Panasonic SD2500WXE Käyttö ohjeet

Panasonic SD2500WXE Käyttö ohjeet
KÄYTTÖOHJE (Kotikäyttöön)
Mallinumero
SD-2501/SD-2500
Suomi
Automaattinen leipäkone
Sisältö
Ennen käyttöä
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Lisävarusteet/laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Leivän ainesosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Käyttö
Leipätyypit ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Leivän leipominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lisäaineksien lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Briossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Taikinan valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Briossitaikinan valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kakun leipominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hillon valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kompotin valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Reseptejä (englanniksi)
Bread Recipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dough Recipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Cake Recipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Gluten Free Recipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
AVEVE Recipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jam Recipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Compote Recipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Puhdistus
Huolto & puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tarttumattoman pinnan
suojaaminen
Tarttumattoman pinnan suojaaminen . . . . . . . . . . . 30
Vianmääritys
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
Kiitos, kun valitsit tämän Panasonic-tuotteen.
• Lue nämä ohjeet huolellisesti, niin opit käyttämään
laitetta oikein ja turvallisesti. Säilytä nämä ohjeet
myöhempää tarvetta varten.
• Tämä käyttöohje on kahdelle eri mallille. Useimmat tarkennukset koskevat mallia SD-2501
(mallien eroista tarkemmin sivulla 7).
• Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Noudata näitä ohjeita
Vältä vahingot ja vammat käyttäjälle, muille ihmisille ja omaisuudelle noudattamalla alla olevia
ohjeita.
Tässä taulukossa on ilmoitettu virheellisestä käytöstä aiheutuvan vamman vakavuusaste.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA:
Vakavan vamman tai kuoleman vaara.
VAROITUS:
Vamman tai omaisuusvahingon vaara.
Suomi
Symbolit on luokiteltu ja selitetty seuraavalla tavalla.
Tämä symboli ilmaisee kieltoa.
Tämä symboli ilmaisee vaatimusta,
jota on noudatettava.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Älä käytä laitetta, jos verkkojohto tai pistoke on rikki tai jos pistoke on kytketty huonosti
pistorasiaan
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)
Viallisen verkkojohdon saa vaihtaa vain laitteen valmistaja, sen valtuuttama huolto tai
tehtävään pätevöitynyt henkilö.
Älä vaurioita verkkojohtoa tai pistoketta.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)
Seuraavat asiat ovat ehdottomasti kiellettyjä. Älä muunna johtoa. Älä sijoita johtoa kuuman
kohteen päälle tai lähelle. Älä taivuta tai kierrä johtoa. Älä vedä johtoa voimakkaasti. Älä
laita mitään painavaa johdon päälle. Älä ohjaa johtoa terävän reunan yli.
Älä kytke tai irrota verkkojohtoa, jos kätesi ovat märät.
(Seurauksena voi olla sähköisku.)
Varmista, että alueesi sähköverkon jännite on sama kuin laitteeseen merkitty käyttöjännite.
(Virheen seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.)
Vältä kytkemästä samaan pistorasiaan useita laitteita. Jos kytket useita laitteita samaan
pistorasiaan, varmista, ettei laitteiden yhteenlaskettu tehontarve ylitä pistorasian sallittua
kuormaa.
Kytke verkkojohto hyvin.
(Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja mahdollisesti kuumenevan pistokkeen
aiheuttama tulipalo.)
Puhdista pistoke säännöllisesti.
(Kertyvä pöly voi imeä itseensä kosteutta, mikä voi rikkoa eristeen ja aiheuttaa tulipalon.)
Irrota verkkojohto ja puhdista kuivalla pyyhkeellä.
3
Turvallisuusohjeet
Noudata näitä ohjeita
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Lopeta laitteen käyttö heti ja irrota verkkojohto siinä epätodennäköisessä tilanteessa,
että laite lakkaa toimimasta kunnolla.
(Seurauksena voi olla käryämistä, tulipalo, sähköisku tai palovamma.)
Esimerkkejä toimintahäiriöistä:
• Verkkojohto tai pistoke tulevat epätavallisen kuumiksi.
• Verkkojohto on viallinen tai virransyöttö lakkaa toimimasta.
• Rungon muoto muuttuu, tai laite tuntuu epätavallisen kuumalta.
• Laite pitää käytön aikana epätavallista käyntiääntä.
Irrota verkkojohto heti ja ota yhteys jälleenmyyjään tai Panasonic-huoltoon
toimittaaksesi laitteen tarkastukseen tai huoltoon.
Älä koske, tuki tai peitä höyrynpoistoaukkoja käytön aikana.
(Seurauksena voi olla palovamma.)
• Valvo etenkin lapsia.
Älä pura, korjaa tai muunna tätä laitetta.
(Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.)
Ota yhteys laitteen myyjään tai Panasonic-huoltoon
Älä upota laitetta veteen tai roiski sen päälle vettä.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)
Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Säilytä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
Fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneet henkilöt tai kokemusta ja
tietoa vailla olevat henkilöt saavat käyttää laitteita vain valvottuina tai laitteen turvalliseen
käyttöön ymmärrettävästi ohjeistettuina. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
(Seurauksena voi olla palovamma, henkilövahinko tai sähköisku.)
VAARA
Kun irrotat verkkojohdon, vedä pistokkeesta, älä vedä johdosta.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)
Irrota laite verkkosähköstä, kun sitä ei käytetä.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai sähkövuodon aiheuttama tulipalo.)
Irrota laite verkkosähköstä ennen jäähdyttämistä ja puhdistamista.
(Seurauksena saattaa olla palovamma.)
Älä anna verkkojohdon roikkua pöydän reunan yli tai olla kosketuksissa kuumaan pintan.
(Seurauksena voi olla palovamma tai henkilövahinko.)
Älä irrota leipävuokaa tai sähköjohtoa koneen käytön aikana.
(Seurauksena voi olla palovamma tai henkilövahinko.)
4
VAARA
Suomi
Laitteen käyttöpaikkaa koskevia rajoituksia.
• Pane leipäkone tukevalle, kuivalle, puhtaalle, tasaiselle, kuumaa
kestävälle työtasolle vähintään 10 cm etäisyydelle reunasta.
(Muuten laite voi pudota.)
• Älä pane laitetta epävakaalle tasolle tai muiden sähkölaitteiden,
kuten jääkaapin päälle, tai muiden materiaalien, kuten pöytäliinan
tai maton, päälle. (Muuten laite voi kaatua tai aiheuttaa tulipalon.)
• Paistovaiheessa laite kuumenee. Leipäkoneen on oltava vähintään
5 cm:n etäisyydellä seinistä ja muista laitteista.
(Muuten laite voi aiheuttaa värjäytymistä tai muutoksia rakenteisiin.)
Älä koske kuumaan kohtaan, kuten leipävuokaan, laitteen sisäosiin, lämmityselementtiin
tai kannen sisäpuolelle, laitteen käydessä tai käymisen jälkeen.
Myös ne pinnat, joita voi koskea helposti, saattavat kuumentua.
(Seurauksena voi olla palovamma.)
• Vältä palovammat käyttämällä patakintaita aina, kun poistat vuoan tai valmiin leivän.
(Älä käytä märkiä kintaita.)
• Ole varovainen myös silloin, kun irrotat valmiin leivän tai taikinasekoittimen.
Tärkeää tietoa
• Älä käytä konetta ulkona, lämmönlähteen lähellä tai
kosteassa tilassa.
(Seurauksena voi olla toimintahäiriö tai rakenteen muuttuminen.)
Kuumeneva osa
Lämpötilaanturi
• Älä käsittele kuvassa (oik.) näkyviä osia rajusti.
(Seurauksena voi olla toimintahäiriö tai rakenteen muuttuminen.)
Kannen sisäpuoli
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen kautta.
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen
Vain Euroopan unionissa ja maissa, joissa on kierrätysjärjestelmä. Tämä merkki tuotteessa,
pakkauksessa ja/tai mukana toimitetuissa dokumenteissa tarkoittaa, ettei käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta saa hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään
oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty
kansallisessa laissa. Kun hävität tuotteet asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja
ja estämään mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lisätietoja keräyksestä
ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä
rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritykset Euroopan unionissa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa.
Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella. Noudata näitä ohjeita
5
Lisävarusteet/laitteen osat
Keskusyksikkö
Rusinoiden/pähkinöiden annostelija (vain mallissa SD-2501)
Annostelijaan laitetut ainesosat putoavat leipävuokaan automaattisesti, kun olet valinnut
valikosta ohjelman, johon kuuluvat rusinat (03, 06, 14, 17, 19, 25).
Annostelijaan laitettavat ainekset: katso sivu 14.
Kansi ja annostelija
Kansi
Rusinoiden/pähkinöiden
annostelijan läppä
Taikinasekoitin
(ruisleipä)
(vain mallissa SD-2501)
Taikinasekoitin
(vehnäleipä)
Kahva
Leipävuoka
Ohjauspaneeli
Lisävarusteet
Mittakuppi
Mittalusikka
Nesteiden
mittaamiseen
Sokerin, suolan, hiivan tms.
mittaamiseen
15 ml
5 ml
(enint. 310 ml)
· 10 ml:n tarkkuus
6
Ruokalusikka
Teelusikka
· ½ merkki
· ¼, ½ ja ¾
merkit
Virtajohto
Toimintatila
Ohjauspaneeli
: Ilmaisee valittuna olevan ohjelman tilan. Ainesosat säädellään
”REST”-vaiheessa ennen taikinan vaivausta.
: Ilmoittaa, että virranjakelussa on ongelma.
: (SD-2501) Ilmoittaa, kun käyttäjän on aika lisätä ainesosia ohjelman
11 ja 23 aikana.
(SD-2500) Ilmoittaa, kun valittuna on ohjelma, jonka aikana käyttäjä
lisää ainesosia.
Valmistumishetkeen
jäljellä oleva aika
Jos valittuna on ohjelma, jonka aikana
käyttäjän on lisättävä ainesosia, näyttää
myös lisäyshetkeen vielä jäljellä olevan ajan.
Menu
Size
Crust
Start
Valitse ohjelma painelemalla tätä painiketta.
Ohjelman numero tulee näkyviin ja vaihtuu
jokaisella painalluksella. (Pidä painettuna,
jos haluat selata numeroita nopeasti.)
Valitse koko painelemalla tätä
painiketta. Lisätietoja ohjelmakohtaisista vaihtoehdoista s. 10.
Valitse leivän kuoren väri.
Lisätietoja ohjelmakohtaisista
vaihtoehdoista s. 10.
Käynnistä
ohjelma.
• XL
• Dark (tumma)
•L
• Medium
•M
• Light (vaalea)
Timer
Stop
Säädä ajastin (leivän valmistumisajankohta) tai aseta paisto/
kypsennysaika ohjelmille 15, 26
ja 27 (SD-2501: 14, 25 ja 25)
Peru/lopeta ohjelma.
(Peru/lopeta pitämällä
painike painettuna yli
sekunnin ajan).
: Lisää aikaa.
: Vähennä aikaa.
Kuvassa näkyvät kaikki sanat ja symbolit, mutta laitteen käytön
aikana näkyvissä on vain kulloinkin tarpeelliset kohdat.
Mallien SD-2501 ja SD-2500 erot
Tämä käyttöohje on kahdelle eri leipäkoneelle
SD-2501
Jos käytät rusinoita, pähkinöitä tai jyviä,
laite lisää ne automaattisesti (s. 14).
SD-2500
Käyttäjä lisää lisäainekset äänimerkin jälkeen (s. 14).
Rusinoiden/pähkinöiden
annostelija
· Tämän käyttöohjeen valokuvissa ja kuvissa on malli SD-2501.
7
Leivän ainesosat
Jauhot
Leivän pääainesosa, sisältää gluteenia
(osallistuu leivän nostatukseen, antaa
kiinteän rakenteen).
• Käytä sitkoa muodostavia vehnäjauhoja.
Älä käytä sitkottomien taikinoiden
valmistukseen tarkoitettuja vehnäjauhoja.
• Punnitse jauhot vaa’alla.
Sitko syntyy vehnäjauhon
sisältämästä gluteenista.
Vehnäjauhon suuri
proteiinipitoisuus on
välttämätöntä gluteenin
muodostumiselle.
Käymisen aikana
muodostuva hiilidioksidi
jää gluteenin muodostaman
verkkorakenteen sisään,
ja näin taikina nousee.
Vehnäjauhot
Ydinvehnäjauhot jauhetaan vehnänjyvän
ydinosasta, ilman uloimpia kuorikerroksia
ja alkiota. Jauhovalmistajilta saat lisätietoa
siitä, mitkä heidän jauhoistaan sopivat
parhaiten leipäkoneleipien valmistamiseen.
Täysjyvävehnäjauhot
Jauhetaan kokonaisesta jyvästä. Erittäin
terveellinen vaihtoehto.
Leivästä tulee matalampi ja painavampi
kuin muista vehnäjauhoista.
Ruisjauhot
Jauhetaan rukiista. Sisältävät enemmän
terveydelle hyödyllistä rautaa, magnesiumia
ja kaliumia kuin vehnäjauhot. Gluteenia ei
kuitenkaan ole riittävästi. Leivästä tulee
tiivis ja raskas. Käytä enintään mainittu määrä
(muuten moottori voi kuormittua liikaa).
Maitotuotteet
Antavat makua ja ravintoaineita.
• Jos käytät maitoa veden sijasta, leivästä
tulee ravitsevampi. Älä kuitenkaan käytä
ajastintoimintoa, sillä maitotuotteet eivät
välttämättä säily tuoreina yön yli.
Vähennä veden määrästä käyttämäsi
maidon määrä.
Spelttijauhot
Vehnäperheen tuote, mutta geneettisesti eri laji. Sisältää gluteenia, mutta jotkut gluteenille
herkät pystyvät sulattamaan sitä. (Keskustele lääkärin kanssa.) Leipään tulee litteä/hieman
vajonnut kuori. Suositelemme käyttämään spelttijauhoja yli puolet kokonaisjauhomäärästä.
• Myynnissä on leivän leipomiseen sopivaa spelttiä (Triticum spelta) ja leivän leipomiseen sopimatonta spelttiä
(Triticum monococcum). Käytä ohjelmaa 13, 14, 24 tai 25 (SD-2500: 12, 13, 22 tai 23).
8
Vesi
Leipäainesseos, jossa hiiva
mukana
Pane seos leipävuokaan.
1 Lisää vesi. (Noudata seospakkausen ohjeessa annettua
vesimäärää.)
Suomi
• Käytä tavallista hanavettä.
• Käytä haaleaa vettä, jos käytät ohjelmaa
02, 05, 07, 12 tai 20 (SD-2500: 02, 05 tai 11)
kylmässä huoneessa.
• Käytä jääkylmää vettä, jos käytät ohjelmaa
07, 08, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24 tai 25
(SD-2500: 07, 10, 12, 13, 19, 21, 22 tai 23)
kuumassa huoneessa.
• Mittaa nesteet laitteen mukana toimitetulla
mittakupilla.
2 Valitse ohjelma 02, valitse koko taikinan määrän mukaan,
käynnistä kone.
· 600 g XL · 500 g L
• Pakkausesta ei välttämättä käy ilmi, paljonko hiivaa on,
joten parhaan tuloksen saat kokeilujen kautta.
Leipäainesseos, hiiva erikseen
1 Pane kuivahiiva leipävuokaan. Lisää jauhoseos.
Lisää vesi.
2 Valitse ohjelma seoksessa olevan jauhotyypin perusteella. Käynnistä kone.
Suola
· Vehnä
Parantaa makua ja vahvistaa gluteenia
edistäen taikinan kohoamista.
• Leipä saattaa menettää makua/kokoa,
jos mittaat väärin.
ohjelma 01
· Täysjyvävehnä, monivilja
· Ruis
ohjelma 04
ohjelma 07 (vain SD-2501)
Briossi valmiista seoksesta
• Valitse ohjelma 11 (SD-2500: 10) tai 02 kuoren
väriksi ”Medium” tai ”Light” (s. 33).
Rasva
Antaa makua ja pehmentää leipää.
• Suosittelemme voita tai margariinia.
Sokeri
(kidesokeri, ruskea sokeri, hunajasokeri,
siirappi tms.)
Hiivan ”ruokaa”. Makeuttaa ja antaa makua
leipään, antaa kuorelle väriä.
• Vähennä sokerin määrää, jos käytät
rusinoita tai muita hedelmiä, jotka
sisältävät fruktoosia.
Mauasta leipää saat lisäämällä muitakin
aineksia:
Kananmunat
Ravintoaineita, väriä leipään.
(Vähennä veden määrää vastaava määrä). Vatkaa
munat hyvin ennen lisäystä.
Leseet
Lisäävät leivän kuitupitoisuutta.
• Määrä enintään 5 rkl (75 ml).
Vehnänytimet
Antavat pähkinäisen maun.
• Määrä enintään 4 rkl (60 ml).
Mausteet
Antavat makua.
• Käytä vain vähäinen määrä (1-2 rkl).
Kuivahiiva
Mahdollistaa taikinan nousemisen.
• Käytä kuivahiivaa, joka ei vaadi esikäymistä (älä käytä tuoretta hiivaa tai käyttöä edeltävää
esikäymistä vaativaa kuivahiivaa).
• Noudata hiivanvalmistajan säilytys- ja käyttöohjeita, mikäli et käytä koko pakkausen hiivamäärää.
• Sulje kuivahiivapussi tiiviisti ja säilytä jääkaapissa (käytä valmistajan ilmoittaman ajan kuluessa).
9
Leipätyypit ja asetukset
Valittavissa olevat toiminnot ja toiminta-ajat
· Huonelämpötila vaikuttaa eri vaiheisiin tarvittavaan aikaan.
Asetus
Ohjelmanumero
SD-2501
SD-2500
01
01
Ohjelma
Koko
(Size)
Kuori
(Crust)
Vaihe
30 min –
Basic
60 min
02
02
Basic
Rapid
03
03
Basic
Raisin
*1
04
04
Whole
Wheat
—
05
05
—
*3
Wheat
—
—
—
*3
Whole
Wheat
Paisto
Raisin
07
–
Rye
—
—
08
07
French
—
—
09
08
Italian
—
—
10
09
Sandwich
—
—
11
10
Brioche
—
*1
—
12
11
Gluten
Free
—
*2
—
13
12
Speciality
—
14
13
Speciality
Raisin
—
*3
15
14
Bake only
—
—
—
60 min
15 min –
25 min
1h–
1 h 40 min
15 - 25 min*4
15 – 25 min*4
15 – 25 min*4
approx. 1 h
1 h 50 min –
2 h 20 min
2 h 10 min –
2 h 50 min
1 h 30 min –
1 h 40 min
2 h 10 min –
2 h 50 min
1 h 20 min –
1 h 35 min
1 h 40 min
30 min
—
30 min –
1 h 15 min
• Laite äy hetken nostatuksen aikana (sitkon muodostamiseksi).
15 – 30 min*4
2 h 20 min
10 min
1h–
*4 Vaivausvaiheeseen sisältyy lyhyt nostatusvaihe.
15 – 20 min
1 h 50 min –
approx.
30 min – 1 h
*3 Ajastin käytettävissä vain mallissa SD-2501.
15 – 30 min*4
Nostatus
(Rise)
60 min
2 h 5 min
*2 Valittavissa vain MEDIUM tai DARK.
Vaivaus
(Knead)
45 min –
40 min –
*1 Valittavissa vain LIGHT tai MEDIUM.
10
30 min –
1 h 40 min
Rapid
06
—
1h
Whole
06
Lepo
(Rest)
Ajastin
30 min –
1 h 15 min
—
10 – 20 min
10 – 15 min
15 – 25 min*4
2 h 45 min –
4 h 10 min
2 h 25 min
3h
2 h 10 min –
2 h 50min
Paisto
(Bake)
50 – 55 min
35 – 40 min
5h
45 min
3h
50 min
5h
1h
3 h 30 min
55 min
6h
50 min
4 h 30 min
50 min
5h
3 h 30 min
15 – 20 min
40 – 45 min
50 – 55 min
15 – 30 min*4
—
1 h 50 min –
2 h 45 min
—
2h
50 min
50 min
2 h 45 min
4 h 5 min
1 h 55 min
4h
1 h 25 min
1 h 50 min –
4h–
50 min
25 – 45 min*4
15 – 30 min*4
Yhteensä
1 h 50 min –
1 h 55 min
55 min
4 h 30 min
55 min
4 h 30 min
30 min –
30 min –
1 h 30 min
1 h 30 min
Asetus
Vaihe
Koko
(Size)
Kuori
(Crust)
Ajastin
Basic
—
—
—
16
Basic
Raisin
—
—
—
18
17
Whole
Wheat
—
—
—
19
18
—
—
—
SD-2501
SD-2500
16
15
17
Ohjelma
Whole
Wheat
Taikina
Raisin
Lepo
(Rest)
30 min –
50 min
30 min –
50 min
55 min
1 h 25 min
55 min –
1 h 25 min
45 min –
Vaivaus
(Knead)
15 – 30 min*4
15 – 30 min*4
15 - 25 min*4
15 – 25 min*4
Approx. 10
min
Nostatus
(Rise)
1 h 10 min
1 h 30 min
1 h 10 min –
1 h 30 min
1 h 30 min –
2h
1 h 30 min –
2h
Paisto
(Bake)
—
2 h 20 min
—
2 h 20 min
—
3 h 15 min
—
3 h 15 min
—
2h
—
3 h 35 min
20
—
Rye
—
—
—
21
19
French
—
—
—
22
20
Pizza
—
—
23
21
Brioche
—
—
—
24
22
Speciality
—
—
—
25
23
Speciality
Raisin
—
—
—
26
24
Jam
—
—
—
—
—
—
—
27
25
Compote
—
—
—
—
—
—
—
60 min
40 min –
1 h 45 min
(Vaivaus)
10 – 20 min
(Nostatus)
—
1 h 35 min –
2 h 40 min
(Vaivaus)
10 – 18 min
7 – 15 min
4 h 10 min
30 min
25 – 45 min*4
35 min
30 min –
1 h 5 min
30 min –
1 h 5 min
15 – 30 min*4
15 – 30 min*4
1 h 10 min –
1 h 55 min
1 h 10 min
1 h 55 min
Yhteensä
(Nostatus)
Approx. 10 min
Suomi
Ohjelmanumero
45 min
—
1 h 50 min
—
2 h 45 min
—
2 h 45 min
1 h 30 min –
2 h 30 min
1h–
1 h 40 min
11
Leivän leipominen
Reseptejä
s. 21-22.
Pane ainekset leipävuokaan
taikinasekoitin
1
Ota leipävuoka pois.
Kiinnitä taikinasekoitin.
2
Lisää mitatut ainesosat
leipävuokaan.
1 Pane kuivahiiva pohjalle
(niin, ettei se ole kosketuksissa
myöhemmin lisättävään
nesteeseen).
1 Kierrä vuokaa.
2 Nosta.
2 Peitä hiiva kuiva-aineilla
(jauhot, sokeri, suola jne.)
3 Kiinnitä taikinasekoitin
akseliin hyvin.
• Punnitse jauhot vaa’alla.
3 Lisää vesi ja muut nesteet.
Tarkasta, että akseli ja
sekoittimen reikäosan
sisäpinta ovat puhtaat
(s. 29).
• Jos leivot ruisleipää, käytä
ruisleipätaikinan sekoitinta
(vain SD-2501).
4 Puhdista kosteus ja jauhot
leipävuoan ulkopinnasta.
• Sekoitin pyörii akselin ympäri vapaasti
5 Pane vuoka leipäkoneeseen
kääntämällä sitä vähä
oikealta vasemmalle.
Käännä kädensija alas.
mutta sekoittimen on oltava kiinni
vuoan pohjassa.
Jos käytät lisäaineksia (s.14)
(vain SD-2501)
6 Sulje kansi.
• Älä avaa kantta, ennen kuin
leipä on valmis
(vaikuttaa leivän laatuun).
Puhdista ja kuivaa
etukäteen
1 Avaa kansi.
2 Lisää lisäainekset.
3 Sulje kansi.
12
3
Kytke leipäkoneen
sähköjohto 230 V:n pistoriasiaan.
Valitse ohjelma ja käynnistä
Ota leipä pois
Suomi
4
Valitse ohjelma.
(Näytössä nyt ohjelma 01).
• Sivulla 10: koko- ja kuorivaihtoehdot.
Muuta kokoa:
Muuta kuoren väriä:
6
7
Sammuta virta
kun leipä on valmis (kone piippaa 8 kertaa
ja END-kohdassa oleva merkki vilkkuu).
Poista leipä heti.
Patakinnas
Ajastin:
Esim. Kello on nyt 9 illalla, ja haluat leivän olevan valmista seuraavana
aamuna kello 6.30.
Valitse ajastimeen 9.30 (9 tuntia ja 30 minuuttia tästä hetkestä
laskettuna).
12
12
9
3
9
9 h 30 min
6
tästä eteenpäin
Kello nyt
Valmistumisaika
• Kun painat painiketta kerran, ajastimeen tulee 10 minuuttia
lisää aikaa (pidä painettuna, jos haluat lukeman etenevän
nopeammin).
Paina START.
Jätä jäähtymään esim.
metalliritilälle.
3
6
5
Leipävuoka
8
Irrota sähköjohto
(pistokkeesta vetämällä).
• Ellet paina STOP ja ota leipää
pois koneesta jäähtymään,
leipäkone pysyy lämpimänä
vähentääkseen leivässä olevan
höyryn kondensoitumista.
• Se edistää kuoren ruskistumista,
joten paistamisen jälkeen
sammuta laite ja ota leipä heti
pois jäähtymään.
• Ohjelman arvioitu kesto.
• Jos jätät leivän jäähtymään
koneeseen, se aiheuttaa
kondensaatiota. Jäähdytä leipä
siis ritilän päällä, niin leivän laatu
on ihanteellinen.
• Kun painat START, ohjelma 01 käynnistyy.
13
Lisäaineksien lisääminen
Paina tätä painiketta, kun näytössä on minuuttilaskuri lisäaineksien lisäämishetkeen,
niin näet, kauanko sinun on odotettava leivontaohjelman loppumista (vain SD-2500).
Lisäaineksien lisääminen leipään tai taikinaan
Valitse jokin seuraavista ohjelmista, jos haluat sekoittaa taikinaan lisäaineksia valmistaaksesi erimakuisia leipiä.
(SD-2501) 03, 06, 14, 17, 19, 25
(SD-2500) 03, 06, 13, 16, 18, 23
SD-2501 (annostelija)
SD-2500 (ei annostelijaa)
Pane lisäainekset
annostelijaan tai
leipävuokaan ennen
aloittamista.
Pane ainekset
leipävuokaan vasta,
kun kuulet äänimerkin
Kuivat ainekset, liukenemattomat ainekset
P
ane lisäainekset annostelijaan ja valitse ohjelma.
P
ane tällaiset ainekset leipävuokaan muiden ainesten sekaan.
Kuivatut hedelmät
• Leikkaa noin 5 mm kuutioiksi.
Tuoreet hedelmät, alkoholiin säilötyt hedelmät
• Sokerikuorrutetut ainekset
voivat tarttua annostelijaan.
Pähkinät
• Murskaa rouheeksi.
Juusto, suklaa
• Pähkinät heikentävät gluteenin
vaikutusta, joten älä käytä niitä
liikaa.
Siemenet
• Suuret, kovat siemenet voivat
naarmuttaa annostelijan ja vuoan
pintaa.
Yrtit
• Käytä 1-2 rkl kuivattuja yrttejä.
Jos käytät tuoreita yrttejä, noudata
reseptin ohjeita.
Pekoni, salami
• Rasvaiset aineset takertuvat
toisinaan annostelijaan.
* Noudata reseptikohtaisia ainesosien määriä.
14
Kosteat/tahmeat ainekset, liukenevat ainekset*
• Käytä vain reseptin osoittama määrä, sillä
näiden ainesten vesimäärä vaikuttaa leipään.
* Näitä aineksia ei saa laittaa annostelijaan,
sillä ne takertuvat kiinni.
Briossi
2, 3 4
1 Leikkaa voi 1-2 cm kuutioiksi. Säilytä jääkaapissa lisäyshetkeen asti.
(s. 12) 2 Kiinnitä taikinasekoitin leipävuokaan.
3 Pane ainekset leipävuokaan reseptissä osoitetussa järjestyksessä.
4 Pane vuoka leipäkoneeseen. Kytke sähköjohto.
1
Valitse ohjelma 11 (SD-2500: 10).
11/4
vehnäjauhoja
400 g
suola (tl)
11/2
sokeri (rkl)
4
rasvaton maitojauhe (rkl)
2
voi (2 cm kuutioina, jääkaappikylminä)
50 g
vesi
180 ml
muna (vatkattu) (keskikokoinen)
2 (100 g)
voi (lisätään myöhemmin) (1-2 cm kuutioina, jääkaappikylminä)
70 g
Suomi
1
Valmistelu kuivahiivaa (tl)
[Helppo briossi]
Lisää voi ja muut ainekset alussa
L
eikkaa voi 2 cm kuutioiksi. Lisää ne leipävuokaan
muiden ainesten kera.
N
oudata vasemmalla olevia ohjeita. Kun kone
piippaa kohdassa 3, jätä se huomiotta.
O
hjelma kestää 3 h 30 min.
2
Käynnistä kone.
*Jos lisäät voit alussa, leivän maku, rakenne ja
kohoaminen ovat hieman toisenlaisia kuin jos lisäisit
voin myöhemmässä vaiheessa.
R
EST-vaihe alkaa heti alussa, ja sitä seuraavat
KNEAD- ja RISE-vaiheet.
Aika, jonka kuluttua lisäät voita tai muita aineksia.
Käynnistysvalo
syttyy.
3
Lisää voi, kun kuulet merkkiäänen.
Paina jälleen START.
Lisää voikuutiot merkin ’
’ vilkkuessa.
Kun olet painanut
START.
K
un lisäät lisäaineksia, kuten rusinoita, lisää ne
voin kera (enintään 150 g ainesosia varten).
V
aikka et painaisi START, taikinan vaivaaminen
jatkuu 5 minuutin kuluttua. Vaivaaminen ei jatku
heti, vaikka painat START-painiketta voin tai
muiden ainesten lisäämisen jälkeen.
Ä
lä lisää voita sen jälkeen, kun näytössä on
jäljellä oleva aika (s. 33).
Näytössä aika, jonka kuluttua ohjelma on valmis.
4
Paina STOP. Ota leipä pois
kun kone piippaa 8 kertaa ja END-merkki vilkkuu.
V
ilkkuva käynnistysvalo sammuu.
15
Taikinan valmistus
Taikinareseptejä: s 23.
ysäytä käynnistyksen
P
jälkeen (pidä painettuna
yli 1 sekunti)
1
2, 3
Valmistelu 1 Pane taikinasekoitin leipävuokaan.
(s. 12) 2 Pane ainekset leipävuokaan reseptin osoittamassa järjestyksessä.
3 Pane leipävuoka koneeseen. Kytke sähköjohto pistorasiaan.
1
2
Valitse taikinaohjelma.
A
jastin ei ole käytettävissä taikinaohjelmissa
[paitsi ohjelma 22 (SD-2500: 20)].
[Näytössä valittuna ohjelma 16 (SD-2500: 15)]
J
os haluat lisätä ainesosia: katso s. 14.
Käynnitä kone.
M
uut kuin 22, 26 ja 27 (SD-2500: 20, 24 ja 25):
REST-vaihe alkaa heti käynnistymisen jälkeen,
ja sitä seuraavat KNEAD ja RISE.
Ohjelman arvioitu kesto.
K
äynnistysvalo syttyy.
3
Paina STOP
ja ota taikina pois,
kun kone piippaa 8 kertaa ja END-merkkivalo vilkkuu.
V
ilkkuva käynnistysvalo sammuu.
16
M
uotoile taikina ja jätä se nousemaan toisen
kerran reseptin mukaan. Paista sen jälkeen
uunissa.
Briossitaikinan valmistus
Taikinareseptejä: s 23.
1
2, 3
Valmistelu 1 Leikkaa voi 1-2 cm kuutioiksi. Säilytä jääkaapissa lisäyshetkeen asti.
(s. 12) 2 Kiinnitä taikinasekoitin leipävuokaan.
3 Pane ainekset leipävuokaan reseptissä osoitetussa järjestyksessä.
4 Pane vuoka leipäkoneeseen. Kytke sähköjohto.
1
Suomi
ysäytä käynnistyksen
P
jälkeen (pidä painettuna
yli 1 sekunti)
Valitse ohjelma 23 (SD-2500: 21).
[Helppo briossi]
Lisää voi ja muut ainekset alussa
L
eikkaa voi 2 cm kuutioiksi. Lisää ne leipävuokaan
muiden ainesten kera.
N
oudata vasemmalla olevia ohjeita. Kun kone
piippaa kohdassa 3, jätä se huomiotta.
O
hjelma kestää 1 h 50 min.
2
Käynnistä kone.
*Jos lisäät voit alussa, leivän maku, rakenne ja
kohoaminen ovat hieman toisenlaisia kuin jos lisäisit
voin myöhemmässä vaiheessa.
R
EST-vaihe alkaa heti alussa, ja sitä seuraavat
KNEAD- ja RISE-vaiheet.
Aika, jonka kuluttua lisäät voita tai muita aineksia.
K
äynnistysvalo syttyy.
3
Lisää voi, kun kuulet merkkiäänen.
Paina jälleen START.
Lisää voikuutiot merkin ’
’ vilkkuessa.
Kun olet painanut
START.
K
un lisäät lisäaineksia, kuten rusinoita, lisää ne
voin kera (enintään 150 g ainesosia varten).
V
aikka et painaisi START, taikinan vaivaaminen
jatkuu 5 minuutin kuluttua. Vaivaaminen ei jatku
heti, vaikka painat START-painiketta voin tai
muiden ainesten lisäämisen jälkeen.
Ä
lä lisää voita sen jälkeen, kun näytössä on
jäljellä oleva aika (s. 33).
Näytössä aika, jonka kuluttua ohjelma on valmis.
4
Paina STOP.
Ota taikina pois
M
uotoile taikina ja jätä se nousemaan toisen
kerran reseptin mukaan. Paista sen jälkeen
uunissa.
kun kone piippaa 8 kertaa ja END-merkki vilkkuu.
V
ilkkuva käynnistysvalo sammuu.
17
Kakun leipominen
Kakkureseptejä: s 23
ysäytä käynnistyksen
P
jälkeen (pidä painettuna
yli 1 sekunti)
Poista taikinasekoitin.
1
2, 3
Valmistelu 1 V
almistele ainekset reseptin mukaan. (Irrota taikinasekoitin.)
2 V
uoraa leipävuoka rasvaa eristävällä leivinpaperilla ja kaada
taikinaksi sekoittamasi ainekset vuokaan.
3 P
ane leipävuoka koneeseen. Kytke sähköjohto pistorasiaan.
1
2
3
Valitse ohjelma 15 (SD-2500: 14).
Käynnistä kone.
Ohjelman arvioitu kesto.
Paina STOP, kun kone piippaa ja END-merkkivalo vilkkuu,
tarkasta että kakku on kypsä ja
ota vuoka pois koneesta.
V
ilkkuva valo sammuu.
Ellei kakku ole kypsä
toista vaiheet 1-3.
(Voit säätää lisää aikaa kahdesti.
Enintään 50 minuuttia yhdellä kerralla.
Ajastin aloittaa uudestaan 1. minuutista, kun kone on kuuma.
Lisää aikaa painelemalla painetta riittävän monta kertaa.)
18
A
jastin ei ole käytettävissä ohjelmassa 15
(SD-2500: 14).
(Ajastinpainike säätää vain paistoajan.)
Valitse paistoaika.
K
äynnistysvalo syttyy.
4
Vuoraa leivinpaperilla (kakku tai teeleipä palaa,
jos se on suoraan kosketuksissa vuokaan).
Varo!
Kuuma!
T
arkista kakun kypsyys työntämällä grillivarras
keskelle.
Kakku on kypsä, ellei vartaaseen tartu taikinaa.
Hillon valmistus
Hilloreseptejä: s 27.
1
2, 3
Valmistelu 1 Valmistele ainekset reseptin mukaan.
2 Kiinnitä taikinasekoitin leipävuokaan.
3 L
isää ainekset vuokaan seuraavassa järjestyksessä:
puolet hedelmistä > puolet sokerista > loput hedelmät > loppu sokeri
4 P
ane leipävuoka koneeseen. Kytke sähköjohto pistorasiaan.
1
Suomi
ysäytä käynnistyksen
P
jälkeen (pidä painettuna
yli 1 sekunti)
Valitse ohjelma 26 (SD-2500: 24).
A
jastin ei ole käytettävissä ohjelmassa 26
(SD-2500: 24).
(Ajastinpainike säätää vain kypsennysaikaa.)
H
illo hyytyy vain, jos sokeria, happoa ja pektiiniä
on riittävästi.
P
aljon pektiiniä sisältävät hedelmät hyytyvät helposti, toisin kuin vähemmän pektiiniä sisältävät
hedelmät.
2
3
K
äytä kypsiä hedelmiä. Ylikypsät tai raakileet
eivät hyydy.
Valitse kypsennysaika.
N
oudata reseptikohtaisia ainesosamääriä.
· Älä käytä hedelmiä enempää tai vähempää.
Silloin hillo voi kiehua yli tai palaa pohjaan.
· Älä lisää sokerin määrää niin paljon, että se
olisi yli puolet hedelmien määrästä. Silloin hillo
voi kiehua yli tai palaa pohjaan. Jos käytät
vähemmän sokeria, hillo ei hyydy.
*J
os hedelmä on hapokas, voit vähentää
sitruunamehun määrää, mutta jos sitä on liian
vähän, hillo ei hyydy.
Käynnistä kone.
J
os kypsennysaika on lyhyt, hedelmänpalat eivät
hajoa kokonaan ja hillosta saattaa tulla vetistä.
· Hillo jatkaa hyytymistä jäähtyessään. Varo, ettet
ylikypsennä sitä.
K
äynnistysvalo syttyy.
4
T
ämän käyttöohjeen resepteissä tehdään pehmeitä hilloja, koska niihin tarvitaan vähemmän
sokeria.
Ohjelman arvioitu kesto.
Paina STOP ja ota hillo pois,
kun kone piippaa 8 kesrtaa ja END-merkkivalo vilkkuu.
V
ilkkuva valo sammuu.
Ellei hillo ole valmista
toista vaiheet 1-3.
(Voit säätää lisää aikaa kahdesti.
Enintään 10-40 minuuttia yhdellä kerralla.
Ajastin aloittaa uudestaan 1. minuutista, kun kone on kuuma.
Lisää aikaa painelemalla painetta riittävän monta kertaa.)
P
ane valmis hillo mahdollisimman nopeasti
säilytysastiaan. Varo palovammoja käsitellessäsi
hilloa.
H
illo voi palaa, jos se jätetään leipävuokaan.
S
äilytä hillo viiläessä ja valolta suojattuna. Vähäisen sokerimäärän takia säilyvyys ei ole yhtä hyvä
kuin kaupan hilloissa. Säilytä avattu hillo jääkaapissa ja syö nopeasti avaamisen jälkeen.
19
Kompotin valmistus
Kompottireseptejä:
s 28.
ysäytä käynnistyksen
P
jälkeen (pidä painettuna
yli 1 sekunti)
1
2
3, 4
Valmistelu 1 V
almistele ainekset reseptin mukaan.
2 P
ane ainekset leipävuokaan reseptin seuraavassa järjestyksessä:
hedelmät > sokeri > neste.
3 P
ane leipävuoka koneeseen. Kytke sähköjohto pistorasiaan.
1
2
3
Valitse ohjelma 27 (SD-2500: 25).
N
oudata reseptikohtaisia ainesosamääriä.
· Älä käytä hedelmiä enempää tai vähempää.
Silloin kompotti voi kiehua yli tai palaa pohjaan.
Valitse kypsennysaika.
Käynnistä kone.
K
äynnistysvalo syttyy.
4
Ohjelman arvioitu kesto.
Paina STOP ja ota hillo pois,
kun kone piippaa 8 kesrtaa ja END-merkkivalo vilkkuu.
V
ilkkuva valo sammuu.
Ellei kompotti ole valmista
toista vaiheet 1-3.
(Voit säätää lisää aikaa kahdesti.
Enintään 10-40 minuuttia yhdellä kerralla.
Ajastin aloittaa uudestaan 1. minuutista, kun kone on kuuma.
Lisää aikaa painelemalla painetta riittävän monta kertaa.)
20
A
jastin ei ole käytettävissä ohjelmassa 27
(SD-2500: 25).
(Ajastinpainike säätää vain kypsennysaikaa.)
Bread Recipes
Bread
Recipes
WHITE BREAD
RAISIN BREAD
select menu ‘01’ or ‘02’
1
(2)
500 g
11⁄2
11⁄2
30 g
350 mL
XL
11⁄2
(21⁄2)
600 g
2
2
40 g
420 mL
select menu ‘03’
teaspoons of dry yeast
strong white bread flour, type 550
teaspoons of salt
tablespoons of sugar
butter
water
addition (place in raisin nut dispenser):
raisin
M
1
400 g
11⁄2
1
20 g
280 mL
L
1
500 g
11⁄2
11⁄2
30 g
350 mL
XL
11⁄2
600 g
2
2
40 g
420 mL
80 g
100 g
120 g
Suomi
1
(2)
400 g
11⁄2
1
20 g
280 mL
L
English
teaspoons of dry yeast
(teaspoons for BAKE RAPID option)
strong white bread flour, type 550
teaspoons of salt
tablespoons of sugar
butter
water
M
WHOLE WHEAT BREAD
select menu ‘04’ or ‘05’
teaspoons of dry yeast
(teaspoons for BAKE RAPID option)
strong whole wheat bread flour
teaspoons of salt
tablespoons of sugar
butter
water
M
1
(11⁄2)
400 g
11⁄2
1
20 g
280 mL
L
1
(11⁄2)
500 g
11⁄2
11⁄2
30 g
350 mL
XL
11⁄4
(2)
600 g
2
2
40 g
420 mL
M
L
XL
1
400 g
11⁄2
1
20 g
280 mL
1
500 g
11⁄2
11⁄2
30 g
350 mL
11⁄4
600 g
2
2
40 g
420 mL
raisin
80 g
100 g
120 g
select menu ‘08’ (SD-2500: ‘07’)
teaspoons of dry yeast
strong white bread flour, type 550
teaspoons of salt
butter
water
PANNETTONE
select menu ‘11’ (SD-2500: ‘10’)
teaspoons of dry yeast
strong white bread flour,
type 550
tablespoons of sugar
teaspoons of salt
butter(cut into 2cm cubes and
keep in fridge)
egg (beaten) ;medium
milk
additional butter
(cut into 1-2cm cubes and keep
in fridge)
orange peel ;chopped finely*
brown saltana*
dryed black currant*
11⁄2
400 g
4 1 ⁄2
1
50 g
3
⁄4
300 g
1
20 g
220 mL
teaspoons of dry yeast
strong white bread flour, type 550
teaspoons of salt
tablespoons of olive oil
water
select menu ‘10’ (SD-2500: ‘09’)
teaspoons of dry yeast
strong whole wheat bread flour
teaspoons of salt
tablespoons of sugar
butter
water
addition (place in raisin nut dispenser):
FRENCH BREAD
select menu ‘09’ (SD-2500: ‘08’)
1
400 g
11⁄2
11⁄2
260 mL
SANDWICH BREAD
WHOLE WHEAT RAISIN BREAD
select menu ‘06’
ITALIAN BREAD
teaspoons of dry yeast
strong white bread flour, type 550
tablespoons of sugar
butter
water
1
380 g
2
30 g
250 mL
GLUTEN FREE BREAD
select menu ‘12’ (SD-2500: ‘11’)
water
tablespoons of oil
gluten free bread mix
teaspoons of dry yeast
430 mL
1
500 g
2
BASIC BRIOCHE
select menu ‘11’ (SD-2500: ‘10’)
teaspoons of dry yeast
strong white bread flour,
type 550
tablespoons of sugar
tablespoons of dry milk
teaspoons of salt
butter (cut into 2cm cubes and
keep in fridge)
egg (beaten) ;medium
water
additional butter
(cut into 1-2cm cubes and keep
in fridge)
11⁄4
400 g
4
2
1
50 g
2 (100 g)
180 mL
70 g
2 (100 g)
200 mL
70 g
50 g
50 g
50 g
* : added with additional butter
23
21
Bread Recipes
Bread
Recipes
SPELT WHITE BREAD
RICE AND SPELT WITH PINE NUT AND FRIED ONION
select menu ‘13’ (SD-2500: ‘12’)
M
teaspoons of
dry yeast
spelt white flour
teaspoons of sugar
teaspoons of salt
butter
water
L
XL
1
1 ⁄4
1 ⁄2
400 g
11⁄2
11⁄4
5g
260 mL
500 g
2
11⁄2
10 g
340 mL
600 g
2
13⁄4
10 g
400 mL
1
1
WHOLE SPELT BREAD
select menu ‘13’ (SD-2500: ‘12’)
M
teaspoons of
dry yeast
spelt wholegrain flour
spelt white flour
teaspoons of sugar
teaspoons of salt
tablespoons of oil
water
L
XL
1
11⁄4
11⁄2
200 g
200 g
11⁄2
11⁄4
2
250 mL
250 g
250 g
2
11⁄2
3
320 mL
300 g
300 g
2
13⁄4
3
380 mL
RYE AND SPELT (forbid delay timer)
select menu ‘13’ (SD-2500: ‘12’)
M
teaspoons of
dry yeast
spelt white flour
rye flour
teaspoons of sugar
teaspoons of salt
butter
plain yogult
water
L
XL
1
11⁄4
11⁄2
275 g
125 g
11⁄2
11⁄4
5g
120 g
180 mL
350 g
150 g
2
11⁄2
10 g
150 g
230 mL
425 g
175 g
2
13⁄4
10 g
180 g
270 mL
SEEDED BUCKWHEAT AND SPELT
select menu ‘13’ (SD-2500: ‘12’)
M
teaspoons of
dry yeast
spelt white flour
buckwheat flour
teaspoons of honey
teaspoons of salt
tablespoons of
sesami seed
tablespoons of linseed
tablespoons of
poppy seed
tablespoons of oil
water
24
22
L
XL
1
11⁄4
11⁄2
320 g
80 g
1
11⁄4
400 g
100 g
1
11⁄2
480 g
120 g
11⁄2
13⁄4
11⁄2
2
2 1⁄ 2
11⁄2
2
2
1 ⁄2
2
2 1⁄ 2
2
250 mL
3
320 mL
3
380 mL
1
select menu ‘14’ (SD-2500: ‘13’)
M
L
XL
teaspoons of
dry yeast
spelt white flour
brown rice flour
teaspoons of sugar
teaspoons of salt
butter
water
addition (place in
raisin nut dispenser):
1
1 ⁄4
1 ⁄2
320 g
80 g
11⁄2
11⁄4
5g
260 mL
400 g
100 g
2
11⁄2
10 g
340 mL
480 g
120 g
2
1 3 ⁄4
10 g
400 mL
pine nut
40 g
50 g
60 g
tablespoons of
fried onion
3
4
5
1
1
LEMON AND POPPY SEED SPELT
select menu ‘13’ (SD-2500: ‘12’)
M
teaspoons of
dry yeast
spelt white flour
teaspoons of sugar
teaspoons of salt
butter
grated zest from
lemon
lemon juice
tablespoons of
poppy seed
water
L
XL
1
11⁄4
11⁄2
400 g
11⁄2
11⁄4
5g
500 g
2
11⁄2
10 g
600 g
2
1 3 ⁄4
10 g
1
1
1
20 mL
20 mL
30 mL
2
3
3
250 mL
330 mL
380 mL
FRUITY SPELT
select menu ‘14’ (SD-2500: ‘13’)
M
teaspoons of
dry yeast
spelt white flour
teaspoons of sugar
teaspoons of salt
butter
teaspoons of
mixed spice
water
addition (place in
raisin nut dispenser):
mixed dried fruits
L
XL
1
1⁄
1⁄
400 g
11⁄2
11⁄4
5g
500 g
2
11⁄2
10 g
600 g
2
1 3 ⁄4
10 g
2
21⁄2
3
270 mL
350 mL
400 mL
100 g
125 g
150 g
14
12
Dough Recipes
Dough
Recipes
BASIC
BASIC DOUGH
DOUGH
select
select menu
menu ‘16’
‘16’ (SD-2500:
(SD-2500: ‘15’)
‘15’)
BASIC
BASIC RAISIN
RAISIN DOUGH
DOUGH
select
select menu
menu ‘17’
‘17’ (SD-2500:
(SD-2500: ‘16’)
‘16’)
teaspoons
of dry
yeast
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
strong
white
bread
flour, type
550
strong
white
bread
strong white bread flour,
flour, type
type 550
550
teaspoons
of
salt
teaspoons
of
salt
teaspoons of salt
tablespoons
of
sugar
tablespoons of
of sugar
sugar
tablespoons
butter
butter
butter
water
water
water
addition
(place inin raisin
nut dispenser):
addition
addition (place
(place in raisin
raisin nut
nut dispenser):
dispenser):
raisin
raisin
raisin
11
1
500
gg
500
500
g
11111⁄⁄22
1 ⁄2
11111⁄⁄22
1 ⁄2
30
g
30
30 gg
310
310 mL
mL
310
mL
100
g
100
100 gg
FRENCH
FRENCH DOUGH
DOUGH
select
select menu
menu ‘21’
‘21’ (SD-2500:
(SD-2500: ‘19’)
‘19’)
teaspoons
of dry
yeast
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
strong
strong white
white bread
bread flour,
flour, type
type 550
550
strong
white
bread
flour,
type
550
teaspoons
of
salt
teaspoons
of
salt
teaspoons of salt
butter
butter
butter
water
water
water
⁄⁄
⁄
300
300 ggg
300
11
1
20
20 ggg
20
180
mL
180
180 mL
mL
33
344
4
WHOLE
WHOLE WHEAT
WHEAT DOUGH
DOUGH
select
select menu
menu ‘18’
‘18’ (SD-2500:
(SD-2500: ‘17’)
‘17’)
teaspoons
of dry
yeast
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
strong
whole
wheat
bread flour
strong
whole
wheat
strong whole wheat bread
bread flour
flour
teaspoons
of salt
teaspoons
teaspoons of
of salt
salt
tablespoons
of
sugar
tablespoons
tablespoons of
of sugar
sugar
butter
butter
butter
water
water
water
11111⁄⁄22
1 ⁄2
500
g
500
500 gg
22
21
1111⁄⁄22
1 ⁄2
30
g
30
30 gg
340
mL
340
340 mL
mL
WHOLE
WHOLE WHEAT
WHEAT RAISIN
RAISIN DOUGH
DOUGH
select
select menu
menu ‘19’
‘19’ (SD-2500:
(SD-2500: ‘18’)
‘18’)
teaspoons
of dry
yeast
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
strong
strong whole
whole wheat
wheat bread
bread flour
flour
strong
whole
wheat
bread
flour
teaspoons
of
salt
teaspoons
of
salt
teaspoons of salt
tablespoons
tablespoons of
of sugar
sugar
tablespoons
of
sugar
butter
butter
butter
water
water
water
addition
(place inin raisin
nut dispenser):
addition
addition (place
(place in raisin
raisin nut
nut dispenser):
dispenser):
raisin
raisin
raisin
select
select menu
menu ‘22’
‘22’ (SD-2500:
(SD-2500: ‘20’)
‘20’)
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
teaspoons
of
dry
yeast
strong
white
bread
flour, type
550
strong
white
bread
strong white bread flour,
flour, type
type 550
550
teaspoons
teaspoons of
of salt
salt
teaspoons
of
salt
tablespoons
of plant
oil
tablespoons
tablespoons of
of plant
plant oil
oil
water
water
water
11
1
450
g
450
450 gg
22
2
44
4
240
240 mL
mL
240
mL
Suomi
11
1
500
gg
500
500
g
11111⁄⁄22
11 ⁄2
1
111⁄⁄22
1 ⁄2
30
30 ggg
30
310
mL
310
310 mL
mL
English
English
English
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
teaspoons
of
dry
yeast
strong
white
bread
flour, type
550
strong
white
bread
strong white bread flour,
flour, type
type 550
550
teaspoons
teaspoons of
of salt
salt
teaspoons
of
salt
tablespoons
of sugar
tablespoons
tablespoons of
of sugar
sugar
butter
butter
butter
water
water
water
PIZZA
PIZZA DOUGH
DOUGH
BRIOCHE
BRIOCHE DOUGH
DOUGH (CHOCOLATE
(CHOCOLATE CHIP
CHIP BRIOCHE
BRIOCHE ROLL)
ROLL)
;; for
12
rolls
for 12 rolls
select
select menu
menu ‘23’
‘23’ (SD-2500:
(SD-2500:1 ‘21’)
‘21’)
teaspoons
of dry
yeast
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
strong
white
bread
flour,
strong
white
bread
strong white bread flour,
flour,
type
550
type
type 550
550
tablespoons
of
sugar
tablespoons
tablespoons of
of sugar
sugar
teaspoons
teaspoons of
of salt
salt
teaspoons
of
salt
butter
(cut into
2cm cubes
and
butter
butter (cut
(cut into
into 2cm
2cm cubes
cubes and
and
keep
keep inin
in fridge)
fridge)
keep
fridge)
egg
(beaten) ;medium
egg
egg (beaten)
(beaten) ;medium
;medium
milk
milk
milk
tablespoons
of rum
(dark)
tablespoons
tablespoons of
of rum
rum (dark)
(dark)
additional
butter
additional
butter
additional butter
(cut
into
1-2cm
cubes
(cut into
into 1-2cm
1-2cm cubes
cubes and
and keep
keep
(cut
and
keep
inin fridge)
fridge)
in fridge)
chocolate
chocolate bits*
bits*
chocolate
bits*
1111⁄⁄22
1 ⁄2
400
g
400
400 gg
44
4
11
1
70
g
70
70 gg
33 (150
g)
3 (150
(150 g)
g)
90
mL
90
mL
90 mL
11
1
50
50 ggg
50
120
120 ggg
120
**After
removed dough,
sprinkle the
chocolate bits
and fold
the bottom
one third
up
*After
After removed
removed dough,
dough, sprinkle
sprinkle the
the chocolate
chocolate bits
bits and
and fold
fold the
the bottom
bottom one
one third
third up
up
and
and the
the top
top one
one third
third down.
down. Then
Then fold
fold ititit inin
in half.
half.
and
the
top
one
third
down.
Then
fold
half.
SPELT
SPELT TABLE
TABLE ROLL
ROLL
;; for
8
rolls
for 8 rolls
select
select menu
menu ‘24’
‘24’ (SD-2500:
(SD-2500:1 ‘22’)
‘22’)
teaspoons
of dry
yeast
teaspoons
teaspoons of
of dry
dry yeast
yeast
spelt
white
flour
spelt
white
flour
spelt white flour
teaspoons
teaspoons of
of sugar
sugar
teaspoons
of
sugar
teaspoons
of
teaspoons of
of salt
salt
teaspoons
salt
butter
butter
butter
water
water
water
1111⁄⁄44
1 ⁄4
500
g
500
500 gg
11111⁄⁄22
1 ⁄2
11111⁄⁄22
1 ⁄2
10
g
10
10 gg
310
mL
310
310 mL
mL
11111⁄⁄22
1 ⁄2
500
500 ggg
500
22
2
11111⁄⁄22
1 ⁄2
30
g
30
30 gg
340
mL
340
340 mL
mL
100
100 ggg
100
Cake Recipe
Cake
Recipes
CHERRY
CHERRY && MARZIPAN
MARZIPAN CAKE
CAKE
select
select menu
menu ‘15’
‘15’ (SD-2500:
(SD-2500: ‘14’)
‘14’)
golden
caster sugar
golden
golden caster
caster sugar
sugar
butter
butter
butter
eggs
eggs
eggs
self-raising
self-raising flour
flour
self-raising
flour
glace
cherries, chopped
glace
glace cherries,
cherries, chopped
chopped
marzipan,
marzipan, grated
grated
marzipan,
grated
milk
milk
milk
toasted,
toasted, flaked
flaked almonds
almonds
toasted,
flaked
almonds
50
g
50
50 gg
175
175 ggg
175
33
3
225
225 ggg
225
100
g
100
100 gg
75
75 ggg
75
60
mL
60
60 mL
mL
15
15 ggg
15
25
25
23
Gluten
FreeRecipes
Recipes
Gluten Free
Making gluten free bread is very different from the normal way of producing bread.
It is very important if you are making gluten free bread for health reasons that you have consulted your doctor and follow the guidelines below.
• This program has been developed especially for certain gluten free mixes, therefore using your own mix may not produce such good results.
• When ‘gluten free’ is selected, the details for each recipe must be followed carefully. (Otherwise, the bread may not turn out well.)
There are two types of gluten-free baking mixtures; mixtures with low content of gluten and mixtures which do not consist of wheat and contain
no gluten. If you have to pick one out using this baking program, please consult your doctor beforehand.
• The baking results and appearance of the loaf may differ according to the type of mix.
Occasionally a loaf may have some flour remaining on the side.
The wheat free mixes can produce more variable results.
• Wait for the loaf to cool before slicing it for the better performance.
• The bread should be stored in a cool dry place and used within 2 days. If you will not be able to use up all the loaf within that time it can be put
into freezer bags, in convenient sized portions, and frozen.
Warning for the users who use this program for health reasons:
When using the gluten free program, make sure to consult your doctor or the Caeliac Association and only use the ingredients which
are suitable for your health conditions.
Panasonic will not be responsible for any consequences resulting from ingredients that have been used without professional
consultation.
It is very important to avoid cross contamination with flours that contain gluten if bread is being made for dietary reasons. Particular attention
must be paid to the cleaning of the bread pan and kneading blade as well as any utensils that are used.
For customers in Belgium
The gluten free recipes below have been developed using commercially prepared gluten free bread mixes of AVEVE.
It is available from chemists, health food stores and occasionally large supermarkets.
For more information about the products of AVEVE, please contact 0800/0229210.
GLUTEN FREE BREAD
select menu ‘12’ (SD-2500: ‘11’)
water
tablespoons of oil
gluten free flour
teaspoons of yeast
NOTE
You cannot select the size for this program.
24
26
GLUTEN FREE BREAD WITH EGG
320 mL
1
500 g
2
select menu ‘12’ (SD-2500: ‘11’)
water
milk
eggs
tablespoons of oil
gluten free flour
teaspoons of yeast
100 mL
180 mL
2
1
500 g
2
AVEVE Recipes
AVEVE
Recipes
*These recipes are basically for customers in Belgium.
For further information, contact AVEVE on 0800/0229210.
WHITE BREAD
FRENCH ROLLS
select menu ‘01’ or ‘02’
teaspoons of dry yeast
(teaspoons for BAKE RAPID option)
teaspoons of sugar
AVEVE ‘Surfina’ flour
water
tablespoons of butter
teaspoons of salt
M
⁄
(11⁄2)
1
400 g
250 mL
1
1
34
L
1
(13⁄4)
2
500 g
320 mL
1
11⁄2
XL
11⁄4
(2)
2
600 g
380 mL
11⁄2
2
select menu ‘08’ (SD-2500: ‘07’)
teaspoons of dry yeast
AVEVE ‘Frans krokant’ flour
water
teaspoons of salt
tablespoons of butter
1
400 g
260 mL
1
1
Suomi
[08 French] (SD-2501)
[07 French] (SD-2500)
English
[01 Basic]
[02 Basic Rapid]
NOTE
For this program you cannot select the size or crust.
This recipe gives very light bread which rises well and does not keep for long.
NOTE
In that case the bread will not rise as much and will be less soft.
[09 Italian] (SD-2501)
[08 Italian] (SD-2500)
[04 Whole wheat]
[05 Whole wheat Rapid]
ITALIAN BREAD
select menu ‘09’ (SD-2500: ‘08’)
WHOLE WHEAT BREAD
select menu ‘04’ or ‘05’
teaspoons of dry yeast
(teaspoons for BAKE RAPID option)
AVEVE fine whole wheat flour
AVEVE ‘Frans krokant’ flour
teaspoons of sugar
tablespoons of butter
teaspoons of salt
water
M
1
(11⁄2)
300 g
100 g
1
1
1
250 mL
L
11⁄4
(13⁄4)
400 g
100 g
2
1
1
320 mL
XL
11⁄2
(2)
450 g
150 g
2
2
2
380 mL
NOTE
In that case the bread will not rise as much and will be less soft. This program is
more suitable for semi-whole wheat bread.
A little white flour is always added in the recipe described above. If you don’t want to
do that, substitute the white flour with whole wheat flour, but the bread will be smaller
and denser. If you add more white flour, use a little less water (since whole wheat
flour absorbs more water than white flour).
teaspoons of dry yeast
AVEVE ‘Frans krokant’ flour
water
teaspoons of salt
tablespoons of olive oil
⁄
400 g
240 mL
11⁄2
11⁄2
34
NOTE
For this program you cannot select the size or crust.
This recipe gives very light bread which rises well and does not keep for long.
[10 Sandwich] (SD-2501)
[09 Sandwich] (SD-2500)
BASIC SANDWICH
select menu ‘10’ (SD-2500: ‘09’)
teaspoons of dry yeast
teaspoons of sugar
AVEVE ‘Surfina’ flour
water
tablespoons of butter
teaspoons of salt
⁄4
1
400 g
250 mL
1
1
3
NOTE
For this program you cannot select the size or crust.
This recipe gives soft (quite moist) bread with a brown crust, ideal for making toast.
27
25
AVEVE Recipes
AVEVE
Recipes
[16 Basic] (SD-2501)
[15 Basic] (SD-2500)
[15 Bake only] (SD-2501)
[14 Bake only] (SD-2500)
TART DOUGH (dough for 2 tarts)
select menu ‘16’ (SD-2500: ‘15’)
sugar
teaspoons of dry yeast
pastry flour
milk
eggs
butter
teaspoons of salt
60 g
2
500 g
100 mL
3
100 g
11⁄2
[18 Whole wheat] (SD-2501)
[17 Whole wheat] (SD-2500)
WHOLE WHEAT DOUGH
select menu ‘18’ (SD-2500: ‘17’)
teaspoons of dry yeast
tablespoons of sugar
AVEVE ‘Frans krokant’ flour
AVEVE ‘Boerebruin’ flour
water
teaspoons of salt
2
1
250 g
250 g
280 mL
11⁄2
Method
Divide the dough into balls of around 50 g. Then allow the dough to rise under a linen
cloth. Bake for 15-20 minutes at 220°C in a preheated oven.
[22 Pizza] (SD-2501)
[20 Pizza] (SD-2500)
PIZZA DOUGH
select menu ‘22’ (SD-2500: ‘20’)
teaspoons of dry yeast
AVEVE ‘Frans krokant’ flour
water
teaspoons of salt
tablespoons of butter
2
500 g
290 mL
1
11⁄2
Method
Roll out the pizza dough and put it in a pizza mould. Prick the dough with a fork.
Spread with tomato sauce and add desired toppings. Bake for 20-25 minutes at
220°C in a preheated oven.
28
26
*These recipes are basically for customers in Belgium.
For further information, contact AVEVE on 0800/0229210.
Select menu 15 (SD-2500: 14). A baking time of 30
minutes is shown.
Keep pressing ‘timer’ to increase the baking time
(in 1 minute increments) up to 1 hour and 30 minutes.
RECIPE FOR CAKE
select menu ‘15’ (SD-2500: ‘14’)
eggs
tablespoons of milk
soft butter
‘ANCO CAKE MIX’ pack
3
3
200 g
1
Method
Select menu 15 (SD-2500: 14) and enter 1 hour and 10 minutes on the timer.
After the beep, remove the bread pan from the Bread Maker and allow to cool. When
the bread pan is cool, take out the cake and allow it to cool on a grille.
Jam Recipes
Jam
Recipes
[26 Jam] (SD-2501)
[24 Jam] (SD-2500)
strawberries, finely chopped
sugar
powdered pectin
1
2
3
600 g
400 g
13 g
Place half of the fruit into the bread pan, then add half of the
sugar. Repeat with the remaining fruit and sugar.
Sprinkle the pectin onto the ingredients in the bread pan.
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
40 minutes on the timer.
BLUEBERRY JAM
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
blueberries
sugar
1
2
700 g
400 g
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
50 minutes on the timer.
APPLE AND BLACKBERRY JAM
apples, grated or finely chopped
blackberries
sugar
powdered pectin
1
2
3
300 g
400 g
300 g
6g
Place half of the fruit into the bread pan, then add half of the
sugar. Repeat with the remaining fruit and sugar.
Sprinkle the pectin onto the ingredients in the bread pan.
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
40 minutes on the timer.
PEACH MELBA
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
peaches, finely chopped
raspberries
sugar
powdered pectin
1
2
3
plums, finely chopped
sugar
powdered pectin
1
2
3
700 g
350 g
6g
Place half of the fruit into the bread pan, then add half of the
sugar. Repeat with the remaining fruit and sugar.
Sprinkle the pectin onto the ingredients in the bread pan.
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
40 minutes on the timer.
FROZEN BERRY JAM
Place half of the fruit into the bread pan, then add half of the
sugar. Repeat with the remaining fruit and sugar.
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
Suomi
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
English
PLUM JAM
STRAWBERRY JAM
500 g
200 g
300 g
8g
Place half of the fruit into the bread pan, then add half of the
sugar. Repeat with the remaining fruit and sugar.
Sprinkle the pectin onto the ingredients in the bread pan.
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
40 minutes on the timer.
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
frozen mixed berries
sugar
powdered pectin
1
2
3
700 g
400 g
10 g
Place half of the fruit into the bread pan, then add half of the
sugar. Repeat with the remaining fruit and sugar.
Sprinkle the pectin onto the ingredients in the bread pan.
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
40 minutes on the timer.
REDCURRANT AND CHILLI JAM
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
redcurrants, roughly mashed
medium red chilli, finely chopped
root ginger, finely grated
oranges, juice and finely grated zest
sugar
powdered pectin
1
2
3
300 g
1-2
4 cm
2
150 g
3g
Place all the ingredients expect sugar and pectin into the
bread pan.
Add the sugar and sprinkle the pectin onto the ingredients in
the bread pan.
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
40 minutes on the timer.
APRICOT JAM
select menu ‘26’ (SD-2500: ‘24’)
apricot, finely chopped
sugar
powdered pectin
1
2
3
500 g
250 g
6g
Place half of the fruit into the bread pan, then add half of the
sugar. Repeat with the remaining fruit and sugar.
Sprinkle the pectin onto the ingredients in the bread pan.
Select menu 26 (SD-2500: 24) and enter 1 hour and
30 minutes on the timer.
29
27
Compote Recipes
Compote
Recipes
[27 Compote] (SD-2501)
[25 Compote] (SD-2500)
MIXED BERRY COMPOTE
SPICED APPLE COMPOTE
select menu ‘27’ (SD-2500: ‘25’)
apples, peeled, cored and diced
cinnamon stick
cloves
lemon, zest only
lemon juice
sugar
water
1
2
3
4
1000 g
1
2
1
2 tbsp
100 g
75 mL
Remove the kneading blade from the bread pan.
Place ingredients in the bread pan in the order listed above.
Pour water over ingredients.
Select menu 27 (SD-2500: 25) and enter 1 hour and
20 minutes on the timer.
Stir after cooking is completed.
select menu ‘27’ (SD-2500: ‘25’)
plums, stone removed and cut in halves
cherries, stone removed
strawberries, stalk removed
golden caster sugar
water
raspberries (added after cooking)
300 g
250 g
250 g
75 g
75 mL
200 g
Remove the kneading blade from the bread pan.
Place ingredients in the bread pan in the order listed above.
Pour water over ingredients.
Select menu 27 (SD-2500: 25) and enter 1 hour on the timer.
Stir after cooking is completed.
Add raspberries.
select menu ‘27’ (SD-2500: ‘25’)
rhubarb, cut into 2 cm lengths
orange juice
crystallised ginger, finely chopped
sugar
water
30
28
1
2
3
4
Remove the kneading blade from the bread pan.
Place ingredients in the bread pan in the order listed above.
Pour water over ingredients.
Select menu 27 (SD-2500: 25) and enter 1 hour on the timer.
Stir after cooking is completed.
APPLE SAUCE
bramley apples, peeled, cored and diced 1000 g
water
2 tbsp
RHUBARB AND GINGER COMPOTE
1
2
3
4
mixed berries
800 g
e.g. strawberries, raspberries, blueberries
sugar
75 g
water
2 tbsp
select menu ‘27’ (SD-2500: ‘25’)
RED FRUITS COMPOTE
1
2
3
4
5
select menu ‘27’ (SD-2500: ‘25’)
700 g
2 tbsp
20 g
100 g
100 mL
Remove the kneading blade from the bread pan.
Place ingredients in the bread pan in the order listed above.
Pour water over ingredients.
Select menu 27 (SD-2500: 25) and enter 1 hour and
40 minutes on the timer.
Stir after cooking is completed.
1
2
3
4
Remove the kneading blade from the bread pan.
Place the apple in the bread pan. Pour water over
ingredients.
Select menu 27 (SD-2500: 25) and enter 1 hour and
20 minutes on the timer.
Stir after cooking is completed.
PEACH IN VANILLA SYRUP
select menu ‘27’ (SD-2500: ‘25’)
peaches, stone removed and cut into 1⁄8
sugar
vanilla pod
water
1
2
3
4
1000 g
100 g
1
⁄2
125 mL
Remove the kneading blade from the bread pan.
Place ingredients in the bread pan in the order listed above.
Pour water over ingredients.
Select menu 27 (SD-2500: 25) and enter 1 hour on the timer.
When cooking is complete, remove the peaches with a
slotted spoon. Carefully pour the syrup over the fruit. Leave
to cool.
Huolto & puhdistus
Kansi
Pyyhi kostealla liinalla.
Suomi
Ennen kuin puhdistat koneen, irrota
sähköjohto pistorasiasta ja anna koneen
jäähtyä.
Näin vältät koneen vaurioitumisen…
Älä käytä hankaavia aineita (puhdistusaine, puhdistusväline tms.)
Älä pese mitään osaa astianpesukoneessa.
Älä käytä puhdistusaineena puhdistettua bensiiniä,
ohenninta, alkoholia tai valkaisuainetta.
Kun olet huuhdellut pestävät osat, kuivaa ne kankaalla. Säilytä leipäkoneen kaikki osat puhtaina ja kuivina.
Höyryaukko
Pyyhi kostealla liinalla.
Leipävuoka & taikinasekoitin
Poista taikinajäämät.
Pese vedellä.
Jos sekoitinta on vaikea
irrottaa, liota lämpimässä
vedessä 5-10 min. Älä upota
leipävuokaa veteen.
Mittalusikka & -kuppi
Pese vedellä.
Laite
Pyyhi kostealla liinalla.
Pyyhi hellästi, jotta et
riko lämpötila-anturia.
Lämpötila-anturi
Ei astianpesukoneeseen.
· Laitteen sisäpinnan väri voi muuttua käytön myötä.
29
Huolto & puhdistus
Annostelijan kansi (vain SD-2501)
Irrota ja pese vedellä.
Nosta annostelijan kansi noin 75 asteen kulmaan. Kohdista liittimet ja poista
vetämällä itseäsi kohti tai kiinnitä painamalla kevyesti samassa kulmassa.
(Anna laitteen ensin jäähtyä, sillä se on heti käytön jälkeen todella kuuma.)
Älä riko tai vedä tiivistettä.
(Rikkoutuminen voi johtaa höyryn karkaamiseen,
kondensaatioon ja laitteen rakenteiden vääntymiseen.)
Annostelija (vain SD-2501)
Irrota ja pese vedellä.
Tiiviste
Pese jäämät pois jokaisen
käytön jälkeen.
Tarttumattoman pinnan suojaaminen
Leipävuoka ja taikinasekoitin on pinnoitettu tarttumista ehkäisevällä pintamateriaalilla,
jotta siihen ei tulisi tahroja ja jotta leipä olisi helppo irrottaa.
Suojaa pinnoite vaurioitumiselta noudattamalla näitä ohjeita.
Älä käytä kovia työkaluja, kuten veistä tai haarukkaa,
kun poistat leivän vuoasta. Jos leipää on vaikea irrottaa,
lue ohjeita sivulta 33.
Varmista, ettei sekoitin ole leivän sisällä, ennen kuin
leikkaat leipää. Jos on, irrota se leivän jäähdyttyä.
(Älä käytä kovia työkaluja, kuten veistä tai haarukkaa.)
Varo palovammoja, sillä sekoitin voi olla yhä kuuma.
Puhdista vuoka ja sekoitin pehmeällä sienellä.
Älä käytä mitään hankaavaa,
kuten puhdistusainetta tai karkeaa sientä.
Kovt, karkeat ja isot ainesosat, kuten kokonaisia jyviä sisältävät jauhot,
sokeri ja lisätyt siemenet ja pähkinät voivat vahingoittaa vuoan pintaa.
Jos käytät isoja ainesosia, hienonna ne. Käytä vain reseptissä ilmoitettu määrä.
30
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, käy läpi nämä kohdat.
Ongelma
Syy
Tee näin
Suomi
[Kaikki leivät]
Leivässä on liian vähän gluteenia. (Gluteeniin vaikuttavat jauhojen tyyppi, lämpötila, kosteus,
jauhojen säilytys ja sadonkorjuuaika.)
Testaa toista jauhotyyppiä, -merkkiä tai –erää.
Taikina on liian kinteää, koska et käyttänyt riittävästi nestettä.
Mitä suurempi on jauhon proteiinipitoisuus, sitä enemmän se imee vettä.
Testaa lisäämällä 10-20 ml vettä.
Leipä ei nouse.
Käytät vääränlaista hiivaa.
Käytä kuivahiivaa, joka ei vaadi esikäymistä.
Hiivaa on liian vähän, tai hiiva on vanhaa.
K
äytä mukana toimitettua mittalusikkaa. Tarkasta hiivan säilyvyys. (Säilytä jääkaapissa.)
Hiiva on ollut kosketuksissa nesteeseen ennen vaivausta.
Lisää ainesosat reseptin osoittamssa järjestyksessä (s. 12).
Liikaa suolaa, tai liian vähän sokeria.
Tarkasta määrä reseptistä. Mittaa oikea määrä mukana toimitetulla mittalusikalla.
Leivän pinta on epätasainen.
Tarkasta, ettei suolaa tai sokeria ole muissa aineksissa.
[Erikoisleivät]
Speltti on vääränlaista, tai muita jauhoja on liikaa.
Jos käytät speltin lisäksi kahta tai useampaa jauhoa, speltin osuuden tulee olla noin 60 %.
Ruis- ja riisijauhojen osuuden tulee olla noin 40 %, tattarijauhon tulee olla noin 20 %.
Leivässä on ilmakuplia.
Leipä on lässähtänyt
nostatuksen jälkeen.
Liikaa hiivaa.
Tarkasta määrä reseptistä. Mittaa oikea määrä mukana toimitetulla mittalusikalla.
Liikaa nestettä.
J auhotyypit imevät nestettä eri tavoin. Testaa käyttämällä 10-20 ml vähemmän vettä.
Jauhot eivät ole sopivia.
Testaa eri merkkiä.
Liikaa nestettä.
J auhotyypit imevät nestettä eri tavoin. Testaa käyttämällä 10-20 ml vähemmän vettä.
Liikaa hiivaa/vettä.
Tarkasta määrä reseptistä. Mittaa oikea määrä mukana toimitetulla mittalusikalla.
Leipä on noussut liikaa.
Miksi leipä on vaalea
ja tarttuu?
Leivän pohjassa ja sivuissa
on liikaa jauhoja.
Tarkasta, ettei vettä ole muissa ainesosissa.
Liian vähän jauhoja.
Punnitse jauhot tarkasti keittiövaa’alla.
Hiivaa on liian vähän, tai hiiva on vanhaa.
Käytä mukana toimitettua mittalusikkaa. Tarkasta hiivan säilyvyys.
(Säilytä jääkaapissa.)
Sähkönjakelu on katkennut, tai kone on pysäytetty kesken leivonnan.
Kone sammuu, jos se on pysäytettynä yli 10 minuuttia. Hävitä ainekset vuoasta ja aloita
uudestaan uusilla ainesosilla.
Liikaa jauhoja, tai liian vähän nestettä.
Tarkasta määrä reseptistä. Mittaa oikea määrä mukana toimitetulla mittakupilla ja mittalusikalla.
Unohdit laittaa taikinasekoittimen leipävuokaan.
Pane sekoitin vuokaan, ennen kuin lisäät ainesosat.
Mikseivät leivän ainekset ole
sekoittuneet kunnolla?
Sähkönjakelu on katkennut, tai kone on pysäytetty kesken leivonnan.
Kone sammuu, jos se on pysäytettynä yli 10 minuuttia. Voit ehkä käynnistää leivänvalmistuksen uudestaan, mutta tulos saattaa olla huono, jos taikinan vaivaaminen oli jo alkanut.
31
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, käy läpi nämä kohdat.
Ongelma
Syy
Tee näin
Valitsit taikinaohjelman.
Taikinaohjelmaan ei kuulu paistovaihetta.
Sähkönjakelu on katkennut, tai kone on pysäytetty kesken leivonnan.
Kone sammuu, jos se on pysäytettynä yli 10 minuuttia. Voit yrittää paistaa
taikinan uunissa, jos taikina on noussut.
Leipä ei ole paistunut.
Liian vähän vettä, ja moottorin suojamekanismi on käynnistynyt.
Näin käy vain, jos kone kuormittuu liikaa ja moottoriin kohdistuu liian suuri voima.
Ota yhteys laitteen myyjään. Seuraavalla kerralla tarkasta määrä reseptistä.
Mittaa oikea määrä mukana toimitetulla mittakupilla.
Unohdit kiinnittää taikinasekoittimen.
Kiinnitä taikinasekoitin (s. 12).
Leipävuoassa oleva taikinasekoittimen akseli on jäykkä eikä pyöri.
Ellei akseli pyöri, kun sekoitin on kiinnitetty siihen, koko akseliyksikkö on
vaihdettava. (Ota yhteys laitteen myyjään tai Panasonic-huoltoon.)
Taikinaa tulee vähän ilmanvaihtoaukoista (jotta se ei estä pyörivien osien pyörimistä). Se ei ole
vika, mutta tarkasta toisinaan, että taikinasekoittimen akseli pyörii kunnolla.
Ellei akseli pyöri, kun sekoitin on kiinnitetty siihen, koko akseliyksikkö on vaihdettava. (Ota
yhteys laitteen myyjään tai Panasonic-huoltoon.)
Taikinaa vuotaa leipävuoan
pohjasta.
Leipävuoan pohja
Taikinasekoittimen
akseli
Taikinasekoittimen
akseliyksikkö
Ilmastointiaukot (yht. 4)
Leipä on lässähtänyt sivuilta,
ja pohja on kostea.
osanumero ADA29E165
Leipä on ollut vuoassa liian kauan paistamisen jälkeen.
Poista leipä heti paistamistamisen jälkeen.
Sähkönjakelu on katkennut, tai kone on pysäytetty kesken leivonnan.
Kone sammuu, jos se on pysäytettynä yli 10 minuuttia. Voit yrittää paistaa
taikinan uunissa, jos taikina on noussut.
Taikinasekoitin kolisee.
Se johtuu siitä, että taikinasekoitin on väljästi kiinni akselissa. (Se ei ole virhe).
Paistamisen aikana haisee
palaneen käry.
Ainesosia on mennyt kuumenevan osan päälle.
Toisinaan vähän jauhoja, rusinoita tai muita ainesosia voi lennähtää leipävuoasta
sekoitusvaiheessa. Pyyhi kuumeneva osa puhtaaksi, kun laite on jäähtynyt.
Höyryaukosta tulee savua.
Taikinasekoitin jää leipään,
kun otan leivän pois vuoasta.
32
Taikinasekoittimen akseli
Poista vuoka koneesta lisätäksesi ainesosia.
Taikina on vähän jähmeää.
Anna leivän jäähtyä kokonaan, ennen kuin poistat taikinasekoittimen varovaisesti. Jotkin
jauhotyypit imevät enemmän vettä, joten lisää seuraavalla kerralla 10-20 ml enemmän vettä.
Kuori on muodostunut taikinasekoittimen alapuolelle.
Pese sekoitin ja sen kara jokaisen käyttökerran jälkeen.
Kuori on kurtussa ja
pehmenee jäähtyessään.
Leivässä paistamisen jälkeen oleva höyry voi siirtyä kuoreen ja pehmentää sitä.
Vähennä höyryn määrää käyttämällä 10-20 ml vähemmän vettä tai puolittamalla sokerimäärä.
Miten saan kuoresta
rapean?
Jos haluat rapeamman leivän, kokeile ohjelmaa 08 (SD-2500: 07) tai valitse kuoren (CRURST)
asetuseksi DARK, tai paista valmista leipää vielä 5-10 minuutin ajan
uunissa 200 asteessa.
Leipä on tahmainen, viipaleista ei
voi leikata tasapaksuja.
Leipä oli liian kuuma leikatessasi sitä.
Jätä leipä ritilän päälle jäähtymään ennen leikkaamista, jotta höyry haihtuu.
Ongelma
Syy
Tee näin
Osaa leipätaikinasta ja aineksista on vaikea sekoittaa.
Vähennä lisättävien ainesosien määrä puoleen.
Briossin pohja on liian
rasvainen.
Lisäsitkö voin 5 minutin kuluessa merkkiäänestä?
Älä lisää voita, kun näytössä on ohjelman arvioitu kesto (s. 15).
Voin maku saattaa olla vähäinen, mutta se paistuu.
Kuori on rasvainen.
Suomi
Briossin ainesosat eivät
ole sekoittuneet kunnolla.
Leivässä on isoja reikiä.
Testaa seuraavia:
Paisto onnistuu kenties paremmin, jos vähennät hiivan määrää ohjelmassa
11 ja 23 (SD-2500: 10 ja 21). (Jos lisäät hiivan erikseen).
Noudata leipäseoksen reseptiä, mutta leipäseosta pitäisi olla 350-500 g.
Briossista ei tullut hyvä valmiista seoksista.
Lisää ensin mittaamasi hiiva (jos lisäät hiivan erikseen) leipävuokaan, sitten kuiva-aineet,
voi ja sitten neste. Jos lisäät lisäaineksia, lisää ne myöhemmin.
(s. 15 tai 17).
Lopputulokseen vaikuttavat seoksen ainesosat.
Leipää ei saa pois vuoasta.
Ellei leipä irtoa vuoasta helposti, jätä vuoka jäähtymään 5-10 minuutiksi. Älä jätä sitä valvomatta, jotta kukaan ei vahingossa saa palovammaa.
Ravista vuokaa sen jälkeen; suojaa kädet patakintailla.
(Pidä kiinni myös kädensijasta, jotta se ei estä leivän irtoamista.)
Hillo palaa, tai takinasekoitin
jämähtää paikalleen eikä irtoa.
Liian vähän hedelmiä, tai liikaa sokeria.
Pane leipävuoka pesualtaaseen ja täytä vuoka puoliksi lämpimällä vedellä. Jätä
imeytymään, kunnes ainekset tai sekoitin irtoavat helposti. Kun palanut aines on irronnut,
pese pehmeällä sienellä jne. Varo kuumaa vettä.
Hillo kiehui yli.
Liikaa hedelmiä tai sokeria.
Käytä vain resepteissä annettu määrä hedelmiä tai sokeria (s. 27).
Hedemä oli raaka tai ylikypsä.
Liikaa sokeria.
Hillo on liian juoksevaa,
se ei jähmety.
Liian lyhyt kypsennysaika.
Hedelmissä oli vain vähän pektiiniä.
Käytä juokseva hillo jälkiruokien kastikkeena.
Jätä hillo jäähtymään. Se jähmettyy vielä jäähtyessään.
Voinko käyttää pakastehedelmiä.
Voit.
Millaista sokeria käytän hilloon?
Voit käyttää erikoishienoa ja hienoa sokeria.
Älä käytä ruskeaa sokeria, keinotekoisia makeutusaineita tai vähäkalorista sokeria.
Voinko käyttää alkoholiin säilöttyjä hedelmiä hillon valmistamiseksi?
Älä käytä. Laatu ei ole hyvä.
Hedelmä on ”lässähtänyt” kun
valmistin hedelmää siirapissa.
Kypsennysaika oli liian pitkä. Hedelmät saattoivat olla ylikypsiä.
Merkki tulee näyttöön.
Sähkönjakelu on katkennut noin 10 minuutiksi (sähköjohto on vahingossa irrotettu
tai virtapainiketta on painettu), tai virransyötössä on ollut muu ongelma.
Ei vaikuta toimintaan, jos virtakatkos on vain hetkellinen.
Leipäkone käynnistyy uudetaan, jos virta palautuu 10 minuutin kuluessa,
mutta lopputulos ei välttämättä ole ihanteellinen.
33
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, käy läpi nämä kohdat.
Ongelma
34
Syy
Tee näin
Näytössä on 01.
Sähkönjakelu on katkennut tietyksi ajaksi (aiheuttajan mukaan: esim. sähkökatkos, sähköjohto
on irrotettu, sulake on lauennut).
Hävitä taikina ja aloita uudestaan uusilla ainesosilla.
Näytössä on H01-H02.
Näytössä on leipäkoneen ongelmatilan tunniste.
Ota yhteys laitemyyjään tai Panasonic-huoltoon.
Näytössä on U50.
Laite on kuuma (yli 40 astetta). Näin voi käydä, jos laitetta käytetään useasti peräkkäin.
Anna laitteen jäähtyä alle 40 asteeseen ennen seuraavaa käyttökertaa
(U50 häviää näytöstä).
Tekniset tiedot
230 V ~ 50 Hz
Tehontarve
550 W
Kapasiteetti
(Strong flour) enint. 600 g väh. 300 g
(kuivahiiva)
enint. 7,5 g
Lisäainesten säiliön vetoisuus
enint. 150 g rusinoit
Ajastin
Digitaaliajastin (enint. 13 h)
Mitat (k x l x s)
Paino
Lisävarusteet
väh. 2,25 g
Suomi
Virransyöttö
(SD-2501) n. 38,2 x 25,6 x 38,9 cm
(SD-2500) n. 36,2 x 25,6 x 38,9 cm
(SD-2501) n. 7,0 kg
(SD-2500) n. 6,5 kg
Mittakuppi, mittalusikka
35
Importer’s name
GPSD
Importer’s
name &
& address
address pursuant
pursuant to
to the
the EU
EU GPSD
directive 2001/95/EC/Art.5
2001/95/EC/Art.5
directive
Panasonic
PanasonicMarketing
MarketingEurope
EuropeGmbh
Gmbh
Hagenauer
Hagenauer Str.43
Str.43 65203
65203WiesbadenF.R.Germany
WiesbadenF.R.Germany
Panasonic Corporation
Web Site:
Web
Site:http://panasonic.net
http://panasonic.net
DZ50B166
DZ50B166
F0311S0
F0311S0
Printed in China
↨
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement