Panasonic NRBN30PGB Upute za uporabu

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Panasonic NRBN30PGB Upute za uporabu | Manualzz
Hladnjak - Zamrzivač
(za kućnu uporabu)
Model br.
NR-BN30PGW
NR-BN30PGB
NR-BN30QGW
NR-BN30QGB
NR-BN30PGW
NR-BN30PGB
NR-BN30PS1
NR-BN30QGW
NR-BN30QGB
NR-BN30QW1
NR-BN30QS1
NR-BN30PS1
NR-BN30QW1
NR-BN30QS1
Hvala Vam što ste kupili ovaj Panasonicov proizvod.
Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ovog proizvoda. Molimo, sačuvajte ovaj priručnik za
dalju uporabu.
Uključene su upute za instalaciju.
Hrvatski
Upute za uporabu
Contents
Sadržaj
Sigurnosne upute ..........................................................2
Briga za okoliš ............................................................... 5
Instalacija ........................................................................6
Dijelovi ............................................................................. 8
Upravljačka ploča ........................................................... 9
Postavljanje temperature ..............................................10
Uporaba praktičnih funkcija ......................................... 10
Pravljenje leda ...............................................................13
Upute za održavanje i čišćenje ...................................13
Često postavljana pitanja .............................................16
Specifikacije... ................................................................18
Sigurnosne upute
Što znače simboli:
Nemojte
Ukazuje da uređaj mora biti uzemljen kako bi
se spriječio strujni udar
Potrudite se ovo učiniti
Nemojte rastavljati
UPOZORENJE
Ukazuje na opasnost od smrti ili opasne ozljede.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i
osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim
mogućnostima ili bez iskustva i znanja, ukoliko ih se
nadzire ili upućuje u vezi uporabe uređaja na siguran
način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne
smiju igrati ovim uređajem. Čišćenje i korisničko
održavanje neće provoditi djeca bez nadzora.
U ovaj uređaj nemojte spremati eksplozivne tvari, kao
što su limenke aerosola sa zapaljivim propelantom.
• Zapaljive tvari, kao što su benzen, razrjeđivači, alkohol,
eter i ukapljeni plin, mogu uzrokovati eksplozije.
Ne koristite produživač s više utičnica i ne uključujte više uređaja u isti produživač.
• Isto može uzrokovati pregrijavanje, požar ili kratki spoj.
Nemojte kidati, vezati ili savijati kabel ili na njega postavljati teške predmete.
• Isto povećava opasnost od požara ili strujnog udara. Ako su kabel ili utikač oštećeni, mora ih zamijeniti proizvođač,
serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
Ne isključujte hladnjak povlačenjem za kabel.
• Isto može oštetiti kabel. Uvijek uhvatite utikač i čvrsto povucite iz utičnice.
Ne postavljajte posude s vodom na hladnjak.
• Voda može oštetiti izolaciju ili električne dijelove i uzrokovati kratki spoj, požar ili strujni udar.
Ne prskajte zapaljive plinove u blizini hladnjaka.
• Isto može uzrokovati eksploziju ili požar.
Ne prskajte vodu u unutrašnjosti ili po vanjskim dijelovima hladnjaka.
• Isto može uzrokovati požar ili strujni udar.
Ne dodirujte kabel mokrim rukama.
• Isto može uzrokovati strujni udar.
2
Sigurnosne upute (nastavak)
(nastavak)
Hrvatski
Ne instalirajte hladnjak na vlažnom mjestu ili na mjestu na kojem može doći u dodir s vodom. .
• Oštećena izolacija električnih dijelova može uzrokovati kratki spoj, strujni udar ili požar.
Ne pohranjujte lijekove ili druge proizvode osjetljive na temperaturu u hladnjak.
• Proizvode koji zahtijevaju strogi nadzor temperature nemojte pohranjivati u hladnjaku.
Nemojte dopustiti djeci penjanje, ljuljanje ili vješanje na vrata hladnjaka.
• Isto može uzrokovati opasne ozljede, a može i oštetiti hladnjak.
Ne uključujte hladnjak u prisutnosti eksplozivnih para ili zapaljivog plina.
• Isto može uzrokovati eksploziju ili požar.
U hladnjak ne odlažite benzin ili druge zapaljive tekućine i tekućine koje isparavaju i nemojte ih koristiti u blizini uređaja.
• Isto može uzrokovati eksploziju ili požar.
Ne udarajte staklena vrata.
• Isto može uzrokovati oštećenje staklenih vrata ili ozljedu. Ako se staklena vrata slome ili napuknu, molimo kontaktirajte
Panasonic.
Nemojte dopuštati djeci mijenjanje kontrola ili igranje hladnjakom/zamrzivačem..
Ne uključujte prije nego što prođe četiri sata nakon pomicanja hladnjaka/zamrzivača.
.
• Rashladnoj je tekućini potrebno vrijeme da se slegne. Ako je uređaj isključen u bilo kojem trenutku, pričekajte
30 minuta prije nego što ga ponovno uključite kako biste omogućili slijeganje rashladne tekućine.
UPOZORENJE: Ne koristite mehanička sredstva ili bilo koji drugi način za ubrzavanje
procesa odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
• Isto može uzrokovati oštećenja unutrašnjosti hladnjaka ili
uzrokovati eksploziju.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje unutar odjeljaka za
pohranjivanje hrane u uređaju, osim ako su to uređaji
koje je preporučio proizvođač.
• Isto može uzrokovati eksploziju ili požar.
UPOZORENJE: Ne oštećujte rashladni krug.
• Isto može uzrokovati eksploziju ili požar.
UPOZORENJE: Ne otvarajte poklopac LED osvjetljenja unutrašnjosti hladnjaka.
• Isto može uzrokovati strujni udar. Ako LED osvjetljenje ne radi
pravilno, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili
kvalificirana osoba, kako bi se izbjegla opasnost.
Ne pokušavajte sami rastaviti, popraviti ili izmijeniti hladnjak.
• Možete ozlijediti sebe – ili ostale – možete zadobiti opekline ili može doći do strujnog udara ili oštećenja hladnjaka.
Ako Vaš uređaj treba izmjene ili popravak, molimo, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Osigurajte da je hladnjak uključen u uzemljenu utičnicu. NE UKLJUČUJTE hladnjak u utičnicu koja nije uzemljena.
• Kratki spoj može uzrokovati strujni udar.
Provjerite jesu li kabel i utikač splošteni ili oštećeni.
• Oštećeni kabel ili utikač mogu uzrokovati kratki spoj, požar ili strujni udar.
• Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili slično
kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
• Ne pokušavajte ih zamijeniti sami.
3
Contents
Sigurnosne upute (nastavak)
Uklonite bilo kakvu prljavštinu ili nečistoće s utikača i kabela prije uključivanja u utičnicu.
• Nakupljanje prašine na kabelu može dovesti do oštećenja izolacije, osobito u vlažnim uvjetima. Ovo može uzrokovati
kratki spoj, požar ili strujni udar. Isključite kabel i obrišite ga suhom krpom. Nikad ne koristite mokru ili vlažnu krpu.
Uključite uređaj u utičnicu i provjerite je li sigurno uključen.
• Ako utikač nije čvrsto uključen, može doći do požara ili strujnog udara.
Hladnjak postavite u dobro provjetravan prostor.
• Što je u uređaju više rashladne tekućine, to veća mora biti prostorija u kojoj se postavlja. Ako dođe do istjecanja
rashladne tekućine, a uređaj je u maloj prostoriji, vjerojatnije je nakupljanje zapaljivih plinova. Isto može uzrokovati
požar ili eksploziju. Kao vodič, za svakih 8 g rashladne tekućine potreban Vam je najmanje 1 kubni metar prostora u
prostoriji. Pločica s podatcima unutar uređaja govori Vam koliko rashladne tekućine sadrži Vaš hladnjak.
Rashladna tekućina (R600a) koja se koristi u hladnjaku i plinovi u izolacijskom materijalu (ciklopentani) su
zapaljivi. Za njih je potrebna primjena posebnih postupaka odlaganja.
• Prije nego što bacite uređaj, provjerite je li koja od cjevčica na stražnjoj strani oštećena. Istjecanje rashladne
tekućine ili plina može uzrokovati požar ili eksploziju.
Isključite hladnjak prije čišćenja i održavanja.
• Ukoliko to ne učinite, može doći do strujnog udara.
Ako osjetite paljevinu ili vidite da iz hladnjaka izlazi dim, odmah isključite iz struje i posavjetujte se s ovlaštenim
servisnim centrom.
• Ukoliko to ne učinite, može doći do požara ili strujnog udara.
-UPOZORENJE: Spriječite zatvaranje otvora za ventilaciju unutar uređaja
ili u ugrađenim strukturama.
• Ukoliko to ne učinite, može doći do požara ili eksplozije,
jer se rashladna tekućina ne može raspršiti, ukoliko dođe
do istjecanja iste.
PAŽNJA
Ukazuje na opasnost od ozljeda ili oštećenja imovine.
Ne stavljajte staklene boce ili spremnike u zamrzivač.
• Kad se sadržaj smrzne, staklo se može slomiti i uzrokovati ozljedu.
Ne dodirujte mokrim rukama unutarnje stjenke zamrzivača ili predmete pohranjene u njemu.
• Vaša koža može se zalijepiti na unutarnji zid ili na predmete pohranjene u zamrzivaču.
Ako dođe do nestanka struje, izbjegavajte često otvaranje hladnjaka ili stavljanje
tople hrane u njega.
• Isto može uzrokovati porast temperature u hladnjaku i negativno utjecati na zdravstvenu
ispravnost hrane.
Isto tako, pazite na prostor između vrata hladnjaka i zamrzivača, osobito ako su
oboja otvorena u isto vrijeme.
• Isto može uzrokovati ozljede
Pri otvaranju hladnjaka, pazite da ne uštipnete prste na područjima „štipanja prstiju”.
Osobito, kad otvarate vrata hladnjaka, pazite da izbjegnete mjesto na kojem se lako
možete uštipnuti, između vrata hladnjaka i zamrzivača.
• Isto može uzrokovati ozljede.
Mjesto na kojem se
lako možete uštipnuti
4
Briga za okoliš
Bacanje pakiranja
Hrvatski
Molimo, reciklirajte što je moguće (npr. karton, plastične vrećice, ljepljivu traku i polistiren) i
odložite sigurno sve ostale materijale za pakiranje.
Pakiranje držite van dohvata dojenčadi i male djece, kako biste izbjegli opasnost od gušenja.
Odlaganje stare opreme
Samo za Europsku Uniju i zemlje sa sustavom recikliranja
Samo za Europsku Uniju i zemlje sa sustavom recikliranja
Ovaj simbol na proizvodu, pakiranju i/ili pratećim dokumentima
znači da se korištene električne i elektroničke proizvode ne smije
miješati s kućnim otpadom.
Za pravilno postupanje i recikliranje starih proizvoda, molimo,
odnesite ih na odgovarajuća prikupljališta, sukladno Vašim
nacionalnim zakonima.
Pravilnim odlaganjem pomažete u očuvanju vrijednih
resursa i sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka na
ljudsko zdravlje i okoliš. Za dodatne informacije o odlaganju i
recikliranju, molimo, kontaktirajte lokalne vlasti.
Prema nacionalnom zakonodavstvu Vaše zemlje, za
nepravilno odlaganje moguće su i kazne.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, molimo,
kontaktirajte svog dobavljača radi daljih informacija.
Podatci o odlaganju u drugim zemljama, van
Europske Unije
Ovaj je simbol valjan samo u Europskoj Uniji.
Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo, kontaktirajte lokalne
vlasti ili dobavljača kako biste saznali pravilan način odlaganja.
Prije bacanja starog uređaja
Molimo, slijedite upute za odlaganje proizvođača starog proizvoda ili lokalna pravila za odlaganje uređaja.
Kad to nije moguće, molimo, slijedite upute u tri koraka, navedene ispod:
1. Isključite uređaj iz utičnice.
2. Odrežite kabel i odložite ga, zajedno s utikačem.
3. Dok uređaj nije odvezen ili pokupljen u centar za recikliranje, osigurajte da je van domašaja
male djece.
● Uklonite sve ručke s vrata, a sve police i ladice ostavite na mjestu.
Na taj je način manje vjerojatno da će se djeca penjati i ulaziti u uređaj te ostati zarobljena
u njemu.
5
Instalacija
Ovaj dio objašnjava kako instalirati uređaj i postići energetski najučinkovitiji, najsigurniji i najtiši rad.
Dimenzije
Š 599 x D 638 x V 1856 (mm)
Kako otpakirati uređaj
Uklonite pakiranje i svu traku.
Odabir prave lokacije
Ventilacija
Kako uređaj tijekom rada otpušta toplinu, treba ga instalirati u dobro
ventiliranoj, suhoj prostoriji s dovoljno prostora iza i sa strane, kako je
prikazano na Slici 1.
Ako možete čuti vibracije, potrebno je još mjesta.
(Ako je pored hladnjaka zid, prostor od 32.5 mm ili više potreban je na
strani šarki kako bi se vrata mogla otvoriti za 90° ili više.)
90 mm
ili više
Temperatura
Temperatura prostorije utječe na energetsku učinkovitost hladnjaka,
na primjer, koliko struje troši za hlađenje i smrzavanje hrane.
Za najbolje rezultate, instalirajte svoj hladnjak:
● podalje od izravnog sunčevog svjetla
● dalje od radijatora, štednjaka ili drugih izvora topline
● gdje temperatura prostorije odgovara klimatskoj klasifikaciji za
koju je hladnjak namijenjen. Pogledajte u dio sa specifikacijama
kako biste saznali klimatsku klasifikaciju svog uređaja.
● Ekstremne temperature ili uvjeti okoliša mogu imati negativan
utjecaj na rad uređaja.
Pohranjena hrana može se pokvariti.
20 mm
ili više
(Obje strane)
Slika 1
Poravnanje
Nakon pažljivog postavljanja uređaja tako da on nije na oštećenom
podu, instalirajte ga na ravan pod koji može izdržati težinu punog
hladnjaka.
Možete poravnati hladnjak zavrtanjem ili odvrtanjem dviju podesivih
nožica, kako je prikazano na Slici 2.
Ovo sprječava vibracije i buku.
Ako će uređaj stajati na tepihu ili plastičnim pločicama, prvo ispod
njega postavite čvrstu podlogu. Ovo će zaštititi Vaš pod od mogućih
promjena boje radi temperature koju uređaj otpušta.
Slika 2
Ove ilustracije prikazuju BN30PGW.
Vrata hladnjaka
Šarke za vrata mogu se prebaciti s desne na lijevu stranu pa se tako vrata mogu otvarati u suprotnom smjeru. Ako Vam
to više odgovara, molimo, kontaktirajte naš servisni centar naveden na priloženom popisu ili idite na našu web stranicu
(http://www.panasonic.com).
Ne preuzimamo odgovornost ukoliko sami zamijenite šarke.
Čišćenje
Nakon instalacije, obrišite uređaj toplom vodom.
6
Prvo uključivanje
Hrvatski
Kad je prvi put priključena struja, upravljačka ploča osvijetli se na oko 2 sekunde, prikaz temperature zamrzivača
zatitra i prikaže se trenutna temperatura zamrzivača. Pritisnite bilo koji gumb ili pričekajte pet sekundi da titranje
prestane i da se prikaže postavljena temperatura zamrzivača.
Početne postavke upravljačke ploče
Kad je prvi put priključena struja, upravljačka ploča postavljena je na način „Kućno”.
Način „Kućno” mora biti isključen kad želite postaviti temperaturu hladnjaka i zamrzivača.
Molimo, pogledajte „Kućni način”” u “Uporabi praktičnih funkcija” za isključivanje načina „Kućno”.
Napomene:
• U ljetnim mjesecima ili kad je temperatura u prostoriji visoka, može biti potrebno više vremena za hlađenje.
• Ako trebate isključiti hladnjak pričekajte najmanje 10 minuta prije nego što ga ponovno uključite, u protivnom možete
oštetiti kompresor.
• Ako tijekom dužeg vremenskog razdoblja nećete koristiti hladnjak, isključite ga iz utičnice.
Temperatura prostorije
Klimatsku klasifikaciju svog hladnjaka pronaći ćete na natpisnoj pločici na lijevoj strani odjeljka zamrzivača. Ona pokazuje
temperaturu prostorije u kojoj je predviđen rad uređaja.
Klimatska klasifikacija
SN (Proširena umjerena)
N
(Umjerena)
ST (Suptropska)
T
(Tropska)
Dozvoljena temperatura prostorije
+10 °C do 32 °C
+16 °C do 32 °C
+16 °C do 38 °C
+16 °C do 43 °C
Za štednju energije
1. Instalirajte hladnjak u suhoj, prohladnoj i dobro ventiliranoj prostoriji (Molimo, pogledajte „Instalaciju” za dimenzije i
slobodan prostor.)
2. Kombinacija ladica i polica rezultira najvećim volumenom i najučinkovitijim korištenjem energije hladnjaka.
• Uklonite gornju i srednju ladicu zamrzivača.
• Pričvrstite ladice i police u hladnjak na mjesta prikazana u dijelu „Dijelovi”.
3. Nemojte prepuniti hladnjak kako biste omogućili kruženje zraka.
4. Vrata otvarajte samo kad je nužno i što je kraće moguće.
5. Povremeno očistite ventilacijske otvore na dnu hladnjaka pomoću usisivača, i sl.
6. Pri postavljanju na način Brzog smrzavanja ili način Brzog hlađenja, potrošnja struje će se povećati.
7
Dijelovi
Odjeljak hladnjaka
Kuhana hrana, pića,
jaja, kolači, mliječni
proizvodi
Temperatura može biti postavljena u
rasponu od 2 °C do 8 °C.
Odjeljak zamrzivača
Zamrznuto meso,
piletina, riba sladoled
Temperatura može biti postavljena u
rasponu od -24 °C do -16 °C.
Ova ilustracija prikazuje BN30PGW.
9
1
7
2
11
3
4
8
10
5
6
LED osvjetljenje unutrašnjosti hladnjaka
Staklene police
Poklopac odjeljka za odlaganje voća i povrća
Odjeljak za odlaganje voća i povrća
(Položaji
i
u vrijeme dostave)
Ladice zamrzivača
Podesive nožice
Police u vratima
Polica za boce
Prekidač svjetla
Posuda za led
Posuda za jaja
Napomena:
• Možete promijeniti položaj staklenih polica i polica u vratima. Molimo, budite oprezni, jer pohranjena hrana i pića
mogu ispasti pri otvaranju i zatvaranju vrata, ovisno o položaju polica.
• Pri otvaranju vrata, molimo pripazite da ne udarite ljude ili predmete u blizini.
8
Upravljačka ploča
1 Ikona alarma
2
3
2 Ikona zaključavanja za sigurnost djece
Hrvatski
1
3 Prikaz temperature hladnjaka
4 Prikaz temperature zamrzivača
5 Ikona “Brzo hlađenje”
6 Ikona “Brzo smrzavanje”
4
7 Ikona “Kućno”
8 Ikona “Na odmoru”
9 Gumb “Hladnjak”
5
6
7
8
• Za postavljanje temperature hladnjaka
10 Gumb “Zamrzivač”
• Za postavljanje temperature zamrzivača
11 Gumb “Funkcije”
• Za odabir načina: “Brzo hlađenje”, “Brzo smrzavanje”, “Kućno”
ili “Na odmoru”
12 Gumb “OK”
9
• Za prilagođavanje temperature ili za potvrdu, postavljanje ili
napuštanje postojeće funkcije
10
11
12
Ova ilustracija prikazuje sve prikaze i gumbe kad su
uključeni.
Napomene:
• Kad je uređaj prvi put priključen, upravljačka ploča zasvijetli na dvije sekunde i prebaci se na normalan prikaz.
Uređaj radi u načinu „Kućno”.
• Način “Kućno” mora biti isključen kad postavljate temperaturu hladnjaka i zamrzivača. Molimo, pogledajte
“Kućni način” u “Uporabi praktičnih funkcija” kako biste isključili način “Kućno”.
• Kad su vrata hladnjaka zatvorena i niti jedan gumb nije pritisnut tijekom 3 minute, svjetla upravljačke ploče se isključuju.
Kad su svjetla upravljačke ploče isključena, otvorite vrata hladnjaka ili pritisnite bilo koji gumb kako biste ih uključili.
• Indikator alarma će bljeskati i u isto ćete vrijeme čuti alarm.
• Preko upravljačke ploče prevučen je zaštitni film protiv ogrebotina.
• Postavke se mogu promijeniti ako pritisnete gumb dok čistite upravljačku ploču.
9
Postavljanje temperature
Odjeljak hladnjaka
1
2
3
9
10
11
12
1
1. Pritisnite “Hladnjak” 9 i, kad prikazana temperatura hladnjaka 3 zatitra,
možete postaviti temperaturu. Svaki put kad pritisnete gumb, temperatura se
mijenja (prikaz temperature hladnjaka 3 prikazuje temperaturu sukladno tome).
Pritisnite “OK” 12 za primjenu prikazane postavke.
(Temperature se ne mogu postaviti u sljedećim načinima: “Brzo hlađenje”,
“Kućno” i “Na odmoru”.)
2. Tijekom postavljanja temperature, ako niti jedan gumb nije dodirnut tijekom pet
sekundi, prikaz temperature hladnjaka 3 prestane titrati i postavljena
temperatura automatski stupa na snagu.
3. Svaki put kad je pritisnut “Hladnjak” 9 , postavke temperature napreduju
kroz sljedeći ciklus.
2°C → 3°C → 4°C → 5°C →6°C → 7°C → 8°C → OF→ 2°C;
(“OF” predstavlja ISKLJUČENO i hladnjak se ne hladi.)
2
Odjeljak zamrzivača3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Pritisnite “Zamrzivač” 10 i, kad prikazana temperatura zamrzivača 4
zatitra, možete postaviti temperaturu. Svaki put kad pritisnete gumb,
temperatura se mijenja (prikaz temperature zamrzivača 4 prikazuje
temperaturu sukladno tome). Pritisnite “OK” 12 za primjenu prikazane
postavke.
(Temperature se ne mogu postaviti u sljedećim načinima:“Brzo smrzavanje”,
“Kućno” i “Na odmoru”.)
2. Tijekom postavljanja temperature, ako niti jedan gumb nije dodirnut tijekom
pet sekundi, prikaz temperature zamrzivača 4 prestane titrati i postavljena
temperatura automatski stupa na snagu.
3. Svaki put kad je pritisnut “Zamrzivač” 10 , postavke temperature napreduju
kroz sljedeći ciklus.
-24°C → -23°C → -22°C → -21°C → -20°C → -19°C → -18°C → -17°C →
-16°C → -24°C;
12
1
2
3
Uporaba praktičnih funkcija
Način Brzog hlađenja
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
Tijekom rada u načinu Brzog hlađenja, hladnjak je postavljen na 2 °C i temperatura
hladnjaka ne može se mijenjati.
1. Kako biste pokrenuli način Brzog hlađenja
Pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona “Brzo hlađenje” 5 bljeska i nakon toga
pritisnite “OK” 12 . Način brzog hlađenja je aktiviran i ikona “Brzog hlađenja” 5
je osvijetljena.
2. Za prekid načina Brzog hlađenja
Dok je hladnjak u načinu Brzog hlađenja, pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona
“Brzo hlađenje” 5 bljeska i nakon toga pritisnite “OK” 12 . Način Brzog hlađenja je
prekinut i ikona “Brzog hlađenja” 5 više nije osvijetljena.
Temperatura hladnjaka vraća se na vrijednost postavljenu prije aktiviranja načina
brzog hlađenja.
Kad uređaj počne raditi u načinu Kućno ili načinu Na odmoru, način Brzog hlađenja
se prekida.
1
2
3
Uporaba
praktičnih funkcija (nastavak)
Način Brzog smrzavanja4
6
7
8
9
1
10
2
3
11
412
Način5 Kućno
6
7
8
9
1
10
2
3
11
412
Način5Na odmoru
7
6
8
9
10
11
12
Hrvatski
5
Tijekom rada u načinu Brzog smrzavanja može se postavljati temperatura hladnjaka,
ali ne i temperatura zamrzivača.
1. Kako biste pokrenuli način Brzog smrzavanja
Pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona “Brzo smrzavanje” 6 bljeska i nakon toga
pritisnite “OK” 12 . Način brzog hlađenja je aktiviran i ikona “Brzog smrzavanja”
6 je osvijetljena.
2. Za prekid načina Brzog smrzavanja
Dok je zamrzivač u načinu Brzog smrzavanja, pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona
“Brzo smrzavanje” 6 bljeska i nakon toga pritisnite “OK” 12 . Način Brzog
smrzavanja je prekinut i ikona “Brzog smrzavanja” 6 više nije osvijetljena.
Temperatura zamrzivača vraća se na vrijednost postavljenu prije aktiviranja
načina brzog smrzavanja.
Kad zamrzivač dosegne vremensko ograničenje rada u načinu Brzog smrzavanja
(26 sati), automatski se isključuje.
Kad uređaj počne raditi u načinu Kućno, način Brzog hlađenja se prekida.
Kad je u načinu Kućno, temperatura hladnjaka je 4 °C, a zamrzivača -18 °C.
U načinu Kućno temperature hladnjaka i zamrzivača ne mogu se mijenjati.
1. Za pokretanje načina Kućno
Pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona “Kućno” 7 titra i nakon toga pritisnite “OK” 12 .
Kućni način rada je aktiviran i ikona “Kućno” 7 je osvijetljena.
2. Za prekid načina Kućno
Dok je hladnjak u načinu Kućno, pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona “Kućno” 7 titra i
nakon toga pritisnite“OK” 12 . Način Kućno je prekinut i ikona “Kućno” 7 više nije
osvijetljena.
Temperatura svakog odjeljka vraća se na vrijednosti postavljene prije aktiviranja
kućnog načina rada.
Kad uređaj počne raditi u načinu Brzog hlađenja ili načinu Brzog smrzavanja ili
načinu Na odmoru, način Kućno se prekida.
Kad je u načinu rada Na odmoru, temperatura hladnjaka je s 14 °C, a temperatura
tog odjeljka ne može se mijenjati.
1. Za pokretanje načina Na odmoru
Pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona “Na odmoru” 8 titra i nakon toga pritisnite
“OK” 12 .
Način Na odmoru je aktiviran i ikona “Na odmoru” 8 je osvijetljena.
2. Za prekid načina Na odmoru
Dok je hladnjak u načinu Na odmoru, pritisnite “Funkcija” 11 dok ikona “Na
odmoru” 8 titra i nakon toga pritisnite “OK” 12 . Način Na odmoru je prekinut i
ikona “Na odmoru” 8 više nije osvijetljena.
Temperatura se vraća na vrijednost postavljenu prije aktiviranja načina Na odmoru.
Kad uređaj počne raditi u načinu Kućno ili načinu Brzog hlađenja, način Na odmoru
se prekida.
11
Contents
Uporaba praktičnih funkcija (nastavak)
Način Alarma
1
2
3
Alarm vrata hladnjaka
Kad su vrata hladnjaka otvorena duže od tri minute, oglašava se zvučni signal.
Zatvorite vrata i pritisnite bilo koji gumb za zaustavljanje zvučnog signala. Ako
pritisnete gumb, zvučni će se signal ponovno aktivirati nakon 3 minute.
Alarm pogreške senzora
Ikona alarma 1 na upravljačkoj ploči se osvijetli i prikazano je “E0”, “E1” ili “E2” u
području 3 ili 4 . Hladnjak se može koristiti, ali kontaktirajte centar službe za
korisnike Panasonica što je prije moguće, kako biste prijavili pogrešku senzora.
9 djece
Zaključavanje za sigurnost
1
:2
3
;
<9
Kad pritisnete i držite “OK” 12 tijekom tri sekunde, ikona zaključavanja za
sigurnost djece 2 se osvijetli i uključuje se zaključavanje za sigurnost djece.
Kad je bilo koji drugi gumb pritisnut tijekom korištenja zaključavanja za sigurnost
djece, prikazuju se trenutne postavke, oglasi se zvučni signal i radnja nije moguća.
Ponovno pritisnite i držite “OK” 12 tijekom tri sekunde kako biste prekinuli
zaključavanje za sigurnost djece i isključili ikonu zaključavanja za sigurnost
djece 2 .
10
11
12
Memorija kod isključivanja
Odgoda kod uključivanja
12
Ovim dizajnom hladnjak automatski vraća sve postavke kod nestanka struje. Kad je
uređaj ponovno uključen, hladnjak će raditi na postavkama koje su postavljene prije
nestanka struje.
Kako bi se spriječilo oštećenje hladnjaka u slučaju iznenadnih nestanaka i vraćanja
struje, uređaj se ne uključuje odmah nakon povratka napajanja u trajanju od
najmanje 5 minuta.
Pravljenje leda
Posuda za led
Linija razine vode
Hrvatski
Otvorite zamrzivač, izvucite ladicu zamrzivača i izvadite posudu za led. (Posuda za led se prilikom dostave nalazi u
odjeljku za odlaganje voća i povrća.) Ulijte vodu u posudu za led do linije razine vode i vratite posudu za led u zamrzivač.
.
Kad su kockice leda zamrznute, izvucite ladicu zamrzivača i izvadite posudu za led. Lagano savijte posudu za led
držeći ju za stranice, a kockice leda će ispasti iz posude za led. Vratite posudu za led na njeno mjesto.
Tijekom izvlačenja ladice zamrzivača, posuda za led može se nagnuti i iz nje se može proliti voda.
Pažljivo izvlačite ladicu zamrzivača.
Upute za održavanje i čišćenje
Hladnjak1
1
2
1
2
Staklene police
2
1
1
Lagano podignite stražnji dio
staklene police i u potpunosti ju
izvucite iz hladnjaka.
Zamrzivač
2
1 2
2
Odjeljak za odlaganje voća i povrća Police u vratima i polica za boce
Izvucite odjeljak onoliko koliko ide.
Nakon toga podignite prednji dio i
do kraja izvucite odjeljak.
Kako biste izvukli policu iz uređaja,
podignite ju koliko ide i izvucite ju
van.
Lagano podignite stražnji kraj staklene police i onda ju u cijelosti izvucite.
13
Contents
Upute za održavanje i čišćenje (nastavak)
(nastavak)
Dnevno čišćenje
Redovito brišite suhom krpom.
Mjesta na koja je potrebno obratiti posebnu pozornost:
Brtva za otvaranje vrata
Ako se brtva zaprlja ili ošteti, veća je vjerojatnost
istjecanja hladnog zraka.
Polica za boce
Obrišite sve nečistoće i tekućinu, prije nego što se
nakupi.
Svake godine isključite svoj hladnjak, uklonite police i temeljito ih očistite.
Dijelovi koje možete prati vodom
Hladnjak
Zamrzivač
● Staklene police
● Police u vratima
● Polica za boce
● Posuda za jaja
● Odjeljak za odlaganje
voća i povrća
● Ladice zamrzivača
● Posuda za led
Napomena:
• Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, kao što je
soda bikarbona, jer ona mogu oštetiti plastiku.
Čišćenje upravljačke ploče
Upravljačka ploča hladnjaka načinjena je od osjetljivih materijala. Kako bi zaštitili njenu površinu, nemojte čistiti
kemikalijama na bazi otapala. Jednostavno ju obrišite suhom ili lagano vlažnom krpom.
Čišćenje vanjskih površina hladnjaka
Za čišćenje vanjskih površina hladnjaka koristite toplu, vlažnu, meku krpu. Za otpornije mrlje, koristite blagi
deterdžent i prebrišite mekom vlažnom krpom. Suhom krpom uklonite svu vodu koja je ostala na površini.
Napomene za čišćenje
Tijekom čišćenja unutrašnjih i vanjskih površina hladnjaka, nemojte koristiti:
● alkalne deterdžente – na plastičnim dijelovima mogu nastati napukline.
● abrazivni prah, sapun u prahu, uljasta sredstva za čišćenje, vruću vodu, četke,
kiseline, benzene, otapala ili otopine na bazi alkohola – svi oni mogu oštetiti površine
hladnjaka i plastične dijelove.
Obrišite sve mrlje od jestivog ulja koje također mogu oštetiti plastične površine.
14
Provjera ispravnosti
Hrvatski
● Je li kabel oštećen?
● Zagrijava li se kabel?
● Stoji li utikač čvrsto u utičnici?
Ako je kabel oštećen, molimo kontaktirajte ovlašteni servisni centar. NEMOJTE sami pokušati zamijeniti ove dijelove.
Produženo razdoblje neuporabe
Ako hladnjak nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja, isključite ga i očistite kabel kako je naprijed opisano.
Vrata ostavite otvorenima 2-3 dana. Ovo omogućuje pravilno sušenje unutrašnjosti i sprječava nakupljanje neugodnog
mirisa i plijesni. Nemojte ponovljeno uključivati i isključivati hladnjak. Duže će raditi ako ga ostavite uključenim
tijekom normalne uporabe.
Prije pomicanja ili prevoženja Vašeg hladnjaka
① Uklonite sve predmete.
② Isključite ga.
③ Podignite podesive nožice.
④ Povucite ili nagnite hladnjak prema sebi.
Napomena:
• Imajte na umu da se odmrznuta voda može izliti s dna hladnjaka tijekom pomicanja.
(Ako se voda izlila, obrišite ju krpom ili sličnim sredstvom.)
Pomicanje i prevoženje Vašeg hladnjaka
Za sigurno nošenje hladnjaka potrebno je najmanje dvoje ljudi.
① Pritegnite podesive nožice.
② Držite podesive nožice na jednom kraju i kutove na drugom,
kako je prikazano.
Vrata osigurajte
ljepljivom trakom
Napomena:
• Nemojte nositi hladnjak držeći za ručku vrata.
Uvijek transportirajte hladnjak u njegovom normalnom, uspravnom položaju.
15
Često postavljana pitanja
Contents
Ako Vam se čini da Vaš hladnjak ne radi pravilno, prvo provjerite sljedeće navode.
Ako se problemi nastave, isključite uređaj i kontaktirajte svog dobavljača ili ovlašteni servisni centar.
Općenito
16
Iz hladnjaka čujete neuobičajene
zvukove.
• Je li hladnjak postavljen na čvrstom i ravnom podu?
• Je li oko hladnjaka ostavljen dostatan prostor?
• Vibrira li nešto na gornjoj površini hladnjaka?
• Normalno je čuti neke zvukove kad hladnjak počinje raditi i prestaje s radom.
Čujete zvuk nakon isključivanja
kompresora.
• To je normalno i često uzrokovano povratnim tokom u kompresor hladnjaka.
Čujete zvuk nakon otvaranja ili
zatvaranja vrata.
• To je normalno i posljedica je razlike u tlaku zraka između unutrašnjosti
hladnjaka i vanjskog tlaka zraka.
Nakon otvaranja vrata čujete
zvuk protoka zraka ili vode.
• To je posljedica protoka rashladne tekućine kroz unutrašnje cijevi.
Čujete neprekidan zvuk zavijanja.
• Ovaj zvuk možete čuti kad radi ventilator koji pokreće kruženje hladnog zraka.
• Je li hrana pregusto složena ili je temperatura prostorije visoka?
U takvim slučajevima, ventilator koji pokreće kruženje hladnog zraka radi na
većoj brzini i stvara glasan zvuk.
Kompresor je dosta glasan.
• Je li hrana pregusto složena ili je temperatura prostorije visoka?
U takvim slučajevima, kompresor teško radi pa je normalno da je glasniji.
Kompresor dugo radi.
• Kod prvog uključivanja, kompresor radi duže nego što je to uobičajeno kako
bi rashladio unutrašnjost hladnjaka do postizanja postavljene temperature.
• Jesu li postavljeni načini Brzog hlađenja ili Brzog smrzavanja?
• Jesu li vrata često otvarana i zatvarana? Jesu li vrata do kraja zatvorena?
• Je li hrana pregusto složena ili je temperatura prostorije visoka?
• Kad se puno hrane odjednom stavi u hladnjak, kompresor će morati raditi
tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Na vanjskoj strani hladnjaka
dolazi do kondenzacije.
• Do stvarana kondenzacije može doći kad je vlažnost prostorije viša nego
što je uobičajeno. Obrišite ju suhom krpom.
Vanjska strana hladnjaka vruća
je na dodir.
• Nakon uključivanja hladnjaka u izvor napajanja, hladnjak se može zagrijati
dok se unutrašnji odjeljci dovoljno ne ohlade. Hladnjak se može zagrijati čak i
nakon što su odjeljci rashlađeni. Ovo je posljedica rada cijevi za izbacivanje
topline ugrađenih u hladnjak u svrhu sprječavanja kondenzacije i nije kvar.
Kontrole na upravljačkoj ploči
ne rade.
• Je li hladnjak uključen u izvor napajanja?
Oglašava se alarm.
• Vrata hladnjaka su odškrinuta. Zatvorite vrata.
Hladnjak i zamrzivač
• Je li hladnjak uključen u izvor napajanja?
Hladnjak ne hladi (i zamrzivač
ne smrzava) zadovoljavajuće.
• Je li temperatura previsoka?
• Je li hladnjak izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili postavljen blizu izvora
topline?
• Je li oko hladnjaka ostavljeno dovoljno prostora?
• Je li hrana pregusto složena ili je temperatura prostorije visoka?
• Jesu li vrata često otvarana i zatvarana?
Jesu li vrata do kraja zatvorena?
• Je li postavljen način Na odmoru?
• Kad se u hladnjak stavi topla hrana, temperatura će privremeno porasti.
• Tijekom hladnih godišnjih doba ili kad je temperatura prostorije niska, može
se činiti da hladnjak ne hladi.
Dolazi do razlike između
postavljene temperature i
stvarne temperature.
• Kad se u hladnjak stavi topla hrana, temperatura će privremeno porasti.
Hrana u hladnjaku se smrzava.
• Je li postavljena temperatura hladnjaka preniska?
• Je li hrana stavljena na stražnju stranu hladnjaka?
Područje blizu stražnje stjenke je područje najniže temperature, izbjegavajte
stavljanje hrane koja se lako smrzava u taj dio.
U hladnjaku i ladicama dolazi do
kondenzacije.
• Do stvaranja kondenzacije dolazi kad se vrata često otvaraju i zatvaraju ili kad
nisu do kraja zatvorena ili kad je vlažnost prostorije visoka.
Obrišite kondenzaciju suhom krpom.
• Ponekad je teško otvoriti vrata odmah nakon zatvaranja.
• Razlika u tlaku zraka između unutrašnjeg i vanjskog može ponekad otežati
otvaranje vrata. Pričekajte nekoliko trenutaka i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Vrata se teško otvaraju.
U hladnjaku čudno miriše.
Hrvatski
Hladnjak ne hladi (i zamrzivač
ne smrzava).
• Je li hrana jakog mirisa zatvorena prije stavljanja u hladnjak?
Stavite hranu u zatvorene posude i onda ju spremite.
• Miris se može zadržati na unutrašnjim površinama hladnjaka. Obrišite
unutrašnjost mekom krpom namočenom u mlakoj vodi.
17
Specifikacije
Podatci o proizvodu (EU Direktiva 1060/2010)
IME OPSKRBLJIVAČA
NR-BN30PGW
NR-BN30PGB
MODEL
KATEGORIJA
RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE
NETO VOLUMEN HLADNJAKA
NETO VOLUMEN ZAMRZIVAČA
BROJ ZVJEZDICA ZAMRZIVAČA
ODJELJCI 'BEZ LEDA'
VRIJEME PORASTA TEMPERATURE
KAPACITET ZAMRZAVANJA
KLIMATSKA KLASA
EMISIJA BUKE NOŠENE ZRAKOM
Druge informacije
UKUPAN BRUTO VOLUMEN
UKUPAN NETO VOLUMEN
VANJSKE DIMENZIJE
ŠIRINA × DUBINA × VISINA
NETO MASA
NAZIVNI NAPON
NAZIVNA FREKVENCIJA
RASHLADNA TEKUĆINA/PUNJENJE
ISPARIVAČ
Panasonic
NR-BN30QGW
NR-BN30QGB
7 (Hladnjak-Zamrzivač)
NR-BN30PS1
A++
228 kWh/godišnje*1
NR-BN30QW1
NR-BN30QS1
A+
274 kWh/godišnje*1
220 L
81 L
Četiri zvjezdice
Hladnjak; bez leda / Zamrzivač: Bez leda
21 sat
5 kg/24 h
SN-ST*3
SN-T*2
42 dB
308 L
301 L
599 mm x 638 mm x 1856 mm
76 kg
70 kg
220 V - 240 V
50 Hz
R600a/42 g
Ciklopentan
74 kg
67 kg
Napomene:
*1
Godišnja potrošnja energije temeljena je na rezultatima standardnih testova tijekom 24 sata, sukladno EN153.
Stvarna potrošnja energije mijenja se ovisno o načinu uporabe uređaja i mjestu na kojem se nalazi.
Utrošak energije tijekom uporabe može se mijenjati, ovisno o mjestu instalacije uređaja, postavkama temperature
svakog od odjeljaka , temperaturi i vlažnosti okoline, koliko često se vrata otvaraju/zatvaraju, volumenu i temperaturi
hrane i načinu korištenja uređaja.
*2 Dozvoljena temperatura okoline: 10 °C do 43 °C
*3 Dozvoljena temperatura okoline: 10 °C do 38 °C
90°
135°
607 mm
1012 mm
18
1039 mm
1187 mm
565 mm
Kad su vrata do kraja otvorena
Panasonic korporacija
Web stranica : http://www.panasonic.com
Uređaj je sukladan direktivi 2004/108/EK, članak 9(2)
Panasonic središte za testiranje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
©Panasonic Corporation 2016

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement