Panasonic ESRW30 Operating instructions

Panasonic ESRW30 Operating instructions
Operating Instructions
Rechargeable Shaver
Model No. ES‑RW30
English
2 Dansk
32 Česky
62
Deutsch
7 Português
37 Slovensky
67
Français
12 Norsk
42 Magyar
72
Italiano
17 Svenska
47 Română
78
Nederlands
22 Suomi
52 Türkçe
83
Español
27 Polski
57
Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
Fontos
► Használat előtt
Ez a nedves/száraz borotva egyaránt használható nedves
(borotvahabbal) és száraz borotválkozáshoz. A vízálló borotva
tusolóban is használható és vízzel tisztítható. A nedves
borotválkozásra alkalmas borotva jele lejjebb látható. Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy a kézben tartott rész fürdőkádban vagy tusolóban is
használható.
Magyar
Hetente legalább három alkalommal válassza a nedves borotvahabos
borotválkozást: érezni fogja a különbséget! A Panasonic nedves/száraz
borotvához való hozzászokás kis időt igényel: bőre és arcszőrzete kb.
egy hónap alatt idomul hozzá bármilyen új borotválási módszerhez.
► A borotva használata
Figyelem - A külső szita nagyon vékony, és rendellenes használat
esetén könnyen megsérülhet. A borotva használatba vétele előtt
ellenőrizze, hogy a szita nem sérült-e meg! Ne használja a borotvát, ha
a szita stb. sérült, ellenkező esetben megvágja a bőrét!
► A borotva feltöltése
A kifejezetten ehhez a modellhez tartozó töltőadaptertől eltérő adaptert
ne használjon (RE7‑52). Csatlakoztassa az adaptert egy nedvességtől
mentes hálózati aljzathoz! A műveletet száraz kézzel végezze! A
készülék felforrósodhat a használat és a töltés során. Ez azonban nem
a meghibásodás jele. A készülék feltöltését ne végezze közvetlen
napfénynek kitett helyen, illetve egyéb hőforrás közelében!
A töltés megengedett hőmérséklet‑tartománya: 0‑35 °C.
A hálózati kábel nem cserélhető. Ha a hálózati kábel megsérült, az
adaptert le kell selejtezni.
► A borotva tisztítása
Vigyázat – A borotvát a tisztítás előtt az áramütés elkerülésének
72
érdekében húzza ki a töltőadapterből.
Ha vízzel tisztítja a borotvát, ne használjon sós, vagy forró vizet! Ne
áztassa túl sokáig a borotvát vízben! Szappanos vízbe mártott ruhával
törölje le! Ne használjon hígítót, benzint és alkoholt!
► A borotva tárolása
Tároláskor a borotvát vegye le a töltőadapterről. A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai, érzékelési és szellemi képességekkel
rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve az efféle
készülékek használatában járatlan személyek – kivéve, ha a készülék
fenti személyek általi használatát egy biztonságukért felelős személy
felügyeli vagy irányítja. A gyermekek is felügyeletet igényelnek, mert
biztosítani kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel. Tartsa a jelen
útmutatást biztos helyen!
MŰSZAKI ADATOK
Áramellátás: Tekintse meg a termék névtábláját.
Motorfeszültség: 1,2 V DC
Töltési idő: 8 óra
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Levegőben terjedő akusztikai zaj:
borotva üzemmódban: 59 (dB (A) 1 pW teljesítménynél)
nyíró üzemmódban: 63 (dB (A) 1 pW teljesítménynél)
Tö
















AVédősapka
5Kapcsolót rögzítő gomb
BKülső szita rész
6KI/BE kapcsoló
1A rendszer külső szitája
7A készülék csatlakozóaljzata
2A rendszer külső szitájának
8Nyírófej
kioldógombjai
9A nyírófej fogórésze
3Szita-keret
ETöltőadapter (RE7‑52)
CBelső vágókések
:Töltőadapter-csatlakozó
DFőkészülék
;Töltésjelző lámpa
4A szita vázának kioldógombjai Tisztítókefe
Feltöltés
Ha a borotva sebessége csökken, a borotva feltöltéséhez hajtsa végre a
következő lépéseket.
A borotva 8 óra alatt tölthető fel teljesen.
• Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 7, egyenként 3 perces
borotválkozásra elegendő töltést biztosít.
ki a
1 Kapcsolja
borotvát és
helyezze a
töltőadapterbe az
ábrán látható
módon.
az
2 Csatlakoztassa
adaptert a hálózati
aljzatba!
• A töltésjelző lámpa mindaddig világít, amíg a borotvát el nem távolítja a
töltőadapterről.
73
Magyar

l té
s
Az alkatrészek azonosítása
meg a KI/BE
borotvát tartsa az ábrán
1 Nyomja
2 Alátható
kapcsolót!
módon, és
borotválkozzon meg!
• Először enyhén nyomja a borotvát arcbőrére! Szabad kezével feszítse
meg a bőrt, és mozgassa a borotvát előre és hátra, szakálla irányába!
Amikor bőre hozzászokik a borotvához, enyhén növelheti a nyomást.
A túl nagy nyomás nem eredményez hatékonyabb borotválást.
Magyar
► A nyírófej használata
Csúsztassa fel a nyírófej fogórészét!
Merőleges irányban helyezze a bőrére,
és mozgassa fel-le az oldalszakáll
nyírásához!
74
ás
Ti
sz
tít
Bor
otvá
lkoz
ás
A borotva használata
Tisztítás
1. Vegye le a borotvát a
töltőadapterről.
2. Kenje be tusfürdővel és vízzel a
külső szitát!
3. Kapcsolja be a borotvát.
4. 10–20 másodperc elteltével
kapcsolja ki a borotvát!
5. Vegye ki a külső szita részt, és
kapcsolja be a borotvát.
6. Tisztítsa meg folyó vízzel a
borotvát és a külső szitát.
7. Száraz ruhával törölje le a
vízcseppeket!
8. Teljesen szárítsa meg a külső
szitarészt és a borotvát.
9. Csatlakoztassa a külső szitarészt
a borotvához.
a rendszer külső szitája
évente egyszer
belső penge
kétévente egyszer
Tisztítás a kefével
(A)
► A külső szita cseréje
1. Nyomja meg a gombokat és
húzza a szitát fel, az ábrán
látható módon!
2. A rendszer külső szitájának
behelyezéséhez nyomja lefelé
kattanásig a szitát!
► A belső vágókések cseréje
1. Nyomja meg a szitakeret-kioldó
gombokat és húzza a szitát fel, az
ábrán látható módon!
2. Egyenként vegye ki a belső
vágókéseket, az ábrán látható
módon!
• Ne érintse meg a belső
vágókések élét (a fémrészeket),
nehogy megvágja magát!
3. Egyenként helyezze be a belső
vágókéseket kattanásig, az ábrán
látható módon!
(B)
1. A rövid kefe (A) irányú mozgatása
révén tisztítsa meg a belső
vágókéseket!
A hosszú kefe segítségével
tisztítsa meg a külső szitát, a
borotva testét és a nyírófejet!
• Ne mozgassa a rövid kefét a (B)
irányba, ellenkező esetben kárt
tehet a belső vágókésekben és
eltompíthatja élüket!
• Ne használja a rövid kefét a
külső szita tisztítására!
A beépített tölthető akkumulátor eltávolítása
A borotva ártalmatlanítása előtt távolítsa el a beépített tölthető
akkumulátort! Az akkumulátort feltétlenül valamelyik hivatalosan kijelölt
helyen ártalmatlanítsa, ha van ilyen! Ha tovább kívánja használni a
borotvát, ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátort! Ellenkező
esetben tűz keletkezhet vagy áramütés következhet be. Valamelyik
márkaszervizben cseréltesse ki!
• Az akkumulátor eltávolítása előtt a borotvát vegye le a töltőadapterről.
• Hajtsa végre az 1–8. lépéseket, majd emelje fel és vegye le az
akkumulátort!
75
Magyar
A külső szita és a belső vágókés cseréje









Környezetvédelem és újrahasznosítás
A borotvában nikkel-metálhidrid akkumulátorok találhatók.
Az akkumulátort feltétlenül valamelyik hivatalosan kijelölt helyen
ártalmatlanítsa, ha van ilyen az országban!
Magyar
76
Műszaki adatok:
Minőségtanúsítás
Motorfeszültség: 1,2 V DC egyenfeszültség
Töltési idő: 8 óra
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Tápellátás: beépített akkumulátor
Tápfeszültség: 1,3 V egyenfeszültség
Méretek (szélességxmagasságxmélység):
5,7 cm  15,6 cm  4,2 cm
Tömeg: 160 g
Hálózati tápegység és akkumulátor töltő adatai:
Típus: RE7-52
Hálózati feszültség: 220-240V AC, 50-60Hz
Áramfelvétel: 10 mA
Kimenő feszültég: 1,3V egyenfeszültség
Terhelhetőség: 0,11 A
Érintésvédelmi osztály: II.
Méretek (szélességxmagasságxmélység):
9,7 cm  3,6 cm  3,6 cm
Tömeg: 200 g
Megjegyzés: A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
A tömeg és méret adatok megközelítő értékek.
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a
kereskedővel, és kérdezze meg őket a
hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátorszimbólummal kapcsolatban (a két alsó
szimbólumpélda):
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt
alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU
irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.
Magyar
Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott
készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik,
hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus
termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az
általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és
újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország
törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK
irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt
gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza
az emberi egészség és a környezet károsodását, amit
egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése
okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával
kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél,
a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy
abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől
meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért
forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.
[Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión
kívüli egyéb országokban]
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban
érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől,
77
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
http://panasonic.net
F EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, TK(欧州)
Printed in China
0000000000 X0000-0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement