Panasonic CUE9PKEA, CSE9PKEA, CSE12PKEA, CSE18PKEA, CSE15PKEA, CUE12PKEA Operating instructions

Panasonic CUE9PKEA, CSE9PKEA, CSE12PKEA, CSE18PKEA, CSE15PKEA, CUE12PKEA Operating instructions
Operating Instructions
Οδηγίες λειτουργίας
Κλιματιστικό
42-51
Comment utiliser l’appareil
Climatiseur
52-61
Instrucciones de funcionamiento 62-71
Climatizador de aire
Deutsch
32-41
Nederlands
Istruzioni di funzionamento
Condizionatore d’aria
Italiano
22-31
Eλληνικά
Handleiding
Airconditioner
Outdoor Unit
CU-E9PKEA
CU-E12PKEA
CU-E15PKEA
CU-E18PKEA
Français
12-21
Instruções de funcionamento
Aparelho de ar condicionado
72-81
Português
CS-E9PKEA
CS-E12PKEA
CS-E15PKEA
CS-E18PKEA
Bedienungsanleitung
Klimagerät
Инструкции за работа
Климатик
82-91
Български
Model No.
Indoor Unit
2-11
Español
Operating Instructions
Air Conditioner
English
Air Conditioner
F568897
Thank you for purchasing Panasonic Air Conditioner.
Installation instructions attached.
Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future
reference.
The illustrations in this manual are for explanation purposes only and may differ from the actual unit.
They are subject to change without notice for future improvement.
Operation conditions
Use this air conditioner under the following temperature range.
DBT : Dry bulb temperature
WBT : Wet bulb temperature
Indoor
Temperature (°C)
COOL
HEAT
2
Max.
Min.
Max.
Min.
DBT
32
16
30
16
Outdoor
WBT
23
11
-
DBT
43
-15
24
-15
WBT
26
18
-
Quick guide
Table of contents
Remote control preparation
Open the cover to use the buttons
OF
2 Press TIMER
or
select current day
3 Press
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
How to use...............................6-7
UP
F / ON
SET
DOWN
to
To set the timer ........................7-8
Cleaning instructions .................. 9
to confirm
4 Repeat steps 2 and 3 to set
the current time
SELECT
Safety precautions ...................4-5
Troubleshooting ................... 10-11
English
1 Press
CLOCK
Information................................ 11
SET
CANCEL
2
3
Basic operation
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Start/stop the operation
• Please note that the OFF indication is
as follows:
To start:
POWER
To stop:
2 Select the desired mode
AUTO
HEAT
DRY
COOL
3 Select the desired temperature
• Selection range: 16 °C ~ 30 °C.
3
Safety precautions
To prevent personal injury, injury to others
or property damage, please comply with the
following:
Incorrect operation due to failure to follow
instructions below may cause harm or damage,
the seriousness of which is classified as below:
WARNING
This sign warns of
death or serious
injury.
CAUTION
This sign warns of
injury or damage to
property.
The instructions to be followed are classified by
the following symbols:
This symbol denotes an
action that is PROHIBITED.
These symbols denote
actions COMPULSORY.
Power supply
Indoor unit
Air inlet
Air outlet
Remote control
Air inlet
Outdoor unit
4
Air outlet
WARNING
Indoor unit and outdoor unit
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
Please consult authorised dealer or specialist to
clean the internal parts, repair, install, remove
and reinstall the unit. Improper installation and
handling will cause leakage, electric shock or fire.
Confirm with authorised dealer or specialist on
usage of any specified refrigerant type.
Using refrigerant type other than the specified
may cause product damage, burst and injury etc.
Do not install the unit in a potentially explosive
or flammable atmosphere. Failure to do so could
result in fire.
Do not insert your fingers or other
objects into the air conditioner indoor or
outdoor unit, rotating parts may cause
injury.
Do not touch the outdoor unit during lightning, it
may cause electric shock.
Do not expose yourself directly to cold air for a
long period to avoid excess cooling.
Do not sit or step on the unit, you may
fall down accidentally.
Power supply
This equipment must be earthed to prevent
electrical shock or fire.
Prevent electric shock by switching off the
power supply and unplug:
- Before cleaning or servicing,
- When extended non-use, or
- During abnormally strong lightning activity.
CAUTION
Do not wash the indoor unit with water,
benzine, thinner or scouring powder to
avoid damage or corrosion at the unit.
Do not use for preservation of precise
equipment, food, animals, plants, artwork
or other objects. This may cause quality
deterioration, etc.
Do not use any combustible equipment
in front of the airflow outlet to avoid fire
propagation.
Do not expose plants or pet directly to airflow
to avoid injury, etc.
Do not touch the sharp aluminium
fin, sharp parts may cause injury.
Do not switch ON the indoor unit when waxing
the floor. After waxing, aerate the room
properly before operating the unit.
Do not install the unit in oily and smoky areas
to prevent damage to the unit.
Do not dismantle the unit for cleaning purpose
to avoid injury.
Do not step onto an unstable bench when
cleaning the unit to avoid injury.
Do not place a vase or water container on the
unit. Water may enter the unit and degrade
the insulation. This may cause an electric
shock.
Do not open window or door for long time
during COOL/DRY mode operation.
Prevent water leakage by ensuring drainage
pipe is:
- Connected properly,
- Kept clear of gutters and containers, or
- Not immersed in water
After a long period of use or use with any
combustible equipment, aerate the room
regularly.
After a long period of use, make sure the
installation rack does not deteriorate to
prevent the unit from falling down.
English
Indoor unit and outdoor unit
Safety precautions
Do not use a modified cord,
joint cord, extension cord or
unspecified cord to prevent
overheating and fire.
To prevent overheating, fire or electric shock:
• Do not share the same power outlet with
other equipment.
• Do not operate with wet hands.
• Do not over bend the power supply cord.
• Do not operate or stop the unit by inserting
or pulling out the power plug.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, service agent
or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
It is strongly recommended to be installed
with Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
or Residual Current Device (RCD) to prevent
electric shock or fire.
To prevent overheating, fire or electric shock:
• Insert the power plug properly.
• Dust on the power plug should be
periodically wiped with a dry cloth.
Stop using the product if any abnormality/
failure occurs and disconnect the power plug
or turn off the power switch and breaker.
(Risk of smoke/fire/electric shock) Examples
of abnormality/failure
• The ELCB trips frequently.
• Burning smell is observed.
• Abnormal noise or vibration of the unit is
observed.
• Water leaks from the indoor unit.
• Power cord or plug becomes abnormally hot.
• Fan speed cannot be controlled.
• The unit stops running immediately even if it
is switched on for operation.
• The fan does not stop even if the operation
is stopped.
Contact your local dealer immediately for
maintenance/repair.
Power supply
Do not disconnect the plug by pulling the cord
to prevent electric shock.
5
How to use
POWER
(Green)
TIMER
(Orange)
These indicators are not used.
Indicator
FAN SPEED
To select fan speed
(Remote control display)
• For AUTO, the indoor fan speed is automatically
adjusted according to the operation mode.
AIR SWING
Remote control display
To adjust vertical airflow
direction
(Remote control display)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
• Keeps the room ventilated.
• In COOL/DRY mode, if AUTO is set, the louver
swings up/down automatically.
• In HEAT mode, if AUTO is set, the horizontal
louver is fixed at the predetermined position.
• Do not adjust the louver by hand.
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
AC
CHECK
Press and hold
for approximately
10 seconds to show
temperature setting in
°C or °F.
TEMP
RC
RESET
Press to restore the
remote control to
default setting.
Not used in normal
operations.
Auto OFF/ON button
AUTO
OFF/ON
6
Use when remote control is a malfunction occurs. Raise the front panel:
1. Press the button once to use in AUTO mode.
2. Press and hold the button until you hear 1 beep, then release to use in forced
COOL mode.
3. Repeat step 2. Press and hold the button until you hear 2 beeps, then release to
use in normal COOL mode.
4. Repeat step 3. Press and hold the button until you hear 3 beeps, then release to
use in forced HEAT mode.
• Press the button again to turn off.
To set the timer
Daily timer setting
To turn ON or OFF the unit at a preset time.
AUTO : For your convenience
• Unit selects operation mode every 10 minutes
according to setting temperature and room
temperature.
1
2
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
HEAT : To enjoy warm air
• Unit takes a while to warm up.
COOL : To enjoy cool air
• Use curtains to screen off sunlight and outdoor
heat to reduce power consumption during
COOL mode.
DRY : To dehumidify the environment
• Unit operates at low fan speed to give a gentle
cooling operation.
DOWN
SELECT
SET
3
CANCEL
4
MODE
to enter timer mode
1 Press TIMER
• Press once to change the display from
clock to timer or vice-versa.
• Press for 4 seconds to change the display
from daily timer to weekly timer or viceversa.
2 Select ON or OFF
timer
Example:
OFF at 22:00
OFF/ON
QUIET/
POWERFUL
QUIET
To switch between
quiet & powerful
POWERFUL
3 Set the time
UP
English
To select operation mode
How to use / To set the timer
MODE
DOWN
NORMAL
QUIET: To enjoy quiet operation
• This operation reduces airflow noise.
POWERFUL: To reach temperature quickly
• This operation will stop automatically after
20 minutes.
• Can be activated in all modes and can be
cancelled by pressing the respective button
again.
4 Confirm
• To cancel, press
SET
CANCEL
.
• When ON timer is set, the unit may start early
before the actual set time in order to achieve
the desired temperature on time.
• Timer operation is based on the clock set in
the remote control and repeats daily once set.
• The timer closest to the current time will be
activated first.
• If timer is cancelled manually or due to power
failure, you can restore the previous setting
by pressing SET .
Note
To adjust horizontal airflow direction
• Manually adjustable.
After timer is set, the TIMER indicator at
indoor unit does not turn on, it does not
indicate malfunction.
7
To set the timer
Weekly timer setting
To check current timer programme
Promotes energy saving by allowing you to set
up to 6 programmes in any given day.
1. Press TIMER
press
TIMER/CLOCK
MODE
UP
SELECT
DOWN
CLOCK
SET
CANCEL
Lights up if Timer operation is selected
Programme number in a
day (1 ~ 6)
Indicates the selected day
Indicates the next timer
operation day
Time to be selected
(10 minutes step)
OFF Timer
ON Timer
Day to be selected
shown, press
3. Press TIMER
programmes.
MODE
DOWN
to confirm your selection.
3. Press
4. “1” will be blinking, press SELECT to set
programme 1.
OFF/ON
5. Press TIMER
to select ON or OFF timer.
DOWN
or
to select your
6. Press TIMER
desired time.
If you want to set the timer together with
your desired temperature, press
to
TEMP
select the temperature.
SET
7. Press
to confirm programme 1. The
selected day will be highlighted with
.
• After 2 seconds, the display will move to the
next programme. Repeat steps 4 to 7 to set
programmes 2 to 6.
• During timer setup, if no button is pressed within
SET
30 seconds, or if the
button is pressed, the
setting at that moment is confirmed and timer
setup is ended.
8
UP
until your desired day is
to confirm your selection.
or
DOWN
to check the set
MODE
2. Press TIMER
shown.
UP
or
DOWN
until your desired day is
To cancel current timer programme
SELECT
to enter day.
shown, press
to select your
SELECT
UP
SELECT
DOWN
1. Press TIMER
to enter timer mode and
SELECT
press
to enter day setting.
2. Press TIMER
or
or
To modify current timer programme or
add new timer programme
1. Press
UP
UP
3. Perform steps 4 to 7 of “Weekly timer setting”
to modify existing timer programme, or add any
timer programme.
1. Press TIMER
for 4 seconds to change
display to weekly timer.
2. Press TIMER
desired day.
to enter timer mode and
to enter day setting.
SELECT
2. Press TIMER
OFF/ON
MODE
3. Press TIMER
UP
SELECT
UP
is shown. Press
and
or
DOWN
until your desired day is
to enter programme setting.
or
DOWN
CANCEL
until your desired day
to cancel the programme
will disappear.
To disable/enable Weekly Timer
• To disable weekly timer setting, press TIMER
MODE
, then press
CANCEL
.
• To enable previous weekly timer setting, press
TIMER
Note
MODE
, then press
SET
.
• Daily timer and weekly timer could not be set
at the same time.
• Same timer programme cannot be set in the
same day.
• After timer is set, the TIMER indicator at
indoor unit does not turn on, it does not
indicate malfunction.
Cleaning instructions
Indoor unit
Front panel
Indoor unit
English
• Switch off the power supply and unplug before
cleaning.
• Do not touch the aluminium fin, sharp parts may
cause injury.
• Do not use benzine, thinner or scouring powder.
• Use only soap ( pH 7) or neutral household
detergent.
• Do not use water hotter than 40 °C.
Aluminium fin
Air filters
Air filters
Every 2 weeks
• Wash/rinse the filters gently
with water to avoid damage to
the filter surface.
• Dry the filters thoroughly under shade, away
from fire or direct sunlight.
• Replace any damaged filters.
Wipe the unit gently with a soft,
dry cloth.
Front panel
Wash gently and dry.
Remove air filter
Attach air filter
Remove the front panel
To set the timer / Cleaning instructions
To ensure optimal performance of the unit,
cleaning has to be carried out at regular
intervals. Dirty unit may cause malfunction
and you may see error code “H99”. Please
consult authorised dealer.
2 Pull out
1 Raise
Insert into the unit
Close it securely
3 Press both ends of
the front panel
1 Insert at
both sides
For seasonal inspection after extended
non-use
• No obstruction at air inlet and air outlet vents.
• Use Auto OFF/ON button to select COOL/
HEAT operation. After 15 minutes of
operation, it is normal to have the following
temperature difference between air inlet and
air outlet vents:
COOL: ≥ 8 °C
HEAT: ≥ 14 °C
For extended non-use
• Activate HEAT mode for 2~3 hours to remove
moisture left in the internal parts thoroughly.
• Turn off the power supply and unplug.
2 Close down
4 For CS-E18PKEA:
Press at centre of the front panel
9
Troubleshooting
The following symptoms do not indicate malfunction.
Symptom
Cause
Mist emerges from indoor unit.
Water flowing sound during operation.
The room has a peculiar odour.
• Condensation effect due to cooling process.
• Refrigerant flow inside the unit.
• This may be due to damp smell emitted by the wall,
carpet, furniture or clothing.
Indoor fan stops occasionally during automatic • This helps to remove the surrounding odour.
fan speed setting.
Operation is delayed a few minutes after
• The delay is a protection to the unit’s compressor.
restarting.
Outdoor unit emits water/steam.
• Condensation or evaporation occurs on pipes.
TIMER indicator is always on.
• The timer setting repeats daily once set.
POWER indicator blinks during HEAT mode
• The unit is in defrost mode (and AIR SWING is set to
with no warm air supply (and louver is closed).
AUTO).
Indoor fan stops occasionally during heating
• To avoid unintended cooling effect.
operation.
POWER indicator blinks before the unit is
• This is a preliminary step in preparation for the
switched on.
operation when the ON timer has been set.
Cracking sound during operation.
• Changes of temperature caused the expansion/
contraction of the unit.
Check the following before calling for servicing.
Symptom
Check
Operation in HEAT/COOL mode is not working • Set the temperature correctly.
efficiently.
• Close all doors and windows.
• Clean or replace the filters.
• Clear any obstruction at the air inlet and air outlet vents.
Noisy during operation.
• Check if the unit has been installed at an incline.
• Close the front panel properly.
The unit does not work.
• Check if the circuit breaker is tripped.
• Check if timers have been set.
The following symptoms indicate malfunction.
Symptom
Check
The unit stops and TIMER indicator blinks.
• Use remote control to retrieve error code as follows.
At remote control, OFF indicator does not
shown on remote control display but operation
LED OFF.
Ensure the operation LED is in OFF condition.
Operation LED
OFF Indicator
1 Press CHECK for 5 seconds
UP
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
TEMP
AC
CHECK
10
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
DOWN
2 Press TIMER
or
• If error code and abnormality can be
identified, the operation LED will be ON
continuously, then jot down the error code.
RC
RESET
1 / 3
3 Press
again for 5 seconds to quit
CHECK
checking
4 Reveal the error code to authorised dealer
Information
Information for Users on Collection and
Disposal of Old Equipment
These symbols on the products,
packaging, and/or accompanying
documents mean that used electrical
and electronic products should not be
mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and
recycling of old products, please take
them to applicable collection points,
in accordance with your national
legislation and the Directives
2002/96/EC and 2006/66/EC.
By disposing of these products
correctly, you will help to save
valuable resources and prevent
any potential negative effects on
human health and the environment
which could otherwise arise from
inappropriate waste handling.
For more information about collection
and recycling of old products, please
contact your local municipality, your
waste disposal service or the point of
sale where you purchased the items.
Penalties may be applicable for
incorrect disposal of this waste, in
accordance with national legislation.
English
TURN OFF POWER SUPPLY AND UNPLUG
then please consult authorised dealer under the
following conditions:
• Abnormal noise during operation.
• Water/foreign particles have entered the remote
control.
• Water leaks from Indoor unit.
• Circuit breaker switches off frequently.
• Power cord becomes unnaturally warm.
• Switches or buttons are not functioning properly.
Troubleshooting / Information
NON SERVICEABLE CRITERIAS
For business users in the European
Union
If you wish to discard electrical and
electronic equipment, please contact
your dealer or supplier for further
information.
[Information on Disposal in other
Countries outside the European
Union]
These symbols are only valid in
the European Union. If you wish to
discard these items, please contact
your local authorities or dealer and
ask for the correct method of disposal.
11
Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres Panasonic-Klimageräts.
Die Montageanleitung liegt dem Gerät bei.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.
Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem
tatsächlichen Gerät unterscheiden. Sie können durch künftige Verbesserungen am Gerät ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
Betriebsbereiche
Verwenden Sie dieses Klimagerät in folgenden Temperaturbereichen.
TK : Trockenkugeltemperatur
FK : Feuchtkugeltemperatur
Innen
Temperatur (°C)
KÜHLEN
HEIZEN
12
Max.
Min.
Max.
Min.
TK
32
16
30
16
Außen
FK
23
11
-
TK
43
-15
24
-15
FK
26
18
-
Kurzanleitung
Inhalt
Um die Tasten zu betätigen, ist der
Deckel zu öffnen
OF
1 Taste
F / ON
CLOCK
drücken.
2 Drücken Sie TIMER
UP
bzw.
DOWN
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
, um den Wochentag
auszuwählen.
SELECT
3 Einstellung mit
SET
besetätigen.
4 Schritte 2 und 3 wiederholen,
um die aktuelle Uhrzeit
einzugeben.
CANCEL
2
SET
3
Sicherheitshinweise .............14-15
Bedienung ...........................16-17
Einstellen des Timers ..........17-18
Reinigungsanweisungen .......... 19
Störungssuche.....................20-21
Informationen............................ 21
Deutsch
Vorbereitung der Fernbedienung
Grundlegender Betrieb
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Gerät ein- bzw. ausschalten.
• Bei ausgeschaltetem Gerät sieht die
Anzeige wie folgt aus:
Einschalten des Geräts:
POWER
Ausschalten des Geräts:
2 Gewünschte Betriebsart
auswählen.
AUTO
HEAT
DRY
COOL
3 Gewünschte Temperatur einstellen.
• Einstellbereich: 16 °C bis 30 °C.
13
Sicherheitshinweise
Um Personen- oder Geräteschäden zu
vermeiden, sind die nachfolgend aufgeführten
Sicherheitshinweise zu beachten:
Die verwendeten Warnhinweise untergliedern
sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:
VORSICHT
Die Nichtbeachtung
dieses Hinweises
kann zu schweren
Verletzungen oder
gar zum Tod führen.
ACHTUNG
Die Nichtbeachtung
dieses Hinweises
kann zu
Verletzungen oder
zu Beschädigungen
führen.
Bei den folgenden Symbolen handelt es sich
um Verbote bzw. Gebote:
Dieses Symbol weist darauf
hin, dass eine bestimmte
Tätigkeit NICHT durchgeführt
werden darf.
Diese Symbole weisen
darauf hin, dass bestimmte
Tätigkeiten durchgeführt
werden MÜSSEN.
Stromversorgung
Innengerät
Lufteintritt
Luftaustritt
Fernbedienung
Lufteintritt
Außengerät
14
Luftaustritt
VORSICHT
Innen- und Außengerät
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch
Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt,
welche eingeschränkte körperliche, sensorische
oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw.
fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit
diesem Gerät haben. Solche Personen müssen
von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen
Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während
der Gerätebedienung beaufsichtigt werden.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.
Bitten wenden Sie sich an einen Fachhändler
oder Kundendienst, um die Einbauteile reinigen
zu lassen, und wenn das Gerät repariert,
montiert, ausgebaut oder neu installiert werden
soll. Eine unsachgemäße Installation und
Handhabung kann elektrische Schläge oder
Brände verursachen oder dazu führen, dass
Wasser aus dem Gerät tropft.
Zur Verwendung des korrekten Kältemittels
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw.
Kundendienst.
Durch den Einsatz eines anderen als des
angegebenen Kältemittels kann das Produkt
beschädigt werden oder gar Verletzungen
hervorrufen.
Das Gerät darf nicht in einer potenziell
explosiven oder entflammbaren Atmosphäre
verwendet werden, da ansonsten Brandgefahr
besteht.
Fassen Sie nicht in das Innen- oder
Außengerät und stecken Sie auch keine
Gegenstände hinein, drehende Teile
könnten sonst zu Verletzungen führen.
Fassen Sie bei Gewittern nicht das Außengerät
an, da die Gefahr von Stromschlägen besteht.
Halten Sie sich nicht zu lange im kalten
Luftstrom auf.
Stellen oder setzen Sie sich nicht
auf das Außengerät, Sie könnten
herunterfallen und sich verletzen.
Stromversorgung
Dieses Gerät muss geerdet sein, um
Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
Um Stromschläge zu vermeiden, schalten
Sie das Gerät aus und unterbrechen Sie die
Stromversorgung,
- das Gerät gereinigt oder gewartet werden soll,
- wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb
genommen werden soll, oder
- wenn starke Gewitter herrschen.
ACHTUNG
Um Beschädigungen oder eine Korrosion des
Geräts zu vermeiden, reinigen Sie das Innengerät
nicht mit Wasser, Benzin, Verdünner oder
Scheuerpulver.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Kühlen von
Präzisionsgeräten, Nahrung, Tieren, Pflanzen,
Kunstwerken oder ähnlichen Objekten, da diese
sonst in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
Um eine Ausbreitung von Feuer zu vermeiden,
dürfen keine Verbrennungsgeräte in den Luftstrom
des Geräts gestellt werden.
Um Unterkühlungen zu vermeiden, sollten
Haustiere oder Pflanzen nicht direkt dem Luftstrom
ausgesetzt werden.
Es sollten keine scharfkantigen
Aluminiumlamellen anfasst werden, weil
diese Verletzungen hervorrufen könnten.
Das Klimagerät darf nicht eingeschaltet sein, wenn
der Fußboden gewachst wird. Belüften Sie den
Raum nach dem Wachsen sorgfältig, bevor Sie
das Gerät einschalten.
Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden,
sollte es nicht in fett- und rauchhaltigen Bereichen
montiert werden.
Um Verletzungen zu vermeiden, darf das Gerät
nicht zu Reinigungszwecken auseinandergebaut
werden.
Steigen Sie nicht auf eine instabile Unterlage,
wenn Sie das Gerät reinigen, sonst besteht
Verletzungsgefahr.
Stellen Sie keine Vase oder andere Wassergefäße
auf das Gerät. Ansonsten könnte Wasser in das
Gerät gelangen und die Isolierung beeinträchtigen,
was zu Stromschlägen führen könnte.
Im Kühl- und im Entfeuchtungsbetrieb sollte
vermieden werden, Fenster bzw. Türen längere
Zeit offen zu halten.
Um ein Austreten von Wasser zu verhindern, ist
darauf zu achten, dass die Kondensatleitung
- fachgerecht angeschlossen wird,
- nicht direkt in einen Abfluss geführt wird, bei
dem Rückstaugefahr besteht,
- nicht in einen mit Wasser gefüllten Behälter
geführt wird.
Nach einer längeren Nutzung von Kaminen oder
ähnlichem sollte der Raum regelmäßig gelüftet
werden.
Nach einer langen Nutzungsdauer ist zu
kontrollieren, ob die Montagehalterung noch
einwandfrei ist, damit das Gerät nicht herunterfällt.
Deutsch
Innen- und Außengerät
Sicherheitshinweise
Verwenden Sie keine
modifizierten oder miteinander
verbundenen oder nicht
spezifizierten Netzkabel und
auch keine Verlängerungskabel,
um Überhitzung und
Brandgefahr zu vermeiden.
Beachten Sie Folgendes, um eine Überhitzung,
Feuer oder Stromschläge zu vermeiden:
• Schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte
zusammen mit dem Klimagerät an.
• Das Klimagerät darf nicht mit nassen oder
feuchten Händen bedient werden.
• Das Netzkabel darf nicht geknickt werden.
• Das Klimagerät darf nicht durch Einstecken
oder Herausziehen des eventuell vorhandenen
Steckers ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Bei Beschädigung des Netzkabels muss das
Kabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst
oder eine entsprechend autorisierte Person
ausgewechselt werden, um eine Gefährdung für
Personen zu vermeiden.
Es wird dringend empfohlen, das Klimagerät
zusätzlich mit einem FI-Schutzschalter zu
versehen, um Stromschläge oder Brände zu
vermeiden.
Beachten Sie Folgendes, um eine Überhitzung,
Feuer oder Stromschläge zu vermeiden:
• Stecken Sie den eventuell vorhandenen
Netzstecker richtig in die Steckdose.
• Staub auf dem eventuell vorhandenen Stecker
sollte regelmäßig mit einem trockenen Tuch
weggewischt werden.
Im Fall einer Funktionsstörung oder einer
Fehlfunktion ist das Produkt auszuschalten
und der Netzstecker zu ziehen bzw. der
Sicherungsautomat zu öffnen (Gefahr von
Rauchbildung, Feuer oder elektrischen Schlägen).
Beispiele für Funktionsstörungen bzw.
Fehlfunktionen
• Der Fehlerstrom-Schutzschalter löst häufig aus.
• Es riecht verbrannt.
• Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.
• Wasser tropft aus dem Innengerät.
• Das Netzkabel bzw. der Netzstecker wird
ungewöhnlich warm.
• Die Ventilatordrehzahl wird nicht geregelt.
• Das Gerät bleibt sofort stehen, wenn es
eingeschaltet wird.
• Der Ventilator bleibt nicht stehen, wenn das
Gerät abgeschaltet wird.
Wenden Sie sich für Wartungs- und
Reparaturarbeiten umgehend an Ihren Fachhändler.
Stromversorgung
Um Stromschläge zu vermeiden, ziehen Sie
den eventuell vorhandenen Stecker nicht am
Netzkabel heraus.
15
Bedienung
POWER
(Grün)
TIMER
(Orange)
Diese LEDs werden nicht verwendet.
Anzeigeleiste
FAN SPEED
Einstellen der
Ventilatordrehzahl
(Anzeige auf dem Display)
Anzeige auf dem Display
• In der Stellung AUTO wird die Drehzahl des
Innengeräteventilators automatisch an die
jeweilige Betriebsart angepasst.
AIR SWING
Einstellen der vertikalen
Zuluftrichtung
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
SELECT
(Anzeige auf dem Display)
OFF/ON
CLOCK
• Durch die richtige Lamellenposition wird die Luft
gleichmäßig im Raum verteilt.
• Im Kühl- bzw. Entfeuchtungsbetrieb schwenken
die Lamellen in der Stellung AUTO automatisch
auf und ab.
• Wenn im Heizbetrieb die Einstellung
AUTO gewählt wurde, wird die horizontale
Luftlenklamelle in einer bestimmten Stellung
fixiert.
• Die Luftlenklamelle darf nicht von Hand verstellt
werden.
DOWN
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
Um zur
Temperatureinstellung
zwischen °C und °F
zu wechseln, ist diese
Taste ca. 10 Sekunden
lang zu drücken.
RC
RESET
Drücken Sie diese
Taste, um die
Fernbedienung
zurückzusetzen.
Diese Taste wird im
Normalbetrieb nicht
benötigt.
Taste AUTO OFF/ON
AUTO
OFF/ON
16
Diese Taste kann bei einer Störung verwendet werden. Klappen Sie zunächst die
Frontabdeckung hoch und verfahren Sie dann wie folgt:
1. Drücken Sie die Taste einmal, um den Automatikbetrieb zu nutzen.
2. Drücken Sie die Taste solange, bis 1 Piepton ertönt, und lassen Sie sie los. Das
Gerät befindet sich jetzt im Zwangskühlbetrieb.
3. Wiederholen Sie Schritt 2. Drücken Sie die Taste solange, bis 2 Pieptone ertönen,
und lassen Sie sie los. Das Gerät befindet sich jetzt im normalen Kühlbetrieb.
4. Wiederholen Sie Schritt 3. Drücken Sie die Taste solange, bis 3 Pieptone ertönen,
und lassen Sie sie los. Das Gerät befindet sich jetzt im Zwangsheizbetrieb.
• Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
Einstellen des Timers
AUTOMATIK: Für einen hohen Komfort
• Das Gerät wählt die Betriebsart alle 10
Minuten in Abhängigkeit von der eingestellten
Temperatur und der Raumlufttemperatur.
Einstellen des Tagestimers
Ein- bzw. Ausschalten des Geräts zu einer
bestimmten Zeit.
1
2
HEIZEN: Für ein warmes Raumklima
• Es dauert etwas, bis das Gerät aufgeheizt ist.
KÜHLEN: Für ein kühles Raumklima
• Um den Stromverbrauch im Kühlbetrieb zu
verringern, schließen Sie die Vorhänge, damit
kein direktes Sonnenlicht bzw. keine Wärme in
den Raum gelangt.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
3
CANCEL
4
MODE
ENTFEUCHTEN: Zum Entfeuchten der
Raumluft
• Das Innengerät läuft mit niedriger
Ventilatordrehzahl, um sanft zu kühlen.
, um in die
1 Drücken Sie
Timereinstellung zu gelangen
• Drücken Sie die Taste einmal, um von
der Anzeige der Uhrzeit zur Anzeige des
Timers zu wechseln und umgekehrt.
• Drücken Sie die Taste länger als
4 Sekunden, um von der Anzeige
des Tagestimers zur Anzeige des
Wochentimers zu wechseln und umgekehrt.
QUIET/
POWERFUL
Beispiel:
2 Wählen Sie den
Einschalt- bzw. den AUS at 22:00
Ausschalt- Timer aus OFF/ON
QUIET
Umschalten zwischen
QUIET (Flüsterbetrieb) und
POWERFUL (Turbobetrieb)
POWERFUL
NORMAL
QUIET: Flüsterbetrieb
• In dieser Betriebsart wird der Schallpegel
verringert.
POWERFUL: Turbobetrieb
• Dieser Betrieb endet automatisch nach
20 Minuten.
• Diese Funktionen können in allen
Betriebsarten verwendet und durch erneutes
Drücken der jeweiligen Taste wieder beendet
werden.
Einstellen der horizontalen
Zuluftrichtung
• Manuell einstellbar.
3 Stellen Sie die
gewünschte Uhrzeit
ein
4 Bestätigen
UP
DOWN
SET
Deutsch
Einstellen der Betriebsart
Bedienung / Einstellen des Timers
MODE
• Um die Timereinstellung aufzuheben,
CANCEL
drücken Sie
.
• Wenn der Einschalt-Timer gestellt ist, kann das
Gerät vor der eingestellten Uhrzeit anlaufen,
damit die gewünschte Raumtemperatur zu
diesem Zeitpunkt erreicht ist.
• Die Timerfunktion richtet sich nach der in der
Fernbedienung eingestellten Uhrzeit und wird
täglich ausgeführt.
• Die Timer-Einstellung, die der aktuellen Uhrzeit
am nächsten ist, wird zuerst ausgeführt.
• Nach einem Stromausfall oder dem
Deaktivieren der Timerfunktion kann
durch Drücken der Taste SET die vorherige
Einstellung wiederhergestellt werden.
Hinweis
Nach dem Einstellen des Timers leuchtet die
TIMER-LED am Innengerät nicht. Dies ist
kein Hinweis auf eine Störung.
17
Einstellen des Timers
Einstellen des Wochentimers
Überprüfen des aktuellen Timerprogramms
Erhöhte Energieersparnis durch die Möglichkeit, pro
Wochentag bis zu 6 Schaltvorgänge einzustellen.
1. Drücken Sie TIMER
TIMER/CLOCK
MODE
UP
SELECT
CLOCK
SET
CANCEL
Erscheint im Timerbetrieb
Programmnummern pro
Tag (1 ~ 6)
Zeigt den ausgewählten
Wochentag an
Zeigt den nächsten
Wochentag mit Timerbetrieb
an.
Einzustellende Uhrzeit
(10-Minuten-Schritte)
Ausschalt-Timer
Einschalt-Timer
Einzustellender Wochentag
MODE
1. Drücken Sie TIMER
vier Sekunden lang,
um zur Anzeige des Wochentimers zu wechseln.
, um den Timer aufzurufen,
, um die Einstellung des
und drücken Sie
Wochentags aufzurufen.
DOWN
UP
DOWN
OFF/ON
MODE
SELECT
2. Drücken Sie
bzw.
, bis der gewünschte
SELECT
Wochentag angezeigt wird. Drücken Sie dann
,
um die Auswahl zu bestätigen.
DOWN
UP
3. Drücken Sie TIMER
bzw.
, um die
eingestellten Programme zu überprüfen.
Ändern des aktuellen Timerprogramms
oder Hinzufügen neuer Timerprogramme
1. Drücken Sie TIMER
MODE
, um den Timer aufzurufen,
SELECT
und drücken Sie
, um die Einstellung des
Wochentags aufzurufen.
UP
DOWN
bzw.
, bis der
2. Drücken Sie TIMER
gewünschte Wochentag angezeigt wird.
3. Führen Sie die Schritte 4 bis 7 unter „Einstellen
des Wochentimers“ aus, um ein bestehendes
Timerprogramm zu ändern, oder fügen Sie ein
neues Timerprogramm hinzu.
Löschen des aktuellen Timerprogramms
SELECT
UP
DOWN
2. Drücken Sie TIMER
bzw.
, um den
gewünschten Wochentag auszuwählen.
SELECT
3. Drücken Sie
, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Auf dem Display blinkt „1“. Drücken Sie SELECT,
um das Programm 1 einzustellen.
OFF/ON
5. Drücken Sie TIMER
, um den Einschalt- bzw.
Den Ausschalt-Timer auszuwählen.
UP
DOWN
6. Drücken Sie TIMER
bzw.
, um die
gewünschte Uhrzeit einzustellen.
Zusätzlich zur Schaltzeit können Sie mit
TEMP
auch die gewünschte Temperatur
einstellen.
SET
7. Drücken Sie , um Programm 1 zu bestätigen.
Der ausgewählte Wochentag wird durch das
Symbol
gekennzeichnet.
• Nach 2 Sekunden wechselt die Anzeige zum
nächsten Programm. Wiederholen Sie die Schritte 4
bis 7, um die Programme 2 bis 6 einzustellen.
• Wenn während der Timereinstellung 30 Sekunden
lang keine Taste gedrückt wird, oder wenn die Taste
SET
gedrückt wird, wird die aktuelle Einstellung
übernommen, und der Einstellvorgang ist beendet.
18
1. Drücken Sie
, um zum gewünschten Wochentag
zu gelangen.
DOWN
UP
bzw.
, bis der
2. Drücken Sie TIMER
gewünschte Wochentag angezeigt wird, drücken sie
SELECT
, um zur Programmeinstellung zugelangen.
UP
DOWN
3. Drücken Sie TIMER
bzw.
, bis der
gewünschte Wochentag angezeigt wird. Drücken Sie
CANCEL
um das Programm zu löschen. Das Symbol
wird nicht mehr angezeigt.
Deaktivieren und Aktivieren des Wochentimers
• Um den Wochentimer zu deaktivieren, drücken Sie
CANCEL
MODE
, dann
.
• Um den Wochentimer wieder zu aktivieren, drücken
MODE
SET
Sie
, dann .
Hinweis
• Tagestimer und Wochentimer können nicht
gleichzeitig eingestellt werden.
• Ein bestimmtes Timerprogramm kann pro Tag nur
einmal eingestellt werden.
• Nach dem Einstellen des Timers leuchtet die
TIMER-LED am Innengerät nicht. Dies ist kein
Hinweis auf eine Störung.
Reinigungsanweisungen
Innengerät
Frontverkleidung
• Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das
Gerät reinigen.
• Fassen Sie nicht die scharfkantigen Aluminiumlamellen
an, Sie könnten sich sonst verletzen.
• Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder
Scheuerpulver.
• Verwenden Sie nur Seife oder neutrale Haushaltsreiniger
(pH-Wert ca. 7).
• Verwenden Sie kein Wasser, das über 40 °C warm ist.
Luftfilter
Deutsch
Innengerät
Aluminiumlamellen
Luftfilter
Waschen Sie sie vorsichtig ab und trocknen Sie sie.
Alle zwei Wochen
• Gehen Sie beim Waschen und
Ausspülen der Luftfilter vorsichtig
vor, damit die Filteroberfläche nicht
beschädigt wird.
• Lassen Sie den Luftfilter im Schatten trocknen, nie in
direktem Sonnenlicht oder an einem Feuer.
• Beschädigte Filter sind zu ersetzen.
Entfernen der Frontabdeckung
Entfernen des
Luftfilters
Wischen Sie das Gerät mit einem
weichen, trockenen Tuch ab.
Frontverkleidung
Einsetzen des
Luftfilters
2 Nach unten
ziehen
1 Nach
oben
klappen
Im Gerät einhaken
Anbringen der Frontabdeckung
3 Beide Enden der
Frontabdeckung
nach unten drücken
1 Auf beiden
Seiten einhängen
Kontrollen nach einer längeren
Betriebsunterbrechung
• Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austritte frei
sind.
• Schalten Sie das Gerät mit der Auto OFF/ON-Taste in
den Kühl- bzw. Heizbetrieb. Nach einem 15-minütigen
Betrieb sollte die Temperaturdifferenz zwischen
Lufteintritt und Luftaustritt folgende Werte aufweisen:
KÜHLEN: ≥8 °C
2 Nach unten klappen
4 Für CS-E18PKEA:
Drücken Sie in der Mitte auf die Frontabdeckung
Einstellen des Timers / Reinigungsanweisungen
Um eine optimale Leistung des Geräts zu
gewährleisten, muss es in regelmäßigen Abständen
gereinigt werden. Ein verschmutztes Gerät kann
Störungen verursachen, und es kann der Fehlercode
„H99“ auftreten. Wenden Sie sich in diesem Fall an
Ihren Fachhändler.
HEIZEN: ≥14 °C
Längere Betriebsunterbrechung
• Schalten Sie für 2 bis 3 Stunden den Heizbetrieb
ein, um im Gerät verbliebene Feuchtigkeit restlos zu
entfernen.
• Schalten Sie das Gerät ab und unterbrechen Sie die
Stromversorgung.
19
Störungssuche
Die nachfolgend aufgeführten Symptome sind kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
Symptom
Mögliche Ursache
Aus dem Innengerät tritt Nebel aus.
• Durch die Abkühlung der Raumluft kondensiert Feuchtigkeit.
Während des Betriebs ist das Geräusch fließenden • Durch das Gerät strömt Kältemittel.
Wassers zu hören.
Im Raum herrscht ein eigenartiger Geruch.
• Dieser Geruch kann von Feuchtigkeit stammen, die von
Wänden, Teppichen, Möbeln oder Kleidungsstücken an die
Raumluft abgegeben wird.
Der Innengeräteventilator bleibt in der
• Dies dient dazu, Gerüche zu entfernen.
Ventilatorautomatik gelegentlich stehen.
Nach dem Neustart verzögert sich der Betrieb um
• Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des
einige Minuten.
Geräts.
Aus dem Außengerät tritt Wasser oder Dampf aus. • Auf den Rohren kann Wasser kondensieren oder verdunsten.
Das TIMER-Symbol leuchtet immer.
• Die Timer-Funktion wird täglich ausgeführt.
Das POWER-Symbol am Innengerät blinkt im
• Das Gerät befindet sich im Abtaubetrieb (der Lamellenbetrieb
Heizbetrieb, die Lamelle ist geschlossen, und es
steht auf AUTO).
wird keine warme Luft ausgeblasen.
Der Innengeräteventilator bleibt im Heizbetrieb
• Hierdurch wird verhindert, dass kalte Luft austritt.
gelegentlich stehen.
Das POWER-Symbol blinkt, bevor das Gerät
• Während dieser Zeit bereitet sich das Gerät für den Betrieb
eingeschaltet wird.
mit programmiertem Einschalttimer vor.
Knackgeräusche während des Betriebs.
• Dehnung bzw. Kontraktion von Geräteteilen aufgrund von
Temperaturänderungen.
Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.
Symptom
Zu überprüfen
Das Gerät kühlt bzw. heizt nicht richtig.
Das Gerät arbeitet laut.
Das Gerät funktioniert nicht.
• Stellen Sie die Temperatur richtig ein.
• Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen geschlossen sind.
• Reinigen oder ersetzen Sie die Luftfilter.
• Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austritte frei sind.
• Überprüfen Sie, ob das Gerät schief steht.
• Schließen Sie das Frontgitter richtig.
• Überprüfen Sie, ob der Sicherungsautomat ausgelöst hat.
• Überprüfen Sie, ob der Timer gestellt wurde.
Die folgenden Symptome weisen auf eine Störung hin.
Symptom
Das Gerät bleibt stehen, und das TIMER-Symbol
blinkt.
Die Anzeige OFF (Gerät AUS) erscheint nicht
auf der Fernbedienung, und die Betriebs-LED ist
erloschen.
Betriebs-LED
Anzeige Gerät AUS (OFF)
Zu überprüfen
• Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Fehlercode wie
nachfolgend beschrieben zu ermitteln.
Achten Sie darauf, dass die Betriebs-LED nicht
leuchtet.
1 Drücken Sie CHECK 5 Sekunden lang.
UP
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
CANCEL
2
TEMP
AC
CHECK
20
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Drücken Sie TIMER
bzw.
• Sobald der entsprechende Fehlercode gefunden
ist, leuchtet die Betriebs-LED. Lesen Sie den
Fehlercode auf der Anzeige ab.
OFF / ON
3 Drücken Sie CHECK 5 Sekunden lang, um die
Störungssuche zu beenden.
4 Teilen Sie Ihrem Fachhändler den Fehlercode mit.
Informationen
Diese Symbole auf den Produkten,
Verpackungen und/oder
Begleitdokumenten bedeuten, dass
benutzte elektrische und elektronische
Produkte und Batterien nicht in den
allgemeinen Hausmüll gegeben
werden sollen.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte
und Batterien zur Behandlung,
Aufarbeitung bzw. zum Recycling
gemäß Ihrer Landesgesetzgebung
und den Richtlinien 2002/96/EG und
2006/66/EG zu Ihren zuständigen
Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und
Batterien ordnungsgemäß entsorgen,
helfen Sie dabei, wertvolle
Ressourcen zu schützen und
eventuelle negative Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt zu vermeiden,
die anderenfalls durch eine
unsachgemäße Abfallbehandlung
auftreten können.
Wenn Sie ausführlichere
Informationen zur Sammlung und zum
Recycling alter Produkte und Batterien
wünschen, wenden Sie sich bitte an
Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden,
Ihren Abfallentsorgungsdienstleister
oder an die Verkaufseinrichtung, in
der Sie die Gegenstände gekauft
haben.
Gemäß Landesvorschriften können
wegen nicht ordnungsgemäßer
Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder
verhängt werden.
Deutsch
Unter den folgenden Umständen sollten Sie
die STROMZUFUHR UNTERBRECHEN, DEN
EVENTUELL VORHANDEN NETZSTECKER
ZIEHEN und sich an Ihren Fachhändler wenden:
• Ungewöhnliche Geräusche während des
Betriebs.
• Wasser/Fremdpartikel sind in die
Fernbedienung gelangt.
• Wasser tropft aus dem Innengerät.
• Der Sicherungsautomat schaltet sich häufig ab.
• Das Stromkabel wird ungewöhnlich warm.
• Schalter oder Tasten funktionieren nicht
ordnungsgemäß.
Benutzerinformation zur Sammlung und
Entsorgung von veralteten Geräten
Störungssuche / Informationen
KRITERIEN FÜR
BETRIEBSUNTERBRECHUNG
Für geschäftliche Nutzer in der
Europäischen Union
Wenn Sie elektrische oder
elektronische Geräte entsorgen
möchten, wenden Sie sich wegen
genauerer Informationen bittean Ihren
Händler oder Lieferanten.
[Informationen zur Entsorgung
in Ländern außerhalb der
Europäischen Union]
Diese Symbole gelten nur
innerhalb der Europäischen Union.
Wenn Sie solche Gegenstände
entsorgen möchten, erfragen
Sie bitte bei den örtlichen
Behörden oder Ihrem Händler,
welches die ordnungsgemäße
Entsorgungsmethode ist.
21
Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner.
Installatie-instructies bijgevoegd.
Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het
daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd ter verbetering.
Gebruiksomstandigheden
Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik.
DBT : Droge bolttemperatuur
WBT : Natte bolttemperatuur
Binnen
Temperatuur (°C)
KOELEN
VERWARMEN
22
Max.
Min.
Max.
Min.
DBT
32
16
30
16
Buiten
WBT
23
11
-
DBT
43
-15
24
-15
WBT
26
18
-
Snelle gids
Inhoudsopgave
De afstandsbediening gereedmaken
Veiligheidsmaatregelen .......24-25
Open het klepje zodat u de
knoppen kunt gebruiken
OF
UP
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
DOWN
2 Druk op TIMER
of
om
de huidige dag te selecteren
3 BevestigSETde invoer met een
druk op
SELECT
4 Stel de actuele tijd in door de
stappen 2 en 3 te herhalen
SET
CANCEL
2
Het gebruik ..........................26-27
CLOCK
1 Druk op
F / ON
De Timer Instellen................27-28
Reinigingsinstructies................. 29
Problemen Oplossen ...........30-31
Informatie.................................. 31
3
Nederlands
Eenvoudige bediening
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Start/stop het apparaat
• Merk op dat OFF (UIT) als volgt wordt
aangeduid:
Starten:
POWER
Stoppen:
2 Selecteer de gewenste
stand
AUTO
HEAT
DRY
COOL
3 Stel de gewenste temperatuur in
• Instellingsbereik: 16 °C ~ 30 °C.
23
Veiligheidsmaatregelen
Houd u aan de volgende instructies zodat
persoonlijk letsel, bij u of bij iemand anders, of
materiële schade wordt voorkomen:
Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen
van de instructies kan leiden tot letsel of
schade, waarvan de ernst wordt geclassificeerd
zoals hieronder is aangegeven:
WAARSCHUWING
Met dit teken wordt u
gewaarschuwd voor
de dood of ernstig
letsel.
VOORZICHTIG
Met dit teken wordt
u gewaarschuwd
voor letsel of schade
aan eigendommen.
De op te volgen instructies worden aangeduid
met de volgende symbolen:
Dit symbool verwijst
naar een handeling die
VERBODEN is.
Deze symbolen geven
VERPLICHTE acties aan.
Stroom Toevoer
Binnenunit
Luchtinlaat
Luchtuitlaat
Afstandsbediening
Luchtinlaat
Buitenunit
24
Luchtuitlaat
WAARSCHUWING
Binnenunit En Buitenunit
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik
door personen (kinderen inbegrepen) met
verminderde fysieke, sensorische of mentale
capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij
onder toezicht van of na instructie door een
persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk
is. Pas op, dat kinderen niet met het apparaat
spelen.
Vraag advies aan een geautoriseerde dealer
of gespecialiseerde vakman, wanneer de unit
schoongemaakt, gerepareerd, geïnstalleerd,
verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet
worden. Onjuiste installatie en behandeling
zal lekkage, een elektrische schok of brand tot
gevolg hebben.
Vraag een gekwalificeerde dealer of specialist
voor eventueel te gebruiken koelmiddel.
Het gebruik van koelmiddelen anders dan
aangegeven kan schade aan het product,
ongevallen en letsel veroorzaken, enz.
Installeer de unit niet in een ruimte waar
explosie- of brandgevaar kan ontstaan. Houdt u
zich niet aan deze instructie, dan kan dat brand
tot gevolg hebben.
Steek niet uw vingers of een voorwerp
in de binnen- of buitenunit van de
airconditioner, draaiende delen kunnen
letsel veroorzaken.
Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer, het
zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
Stel het apparaat niet voor lange tijd direct bloot
aan koude lucht. Dit om overmatige afkoeling te
vermijden.
Ga niet op het apparaat zitten of staan,
omdat u per ongeluk zou kunnen vallen.
Stroom Toevoer
VOORZICHTIG
Was de interne unit niet met water, benzeen,
thinner of schuurpoeder om schade en roest
bij de unit te vermijden.
Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor
tere apparatuur, voedsel, dieren, planten,
versieringen of andere objecten. Doet u dit
wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van
de kwaliteit.
Voorkom dat een eventuele brand wordt
aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die
brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat.
Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot
aan de luchtstroming om letsel te voorkomen.
Raak de scherpe aluminiumvin
niet aan; scherpe delen kunnen
blessures veroorzaken.
Schakel de binnenunit niet in wanneer u de
vloer in de was zet. Lucht het vertrek goed
voordat u de unit inschakelt, wanneer u de
vloer in de was hebt gezet.
Installeer de unit niet in ruimten waar een
oliedamp of rook hangt om schade aan de
unit te voorkomen.
Haal de unit niet uit elkaar om schoon te
maken. Hierdoor voorkomt u letsel.
Stap niet op een bank die niet stevig staat. Zo
voorkomt men letsel.
Zet geen vaas of object met water op de
unit. Water kan de unit binnendringen en de
kwaliteit van de isolatie verslechteren. Dit kan
tot een elektrische schok leiden.
Zet niet in de stand KOELEN/DROGEN lange
tijd een raam of deur open.
Voorkom lekkend water door te zorgen dat de
aftapslang:
- Goed aangesloten is,
- Uit de buurt van dakgoten en containers
loopt of,
- Niet ondergedompeld is in water
Na een lange periode van gebruik of ook
gebruik met brandbare apparatuur, moet u de
ruimte goed luchten.
Controleer, wanneer u de apparatuur lange
tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in
goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn
dat de unit niet kan vallen.
Nederlands
Binnenunit En Buitenunit
Veiligheidsmaatregelen
Voorkom oververhitting of
brand, gebruik niet een
snoer waarin wijzigingen
zijn aangebracht of dat
uit meerdere stukken
is samengesteld of een
verlengsnoer of een snoer
van onbekende herkomst.
Om oververhitting, brand of elektrische
schokken te voorkomen:
• Sluit geen andere apparaten aan op
hetzelfde stopcontact.
• Bedien het apparaat niet met natte handen.
• Laat geen knikken in het stroomsnoer
komen.
• Werk niet met de unit en stop deze ook niet
door de stekker in te steken of juist uit te
trekken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet deze
door de fabrikant, een onderhoudsmonteur
of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon
vervangen worden om mogelijk risico te
voorkomen.
U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur
te installeren met een differentieelschakelaar of
een aardlekschakelaar.
Om oververhitting, brand of elektrische
schokken te voorkomen:
• Steek de stekker goed in het stopcontact.
• Men moet het stof op de stekker periodiek
afvegen met een droge doek.
Stop met het gebruiken van het product,
wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt
en haal de stekker uit het stopcontact
of schakel de stroomschakelaar en de
circuitbreker uit.
(Risico op rook/brand/elektrische schok)
Voorbeelden van abnormaliteit/storing
• De ELCB stopt vaak.
• Men merkt een brandgeur op.
• Er wordt een abnormaal geluid of trilling van
de eenheid opgemerkt.
• Er lekt water uit de binnenunit.
• Stroomsnoer of stekker wordt abnormaal heet.
• Ventilatorsnelheid kan niet geregeld worden.
• De eenheid stopt onmiddellijk met werken,
zelfs als deze ingeschakeld is om te werken.
• De ventilator stopt niet, zelfs niet als de
eenheid stopt met werken.
Neem onmiddellijk contact op met uw
plaatselijke leverancier voor onderhoud/
reparatie.
Deze apparatuur moet worden geaard om te
voorkomen dat een elektrische schok of brand
ontstaat.
Voorkom een elektrische schok door het
apparaat uit te schakelen en de stekker uit het
stopcontact te trekken:
- Voordat de apparatuur wordt gereinigd of
nagezien.
- Bij langdurige perioden zonder gebruik of
- Tijdens zware onweersbuien.
Stroom Toevoer
Trek de stekker niet via het snoer uit het
stopcontact, om een elektrische schok te
vermijden.
25
Het gebruik
POWER
(Groen)
TIMER
(Oranje)
Deze indicators worden niet gebruikt.
Indicator
FAN SPEED
Ventilatiesnelheid Selecteren
(Display van de afstandsbediening)
Display van de afstandsbediening
• Op AUTO wordt de snelheid van de
binnenventilator automatisch aangepast, in
overeenstemming met de bedrijfsmodus.
AIR SWING
Voor het verticaal afstellen van
de luchtstroom
(Display van de afstandsbediening)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
• Hiermee houdt u de kamer geventileerd.
• In de stand KOELEN/DROGEN, zwaaien de
jaloezieën automatisch omhoog/omlaag, als
AUTO is ingesteld.
• In de modus VERWARMEN, als AUTO is
ingesteld, is de horizontale luchtspleet op een
vooraf bepaalde positie aangebracht.
• Verplaats de blazer niet met de hand
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
Houd deze toets
ongeveer 10 seconden
ingedrukt, om de
ingestelde temperatuur
in °C of °F te tonen.
RC
RESET
Indrukken om de
standaardinstelling van
de afstandsbediening
te herstellen.
Deze toets wordt in
normaalbedrijf niet
gebruikt.
Knop Auto OFF/ON
AUTO
OFF/ON
26
Wordt gebruikt bij storingen van de afstandsbediening. Het frontpaneel omhoog
brengen:
1. Druk een keer op de knop om het apparaat te gebruiken in de modus AUTO.
2. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, laat de knop
dan los om de krachtige modus KOELEN te gebruiken.
3. Herhaal stap 2. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 2 pieptonen
hoort, laat de knop dan los om de normale modus KOELEN te gebruiken.
4. Herhaal stap 3. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 3 pieptonen
hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus VERWARMEN te gebruiken.
• Nogmaals op de knop drukken om het apparaat uit te schakelen.
De Timer Instellen
AUTO: Voor uw gemak
• Het apparaat kiest elke 10 minuten
een bedrijfsstand, afhankelijk van de
temperatuurinstelling en de kamertemperatuur.
Dag tijdschakeling instelling
Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd
IN of UIT te schakelen.
1
2
VERWARMEN: Genieten van warme lucht
• Het duurt even voordat de eenheid opwarmt.
KOELEN: Genieten van koude lucht
• Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de
hitte buiten te houden en om tijdens het koelen
het energieverbruik te verminderen.
DROGEN: Drogen van de omgeving
• Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid
om zo voor een aangename koeling te zorgen.
QUIET/
POWERFUL
QUIET
Overschakelen tussen rustig
en met kracht
POWERFUL
NORMAL
STIL: Genieten van een stille werking
• Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van
de luchtstroom.
MET KRACHT: Snel temperatuur bereiken
• Deze activiteit stopt automatisch na
20 minuten.
• Kan worden geactiveerd in alle standen en
kan worden uitgeschakeld door de betreffende
knop weer in te drukken.
Voor het horizontaal afstellen van de
luchtstroom
• Handmatig regelbaar.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
3
CANCEL
4
MODE
om naar de
1 Druk op TIMER
timerstand te gaan
• Druk eenmaal in om het beeldscherm
te veranderen van klok (CLOCK) naar
tijdschakeling (TIMER).
• Druk gedurende 4 seconden op de knop
om het display van dagelijkse timer te
wijzigen in wekelijkse timer of omgekeerd.
2 Stel de timer in op
ON of OFF
Voorbeeld:
UIT om 22:00
OFF/ON
3 Stel de tijd in
UP
DOWN
4 Bevestig
• Druk op
CANCEL
SET
om te annuleren.
• Wanneer de ON-timer ingesteld is, start het
apparaat eventueel vroeger dan de actueel
ingestelde tijd, om op tijd de gewenste
temperatuur te bereiken.
• De timer-functie baseert op de, op de
afstandsbediening ingestelde, uurtijd en
wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks
herhaald.
• De timer, die het dichtst bij de actuele tijd
ingesteld is, wordt het eerst geactiveerd.
• Indien de timer handmatig geannuleerd wordt
of na een stroomuitval, kunt u de vorige
programmering herstellen, door op SET te
drukken.
Nederlands
De bedrijfsmodus kiezen
Het gebruik / De Timer Instellen
MODE
Opmerking
Nadat de timer is ingesteld, gaat de TIMERindicator op de binnenunit niet aan, dit
betekent niet dat er sprake van een defect is.
27
De Timer Instellen
Week tijdschakeling (timer) instelling
Huidige timerprogramma controleren
Helpt u energie te sparen, door de mogelijkheid,
per dag t/m 6 programma’s in te stellen.
1. Druk op TIMER
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
SELECT
DOWN
CLOCK
SET
CANCEL
Begint te branden, zodra Timerbedrijf gekozen is
Programmanummer in
een dag (1 ~ 6)
Geeft de gekozen dag aan
Geeft de volgende dag
met timerbedrijf aan
De tijd die gekozen wordt
(stappen van 10 minuten)
UIT-timer
AAN-timer
Dag die ingesteld moet worden
MODE
1. Druk op TIMER
gedurende 4
seconden, om de weergave naar de
wekelijkse timer te wisselen.
UP
of
DOWN
, om uw gewenste
SELECT
3. Druk op
, om uw keuze te bevestigen.
4. "1" begint te knipperen, druk nu op SELECT ,
om programma 1 in te stellen.
OFF/ON
5. Druk op TIMER
, om IN- of UIT-timer te
kiezen.
UP
DOWN
6. Druk op TIMER
of
, om uw gewenste
tijd te kiezen.
Indien u wenst, de timer samen met de door u
gewenste temperatuur in te stellen, druk dan
op
, om de temperatuur te kiezen.
TEMP
SET
7. Druk op
, om programma 1 te bevestigen.
De gekozen dag wordt gekenmerkt met
.
• Na 2 seconden wordt het volgende programma
getoond. Herhaal de stappen 4 t/m 7, om de
programma’s 2 t/m 6 in te stellen.
• Indien, tijdens het instellen van de timer,
gedurende 30 seconden op gee toets gedrukt
SET
wordt gedrukt, of indien op de toets
wordt
gedrukt, wordt de instelling van dat moment
bevestigd en de timerinstelling wordt beëindigd.
28
om de timermodus te
SELECT
om de daginstelling in
openen en druk op
te voeren.
DOWN
UP
2. Druk op TIMER
of
, totdat de gewenste
SELECT
dag getoond wordt, druk op
om uw keuze
te bevestigen.
DOWN
UP
3. Druk op TIMER
of
, om de ingestelde
programma’s te controleren.
Een huidig timerprogramma wijzigen of
een nieuw timerprogramma toevoegen
MODE
1. Druk op TIMER
om de timermodus te
SELECT
openen en druk op
om de daginstelling in
te voeren.
UP
DOWN
2. Druk op TIMER
of
, totdat de door u
gewenste dag getoond wordt.
3. Voer de stappen 4 t/m 7 van de "Wekelijkse
instelling van de timer" uit om het huidige
timerprogramma te wijzigen of een
timerprogramma toe te voegen.
Huidige timerprogramma annuleren
1. Druk op
2. Druk op TIMER
dag te kiezen.
MODE
SELECT
, om naar de dag te gaan.
UP
DOWN
UP
DOWN
2. Druk op TIMER
of
totdat de gewenste
SELECT
dag wordt weergegeven, en druk op
om de
programma-instelling in te voeren.
3. Druk op TIMER
of
, totdat de door u
CANCEL
gewenste dag getoond wordt. Druk op
om
weer te
het programma te annuleren en
gegeven.
De wekelijkse timer uitschakelen/
inschakelen
MODE
CANCEL
• Druk op TIMER
en dan op
om de
instelling van de wekelijkse timer uit te schakelen.
MODE
SET
• Druk op TIMER
en dan op
om de vorige
instelling van de wekelijkse timer in te schakelen.
Opmerking
• De dagelijkse en wekelijkse timer konden
niet tegelijkertijd ingesteld worden.
• Hetzelfde timerprogramma kan niet op
dezelfde dag ingesteld worden.
• Nadat de timer is ingesteld, gaat de TIMERindicator op de binnenunit niet aan, dit
betekent niet dat er sprake van een defect is.
Reinigingsinstructies
Voor optimale prestaties moet het apparaat
regelmatig gereinigd worden. Wanneer de
unit vuil is kan een storing ontstaan en zult u
mogelijk foutcode "H99" te zien krijgen. Vraag
advies aan een officiële dealer.
Binnenunit
Voorpaneel
• Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat reinigt.
• Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe
deel kan letsel veroorzaken.
• Gebruik geen benzeen, verdunner of
schuurpoeder.
• Gebruik alleen zeep ( pH 7) of milde
reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
• Gebruik geen water dat warmer is dan 40 °C.
Luchtfilter
Voorpaneel
Was het voorzichtig af en droog het.
Elke 2 weken
• Was/spoel de filters voorzichtig
met water om schade aan het
oppervlakte van de filters te
voorkomen.
• Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt
van vuur of direct zonlicht.
• Vervang beschadigde filters.
Luchtfilter verwijderen Luchtfilter bevestigen
Verwijder het voorpaneel
2 Verwijderen
1 Optillen
In het apparaat plaatsen
Goed afsluiten
3 Druk op beide
zijden van het
frontpaneel
1 Aan beide
zijden insteken
Voor Seizoensinspectie, Nadat Het Apparaat
Lang Niet In Gebruik Was
• Controleer de inlaat- en uitlaatopeningen op
obstructies.
• Gebruik de AUTO OFF/ON-knop om
de modus KOELEN/VERWARMEN te
selecteren. Na 15 minuten looptijd is het
volgende temperatuurverschil tussen inlaaten uitlaatlucht normaal:
KOELEN: ≥8 °C
2 Sluiten
4 Voor CS-E18PKEA:
Druk in het midden van het frontpaneel
Nederlands
Luchtfilter
Veeg de unit zachtjes af met een
zachte, droge doek.
De Timer Instellen / Reinigingsinstructies
Binnenunit
Aluminium vin
VERWARMEN: ≥14 °C
Bij Langdurige Inactiviteit
• Activeer de modus VERWARMEN gedurende
2~3 uur, om de vochtigheid, die achtergebleven
is in de binnendelen, volkomen te verwijderen.
• Schakel de voeding uit en ontkoppel.
29
Problemen Oplossen
De volgende symptomen geven niet een defect aan.
Symptoom
Oorzaak
Er komt damp uit de binnenunit.
• Condensatie door koelproces.
Tijdens werking klinkt er geluid van stromend water. • Stromend koelmiddel in het apparaat.
De ruimte heeft een vreemde geur.
• Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van
de muur, het tapijt, meubels of kleding.
De binnenventilator stopt af en toe wanneer de
• Zo verdrijft u de omgevingsgeur.
ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch.
Het apparaat begint pas na enkele minuten
• De vertraging dient ter bescherming van de compressor van
vertraging nadat het opnieuw is opgestart.
de unit.
Er komt water/stoom uit de buitenunit.
• In de leidingen vindt condensatie of verdamping plaats.
TIMER-indicator is altijd aan.
• Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks
uitgevoerd.
POWER-indicator knippert in de stand
• De unit staat in de ontdooistand (en AIR SWING
VERWARMEN zonder toevoer van warme lucht
(Luchzwenking) is ingesteld op AUTO).
(en jalouzie isgesloten).
De binnenventilator stopt af en toe tijdens
• Onbedoeld koelen voorkomen.
verwarmen.
De POWER-indicator knippert voordat de unit
• Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor werking
wordt ingeschakeld.
wanneer de ON timer is ingeschakeld.
Krakend geluid tijdens bedrijf.
• Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of
contractie van het apparaat.
Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt.
Symptoom
De stand VERWARMEN/KOELEN werkt niet goed.
Luidruchtig tijdens werking.
Het apparaat werkt niet.
Controleer
• Stel de temperatuur correct in.
• Sluit alle deuren en ramen.
• Maak de filters schoon of vervang ze.
• Verwijder elke obstructie bij de lucht in- en uitlaatopingen.
• Controleer of de unit is geinstalleerd op een helling.
• Sluit het voorpaneel correct.
• Controleer of de stroomonderbreker ontkoppeld is.
• Controleer of de timers zijn ingesteld.
De volgende symptomen geven een storing aan.
Symptoom
Controleer
De unit stopt en de TIMER-indicator knippert.
• Haal met de afstandsbediening de foutcode op, ga als volgt
De afstandsbediening: op het display van de
te werk.
afstandsbediening wordt de indicator OFF (UIT) niet
weergegeven maar wel de modus LED OFF (UIT).
Bedrijfslampje
UIT-controlelampje
Controleer dat de bedrijfs-LED uit is (OFF).
1 Houd CHECK 5 seconden ingedrukt
UP
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
30
TEMP
AC
CHECK
2
MODE
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Druk op TIMER
of
• Als de foutcode en de oorzaak van de storing
kunnen worden vastgesteld, blijft de bedrijfs-LED
branden, maak vervolgens een notitie van de
foutcode.
3 Druk nog een keer gedurende 5 seconden op CHECK
om op te houden met controleren
4 Deel de foutcode mee aan de geautoriseerde
dealer
Informatie
Deze symbolen op de producten,
verpakkingen, en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte
elektrische en elektronische
producten niet met het algemene
huishoudelijke afval gemengd mogen
worden.
Voor een correcte behandeling,
recuperatie en recyclage van oude
producten moeten zij naar de
bevoegde verzamelpunten gebracht
worden in overeenstemming met uw
nationale wetgeving en de Richtlijnen
2002/96/ EC en 2006/66/EC.
Door deze producten correct te
verwijderen draagt u uw steentje bij
tot het beschermen van waardevolle
middelen en tot de preventie van
potentiële negatieve effecten op
de gezondheid van de mens en
op het milieu die anders door een
onvakkundige afvalverwerking zouden
kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het
verzamelen en recycleren van oude
producten, gelieve contact op te
nemen met uw plaatselijke gemeente,
uw afvalverwijderingsdiensten of de
winkel waar u de goederen gekocht
hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering
van dit afval kunnen boetes opgelegd
worden in overeenstemming met de
nationale wetgeving.
Nederlands
SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT EN
TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT
en raadpleeg een bevoegde handelaar, onder de
volgende omstandigheden:
• Een abnormaal lawaai tijdens de werking.
• Water of vreemde deeltjes zijn in de
afstandsbediening binnengedrongen.
• Er lekt water uit de binnenunit.
• De zekering springt regelmatig uit.
• De stroomdraad wordt onnatuurlijk warm.
• De schakelaars of knoppen werken niet zoals
het hoort.
Informatie voor gebruikers met
betrekking tot het verzamelen en
verwijderen van oud apparatuur
Problemen Oplossen / Informatie
OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP
MOET INROEPEN
Voor zakengebruikers in de
Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische
uitrusting wilt vewijderen, neem dan
contact op met uw dealer voor meer
informatie.
[Informatie over de verwijdering in
andere landen buiten de Europese
Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in
de Europese Unie. Indien u wenst
deze producten te verwijderen, neem
dan contact op met uw plaatselijke
autoriteiten of dealer, en vraag
informatie over de correcte wijze om
deze producten te verwijderen.
31
Grazie per aver acquistato un climatizzatore Panasonic.
Istruzioni d’installazione allegate.
Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo
per potervi fare riferimento in futuro.
Le illustrazioni contenute in questo manuale sono riportate esclusivamente a scopo esplicativo e
potrebbero differire dall’apparecchio vero e proprio. I contenuti del presente manuale sono soggetti a
modifica senza preavviso e verranno aggiornati in base alle innovazioni future.
Condizioni operative
Questo condizionatore può essere utilizzato con temperature rientranti nel seguente intervallo.
DBT : Temperatura con bulbo secco
WBT : Temperatura con bulbo bagnato
Interna
Temperatura (°C)
FREDDO
CALDO
32
Max.
Min.
Max.
Min.
DBT
32
16
30
16
Esterna
WBT
23
11
-
DBT
43
-15
24
-15
WBT
26
18
-
Guida rapida
Indice
Telecomando: Operazioni Reliminari
Aprire il coperchio per usare i
pulsanti
OFF
1 Premere
/ ON
CLOCK
Modalità d’uso .....................36-37
UP
DOWN
2 Premere TIMER
o
per
selezionare il giorno corrente
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
3 Premere
SELECT
SET
per confermare
4 Ripetere i punti 2 e 3 pe
impostare l’ora corrente
SET
Impostazione timer ..............37-38
Istruzioni per il lavaggio ............ 39
Soluzione dei problemi ........40-41
Informazioni .............................. 41
CANCEL
2
Precauzioni per la
sicurezza .............................34-35
3
Italiano
Funzionamento di base
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Avviare/arrestare l’apparecchio
• Verificare che l’indicazione OFF sia
come segue:
Per avviare:
POWER
Per arrestare:
2 Selezionare la modalità
desiderata
AUTO
HEAT
DRY
COOL
3 Selezionare la temperatura desiderata
• Gamma di selezione: 16 °C ~ 30 °C.
33
Precauzioni per la sicurezza
Per evitare lesioni personali, lesioni ad altri o
danni alla proprietà, rispettare quanto segue:
In caso di uso scorretto dovuto alla mancata
osservanza delle istruzioni, si possono
provocare iincidenti o danni di varia natura, la
cui gravità è indicata dai seguenti simboli:
Questo simbolo
AVVERTENZA indica un pericolo di
morte o lesioni gravi.
Questo simbolo
indica un rischio
di lesioni o danni
materiali.
ATTENZIONE
Le istruzioni sono classificate in varie tipologie,
contrassegnate dai seguenti simboli:
Questo simbolo indica
un’azione PROIBITA.
Questi simboli indicano
azioni OBBLIGATORIE.
Alimentazione
Ingresso
aria
Unità interna
Uscita aria
Telecomando
Ingresso
aria
Unità esterna
34
Uscita aria
AVVERTENZA
Unità interna e unità esterna
L’uso di questo apparecchio non è destinato
a persone con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte (compresi i bambin i), o
mancanza di esperienza o competenza, a meno
che non siano supervisionate o istruite sull’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile
della loro sicurezza. Fare attenzione che i
bambini non giochino con l’apparecchio.
Per la pulizia delle parti interne, la riparazione,
l’installazione, la rimozione e la reinstallazione
dell’unità, consultare un rivenditore autorizzato
o uno specialista. L’installazione e la
manipolazione sbagliate causeranno perdite,
scosse o incendio.
Consultare un rivenditore autorizzato o uno
specialista per l’uso di qualunque tipo di
refrigerante specificato.
L’uso di un refrigerante diverso da quello
specificato potrebbe causare danni al prodotto,
ustioni e lesioni, ecc.
Non installare l’unità in un ambiente con
atmosfera potenzialmente esplosiva o
infiammabile. La mancata esecuzione di ciò può
causare un incendio.
Non inserire dita o altri oggetti nell’unità
interna o esterna del condizionatore
d’aria, i componenti rotanti possono
provocare lesioni.
Non toccare l’unità esterna durante temporali
con fulmini, ciò potrebbe provocare una scossa
elettrica.
Non esporsi direttamente all’aria fredda per un
periodo di tempo prolungato al fine di evitare un
raffreddamento eccessivo.
Non sedersi o camminare sull’unità, si
può cadere in modo accidentale.
Alimentazione
Il presente apparecchio deve avere la messa
a terra per prevenire scosse o incendio.
Evitare scosse togliendo la corrente e
staccando la spina nei seguenti casi:
- Prima di pulire o eseguire la manutenzione.
- In caso di inutilizzo prolungato
dell’apparecchio, oppure
- Durante attività anomala delle spie luminose.
ATTENZIONE
Non lavare l’unità interna con acqua, benzina,
diluenti o polveri detergenti aggressive al fine
di evitare danni o corrosione all’unità.
Non usare per la conservazione di
attrezzatura di precisione, cibo, animali,
piante, lavori d’arte e altri oggetti. Ciò può
provocare un deterioramento qualitativo, ecc.
Per evitare la propagazione di un incendio,
non utilizzare apparecchi combustibili davanti
alla presa d’aria.
Non esporre piante o animali direttamente al
flusso dell’aria per evitare lesioni, ecc.
Non toccare l’aletta in alluminio
affilata, parti affilate possono
causare delle lesioni.
Non accendere l’unità interna quando si
passa la cera sul pavimento. Dopo tale
operazione, aerare accuratamente la stanza
prima di mettere in funzione l’unità.
Non installare l’unità in aree con presenza di
olio e fumo per prevenire danni all’unità.
Non smontare l’unità per la pulizia al fine di
evitare lesioni.
Quando si pulisce l’unità, non salire su una
panca instabile per evitare lesioni.
Non posizionare un vaso o un contenitore
d’acqua sull’unità. L’acqua può entrare
nell’unità e ridurre l’isolamento. Ciò può
causare uno shock elettrico.
Non aprire la finestra o la porta per un periodo
di tempo prolungato durante il funzionamento
in modalità FREDDO/SECCO.
Evitare perdite d’acqua assicurandosi che il
tubo di scarico sia:
- Collegato correttamente,
- Mantenuto libero da canali di scolo e
contenitori, oppure
- Non immerso in acqua
Dopo un lungo periodo di uso o un utilizzo
con qualsiasi attrezzatura che funziona con
combustibile, areare regolarmente la stanza.
Quando l’apparecchio è stato utilizzato per un
lungo periodo, assicurarsi che la struttura di
sostegno installata non si sia deteriorata, in
modo da evitare la caduta dell’unità.
Italiano
Unità interna e unità esterna
Precauzioni per la sicurezza
Per evitare surriscaldamento
e incendio, non utilizzare
un cavo modificato, un
connettore, una prolunga o
un cavo non specificato.
Per evitare surriscaldamento, incendio o
shock elettrico:
• Non condividere la presa di corrente con alri
apparecchi.
• Non utilizzare con mani bagnate.
• Non piegare eccessivamente il cavo di
alimentazione elettrica.
• Non mettere in funzione o arrestare l’unità
inserendo o tirando la spina di alimentazione.
Se il cavo di alimentazione è stato
danneggiato, rivolgersi al produttore, ad
un centro di assistenza autorizzato o ad un
tecnico qualificato onde evitare rischi.
Per evitare scosse o incendio, si raccomanda
fortemente l’installazione di un salvavita
contro le perdite a terra (ELCB) o un
interruttore differenziale (RCD).
Per evitare surriscaldamento, incendio o
shock elettrico:
• Inserire correttamente la spina di
alimentazione.
• La polvere che si deposita sulla spina di
alimentazione deve essere periodicamente
rimossa con un panno asciutto.
Smettere di usare il prodotto quandosi verifica
un’anormalità/guasto escollegare la spina
dalla presa di corrente o portare l’interruttore
o il salvavita su OFF.
(rischio di fumo/fiamme/scosse elettrice)
Esempi di anormalità/guasto
• L’interruttore differenziale (ELCB) scatta di
frequente.
• Si sente un odore di bruciato.
• Si nota un rumore o vibrazione anormale
dell’unità.
• L’unità interna perde acqua.
• Il cavo o spina di alimentazione si scaldano
in maniera anormale.
• Non è possibile controllare la velocità della
ventola.
• L’unità smette immediatamente di funzionare
quando la si accende.
• La ventola non si ferma neanche se si
interrompe il funzionamento.
Contattare immediatamente il rivenditore
locale per la manutenzione/riparazione.
Alimentazione
Non staccare la spina tirando il cavo al fine di
prevenire uno shock elettrico.
35
Modalità d’uso
POWER
(Verde)
TIMER
(Arancione)
Questi indicatori non vengono utilizzati.
Indicatore
FAN SPEED
Selezione della velocità ventola
(Display telecomando)
• Per la modalità AUTO, la velocità della ventola
interna viene regolata automaticamente in base
alla modalità operativa.
AIR SWING
Display telecomando
Regolazione della direzione del
flusso dell’aria verticale
(Display telecomando)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
• Mantenere l’ambiente ventilato.
• In modalità FREDDO/SECCO, se è impostata
l’opzione AUTO, la griglia per lo spostamento
dell’aria si alzerà/abbasserà automaticamente.
• In modalità CALDO, se è impostata l’opzione
AUTO, la griglia orizzontale per lo spostamento
dell’aria si porta a una posizione predeterminata.
• Non regolare manualmente la direzione delle
alette.
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
Tenere premuto per circa
10 secondi per mostrare
l’impostazione della
temperatura in °C o °F.
RC
RESET
Premere per ripristinare
l’impostazione predefinita
del telecomando.
Da non utilizzare in
operazioni normali.
Tasto Auto OFF/ON
AUTO
OFF/ON
36
Da utilizzare quando il telecomando presenta anomalie di funzionamento.
Sollevare il pannello anteriore:
1. Premere il tasto una volta per usare la modalità AUTO.
2. Premere e tenere premuto il tasto fino a quando non si sente 1 bip, quindi
rilasciare, per usare la modalità FREDDO forzato.
3. Ripetere il punto 2. Premere e tenere premuto il tasto fino a quando non si
sentono 2 bip, quindi rilasciare per usare la modalità FREDDO normale.
4. Ripetere il punto 3. Premere e tenere premuto il tasto fino a quando non si
sentono 3 bip, quindi rilasciare per usare la modalità CALDO forzato.
• Premere nuovamente il tasto per spegnere.
Impostazione timer
AUTO : Per la propria comodità
• L’unità seleziona la modalità operativa ogni
10 minuti sulla base dell’impostazione della
temperatura e della temperatura ambiente.
Impostazioni del timer giornaliero
Per accendere o spegnere l’unità a un’ora
prestabilita.
1
2
SECCO : Per deumidificare l’ambiente
• La ventola dell’unità opera a bassa velocità, al
fine di eseguire l’operazione di raffreddamento
in maniera molto delicata.
QUIET/
POWERFUL
Per alternare tra il livello
silenzioso e potente
OFF/ON
SELECT
SET
3
CANCEL
4
DOWN
CLOCK
CALDO : Per godere dell’aria calda
• L’unità richiede un po’ di tempo per riscaldarsi.
FREDDO : Per godere dell’aria fresca
• Per risparmiare energia mentre il
condizionatore è in modalità FREDDO,
utilizzare delle tende per impedire l’ingresso di
calore e della luce solare.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
MODE
per accedere alla
1 Premere il TIMER
modalità di timer
• Premere una volta per cambiare il display
da CLOCK a Timer e vice versa.
• Premere per 4 secondi per passare dalla
visualizzazione del timer giornaliero al
timer settimanale o viceversa.
Esempio:
2 Selezionare
l’accensione (ON) o OFF alle 22:00
lo spegnimento (OFF) OFF/ON
del timer
3 Impostazione timer
UP
DOWN
QUIET
POWERFUL
NORMAL
SILENZIOSO: Per godere di un
funzionamento silenzioso
• Questa operazione riduce il rumore del flusso
d’aria dell’unità.
POTENTE: Per raggiungere rapidamente la
temperatura
• Questa funzione si arresterà automaticamente
dopo 20 minuti.
• Può essere attivato in qualsiasi modalità e
può essere annullato premendo nuovamente il
tasto corrispondente.
Per regolare la direzione del flusso
dell’aria orizzontale
• Regolabile manualmente.
4 Confermare
• Per annullare, premere
SET
CANCEL
.
• Quando il timer è impostato su ON, l’unità
può iniziare l’operazione in anticipo sul tempo
programmato, in modo che raggiunga la
temperatura desiderata in modo puntuale.
• Il funzionamento del timer si basa sull’orario
impostato sul telecomando e si ripete
quotidianamente una volta impostato.
• Il timer programmato all’ora che si avvicina di
più a quella corrente, sarà attivato per primo.
• Se il timer viene annullato manualmente o
si verifica un’interruzione di alimentazione,
è possibile ripristinare le impostazioni
precedenti premendo SET .
Italiano
Per selezionare la modalità
operativa
Modalità d’uso / Impostazione timer
MODE
Nota:
Una volta impostato il timer, l’indicatore
TIMER dell’unità interna non si accende.
Ciò non implica un malfunzionamento.
37
Impostazione timer
Impostazioni del timer settimanale
Favorisce il risparmio energetico impostando fino
a 6 programmi per ciascun dato giorno.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
SELECT
DOWN
OFF/ON
CLOCK
SET
CANCEL
Si illumina se si seleziona la funzione di Timer
Numero del programma in
un giorno (1 ~ 6)
Indica il giorno
selezionato
Indica il giorno successivo
per il funzionamento del
timer
Selezionare l’ora (ad
incrementi di 10 minuti)
OFF Timer
ON Timer
Giorno da selezionare
Per controllare il programma timer
corrente
MODE
1. Premere TIMER
per accedere alla
SELECT
modalità timer e premere
per accedere
all’impostazione del giorno.
DOWN
UP
2. Premere il TIMER
o
fino a che non viene
SELECT
visualizzato il giorno desiderato, premere
per confermare la selezione.
DOWN
UP
3. Premere il TIMER
o
per controllare i
programmi impostati.
Per modificare il programma timer
corrente o aggiungere il nuovo
programma timer
MODE
1. Premere TIMER
per accedere alla
SELECT
modalità timer e premere
per accedere
all’impostazione del giorno.
UP
MODE
1. Premere il TIMER
per 4 secondi in
modo da modificare il display passando al
timer giornaliero.
DOWN
2. Premere il TIMER
o
fino a quando non
viene mostrato il giorno desiderato.
3. Eseguire i punti da 4 a 7 di “Impostazione del
timer settimanale” per modificare il programma
timer corrente, o aggiungere un programma timer.
Per annullare il programma timer corrente
SELECT
UP
2. Premere il TIMER
giorno desiderato.
o
DOWN
per scegliere il
SELECT
per confermare la scelta.
3. Premere
4. “1” lampeggerà, premere SELECT per impostare
il programma 1. OFF/ON
5. Premere il TIMER
per selezionare il
timer ON oppure quello OFF.
UP
DOWN
6. Premere il TIMER
o
per scegliere
l’ora desiderata.
Se si desidera eseguire contemporaneamente
l’impostazione del timer e della temperatura
desiderata, premere
per selezionare la
TEMP
temperatura.
SET
7. Premere
per confermare il programma 1. Il
giorno selezionato sarà evidenziato con
.
• Dopo 2 secondi, il display passerà al
programma successivo. Ripetere i punti dal 4 al
7 per impostare i programmi dal 2 al 6.
• Durante l’impostazione del timer, se non si
preme alcun tasto entro 30 secondi o se si
SET
, sarà confermata l’impostazione di
preme
quel momento e la procedura di configurazione
del timer termina.
38
1. Premere
per accedere al giorno.
DOWN
UP
2. Premere TIMER
o
finché non vieneSELECT
visualizzato il giorno desiderato, premere
per accedere all’impostazione del programma.
UP
DOWN
3. Premere il TIMER
o
fino a quando nonCANCEL
viene mostrato il giorno desiderato. Premere
per annullare il programma e
scomparirà.
Per disattivare/attivare il timer settimanale
• Per disabilitare l’impostazione timer settimanale,
CANCEL
MODE
premere TIMER
, poi premere
.
• Per attivare l’impostazione timer
settimanale
MODE
SET
precedente, premere TIMER
, poi premere .
Nota
• I timer giornalieri e settimanali non possono
essere impostati contemporaneamente.
• Lo stesso programma per il timer non può
essere impostato nello stesso giorno.
• Una volta impostato il timer, l’indicatore
TIMER dell’unità interna non si accende.
Ciò non implica un malfunzionamento.
Istruzioni per il lavaggio
Per assicurare una performance ottimale
dell’unità, la pulizia deve essere eseguita
a intervalli regolari. Una unità sporca può
causare malfunzionamento e può essere
visualizzato il codice di errore “H99”
Consultare un rinvenitore autorizzato.
• Spegnere l’apparecchio e staccare la spina
prima di pulirlo.
• Non toccare l’aletta in alluminio, le parti affiliate
potrebbero causare lesioni.
• Non lavare l’apparecchio con benzina, solventi o
polveri abrasive.
• Impiegare esclusivamente saponi o detergenti
neutri per la casa ( pH 7).
• Non usare acqua ad una temperatura superiore
a 40 °C.
Pannello anteriore
Aletta in alluminio
Filtro dell’aria
Filtro dell’aria
Asciugare l’apparecchio con un
panno morbido e asciutto.
Pannello anteriore
Lavare delicatamente ed asciugare.
Ogni 2 settimane
• Lavare/risciacquare delicatamente
i filtri con acqua al fine di evitare
danni alla loro superficie.
• Asciugare accuratamente i filtri all’ombra,
lontano da fiamme o dalla luce diretta del sole.
• Sostituire i filtri danneggiati.
Togliere il filtro dell’aria Fissare il filtro dell’aria
Rimuovere il pannello anteriore
Italiano
Unità interna
Unità interna
1 Sollevare
Inserire nell’unità
Chiuderlo saldamente
3 Premere sulle
estremità del
pannello
anteriore
1 Inserire ad
entrambi i lati
Per l’ispezione stagionale dopo un periodo
di inattività prolungato
• Nessuna ostruzione alle bocchette di ingresso
ed uscita dell’aria.
• Usare il tasto OFF/ON automatico per
selezionare il funzionamento FREDDO/
CALDO. Dopo 15 minuti dal funzionamento,
è normale avere la seguente differenza di
temperatura tra le bocchette di entrata e di
uscita dell’aria:
FREDDO: ≥8 °C
2 Chiuderlo
4 Per CS-E18PKEA:
Premere al centro del pannello anteriore.
CALDO: ≥14 °C
Impostazione timer / Istruzioni per il lavaggio
2 Estrarre
Prima di lunghi periodi di inattività
• Attivare la modalità di CALDO per 2~3 ore, per
eliminare completamente l’umidità rimasta nei
componenti interni.
• Spegnere l’apparecchio e scollegare il cavo di
alimentazione.
39
Soluzione dei problemi
Le condizioni seguenti indicano un guasto.
Condizione
Causa
Sembra che dall’unità interna fuoriesca della nebbia. • Effetto di condensa dovuto al processo di raffreddamento.
• Flusso del refrigerante all’interno dell’unità.
Rumore di acqua durante il funzionamento.
L’ambiente ha un odore particolare.
• Può essere dovuto a un odore di umido proveniente dai muri,
ai tappeti, dai mobili o dagli indumenti presenti nella stanza.
La ventola interna si arresta di tanto in tanto
• Ciò consente di eliminare gli odori circostanti.
quando si imposta la modalità di regolazione
automatica della velocità della ventola.
L’operazione è ritardata di qualche minuto dopo il riavvio. • Il ritardo è una protezione del compressore dell’apparecchio.
Dall’unità esterna fuoriesce acqua/vapore.
• Condensa o evaporazione nei condotti.
L’indicatore TIMER rimane sempre acceso.
• L’impostazione Timer si ripete quotidianamente una volta
impostata.
La spia POWER lampeggia durante la modalità
• L’unità è in modalità di sbrinamento (e l’ALETTA DELL’ARIA è
CALDO mentre l’aria fornita non è più calda (e la
impostata su AUTO).
griglia è chiusa).
La ventola interna si arresta di tanto in tanto
• Funzionalità studiata per evitare un effetto di raffreddamento
quando si imposta la modalità riscaldamento.
non intenzionale.
L’indicatore POWER lampeggia prima che si
• Si tratta di un passo preliminare in vista del funzionamento
accenda l’unità.
quando si imposta il timer di accensione.
Rumori di urti durante il funzionamento.
• I cambiamenti di temperatura causano l’espansione/
contrazione dell’unità.
Eseguire i controlli seguenti prima di rivolgersi all’assistenza.
Condizione
Controllare
La modalità CALDO/FREDDO non funziona in
maniera efficiente.
Rumore durante il funzionamento.
L’apparecchio non funziona.
• Impostare la temperatura corretta.
• Chiudere tutte le porte e finestre.
• Pulire o sostituire i filtri.
• Eliminare le eventuali ostruzioni alle bocchette di ingresso ed
uscita dell’aria.
• Verificare che l’unità sia stata installata in maniera inclinata.
• Chiudere correttamente il pannello anteriore.
• Verificare se è si è attivato l’interruttore di circuito.
• Verificare se sono stati impostati i timer.
I sintomi seguenti indicano un malfunzionamento.
Condizione
L’unità si arresta e l’indicatore TIMER lampeggia.
Sul telecomando, la spia OFF non si accende
sul display del telecomando ma il LED di
funzionamento è OFF.
Controllare
• Usare il telecomando per vedere il codice di errore, nel
seguente modo.
Assicurarsi che il LED di funzionamento sia OFF.
LED di funzionamento
Indicatore OFF
1 Premere CHECK per 5 secondi
UP
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
CANCEL
40
TEMP
AC
CHECK
2
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Premere TIMER
o
• Se il codice di errore o l’anomalia possono essere
identificati, il LED di funzionamento sarà sempre
ON, allora annotare il codice di errore.
OFF / ON
3 Premere nuovamente CHECK per 5 secondi per uscire
dal controllo
4 Comunicare il codice di errore al rivenditore
autorizzato
Informazioni
Informazioni per gli utenti sulla
raccolta e l’eliminazione di vecchie
apparecchiature
Questi simboli sui prodotti,
sull’imballaggio, e/o sulle
documentazioni o manuali
accompagnanti i prodotti indicano che
i prodotti elettrici ed elettronici usati
non devono essere buttati nei rifiuti
domestici generici.
Per un adeguato trattamento,
recupero e riciclaggio di vecchi
prodotti, vi preghiamo di portarli negli
appositi punti di raccolta, secondo la
legislazione vigente nel vostro Paese e
le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi
prodotti, contribuirete a salvare
importanti risorse e ad evitare i
potenziali effetti negativi sulla salute
umana e sull’ambiente che altrimenti
potrebbero verificarsi in seguito ad un
trattamento inappropriato dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta
e sul riciclaggio di vecchi prodotti,
vi preghiamo di contattare il vostro
comune, i vostri operatori per lo
smaltimento dei rifiuti o il punto vendita
dove avete acquistato gli articoli.
Sono previste e potrebbero essere
applicate sanzioni qualora questi
rifiuti non siano stati smaltiti in
modo corretto ed in accordo con la
legislazione nazionale.
Per utenti commerciali nell’Unione
Europea
Se desiderate eliminare
apparecchiature elettriche ed
elettroniche, vi preghiamo di
contattare il vostro commerciante od il
fornitore per maggiori informazioni.
[Informazioni sullo smaltimento
rifiuti in altri Paesi fuori dall’Unione
Europea]
Questi simboli sono validi solo
all’interno dell’Unione Europea. Se
desiderate smaltire questi articoli,
vi preghiamo di contattare le autorità
locali od il rivenditore ed informarvi
sulle modalità per un corretto
smaltimento.
Italiano
TOGLIERE LA CORRENTE E STACCARE
LA SPINA, quindi consultare un rivenditore
autorizzato in base alle seguenti condizioni:
• Durante il funzionamento si sentono rumori
anomali.
• Penetrazione di acqua o di corpi estranei nel
telecomando.
• L’unità interna perde acqua.
• L’interruttore salvavita scatta frequentemente.
• Il cavo di alimentazione su surriscalda in modo
anomalo.
• Funzionamento anomalo di interruttori o
pulsanti.
Soluzione dei problemi / Informazioni
FUNZIONAMENTO ANOMALO
41
Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός Κλιματιστικού Panasonic.
Οι οδηγίες εγκατάστασης επισυνάπτονται.
Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις
για μελλοντική αναφορά.
Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό είναι μόνο για επεξήγηση και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική
μονάδα. Υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση για μελλοντική βελτίωση.
Συνθήκες λειτουργίας
Χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό στα παρακάτω εύρη θερμοκρασιών.
DBT: Θερμοκρασία ξηρού βολβού
WBT: Θερμοκρασία υγρού βολβού
Μέσα
Θερμοκρασία (°C)
ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
42
Μέγ.
Ελάχ.
Μέγ.
Ελάχ.
DBT
32
16
30
16
Έξω
WBT
23
11
-
DBT
43
-15
24
-15
WBT
26
18
-
Σύντομος οδηγός
Πινακας περιεχομενων
Προετοιμασία τηλεχειριστήριου
Ανοίξτε το κάλυμμα για να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
CLOCK
OF
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
1 Πατήστε
DOWN
UP
2 Πατήστε τον
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
ή
για να επιλέξετε την τρέχουσα
ημέρα
F / ON
SET
SELECT
SET
CANCEL
2
3
Προφυλαξεις ασφαλειας ......44-45
Τρόπος χρήσης ...................46-47
Για να ρυθμισετε το
χρονοδιακοπτη ....................47-48
Οδηγιες πλυσιματος ................. 49
3 Πατήστε
για να
επιβεβαιώσετε
Αντιμετωπιση
προβληματων ......................50-51
4 Επαναλάβατε τα βήματα 2
έως 3 για να ρυθμίσετε την
τρέχουσα ώρα
Πληροφοριες............................. 51
Βασική λειτουργία
OFF / ON
OFF/ON
SELECT
DOWN
CLOCK
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
Ελληνικα
TIMER/CLOCK
MODE
UP
RESET
1 Ξεκινήστε/σταματήστε τη λειτουργία
• Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η
ένδειξη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ είναι
η ακόλουθη:
POWER
Για να ξεκινήσει
να λειτουργεί:
Για να σταματήσει
να λειτουργεί:
2 Επιλέξτε την κατάσταση
λειτουργίας που επιθυμείτε
AUTO
HEAT
DRY
COOL
3 Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία
• Εύρος επιλογής: 16 °C ~ 30 °C.
43
Προφυλαξεις ασφαλειας
Για να προληφθεί προσωπικός τραυματισμός,
τραυματισμός τρίτων ή ιδιοκτησίας,
παρακαλείστε να συμμορφωθείτε με τα
επόμενα:
Η λανθασμένη λειτουργία εξαιτίας της αποτυχίας
σας να ακολουθήσετε τις οδηγίες μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά, η σοβαρότητα
των οποίων κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τα
παρακάτω:
Αυτό το σήμα
προειδοποιεί για
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
Αυτό το σήμα
προειδοποιεί
για τραυματισμό
ή ζημιά σε
περιουσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν
κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω
σύμβολα:
Αυτό το σύμβολο
δηλώνει μια ενέργεια που
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
Τα εν λόγω σύμβολα
υποδηλώνουν
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ενέργειες.
Τροφοδοσία
Είσοδος
αέρα
Εσωτερική
μονάδα
Έξοδος
αέρα
Τηλεχειριστήριο
Είσοδος
αέρα
Εξωτερική μονάδα
44
Έξοδος
αέρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εσωτερικη μοναδα και εξωτερικη μοναδα
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με μειωμένες φυσικές, ή νοητικές ικανότητες, ή
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν βρίσκονται
υπό επιτήρηση ή τους παρέχονται οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ειδικό για
να καθαρίσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα, να
επισκευάσετε, να εγκαταστήσετε, να αφαιρέσετε
και να επανεγκαταστήσετε τη μονάδα.
Ακατάλληλη εγκατάσταση και ο ακατάλληλος
χειρισμός θα προκαλέσουν διαρροή,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Επιβεβαιώστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ή ειδικό τη χρήση του καθορισμένου τύπου
ψυκτικού.
Η χρήση άλλου ψυκτικού από τον καθορισμένο
τύπο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, τραυματισμό κλπ.
Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε πιθανά εκρηκτική
ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Εφόσον αυτό δεν
γίνει, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ατύχημα
πυρκαγιάς.
Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα
αντικείμενα μέσα στην εσωτερική ή την
εξωτερική μονάδα του κλιματισμού,
τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό.
Μην αγγίζετε την εξωτερική μονάδα κατά τη
διάρκεια του φωτισμού, μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Μην εκτίθεστε άμεσα στον κρύο αέρα για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα προς αποφυγή
υπερβολικής ψύξης.
Μη κάθεστε και μην βαδίζετε πάνω στη
μονάδα γιατί μπορεί να πέσετε.
Τροφοδοσία
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με νερό,
βενζίνη, διαλυτικά ή σκόνες καθαρισμού προς
αποφυγή πρόκλησης φθοράς ή διάβρωσης στη
μονάδα.
Να μην χρησιμοποιείται για τη συντήρηση
εξοπλισμού ακριβείας, τροφίμων, ζώων, φυτών,
έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων. Υπάρχει
ενδεχόμενο αλλοίωσης της ποιότητας, κ.λπ.
Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που περιέχει καύσιμα
μπροστά από την έξοδο της ροής του αέρα ώστε να
αποφύγετε την εξάπλωση πυρκαγιάς.
Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση φυτών ή
κατοικίδιων στη ροή του αέρα προς αποφυγή
τραυματισμού κ.λπ.
Μην αγγίζετε το κοφτερό αλουμινένιο
πτερύγιο, τα κοφτερά μέρη μπορεί να σας
τραυματίσουν.
Μην ανάβετε την εσωτερική μονάδα όταν κάνετε
παρκέ στο πάτωμα. Μετά την επάλειψη με κερί
αερίστε κατάλληλα το δωμάτιο πριν να θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα.
Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους με λάδια και
καπνούς προς αποφυγή φθοράς της μονάδας.
Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα για λόγους
καθαρισμού προς αποφυγή τραυματισμού.
Μην πατάτε πάνω σε ασταθή πάγκο όταν
καθαρίζετε τη μονάδα προς αποφυγή
τραυματισμού.
Μην τοποθετείτε βάζα ή δοχεία νερού πάνω στη
μονάδα. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη μονάδα
και να υποβαθμίσει τη μόνωση. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε ανοικτό το παράθυρο ή την πόρτα
για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τον τρόπο
λειτουργίας ΨΥΞΗ/ΑΦYΓΡΑΝΣΗ.
Είναι δυνατή η αποφυγή της διαρροής νερού
εξασφαλίζοντας ότι ο σωλήνας αποστράγγισης:
- έχει τοποθετηθεί σωστά,
- βρίσκεται μακριά από αποχετεύσεις και δοχεία, ή
- δεν έχει βυθιστεί σε νερό
Μετά από παρατεταμένη χρήση ή από χρήση με
εύφλεκτο εξοπλισμό, εξαερίζετε τον χώρο τακτικά.
Μετά από μακροχρόνια περίοδο χρήσης,
βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο εγκατάστασης δεν
είναι φθαρμένο ώστε να αποφευχθεί η πτώση της
μονάδας.
Ελληνικα
Εσωτερικη μοναδα και εξωτερικη μοναδα
Προφυλαξεις ασφαλειας
Μη χρησιμοποιείτε
τροποποιημένα καλώδια,
συνδεδεμένα καλώδια,
επεκτάσεις καλωδίων ή μη
καθορισμένα καλώδια για
πρόληψη υπερθέρμανσης ή
πυρκαγιάς.
Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας:
• Δεν πρέπει να μοιράζεται την ίδια πρίζα ρεύματος
με άλλες συσκευές.
• Μην χειρίζεστε το συσκευή με βρεγμένα χέρια.
• Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μη θέτετε σε λειτουργία και μη σταματάτε τη
μονάδα βάζοντας ή βγάζοντας το βύσμα του
ρεύματος.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένους
τεχνικούς για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
Συνιστάται θερμά να εγκατασταθεί με Διακόπτη
Κυκλώματος Διαρροής της Γείωσης (ELCB:=
Earth Leakage Circuit Breaker) ή με Διάταξη
Προστασίας Ρεύματος Διαρροής (RCD:= Residual
Current Device) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας:
• Εισαγάγετε το βύσμα του ρεύματος σωστά.
• Η σκόνη πάνω στο βύσμα του ρεύματος θα
πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα στεγνό πανί.
Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος αν παρουσιαστεί
οποιαδήποτε ανωμαλία/βλάβη και αποσυνδέστε
το βύσμα του ρεύματος ή κλείστε το διακόπτη
τροφοδοσίας και το διακόπτη ρεύματος.
(Κίνδυνος καπνού/πυρκαγιάς/ηλεκτροπληξίας)
Παραδείγματα ανωμαλίας/βλάβης
• Ο ELCB ενεργοποιείται συχνά.
• Παρατηρείται μυρωδιά καμένου.
• Παρατηρείται μη φυσιολογικός θόρυβος ή δόνηση
της μονάδας.
• Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική
μονάδα.
• Το καλώδιο ή το βύσμα ρεύματος είναι υπερβολικά
ζεστό.
• Δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της ταχύτητας του
ανεμιστήρα.
• Η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται αμέσως,
ακόμη και αν έχει τεθεί σε λειτουργία.
• Ο ανεμιστήρας δεν σταματάει ακόμη και αν έχει
διακοπεί η λειτουργία.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό αντιπρόσωπο
για συντήρηση/επισκευή.
Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι γειωμένος
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας διακόπτετε την
παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το βύσμα:
- Πριν τον καθαρισμό ή το σέρβις,
- Όταν δεν γίνεται χρήση του για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, ή
- Σε περίπτωση μη κανονικής δραστηριότητας με
παρουσία ισχυρών σπινθήρων.
Τροφοδοσία
Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το
βύσμα προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
45
Τρόπος χρήσης
POWER
ȆȡȐıȚȞȠ
TIMER
(ȆȠȡIJȠțĮȜȩȤȡȠȣȢ
ȅȚİȞȜȩȖȦįİȓțIJİȢįİȞȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
Δείκτης
FAN SPEED
Για να επιλεξετε ταχυτητα
ανεμιστηρα
(Οθόνη Τηλεχειριστηρίου)
Οθόνη Τηλεχειριστηρίου
• Για τον ΑΥΤΟΜΑΤΟ τρόπο λειτουργίας, η
ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα ρυθμίζεται
αυτόματα σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας.
AIR SWING
Για να προσαρμοσετε την
κατακορυφη κατευθυνση ροης
του αερα
(Οθόνη Τηλεχειριστηρίου)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
• Διατηρεί το δωμάτιο αερισμένο.
• Στη λειτουργία ΨΥΞΗ/ΑΦYΓΡΑΝΣΗ, εφόσον
έχει ρυθμιστεί ο αυτόματος τρόπος λειτουργίας
(AUTO), οι περσίδες αιωρούνται πάνω/κάτω
αυτόματα.
• Στον τρόπο λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ, εφόσον
έχει ρυθμιστεί ο αυτόματος τρόπος λειτουργίας
(AUTO), η οριζόντια περσίδα σταθεροποιείται σε
προκαθορισμένη θέση.
• Μην ρυθμίζετε με το χέρι την περσίδα.
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο το για περίπου
10 δευτερόλεπτα για να
δείξετε τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας σε °C ή °F.
RC
RESET
Πατήστε για να
ανακτήσετε την
προκαθορισμένη
ρύθμιση του
τηλεχειριστηρίου.
Δεν χρησιμοποιείται σε
κανονικές λειτουργίες.
Κουμπί auto OFF/ON
AUTO
OFF/ON
46
Χρησιμοποιείται, όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά. Σηκώστε τον
μπροστινό πίνακα:
1. Πατήστε το κουμπί μια φορά για αυτόματη λειτουργία (AUTO).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου να ακούσετε 1 μπιπ, στη
συνέχεια αφήστε το για να κάνετε χρήση της αναγκαστικής λειτουργίας ΨΥΞΗ.
3. Επανάληψη του βήματος 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου
να ακούσετε 2 μπιπ, στη συνέχεια αφήστε το για να κάνετε χρήση της κανονικής
λειτουργίας ΨΥΞΗ.
4. Επανάληψη του βήματος 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως
ότου να ακούσετε 3 μπιπ, στη συνέχεια αφήστε το για να κάνετε χρήση της
αναγκαστικής λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
• Πατήστε ξανά το κουμπί για απενεργοποίηση.
Για να ρυθμισετε το χρονοδιακοπτη
MODE
Για την επιλογή του τρόπου
λειτουργίας
AUTO: Για μεγαλυτερη ευκολια
• Η μονάδα επιλέγει τρόπο λειτουργίας κάθε
10 λεπτά σύμφωνα με τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας και τη θερμοκρασία δωματίου.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Για να απολαμβανετε ζεστο αερα
• Η μονάδα χρειάζεται λίγο χρόνο για να ζεσταθεί.
ΨΥΞΗ: Για να απολαμβανετε κρυο αερα
• Χρησιμοποιήστε κουρτίνες για να
παρεμποδίσετε το ηλιακό φως και την εξωτερική
θερμότητα να μειώσουν τη κατανάλωση ισχύος
κατά τον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗΣ.
ΑΦYΓΡΑΝΣΗ: Για την αφυγρανση του
περιβαλλοντοσ χωρου
• Η μονάδα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα
ανεμιστήρα ώστε να δώσει μια απαλή
λειτουργία ψύξης.
QUIET/
POWERFUL
Για την εναλλαγη μεταξυ
ήσυχη και ισχυρή
Ένδειξη ημερήσιου
προγραμματισμού χρονοδιακόπτη
Για να ενεργοποιήσετε (ON) ή να απενεργοποιήσετε
(OFF) τη συσκευή σε ένα προρρυθμισμένο χρόνο.
1
2
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
SELECT
DOWN
CLOCK
SET
3
CANCEL
4
MODE
για να
1 Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
ρυθμίσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη
• Πιέστε μιά φορά για να αλλάξετε
την ένδειξη από CLOCK σε Timer
(χρονοδιακόπτη) ή αντίστροφα.
• Πατήστε για περισσότερο από
4 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την
απεικόνιση από εκείνη του ημερήσιου
χρονοδιακόπτη σε εκείνη του εβδομαδιαίου
χρονοδιακόπτη ή αντίστροφα.
2 Επιλέξτε το
χρονοδιακόπτη ON
ή OFF
Παράδειγμα:
Απενεργοποίηση
(OFF) στις 22:00 μμ
OFF/ON
NORMAL
ΑΘΟΡΥΒΗ: Για να απολαμβανετε αθορυβη
λειτουργια
• Η λειτουργία αυτή μειώνει τον θόρυβο της ροής
του αέρα.
ΙΣΧΥΡΗ: Για να επιτυγχανεται γρηγορα η
θερμοκρασια
• Η λειτουργία αυτή θα σταματήσει αυτόματα
μετά από 20 λεπτά.
• Μπορεί να ενεργοποιηθεί σε όλους τους
τρόπους λειτουργίας και μπορεί να ακυρωθεί
πατώντας ξανά το αντίστοιχο κουμπί.
Για να προσαρμόσετε την οριζόντια
κατεύθυνση της ροής του αέρα
• Μπορεί να ρυθμιστεί με το
χέρι.
3 Ρυθμίστε τον χρόνο
UP
DOWN
4 Επιβεβαιώστε
• Για ακύρωση, πατήστε
SET
CANCEL
.
• Όταν ο διακόπτης ενεργοποιηθεί (θέση ON), η
μονάδα μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από τον
χρόνο ρύθμισης έτσι ώστε να επιτευχθεί έγκαιρα
η επιθυμητή θερμοκρασία.
• Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη βασίζεται στο
ρολόι που ρυθμίζεται στο τηλεχειριστήριο και
επαναλαμβάνεται καθημερινά από τη στιγμή που
θα ρυθμιστεί.
• Πρώτα θα ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης που
βρίσκεται πιο κοντά στον τρέχοντα χρόνο.
• Αν ο χρονοδιακόπτης ακυρωθεί με το χέρι ή λόγω
διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανακτήσετε την
προηγούμενη ρύθμιση πατώντας SET .
Σημείωση
Ελληνικα
POWERFUL
Αφότου έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, δεν
ενεργοποιείται η ένδειξη του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ στην
εσωτερική μονάδα, δεν υποδηλώνει κακή λειτουργία.
Τρόπος χρήσης / Για να ρυθμισετε το χρονοδιακοπτη
QUIET
47
Για να ρυθμισετε το χρονοδιακοπτη
Ρύθμιση βδομαδαίου προγραμματισμού
χρονοδιακόπτη
Προωθεί εξοικονόμηση ενέργειας επιτρέποντάς σας
να ρυθμίσετε έως και 6 προγράμματα σε οποιαδήποτε
δοθείσα ημέρα.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
CANCEL
Ανάβει εφόσον επιλογή η λειτουργία χρονοδιακόπτη
Αριθμός προγράμματος σε μια
μέρα (1 ~ 6)
Δείχνει την επιλεγείσα ημέρα
Δείχνει την επόμενη ημέρα
λειτουργίας του χρονοδιακόπτη
Παραμένει να επιλεχτεί η ώρα
(βήμα των 10 λεπτών)
OFF Timer
ON Timer
Παραμένει να επιλεχτεί η μέρα
MODE
1. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
για
4 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τον τρόπο
εμφάνισης σε εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.
Έλεγχος του τρέχοντος προγράμματος του
χρονοδιακόπτη
MODE
1. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
για να ρυθμίσετε
SELECT
τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη και πατήστε
για να
ρυθμίσετε την ημέρα.
DOWN
UP
έως ότου να
2. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ή
SELECT
εμφανιστεί η ημέρα που επιθυμείτε, πατήστε
για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. UP DOWN
για να ελέγξετε
3. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ή
τα προγράμματα που έχετε ρυθμίσει.
Για τροποποίηση του τρέχοντος προγράμματος
χρονοδιακόπτη ή την προσθήκη ενός
καινούριου προγράμματος χρονοδιακόπτη
MODE
1. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
για να ρυθμίσετε
SELECT
τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη και πατήστε
για να
ρυθμίσετε την ημέρα.
UP
DOWN
2. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ή
έως ότου να
εμφανιστεί η ημέρα που επιθυμείτε.
3. Εκτελέστε τα βήματα 4 έως 7 της "Εβδομαδιαίας
ρύθμισης χρονοδιακόπτη" για να τροποποιήσετε το
τρέχον πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη ή να προσθέσετε
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρονοδιακόπτη.
Έλεγχος του τρέχοντος προγράμματος του
χρονοδιακόπτη
1. Πατήστε
SELECT
για να εισάγετε την ημέρα.
2. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
UP
ή
DOWN
έως ότου
SELECT
UP
2. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
ή
επιλέξετε την ημέρα που επιθυμείτε.
DOWN
για να
SELECT
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Πατήστε
4. Η ένδειξη "1" θα αναβοσβήνει, πατήστε SELECT για να
ρυθμίσετε το πρόγραμμα 1.
OFF/ON
για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του χρονοδιακόπτη.
UP
DOWN
6. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
ή
για να
επιλέξετε τον χρόνο που επιθυμείτε.
Αν θέλετε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη μαζί με
την επιθυμητή σας θερμοκρασία, πατήστε
για
TEMP
να επιλέξετε τη θερμοκρασία.
SET
για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα 1.
7. Πατήστε
Η επιλεγείσα ημέρα θα επισημανθεί με το
.
• Μετά από 2 δευτερόλεπτα, θα απεικονιστεί το επόμενο
πρόγραμμα. Επαναλάβατε τα βήματα 4 έως 7 για να
ρυθμίσετε τα προγράμματα 2 έως 6.
• Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης χρονοδιακόπτη αν δεν
πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ή
SET
αν πατηθεί το κουμπί , η ρύθμιση αυτής της στιγμής
επιβεβαιώνεται και η ρύθμιση έχει τελειώσει.
48
εμφανιστεί η επιθυμητή σας ημέρα, πατήστε
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του προγράμματος.
UP
για να
DOWN
3. Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ή
έως ότου να
CANCEL
εμφανιστεί η ημέρα που επιθυμείτε. Πατήστε
για να
ακυρώσετε το πρόγραμμα και το
θα εξαφανιστεί.
Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του
εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
• Για να απενεργοποιήσετε την εβδομαδιαία ρύθμιση
MODE
χρονοδιακόπτη, πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
, στη
CANCEL
συνέχεια πατήστε
.
• Για να ενεργοποιήσετε την προηγούμενη εβδομαδιαία MODE
ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πατήστε ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
,
στη συνέχεια πατήστε
Σημείωση
SET
.
• Ο ημερήσιος χρονοδιακόπτης και ο εβδομαδιαίος
χρονοδιακόπτης δεν μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα.
• Το ίδιο πρόγραμμα χρονοδιακόπτη δεν μπορεί να
ρυθμιστεί την ίδια μέρα.
• Αφότου έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, δεν
ενεργοποιείται η ένδειξη του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ στην
εσωτερική μονάδα, δεν υποδηλώνει κακή λειτουργία.
Οδηγιες πλυσιματος
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της
μονάδας, ο καθαρισμός πρέπει να γίνονται
σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Μια ρυπαρή
μονάδα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία
και μπορείτε να δείτε τον κωδικό σφάλματος
″H99″. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Εσωτερική μονάδα
Μπροστινός πίνακας
• Σβήστε την παροχή τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τη
μονάδα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
• Μην αγγίζετε το αλουμινένιο πτερύγιο, το κοφτερό
μέρος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικές ουσίες ή
καθαριστικές σκόνες.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σαπούνι ( pH 7) ή ουδέτερα
οικιακά καθαριστικά.
• Μη χρησιμοποιείτε νερό πιο ζεστό από τους 40 °C.
Εσωτερική μονάδα
Αλουμινενιο πτερυγιο
Φιλτρα αέρα
Φιλτρα αέρα
Πλύνετε απαλά και στεγνώστε.
Κάθε 2 εβδομάδες
• Πλύνετε/ξεπλύνετε τα φίλτρα με νερό,
προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί
η πρόκληση ζημιάς στην επιφάνειά
τους.
• Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν στη σκιά, μακριά
από εστίες φωτιάς ή από τις ακτίνες του ήλιου.
• Αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα φίλτρα.
Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα
Αφαιρέστε το φίλτρο
αέρα
Σκουπίζετε μαλακά τη μονάδα με ένα
μαλακό, στεγνό πανί.
Μπροστινός πίνακας
Συνδέστε το φίλτρο
αέρα
1 Σηκώστε
τον
Εισάγετέ το στη μονάδα
Κλείστε τον με ασφάλεια
3 Πιέστε και τα
δύο άκρα του
μπροστινού
πίνακα
1 Εισάγετέ τον και
στις δύο πλευρές
Για εποχιακη επιθεωρηση μετα απο εκτεταμενη
μη-χρηση
• Δεν υπάρχουν εμπόδια στα στόμια εισόδου και
εξόδου του αέρα.
• Χρήση του κουμπιού Αυτόματης
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (Auto
OFF/ON) για επιλογή της λειτουργίας ΨΥΞΗ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Ύστερα από 15 λεπτά λειτουργία,
είναι φυσιολογικό να παρατηρηθεί η ακόλουθη
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των στομίων
εισόδου και εξόδου του αέρα:
ΨΥΞΗ: ≥8 °C
2 Απενεργοποιήστε τον
4 Για το CS-E18PKEA:
Πιέστε στο κέντρο του μπροστινού πίνακα
ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ≥14 °C
Για παρατεταμενο διαστημα που δε θα
χρησιμοποιηθει
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ για 2~3
ώρες ώστε να αφαιρέσετε εντελώς την υγρασία
που έχει απομείνει στα εσωτερικά μέρη.
• Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και
αφαιρέστε τη μονάδα από την πρίζα.
Για να ρυθμισετε το χρονοδιακοπτη / Οδηγιες πλυσιματος
Ελληνικα
2 Τραβήξτε έξω
49
Αντιμετωπιση προβληματων
Τα ακόλουθα συμπτώματα δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία.
Σύμπτωμα
Βγαίνει θολούρα από την εσωτερική μονάδα.
Υπάρχει ήχος ροής νερού κατά τη λειτουργία.
Το δωμάτιο έχει μια περίεργη οσμή.
Αιτία
• Υπάρχει συμπύκνωση εξαιτίας της διαδικασίας ψύξης.
• Ροή ψυκτικού στο εσωτερικό της μονάδας.
• Μπορεί να οφείλεται σε οσμή υγρασίας από έναν τοίχο, ένα χαλί, ένα
έπιπλο ή από ρούχα.
• Αυτό βοηθάει στο να αφαιρούνται οι περιβαλλοντικές μυρωδιές.
Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματάει
περιστασιακά κατά την αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα.
Η λειτουργία καθυστερεί μερικά λεπτά την επανεκκίνηση. • Η καθυστέρηση είναι μια προστασία του συμπιεστή της μονάδας.
Η εξωτερική μονάδα βγάζει νερό/ατμό.
• Η συμπύκνωση ή η εξάτμιση λαμβάνει χώρα στους σωλήνες.
Ένδειξη χρονοδιακόπτη (TIMER) μόνιμα αναμμένη.
• Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη επαναλαμβάνεται ημερησίως αφότου
ρυθμιστεί.
Η ένδειξη ισχύος (POWER) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια • Η μονάδα βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας απόψυξης (και η
του τρόπου λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ δίχως παροχή
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΕΡΑ έχει ρυθμιστεί στο ΑΥΤΟΜΑΤΟ).
ζεστού αέρα (και η περσίδα είναι κλειστή).
Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματάει
• Προς αποφυγή μη επιθυμητής λειτουργίας ψύξης.
περιστασιακά κατά τη λειτουργία θέρμανσης.
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (POWER) αναβοσβήνει
• Αυτό αποτελεί ένα προκαταρκτικό βήμα στην προετοιμασία για τη
πριν να ενεργοποιηθεί η μονάδα.
λειτουργία όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ON.
Ήχος τριγμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
• Οι αλλαγές της θερμοκρασίας προκαλούν τη διαστολή/ συστολή της
μονάδας.
Πριν καλέσετε τον τεχνικό επισκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα.
Σύμπτωμα
Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ δεν είναι ικανοποιητική.
Θόρυβος κατά τη λειτουργία.
Δε λειτουργεί η μονάδα.
Τα ακόλουθα συμπτώματα υποδηλώνουν δυσλειτουργία.
Σύμπτωμα
Η μονάδα σταματά και η ένδειξη του χρονοδιακόπτη
(TIMER) αναβοσβήνει.
Στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, η ένδειξη
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ δεν εμφανίζεται στη
οθόνη του τηλεχειριστηρίου αλλά στη λειτουργία
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ LED.
Λειτουργία LED
Δείκτης OFF
Έλεγχος
• Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία.
• Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.
• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.
• Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από τα στόμια εισόδου και εξόδου αέρα.
• Ελέγξτε εάν η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε επιφάνεια με κλίση.
• Κλείστε καλά το μπροστινό πλαίσιο.
• Ελέγξτε εάν ο διακόπτης κυκλώματος έχει κλείσει.
• Ελέγξτε εάν έχουν ρυθμιστεί οι χρονοδιακόπτες.
Έλεγχος
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ανακτήσετε τον κωδικό
σφάλματος με τον τρόπο που ακολουθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία LED βρίσκεται σε κατάσταση
OFF.
1 Πατήστε CHECK για 5 δευτερόλεπτα
UP
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
CANCEL
2
TEMP
AC
CHECK
50
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Πατήστε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ή
• Αν ο κωδικός σφάλματος και η ανωμαλία μπορούν
να προσδιοριστούν, η λειτουργία LED θα είναι ON
συνεχώς, σημειώστε τότε τον κωδικό σφάλματος.
OFF / ON
3 Πατήστε CHECK ξανά για 5 δευτερόλεπτα για να
σταματήσετε το έλεγχο
4 Αποκαλύψτε τον κωδικό σφάλματος στον
εξουσιοδοτημένο ντίλερ
Πληροφοριες
Αυτή η σήμανση πάνω στα προϊόντα,
στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά
έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν
θα πρέπει να αναμειγνύονται με κοινά
οικιακά απορρίμματα.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία
και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων
παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε
ανάλογα σημεία περισυλλογής σύμφωνα
με την νομοθεσία της χώρας σας και τις
οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ.
Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των
προϊόντων συμβάλλετε στο να διασωθούν
πολύτιμοι πόροι και προλαμβάνετε
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι
οποίες σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν
να προκύψουν από την ακατάλληλη
διαχείριση αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την συλλογή και ανακύκλωση
παλιών εξαρτημάτων παρακαλούμε
να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές,
στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή
στο κατάστημα πώλησης από όπου
αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη.
Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να
επιβληθούν για την λανθασμένη απόρριψη
αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με την
νομοθεσία της χώρας σας.
Για επιχειρηματικούς χρήστες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτικό
ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με τον πωλητή
ή προμηθευτή για περισσότερες
πληροφορίες.
[Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη
σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης]
Αυτή η σήμανση ισχύει μόνο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε
να απορρίψετε αυτά τα προϊοντα
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με
τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να
πληροφορηθείτε σχετικά με την σωστή
διαδικασία απόρριψης.
Ελληνικα
ΣΒΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ και συμβουλευτείτε ύστερα τον
εξουσιοδοτημένο σας αντιπρόσωπο κάτω από τις εξής
συνθήκες:
• Θόρυβος κατά τη λειτουργία.
• Είσοδος νερού/σωματιδίων στο τηλεχειριστήριο.
• Διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα.
• Συχνή πτώση του ασφαλειοδιακόπτη.
• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
• Οι διακόπτες ή τα πλήκτρα δε λειτουργούν σωστά.
Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη
συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτημάτων
Αντιμετωπιση προβληματων / Πληροφοριες
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
51
Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur un climatiseur Panasonic.
Instructions d’installation jointes.
Avant d’utiliser l’appareil, lisez ce mode d’emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute
reference ultérieure.
Les illustrations de ce mode d’emploi sont fournies à titre d’exemple uniquement et peuvent présenter
des différences par rapport à l’appareil proprement dit. Celui-ci peut être modifié sans préavis à des fins
d’amélioration.
Conditions d’utilisation
Utilisez ce climatiseur en respectant la plage de températures suivante
DBT : Température sèche
WBT : Température humide
Température (°C)
REFROIDISSEMENT
CHAUFFAGE
52
Max.
Min.
Max.
Min.
Unité intérieure
DBT
WBT
32
23
16
11
30
16
-
Unité extérieure
DBT
WBT
43
26
-15
24
18
-15
-
Guide rapide
Table des matières
Préparation de la télécommande
Ouvrez le couvercle pour utiliser
les touches
OF
1 Appuyez sur
F / ON
CLOCK
2 Appuyez sur TIMER
UP
ou
DOWN
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
pour sélectionner le jour
courant
SELECT
3 Appuyez sur
confirmer
SET
pour
Consignes d’utilisation .........56-57
Pour régler l’heure ...............57-58
Instructions de nettoyage ......... 59
Dépannage .........................60-61
Informations .............................. 61
4 Répétez les étapes 2 et 3
pour régler l’heure
CANCEL
2
SET
Consignes de sécurité .........54-55
3
Fonctionnement de base
OFF / ON
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Mettez l’appareil sous/hors tension
• Veuillez noter que l’indication ARRÊT
est la suivante:
Pour démarrer :
Français
TIMER/CLOCK
MODE
UP
POWER
Pour arrêter :
2 Sélectionnez le mode de
fonctionnement souhaité
AUTO
HEAT
DRY
COOL
3 Sélectionnez la température souhaitée
• Plage de sélection : 16 °C ~ 30 °C.
53
Consignes de sécurité
Pour éviter des blessures corporelles sur vousmême et sur les autres ou des dégâts matériels,
respectez les instructions ci-dessous:
Tout dysfonctionnement dû au non-respect des
instructions peut occasionner des nuisances ou
des dégâts dont la gravité est classée comme
décrit ci-après:
Ce symbole signale
la présence d’un
danger pouvant
AVERTISSEMENT provoquer des
blessures graves
ou mortelles.
Ce symbole
signale la présence
d’un danger
pouvant provoquer
des blessures
corporelles ou des
dégâts matériels.
ATTENTION
Les instructions à respecter sont classées
d’après les symboles suivants:
Ce symbole désigne une
action INTERDITE.
Ces symboles désignent des
actions OBLIGATOIRES.
Alimentation
Unité
intérieure
Entrée d’air
Sortie d’air
Télécommande
Entrée d’air
Unité
extérieure
54
Sortie d’air
AVERTISSEMENT
Unité intérieure et unité extérieure
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé
par des personnes (y compris les enfants)
aux capacités physiques, sensorielles ou
mentales diminuées, ou manquant d’expérience
ou de connaissances, sauf si une personne
responsable de leur sécurité leur a expliqué le
fonctionnement de l’appareil et les garde sous
surveillance. Les enfants doivent être supervisés
afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Veuillez consulter un revendeur agréé ou un
spécialiste pour le nettoyage des pièces internes
et pour la réparation, l’installation, le retrait et la
réinstallation de l’unité. Une installation et une
manipulation incorrectes pourraient occasionner
des fuites, un choc électrique ou un incendie.
Validez auprès du revendeur agréé ou du
spécialiste l’usage de tout type de réfrigérant
spécifié.
L’utilisation d’un type de réfrigérant autre que
le type spécifié peut endommager le produit ou
provoquer des explosions, des brûlures, etc.
N’installez pas l’appareil dans une atmosphère
potentiellement explosive ou inflammable. Sinon,
il y a un risque d’incendie.
N’insérez jamais vos doigts ou des
objets dans l’unité intérieure ou
extérieure du climatiseur, les parties
tournantes peuvent causer des
blessures.
Ne touchez pas l’unité extérieure au cours
d’un orage, cela pourrait provoquer un choc
électrique.
Ne vous exposez pas directement à de l’air froid
pendant une période prolongée afin d’éviter un
refroidissement excessif.
Ne vous asseyez pas et ne montez
pas sur l’unité, vous risquez de tomber
accidentellement.
Alimentation
Prévenez les chocs électriques en coupant
l’alimentation et en débranchant l’unité :
- Avant le nettoyage ou l’entretien.
- En cas de non utilisation prolongée, ou
- En période d’activité orageuse
anormalement forte.
ATTENTION
Afin d’éviter des dommages ou de la
corrosion sur l’unité, ne nettoyez pas l’unité
intérieure avec de l’eau, du benzène, du
solvant ou de la poudre à récurer.
N’utilisez pas l’unité pour conserver des
appareils de précision, des aliments, des
plantes, des œuvres d’art ou autres objets.
Cela pourrait entraîner une détérioration de la
qualité, etc..
N’utiliser pas d’appareil à combustibles dans
la direction du flux d’air afin d’éviter toute
propagation du feu.
N’exposez pas des plantes ou des animaux
de compagnie directement au flux d’air pour
éviter des blessures, etc.
Ne touchez pas l’ailette pointue
d’aluminium, les parties pointues
peuvent causer des dommages.
Ne mettez pas l’unité intérieure sous tension
lorsque vous cirez le sol. Après le cirage,
aérez suffisamment la pièce avant de faire
fonctionner l’unité.
Afin d’éviter d’endommager l’unité, ne
l’installez pas dans des zones grasses et
enfumées.
Afin d’éviter des blessures, ne démontez pas
l’unité pour la nettoyer.
Afin d’éviter des blessures, ne marchez pas
sur un banc instable lors du nettoyage de
l’unité.
Ne placez pas de vas ou de récipient d’eau
sur l’unité. De l’eau peut pénétrer à l’intérieur
de l’unité et dégrader l’isolation. Cela pourrait
entraîner un choc électrique.
Ne pas ouvrir la fenêtre ou la porte pendant
longtemps au cours du fonctionnement
en mode REFROIDISSEMENT/
DÉSHUMIDIFICATION.
Prévenez les fuites d’eau en vous assurant
que le tuyau de vidange est :
- Correctement raccordé,
- Dégagé de toute gouttière et récipient, ou
- Non immergé dans l’eau
Après une longue période d’utilisation ou
après une utilisation avec un appareil à
combustibles, aérez régulièrement la pièce.
Après une longue période d’utilisation,
assurez-vous que le support d’installation
n’est pas détérioré afin d’éviter une chute de
l’unité.
Consignes de sécurité
Unité intérieure et unité extérieure
Français
N’utilisez pas de cordon
modifié, de raccords, de
rallonge ou de cordon non
spécifié afin d’éviter une
surchauffe et un incendie.
Pour éviter une surchauffe, un incendie ou un
choc électrique :
• Ne partagez pas la prise d’alimentation avec
un autre appareil.
• N’utilisez pas l’unité avec des mains
mouillées.
• Ne pas plier excessivement la fiche
électrique.
• Ne pas opérer ou arrêter l’unité en insérant
ou en tirant sur la fiche électrique.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par le fabriquant, par un
de ses techniciens ou par une personne qui
possède des qualifications équivalentes afin
d’éviter tout risque.
Il est fortement conseillé d’installer un
disjoncteur-détecteur de fuite à la terre
(DDFT) ou un dispositif à courant résiduel
(DCR) afin d’éviter un choc électrique ou un
incendie.
Pour éviter une surchauffe, un incendie ou un
choc électrique :
• Insérez la fiche d’alimentation correctement.
• Il faut régulièrement essuyer la poussière
sur la fiche d’alimentation à l’aide d’un
chiffon sec.
Cesser d’utiliser le produit lorsqu’une
anomalie ou défaillance quelconque se
produit et débrancher la fiche d’alimentation
ou mettre hors tension l’interrupteur et le
disjoncteur.
(Risque de fumée / feu / choc électrique)
Exemples d’anomalie ou défaillance
• L’ELCB se déclenche fréquemment.
• Odeur de brûlé est observée.
• Un bruit ou des vibrations anormales de
l’unité sont observés.
• Fuite d’eau de l’unité intérieure.
• Le cordon d’alimentation ou la prise
deviennent anormalement chaud.
• La vitesse du ventilateur ne peut pas être
contrôlée.
• L’unité s’arrête de fonctionner
immédiatement même si elle est activée
pour opérer.
• Le ventilateur ne s’arrête pas même si
l’opération est arrêtée.
Contacter immédiatement votre revendeur
local pour l'entretien / réparation.
Cet équipement doit être raccordé à la
terre afin d’éviter un choc électrique ou un
incendie.
Alimentation
Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le
cordon d’éviter un choc électrique.
55
Consignes d’utilisation
POWER
(Jaune)
TIMER
(Orange)
Ces voyants ne sont pas utilisés.
Témoin
FAN SPEED
Pour sélectionner la vitesse du
ventilateur
(Affichage de la télécommande)
Affichage de la
télécommande
• Pour AUTO, la vitesse du ventilateur intérieur est
automatiquement ajustée en fonction du mode
de fonctionnement.
AIR SWING
Pour ajuster l’orientation
verticale du flux d’air
(Affichage de la télécommande)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
• Permet de ventiler la pièce.
• En mode REFROIDISSEMENT/
DÉSHUMIDIFICATION, si AUTO est défini, le
volet oscille automatiquement vers le haut et
vers le bas.
• En mode CHAUFFAGE, si AUTO est réglé,
l’évent horizontal est défini sur une position
prédéterminée.
• Ne réglez pas le volet manuellement.
SELECT
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
Maintenez la touche
enfoncée pendant
environ 10 secondes
pour que le réglage de
la température passe
en °C ou en °F.
RC
RESET
Appuyez pour
revenir aux réglages
par défaut de la
télécommande.
Non utilisé dans les
opérations normales.
Touche Auto OFF/ON (MARCHE/ARRÊT Automatique)
AUTO
OFF/ON
56
Utilisée lorsque la télécommande est perdue ou en panne. Soulevez le panneau
avant:
1. Appuyez une fois sur la touche pour utiliser en mode AUTO.
2. Maintenez la touche enfoncée jusqu’au retentissement d’un bip, puis relâchez
pour utiliser en mode REFROIDISSEMENT forcé.
3. Répétez l’étape 2. Maintenez la touche enfoncée jusqu’au retentissement de
2 bips, puis relâchez pour utiliser en mode REFROIDISSEMENT normal.
4. Répétez l’étape 3. Maintenez la touche enfoncée jusqu’au retentissement de
3 bips, puis relâchez pour utiliser en mode CHAUFFAGE forcé.
• Appuyez à nouveau sur la touche pour mettre l’appareil hors tension.
Pour régler l’heure
AUTO : Selon vos préférences
• L’unité choisit le mode d’opération toutes les
10 minutes selon le réglage de la température
et la température ambiante.
CHAUFFAGE : Pour un air chaud
• L’appareil met un certain temps à démarrer.
REFROIDISSEMENT : Pour un air frais
• Utilisez des rideaux pour faire barrage à la
lumière du soleil et à la chaleur extérieure pour
réduire la consommation électrique en mode
REFROIDISSEMENT.
DÉSHUMIDIFICATION : Pour déshumidifier
l’atmosphère
• L’unité fonctionne en vitesse lente du ventilateur
pour fournir un refroidissement en douceur.
QUIET/
POWERFUL
QUIET
Pour passer de silencieux à
puissant
POWERFUL
Progammation du programmateur
quotidien
Pour mettre l’appareil sous ou hors tension à
une heure prédéfinie.
1
2
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
3
CANCEL
4
MODE
1 Appuyez sur TIMER (minuterie)
pour entrer le mode de la minuterie
• Appuyez une fois pour modifier l’affichage
de CLOCK à TIMER et vice-versa.
• Appuyez pendant 4 secondes pour
remplacer l’affichage de la minuterie
quotidienne par la minuterie hebdomadaire
ou vice versa.
2 Sélectionnez le mode Exemple :
marche (ON) ou arrêt ARRÊT à 22:00
de la minuterie (OFF) OFF/ON
3 Réglez l’heure
UP
NORMAL
DOWN
SILENCE : Pour un fonctionnement
silencieux
• Cette opération réduit le bruit du flux d’air.
PUISSANT : Pour atteindre rapidement la
température souhaitée
• Cette opération s’arrête automatiquement au
bout de 20 minutes.
• Peut être activé dans tous les modes et
annulé en appuyant à nouveau sur la touche
respective.
Pour ajuster la direction du flux d’air
horizontal
• Ajustable manuellement.
4 Confirmez
• Pour annuler, appuyez sur
SET
Consignes d’utilisation / Pour régler l’heure
Pour sélectionner un mode de
fonctionnement
CANCEL
.
• Lorsque la minuterie de marche est activée,
il se peut que l’appareil démarre avant
l’heure réelle définie de façon à atteindre la
température que vous avez choisie.
• L’opération de minuterie se base sur le
réglage de l’horloge de la télécommande et
se répète quotidiennement une fois définie.
• La minuterie la plus proche de l’heure actuelle
sera activée en premier.
• Si la minuterie est annulée manuellement
ou par une panne de courant, vous pouvez
restaurer le réglage antérieur en appuyant
sur SET .
Français
MODE
Remarque
Après le réglage de la minuterie, le
voyant TIMER sur l’unité intérieure ne
s’allume pas. Cela ne correspond pas à un
dysfonctionnement.
57
Pour régler l’heure
Progammation du programmateur
hebdomadaire
Pour vérifier la programmation de la
minuterie actuelle
Promeut l’économie d’énergie en vous permettant de
régler jusqu’à 6 programmes tous les jours.
1. Appuyez sur TIMER
pour basculer en mode
SELECT
de minuterie, puis appuyez sur
pour entrer le
réglage du jour.
DOWN
UP
2. Appuyez sur TIMER (minuterie)
ou
jusqu’à
ce que votre jour souhaité est affiché, appuyez sur
SELECT
pour confirmer votre sélection.
DOWN
UP
3. Appuyez sur TIMER (minuterie)
ou
pour
vérifier les programmes réglés.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
CANCEL
S’illumine quand le fonctionnement de Timer est
sélectionné
Numéro de programmation
dans une journée (1 ~ 6)
Indique le jour sélectionné
Indique le fonctionnement de
la minuterie du jour suivant
Heure à sélectionner (pas de
10 minutes)
Programmateur A L’ARRET
Programmateur EN MARCHE
Le jour à sélectionner
MODE
1. Appuyez sur TIMER (minuterie)
pendant
4 secondes pour changer l’affichage à weekly
timer (minuterie hebdomadaire).
MODE
Pour modifier la programmation de la
minuterie actuelle ou en ajouter une nouvelle
MODE
1. Appuyez sur TIMER
pour basculer en mode
SELECT
de minuterie, puis appuyez sur
pour entrer le
réglage du jour.
UP
DOWN
ou
jusqu’à
2. Appuyez sur TIMER (minuterie)
ce que votre jour souhaité est affiché.
3. Effectuez les étapes 4 à 7 décrites à la section
« Réglage de la minuterie hebdomadaire » pour
modifier la programmation de la minuterie existante
ou ajouter toute programmation de la minuterie.
Pour annuler la programmation de la
minuterie actuelle
SELECT
1. Appuyez sur
pour entrer dans le réglage des
jours.
DOWN
UP
ou
jusqu’à ce que le jour
2. Appuyez sur TIMER
SELECT
UP
2. Appuyez sur TIMER (minuterie)
ou
sélectionner votre jour souhaité.
DOWN
pour
SELECT
pour confirmer votre sélection.
3. Appuyez sur
4. « 1 » clignotera, appuyez sur SELECT pour régler le
programme 1.
OFF/ON
5. Appuyez sur TIMER
pour sélectionner la
minuterie sur ON ou OFF.
UP
DOWN
6. Appuyez sur TIMER (minuterie)
ou
pour
sélectionner votre heure souhaitée.
Si vous voulez régler la minuterie ensemble
avec votre température souhaitée, appuyez sur
pour sélectionner la température.
TEMP
SET
58
pour confirmer le programme 1.
7. Appuyez sur
Le jour sélectionné sera mis en évidence avec
.
• Après 2 secondes, l’affichage se déplacera au
programme suivant. Répétez les étapes 4 à 7 pour
régler les programmes 2 à 6.
• Au cours de la configuration de la minuterie, si aucun
bouton n’est pressé dans les 30 secondes, ou si le
SET
bouton
est pressé, le réglage à ce moment-là, est
confirmé et la configuration de la minuterie est terminée.
souhaité s’affiche, appuyez sur
pour entrer le
réglage de la programmation.
DOWN
UP
3. Appuyez sur TIMER (minuterie)
ou
jusqu’à
ce que votre jour souhaité est affiché. Appuyez sur
CANCEL
pour annuler la programmation.
alors.
disparaîtra
Pour désactiver/activer la minuterie hebdomadaire
• Pour désactiver le réglage de la minuterie hebdomadaire,
CANCEL
MODE
appuyez sur TIMER
, puis appuyez sur
.
• Pour activer le réglage précédent de la minuterie
MODE
hebdomadaire, appuyez sur TIMER
, puis appuyez
SET
sur .
Remarque
• Daily timer and weekly timer could not be set at
the same time.
• Le même programme de minuterie ne peut pas
être réglé dans le même jour.
• Après le réglage de la minuterie, le voyant TIMER
sur l’unité intérieure ne s’allume pas. Cela ne
correspond pas à un dysfonctionnement.
Instructions de nettoyage
Unité intérieure
Panneau avant
• Coupez l’alimentation et débranchez l’appareil
avant le nettoyage.
• Ne touchez pas l’ailette en aluminium, la partie
tranchante peut provoquer des blessures.
• N’utilisez pas de benzène, de solvant ou de
poudre à récurer.
• Utilisez uniquement du savon ( pH 7) ou un
détergent ménager neutre.
• N’utilisez pas de l’eau dont la température est
supérieure à 40 °C.
Filtre à air
Filtre à air
Toutes les 2 semaines
• Lavez/rincez les filtres avec
précaution avec de l’eau afin
d’éviter d’endommager leur
surface.
• Séchez complètement les filtres à l’ombre, à
distance du feu ou de la lumière directe du soleil.
• Si le filtre est endommagé, remplacez-le
immédiatement.
Frottez délicatement l’appareil
avec un chiffon doux et sec.
Panneau avant
Lavez avec soin et séchez.
Retirez le panneau avant
Retirez le filtre à air
Fixez le filtre à air
2 Retirez
1 Soulevez
Insérez dans l’unité
Refermez bien
3 Appuyez sur les
deux extrémités
du panneau avant
1 Insérez des
deux côtés
Inspection annuelle après une période
prolongée d’inutilisation
• Assurez-vous de l’absence d’obstruction des
orifices d’entrée et de sortie d’air.
• Utilisez le bouton de marche/arrêt
automatique pour sélectionner le mode
REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE. Après
15 minutes d’opération, il est normal d’avoir
la différence suivante de température entre la
prise d’air et la sortie de bouches d’aération :
Pour régler l’heure / Instructions de nettoyage
Unité intérieure
Ailette en aluminium
Français
Pour garantir une performance optimale
de l’unité, un nettoyage doit être effectué à
intervalles réguliers. Une unité encrassée
peut provoquer des dysfonctionnements et
produire le code d’erreur « H99 ». Veuillez
consulter un revendeur agréé.
REFROIDISSEMENT: ≥8 °C
CHAUFFAGE: ≥14 °C
2 Fermer
4 Pour CS-E18PKEA:
Appuyez au centre du panneau avant
Préparation En Cas D’Inutilisation
Prolongée
• Activer le mode CHAUFFAGE pendant 2 à
3 heures pour éliminer totalement l’humidité
restée dans les parties internes.
• Couper l’alimentation et débrancher.
59
Dépannage
Les рhénomènes suivants ne correspondent pas à un dysfonctionnement.
Phénomène
Cause
De la vapeur se dégage de l’unité intérieure.
Lors du fonctionnement, vous entendez un bruit
d’eau qui coule.
La pièce a une odeur étrange.
• Il s’agit d’un effet de condensation dû au refroidissement.
• Fluide frigorigène à l’intérieur de l’appareil.
• Il est possible qu’il s’agisse d’une odeur d’humidité
provenant du mur, du tapis, d’un meuble ou d’un vêtement.
• Ceci contribue à dissiper les odeurs ambiantes.
En mode de réglage automatique de la vitesse
du ventilateur, le ventilateur intérieur s’arrête de
temps en temps.
Le fonctionnement ralentit quelques minutes
• Le ralentissement est une protection du compresseur de
après avoir remis en marche l’appareil.
l’appareil.
L’unité extérieure dégage de la vapeur ou de l’eau. • De l’eau se condense ou s’évapore dans les tuyaux.
Le voyant TIMER reste allumé.
• Une fois qu’une minuterie est réglée, son fonctionnement
est quotidien.
Le voyant POWER clignote pendant le mode
• L’unité est en mode dégivrage (et la fonction d’oscillation
CHAUFFAGE sans fourniture d’air chaud (et le
de l’air (AIR SWING) est réglée sur AUTO).
volet est fermé).
En mode de chauffage, le ventilateur intérieur
• Pour éviter un effet de refroidissement indésirable.
s’arrête de temps en temps.
Le voyant POWER clignote avant que l’unité ne • C’est une étape de préparation préliminaire à la mise en
soit mise en route.
route lorsque la minuterie de départ ON a été réglée.
Bruit de craquement pendant le fonctionnement. • Les fluctuations de température provoquent l’expansion/ la
contraction de l’appareil.
Vérififiez les éléments suivants avant de faire appel au service de maintenance.
Phénomène
Vérification
La fonction CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT
ne fonctionne pas efficacement.
L’appareil fait du bruit lorsqu’il fonctionne.
L’appareil ne fonctionne pas.
• Réglez la température correctement.
• Fermez toutes les portes et fenêtres.
• Nettoyez ou remplacez les filtres.
• Dégagez toute obstruction dans les ouvertures d’entrée et
de sortie d’air.
• Vérifiez que l’appareil est installé sans inclinaison.
• Fermez correctement le panneau avant.
• Vérifiez si le coupe-circuit est déclenché.
• Vérifiez si des minuteries ont été réglées.
Les phénomènes suivants correspondent à un dysfonctionnement.
Phénomène
Vérification
L’appareil s’arrête et le voyant TIMER clignote.
Sur la télécommande, le voyant OFF n’apparaît
pas sur l’afficheur de la télécommande mais le
voyant LED de fonctionnement s’éteint (OFF).
• Utilisez la télécommande pour récupérer le code d’erreur
comme suit.
Assurez-vous que le voyant LED de fonctionnement
est éteint (OFF).
LED de fonctionnement
Voyant OFF (ARRÊT)
1 Appuyez sur CHECK pendant 5 secondes
UP
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
CANCEL
2
TEMP
AC
CHECK
60
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Appuyez sur TIMER
ou
• Si le code d’erreur et l’anomalie peuvent être
identifiés, le voyant LED de fonctionnement
sera allumé (ON) en continu, vous pouvez
alors noter le code d’erreur.
OFF / ON
3 Appuyez à nouveau sur CHECK pendant
5 secondes pour quitter la vérification
4 Communiquez le code d’erreur à votre
revendeur agréé.
Informations
Apposés sur les produits proprement
dits ou leur emballage et/ou figurant
dans la documentation qui les
accompagne, ces pictogrammes
indiquent que les appareils électriques
et électroniques usagés doivent être
séparés des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la
valorisation et le recyclage adéquats
des appareils usagés, veuillez les
porter à l’un des points de collecte
prévus, conformément à la législation
nationale en vigueur ainsi qu’aux
directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.
En éliminant ces produits usagés
conformément à la réglementation
en vigueur, vous contribuerez à
prévenir le gaspillage de ressources
précieuses ainsi qu’à protéger la
santé humaine et l’environnement
contre les effets potentiellement nocifs
de la manipulation inappropriée des
déchets.
Pour de plus amples renseignements
sur la collecte et le recyclage des
appareils usagés, veuillez vous
renseigner auprès de votre mairie, du
service municipal d’enlèvement des
déchets ou du point de vente où vous
avez acheté les articles concernés.
Le non-respect de la réglementation
relative à l’élimination des déchets est
passible d’une peine d’amende.
Pour les utilisateurs professionnels
au sein de l’Union européenne
Si vous souhaitez vous défaire de
pieces d’équipement électrique ou
électronique, veuillez vous renseigner
directement auprès de votre détaillant
ou de votre fournisseur.
[Information relative à l’élimination
des déchets dans les pays
extérieurs à l’Union européenne]
Ce pictogramme n’est valide qu’à
l’intérieur de l’Union européenne.
Pour connaître la procédure
applicable dans les pays hors Union
Européenne, veuillez vous renseigner
auprès des autorités locales
compétentes ou de votre distributeur.
Dépannage / Informations
COUPEZ L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET
DÉBRANCHEZ LA PRISE, puis contactez un
revendeur agréé dans les conditions suivantes :
• Bruits anormaux pendant la mise en service.
• Pénétration d’eau ou de corps étrangers à
l’intérieur de la télécommande.
• Fuite d’eau de l’unité intérieure.
• Désactivation fréquente du disjoncteur.
• Le cordon d’alimentation est inhabituellement
chaud.
• Les interrupteurs ou les boutons ne fonctionnent
pas correctement.
Avis aux utilisateurs concernant la
collecte et l’élimination des appareils
électriques et électroniques usagés
Français
PIECES NON SUSCEPTIBLES D’ETRE
REPAREES PAR VOS SOINS
61
Muchas gracias por elegir una unidad de aire acondicionado Panasonic.
Incluye instrucciones de instalación.
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y
conservarlas como futuro elemento de consulta.
Las ilustraciones de este manual sirven únicamente para describir las explicaciones y pueden no
coincidir exactamente con las del aparato suministrado. Están sujetas a cambios sin previo aviso con el
fin de mejorar el producto.
Condiciones de funcionamiento
Utilice este aparato de aire acondicionado dentro del siguiente intervalo de temperaturas.
DBT : Temperatura en seco
WBT : Temperatura en húmedo
Interior
Temperatura (°C)
FRÍO
CALOR
62
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
DBT
32
16
30
16
Exterior
WBT
23
11
-
DBT
43
-15
24
-15
WBT
26
18
-
Guía rápida
Contenido
Preparatión del mando a distancia
Precauciones de
seguridad .............................64-65
Abra la tapa para utilizar los
botones
OFF
1 Pulse
/ ON
CLOCK
Forma de uso ......................66-67
UP
DOWN
2 Pulse TIMER
o
para
seleccionar el día actual
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
3 Pulse
SELECT
SET
para confirmar
4 Repita los pasos 2 y 3 para
establecer la hora actual
SET
Para ajustar el
temporizador........................67-68
Instrucciones de lavado ............ 69
Localización de averías .......70-71
CANCEL
Información ............................... 71
1
2
3
Funcionamiento básico
OFF / ON
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Inicie/detenga el funcionamiento
• Recuerde que la indicación OFF es la
siguiente:
Para activar:
POWER
Para desactivar:
2 Seleccione el modo deseado
AUTO
HEAT
DRY
COOL
Español
TIMER/CLOCK
MODE
UP
3 Seleccione la temperature deseada
• Gama de selección: 16 °C ~ 30 °C.
63
Precauciones de seguridad
Para evitar lesiones personales, lesiones
a terceros, o daños materiales, cumpla lo
siguiente:
El uso incorrecto por no seguir las instrucciones
puede causar daños o averías; su gravedad se
clasifica con las indicaciones siguientes:
Esta indicación
advierte del posible
ADVERTENCIA peligro de muerte o
de daños graves.
Esta indicación
advierte de los
posibles daños
o desperfectos
materiales.
PRECAUCIÓN
Las instrucciones que deben seguirse están
clasificadas mediante los siguientes símbolos:
Este símbolo denota una
acción que está PROHIBIDA.
Estos símbolos indican
aquellas acciones que son
OBLIGATORIAS.
Fuente de
energía
Entrada de
aire
Unidad
interior
Salida de
aire
Mando a
distancia
Entrada de
aire
Unidad
exterior
64
Salida de
aire
ADVERTENCIA
Unidad interior y unidad exterior
Este aparato no debe ser utilizado por personas
(incluyendo niños) con discapacidades
mentales, sensoriales o físicas, o falta de
experiencia y conocimiento, a menos que hayan
recibido formación o supervisión en relación al
uso del aparato por una persona responsable
por su seguridad. Los niños deberían estar
supervisados para asegurar que no juegan con
el aparato.
Por favor, consulte a un distribuidor autorizado
o especialista para limpiar las partes internas,
reparar, instalar, eliminar y reinstalar la unidad.
Una incorrecta manipulación e instalación puede
causar fugas, descargas eléctricas o incendios.
Confirme con el servicio técnico autorizado o
el especialista el uso del tipo de refrigerante
especificado.
Utilizar un tipo de refrigerante diferente al
tipo especificado puede provocar daños en el
producto, explosiones y lesiones, etc.
No instale la unidad en ambientes
potencialmente explosivos o inflamables.
En caso contrario, podría provocar accidentes
de incendios.
No introduzca los dedos u otros objetos
en la unidad exterior o interior del
aire acondicionado, ya que las partes
rotatorias podrían provocarle lesiones.
No toque la unidad exterior durante un
relámpago, ya que podría causar una descarga
eléctrica.
Para evitar el excesivo enfriamiento no se
exponga directamente al aire frío durante un
prolongado período.
No se siente o apoye sobre la unidad,
se podría caer accidentalmente.
Fuente de energía
Este equipo deberá conectarse a tierra para
evitar descargas eléctricas o incendios.
Evite las descargas eléctricas apagando el
interruptor de alimentación y desenchufando
la unidad:
- Antes de limpiarlo o repararlo,
- Cuando no vaya a utilizarla durante un largo
periodo, o
- Durante tormentas eléctricas especialmente
violentas.
PRECAUCIÓN
Unidad interior y unidad exterior
No lave la unidad interior con agua, benceno,
disolvente o limpiador en polvo para evitar
daños o corrosión en la unidad.
No utilice la unidad a fines de conservación
de: equipos de precisión, alimentos, animales,
plantas, obras de arte u otros objetos. Podría
causar un deterioro en su calidad, etc.
No utilice ningún equipo combustible delante
de la salida de aire pare evitar que se
propague un incendio.
Para prevenir lesiones, etc no exponga
directamente al flujo del aire plantas o
animales de compañía.
No encienda la unidad cuando encere
el suelo. Después de encerar, airee la
habitación correctamente antes de usar la
unidad.
Para evitar daños a la unidad no la instale en
zonas grasas y con humo.
Para evitar lesiones no desmonte la unidad
para su limpieza.
Para evitar lesiones durante la limpieza de la
unidad sitúese sobre una superficie estable.
No coloque un jarrón o un recipiente que
contenga liquido sobre la unidad. El agua
podría entrar en el interior de la unidad
y degradar el aislamiento causando una
descarga eléctrica.
No abrir la ventana o la puerta por un periodo
de tiempo prolongado durante la modalidad
de FRIO/SECO.
Evite las fugas de agua asegurándose de que
la tubería de drenaje esté:
- Correctamente conectada,
- Libre de colmos de agua y recipientes, o
- No sumergida en el agua
Airear la habitación regularmente después de
su uso durante un prolungado período o tras
el empleo de cualquier equipo combustibile.
Después de un largo periodo de uso,
asegúrese de que la ranura de instalación no
se encuentre deteriorada, para evitar que la
unidad se caiga.
Precauciones de seguridad
No tocar las partes de aluminio
angulosas, pueden causar daños.
Español
No comparta la misma salida
eléctrica con otros equipos
para evitar el calentamiento
e incendios.
Para evitar el sobrecalentamiento, incendio o
descarga eléctrica:
• No comparta la misma toma de corriente
con otros equipos.
• No lo manipule con las manos mojadas.
• No doble excesivamente el cable de
alimentación.
• No encienda ni apague la unidad
conectando o desconectando el enchufe de
alimentación.
Para evitar riesgos, si el cable de alimentación
está dañado y es necesario cambiarlo, deberá
hacerlo el fabricante, un representante del
servicio técnico o una persona cualificada.
Se recomienda altamente instalarlo con
un disyuntor de fuga a tierra (ELCB) o un
dispositivo residual actual (RCD) para evitar
descargas eléctricas o incendios.
Para evitar el sobrecalentamiento, incendio o
descarga eléctrica:
• Inserte el enchufe correctamente.
• El polvo en el enchufe de alimentación debe
ser limpiado periódicamente con un paño
seco.
Deje de utilizar el producto cuando haya
cualquier anormalidad/fallo y desconecte el
cable de corriente o desactive el interruptor
de alimentación.
(Riesgo de humo/fuego/descarga eléctrica)
Ejemplos de anormalidad
• El ELCB se desconecta frecuentemente.
• Se percibe olor a humo.
• Se observa ruido anormal o vibración en la
unidad.
• Filtraciones de agua desde la unidad interior.
• El cable de alimentación o el enchufe está
excesivamente caliente.
• No se puede controlar la velocidad del
ventilador.
• La unidad se para inmediatamente incluso
estando en funcionamiento.
• El ventilador no se para incluso habiendo
cesado la operación.
Contacte inmediatamente con su proveedor
local para su mantenimiento/reparación.
Fuente de energía
Para evitar descargas eléctricas durante la
desconexión del enchufe no tire del cable
para desenchufarlo.
65
Forma de uso
POWER
(Verde)
TIMER
(Naranja)
Estos indicadores no se utilizan.
Indicador
FAN SPEED
Para seleccionar la velocidad
del ventilador
(Pantalla del mando a distancia)
Pantalla del mando a distancia
• Para AUTO (automático), la velocidad
de ventilador de interior es ajustada
automáticamente según el modo de operación.
AIR SWING
Para regular la dirección de la
corriente de aire vertical
(Pantalla del mando a distancia)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
• Mantiene la habitación ventilada.
• En el modo FRÍO/SECO, si AUTOMÁTICO está
configurado, la rejilla oscila hacia arriba/abajo
automáticamente.
• En el modo CALOR, si se ha seleccionado
AUTO, la aleta horizontal se fija en la posición
predeterminada.
• No ajuste la rejilla manualmente.
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
Presione y
sostenga durante
aproximadamente 10
segundos para mostrar
la temperatura en °C
o °F.
RC
RESET
Pulse para
restablecer el ajuste
de fábrica del mando
a distancia.
No utilizado en
funciones normales.
Botón de ENCENDIDO/APAGADO automático (Auto OFF/ON)
AUTO
OFF/ON
66
Utilizado cuando el mando a distancia está extraviado o funciona mal. Abra el panel
frontal:
1. Para usar en modo AUTO, pulse el botón una vez.
2. Pulse el botón y manténgalo pulsado hasta que oiga 1 pitido. A continuación,
suelte el botón para usar el modo FRÍO forzado.
3. Repita el paso 2. Pulse el botón y manténgalo pulsado hasta que oiga 2 pitidos.
A continuación, suelte el botón para usar en el modo FRÍO normal.
4. Repita el paso 3. Pulse el botón y manténgalo pulsado hasta que oiga 3 pitidos.
A continuación, suelte el botón para usar en el modo CALOR forzado.
• Vuelva a pulsar el botón para apagarlo.
Para ajustar el temporizador
AUTOMÁTICO : Para su comodidad
• La unidad selecciona el modo de
funcionamiento cada 10 minutos de acuerdo
con la configuración de temperatura y la
temperatura ambiente.
Ajustes del temporizador diario
Conectar o desconectar la unidad a una hora
predeterminada.
1
2
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
FRÍO : Para disfrutar de aire frío
• Use cortinas para proteger el espacio de la
luz solar y del calor exterior y así reducir el
consumo eléctrico durante el modo de FRÍO.
SECO : Para deshumidificar el ambiente
• La unidad funciona en la velocidad de
ventilador bajo para proporcionar una
agradable refrigeración.
QUIET/
POWERFUL
Para cambiar entre silencioso
& potente
SET
3
CANCEL
4
DOWN
CLOCK
CALOR : Para disfrutar de aire caliente
• La unidad para calentarse requiere de un
instante.
SELECT
MODE
para entrar al modo
1 Pulse TIMER
de temporizador
• Apretar una vez para cambiar la pantalla
de CLOCK al Temporizador o vice-versa.
• Pulse durante 4 segundos para cambiar
la pantalla del temporizador diario al
temporizador semanal o viceversa.
Ejemplo:
2 Ajuste el
temporizador de
Apagar a las 22:00
activación (ON) o de OFF/ON
desactivación (OFF)
3 Ajuste la hora
UP
DOWN
QUIET
POWERFUL
NORMAL
SILENCIOSO: Para disfrutar del
funcionamiento silencioso
• Esta operación reduce el ruido de corriente de
aire.
POTENTE: Para alcanzar temperatura
rápidamente
• Esta operación se parará automáticamente
pasados 20 minutos.
• Se puede activar en todos los modos y se
puede cancelar pulsando de nuevo el botón
respectivo.
Ajustar el flujo de aire en horizontal
4 Confirmar
• Para cancelar, pulse
SET
CANCEL
.
• Cuando se active el temporizador, la unidad
se iniciará antes del tiempo actual predefinido
para conseguir la temperatura deseada a
tiempo.
• La función de temporizador está basada en la
hora programada en el mando a distancia y
se repite diariamente.
• El temporizador configurado a la hora actual
se activará primero.
• Si el temporizador es cancelado
manualmente o por una caída en el
suministro eléctrico, puede restaurar el ajuste
anterior presionando SET .
Forma de uso / Para ajustar el temporizador
Seleccionar modo de operación
Español
MODE
• Manualmente ajustable.
Nota
Después de ajustar el temporizador, el
indicador TIMER en la unidad interior no se
enciende, pero esto no es indicativo de un
mal funcionamiento.
67
Para ajustar el temporizador
Justes del temporizador semanal
Facilita el ahorro de energía permitiéndole
establecer hasta 6 programas en cualquier día dado.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
CANCEL
Se enciende si está seleccionado el
funcionamiento con temporizador (timer)
Número de programa
diario (1 ~ 6)
Indica el día seleccionado
Indica el próximo día
de funcionamiento del
temporizador
Seleccionar la hora
(pasos de 10 minutos)
Temporizador OFF
Temporizador ON
Seleccionar el día
MODE
1. Pulse TIMER
por 4 segundos para
cambiar la indicación a temporizador
semanal.
Para comprobar el programa de
temporizador actual
MODE
1. Pulse TIMER
para entrar en el modo de
SELECT
temporizador y pulse
para introducir el ajuste
del día.
DOWN
UP
2. Pulse TIMER
o
hasta que aparezca el día
SELECT
deseado, y pulse
para confirmar la selección.
UP
Para modificar el programa de
temporizador actual o añadir un
programa de temporizador nuevo
MODE
1. Pulse TIMER
para entrar en el modo de
SELECT
temporizador y pulse
para introducir el ajuste
del día.
UP
DOWN
2. Pulse TIMER
o
hasta que aparezca el día
deseado.
3. Realice los pasos 4 a 7 descritos en “Ajuste
del temporizador semanal” para modificar el
programa de temporizador existente o añadir
algún programa de temporizador.
Para cancelar el programa de
temporizador actual
1. Pulse
2. Pulse TIMER
día escogido.
UP
o
DOWN
para seleccionar el
SELECT
para confirmar su selección.
3. Pulse
4. Parpadeará el “1”; pulse SELECT para
establecer el programa 1.
OFF/ON
5. Pulse TIMER
para seleccionar
temporizador ON u OFF.
UP
DOWN
o
para seleccionar la
6. Pulse TIMER
hora escogida.
Si desea configurar el temporizador junto
con la temperatura deseada, pulse
para
TEMP
seleccionar la temperatura.
SET
confirmar programa 1. El día
7. Pulse
seleccionado aparecerá resaltado con
.
• Después de 2 segundos, la pantalla pasará al
próximo programa. Repita los pasos 4 a 7 para
configurar los programas 2 a 6.
• Durante el ajuste del temporizador, si no se
pulsa un botón dentro de los 30 segundos, o
SET
, la configuración de
si se pulsa el botón
ese momento queda confirmada y finaliza la
configuración del temporizador.
68
DOWN
3. Pulse TIMER
o
para comprobar los
programas configurados.
SELECT
para entrar al día.
UP
DOWN
UP
DOWN
2. Pulse TIMER
o
hasta que se visualice el
SELECT
día que desea y, a continuación, pulse
para
introducir el ajuste de programa.
3. Pulse TIMER
o
hasta que aparezca el día
CANCEL
deseado. Cuando pulse
para cancelar el
programa,
desaparecerá.
Para deshabilitar/habilitar el
temporizador semanal
• Para deshabilitar el ajuste de temporizador
CANCEL
MODE
semanal, pulse TIMER
y después
.
• Para habilitar el ajuste de temporizador semanal
MODE
SET
anterior, pulse TIMER
y después .
Nota
• No pueden ajustarse a la vez el temporizador
diario y el semanal.
• El mismo programa de temporizador no se
puede configurar en el mismo día.
• Después de ajustar el temporizador, el indicador
TIMER en la unidad interior no se enciende, pero
esto no es indicativo de un mal funcionamiento.
Instrucciones de lavado
Para garantizar un desempeño óptimo de
la unidad, la limpieza se debe realizar en
intervalos regulares. La unidad sucia puede
causar un mal funcionamiento y puede
recuperar un código de error “H99”. Consulte
al distribuidor autorizado.
Unidad interior
Panel frontal
• Apague la unidad y desenchúfela antes de
limpiarla.
• No toque la las partes angulosas de aluminio
pueden causar heridas.
• No utilice benceno, disolvente o limpiador en polvo.
• Utilice sólo jabones ( pH7) o detergentes
domésticos neutros.
• No utilice agua con una temperatura superior a
40 °C.
Filtros de aire
Cada 2 semanas
• Lave/enjuague los filtros con
agua, con cuidado para evitar
dañar la superficie del mismo.
• Secar minuciosamente los filtros a la sombra,
lejos del fuego o la luz solar directa.
• Reemplace los filtros dañados.
Panel frontal
Lávelo con cuidado y séquelo.
Retirar el filtro de aire
Fijar el filtro de aire
Retire el panel frontal
2 Quite
1 Abrir
Introducir en la unidad
Cerrar con firmeza
3 Presionar ambos
extremos del
panel delantero
1 Insertar en
ambos lados
Para inspección estacional después de un
largo período en desuso
• Compruebe que las tomas de entrada y
salida de las rejillas de ventilación no estén
obstruidas.
• Utilice el botón Auto OFF/ON (apagado/
encendido automático) para seleccionar la
operación FRÍO/CALOR. Después de 15
minutos de funcionamiento, es normal tener
la siguiente diferencia de temperatura entre
la ventilación del aire que ingresa y el aire
que sale:
FRÍO: ≥8 °C
2 Cerrar
4 Para CS-E18PKEA:
Presionar en el centro del panel delantero
Para ajustar el temporizador / Instrucciones de lavado
Filtros de aire
Limpie la unidad suavemente con
un paño suave y seco.
Español
Unidad interior
Aleta de aluminio
CALOR: ≥14 °C
Si no se va a utilizar la unidad durante un
periodo prolongado de tiempo
• Active el modo de CALOR durante 2 a 3 horas
para quitar a fondo la humedad dejada en las
partes internas.
• Apague la unidad y desenchúfela.
69
Localización de averías
Las siguientes señales no indican un mal funcionamiento.
Señal
Sale neblina de la unidad interior.
Se escucha un sonido similar a agua fluyendo
durante el funcionamiento.
Hay un olor extraño en la habitación.
Causa
• Efecto de condensación producido durante el proceso de
enfriamiento.
• Flujo del refrigerante en el interior de la unidad.
• Puede ocurrir debido al olor a humedad producido por las
paredes, las alfombras, los muebles o las telas de la habitación.
El ventilador interior se para de vez en cuando con • Con esto se eliminan los malos olores del ambiente.
la velocidad del ventilador automática.
El aparato tarda varios minutos en funcionar tras
• El retraso responde a un dispositivo de protección del
volver a encenderlo.
compresor de la unidad.
La unidad exterior emite agua o vapor.
• Se produce condensación o evaporación en los tubos.
El indicador está TIMER siempre está encendido.
• Una vez configurado, el ajuste del temporizador se repite
todos los días.
El indicador POWER parpadea durante el modo CALOR • La unidad se encuentra en el modo de descongelación (y AIR
sin suministro de aire caliente (y la rejilla está cerrada).
SWING está ajustado en AUTO).
El ventilador interior se para de vez en cuando
• Para evitar un efecto de enfriamiento indeseado.
durante la función de calentamiento.
El indicador POWER parpadea antes de encender • Se trata de un paso preliminar para preparar el funcionamiento
la unidad.
cuando se ha ajustado el temporizador de encendido.
Sonido seco (de chasquido) durante el
• Los cambios de temperatura causan la expansión/
funcionamiento.
contracción de la unidad.
Compruebe lo siguiente antes de llamar a un técnico.
Señal
Compruebe
El modo CALOR/FRÍO no funciona eficientemente. • Programe la temperatura correctamente.
• Cierre todas las puertas y ventanas.
• Limpie o sustituya los filtros.
• Limpie cualquier obstrucción en la entrada y salida de aire.
• Compruebe si la unidad ha sido instalada en una inclinación.
Funcionamiento ruidoso.
• Cierre el panel delantero correctamente.
• Compruebe si el disyuntor está activado.
La unidad no funciona.
• Compruebe si los temporizadores han sido programados.
Los siguientes síntomas son indicativos de un mal funcionamiento.
Señal
Compruebe
La unidad se detiene y el indicador TIMER parpadea. • Para recuperar el código de error, use el mando a distancia
El indicador OFF no aparece en la pantalla del
de la siguiente manera.
mando a distancia, pero la luz LED está apagada.
Asegúrese de que la luz LED se encuentre en estado OFF.
LED de encendido
Indicador OFF (apagado)
1 Pulse CHECK durante 5 segundos
UP
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
CANCEL
70
TEMP
AC
CHECK
2
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Pulse TIMER
o
• Si se pueden identificar el código de error y la
anormalidad, la luz LED de funcionamiento quedará
ON continuamente, y luego indicará el código de
error.
3 Pulse CHECK otra vez durante 5 segundos para
abandonar la comprobación
4 Muestre el código de error a su proveedor autorizado
Información
Información para Usuarios sobre la
Recolección y Eliminación de aparatos
viejos
Estos símbolos en los productos,
embalajes y/o documentos adjuntos,
significan que los aparatos eléctricos
y electrónicos no deberían ser
mezclados con los desechos
domésticos.
Para el tratamiento apropiado,
la recuperación y el reciclado de
aparatos viejos, por favor, observe las
normas de recuperación aplicables,
de acuerdo con la legislación nacional
y las Directivas 2002/96/CE y
2006/66/CE.
Al desechar estos aparatos
correctamente, Usted estará
ayudando a preservar recursos
valiosos y a prevenir cualquier
potencial efecto negativo sobre la
salud de la humanidad y el medio
ambiente que, de lo contrario, podría
surgir de un manejo inapropiado de
los residuos.
Para mayor información sobre
la recuperación y el reciclado de
aparatos viejos, por favor, contacte
con su ayuntamiento, su servicio de
eliminación de residuos o el comercio
donde adquirió estos aparatos.
Podrán aplicarse penas por la
eliminación incorrecta de estos
residuos, de acuerdo a la legislación
nacional.
Para usuarios empresariales en la
Unión Europea
Si usted desea descartar aparatos
eléctricos y electrónicos, por favor
contacte a su distribuidor o proveedor
a fin de obtener mayor información.
[Informacion sobre la Eliminación
en otros Países fuera de la Unión
Europea]
Estos símbolos sólo son válidos
dentro de la Unión Europea. Si desea
desechar estos objetos, por favor
contacte con sus autoridades locales
o distribuidor y consulte por el método
correcto de eliminación.
Localización de averías / Información
APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y
DESENCHUFE, por favor consulte un distribuidor
autorizado en caso se verifiquen las siguientes
condiciones:
• Si escucha ruidos extraños durante el
funcionamiento.
• Si entra agua o elementos extraños en el
mando a distancia.
• Si hay escapes de agua de la unidad interior.
• Si el interruptor del circuito salta
frecuentemente.
• El cable de alimentación está demasiado
caliente.
• Los interruptores o los botones no funcionan
correctamente.
Español
NO UTILICE LA UNIDAD SI
71
Obrigado por adquirir o Ar Condicionado da Panasonic.
Instruções de Instalação fornecido.
Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para future
referência.
As ilustrações deste manual têm apenas um carácter explicativo e podem diferir da unidade real. Estão
sujeitas a alteração sem aviso prévio para fins de melhoramento futuro.
Condições de funcionamento
Utilize este ar condicionado com o seguinte intervalo de temperatura.
DBT: Temperatura de bolbo Seco
WBT: Temperatura de bolbo Húmido
Interior
Temperatura (°C)
FRIO
CALOR
72
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
DBT
32
16
30
16
Exterior
WBT
23
11
-
DBT
43
-15
24
-15
WBT
26
18
-
Guia rápido
Índice
Preparação do controlo remoto
Abra a tampa para utilizar os
botões
OF
1 Prima
F / ON
CLOCK
UP
DOWN
2 Prima TIMER
ou
para
seleccionar o dia actual
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
3 Prima
SELECT
SET
para confirmar
4 Repita os passos 2 e 3 para
determinar a hora actual
SET
Como utilizar........................76-77
Como configurar
o temporizador.....................77-78
Instruções de limpeza............... 79
Resolução de problemas .....80-81
Informação................................ 81
CANCEL
2
Precauções de segurança ...74-75
3
Funcionamento básico
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Ligue/Desligue a unidade
• Note que a indicação de desligado
(OFF) é a seguinte:
Para iniciar:
POWER
2 Seleccione o modo de
funcionamento pretendido
AUTO
HEAT
DRY
COOL
3 Programe a temperatura desejada
• Alcance de selecção: 16 °C ~ 30 °C.
Português
Para parar:
73
Precauções de segurança
Para evitar danos pessoais, danos a outros,
ou danos na propriedade, por favor cumpra o
seguinte.
A utilização incorrecta devido ao incumprimento
das instruções pode resultar em ferimentos ou
danos cuja gravidade é classificada da seguinte
forma:
AVISO
Este símbolo indica
perigo de morte ou
ferimento grave.
CUIDADO
Este símbolo indica
perigo de ferimento
ou danos de bens.
As instruções a seguir são classificadas com os
seguintes símbolos:
Este símbolo indica uma
acção PROIBIDA.
Estes símbolos indicam
acções OBRIGATÓRIAS.
Fonte de
alimentação
Unidade
interior
Entrada
de ar
Saída de ar
Controlo remoto
Unidade
exterior
74
Entrada
de ar
Saída de
ar
AVISO
Unidade interior e unidade exterior
Este dispositivo não se destina ao uso por
pessoas (incluindo crianças) com reduzidas
capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou
falta de experiência e conhecimento, excepto
se tiverem supervisão ou instrução relacionadas
com o uso do dispositivo por uma pessoa
responsável pela sua segurança. As crianças
devem ser supervisionadas para assegurar que
não brincam com o dispositivo.
Consulte um vendedor autorizado ou um técnico
sobre limpeza das peças internas, reparação,
instalação, montagem e desmontagem da
unidade. A instalação inadequada e manutenção
pode provocar fuga, choque eléctrico ou
incêndio.
Confirme junto de um revendedor autorizado ou
especialista na utilização de qualquer tipo de
refrigerante especificado.
A utilização de um tipo de refrigerante que não
o especificado pode provocar danos no produto,
explosões e lesões, etc.
Não instale a unidade numa ambiente
potencialmente explosivo ou inflamável. Se não
fizer isso, pode provocar incêndio por acidente.
Não coloque os seus dedos ou outros
objectos na unidade de ar condicionado
interior ou exterior, as partes rotativas
podem provocar ferimentos.
Não toque na unidade exterior em caso de
relâmpagos, pode provocar choque eléctrico.
Não se exponha directamente ao ar frio durante
um período de tempo prolongado a fim de evitar
refrigeração excessiva.
Não se sente na unidade ou
utilize-a como um degrau, pode cair
acidentalmente.
Este equipamento deve ter ligação terra para
evitar choque eléctrico ou incêndio.
Evite o choque eléctrico ao desligar a fonte
de alimentação e retirar a ficha:
- Antes da limpeza ou manutenção,
- Na não utilização prolongada, ou
- Durante forte actividade de relâmpagos fora
do normal.
CUIDADO
Unidade interior e unidade exterior
Não lavar a unidade interior com água,
benzina, diluente ou pó para arear objectos a
fim de evitar danos ou corrosão na unidade.
Não utilizar para preservar equipamento
de precisão, alimentos, animais, plantas,
objectos decorativos ou outros. Isto pode
deteriorar a qualidade, etc.
Não utilize nenhum equipamento de
combustão em frente à saída de ar para
evitar a propagação de incêndio.
Não exponha plantas ou animais de
estimação directamente ao fluxo de ar a fim
de evitar ferimentos, etc.
Não toque na rebarba de alumínio
af ada, as peças af adas podem
provocar lesões.
Não ligue (ON) a unidade interior quando
encera o chão. Após encerar, areje a divisão
adequadamente antes de colocar a unidade
a funcionar.
Não instalar a unidade em áreas com óleos e
fumos a fim de evitar danos na unidade.
Não desmonte a unidade para fins de limpeza
a fim de evitar ferimentos.
Não pise o painel se instável quando limpar a
unidade a fim de evitar ferimentos.
Não coloque vasos ou recipientes com água
sobre a unidade. A água pode entrar na
unidade e danificar a o isolamento. Isto pode
causar choque eléctrico.
Não deixe a janela ou porta aberta durante
muito tempo durante o funcionamento no
modo FRIO/SECO.
Evite a fuga de água assegurando que o tubo
de drenagem:
- Está correctamente ligado,
- Está afastado de caleiras e recipientes, ou
- Não está mergulhado na água
Após um longo período de utilização com
qualquer outro equipamento combustível,
ventile a sala regularmente.
Após longo período de uso, certifique-se que
a armação da instalação não está deteriorada
para evitar que a unidade caia.
Fonte de alimentação
Precauções de segurança
Não utilize um cabo
modificado, com união,
com extensão ou não
especificado para evitar
o sobreaquecimento e
incêndio.
Para prevenir sobreaquecimento, incêndio ou
choque eléctrico:
• Não partilhe a mesma tomada eléctrica com
outro equipamento.
• Não utilize com mãos molhadas.
• Não dobre demasiado o cabo de
alimentação.
• Não coloque a unidade em funcionamento
nem a pare inserindo ou puxando a ficha
eléctrica.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
terá de ser substituído pelo fabricante, agente
de assistência ou técnico qualificado para
evitar situações de perigo.
É fortemente recomendada a instalação do
Disjuntor com fuga à terra (ELCB) ou um
Dispositivo de Corrente Residual (RCD) para
evitar choque eléctrico ou incêndio.
Para prevenir sobreaquecimento, incêndio ou
choque eléctrico:
• Insira a ficha eléctrica correctamente.
• O pó na ficha eléctrica deve ser limpo
periodicamente com um pano seco.
Numa situação de anomalia/avaria do
produto, interrompa o seu uso e retire a
ficha da tomada ou desligue o interruptor da
alimentação e o disjuntor.
(Risco de fumo/incêndio/choque eléctrico)
Exemplos de anomalia/avaria
• O ELCB dispara frequentemente.
• Cheiro a queimado.
• Ruído ou vibração anómalas da unidade.
• Fugas de água da unidade interior.
• Sobreaquecimento do cabo de alimentação
ou da ficha.
• Não é possível controlar a velocidade da
ventoinha.
• A unidade desliga-se imediatamente após
ser activada.
• A ventoinha não pára mesmo após a
unidade ser desligada.
Contacte imediatamente o revendedor local
para fins de manutenção/reparação.
Português
Fonte de alimentação
Não desligue a ficha puxando pelo cabo a fim
de evitar choque eléctrico.
75
Como utilizar
POWER
(Verde)
TIMER
(Laranja)
Estes indicadores não são utilizados.
Indicador
FAN SPEED
Para seleccionar a velocidade
do ventilador
(Ecrã do controlo remoto)
Ecrã do controlo remoto
• Para AUTO, a velocidade da ventoinha interior
é ajustada automaticamente de acordo com o
modo de operação.
AIR SWING
Para ajustar a direcção do fluxo
de ar vertical
(Ecrã do controlo remoto)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
• Mantém a ventilação da sala.
• No modo FRIO/SECO, se estiver definido
AUTO, a alavanca balança para cima/para baixo
automaticamente.
• No modo CALOR, se estiver definido AUTO,
a grelha horizontal fixa-se numa posição
predeterminada.
• Não ajuste a alavanca à mão.
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
Prima e segure durante
aproximadamente 10
segundos para mostrar
a temperatura em °C
ou °F.
RC
RESET
Prima para
restabelecer as
configurações padrão
do controlo remoto.
Não utilizado em
operações normais.
Botão auto OFF/ON
AUTO
OFF/ON
76
Utilizado quando o controlo remoto está mal colocado ou avariado. Levantar o painel
frontal:
1. Prima o botão uma vez para utilizar no modo AUTOMÁTICO.
2. Prima e segure o botão até ouvir um sinal sonoro e, em seguida, liberte para
utilizar o modo FRIO em força.
3. Repita o passo 2. Prima e segure o botão até ouvir dois sinais sonoros e,
em seguida, liberte para utilizar o modo FRIO normal.
4. Repita o passo 3. Prima e segure o botão até ouvir três sinais sonoros e,
em seguida, liberte para utilizar o modo CALOR em força.
• Prima novamente o botão para desligar.
Como configurar o temporizador
Mostrador de timer diário
Para LIGAR (ON) ou DESLIGAR (OFF) a
unidade num tempo predefinido.
AUTOMÁTICO: Para sua conveniência
• A unidade selecciona o modo de operação a
cada 10 minutos de acordo com a definição da
temperatura e temperatura ambiente.
1
2
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
SELECT
SET
3
CANCEL
4
DOWN
CLOCK
CALOR: Para desfrutar de ar quente
• A unidade demora algum tempo a aquecer.
FRIO: Para desfrutar de ar fresco
• Utilize cortinas para evitar a luz solar e o calor
exterior, para reduzir o consumo de energia
durante o modo FRIO.
SECO: Para desumidificar o ambiente
• A unidade opera a uma velocidade baixa da
ventoinha para dar uma refrigeração suave.
QUIET/
POWERFUL
QUIET
Para mudar entre silencioso e
potente
POWERFUL
MODE
para
1 Prima TIMER (Temporizador)
aceder ao modo do temporizador
• Prima uma vez para o mostrador do
CLOCK para o de Timer ou vice-versa.
• Prima durante 4 segundos para alterar
o ecrã de temporizador diário para
temporizador semanal ou vice-versa.
2 Seleccione a função
ON ou OFF do
temporizador
Exemplo:
OFF às 22:00
OFF/ON
3 Configure a hora
UP
NORMAL
QUIET: Para desfrutar de um funcionamento
sossegado
• Esta operação reduz o ruído do fluxo de ar.
POWERFUL: Para alcançar a temperatura
rapidamente
• Esta operação irá parar automaticamente após
20 minutos.
• Pode ser activado em todos os modos e
pode ser cancelado premindo novamente o
respectivo botão.
Para ajustar a direcção horizontal do
fluxo de ar
• Ajustável manualmente.
DOWN
4 Confirmar
• Para cancelar, prima
SET
CANCEL
.
• Quando é definido o temporizador para ON
(ligado), a unidade pode começar antes da
hora definida para alcançar a temperatura
desejada a tempo.
• A operação do temporizador é baseada na
configuração do relógio no controlo remoto e
repete diariamente uma vez configurada.
• O encerramento do temporizador para a hora
actual será activado primeiro.
• Se o temporizador for cancelado
manualmente ou devido a uma falha de
corrente, pode restabelecer a configuração
anterior premindo SET .
Nota
Depois de ser configurado o temporizador, o
indicador do TEMPORIZADOR na unidade
interior não liga, isto não indica uma avaria.
Como utilizar / Como configurar o temporizador
Para seleccionar o modo de
operação
Português
MODE
77
Como configurar o temporizador
Ajuste de timer semanal
Promove a poupança de energia ao permitir que
configure até 6 programas em qualquer dia.
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
SELECT
DOWN
SET
CANCEL
Acende-se se seleccionar a operação do
Temporizador
Número de programa
num dia (1 ~ 6)
Indica o dia seleccionado
Indica o dia da próxima
operação do temporizador
Hora a ser seleccionada
(incremento de 10 minutos)
Fora Timer
ON Timer
Dia a ser seleccionado
MODE
1. Prima TIMER (Temporizador)
durante
4 segundos para passar o ecrã para a função
Weekly Timer (Temporizador semanal).
Para verificar o programa actual do
temporizador
MODE
1. Prima TIMER
para entrar no modo do
SELECT
temporizador e prima
para entrar na definição
do dia.
DOWN
UP
2. Prima TIMER (Temporizador)
ou
até o dia
SELECT
desejado ser apresentado, prima
para confirmar
a selecção.
DOWN
UP
3. Prima TIMER (Temporizador)
ou
para
verificar os programas configurados.
Para alterar o programa actual do
temporizador ou adicionar um novo
programa de temporizador
MODE
1. Prima TIMER
para entrar no modo do
SELECT
temporizador e prima
para entrar na definição
do dia.
UP
DOWN
2. Prima TIMER (Temporizador)
ou
até o dia
desejado ser apresentado.
3. Execute os passos 4 a 7 de “Definição do
temporizador semanal” para alterar o programa
actual do temporizador ou adicionar qualquer
programa de temporizador.
Para cancelar o programa actual do
temporizador
2. Prima TIMER (Temporizador)
seleccionar o dia desejado.
UP
ou
DOWN
1. Prima
para
SELECT
OFF/ON
5. Prima TIMER (Temporizador)
para
seleccionar a opção de activação (ON) ou
desactivação (OFF) do temporizador.
UP
DOWN
6. Prima TIMER (Temporizador)
ou
para
seleccionar a hora desejada.
Se quiser configurar o temporizador juntamente
com a temperatura desejada, prima
para
TEMP
seleccionar a temperatura.
7. Prima
para confirmar o programa 1. O dia
seleccionado será realçado com
.
• O ecrã irá passar para o programa seguinte passados
2 segundos. Repita os passos 4 a 7 para configurar
os programas 2 a 6.
• Durante a configuração do temporizador, se não
premir nenhum botão dentro de 30 segundos, ou se
SET
premir o botão , a configuração nesse momento
é confirmada e a configuração do temporizador é
concluída.
78
para aceder ao dia.
2. Prima TIMER
UP
ou
DOWN
até que o dia desejado seja
SELECT
para confirmar a sua selecção.
3. Prima
4. Quando “1” surgir a piscar no ecrã, prima SELECT
para configurar o programa 1.
SET
SELECT
apresentado, prima
para entrar na definição do
programa.
DOWN
UP
3. Prima TIMER (Temporizador)
ou
até o dia
desejado ser apresentado. Prima
o programa e
desaparece.
CANCEL
para cancelar
Para desactivar/activar o temporizador
semanal
• Para desactivar a definição de temporizador semanal,
MODE
CANCEL
prima TIMER
e, em seguida, prima
.
• Para activar a definição de temporizador semanal
MODE
SET
anterior, prima TIMER
e, em seguida, prima
.
Nota
• Não é possível configurar o temporizador diário e
o temporizador semanal simultaneamente.
• Não é possível configurar o mesmo programa do
temporizador duas vezes no mesmo dia.
• Depois de ser configurado o temporizador, o
indicador do TEMPORIZADOR na unidade interior
não liga, isto não indica uma avaria.
Instruções de limpeza
Para assegurar um óptimo desempenho da
unidade, a limpeza tem que ser executada em
intervalos regulares. Uma unidade suja pode
provocar avaria e pode restabelecer o código de
erro “H99”. Consulte o revendedor autorizado.
Unidade interior
Painel frontal
• Desligue a unidade e desligue a ficha da tomada
antes de efectuar a limpeza.
• Não toque nas alhetas de alumínio, a parte afiada
pode causar ferimentos.
• Não utilize benzina, diluente nem pó de limpeza
abrasivo.
• Utilize apenas sabões ( pH 7) ou detergente de
uso doméstico neutro.
• Não utilize água com uma temperatura superior
a 40 °C.
Filtro do ar
A cada 2 semanas
• Lave/passe os filtros suavemente
por água para evitar a ocorrência
de danos na superfície do filtro.
• Seque os filtros cuidadosamente à sombra,
longe de chamas acesas ou da luz solar directa.
• Substitua os filtros danificados.
Painel frontal
Lave-o com cuidado e seque-o.
Remova o filtro de ar
Fixar o filtro de ar
Remover o painel frontal
2 Retire
1 Levantar
Inserir na unidade
Fechar de forma segura
3 Prima ambas as
extremidades do
painel frontal
1 Inserir em
ambos os lados
Para uma inspecção sazonal após não
utilização prolongada
• Os orifícios de entrada e saída devem estar
desobstruídos.
• Utilize o botão Auto OFF/ON para seleccionar
a operação FRIO/CALOR. Após 15 minutos
de funcionamento, é normal ter a seguinte
diferença de temperatura entre as aberturas
de ventilação de entrada e saída de ar:
FRIO: ≥8 °C
2 Fechar para baixo
4 Para CS-E18PKEA:
Premir no centro do painel frontal
Como configurar o temporizador / Instruções de limpeza
Filtro do ar
Limpe cuidadosamente a unidade
com um pano macio e seco.
CALOR: ≥14 °C
Para preparar a unidade para um período
de inactividade prolongado
• Active o modo de CALOR durante 2~3 horas
para remover cuidadosamente qualquer
humidade que tenha ficado nas peças interna.
• Desligue a unidade e retire a ficha da
tomada.
Português
Unidade interior
Alhetas de alumínio
79
Resolução de problemas
Os seguintes sintomas não indicam uma avaria do aparelho.
Sintoma
Causa
Sai névoa da unidade interior.
• Efeito de condensação devido ao processo de arrefecimento.
Ouve-se o fluxo de água quando a unidade está • Fluxo do líquido de refrigeração no interior da unidade.
a funcionar.
A sala tem um odor estranho.
• Pode ser devido a um odor de humidade produzido pela
parede, alcatifa, mobília ou vestuário.
O ventilador interior pára ocasionalmente
• Isto ajuda a remover o odor do ambiente.
quando o modo de velocidade automática do
ventilador está programado.
O funcionamento é atrasado durante alguns
• O atraso é um mecanismo de protecção do compressor
minutos após a reprogramação.
da unidade.
A unidade exterior produz água/vapor.
• Existe condensação ou evaporação nos tubos.
O indicador do TEMPORIZADOR.
• A programação do temporizador é activada diariamente
depois de programada.
O indicador de ALIMENTAÇÃO pisca durante o • A unidade está em modo descongelar (e a oscilação do ar
modo CALOR sem fornecimento de ar morno
(AIR SWING) está definido como automático (AUTO)).
(e a alavanca está fechada).
O ventilador interior pára ocasionalmente no
• Para evitar o efeito de arrefecimento acidental.
modo de aquecimento.
O indicador da ALIMENTAÇÃO pisca antes da
• Este é um passo preliminar para a operação, quando o
unidade ser ligada.
temporizador ON estiver definido.
Som de quebra durante o funcionamento.
• Mudanças de temperatura causam a expansão/
contracção da unidade.
Verifique o seguintes antes de pedir assistência.
Sintoma
O modo CALOR/FRIO não está a funcionar de
maneira eficiente.
Ruído durante o funcionamento.
A unidade não funciona.
Verificar
• Configure a temperatura correctamente.
• Feche todas as portas e janelas.
• Limpe ou substitua os filtros.
• Limpe qualquer obstrução que se encontra na entrada do ar
e nas aberturas de ventilação de saída do ar.
• Certifique-se de que a unidade foi instalada numa inclinação.
• Feche o painel dianteiro devidamente.
• Verifique se o disjuntor disparou.
• Verifique se o temporizador foi configurado.
Os sintomas seguintes indicam uma avaria.
Sintoma
A unidade desliga-se e o indicador do
TEMPORIZADOR começa a piscar.
No controlo remoto, o indicador OFF não aparece
no ecrã do controlo remoto, mas o LED indicador
do funcionamento está desligado.
LED indicador do funcionamento
Indicador do estado desactivado (OFF)
Verificar
• Utilize o controlo remoto para obter o código de erro da
seguinte forma.
Certifique-se de que o LED de funcionamento se
encontra na posição OFF.
1 Prima CHECK durante 5 segundos
UP
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
CANCEL
2
TEMP
AC
CHECK
80
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Prima TIMER
ou
• Se o código de erro e a anormalidade podem ser
identificados, o LED de funcionamento estaráem
ON continuamente, e irá indicar o código do erro.
3 Prima CHECK novamente durante 5 segundos para
sair da verificação
4 Mostre o código de erro ao fornecedor autorizado
Informação
Informações para Utilizadores
referentes à Recolha e Eliminação de
Equipamentos Velhos
Estes símbolos nos produtos,
embalagens e/ou documentos
significam que os produtos eléctricos
e electrónicos usados não podem ser
misturados com os resíduos urbanos.
Para o tratamento apropriado,
recuperação e reciclagem de produtos
velhos, solicitamos que os coloque
em pontos de recolha próprios, de
acordo com a Legislação Nacional e
com as Directivas Europeias
2002/96/EC e 2006/66/EC.
A eliminação correcta destes produtos
ajudará a poupar recursos valioso e
evitar quaisquer potenciais efeitos
negativos na saúde humana e no
ambiente, os quais poderiam resultar
de um tratamento incorrecto de
Resíduos.
Para mais informações sobre a
recolha e reciclagem de produtos
velhos, por favor, contacte as
autoridades locais responsáveis pela
recolha de resíduos ou o ponto de
venda onde o produto foi adquirido.
De acordo com a legislacao nacional,
podem ser apçlicadas multas caso
seja feita a eliminação incorrecta
destes resíduos.
Para Uitlizadores Não Particulares
da União Europeia
Se pretender eliminar equipamentos
eléctricos e electrónicos, por
favor, contacte o seu Distribuídor
ou Produtor para obter mais
informações.
[Informação sobre a eliminação
noutros países fora da União
Europeia]
Estes símbolos são válidos, apenas,
na União Europeia. Se pretender
eliminar este produto contacte,
por favor, as autoridades locais
responsáveis pela recolha de
resíduos ou o ponto de venda onde
o produto foi adquirido e solicite
informação sobre o método de
eliminação correcto.
Resolução de problemas / Informação
DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO E RETIRE A
FICHA DA TOMADA e consulte em seguida um
revendedor autorizado nas seguintes condições:
• Ruído anormal durante o funcionamento.
• Água/partículas estranhas entraram no controlo
remoto.
• Fuga de água da unidade interior.
• Os interruptores do disjuntor desligam-se
frequentemente.
• O fio distribuidor de corrente aquece de forma
anormal.
• Os interruptores ou botões não estão a
funcionar devidamente.
Português
CRITÉRIOS SEM MANUTENÇÃO
81
Благодарим Ви, че закупихте климатик Panasonic.
Приложени са инструкции за монтаж.
Преди да задействате климатика, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете
за бъдещи справки.
Илюстрациите в това ръководство са предназначени само за разяснение и могат да се различават
от действителния уред. Възможни са промени без предупреждение за бъдещи подобрения.
Работна среда
Използвайте този климатик в следните температурни граници.
DBT : Темпераτура без оτчиτане влажносττа на въздуха
WBT : Темпераτура с оτчиτане влажносττа на въздуха
Температура (°C)
ОХЛАЖДАНЕ
ОТОПЛЕНИЕ
82
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
В помещението
DBT
WBT
32
23
16
11
30
16
-
Навън
DBT
43
-15
24
-15
WBT
26
18
-
Бърз справочник
Съдържание
Подготвяне на дистанционното управление
Предпазни Мерки ...............84-85
Отворете капака, за да
използвате копчетата
OF
1 Натиснете
F / ON
Как да използвате ..............86-87
CLOCK
DOWN
UP
2 Натиснете TIMER
или
,
за да изберете текущия ден
За да настроите таймера ...87-88
Инструкции За Измиване ....... 89
SET
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
1
3 Натиснете
, за да
потвърдите.
SELECT
4 Повторете стъпки 2 и 3, за
да настоите часа
SET
CANCEL
2
Отстраняване На
Проблеми ...........................90-91
Информация............................ 91
3
Основни операции
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
1
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
MODE
TEMP
AC
CHECK
3
RC
RESET
1 Включване/спиране
• Моля, имайте предвид, че
индикацията OFF (ИЗКЛ.) е както
следва:
POWER
За стартиране:
За спиране:
2 Избор на желания режим
на работа
AUTO
HEAT
DRY
COOL
Български
3 Настройка на желаната температура
• Температурни диапазони: 16 °C ~ 30 °C.
83
Предпазни Мерки
За да избегнете телесни повреди,
нараняване на други хора или имущество,
моля спазвайте следното:
Неправилното функциониране поради
неспазване на инструкциите може да
причини щети или вреди, класифицирани
както следва:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този знак
предупреждава
за опасност от
смърт или тежки
наранявания.
ВНИМАНИЕ
Този знак
предупреждава
за опасност от
наранявания или
имуществени
щети.
Инструкциите, които трябва да се спазват, са
класифицирани със следните символи:
Този символ обозначава
съответното действие като
ЗАБРАНЕНО.
Тези символи означават,
че действията са
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.
Електрозахранване
Вътрешна част
Входен
отвор за
въздух
Изходен отвор
за въздух
Дистанционно
управление
Входен отвор
за въздух
Външна част
84
Изходен
отвор за
въздух
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вътрешен и външен модул
Уредът не е предназначен за използване
от хора (вкл. деца) с намалени физически,
сетивни или психични проблеми или нямащи
съответния опит и познания, докато не бъдат
инструктирани или наблюдавани от човек,
отговорен за безопасността, за начина на
използване на уреда. Наблюдавайте децата,
за да се уверите, че не си играят с уреда.
Моля обърнете се към оторизиран дилър или
специалист за почистване на вътрешните
части, ремонт, монтаж или повторен монтаж
на модула. Неправилните монтаж и употреба
ще причинят теч, токов удар или пожар.
Потвърдете пред оторизиран дилър или
специалист употребата на всеки указан тип
хладилен агент.
Употребата на друг тип хладилен агент, освен
посочения, може да причини повреда на
продукта, пръскане, нараняване и т.н.
Не монтирайте модула в помещения с
потенциално експлозивна или запалима
атмосфера. В противен случай може да се
стигне до пожар.
Не пъхайте пръстите си или други
обекти във вътрешния или външния
модул на климатика, въртящите
се части могат да предизвикат
наранявания.
Не докосвайте външния модул по време на
гръмотевична буря, това може да доведе до
токов удар.
Не се излагайте директно на студен въздух
за продължителен период от време за да
избегнете прекомерно охлаждане.
Не сядайте и не стъпвайте върху
модула, тъй като случайно може да
паднете.
Това оборудване трябва да е заземено, за
да се предотврати токов удар или пожар.
Избегнете токов удар чрез изключване на
захранването и щепсела:
- Преди почистване или обслужване.
- Когато удължителят не се използва, или
- При необикновено силна гръмотевична
активност.
ВНИМАНИЕ
Вътрешен и външен модул
Не мийте вътрешния модул с бензин,
разтворител или абразивен прах за да
предотвратите повреда или корозия на
модула.
Не използвайте уреда за съхранение на
прецизно оборудване, храна, животни,
растения, произведения на изкуството или
други предмети. Това може да причини
влошаване на качеството и т.н.
Не ползвайте уреди, които горят пред
изхода за въздуха, за да се избегне
разпространение на огъня
Не излагайте растения или домашни
любимци директно на въздушния поток за
да избегнете нараняване и т.н.
Не докосвайте острото алуминиево
ребро. Острите части могат да
предизвикат наранявания.
Не включвайте вътрешния модул,
когатополирате пода. След полиране,
проветрете стаята добре, преди да
използвате модула.
Не инсталирайте уреда в задимени зони за
да предотвратите неговата повреда.
Не разглобявайте уреда за почистване за
да избегнете нараняване.
Не стъпвайте върху нестабилна маса,
когато почиствате уреда, за да избегнете
нараняване.
Не поставяйте ваза или съд с вода върху
уреда. Водата може да проникне в уреда
и да повреди изолацията. Това може да
причини токов удар.
Не отваряйте прозореца или вратата
за дълго време по време на режим
ОХЛАЖДАНЕ/ИЗСУШАВАНЕ
Предотвратете изтичане на вода чрез
осигуряване на дренажна тръба, която е:
- Правилно свързана,
- С поддържани чисти водосточни тръби и
контейнери, или
- Не е потопена във вода
След продължителен период на употреба или
употреба с някакви отоплителни уреди с гориво
проветрявайте помещението периодично.
След дълъг престой се уверете, че
монтажното шаси не е повредено, за да
избегнете падане на модула.
Електрозахранване
Не дърпайте кабела, за да изключите
щепсела, за да предотвратите токов удар.
Предпазни Мерки
Не използвайте
модифициран кабел,
свързван кабел, удължител
или неуказан кабел, за да
избегнете прегряване и
пожар.
За предотвратяване на прегряване, пожар
или токов удар:
• Не използвайте същия контакт за други
уреди.
• Не работете с влажни ръце.
• Не пречупвайте захранващия кабел.
• Не работете с или не спирайте уреда чрез
вкарване или изтегляне на щепсела.
Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да се подмени от производителя,
неговия сервизен агент или подобни
квалифицирани лица, за да се избегне
опасност.
Силно препоръчително е да се монтира
заземителен автоматичен прекъсвач
(ELCB) или устройство за диференциална
защита (RCD), за да избегнете токов удар
или пожар.
За предотвратяване на прегряване, пожар
или токов удар:
• Вкарвайте щепсела правилно.
• Прахът по щепсела трябва да бъде
избърсван със суха кърпа периодично.
Спрете да използвате продукта, когато
възникне аномалия/повреда и извадете
щепсела от контакта или изключете от
копчето и автоматичния превключвател.
(Има риск от пушек/пожар/токов удар)
Примери за аномалия/повреда
• Заземителният автоматичен прекъсвач
(ELCB) често се активира.
• Усеща се мирис на изгоряло.
• Чува се необичаен шум или уредът
вибрира.
• Изтича вода от вътрешния уред.
• Кабелът или щепселът са необичайно
горещи.
• Скоростта на вентилатора не може да се
контролира.
• Уредът спира работа веднага, дори и да е
включен да работи.
• Вентилаторът не спира, дори, ако уредът
е спрял да работи.
Веднага се свържете с местния търговец за
поддръжка/ремонт.
Български
Електрозахранване
85
Как да използвате
POWER
Ɂɟɥɟɧɨ
TIMER
(Ɉɪɚɧɠɟɜ
Ɍɟɡɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɧɟɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɬ
Индикатор
FAN SPEED
За настройване скоростта на
вентилатора
(Дисплей на дистанционното управление)
Дисплей на дистанционното управление
• При режим АВТОМАТИЧЕН скоростта
на вътрешния вентилатор се настройва
автоматично според режима на работа.
AIR SWING
За настройка на вертикалния
поток въздух
(Дисплей на дистанционното управление)
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
CLOCK
• Поддържа стаята проветрена.
• В режим ОХЛАЖДАНЕ/ИЗСУШАВАНЕ, ако
е настроен режим АВТОМАТИЧНО, жалузите
се движат нагоре/надолу автоматично.
• В режим ОТОПЛЕНИЕ, ако е настроен режим
АВТОМАТИЧEН, хоризонталните жалузи
се фиксират в предварително настроената
позиция.
• Не настройвайте жалузите ръчно.
DOWN
SELECT
SET
FAN SPEED
MODE
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
TEMP
AC
CHECK
RC
RESET
Натиснете, за
Натиснете и задръжте
да възстановите
за около 10 сек.,
фабричните настройки
за да превключите
на дистанционното
температурната скала на
управление.
°C или °F.
Не се използва в нормални
режими на работа.
Бутон Auto OFF/ON
AUTO
OFF/ON
86
Използвайте при неправилно функциониране на дистанционното управление.
Повдигнете предния панел:
1. Натиснете бутона веднъж, за да използвате в режим АВТОМАТИЧЕН.
2. Натиснете и задръжте бутона, докато чуете 1 звуков сигнал, след това
отпуснете, за да използвате в режим на принудително охлаждане
ОХЛАЖДАНЕ.
3. Повторете стъпка 2. Натиснете и задръжте бутона, докато чуете 2 звукови
сигнала, след това отпуснете, за да използвате в режим на нормално
охлаждане ОХЛАЖДАНЕ.
4. Повторете стъпка 3. Натиснете и задръжте бутона, докато чуете 3 звукови
сигнала, след това отпуснете, за да използвате в режим на принудително
отопление ОТОПЛЕНИЕ.
• Натиснете бутона отново, за да изключите уреда.
За да настроите таймера
За да изберете режим на работа
АВТОМАТИЧЕН : За ваше удобство
• Модулът избира режима си на работа на
всеки 10 минути в зависимост от зададената
температура и стайната температура.
ОТОПЛЕНИЕ
: За да се наслаждавате на
топъл въздух
• Нужно е време за загряване на уреда.
ОХЛАЖДАНЕ : За да се наслаждавате на
студен въздух
• За да намалите разхода на електроенергия,
когато уредът е в режим ОХЛАЖДАНЕ,
дръпнете пердетата, за да предотвратите
проникване на слънчева светлина и топлина
отвън.
ИЗСУШАВАНЕ : За да се насладите на тиха
среда
• Уредът работи на ниска скорост, за да
гарантира умерено охлаждане на въздуха.
QUIET
За да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ
климатика в предварително зададено време.
1
2
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
SELECT
DOWN
CLOCK
SET
3
CANCEL
4
MODE
на таймера, за да
1 Натиснете TIMER
влезете в режима за работа на таймера
• Натиснете един път за да преминете
от настройване на точно време към
настройване на таймер и обратно.
• Натиснете за 4 секунди, за да смените
дисплея от дневен таймер на седмичен
таймер или обратно.
2 Изберете ON или
OFF таймер
Пример:
ИЗКЛЮЧВАНЕ в
22:00
OFF/ON
За да превключите между тих и
мощен режим за да превключите
POWERFUL
NORMAL
QUIET (ТИХ): За да се наслаждавате на
тиха работа
• Този режим на работа намалява шума на
въздушния поток.
POWERFUL (МОЩЕН): За да постигнете
бързо желаната
температура
• Тази операция ще приключи автоматично
след 20 минути.
• Може да се активира във всички режими
и може да се отмени с натискане на
съответния бутон отново.
За да настроите въздушния поток
хоризонтално
• Ръчно регулируем.
3 Задайте желаното
време
UP
DOWN
4 Потвърдете
• За отмяна, натиснете
SET
CANCEL
.
• Ако таймерът е настроен в режим ON,
уредът може да започне да работи по-рано
преди действително зададеното време, за
да се постигне навреме желаната от Вас
температура.
• Таймерът се базира на настройките на часа
от дистанционното управление и се повтаря
ежедневно, след като веднъж е настроен.
• Таймерът, който е най-близък до текущото
време ще бъде активиран пръв.
• Ако таймерът е отменен ръчно или в
случай на повреда на захранването,
можете да възстановите предишната
настройка, като натиснете бутона SET .
Забележка
След като таймерът е настроен,
индикаторът ТАЙМЕР (TIMER) на
вътрешния модул не се включва, това не
е признак за неизправност.
Как да използвате / За да настроите таймера
QUIET/
POWERFUL
Настройка на дневен таймер
Български
MODE
87
За да настроите таймера
Настройка на седмичен таймер
За проверка на текуща програма на таймер
Повишава пестенето на енергия, като Ви позволява
да настроите до 6 програми за даден ден.
1. Натиснете TIMER
таймер и натиснете
TIMER/CLOCK
MODE
UP
SET
CLOCK
, за да влезете в режим на
SELECT
, за да въведете ден.
DOWN
UP
SELECT
DOWN
OFF/ON
MODE
CANCEL
Светва при избиране на режима за работа на
таймера
Брой програми на ден (1 ~ 6)
2. Натиснете TIMER
или
на таймера, докато се
SELECT
покаже съответният ден, след което натиснете
,
за да потвърдите избора си.
DOWN
UP
3. Натиснете TIMER
или
на таймера, за да
проверите настроените програми.
За промяна на текуща програма на таймер
или добавяне на нова програма на таймер
Показва избрания ден
Показва следващия ден за
работа на таймера
Избор на време (на стъпки
от 10 минути)
OFF За
ON За
Избор на ден
1. Натиснете TIMER
MODE
таймер и натиснете
, за да влезете в режим на
SELECT
UP
, за да въведете ден.
DOWN
или
на таймера, докато
2. Натиснете TIMER
се покаже съответният ден.
3. Изпълнете стъпки от 4 до 7 на “Настройка на
седмичен таймер” за промяна на съществуваща
програма на таймер или добавяне на програма
на таймер.
MODE
1. Натиснете TIMER
на таймера за 4 секунди,
за да отидете на екрана на седмичния таймер.
За отмяна на текуща програма на таймер
SELECT
1. Натиснете
, за да влезете в настройката на
деня.
DOWN
UP
2. Натиснете TIMER
или
, докато се покаже
2. Натиснете TIMER
изберете деня.
UP
или
DOWN
на таймера, за да
SELECT
, за да потвърдите избора си.
3. Натиснете
4. На екрана ще започне да мига “1”, натиснете
SELECT
, за да зададете програма 1.
OFF/ON
5. Натиснете TIMER
на таймера, за да
изберете таймера за ВКЛ. или ИЗКЛ.
UP
TEMP
88
3. Натиснете TIMER
UP
SELECT
, за да влезете в
DOWN
или
на таймера, докато
CANCEL
се покаже съответният ден. Натиснете
за
отмяна на програма и
ще изчезне.
За забрана/разрешаване на седмичен
таймер
DOWN
или
, за да изберете
6. Натиснете TIMER
часа.
Ако желаете да настроите таймера заедно
с предпочитаната от Вас температура,
натиснете
, за да изберете температурата.
SET
съответният ден, натиснете
настройката на програмата.
, за да потвърдите програма 1.
7. Натиснете
Избраният ден ще се подчертае с
.
• След 2 секунди екранът ще премине към
следващата програма. Повторете стъпки от 4 до 7,
за да настроите програми от 2 до 6.
• Ако по време на настройване на таймера не
натиснете нито един бутон в продължение
SET
на 30 секунди или ако натиснете бутона
,
зададената в момента настройка се потвърждава
и настройването се прекратява.
• За деактивиране на настройката на седмичния
CANCEL
MODE
таймер натиснете TIMER
, след което
.
• За активиране на предишната настройка на
MODE
, след
седмичния таймер натиснете TIMER
SET
което .
Забележка
• Дневният таймер и седмичният таймер не
могат да бъдат настроени едновременно.
• Една и съща програма на таймера не може да
бъде настроена няколко пъти за един и същи ден.
• След като таймерът е настроен, индикаторът
ТАЙМЕР (TIMER) на вътрешния модул не се
включва, това не е признак за неизправност.
Инструкции За Измиване
За да гарантирате максимална
производителност на уреда, трябва да
го почиствате на редовни интервали.
Замърсените уреди може да причинят повреда
и Вие може да видите код за грешка “H99”. Моля
консултирайте се с Вашия оторизиран дилър.
• Изключете електрозахранването и извадете
щепсела от контакта преди почистване.
• Не докосвайте алуминиевото ребро, острата
част може да причини нараняване.
• Не използвайте бензин, разредител или
абразивни прахове.
• Използвайте само сапуни ( pH 7) или
неутрални домакински прахове.
• Не използвайте вода, по-гореща от 40 °C.
Вътрешна част
Вътрешна част
Преден панел
АлуминиеВо Ребро
Въздушен Филтър
Въздушен Филтър
Внимателно забършете уреда с
мек, сух парцал.
Преден панел
Измийте го внимателно и го подсушете.
На всеки 2 седмици
• Внимателно почистете/измийте
филтрите с вода, за да не
нараните повърхността им.
• Внимателно изсушете филтрите на сенчесто
място, далеч от огън и пряка слънчева
светлина.
• Подменяйте повредените филтри.
Махнете въздушния
филтър
Сваляне на предния панел
Поставете въздушния
филтър
Поставете в уреда
Затворете го добре
3 Натиснете двата края
на предния панел
1 Вмъкнете от
двете страни
При Сезонен Преглед След
Продължително Неизползване
• Никакви прегради на входните и изходни
вентилационни отвори.
• Използвайте бутона за aвтоматично ИЗКЛ./
ВКЛ.(Auto OFF/ON), за да изберете режим
на ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ. Нормално
е, след 15 минути работа, да имате
следната температурна разлика между
отворите за входящ и изходящ въздух:
ОХЛАЖДАНЕ: ≥8 °C
2 Затворете
4 За CS-E18PKEA:
Натиснете в центъра на предния панел
ОТОПЛЕНИЕ: ≥14 °C
При Продължително Неизползване
• Активирайте режима на ОТОПЛЕНИЕ за 2~3
часа, за да отстраните влажността, останала
във вътрешните елементи.
• Изключете захранването и извадете
щепсела.
Български
1 Повдигнете
За да настроите таймера / Инструкции За Измиване
2 Изтеглете
89
Отстраняване На Проблеми
Следните симптоми при работата на уреда не означават неизправност.
Симптом
Причина
От вътрешната част излиза замъглен въздух.
Звук от течаща вода по време на работа.
Стаята има странна миризма.
• Кондензиране поради процеса на охлаждане.
• Охлаждаща течност вътре в уреда.
• Това може да е миризмата на влагата, отделяна от
стените, килима, мебелите или дрехите.
Вътрешният вентилатор спира от време на време при • Това спомага за отстраняване на околните миризми.
настройка за автоматично регулиране на скоростта.
Работата се забавя с няколко минути след
• Закъснението служи за защита на компресора на уреда.
рестартиране.
Външната част отделя вода/пара.
• По тръбите се получава кондензация или изпаряване.
Индикаторът ТАЙМЕР (TIMER ) е постоянно
• Настройката на таймера се повтаря ежедневно, след като
включен.
веднъж е зададена.
По време на режим ОТОПЛЕНИЕ без подаване • Уредът е в режим “Размразяване” (а ДВИЖЕНИЕТО НА
на топъл въздух индикаторът POWER мига (а
ВЪЗДУХА е в АВТОМАТИЧЕН режим).
жалузите са затворени).
Вътрешният вентилатор спира от време на
• С цел да се избегне нежелан охлаждащ ефект.
време при отопляване.
Индикаторът ЗАХРАНВАНЕ (POWER) мига
• Това е предварителна стъпка в подготовката за работа,
преди уредът да се включи.
когато ON таймерът е бил зададен.
Пукане по време на работа.
• Температурните промени могат да доведат до
разширяване или свиване на уреда.
Проверете следните неща, преди да се обадите на оторизиран сервиз.
Симптом
Проверка
Уредът не работи ефикасно в режим
ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ.
Шум по време на работа.
Уредът не работи.
• Задайте правилно температурата.
• Затворете всички врати и прозорци.
• Почистете или сменете филтрите.
• Почистете входните и изходни вентилационни отвори.
• Проверете дали уредът не е монтиран под наклон.
• Затворете правилно предния панел.
• Проверете дали автоматичният прекъсвач е изключен.
• Проверете дали таймерът е настроен.
Следните симптоми показват неправилно функциониране.
Симптом
Проверка
Уредът спира да работи и индикаторът ТАЙМЕР • Използвайте дистанционното управление, за да получите
(TIMER) мига.
кода за грешка, както следва.
При дистанционното управление, индикаторът
за изключено не се показва на дисплея на
дистанционното управление, а светодиодът за
работа не свети.
Уверете се, че светодиодът за работа е изключен.
LED индикатор за работа
Индикатор за ИЗКЛ
1 Натиснете CHECK за 5 секунди
UP
OFF / ON
TIMER/CLOCK
MODE
UP
OFF/ON
DOWN
CLOCK
SELECT
SET
FAN SPEED
QUIET/
AIR SWING POWERFUL
CANCEL
2
TEMP
AC
CHECK
90
MODE
RC
RESET
1 / 3
DOWN
2 Натиснете TIMER
или
• Ако кодът за грешка и аномалията могат да
бъдат идентифицирани, тогава светодиодът за
работа ще бъде включен постоянно. Запишете
кода на грешката.
3 Натиснете отново CHECK за 5 секунди за край на
проверката
4 Покажете кода на грешката на лицензиран
търговец.
Информация
Информация за потребители относно
събиране и изхвърляне на старо
оборудване
Тези символи, поставени на
продуктите, опаковките и/или
съпътстващите ги документи
означават, че използваните
електрически и електронни продукти
не трябва да бъдат смесвани с
общите битови отпадъци.
За правилно третиране,
възстановяване и рециклиране на
стари продукти, моля да ги предадете
на предназначените за тази цел
пунктове за събиране, спазвайки
разпоредбите на националното
законодателство и европейските
директиви 2002/96/ЕО и 2006/66/ЕО.
С правилното изхвърляне на
тези продукти вие ще помогнете
да запазим ценни ресурси и да
предотвратим възможни негативни
ефекти върху човешкото здраве
и околната среда, които биха
възникнали в случай на неподходящо
третиране на отпадъците.
За допълнителна информация
относно събирането и рециклирането
на стари продукти, моля, обърнете
се към местните общински власти,
службата за събиране на отпадъци
или търговския обект, откъдето сте
закупили продуктите.
При направилно изхвърляне на
уреда, може да понесете наказателна
отговорност, в съответствие
разпоредбите на националното
законодателство.
За бизнес потребители в
Европейския Съюз
Ако желаете да изхвърлите ненужни
електроуреди, моля свържете се
с вашия дилър или доставчик за
повече информация.
[Информация за страни извън
Европейския Съюз]
Тези символи са валидни само в
рамките на Европейския Съюз. Ако
желаете да се освободите от тези
отпадъчни продукти, моля свържете
се с местните органи на властта или
вашия доставчик, за да получите
информация за тяхното коректно
изхвърляне.
Отстраняване На Проблеми / Информация
ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО И ЩЕПСЕЛА
ОТ КОНТАКТА, след което се обърнете към
оторизирания дилър в следните случаи:
• Необичаен звук по време на работа.
• Вода/чужди частици са попаднали в
дистанционното управление.
• Изтича вода от Вътрешния уред.
• Прекъсвачът на ел. верига се изключва често.
• Захранващият кабел се загрява необичайно.
• Копчетата или бутоните не функционират
правилно.
Български
КРИТЕРИИ ЗА ПОВРЕДА
91
Panasonic Corporation
Website: http://panasonic.net/
© Panasonic Corporation 2012
Printed in Malaysia
Authorised representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
F568897
FS0912-0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement