Panasonic ER1611 Operating instructions

Panasonic ER1611 Operating instructions
Operating
Upute Instructions
za uporabu
AC/Punjivi
profesionalni
aparat za šišanje
kose
AC/Rechargeable
Professional
Hair Clipper
Model No.
br. ER1611
Model
Hrvatski
English
Deutsch
2
2 Dansk
7 Português
32 Česky
62
37 Slovensky
67
Français
12 Norsk
42 Magyar
72
Italiano
17 Svenska
47 Română
77
Nederlands
22 Suomi
52 Türkçe
82
Español
27 Polski
57
Prije
korištenja
uređaja
u potpunosti
pročitajte
ove upute completely
i sačuvajte and
ih zasave
buduću
Before
operating
this unit,
please read
these instructions
themuporabu.
for future use.
Važno
Hrvatski
►Prije uporabe
Ovaj aparat za šišanje namijenjen je za profesionalno šišanje
kose i brade. Punite ga 8 sati prije prve uporabe da biste
aktivirali ugrađene punjive baterije. Izvor napajanja uređaja
može biti prilagodnik za izmjeničnu struju ili punjive baterije.
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ove upute.
► Punjenje aparata za šišanje
• Aparat za šišanje ER1611 koristite samo s prilagodnikom
RE9-39.
• Ne punite baterije na temperaturi ispod 5 °C ili iznad 35 °C.
• Ne punite baterije na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili blizu izvora topline.
• Pokazatelj prazne baterije (
) mogao bi isprva treperiti
kada prvi put punite uređaj ili ako ga niste koristili 6 ili više
mjeseci čak i ako je potpuno napunjen. Nije riječ o kvaru.
• Čak i ako šišač za kosu ne koristite dulje razdoblje, punite
ga svakih 6 mjeseci da biste očuvali vijek trajanja baterije.
• Kabel za napajanje ne može se zamijeniti. Ako je kabel
oštećen, prilagodnik za izmjenični napon treba baciti.
► Korištenje aparata za šišanje
• Upozorenje - Držite uređaj na suhom mjestu.
• Aparat za šišanje može se zagrijati za vrijeme korištenja i/ili
punjenja. To je uobičajena pojava.
• Prije uporabe provjerite jesu li oštrice i nastavci oštećeni.
Zamijenite ih ako su oštećeni.
• Nemojte dopustiti da losion za kovrčanje ili obnovu kose
i lak za kosu dođu u kontakt s kućištem ili oštricama.
Posljedica toga može biti pucanje, promjene boje ili
korozije.
• Pazite da vam aparat za šišanje ne ispadne na pod.
2
• Nemojte udarati tvrde predmete oštricama ili nastavcima.
• Nemojte šišati dlaku ljubimaca.
► Čišćenje aparata za šišanje
• Čistite kućište samo krpom koju ste prethodno namočili u
vodu ili otopinu s blagim sapunom.
• Nikada nemojte koristiti kaustične otopine.
• Nikada nemojte uranjati aparat za šišanje u vodu.
► Spremanje aparata za šišanje
• Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu)
smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili
s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve
osobe ne nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga
uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti da se igraju ovim
uređajem.
• Nemojte prepravljati pomične dijelove.
• Nemojte povlačiti aparat za šišanje za kabel za napajanje
jer bi se uređaj mogao odvojiti i dovesti do oštećenja ili
ozljede.
• Ako aparat za šišanje ne radi ispravno, odnesite ga na
pregled u ovlašteni servisni centar.
Tehnički podaci
Izvor napajanja: pogledajte natpisnu pločicu na proizvodu.
(automatski napon)
Napon motora: 2,4 V DC
Vrijeme punjenja: 1 sat
Zračna buka: 60 (dB (A) re 1 pW)
PRIJE UPORABE U CIJELOSTI PROČITAJTE OVE UPUTE.











 








  


















A Main
body
Kućište
A
body
A Main
Main
body height
1
Trimming
indicator
Pokazatelj
dužine
šišanja
1 OFF/ON
Trimming
height
indicator
1
Trimming
height
indicator
A2
Main
body switch
Prekidač
za isklj./uklj.
2
OFF/ON
switch
1
Trimming
height
indicator
2 Dial
OFF/ON
switch
3
(Height
adjustment
Kotačić
za
podešavanje
3
(Height
adjustment
3
Dial
(Height
adjustment
2 Dial
OFF/ON
switch
control)
dužine
šišanja
control)
3 control)
Dial
(Height
adjustment
4
Recharge
( prazne
) lamp
Pokazatelj
baterije
4
Recharge
lamp
4
((
control)
5 Recharge
Charge
()) lamp
) lamp
( ) status
5
Charge
status
(() lamp
)) lamp
4
(socket
lamp
6
Appliance
Pokazatelj
statusa
5 Recharge
Charge
status
6
Appliance
socket
5 Appliance
Charge
status
) lamp
B6
Blade
punjenja
( socket
)(
B
Blade
B7
Blade
6 Mounting
Appliance
socket
hook
Utičnica aparata
7 Cleaning
Mounting lever
hook
7
Mounting
hook
B Blade
8
Oštrica
8
lever
7
Mounting
hook
8 Cleaning
Cleaning
9
Moving
Kukica blade
zalever
podešavanje
9
Moving
blade
9 Cleaning
Moving
8

Stationary
blade
Ručica blade
zalever
čišćenje

Stationary
blade
 Moving
Stationary
blade
9
blade
Pomična
oštrica
 Stationary
blade
Nepomična
oštrica
e








































C Short
attachment
Kratkicomb
nastavak
s češljem
C
Short
comb
attachment
C (3
Short
comb
attachment
mm)
(3mm/4
mm/4
mm)
(3 mm/4
mm/4
mm)
(3
mm)
C Medium
Short
comb
attachment
D
comb
attachment
Srednji
nastavak
s češljem
D
Medium
comb
attachment
(3(6mm/9
mm/4
mm)
D (6
Medium
mm/9comb
mm) attachment
(6
mm/9
mm)
(6Dugi
mm/9
mm)
D Long
Medium
comb
attachment
E
comb
attachment
nastavak
s češljem
E
Long
comb
attachment
E (1
Long
comb
attachment
(6
mm/9
mm)
mm/15
mm)
(12
mm/15
mm)
(1 adaptor
mm/15
mm)
(1
mm/15
E AC
Long
comb mm)
attachment
F
(RE9‑39)
Prilagodnik
za izmjenični
F
AC
adaptor
(RE9‑39)
(1
mm/15
mm)
F;
AC
adaptor
(RE9‑39)
Power
cord
napon
(RE9-39)
;
Power
cord
;
Power
cord
F
ACAppliance
adaptor
(RE9‑39)
plug
Kabel
za
napajanje

Appliance
plug
 Power
Appliance
plug
;
cord
G Cleaning
Utikačbrush
uređaja
G Oil
Cleaning
brush
G
Cleaning
brush

Appliance
plug
H
Četkica za čišćenje
H
Oil
G Charging
Cleaning
brush
H
Oil

stand
Ulje

Charging
stand

Charging
stand
H
Oil
Comb attachment
Postolje
za
punjenje shelves

Comb
attachment
shelves
Comb
attachment

Charging
stand
Charging
plug

Utori za
nastavke
sshelves
češljem
 Socket
Charging
plug

Charging
plug

Comb
attachment
shelves

Utikač za punjenje

Socket
 Socket
Charging

Utičnica plug
 Socket
Punjenje the
aparata
za šišanje kose
Charging
hair clipper
Charging the
the hair
hair clipper
clipper
Charging
Charging the hair clipper
Charge
the clipperprazne
when recharge
lamp starts
to blink. It can
Kada
pokazatelj
baterije (( ) )počne
treperiti,
Charge
clipper
when recharge
(( after
)) lamp
starts
can
Charge
the
clipper
recharge
lamp
starts to
tojoš
blink.
Itlamp
can
be
usedthe
for
approximately
5 minutes
the koristiti
recharge
(blink.
)It
napunite
aparat
zawhen
šišanje.
Uređaj
možete
otprilike
be
used
for
approximately
5
minutes
after
the
recharge
((blink.))Itlamp
be
used
for
approximately
5
minutes
after
the
recharge
lamp
Charge
the
clipper
when
recharge
(
)
lamp
starts
to
blinks.
5blinks.
minuta nakon što pokazatelj prazne baterije ( ) počne can
blinks.
be
used for approximately 5 minutes after the recharge (
) lamp
treperiti.
Connect the power
the
power
1
Connect
the
power
cord
to the
charging
Priključite
kabel
za
1
1
1
cord to
to the
the
charging
Connect
the
power
cord
charging
stand.
na postolje
1 napajanje
stand.
cord
to the charging
stand.
za
punjenje.
Press
the OFF/ON
stand.
Press
OFF/ON
2
Press the
the
OFF/ON
switch
to prekidač
turn
off the
2
Pritisnite
2
switchthe
to turn
turn
off the
the
Press
OFF/ON
2
switch
to
off
2 zapower.
isklj./uklj. da biste
power.
switch
power. to turn off the
isključili
Place
theuređaj.
clipper on
power.
Place
the
on
3
Place
the clipper
clipper
onand
the
charging
stand
3
3
Postavite
aparat
za
the
charging
stand
and
Place
the
clipper
the
charging
stand
3
3 plug in the adaptoronand
blinks.
Connect
šišanje
plug
in na
the
adaptor
the
charging
stand za
and
plug
thepostolje
adaptor
into ainhousehold
punjenje,
a adaptor
prilagodnik
into
a
household
plug
in
the
into a household
outlet.
uključite
u strujnu
outlet.
into
a household
outlet.
•outlet.
Charge status (
) lamp glows and charging starts.
utičnicu.
• Charge status (
) lamp glows and charging starts.
Charge status
(
) lamp
glows
and status
charging
• Charging
is completed
when
Charge
( starts.
) lamp
Charging
is completed
completed
when
Charge
status
lamp
• Pokazatelj
statusa
punjenja
( glows
) svijetli
i punjenje
•• blinks.
Charging
is
when
Charge
(( starts.
))počinje.
lamp
Charge(Max.
status
)later)
lamp
and status
charging
1 (hour
1
later)
• Punjenje
je(Max.
završeno
kada
pokazatelj
blinks.
(Max.
1 hour
hour
later)
Charging
is completed
when
Chargestatusa
status
(punjenja
) lamp
• blinks.
1
full charge
will
provide
approximately
50 minutes
of ( )
•• 1
full
charge
will
provide
approximately
treperi.
1 later)
sat kasnije)
1
full(Maksimalno
charge
will
provide
approximately 50
50 minutes
minutes of
of
blinks.
(Max.operation.
1 hour
continuous
operation.
continuous
operation.
• Potpuno
napunjena
baterijaapproximately
omogućuje otprilike
50 of
minuta
• continuous
1 full charge
will provide
50 minutes
continuousrada.
operation.
neprekidnog
3
3
3
3
Hrvatski
English
English
English
English

 
 


ChCChPhCunh
ar ararjaer
ge gegengje




Parts
identification
Dijelovi
Parts
Parts identification
identification
Parts identification

English
English
Hrvatski
1.Press the OFF/ON switch to turn off the
1.
Pritisnite
prekidač
isklj./uklj.
dainto
 power,
Charging
theza
charging
stand
andwithout
insert the
appliance
plug
1.Press
the
OFF/ON
switch
to turn off
the
biste
isključili
uređaj
i umetnite
utikač
the
clipper.
power,
and
insert the
uređaja
u aparat
za appliance
šišanje. plug into
2.Plug in the adaptor into a household
the clipper.
2. outlet.
Uključite prilagodnik u strujnu utičnicu.
2.Plug in the adaptor into a household
outlet.
C ŠiCša
ut unt
je
 Charging
the charging
stand
►
Punjenje without
bez postolja
za punjenje
Korištenje
aparata
za šišanje kose
Using
the hair
clipper
Using the hair clipper
Turn the dial
clockwise
or counterclockwise
to
Okrenite
kotačić
u smjeru
kazaljke na satu
adjust
the moving
back
and forthoštricu
to get the
ili
suprotno
tome blade
da biste
pomičnu
Turn
the
dial
clockwise
or
counterclockwise
to mm
desired height.
Adjustable
in 5 stages
from 0.8
pomicanjem
unaprijed
i unatrag
namjestili
adjust
the moving
blade
back
and forth
to get the
to
.0
mm
in
0.3
mm
steps
without
attachments.
na željenu dužinu. Uređaj je bez nastavaka
desired height. Adjustable in 5 stages from 0.8 mm
moguće
podesiti na 5 dužina u rasponu od 0,8
to .0 mm in 0.3 mm steps without attachments.
mm do 2,0 mm u pomacima od 0,3 mm.
0.8
0.8
 Using the comb attachments
1 Odaberite
indicated on
the insides
and
šišanja
Select the dužinu
trimming
heights
1
1 naznačenu
sides of thesattachments.
unutarnje
strane
indicated on the insides and i
na
bočnim
nastavaka.
Set
theofdial
to
“0.8” and
then
sides
thestranama
attachments.
2 Okrenite
mount the
attachment
to
the
kotačić
na and
“0.8”then
i zatim
Set the dial
to “0.8”
2
2 postavite
clipper asnastavak
illustrated.
na aparat
mount the attachment
to the za
►
Korištenje
nastavaka
s češljem
Select
the
trimming
heights
 Using
the comb
attachments
► Rad s prilagodnikom
 AC
operation
Ako
spojite
prilagodnik za izmjenični napon na aparat za
If you connect
ACkao
adaptor
to the clipper
in theuređaj,
same way
as for
šišanje
na isti the
način
za punjenje
i uključite
možete
 AC operation
charging,
and
turn
on je
thekapacitet
power, you
can use
it even if the battery
ga
koristiti
čak
i
ako
baterije
nizak.
If
you connect
AC adaptor to the clipper in the same way as for
capacity
is low.the
•
Ako aparat
za šišanje
ne radi,you
nastavite
puniti
otprilike 1
charging,
and turn
power,
canthe
use
it even
• If the clipper
doeson
notthe
operate,
charge
clipper
forif the battery
minutu.
capacity
is low. 1 minute.
approximately
•
Pazite
da nedoes
ispraznite
u cijelosti
bateriju
takofor
da ostavite
•• If
clipper
not operate,
clipper
Bethe
careful
not to discharge
the charge
battery the
completely
with the power
uređaj
uključenim.
To
smanjuje
vijek
trajanja
baterije.
approximately
1
minute.
left turned on. It results in shortening the battery life.
• Be careful not to discharge the battery completely with the power
left turned on. It results in shortening the battery life.
44
4
šišanje
je prikazano
slici.
Removing
thekako
from the na
clipper
clipper
asattachment
illustrated.
Slide one side of the attachment off the
Removing
attachment
from
the
Uklanjanje
nastavka
iz aparata
zaclipper
mounting
inthe
direction
indicated
with
the
arrow.
Slide
one side of the attachment off the
šišanje
mounting
in direction
with
the arrow.
Izvucite jednu
stranuindicated
nastavka
s aparata
u
smjeru koji prikazuje strelica.
0.8
0.8
Hrvatski
English
English
CBCra
airgr
eae
Cleaning
the
Čišćenje
Cleaning oštrice
the blade
blade
Održavanje
oštrice
Blade
maintenance
Blade
maintenance
Uklanjanje
iand
podešavanje
oštrice
Removing
mounting
Removing and
mounting the
the blade
blade
►
Uklanjanje
oštrice

blade
 Removing
Removing the
the
blade
1.
Držite
aparat
zawith
šišanje
tako
1.Hold
the
clipper
the
1.Hold
the
clipper
with
the switch
switch
facing
upward
push
da je prekidač
okrenut
prema
facing
upward and
and
push the
the
blade
your
thumb
gore,with
gurnite
palcem
blade
with
youroštricu
thumb while
while i
catching
blade
your
uhvatitethe
je drugom
catching
the
blade in
inrukom.
your other
other
hand.
hand.
• Prije vađenja oštrice provjerite
•• Be
to
off
Be
sure
to turn
turn
off the
the power
power
jesure
li uređaj
isključen.
1.Brush
off
2.Remove
the
the
out
1.
Očistite
2. Uklonite
3. Očistite
sve dlačice
1.Brush
off
2.Remove
the 3.Brush
3.Brush
the hairs
hairs
out from
from
any
hairs
blade
and
between
the
stationary
dlačice
oštricu
između
nepomične
any
hairsod
blade
andi
between
the
stationary
from
the
brush
off
blade
and
moving
šišanja
očistite
i pomične
from
theiz
brush
off
blade
and the
theoštrice,
moving
clipper
the
hairs
blade
while
kućištaand
dlačice
pritišćući
ručicu za
clipper
and
the
hairs
blade
while pressing
pressing
from
from
down
on
cleaning
i okoaround
od the
šišanja
čišćenje
biste
from
around
from
the
down
on the
theda
cleaning
the
blade.
blade
edge.
lever
to
the
oštrica.
s ruba
podigli
pomičnu
the
blade.
blade
edge.
lever
to raise
raise
the moving
moving
blade.
oštrice.
oštricu.
blade.
before
before you
you remove
remove the
the blade.
blade.
Lubrication
Podmazivanje
Lubrication
► Podešavanje oštrice

 Mounting
Mounting the
the blade
bladena “2.0”.
1.
Okrenite
kotačić
1.Set
1.Set the
the dial
dial to
to“2.0”.
“2.0”.
.0
.0
2. Postavite kukicu za
2.Fit
the
hook
the
podešavanje
u oštricu
i zatim
2.Fit
the mounting
mounting
hook into
into
the
blade
mounting
on
je gurajte
sve dok
ne clipper
začujete
blade
mounting
on the
the
clipper
and
push
in
and
push
in until
until itit clicks.
clicks.
zvuk
klikanja.
.0
.0
1.
Nanesite
nekoliko
1.Apply
aa few
drops
the
1.Apply
few
drops of
ofkapi
the
oil
the
between
ulja
pomične
i
oil to
toizmeđu
the space
space
between
the
blade
nepomične
oštrice.
the stationary
stationary
blade and
and
moving
blade.
•
Nanesite
ulje na aparat
moving
blade.
•• Apply
the
to
clipper
Apply
the oil
oilprije
to the
the
clipper
za šišanje
i poslije
before
after
before
and
after each
each
svakeand
uporabe.
use.
use.
2. Okrenite
kotačić na
2.Set
the
dial
“2.0”
“2.0”
i zatim
2.Set
the
dial to
topostavite
“2.0”and
and
then
the
blade
then remount
remount
the za
blade
oštricu
u aparat
on
on the
the clipper.
clipper.
šišanje.
55
Removing
built‑in rechargeable
batteries
Uklanjanjethe
ugrađenih
punjivih baterija
English
Hrvatski
Uklonite
baterije
kakoasjeillustrated.
prikazano na slici.
Remove the
batteries
•
Odspojite the
aparat
za šišanje
iz strujne utičnice.
clipper
from a household
outlet.
• Disconnect
•
Potpuno ispraznite
baterije
prije before
nego što
ih izvadite.
the batteries
completely
removing
them.
• Discharge
•
Nemojte
kratki spojthe
nabatteries.
baterijama.
careful izazvati
not to short‑circuit
• Be




WARNING ‑ Do not
attempt pokušavati
to replace the
batteriesbaterije
for the radi
UPOZORENJE
- Nemojte
zamijeniti
purpose ofuporabe
reusing the
clipper.
couldTo
result
in izazvati
the risk of
fire
ponovne
aparata
zaThis
šišanje.
može
rizik
or electric
od
požarashock.
ili strujnog udara.
Important
notice regarding
environmental
Važna
napomena
glede zaštite
okoliša protection
The built‑inpunjive
rechargeable
Nickel‑Metal
Hydride
batteries
Ugrađene
nikal-metal
hidridne
baterije
sadržecontain
substances
maybiti
be environmentally
remove
sastojke
kojithat
mogu
štetni za okoliš.harmful.
IzvaditePlease
baterije
prije
the batteries
before za
discarding
odlaganja
aparata
šišanje.your clipper.
66
For
environmental
protection and
recycling materials
Zaštita
okoliša i recikliranje
materijala
This
Nickel‑Metal
Hydride batteries.
Ovajclipper
aparatcontains
za šišanje
sadrži nikal-metal
hidridne baterije.
Please
sure that
the batteries
are disposed
at an
Baterijemake
obavezno
odložite
na mjesto
službenoofodređeno
officially
assigned
location,
if thereuisvašoj
one in
your country.
za tu namjenu,
ako
ono postoji
zemlji.
Please read “Information for Users on Collection and Disposal of
Pročitajte
"Obavijesti
za Batteries”
korisnikeon
o prikupljanju
i odlaganju
Old Equipment
and used
page 87.
dotrajalih uređaja i baterija" na 87. stranici.
BILJEŠKE
7
Panasonic Electric Works Co., Ltd.
http://panasonic.hr
F
HR
ER971016111P S1109-0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement