Panasonic NA107VC5WGN Operating instructions

Panasonic NA107VC5WGN Operating instructions
®
Kezelési útmutató
és Üzembe helyezési tudnivalók
Mosógép
(Háztartási használatra)
Típusszám
NA - 107VC5
Használat előtt olvassa el
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Mosási ismeretek
Opcionális funkciók
Karbantartás
Hibaelhárítás
Üzembe helyezési tudnivalók
Köszönjük, hogy Panasonic típusú mosógépet vásárolt.
- Annak érdekében, hogy a készülék szolgáltatásait optimálisan ki
tudja használni, és az biztonságosan működjön, kérjük figyelmesen
tanulmányozza a kezelési útmutatót.
- Mielőtt csatlakoztatná, működtetné vagy beállítaná a készüléket, kérjük
először olvassa el a kezelési útmutatót. Őrizze meg a kezelési útmutatót,
mert a későbbiekben szüksége lehet rá.
NA-107VC5_Hungarian.indb 1
02
04
18
26
27
31
35
MAGYAR
2016-6-1 16:54:14
Óvja a környezetet
A csomagolás
ártalmatlanítása
A fogyasztói csomagolás, amely
arra szolgál, hogy a szállítás során a
mosógépet megvédje a sérülésektől,
újrahasznosítható. Az újrahasznosítás
részleteiről a helyi illetékes hatóságtól
kaphat információt.
A hulladékká vált
elektromos és
elektronikus berendezések
ártalmatlanítása
A magánháztartásokban feleslegessé
vált elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására
vonatkozó információk
Az Európai Unión kívüli országokban
történő ártalmatlanításra vonatkozó
információk
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban
érvényes.
Ha meg kíván szabadulni elhasználódott
készülékétől, keresse fel a helyi
hatóságokat, illetve a kereskedőt és
kérjen információt a hulladék megfelelő
elhelyezéséről.
Környezetbarát mosás
-- Tartsa be az egyes programoknál előírt
ruhatöltet korlátozásokat.
-- A mosógép automatikusan beállítja
a programok idejét, a töltet súlyától
függően.
-- Az előmosást csak erősen szennyezett
ruhaneműnél használja.
Ez a szimbólum, amelyet a termékeken és/
vagy a kísérő dokumentációban talál, azt
jelöli, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket nem szabad az
általános háztartási szeméttel keverni.
A megfelelő feldolgozás, visszanyerés és
újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy
ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre
vigye, ahol a készülékeket díjmentesen
átveszik. Számos országban a helyi
kiskereskedő lehet, hogy egy új termék
vásárlásakor átveszi a régi készülékét.
A termék helyes hulladékhasznosítása
értékes erőforrásokat segít megmenteni
és megóv az egészségre és a környezetre
káros ártalmaktól, amit a nem megfelelő
hulladékelhelyezés okoz. A legközelebbi
gyűjtőhelyre vonatkozó bővebb információ
érdekében kérjük, forduljon a helyi
hatósághoz.
A nemzeti törvényektől függően a helytelen
szemét- és hulladékeltakarítás büntethető.
-- Amennyiben a 90 °C Cotton (Pamut)
program helyett a 60 °C Cotton
(Pamut) üzemmódot használja,
energiát takarít meg és eltávolíthatja
a közönséges foltokat (a hétköznapi
szennyeződéseket).
-- Ha kevésbé szennyezett ruhaneműket
a 40 °C Quick (40 °C Gyors program)
program helyett 20°C Wash (Mosás
20°C) programmal mos ki, akkor
energiát spórolhat.
A mosószer mennyisége
-- A mosószer csomagolásán található
utasításnak, illetve a vízkeménységnek
megfelelő mennyiségű mosószert
használjon.
-- A mosószer mennyiségének
meghatározásánál vegye figyelembe a
ruhanemű szennyezettségét.
A centrifuga használata
Energiatakarékossági szempontból, kérjük,
válassza ki a megfelelő centrifugálás
sebességet a centrifuga használatánál
leírtak szerint.
2 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 2
2016-6-1 16:54:14
Tartalom
Használat előtt olvassa el
Karbantartás
Óvja a környezetet . . . . . . . . . . . . . . 2
BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK . . . . . . . . . . . . . 4
A mosógép ellenőrzése . . . . . . . . . 11
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mosógép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A mosás megkezdése előtt . . . . . . 12
Használat előtt ellenőrizze . . . . . . . . . 12
Az első használat előtt . . . . . . . . . . . . 12
A mosnivaló előkészítése . . . . . . . . . . 12
Mosószer és egyéb vegyszerek
adagolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mosópor rekesz . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Öblítő rekesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Előmosás rekesz . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A gombok és a tárcsa
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Az ajtó bezárása és kinyitása . . . . . . .17
Mosási ismeretek
Hibaelhárítás
Hiba ellenőrzőlista . . . . . . . . . . . . . 31
Hibakód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Üzembe helyezési tudnivalók
A megfelelő hely kiválasztása . . . . 35
Mosás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A mosás beállítása . . . . . . . . . . . . . . . 18
A szükséges időtartam . . . . . . . . . . . . 19
A jelzőhang beállítása . . . . . . . . . . . . 19
Beállítások módosítása . . . . . . . . . . . 19
A program kiválasztása . . . . . . . . .
Energia- és vízfogyasztás . . . . . . .
A programok részletei . . . . . . . . . . .
Kényes ruhadarabok mosása . . . . .
A mosógép külső felületének
tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Az ajtótömítés és az ablak
tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A vízleeresztő szűrő tisztítása . . . . . . 27
A dob tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A mosószer-adagoló kitisztítása . . . . .28
A vízbevezető tömlő szűrőjének
tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
A befagyott vízbevezető tömlő
felmelegítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20
21
22
24
Wool (Gyapjú) program . . . . . . . . . . . 24
Gyapjú szennyes betöltések . . . . . . . 24
Tippek a kényes ruhadarabok
mosásához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pokróc és ágytakaró mosása . . . . . 25
Bedding (Ágynemű) program . . . . . . . 25
Az ágynemű behelyezése a
mosógépbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Opcionális funkciók . . . . . . . . . . . . 26
Extra Rinse (Extra öblítés) funkció . . . 26
Child lock (Gyerekzár) . . . . . . . . . . . . 26
Időzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A készülék felemelése . . . . . . . . . . . . 35
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A beépített mosógép üzembe
helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mozgatás és üzembe helyezés . . . 36
A rögzítőcsavarok eltávolítása . . . . . . 36
A mosógép áthelyezése . . . . . . . . . . . 36
A lábak beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A tömlők és a tápkábel
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tömlő- és kábelhosszúság . . . . . . . . 38
Vízbevezető tömlő . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vízleeresztő tömlő . . . . . . . . . . . . . . . 39
Elektromos csatlakoztatás . . . . . . . . . 40
Üzembe helyezést követő
ellenőrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ellenőrző lista az üzembe
helyezéshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mosógép - Termék adatlap . . . . . . . 43
Használat előtt olvassa el - 3
NA-107VC5_Hungarian.indb 3
2016-6-1 16:54:14
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kérjük olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
VIGYÁZAT
Ez azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek be
nem tartása halálhoz illetve komoly sérülésekhez
vezethetnek.
Általános használat
--A készüléket 8 éven felüli gyerekek,
csökkent testi, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy
tapasztalatlan és kellő ismerettel nem
rendelkező személyek csak akkor
használhatják, ha a biztonságukért felelős
személy felügyelete alatt állnak, megkapták
a készülék biztonságos használatára
vonatkozó utasításokat és megértették a
használattal járó kockázatokat.
Ne hagyja, hogy a gyerekek a készülékkel
játsszanak.
A készülék tisztítását és karbantartását nem
végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
--3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell
tartani vagy folyamatosan felügyelni kell
őket.
--NE helyezzen állványt vagy széket a
készülék közelébe.
A gyerekek elérhetik a vezérlőpanelt
vagy rámászhatnak a mosógépre vagy
bemászhatnak a mosógép belsejébe.
4 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 4
2016-6-1 16:54:14
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
--Ha huzamosabb ideig nem használja a
mosógépet, például amikor nyaralni megy,
zárja el a vízcsapot. Ez különösen akkor
fontos, ha a mosógép környékén nincs
vízlefolyó.
Ha a csapot nem zárja el, előfordulhat, hogy
a víznyomás megnő és a víz szivárog.
--NE helyezze a mosógépet nyirkos, vagy
egyéb olyan helyre, ahol a készülék ki van
téve az időjárási körülményeknek.
Ez áramütéshez, tűzhöz, meghibásodáshoz
vagy értékcsökkenéshez vezethet.
--Ügyeljen arra, hogy a mosógépet NE érje
közvetlenül víz.
Ez áramütéshez, tűzhöz vagy
meghibásodáshoz vezethet.
--Tartsa távol az égő tárgyakat (például
gyertya, cigaretta) a mosógéptől.
Ezek tűzhöz, illetve meghibásodáshoz
vezethetnek.
--Tartsa távol a mosógéptől a gyúlékony
anyagokat – például kerozint, gázolajat,
benzint, hígítót, alkoholt, illetve a felsorolt
anyagokkal átitatott ruhákat.
Ezek robbanást vagy tüzet okozhatnak.
Használat előtt olvassa el - 5
NA-107VC5_Hungarian.indb 5
2016-6-1 16:54:14
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
VIGYÁZAT
Áramellátás és a hálózati kábel
--Húzza ki a hálózati kábelt, mielőtt elkezdi
tisztítani a készüléket.
--Ellenőrizze, hogy a tápkábel, illetve a
csatlakozódugó nem sérült-e meg.
Ha a tápkábel sérült, azt a termék
gyártójának, szervizszakemberének vagy
hasonló szakképzettséggel rendelkező
szakembernek kell kicserélni a veszélyes
helyzetek elkerülése érdekében.
--NE használjon hosszabbítót. Ez
túlmelegedést, illetve tüzet okozhat.
Használjon külön 220–240 V hálózati
feszültségű háztartási (védőföldeléssel
rendelkező) hálózati csatlakozóaljzatot a
mosógép áramellátásához.
--Ügyeljen arra, hogy a hálózati
csatlakozódugó megfelelően be legyen
dugva a csatlakozóaljzatba. A laza
csatlakoztatás túlmelegedéshez vezethet és
áramütést, illetve tüzet okozhat.
--NE érintse meg a hálózati kábelt, illetve a
hálózati csatlakozódugót nedves kézzel.
Ez áramütéshez vezethet.
6 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 6
2016-6-1 16:54:14
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
--A hálózati kábelt a csatlakozódugónál fogva
húzza ki a hálózati aljzatból.
Ha nem így tesz, a hálózati kábel
megsérülhet, amely a későbbiekben
áramütést vagy tüzet okozhat.
Baleset-megelőzés
--A mosógép üzembe helyezését a
gyártó kereskedőjénak vagy szerviz
szakemberének kell végeznie.
Amennyiben az itt leírt üzembe helyezési,
tesztüzemmód és készülék vizsgálatot nem
megfelelően végzik el, a gyártó nem tehető
felelőssé az esetlegesen bekövetkezett
balesetért vagy anyagi kárért.
--NE szerelje szét, ne javítsa és ne alakítsa át
a mosógépet.
A mosógép meghibásodhat, és tüzet vagy
sérülést okozhat. Ha a javítás szükségessé
válik, keresse fel a helyi Ügyfélszolgálati
központot.
--NE vegye ki addig a ruhát, amíg a dob
meg nem állt teljesen. A dob akkor is
okozhat sérülést, ha kis sebességgel
forog. E tekintetben különösen ügyeljen a
gyerekekre.
Használat előtt olvassa el - 7
NA-107VC5_Hungarian.indb 7
2016-6-1 16:54:14
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELEM
Ez azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek be nem
tartása balesethez, illetve dologi kár bekövetkezéséhez
vezethet.
Általános használat
--Mielőtt elkezdi használni a mosógépet,
nyissa ki a vízcsapot és ellenőrizze, hogy a
tömlő és a csatlakozók nbem szivárognak-e.
A nem megfelelő csatlakoztatás szivárgást
okozhat.
--A mosógéphez csomagolt új tömlőket
használja. Ne használjon régi tömlőket.
--A mosógép csak olyan ruhaneműk
mosására alkalmas, amelyek el vannak
látva az ennek megfelelő címkével.
--Ne csatlakoztassa a mosógépet forró vízre.
A mosógép KIZÁRÓLAG hideg vízzel
működik.
--Ne tegyen a mosógépre rovarirtó szert,
hajlakkot vagy dezodort.
8 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 8
2016-6-1 16:54:14
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
--Ne tegyen elektromos berendezést a
mosógép közelébe – például televíziót,
rádiót, akkumulátor-töltőt.
--NE rakjon túl sok ruhaneműt, illetve
mosószert a mosógépbe.
Ez a készülék meghibásodásához vezethet.
--Üzembe helyezés előtt TÁVOLÍTSA EL a
rögzítőcsavarokat egy villáskulccsal vagy
egy hasonló szerszámmal. Távolítsa el
ezeket egy villáskulccsal, vagy egy hasonló
szerszámmal, mielőtt üzembe helyezi a
mosógépet.
Ha nem távolítja el ezeket, erős rezgést
okozhat centrifugálás közben.
Baleset-megelőzés
--Ne másszon fel a mosógépre.
Megsérülhet vagy meghibásodhat a
mosógép.
--Amikor kinyitja, illetve bezárja az ajtót
ügyeljen arra, hogy ne csukja oda az ujját,
mivel ez sérüléshez vezethet.
--Ne csúsztassa kezét vagy lábát a készülék
alá működés közben.
Használat előtt olvassa el - 9
NA-107VC5_Hungarian.indb 9
2016-6-1 16:54:14
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELEM
--Ellenőrizze, hogy a mosnivaló ruha nem
tartalmaz olyan tárgyakat, mint például
szög, tű, érme, gémkapocs stb.
Ezek tönkretehetik a ruhaneműt, illetve
meghibásodhat a mosógép.
--Ne mosson, öblítsen, centrifugáljon vízálló
ruhaneműket. Ez centrifugálás közben erős
rezgést, illetve működési hibát okozhat, ami
sérüléshez, a készülék meghibásodásához
vagy vízkárhoz vezethet.
--Legyen óvatos, amikor forró vizet vagy
mosószert ereszt le a dobból, a sérülések
elkerülése végett.
--Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a
ruhaneműt az ajtóval, mikor bezárja azt.
Ez vízszivárgást okoz, illetve tönkreteheti a
ruhaneműt.
10 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 10
2016-6-1 16:54:14
A mosógép ellenőrzése
Mosógép
Mosószer-adagoló
(lásd 13. oldal)
Dob
(Mosás/
Centrifugálás)
Ajtótömítés
Ajtó
Hálózati kábel/
Hálózati
csatlakozódugó
Vízleeresztő tömlő
Állítható lábak
(lásd 37. oldal)
Vízleeresztő szűrő
(lásd 27. oldal)
Figyelem
Ne hajlítsa meg a hálózati kábelt, amikor a mosógép üzemel.
Tartozékok
Csavartakaró (4 db) (lásd 36-37. oldal)
Ellenőrizze, hogy minden tartozék
mellékelve van.
Csőív (lásd 39. oldal)
A vízleeresztő tömlő rögzítéséhez
Vízbevezető tömlő (lásd 38. oldal)
Az alábbi tömlők egyike van mellékelve a
készülékhez.
Hagyományos
tömlő
Folyékony mosószer szint lap
(lásd 14. oldal)
Vízbevezető szeleppel
ellátott tömlő
Használat előtt olvassa el - 11
NA-107VC5_Hungarian.indb 11
2016-6-1 16:54:15
A mosás megkezdése előtt
Használat előtt ellenőrizze
Ellenőrizze a következőket, mielőtt
először, illetve hosszú idő után újra elkezdi
használni a készüléket:
1. Rögzítse a vízbevezető tömlőt.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózathoz.
4. Ügyeljen arra, hogy a vízleeresztő
tömlőt a lefolyóba tegye.
További részleteket lásd a 39. oldalon.
Az első használat előtt
A 40 °C Cotton (Pamut) program az
alapértelmezett beállítás. Első alkalommal
indítsa be a mosógépet ANÉLKÜL, hogy
mosószert, illetve ruhaneműt tenne bele
annak érdekében, hogy eltávolítsa a
készülékből a gyári tesztek után esetleg
bennmaradt vizet.
Megjegyzés
A mosógépben megjelenhetnek
vízcseppek, illetve előfordulhat
páralecsapódás, amely a gyári tesztek
következményei. Ez nem rendellenes
működés.
A mosnivaló előkészítése
A mosnivaló rendszerezése
-- A ruhák szétválogatásához, olvassa el
a ruhaneműbe varrt – a mosási módra
vonatkozó – címke utasításait.
-- Válogassa szét a mosnivaló ruhákat
színük, anyaguk és szennyeződésük
szerint. Ez segít Önnek a
megfelelő program és hőmérséklet
kiválasztásánál.
-- A színüket eresztő ruhákat külön kell
mosni. A farmert mossa külön.
Figyelem
NE mosson vízálló ruházatot.
Ez centrifugálás közben erős
rezgést, illetve működési hibát
okozhat, ami sérüléshez, a készülék
meghibásodásához vagy vízkárhoz
vezethet.
Folteltávolítás mosás előtt
Tegyen folteltávolítót a szennyeződött
részekre. Az erősen szennyezett ruhákat
óvatosan mossa ki kézzel először.
A ruhák ellenőrzése
-- Ellenőrizze a ruhák zsebeit, hogy
nem tartalmaznak-e olyan tárgyakat,
amelyek tönkretehetik a ruhát, illetve a
mosógépet.
-- A ruhák sérülésének elkerülése
érdekében ellenőrizze és kösse meg
a ruhán lévő fűzőket, húzza össze a
cipzárakat, és fordítsa ki úgy a ruhát,
hogy a cipzár befelé nézzen.
-- Mosás előtt távolítsa el a hajat,
állatszőrt, homokot és az egyéb
anyagokat egy kefével.
Megjegyzés
-- A fém merevítőt tartalmazó melltartónál,
harisnyanadrágnál, csipkés ruháknál
ajánlatos mosózsákot használni a ruhák
megóvása érdekében.
12 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 12
Ne mosson olyan ruhát, amely
nagy mennyiségű növényi olaj vagy
kozmetikai szer (aroma olaj, stb.)
szennyeződést tartalmaz. Ellenkező
esetben az ajtó tömítése megdagad, a
víz kifolyik, ami működési hibát okozhat.
2016-6-1 16:54:16
Mosószer és egyéb vegyszerek adagolása
Húzza ki a mosószer-adagolót és töltse a megfelelő rekeszbe a mosószert, illetve
az öblítőt. A megfelelő mennyiség használatához mindig ellenőrizze a termék
csomagolásán leírtakat.
Figyelem
NE indítsa el a mosógépet, ha a mosószer-adagoló nincs a helyén.
Ez vízszivárgást okozhat.
Előmosás rekesz
Öblítő rekesz
Mosópor rekesz
Mosópor rekesz
A következő mosószereket és
adalékanyagokat teheti ebbe a rekeszbe:
-- Mosószerek
-- Vízlágyító szerek
-- Folttisztító
-- Dobtisztító mosószer vagy fehérítő.
Amennyiben egyszerre többféle mosószert
használ ebben a rekeszben, a következő
sorrendben adagolja azokat:
1. Mosószerek
2. Vízlágyító szerek
3. Folttisztító
Mosószerek
Csak a teljesen automata mosógéphez
javasolt mosószereket használjon.
Kérjük, csak alacsony habzású mosószert
használjon.
Figyelem
Amennyiben a csomagoláson
szereplő utasítások szerint a
mosószert közvetlenül a dobban
kell elhelyezni, akkor NE tegye a
mosószer-adagolóba.
Előfordulhat, hogy ezek a mosószerek
kevésbé oldódnak fel és így a
mosószer-adagolóban maradhatnak.
Ne töltse túl a mosószert. Ellenkező
esetben a mosószer elzárja a vízellátást,
a víz túlfolyik az elülső mosószer fiókból,
ami működési hibát okozhat.
1. Folyékony mosószer
Megjegyzés
-- Prewash (Előmosás) funkció beállítása
esetén NE használjon folyékony
mosószert. Előfordulhat, hogy az
előmosás folyamán feloldódik.
--A mosás elindítása előtt töltsön be
folyékony mosószert.
Használat előtt olvassa el - 13
NA-107VC5_Hungarian.indb 13
2016-6-1 16:54:16
Mosószer és egyéb vegyszerek adagolása
A mosószer mennyisége
Tegye be a folyékony mosószer szint lapot
(a tartozékok között van) a mosószer
rekeszbe, és használja szintjelzőként
a folyékony mosószer betöltésekor. A
program indítása előtt ne feledje kivenni a
lapot.
Megjegyzés
Ha a folyékony mosószer szint lapot
a fiókban hagyja, miközben fut a
program, akkor az vízszivárgást és
csökkent mosási és centrifugálási
hatékonyságot okozhat.
Wool (Gyapjú) program esetén enyhe
mosószeres oldatot használjon.
A felhasználandó mosópor mennyisége a
következőktől függ:
-- A szennyezettség mértéke
-- A mosnivaló mennyisége
-- Vízkeménység
A habképződés a mosószer
mennyiségétől és típusától, a mosnivaló
szennyezettségétől, a vízkeménységtől és
a vízhőmérséklettől függően változik.
Vízlágyító szerek
Vízlágyító hozzáadásával lágyíthatja a
vizet, ha olyan körzetben él, ahol magas
a vízkeménység foka. A vízkeménység
mértékére vonatkozó információt a helyi
vízügyi hatóságtól szerezhet be.
A vízlágyító csökkenti a felhasznált
mosószer mennyiségét és segít megelőzni
a vízkőlerakódást, amely tönkreteheti a
készüléket.
2. Mosópor
A mosópor csak akkor kerül a dobba,
amikor a víz átfolyik a mosószer-adagolón.
Ezért, ha elfelejti betölteni a mosószert,
futtassa a Drain (Leeresztés) programot.
Majd adagolja a mosószert a rekeszbe és
indítsa el a mosást újra.
A mosópor-lerakódások megelőzése
érdekében:
-- Törölje ki a mosószer-adagolót egy
száraz ronggyal.
-- Ügyeljen arra, hogy a mosópor ne
legyen csomós, amikor azt betölti a
mosógépbe.
14 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 14
2016-6-1 16:54:16
Mosószer és egyéb vegyszerek adagolása
Öblítő rekesz
Keményítő használata
A következő adalékokat töltheti ebbe a
rekeszbe:
-- Öblítő
-- Keményítő használata
Keményítő használatánál, egyszerűen
csak töltse be azt a mosószer rekesz
mellett elhelyezkedő öblítő rekeszbe. A
keményítőoldat automatikus felhasználásra
kerül a végső öblítési ciklus folyamán.
Ügyeljen arra, hogy csak a MAX jelzésig
töltse meg a rekeszt.
Mielőtt betölti a keményítőport az öblítő
rekeszbe, egy kis víz hozzáadásával
felhígíthatja azt.
Öblítő
Mielőtt elindítja a programot, töltse be az
öblítőt a statikusság elkerülése végett.
Automatikusan az utolsó öblítési ciklusnál
fogja hozzáadni.
Hígítsa fel az öblítő-koncentrátumot,
mielőtt betölti azt. Maximum 110 ml
folyadékot töltsön a rekeszbe, elkerülve a
kicsordulást.
Hígítás
nélküli öblítő
Víz
Mossa ki a fel nem használt öblítőt egy
kis vízzel, vagy egy nedves ronggyal,
miután a program befejeződött. Ha az
öblítő lerakódik a rekeszben, távolítsa el
az adagolóból és tisztítsa ki. (Lásd 28-29.
oldal.)
Megjegyzés
Megjegyzés
A keményítő használata után, mossa
ki a mosószer-adagolót, különösen a
vízlágyító fedelet (lásd 28-29. oldal). A
keményítő használata után, a dobban
lerakódott keményítő eltávolításához
futtasson le egy Rapid 15 (Rövid
program 15p) programot mosószer
hozzáadása NÉLKÜL.
Előmosás rekesz
Mosószer az előmosáshoz
Amikor a Cotton (Prewash) (Pamut
(Előmosás)) programot használja
+
(
), mindig tegyen mosószert ebbe
a rekeszbe az előmosáshoz.
Kövesse a vízlágyító csomagolásán
olvasható utasításokat a megfelelő
mennyiség beállításához. Ha túl
sok vízlágyítót tölt be, akkor az
bennmaradhat a mosószer fiókban.
Használat előtt olvassa el - 15
NA-107VC5_Hungarian.indb 15
2016-6-1 16:54:16
A gombok és a tárcsa használata
NA-107VC5-es modell
0
20
400
Start/Pause
550
1000
850
6
54
3
1. Programválasztó tárcsa
Kiválaszthatja a legmegfelelőbb
programot a mosnivaló ruhának
megfelelően. (Lásd 20. oldal)
2. Centrifugálási sebesség tárcsa
A gomb megnyomásával kiválaszthatja
az adott program centrifugálási
sebességét.
A következő centrifugálási sebességek
választhatók (5 szint):
-- 107VC5: 400, 550, 700, 850, és
1000 ford./perc*
Ha használhatónál magasabb
centrifugálási fordulatszámot választ
ki (lásd 22-23. oldal), akkor a max.
fordulatszámot használja a gép.
3. Extra Rinse (Extra öblítés)/Child Lock
(Gyermekzár) gomb
-- Nyomja meg ezt a gombot az
Extra Rinse (Extra öblítés) funkció
kiválasztásához. (Lásd 26. oldal)
-- A gyerekzár bekapcsolásához nyomja
meg ezt a gombot, és tartsa lenyomva
5 másodpercig. A kezelőszervek
lezáródnak, de az ajtó nem. Ugyanezzel
az eljárással oldhatja fel a gyerekzárat.
(Lásd 26. oldal)
700
2 78
20ºC Wash
Off
Cotton
Quick
Cotton
Rapid 15
Cotton-Eco
Shirts
Colours
Bedding
Easy Care
Sportswear
Wool
Spin
Rinse
Drain
1
4. Time (Időzítő) gomb
A mosás kezdési idejének beállítása.
(Lásd 26. oldal)
5. Hőmérséklet gomb
A mosási hőmérséklet beállítása a hideg
- 90 ºC tartományban. (90 ºC csak a
Cotton (Pamut) és a Cotton (Prewash)
(Pamut (Előmosás)) programmal együtt
választható.) Például választhat forró
vízzel történő mosást a fehér, a pamut
vagy az erősen szennyezett ruhák
esetében.
6. Start/Pause (Start/Szünet) gomb
Nyomja meg ezt a gombot a program
elindításához, illetve szüneteltetéséhez.
A gomb villog, amikor a mosás szünetel.
7. Víz elzárás/alacsony víznyomás
figyelmeztető lámpa
Ez a lámpa villog, amikor nincs vagy
nem megfelelő a vízellátás. (Lásd 34.
oldal)
8. Eltömődött leeresztő szűrő lámpa
Ez a lámpa villog, amikor a víz-leeresztő
tömlő vagy szűrő eltömődik. (Lásd 34.
oldal)
*Centrifugálási sebesség
A maximális centrifugálási sebesség
besorolása az alábbiak szerint:
1000 osztály: Max. 900-1000 ford./perc
Kérjük, olvassa el a termék adatlapját.
16 - Használat előtt olvassa el
NA-107VC5_Hungarian.indb 16
2016-6-1 16:54:16
A gombok és a tárcsa használata
Az ajtó bezárása és
kinyitása
NA-107VC5 kijelző
Start/Pause
9
10
9. Folyamat kijelző
-- Ez a jelzés a program éppen
folyamatban lévő fázisát mutatja. A
, öblítés
és
folyamat mosás
centrifugálás .
-- Amikor a lámpa kialszik, a mosás
befejeződött.
10.Hátralévő idő jelzés
-- A készülék kijelzi, hogy
hozzávetőlegesen mikor fejeződik be a
program. Például, ‘200’ jelentése 200
perc.
Az ajtó automatikusan bezáródik, amíg a
mosási program fut. A jelzés látszik a
kijelzőn, amikor az ajtó zárva van. Az ajtó
kattan egyet, amikor az bezáródik, illetve
kinyitódik.
Megjegyzés
--Ha az ajtó zárva van és kikapcsolja
a mosógépet, vagy áramszünet
esetén, az ajtózár 1-2 perc elteltével
nyílik ki.
Működés közben a Start/Pause (Start/
Szünet) gomb megnyomásával oldhatja
ki az ajtózárat.
A következő esetekben az ajtót nem lehet
nyitni még a folyamat leállítása után sem.
-- Centrifugálás közben
-- Ha a vízszint egy bizonyos határérték
alá csökken
Megjegyzés
--Ha oldani akarja az ajtózárat, állítsa
a program tárcsát Off (Ki) állásba,
majd válasszon egy programot (pld.
Cotton (Pamut)).
Figyelem
Ha futó program közben kell
kinyitnia az ajtót, gondoskodjon
róla, hogy a víz ne folyjon ki a
dobból.
Víz és hab jöhet ki a dobból és az
ajtótömítésből. Előfordulhat, hogy
a felitatáshoz szüksége lesz egy
törülközőre.
Használat előtt olvassa el - 17
NA-107VC5_Hungarian.indb 17
2016-6-1 16:54:17
Mosás
A mosás beállítása
NA-107VC5-es modell
0
20
400
Start/Pause
550
1000
850
5
7
1. Nyomja meg az ajtónyitó gombot és
helyezze a mosnivalót a dobba.
A mosnivaló előkészítésére és
szétválogatására vonatkozó információkat
a 12. és 20. oldalon találja meg.
Figyelem
700
4
20ºC Wash
Off
Cotton
Quick
Cotton
Rapid 15
Cotton-Eco
Colours
Shirts
Bedding
Easy Care
Sportswear
Wool
Spin
Rinse
Drain
3
3. Forgassa el a programválasztó
tárcsát bármely irányba a gép
bekapcsolásához és a kívánt mosási
program kiválasztásához.
A mosás időtartama kijelzésre kerül.
A mosási programokról bővebben a 2223. oldalon olvashat.
--Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon
be a ruhanemű az ajtószárnyba.
--Ellenkező esetben megsérülhet az
ajtó tömítése, ami működési hibát
okozhat.
20ºC Wash (20ºC mosás) program
--Ne helyezzen a megengedett
mennyiségnél több ruhát a dobba.
Ez túlzott rezgést okozhat és
tönkreteheti a készüléket.
Spin (Centrifuga) program
Ez a program alacsony hőmérséklettel is
ugyanazt a mosási hatékonyságot éri el,
mint a 40 °C-os program (kivéve zsíros
szennyeződés esetén).
A Spin (Centrifuga) programban a
művelet mindig leeresztéssel kezdődik
függetlenül attól, hogy van-e víz a dobban.
A centrifugálás csak akkor indul, ha a gép
leeresztette a vizet a megfelelő szintig.
4. Válasszon egy centrifugálási
fordulatszámot.
Ha használhatónál magasabb
centrifugálási fordulatszámot választ
ki (lásd 22-23. oldal), akkor a max.
fordulatszámot használja a gép.
Helyes
Helytelen
Megjegyzés
Ha sok ruhát kíván kimosni,
egyenletesen oszlassa el ruhákat a
dobban.
2. Csukja be az ajtót.
18 - Mosási ismeretek
NA-107VC5_Hungarian.indb 18
5. Válassza ki a kívánt opcionális
programot.
-- Extra öblítés funkció (Lásd 26. oldal)
-- Hőmérséklet (Lásd 16. oldal)
-- Időzítő (Lásd 26. oldal)
6. Töltse be a mosószert a mosószeradagolóba.
(Lásd 13-15. oldal.)
2016-6-1 16:54:17
Mosás
7. Nyomja meg a Start gombot.
A gép a leeresztés után kezdi beengedni
a vizet.
Megjegyzés
--Amikor elindítja a mosógépet, a
kijelző villogva jelzi, hogy melyik
funkció van folyamatban.
--A gép minden program elindítása
előtt leereszti a vizet.
Amikor egy program véget ér, megszólal
a jelzőhang, villog az „END” felirat a
kijelzőn, és az ajtózár azonnal kiold.
Figyelem
Amennyiben magas
vízhőmérsékleten mosta a
ruhaneműt, ügyeljen arra, hogy ne
égesse meg a kezét, amikor kiveszi
a ruhákat a dobból.
Megjegyzés
--Amennyiben az alapprogram
használata során mosópor nem
mosódott ki rendesen a ruhából,
használja az Extra Rinse (Extra
öblítés) funkciót.
--Ha a töltet nagy, a ruha beleragadhat
a dobba. Ez normális jelenség.
--Hagyja nyitva az ajtót és engedje
kiszáradni a dobot mielőtt kiszedné
a ruhát.
-- Vegye ki a kimosott ruhákat és rázza
ki azokat a megfelelő forma elérése
érdekében. Ne hagyja túl sokáig a
dobban a kimosott ruhákat, miután a
program befejeződött – előfordulhat,
hogy a ruhák kiengedik színüket.
A szükséges időtartam
Az időtartamok a kiválasztott programtól és
vízhőmérséklettől függnek.
-- A tényleges időtartamok eltérhetnek a
táblázatban feltüntetett értékektől.
-- A feltüntetett időtartam magában
foglalja a vízbevezetéshez és a
vízleeresztéshez szükséges időt is, így
ez függ a víznyomástól, a vízleeresztési
körülményektől és a mosnivaló
mennyiségétől is.
-- Az időtartamok hosszabbak lehetnek,
ha a dobban lévő mosnivalót ki kell
egyensúlyozni.
A jelzőhang beállítása
A program végén megszólaló jelzőhang
be- és kikapcsolását a következők szerint
végezze.
Nyomja le egyszerre, és tartsa
lenyomva a Temperature (Hőmérséklet)
és az Time (Időzítő) gombot legalább 3
másodpercig.
A jelzőhang kikapcsol, amit a jelzőhang
egyszeri megszólalása jelez.
A jelzőhang bekapcsol, amit a jelzőhang
kétszeri megszólalása jelez.
Beállítások módosítása
Miután elindította a mosást, a
programbeállítás, a vízhőmérséklet, az
időzítő és az Extra Rinse (Extra öblítés)
már nem módosítható.
A program, a hőmérséklet az időzítő
vagy az Extra Rinse (Extra öblítés)
megváltoztatásához, először ki, majd újra
be kell kapcsolnia a mosógépet.
Mosási ismeretek - 19
NA-107VC5_Hungarian.indb 19
2016-6-1 16:54:17
A program kiválasztása
Leírás
107VC5
Maximális
töltet
Cotton (Pamut)
Pamut, vászon és pamut kevertszálas ruhák napi
mosása.
7 kg
Cotton
(Prewash)
(Pamut
(Előmosás))
Cotton (Pamut) program előmosással az erősen
szennyezett ruhákhoz
7 kg
Cotton-Eco
(Pamut-Öko)
A mosás tovább tart, de kevesebb energiát és
vizet fogyaszt, mint a Cotton (Pamut) program.
7 kg
Colours
(Színes)
Pamut vagy pamut kevertszálas ruhák színtartó
mosása.
3,5 kg
Easy Care
(Műszálas)
Gyapjú, vászon és szintetikus anyagok kímélő
mosása.
3,5 kg
Wool (Gyapjú)
A csak kézzel, illetve mosógépben mosható
gyapjú és kevert szálas gyapjúból készült
ruhaneműk kímélő mosása, az összemenés
megelőzésére.
Program
+
Rinse (Öblítés) Kiöblíti a kimosott ruhát.
20
2 kg
7 kg
Drain
(Leeresztés)
Leereszti a vizet a dobból.
Spin
(Centrifuga)
Kicentrifugálja a kimosott ruhát.
7 kg
Sportswear
(Sportruházat)
Műszálas sportruhák mosása.
3 kg
Bedding
(Ágynemű)
Nagy méretű anyagok, például ágyneműk
mosása.
3 kg
Shirts (Ingek)
Ingek és blúzok elszennyeződött gallérjainak
és mandzsettáinak mosása, a gyűrődés
megelőzésével.
2 kg
Rapid 15
(Rövid
program 15p)
Kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhadarab
15 perces gyorsmosása.
2 kg
Quick (Gyors
program)
Az enyhén szennyezett pamut vagy vászon
keverék gyors mosása.
3,5 kg
20°C Wash
(Mosás 20°C)
Egyhén szennyezett gyapjú vagy vászon
kevertszálas anyagok energiakímélő, alacsony
hőmérsékletű mosása.
3,5 kg
―
20 - Mosási ismeretek
NA-107VC5_Hungarian.indb 20
2016-6-1 16:54:18
Energia- és vízfogyasztás
Program
Töltet
Hőmérséklet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh) 2)
107VC5
+
Cotton
(Pamut)
Cotton
(Prewash)
(Pamut
(Előmosás))
Cotton-Eco
(Pamut-Öko)
40 °C
7
0,92
62
125
40 °C
7
0,98
74
143
40 °C 1)
3,5
0,65
44
160
3,5
0,72
44
165
7
1,05
50
200
60 °C 1)
Colours
(Színes)
40 °C
3,5
1,00
56
105
Easy Care
(Műszálas)
40 °C
3,5
0,61
47
85
Wool
(Gyapjú)
40 °C
2
0,15
50
40
Sportswear
(Sportruházat)
40 °C
3
0,62
42
105
Bedding
(Ágynemű)
30 °C
3
0,30
50
65
Shirts (Ingek)
40 °C
2
0,60
44
85
30 °C
2
0,10
32
15
40 °C
3,5
0,48
38
68
20 °C
3,5
0,22
45
105
Rapid 15
(Rövid
program 15p)
Quick (Gyors
program)
20
Vízfogyasztás
(L) 2)
Időtartam
(perc) 2)
107VC5
20°C Wash
(Mosás 20°C)
1) A maximális centrifugálási sebességre kikalkulált eredmények megfelelnek az EN 60456
szabványnak.
2) Az energia- és vízfogyasztási adatok, illetve a feltüntetett időtartam a víznyomás, a
vízkeménység, a vízhőmérséklet, a szobahőmérséklet, a mosnivaló mennyisége és
típusa, a hálózati feszültség ingadozása és a további funkciók kiválasztása függvényében
eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.
3) A Bizottság 1061/2010 EU felhatalmazáson alapuló rendelete által előírt adatlap
beszerzése érdekében keresse fel a http://www.panasonic.hu
Mosási ismeretek - 21
NA-107VC5_Hungarian.indb 21
2016-6-1 16:54:19
A programok részletei
Automata beállítás
Program
+
20
Ce
Hőmérséklet
Öblítések
száma
Megközelítő
időtartam
(min)
Cotton (Pamut)
40 °C
2
125
Hideg - 90 °C
Cotton (Prewash)
(Pamut
(Előmosás))
40 °C
2
143
Hideg - 90 °C
Cotton-Eco
(Pamut-Öko)
60 °C
2
200
Hideg - 60 °C
Colours (Színes)
40 °C
2
105
Hideg - 40 °C
Easy Care
(Műszálas)
40 °C
2
85
Hideg - 60 °C
Wool (Gyapjú)
30 °C
3
40
Hideg - 40 °C
Rinse (Öblítés)
Hideg
3
36
Hideg
Drain (Leeresztés)
Hideg
―
3
Hideg
Spin (Centrifuga)
Hideg
―
15
Hideg
Sportswear
(Sportruházat)
40 °C
2
105
Hideg - 40 °C
Bedding
(Ágynemű)
30 °C
3
65
Hideg - 40 °C
Shirts (Ingek)
40 °C
2
85
Hideg - 60 °C
Rapid 15 (Rövid
program 15p)
30 °C
1
15
Hideg - 30 °C
Quick (Gyors
program)
40 °C
2
68
Hideg - 60 °C
20°C Wash
(Mosás 20°C)
20 °C
2
105
Hideg - 20 °C
Hőmérséklet
22 - Mosási ismeretek
NA-107VC5_Hungarian.indb 22
2016-6-1 16:54:19
klet
A programok részletei
Kézi beállítás
Centrifugálás sebessége*1
(ford./perc)
107VC5
Preset
Timer
(Időzítő)
Extra
Rinse
(Extra
öblités)
0 °C
0 - 1000


0 °C
0 - 1000


0 °C
0 - 1000


0 °C
0 - 1000


0 °C
0 - 800


0 °C
0 - 600


0 - 1000

―
―

―
0 - 1000

―
0 °C
0 - 1000


0 °C
0 - 800


0 °C
0 - 600


0 °C
0 - 800

―
0 °C
0 - 1000


0 °C
0 - 1000


*1Ha használhatónál
magasabb centrifugálási
fordulatszámot választ ki,
akkor a max. fordulatszámot
használja a gép. A centrifuga
maximális sebességének
besorolása a 16. oldal
szerint.
Mosási ismeretek - 23
NA-107VC5_Hungarian.indb 23
2016-6-1 16:54:20
Kényes ruhadarabok mosása
Wool (Gyapjú) program
A dob óvatosan forog a Gyapjú
programnál.
A mosási instrukciókról bővebben a 18-19.
oldalon olvashat.
Gyapjú szennyes betöltések
Wool (Gyapjú): 2 kg vagy kevesebb
Körülbelüli súly:
Gyapjú pulóver: 400 g
Tippek a kényes ruhadarabok
teregetéséhez
-- A fehér és világos színű, gyapjú és
nylon ruháit olyan helyen teregesse ki,
ahol azokat nem éri közvetlenül magas
hőmérséklet, illetve napfény.
-- Mosás után simítsa ki a gyapjú, illetve
nylon ruhái gyűrődéseit, mielőtt kiteríti
azokat egy árnyékos helyen. Ezzel
megspórolhatja a vasalást is.
-- A gyapjúból készült ruhadarabokat
kisimítva terítse ki.
Tippek a kényes
ruhadarabok mosásához
Kényes ruha betöltése a dobba (Kímélő
mosáshoz)
Egyesével, egymás tetejére tegye a
ruhadarabokat a dobban.
A mosószer kiválasztása
-- Az ingekhez, blúzokhoz és nadrágok
felakasztásához használjon ruhafogast.
A ruhafogasra feltekerhet egy törülközőt,
a ruhák vállának kitöméséhez, így
a száradás alatt azok megőrzik
formájukat.
-- A gyapjúból készült ruhadarabokhoz
használjon különösen enyhe folyékony
mosószert. Egyéb mosószerek
tönkretehetik a ruháit.
-- Wool (Gyapjú) program esetén szükség
lehet az Extra Rinse (Extra öblítés)
funkcióra, hogy a felesleges mosószer
kiürüljön a szennyesből. (Lásd 26. oldal)
Ha a ruha összemegy a mosásban
Terítse ki a ruhadarabot egy
vasalódeszkára az eredeti méretének
megfelelően. Használjon gombostűket a
méret és forma fixálásához. Azután gőzölje
meg a ruhát egy vasaló segítségével és
hagyja megszáradni.
24 - Mosási ismeretek
NA-107VC5_Hungarian.indb 24
2016-6-1 16:54:20
Pokróc és ágytakaró mosása
Bedding (Ágynemű) program
A mosási instrukciókról bővebben a 18-19.
oldalon olvashat.
-- Ellenőrizze, hogy az anyagokba varrt
címkék tartalmazzák-e a mosásra vagy
kézi mosásra vonatkozó szimbólumot
,
).
(
Az ágynemű behelyezése a
mosógépbe
1. Hajtodassa össze a takarót vagy
az ágynaműt az eredeti méret
negyedére.
-- Egyszerre csak egy takarót mosson ki.
Mosható
-- 100 % szintetikus anyagból készült
takaró – 3 kg-ig
-- 100 % szintetikus szálasanyagból
készült futonok és 100 % pamutból
készült takarók – max. 1,5 kg-ig
(egyágyas méret)
-- Ágyneműk
-- Ágytakarók
-- 100 % szintetikus anyagból készült
lepedők
Nem mosható
-- 100 % gyapjúból készült
-- Bolyhos takaró
-- Elektromos takaró (beleértve a huzatot
is)
2. Helyezze a takarót vagy az ágyneműt
a dobba.
Miközben behelyezi az ágyneműt hajtsa
még további részekre.
Az ágynemű mindkét vége a dob belseje
felé nézzen.
Figyelem
Kerülje a takaró vagy az ágynemű
összetekerését, illetve véletlenszerű
összehajtogatását.
Ez túlzott rázkódást okozhat
és tönkreteheti a mosnivalót,
illetve meghibásodást okozhat a
mosógépben.
Megjegyzés
A takaró mosásakor kerülje a
mosózsák használatát. Ez ugyanis
megakadályozza a mosnivaló
megfelelő centrifugálását.
Mosási ismeretek - 25
NA-107VC5_Hungarian.indb 25
2016-6-1 16:54:20
Opcionális funkciók
Extra Rinse (Extra öblítés)
funkció
Megjegyzés
Bizonyos programokhoz nem lehet
Extra Rinse (Extra öblítés) funkciót
kiválasztani. (Lásd 22-23. oldal.)
Ha kiválasztja, amikor nem lehet
alkalmazni, a készülék hibajelző
hangot ad ki.
Nyomja meg az Extra Rinse (Extra
öblítés) gombot
kiválasztásához.
a funkció
A gomb villogni fog.
Funkció
Extra
Rinse
(Extra
öblítés)
Leírás
Egy extra öblítéssel még
eleposabban öblítheti a ruháit.
Child lock (Gyerekzár)
Amikor a gyerekzár aktív, a kezelőszervek
lezáródnak (az ajtó nem záródik). Ez
megakadályozza, hogy a gyerekek
megváltoztassák a mosási beállításokat,
vagy játszanak a géppel.
A gyerekzár aktiválása/kioldása
1. Kapcsolja be a mosógépet.
2. Nyomja meg, és tartsa nyomva az
Extra Rinse (Extra öblítés) gombot
legalább 5 másodpercig.
szimbólum látható, azt jelzi,
Ha a
hogy a biztonsági gyermekzár aktiválva
van.
3. Nyomja meg ismét az Extra Rinse
(Extra öblítés) gombot 5 másodpercig
a kioldáshoz (kérjük hagyja figyelmen
kívül a 3 hangjelzést, tartsa lenyomva
az Extra Rinse (Extra öblítés) gombot
amíg ki nem old).
Időzítő
Az időzítő segítségével beállíthatja
a mosás későbbi időpontban történő
indítását 1-24 órával későbbre.
Megjegyzés
Ne használjon nehezen oldódó
mosószert az időzítő funkció
alkalmazásánál, mert néhány
mosószer típus összecsomósodhat a
mosás megkezdése előtt.
Az időzítő beállítása
A mosási program és az választható
funkciók kiválasztása után állítsa be az
időzítőt (lásd 18. oldal).
1. Folyamatosan nyomja a Time
(Időzítő) gombot, amíg a kívánt
időzítés meg nem jelenik.
2. Nyomja meg a Temperature
(Hőmérséklet) vagy az Extra Rinse
(Extra öblítés) gombot az idő
beállításához.
A visszaszámlálás még nem indul el.
-- Az időzítés törléséhez
nyomja meg a Time (Időzítő) gombot.
-- Az időzítés változtatásához
nyomja meg a Time (Időzítő) gombot,
majd ismételje meg a beállítást az 1.
lépéstől.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Start/
Szünet) gombot az időzítés
aktiválásához.
-- Az időzítés törléséhez
forgassa a program kiválasztó tárcsát
‘Off (Ki)’ állásba. (Az összes beállítás
törlődni fog.)
-- Az időzítés változtatásához
forgassa a program kiválasztó tárcsát
‘Off (Ki)’ állásba. A program és a
választható funkciók újra kiválasztása
után ismételje meg a beállítást az 1.
lépéstől.
26 - Mosási ismeretek
NA-107VC5_Hungarian.indb 26
2016-6-1 16:54:20
Karbantartás
A mosógép külső
felületének tisztítása
A mosógép külső felületének tisztításához
puha rongyot és semleges háztartási
tisztítószert használjon (például konyhai
tisztítószer, folyékony szappan).
2. Nyissa ki és távolítsa el a vízleeresztő
szűrő fedelét. Ezután helyezzen alá
egy edént, hogy felfogja a kifolyó
vizet.
Ütköző
Vigyázat
--Ne öntsön vizet a mosógépre.
--Ne használjon krém állagú
tisztítószert, hígítót, illetve olyan
termékeket, amelyek alkoholt,
kerozint, vagy egyéb gyúlékony
anyagokat tartalmaznak.
Vízleeresztő szűrő
3. Óvatosan forgassa a leeresztő szűrőt
az óramutató járásával ellentétes
irányba, és csavarja ki.
Ekkor, bizonyos mennyiségű víz
kifolyhat. Ez normális jelenség.
Az ajtótömítés és az ablak
tisztítása
Minden mosás után végezze el az alábbi
lépéseket:
-- Távolítsa el a tárgyakat az
ajtótömítésből.
-- Törölje le a mosógép ajtaját és
az ablakot a lerakodások és a
szennyeződések eltávolítása érdekében.
4. Ezután vegye ki a szűrőt.
A ruhafoszlányok felhalmozódása
szivárgást okozhat.
A vízleeresztő szűrő
tisztítása
Javasoljuk, hogy havonta egyszer
tisztítsa ki a leeresztő szűrőt. A szűrőn
lerakódhatnak a textilfoszlányok, ez
csökkentheti a vízleeresztés sebességét.
1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a fali
aljzatból.
5. Távolítsa el a ruhafoszlányokat és
egyéb tárgyakat.
6. Helyezze vissza a szűrőt és a szűrő
fedelet.
Helyezze vissza a leeresztő szűrőt.
Ezután forgassa az óramutató járásával
megegyező irányba, amíg megakad az
ütközőnél.
Figyelem
LEGYEN ÓVATOS forró víz
leeresztésénél.
Karbantartás - 27
NA-107VC5_Hungarian.indb 27
2016-6-1 16:54:21
Karbantartás
A dob tisztítása
Ha hideg vízzel használja a mosógépet,
előfordulhat, hogy a dob belsejében
baktériumok keletkeznek, ami kellemetlen
szagot áraszthat. Ezt elkerülheti, ha
havonta egyszer lefuttat egy 90 °C-os
Cotton (Pamut) programot. (Amennyiben
vízkőoldót használ, kövesse a termék
gyártójának utasításait.)
A mosószer-adagoló
kitisztítása
A mosószer lerakódhat és penészedést
okozhat, ha nem tisztítja rendszeresen
az adagolót. A mosószer felhalmozódása
penészedést okozhat.
Attól függően, hogy a gép milyen típusú
vízlágyító fedéllel rendelkezik, kövesse a
megfelelő utasításokat.
Figyelem
A vírusok és baktériumokat nem
lehet elpusztítani 40 °C-os vízzel.
A kórokozók belekerülhetnek
a ruhákba és ezáltal fertőzést
okozhatnak.
A kórokozók 60 °C, illetve ennél
magasabb hőfokon pusztulnak el. Ettől
függetlenül, nem szükséges mindig 90
°C-on mosnia a ruhákat.
Megjegyzés
A típus
B típus
Utasítások az A típushoz
1. Húzza ki a mosószer-adagolót.
Ne tegyen mosnivalót, illetve
mosószert sem a mosógépbe,
miközben tisztítja a dobot.
Amennyiben tisztítószert, illetve fehérítőt
használ, tegye azt a mosószer-adagoló
rekeszbe, mielőtt elindítja a mosást. A
legmegfelelőbb mennyiség 30 ml. (Lásd
13. oldal)
2. Húzza ki a mosószer fiókot úgy, hogy
közben lenyomja a vízlágyító fedél
közepét.
Öblítő rekesz
28 - Karbantartás
NA-107VC5_Hungarian.indb 28
2016-6-1 16:54:21
Karbantartás
3. Húzza az ujját a vízlágyító fedél
elején, majd húzza felfelé, és vegye ki
a mosószer fiókból.
3. Vegye ki a mosószer fiókot úgy, hogy
fel és le mozgatja miközben húzza.
4. Mossa ki a mosószer-adagolót vízzel.
Használjon egy száraz rongyot a
felesleges víz felszárításához.
4. Húzza az ujját a vízlágyító fedél
elején, majd húzza felfelé, és vegye ki
a mosószer fiókból.
5. Helyezze vissza a vízlágyító fedelet.
6. Tegye vissza a mosószer fiókot úgy,
hogy közben lenyomja a vízlágyító
fedél közepét.
Utasítások a B típushoz
1. Húzza ki a mosószer fiókot, amíg meg
nem akad.
5. Mossa ki a mosószer-adagolót vízzel.
Használjon egy száraz rongyot a
felesleges víz felszárításához.
6. Helyezze vissza a vízlágyító fedelet.
7. A fenti eljárást fordítva alkalmazva
tegye vissza a mosószer fiókot.
2. Ezután rázogassa, amíg teljesen ki
nem jön.
sz
Karbantartás - 29
NA-107VC5_Hungarian.indb 29
2016-6-1 16:54:21
Karbantartás
A vízbevezető tömlő
szűrőjének tisztítása
Tisztítsa ki a szűrőt, ha víz nem folyik be
megfelelően.
1. Zárja el a vízbevezető csapot.
2. Kapcsolja be a mosógépet.
3. Válassza ki a Cotton (Pamut)
programot és nyomja meg a Start
gombot. A gép indításakor elkezdődik
a leeresztés.
4. 2 perc elteltével kapcsolja ki
a mosógépet. A víz kifolyt a
vízbevezető tömlőből.
5. Távolítsa el a vízbevezető tömlőt a
csapról.
6. Gondosan tisztítsa meg a készülék
hátsó részén elhelyezkedő szűrőt.
Használjon hozzá egy kis kefét, például
fogkefét.
8. Csatlakoztassa vissza a vízbevezető
tömlőt a csapra.
Húzza meg erősen a műanyag
csatlakozópontoknál.
9. Nyissa ki a csapot és ellenőrizze,
hogy nincs-e szivárgás.
A befagyott vízbevezető
tömlő felmelegítése
Ha a mosógép hideg időjárási körülmények
között kerül kiszállításra, elhelyezés után,
de még üzembe helyezés előtt hagyja
24 óráig szobahőmérsékletű helyen. Ez
biztosítja azt, hogy a vízbevezető tömlőben
ne legyen jég.
Ha befagy a vízbevezető tömlő:
1. Csavarjon meleg törülközőket
a tömlő és a csap csatlakozási
pontjához.
Csatlakozási pont
Csap
Vízbevezető tömlő
2. Töltsön 2 vagy 3 liter meleg vizet a
dobba.
7. Amennyiben a készülékhez
szűrővel ellátott vízbevezető tömlőt
mellékeltek, zárja el a vízbevezető
csapot, távolítsa el a vízbevezető
tömlőt a csapról, majd tisztítsa ki a
tömlő végén lévő szűrőt ugyanígy.
kb.
50 °C
3. Futtassa a Drain (Leeresztés)
programot. (Lásd 18. oldal)
30 - Karbantartás
NA-107VC5_Hungarian.indb 30
2016-6-1 16:54:21
Hiba ellenőrzőlista
Probléma
Nem működnek a
nyomógombok.
Okok, megoldások
--A program, a hőmérséklet az időzítő és az Extra Rinse
(Extra öblítés) funkció beállításokat nem lehet változtatni
mosás közben.
Mosógép
--Lehet, hogy a gyerekzár aktív. (Lásd 26. oldal)
Nem nyílik ki az ajtó.
--Az ajtózár aktív. (Lásd 17. oldal)
--A vízhőmérséklet és a vízszint túl magas. (Lásd 17. oldal)
Szokatlan szagot
érez.
--A gumiból készült részeknek fura szaga lehet, mikor
először használni kezdi a mosógépet, de ez egy idő után
megszűnik.
A dobot kitisztíthatja egy 90 °C-os program lefuttatásával.
(Lásd 28. oldal)
Nem folyik be a víz a
mosógépbe.
--A vízcsap nincs kinyitva.
--A vízvezeték vagy vízbevezető tömlő befagyott. (Lásd 30.
oldal)
--A vízbevezető tömlő sérült.
Mosás
--A vízbevezető tömlő szűrője eldugult. (Lásd 30. oldal)
Öblítés/centrifugálás
Kevés a víz
mennyisége.
--Ha szüneteltette, majd újraindította a programot,
előfordulhat, hogy a mosógép leereszt némi vizet.
NE öntsön vizet a mosógépbe az ajtón keresztül.
Víz folyik be a dobba
mosás közben.
--Ez normális jelenség:a víz automatikusan utántöltődik,
amikor a vízszint lecsökken. A nehéz tölteteknél a víz
ismételten utántöltődhet.
Nem folyik be víz a
dobba öblítésnél.
--Öblítés előtt, a mosógép kicentrifugálja a mosásból
maradt vizet. A víz ezután utántöltődik.
Az öblítés még a
centrifugálás vége
előtt megkezdődik.
--Mosás után, felesleges hab maradt, ezért a készülék
leereszti a vizet majd újratölti, hogy kimossa azt. Ezt a
jelenséget habérzékelésnek hívják.
Centrifugálás közben
a dob megáll majd
újra forogni kezd.
--Ez normális jelenség. A mosógép egyensúlyhiányt érzékel,
amit megpróbál kiegyenlíteni.
Hab és víz marad az
ajtón, illetve az ajtó
tömítésén.
--Egy kis hab és víz maradhat vissza a ruha állapotától és
a mosószer mennyiségétől függően. Ez nincs hatással az
öblítés teljesítményére.
Hibaelhárítás - 31
NA-107VC5_Hungarian.indb 31
2016-6-1 16:54:22
Hiba ellenőrzőlista
Probléma
Okok, megoldások
Öblítés/centrifugálás
A centrifugálás
ismételten elindul és
megáll.
--Ez normális jelenség. A centrifugálás azért ismétlődik,
mert így a folyamat halkabb.
A centrifugálás
befejezése után a
ruha még mindig
vizes.
--Az egyenetlen betöltést nem korrigálja automatikusan a
gép.
--A mosnivaló lehet, hogy túl könnyű. Amennyiben ez a
helyzet, tegyen be még egy vagy két törülközőt.
--Lehet, hogy a töltet túl könnyű. Ha így van, tegyen még a
mosógépbe 1 vagy 2 törülközőt.
--Ha a ruhák összegabalyodtak, bogozza ki azokat.
Nincs vagy kevés a
hab.
--A hab mennyisége a víz hőmérsékletétől, mennyiségétől
és lágyságától függően változhat.
--Ez akkor fordulhat elő, ha közvetlenül a dobba tette a
mosószert – töltse be a mosószer-adagolóba.
--Nem használt kellő mennyiségű mosószert.
Mosószer és hab képződés
--Kevésbé habzó típusú mosószert használ.
--Erősen szennyezett a ruhanemű és a nagyobb töltet
esetén csökkenhet a habképződést.
Sok a hab.
--A hab mennyisége a víz hőmérsékletétől, mennyiségétől
és lágyságától függően változhat.
--Lehet, hogy túl sok mosószert használ.
--A használt mosószer túlzott habképződést okoz.
A textilöblítő kifolyik.
--Az öblítő betöltésénél meghaladta a mosószer-adagoló
MAX jelzését. (Lásd 15. oldal)
--Előfordulhat, hogy a mosószer-adagolót túl hirtelen csukta
be, ezért folyt ki az öblítő.
A mosás végén
mosószer-maradvány
található.
--Ez akkor fordulhat elő, ha közvetlenül a dobba tette a
mosószert – töltse be a mosószer-adagolóba.
32 - Hibaelhárítás
NA-107VC5_Hungarian.indb 32
2016-6-1 16:54:22
Hiba ellenőrzőlista
Probléma
Okok, megoldások
Idő
A kijelzett idő
megváltozik.
--A hátralévő idő folyamatosan újraszámolásra és frissítésre
kerül. Így az eredetileg kijelzett időtartam megváltozhat.
Szokatlan hang vagy
rezgés.
--Ellenőrizze, hogy nem került-e fém a dobba.
--Ügyeljen arra, hogy a szállításhoz szükséges
rögzítőcsavarok el legyenek távolítva. (Lásd 36. oldal)
--Ellenőrizze, hogy a mosógép sima, stabil felületen lett
elhelyezve.
Zaj
Ha nem a fent leírtak okozzák a problémát, vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel.
Egyéb
Vízleeresztésnél zaj
hallatszik.
--Ez normális jelenség; amikor a szivattyú elindul, illetve
leáll.
Nagysebességű
centrifugálás közben
növekszik a zaj.
--Ez normális jelenség; A motorzaj a centrifugálás
sebességével együtt nő.
Áramszünet
történik a mosógép
működése közben.
--A gép leáll. Ha a tápfeszültség visszaáll, a gép ott folytatja
az üzemelést, ahol abbahagyta.
A biztosíték
megszakítja az
áramot.
--A gép leáll. A megszakító visszakapcsolása után, a gép ott
folytatja az üzemelést, ahol abbahagyta. De ellenőrizze,
hogy a biztosíték miért szakította meg az áramot, és
szüntesse meg a probléma okát.
Megszakad a
vízellátás.
--Amikor a vízellátás helyreáll, előfordulhat, hogy a víz nem
tiszta. Csatlakoztassa le a vízbevezető tömlőt és eressze
a vizet a csapba, mielőtt újraindítja a mosógépet. Ne
felejtse el visszacsatlakoztatni a vízbevezető tömlőt.
A kijelző nem látható.
--Előfordulhat, hogy a mosógép világos, illetve napos
helyen lett elhelyezve.
Hibaelhárítás - 33
NA-107VC5_Hungarian.indb 33
2016-6-1 16:54:22
Hibakód
Hiba
Teendő:
Gondoskodjon róla, hogy az ajtó megfelelően be legyen zárva.
Az ajtó nyitva van
Nincs vízellátás
A vízleeresztés nem
lehetséges
Túlfolyás
A vízellátás leállt
vagy a víznyomás
alacsony.
A leeresztő szűrő
eldugult.
Ellenőrizze a következő lehetséges problémákat.
-- A vízcsap zárva van.
-- A vízcső vagy a tömlő befagyott.
-- A vízellátás megszakadt.
-- A vízellátás tömlő eltömődött. (Lásd 30. oldal)
Ellenőrizze a vízleeresztő tömlőn a következő lehetséges
problémákat.
-- Eltömődött.
-- A cső kivezető nyílása vízbe merül.
-- Ccsatlakozókkal meg van hosszabbítva.
-- A víz be van fagyva.
Tisztítsa ki a vízleeresztő tömlő szűrőjét. (Lásd 27. oldal)
Ellenőrizze a következő lehetséges problémákat.
-- A vízellátó szelep elromlott.
-- A vízellátó szelep tirisztor elromlott.
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a fali aljzatból. Zárja el a csapot, és keresse fel a helyi
Ügyfélszolgálati központot.
Ha a lámpa villog, ellenőrizze a következő lehetséges
problémákat.
-- A vízcsap zárva van.
-- A vízellátás leállt.
-- A víznyomás alacsony.
-- A vízellátó tömlő eldugult vagy összetekeredett.
-- A vízellátó tömlő szűrője el van tömődvee. (Lásd 30. oldal)
Ha a lámpa villog, ellenőrizze a következő lehetséges
problémákat.
-- A vízleeresztő szűrő eldugult. (Lásd 27. oldal)
-- A vízleeresztő tömlő eldugult vagy összetekeredett.
A hibaüzenet megjelenése után a művelet újraindításához állítsa a programkiválasztó
tárcsát Off (Ki) állásba, majd válassza ki a programot és indítsa el.
34 - Hibaelhárítás
NA-107VC5_Hungarian.indb 34
2016-6-1 16:54:22
A megfelelő hely kiválasztása
A készülék felemelése
A készülék felemeléséhez 2 vagy több
ember szükséges.
A mosógép hátradöntésével kezdje az
emelést. A gépet két ember szállítsa, a két
oldalán alulról fogva.
Elhelyezés
Ügyeljen arra, hogy elegendő helyet
biztosítson a mosógép részére, és hogy
a nyílásokat ne takarja el szőnyeg vagy
bármilyen más anyag.
186
547
845
454
597
A méret milliméterben van megadva
Figyelem
- Helyezze a mosógépet egy sima,
stabil felületre, a túlzott rezgés és
a zaj elkerülése érdekében.
Ha a padló nem sima és stabil,
vegye fel a kapcsolatot a helyi
hivatalos márkaszervizzel.
- NE telepítse a gépet szőnyegre,
vagy hasonló felületre.
- NE helyezze a mosógépet olyan
helyre, ahol a készülék ki van téve
a közvetlen napfénynek, időjárási
körülményeknek, fagyásnak.
- Gondoskodjon arról, hogy
a mosógép fém részei NE
érintkezzenek egyéb fém
felületekkel, mosdóval vagy egyéb
berendezésekkel.
A beépített mosógép
üzembe helyezése
- Legalább 60 cm széles helyre lesz
szüksége. Tartson legalább 2 mm
távolságot az oldalaktól és 5 mm
távolságot a mosógép tetejétől és
hátlapjától.
- Ügyeljen arra, hogy a konyhapult erősen
rögzítve legyen a konyhaszekrényhez.
Figyelem
NE telepítse a gépet beépített
mosógépként, levett fedőlappal.
Fedőlap panel
Üzembe helyezési tudnivalók - 35
NA-107VC5_Hungarian.indb 35
2016-6-1 16:54:24
Mozgatás és üzembe helyezés
A rögzítőcsavarok
eltávolítása
Szállítás közben a mosógép belsejét négy
rögzítő csavar tartja a helyén. Ezeket
el kell távolítani villáskulccsal, mielőtt
üzembe helyezi a készüléket. Használja a
mellékelt villáskulcsot és kövesse az alábbi
útmutatásokat.
Megjegyzés
A rögzítőcsavarokat el kell távolítani a
mosógép elindítása előtt,
mivel ez túlzott rezgést okozhat.
3. Nyomja be (a tartozékként
mellékelt) csavartakaró sapkákat a
rögzítőcsavarok helyére.
Megjegyzés
Őrizze meg a rögzítőcsavarokat, mivel
egy esetleges szállítás alkalmával
még szüksége lesz ezekre. Ha a
mosógépet átadja valakinek, ügyeljen
arra, hogy a rögzítőcsavarokat is
mellékelje.
Ne feledje a rögzítőcsavar fedőlapot
megfelelően felerősíteni. Ellenkező
esetben víz folyhat a mosógépbe, ami
működési hibát okozhat.
A mosógép áthelyezése
Megjegyzés
1. Lazítsa meg a 4 csavart a
villáskulccsal.
Forgassa a csavarokat az óramutató
járásával ellentétes irányba.
Mielőtt elmozdítja a mosógépet,
gondoskodjon a rögzítőcsavarok
visszaszereléséről.
Mielőtt elmozdítja a mosógépet
-- Zárja el a csapot, és eressze le a
mosógépből a vizet. Eressze le a
leeresztő szűrőből a visszamaradt vizet.
(Lásd 27. oldal)
2. Húzza ki a csavarokat vízszintesen.
-- Szüntesse meg a nyomást a
vízbevezető tömlőben és távolítsa el azt.
-- Húzza ki a hálózati kábelt.
-- Szerelje vissza a rögzítőcsavarokat.
(Lásd 37. oldal)
36 - Üzembe helyezési tudnivalók
NA-107VC5_Hungarian.indb 36
2016-6-1 16:54:24
Mozgatás és üzembe helyezés
A rögzítőcsavarok visszahelyezése
1. Vegye ki a négy csavartakaró sapkát.
A lábak beállítása
Műanyag
csavaranya
Láb
2. Szerelje vissza a rögzítőcsavarokat a
nyílásokba.
1. Lazítsa meg a lábakon lévő műanyag
csavaranyákat az óramutató járásával
megegyező irányban.
2. Állítsa be mindegyik lábat.
3. Vízszintmérő segítségével
ellenőrizze, hogy a mosógép
megfelelően áll-e.
3. Húzza meg a csavarokat
villáskulccsal.
4. Húzza meg az összes műanyag
csavaranyát az óramutató járásával
ellentétes irányban.
Figyelem
--Ügyeljen arra, hogy az összes
műanyag csavaranya erősen meg
legyen húzva.
Ellenőrizze, hogy a lábak
megfelelően rögzülnek a
mosógéphez – ha kilazultak, a
mosógép elmozdulhat.
--NE rakjon kartonpapírt, fát vagy
hasonló anyagot a gép alá az
egyenetlenségek kiegyenlítésére.
--Ügyeljen arra, hogy a padló
takarításakor a gép stabilitása
megmaradjon.
Üzembe helyezési tudnivalók - 37
NA-107VC5_Hungarian.indb 37
2016-6-1 16:54:25
A tömlők és a tápkábel csatlakoztatása
A vízszivárgás elkerülése érdekében kövesse a fejezetben leírt útmutatásokat.
Bizonytalanság esetén, bízza a víztömlő csatlakoztatását szakemberre.
Tömlő- és kábelhosszúság
~ 95 cm
~ 145 cm
~ 100 cm
Vízbevezető tömlő
Figyelem
- NE csatlakoztassa a tömlőt
kombinált csaptelepre.
- NE tekerje meg, NE nyomja meg,
NE alakítsa át, NE vágja meg a
tömlőt.
- A vízvezetékben lévő optimális
víznyomás:0,1 – 1,0 MPa. Ha a
víznyomás magasabb, nyomáscsökkentő
szelepet kell beszerelnie!
- Kinyitott vízcsapnál legalább 5 liter
víznek kellene átfolyni percenként.
A vízbevezető tömlő csatlakoztatása
1. Kézzel csavarja és szorítsa rá a
vízbevezető tömlőt a készülék
hátulján található vízbevezető
nyílásra (a műanyag illesztési
pontnál).
Csatlakoztatás a jobb oldalon
~ 140 cm
~ 95 cm
0 – max. 100 cm
Csatlakoztatás a bal oldalon
~ 155 cm
2. A vízbevezető tömlő másik végét
pedig csavarja a vízbevezető csapra
ugyanígy.
- Hagyományos tömlő
3/4”
Ügyeljen rá,
hogy a szűrő a
tömlőben legyen.
min. 10 mm
- Biztonsági szeleppel ellátott tömlő
3/4”
min. 10 mm
3. Nyissa meg lassan a csapot és
ellenőrizze, hogy az illesztési pontnál
nem szivárog-e a víz.
Az illesztési pont víznyomásnak van
kitéve.
38 - Üzembe helyezési tudnivalók
NA-107VC5_Hungarian.indb 38
2016-6-1 16:54:25
A tömlők és a tápkábel csatlakoztatása
Kiömlés-gátló rendszer
Ezt a rendszert arra tervezték, hogy
megakadályozza, hogy a víz kifolyjon
a mosógépből. A rendszer az alábbi
alkotóelemeket foglalja magába.
1) Vízleállító rendszer
Ha a gép vízszivárgást észlel a vízellátó
tömlőben, automatikusan leállítja a
vízellátást. A rendszer csak vízellátó
szeleppel ellátott tömlőkkel működik.
2) Túlfolyás érzékelése
Ha a víz mennyisége meghalad egy
meghatározott szintet a mosógépben,
ez a funkció a vízellátás leállításával és
a vízleeresztő szivattyú aktiválásával
megakadályozza, hogy a mosógépből
kifolyjon a víz.
Vízleeresztő tömlő
Figyelem
Figyelem
--A vízellátó tömlőt le kell venni a
kampóról a gép hátoldalán mielőtt
a gép üzemeltetését elkezdené.
Ha a vízleeresztő tömlő túl közel
van a géphez, a tömlő hozzáérhet
a géphez, és zajt okozhat a
centrifugálás alatt, a rázkódás miatt.
--Rögzítse a vízleeresztő tömlőt a
mosdókagylóhoz úgy, hogy az ne
eshessen ki belőle.
--NE dugaszolja el a kádat, amelybe
a vizet vezeti. Győződjön meg róla,
hogy rendesen lefolyik-e a víz.
--NE hagyja, hogy a vízleeresztő
tömlő vége elmerüljön a
leeresztett vízben.
Ellenkező esetben, a víz
visszafolyhat a mosógépbe.
Vízleeresztés egy tömlőn keresztül
--NE tekerje, NE húzza meg vagy NE
hajlítsa meg a vízleeresztő tömlőt.
--NE használjon csatlakozásokat
a vízellátó tömlő
meghosszabbítására.
Mosdókagylóba történő vízleeresztés
Csőív
Üzembe helyezési tudnivalók - 39
NA-107VC5_Hungarian.indb 39
2016-6-1 16:54:26
A tömlők és a tápkábel csatlakoztatása
Elektromos csatlakoztatás
Adattábla
Figyelem
--A mosógép adattábláján megtalálja
a szükséges hálózati feszültségre
vonatkozó adatokat. Ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség és az
adattáblán lévő feszültségértékek
megegyeznek-e. A részletes
tápfeszültség információk
megtalálhatóak ezen kézikönyv 42.
oldalán is.
--Ha a gép nincs megfelelően
földelve, akkor a felhasználó felelős
minden elszenvedett kárért.
40 - Üzembe helyezési tudnivalók
NA-107VC5_Hungarian.indb 40
2016-6-1 16:54:26
Üzembe helyezést követő ellenőrzés
Ellenőrző lista az üzembe helyezéshez
3
7
1
5 6
5 6
4
2
5 6
1) Rögzítőcsavarok
Eltávolította a rögzítőcsavarokat és
felhelyezte a csavartakarókat?
5) Állítható lábak
Megfelelően rögzítve vannak a
mosógéphez?
2) Elhelyezés
Egyenletes, stabil felületre helyezte a
mosógépet?
Különösebb rezgés nélkül működik a
készülék?
6) Talp párnák
Vízszintesen állnak?
Ha a készülék nincs vízszintben,
rendellenes hang jelentkezhet
vízleeresztés közben.
3) Vízbevezető tömlő
Szivárog a tömlő?
Kielégítő a vízellátás?
7) Áramellátás
220 - 240 V váltakozó feszültségű
védőföldeléssel rendelkező hálózathoz
csatlakoztatta a készüléket?
4) Vízleeresztő tömlő
Szivárog a tömlő?
Megfelelő a vízleeresztés?
Üzembe helyezési tudnivalók - 41
NA-107VC5_Hungarian.indb 41
2016-6-1 16:54:26
Specifikációk
NA - 107VC5
Hálózati tápfeszültség
Hálózati frekvencia
220 - 240 V
50 Hz
Maximum hálózati teljesítményfelvétel
2200 W
Fűtő teljesítmény
2000 W
Tömeg
72 kg
Maximum ruhatöltet
7 kg
Méretek
Magasság
845 mm
Szélesség
597 mm
Mélység
547 mm
Vízfogyasztás
Víznyomás-tartomány
Kérjük, olvassa el az „Energia- és
vízfogyasztás” fejezetet.
0,1 - 1 MPa
42 - Üzembe helyezési tudnivalók
NA-107VC5_Hungarian.indb 42
2016-6-1 16:54:27
Mosógép - Termék adatlap
(EU)Nr.1061/2010
Szállító neve
Panasonic
Modell azonosító
NA - 107VC5
Kapacitás
kg
Energia felhasználási osztály
A+++ (a legtakarékosabb) : EEI<46
A++ : 46≦EEI<52
7
1)
A++
kWh/év
195
60 °C teljes töltéssel
kWh
1,05
60 °C részleges töltéssel
kWh
0,72
40 °C részleges töltéssel
kWh
0,65
W
<0,5
Éves energia felhasználás 2)
Energia felhasználás
(Cotton Eco (PamutÖko) program)
Teljesítményfelvétel
Kikapcsolt állapotban
Bekapcsolt állapotban hagyva
Éves vízfelhasználás 3)
W
<1,0
L/év
10346
Centrifugálás hatékonysági osztály
A (leghatékonyabb) - G (legkevésbé hatékony)
C
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám
Centrifugálási hatékonyság
ford./perc
1000
%
62
A „Cotton Eco (Pamut-Öko) 60 °C program” és a „Cotton Eco (Pamut-Öko) 40 °C program”
a szabvány mosási program, amelyre a címke és az adatlap információi vonatkoznak.
Ezek a programok alkalmasak a normál szennyezett pamut szennyes tisztítására, és ezek
a leghatékonyabb programok az energia és vízfogyasztás tekintetében.
Program időtartam 4)
(Szabvány Cotton Eco
(Pamut-Öko) program)
60 °C teljes töltéssel
min
205
60 °C részleges töltéssel
min
170
40 °C részleges töltéssel
min
172
dB
58
dB
77
Mosás
Akusztikus zaj
kibocsátás levegőben 5) Centrifugálás
1)A háztartási mosógép energiafelhasználási osztályát az Energia Hatékonysági Index
(EEI) alapján kell meghatározni.
2)220 db Cotton Eco (Pamut-Öko) program mosási ciklus alapján 60 °C és 40 °C fok
hőmérsékleten, teljes és részleges töltésen, és alacsony energia felhasználás módban.
Az aktuális energia felhasználás függ a gép felhasználási módjától.
3)220 db Cotton Eco (Pamut-Öko) program mosási ciklus alapján 60 °C és 40 °C fok
hőmérsékleten, teljes és részleges töltésen, és alacsony energia felhasználás módban.
Az aktuális vízfelhasználás függ a gép felhasználási módjától.
4)Percben és a legközelebbi percre kerekítve
5)dB (A) re 1 pW értékben kifejezve és a legközelebbi egészre kerekítve, mosás és
centrifugálás közben szabvány 60 °C Cotton Eco (Pamut-Öko) programmal teljes
töltéssel.
Üzembe helyezési tudnivalók - 43
NA-107VC5_Hungarian.indb 43
2016-6-1 16:54:27
Beállítási folyamat az energiafogyasztási értékekhez
A következő eljárásokkal megvalósíthatóak a szabványos programokhoz tartozó
energiafogyasztási értékek. Az említett szabvány programok a „szabvány 60 °C
pamut program” és a „szabvány 40 °C pamut program” a 1061/2010 és 1015/2010
szabályozásban.
Ezek alkalmasak a normál szennyezett pamut szennyes tisztítására, és ezek a
leghatékonyabb programok az energia és vízfogyasztás tekintetében az ilyen típusú pamut
szennyes mosására.
1.
Állítsa a tárcsát Cotton-Eco (Pamut-Öko) állásba.
Válassza a maximális centrifugálási fordulatszámot.
2.
3.
(Lásd 23. oldal)
vagy
Válassza a 60 °C/40 °C vízhőmérsékletet.
- A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a feltüntetett ciklus hőmérséklettől.
Weboldal: http://panasonic.net
A termék megfelel a 2004/108/EK direktíva 9. (2) cikkének.
Panasonic Marketing Europe GmbH.
Panasonic Testing Centre
Nyomtatva Törökországban
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
2016 Június
© Panasonic Corporation 2016
NA-107VC5_Hungarian.indb 44
2016-6-1 16:54:27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement