cada Estado-membro
Informações de eliminação para outros países fora da União Europeia
Estes símbolos só são válidos na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, contacte o técnico de instalação, o revendedor ou a autoridade local e solicite
informações sobre o método correcto de eliminação.
Αυτό το κλιματιστικό φέρει την παραπάνω σήμανση, δηλώνοντας πως ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (*),θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα συλλογής ειδικά για αυτά τα προϊόντα. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το σύστημα
μόνοι σας καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία σας και στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα του λανθασμένου χειρισμού αποβλήτων.
Αυτή η αποσυναρμολόγηση και η απόρριψη του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των υπολοίπων κομματιών θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
εγκατάστασης σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Τα κλιματιστικά θα πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένη εγκατάσταση
επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση και την ανάκτηση και δε θα πρέπει να απορρίπτονται στο δημοτικό σύστημα απορριμμάτων.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης, την αντιπροσωπεία ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει η πιθανότητα επιβολής
προστίμων για τη λάθος απόρριψη των αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
*υπόκειται στον εθνικό νόμο του κάθε κράτους μέλους
Πληροφορίες Απόρριψης για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης, την
αντιπροσωπεία ή τις τοπικές αρχές και ρωτήστε τους ποια είναι η σωστή μέθοδος απόρριψης.
Този климатик носи горното обозначение, показващо, че електрическото оборудване не трябва да се изхвърля заедно със стандартните домакински
отпадъци. Държавите от Европейския съюз (*) трябва да имат специализирана система за събиране на тези продукти. Не се опитвайте да разглобявате
системата сами, тъй като това може да окаже вредно влияние върху вашето здраве и върху околната среда в резултат на неправилно обработване на
отпадъци. Разглобяването и изхвърлянето на охлаждащо вещество, масло и други елементи трябва да се извършва от квалифициран монтьор съгласно
съответните местни и национални наредби. Климатиците трябва да се обработват в специализиран сервиз за повторна употреба, рециклиране и поправяне
и не трябва да се изхвърлят в градската мрежа за отпадъци. Моля свържете се с вашия монтьор, дилър или местна власт за повече информация. Възможни
са глоби за неправилно изхвърляне на отпадъчни продукти, съгласно националните закони.
* зависи от националния закон на всяка страна-членка
Информация за изхвърляне в други държави извън Европейския съюз
Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, моля свържете се с вашия монтьор, дилър или местна власт
и попитайте за правилния метод на изхвърляне.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
F565260
F565260 7BUL(62-72).indd 72
Printed in Malaysia
OFSC0512-00
2/6/2006 12:04:54 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement