Panasonic EWDS11 Operating instructions

Panasonic EWDS11 Operating instructions
Upute Instructions
za uporabu
Operating
ElektričnaBattery‑Powered
četkica za zube Toothbrush
(za kućanstvo)
(Household)
Model
ModelNo.
br. EW‑DS11
EW-DS11
Before
operatinguređaja
this unit,
please readpročitajte
these instructions
themuporabu.
for future use.
Prije korištenja
u potpunosti
ove uputecompletely
i sačuvajteand
ih zasave
buduću
Hrvatski
English
4
4 Italiano
42 Polski
78
Deutsch
16 Español
54 Česky
91
Français
29 Dansk
66 Magyar
103
2
1


4





3
6
7
1
2
8
5
Hrvatski
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicove
električne četkice. Prije uporabe u cijelosti
pročitajte ove upute.
Mjere opreza
Upozorenje
•Čuvajte izvan dohvata male djece i dojenčadi.
-- U suprotnome može doći do nezgoda ili
slučajnog gutanja pribora ili malih dijelova
koji se mogu uklanjati.
4
Oprez
•Osobe koje boluju od ozbiljne periodentalne
bolesti prije upotrebe trebaju se savjetovati
s liječnikom. U suprotnome može doći do
oštećenja zubiju i desni.
•Nemojte koristiti četkicu u kombinaciji sa
zubnom pastom koja sadržava mnogo
abraziva, kao što je zubna pasta za uklanjanje
katrana ili za izbjeljivanje.
•Čekinje nemojte snažno trljati o zube ili desne
ili ih tijekom duže vremena primjenjivati samo
na jednom području.
•Nemojte koristiti tvrdi dio glave četkice na
•Nikada nemojte koristiti razrjeđivače, benzin
ili alkohol za čišćenje zubne četkice jer mogu
uzrokovati kvar ili pucanje/promjene u boji
dijelova.
• Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako
se takve osobe ne nalaze pod nadzorom ili
ih u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost. Nadgledajte
djecu i nemojte im dopustiti da se igraju ovim
uređajem.
Hrvatski
zubima.
•Mala djeca, dojenčad, osobe koje nisu
sposobne njome rukovati i osobe slabih oralnih
osjetila ne bi trebale koristiti ovaj uređaj.
•Imate li problema s oralnim zdravljem, kao
što su zahvati na zubima koji su u tijeku ili
nestabilne proteze, izbjegavajte korištenje
četkice na tim dijelovima jer možete oštetiti
zube i desne.
•Nikada nemojte sami mijenjati, rastavljati ili
popravljati uređaj jer bi to moglo uzrokovati
neočekivane nezgode ili probleme.
•Čistite blagim deterdžentom.
5
English
English
English
Hrvatski
Identifikacija dijelova (Sl. 1)
Partsidentification(Fig.1)
Partsidentification(Fig.1)
A Glavna
Main unit
jedinica
Partsidentification(Fig.1)
1 Power
[0/1]
A Main
unit switch
Prekidač
[0/1]
Battery
cover
1
Power
[0/1]
Poklopac
baterije
A 2
Main
unit switch
2
cover [0/1]
1 Battery
Power switch
Dodaci
Attachments
2 Battery cover
Četkica
s dva
ruba(x1)
(x1)
B
Dual‑Edged
Brush
Attachments
3
Inverted V‑shaped
for interdentium
B
Dual‑Edged
Brush (x1)
Invertne
čekinje
u bristles
obliku slova
V za
Attachments
Extra
fineV‑shaped
bristles
for
between
teeth and gums
3
Inverted
bristles
for interdentium
područje
među
zubima
B 4
Dual‑Edged
Brush
(x1)
C 4
Cap
Extra
fine
bristles
teeth
and gums
fine
čekinjefor
zabetween
područja
između
3 Ekstra
Inverted
V‑shaped
bristles
for interdentium
C Cap
4 zubiju
Extra fine
bristles for between teeth and gums
i desnih
Attachingandremovingthecap
C Kapica
Cap
Attach and remove the cap straight. (Fig. )
Attachingandremovingthecap
Attach
and remove the cap straight. (Fig. )
Attachingandremovingthecap
6Attach and remove the cap straight. (Fig. )
6
6
Spajanje i uklanjanje kapice
Attachingthebrushhead
Kapicu
i uklonite
ravno.
(Sl.with
2) the mark
1.
Align spojite
the mark
on the brush
head
Attachingthebrushhead
on thethe
main
unit,
in the
direction
of
1.
Align
mark
onand
the rotate
brush ithead
with
the mark
Attachingthebrushhead
Spajanje
glave
četkice
thethe
arrow
until
itonclicks.
(Fig.
on
main
unit,
and
rotate
ithead
in the
direction
of
1.
Align
the
mark
thena
brush
with
1.Poravnajte
oznaku
glavi)
četkice
sthe mark
•oznakom
Inserting
the
brush
without
theofu
the
arrow
until
it clicks.
(Fig.
)
on
the
main
unit,
andhead
rotate
it in
direction
na
glavnoj
jedinici
te the
jealigning
zarotirajte
mark
on
the
head
with
mark
the
•smjeru
Inserting
thebrush
brush
head
without
aligning
the
arrow
until
it dok
clicks.
) the
strelice
ne(Fig.
čujete
klik.
(Sl. on
3) the
main
unit
may
damage
brush
head on
or the
the
on the
brush
head
with
theporavnavanja
mark
••mark
Inserting
the
brush
headthe
without
aligning
Umetanje
glave
četkice
bez
unit.
main
unit
may
damage
head on
or
mark
on the
brush
headthe
with
the mark
the
oznake
na
glavi
četkice
sbrush
oznakom
nathe
• main
Tightening
it too
strongly
may
cause
unit.
main
unit jedinici
may
damage
brush
head četkice
or the
glavnoj
možethe
oštetiti
glavu
deformation
and
damage may
of the
main unit and
• Tightening
too strongly
cause
main
unit. itjedinicu.
ili glavnu
the
brush head.
damagemože
of the
main unit and
••deformation
Tightening
it and
too
strongly
may
cause
Presnažno
zatezanje
uzrokovati
the
brush head.
deformation
and
damage
of thejedinicu
main uniti and
deformaciju
i oštetiti
glavnu
the
brush
head.
glavu
četkice.
Zamjena baterije
Hrvatski
Uklanjanje glave četkice
1.Rotirajte glavu četke i poravnajte oznake. (Sl. 4)
2.Povucite da biste uklonili četkicu.
• Povlačenje glave četkice dok je
pričvršćena može oštetiti glavu četkice ili
glavnu jedinicu.
• Kad pasta za zube otvrdne i oteža
uklanjanje glave četkice, nakratko je
stavite u vodu ili toplu vodu i potom je
uklonite.
Kad je vijek baterije pri kraju, vibracija je manje,
a osjećaj četkanja je slabiji. Zamijenite alkalnu
bateriju novom.
1.Uklonite poklopac baterije tako da ga
zarotirate. (Sl. 5)
2.Umetnite alkalnu AAA (LR03) bateriju. (Sl. 6)
• Uređaj se uz Panasonicovu alkalnu bateriju
AAA (LR03) može koristiti približno 90 dana
(ako se uređaj koristi jednom dnevno 2
minute).
3.Rotirajući pričvrstite poklopac baterije. (Sl. 7)
7
Hrvatski
Napomene
•Baterije nisu isporučene. Kupite ih zasebno.
•Prije zamjene alkalne baterije provjerite je li uređaj potpuno suh da biste spriječili da kapljice vode
uđu u glavnu jedinicu.
•Uvijek koristite alkalne baterije. Uporaba nealkalnih baterija može rezultirati drastično smanjenim
vremenom rada.
•Nemojte koristiti punjive baterije.
•Preporučujemo korištenje Panasonicovih alkalnih baterija AAA (LR03).
•Uvijek slijedite upozorenja otisnuta na bateriji.
•Provjerite polaritet baterije (+ i -) i ispravno je umetnite.
Kad uređaj nećete koristiti tijekom duže vremena, izvadite bateriju.
•Korištenu bateriju odložite na odgovarajući način.
•Bateriju nemojte rastavljati ili je bacati u vatru. Nemojte izazvati kratki spoj na bateriji.
8
1.Uklonite kapicu. (Sl. 2)
2.Potvrdite je li četkica čvrsto namještena. (Sl. 8)
3.Stavite četkicu u usta.
• Kada koristite četkicu za zube, posebno s
primijenjenom zubnom pastom, da biste
spriječili prskanje, glavu četkice stavite u
usta prije pokretanja.
4.Da biste pokrenuli četkicu, čvrsto pritisnite
prekidač.
• Čvrsto pritisnite prekidač. Ako lagano
pritisnite prekidač, četkica će možda raditi
samo kad je pritišćete.
• Jagodicom prsta pritisnite prekidač.
• Nemojte pritiskati noktom. Tako možete
oštetiti gumu prekidača.
5.Zube perite tako da rukom pomičete glavnu
jedinicu.
• Perite pomicanjem zubne četkice na isti
način kao kada zube perete ručno. Samo
prislanjanje zubne četkice na zube ne
može u potpunosti ukloniti plak, stoga se
preporučuje da pomičete četkicu za zube.
• Glavu četkice nemojte presnažno prijanjati
na zube ili desne.
6.Kada završite s četkanjem, zaustavite kretanje
tako da čvrsto pritisnete prekidač.
9
Hrvatski
Korištenje četkice za zube
English
Hrvatski
• Kako biste spriječili prskanje sline itd.,
četkicuthe
ugasite
je još
u ustima.
pressing
powerdok
switch
firmly.
• In order to prevent splattering of saliva, etc.,
stop operation of the toothbrush while it is still in
the mouth.
10
10
Savjeti o korištenju
Tipsonusage
Granica
između površine zuba ili zubiju i desni
•Čekinje
pritisnite pod kutom od 45°.
Boundarybetweenthetoothsurfacesorteethandgums
•Četkicu namjestite tako da
• invertne
Press thečekinje
bristlesuatobliku
a 45° slova
angle.V
• Place the brush so that the
za područje među zubima mogu
inverted V‑shaped bristles for
doseći teško dostupne prostore
interdentium can fit the hard to
među zubima.
reach spaces between teeth.
•Četkicu
takothe
daminute
• Place thenamjestite
brush so that
minijaturne
bočne
čekinje
mogu
side bristles can fit in between
the
doseći
prostor
teeth and
gums.između zubiju i
desni.
poredanim
zubima
•nepravilno
Press the brush
vertically.
okomito.
••Četkicu
Place thepritisnite
brush according
to the
•Četkicu
namjestite
angle of the
teeth. u skladu s
kutom zubiju.
Bite(backteeth)
Zagriz (stražnji zubi)
Napomene
Notes
• Do koristite
not use for
purpose
than
dental
•Ne
ni any
u koju
druguother
svrhu
osim
care.
dentalne
njege.
• Do not drop
or handleiliroughly.
•Nemojte
je ispuštati
s njome grubo
• postupati.
Please be careful not to get hair products, hand
cream, pažljivi
etc. on the
main
because
it may
•Budite
kako
na unit
glavnu
jedinicu
ne ruin
bi
the appearance.
dospjeli
proizvodi za njegu kose, krema za
ruke itd. jer mogu uništiti izgled.
••Četkicu
Apply theza
brush
the teeth at an
zubetoprimjenjujte
angle
of 90° od
from
theod
top.
pod kutom
90°
vrha.
11
Hrvatski
English
Atthebackofthefrontteethormisalignedteeth
Na stražnjim ili prednjim zubima ili
Tipsonusage
Savjeti o korištenju
Afteruse
Nakon korištenja
Hrvatski
English
Washingthebrush
Pranje četkice
Četkicu
pod tekućom
Wash
theisperite
brush under
running
vodom.
water.
••Ne
Do not
wash
with water
hotter
perite
vodom
toplijom
od
than
80 ˚C.
80 °C.
izvlačite
čekinje
••Ne
Do not
pull the
bristlesizofčetkice.
the brush.
(Doing
so may
cause bristles
to come
out.)
(To može
uzrokovati
ispadanje
čekinja.)
••Dobro
Shake well
to removekako
waterbiste
after uklonili
washing.vodu
je protresite
nakon pranja.
1
12
Washingthemainunit
Pranje glavne jedinice
1.Provjerite
li poklopac
1.
Make sure je
that
the battery
cover
is closed.
baterije
zatvoren.
.
theglavnu
main unit
underpod
2.Wash
Isperite
jedinicu
running
water.
tekućom
vodom.
••Ne
Do not
wash
with water
hotter
40 ˚C.
perite
vodom
toplijom
odthan
40 °C.
••Glavni
Do not immerse
theuranjajte
main unitpod
under
water.
uređaj ne
vodu.
(Otherwise
water voda
may get
inside.)
(U suprotnome
može
doprijeti u
unutrašnjost glavnog uređaja.)
English
Preporučuje
mijenjati
svaka
Replacing these
brush
everyčetkicu
months
is tri
Replacing
the brush every months is
mjeseca.
recommended.
recommended.
Ako
čekinjeare
svijene
naone
jednu
stranu
ili ishabane,
If thesubristles
bent to
side
or worn,
the
If thečetkica
bristlesneće
are bent
to one side or za
worn,
the zubiju.
pranje
toothbrush
is biti
notvrlo
veryučinkovita
effective for brushing.
toothbrush is not very effective for brushing.
Zamjenska
glava brush
Replacement
Part number Replacement brush
Quantity
Note
Broj
dijela
četkice
Količina
headzaformodel
EW‑DS11
Part
number
Quantity
NoteNapomena
headEW-DS11
for EW‑DS11
••Dobro
Shake the
cap andkapicu
brush head
well
to drain off
protresite
glavu
• Shake
the cap
and brush
headi well
to četkice
drain off
WEW0957‑W
water,
and dry
using vodu
a dry towel,
etc. After
this,
kako
iscijedili
ih osušite
suhim
WEW0957‑W
WEW0957-W
water,
andbiste
dry using
a dry towel,teetc.
After this,
(White)
2
put the cap on the main unit. Leaving them wet
ručnikom
itd. main
Potom
stavite
kapicu
(White)
(bijela)
put the
cap on the
unit.
Leaving
themna
wetglavnu
may dirty or damage the pouch or bag.
Ostavite
ih prljavima,
may jedinicu.
dirty or damage
theli pouch
or bag. možete
• Only replacement
brush zamjenske
heads for EW‑DS11
can
•Mogu
se koristiti
samo
glave
• Only
replacement
brush
heads for EW‑DS11
can
zaprljati vrećicu ili torbu.
be used.za model EW-DS11.
četkice
be used.
1
1
13
Hrvatski
English
Mijenjanje
glave četkice (prodaje se zasebno)
Changingthebrushhead(Soldseparately)
Changingthebrushhead(Soldseparately)
Washingthecap
Pranje kapice
Washingthecap
Kapicuthe
isperite
pod running
Wash
Cap under
Wash
the Cap vodom.
under running
tekućom
water.
water.
perite
vodom
toplijom
••Ne
Do not
wash
with water
• Do not
with water
odwash
40 than
°C.
hotter
40 ˚C.
hotter than 40 ˚C.
Tehnički podaci
Specifications
English
Hrvatski
ModelNo.
br.
Model
Izvor napajanja
Power
source
Airborne
Acoustical
Zračna buka
Noise
EW-DS11
EW‑DS11
alkalna
baterija
AAAbattery
(LR03)x 1
AAA
(LR0)
alkaline
(sold separately)
x 1 (prodaje
se zasebno)
37
7(dB
(dB (A)
(A)re
re11 pW)
pW)
Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za uporabu
This product is intended for household use only.
u kućanstvu.
14
Informacije o odlaganju stare električne i
InformationonDisposalforUsersofWaste
elektroničke opreme (kućanstva)
Electrical&ElectronicEquipment(private
Ovom se oznakom na proizvodima i/ili pratećim
households)
dokumentima
označava
se
This
symbol on the
productsda
and/or
korišteni električni
i elektronički
accompanying
documents
means that
uređaji
ne smiju
otpadom
used
electrical
andodlagati
electronics products
iz kućanstava.
should not be mixed with general
Da biste proizvode ispravno odložili,
household
pohranili iwaste.
reciklirali, odnesite ih na
For
proper
treatment,
recovery andgdje
za to
predviđena
prikupljališta
recycling,
pleasebez
takenaknade.
these products
to
će ih prihvatiti
U nekim
designated
collection
points,
they
je zemljama
moguće
starewhere
uređaje
will
be accepted
on nakon
a free ofkupnje
chargenovog
basis. uređaja
vratiti
prodavaču
Alternatively,
iste vrste. in some countries you may be able to
return
your odlaganjem
products to your
local retailer
upon
the
Pravilnim
proizvoda
čuvate
okoliš
Informacije o odlaganju u zemljama izvan
Europske unije
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji. Ako
želite odbaciti ovaj proizvod, obratite se lokalnoj
upravi ili prodavaču i raspitajte se o pravilnom
načinu odlaganja.
15
Hrvatski
i sprečavate moguće negativne utjecaje na
ljudsko zdravlje i okoliš do kojih može doći
pri nepravilnom rukovanju otpadom. Detaljne
informacije o najbližem prikupljalištu potražite
u lokalnoj upravi. Za nepropisno odlaganje
ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno
lokalnom zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
opremu, detaljne obavijesti zatražite od svojeg
prodavača ili dobavljača.
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
http://panasonic.hr
F HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement