Panasonic | ERGB42 | Operating instructions | Panasonic ERGB52 Instrucțiuni de utilizare

Panasonic ERGB52 Instrucțiuni de utilizare
Instrucţiuni de utilizare
(Aparat de uz casnic) Maşină de tuns pentru barbă/păr, cu reîncărcare
Nr. Model ER‑GB52/ER-GB42
Măsuri de siguranţă............................ 250
Curăţarea maşinii de tuns.............................259
Domeniul de utilizare.....................................253
Depanare.......................................................260
Identificarea componentelor..........................254
Durata de viaţă a lamei.................................261
Încărcarea maşinii de tuns............................254
Durata de viaţă a acumulatorului...................261
Utilizarea maşinii de tuns..............................255
Îndepărtarea acumulatorului
Utilizarea accesoriului pieptene.....................255
reîncărcabil încorporat...................................261
Tunderea bărbii.............................................256
Specificaţii.....................................................262
Română
Cuprins
Tunderea părului de pe corp.........................258
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Panasonic.
Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiţi toate aceste instrucţiuni şi să le păstraţi pentru consultări
ulterioare.
249
EU v4.indb 249
17/2/22 下午5:13
Avertisment
•Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii în vârstă de
cel puţin 8 ani şi de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheaţi şi au fost instruiţi
referitor la modul de utilizare a dispozitivului în condiţii de
siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie
lăsaţi să se joace cu acest dispozitiv. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie făcute de copii nesupravegheaţi.
•Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care
cablul este deteriorat, adaptorul de c.a. trebuie aruncat.
Română
250
EU v4.indb 250
17/2/22 下午5:13
•Nu utilizaţi decât adaptorul de c.a. furnizat.
De asemenea, nu utilizaţi alte produse cu adaptorul de
c.a. furnizat. (Consultaţi pagina 256.)
•Simbolul următor indică faptul că o unitate de alimentare
detaşabilă specifică este necesară pentru conectarea
aparatului electric la reţeaua de alimentare. Referinţa
tipului unităţii de alimentare este marcată lângă simbol.
Română
•Această maşină de tuns în regim UMED/USCAT poate fi
utilizată pentru tundere umedă sau uscată. Puteţi utiliza
această maşină de tuns etanşă la duş şi o puteţi curăţa
în apă. Următorul simbol indică faptul că produsul poate
fi utilizat în cadă sau la duş.
251
EU v4.indb 251
17/2/22 下午5:13
Măsuri de siguranţă
Pentru a reduce riscul de rănire, deces, electrocutare, incendiu
şi pagube materiale, trebuie respectate întotdeauna următoarele
măsuri de siguranţă.
Explicarea simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a clasifica şi descrie
nivelul de risc, rănire şi pagube materiale, care pot apărea
atunci când semnificaţia acestora nu este luată în considerare
şi are loc o utilizare necorespunzătoare.
PERICOL
Indică un risc potenţial care
va cauza rănirea gravă sau
decesul.
AVERTISMENT
Indică un risc potenţial care
poate cauza rănirea gravă sau
decesul.
ATENŢIE
Indică un pericol care poate
cauza răniri minore sau
pagube materiale.
Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a clasifica şi descrie
tipurile instrucţiunilor care trebuie respectate.
Română
Acest simbol este utilizat pentru a alerta utilizatorii
asupra unei proceduri specifice de utilizare care nu
trebuie efectuată.
Acest simbol este utilizat pentru a alerta utilizatorii
asupra unei proceduri specifice de utilizare care
trebuie efectuată, astfel încât dispozitivul să poată fi
utilizat în siguranţă.
AVERTISMENT
Sursa de alimentare
Nu conectaţi sau deconectaţi ştecărul de
alimentare la/de la o priză dacă aveţi mâinile ude.
- În caz contrar, există risc de electrocutare sau rănire.
Nu introduceţi adaptorul de c.a. în apă şi nu-l
spălaţi cu apă.
Nu aşezaţi niciodată transformatorul de c.a. pe sau
lângă chiuveta sau cada plină cu apă.
Nu utilizaţi niciodată aparatul în cazul în care
adaptorul de c.a. este avariat sau dacă ştecărul de
alimentare are joc în priză.
Nu deterioraţi, modificaţi, îndoiţi forţat, trageţi sau
răsuciţi cablul.
De asemenea, nu ciupiţi şi nu aşezaţi obiecte grele
deasupra cablului.
- În caz contrar, există risc de electrocutare sau
incendiu din cauza unui scurtcircuit.
A nu se utiliza astfel încât să fie depăşite valorile
nominale ale prizei sau ale cablurilor.
- Depăşirea valorilor nominale prin conectarea prea
multor ştecăre la o singură priză poate provoca
incendiu din cauza supraîncălzirii.
Asiguraţi-vă întotdeauna că aparatul este conectat
la o sursă de alimentare cu electricitate care să fie
compatibilă cu tensiunea nominală menţionată pe
adaptorul de c.a.
Introduceţi complet ştecărul de alimentare.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza
incendiu sau electrocutare.
252
EU v4.indb 252
17/2/22 下午5:13
AVERTISMENT
Când efectuaţi activităţi de curăţenie, deconectaţi
întotdeauna ştecărul de alimentare de la priză.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza
electrocutare sau rănire.
Curăţaţi regulat ştecărul de alimentare şi
conectorul de încărcare pentru a evita acumularea
prafului.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
incendiu din cauza problemelor de izolare provocate
de umiditate.
Deconectaţi ştecărul de alimentare şi ştergeţi-l cu o
lavetă uscată.
În caz de anomalie sau defecţiune
Întrerupeţi imediat utilizarea şi scoateţi ştecărul de
alimentare dacă apar anomalii sau defecţiuni.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza
incendiu, electrocutare sau leziuni.
<Anomalii sau defecţiuni>
Unitatea principală sau adaptorul de c.a. sunt
deformate sau anormal de fierbinţi.
Unitatea principală sau adaptorul de c.a. miros a
ars.
Se aude un sunet ciudat în timpul încărcării sau
utilizării unităţii principale sau a adaptorului de
c.a.
- Solicitaţi imediat verificarea sau repararea la un
centru de service autorizat.
Acest produs
Acest produs este prevăzut cu un acumulator
încorporat. A nu se arunca în flăcări sau în
vecinătatea surselor de căldură.
- În caz contrar, există risc de scurgeri, supraîncălzire
sau explozie.
Nu efectuaţi modificări sau reparaţii.
- În caz contrar, există risc de incendiu, electrocutare
sau rănire. Contactaţi un centru de service autorizat
pentru reparaţii (schimbarea acumulatorului etc.).
Nu dezasamblaţi produsul decât atunci când doriţi
să-l aruncaţi.
- În caz contrar, există risc de incendiu, electrocutare
sau rănire.
Prevenirea accidentelor
A nu se păstra în locuri accesibile copiilor sau
sugarilor. Nu îi lăsaţi să folosească produsul.
- Introducerea în gură a lamei şi/sau a recipientului de
ulei poate provoca accidente sau rănire.
Dacă uleiul este înghiţit accidental, nu provocaţi
voma. Beţi o cantitate mare de apă şi consultaţi un
medic.
Dacă uleiul intră în contact cu ochii, clătiţi-i imediat
sub jet de apă şi consultaţi un medic.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza
probleme medicale.
Română
253
EU v4.indb 253
17/2/22 下午5:13
ATENŢIE
Deconectaţi ştecărul de la priză atunci când nu-l
utilizaţi.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
electrocutare sau incendiu din cauza scurgerilor de
electricitate provocate de probleme de izolare.
Protejarea pielii
Nu apăsaţi puternic lama pe piele sau buze.
Nu folosiţi acest produs pentru niciun alt scop în
afară de tunderea bărbii, a părului de pe cap şi de
pe corp.
Nu aplicaţi lamele direct pe urechi sau pe pielea cu
probleme (precum umflături, leziuni sau pete).
- Acest lucru poate cauza accidentarea urechilor sau a
porţiunii neuniforme de piele.
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că lamele nu sunt
deteriorate sau deformate.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza
leziuni ale pielii.
Reţineţi următoarele precauţii
Nu lăsaţi obiecte metalice sau murdărie să
se lipească de ştecărul de alimentare sau de
conectorul de încărcare.
- În caz contrar, există risc de electrocutare sau
incendiu din cauza unui scurtcircuit.
Română
Nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l supuneţi la şocuri.
- În caz contrar, există risc de rănire.
Nu înfăşuraţi cablul în jurul transformatorului de
c.a. în timpul depozitării.
- Procedând astfel, există riscul ca firul din interiorul
cablului să se rupă, putând provoca incendii în urma
scurtcircuitării.
Deconectaţi ştecărul de alimentare ţinând de
ştecăr, şi nu de cablu.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza
electrocutare sau rănire.
► Manipularea acumulatorului înlocuit, în
momentul eliminării acestuia
PERICOL
Acumulatorul este destinat exclusiv utilizării cu
această maşină de tuns. Nu utilizaţi acumulatorul
cu alte produse.
Nu încărcaţi acumulatorul după ce a fost scos din
produs.
Nu-l aruncaţi în foc şi nu-l expuneţi căldurii.
Nu lipiţi, dezasamblaţi sau modificaţi
acumulatorul.
Nu lăsaţi bornele pozitivă şi negativă ale
acumulatorului să intre în contact una cu cealaltă
prin intermediul unor obiecte metalice.
Nu transportaţi sau depozitaţi acumulatorul
împreună cu bijuterii metalice precum coliere şi
agrafe de păr.
Nu dezlipiţi niciodată învelişul.
- În caz contrar, există risc de scurgeri, supraîncălzire
sau explozie.
254
EU v4.indb 254
17/2/22 下午5:13
AVERTISMENT
După scoaterea acumulatorului, nu-l lăsaţi la
îndemâna copiilor sau a bebeluşilor.
- Acumulatorul va avea efecte nocive asupra
organismului în cazul înghiţirii accidentale. Dacă se
întâmplă acest lucru, consultaţi imediat un medic.
Nu uitaţi să montaţi accesoriul după fiecare utilizare. În caz
contrar, copiii mici pot scoate lama şi o pot înghiţi accidental
sau lama poate suferi deteriorări.
Înainte şi după fiecare utilizare, aplicaţi ulei în locurile
marcate cu săgeţi. (Consultaţi pagina 262.)
Maşina de tuns se poate încălzi în timpul utilizării şi/sau
încărcării. Acesta este un fenomen normal.
Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă moale uşor umezită
cu apă de la robinet sau apă cu săpun. Nu folosiţi diluant,
benzină, alcool sau alte substanţe chimice.
Înainte de a utiliza un accesoriu, verificaţi dacă acesta a fost
corect instalat. Nerespectarea acestei indicaţii poate avea ca
rezultat un păr tăiat prea scurt.
După utilizare, depozitaţi maşina de tuns într-un loc cu
umiditate scăzută.
Aparatul nu trebuie să fie folosit pe animale.
Română
Dacă lichidul din acumulator se scurge, nu atingeţi
acumulatorul cu mâinile goale.
- Lichidul din acumulator poate cauza orbire dacă intră
în contact cu ochii.
Nu vă frecaţi ochii. Spălaţi imediat cu apă curată şi
consultaţi un medic.
- Lichidul acumulatorului poate cauza inflamaţii sau
leziuni dacă intră în contact cu pielea sau hainele.
Spălaţi bine cu apă curată şi consultaţi un medic.
Domeniul de utilizare
255
EU v4.indb 255
17/2/22 下午5:13
Identificarea componentelor
Încărcarea maşinii de tuns
f
a
b
c
d
i
Asiguraţi-vă că maşina de tuns este oprită.
1
l
g
h
k
j
m
m
e
Română
A Corpul principal
E Transformator de c.a.
(RE9-91)
aAlimentare cu apă
(RE9-92 pentru Regatul
bIndicator de înălţime a
Unit)
tunsului
(Forma adaptorului de
cDisc (comandă de reglare
c.a. diferă în funcţie de
a înălţimii)
regiune.)
dÎntrerupător de pornire
jIndicator luminos de
eMufă conectare
încărcare
B Lamă
fManetă de curăţare
kConector de încărcare
gLamă mobilă
lCablu
hLamă fixă
mŞtecăr de alimentare
iCârlig de montare
Accesorii
C Accesoriu pieptene pentru F Perie de curăţare
barbă
G Ulei
(de la 1 mm până la 10 mm)
D Accesoriu pieptene pentru
părul de pe cap ER‑GB52
2
3
Aşezaţi maşina de tuns în
transformatorul de c.a.
• Cuplați mașina de tuns în
transformatorul de c.a până ce se
angrenează sonor.
• Scoateţi maşina de tuns cu o mână în
timp ce apăsaţi adaptorul de c.a. cu
cealaltă.
2
1
Introduceţi ştecărul de
alimentare într-o priză.
• Timpul de încărcare diferă în funcţie de tensiunea
nominală. (Consultaţi pagina 264.)
• Verificaţi dacă indicatorul luminos de încărcare este
aprins.
Deconectaţi ştecărul după ce încărcarea este
încheiată.
(pentru siguranţă şi pentru reducerea consumului de
energie)
• Indicatorul luminos de încărcare rămâne aprins după
finalizarea încărcării. Nu există niciun indicator care
afişează „finalizarea încărcării”.
Observaţii
• Continuarea încărcării acumulatorului nu va afecta
performanţa acestuia.
• Dacă radiourile sau alte surse emit zgomote în timpul
utilizării sau încărcării produsului, mutați-vă în alt loc
pentru a utiliza produsul.
256
EU v4.indb 256
17/2/22 下午5:13
Utilizarea maşinii de tuns
Asiguraţi-vă că maşina de tuns este oprită.
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze dacă temperatura
ambiantă este în jurul valorii de 0 °C sau mai scăzută.
1
2
Montaţi accesoriul pieptene dorit şi ajustaţi
lungimea de tuns, după cum este nevoie.
(Consultaţi pagina 257.)
• Poate fi folosită şi fără accesoriul pieptene. (Lungimea
tunsului: aprox. 0,5 mm)
• Lungimea reală a părului va fi puţin mai mare decât
înălţimea pe care aţi setat-o.
Apăsaţi întrerupătorul de pornire
pentru a porni alimentarea.
Utilizarea accesoriului pieptene
Asiguraţi-vă că maşina de tuns este oprită.
Aveţi grijă să nu vă tăiaţi la mână cu lama, atunci când
montaţi sau îndepărtaţi accesoriul pieptene.
Răsuciţi discul in poziţia „1”.
1
2
Montaţi accesoriul pieptene la corpul
principal până când se aude un clic.
Lungimea tunsului
(estimare)
Accesoriu pieptene
de la 1 mm până la
10 mm
Accesoriu pieptene
pentru barbă
Română
• Când aparatul nu este utilizat 6 luni sau mai mult,
acumulatorul poate da semne de uzură (scurgeri
ale lichidului acumulatorului, etc.). Încărcaţi complet
acumulatorul o dată la 6 luni.
• Puteţi încărca acumulatorul înainte de descărcarea
completă. Însă, se recomandă încărcarea după
descărcarea completă a acumulatorului. Durata de
funcţionare a acumulatorului depinde în mare măsură de
factori precum modul de utilizare şi stocare.
• Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare
este de 0 – 35 °C. Este posibil ca performanţa
acumulatorului să scadă la temperaturi extrem de
scăzute sau de ridicate.
• O încărcare completă asigură suficientă energie pentru
aproximativ 50 de minute de utilizare. (Cu utilizare
uscată, la 20-30 °C.)
Durata de funcţionare poate să difere în funcţie de
frecvenţa utilizării şi metoda de utilizare.
• La încărcarea maşinii de tuns pentru prima dată sau
atunci când nu a fost folosită mai mult de 6 luni, este
posibil ca timpul de funcţionare să se scurteze. În astfel
de cazuri, vă rugăm să o încărcaţi mai mult de 18 ore.
• Indicatorul luminos de încărcare se aprinde şi rămâne
aprins până când ştecărul este scos din priză.
257
EU v4.indb 257
17/2/22 下午5:13
3
Lungimea de tundere a accesoriului pieptene pentru
părul de pe corp nu poate fi ajustată.
Acest accesoriu pieptene taie la o lungime de
aproximativ 1,5 mm.
Răsuciţi discul pentru a deplasa accesoriul
pieptene la lungimea de tuns dorită (între 1 mm
şi 10 mm).
Lungime de tuns
(mm) (estimare)
Indicator
Lungime de tuns
(mm) (estimare)
Indicator
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Lungimea reală a părului va fi puţin mai mare decât înălţimea
pe care aţi setat-o.
Îndepărtarea accesoriului pieptene
Scoateţi accesoriul pieptene de pe corpul
principal.
Tunderea bărbii
Tunsul uscat
Tunsul cu accesoriul pieptene
Nu folosiţi cu crema de ras aplicată sau atunci când barba
este udă.
1
2
3
4
Apăsaţi întrerupătorul de pornire pentru a opri
maşina de tuns.
Montaţi accesoriul şi reglaţi discul.
(Consultaţi pagina 258.)
Apăsaţi întrerupătorul de pornire pentru a porni
maşina de tuns.
Ţinând maşina de tuns cu
întrerupătorul de pornire
îndreptat în sus, tundeţi
barba punând lama pe
piele şi deplasând maşina
de tuns împotriva sensului
de creştere a bărbii.
Română
• Părul tuns se poate aduna în
interiorul accesoriului atunci
când se taie un volum mare de
barbă, aşadar îndepărtaţi părul
tuns după fiecare utilizare.
258
EU v4.indb 258
17/2/22 下午5:13
Tunsul fără accesoriul pieptene
Aranjarea bărbii
■ Deasupra şi dedesubtul buzelor
Ţinând maşina de tuns cu întrerupătorul de pornire în jos,
tăiaţi de-a lungul unei linii cu lama în unghi de 90° faţă de
piele.
■ Perciuni
Ţinând maşina de tuns cu întrerupătorul de pornire în jos,
tundeţi prin mişcarea maşinii de tuns în jos şi cu lama în
unghi de 90° faţă de perciuni.
Aranjarea părului din jurul urechilor
Tundeţi părul din jurul urechilor ţinând
corpul principal în lateral.
■ Barbă
Ţinând maşina de tuns cu întrerupătorul
de pornire îndreptat în afară, tundeţi
aducând lama în contact cu pielea şi tăind
de-a lungul unei linii în timp ce mişcaţi
maşina de tuns înainte.
Tunsul pufului
Ţinând maşina de tuns cu întrerupătorul
de pornire îndreptat în afară, tăiaţi barba
punând lama pe piele.
Română
■ Vârfurile mustăţii
Ţinând maşina de tuns cu întrerupătorul
de pornire îndreptat în afară, tundeţi
treptat vârfurile mustăţii aducând lama în
contact cu pielea.
• Prin tunderea bărbii sau a mustăţii fără un accesoriu, se va
tunde părul la o lungime de aprox. 0,5 mm.
259
EU v4.indb 259
17/2/22 下午5:13
Tunsul umed
Tunsul fără accesoriul pieptene
Tăiaţi barba sau puful de pe piele cu apă sau gel pentru
spălarea feţei aplicat pe faţă.
Tunsul umed va reduce frecarea, permiţând obţinerea unei
pieli netede. Tunsul umed este recomandat pentru a tunde
o barbă mai deasă la o lungime de 0,5 mm, fără accesoriu.
1
2
3
Scoateţi accesoriul tip pieptene.
4
Tăiaţi barba încet, deplasând
maşina de tuns de jos în sus,
cu întrerupătorul de pornire
îndreptat în afară.
Aplicaţi apă, săpun etc. pe faţă.
Apăsaţi întrerupătorul de
pornire pentru a porni maşina
de tuns.
Tunderea părului de pe corp
Tunderea părului de la subraţ şi a liniei de slip cu accesoriul
pieptene pentru părul de pe corp. ER‑GB52
Lungimea pentru tuns este de aproximativ 1,5 mm.
Nu folosiţi maşina de tuns când părul de pe corp este ud.
Părul ud de pe corp poate să se lipească de piele sau să se
adune, fiind dificilă tunderea lui.
1
2
Ataşaţi accesoriul pieptene pentru părul de
pe corp la corpul principal. (Consultaţi pagina
257.)
Ţinând maşina de tuns cu
întrerupătorul de pornire în
jos, tundeţi prin aducerea
lamei în contact cu pielea
şi mişcând încet maşina de
tuns în direcţia prezentată în
imagine.
Română
Este posibil să nu obţineţi rezultatele dorite dacă părul este
prea lung. În acest caz, tăiaţi părul până la o lungime de
aproximativ 10 mm înainte de a folosi maşina de tuns.
Observaţii
• Nu folosiţi creme de ras, deoarece acestea pot cauza o
scădere a performanţei de tăiere din cauza tocirii lamelor.
• Nu uitaţi să clătiţi corpul principal cu apă şi să aplicaţi ulei pe
lame după tunsul umed.
260
EU v4.indb 260
17/2/22 下午5:13
Curăţarea maşinii de tuns
Se recomandă curăţarea maşinii de tuns după fiecare
utilizare.
1. Scoateţi maşina de tuns din adaptorul de c.a.
Pentru a îndepărta murdăria
uşoară
2. Scoateţi accesoriul
pieptene şi porniţi maşina
de tuns.
3. Lăsaţi apa să curgă în
alimentarea cu apă din
faţa corpului principal,
clătiţi bine aproximativ 20
de secunde şi apoi opriţi
maşina de tuns.
Pentru a îndepărta murdăria
consistentă
2. Scoateţi accesoriul
pieptene şi lama.
3. Curăţaţi maşina de
tuns, lama şi accesoriile
pieptene sub jet de apă.
4. Ştergeţi apa cu un prosop şi
lăsaţi să se usuce natural.
Se va usca mai repede dacă
lama este scoasă.
5. Aplicaţi ulei pe lamă, după
uscare.
6. Ataşaţi accesoriul pieptene şi
lama la maşina de tuns.
Curăţarea cu o perie
1.Scoateţi maşina de tuns din adaptorul de c.a.
Asiguraţi-vă că maşina de tuns este oprită.
2. Scoateţi accesoriul pieptene şi lama.
3.Îndepărtaţi cu peria toate resturile de
păr de pe corpul principal şi din jurul
lamei.
Clătiţi cu apă şi
scuturaţi în sus şi în jos
de mai multe ori pentru
a îndepărta apa.
Clătiţi cu apă şi scuturaţi
în sus şi în jos de mai
multe ori pentru a
îndepărta apa.
Română
4.Îndepărtaţi cu peria toate resturile
de păr dintre lama staţionară şi lama
mobilă, apăsând în jos maneta de
curăţare pentru a ridica lama mobilă.
5.Aplicaţi ulei pe lamă.
6.Ataşaţi accesoriul pieptene şi lama la maşina de tuns.
Aveţi grijă să nu loviţi corpul principal de chiuvetă sau de
orice alt obiect în timp ce goliţi apa. Nerespectarea acestor
indicaţii poate provoca defecţiuni.
261
EU v4.indb 261
17/2/22 下午5:13
Lubrifiere
Aplicaţi ulei pe maşina de tuns
înainte şi după fiecare utilizare.
Aplicaţi o picătură de ulei în fiecare
punct indicat de săgeţi.
Scoaterea lamei
Ţineţi în mână corpul principal,
puneţi degetul mare pe lame şi
apoi împingeţi-le afară din corpul
principal.
Reinstalarea lamei
Fixaţi cârligul de montare în suportul lamei de pe maşina de
tuns şi apoi apăsaţi până când auziţi un clic.
Depanare
Problema
Maşina de tuns nu mai
taie.
Durata de funcţionare
este scurtă.
Maşina de tuns nu mai
funcţionează.
Maşina de tuns nu
poate fi încărcată.
Română
Maşina de tuns nu
poate fi curăţată
corespunzător nici după
ce se spală sub jet de
la alimentarea cu apă.
Măsura
Până la rezolvarea problemelor,
vă rugăm să urmaţi fiecare
procedură, după cum urmează:
1. Încărcaţi maşina de tuns.
(Consultaţi pagina 256.)
2. Curăţaţi lama şi aplicaţi ulei.
(Consultaţi paginile 261 şi
262.)
3. Înlocuiţi lama.
(Consultaţi pagina 262.)
4. Duceţi maşina la un centru
service autorizat pentru a-i
schimba acumulatorul.
Împingeţi până la capăt corpul
principal în ştecărul de încărcare
şi verificaţi dacă se aprinde
indicatorul luminos de încărcare.
Încărcaţi în intervalul de
temperatură recomandat, între 0
°C şi 35 °C.
Când maşina de tuns este foarte
murdară, scoateţi lama şi spălaţi
cu apă. (Consultaţi pagina 261.)
262
EU v4.indb 262
17/2/22 下午5:13
Problema
Maşina de tuns scoate
un zgomot strident.
Măsura
Aplicaţi ulei.
(Consultaţi pagina 262.)
Verificaţi dacă lama este ataşată
corespunzător.
Dacă problemele tot nu pot fi rezolvate, contactaţi magazinul de
unde aţi achiziţionat aparatul sau un centru service autorizat de
Panasonic pentru reparaţii.
Durata de viaţă a lamei
Durata de viaţă a lamei variază în funcţie de frecvenţa şi
durata de utilizare a maşinii de tuns.
De exemplu, durata de viaţă a lamei este de aproximativ 3 ani
atunci când maşina de tuns este folosită timp de 5 minute de
10 ori pe lună. Înlocuiţi lamele dacă eficienţa de tăiere scade
substanţial în ciuda întreţinerii corecte.
Îndepărtarea acumulatorului reîncărcabil
încorporat
Scoateţi acumulatorul reîncărcabil încorporat înainte de a
elimina maşina de tuns.
Asiguraţi-vă că acumulatorul este predat la un centru
desemnat oficial, dacă există.
Această figură trebuie folosită doar atunci când maşina de
tuns este eliminată ca deşeu, şi nu trebuie utilizată pentru a
efectua lucrări de reparaţii. Dacă demontaţi pe cont propriu
maşina de tuns, aceasta îşi va pierde impermeabilitatea, ceea
ce poate duce la defectarea sa.
Scoateţi maşina de tuns din adaptorul de c.a.
Apăsaţi întrerupătorul de pornire pentru a porni aparatul şi
lăsaţi-l să funcţioneze până când acumulatorul este complet
descărcat.
Parcurgeţi paşii de la 1 la - şi ridicaţi acumulatorul, apoi
scoateţi-l.
Aveţi grijă să nu scurtcircuitaţi borna pozitivă şi cea negativă
a acumulatorului scos, de aceea izolaţi bornele cu bandă.



Durata de viaţă a acumulatorului



Română
Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de
frecvenţa şi durata utilizării. Dacă acumulatorul este încărcat
lunar, durata de funcţionare va fi de aproximativ 3 ani.
Dacă timpul de funcţionare este în mod semnificativ mai
scurt chiar şi după o încărcare completă, durata de viaţă a
acumulatorului a fost atinsă.






263
EU v4.indb 263
17/2/22 下午5:13
Pentru protecţia mediului şi reciclarea materialelor
Această maşină de tuns conţine un acumulator nichelhidrură metalică.
Asiguraţi-vă că acumulatorul este predat la un centru
desemnat oficial, dacă există.
Specificaţii
Sursa de
alimentare
Consultaţi plăcuţa de identificare de pe
adaptorul de c.a.
Tensiunea
motorului
1,2 V
RE9-91
Timp de încărcare
Emisii de zgomot
transmis în aer
RE9-92
pentru Re‑
gatul Unit
230 V~
Aprox. 8 ore
220 V~
Aprox. 10 ore
240 V~
Aprox. 8 ore
230 V~
Aprox. 10 ore
53 (dB(A) re 1 pW)
Acest produs este destinat numai utilizării casnice.
Română
Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi a bateriilor
vechi
Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările cu
sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau
documentele însoţitoare indică faptul că produsele
electrice şi electronice, precum şi bateriile uzate nu
trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere
obişnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru
recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi
a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneţi la
punctele de colectare special amenajate, în
conformitate cu legislaţia naţională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la
deşeuri, veţi ajuta la economisirea unor resurse
valoroase şi veţi preveni potenţiale efecte negative
asupra sănătăţii umane şi asupra mediului
înconjurător.
Pentru mai multe informaţii despre colectare şi
reciclare, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să
fie pedepsită în conformitate cu legile naţionale.
Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două
exemple de simboluri)
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. În acest caz, acesta este conform
cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul
chimic în cauză.
264
EU v4.indb 264
17/2/22 下午5:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising