Panasonic EHHW13 Operating instructions

Panasonic EHHW13 Operating instructions
(Household)
Operating
UputeInstructions
za uporabu
za kosu
Compact MultiPegla
Straightener
Model
ModelNo.
br.EH-HW13
EH-HW13
Prije
korištenja
uređaja
u potpunosti
pročitajte
ove upute completely
i sačuvajte and
ih zasave
buduću
Before
operating
this unit,
please read
these instructions
themuporabu.
for future use.
EH-HW13_EU.indb
1
2010/12/20
10:10:45
English����������������������������������������������4
Deutsch������������������������������������������00
Hrvatski............................................ 4
Français������������������������������������������00
Italiano��������������������������������������������00
Español������������������������������������������00
Nederlands�������������������������������������00
Português���������������������������������������00
Norsk����������������������������������������������00
Svenska������������������������������������������00
Dansk����������������������������������������������00
Suomi����������������������������������������������00
Polski����������������������������������������������00
Česky����������������������������������������������00
Slovenčina��������������������������������������00
Română������������������������������������������00
Magyar��������������������������������������������00
Türkçe���������������������������������������������00
2
EH-HW13_EU.indb
2
2010/12/20
10:10:45
(A)
(B)
(F)
(E)
(D)
(G)
(C)
3
EH-HW13_EU.indb
3
2010/12/20
10:10:45
Zahvaljujemo
vam na kupnji
Panasonicove
pegle
za Straightener.
kosu. Zahvaljujući
višestruko
upotrebljivoj
željeznoj
ploči,you
moThank
you for choosing
a Panasonic
Compact
Multi
With our
extraordinarily
versatile
Iron Plate,
can
žete uživati
u fantastičnim
kovrčavim
i ravnim
stilovima
frizure pomoću
ovog
proizvoda.
Učinite
enjoy
fabulous
curled and
straight
styles
with this
one
product.
Make
everyday
special
withsvoju
Panasonic’s
Thank
you for
choosing
a Panasonic
Compact
Multi
Straightener.
Withyour
our
extraordinarily
versatile
Ironsvakodnevicu
Plate, you can
posebnom
uz pomoć
tehnologije.
technology.
enjoy
fabulous
curled Panasonicove
and straight styles
with this one product. Make your everyday special with Panasonic’s
Prije uporabe
cijelosti pročitajte
ove upute.
Please
read alluinstructions
before use.
technology.
Please read all instructions before use.
Dijelovi
Parts
identification
Parts
identification
(A)
Savjeti
za ploču
(A) Press
Plate
Tips za
pritisak
(B)
(A) Grip
Press
Plate Tips
(B)
Držak
(C)
(B) Cord
Grip
(C)
Žica Switch [0/1]
(D)
(C) Power
Cord
(D)
Prekidač
[0/1][0/1]
(E)
Plate
(D) Press
Power
Switch
(E) Press Plate
(E)
za pritisak Iron
(F)Ploča
Ceramic-coated
(F)
etalna ploča obložena
Plate
(F)MCeramic-coated
Iron
keramikom
(Ceramic-coated Iron
Plate
(Metalna
ploča obložena
Plate
is mentioned
as Iron
(Ceramic-coated
Iron
keramikom
Plate
thisspominje
manual.)
Plate in
is mentioned
as Iron
se
kao in
metalna
ploča u
Attachment:
Plate
this manual.)
ovom
(G)
Cap priručniku.)
Attachment:
Pričvršćivanje:
(G) Cap
(G) Poklopac
Shaded areas represent heated sections.
To avoidareas
burns,
do not
touch
these
parts when
the
Osjenčana
područja
predstavljaju
zagrijane
dijelove.
Shaded
represent
heated
sections.
compact
multi straightener
isthese
turned
on. ove
Da
biste izbjegli
opekline,
nemojte
dirati
dijelove
To
avoid
burns,
do
not touch
parts
when
the
kada
je pegla
compact
multiuključena.
straightener is turned on.
Važno
Important
Important
WARNING:
This symbol
on the
means
“Do not
UPOZORENJE:
Ovaj simbol
naappliance
uređaju znači
"Nemojte
use
this
appliance
near
water”.
Dokoristiti
not“Do
usenot
this
WARNING:
This
symbol
on the
appliance
means
koristiti ovaj
uređaj
u blizini
vode".
Nemojte
ovaj
appliance
near bathtubs,
showers,
use
this tuševa,
appliance
near water”.
Do basins
notposuda
useor
this
uređaj blizu
kada,
umivaonika
ili drugih
vessels
appliance
nearcontaining
bathtubs, water.
showers, basins or
s vodom. other
●•The
following
might
cause
electric
shock
other
vessels
containing
water.
Sljedeće
može
uzrokovati
električni
udaror
ili fire.
požar.
Getting
the
appliance
wet
or
using
the
appliance
with wet
●- The
following
might
cause
electric
shock
or
fire.
-- Smočite li uređaj ili ga koristite mokrim rukama.
- hands.
Getting
the appliance
or using ili
thenekoj
appliance
wet
-- Držanjem
uređaja wet
u kupaonici
drugojwith
prostoriji
- Storing
the vlažnosti.
appliance in the bathroom or in other rooms with
hands.
visoke
humidity.
- high
Storing
the appliance
in the
bathroom or in other rooms with
-- Omatanjem
žice oko
uređaja.
- Wrapping
the
cord
aroundjer
themože
appliance.
high
humidity.
•
Nemojte
činiti
sljedeće
uzrokovati nepravilan
●- Please
do
not
do
the
following,
since they
might ili
cause
Wrapping
the
cord
around
the
appliance.
rad, električni udar, požar, eksploziju,
opekline
fire,since
explosion,
burnscause
or
● malfunction,
Please
notelectric
do the shock,
following,
they might
druge do
ozljede.
other
injury. dirati
malfunction,
electric
shock,
fire, na
explosion,
or
-- Nemojte
grijane
dijelove
kućištu i burns
željezne
- other
Do notinjury.
touch the heated sections of the main body and the
ploče da biste izbjegli opekline.
Plate
to avoid
burns.sections of the main body and the
- Iron
Do
touch
the heated
-- not
Nemojte
koristiti
uređaj ako je kućište ili hvataljka
- Do
usetothe
appliance
if the main body or Grip is
Ironnot
Plate
avoid
burns.
iznimno vruća ili
ako je bilo koji dio izobličen.
hot
orappliance
if any partif is
- extremely
Do
not
use
the
thedeformed.
main
body
is
-- Nemojte dirati grijane dijelove
kao
što or
suGrip
željezne
- Do
not touch
sections
such as Iron Plates when
extremely
hotthe
orpričvršćujete
ifheated
any part
is ili
deformed.
ploče kada
uklanjate poklopac.
or removing
thesections
Cap. such as Iron Plates when
- attaching
Do
touch
the heated
-- not
Nemojte
pričvrstiti
poklopac dok
je pegla uključena.
- Do
not attach
the Cap the
while
the Power Switch is ON.
attaching
or removing
Cap.
-- Nemojte
približavati
uređaj
licu pločom za pritisak
-- Do
not
bring
the
appliance
close
to
your
face with
the Press
Do not
attach
Cap while
thekose.
Power Switch
is ON.
kose
kadathe
uzimate
uvojak
taking a close
lock oftohair.
- Plate
Do notclosed
bring when
the appliance
your face with the Press
Plate closed when taking a lock of hair.
4
EH-HW13_EU.indb
4
2010/12/20
10:10:45
-- Nemojte grepsti, lomiti, mijenjati ili prejako savijati,
zakretati ili vući mrežni kabel u bilo kojem smislu.
Također, nemojte stavljati mrežni kabel između dva
teška predmeta.
• Kada koristite uređaj u kupaonici, isključite ga nakon
uporabe s obzirom da blizina vode predstavlja rizik čak
i kada je uređaj isključen iz struje.
• Za dodatnu zaštitu, u strujnom krugu u kupaonici se
preporučuje instalacija sklopke za diferencijalnu struju
(RCD) s tokom struje ne većim od 30 mA. Pitajte svojeg
instalatera za savjet.
• Uređaj držite izvan dohvata djece ili novorođenčadi.
• Ne ostavljajte upaljen uređaj da biste izbjegli požar,
promjenu boje ili deformaciju predmeta koji se nalaze
u blizini.
• Oblikovana kosa će trajati samo jedan dan.
Kosa će se vratiti u normalno stanje nakon ispiranja
šamponom.
• Nije pogodno za osobe s izrazito zapetljanom ili
kovrčavom kosom.
• Nemojte držati mrežni kabel u zapetljanom stanju.
• Držanje uređaja pokraj šminke i proizvoda za kosu u
tekućem stanju može rezultirati uništavanjem plastike
i promjenom boje ili pucanjem, što može spriječiti
uređaj da radi ispravno.
• Za čišćenje uređaja koristite tkaninu umočenu u sapun
i vodu i dobro iscijeđenu.
5
HR
• Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze pod nadzorom ili
ih u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne
za njihovu sigurnost. Nadgledajte djecu i nemojte im
dopustiti da se igraju ovim uređajem.
• Sljedeće može uzrokovati nepravilan rad, električni
udar ili požar.
-- Korištenje uređaja unatoč tome što je oštećen, ispao
vam je ili je nečime udaren.
-- Nanošenjem bilo kakvih sprejeva izravno na uređaj.
-- Korištenjem zapaljivih tvari (benzin, aerosolni sprejevi,
razrjeđivači itd.) u blizini uređaja.
-- Otvaranjem ploče za pritisak na silu.
-- Nekvalificirana osoba popravlja ili rastavlja uređaj i
strujni kabel.
-- Korištenjem ovog uređaja na novorođenčadi ili za nešto
drugo osim za kosu.
• Ne pratite li sljedeće mjere opreza, to može dovesti do
požara, električnog udara, kratkih spojeva ili opeklina.
-- Uvijek primite utikač prilikom isključivanja.
-- Uvijek koristite uređaj na izvoru električnog napajanja
koji odgovara njegovu nazivnom naponu.
-- Nakon uporabe uvijek izvadite utikač iz zidne utičnice.
-- Odmah prestanite koristiti ako su žica ili utikač oštećeni,
ako se griju ili ako utikač labavo visi iz utičnice.
-- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalificirane
osobe da bi se izbjegle moguće opasnosti.
-- Ako uređaj ne radi kako treba ili se osjeti smrad
paljevine, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Savjeti
najbolje
rezultate
izravnavanja
Tips
for za
best
straightening
results
Tips
for za
effective
styling
Savjeti
efektivno
oblikovanje
● Ako
If your
hair
too previše
wet, it cannot
properly.
Be sure that
•
vam
je iskosa
mokra,beneset
može
biti dobro
your hair is nozamore
than slightly
damp. se
If your
hair je
is wet,
pripremljena
izravnavanje.
Pobrinite
da vam
semi-dry
your hair
until Ako
it reaches
appropriate
level of
kosa
neznatno
vlažna.
vam jethe
kosa
previše mokra,
dampness. je osušite dok ne dosegne prihvatljivu razinu
djelomično
● važnosti.
If your hair has strong curls or is particularly thick or hard,
• A
ko may
vam not
kosa
kovrče your
ili je hair
osobito
gusta
you
beima
ablesnažne
to straighten
using
the ili
teška,
možda
nećete moći
ispeglati samo pomoću ovog
compact
multi je
straightener
alone.
uređaja.
In this case, applying a commercially available styling
U
tom slučaju,
primjena proizvoda
za oblikovanje
product
(for hair-straightening)
will help
with the (za
izravnavanje
straightening.kose) pomoći će u izravnavanju.
ščetkajte
kosu
dato
bi ensure
padala uitistom
smjeru.
your
hair
is lying
in the same
1
1 IBrush
direction.
Navlažite kosu proizvodom za osnovno oblikovanje,
2
your hair
using a base styling product,
vodom ili mokrim
ručnikom.
2 Dampen
water
or
a
wet
towel.
• Kada koristite proizvod za uređivanje, lagano navlažite
3
3
• Inpovršinsku
the case of
using the kosu
styling
product, lightly
moisten
i unutarnju
jednolikim
nanošenjem
the
surface
and underlying
hair by applying the spray
spreja
s otprilike
10 cm udaljenosti.
evenly from a distance of approximately 10 cm.
Stavite kosu u snop i stavite
Bundle
pin to hold your
ukosnicuand
redoslijedom
(4) (2)
prikazanim
ilustraciji.
hair
in the uorder
shown in the
• Ako imate gustu kosu, odvajanje
illustration.
(3) (1)
u zasebne
dijelove
olakšat
• Ifkose
you have
thick hair,
separating
će
vam
oblikovanje.
the hair into more blocks will make
the styling easier.
Vježbajte s ugašenom peglom.
4
• Vježbajte s ugašenom peglom
with the power off.
dok se ne naviknete.
4 •Practice
Please practice with the power off until you get used to
Styling
order
Redoslijed
uređivanja kose
Započnite
oblikovanje
s dna stražnje
Start styling
from the bottom
on the back
strane
od()
(1)[(3)
do
of yourvaše
headglave
in theredoslijedom
order of (1) to
(2)
[također
od (3) do (4)].
to ()
as well].
(4) (2)
(3)
(1)
Hair
types
straightening
guidelines
Tipovi
koseand
i upute
za izravnavanje
•• The
hairizravnane
straightening
differ according
Učinak
koseeffect
možemay
se razlikovati
ovisnotoothe
individual,
as the
degree of
curliness and
type.
pojedincu,such
kao što
su stupanj
kovrčavosti
i tip hair
kose.
Straightening
tends
to
be
more
difficult
for
hard
hair
and
Izravnavanje će biti teže za tešku kosu i kosu s ravnim
hair
having
flat (oval orpresjekom.
triangular) cross-section.
(ovalnim
ili a
trokutastim)
•• This
multi straightener
is intended
straighten
Ova compact
pegla namijenjena
je izravnavanju
kosetosamo
na
hair only for that day.
jedan dan.
• This compact multi straightener does not straighten kinked
• Ova pegla ne izravnava zapetljanu kosu.
hair.
About
hair-straightening
products
O proizvodima
za izravnavanje
kose
•• Do
not use
the compact
multi straightener
immediately
Nemojte
koristiti
peglu odmah
nakon korištenja
tekućine
after
a home
straight perm
liquid upotrebu.
is used. Doing
so may
za trajno
izravnavanje
za kućnu
U suprotnom
damage
youroštetiti
hair. (The
compact
multi
straightener
biste mogli
kosu.
(Pegla se
može
koristiti 3may
- 4 be
used
daystekućine
after a straight
liquid. The
compact
dana3-
nakon
za trajnoperm
izravnavanje
kose.
multi
straightener
also3be
daystretmana
after having
Također
se možemay
koristiti
- 4used
dana3-
nakon
your
treated at salonu.)
a beauty parlor.)
kosehair
u frizerskom
•• Do
not use
together
with straight
perm liquids
having the
Nemojte
koristiti
zajedno
s tekućinama
za trajno
same
ingredients
agent)
as permanent
wave
izravnavanje
koje(reducing
imaju jednake
sastojke
(reducens)
kao
liquids.
The
agent mayReducens
damage your
tekućine
zareducing
trajnu ondulaciju.
možehair.
oštetiti
Check
the back
of cosmetic
bottles
whether liquid
contains
vašu kosu.
Provjerite
pozadinu
kozmetičkih
bočica
radi
aprovjere
reducing
agentliorreducens
not.
sadrže
ili ne.
it.
6
EH-HW13_EU.indb
6
2010/12/20
10:10:46
GB
GB
HR
Using
the
multi straightener
Using
the compact
compact
Korištenje
pegle multi straightener
DD
Straightening
Straightening
Peglanje
I I
FF
koseof
širine
Hold asnop
bundle
hairotprilike
with a
1
Hold
bundle of hair with a
11 Držite
5
cm. aof
width
approximately 5 cm.
width
of approximately
5 cm.
•
Nemojte
uzimati
• Do
not take
muchpreviše
hair as kose
it mayjer
EE
• Do
notmoglo
take much
hair
as it may
bi difficult
to
izravnavanje.
be
tootežati
straighten
your hair.
be difficult to straighten your hair.
PP
NN
FIN
FIN DK
DK
PLPL
• Clamp the bundle of hair in the center of the Iron Plate
• Clamp the bundle of hair in the center of the Iron Plate
(F).
(F).
S pritisnutom
pomičite
With
the hair kosom,
clamped,
move
With
the
hair clamped,
move
peglu
prema vrhovima
the
compact
multi kose.
the
compact
multi
•
P
omičite
peglu
sporo
(brzinom
straightener straight toward
straightener
straight toward
manjom od uobičajenog
the hair ends.
thečetkanja).
hair ends.
• Move the compact multi
• Move the compact multi
straightener slowly (at a speed
straightener slowly (at a speed
slower than ordinary brushing).
slower than ordinary brushing).
CZ
CZ
333
SS
dijelom ploče za pritisak (F).
SK
SK
3
33
• Hold
tip ofga.
the Cap
(G) i the
izvucite
• Hold the tip of the Cap
(G) and pull it out.
(G)
and
pull
it
out.
Gurnite prekidač (D) da
biste uključili
peglu.
Slide
the Power
Switch (D) to turn on the
Slide
the PowerzaSwitch
(D) to turn on the
• Bit će spremna
ravnanje kose za otprilike 1 min.
compact
multi straightener.
compact
multi straightener.
it ćebespremna
kovrčanje
kose
otprilike 3 min.
••ItBwill
ready inza
about
1 minute
forza
straightening
hair.
••ItImajte
will be ready
about
1 minute
for straightening
hair.
umuin
se vrijeme
potrebno
za postizanje
• It will bena
ready
indaabout
3 minutes
for curling
hair.
• Itradne
will betemperature
ready in about
3 minutes
for ovisno
curling ohair.
može
uvjetima
• Note that
the time taken
torazlikovati
reach operating
temperature
• Note
that the time taken to reach operating temperature
rada.vary
may
depending on the operating environment.
may
vary
depending
the operating
environment.
Para će
nastati
kadaon
primijenite
visoku
••Steam
will
be generated
when you
applytemperaturu
the
• Steam
will
be generated
when
you Pazite
apply the se ne
željezne ploče
(F)Iron
na mokru
kosu.
high-temperature
Plate (F)
to wet hair.da
Be careful
high-temperature
Iron Plate (F) to wet hair. Be careful
opečete.
not
to burn yourself.
not
to burn yourself.
Izbjegavajte
korištenjestyling
zapaljivih
proizvoda
mogu
••Avoid
using flammable
products,
sincejerthey
may
• Avoid
using
flammable
styling
products, since they may
stvarati
plinove
kada heated.
se
zagriju.
generate
gases when
generate gases when heated.
underneath
thekose
hair.središnjim
• Pritisnite snop
RO
RO
11
1
Uklonite poklopac
the Cap (G).
(G).
2
Remove the Cap (G).
22 Remove
• Držite vrh poklopca
the bundle of hair with
Clamp
the bundle
of hair with
222 Clamp
Pritisnite
kose
the
Presssnop
Plate
(E)pločom za
the
Press
Plate
(E)
pritisak
(E)
ispod
kose.
underneath the hair.
HH
Heating
Iron Plate
Grijanjethe
željezne
ploče
Heating
the
Iron Plate
Insert
the plug uinto
the power
outlet.
Utikač umetnite
mrežnu
utičnicu.
Insert
the plug into
the power
outlet.
NL
NL
Before
Use
Prije uporabe
Before
Use
7
EH-HW13_EU.indb
EH-HW13_EU.indb
7
7
2010/12/20
2010/12/20
TR
TR
About dyeing products
O proizvodima
za bojenje kose
About
dyeing products
• Dyeing places great stress on the hair. After dyeing please
Bojenjeplaces
jako opterećuje
kosu.
Nakon
pričekajte
•• Dyeing
great stress
on the
hair.bojenja,
After dyeing
please
wait for or 3 days before using the compact multi
2 ili 3fordana
upotrebe
pegle.the
Akocompact
koristitemulti
privremenu
wait
or prije
3 days
before using
straightener. If you use a temporary dye, wash it out and
boju, isperiteIfi you
osušite
prije peglanja.
straightener.
use kosu
a temporary
dye, wash it out and
dry your hair before use.
• dry
Potrebno
je neko
vrijeme
your hair
before
use. da se boja primi nakon bojenja.
• It takes some time after dyeing for the color to settle. In the
slučaju
privremene
boje,
onafor
može
zaprljati
peglu In
ako
• ItUtakes
some
time after
dyeing
the color
to settle.
the
case of the temporary dye, the dye can dirty the compact
nije potpuno
isprana. Isto
vaša
kosa
može
se
case
of the temporary
dye,tako,
the dye
can
dirtynethe
compact
multi straightener if it is not fully washed out. Also, your
izravnati
dok je mokra.
multi
straightener
if it is not fully washed out. Also, your
hair cannot be straightened when it is wet.
hair cannot be straightened when it is wet.
10:10:46
10:10:46
Recommended speeds (from scalp to hair ends)
Short
Approx. 3 sec.
Preporučene brzine
(od(from
tjemena
prema
vrhovima)
Recommended
speeds
scalp
to hair
ends)
Semi-long
Approx. - sec.
Kratka
Oko33sec.
s
Short
Approx.
Long
Approx. - sec.
Poluduga
Oko -
4 - 5sec.
s
Semi-long
Approx.
youLong
find the hair hard to straighten,
• IfDuga
Oko -
7 slide
- 8sec.
s the compact
Approx.
multi straightener while holding the Press Plate Tips (A).
•
Ako
kosu,
peglom
držeći
youvam
find
hair izravnati
harddo
to not
straighten,
the compact
•• If
When
hairjethe
isteško
clamped,
holdkližite
theslide
compact
multi
vrh ploče
zain
pritisak
(A).holding
multi
straightener
theDoing
PresssoPlate
straightener
thewhile
same
position.
mayTips (A).
•
Kada je
kosa
pritisnuta,
nemojte
peglu u istom
hair
clamped,
not holddržati
the compact
multi
• When
damage
or iseven
cut thedo
hair.
položaju. U suprotnom,
odrezati
straightener
in the same možete
position.oštetiti
Doing ili
sočak
may
Style
hair using hair cream, wax, etc.
kosu.your
damage
or even cut the hair.
• If styling product adheres to the compact multi
Oblikujte
kosu
kremom,
voskom
itd. wax,
Style
your
hair
using
cream,
etc.
straightener,
please
referhair
to the
cleaning
procedure.
•
se proizvod
za oblikovanje
za peglu,
styling
product adheres
to the lijepi
compact
multi
• IfAko
Curling
pogledajte postupak
čišćenja.
straightener,
please refer
to the cleaning procedure.
<For
inward
curls>
Curling
the main body 10° and clamp the bundle of
2 Tilt
hair.
Zakrenite peglu za 10° i pritisnite snop kose.
the the
main
body
the
of
• Clamp
bundle
of 10°
hair and
in theclamp
center of
thebundle
Iron Plate
22 Tilt
•(F).
Pritisnite snop kose središnjim dijelom ploče za
hair.
pritisak
(F).
•• Clamp
the
bundle
hair inthe
thepoint
center
of the you
Iron want
Plateto
Clamp
the
hair justofabove
at which
•(F).
Pritisnite
make
curls.kosu odmah iznad mjesta gdje želite
napraviti
thekovrče.
hair just above the point at which you want to
• Clamp
• Tilt the main body 10°
curls.peglu za 10° prema stražnjem dijelu glave.
•make
Zakrenite
towards the back-of-the• Tilt
the main body 10°
head.
towards the back-of-thehead.
4
4
4
Curling
Kovrčanje
<For Hold
inward
a curls>
bundle of hair with a
<Za unutarnje kovrče>
width of approximately 3 cm.
a bundle
ofhair
hairaswith
a
•Hold
Do not
take much
it may
Držite
snop
kose
širine
width
of approximately
3 cm.
be difficult
to style
yourotprilike
hair.
1
1
1
3• cm.
Do not take much hair as it may
3
33
H 12
After clamping a bundle of hair, rotate the main
body through an angle amounting to slightly
After
bundle
of hair,
rotate
the pod
main
Nakonclamping
pritiskanjaasnopa
kose,
zakrenite
peglu
more than a half-rotation (180°).
kutomthrough
malo većim
od (180°).
body
an
angle
amounting
to
slightly
• Rotate the main body with both hands.
more
than
a
half-rotation
(180°).
•
Zakrenite
objema
rukama.
• Rotate
the peglu
main
body
inwards.
• Rotate
the peglu
main body
with
both hands.
•
Zakrenite
prema
unutra.
• Rotate the main body inwards.
• Nemojte
uzimati
previše
kose jer
be difficult
to style
your hair.
bi to moglo otežati oblikovanje.
• Hold a bundle of hair in a square
approximately 3 cm in width and
Hold
bundle
of hair
in a square
cm ainsnop
length.
•• Držite
kose
u kvadratu
approximately
3 cm in width
otprilike
3 cm širokom
i 4 cmand
cm in length.
dugačkom.
• After
thezakretanja
half-rotation,
ensure
that the
•
Nakon
za pola
kruga,
hair
tips protrude
towards
thevire
backpobrinite
se da vrhovi
kose
na
• After
the half-rotation,
of-the-head.
stražnjem
dijelu glave.ensure that the
hair tips protrude towards the backof-the-head.
8
EH-HW13_EU.indb
8
2010/12/20
10:10:46
EH-HW13_EU.indb
8
2010/12/20
10:10:46
• Move the compact multi straightener
• Move
multi straightener
slowly
(at
a
than
slowlythe
(at compact
a speed
speed slower
slower
than
slowly
(atbrushing).
a speed slower than
ordinary
ordinary
brushing).
ordinary brushing).
Preporučene
brzine
(od tjemena
prema
vrhovima)
Recommended
speeds
(from
to
ends)
Recommended
speeds
(from scalp
scalp
to hair
hair
ends)
Recommended
speeds (from
scalp4-
to
hair
ends)
Semi-long
Approx.
sec.
Poluduga
Oko
5
s
Semi-long
Approx. - sec.
Semi-long
Approx.
-
sec.
Approx.
DugaLong
Oko 7-
- 8sec.
s
Long
Approx.
-
sec.
Long
Approx. - sec.
•
Za
jače
definirane
kovrče,
potpuno
zakrenite
(za 360°)
For a
a more
more defined
defined curl,
curl, make
make a
a full
full rotation
rotation (30°)
(30°)
of
•• For
of
peglu
i
povucite
je
prema
vrhovima
kose.
• For
a
more
defined
curl,
make
a
full
rotation
(30°)
the
main
body
and
slide
it
towards
the
hair
ends.
the main body and slide it towards the hair ends. of
•
Za main
efektivne
pomičite
peglu
jednolikom
bodykovrče,
and
it towards
thepolako
hair
ends.
•• the
For
an
effective
curl,
move
the
multi
For
an
effective
curl,slide
move
the compact
compact
multi
• For
an
effective
curl,
move
the
compact
multi
brzinom
držeći
mali
snop
kose.
straightener
slowly
at
a
same
speed
while
clamping
straightener slowly at a same speed while clamping a
a
straightener
small
of
small bundle
bundleslowly
of hair.
hair.at a same speed while clamping a
small bundle of hair.
D DD HR
GB
GB
GB
F FF
I II
P PP NLNL
NL E EE
•
Pomičite
peglu
sporo
(brzinom
od the
towards
the
hair
ends
while manjom
clamping
bundle
of
bundle
of hair.
hair.
uobičajenog
četkanja).
ofcompact
hair.
•bundle
Move the
multi straightener
After
After Use
Use
After Use
Nakon
uporabe
Slide
Power
Slide the
the
Power Switch
Switch (D)
(D) to
to turn
turn off
off the
the
111 Slide
the multi
Power Switch (D) to turn off the
compact
compact
multi straightener.
straightener.
Gurnite prekidač
(D) da biste ugasili peglu.
compact
multi
straightener.
1
Remove
the
plug
from
Remove
the
plug
from the
the power
power outlet.
outlet.
222
Izvadite utikač
iz utičnice.
the plug
from the power outlet.
2 Remove
Stavite
(G).
Attachpoklopac
the
the Cap
Cap (G).
(G).
3
Attach the Cap (G).
33 •Attach
Držite vrh poklopca
•• Hold
(G). the
Hold
the tip
tip of
of the
the Cap
Cap
N NN
Keeping
Keeping the
the compact
compact multi
multi straightener
straightener in
in the
the
4
Keeping
theuposition,
compact
multi
straightener
in the
Držeći peglu
polukružnom
položaju,
kližite
dolje
4
half-rotated
slide
it
straight
down
position, slide it straight down
4
4 half-rotated
prema
vrhovima
kose držeći
kose. down
half-rotated
position,
slidesnop
it straight
towards
towards the
the hair
hair ends
ends while
while clamping
clamping the
the
555
•• Grip
the
root
an
already
Grip
thekorijen
root of
ofveć
an napravljene
already created
created
•
Držite
• Grip
the
root
of
an
already
created
curl
with
your
hand.
Then
move
itit
curl
withrukom.
your hand.
Then je
move
kovrče
Pomičite
gorecurl
withdown.
your hand.
Thenyou
move
it
up
and
It
will
give
a
more
up
and
down.
It
will
give
you
a
more
dolje.
jače
definiranu
up
andDobit
down.
It will
give
you a more
defined
curl. ćete
defined
curl.
kovrču.
defined
curl.
Do
not
detangle
the
finished
curls
Do
not detangle
the finished
curls
Nemojte
raspetljavati
kovrčecurls
dok
Do
not
detangle
thedown.
finished
until
the
hair
cools
until
the
hair
cools
down.
se
kosa
ne
ohladi.
until the hair cools down.
Style
your
hair
using
cream,
Oblikujte
kosu
voskom
Style
your
hairkremom,
using hair
hair
cream, wax,
wax, etc.
etc.
Style
your
hair using
cream,
wax,
etc.
••itd.
If
product
adheres
to
compact
multi
If styling
styling
product
adhereshair
to the
the
compact
multi
••If
styling
product
adheres
to
the
compact
multi
straightener,
please
refer
to
the
cleaning
procedure.
Ako
se
proizvod
za
oblikovanje
lijepi
za
peglu,
straightener, please refer to the cleaning procedure.
straightener,
please refer
to the cleaning procedure.
pogledajte postupak
čišćenja.
• Hold
the tippoklopac
of the Cap
(G).
•
Umetnite
u
(G).
•• (G).
Insert
Cap
Insert
the
Cap (G)
(G) into
into
peglu the
poravnavajući
• Insert
thebody
Cap
(G)
into
the
main
the
main
body
aligning
smjerove
ovih aligning
znakova
the
main
body
aligning
directions
of
the
the
directions
of the
[►][◄]
.
the
directions
[►][◄]
marks.
[►][◄]
marks.of the
[►][◄] marks.
9
EH-HW13_EU.indb
EH-HW13_EU.indb
EH-HW13_EU.indb
9
9
9
2010/12/20
2010/12/20
2010/12/20
TRTR
TR H HH RO
RO
RO SKSK
SK CZCZ
CZ PLPL
PL FIN
FIN
FIN DKDK
DK S SS
<For
<For outward
outward curls>
curls>
<Za
vanjske
kovrče>
<For
outward
curls> outwards.
Rotate
Rotate the
the main
main body
body outwards.
Zakrenite
peglu
prema
van.
Rotate
the
main
body
outwards.
•• The
only
difference
is
direction
The only difference
is the
the
direction in
in
•
Jedina
razlika
je
u smjeru
u kojem
• The
only
difference
is
the
which
you
rotate
the
main
body.
which you rotate the main direction
body. in
pomičete
peglu.
U suprotnom,
which
you rotate
Otherwise,
follow
the
steps
for
Otherwise,
followthe
themain
stepsbody.
for
slijedite korake
Otherwise,
followza
theunutarnje
steps for
inward
inward curls.
curls.
kovrče.
inward
curls.
10:10:46
10:10:46
10:10:46
Čišćenje
Očistite peglu ili poklopac (G) nakon što se ohladi i kad je
utikač izvađen iz utičnice.
• Za čišćenje pegle ili poklopca (G) koristite tkaninu umočenu
u sapun i vodu i dobro iscijeđenu.
• Nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač, benzin ili otapalo.
U suprotnom, to može dovesti to pojave pukotina ili
promjene boje pegle.
• Nemojte dirati peglu dok se ne ohladi.
Rješavanje problema
Previše kose u snopu
Pomicali ste peglu
prebrzo
Kut zakretanja je
premali.
10
Kližete peglom od glave.
Stalno korištenje pegle
na istom snopu kose
Zakrenite peglu za 10°
► prema stražnjem dijelu
glave.
Kližite peglom prema
►
vrhovima kose.
Lagano ponovno navlažite
kosu osnovnim proizvodom
► za oblikovanje, vodom ili
mokrim ručnikom. Zatim,
upotrijebite peglu.
<Kosa se ne kovrča prema van/unutra kako je
očekivano:>
<Kosa se nije nakovrčala kako je očekivano:>
Problem
Pegla je u vodoravnom
položaju ili pod
prevelikim kutom.
Rješenje
Držite snop kose u kvadratu
► otprilike 3 cm širokom i 4 cm
dugačkom.
Pomičite peglu polako
► ravnomjernom brzinom
prema vrhovima kose.
Zakrenite peglu za više od
pola kruga (180°). Za jače
definirane kovrče, potpuno
►
(za 360°) zakrenite peglu i
povucite je prema vrhovima
kose.
Problem
Rješenje
Zakrenite peglu za 10°
Smjer zakretanja pegle je
► prema stražnjem dijelu
pogrešan.
glave.
Smjer vrhova kose u
Postavite vrhove kose prema
►
polukrugu je pogrešan.
stražnjem dijelu glave.
11
EH-HW13_EU.indb
11
2010/12/20
GB
HR
D
F
I
E
NL
P
N
S
TR
H
RO
SK
Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za uporabu u
kućanstvu.
DK
Tehnički podaci
Power br.
source
100 - 0 V AC 0-0 Hz
Model
EH-HW13
Power consumption
0 W
Izvor napajanja
100 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Iron temperature
Approx. 10 ˚C
Potrošnja energije
20 W
This
product ispeglanja
intended forOtprilike
household
Temperatura
170use
C° only.
FIN
Specifications
Model No.: EH-HW13
PL
Please
visit
Panasonic web
site http://panasonic.net
or contact
Posjetite
Panasonicovu
internetsku
stranicu http://panasonic.
an
service
center (you
find itscentru
contact(pronaći
address in
netauthorized
ili se obratite
ovlaštenom
servisnom
the
european
guarantee leaflet.)
if youlistu)
needako
information
ćetepan
adresu
u paneuropskom
garantnom
trebate
or
if the compact
informacije
o peglimulti
ili sestraightener
oštete žice.or the cord gets damaged.
Informacije o odlaganju stare električne i elektroničke
InformationonDisposalforUsersofWasteElectrical&
opreme (kućanstva)
ElectronicEquipment(privatehouseholds)
This symbol on the products and/or accompanying
Ovom se means
oznakom
proizvodima
i/ilielectronic
pratećim
documents
that na
used
electrical and
dokumentima
označava
segeneral
korišteni
products
should not
be mixedda
with
household
električni i elektronički uređaji ne smiju odlagati
waste.
s otpadom
iz kućanstava.
For
proper treatment,
recovery and recycling, please
Za these
pravilno
održavanje,
obnavljanje
i recikliranje,
take
products
to designated
collection
points,
odnesite
ovajbeproizvod
nabasis.
where
they will
acceptedna
onprikupljališta
a free of charge
Alternatively,
in some
you mayIsto
be able
kojima će biti
uzetacountries
bez naknade.
tako,to
return your products
to your
local retailer
upon
the purchase
of an
u nekim
zemljama
možete
odnijeti
proizvod
equivalent
product.nakon kupnje jednakog novog
lokalnom new
prodavaču
Disposing
of this product correctly will help to save valuable
proizvoda.
resources
prevent any
potential negative
effectsi on
human
Pravilnimand
odlaganjem
proizvoda
čuvate okoliš
sprječavate
health
andnegativne
the environment
which
otherwise
from
moguće
utjecaje
na could
ljudsko
zdravljearise
i okoliš
inappropriate
waste
handling.
Please contact
your local
authority for
do kojih može
doći
pri nepravilnom
rukovanju
otpadom.
further details of your nearest designated collection point.
Detaljne informacije o najbližem prikupljalištu potražite u
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in
lokalnoj upravi.
Za nepropisno
odlaganje ovog otpada mogli
accordance
with national
legislation.
biste biti kažnjeni sukladno lokalnom zakonodavstvu.
ForbusinessusersintheEuropeanUnion
poslovne
korisnike
u Europskoj
uniji
IfZa
you
wish to discard
electrical
and electronic
equipment, please
Ako želite
i elektroničku
opremu, detaljne
contact
yourodložiti
dealer orelektričnu
supplier for
further information.
obavijesti zatražite od svojeg prodavača ili dobavljača.
InformationonDisposalinotherCountriesoutsidethe
Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije
EuropeanUnion
Ovajsymbol
simbolisvrijedi
samo
u Europskoj
uniji.
This
only valid
in the
European Union.
IfAko
youželite
wish to
discard ovaj
this product,
please
contact
local upravi
odbaciti
proizvod,
obratite
seyour
lokalnoj
authorities
or dealer
and askseforothe
correct method
disposal.
ili prodavaču
i raspitajte
pravilnom
načinuofodlaganja.
CZ
Guarantee
Jamstvo
10:10:46
Panasonic Electric Works (Thailand) Co., Ltd.
http://panasonic.hr
O HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement