Panasonic ER1421, ER1411 Operating instructions

Panasonic ER1421, ER1411 Operating instructions
Operating
Upute Instructions
za uporabu
AC/Profesionalni
punjivi
aparat za šišanje
kose
AC/Rechargeable
Professional
Hair Clipper
ModelNo.
br. ER1421/ER1411
ER1421/ER1411
Model
Hrvatski
English
Deutsch
2
2 Dansk
7 Português
32 Česky
62
37 Slovensky
67
Français
12 Norsk
42 Magyar
72
Italiano
17 Svenska
47 Română
77
Nederlands
22 Suomi
52 Türkçe
82
Español
27 Polski
57
Prije
uporabe
uređaja
u potpunosti
pročitajte
ove upute. completely.
Before
operating
this unit,
please read
these instructions
Važno
Hrvatski
►Prije uporabe
Ovaj šišač namijenjen je za profesionalno šišanje kose i brade.
Punite ga 8 sati prije prve uporabe da biste aktivirali ugrađene
punjive baterije. Izvor napajanja uređaja može biti prilagodnik
za izmjeničnu struju ili punjive baterije. Prije uporabe pažljivo i u
cijelosti pročitajte ove upute.
► Punjenje šišača
• Šišač ER1421/ER1411 koristite samo s prilagodnikom RE9-41.
• Ne punite baterije na temperaturi ispod 5° C ili iznad 35° C.
• Ne punite baterije na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili blizu izvora topline.
• Pokazatelj statusa punjenja (
) mogao bi isprva treperiti kada
prvi put punite uređaj ili ako ga niste koristili 6 ili više mjeseci
čak i ako je potpuno napunjen. Nije riječ o kvaru.
• Ako šišač ne namjeravate koristiti dulje razdoblje, punite ga
svakih 6 mjeseci da biste očuvali vijek trajanja baterije.
• Kabel za napajanje ne može se zamijeniti. Ako je oštećen,
prilagodnik za izmjeničnu struju treba baciti.
► Korištenje šišača
• Upozorenje - Držite uređaj na suhom mjestu.
• Šišač se može zagrijati za vrijeme korištenja i/ili punjenja. To je
uobičajena pojava.
• Prije uporabe provjerite jesu li oštrice i nastavci oštećeni.
Zamijenite ih ako su oštećeni.
• Nemojte dopustiti da losion za kovrčanje ili obnovu kose i lak
za kosu dođu u dodir s kućištem ili oštricama. U suprotnom
može doći do pucanja, promjene boje ili korozije.
• Pazite da vam aparat za šišanje ne ispadne na pod.
• Nemojte udarati tvrde predmete oštricama ili nastavcima.
• Nemojte šišati dlaku ljubimaca.
2
► Čišćenje aparata za šišanje
• Kućište čistite samo krpom koju ste prethodno namočili u vodu
ili otopinu s blagim sapunom.
• Nikada nemojte koristiti kaustične otopine.
• Aparat za šišanje nikada nemojte staviti u vodu.
► Spremanje aparata za šišanje
• Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili
s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe
nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja upućuju
osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Nadgledajte djecu i
nemojte im dopustiti da se igraju ovim uređajem.
• Nemojte preinačavati pomične dijelove.
• Nemojte hvatati kabel za napajanje da biste primili aparat
za šišanje jer bi se mogao odvojiti i dovesti do oštećenja ili
ozljede.
• Ako aparat za šišanje ne radi ispravno, odnesite ga na pregled
u ovlašteni servisni centar.
Tehnički podaci
Izvor napajanja: pogledajte natpisnu pločicu na proizvodu.
(Automatska pretvorba napona)
Napon motora: 2,4 V istosmjerne struje
Vrijeme punjenja: 1 sat
Zračna buka:
64 (dB (A) re 1 pW)
71 (dB (A) re 1 pW)
PRIJE UPORABE U POTPUNOSTI PROČITAJTE SVE
UPUTE.
ting hook
ing lever
g blade
nary blade
m
12m
1
2
3
English
English
English
English
Hrvatski
ChChPCuh Ch
ar arnjaer ar
ge ge ngje ge
e
m
18m
m
18m
m
18m
m
18m
► Charging
Punjenje na
postolju
za punjenje
with
the charging
stand ER1421

Connect the power
withkabel
the charging
stand ER1421
 Charging
Umetnite
za
Connect
the
power
cord
towith
the
charging
the
charging stand ER1421
 Charging
1
1
1
napajanje
ucharging
postolje
Connect
the
power
cord
to the
stand.
1
Connect
thecharging
power
za
punjenje.
cord
to
the
stand.
1
Slide
the
0·CHARGE/1
cord
to
the
charging
stand.
2
Slide
the
Pomaknite
prekidač
switch
to 0·CHARGE/1
“0·CHARGE”.
stand.
2
Charging the2
hair
clipper
Slide
the
0·CHARGE/1
na
switch
to 0·CHARGE/1
“0·CHARGE”.
2
Place the
the 0·CHARGE/1
clipper on
Slide
switch
to
“0·CHARGE”.
3
“0·CHARGE”.
2
Place
the
clipper
onand
the
charging
stand
switch
to “0·CHARGE”.
3
Place
the
clipper
onand
the
charging
stand
plug
in
the
adaptor
Postavite
aparat
za
3
Place
the
clipper
onand
3
the
charging
stand
plug
in
the
adaptor
3 into
a household
šišanje
na postolje za















 Charging
 with the charging stand ER1421
 

the
charging
stand and
Connect
the power

plug
thea adaptor
into
ainhousehold
C 3 mm/6 mm comb attachment
outlet.
punjenje,
prilagodnik

Ch
ar
ge
m
6m
m
6m
m
6m
m
6m
m
12m
m
12m
m
12m
m
12m
m
6m
ance socket
Charging the hair clipper
Punjenje the
aparata
za šišanje kose
Charging
hair clipper
Charging the hair clipper
Charging the hair clipper
 Charging with the charging stand ER1421
English
m
18m
m
9m
m
9m
dy
ARGE/1 switch
ge status (
)
m
m

















A Main body
the adaptor
cord
to the9 charging plug
0·CHARGE/1
into
ainhousehold
switch C
D3
9
mm/12mm
mm
comb
attachment
A1
Main
body
mm/6
comb
attachment
Kućište
Nastavak
s češljem
dužine
outlet.
uključite
u strujnu
utičnicu.
• Charge
status (
) lamp glows in red and charging starts.
into
a household
stand.
2
(
) D
E
15
mm/18
mm
comb
attachment
1 Charge
0·CHARGE/1
switch
mm/12
mm
comb
attachment
A Main
body status
C9
3
mm/6
mm
comb
attachment
Prekidač
0·CHARGE/1
mm/12
mm
outlet.

•
Charging
is
completed
when
Charge
status
(
lamp
status
(
)punjenja
lamp
glows
red
and
charging
starts.

A Main
body status
C
3
mm/6
mm
comb
attachment
lamp
F
AC
adaptor
(RE9‑41)
•Charge
Pokazatelj
statusa
( )insvijetli
crveno
i)punjenje
2 Charge
(
) E
mm/18
comb
attachment
1
0·CHARGE/1
switch
D 15
9
mm/12
mm
comb
Pokazatelj
statusa
Nastavak
smm
češljem
dužine
15
outlet.
Slideattachment
the 0·CHARGE/1
instatus
red
once
second.
(Max.
1and
hour
Charging
is completed
when
Charge
status
( later)
) lamp
Charge
( every
) lamp
glows
in red
charging
starts.
• blinks
1
0·CHARGE/1
D
9
mm/12
mm
comb
3 Charge
Appliance
8
Power
cord
počinje.
lamp
adaptor
(RE9‑41)
2
(  ) F
E AC
15
mm/18
mm
combattachment
attachment
punjenjastatus
( socket
) switch
mm/18
mm
switch
to struju
“0·CHARGE”.••10
Charge
( charging
) lamp
in red
and
charging
starts.
minutes
isglows
completed,
the
charge
status
blinks
instatus
red
once
every
second.
(Max.
1statusa
hour
Charging
isjeafter
completed
when
Charge
status
( later)
) lamp
Charge
(
) F
E8
15
mm/18
mm
comb attachment
B2
Blade
9
Appliance
plug
Punjenje
dovršeno
kada
pokazatelj
punjenja
3
Appliance
socket
Power
cord
lamp
AC
adaptor
(RE9‑41)
status
Utičnica
aparata
Prilagodnik
za
izmjeničnu
Charging
is after
completed
( later)
) lamp
(10
lamp
blinks
in jednom
redwhen
once
every
2status
seconds.
charging
is completed,
the
charge
status
in
red
once
every
second.
(Max.
1(maksimalno
hour
lamp
F9
AC
adaptor
(RE9‑41)
4
Mounting hook
G
Cleaning
brush
( minutes
)) treperi
crveno
uCharge
sekundi.
1 sat
B Blade
Appliance
plug
3
Appliance
socket
8
Power
cord
Oštrica
(RE9-41)
Place the clipper on • blinks
in
redafter
once
every
(Max.
180
hour
later)of
• blinks
full
will provide
approximately
minutes
(1kasnije)
)charge
lamp
blinks
in red second.
once
every
2 seconds.
10
minutes
charging
is completed,
the
charge
status
3
Appliance
socket
8 Kabel
Power za
cord
5 Mounting
Cleaning
H Cleaning
Oil
hook
G
brush
B4
Blade
9
Appliance
plug
Kukica zalever
postavljanje
napajanje
the
charging
stand
and

••10
after
charging
is completed,
theminutes
charge
status
11full
will provide
approximately
80
of
(continuous
)charge
lamp operation.
blinks
in
red once
every 2 seconds.
B5
Blade
9 Utikač
Appliance
plugER1421
6 Cleaning
Moving
blade
I Oil
Charging
stand
0minutes
minuta
nakon
dovršetka
punjenja
pokazatelj
statusa
lever
H
4
Mounting
hook
G
Cleaning
brush
Ručica za
čišćenje
aparata

plug
in the adaptor
lamp( operation.
blinks
in red
once
every 2 svake
seconds.
continuous
• (1
full )charge
will
provide
approximately
80 minutes
of
4
Mounting
hook
G Charging
Cleaning
7
Stationary
blade
:
Charging
plug
punjenja
) treperi
crveno
jednom
2 sekunde.
6
I
stand
ER1421
5 Moving
Cleaning
lever
H
Oil
Pomičnablade
oštrica
Četkica
zabrush
čišćenje
••1
charge
will provide
approximately
minutes of
continuous
operation.
into
a household
5
Cleaning
lever
H Oil
;
1full
puna
baterija
omogućuje
otprilike 8080
minuta
7
blade
:
Charging
plug
6 Stationary
Moving
blade
I
Charging
stand
ER1421
Nepomična
oštrica
UljeSocket
continuous
operation.
Moving
blade
I
stand
ER1421
J Charging
Comb
attachment
shelf
C6
3Nastavak
mm/6
mm
comb
neprekidnog
rada.
;
Socket
7
Stationary
bladeattachment
:
Charging
plug
s češljem
Postolje
za
punjenje
outlet.
Stationary
blade
Charging
ER1421
D7
9dužine
mm/12
comb
J:
Comb
attachment
shelf
;
Socket
3 mm
mm/6
mmattachment
Utikač
za plug
punjenje
• Charge
) lamp glows in red and charging starts.
Socket
K;
Connector
ER1421
E 15 mm/18 mm comb attachment
ER1421
J
Comb
attachment
shelf status (
Utičnica
• Charging
is completed when Charge status (
) lamp
J
F AC adaptor (RE9‑41)
K Comb
Connector
ER1421
ER1421
Utor
zaattachment
nastavke
sshelf
češljem
blinks in red once every second. (Max. 1 hour later)
ER1421 ER1421
8 Power cord
K Connector
• 10 minutes after charging is completed, the charge status
K Connector
9 Appliance plug
Priključak ER1421
(
) lamp blinks in red once every 2 seconds.
G Cleaning brush
• 1 full charge will provide approximately 80 minutes of
3
H Oil
continuous operation.
3
I Charging stand ER1421
3
: Charging plug
3
; Socket
J Comb attachment shelf
ER1421
9m
m
3m

15m
m
9m

m
m
9m

15m
m
3m





m
m

15m

3m




m
m

15m

3m


m
identification




3m











m


















15m
Parts identification
Parts
identification
Dijelovi

Parts identification

 
Parts identification




firmly inserted.
►
Punjenje bez
postolja
za punjenje
without
the charging
stand
 Charging
1.
Pomaknite
prekidač
na
1.Slide
the 0·CHARGE/1
switch tostand
“0·CHARGE”,
without
the 0·CHARGE/1
charging
 Charging
“0·CHARGE”
umetnite
utikač
aparata
u
and
insert
the iappliance
plug to
into
the clipper.
1.Slide
the 0·CHARGE/1
switch
“0·CHARGE”,
aparat
za the
šišanje.
and
insert
appliance plug into the clipper.
careful
to discharge
the battery
completely
the power
••Be
Pazite
da not
bateriju
ne ispraznite
u cijelosti
tako da with
ostavite
turned
on.
in shortening
battery
life.
Be
careful
not Ittoresults
discharge
the battery
completely
with the power
• left
uređaj
uključenim.
To smanjuje
vijek the
trajanja
baterije.
left turned on. It results in shortening the battery life.
CŠiušaCu
t njet
Hrvatski
English
English
Connecting
theza
comb
attachment
shelf
the charging
Spajanje utora
nastavke
s češljem
na to
postolje
za punjenje
stand
ER1421
Connecting
the comb attachment shelf to the charging
Determine
the connection
position for
stand
ER1421
Odredite
mjesto
spoja za postolje
za the
charging
andnastavke
comb attachment
Determine
the connection
position
for the
punjenje stand
i utor
za
s češljem.
shelf.
Firmly
insert
the
connector
charging
stand
and
comb
attachment
Čvrsto
umetnite
priključak
u utorinto
na the
slot
the bottom
ofthe
theconnector
charging into
stand.
shelf.
Firmly
insert
the
dnuat
postolja
za punjenje.
••If Ako
the
unit
wobbles,
thencharging
further
push
slot
at the
bottom
the
stand.in
uređaj
nijeof
stabilan,
dodatno
the
connector
sincethen
it jer
has
notčvrsto
been
• If
the
unit wobbles,
further
push in
pogurajte
priključak
nije
firmly
inserted.since it has not been
the
connector
umetnut.
Using
the hair
clipper
Korištenje
aparata
za šišanje
Using the hair clipper

the comb
attachments
► Using
Korištenje
nastavaka
s češljem
Odaberite dužinu šišanja
1 indicated
1
insides
and
theon
trimming
heights
naznačenu
s the
unutarnje
1 Select
sides
the
attachments.
indicated
on
the insides
and
straneofi na
bočnim
stranama
sides
of
the
attachments.
nastavaka.
Mount
the
attachment
to the
2 clipper
as illustrated.
the
attachment
the
Postavite
nastavak
na to
aparat
2 Mount
2
clipper
as
illustrated.
za šišanje kako je prikazano.
 Using
the comb
attachments
Select
the trimming
heights
Removing the attachment from the clipper
Slide
one side
the attachment
Removing
theof
attachment
fromoff
thethe
clipper
Uklanjanje
nastavka
iz aparata
za
mounting
direction
indicated
with
Slide
one in
side
of the attachment
off the
the
arrow.
šišanje in direction indicated with the
mounting
Pomaknite jednu stranu nastavka s
arrow.
2. Uključite
u strujnu
utičnicu.
2.Plug
in theprilagodnik
adaptor into
a household
outlet.
2.Plug in the adaptor into a household outlet.
► Rad s prilagodnikom
 Ako
AC operation
•
spojite prilagodnik za izmjeničnu struju na aparat za šišanje
If
connect
the clipper
in themožete
same way
na
način the
kaoAC
za adaptor
punjenjetoi uključite
uređaj,
ga as for
you
ACisti
operation
charging,
and
on
power,
youclipper
cannizak.
use
even
if the
battery
koristiti
čak turn
ithe
akoAC
je the
kapacitet
If
you
connect
adaptor
tobaterije
the
in itthe
same
way
as for
capacity
isand
low.za
•
Ako aparat
šišanje
radi, nastavite
puniti
otprilike
minutu.
charging,
turn
on thene
power,
you can use
it even
if the1 battery
• If the clipper
capacity
is low.does not operate, charge the clipper for
approximately
1 minute.
• If
the clipper does
not operate, charge the clipper for
4approximately 1 minute.
4
uređaja u smjeru naznačene strelice.
Cleaning
blade
Čišćenje the
oštrice
English
Hrvatski
BCr
aigr
ae
Održavanje
oštrice
Blade
maintenance
Uklanjanje and
i postavljanje
Removing
mounting oštrice
the blade
► Removing
Uklanjanjethe
oštrice

blade
1. Držite
zawith
šišanje
1.Hold
theaparat
clipper
the s
switch
prekidačem
facing
upwardokrenutim
and pushprema
the
gore,with
gurnite
oštricu
blade
your
thumbpalcem
while i
uhvatite the
je drugom
catching
blade inrukom.
your other
• Provjerite je li uređaj isključen
hand.
štooff
uklonite
oštricu.
• Beprije
surenego
to turn
the power
before you remove the blade.
1.Brush
off
2.Remove
1. Očistite
2. Uklonitethe
any
hairsiz
blade
andi
dlačice
oštricu
from
the
brush
off
aparata
očistite
clipper
and
the
hairs
za šišanje
dlačice
from
from
the
i okoaround
s ruba
the
blade.
blade
edge.
oštrice.
oštrice.
3.Brush
the hairs
out from
3. Očistite
sve dlačice
between
stationary
izmeđuthe
nepomične
blade
and theoštrice,
moving
i pomične
blade
whilepritišćite
pressing
a pritom
down
on za
thečišćenje
cleaningda
ručicu
lever
to podigli
raise the
moving
biste
pomičnu
blade.
oštricu.
Lubrication
Podmazivanje
the blade

► Mounting
Postavljanje
oštrice
1.Fit
the mounting
1. Postavite
kukicuhook
za into
the
blade mounting
on ithe
postavljanje
u oštricu
clipper
and
push sve
in until
zatim je
gurajte
dok itne
clicks.
začujete zvuk klika.
1.Apply
a few
drops of
theulja
oil to
1. Nanesite
nekoliko
kapi
the
spacepomične
betweeni nepomične
the
između
stationary
oštrice. blade and moving
blade.
• Nanesite ulje na aparat za
• Apply
the prije
oil toi the
clipper
before
šišanje
poslije
svake
and
after each use.
uporabe.
2.Remount
blade on
the na
2. Ponovnothe
postavite
oštricu
clipper.
aparat za šišanje.
5
Hrvatski
English
Uklanjanjethe
ugrađenih
punjivih baterija
Removing
built‑in rechargeable
batteries
Uklonite
baterije
kako
prikazano na slici.
Remove the
batteries
asjeillustrated.
•
Odspojite aparat
za šišanje
strujne utičnice.
the clipper
from aizhousehold
outlet.
• Disconnect
•
Ispraznite
baterije
potpunosti.
discharge
the u
batteries.
• Fully
•
Nemojte
kratki spoj na
carefulizazvati
not to short‑circuit
thebaterijama.
batteries.
• Be





WARNING
‑ Do-not
attempt
to replacezamijeniti
the batteries
for the
UPOZORENJE
Nemojte
pokušavati
baterije
s ciljem
purpose
reusingaparata
the clipper.
This could
result uzrokovati
in the risk of
fire
ponovneof
uporabe
za šišanje.
To može
rizik
or
odelectric
požara shock.
ili strujnog udara.
Important
notice regarding
environmental
protection
Važna napomena
glede zaštite
okoliša
The
built‑inpunjive
rechargeable
Nickel‑Metal
contain
Ugrađene
nikal-metal
hidridne Hydride
baterije batteries
sadrže sastojke
substances
that
mayza
beokoliš.
environmentally
harmful.
Please
remove
koji mogu biti
štetni
Molimo uklonite
baterije
prije
the
batteries
beforezadiscarding
odlaganja
aparata
šišanje. your clipper.
For
environmental
protectionmaterijala
and recycling materials
Zaštita
okoliša i recikliranje
This
Nickel‑Metal
Hydridehidridne
batteries.
Ovajclipper
aparat contains
za šišanje
sadrži nikal-metal
baterije.
Please
sure that
the batteries
are
disposed
of at an za tu
Baterijemake
obavezno
odložite
na mjesto
službeno
određeno
officially
therezemlji.
is one in your country.
namjenu,assigned
ako onolocation,
postoji uifvašoj
Pročitajte
“Obavijesti
za korisnike
prikupljanju
odlaganju
Please read
“Information
for Usersoon
Collection iand
Disposal of
dotrajalih
uređaja
i baterija”
na 87. stranici.
Old Equipment
and
used Batteries”
on page 87.
6
6
Hrvatski
English
Obavijesti za
o prikupljanju
i odlaganju
Information
forkorisnike
Users on Collection
and Disposal
of Olddotrajale
opreme i baterija
Equipment
and used Batteries
Ovim
oznakama
proizvodu,
ambalaži
i/ili
These se
symbols
on thena
products,
packaging,
and/or
pratećim
dokumentima
seelectrical
korišteni
accompanying
documentsoznačava
mean that da
used
električni
i elektronički
proizvodi
teshould
baterije
and electronic
products and
batteries
notne
be
smiju
s otpadom
iz waste.
domaćinstava.
mixed odlagati
with general
household
Radi
pravilne
obrade,
sanacije
For proper
treatment,
recovery
andi recikliranja
recycling of old
dotrajalih
proizvoda
i baterija
odnesite
ih u to
products and
used batteries,
please
take them
odgovarajuća
prikupljališta,
u skladu s with
državnim
applicable collection
points, in accordance
your
zakonodavstvom
i Direktivama
2002/96/EZ
i and
national legislation and
the Directives
2002/96/EC
2006/66/EZ.
2006/66/EC.
Pravilnim
odlaganjem
navedenih
proizvoda
i
By disposing
of these products
and batteries
correctly,
baterija
čuvate
vrijedne
resurse
i sprečavate
you will help
to save
valuable
resources
and prevent
moguće
negativne
nahuman
ljudskohealth
zdravlje
any potential
negativeutjecaje
effects on
and the
ienvironment
okoliš koji bi
mogli
nastati
zbog arise
neprimjerenog
which
could
otherwise
from
rukovanja
otpadom.
inappropriate
waste handling.
Detaljne
o prikupljanju
i recikliranju
For more informacije
information about
collection and
recycling of
dotrajalih
proizvoda
i baterija
potražite
u lokalnom
old products
and batteries,
please
contact your
local
poglavarstvu,
službi
odlaganje
otpada
na of
municipality, your
wastezadisposal
service
or theilipoint
prodajnom
mjestu
na kojem
ste kupili proizvod.
sale where you
purchased
the items.
Za
nepropisno
otpadadisposal
mogli biste
Penalties
may beodlaganje
applicableovog
for incorrect
of
biti
zakonodavstvu.
this kažnjeni
waste, in sukladno
accordancedržavnom
with national
legislation.
Forposlovne
business users
in theuEuropean
Union
Za
korisnike
Europskoj
uniji
If youželite
wish to
discardelektričnu
electrical and
electronic opremu,
Ako
odložiti
i elektroničku
equipment,
please contact
yourod
dealer
or supplier
detaljne
obavijesti
zatražite
prodavača
ili for
further information.
dobavljača.
[Information on
Disposal in uother
Countries
outside
[Informacije
o odlaganju
zemljama
izvan
the European
Union]
Europske
unije]
Thesesusymbols
only valid
in the
European Union.
Ove
oznakeare
važeće
samo
u Europskoj
uniji. If
you wish
to odložiti
discard these
items, please
contact
Ako
želite
ove uređaje,
obratite
se your
local authorities
or dealer
and ask
for the correcti
nadležnim
lokalnim
tijelima
ili dobavljačima
method of disposal.
raspitajte
se o pravilnom načinu odlaganja.
Note for the battery
symbolna
(bottom
two
symbol
Napomena
o simbolima
bateriji
(donja
dva
examples):simbola):
primjera
This symbol
mightmože
be used
in combination
with as
Ovaj
se simbol
koristiti
u kombinaciji
chemical symbol.
In thisUcase
complies
the
kemijskim
simbolom.
tomit je
slučajuwith
usklađen
requirement
setnavedenim
by the Directive
for the chemical
sa
zahtjevom
u Direktivi
za korištene
involved.
kemikalije.
Deutsch
Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von
veralteten Geräten und benutzten Batterien
Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/
oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte
elektrische und elektronische Produkte und Batterien
nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden
sollen.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur
Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß
Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien
2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen
Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und Batterien
ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle
Ressourcen zu schützen und eventuelle negative
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine
unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.
Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung
und zum Recycling alter Produkte und Batterien
wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen
Verwaltungsbehörden, Ihren
Abfallentsorgungsdienstleister oder an die
Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände
gekauft haben.
Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht
ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls
87
7
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
http://panasonic.hr
F. br.2 HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement