Panasonic | NA107VC4 | Product Fiche | Panasonic NA107VC4 Product Fiche

Pračky
(EU) Nr. 1060/2010
■ Panasonic
■ Model
■ Kapacita v kilogramech při plné náplni
■ Třída energetické účinnosti*
*Třída energetické účinnosti u praček je stanovena na základě Indexu energetické účinnosti (EEI).
A+++ (nejvyšší účinnost): EEI < 46
NA-107VC4
7 kg
A+
■ Spotřeba energie v kWh za rok*
*Vypočtena na základě 220 pracích cyklů kombinací programů určených pro bavlnu při plné a částečné náplni a eco módu.
Aktuální spotřeba energie závisí na nastavení pračky.
■ Spotřeba energie při poloviční náplni; program: standard 60°C bavlna
(Standard = Bavlna 60°C + Eco mód)
■ Spotřeba energie při poloviční náplni; program: standard 60°C bavlna
(Standard = Bavlna 60°C + Eco mód)
■ Spotřeba energie při poloviční náplni; program: standard 40°C bavlna
(Standard = Bavlna 40°C + Eco mód)
■ Spotřeba energie při vypnutém módu.
■ Spotřeba energie při left-on módu.
■ Roční spotřeba vody v litrech*
*Vypočtena na základě 220 pracích cyklů kombinací programů určených pro bavlnu při plné a částečné náplni a eco módu.
Aktuální spotřeba energie závisí na nastavení pračky.
■Třída účinnosti ždímání.*
*Stanovena na stupnici od G (nejmenší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
■ Maximální rychlost odstřeďování při plné náplni a programu standard 60°C bavlna
(Standard = Bavlna 40°C + Eco mód)
■ Maximální rychlost odstřeďování při částečné náplni a programu standard 40°C bavlna
(Standard = Bavlna 40°C + Eco mód)
■ Vlhkost prádla po dokončení programu standard 60°C bavlna a plné náplni
(Standard = Bavlna 40°C + Eco mód)
222 kWh / year
1.19 kWh
0.81 kWh
0.74 kWh
< 1.00 W
< 2.00 W
10.346 L /year
C
1.000 rpm
1.000 rpm
62%
údaj, že „standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C + Eco“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C + Eco“ jsou standardní prací
programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného
bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
■ Doba programu při plné náplni (program: standard 60°C bavlna).*
*Zaokrouhleno na nejbližší minutu.
■ Doba programu při poloviční náplni (program: standard 60°C bavlna)*
*Zaokrouhleno na nejbližší minutu.
200 min.
165 min.
■ Délka trvání pracího programu při poloviční náplni (program: standard 40° bavlna)*
*Zaokrouhleno na nejbližší minutu.
■ Doba trvání left-on módu*
*Pračka je vybavena systémem řízení spotřeby. Test je dokončen po 10 minutách a po 30 minutách.
■ Hlučnost*
*Vyjádřena v dB po zaokrouhlení (plná náplň, program standard 60°C bavlna)
■ Rozměry
■ Váha
■ Napětí
■ Frekvence
■ Maximální příkon
■ Příkon pro zahřívání
Status 03/2012
160 min.
5 till 10 sec.
Wash :
58 dB
Spin :
77 dB
597 mm (W)
547 mm (D)
845 mm (H)
72 kg
220 - 240 V
50 Hz
2200 W
2000 W (230 V)
Download PDF

advertising