Panasonic ERGB40 Operating instructions

Panasonic ERGB40 Operating instructions
Operating
Upute Instructions
za uporabu
(Household)Punjivi
šišač (za Trimmer
kućanstvo)
Rechargeable
Model
No.
Model br. ER‑GB40
ER-GB40
Hrvatski
English
2
2 Dansk
50 Česky
98
Deutsch
10 Português
58 Slovensky
106
Français
18 Norsk
66 Magyar
114
Italiano
26 Svenska
74 Română
123
Nederlands
34 Suomi
82 Türkçe
131
Español
42 Polski
90
Prije
korištenja
uređaja
u cijelosti
pročitajte
upute i sačuvajte
ih za
uporabu.
Before
operating
this unit,
please read
theseove
instructions
completely
andbuduću
save them
for future use.
ER-GB40_EU.indb
1
2012/04/23
16:49:16
hrvatski
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicova šišača. Prije
uporabe u cijelosti pročitajte ove upute.
Važno
Ovaj šišač ima ugrađenu punjivu bateriju. Nemojte ju bacati
u vatru, izlagati toplini, puniti, upotrebljavati ili ostavljati na
visokoj temperaturi.
► Prije uporabe
Šišač se može koristiti za mokro ili suho šišanje. Ovaj
vodootporni šišač može se koristiti pod tušem i čistiti vodom.
Sljedeća oznaka znači da je proizvod prikladan za korištenje
u kadi ili pod tušem.
► Korištenje šišača
• Prije uporabe provjerite jesu li oštrice oštećene ili izobličene.
• Prekinite uporabu ako postoji nepravilnost ili pogreška.
• Isključite uređaj prije promjene duljine za šišanje ili
uklanjanja nastavka s češljem.
• Prije i poslije svake uporabe nanesite ulje na mjesta
označena strelicama. (Pogledajte str. 8.)
• Ovaj se aparat ne smije koristiti na životinjama.
• Nemojte pritiskati oštricu o kožu.
• Ne koristite šišač ni u koju drugu svrhu osim šišanja.
• Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze pod nadzorom ili ih
u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za
njihovu sigurnost. Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti
da se igraju ovim uređajem.
2
► Punjenje šišača
• Nikada nemojte koristiti prilagodnik za izmjenični napon u
kupaonici ili pod tušem.
• Koristite samo namjenski prilagodnik za izmjenični napon
(RE7-69) (RE7-74 za Ujedinjeno Kraljevstvo). Namjenski
prilagodnik za izmjenični napon nemojte koristiti za
punjenje drugih uređaja.
• Punite aparat na mjestima na kojima neće biti izložen
izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline, na
temperaturi od 0 °C do 35 °C.
• Uključite prilagodnik u strujnu utičnicu na mjestu na kojem
nema vlage te rukujte njime pazeći da su vam ruke suhe.
• Šišač se može zagrijati za vrijeme korištenja i punjenja. To
ne predstavlja kvar.
• Prilikom odspajanja iz strujne utičnice držite utikač. Ako
naglo povučete kabel za napajanje, mogli biste ga oštetiti.
• Nemojte koristiti šišač ako se kabel za napajanje ili
prilagodnik za izmjenični napon istrošio ili ako utikač ne
ulazi lagano u utičnicu.
• Nemojte oštetiti ili izobličiti kabel za napjanje. Nemojte
stavljati teške predmete na kabel za napajanje ili ga stavljati
između njih.
• Kabel za napajanje ne može se zamijeniti. Ako je kabel
oštećen, prilagodnik za izmjenični napon treba baciti.
► Čišćenje šišača
Upozorenje
Da biste izbjegli strujni udar, prije čišćenja odspojite
utikač iz strujne utičnice.
• Kućište se ne smije rastavljati jer to može utjecati na
vodootpornu konstrukciju uređaja.
►Storingthetrimmer
•Store the trimmer in a place with low humidity after use.
► •Store
Spremanje
šišača
•Do
notthe
store
the trimmer
where
will humidity
be exposed
direct
trimmer
in a place
withit low
aftertouse.
sunlight
or other
heat sources.
•Do
notuporabe
store
thespremite
trimmer
where
be exposed
• N
akon
šišač itnawill
suho
mjesto. to direct
•Remove
theother
trimmer
from
AC adaptor
when storing
sunlight
or
heat
sources.
• N
emojte spremati
šišač
nathe
mjestima
na kojima
će bitiit.
•Remove
the trimmer
from
theorAC
adaptor
when
storing
it.
•Do notizravnoj
bend
thesunčevoj
power
cord
wrap
around
the
AC adaptor.
izložen
svjetlosti
iliit drugim
izvorima
•Store
the
AC
adaptor
in
a
dry
area
where
it
is
protected
from
•Do
not
bend
the
power
cord
or
wrap
it
around
the
AC
adaptor.
topline.
damage.
•Store
the AC adaptor in a dry area where it is protected from
• Prilikom spremanja šišača uklonite ga s prilagodnika za
•Keep
the oil away from children.
damage.
izmjenični
napon.
•Keep the oil
away from children.
• Kabel za napajanje nemojte savijati ili ga motati oko
prilagodnika za izmjenični napon.
• Spremite prilagodnik za izmjenični napon na suho mjesto
gdje se neće moći oštetiti.
• Držite ulje izvan dosega djece.
Dijelovi
Partsidentification
Partsidentification
















33
3


















A Kućište
Main body
Main
body height
Trimming
indicator
A1
Pokazivač
dužine
šišanja
2
Dial
(Height
adjustment
1 Kotačić
Trimming
height
indicator
(podešavanje
2 dužine
Dial (Height
adjustment
control)
šišanja)
3 Bočni
Side
terminals
control)
priključci
4
Power
switch
3 Prekidač
Side terminals
za uključivanje/
5
Water
4 isključivanje
Power inlet
switch napajanja
Water
B5
Blade
block
Ulaz
zainlet
vodu
B Oštrica
Blade
block lever
6 Cleaning
6
Cleaning
7 Ručica
Moving blade
zalever
čišćenje
7
Moving
blade
8 Pomična
Stationary
blade
oštrica
8
Stationary
blade
9 Nepomična
Mounting hook
oštrica
9 Kukica
Mounting
zahook
podešavanje
ER-GB40_EU.indb
ER-GB40_EU.indb
ER-GB40_EU.indb
hrvatski
English
English
English
•If
cleanšišač
the trimmer
water,koristiti
do not use
saltiliwater
• A
koyou
čistite
vodom,with
nemojte
slanu
vrućuor
hot
water.
Dothe
not
soak
the
trimmer
in
for salt
a long
period
•If
you
clean
trimmer
with
water,
dowater
use
water
or of
vodu.
Nemojte
dugo
namakati
šišač
unot
vodi.
time.
water.
Do not
soak
the trimmer
in water
a long
period of
• Čhot
istite
kućište
samo
mekanom
krpom
kojuforste
prethodno
•Clean
housing
only withiliavodu
soft cloth
slightly
dampened
time. the
namočili
u vodu
iz slavine
iz slavine
s malo
sapuna.
with tap
water
or razrjeđivač,
soapy
tap water.
not
use thinner,
•Clean
the
housing
only with
a benzin,
soft Do
cloth
slightly
Nemojte
koristiti
alkohol
i dampened
drugebenzine,
alcohol
otherorchemicals.
with
tapor
water
soapy tap water. Do not use thinner, benzine,
kemikalije.
•Do
not wash
thechemicals.
AC adaptor with water.
alcohol
or other
• Prilagodnik za izmjenični napon nemojte prati vodom.
•Clean
power
plugadaptor
regularly
to water.
remove any dust or dirt.
•Do
notthe
wash
the AC
with
• Redovito čistite utikač kako biste uklonili prašinu ili
•Clean the power plug regularly to remove any dust or dirt.
►Storingthetrimmer
nečistoće.


Comb attachment
Nastavak
s češljem
Comb
mm attachment
to
(1
mm
do1010mm)
mm)
(1 mm
to 10(RE7‑69)
mm)
AC
adaptor
Prilagodnik
za izmjenični
AC adaptor
(RE7‑74
for (RE7‑69)
the United
napon
(RE7-69)
(RE7-74
(RE7‑74
for theKraljevstvo)
United
Kingdom)
za
Ujedinjeno
Kingdom)

Charging terminals
Priključci
za punjenje
 Lampica
Charging
terminals

Charge indicator
lamp
pokazatelja
 punjenja
Charge
indicator lamp

Power cord
E
OilKabel
Power za
cord
napajanje
F Ulje
Cleaning brush
E
Oil
F Četkica
Cleaningza
brush
čišćenje
C
C
D
D
3
3
2012/04/23
2012/04/23
2012/04/23
16:49:16
16:49:16
16:49:16
English
English
hrvatski
Charge
Charge
Punjenje
Chargingthetrimmer
Punjenje šišača
Chargingthetrimmer
Perform the following steps to charge the trimmer if it seems to
Da
bistethe
napunili
šišač
akotose
njegova
brzina smanji,
izvršite
Perform
following
steps
charge
the trimmer
if it seems
to
lose
the speed.
sljedeće
korake.
lose the speed.
Turnoffthetrimmerandinsert
Isključite šišač i umetnite ga
1
1
itintheACadaptoruntilit
1 Turnoffthetrimmerandinsert
u
prilagodnik za izmjeničnu
itintheACadaptoruntilit
clicksasillustrated.
struju dok ne čujete škljocaj,
clicksasillustrated.
•Thekako
trimmer
not chargena
unless
the
jewill
prikazano
slici.
•The trimmer will not charge unless the
terminals
are
in contact
with the
•side
Šišač
se neće
puniti
ako bočni
priključci
side
terminals
are in contact with the
charging
terminals.
nisu spojeni
s priključkom za punjenje.
charging
terminals.
•Wipe
off any
water vode
droplets
on the side
• Obrišite
kapljice
s bočnih
•Wipe
off any water droplets on the side
terminals.
priključaka.
terminals.
•If
chargepunite
the trimmer
power
• Ayou
ko šišač
dok jewith
prekidač
•If
you charge
the
with power when
switch
turned
on, trimmer
itćewill
uključen,
upalit
sestart
kadworking
ga uklonite s
switch
turnedfrom
on, the
it will
working when
you
remove
ACstart
adaptor.
prilagodnika
za izmjeničnu
struju.
2
2
1
1
you remove from the AC adaptor.
Puttheplugintoahouseholdoutlet.
U
ključite utikač u strujnu utičnicu.
2
Puttheplugintoahouseholdoutlet.
2
2
Lampica pokazatelja punjenja svijetli crveno.
The charge indicator lamp glows red.
The chargetime
indicator
lamp
glows red.
•Charging
differs
depending
on the rated
voltage.naponu.
•
Vrijeme punjenja
razlikuje
se ovisno
o nazivnom
•Charging
differs
depending
on the rated
voltage.
(See
pagetime
9.) str.
(Pogledajte
9.)
(See page
9.) the trimmer for the first time or when it has not
•When
charging
• Kadacharging
prvi put the
punite
šišačforilithe
kada
ga
niste
koristili
višenot
od
•When
trimmer
first
time
or when
it has
been
use for more
thanpokazatelja
6 months,
the
charge
indicator
lamp
šest in
mjeseci,
lampica
punjenja
neće
been
in
use
forformore
than
6 months,
the
chargemožda
indicator
lamp
may
not
glow
a
few
minutes,
or
the
operating
time
may
svijetliti
nekoliko
minuta
ili ćeor
vrijeme
rada biti
kraće.
U
may
not glow
forcharge
a few
minutes,
the operating
time
maycases.
shorten.
it for more
than
hours
such
takvim Please
ga slučajevima
od20
sati.in
shorten.
Please
charge it punite
for moreviše
than
2020
hours
in such cases.
Disconnecttheplugafterchargingis
Odspojite
utikač nakon što punjenje završi.
3
Disconnecttheplugafterchargingis
3
completed.
3
• Daljnje
punjenje baterije neće utjecati na rad baterije.
completed.
•To keep charging the battery will not affect battery performance.
•
Preporučuje
se the
punjenje
na
temperaturi
u rasponu
od 0
•To
keep charging
battery
will
not affect
battery
performance.
•Recommended
ambient
temperature
for charging
is
0 ‑ 35 °C.
do 35 °C. Moguće
je da
se baterijaforneće
ispravno
ili35uopće
•Recommended
ambient
temperature
charging
is
0
‑
The battery may not charge properly or at all under extreme°C.
low
puniti
na ekstremno
niskim
ili visokim
The
battery
may not charge
properly
or at temperaturama.
all under extreme low
or high
temperatures.
•orLampica
pokazatelja punjenja svijetli i ostaje uključena dok
high
temperatures.
•The charge indicator lamp glows and stays on until the plug is
se utikač
odspoji
iz strujne
utičnice.
•The
chargene
indicator
lamp
glowsoutlet.
and
stays on until the plug is
disconnected
from a household
disconnected from a household outlet.
4
44
ER-GB40_EU.indb
ER-GB40_EU.indb
4
4
•A full charge supplies enough power for approximately
•50Kada
je u of
potpunosti
napunjen,
ima dovoljno
•A
full
charge
supplies
enough
poweruređaj
for approximately
minutes
use.
50
minutesza
of otprilike
use.
energije
50 minuta.
You cannot operate the trimmer while charging.
You
cannot
operate
trimmer
whilepunjenja.
charging.
Šišač
se ne
može the
koristiti
tijekom
Use
Use
Uporaba
Usingthecombattachment
Usingthecombattachment
Korištenje nastavka s češljem
Make sure that the trimmer is turned off.
Make sure that the trimmer is turned off.
Provjerite je li šišač isključen.
Turnthedialtothe“1”position.
1
Zakrenite kotačić u položaj "1".
1
1Turnthedialtothe“1”position.
mm
mm
Postavite nastavak s češljem na
2
Mountthecombattachmenttothe
2Mountthecombattachmenttothe
mainbodyuntilitclicks.
2
kućište dok ne čujete škljocaj.
mainbodyuntilitclicks.
Zakrenite kotačić da biste podesili nastavak s
3Turnthedialtomovethecombattachmentto
3
Turnthedialtomovethecombattachmentto
češljem na željenu duljinu za šišanje (od 1 mm
thedesiredtrimminglength(between1mm
3
thedesiredtrimminglength(between1mm
do 10 mm).
and10mm).
and10mm).
Dužina length
šišanja(mm)
Cutting
1 1,51 21.52,52 2.5
3 3,5
3 3.54 44,54.5 5 5 5,5
5.5
Cutting
length (mm)
(mm) (približno)
(estimate)
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
(estimate)
Pokivač
1 1,51 21.52,52 2.5
3 3,5
Indicator
3 3.54 44,54.5 5 5 5,5
5.5
Indicator
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Dužina length
šišanja(mm)
Cutting
6 6,56 76.57,57 7.5
8 8,5
8 8.59 99,59.51010
Cutting
length (mm)
(mm) (približno)
(estimate)
6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
(estimate)
Pokivač
6 6,56 76.57,57 7.5
8 8,5
Indicator
8 8.59 99,59.51010
Indicator
6 će
6.5malo
7 7.5
8 8.5
9 9.5 10
•
Stvarna
duljina
kose
bit
duža
ste
•Actual hair length will be a little longer thanod
theduljine
heightkoju
you set.
•Actual
hair length will be a little longer than the height you set.
postavili.
2012/04/23
2012/04/23
16:49:16
16:49:16
Suho šišanje
Drytrimming
►
s nastavkom s češljem
►TŠišanje
rimmingwiththecombattachment
Nije
namijenjeno
za korištenje
kremama
za brijanje
ili na
Do not
use with shaving
creams s
applied
or when
the beard
is wet.
mokroj bradi.
Pressthepowerswitchtoturnoffthetrimmer.
1
prekidač za uključivanje/isključivanje
1 Pritisnite
da biste isključili uređaj.
2 Mounttheattachmentandadjustthedial.
Namjestite nastavak i podesite kotačić.
(Seepage4.)
2
(Pogledajte str. 4.)
Pressthepowerswitchtoturnon
3
Pritisnite prekidač za uključivanje/
3 thetrimmer.
isključivanje da biste uključili
uređaj.
Držite šišač s prekidačem
4
za uključivanje/isključivanje
4 Holdthetrimmerwiththepower
switchfacingdownward,andcut
okrenutim prema dolje i skratite
Oblikovanje brkova
Shapingyourmoustache
hrvatski
English
Provjerite
li oštrica
oštećena.
Make sure je
there
is no damage
to the blade.
Preporučujemo
korištenje
šišačainuan
temperaturnom
rasponu
We recommend using
the trimmer
ambient temperature
od
0 do
35‑ 35
°C.°C.
Ako
ga budete
izvan
tog
raspona,
range
of 0
If used
outsidekoristili
this range,
the
appliance
may
uređaj
bi mogao prestati raditi.
stop operating.
►TŠišanje
bez nastavka s češljem
►
rimmingwithoutthecombattachment
■ Iznad usnica
■ Abovethelips
Postavite šišač uz kožu pod pravim
Place the trimmer at a right angle to your
kutom
s prekidačem
za uključivanje/
skin with
the power switch
facing upwards
isključivanje
okrenutim
prema gore i
and trim around
your moustache.
Use
Uporaba
Korištenje šišača
Usingthetrimmer
šišajte oko brkova.
roundizjednačili
out the shape,
around your
DaTobiste
oblik,trim
šišajte
moustache
by holding
the main
body
oko
brkova tako
da kućište
držite
sideways.
vodoravno.
■
■ Trimmingtheedgeofbeard
Šišanje rubova brade
Cut your
beard
gradually swith
the power
Kratite
bradu
postepeno
prekidačem
facing your skin, taking
care not to
zaswitch
uključivanje/isključivanje
okrenutim
cut tookoži
much.
prema
i pazeći da bradu ne
skratite previše.
Shapingyoursideburns
Oblikovanje zalizaka
Place
the trimmer
at kožu
a rightpod
angle
to your skin
Postavite
šišač uz
pravim
and cut your sideburns.
kutom i skratite zaliske.
thebeardbymovingthetrimmer
bradu pomicanjem šišača u smjeru
backagainsttheflowofthebeard.
suprotnom od smjera rasta brade.
•
may collect
inside
the
•Hair
Akotrimmings
se krati velika
količina
brade,
attachment
when
a
large
volume
of
beard
dlačice od šišanja mogle bi se skupiti
is cut, so discard hair trimmings after each
u nastavku pa ih uklonite nakon svake
use.
uporabe.
ER-GB40_EU.indb
5
5
2012/04/23
16:49:17
English
hrvatski
Shapingthehairaroundyourears
Oblikovanje kose oko ušiju
Trim
the hair
around
your ears
bykućište
holding the
Ošišajte
kosu
oko ušiju
držeći
main
body sideways.
vodoravno.
Cuttingyourvellushair
Skraćivanje dlačica na licu
Cut
your vellus
hair
moving upward
Skratite
dlačice
naslowly,
licu polagano
od
from
the dijela
bottomlica
with
the power
donjeg
prema
gore switch
pritomfacing
your
skin.
pazeći
da je prekidač za uključivanje/
isključivanje okrenut prema koži.
•
Ako šišate bradu ili brkove bez nastavka, možete ošišati
•Trimming your beard or moustache without an attachment will
kosu
dolength
duljine
otprilike
0,5 mm.
trim
hair
to od
approx.
0.5 mm.
Mokro šišanje
Wettrimming
► Šišanje bez nastavka s češljem
►Trimmingwithoutthecombattachment
Skratite bradu ili dlačice na licu dok vam je lice mokro ili je na
Cut your beard or vellus hair with water or face‑wash cleanser on
njemu
sredstvo za čišćenje lica.
your face.
Mokro
šišanjewill
smanjuje
i omogućuje
dodir.
Wet trimming
decreasetrenje
the friction,
allowingglatki
a smooth
touch.
Mokro
šišanjeis preporučuje
setozatrim
šišanje
dužih
brada
na of
Wet trimming
recommended
a fuller
beard
to a length
duljinu
0,5 mm
bez nastavka.
0.5 mm od
without
an attachment.
Pritisnite prekidač za uključivanje/
3Pressthepowerswitchtoturnon
3
isključivanje da biste uključili
thetrimmer.
uređaj.
Skratite bradu polagano od
4
4Cutyourbeardslowly,moving
upwardfromthebottomwiththe
donjeg dijela lica prema gore
powerswitchfacingyourskin.
pritom pazeći da je prekidač za
uključivanje/isključivanje okrenut
prema koži.
Notes
Napomene
•Do
not use any shaving creams as these may cause a
•decrease
Nemojteinkoristiti
kreme za brijanje
moguofsmanjiti
cutting performance
due tojer
scoring
the blades.
učinkovitost
šišanja
zbogbody
zareza
oštricama.
•Make
sure to rinse
the main
withna
water
and apply the oil
•toOthe
bavezno
vodom i nanesite ulje na
blades isperite
after wetkućište
trimming.
oštrice nakon mokrog šišanja.
nastavak s češljem.
Removethecombattachment.
1
1 Uklonite
Nanesite vodu, sapun, itd. na lice.
2
2 Applywater,soap,etc.,toyourface.
66
ER-GB40_EU.indb
6
2012/04/23
16:49:17
Clean
Čišćenje
Čišćenje šišača
Cleaningthetrimmer
1.Uklonite
šišač
s prilagodnika
zaadaptor.
izmjeničnu struju.
1.
Remove the
trimmer
from the AC
▼
▼
Uklanjanje
laganog
To remove
lightzaprljanja
dirt
2.Uklonite
nastavak
2. Remove the
comb s
češljem
i uključite
attachment
and turnšišač.
the
3.Pustite
trimmer vodu
on. kroz ulaz za
na stražnjem
3. vodu
Run water
down the dijelu
water
kućišta,
temeljito
inlet at the
back of ispirite
the main
otprilike
20thoroughly
sekundi i for
body, rinse
zatim
isključite20šišač.
approximately
seconds,
Uklanjanje
težeg dirt
zaprljanja
For heavy
2.
klonite the
nastavak
2. U
Remove
comb s
češljem
i oštricu.
attachment
and blade.
3.
čistite
i oštricu
3. O
Clean
thešišač
trimmer
and the
tekućom
blade withvodom.
running water.
and then turn the trimmer
off.
1.
trimmer
from the
1.Remove
Uklonitethe
šišač
s prilagodnika
AC
adaptor.
za izmjeničnu
struju.
•Make
sure that
trimmer is
• Provjerite
je lithe
šišač
turned
off.
isključen.
2. Remove the comb attachment.
2.Uklonite nastavak s češljem.
3. Hold the main body, place your
3.Držite kućište, stavite palac
thumb against the blades and
kraj oštrice i gurnite je od
then push them away from the
kućišta.
main
body.
4. Brush off any hair trimmings from the
4.Očistite dlačice od šišanja iz kućišta i
main body and from around the blade.
se čišćenje
svake
ItPreporučuje
is recommended
to cleannakon
at every
use. uporabe.
hrvatski
English
Čišćenje četkicom
Cleaningwiththebrush
oko oštrica.
5.
Brush anysve
hairdlačice
trimmings
out from
5.Očistite
između
between
the stationary
blade and
the
nepomične
oštrice i pomične
oštrice,
moving blade while pressing down the
pritišćući polugu za čišćenje kako
cleaning lever to raise the moving blade.
biste podigli pomičnu oštricu.
• Isperite
vodom
i nekoliko
•Rinse with
water
and
gashake
putaup
protresite
goreand down
dolje
da biste
several
times uklonili
to remove
vodu.
the water.
• Isperite
vodom
i nekoliko
•Rinse with
water
and
gashake
putaup
protresite
goreand down
dolje
da biste
several
times uklonili
to remove
vodu.
the water.
▼
▼
6.
Apply the oil
theoštricu.
blade.
6.Nanesite
uljetona
7.
the comb
attachment
andi blade
to na
thešišač.
trimmer.
7.Attach
Postavite
nastavak
s češljem
oštricu
4.
brišite
vodu
ručnikom
i ostavite
daitse
4. O
Wipe
off the
water
with a towel
and let
4
osuši.
dry naturally.
•
će se
osušiti
ako
oštricaremoved.
izvađena.
•ItBrže
will dry
faster
with
thejeblade
5.
akonthe
sušenja
nanesite
ulje drying.
na oštricu.
5. N
Apply
oil to the
blade after
6.
ostavite
s češljem
6. P
Attach
the nastavak
comb attachment
andi oštricu
blade
na
šišač.
to the
trimmer.
7
ER-GB40_EU.indb
7
2012/04/23
16:49:18
English
English
English
hrvatski
Lubrication
Podmazivanje
Lubrication
Apply
the oil to the trimmer
Lubrication
Apply the
tona
the
trimmer
before
andoil
after
each
use.
Nanesite
ulje
šišač
prije
Apply
the
oilafter
to
trimmer
before
each
aand
drop
of the
the
oil use.
to the
i poslije
svake
uporabe.
before
and
after
each
Apply
aindicated
drop
ofulja
the
oil use.
to
the
points
by
the
arrows.
Nanesite
kap
na
mjesta
Apply
drop of the
oil to
the
points aindicated
by the
arrows.
označena
strelicama.
points indicated by the arrows.
Remountingtheblade
Remountingtheblade
Ponovno
namještanje
Fit
the mounting
hook into the
Remountingtheblade
Fit
themounting
mountingon
hook
the
blade
theinto
trimmer
oštrice
Fit
the
mounting
hook
into
the
blade
mounting
theyou
trimmer
and
then
push
inon
until
hear
Postavite
kukicu
za
blade
mounting
theyou
trimmer
and
then
push u
inon
until
hear
a
click.
podešavanje
oštricu
i zatim
and
then push
in until
ajeclick.
gurajte
unutra
sveyou
dokhear
ne
a click.
Removingthebuilt-inrechargeablebattery
Uklanjanje ugrađene punjive baterije
Removingthebuilt-inrechargeablebattery
Remove
the built‑in rechargeable battery before disposing of the
Removingthebuilt-inrechargeablebattery
Prije odlaganja
šišača
uklonite
ugrađenu
bateriju.
Remove
the built‑in
rechargeable
battery
before
disposing
the
trimmer.
Please
make
sure
that the
battery
ispunjivu
disposed
of atofan
Bateriju designated
obavezno
odložite
mjesto
službeno
određeno
Remove
the
built‑in
rechargeable
battery
before
disposing
the
trimmer.
Please
make
sure that
the
battery
is
of atofan
officially
location
ifna
there
is one.
Dodisposed
not
dismantle
or
za tu namjenu,
ako
ono
rastavljati
nitiat
trimmer.
Please
make
sure
that
theNemojte
battery
disposed
of
an
officially
designated
location
if there
is one.
Do
not dismantle
or
replace
the
battery
so
thatpostoji.
you
can
use
the is
trimmer
again.
This
zamjenjivati
bateriju
da
ponovno
mogli
koristiti
šišač.
officially
designated
location
if shock.
there
is one.
Do not
dismantle
or To
replace
the
battery
so
thatbiste
you
can
use
the
trimmer
again.
This
could
cause
fire
or an
electric
možecause
izazvati
požar
strujni
udar.
Obratite
se ovlaštenom
replace
the battery
so ili
that
youservice
can
use
the trimmer
again. This
could
firean
or authorised
an
electric
shock.
Please
contact
center.
servisnom
centru.
could
cause
fire
or authorised
an electric
shock.
Please
contact
an
center.when removing the
•Remove
the
trimmer
from theservice
AC adaptor
•battery.
Prilikom
uklanjanja
baterije,
uklonite
šišač
prilagodnika
Please
contact
an authorised
center.
•Remove
the
trimmer
from
theservice
AC
adaptor
whensremoving
the za
izmjenični
•Remove
the napon.
trimmer
from
whenthen
removing
battery.
•Perform
steps
1 to 
andthe
lift AC
the adaptor
battery, and
removethe
it.
•battery.
Izvedite
korake
dolift11the
i podignite
bateriju,
a potom
•Perform
steps
1 not
tood
to1and
battery,
and
then remove
it. je
•Please
take
care
short‑circuit
the battery.
izvadite.
•Perform
steps
1 not
to toand
lift the
and then remove it.
•Please
take
care
short‑circuit
the
 battery,
 battery.
• Nemojte
spojna bateriji.
•Please
takeizazvati
care notkratki
to short‑circuit
the
 battery.





čujete škljocaj.
►BVijek
ladelife
►
trajanja oštrice
►Bladelife
Blade
life varies
according
frequencyi duljini
and length
of use of
Vijek
trajanja
oštrice
ovisitoo the
učestalosti
korištenja
►
B
ladelife
Blade
life
varies
according to the frequency and length of use of
the trimmer.
šišača.
Blade
life varies
to
the frequency and
length
of use
of
the primjer,
trimmer.
For
example,
theaccording
blade
life oštrice
is approximately
3 years
using
Na
vijek
trajanja
iznosi otprilike
3when
godine
the
For trimmer.
example,
blade
is times
approximately
when
using if
trimmer
forthe
5 minutes
10
a month.
theAko
blades
ako
se šišač
koristi
10life
puta
mjesečno
po3Replace
5years
minuta.
For
example,
blade life10
is times
approximately
3Replace
years
when
using if
theučinkovitost
trimmer
forthe
5 šišanja
minutes
a month.
the blades
cutting
efficiency
reduces
substantially
despite
proper
se
znatno
smanji
unatoč
pravilnom
the
trimmer
for 5 minutes
10
times a month.
Replace
cutting
efficiency
reducesoštrice.
substantially
despite
properthe blades if
maintenance.
održavanju,
zamijenite
cutting
efficiency reduces substantially despite proper
maintenance.
►BVijek
atterylife
►
trajanja baterije
maintenance.
►Batterylife
Battery
life willbaterije
vary according
the frequency
andkorištenja.
length of use.
Vijek
trajanja
ovisi o to
učestalosti
i duljini
►
Batterylife
Battery
life
will
according
tomonth,
the frequency
and
length
of use.
If
the
battery
is vary
charged
thetrajati
service
will be
Ako
se
baterije
pune
2 twice
puta amjesečno,
ćelife
otprilike
3
Battery
life will
according
the frequency
and life
length
of use.
If the battery
is3vary
charged
twice atomonth,
the service
will be
approximately
years.
godine.
If
the
battery is3charged
a month,
service
life
will
be
approximately
years.
•It
is recommended
thattwice
the trimmer
bethe
recharged
at least
every 6
•
Preporučuje
se
punjenje
šišača
najmanje
svakih
6 mjeseci,
approximately
3when
years.
•It
is recommended
that
theregular
trimmer
be
recharged
least
every
months
evense
not in
use
because
theatcharge
will 6
čak
i kada
ne koristi
redovito,
jer
će se baterija
isprazniti
•It
is bi
recommended
that
theregular
trimmer
belife
recharged
atcharge
least every
months
even
when
notand
in
use
because
the
will 6
drain
from
thevijek
battery
its
service
may be
shortened.
te
njezin
trajanja
mogao
biti
kraći.
even
notand
in regular
use life
because
the
charge will
drain from
thewhen
battery
its service
may be
shortened.
8months
88drain from the battery and its service life may be shortened.
8
ER-GB40_EU.indb
ER-GB40_EU.indb
ER-GB40_EU.indb
8
8
8





















Forenvironmentalprotectionandrecyclingofmaterials

Forenvironmentalprotectionandrecyclingofmaterials
This trimmer contains a Nickel‑Metal Hydride battery.
Forenvironmentalprotectionandrecyclingofmaterials
This trimmer
Nickel‑Metal
Hydride battery.
Please
make contains
sure thatathe
battery is disposed
of at an officially
Zaštita
okoliša
materijala
This
trimmer
contains
athe
Nickel‑Metal
Hydride
battery.
Please
make
sure ithat
isyour
disposed
of at an officially
assigned
location,
ifrecikliranje
there
isbattery
one in
country.
Ovaj
šišač
sadržava
nikal-metal
hidridnu
bateriju.
Please
make
sure that
theisbattery
disposed
of at an Bateriju
officially
assigned
location,
if there
one inisyour
country.
obavezno
odložite
na mjesto
određeno za tu
assigned
location,
if there
is oneslužbeno
in your country.
namjenu, ako ono postoji u vašoj zemlji.
2012/04/23
2012/04/23
2012/04/23
16:49:18
16:49:18
16:49:18
Motor
Naponvoltage
motora
Vrijeme
Charging
punjenja time
Zračna buka
Pogledajte natpisnu pločicu na
See the name plate on the AC adaptor.
prilagodniku
za izmjenični napon
1,2
1.2VV
RE7-69
230 V
Približno 8 sati
RE7‑69
Kingdom
Approx. 8 hours
230 V
RE7-74 za 240 V
RE7‑74 for
240 V
Ujedinjeno
the United 230 V
Kraljevstvo
230 V
Približno 8 sati
Approx. 8 hours
Približno 10 sati
00 (dB (A) re 1 pW)
Approx. 10 hours
Airborne Acoustical
00 (dB (A) re 1 pW)
Ovaj
Noiseje proizvod namijenjen isključivo za uporabu u
kućanstvu.
This product is intended for household use only.
Izvor napajanja
Power
source
Information for Users on Collection and Disposal of Old
dotrajale opreme
iskorištenih baterija
Equipment
and usedi Batteries
Ovim
se oznakama na proizvodu, pakiranju i/ili
Thesesymbolsontheproducts,packaging,and/or
pratećim
dokumentima označava da se korišteni
accompanyingdocumentsmeanthatusedelectrical
električni
i elektronički uređaji te baterije ne smiju
andelectronicproductsandbatteriesshouldnotbe
odlagati
s otpadom iz domaćinstava.
mixedwithgeneralhouseholdwaste.
Forpropertreatment,recoveryandrecyclingofold
Radi
pravilne obrade, sanacije i recikliranja
productsandusedbatteries,pleasetakethemto
dotrajalih
proizvoda i baterija, odnesite ih u
applicablecollectionpoints,inaccordancewithyour
odgovarajuća
prikupljališta, u skladu s lokalnim
nationallegislationandtheDirectives2002/96/ECand
zakonodavstvom
i Direktivama 2002/96/EZ i
2006/66/EC.
2006/66/EZ.
Bydisposingoftheseproductsandbatteriescorrectly,
Pravilnim
odlaganjem navedenih proizvoda i
youwillhelptosavevaluableresourcesandprevent
baterija
pomoći ćete očuvanju vrijednih resursa
anypotentialnegativeeffectsonhumanhealthandtheenvironment
i spriječiti negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji
whichcouldotherwisearisefrominappropriatewastehandling.
bi mogli nastati zbog neprimjerenog rukovanja otpadom.
Formoreinformationaboutcollectionandrecyclingofoldproducts
Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih
andbatteries,pleasecontactyourlocalmunicipality,yourwaste
proizvoda i baterija potražite u lokalnom poglavarstvu, službi
disposalserviceorthepointofsalewhereyoupurchasedtheitems.
za odlaganje otpada ili na prodajnome mjestu na kojem ste
Penaltiesmaybeapplicableforincorrectdisposalofthiswaste,in
kupili proizvod. Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli
accordancewithnationallegislation.
bistebusiness
biti kažnjeni
sukladno
For
users
in the lokalnom
Europeanzakonodavstvu.
Union
hrvatski
English
Obavijesti za korisnike o prikupljanju i odlaganju
Tehnički podaci
Specifications
Ifyouwishtodiscardelectricalandelectronicequipment,please
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
contactyourdealerorsupplierforfurtherinformation.
Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, detaljne
obavijesti zatražite
od svojeg
prodavača
ili dobavljača.
[Information
on Disposal
in other
Countries
outside the
European
Union]
[Informacije o odlaganju u zemljama izvan
ThesesymbolsareonlyvalidintheEuropeanUnion.Ifyouwishto
Europske unije]
discardtheseitems,pleasecontactyourlocalauthoritiesordealer
Ovi su simboli važeći samo u Europskoj uniji. Ako želite
andaskforthecorrectmethodofdisposal.
odložiti ove uređaje, obratite se nadležnim lokalnim tijelima ili
dobavljačima i raspitajte se o pravilnoj metodi odlaganja.
99
ER-GB40_EU.indb
9
2012/04/23
16:49:18
Panasonic Corporation
http://panasonic.hr
F
HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement