Panasonic ERGY30, ERGY50 Operating instructions

Panasonic ERGY30, ERGY50 Operating instructions
Operating
Upute Instructions
za uporabu
(Household)
Punjivi
aparat za
brijanje tijelabody
(za kućanstvo)
Rechargeable
shaver
ModelNo.
br. ER‑GY50/ER‑GY30
ER-GY50/ER-GY30
Model
Hrvatski
English
Deutsch
22 Dansk
9 Português
49 Česky
95
57 Slovensky
102
Français
17 Norsk
65 Magyar
110
Italiano
25 Svenska
72 Română
118
Nederlands
33 Suomi
80 Türkçe
126
Español
41 Polski
88
Prije
korištenja
uređaja
u cijelosti
upute i sačuvajte
ih za
buduću
uporabu.
Before
operating
this unit,
please pročitajte
read theseove
instructions
completely
and
save them
for future use.
ER-GY50 EU.indb
1
2010/01/15
19:19:52
Važno
hrvatski
► Prije uporabe
Ovaj aparat za MOKRO/SUHO brijanje tijela može se koristiti
za mokro brijanje sa sapunicom ili za suho brijanje. Ovaj
vodootporni aparat za brijanje možete koristiti pod tušem te
ga čistiti u vodi. Sljedeći simbol označava aparat za mokro
brijanje tijela. Ovaj simbol znači da se dio koji držite u ruci
može koristiti u kadi ili pod tušem.
Naša su istraživanja pokazala da možete uživati u glađem
brijanju iz veće blizine zahvaljujući oštrim oštricama. Uz to,
naš skočni šišač s lakoćom skraćuje duže dlačice.
► Korištenje aparata za brijanje
Oprez - Mrežica za brijanje je izuzetno tanka i može se oštetiti
ako se ne koristi na ispravan način.
• Prije korištenja aparata za brijanje provjerite je li mrežica za
brijanje oštećena. Nemojte koristiti aparat za brijanje ako je
mrežica za brijanje oštećena jer biste se mogli porezati.
• Prije korištenja aparata za brijanje obavezno podmažite
mrežicu za brijanje ili oštrice. U suprotnom bi vam aparat
za brijanje mogao iščupati dlačice ili oštetiti kožu.
• Tijekom korištenja aparata za brijanje nemojte snažno
pritiskati kožu, uzastopno trljati isto područje, držati uređaj
na istom mjestu na koži ili njime udarati po koži. To može
uzrokovati oštećenja na koži, upalu ili snažnu bol.
• Nemojte koristiti za brijanje lica.
► Punjenje aparata za brijanje
• Potpuno osušite aparat za brijanje prije punjenja.
• Nemojte koristiti druge punjače osim onog priloženog, koji
je posebno dizajniran za ovaj model. Koristite isključivo
priloženi punjač.
• Punjač držite dalje od vode i rukujte njime pazeći da su
2
vam ruke suhe.
• Aparat za brijanje može se zagrijati za vrijeme korištenja i
punjenja. To ne predstavlja kvar.
• Prilikom odspajanja iz strujne utičnice držite prilagodnik. Ako
naglo povučete kabel za napajanje, mogli biste ga oštetiti.
Kabel za napajanje ne može se zamijeniti. Ako je kabel
oštećen, aparat treba smatrati neupotrebljivim te ga odložiti.
• Nemojte puniti aparat za brijanje na temperaturi ispod 5
°C ili iznad 35 °C, na mjestima na kojima će biti izložen
izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugom izvoru topline ili na
mjestima s velikom količinom vlage.
• Kada ga prvi put punite ili kada ga niste koristili više od 6
mjeseci, punite aparat za brijanje najmanje 16 sati.
► Čišćenje aparata za brijanje
• Ako aparat za brijanje čistite vodom, nemojte koristiti
slanu ili vruću vodu. Obrišite ga krpom koju ste prethodno
namočili u vodi sa sapunicom. Nemojte koristiti razrjeđivač,
benzin ili alkohol.
► Pohrana aparata za brijanje
• Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze pod nadzorom ili ih
u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za
njihovu sigurnost. Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti
da se igraju ovim uređajem.
• Spremite punjač na suho mjesto gdje se neće moći oštetiti.
• Ne rastavljajte uređaj. Ako je uređaj potrebno servisirati ili
popraviti, obratite se kvalificiranom servisnom osoblju.
TEHNIČKI PODACI
Izvor napajanja: Pogledajte natpisnu pločicu na proizvodu.
(pretvorba automatskog napona)
Napon motora: 1,2 V DC
Vrijeme punjenja: 8 sati
Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
In trimmer mode: 68 (dB (A) re 1 pW)
Partsidentification
Dijelovi
Partsidentification
Partsidentification




































Place
the shaver
charger
chargedait.biste ga napunili.
Postavite
aparaton
zathe
brijanje
na to
punjač
Place
the shaver
on
the
charger
to
charge it.
Place
thecharge
shaverthe
on
the charger
to charge it.
You
can
shaver
in 8 hours.
Možete
napuniti
aparat
You
can charge
the
shaverzainbrijanje
8 hours.za 8 sati.
You can charge the shaver in 8 hours.
Turnofftheshaver.
Isključite aparat za
Turnofftheshaver.
1
1
1
brijanje.
1 Turnofftheshaver.
Plugthepowercord
Plugthepowercord
2
Ukopčajte kabel za
2
intoahousehold
2
2 Plugthepowercord
intoahousehold



























A Protective
cap
Zaštitni poklopac
A Protective
cap
A
cap za brijanje
B Protective
Foil
frame
Okvir
mrežice
B Foil
frame
B1
FoilOuter
frame
foil
Mrežica
1 Outer
foilza brijanje
1 Pop‑up
Outer
2
trimmer
Skočnifoil
šišač
2 Pop‑up
trimmer
2 Pop‑up
3
trimmer
switch
Prekidač
za skočni
šišač
3 Pop‑up
trimmer
switch
3
Pop‑up
switch
C Inner
bladetrimmer
Unutarnja
C Inner bladeoštrica
C Main
Inner
blade
D
body
Kućište
D Main
body
D4
Main
body
Trimmer
beards (for
Šišač
za for
bradu
4 Trimmer
for
beards (for
4 ER‑GY50
Trimmer
beards (for
only)
(samo zafor
ER-GY50)
ER‑GY50
only)
ER‑GY50
only)
5 Foil
frame
release buttons
Gumbi
za
otpuštanje
5 Foil frame release buttons
5 Switch
Foil
frame
buttons
6
lockrelease
button
okvira
mrežice
za brijanje
6 Switch
lock button
6 Switch
lock
button
Gumb za
zaključavanje
Punjenje aparata za brijanje
Chargingtheshaver
Chargingtheshaver
Chargingtheshaver
English
English
English
hrvatski
CCPhCuh h
aranrjaer
gegnegje
e
Zračna
Airbornebuka:
Acoustical Noise:
Airborne Acoustical Noise:
Airborne
Acoustical
Noise:
67 (dB
(dB
(A) re
re11pW)
pW)
ER‑GY30
67
(A)
ER‑GY30 67 (dB (A) re 1 pW)
ER‑GY30
(dB (A) brijanja:
re 1 pW)
ER‑GY50 67
In
shaving
mode:
6767
(dB
(A)(A)
re re
1 pW)
U
načinu
(dB
1 pW)
ER‑GY50 In shaving mode: 67 (dB (A) re 1 pW)
ER‑GY50 In
67 (dB
trimmer
mode: 68
(A)(A)
re 1 pW)
U shaving
načinu šišanja:
(dB
1 pW)
In
trimmer
mode: 6868(dB
(A) rere
1 pW)
7 Prekidač
OFF/ON switch
za ISKLJ./UKLJ.
7 OFF/ON switch
7
OFF/ON
switch lamp
8 Lampica
Charge indicator
pokazatelja
punjenja
8 Charge indicator
lamp
8
Charge
9 Drška
Handle indicator lamp
9 Handle
Handle
E9
3
mm
comb
attachment
Nastavak
s češljem
od 3 mm
E3
mm comb
attachment
E
mm comb
attachment
F3
6
Nastavak
s češljem
od 6 mm
F 6 mm comb
attachment
F
mm comb
attachment
G6
9
Nastavak
s češljem
od 9 mm
G9
mm comb
attachment
G
mm comb
attachment
H9
Comb
attachment
forzabeards
Nastavak
s češljem
bradu
H Comb
attachment
for beards
H Comb
attachment
(for
ER‑GY50
only)for beards
(samo
za ER-GY50)
(for
ER‑GY50
only)
ER‑GY50
only)RE9‑51zafor
I (for
Charger
(RE9‑48,
Punjač
(RE9-48;
I Charger
(RE9‑48,RE9-51
RE9‑51 for
I Charger
(RE9‑48,
RE9‑51 for
United
Kingdom)
Ujedinjeno
Kraljevstvo)
United
Kingdom)
United
Kingdom)
 Kabel
Power
cord
napajanje
 Powerza
cord
Powerza
cord
J
Cleaning
brush
Četkica
čišćenje
J Cleaning
brush
J
brush
K Cleaning
Oil
Ulje
K Oil
K Oil
3
3
3
napajanje u strujnu
4
intoahousehold
4
outletandplacethe
4
outletandplacethe
utičnicu i stavite
outletandplacethe
chargeronaflat
chargeronaflat
punjač
na
ravnu
chargeronaflat
surface.
surface.
površinu.
surface.
Ensurethatthe
Ensurethatthe
Osigurajte da su
Ensurethatthe
marksofthehandle
marksofthehandle
oznake na dršci i kućištu poravnane.
marksofthehandle
andthemainbody
andthemainbody
andthemainbody
arealignedwith
Utaknite uređaj u punjač kako je prikazano na
arealignedwith
arealignedwith
eachother.
slici.
eachother.
eachother.
Insertitinthechargerasillustrated.
Insertitinthechargerasillustrated.
Insertitinthechargerasillustrated.
• Lampica
pokazatelja punjenja svijetli i ostaje uključena dok
3
3
3
3
4
4
4
4se aparat za brijanje ne ukloni s punjača.
••The
charge
indicator lamp
lights andaparat
stays on
the shaver is
Kada
je u potpunosti
napunjen,
imauntil
dovoljno
• The
charge
indicator lamp
lights and stays on
until
the shaver is
• The
charge indicator
lamp lights and stays on until the shaver is
removed
the charger.
energijefrom
za otprilike
4 brijanja u trajanju od 7 minuta po
removed
from
the charger.
fromwill
thesupply
charger.
• removed
A full charge
enough power for approx. 4 shaves of 7
• Asvakom
full charge
will supply enough power for approx. 4 shaves of 7
brijanju.
•A
full charge
minutes
each.will supply enough power for approx. 4 shaves of 7
minutes each.
minutes each.
3
3
3
ER-GY50 EU.indb
ER-GY50 EU.indb
ER-GY50 EU.indb
3
3
3
2010/01/15
2010/01/15
2010/01/15
19:19:52
19:19:52
19:19:52
BSr S
hijaha
vnej ve
e
hrvatski
English
English
 Fixingthechargertothewall
►
Postavljanje
punjača
 Fixingthechargertothewall
1.
Attach
two screws
to the na
wallzid
as
1.illustrated.
Pričvrstite
dva vijka
nawall
zid kako
1.
Attach
two screws
to the
as
je
prikazano
na slici.
•illustrated.
Screws
are sold
separately.
••
Screws
are
sold separately.
Vijci
prodaju
odvojeno.
. Hook
these
charger
onto
these
.
the charger
onto
screws.
2.Hook
Pričvrstite
punjač
na these
vijke.
screws.
3.
the power
into a
3.Plug
Utaknite
kabelcord
za napajanje
u
3. household
Plug
the utičnicu.
power
cord into a
outlet.
strujnu
household outlet.
Applytheshavertoyourskin
Stavite aparat za brijanje uz
5
5
andpressgentlywhilemoving
5 Applytheshavertoyourskin
kožu i nježno pritišćite dok ga
andpressgentlywhilemoving
itslowlyagainstthedirection
polagano pomičete u smjeru
itslowlyagainstthedirection
thehairgrows.
suprotnom od rasta dlačica.
thehairgrows.
Pazuh
Underarm
Underarm
Noge
Legs
Legs
Ruke
Arms
Podignite
Hold yourruku
armtako
up
Hold
up
da
se your
koža
rastegne
enough
to arm
stretch
enough
stretch
ithe
pomičite
uređaj
skin to
and
shave
the skin
shave
unaprijed
i forth.
unatrag.
back
andand
Pomičite
za
Move theaparat
shaver
Moveankle
the
brijanje
od shaver
gležnja
from
to
from ankle
to
prema
koljenu.
knee.
Pomičite
za
Move theaparat
shaver
brijanje
od shaver
vanjske
Moveoutside
the
from
to
prema
unutarnjoj
from outside
to
inside.
strani
inside.ruke.
Arms
Usingtheshaver
Korištenje aparata za brijanje
Usingtheshaver
Trim your hair using the pop‑up trimmer if it is longer than 5 mm.
Ošišajte
pomoću
skočnog
šišača
su duže
od5 5mm.
mm.
Trim yourdlačice
hair using
the pop‑up
trimmer
if itako
is longer
than
Wet/foamshaving
Mokro brijanje/brijanje s pjenom
Wet/foamshaving
Shaving with soap lather makes the skin slippery for a closer
ShavingDo
with
lather makes
skin
slippery
for brijanje
alotion
closeras
shave.
notsoap
use sapunice
shaving
cream,
skin
cream
or skin
Brijanje
pomoću
čini the
kožu
skliskom
za
iz it
shave.
Do
not
use shaving
cream,
skin za
cream
or skin
lotionilias it
will
clog
the
blades.
veće
blizine.
Nemojte
koristiti
pjenu
brijanje,
kreme
will clog the blades.
losione
za kožu jer će oni začepiti oštrice.
Wetyourskinandremovetheprotectivecap.
1
Navlažite kožu i uklonite zaštitni poklopac.
1 Wetyourskinandremovetheprotectivecap.
1
Wettheouterfoilandplaceasmallquantityof
2
Navlažite mrežicu za brijanje i stavite malu
2
liquidbodysoapontheouterfoil.
2 Wettheouterfoilandplaceasmallquantityof
količinu
tekućeg sapuna za tijelo na njih.
liquidbodysoapontheouterfoil.
Whilepressingtheswitchlock
3
Dok
pritišćete gumb za
button,slidetheOFF/ONswitch
3
3 Whilepressingtheswitchlock
button,slidetheOFF/ONswitch
zaključavanje,
pomaknite prekidač
upwards.
4
4
4
upwards.
za
ISKLJ./UKLJ. prema gore.
Pressgentlysothatthewholeoftheouterfoil
Nježno
pritisnite tako da cijela
Pressgentlysothatthewholeoftheouterfoil
isinclosecontactwiththeskin.
mrežica
za brijanje bude u kontaktu s kožom.
isinclosecontactwiththeskin.
Dryshaving
Suho brijanje
Dryshaving
You can also
shavebez
without
wetting your
skin
or the outer
foil.
Možete
se brijati
navlaživanja
kože
ili mrežice
za brijanje.
You can also shave without wetting your skin or the outer foil.
Usingthepop‑uptrimmer
Korištenje skočnog šišača
Usingthepop‑uptrimmer
1. Slide the pop‑up trimmer switch upwards.
1.
Pomaknite prekidač
za skočniupwards.
šišač prema
1.
. Slide the pop‑up
OFF/ONtrimmer
switch switch
upwards.
gore.
. Apply
Slide the
upwards.
3.
theOFF/ON
shaver toswitch
your skin
and press gently
2.
Pomaknite
prekidač
zaskin
ISKLJ./UKLJ.
3. while
Apply
the shaver
to your
and press gently
moving
it slowly.
prema
gore.
while moving it slowly.
3. Stavite aparat za brijanje uz kožu i nježno
pritišćite dok ga polagano pomičete.
4
4
4
ER-GY50 EU.indb
ER-GY50 EU.indb
knee.
back and forth.
Forthebestresults
Za najbolje rezultate
Forthebestresults
Pull
the skin
taut
the areakoja
is prone
to sagging
(on the
Napnite
kožu
nawhere
područjima
su sklona
gubitku
Pull
theofskin
where
the area is prone to sagging (on the
inside
the taut
knees
and elbows).
elastičnosti
(unutarnja
strana koljena i laktova).
inside of the knees and elbows).
4
4
2010/01/15
2010/01/15
19:19:53
19:19:53
4.
the OFF/ON
switch
4.Slide
Pomaknite
prekidač
4.
Slide
the OFF/ON
switch
upwards.
za
ISKLJ./UKLJ.
5. upwards.
Apply the shaver to
prema
5. Apply
thegore.
shaver
to and
hard‑to‑reach
areas
5.slide
Stavite
aparat
za and
hard‑to‑reach
areas
it gently.
brijanje
uz teško
slide
it gently.
English
English
hrvatski
Forbikini‑line
Bikini zona
Forbikini‑line
Use
the pop‑up trimmer for bikini‑line.
Koristite
skočnitrimmer
šišač za
zonu.
Use
the pop‑up
forbikini
bikini‑line.
dostupna područja i
lagano ga pomičite.
Usingthecombattachments
Korištenje nastavaka s češljem
Usingthecombattachments
1.
Select
the attachment
attach it ga
onto
1.
Odaberite
nastavak and
i pričvrstite
nathe
1. shaver.
Select
the attachment
and
attach it onto
the
aparat
za
brijanje.
. shaver.
Slide
the pop‑up
trimmer
switch
upwards.
2.
Pomaknite
prekidač
za
skočni
šišač
.
the
pop‑up
upwards.
3. Slide
Slide
thegore.
OFF/ONtrimmer
switch switch
upwards.
prema
3. Apply
Slide
the
OFF/ON
switch
upwards.
4.
the
shaver
to
your
skin
and
press gently
3.
Pomaknite
prekidač
zaskin
ISKLJ./UKLJ.
4. while
Apply
the shaver
to your
and
press gently
moving
it slowly
against
the direction
the
prema
gore.
whilegrows.
moving it slowly against the direction the
4.hair
Stavite
aparat
za
brijanje
uz
kožu
i
nježno
hair
grows.
•pritišćite
Trim
slowly
and
care to pomičete
avoid hairs being
dok
gawith
polagano
• caught
Trim slowly
and
with
care to avoid hairsubeing
in
the
comb
attachment.
smjeru
suprotnom
od
rasta
dlačica.
caughtthe
in the
comb
attachment.
••
Clean
shaver
when
it is no longer
shaving
Oprezno
i polagano
šišajte
da se dlačice
• Clean
the
shaver
when
it
is
no
longer
shaving
well
or
when
it is clogged.
ne
bi
zaglavile
u
nastavku
s
češljem.
well or when it is clogged.
Usingthetrimmerforbeards
Korištenje šišača za bradu ER‑GY50
Usingthetrimmerforbeards
ER‑GY50
Comb your beard or sideburns before trimming them.
your
orwith
sideburns
trimming
Prije
šišanja
počešljajte
bradubefore
ili zaliske.
•Comb
Do not
wetbeard
beard
shaving
foam
or
similar them.
products. A wet
notwill
wetform
beard
with
shaving
foam
orili
A wet
••Do
Nemojte
nanositi
pjenu
zawill
brijanje
sličneproducts.
proizvode
na
beard
bunches
and
make
itsimilar
difficult
to maintain
an
beard
willVlažna
form bunches
and will
makeuitgrudice
difficult to
maintain
an
even
length.
bradu.
će se brada
skupiti
i teško
će se
even
length.
održati ravnomjerna dužina.
 Trimmingyourmoustache

► Trimmingyourmoustache
Šišanje
1.
Attach
thebrkova
comb attachment for beards and slide
1.
the comb
attachment
for beards
and islide
the
trimmer
for
beards
1.Attach
Pričvrstite
nastavak
supwards.
češljem
za bradu
the
trimmer for
beards
upwards.
pomaknite
šišač
za bradu
prema gore.
• Očistite aparat za brijanje kada više ne
brije dobro ili kada je začepljen.
Usingthehandle
Usingthehandle
 Shavinghard‑to‑reachareas(calves,backs,etc.)
Korištenje držača
 Turn
Shavinghard‑to‑reachareas(calves,backs,etc.)
1.
off the shaver.
► Turn
Brijanje
teško
dostupnih područja
1.
off the
shaver.
• Handle
movement
will be stiff if switch is left
(listovi,
leđa
itd.)
• ON.
Handle
movement
will be stiff if switch is left
1. Isključite
aparat
za
ON. the handle by brijanje.
. Extend
sliding it until it clicks.
• Kretanje
držača
će otežano
ako
je
. Extend
the handle
bybit
sliding
it until
clicks.
• Adjustable
to either
37.5
mm
or 75itmm.
prekidačtopodešen
na ON.or 75 mm.
Adjustable
either
37.5
3. •Bend
the handle
when
it ismm
fully extended.
2.Bend
Produžite
držačwhen
takoitda
ga gurate
dok ne
3.
the handle
is of
fully
extended.
• Adjustable
by 15° in total
6 steps.
škljocaj.
•čujete
Adjustable
by 15° in total of 6 steps.
• Moguće podesiti na 37, 5 ili 75 mm.
3. Savijte potpuno izvučeni držač.
• Moguće podesiti u 6 koraka po 15°.
5
5
5
ER-GY50 EU.indb
ER-GY50 EU.indb
5
5
2010/01/15
2010/01/15
19:19:53
19:19:53
3.
Pomaknite
prekidač
za ISKLJ./
3.
the
OFF/ON
switch
3. Slide
Slide
theprema
OFF/ON
switch upwards.
upwards.
UKLJ.
gore.
4.
Move
the
shaver
upwards
4. Move the shaver upwards with
with the
the OFF/
OFF/
4.ON
Pomičite
aparatupwards
za brijanje
prema
switch
facing
ON switch facing upwards as
as illustrated.
illustrated.
gore tako da prekidač za ISKLJ./
UKLJ. bude usmjeren prema gore,
kao na slici.

►
Oblikovanje brkova
 Shapingyourmoustache
Shapingyourmoustache
1.
the
1.Slide
Pomaknite
šišačfor
bradu
1.
Slide
the trimmer
trimmer
forzabeards
beards
upwards
and
on
prema gore
i uključite
upwards
and turn
turn
on the
the
shaver.
shaver.
aparat za brijanje.
.
Trim around
your moustache.
.
around
moustache.
2.Trim
Šišajte
okoyour
brkova.
•• If
you
wish
to
have
If
you
wish
to
have a
a rounded
rounded
•
Ako
želite
izjednačenu
line,
hold
the
shaver
on
line,
hold
the
shaver
onzaits
its
liniju,
držite
aparat
side.
side.
brijanje postrance.
ČCC
ilšlć
eaeea
nnj
e
hrvatski
English
English
2.Grasp
Uhvatite krajeve
nastavka
s češljem za bradu
.
. Grasp the
the sides
sides of
of the
the comb
comb attachment
attachment for
for
i pomičite
ih do ititželjene
dužine šišanja.
beards
and
to
trimming
beards
and move
move
to the
the desired
desired
trimming length.
length.
•••
Adjustable
1.5
.0
Moguće by
podesiti
rasponu
od to
2,014.0
do mm
14
Adjustable
by
1.5 mm
mmu from
from
.0 mm
mm
to
14.0
mm
in
9
u 9 koraka po 1,5 mm.
in mm
9 steps.
steps.
Čišćenje aparata za brijanje
Cleaningtheshaver
Cleaningtheshaver
1.Press
Pritisnite
gumbe
1.
the foil
foil
frameza
release
1.
Press
the
frame
release
otpuštanje
okvira
mrežice
buttons
to
remove
buttons to remove the
the foil
foil
za brijanje da biste ga
frame.
frame.
uklonili.the inner blade by
.
Remove
. Remove the inner blade by
2.grasping
Ukloniteititunutarnju
oštricu
grasping
firmly at
at both
both
firmly
ends
pulling
straight
takoand
da ju
čvrsto
uhvatite
ends
and
pulling
straight
away
from
the
na oba
kraja
i ravno
away
from
the shaver.
shaver.
povučete iz aparata za
brijanje.
3.
3. Clean
Clean with
with running
running water.
water.
4.
off
drops
water
3.Wipe
Očistite
tekućom
vodom.
4.
Wipe
off any
any
drops of
of
water
a
dry
cloth.
4.with
Obrišite
preostale
kapljice
with a dry cloth.
vode suhom krpom.

► Cleaningwithbrush
Čišćenje pomoću četkice

Cleaningwithbrush
You
can
also
clean
the
with
cleaning
brush.
Aparat
brijanje
očistiti
pomoću
četkice
You
canza
also
clean možete
the shaver
shaver
with the
the
cleaning
brush.za čišćenje.

 Shapingyoursideburns
Shapingyoursideburns
1.
Slide
the trimmer
trimmer
for beards
beards upwards
upwards and
and turn
turn
► Slide
Oblikovanje
zalizaka
1.
the
for
the
1.on
Pomaknite
on
the shaver.
shaver.šišač za bradu prema gore i
.
your
uključite
aparat za brijanje.
. Cut
Cut
your sideburns.
sideburns.
2. Skratite zaliske.
6
6
6
ER-GY50 EU.indb
ER-GY50 EU.indb
6
6
2010/01/15
2010/01/15
19:19:53
19:19:53
označena strelicama.
Zamjena okvira mrežice za brijanje i unutarnje
Replacingtheouterfoilandtheinnerblade
Replacingtheouterfoilandtheinnerblade
oštrice
outer foil
once every year
outer foil
once every year
Replacingtheouterfoilandtheinnerblade
blade godišnjeonce every two years
mrežica za brijanjeinnerjednom
inner blade
once every two years
outer foil
once every year
oštrica
jednom svake dvije godine
unutarnja
Replacingtheouterfoil
inner
once
every
tworeplacing
years

Replacingtheouterfoil
Never
remove the outer
foilblade
at any time other
than
when
► Zamjena
mrežice
za time
brijanje
Never
removeokvira
the outer
foil at any
other than when replacing
it.

Replacingtheouterfoil
Okvir
mrežice
brijanje
uklonite
it.
1.
Press
the foilza
frame
release
buttons
Never
remove
the
outerrelease
foil at any
time other than when replacing
jedino
kada
ga
zamjenjujete.
1.
Press
the foil
buttons
to
remove
theframe
foil frame.
it.
toPritisnite
removethe
the
foil frame.
1.Squeeze
gumbe
za otpuštanje
.
front
and
the back side
1.
the
foil front
frame
release
buttons
. Press
Squeeze
the
back
mrežice
zaand
brijanje
daofside
ofokvira
the foil
frame
and
liftthe
up one
the
to
remove
the
foiland
frame.
of
the
foil
lift up
biste
ga frame
uklonili.
two
knobs
on the
outer
foil.one of the
.
Squeeze
the
front
and
the
back
side
two
knobs
on the
outer
foil.
3.
the outer
foil into
the
frame
and
2.Slip
Stisnite
prednju
i stražnju
stranu
the
foilouter
frame
liftthe
up
one
of the
3. of
Slip
the
foiland
intobrijanje
frame
guide
the
plastic
edges
onto
okvira
mrežice
za
itheand
two
knobs
onfoil
theframe
outeruntil
foil.
guide
the
plastic
edges
ontoitgumba
the
hooks
in the
clicks
podignite
jednog
odthe
dva
3. Slip
theinshaver.
outer
foilframe
into
frame
and
hooks
the foil
until
it clicks
into
the
na
mrežici
za
brijanje.
guide
the
plastic
edges
onto
the
into the shaver.
3.hooks
Umetnite
zauntil
brijanje
u
in themrežicu
foil frame
it clicks
okvir
into
thei postavite
shaver. plastične krajeve
English
English
English
hrvatski
Podmazivanje
Lubrication
Lubrication
Apply
the oil
theokvir
outermrežice
foil, the za
pop‑up
trimmer,
andšišač
the trimmer
Nanesite
uljetona
brijanje,
skočni
i šišač
Apply
the oil
to theand
outer foil,
the use.
pop‑up trimmer, and the trimmer
for
beards
before
each
Lubrication
za bradu
prije
i nakonafter
svake
uporabe.
for
beards
before
and
after
each
use.
 Outerfoilandpop‑uptrimmer
►
Okvir
za brijanje
skočnitrimmer,
šišač and the trimmer
Apply
the mrežice
oil to the outer
foil, theipop‑up

1.Outerfoilandpop‑uptrimmer
Apply abefore
drop
ofand
oil
to theeach use.
1.
Nanesite
jednu
kapljicu
for
beards
after
1. ulja
Apply
a mrežicu
drop of oil
outerna
foil.
zato the
 Outerfoilandpop‑uptrimmer
outer foil.
. brijanje.
Raise
the pop‑up trimmer
1.
Apply
a
drop
of oilof
tooil.
the
. and
Raise
the
pop‑up
trimmer
apply
a drop
2. Podignite
šišač
i
outer
foil.theaskočni
and
drop of and
oil.
3. nanesite
Turnapply
on
shaver,
kapljicu
ulja.
.
the
pop‑up
trimmer
3. Raise
Turn
on
the
shaver,
and
run it for aaparat
few seconds.
3. Uključite
zaoil.
and
drop
of
run itapply
for a afew
seconds.
brijanje
i
pustite
gaand
da
3. Turn on the shaver,
ER‑GY50
 Trimmerforbeards
radi
run itnekoliko
for a few sekundi.
seconds.
ER‑GY50

1.Trimmerforbeards
Remove the inner blade
1. Remove
the
inner
blade
and
slide
the
pop‑up
ER‑GY50
 Trimmerforbeards
►
Šišač
za the
bradu
and slide
trimmer
switchpop‑up
upwards.
1.
Uklonite
unutarnju
1.
the
bladeof
trimmer
switch
upwards.
. Remove
Apply
one
orinner
two
drops
i points
pomaknite
and
the
pop‑up
. oštricu
Apply
one
or two
drops of
oil toslide
the
indicated
trimmer
upwards.
prekidač
za skočni
oil
theswitch
points
indicated
by to
arrows.
. šišač
Apply
one or two
drops of
prema
gore.
by arrows.
oil to the points
2. Nanesite
jednuindicated
ili dvije
by arrows.
kapljice
ulja na mjesta
na kukice okvira mrežice za
brijanje dok ne sjedne na svoje
mjesto.
► Zamjena unutarnje oštrice

1.Replacingtheinnerblade
Pritisnite gumbe za otpuštanje okvira mrežice za brijanje

Replacingtheinnerblade
1.
Press
the foil frame release buttons to remove the foil frame.
da biste
ga
uklonili.
1.
Press
thethe
foilinner
frameblade
release
buttons to
remove
frame.
. Remove
by grasping
it firmly
at the
bothfoil
ends
and
2.Replacingtheinnerblade
Uklonitethe
unutarnju
oštricugrasping
tako daitju
čvrsto uhvatite na

.
Remove
inner
blade
pulling straight away
frombythe
shaver. firmly at both ends and
1.
Press
the
foil
frame
release
buttons
to
remove
the
foil
frame.
oba
kraja
i
ravno
povučete
iz
aparata
za
brijanje.
pulling
straight
away
from
the shaver.
3. To
insert
the new
inner
blade,
hold the blade at both ends and
.
the
inner
blade
byunutarnju
grasping
itoštricu,
firmly
both
3.Remove
Dainsert
biste
umetnuli
novu
je
na and
oba
3.
To
the
newuntil
inner
hold
the
blade at
atdržite
both ends
ends
and
press
downward
it blade,
snaps
into the
shaver.
pulling
away
from
the
shaver.
kraja downward
istraight
pritisnite
je prema
dolje
ne sjedne na svoje
press
until
it snaps
intodok
the shaver.
3. To
insert the new inner blade, hold the blade at both ends and
mjesto.
press downward until it snaps into the shaver.
7
7
7
ER-GY50 EU.indb
ER-GY50 EU.indb
7
7
2010/01/15
2010/01/15
19:19:53
19:19:53
hrvatski
English
English
Uklanjanje ugrađene punjive baterije
Removingthebuilt‑inrechargeablebattery
Removingthebuilt‑inrechargeablebattery
Prije
odlaganja
aparata
za brijanje
uklonite
ugrađenu
Remove
the built‑in
rechargeable
battery
before
disposing of the
punjivuDo
bateriju.
Nemojte
zamjenjivati
bateriju.
shaver.
dismantle
or rastavljati
replace
theilibattery.
you
Remove
thenot
built‑in
rechargeable
battery
beforeOtherwise
disposing
of the
U suprotnom
nećete
moći
ponovno
koristiti
za you
can’t
use
again.
could
fireaparat
or an electric
shaver.
Dothe
notshaver
dismantle
orThis
replace
thecause
battery.
Otherwise
brijanje.
To
izazvati
požar
ili strujni
udar.
shock.
Replace
them
at an authorized
service
center.
can’t use
themože
shaver
again.
This
could
cause
fire
orZamijenite
an electric
ih
u ovlaštenom
servisnom
centru. Uklonite
bateriju kako je
Remove
the battery
as
shock.
Replace
them
atillustrated.
an authorized
service center.
prikazano
slici.
the
battery
completely before removing it.
• Discharge
Remove
thena
battery
as illustrated.
•
Potpuno
ispraznite
prije
nego
što ju izvadite.
takethe
care
not tobateriju
short‑circuit
the battery.
• Please
Discharge
battery
completely
before
removing
it.
•
Nemojte
kratki
spoj na bateriji.
takeizazvati
care not
to short‑circuit
the battery.
• Please
Importantnoticeregardingenvironmentalprotection
The
built‑in rechargeable Nickel‑Metal Hydride battery contains
Importantnoticeregardingenvironmentalprotection
Važna napomena glede zaštite okoliša
substances
that may be environmentally
harmful.
Please
remove
The built‑in rechargeable
Nickel‑Metal Hydride
battery
contains
Ugrađena punjiva nikal-metal hidridna baterija sadrži
the
battery before
discarding
your shaver.harmful. Please remove
substances
that may
be environmentally
sastojke
mogu
biti štetni
zashaver.
okoliš. Molimo izvadite
the
batterykoji
before
discarding
your
bateriju prije odlaganja aparata za brijanje.
Forenvironmentalprotectionandrecyclingmaterials
This
shaver contains Nickel‑Metal Hydride battery.
Forenvironmentalprotectionandrecyclingmaterials
Please
make
sure ithat
the batterymaterijala
is disposed
of at an officially
This
shaver
contains
Nickel‑Metal
Hydride
battery.
Zaštita
okoliša
recikliranje
designated
location
if there
is one
in
area.
Please
make
sure
that
thesadrži
battery
is your
disposed
of at an bateriju.
officially
Ovaj aparat
za brijanje
nikal-metal
hidridnu
designated
location ifodložite
there is na
onemjesto
in yourslužbeno
area.
Bateriju obavezno
određeno
za tu namjenu, ako ono postoji u vašoj zemlji.
8
8
8
ER-GY50 EU.indb
8
Obavijesti za korisnike o prikupljanju i odlaganju dotrajale
Information for Users on Collection and Disposal of Old
opreme i iskorištenih
baterija
Equipment
and
used Batteries
Information
for Users
on Collection and Disposal of Old
Ovim
se
oznakama
naproducts,
proizvodu,
pakiranjuand/or
i/ili
symbols
on the
packaging,
Equipment These
and used
Batteries
pratećim
dokumentima
označava
daused
se korišteni
accompanying
documents
mean packaging,
that
electrical
These
symbols
on the products,
and/or
električni
i elektronički
uređaji
tethat
baterije
ne
smiju
and
electronic
products
andmean
batteries
should
not
be
accompanying
documents
used
electrical
odlagati
s otpadom
iz domaćinstava.
Radi pravilne
mixed
with
general
household
waste. should
and
electronic
products
and batteries
not be
obrade,
sanacije
dotrajalih
proizvoda
For
proper
treatment,
recoverywaste.
and recycling
of old i
mixed
with
generali recikliranja
household
baterija,
odnesite
urecovery
odgovarajuća
prikupljališta,
products
and
used ih
batteries,
please
take
themoftoold
For
proper
treatment,
and recycling
u skladu and
s collection
lokalnim
zakonodavstvom
i Direktivama
applicable
points, inplease
accordance
with to
your
products
used batteries,
take
them
2002/96/EZ
i 2006/66/EZ.
national
legislation
and
the Directives
2002/96/EC
and
applicable
collection
points,
in accordance
with your
Pravilnimlegislation
odlaganjem
proizvoda
i baterija
2006/66/EC.
national
and navedenih
the Directives
2002/96/EC
and
pomoći
ćete of
očuvanju
vrijednih
resursa
i spriječiti
By
disposing
these products
and
batteries
correctly,
2006/66/EC.
negativne
učinke
na
ljudsko
zdravlje
i
okoliš
koji
you
will help to
and prevent
By disposing
of save
thesevaluable
productsresources
and batteries
correctly,
bi mogli
nastati
zbogvaluable
neprimjerenog
rukovanja
any
potential
negative
effects on
human
health
and the
you
will help
to
save
resources
and
prevent
otpadom.
Detaljne
informacije
prikupljanju
environment
which
could
otherwise
arisehealth
from iand the
any
potential
negative
effects
onohuman
recikliranju dotrajalih
proizvoda
i baterija
potražite u
inappropriate
wastecould
handling.
environment
which
otherwise
arise from
lokalnom
poglavarstvu,
službi
za odlaganje
otpada
For
more information
about
collection
and recycling
ofili
inappropriate
waste handling.
na prodajnome
na please
kojem
ste
kupili
proizvod.
old
products
andmjestu
batteries,
contact
your
localof
For
more information
about
collection
and
recycling
Za nepropisno
ovog
otpada
municipality,
waste disposal
service
oryour
the biste
point biti
of
old
products your
andodlaganje
batteries,
please
contactmogli
local
kažnjeni
sukladno
lokalnom
sale
where
you
purchased
thezakonodavstvu.
items.
municipality,
your
waste
disposal
service or the point of
Penalties
applicableu
for
incorrect disposal
Za poslovne
korisnike
Europskoj
uniji of
sale
wheremay
yoube
purchased
the
items.
this
in accordance
withfor
legislation.
Akowaste,
želitemay
odložiti
električnu
i national
elektroničku
opremu,
Penalties
be applicable
incorrect
disposal
of
detaljne
obavijesti
zatražite
odnational
svojeglegislation.
prodavača
in accordance
Cd this
For waste,
business
users
inwith
the
European
Union ili
Cd dobavljača.
If
youbusiness
wish to discard
electrical
and electronic
For
users
in the European
Union
equipment,
please
contact
your
dealer
or supplier
If you wish to
discard
electrical
electronic
[Informacije
o odlaganju
uand
zemljama
izvanfor
further information.
equipment, please
Europske
unije] contact your dealer or supplier for
further
Ovi su information.
simboli on
važeći
samo uin
Europskoj
uniji. Ako outside
želite
[Information
Disposal
other Countries
the
odložiti ove Union]
uređaje,
obratite in
se other
nadležnim
lokalnimoutside
tijelima the
ili
European
[Information
on Disposal
Countries
dobavljačima
i raspitajte
se oinpravilnoj
metodi
odlaganja.
These
symbols
are only valid
the European
Union.
If you wish to
European
Union]
Napomene
simbolima
nacontact
bateriji
(donja
dva
primjera
simbola):
discard
theseo items,
please
your
local
authorities
or
dealer
These
symbols
are only
valid
in the European
Union.
If you
wish
to
Ovajask
sethese
simbol
može
koristiti
uofkombinaciji
kemijskimorsimbolom.
and
for theitems,
correct
method
disposal.
discard
please
contact
your localsauthorities
dealer
U tom jefor
slučaju
usklađen
sa zahtjevom
navedenim u Direktivi za
and
thebattery
correct
method
disposal.two
Noteask
for the
symbolof(bottom
symbol examples):
korištene kemikalije.
This
be used
in combination
with symbol
a chemical
symbol. In
Notesymbol
for themight
battery
symbol
(bottom two
examples):
this
it complies
theinrequirement
Directive
for theIn
Thiscase
symbol
might bewith
used
combinationset
withbyathe
chemical
symbol.
chemical
this case involved.
it complies with the requirement set by the Directive for the
chemical involved.
2010/01/15
19:19:53
BILJEŠKE
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
http://panasonic.hr
F
HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement