Panasonic | NNGD351W | Operating instructions | Panasonic NNGD351W Upute za uporabu

Panasonic NNGD351W Upute za uporabu
Hrvatski Deutsch
English
Norsk
Suomi
Polski
Česky
Magyar Românã
NN-GD371S / NN-GD361M / NN-GD351W
Dansk
Microwave /Grill Oven
Mikrowellengerät mit Grill
Magnetron/Grill Oven
Four à Micro-ondes-Gril
Forno a Microonde e Grill
Horno Microondas/Grill
Kombinationsugn med Mikrovågor/Grill
Mikrobølgeovn/Grill
Mikrobølge/Grill Ovn
Mikroaaltouuni/Grilli
Kuchenka Mikrofalowa z Grillem
Mikrovlnná / trouba/ Gril
Grillezös/mikrohullámú sütö
Cuptor cu microunde
Français Italiano Español Svenska
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Manuale di istruzioni
Instrucciones de funcionamiento
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrucţiuni de operare
Nederlands
Operating
Upute
zaInstructions
uporabu
Bedienungsanleitung
Mikrovalna/Grill pećnica
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE: Prije korištenja pećnice u potpunosti pročitajte
ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Postavljanje i spajanje....................................................................................................... 2
Postavljanje pećnice.......................................................................................................... 2
Važne sigurnosne upute................................................................................................. 3-6
Strukturni dijagram............................................................................................................ 7
Upravljačka ploča.............................................................................................................. 8
Postavljanje sata............................................................................................................... 9
Funkcija za zaštitu djece................................................................................................... 9
Mikrovalno kuhanje i odmrzavanje.................................................................................. 10
Upute za odmrzavanje.....................................................................................................11
Tablice odmrzavanja........................................................................................................ 12
Roštilj............................................................................................................................... 13
Kombinirano kuhanje....................................................................................................... 14
Korištenje mjerača vremena............................................................................................ 15
Kuhanje u više faza......................................................................................................... 16
Korištenje funkcije memorije........................................................................................... 17
Turbo odmrzavanje.......................................................................................................... 18
Automatski programi kuhanja prema masi................................................................. 19-20
Panacrunch programi za automatsko kuhanje prema masi............................................ 21
Tava Panacrunch............................................................................................................. 22
Podgrijavanje i tablice kuhanja................................................................................... 23-25
Recepti............................................................................................................................ 26
Pitanja i odgovori............................................................................................................. 27
Održavanje pećnice......................................................................................................... 28
Tehnički podaci................................................................................................................ 29
Zahvaljujemo na kupnji Panasonicove mikrovalne pećnice.
1
HR
Hrvatski
Sadržaj
Postavljanjeand
i spajanje
Installation
connection
Ako
utičnica
nije uzemljena,
kupacitjeis osobno
If your
AC outlet
is not grounded,
the
odgovoran
za zamjenu of
takve
onom
personal responsibility
the utičnice
customer
to
koja
na odgovarajući
način.
havejeit uzemljena
replaced with
a properly grounded
Pregledajte
mikrovalnu
pećnicu
Examine your
oven
Raspakirajte
pećnicu,
uklonite
materijal u
Unpack the oven,
remove
all packing
koji
je pakirana
i pregledajte
pećnicu
da
material,
and examine
the oven
for any
biste
provjerili
postoje
puknute
damage
such as
dents,li udubine,
broken door
kvake
napukline
latchesilior
cracks inna
thevratima.
door. IfAko
you nađete
find any
znakove
obavijestite Do
damage, oštećenja,
notify your odmah
dealer immediately�
prodavača.
oštećenu
not install a Nemojte
damagedpostavljati
oven�
mikrovalnu pećnicu.
wall socket�
Radni napon
Napon mora odgovarati onome navedenom
Operation voltage
na oznaci na samoj pećnici. Ako se koristi
The voltage has to be the same as specified
napon viši od navedenog, moglo bi doći do
on the label on the oven� If a higher voltage
požara ili drugih oštećenja.
than specified is used, it may cause a fire or
other damages�
Earthingo instructions
Upute
uzemljenju
■
„■ Važno!
Important!
OVAJ
UREĐAJ
THIS UNIT
HAS MORA
TO BE BITI
PROPERLY
ODGOVARAJUĆE
UZEMLJEN
RADI
EARTHED FOR PERSONAL
SAFETY.
OSOBNE SIGURNOSTI.
Postavljanjeofpećnice
Placement
your oven
5.
emojte
u blizinu
5� N
Do not postaviti
place thispećnicu
oven near
an electric
električnog
ili
plinskog
štednjaka.
or gas cooker range�
Ova je
pećnica
namijenjena
isključivouse
za
This
oven
is intended
for counter-top
uporabu
Nije for
namijenjena
only�
It is na
notpultu.
intended
built-in usezaor use
ugradnju,
niti korištenje u ormariću.
inside
a cupboard�
6. N
ožice se ne smiju uklanjati.
6�
The feet should not be removed�
7. Ova je pećnica isključivo za uporabu
na usage�
7� u kućanstvu.
This oven isNemojte
only for koristiti
household
otvorenom.
Do not use outdoors�
Korištenje
nause:
pultu:
Counter-top
1.
tavite
stabilnu
1. S
Place pećnicu
the ovenna
onravnu
a flat iand
stable
površinu
nalazi
od 85 the
cm
surface koja
moresethan
85 više
cm above
iznad
poda.
floor.
8. N
emojte koristiti mikrovalnu pećnicu u
8� uvjetima
Avoid using
the
oven in high humidity�
visoke
vlažnosti.
2. K
ada postavite pećnicu, neće biti teško
2� izolirati
When uređaj
this oven
is installed,
it should
iz napajanja
električnom
be easy to
isolate the appliance
from
energijom
jednostavnim
izvlačenjem
the electricity
supply
pulling
out the
utikača
ili pritiskom
na by
strujni
prekidač.
plug or operating a circuit breaker�
3. Za ispravan rad omogućite odgovarajuće
strujanje zraka u pećnici.
3�
For proper operation, ensure a
for thepećnice,
oven.
4. Osufficient
stavite 15air
cmcirculation
prostora iznad
10 cm iza nje, 5 cm s jedne strane i 40
4� cm
Allow
15 cm of space on the top of
s druge.
the oven, 10 cm at the back, 5 cm on
one side, and the other side must be
opened more than 40 cm�
9.
abel
napajanje
ne smije
9� K
The za
power
cord should
not dodirivati
touch the
vanjski
dio
pećnice.
Kabel
podalje
outside of the oven� Keepdržite
the cord
od užarenih površina. Kabel ne smije
away from hot surfaces� Do not let the
visjeti preko ruba stola ili radne površine.
cord hang over the edge of a table or
Kabel, utikač ili pećnicu nemojte umakati
work top� Do not immerse the cord,
u vodu.
plug or oven in water�
10. Nemojte blokirati zračne otvore na
stražnjem
10� bočnim
Do notstranama
block thei air
vents ondijelu
the
pećnice.
Akoback
ih blokirate,
pećnica
bi
sides and
of the oven�
If these
seopenings
mogla pregrijati
za vrijeme
Za
are blocked
duringrada.
operation
takve
je slučajeve
pećnicaIn
opremljena
the oven
may overheat�
this case
sigurnosnim
od
the oven isuređajem
protectedza
byzaštitu
a thermal
pregrijavanja
i nastavit
će s radom
tek
safety device
and resumes
operation
kada
ohladi.
onlyse
after
cooling down�
11. Nije predviđeno upravljanje ovim
11� aparatom
This appliance
not intended
to be
pomoćuisvanjskog
mjerača
operated
means of
an external
vremena
ili by
odvojenog
sustava
timer or separate
remote-control
daljinskog
upravljanja.
system�
15cm
5cm
coun
pu
lt ter top
10cm
open
otvoreno
2
HR
EN
■■ UPOZORENJE!
4. A
ko je strujni kabel oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni
serviser ili slično kvalificirane osobe, da
bi se izbjegle moguće opasnosti.
Važne sigurnosne upute
1. B
rtve na vratima i područja brtvljenja
treba čistiti vlažnom krpom. Uređaj
treba pregledati da bi se utvrdila
moguća oštećenja na brtvama na
vratima i područjima brtvljenja te, ako
su ova područja oštećena, uređaj se
ne smije koristiti dok ga ne popravi
tehničar kojeg je osposobio proizvođač.
5. D
jeca smiju koristiti pećnicu bez
nadzora samo ako im se daju dovoljno
jasne upute kako bi je mogla koristiti
na siguran način i kako bi shvatila
opasnosti koje proizlaze iz nepravilnog
korištenja.
6. T
ekućine i druga hrana ne smiju se
zagrijavati u zatvorenim posudama jer
mogu eksplodirati.
2. N
emojte raditi preinake niti pokušavati
samo popraviti vrata, kućište
upravljačke ploče, sigurnosne
prekidače ili druge dijelove pećnice.
Nemojte skidati vanjsku ploču s pećnice
jer ona pruža zaštitu od mikrovalne
energije. Popravke smiju izvršavati
samo kvalificirani serviseri.
7. S
avjetujemo korisnike da ne pritišću
vrata mikrovalne pećnice prema dolje
dok su ona otvorena. Postoji opasnost
od prevrtanja pećnice prema naprijed.
8. O
vim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa smanjenim
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se nalaze pod nadzorom ili
ih u uporabu ovoga uređaja upućuju
osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti
da se igraju ovim uređajem.
3. N
emojte upravljati ovim uređajem ako
mu je KABEL ILI UTIKAČ oštećen, ako
ne radi ispravno, oštećen je ili vam je
ispao. Nitko osim servisera kojeg je
osposobio proizvođač ne smije vršiti
popravke.
3
HR
Hrvatski
Važne sigurnosne upute
Important
safety instructions
Važne sigurnosne
upute 2�
Use of your oven
Korištenje
pećnice
1�
Do not use
the oven for any reason
The oven has two heaters situated
2. Pećnica
ima
grijača,
smještena
in the top
of dva
the oven
cavity�
After
na
gornjem
dijelu unutrašnjosti
using
the COMBINATION
and GRILL
pećnice.
korištenja
function Nakon
these surfaces
willfunkcija
be very
COMBINATION
ove
hot� Care shouldi GRILL,
be taken
to će
avoid
površine
vruće.
Pripazite
kako
touchingbiti
thevrlo
heating
elements
inside
ne
biste
dodirnuli
grijaće
dijelove
koji se
the oven�
nalaze unutar pećnice.
2. P
Before
rije korištenja
provjerite
jesu li pribor/
2�
use, check
that utensils/
posude
prikladne
za uporabu
u in
containers
are suitable
for use
mikrovalnoj
microwave pećnici.
ovens�
■■Caution!
Oprez! Vruće
površine
„
Hot surfaces
Nakon kuhanja u ovim načinima, ■
1. U
ređaj nemojte koristiti za namjene
other than the preparation of food�
koje ne uključuju pripremu hrane.
This oven is specifically designed to
Pećnica je namijenjena zagrijavanju
heat or cook food� Do not use this
i kuhanju hrane. Nemojte je koristiti
oven to heat chemicals or other nonza zagrijavanje kemikalija ili drugih
food products� proizvoda.
neprehrambenih
After
cooking
by these
modes,
pribor
za pećnicu
bit će
vrlo vruć.
the oven accessories will be very hot.
3. N
emojte pokušavati koristiti ovu
3� pećnicu
Do not attempt
to use
this oven
to ili
za sušenje
novina,
odjeće
dry newspaper,
any
ostalih
materijala.clothing
Mogli biorse
zapaliti.
other materials� They may catch
4. Kon
ada
se pećnica ne koristi, nemojte
fire.
spremati u nju bilo kakve predmete
pribora
za pećnicu,
za slučaj
4� osim
When
the oven
is not being
used, da je
nenamjerno
do not storeuključite.
any objects inside the
3. Dostupni dijelovi mogu se zagrijati pri
3� kombiniranom
The accessiblekorištenju.
parts mayMalu
become
hot
djecu
treba
držati podalje
pećnice,
a djeca
in combination
use�od
Young
children
bi
je trebala
koristiti
isključivo
pod
should
be kept
away,
and children
nadzorom
odraslih,
should only
use thezbog
oventemperatura
under adult
koje
nastaju.due to the temperatures
supervision
generated�
in case
it issmije
accidentally
5. U
oven
ređajem
se ne
upravljatiturned
u
on� MICROWAVE (Mikrovalna) ili
načinu
COMBINATION (Kombinacija) AKO
5� UThe
appliance
must
not beTakav
operated
NJEMU
NEMA
HRANE.
rad
by MICROWAVE
or Ovo
COMBINATION
može
oštetiti uređaj.
se ne odnosi
WITHOUT
FOOD
THE OVEN�prije
na
zagrijavanje
taveINPanacrunch
korištenja.
Operation in this manner may damage
the appliance� This does not apply
6. Ako se u pećnici pojavi dim ili plamen,
when preheating the Panacrunch pan�
pritisnite gumb za zaustavljanje/
poništavanje (Stop/Cancel) i držite vrata
6. zatvorena
If smoke or
a fire
occurs
theplamen.
oven,
dok
se ne
ugasiinsav
press
Stop/Cancel
button
and
leave
Iskopčajte kabel ili isključite uređaj
the doorosigurača
closed in ili
order
to stifle any
pomoću
prekidača.
flames. Disconnect the power cord,
or shut off power at fuse or circuit
Radbreaker
grijačapanel�
1. Vanjske površine pećnice, uključujući
zračne
ventile na ormariću i vrata
Heater
operation
će surfaces,
vrući tijekom
korištenja
1� pećnice,
Exterior bit
oven
including
air
funkcija
COMBINATION
(Kombinacija)
i
vents on the cabinet and the
GRILLING (Roštilj), stoga budite pažljivi
oven door will get hot during
pri otvaranju i zatvaranju vrata pećnice,
COMBINATION and GRILLING, take
te vađenju i umetanju hrane i pribora.
care when opening or closing the door
and when inserting or removing food
and accessories�
Svjetlo pećnice
Oven
light morali zamijeniti svjetlo
Kad budete
When
it becomes
to replace the
pećnice,
obratite necessary
se dobavljaču.
oven light, please consult your dealer�
Pribor
Accessories
Pećnica je opremljena raznim priborom.
The
oven
comesupute
equipped
with a variety
of
Uvijek
slijedite
za korištenje
pribora.
accessories� Always follow the directions
Stakleni
pladanj
given
for use
of the accessories�
1. Nemojte upravljati pećnicom bez
rotirajućeg
Glass
tray prstena i staklenog pladnja.
1�2. NDo
not operate
oven pladanj
without koji
emojte
koristiti the
stakleni
the
roller
ring
and
the
glass
in
nije namijenjen za uporabu stray
ovim
place�
uređajem.
Never
ko je stakleni
pladanj
nekatray
se
2�3. A
use another
typevruć,
of glass
ohladi
prije
čišćenja
ili stavljanja
than the
one
specially
designed uforvodu.
oven�
4. Sthis
takleni
pladanj okreće se u oba
3�
smjera.
If the glass tray is hot, let it cool before
cleaning or placing in water�
4�
4
4
EN
HR
The glass tray can turn in either
direction�
■■ Važno!
5. A
ko hrana ili posuda za kuhanje na
staklenom pladnju dotiču stjenke
pećnice pa se pladanj ne može okretati,
on će se automatski početi okretati u
suprotnom smjeru. To je uobičajena
pojava.
Ako se premaši preporučeno vrijeme
kuhanja, hrana bi mogla biti uništena, a
u ekstremnim situacijama mogla bi se
zapaliti i oštetiti unutarnji dio pećnice.
6. N
emojte kuhati hranu direktno na
staklenom pladnju.
Manje količine hrane
Male količine hrane ili hrana niskog udjela
vlage mogu zagorjeti, isušiti se ili zapaliti
ako ih se predugo kuha. Ako se materijali
u pećnici zapale, držite vrata pećnice
zatvorena, isključite pećnicu i iskopčajte
utikač iz utičnice.
Rotirajući prsten
1. R
otirajući prsten i dno pećnice treba
često čistiti kako bi se spriječila buka i
nakupljanje ostataka hrane.
2. R
otirajući prsten treba uvijek koristiti
zajedno sa pladnjom prilikom kuhanja.
Jaja
Nemojte kuhati jaja u ljusci ili čitava tvrdo
kuhana jaja u mikrovalnoj pećnici. Može
se nakupiti tlak te jaja mogu eksplodirati
čak i nakon što završite sa zagrijavanjem u
mikrovalnoj.
Stalak od žice
1. S
talak od žice služi za lakše smuđenje
manjih jela, te omogućuje dobru
cirkulaciju topline.
Bušenje kore
2. N
emojte stavljati metalne
posude izravno na stalak od žice
u kombiniranom načinu rada
(COMBINATION) s mikrovalnim
(MICROWAVE).
Nepropusnu koru kakvu imaju određene
namirnice, primjerice krumpiri, žumanjak i
kobasice, mora se probušiti prije kuhanja u
mikrovalnoj pećnici kako ne bi eksplodirala.
Termometar za meso
3. S
talak od žice nemojte koristiti samo u
načinu rada MICROWAVE.
Pomoću termometra za meso provjerite
stupanj skuhanost pečenja i peradi samo
kada je meso izvađeno iz pećnice. Nemojte
koristiti standardni termometar za meso
u mikrovalnoj pećnici jer može doći do
iskrenja.
Tava Panacrunch
Pogledajte stranicu 22 HR
Vrijeme kuhanja
Vrijeme kuhanja ovisi o stanju, temperaturi,
količini hrane i vrsti posuđa.
Počnite s minimalnim vremenom kuhanja
kako biste spriječili prekuhavanje. Ako
hrana nije dovoljno skuhana, uvijek je
možete kuhati nešto dulje.
5
HR
Hrvatski
Važne sigurnosne upute
Važne sigurnosne upute
Tekućine
Pribor/folija
Kada zagrijavate tekućine, npr. juhe,
umake i napitke u pećnici, pregrijavanje
tekućine iznad točke vrenja može se
dogoditi i bez pojavljivanja mjehurića. To bi
moglo rezultirati naglim prelijevanjem vrele
tekućine.
Nemojte zagrijavati zatvorene limenke ili
boce jer bi mogle eksplodirati.
Metalne posude s metalnim rubom ne
smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnom
načinu rada. Doći će do iskrenja.
Ako koristite aluminijsku foliju, metalne
šiljke ili metalno posuđe, udaljenost između
tih predmeta i stijenki pećnice i vrata mora
biti minimalno 2 cm da ne bi došlo do
iskrenja.
Da biste to spriječili, napravite sljedeće:
a. Izbjegavajte korištenje posuda sa
ravnim rubovima i uskim grlom.
b. Nemojte pregrijavati.
c. Promiješajte tekućinu prije nego što
posudu stavite u pećnicu te ponovite
na pola kuhanja.
d. Nakon grijanja ostavite neko vrijeme
u pećnici i ponovno promiješajte prije
nego što pažljivo izvučete posudu.
Bočice za bebe/staklenke dječje
hrane
Gornji dio, duda ili poklopac moraju se
skinuti s bočice za bebe ili sa staklenke
dječje hrane prije stavljanja u pećnicu.
Papir/plastika
Kada zagrijavate hranu u plastičnim
ili papirnatim posudama, redovito
provjeravajte pećnicu jer se takve posude
mogu zapaliti ili pregrijati.
Sadržaj bočice ili staklenke dječje hrane
treba promiješati ili protresti.
Da bi se izbjegle opekline, potrebno je
provjeriti temperaturu.
Nemojte koristiti proizvode od recikliranog
papira (npr. kuhinjske ubruse) osim ako
proizvod ima oznaku kojom se potvrđuje da
je siguran za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
Proizvodi od recikliranog papira mogu
sadržavati nečistoće zbog kojih može doći
do iskrenja i/ili vatre tijekom uporabe.
Skinite žice s vrećica za pečenje prije nego
što ih stavite u pećnicu.
6
HR
1. T
Doorza
release
1.
ipka
otvaranje vrata■
Pritisnite
da biste
otvoriliWhen
vrata.you
Kada
Press tojeopen
the door�
otvorite
vrata
pećnice
tijekomcooking,
kuhanja,
open the
oven
door during
kuhanje
se privremeno
the cooking
is stoppedzaustavlja
temporarily
bez
da seclearing
ponište earlier
zadanemade
postavke.
without
settings�
Kuhanje
se nastavlja
čim zatvorite
The cooking
is resumed
as soon vrata
i pritisnite
gumb
za početak
(Start)
as the door
is closed
and Start
button
2. Prozor
pećnice
pressed�
3.
brava
2. Sigurnosna
Oven window
4.
3. Zračni
Door otvori
safety pećnice
lock system
5.
(Nemojte
4. Vodilica
Oven air
vent je uklanjati)
6. Vanjski zračni otvori pećnice
5.
Microwave feed guide
7. Upravljačka ploča
(do not remove)
6.
External oven air vents
18
7.
8. NControl
apajanjepanel
9. UPower
tikač supply cord
8.
10. Identifikacijska
oznaka
9.
Plug
11. Stakleni
pladanjLabel
10.
Identification
12. RGlass
otirajući
prsten
11.
tray
13. DRoller
ijelovi ring
roštilja
12.
14. OGrill
znaka
upozorenja (Vruće površine)
13.
Elements
15. Stalak
od label
žice (Hot surfaces)
14.
Caution
16. Tava
15.
WirePanacrunch
rack
17. DPanacrunch
ržak tave Panacrunch
16.
pan
18.
O
vdje smjestite oznaku
17. Panacrunch
pan handleizbornika
automatskog programa
18. Position your supplied auto
program menu label here.
11
13
5
4
6
6
14
7
8
2
9
1
12
3
17
16
Note.
■„■ Napomena
This illustration
is for
only�
Ilustracija
služi samo
zareference
uvid.
7
HR
EN
10
15
Hrvatski
English
Strukturni
dijagram
Outline diagram
Upravljačka
Control panelploča
1 Zaslon
Display Window
1.
NN-GD371S / NN-GD361M / NN-GD351W*
2 Tipka
Microwave
Power
button
2.
mikrovalne
snage
(Microwave
3
3.
4
4.
5
5.
1
6
7
6.
8
7.
9
2
5
4
8. KTimer
otačić button
za vrijeme/masu
10
3
9. GClock
umb memorije
11
button
10. GStop
umb mjerača
vremena
12
/Cancel button:
Before Cooking:
11. GOne
umbpress
sata clears your instructions
Cooking:
12. GDuring
umb za zaustavljanje/poništavanje (Stop/
One press temporarily stops the cooking
Cancel) ■
program� Another press cancels all
Prije
■ and the time of day will
yourkuhanja
instructions
Jedan
pritisak
upute.
appear
in thebriše
display�
Tijekom kuhanja: ■
13 Jedan
Startpritisak
button privremeno zaustavlja program
kuhanja. Još jedan pritisak obrisat će sve
14 upute
Doori na
Release
zaslonu će se prikazati vrijeme.
7
6
8
9
11
13. Gumb za početak (Start)
*The design of your control panel may vary from
the
(depending
14.panel
Tipkadisplayed
za otvaranje
vrata on colour), but the
words on the panel will be the same�
10
12
Power)
Grill button
Gumb za roštilj
Combination button
Gumb za kombinirani način rada
Auto Weight Turbo Defrost button
Gumb za automatsko turbo odmrzavanje
Auto Weight Cook Programs button
prema masi
Auto Weight Panacrunch Programs
Gbutton
umb za automatske programe kuhanja
prema masi
Time/Weight dial
Panacrunch programi za automatsko
kuhanje
masi
Memoryprema
button
Napomena: Izgled upravljačke ploče mogao
biThis
se razlikovati
od onogwith
prikazanog
na slici
oven is equipped
an energy
(ovisno
boji), ali funkcije će biti iste.
savingofunction�
13
Ova pećnica opremljena je funkcijom za
„ Please note
uštedu energije.
1� When in stand-by mode the brightness
of the displaysljedeće:
will be reduced�
■■ Upamtite
1.
ad je
uređaj
u stanju
čekanja,
2� KThe
oven
will enter
stand-by
mode,
svjetlina
smanjena.
when firstzaslona
pluggedbitinće
and
immediately
2. Uafter
ređaj
ćelast
bitioperation
u stanju čekanja
nakon
the
has completed�
prvog uključivanja i neposredno nakon
završetka zadnje radnje.
14
„ Beep sound
„ Note
If ■an
operation is set and start button is not
■
Napomena
When a button is pressed correctly a beep
■will
■ Zvučni
be heard�signal
If a button is pressed and no
Kad
pritisnete
gumb,
će
beeppravilno
is heard,
the unit has
notoglasit
or cannot
se
zvučni
Ako pritisnete
accept
thesignal.
instruction�
At the endgumb
of anyi ne
čujete
zvučni
signal,the
uređaj
ne može
complete
program,
ovennije
will ili
beep
5
prihvatiti
times� upute. Po završetku bilo kojeg
programa, oglasit će se 5 zvučnih signala.
pressed,
6 minutes
the ne
oven
will
Ako
gumbafter
za početak
rada
bude
pritisnut
nakoncancel
što jethe
postavljena
automatically
operation�radnja,
The
pećnica
će revert
automatski
poništiti
radnju
display will
back to
clock mode�
nakon 6 minuta. Na zaslonu će se ponovno
prikazati sat.
8
HR
EN
Kad sethe
pećnica
prvi
put
uključi,inna“88:88”
zaslonu
će se prikazati
"88:88".
When
oven is
first
plugged
appears
in display
window.
Pritisnite
sat.
Press
Clock
Dvotočka
počinje
A
colon starts
to blink�
treperiti.
Okrenite
kotačić za vrijeme/
Turn Time/Weight
Dial
masu.
Enter the time by turning the
Time/Weight
Dial� The
time
Okretanjem
kotačića
unesite
appears
the display
and
vrijeme.
Nainzaslonu
se pojavljuje
the colon
blinks�treperi.
vrijeme
i dvotočka
Pritisnite
sat.
Press Clock
Dvotočka
treperiti.
The colonprestaje
stops blinking�
Time of je
day
is now
locked
Vrijeme
sada
zaključano
into
the display�
na
prikazu.
■
„■ Napomene
Notes
1.
To
a biste
postavili
ponovite
gore3,opisane
korake od 1 do 3.
1� D
reset ponovno
time of day,
repeat vrijeme,
step 1 through
to step
as above�
2.
at će
nastaviti
bilježiti
vrijeme
dokasgod
jeas
pećnica
uključena
i napaja
2� SThe
clock
will keep
the time
of day
long
the oven
is plugged
in andse
electricity is
električnom
supplied� energijom.
3.
vaj sat
vrijeme
formatu,
dakle dva sata popodne bit će
3� OThis
is a bilježi
24 hour
clock, uie24-satnom
2pm = 14:00
not 2:00�
prikazana kao 14:00, a ne 2:00.
Child Safety
Lock zaštite
Funkcija
roditeljske
Using this system
will make
the oven controls
inoperable;
however,
theno
door
can
opened.
Korištenjem
ovog sustava,
kontrolama
pećnice neće
se moći
upravljati,
vrata
ćebe
biti
moguće
Child Lock
can be
set whenzaštite
the display
a colon
orje
the
otvoriti.
Funkcija
roditeljske
možeshows
se postaviti
dok
natime.
zaslonu prikazana dvotočka ili
vrijeme.
To Set:
Da
biste postavili:
To Cancel:
Da
biste poništili:
Tri
puta
pritisnite
Start.
Press
Start
three times
Prikaz
vremena
No vrijeme
The time
of day će
willnestati.
disappear�
Actual time
neće
bitibe
izbrisano.
‘----‘
prikazujeinse
will not
lost� ‘----’
is indicated
thena
display�
zaslonu.
Tri
puta
pritisnite
Stop/Cancel
Press
Stop
/ Cancel
three times
(Zaustavi/poništi).
The time of day will reappear in the
Vrijeme
display� će se ponovno prikazati na
zaslonu.
„■ Napomene
Note
■
1� Da
To biste
activate
child lock,
Start must
be pressed
times within
second
period�
1.
aktivirali
roditeljsku
zaštitu,
morate 3pritisnuti
Starta 310puta
u roku
od 10
sekundi.
9
HR
EN
Hrvatski
English
Podešavanje
vremena
Setting the clock
Mikrovalno
kuhanje
iand
odmrzavanje
Microwave
cooking
defrosting
Microwave
cooking
and
defrosting
Stakleni rotirajući pladanj mora uvijek biti na mjestu kada otvarate pećnicu.
The glass
must
be in position
when using
oven.
Thetray
glass
trayalways
must always
be in position
whenthe
using
the oven.
11Press
pritisak
Maks.Max
1 Press Max
22Presses
2 Presses Defrost
Defrost
pritiska
Odmrzavanje
3 Presses
3 Presses Medium
Medium
pritiska
Srednja
43Presses
4 Presses Low Low
pritiska
Niska Simmer
54Presses
5 Presses Simmer
65Presses
pritiska
Krčkanje
6 Presses Warm
Warm
6 pritisaka
Topla
Pritisnite
Microwave
Press Microwave
Power.Power.
Press
Microwave
Select desired
power level
Power
(Mikrovalna
Select
desired
power level
- The microwave
indicator
snaga).
željenu
- Odaberite
The microwave
indicator
lights and
theand
wattage
razinu
mikrovalne
snage
lights
the
wattage
appearsappears
in mikrovalova
the display�
Pokazatelj
će
in the display�
se upaliti, a na zaslonu će
se prikazati snaga u vatima.
950950
Watts
W Watts
950
270270
Watts
270
W Watts
600 Watts
600
W Watts
440600
Watts
440 Watts
W Watts
300440
Watts
300
100300
Watts
W Watts
100
100 W
Set theSet
cooking
time
Postavite
vrijeme
kuhanja
the cooking
time
using the
Time/Weight
pomoću
kotačića
za
using
the Time/Weight
Dial (Max
up to 30up to 30
vrijeme/težinu
(Najveća
Dialpower:
(Max
power:
minutesdo
Other
powers:
up
snaga:
30 minuta
minutes
OtherOstale
powers:
up
to 90 minutes)�
to 90 minutes)�
razine
snage:
do 90 minuta)
Pritisnite
Start (početak).
Press Start.
Press
Start.
The cooking
program
will
Program
kuhanja
će seprogram
The cooking
will
start and
theand
time
in the
upaliti,
a vrijeme
nathe
prikazu
start
time in the
will count
ćedisplay
se odbrojavati.
display
willdown�
count down�
CAUTION!
„ CAUTION!
■„
■ OPREZ!
The oven will automatically work on MAX microwave power if a cooking time is entered
will automatically
work onsnazi
MAX (MAX)
microwave
if a cooking
PećnicaThe
će oven
automatski
raditi na najvećoj
ako power
je vrijeme
unesenotime
bezis entered
withoutwithout
the power
level previously
being selected�
the power
previously
being selected�
prethodnog
unosa
razinelevel
snage.
Notes
„ Notes
■„
■ Napomene
1� For multi-stage cooking refer to page 16 EN�
1� For
multi-stage
cooking
refer to page
1616
EN�
1. D
etalje
o kuhanju
u više
faza potražite
na str.
HR.
2� Stand
can
becan
programmed
after microwave
power power
and time
setting�
Refer to
2� time
Stand
time
bese
programmed
after
microwave
and
time isetting�
Refer to
2. Vrijeme
odlaganja
može
programirati
nakon
postavljanja
vremena
mikrovalne
using the
timer
page
15
EN�
using theo timer
page 15
EN� vremena potražite na str. 15 HR
snage. Detalje
korištenju
mjerača
3� You can
change
the cooking
time during
cookingcooking
if required�
Turn Time/Weight
Dial
You
can change
cooking
time
during
required�
Turn Time/Weight
3. Ako3�je potrebno,
možetethe
promijeniti
vrijeme
kuhanja zaifvrijeme
kuhanja.
Okrenite Dial
to increase
or decrease
the
time� Time
can
bevrijeme
increased/decreased
in 1 in 1
to
or decrease
thepovećali
cooking
time�
Time
can
be increased/decreased
kotačić
zaincrease
vrijeme/masu
da cooking
biste
ili
smanjili
kuhanja. Vrijeme
minuteminute
increments,
up to 10
minutes�
Turning
the dialthe
to zero
endwill
cooking�
increments,
to 10 minutes�
dial
towill
zero
end
cooking�
možete
povećati/smanjiti
uup
odsječcima
od 1Turning
minute,
do
10 minuta.
Ako
okrenete
kotačić na nulu, kuhanje će se zaustaviti.
HR
10 EN
10
EN
Kruh
Provjerite odmrzavanje više puta, čak i
Tips
onda for
kadadefrosting
koristite automatske programe.
Check
the defrosting
several
times, even if
Pridržavajte
se vremena
odlaganja.
you use the auto programs� Observe the
Vrijeme times�
odlaganja sa strane
standing
Pojedinačne porcije hrane mogu se kuhati
odmah nakon
odmrzavanja. Za velike
Standing
times
porcije hrane
uobičajeno
da ostanu
Individual
portions
of foodjemay
be cooked
zamrznute
u središtu.
Prije
kuhanja ostavite
almost
immediately
after
defrosting�
It is
ih sa strane
minimalno
U tom
normal
for large
portionsjedan
of foodsat.
to be
frozen
sethe
vremenu
ravnomjerno
in
centre�temperatura
Before cooking,
allow to stand
raspoređuje
i hrana
se hour
odmrzava
for
a minimum
of one
During this
provođenjem
Napomena
Ako ne
standing
time,topline.
the temperature
becomes
planirate
odmah kuhati
hranu,
je
evenly
distributed
and the
foodspremite
is defrosted
u hladnjak. Nemojte ponovno zamrzavati
by conduction� N�B� If the food is not going
odmrznutu hranu bez da je prvo skuhate.
to be cooked immediately, store it in the
refrigerator� Never refreeze defrosted food
Veći komadi mesa i perad
without
first cooking
Veće komade
mesa it.
trebali biste staviti na
Štrucama će biti potrebno vrijeme odlaganja
Bread
od 5 do 15 minuta, kako bi se sredina
Loaves
require
a standing
time of
5
otopila. will
To se
vrijeme
može skratiti
ako
to
15 minutes
the centre
odvojite
krišketoiliallow
prepolovite
kruh.to thaw�
Standing time can be shortened if slices are
Zvučni signali
separated
and rolls and loaves cut in half�
Zvučni signali će se oglasiti tijekom
programa
automatskog odmrzavanja
Beep
Sounds
(AutoDefrost).
Zvučni
signali
služe za to
Beeps
will sound
during
the AutoDefrost
da vas podsjete
da provjerite,
promiješate,
programs�
The beeps
are to remind
you to
razdvojite
ili the
zaštitite
manje
check,
stir,dijelove
separate
pieces,
or shield
dijelove.
AkoFailure
to ne učinite,
moglo
doći in
do
small
parts�
to do this
maybi
result
nejednakog
odmrzavanja.
uneven
defrosting�
preokrenuti tanjur ili na plastično postolje
Joints
poultry u sokove. Nužno je
tako da and
nisu umočeni
Iti zaštititi
is preferable
to koji
place
thesjoints
an da
dijelove
strše
maloon
folije
upturned
plate orKorištenje
plastic rackmalih
so that
they
se ne bi skuhali.
komada
are
notu resting
the opasno
juices� It ako
is essential
folije
pećniciinnije
nisu u
to
protect
or projecting
dodiru
sadelicate
stijenkama
pećnice.parts
of this food with small pieces of foil to
prevent
these
parts ilifrom
cooking�
It is not
Mljeveno
meso
kockice
mesa
te
dangerous
to use small pieces of foil in
plodovi mora
your
oven,na
provided
they do not
come
S obzirom
brzo odmrzavanje
vanjskog
into
with the je
oven
walls.
slojacontact
hrane, potrebno
odvojiti
dijelove,
često razbijati blokove u dijelove tijekom
Minced
meat
or cubes
of meat
odmrzavanja
i vaditi
već odmrznute
and
seafood
dijelove.
Since the outside of these foods quickly
defrosts,
it is necessary
Manje porcije
hraneto separate them,
break
thei dijelovi
blocks into
pieces
frequently
while
Odresci
piletine
moraju
se odvojiti
što je prijeand
moguće
da bi
odmrzavanje
defrosting
remove
them
when theybilo
ravnomjerno.
Masni dijelovi i krajevi brže
have
defrosted�
se odmrzavaju. Stavite ih bliže središtu
rotirajućih
pladnja of
ili ihfood
zaštitite.
Small
portions
Chops and chicken pieces must be
separated as soon as possible so that they
defrost evenly throughout� Fatty parts and
the ends defrost more quickly� Place them
near the centre of the turntable or protect
them�
11
11
HR
EN
Hrvatski
English
Upute za odmrzavanje
Defrosting
guidelines
Savjeti za odmrzavanje
Tablica odmrzavanja
Masa/količina
Vrijeme i način
Žemlje
Hrana
1 kom 60g
MAX 30-40s
Vrijeme odlaganja 5 min
Brioš, veći
1 kom 370g
3 min 30 s Combi 2
Vrijeme odlaganja 5 min
Sir (camembert)
1 kom 280g
270W 5 min 30 s
Sir (feta)
1 šnita 200g
270W 7-8 min
Svježi sir (zrnati)
1 lončić 250g
270W 8 min
2 kom 100g
1 min Combi 2 & 2
min Grill 1
Vrijeme odlaganja 1 min
Pecivo s grožđicama (1, 3)
1 kom 120g
1 min 30 s Combi 2 i
3 min Grill 1
Vrijeme odlaganja 1 min
Riblji fileti tanki
2 kom 150g
5 min 270W i
odlaganje 10 min
1 kom 150g
270W 4-5 min
1 kom 250g
Automatsko
odmrzavanje malih
komada
1 kom 160g
270W 4-5 min
Vrijeme odlaganja 5 min
200g
270W 6-8 min
Vrijeme odlaganja 15 min
300g
270W 11 - 13 min
700g
270W 20 - 22 min
250ml
300W 6 min
Odrežite komad, promiješajte i
odložite na 3 min
1 kom 100g
270W 3-4 min
Okrenite dvaput i odložite na 10 min
2 kom 200g
270W 6-7 min
Vrijeme odlaganja 10 min
Lisnato tijesto
1 rola 230g
270W 2 min 30 s
Tijesto za pitu
1 rola 230g
270W 2 min 40 s
Vrijeme odlaganja 20 min u
hladnjaku
Vrijeme odlaganja 10 min
Kroasan - mali brioš (1, 3)
Riblji fileti deblji
Riblji odrezak s kostima
Voće - malina
Voće - šljive/marelice
Voćni sok
Hamburger
Tijesto za pizzu
Škampi, kozice manje
Škampi veći
1 kugla 240g
270W 4 min 30 s
12-14 kom 150g
270W 7 min
24-30 kom 300g
270W 12 min
Metoda
Vrijeme odlaganja minimalno 1 sat
Vrijeme odlaganja minimalno
20 minuta
Prepolovite i odložite na 10
min
Odvojite filete, okrenite ih
nekoliko puta i odložite na
12-15 min
Često miješajte i odložite na
15 min
Slomite led i nekoliko puta
ocijedite.
14 kom 500g
270W 20 min
Kuhana šunka, nemasna
4 šnite 200g
5-6 min 270W i
odlaganje 6-8 min
Odvojite šnite gdje je to
moguće i okrenite.
Salama
12 šnita 250g
8-9 min 270W i
odlaganje 6-7 min
Odvojite šnite gdje je to
moguće i okrenite.
Torta schwarzwald
1 kom 600g
270W 10-12 min
Vrijeme odlaganja 15 min
Čokoladni fondant
1 kom 450g
3 min 440W
Vrijeme odlaganja 10 min
1 kom 50g
1 min 20 s Combi 2
2 kom 100g
1 min 30 s Combi 2
Deserti
Uštipci (1, 3)
Vafli (1, 3)
Voćna krostata (malina)
Odlaganje 3 min u pećnici
1 kom 40g
50 - 60 s Combi 2
2 kom 80g
1 min 30 s Combi 2
Da bi vafli bili hrskaviji, držite
ih još 1 minutu na roštilju
(grill).
470g
4 min 30 s Combi 3
Odlaganje 20 min
(1) okrenite ili promiješajte na pola procesa (2) pokrijte (3) stavite na stalak od žice, ako je potrebno, u
vatrostalnoj posudi.
(P) stavite na zagrijanu tavu Panacrunch (3 minute na najjačoj postavci MAX), ako je potrebno namašćenu
12
HR
Stakleni
rotirajući
pladanj
mora uvijek
na mjestu
otvarate
pećnicu.
The glass
turntable
must always
be in biti
position
whenkada
using
the oven.
Pritisnite
Grill za
odabir razine.
Press
Grilltipku
to select
level
press
11pritisak
2 presses
23pritiska
Presses
Grill
Grill11 1000W (high)
(roštilj) 1000W (najjače)
Grill 2 850W
(medium)
Grill 2 850W (srednje)
Grill 3 700W
(low)
(roštilj)
Grill 3 700W (nisko)
3 pritiska
The
grill indicator
lights and grill level (1,
(roštilj)
2 or 3) appears in the display�
Pokazatelj roštilja se pali i razina roštilja (1,
2 ili 3) prikazuje se na zaslonu.
Set Time
Postavljanje
vremena
Select Cooking
time
by
Odaberite
vrijeme
kuhanja
turning the Time/Weight
okretanjem
kotačića za Dial�
Time can be set
up to
vrijeme/masu.
Može
se90
minutes�na najviše 90
postaviti
minuta.
Press Start
Pritisnite
Start
The time counts
(početak).
down
in these
display�
Na
zaslonu
odbrojava vrijeme.
„ Notes
■1�■ NAPOMENE
Place food on wire rack on turntable� Place a heatproof plate (Pyrex®) underneath to
1. S
catch
tavitefat
hranu
na stalak od žice na rotirajućem pladnju. Ispod njega postavite
and drips�
vatrostalan pladanj (Pyrex®) da biste uhvatili mast i kapanje.
2� NNever
cover foods
grilling� roštilja.
2.
e pokrivajte
hranuwhen
pri korištenju
3� NDO
NOT attempt
to preheat
the grill�
3.
EMOJTE
pokušavati
prethodno
zagrijati roštilj.
4.
oštiljgrill
ćewill
raditi
samo
kada
su the
vrata
pećnice
zatvorena.
Nijepossible
mogućetokoristiti
4� RThe
only
operate
with
oven
door closed�
It is not
use the grill
funkciju
suopen�
vrata otvorena.
functionroštilja
with thedok
door
5.
ad seiskoristi
samo način
rada
(Roštilj),
nema mikrovalne snage.
5� KThere
no microwave
power
onGRILL
the GRILL
only program�
6. Većinu namirnica morat ćete okrenuti tijekom kuhanja. Kad okrećete namirnice,
6� Most foods require turning halfway during cooking� When turning
otvorite vrata pećnice i PAŽLJIVO izvadite stalak od žice, koristeći vrata pećnice.
oven door
andnamirnicu
CAREFULLY
removei zatvorite
wire rackvrata.
using Nakon
oven gloves�
7. Nfood,
akonopen
okretanja,
vratite
u pećnicu
zatvaranja
7� vrata
After pećnice,
turning, return
foodStart.
to the Zaslon
oven and
close door�
Afterćeclosing
oven door,
press
pritisnite
pećnice
nastavit
odbrojavati
preostalo
Start� The
oven display
count
down the
remaining
grilling
It is
vrijeme
pečenja.
U bilo will
kojecontinue
vrijeme to
bez
opasnosti
možete
otvoriti
vratatime�
pećnice
quitebiste
safe to
open the
oven door
at any time to check the progress of the food as it is
kako
provjerili
napredak
kuhanja.
8. Rgrilling�
oštilj će svijetliti i gasiti se tijekom kuhanja - to je normalno. Uvijek očistite pećnicu
korištenja
prije
korištenja
mikrovalnog
ili kombiniranog
rada.
8� nakon
The grill
will glowroštilja
on andi off
during
cooking
- this is normal�
Always cleannačina
the oven
after using the Grill and before using the microwave or combination�
■■ OPREZ!
Uz stalak od žice uvijek se mora koristiti stakleni pladanj. Čvrsto
držeći stalak od žice i vatrostalnu posudu izvadite stalak od žice. Za vađenje
„ pribora
CAUTION!
wire rack
must always
used with
the vanjski
glass tray
in position�
koristite The
rukavice
za pećnicu.
Nikadbenemojte
dirati
prozor
ni metalne
Remove wire rack from oven by holding the rack and heatproof dish firmly. Use oven
unutarnje dijelove vrata ili pećnice dok vadite ili stavljate unutra hranu, zbog visoke
gloves when removing accessories� Never touch the outside window or inside metal parts
temperature.
of the
door or oven when taking food in or out due to the high temperatures involved�
13
HR
EN
Hrvatski
English
Roštilj
Grilling
Combination kuhanje
cooking
Kombinirano
Odaberite
razinu kombinacije
Select
combination
level
Pritisnite
tipku kombinacije
odabir
Press
combination
to selectza
level�
The
combination
lights,
razine.
Pokazateljindicator
kombinacije
se
and
level (1, 2(Combi
or 3) will
pali, combination
a razina kombinacije
1,
appear
in the display�
2 ili 3) pojavit
će se na zaslonu.
Pritisnite
Press
11 pritisak
press
22 pritiska
presses
33 pritiska
Presses
Razina
Level
Combi
Combi 11
Combi
Combi 22
Combi
Combi 33
MW
MW
440W
440W
300W
300W
300W
300W
Postavljanje
Set Time vremena
Odaberite
vrijemetime
kuhanja
Select cooking
by
turning kotačića
Time/Weight
Dial�
pomoću
za određivanje
Time can be set
up tose90postaviti
vremena/mase.
Može
naminutes�
najviše 90 minuta.
Grill
Grill
1000W
1000W
1000W
1000W
850W
850W
(najjače)
(high)
(najjače)
(high)
(srednje)
(medium)
Pritisnite
Start
Press Start
(početak).
The time counts
Na
zaslonu
down
in the se
display�
odbrojava vrijeme.
When
cooking by combination,
the
Kod
kombiniranog
kuhanja, mikrovalna
snaga
microwave
power
cooks
whilst
hranu
obrađuje
brzo,
dok food
roštiljquickly
daje hrani
the grill gives
browning and
pocrnjeli
izgledtraditional
i hrskavost.
crisping�
■■Notes
NAPOMENE
„
1. Stalak od žice namijenjen je za korištenje kod kombiniranog načina rada i roštilja.
1� Nemojte
The wire rack
is designed
to metalni
be usedpribor
for Combination
Grilling� Never
attempt Ispod
koristiti
bilo kakav
osim onogand
isporučenog
uz pećnicu.
to use anyvatrostalnu
other metalposudu
accessory
except
one provided
with the oven� Place a
postavite
kako
bistethe
uhvatili
mast ili kapanje.
heatproof
dish underneath
to catchna
any
fat or način.
drips� NEMOJTE koristiti ako koristite
2. K
oristite stalak
od žice isključivo
opisani
2� pećnicu
Use the wire
rack only
as described�
NOT use
if operating
oven with
less than
za manje
od 200g
hrane naDO
ručnom
programu.
Malethe
količine
hrane
200g of food
on kombiniranim
a manual program�
For small
quantities
do not cook
by Combination,
nemojte
kuhati
načinom,
već SAMO
korištenjem
načina
GRILL
cook by GRILL
or MICROWAVE
ONLY for
results�
(Roštilj)
ili MICROWAVE
(Mikrovalno)
za best
najbolje
rezultate.
3. N
e pokrivajte
namirnice
kad koristite
kombinirani način.
3�
Never
cover foods
when cooking
on Combination�
4. N
EMOJTE
prethodno
zagrijavati
roštilj kad koristite kombinirani način.
4�
DO
NOT preheat
the grill
on Combination�
5. Ako se koristi neispravna količina hrane ili je stalak od žice oštećen, ili ako
5� Arcing may occur if the incorrect weight of food is used, the wire rack has been
zabunom
metalnu
posudu,
može
doći
do iskrenja.
Iskrenje
su bljeskovi
damaged, koristite
or a metal
container
has been
used
accidentally.
Arcing
is flashes
of blue
plavog
svjetla
mikrovalnojIfpećnici.
Ako stop
do njega
dođe,
smjesta ugasite pećnicu.
light seen
in theu microwave�
this occurs,
the oven
immediately�
6. Neku hranu treba kuhati u kombiniranom načinu rada bez korištenja stalka od žice,
6� Some foods should be cooked on Combination without using the wire rack i�e� roasts,
npr. pečenke, gratiniranu hranu, pite i pudinge. Hranu treba staviti u nemetalnu
gratins, pies and puddings� The food should be placed in a heatproof non-metallic
vatrostalnu posudu i staviti izravno na stakleni pladanj.
dish and placed directly onto the glass tray�
7. NEMOJTE koristiti plastične posude za MICROWAVE način rada u kombiniranim
7� programima
DO NOT use (osim
plasticako
MICROWAVE
containers
on combination
programs
su prikladne
za kombinirano
kuhanje).
Posude(unless
moraju moći
suitable for
combination
cooking)�roštilja
Dishes- must
besu
able
to withstand
heat of kao
the što
podnijeti
toplinu
gornje rešetke
idealni
staklo
otporno the
na toplinu
top grill - heatproof glass e�g� Pyrex® or ceramic are ideal�
je Pyrex® , ili keramika.
8�
DO
NOT use
your own
metalmetalne
dishes or
tins, as
microwaves
will not penetrate
8. N
EMOJTE
koristiti
vlastite
posude
ili the
limenke,
jer mikrovalovi
neće the
food evenly� prodirati u hranu.
ravnomjerno
■■ OPREZ!
Uz stalak od žice uvijek se mora koristiti stakleni pladanj. Čvrsto
držeći stalak od žice i vatrostalnu posudu izvadite stalak od žice. Za vađenje
„ CAUTION!
The wire rack must always be used with the glass tray in position�
pribora
koristite
rukavice
zaholding
pećnicu.
nemojte
dirati dish
vanjski
prozor
metalne
Remove
wire
rack from
oven by
theNikad
rack and
heatproof
firmly.
Use ni
oven
unutarnje
dijelove
ili pećnice
doktouch
vadite
stavljate
unutraorhranu,
gloves when removing vrata
accessories�
Never
theilioutside
window
insidezbog
metalvisoke
parts
temperature.
of the
door or oven when taking food in or out due to the high temperatures involved�
14
HR
EN
Hrvatski
English
Korištenje
mjerača vremena
Using the timer
Odgodite
početak
kuhanja
Delay start
cooking
Pomoću
vremena,
odgodu
početka kuhanja.
By usingmjerača
the Timer,
you aremožete
able to programirati
program Delay
Start cooking.
example
primjer:
Press Timer.
Pritisnite
mjerač
vremena
Set the delay
time
by
Odredite
vrijeme
odgode
turning thekotačića
Time/ Weight
okretanjem
za
određivanje
Dial (up to 9vremena/težine
hours)�
(do 9 sati).
Set the desired
Odaberite
željenicooking
program i
program
and cooking time.
vrijeme
kuhanja.
Press Start
Pritisnite
Start
(početak).
Notes
■„
■ Napomene
1�
Three stage cooking can be programmed including Delay Start cooking�
1. Kuhanje u tri faze može se programirati tako da uključuje kuhanje s odgođenim početkom.
example
primjer:
Odgođeni
Delay Start:početak:
1 hour 1 sat
Maks.
snaga:
10 min.
Max
Power:
10 min�
Jednom
Once
Ključanje:
20 min
Simmer Power:
20 min
5 puta
Times
If the
programmed
delay
time exceeds
onejedan
hour,sat,
thevrijeme
time will
down inuunits
of
2.2� Ako
programirano
vrijeme
odgode
premašuje
će count
se odbrojavati
minutama.
minutes�
less than
onemanje
hour,od
thejednog
time will
count
down in će
units
Ako
vrijemeIfodgode
iznosi
sata,
odbrojavanje
tećiofu seconds�
sekundama.
3.3� NDelay
ije moguće
programirati
odgođeni početak
programa.
Start cannot
be programmed
before anprije
autoautomatskog
program�
Vrijeme
Stand odlaganja
time
Pomoću mjerača vremena možete programirati vrijeme odlaganja nakon završetka kuhanja, ili
By using the Timer, you can program Stand Time after cooking is completed or use to program
programirati
kao brojač minuta.
the oven as apećnicu
minute timer.
example
primjer:
Odaberite
željeni
program i
Set
the desired
cooking
program
and cooking time.
vrijeme kuhanja.
Pritisnite
Press mjerač
Timer.
vremena (Timer).
Odredite
vrijeme
odgode
Set
desired
amount
of time
by
turning the
Time/Weight
okretanjem
kotačića
za
Dial
(up to 9 hours)�
vrijeme/težinu
(do 9 sati).
Pritisnite
Press Start.
Start
(početak).
Notes
■„■ Napomene
Three stage
cooking can
programmed
including stand
time�
1.1� Moguće
je programirati
tri be
faze
kuhanja, uključujući
vrijeme
odlaganja sa strane.
primjer:
example
Maks.
snaga4min
4 min Max Power:
Vrijeme
odlaganja:
5 min Stand
Time:
5min
Once
Jednom
Maks.
snaga:2min
2min
Max Power:
Once
Jednom
If the
is opened
thevremena
Stand Time
or Minute
Timer, the
time invrijeme
the
2.2� Ako
se oven
vratadoor
pećnice
otvoreduring
tijekom
odlaganja
ili mjerača
minuta,
na
displaynastavit
window će
willse
continue
to count down�
zaslonu
odbrojavati.
feature may
alsomože
be used
as a minute
timer�minuta.
In this case
press
the Timer,
set
3.3� TaThis
se funkcija
također
koristiti
kao mjerač
U tom
slučaju,
pritisnite
time and
press Start�
mjerač
vremena,
postavite vrijeme i pritisnite Start.
4.4� Vrijeme
odlaganja
programirati
nakon
automatskog programiranja.
Stand time
cannotnije
be moguće
programmed
after an auto
program�
15
HR
EN
Kuhanje u više
faza
Multi-stage
cooking
Multi-stage
Multi-stage cooking
cooking
Kuhanje
u 2 ili 3cooking
faze
2
or
3
stage
2
or
3
stage
cooking
2 or 3 stage cooking
Primjer:
Example:
Example:
Example:
Press
Pritisnite
Press
Microwave
Microwave
Press
Microwave
Power.
Select
Power
Microwave
Power.
Select
desired
power
(Mikrovalna
Power. Select
desired
power
level
snaga).
Odaberite
desired power
level
željenu
jačinu.
level
Postavite
vrijeme
Set
the cooking
Set
the
cooking
kuhanja
pomoću
time
using
the
Set
the
cooking
time
using
Time/Weight
Dial.
kotačića
zathe
time
using
the
Time/Weight
Dial.
vrijeme/masu.
Time/Weight
Dial.
Press
Pritisnite
Press
Microwave
Microwave
Press
Microwave
Power.
Select
Power
Microwave
Power.
Select
desired
power
(Mikrovalna
Power. Select
desired
power
level
snaga).
Odaberite
desired power
level
željenu
jačinu.
level
Postavite
Set the cooking
Set
the
cooking
vrijeme
kuhanja
time
using
the
Set the
cooking
time
using
the
Time/Weight
Dial.
pomoću
time using the
Time/Weight
Dial.
kotačića
za
Time/Weight Dial.
vrijeme/masu.
Pritisnite
Start
Press
Start.
Press
Start. program
The
cooking
(početak).
Press
Start. program
The
cooking
will
start
and
the time
Program
kuhanja
će
The
cooking
will
start
and program
the
in
display
willtime
sethe
upaliti,
a vrijeme
will
start
and
the
time
in
the
display
will
count
down�
prikazu
ćewill
se
innathe
display
count
down�
početidown�
odbrojavati.
count
Example:
Tobiste
DEFROST
for odmrzavali
2 minutes and
cook food
on MAX
power for
minutes.(MAX) 3 minute.
Primjer:
2 minute
(DEFROST)
i kuhali
namirnice
na3
Example:Da
To DEFROST
for 2 minutes and
cook food
on MAX
power for
3najjačem
minutes.
Example: To DEFROST for 2 minutes and cook food on MAX power for 3 minutes.
Press
Press
Set the
Set the
Press Start.
Pritisnite
Postavite
Pritisnite
Postavite
vrijeme
Pritisnite
Start
Press
Press
Set
the vrijeme
Set
the time
Press
Start.
Microwave
Microwave
cooking
time
cooking
Press
Press
Set
the
Set
the na
Press
Start.
Microwave
kuhanja
na
2
Microwave
Power
kuhanja
3
(početak).
Microwave
Microwave
cooking
time
cooking
time
Power
twice
to
Power
once
to
2
minutes
to
3
minutes
Microwave
Microwave
cooking
time
cooking
time
Power
dvaput
pomoću
minuta
pomoću
Power
twice to minute
Power
once
to
2 minutes
to
3 minutes
select
defrost
to
select
max
using
the Time/ (Mikrovalna
using
the
Time/
twice to kotačića
Power
once
to
2 minutes
to
3 minutes
select
to
select
max
using
the
Time/ snaga)
using
the
daPower
biste defrost
za
jedanput
kotačića
zaTime/
power.
power.
Weight
Dial
Weight
Dial
select
defrost
to
select
max
using
the
Time/
using
the
Time/
power.
power.
Weight
Dial
Weight
Dial
odabrali jačinu
vrijeme/masu.
da biste odabrali
vrijeme/masu.
power.
power.snagu.
Weight Dial
Weight Dial
odmrzavanja.
najjaču
Example:Da
To GRILL
at LOW
for 4 minutes
cook food
on za
LOW
power ifor
5 minutes.
Primjer:
pekli
na roštilju
(GRILL) and
na niskom
(LOW)
4 minute
kuhajte
hranu na niskoj
Example: Tobiste
GRILL
at LOW
for 4 minutes
and
cook food
on LOW
power for
5 minutes.
jačini
(LOW)
minuta.
Example:
To 5
GRILL
at LOW for 4 minutes and cook food on LOW power for 5 minutes.
Press Grill
Press
PowerGrill
3 times
Press
Grill
Pritisnite
snagu
Power
3
times
to select
Grill
Power
3 times
roštilja
3 puta
to
select
Grill
level
3 (low).
to
select
Grill
dalevel
biste3izabrali
(low).
level
3
(low).
roštilj razine 3
(nisko).
Set the
Set
the time
cooking
Set
the vrijeme
Postavite
cooking
time
to 4 minutes
cooking
kuhanja
na time
4
to
4
minutes
using
the Time/
to
4
minutes
minuta
pomoću
using
the
Time/
Weight
Dial
using
the
Time/
Weightza
Dial
kotačića
Weight
Dial
vrijeme/masu.
Press
Press
Microwave
Press
Pritisnite
Microwave
Power four
Microwave
Microwave
Power
four
times to
select
Power
four
power
4 select
times
to
low
power.
times
to
select
low
putapower.
da biste
low
power.
odabrali
manju
snagu,
Set the
Set
the time
cooking
Set
the time
Postavite
cooking
to 5 minutes
cooking
time
vrijeme
kuhanja
to
5
minutes
using
the Time/
to
5minuta
minutes
na
5
using
the
Time/
Weightthe
Dial
using
Time/
Weight Dial
pomoću
Weight
Dial
kotačića za
vrijeme/masu.
Press Start.
Press Start.
Press Start.
Pritisnite
Start
(početak).
„
„ Notes
Notes
„
1� Notes
For 3 stage cooking, enter another cooking program before pressing start�
1�
For 3 stage cooking, enter another cooking program before pressing start�
■1�
■ Napomene
3 stage
cooking,
enter another
cooking
program
pressing Pressing
start�
2� For
During
operation,
pressing
Stop/Cancel
once
will stopbefore
the operation�
Start will
1.
kuhanja
u 3 faze,
unesite
drugi program
prijeoperation�
nego što Pressing
pritisneteStart
startwill
2� Kod
During
operation,
pressing
Stop/Cancel
once kuhanja
will stop the
re-start operation,
the programmed
operation�
Pressing
twice will stop
and clear
2� (početak).
During
pressing
Stop/Cancel
once Stop/Cancel
will stop the operation�
Pressing
Startthe
will
re-start the programmed
operation�
Pressing
Stop/Cancel
twice will stop
and clear
the
programmed
operation�
re-start
the rada
programmed
operation� Stop/Cancel,
Pressing Stop/Cancel
will stop and
clear the
programmed
operation�
2. Ako
tijekom
jednom pritisnete
radnja ćetwice
se prekinuti.
Ponovni
programmed
operation�
3� pritisak
Whilst not operating,
pressingće
Stop/Cancel
will clear the selected
program�
Start ponovno
započeti programiranu
operaciju.
Ako dvaput
3� Whilst gumba
not operating,
pressing Stop/Cancel
will clear the selected
program�
3� pritisnete
Whilstprograms
not
operating,
pressing
Stop/Cancel
will
clear
the
selected
4�
Auto
cannot
be
used
with
multi-stage
cooking�
Stop/Cancel,
program
zaustavit
će se i bit će program�
poništen.
4� Auto programs
cannot odabrani
be used with
multi-stage
cooking�
3.
pritisnete
Stop/Cancel
dok nije
tijeku nijedna
radnja, odabrani program bit će
4� Ako
Auto
programs
cannot be used
withumulti-stage
cooking�
poništen.
4. Automatske programe nije moguće koristiti pri kuhanju u više faza.
16
16
16
HR
EN
EN
EN
Ova značajka omogućuje vam da unaprijed programirate svoju pećnicu za radnje redovitog
This feature allows
you to
pre-program
your oven tave
for aPanacrunch).
regular reheating
or cooking
task (for
podgrijavanja
ili kuhanja
(npr.
ručno podgrijavanje
Možete
unaprijed
instance thesvoju
manual
Preheating
of the Panacrunch
pan).
You are
able
to pre-program
your
programirati
pećnicu
na specifičnu
razinu snage
i vrijeme
koje
vam
odgovara. Ova
oven for a specific power level and time that is convenient for you. You can only pre-program
pećnica omogućuje prethodno programiranje samo jedne radnje memorije.
one memory task with this oven.
Da biste postavili program memorije
To set a memory program
Program the desired
Programirajte
željeni
cooking kuhanja.
program.
program
Press Memory.
Pritisnite
Memory
The memory indicator
(Memorija).
flashes in the display.
Pokazatelj memorije
treperi na zaslonu.
Pritisnite
Memory
Press Memory
to store
(Memorija)
bisteStart
this task orda
press
pohranili
ovu
radnju
ili
to start cooking in this
pritisnite
Start (Početak)
sequence.
da biste počeli kuhanje u
ovom nizu.
Da
program
memorije
To biste
use akoristili
memory
program
Pritisnite
Memory (Memorija).
Press Memory.
The memory
indicator
lights
Pokazatelj
memorije
svijetli
i
and stored
memory
pogram
pohranjeni
program
memorije
in na
thezaslonu.
display�
seappears
pojavljuje
Pritisnite Start (Početak) da biste
Press
Start to begin cooking
počeli
kuhati.
„ Notes
1�
Auto programs cannot be programmed into memory�
■2�■ Napomene
Memory can only store 1 stage cooking� It is not possible to store 2 or 3 stage
1. Automatske
cooking� programe nije moguće programirati u memoriju.
2.3� MSetting
emorijaamože
pohraniti
samo kuhanje
u 1 fazi.
Nije moguće
pohraniti
kuhanje u 2
new cooking
program
into memory
will cancel
the cooking
program
ili previously
3 faze. stored�
3.4� Postavljanje
novogwill
programa
kuhanja
u memoriju
izbrisat
Memory program
be cancelled
if the
power supply
is offće
or prethodno
the plug is pohranjeni
program.
disconnected�
4. Memorirani program bit će poništen ako nema napajanja ili ako je uređaj iskopčan.
17
HR
EN
Hrvatski
English
Korištenje
funkcije memorije.
Using the memory
function
Turbo odmrzavanje
defrost
Turbo
defrost
Pomoću
ove značajke
možete
odmrznuti
smrznutu
hranu prema
With this
feature you
can defrost
frozen
food according
to thetežini.
weight.
Turbo
defrost
With this feature you can defrost frozen food according to the weight.
With this feature you can defrost frozen food according to the weight.
Turbo defrost
Odaberite
program
Turbo
Unesite
težinu zamrznute
hrane
Pritisnite
‘Start’
Set the weight
of the frozen
food
Select theželjeni
desired
Turbo Defrost
Press Start
odmrzavanja.
pomoću
kotačića
zatovrijeme/
(početak)
With
this feature you can defrost frozen
food according
the weight.
by using
the Time/Weight
Dial.
program
Remember to stir or
1Select
Pritisnite
Small
Pieces
masu.
Sjetite
promiješati
Set
the weight
the frozen
food
the
desired
Turbo (Mali
Defrost
Press
Start
Turning
the dial of
slowly
will count
1 Press
Small
Pieces
turn these
food
during ili
komadići).
Polaganim
okretanjem
kotačića
okrenuti
hranu
tijekom
Set
the
weight
of
the frozen
food
Select
theBig
desired
Press
Start
by
using
the
Time/Weight
program
Remember
to stir
or
up in
10g
steps�
Turning
theDial.
dial
2 Presses
PieceTurbo Defrost
defrosting�
by
using
the
Time/Weight
Dial.
Remember
stir or
2program
Pritisnite
Big
Piece (Velik komad). masa
ćewill
rasti
u rasponima
od
10g.
odmrzavanja.
Turning
the
dial
slowly
count
1
Small
Pieces
turn the foodtoduring
quickly
count
up in will
100g
steps�
3 Press
Presses
Bread
Turning
the
dial slowly
will
count
Press
Small
Pieces
turn
the food during
up in 10g
steps�
Turning
the
dial će
2
Presses
BigBread
Piece(Kruh).
defrosting�
31
Pritisnite
okretanjem
kotačića
masa
Auto
program
number
appears in the Brzim
up
inu10g
the dial
2
Presses
Big
Piece
defrosting�
quickly
willsteps�
countTurning
up
100g
steps�
3
Bread
Broj
automatskog
programa
javlja
se
rasti
rasponima
od in
100g.
display�
The
microwave,
auto
cook
3
Presses
Bread
Auto
program
number
appears
in the quickly will count up in 100g steps�
na
prikazu.
Pokazatelj
mikrovalova,
and
turbo
defrost
indicators
light�
Auto
program
numberi turbo
appears
in the
display�
The kuhanja
microwave,
auto cook
automatskog
display�
The
microwave,
autolight�
cook
and turbo
defrost
indicators
odmrzavanja
se
pale.
Min./Max.
and
turbo defrost indicators light�
Program
Suitable Food
Weight
Min./Max.
Select
the desired Turbo
Defrost
Min./Maks.
Program
Min./Max.
Program
1.
SMALL
Weight
program
Program
Masa
Weight
PIECES
1 Press
Small Pieces
1.
SMALL
2 Presses
Big Piece
1. MALI
1.
SMALL
PIECES
3KOMADIĆI
Presses
Bread
PIECES
Auto program number appears
in the
150 - 1000g
display� The microwave, auto cook
150
and turbo defrost indicators
150 -light�
- 1000g
1000g
150 - 1000g
1 press
Program
2. 1BIG
PIECE
1pritisak
press
press
1.1 SMALL
2. 2.
BIG
PIECE
VELIKI
PIECES
2. BIG
PIECE
KOMAD
2 presses
Min./Max.
Weight
400 - 2000g
400
150
1000g
400 --- 2000g
2000g
400
2000g
3.
BREAD
2 presses
press
pritiska
221presses
3. BREAD
2.3.3.
BIG
PIECE
KRUH
BREAD
3 presses
100 - 800g
100 - 800g
400
- 2000g
100
100 -- 800g
800g
3 presses
pritiska
23 presses
presses
3
Set the weight of the frozen
foodFood
Press Start
Suitable
Prikladna
hrana
of meat,
escallop,
sausages,
minced
bySmall
usingpieces
the Time/Weight
Dial. Food
Remember
to stirmeat,
or
Suitable
steak,
chops,
fish
fillets
(each
100g
to 400g).
Turning the dial slowly will count
turn
the foodPress
during
Small
pieces
of
meat,
escallop,
sausages,
minced
meat,
defrost
once�
Turn/stir
beeps�
upturbo
in 10gkomadići
steps� Turning
thetanki
dial at
defrosting�
Mali
mesa,
odresci,
kobasice,
Small
pieces of
meat,
escallop,100g
sausages,
minced
steak,
fish
fillets
to 400g).
Pressmeat,
quickly
willchops,
count
up inodresci,
100g(each
steps�
mljeveno
meso,
kotleti, riblji fileti (svaki
steak,
chops,once�
fish fillets
(each
to 400g). Press
turbo defrost
Turn/stir
at100g
beeps�
od 100
do 400g).
odmrzavanje
turbo
defrost
once� Pritisnite
Turn/stir atturbo
beeps�
jedanput. Kad začujete zvučni signal, preokrenite/
promiješajte.
Suitable Food
Big pieces of meat, whole chickens, meat joints� Press
turbo
Whole
chickens
and meat
jointsmeat,
will
Small defrost
pieces twice�
of meat,
escallop,
sausages,
minced
Big
pieces
of meat,
whole
chickens,
meat joints�
Press
Veliki
komadi
mesa,
cijelo
pile, koljenice.
Dvaput
require
shielding
during
defrosting�
Protect
wings,
breast
steak,
chops,
fish
fillets
(each
100g
to
400g).
Press
Big
pieces
of twice�
meat,
whole chickens,
meat
joints�
Press
turbo
defrost
Whole
meat
joints
will
pritisnite
turbo
odmrzavanje.
Cijeloand
pile
i koljenicu
and
fat
with
smooth
pieceschickens
ofataluminum
foil
secured
turbo
defrost
once�
Turn/stir
beeps�
turbo
defrost
twice�
Whole
chickens
and
meat
joints
will
require
shielding
during
defrosting�
wings,
breast
treba
prekriti
tijekom
Zaštitite
with
cocktail
sticks�
Do odmrzavanja.
not
allow theProtect
foil
to touch
the
require
shielding
defrosting�
Protectfolijom
wings,
breast
and
with
smooth
pieces
of
aluminum
secured
krila,fat
prsa
mastduring
glatkom
aluminijskom
walls
of
the ioven�
Standing
time
of 1 to 2foil
hours
should
and
fat
with smooth
pieces
of aluminum
foiltouch
secured
with
cocktail
sticks�
Do
not allow
the foil
to
the
pričvršćenom
čačkalicama.
Pripazite
da
folija
ne
be
allowed
before
cooking�
Turn
and
shield
at beeps�
with
cocktail
sticks�Standing
Do not allow of
the foil
touchshould
the
walls
of the
oven�
to 2tohours
dodiruje
stijenke
pećnice. time
Vrijeme1 iznosi
od 1 do 2
walls
of the before
oven� Standing
time of
1 to
2 hours
should
be allowed
cooking� Turn
and
shield
at beeps�
sata.
Okrenite
i prekrijte
prilikom
signala.
Small
or large
loaves
of bread,
or wholewheat�
be
allowed
before
cooking�
Turnwhite
andzvučnih
shield
at
beeps�
Place the loaf on a piece of kitchen roll� Press turbo
Small
or
large
loaves
of
bread,
white
or
wholewheat�
defrost
three
and
turn
at beeps�
Allow
bread
to
Big
pieces
of times
meat,
whole
chickens,
meat
joints�
Press
Male
ili
štruce
bijelog
ili wholewheat�
integralnog.
Small
or
large
loaves
ofkruha,
bread,
whiteroll�
or
Place
thevelike
on
a piece
kitchen
Press
turbo
stand
for
5loaf
min
(white
lightofchickens
bread)
to and
30 min
(dense
rye
turbo
defrost
twice�
Whole
meat
joints
Place
theštrucu
loaftimes
on
pieceturn
ofkuhinjskog
kitchen
roll�
Press
turbotowill
Stavite
naa komad
papirnatog
defrost
and
at beeps�
Allow
bread
bread)� three
Cut large
loaves
in half
during
standing
time�
require
shielding
during
defrosting�
Protect
wings,
breast
defrost
three
times
andlight
turn
at beeps�
Allow
bread
ručnika.
Pritisnite
odmrzavanje
tri puta
i torye
stand
for
5
min
bread)
to 30
min
(dense
This
program
is(white
notturbo
suitable
sliced
bread
or sweet
and
fat
with
smooth
pieces
offoraluminum
foil
secured
stand
for
5kod
min
(white
light
to 30standing
min
(dense
bread)�
Cut
large
loaves
in bread)
half
during
time�rye
okrenite
zvučnog
signala.
Pustite
kruh
da
bread
and
rolls�
with
cocktail
sticks�
Do
not
allow
the foil
to touch
the
bread)�
Cut
loaves
in kruh)
half
standing
time�
This
program
is not
suitable
for during
sliced
or sweet
odstoji
od 5large
(lagani
bijeli
do 30bread
minuta
(gusti
walls
ofand
therolls�
oven�
Standing
time
of 1 tobread
2 hours sweet
should
This
program
is
not
suitable
for sliced
bread
raženi
kruh).
Tijekom
vremena
odlaganja or
prerežite
be
allowedrolls�
before cooking� Turn and shield at beeps�
bread
velikeand
štruce napola. Ovaj program nije prikladan za
kruh narezan na šnite ili slatki kruh i žemlje.
„
IMPORTANT!
Small or large loaves of bread, white or wholewheat�
3. BREAD
See page 11 EN for defrosting guidelines
Place the loaf on a piece of kitchen roll� Press turbo
„ IMPORTANT!
defrost three times and turn at beeps� Allow bread to
IMPORTANT!
See
page 11 EN for defrosting guidelines
■■„
VAŽNO
stand for 5 min (white light bread) to 30 min (dense rye
page11
11EN
ENpogledajte
for100
defrosting
guidelines
- 800g
NaSee
stranici
upute
za
odmrzavanje.
bread)�
Cut large loaves in half during standing time�
3 presses
„ IMPORTANT!
This program is not suitable for sliced bread or sweet
bread and rolls�
18
18
18
See page 11 EN for defrosting guidelines
HR
EN
EN
EN
With
this feature
food
can
ororreheated
according
The
has
totobe
With
food
canbe
becooked
cooked
reheated
accordingto
tothe
theweight.
weight.
Theweight
weightbiti
has
be
Pomoću
ovefeature
značajke
hranu
možete
pripremati
ili podgrijavati
prema
masi. Masa
mora
unesena
With this
this
entered
in feature
grams. food can be cooked or reheated according to the weight. The weight has to be
entered
u gramima.
entered in
in grams.
grams.
Set Weight
Press
Start
Press
Start
Pritisnite
Press‘Start’
Start
(početak)
Time/Weight
Turning
the
slowly
indicators
light
and
the
program
kotačića zaDial�
vrijeme/masu.
funkcije
i kuhanja,
adisplay�
na
prikazu se will
Time/Weight
Dial�
Turning
the dial
dialthe
slowly
indicators
light
and
the
program
count
up
inin
10g
steps�
Turning
dial
number
appears
ininthe
will
count
up
10g
steps�
Turning
the
number
appears
the
display�
Polaganim
okretanjem
kotačića
will
count
up
in
10g
steps�
Turning
the dial
dial
number
appears
in
the
display�
javlja
broj
programa.
With
oror
reheated
according
totothe
weight.
The
quickly
will
count
up
inin100g
steps�
Withthis
thisfeature
featurefood
foodcan
canbe
becooked
cooked
reheated
according
the
weight.
Theweight
weighthas
hastotobe
be
masa
će
rasti
u
rasponima
od
10g.
quickly
will
count
up
100g
steps�
quickly
will
count
up
in
100g
steps�
entered
enterediningrams.
grams.
Brzim pomicanjem kotačića masa
će rasti u rasponima od 100g.
„ Notes
„
„ Notes
Notes
The
Auto Weight
Programs must
ONLY be
used for
foods described�
The
■1�1�
■ Napomene
1�
The Auto
Auto Weight
Weight Programs
Programs must
must ONLY
ONLY be
be used
used for
for foods
foods described�
described�
2�2� Automatski
Only
cook
foods
within
the
weight
ranges
1.
programi
kuhanja
prema
masidescribed�
smiju
se koristiti ISKLJUČIVO za opisane
Only
cook
foods
within
the
weight
ranges
described�
2� Only cook foods within the weight ranges described�
3�3� namirnice.
Always
weigh the
food
rather than
relying on
the package
information�
Always
the
food
than
on
package
Always weigh
weigh
thenamirnice
food rather
rather
than relying
relying
on the
the
package information�
information�
2.3� Pripremajte
samo
opisanog
raspona
težine.
4�4� Only
use
the
accessories
as
indicated
on
pages
19
- -21
EN�
Only
use
the
accessories
as
indicated
on
pages
19
21
EN�
3.
N
emojte
se
oslanjati
na
informacije
navedene
na
pakiranju,
već radijePress
izvažite
hranu.
4�
Only
use
the
accessories
as
indicated
on
pages
19
21
EN�
Set
Weight
Select
category
Start
Setthe
Weight
Select
desired
category
Press
Start
5�5� Kdesired
Do
NOT
cover
food
when
using
Auto
Combi
programs
as
ititwill
prevent
the
food
4.
oristite
samo
pribor
naveden
nathe
stranicama
19-21
Do
NOT
cover
food
when
using
the
Auto
programs
as
will
prevent
the
food
Set
weight
ofofthe
food
by
the
The
and
cooking
function
Set
the
weightCombi
the
foodHR.
byusing
using
the
The
auto
and
cooking
function
5�auto
Do
NOT
cover
food
when
using
the
Auto
Combi
programs
as
it
will
prevent
the
food
and
the
heat
of the
grill
will melt
any
plastic
covering�
5.
Nbrowning
EMOJTE
prekrivati
hranu
kad
koristite
programe
automatskog
kombiniranja ( Auto
browning
and
the
heat
grill
any
plastic
covering�
Dial�
dial
indicators
light
the
Time/Weight
Dial�
Turning
the
dialslowly
slowly
indicators
lightand
and
theprogram
program
browning
and
the
heat of
of the
theTime/Weight
grill will
will melt
melt
anyTurning
plasticthe
covering�
jerinće
todisplay�
spriječiti
osmuđivanje
ili steps�
će
rešetka
roštilja
otopiti
plastičnu
will
up
inin10g
Turning
the
dial
number
appears
6.6. Combi)
Most
foods
benefit
from
a
STANDING
time,
after
cooking
with
an
Auto
Program,
totofoliju.
willcount
counthrane,
up
10g
steps�
Turning
the
dial
number
appears
inthe
the
display�
Most
foods
benefit
from
a
STANDING
time,
after
cooking
with
an
Mostnamirnica
foods
benefit
from
STANDING
time,
after
cooking
withkuhanja
an Auto
AutouProgram,
Program,
to
quickly
will
up
steps�
6.6. Većini
dobro
ćeadoći
vrijeme
ODLAGANJA
nakon
automatskom
quickly
willcount
count
upinin100g
100g
steps�
allow
heat
to
continue
conducting
to
the
centre�
allow heat
heat to
to continue conducting
conducting to the
the centre�
centre�
allow
programu,
kakocontinue
bi se omogućilo datotoplina
prodre do središta.
7�7� To
for
variations
ininfood,
check
isisthoroughly
cooked
Toallow
allow
forsome
some
variationsthat
thatoccur
occur
food,posluživanja
checkthat
thatfood
food
thoroughly
cooked
7.
ZNotes
bog
varijacija
u karakteristikama
hrane,in
prije
provjerite
je li potpuno
7� Notes
To
allow
for
some
variations
that
occur
food,
check
that
food
is thoroughly
cooked
„„
and
piping
hot
before
serving�
and
piping
hot
before
serving�
kuhana
i
vruća.
and piping hot before serving�
1�1� The
TheAuto
AutoWeight
WeightPrograms
Programsmust
mustONLY
ONLYbe
beused
usedfor
forfoods
foodsdescribed�
described�
2�2� Only
Onlycook
cookfoods
foodswithin
withinthe
theweight
weightranges
rangesdescribed�
described�
Program
Masa
Pribor
Upute
Weight
Accessories
Instructions
Weight
Accessories
Instructions
3�Program
Always
food
relying
3�Program
Alwaysweigh
weighthe
the
foodrather
ratherthan
than
relyingon
onthe
thepackage
packageinformation�
information�
Program
Weight
Accessories
Instructions
Da
biste
podgrijali
platu ili
složenac.
Sve
4.
OHLAĐENI
To
reheat
aEN�
fresh plated
meal
or
4.
CHILLED
4�
Only
19
- -21
Onlyuse
usethe
theaccessories
accessoriesas
asindicated
indicatedon
onpages
pages
19
21EN�
To
reheat
a
meal
or
4.
CHILLED
To
reheat
a fresh
fresh
plated
meal
or
4.4�OBROK
CHILLED
namirnice
moraju
bitiplated
unaprijed
skuhane.
casserole.
All
foods
must
be
precasserole.
All
foods
must
be
preMEAL
5�5�MEAL
Do
programs
as
the
food
DoNOT
NOTcover
coverfood
foodwhen
whenusing
usingthe
theAuto
AutoCombi
Combi
programs
asitshould
itwill
will
prevent
the
food
Namirnice
moraju
bitiprevent
temperature
hladnjaka,
casserole.
All
foods
must
be
preMEAL
cooked�
Foods
be
atat
refrigerator
cooked�
Foods
should
be
refrigerator
browning
covering�
pribl. +5°C.
Pokrijte,
jedanput
pritisnite
browningand
andthe
theheat
heatofofthe
thegrill
grillwill
willmelt
meltany
anyplastic
plastic
covering�
cooked�
Foods
should
be
at
refrigerator
temperature
approx�
++5°C�
Cover,
press
temperature
approx�
5°C�
Cover,
press
automatsko
kuhanje
i promiješajte
kad
temperature
approx�
+ 5°C�
Cover,
6.6. Most
cooking
with
an
Auto
Program,
totopress
Mostfoods
foodsbenefit
benefitfrom
fromaaSTANDING
STANDINGtime,
time,after
after
cooking
with
an
Program,
auto
cook
once
and
stir
beeps�
Stir
auto
cook
once
andAuto
stirat
at
beeps�
Stir
začujete
zvučne
signale.
Po
završetku
auto
cook
once
and
stir
at
beeps�
Stir
allow
continue
conducting
allowheat
heattoto200
continue
conductingtotothe
thecentre�
centre�
200
1000g
again
atatend
ofofprogram
and
allow
few
-- 1000g
again
end
and
allow
a
200
programa,
promiješajte
još
jednom
i aostavite
again
atstanding
end
of program
program
and
allow
aoffew
few
200 -- 1000g
1000g
Large
pieces
7�7� To
check
that
food
istime�
thoroughly
cooked
Toallow
allowfor
forsome
somevariations
variationsthat
thatoccur
occurininfood,
food,minutes
check
that
food
is
thoroughly
cooked
još
nekoliko
minuta.
Veći
komadi
mesa/
minutes
standing
time�
Large
pieces
minutes standing
time� Large
pieces of
of
meat/fish
ininaathin
sauce
may
require
and
ribe u rijetkom
umaku
možda
će
zahtijevati
andpiping
pipinghot
hotbefore
beforeserving�
serving�
meat/fish
thin
sauce
may
require
meat/fish in a thin sauce may require
11press
press
11pritisak
press
Program
Program
5.5.SMRZNUTI
FROZEN
FROZEN
4.4.
CHILLED
5.CHILLED
FROZEN
OBROCI
MEAL
MEAL
MEAL
MEAL
Weight
Weight
200
- -1000g
200
1000g
200
1000g
200
200----1000g
1000g
200
1000g
22presses
22 presses
presses
pritiska
11press
press
na porcije.
5.5.FROZEN
FROZEN
MEAL
MEAL
19
19
19
19
200
200- -1000g
1000g
2 presses
longer
cooking�Ovaj
This
program
isisprikladan
not
dulje kuhanje.
program
nije
longer
This
not
longer cooking�
cooking�
This program
program
is rice,
not
suitable
for
starchy
such
as
za namirnice
na bazifood
škroba,
poput
riže,
suitable
for
starchy
food
such
as
rice,
suitable
for
starchy
food
such
as
rice,
noodles
or
potatoes�
rezanacaor
ili potatoes�
krumpira.
noodles
Accessories
Instructions
Accessories noodles or potatoes�
Instructions
Dareheat
biste podgrijali
prethodno
To
aafrozen
precooked
meal
To
reheat
frozen
precooked
mealor
or
To
reheat
aafresh
plated
meal
or
To
reheat
fresh
plated
mealili
or
frozen
precooked
meal
or
pripremljeni,
zamrznuti
obrok
složenac;
casserole;
All
foods
must
be
pre-cooked
casserole;
All
foods
must
be
pre-cooked
casserole.
All
foods
must
be
precasserole.
All
foods
must
be
precasserole;
pre-cooked
Svefrozen
namirnice
moraju
biti prethodno
and
(-18°C);
Cover�
Press
auto
and
frozen
(-18°C);
Cover�
auto
cooked�
Foods
should
be
atatPress
refrigerator
cooked�
Foods
should
be
refrigerator
and
frozen
(-18°C);
Cover�
Press
auto
pripremljene
i zamrznute
(-18°C);
Pokrijte.
cook
twice�
Stir
atatbeeps
and
cut
the
cook
twice�
Stir
beeps
and
cut
the
temperature
approx�
++5°C�
Cover,
press
temperature
approx�
5°C�
Cover,
press
cook
twice�
Stir
at
beeps
and
cut
the
Dvaput
pritisnite
automatsko
kuhanje.
blocks
into
pieces�
Stir
again
at
end
ofof
blocks
into
pieces�
again
at
end
auto
cook
once
and
stir
at
Stir
auto
cook
once
andStir
stirsignale
atbeeps�
beeps�
Stir
Promiješajte
na
zvučne
i narežite
blocks
into
pieces�
Stir
again
at
end
of
program
and
allow
a
few
minutes
standing
program
and
allow
a
few
minutes
standing
again
atatend
ofof
program
allow
again
end
program
and
allowa
afew
few
blokove
na
komadiće.
završetku
program
and
allow
a Po
fewand
minutes
standing
time�
Check
temperature
and
cook
further
time�
Check
temperature
and
cook
further
minutes
standing
time�
pieces
ofof
programa,
promiješajte
još
jednom
i ostavite
minutes
standing
time�Large
Large
pieces
time�
Check
temperature
and
cook
further
minutes
ififnecessary
before
eating�
This
minutes
necessary
before
This
još nekoliko
Provjerite
temperaturu
meat/fish
aminuta.
may
require
meat/fish
athin
thinsauce
sauce
mayeating�
require
minutes
ifinin
necessary
before
eating�
This
program
isjoš
not
suitable
for
portionable
program
is
not
suitable
for
portionable
i kuhajte
nekoliko
minuta
prije
longer
cooking�
This
isisnot
longer
cooking�
Thisprogram
program
not
program
is
not
suitable
for
portionable
frozen
foods�
konzumacije.
Ovaj program
nijeas
prikladan
frozen
foods�
suitable
for
food
rice,
suitable
forstarchy
starchy
foodsuch
such
as
rice, za
frozen
foods�
pripremuoror
smrznutih
namirnica podijeljenih
noodles
potatoes�
noodles
potatoes�
To
Toreheat
reheataafrozen
frozenprecooked
precookedmeal
mealor
or
casserole;
casserole;All
Allfoods
foodsmust
mustbe
bepre-cooked
pre-cooked
EN
EN
EN
and
andfrozen
frozen(-18°C);
(-18°C);Cover�
Cover�Press
Pressauto
auto
HR
cook
cooktwice�
twice�Stir
Stiratatbeeps
beepsand
andcut
cutthe
the
blocks
blocksinto
intopieces�
pieces�Stir
Stiragain
againatatend
endofof
program
programand
andallow
allowaafew
fewminutes
minutesstanding
standing
time�
time�Check
Checktemperature
temperatureand
andcook
cookfurther
further
minutes
minutesififnecessary
necessarybefore
beforeeating�
eating�This
This
English
English
Select desired category
Set
Weight
Select
desired
category
Odaberite
željenu
kategoriju.
Odredite
masu.
Set
Weight
Select
desired
category
Set
the
weight
ofofthe
food by
using
the
The
auto
and
cooking
function
Auto
weight
cook
programs
Auto
weight
cook
programs
Set
the
weight
the
by
using
the
The
auto
and
cooking
function
Odredite
masu
hrane
pomoću
Pale
se
pokazatelji
automatske
Set
the
weight
of Turning
the food
food
by dial
using
the
The
auto
and
cooking
function
Time/Weight
Dial�
the
slowly
indicators light and the program
Hrvatski
English
English
English
Auto
Auto weight
weight cook
cook programs
programs
Automatski programi kuhanja prema masi
Set the weight
of Turning
the foodthe
by dial
using
the
The auto light
and and
cooking
function
Time/Weight
Dial�
slowly
indicators
the program
entered
inNOT
grams.
5�5� Do
cover
food
the
Combi
programs
as
itslowly
Time/Weight
Dial�
the dial
indicators
light
and
thedisplay�
program
Do
NOT
foodwhen
whenusing
using
theAuto
Auto
Combi
programs
as
itwill
willprevent
preventthe
thefood
food
will
count
up inaccording
10g Turning
steps�
Turning
the
dial
number
appears
incover
the
With
this
feature
food
can
be
cooked
or
reheated
to
the
weight.
The weight has to be
browning
heat
ofofthe
grill
will
melt
any
plastic
covering�
will
count
up
in
10g
steps�
Turning
the dial
number
appears and
inand
thethe
display�
browning
the
heat
the
grill
will
melt
any
plastic
covering�
quickly
will
count
up
in
100g
steps�
entered in grams.
quickly will
count
up in
100g steps�
6. Most foods benefit from a STANDING
time,
after
cooking
with an Auto Program, to
6.
Most foods benefit from a STANDING time, after cooking with an Auto Program, to
1�7�
To allow
for some
variations
thatONLY
occur be
in food,
thatdescribed�
food is thoroughly cooked
The
Auto Weight
Programs
must
used check
for foods
sh
English
Auto
weight
cookasasprograms
Setthe
Weight
Select
desired
category
Press Start
Set
weight
of
the food
the
The
and
cooking
function
4�4�auto
Only
use
accessories
indicated
on
19
21
EN�
Only
usethe
the
accessories
indicated
onpages
pages
19- -by
21using
EN�
With
this
feature
food
can be cooked
or reheated
according
to
the
weight.
The weight has to be
allow
allowheat
heattotocontinue
continueconducting
conductingtotothe
thecentre�
centre�
„ Notes
7�„ Notes
To allow for some variations that occur in food, check that food is thoroughly cooked
1� and
The
Auto
Weight
Programs
hot
serving�must ONLY be used for foods described�
andpiping
pipingfoods
hotbefore
before
Automatski
programi
kuhanja
2� Only
cook
within serving�
the weight ranges
described� prema masi
2� Only cook foods within the weight ranges described�
Auto weight cook programs
Auto weight cook programs
„ Notes
prikladne veličine.
Prelite
1Cover,
žlicupress
vode
allow heat to continue conducting to the centre�temperature
temperatureapprox�
approx�++5°C�
5°C�Cover,
press
allow
heatWeight
to continue
conducting
to the be
centre�
With
this
feature
food
can
be cooked
or reheated
according
to the
weight.
Theatweight
has
to be
nafor
100g
povrća.
Prekrijte
probušenom
auto
cook
once
and
stir
Stir
The
Auto
Programs
must
ONLY
used
foods
described�
To
cook
fresh
vegetables.
6.1�FRESH
auto
cook
once
and
stir atbeeps�
beeps�
Stir
7�
To
allow
for some variations
that
occur
in food,
check
that
food
is
thoroughly
cooked
„
entered
grams.
200 -- 1000g
1300g
prozirnom
poklopcem.
7� Notes
Toinallow
for 200
some
variations
that occur in food,again
check
that
food
is ili
thoroughly
cooked
at
endfolijom
of program
andinto
allow
aTri
few
Place
prepared
vegetables
a suitable
VEGETABLES
again at end of program and allow a few
200
- 1000g
piping
before
serving�
2� and
Only
cookhot
foods
within
the weight ranges described�
1� The
Weight
Programs
must ONLY be used
for foods
described�
andAuto
piping
hot before
serving�
minutes
standing
time�
pieces
puta
pritisnite
automatsko
sized
container�
Sprinkle
withkuhanje.
1pieces
tbsp ofof
minutes
standing
time�Large
Large
3� Always weigh the food rather than relying on the
package
information�
meat/fish
sauce
require
water
perin100g
vegetables�
Cover
with
Promiješajte
kad
čujetemay
zvučne
signale.
2� Only cook foods within the weight ranges described�
meat/fish
inaathin
thin
sauce
may
require
longer
This
isisnot
4� Only use the accessories as indicated on pages
19 -cooking�
21
EN�
pierced
cling
film
or
aprogram
lid. Press
auto
Ocijedite
nakon
kuhanja
i začinite
longer
cooking�
This
program
not cook
3�Program
Always
weigh
the
food
rather
than
relying
on
the
package
information�
Weight
Accessories
Instructions
200 - 1300g
1
suitable
for
food
such
as
rice,
three
times�
Stir
beeps�
Drain
1press
press
3Program
pritiska
prema
ukusu.
suitable
forstarchy
starchy
food
such
asafter
rice,
Weight
Accessories
5�
Do NOT cover food
when using
the Auto Combi
programs
asInstructions
itatwill
prevent
the
food
Only use the accessories as indicated on pages
19
- 21or
EN�
noodles
cooking
and
season
to taste�
To
reheat
fresh
plated
meal or
4.4�CHILLED
noodles
orapotatoes�
potatoes�
browning
and
the
heat
of
the
grill
will
melt
any
plastic
covering�
7.
SVJEŽA
Kuhanje
fileta
i
odrezaka
od
ribe.
To
reheat
a
fresh
plated
meal
or
4.
CHILLED
5� MEAL
Do NOT cover food when using the Auto Combicasserole.
programs
as
it willprecooked
prevent
food or
foods
must bethe
preTo
reheat
aAll
frozen
meal
5.
FROZEN
6.presses
Most foods benefit from a STANDING time, after
cooking
an Auto
Program,
to or
To
reheat
awith
frozen
precooked
meal
casserole.
All
foods
must
be
preFROZEN
RIBA
Stavite
ribu
u should
posudu
35.
MEAL
browning
and the heat of the grill
melt any plastic
covering�
cooked�
Foods
beprikladne
at
refrigerator
Set will
Weight
Select
desired
category
Press
Start
casserole;
All
foods
must
be
pre-cooked
allow
heat
to
continue
conducting
to
the
centre�
MEAL
casserole;
All
foods
must
be
pre-cooked
cooked�
Foods
should
be
at
refrigerator
veličine
i
dodajte
2
žlice
(30ml)
vode.
MEAL
temperature
approx�
+ 5°C�
Cover,auto
press
Set the weight
the
food
by using
theAuto
The
andfoods
cooking
function
6. auto
Most
benefit
from a STANDING
time, of
after
cooking
with
an
Program,
to
frozen
(-18°C);
Press
and
frozen
(-18°C);
Cover�
Press
auto
temperature
approx�
+ 5°C�
Cover,
press
7� To light
allowand
forthe
some
variations that
occur in Dial�
food,and
check
that
food
is Cover�
thoroughly
cooked
Prekrijte
probušenom
prozirnom
folijom
Time/Weight
Turning
the
dial
slowly
indicators
program
cook
once
and
stir
at
beeps�
Stir
allow heat
to continue
conducting
to the centre�auto
cook
twice�
Stir
at
beeps
and
cut
the
cook
twice�
Stir
at
beeps
and
cut
the
auto
cook
once
and
stir
at
beeps�
Stir
For
cooking
fillets
or
steaks
of
fish.
7. number
FRESH
FISH
Turning
the
dial puta
appears
in the
display�
and
piping
hot
before
serving�will count up in 10gagain
200
800g
ilisteps�
poklopcem.
Četiri
pritisnite
at
end
of
program
and
allow
a
few
200
- -1000g
blocks
into
pieces�
Stir
end
7� To allow for some
occur
food,up
check
that
food
istime�
thoroughly
cooked
blocks
pieces�
Stiragain
again
at
endadd
of
again
atinto
end
of
program
andat
allow
aof
few
200 variations
- 1000g that
quickly
willincount
in 100g
Place
in
asteps�
suitable
sized
container,
200
automatsko
kuhanje.
minutes
standing
Large
pieces
of
200- -1000g
1000g
program
and
allow
a
few
minutes
standing
and piping hot before serving�
program
and
allow
a
few
minutes
standing
minutes
standing
time�
Large
pieces
2
tbsp
(30ml)
water�
Cover
with
pierced
meat/fish in a thin sauce may require of
time�
further
time�Check
Check
andcook
cook
further
meat/fish
intemperature
atemperature
thin sauceand
may
require
„Program
Notes
cling film
or a lid.
Press
auto cook
cooking�
This
program
is notfour
Weight
Accessories longer
Instructions
minutes
ififnecessary
before
eating�
minutescooking�
necessary
before
eating�
This
longer
This
program
is rice,
notThis
200 - 800g
times�
1
press
suitable
for
starchy
food
such
as
4
pritiska
21�
presses
The Auto Weight Programs must ONLY be used
for
foods
described�
program
is
not
suitable
for
portionable
21CHILLED
presses
press
To
reheat
anot
fresh
plated
meal
program
ispotatoes�
suitable
for
portionable
suitable
for
starchy
food
such
asorrice,
4.
Program
Weight
Accessories noodles
Instructions
or
frozen
foods�
2�8.
Only cook foods within the weight ranges described�
casserole.
All foodsa must
be pre-jela od
frozen
foods�
noodles
or slanih,
potatoes�
RIŽA
Priprema
ne slatkih
MEAL
4 CHILLED
presses
To
reheat
a fresh
plated
or
4.
frozen
precooked
meal
or
5.
FROZEN
cooked�
Foods
should
bemeal
at refrigerator
riže
(Thai,
basmati,
jasmin,
surinam,
3�
Always
weigh
the
food
rather
than
relying
on
the
package
information�
To
reheat
a
frozen
precooked
meal or
5. FROZEN
casserole.
All
foods
must
be
precasserole;
pre-cooked
temperature
approx�
+
5°C�
Cover,
press
MEAL
arborio
ili
mediteranska
riža)..
casserole;
All
foods
must
be
pre-cooked
4� MEAL
Only use the accessories as indicated on pages
19
21
EN�
cooked�
Foods
beatatPress
refrigerator
and
frozen
(-18°C);
Cover�
auto
auto
cook
onceshould
and
stir
Stir
Temeljito
rižu
prijebeeps�
kuhanja.
For
cooking
rice for
savoury
dishes
8. RICE
and
frozenoperite
(-18°C);
Cover�
Press
auto
temperature
approx�
+prevent
5°C�
Cover,
press
EN
5�
Do NOT cover
food
when using the Auto
Combi
programs
as
itprogram
will
the
food
cook
twice�
Stir
beeps
and
cut
the
again
at end
ofat
and
allow
a few
200
- 1000g
19
EN
19
Koristite
veliku
zdjelu.
Dodajte
1%
not
rice
puddings
(Thai,
Basmati,
cook
twice�
Stirand
at Stir
beeps
and
the
cook
once
stiragain
at
beeps�
Stir
browning and the heat of the grill will melt anyauto
plastic
covering�
blocks
into
pieces�
atcut
end
ofof
minutes
standing
time�
Large
pieces
čajnu
žličicu
soli
i
ulijte
2
puta
više
200
1000g
Jasmine,
Surinam,
Arborio
or
blocks
into
pieces�
Stir
again
at
end
ofvode
again
at end
of
program
allow
atofew
200
program
and
fewand
minutes
standing
100
300g
meat/fish
inwith
aallow
thin
may
require
200- --1000g
1000g
6. Most foods benefit
from a STANDING time, after
cooking
anasauce
Auto
Program,
nego
što
ima
riže.
Pokrijte
poklopcem
Mediterranean
rice).
Rinse
the
rice
program
and
allow
a
few
minutes
standing
minutes
standing
time�
Large
pieces
of
time�
Check
temperature
and
cook
further
longer
cooking�
This
program
is
not
allow heat to continue conducting to the centre�
thoroughly
before
cooking�
Use
a large
ili probušenom
folijom.
Pet
time�
Check
temperature
and
cook
further
meat/fish
in
astarchy
thinprozirnom
sauce
may
require
minutes
necessary
before
eating�
This
1 press
100 - 300g
suitableiffor
food
such
as rice,
bowl�
Add
½
tspThis
salt
and
2 times
boiling
To allow for some variations that occur in food,longer
check
that
food
is
thoroughly
cooked
minutes
if
necessary
before
eating�
This
5presses
pritiska
puta
pritisnite
automatsko
kuhanje.
27�
cooking�
program
is
not
program
isornot
suitable for portionable
noodles
potatoes�
2 presses
water
tofor
rice�
Cover
withfor
a zvučne
lid
or
and piping hot before serving�
program
isstarchy
not
suitable
portionable
Promiješajte
kad
čujete
signale.
press
suitable
food
such
as pierced
rice,
frozen
foods�
55.1presses
cling
film.
Press
auto5precooked
cook
fivenakon
times.
To
reheat
aodstoji
frozen
mealStir
or
frozen
foods�
FROZEN
Pustite
da
minuta
noodles
or
potatoes�
at
the beeps�All
Allow
to must
standbe
forpre-cooked
5 minutes
casserole;
foods
MEAL
kuhanja.
To
reheat
a (-18°C);
frozen precooked
meal
or
5. Program
FROZEN
cooking�
and
frozen
Cover� Press
auto
Weight
Accessories after
Instructions
9.MEAL
SVJEŽI
Kuhanje
komada
piletine
casserole;
All
foods
must and
be pre-cooked
cook
twice�svježih
Stir
at beeps
cut the
For
cooking
fresh
chicken
or
duck
ENand
9.
FRESH
19
frozen
Cover�
Press
auto
To
reheat
apieces�
fresh
plated
meal
ili pačetine
(bez kostiju),
npr.
prsa,
4.KOMADI
CHILLED
into(-18°C);
Stir again
at or
end
of
ENblocks
19
200 - 1000g
pieces
(not
boned).
e.g.
breasts,
CHICKEN
cook
twice�
Stir
at
beeps
and
cut
casserole.
All
foods
must
be
prePILETINE
karabatci,
batci
i
četvrtine.
MEAL
program and allow a few minutesthe
standing
thighs,
drumsticks
and
PIECES
blocks
into
pieces�
Stir
again
at
end of
cooked�
Foods
should
bequarters.
atkomade
refrigerator
Ravnomjerno
rasporedite
time�
Check
temperature
and
cook
further
200 - 1000g
Place
theand
or
duck
pieces
evenly
program
allow
a few
minutes
standing
temperature
approx�
+before
5°C�
Cover,
press
minutes
ifchicken
necessary
eating�
This
piletine
ili
pačetine
po
vatrostalnoj
time�
Check
temperature
and
cook
further
2 presses
auto
cook
and stir
at
beeps�
Stir
spread
on
heatproof
dish
(e�g�
Pyrex®)
program
isaonce
not
suitable
for
portionable
posudi
(npr.
Pyrex®)
i
stavite
ju
na
200
minutes
ifend
necessary
before
eating�
This
again
of program
and
allowsix
a few
200---1000g
1000g
frozen
foods�
on
the at
wire
rack�
Press
auto
cook
200
1000g
stalak
od
žice.
Šest
puta
pritisnite
2 presses
program
isstanding
not suitable
portionable
minutes
time�for
pieces
of
times
and
turn
at beeps�
Allow
a few
automatsko
kuhanje
i Large
okrenite
svaki
frozen
foods�
meat/fish
in
a
thin
sauce
may
require
minutes
at end
of cooking
put kadstanding
začujetetime
zvučne
signale.
longer cooking� This program is not
and
season
taste� This
program
is not
6 6presses
Odložite
dato
odstoji
nekoliko
minuta
1pritiska
press
suitable
for
starchy
food
such
as rice,
19 EN
suitable
for
nakon kuhanja
i začinite prema ukusu.
noodles
or turkey�
potatoes�
Program nije prikladan za pripremu
19 ENTo
reheat a frozen precooked meal or
5. FROZEN
puretine.
casserole; All foods must be pre-cooked
MEAL
200 - 1000g
2 presses
20
20
and frozen (-18°C); Cover� Press auto
cook twice� Stir at beeps and cut the
blocks into pieces� Stir again at end of
program and allow a few minutes standing
time� Check temperature and cook further
minutes if necessary before eating� This
HR
program is not suitable for portionable
frozen foods�
EN
English
Set Weight
Select
desiredweigh
category
3� Always
the food rather than
relying on the package information� Press Start
3� auto
Always
weighfunction
the food ratherSet
than
the food
package
information�
therelying
weighton
of the
by using
the
The
and cooking
4�
Only
use
the
accessories
as
indicated
on pages
19 - 21
Program
Weight
Accessories
Masa
Pribor
Upute
Time/Weight
Turning
theEN�
dialInstructions
slowly
indicators
light
andthe
theaccessories
program
Weight
Accessories
Instructions
Weight
Select
desired
category
Press Start
4�Program
Only
use
asSet
indicated
onDial�
pages
19 - 21
EN�
willthe
count
upCombi
inof10g
steps�
dial
number
in the
display�
Set
the
weight
the
food
byTurning
using
the
The
auto
and
cooking
function
Doappears
NOT
cover
food
when using
Auto
programs
as
itthe
will
prevent
theorfood
To
reheat
a
fresh
plated
meal
4.5�
CHILLED
To
reheat
a
fresh
plated
meal
4.
5�CHILLED
Do
NOT
cover
food
when
using
the
Combi
programs
as
it will povrća
prevent
theorfood
quickly
will
up
in
100g
steps�
Time/Weight
Dial�
Turning
the
dial
slowly
indicators
light
andand
the the
program
6.
SVJEŽE
Priprema
svježeg
browning
heat
of the
grill
will Auto
meltcount
any
plastic
covering�
casserole.
All
foods
must
be
preMEAL
casserole.
All
foods
must
be
prebrowning
and
the
heat
of
the
grill
will
melt
any
plastic
covering�
MEAL
will
count
up
in
10g
steps�
Turning
the
dial
number
appears
in
the
display�
Program
Weight
Accessoriesafter
POVRĆE
Stavite
pripremljeno
povrće
u posudu
Foods
should
atatrefrigerator
6.
Most foods benefit
from a STANDING
withInstructions
an Autobe
Program,
to
cooked�
Foods
refrigerator
quickly willtime,
count
upcooked�
incooking
100g
steps�
6. Most foods benefit from a STANDING
time, after
cooking
with should
an AutobeProgram,
to
Auto
weight
Panacrunch
programs
Auto
weight
Panacrunch
programs
English
English
Auto
weight
Panacrunch
programs
Auto
weight
Panacrunch
programs
English
Auto weight Panacrunch programs
Auto weight Panacrunch programs
English
10. FROZEN
For reheating and browning the top of
Program
Masa
Pribor frozen pre-cooked
Upute
Program
WeightAccessories
Accessories
Instructions
PIZZA
pizza, bruschetta and
Program
Weight
Instructions
cheese
baguette.
Remove
all packaging
10.
FROZEN
For
reheating
and
browning
the of
top of
Da
biste
podgrijali
i osmudili
vrh
10.
10. FROZEN
For reheating and browning
the top
and
placepre-cooked
theprethodno
pizza in the
preheated
PIZZA
frozen
pizza,
bruschetta
smrznute
pripremljene
SMRZNUTA
PIZZA
frozen pre-cooked pizza, bruschetta
and and
Panacrunch
Pan� Press
panacrunch
once�
pizze,
bruschetta
ili
francuskog
Select
the desired150 - 500g
Press Start to
After
pre-heating
Press
Start
cheese
baguette.
Remove
all
packaging
PIZZA
Select
the desired
Start tothe
After
pre-heating
Press
Start
cheese
baguette.
Remove
allsav
packaging
kruha
sa sirom.
Maknite
omot
i at
program
and place Presspreheat
beeps
sound.
Place
Transfer
the
pizza
on
to
athe
cooling
rack
and
place
the pizza
inpreheated
preheated
program
and place Panpreheat
the
sound.
Place
and
place
the
in the
smjestite
pizzu
prethodno
zagrijanu
the Panacrunch
Panacrunch
Pan. beeps
the
food
in
thepizza
pan, na
the
end
of
cooking�
This
program
is
not
the Panacrunch
Panacrunch
the food
in
thePanacrunch.
pan, Pan� Press
panacrunch
- 500g Pan.
tavu
Pritisnite
panacrunch
in the oven Pan
directly
set Panacrunch
weight.
150
- 500g
Panacrunch
Pan� Press
panacrunch
once�once�
150
-150
500g
in theon
oven
directly
set weight.
suitable
for the
deep
panon
pizzas
or
thin
Transfer
pizza
to a cooling
rack
jedanput.
Premjestite
pizzu
navery
stalak
the glass
tray.
Transfer
the
pizza
on
to
a
cooling
rack
at at
on the 1glass
tray.
press
pizzas
such
as
Flammekueche�
za end
hlađenje
po
završetku
pečenja. is not
the
of
cooking�
This
program
the end
of cooking�
This program
is not valja
Program
nije prikladan
za pizze
Program
Weight
Accessories suitable
Instructions
for
deep
pan pizzas
or koje
very
thin
Program
Weight
Accessories suitable
Instructions
for deep
pan browning
pizzas
very
thin
pripremati
u and
dubokoj
tavi or
ni za
vrlotop
tanke
11.
CHILLED
For
reheating
the
1 10.
pritisak
1
press
pizzas
such
as
Flammekueche�
pizze
kao
što
je
Flammekueche.
FROZEN
For
reheating
and pizza
browning
the top of
1 press
pizzas
such
as Flammekueche�
PIZZA
of reheating
fresh
pre-cooked
and
10. FROZEN
For
and browning
the cheese
top of
PIZZA
frozen
pre-cooked
pizza,
bruschetta
and
Dapre-cooked
biste
podgrijali
ipackaging
osmudili
vrh
baguette.
Remove
all browning
andtop
place
11. OHLAĐENA
11.
CHILLED
For
reheating
and
the
PIZZA
frozen
pizza,
bruschetta
and
11. CHILLED
For reheating
and browning
the
cheese
baguette.
Remove
alltop
packaging
svježe
prethodno
pripremljene
pizze
Select
the
desired
Press
Start
to
After
pre-heating
Press
Start
PIZZA
the
pizza
in
the
preheated
Panacrunch
PIZZA
of
fresh
pre-cooked
pizza
and
cheese
cheese
baguette.
Remove
all packaging
PIZZA
ofbeeps
fresh
pre-cooked
pizza
and
cheese
i francuskog
sav omot
and
place
the kruha.
pizza
inMaknite
the
preheated
program
and place150 - 600g
preheat the
sound.
Place
Pan�
Press
panacrunch
twice�
Transfer
baguette.
Remove
all
packaging
and place
and
place
the
pizza
innathe
preheated
i
smjestite
pizzu
prethodno
zagrijanu
baguette.
Remove
all
packaging
and
place
the
Panacrunch
Panacrunch
Pan.
the
food
in
the
pan,
Select
the
desired PanPress
Start
to
After
pre-heating
Press
Start
Panacrunch
Press
panacrunch
150 - 500g
the
pizza
onto
aPan�
cooling
rack
at theonce�
endonce�
of
tavu
Panacrunch.
Dvaput
pritisnite
the
pizza
in
the
preheated
Panacrunch
Panacrunch
Pan�
Press
panacrunch
in the
oven
directly
set
weight.
150
- 600g
150
- 500g
program
and
place
preheat
the
beeps
sound.
Place
the pizza
in the
Panacrunch
Transfer
thepreheated
pizza
onisto
a
cooling
rack
- 600g Pan.
panacrunch.
Premjestite
pizzu
na
stalak
cooking�
This
program
not
suitable
for at
on the glassPan
tray.
150Panacrunch
-150
600g
the Panacrunch
theTransfer
food
in
the
pan,
Pan�
Press
panacrunch
twice�
Transfer
the
pizza
on
to
a
cooling
rack
at
Pan�the
Press
panacrunch
twice�program
Transferis not
end
of cooking�
This
zathin
hlađenje
posuch
završetku
pečenja.
in the2oven
directly
set the
weight.
presses
very
pizzas
as
Flammekueche
the
pizza
onto
aThis
cooling
rack
at
the of
end of
of
cooking�
program
is
not
the end
pizza
onto
a deep
cooling
rack
the
end
Program
nije
prikladan
zaat
vrlo
tanke
suitable
for
pan
pizzas
or
verypizze
thin
on the glass
tray.
Program
Weight
Accessories
Instructions
cooking�
This
program
isor
not
suitable
for
suitable
for
deep
pan
pizzas
very
thin
kao
što
je
Flammekueche
cooking�
This
program
is
not
suitable
for
12.FROZEN
For
reheating,
crisping
and
1 press
pizzas
such as
Flammekueche�
2 pritiska
2
presses
very
thin
pizzas
such
as
Flammekueche
1
press
pizzas
such
as
Flammekueche�
10.
FROZEN
For
reheating
and
browning
the
top
of
2Program
presses
thin pizzas
suchpotato
as Flammekueche
Weight
Accessories very
Instructions
POTATO
browning
frozen
products.
Da biste
podgrijali smrznute
proizvodeand
12. SMRZNUTI
PIZZA
frozen
pre-cooked
pizza,
bruschetta
11.
CHILLED
For
reheating
and
browning
the
top
PRODUCTS
Press
three
times�
After
12.FROZEN
For
reheating,
crisping
and
od panacruch
krumpira,
učinili
ih hrskavijima
11.
CHILLED
For
and
browning
the
top ofili
PROIZVODI
10.
FROZEN
12.FROZEN
For reheating
reheating,
crisping
and
cheese
Remove
all
packaging
PIZZA
of
freshbaguette.
pre-cooked
pizza
and
cheese
preheating
the
pan, pizza
spread
out
potato
osmudili.
POTATO
browning
frozen
potato
products.
ODPOTATO
KRUMPIRA
PIZZA
of
fresh
pre-cooked
and
cheese
Select
the desired200
Press
After
pre-heating
Press
Startand
frozen
pre-cooked
pizza,
bruschetta
Select
the
desired
Press
StartStart
to to
After
pre-heating
Press
Start
browning
frozen
potato
products.
- 500g
and
place
the
pizza
in
the
preheated
Tri
puta
pritisnite
panacrunch.
Nakon
štoplace
baguette.
Remove
all
packaging
and
products
in the
pan�
For
best
results,
cook
program
and place preheat
preheat
the
beeps
sound.
Place
PRODUCTS
Press
panacruch
three
times�
After
program
and
place
the
beeps
sound.
Place
baguette.
Remove
all
packaging
and
place
cheese
baguette.
Remove
all
packaging
PRODUCTS
Press
panacruch
three
times�
After
zagrijete
tavu,
raširite
po
njoj
proizvode
Panacrunch
Pan�
Press
panacrunch
once�
the
pizza
in
the
preheated
Panacrunch
150Panacrunch
- 500g Pan. Pan. thethe
the Panacrunch
the
food
in
the
pan,
inpizza
a
single
layer
and
stir
at
beep�
This
the Panacrunch
Pan Pan
Panacrunch
food
in
the
pan,
preheating
the
spread
out
potato
inthe
thepizza
preheated
Panacrunch
and
place
in
the
preheated
od krumpira.
Dapan,
biste
postigli
najbolje
200
- 500g
150
-- 600g
preheating
the
pan,
spread
out
potato
200
500g
Transfer
the
pizza
on
to
a
cooling
rack
at
the oven
directly
set
weight.
Pan�
Press
panacrunch
twice�
Transfer
in theinoven
directly
set
weight.
150
600g
program
is not
suitable
for
galettes,
Pom’
200 - 500g
products
inposložite
the
pan�
For
best
results,
cook
rezultate,
ih
za kuhanje
uonce�
jedan
Pan�
Press
twice�
Transfer
Panacrunch
Pan�
Press
panacrunch
products
in panacrunch
the
pan�
For
best
results,
cook
onglass
the glass
150 - 500g
on the
tray. tray.
the
end
of
cooking�
This
program
is end
not of
pizza
onto
a
cooling
rack
at
the
3 presses
Dauphine
and
Pom’
Noisette�
sloj
i
promiješajte
kad
začujete
zvučni
in a single
and
stir
at
This
thea pizza
onto
alayer
cooling
rack
at beep�
the
end
Transfer
the
pizza
onstir
to a
cooling
rack
atofthin
in
single
and
at
beep�
This
suitable
for
deep
pan
pizzas
or
signal.layer
Program
nije
prikladan
zavery
tortePom’
cooking�
This
program
isfornot
suitable
for
program
is
not
suitable
galettes,
cooking�
program
is
not
suitable
for
Program
WeightAccessories
Accessories
Instructions
the
end
ofThis
cooking�
This
program
is not
Program
Weight
Instructions
program
is
not
suitable
for
galettes,
Pom’
13.CHILLED
For
reheating
fresh
pre-cooked
quiche.
(galettes)
i
kroketi
(Pom'
Daupnie
i
Pom'
1
press
pizzas
such
as
Flammekueche�
2
presses
very
thin
pizzas
such
as
Flammekueche
5
pritisaka
3 presses
Dauphine
and
Pom’
Noisette�
2
very
thin
pizzas
such
as
Flammekueche
suitable
for
deep
pan
pizzas
orRemove
very thinall
Noisette).
3 presses
presses
Dauphine
and
Pom’
Noisette�
QUICHE
Press
four
times�
10. FROZEN
For panacruch
reheating
browning
the of
top of
10. FROZEN
For reheating
and and
browning
the top
1 11.
press
pizzas
such
as
Flammekueche�
12.FROZEN
reheating,
crisping
and
CHILLED
For
reheating
and
browning
the
top and
packaging
and
place
the
quiche
in
the
13.CHILLED
For
reheating
fresh
pre-cooked
quiche.
Da
biste
podgrijali
svježi
prethodno
13.OHLAĐENI
PIZZA
frozen
pre-cooked
pizza,
bruschetta
12.FROZEN
reheating,
crisping
and
PIZZA
frozen
pre-cooked
pizza,
bruschetta
and
13.CHILLED
For
reheating
fresh
pre-cooked
quiche.
POTATO
browning
frozen
potato
products.
PIZZA
of
fresh
pre-cooked
pizza
and
cheese
preheated
Panacrunch
Pan�
Transfer
theall
pripremljeni
quiche.
Četiri
puta
pritisnite
QUICHE
Press
panacruch
four
times�
Remove
QUICHE
cheese
baguette.
Remove
all
packaging
POTATO
browning
frozen
potato
products.
cheese
baguette.
Remove
all
packaging
Press
panacruch
four
times�
Remove
all
11.QUICHE
CHILLED
For
reheating
and
browning
the
top
Panacrunch.
Odstranite
sav
omot
i
PRODUCTS 150 - 800g
Press
panacruch
three
times�
After
baguette.
Remove
all
packaging
and
place
quiche
onto
a
cooling
rack
at
the
end
of
packaging
and
place
the
quiche
in
the
and
place
the
pizza
in
the
preheated
PRODUCTS
Press
panacruch
three
times�
After
and
place
the
pizza
in
the
preheated
packaging
and
place
the
quiche
in
the
stavite
quiche
upan,
prethodno
zagrijanu
PIZZA
of
fresh
pre-cooked
pizza
and
cheese
preheating
the
out
potato
the
pizza
inPanacrunch
the
preheated
Panacrunch
cooking�
Quiche
with
aspread
high
content
oftavu
preheated
Pan�
Transfer
the
Panacrunch
Pan�
Press
panacrunch
once�
Panacrunch.
Potkraj
kuhanja
premjestite
preheating
the
pan,
spread
out
potato
Panacrunch
Pan�
Press
panacrunch
once�
500g
200
preheated
Panacrunch
Pan�
Transfer
the
- 600g
150
--150
500g
baguette.
Remove
all
packaging
and
place
150
- 800g
products
inend
the
pan�
For
best
results,
cook
Pan�
Press
panacrunch
twice�
Transfer
200
500g
cheese
may
up
much
hotter
than
- 800g
quiche
onto
apizza
cooling
rack
atend
the
end
quiche
na
rešetku
za
hlađenje
potkraj
Transfer
the
on
to
cooling
rack
products
in
the
pan�
results,
cook
Transfer
the
onFor
to
abest
cooling
rack
at ofat
150 -150
800g
quiche
onto
apizza
cooling
rack
ata
the
of
the
pizza
inwith
the
preheated
Panacrunch
in
a
single
layer
and
stir
at
beep�
This
the
pizza
onto
a
cooling
rack
at
the
end
4 presses
quiches
vegetables�
This
program
is of
kuhanja.
Quiche
koji
sadrži
mnogo
sira
cooking�
Quiche
with
a
high
content
of
150 - 600g
the
end
of
cooking�
This
program
is
not
in
a
single
layer
and
stir
at
beep�
This
the
end
of
cooking�
This
program
is
not
cooking�
Quiche
with
a high
content
of Pom’
Pan�
Press
panacrunch
twice�
Transfer
možda
će
biti
mnogo
vrući
nego
vrste
program
isfor
not
suitable
galettes,
cooking�
This
program
isfornot
suitable
for
notcheese
suitable
double-crust
pies�
may
end
up
much
hotter
thanod
suitable
for
deep
pan
pizzas
or
very
program
isonto
not
suitable
for
galettes,
Pom’
suitable
for
deep
panmuch
pizzas
or
thin
cheese
may
end
up
hotter
than
povrća.
Program
nije
prikladan
za
piteofthin
s
the
pizza
a
cooling
rack
at very
the
end
3
Dauphine
and
Pom’
Noisette�
6 pritisaka
2
presses
very
thin
pizzas
such
as
Flammekueche
4
presses
quiches
with
vegetables�
This
program
is
1
press
pizzas
such
as
Flammekueche�
dvostrukom
korom.
3
presses
Dauphine
and
Pom’
Noisette�
1
press
pizzas
such
as
Flammekueche�
4
quiches
Thissuitable
program
cooking�with
Thisvegetables�
program is not
foris
not
suitable
for fresh
double-crust
pies� quiche.
13.CHILLED
For
reheating
pre-cooked
not
suitable
for
double-crust
pies�
2
presses
very
thin
pizzas
such
as
Flammekueche
12.FROZEN
reheating,
crisping
and quiche.
13.CHILLED
reheating
fresh
pre-cooked
11. CHILLED
For reheating
browning
the top
11.
CHILLED
ForEN
reheating
and and
browning
theRemove
top
HR
QUICHE
Press
panacruch
four
times�
all
21For
POTATO
browning
frozen
potato
products.
QUICHE
Press
panacruch
four
times�
Remove
all
PIZZA
of
fresh
pre-cooked
pizza
and
cheese
PIZZA
of
fresh
pre-cooked
pizza
and
cheese
12.FROZEN
For
reheating,
crisping
and
packaging
and
place
the
quiche
in the
PRODUCTS
Press panacruch
three
times�
After
packaging
and
place
the
quiche
in
the
baguette.
Remove
allproducts.
packaging
and place
baguette.
all packaging
and place
POTATO
browning
frozen
preheated
Panacrunch
Pan�out
Transfer
the
EN Remove
preheating
thepotato
pan,Pan�
spread
potato
21
ENpizza
preheated
Transfer
the
the
pizza
the
preheated
Panacrunch
21
the
inPanacrunch
theinpreheated
Panacrunch
200 -- 800g
500g
PRODUCTS
Press
panacruch
three
times�
After
150
quiche
onto
a
cooling
rack
at
the
end
of
products
in
the pan�
For
best
results,
cook
- 600g
150 --150
600g
150
800g
quiche
onto
a
cooling
rack
at
the
end
of
Pan�
Press
panacrunch
twice�
Transfer
Pan�
Press
panacrunch
twice�
Transfer
preheating
the
pan,
spread
potato
cooking�
Quiche
with
a out
high
content
of
in a single
layer
and
stir
at beep�
200 - 500g
cooking�
Quiche
with
a high
ofThis
the pizza
a cooling
rack
atend
the
end of
the pizza
ontoonto
a cooling
rackcontent
at the
of
English
Auto
weight
Panacrunch
programs
Auto
weight
Panacrunch
programs
English
Select theželjeni
desired
Press
StartStart
to da
After
Press
Start‘Start’
Odaberite
Pritisnite
Nakonpre-heating
predzagrijavanja
Pritisnite
programi and
place
preheat
the
beeps
Place
program
smjestite
biste unaprijed
oglasitsound.
će se zvučni
(početak)
the Panacrunch
Pan
Panacrunch
Pan.
the
foodStavite
in the pan,
tavu
Panacrunch
u
ugrijali
signal.
Select
thedirectly
desired
Presstavu
Start to
pre-heating
Press Start
in the
oven
setAfter
weight.
Select
the
desired
Press
Start to
After
pre-heating
Press Start
pećnicu,
izravno
na
Panacrunch.
namirnice
u tavu,Place
and
place
preheat the
beeps sound.
onprogram
the glass
tray.
program
and
place
preheat the
beeps
sound.
Place
stakleni
pladanj.
odredite
težinu.
the Panacrunch Pan
Panacrunch Pan.
the food in the pan,
the Panacrunch Pan
Panacrunch Pan.
the food in the pan,
in the oven directly
set weight.
in the Program
oven directly
set weight.
Weight
Accessories
Instructions
on the glass tray.
on the glass tray.
English
Hrvatski
English
English
Panacrunch
programi
za automatsko
kuhanje prema masi
Auto weight
Panacrunch
programs
Tava Panacrunch
Panacrunch pan
'Koncept'
■■ Napomene:
1. N
emojte zagrijavati tavu prije kuhanja
„ Notes:
dulje od 5 minuta. Moguće je pohraniti
1� Do not pre-heat the Pan more than
prethodno zagrijanu tavu pomoću
5 minutes� Preheating of the Pan
funkcije memorije (v. str. 17 HR).
can be stored using the memory
(see page
2. Ufunction
vijek postavite
tavu17naEN)�
središte
staklenog pladnja i provjerite da ne
2� dodiruje
Always place
pan inpećnice.
the centre
zidovethe
stijenki
Akoof
the
traymože
and ensure
does
to
neglass
učinite,
doći doitiskrenja
not touch the wall of the oven cavity�
koje može oštetiti unutrašnjost
Failure to do so, may cause sparking
pećnice.
which would damage the cavity�
Neke namirnice mogu, kada ih se skuha
The
‘Concept’
pomoću
mikrovalne, imati mekanu i vlažnu
Some
foods
cooked
by Panacrunch
microwave can
have
koru. Vaš
pribor
za tavu
osmudit
soft
and soggy
crusts�pizze,
Your quiche,
Panacrunch
će i učiniti
hrskavijima
pite Pan
will brown
crisp pećnica.
pizzas,
iaccessory
ostala peciva,
baš kaoand
i obična
quiches,
pies, breaded
products just
Vaša Panasonic
tava Panacrunch
radi as a
conventional
oven� Your
Panasonic
na
tri načina: zagrijava
tavu
apsorbirajući
Panacrunch
works
in three
ways:
mikrovalove, Pan
izravno
zagrijava
hranu
pomoću
heating the pan
by absorbing
microwaves,
mikrovalova
i zagrijava
hranu pomoću
roštilja
heating
food directly
by microwaves
Dno
tavethe
apsorbira
mikrovalove
i pretvara and
ju
u
toplinu.the
Zatim
krozThe
tavubase
provodi
heating
foodsebytoplina
the grill�
of the
do
Efekt
optimalno
se
panhrane.
absorbs
thezagrijavanja
microwaves
and transfers
iskorištava
zahvaljujući
površini
obrađenoj
them into heat�
Then the
heat is
conducted
protiv
lijepljenja.
through
the pan to the food� The heating
effect is maximised by the non-stick surface�
3. U
vijek koristite tavu na staklenom
3� pladnju.
Always use
the Panovu
on the
Glass
Ne koristite
opciju
u
tray� Do notsa
use
with the
kombinaciji
stalkom
odWire
žice.Rack�
4� U
use thedršku
Panacrunch
4.
Always
vijek koristite
za tavu Pan
handle or oven
gloves when
handling
Panacrunch
ili rukavice
za pećnicu
the rukujete
hot pan� vrućom tavom.
kad
Korištenje Panacrunch tave
(Ručno upravljanje)
Using
Pan
■■ Dathe
bistePanacrunch
postigli najbolje
rezultate,
(Manual
operation)
zagrijte tavu prije korištenja. Smjestite
„
■
„■
5.
Ensure
rovjerite
li sav
omot odstranjen
5� P
alljefood
packaging
is removed
prije
kuhanja.
before
cooking�
For bestnaresults,
pre-heat
pan
izravno
stakleni
pladanjthe
i podgrijte
before
using�
Place directly
na
najvećoj
mikrovalnoj
snazion the
glass tray and
pre-heat
Microwave
(Microwave
Max
power) on
3 minute.
Da
Max olakšali
power for
3 minutes� To
assist
biste
osmuđivanje,
premažite
browning,
brushnego
the pan
with
oil before
tavu
uljem prije
što je
zagrijete
preheating
items such
za
pripremufor
namirnica
kaoas
štosausages
su
and cordon
bleu� bleu.
kobasice
ili cordon
6.
Do
emojte
u vruću
stavljati
6� N
not place
anytavu
heat-sensitive
materijale
osjetljive
visoku
toplinu,
materials on
the hotna
Pan
as this
may
jer
bisteburning�
mogli izazvati požar.
cause
7. T
avu je moguće koristiti i u običnoj
7� The Pan can be used in a
pećnici.
conventional oven�
8. Da biste postigli najbolje rezultate,
8� koristite
For besttavu
results,
use the
Pan in
u načinu
rada
COMBINATIONGRILL
GRILL(Kombinirani
and
COMBINATION
MICROWAVE� Only Microwave
roštilj) i MICROWAVE (Mikrovalna).
mode (MAX power) can be used for
Samo je mikrovalni način (najveće
preheating the pan�
jačine - MAX) moguće koristiti za
prethodno zagrijavanje tave.
Izvadite
pećnice
i stavite
u nju
Removetavu
the iz
pan
from the
oven and
hranu.
Kako
će in
tava
vrlo
vruća.
place the
food
thebiti
pan�
Use
the
koristite
drškuPan
za tavu
Panacrunch
Panacrunch
handle
or oven
iligloves
rukavice
za pećnicu.
Davery
bistehot� For
as the
pan will be
postigli
najbolje
best results,
it isrezultate,
importanthrana
that the
mora
bitiplaced
stavljena
u tavu
food is
on the
panodmah po
zagrijavanju. Kod korištenja funkcije
immediately after pre-heating�
odgode vremena, nije moguće
Performance cannot be guaranteed
zajamčiti izvedbu.
with a time delay�
Care of the Pan
„
NEVER cut the pizzas, quiches or any
Brigaother
o tavi
food directly in the Panacrunch
■■
„
■■
NIKAD nemojte rezati pizzu, quiche
as this will damage the non-stick
ili druge vrste hrane u Panacrunch
surface�
tavi, jer će se tako oštetiti površina
obrađena protiv lijepljenja.
After use, wash the pan in hot soapy
Nakon
korištenja
tavu u toploj
vodi
water and
rinse operite
in hot water�
Do not
suse
deterdžentom
i isperite
toplom
vodom.
any abrasive
cleaning
substances
Nemojte
koristiti
abrazivna
za
or scouring
pads
as this sredstva
will damage
čišćenje
ili spužvice
ribanje, jer će se
the surface
of the za
pan�
tako oštetiti površina tave.
„
The pan
is dishwasher
■■ Tavu
je moguće
sigurnosafe�
koristiti u
perilici za suđe.
22
22
HR
EN
Hrana
Masa/količina
Svježe
Smrznuto
1 šalica
240ml
MAX 1 min 30s
-
2 šalice
470ml
MAX 2 min 30s
-
1 lončić
600ml
MAX 4 min 30s do 5 min
-
300ml
MAX 1 min 40s
-
1000ml
MAX 8 - 9 min
-
300ml
MAX 2 min
5 - 6 min
1000ml
7 - 8 min
MAX 15 -16 min
300g
MAX 2 min
-
700g
5 - 6 min
-
250g
MAX 2 min
MAX 3 min 30 s
500g
MAX 3 min 30 s
MAX 7 - 8 min
300g
2 min 10 s
5 - 6 min
600g
5 min 30 s
8 - 9 min
200g
MAX 1 min 50 s
MAX 4 min
300g
MAX 2 min 20 s
MAX 5 min
1 kom
MAX 40-50 s
MAX 1 min 20 - 30 s
2 kom
MAX 50-60 s
-
1 kom
MAX 4 min 30 i odl.
-
2 kom
MAX 7 min i odl.
-
2 kom 310g
-
MAX 10 min
Pića - Kava - Mlijeko
Juha (ohlađena) (1, 2)
Juha (sobne temperature)
(1, 2)
Plate - domaće
Povrće (kuhano) (1, 2)
Pire od krumpira (1, 2)
Pire od povrća (1, 2)
Riža, kvinoja, kus-kus
(ohlađeni) (1, 2)
Palačinke (deblje) (1, 2)
Polpeti u umaku (1, 2)
Sarma (1, 2)
4 kom 710g
-
16 - 17 min
1 četvrt pečenog pileta
1 kom 300g
MAX 3-4 min
-
Pečeno meso
2 šnita 250g
600W 3 min
-
210g
600W 3 min (sobno)
-
100g2 kockice
-
MAX 1 min 40s
300g6 kocki
-
MAX 4 min 10s
120g
600W 40s
-
200g
600W 1 min
-
250g
600W 1 min - 1 min 30 s
-
100g
-
MAX 1 min 40s
Umak bolonjez (1, 2)
Bešamel umak
Dječja hrana (1, 2)
(mala teglica na sobnoj
temperaturi)
Dječja hrana (pire od
povrća) (1, 2)
(1) okrenite ili promiješajte na pola procesa (2) pokrijte (3) stavite na stalak od žice, ako je potrebno, u
vatrostalnoj posudi.
(P) stavite na zagrijanu tavu Panacrunch (3 minute na najjačoj postavci MAX), ako je potrebno namašćenu
■■ Točke provjere
Uvijek provjerite je li hrana vruća nakon podgrijavanja u mikrovalnoj pećnici. Ako niste sigurni, vratite
je natrag. Određene namirnice morat će odstajati određeno VRIJEME ODLAGANJA, posebno ako ih
nije moguće promiješati. Što je hrana gušća, bt će potrebno dulje vrijeme odlaganja.
23
HR
Hrvatski
Tablica podgrijavanja i kuhanja
Tablica podgrijavanja i kuhanja
Hrana
Masa/količina
Svježe
Smrznuto
Gratinirano
Riba u umaku bordelaise
Lazanje
Musaka
Gratinirani rezanci s tunom/
šunkom
Pastirska pita
400g
-
16-18 min Combi 1
340g
8 min Combi 1 (3)
13 - 14 min Combi 1
600g
9 - 10 min Combi 1 i
odlaganje 3 min
13 min MAX & 4 min Grill
1 na stalku
300g
7-8 min Combi 1 (3)
10-11 min Combi 1
450 - 500g
8 - 9 min Combi 1 (3)
11 min MAX i 3 min Grill
1 na stalku
300 - 350g
8 min Combi 1 (3)
10-11 min Combi 1
340g
6 - 7 min Combi 1
8 - 9 min MAX & 3 min
Grill 1 na stalku
600g
11 min Combi 1 & 4 min
Grill 1 na stalku
13 min MAX i 5 min Grill
1 na stalku
1 kom 150g
Automatski ohlađena pizza
Automatski zamrznuta
pizza
1 kom 130g
1 min 30 s combi 2
3 min Combi 1
2 kom 250g
-
3 min 30 s Combi 1
Hrana iz trgovine
Francuski kruh sa sirom (P)
Perec sa sirom/slaninom (P)
Riža na kantonski (1, 2)
Pileća krilca/zalogaji
Pileći medaljoni
Kroasan sa sirom
Cordon bleu (P, 1)
Topli sendvič od šunke i sira
(1, 3)
Pohana riba (P, 1)
Galettes, od povrća (P, 1)
Kuhane kobasice (1, 2)
Pljeskavice (1, 2)
Pecivo s mesom/kobasicom
(P)
360g
-
MAX 5 min
6 kom 250g
MAX 1 min 40 s
MAX 2 min 30 s
8 kom 400 g
MAX 3 min
MAX 5-6 min
5 kom 100g
-
3 min Combi 1
1 kom 150g
3 min Combi 1
4 min 30 s Combi 1 i
odlaganje 1 min
2 kom 300g
5 min Combi 1
8 min Combi 1 i
odlaganje 4 min
1 kom 100g
3 min Combi 2
4 min 30 s Combi 1
2 kom 200g
6 min Combi 2
8 min Combi 1
1 kom 150g
4 min 30 s Combi 2
4 min 30 s Combi 1
1 kom 140g
4 min 30 s Combi 2
5 min 30 s Combi 1
2 kom 280g
6-7 min Combi 2
8 min Combi 1
4 kom 150g
-
4 min Combi 1
3 kom 100g
Max 30-40s
600W 2 min 30 s
6 kom 200g
Max. 1 min
600W 3 min 30 s
1 kom 100g
1 min 600W & odlaganje
2 min
600W 1 min 30 s - 2 min
2 kom 200g
2 min 600W
5 min 600W
2 kom 200g
5-6 min Combi 2
5-6 min Combi 1 i
odlaganje 2 min
(1) okrenite ili promiješajte na pola procesa (2) pokrijte (3) stavite na stalak od žice, ako je potrebno, u
vatrostalnoj posudi.
(P) stavite na zagrijanu tavi Panacrunch (3 minute na najjačoj postavci MAX), ako je potrebno namašćenu
■■ Točke provjere
Uvijek provjerite je li hrana vruća nakon podgrijavanja u mikrovalnoj pećnici. Ako niste sigurni, vratite
je natrag. Određene namirnice morat će odstajati određeno VRIJEME ODLAGANJA, posebno ako ih
nije moguće promiješati. Što je hrana gušća, bt će potrebno dulje vrijeme odlaganja.
24
HR
Hrana
Masa/količina
Svježe
Smrznuto
Quiche od luka (P)
1 kom 160g
Automatski ohlađeni
quiche
3 min 30 s Combi 1 i
odlaganje 2 min
Quiche od špinata (P)
1 kom 400g
Automatski ohlađeni
quiche
8 min Combi 1 i odlaganje
3 min
Palačinke, punjene, motane
(P, 1)
2 kom 240g
3 min Combi 1
5 min Combi 1 i odlaganje
3 min
1 kom 285g
-
Automatski zamrznuta
pizza
1 kom 600g
-
Automatski smrznuta
pizza 500g i 5 min Combi 1
9 kom 270g
-
5 min Combi 1 & 3-4 min
Grill 1
1 kom 100g
2 min 30 s Combi 1
3 min 30s Combi 1
2 kom 200g
3 min Combi 1
5-6 min Combi 1
1 kom 140g
-
7 min Combi 1
2 kom 240g
-
9-10 min Combi 1
Hrana iz trgovine
Pizza svježa (P)
Mini-pizze (P)
Pita od svinjskog mesa (P)
Krumpiri punjeni sirom (3)
Rižoto s gljivama (1, 2)
600g
-
MAX 7-8 min
Narezana kobasica u umaku
(2)
2 kom 220g
MAX 1 min 30 s do
2 min
-
Samosa uštipci od govedine
(3,1)
4 kom 240g
4 min Combi 2
4 min 30 s Combi 1
Tagliatelle u umaku bolonjez
(1, 2)
300g
Max 2 min 20 s
MAX 5 min
1 kom 400g
-
12 min Combi 1
1 kom 500g
6 min 30 s Combi 1
13 min Combi 1
1 kom 700g
10-11 min Combi 1
18-20 min Combi 1
1 kom 125g
3 min 30 s Combi 1
5 min 30 s Combi 1 i
odlaganje 1 min
2 kom 250g
4 min 30 s Combi 1
7-8 min Combi 1
2 kom 350g
13 min Combi 1
-
Tortilja (P, 1)
Prijesna kobasica (P, 1)
Pečenje prijesnih krumpira(1,
3)
(1) okrenite ili promiješajte na pola procesa (2) pokrijte (3) stavite na stalak od žice, ako je potrebno, u
vatrostalnoj posudi.
(P) stavite na zagrijanu tavu Panacrunch (3 minute na najjačoj postavci MAX), ako je potrebno namašćenu
■■ Točke provjere
Uvijek provjerite je li hrana vruća nakon podgrijavanja u mikrovalnoj pećnici. Ako niste sigurni, vratite
je natrag. Određene namirnice morat će odstajati određeno VRIJEME ODLAGANJA, posebno ako ih
nije moguće promiješati. Što je hrana gušća, bt će potrebno dulje vrijeme odlaganja.
25
HR
Hrvatski
Tablica podgrijavanja i kuhanja
Recepti
sastojci
ZA 4 OSOBE
4 velike kriške kruha
2 žlice kopra
2 žlica nasjeckanog peršina
5 žlica (70 g) majoneze
50 g naribanog sira
200 g tune u salamuri
sol
papar
Tost s tunom
Lagano prepecite kruh u tosteru (ili 2-3 min uz pomoć funkcije Grill 1 na
stalku od žice). Ocijedite tunu i u zdjeli izmiješajte zajedno sve ostale
sastojke. Začinite smjesu i premažite njome prepečenac. Stavite dva
prepečenca na stalak od žice i pecite pribl. 3 min u načinu Combi 1,
a zatim još 2 min u načinu Grill 1. Pecite ostala 2 tosta pomoću iste
metode
Posude: 1 zdjela
Sastojci
ZA 2 OSOBE
1 file patke (350-400g)
1 nasjeckani crveni luk
1 žlica meda
2 žlice octa
50 ml pilećeg temeljca
50 ml soka od naranče
sol
papar
Škrobno brašno (gustin)
Pačji file u umaku od naranče
Zagrijte namašćenu tavu Panacrunch na Max 3 minute. Stavite u nju
pačji file tako da koža bude u tavi. Kuhajte u opciji Combi 1 nekih 5-6
minuta. Cijedite mast i okrećite svake 3 min. Začinite, omotajte file
u foliju i ostavite sa strane. Dodajte ocat u tavu kako biste razrijedili
sokove u kojima se meso kuhalo, ulijte u zdjelu s medom i crvenim
lukom. Kuhajte na Max najmanje 1 min, potom dodajte temeljac i sok
od naranče. Kuhajte na najjačem (Max) bar 3-4 min da bi se umak
reducirao, potom dodajte 1 žličicu gustina i začinite prema ukusu.
Dodajte sokove filea umaku prije serviranja.
Posude: 1 zdjela i
tava Panacrunch
Sastojci
ZA 6 OSOBE
100 g čokolade za kuhanje
100 g maslaca
100 g smeđeg šećera
100 g brašna
50 g mljevenih oraha
2 čajne žl. kakao praha
1 čajna žl. praška za pecivo
1 vrećica vanilin-šećera
2 istučena jaja
Bostonski browniesi
Stavite čokoladu i maslac u zdjelu i kuhajte na 600 W 2 minute ili
dok se čokolada ne otopi. Umiješajte ostale sastojke i dobro istucite.
Ulijte u zdjelu i kuhajte oko 6 minuta na postavci Combi 1 ili dok se ne
stvrdnu. Pustite da se ohladi, pa narežite na kocke.
Posude: 16 X 20 cm Pyrex
posuda
obložena papirom za pečenje
26
HR
PP:
OO:
1.
2.
3.
PP:
OO:
PP:
OO:
PP:
OO:
PP:
Zašto se moja pećnica ne može
uključiti?
Ako se pećnica ne pali, provjerite
sljedeće:
Je li pećnica ukopčana na siguran
način? Izvucite utikač iz utičnice,
pričekajte 10 sekundi te ga ponovno
ukopčajte.
Provjerite prekidač i osigurač Isključite i
uključite prekidač ili zamijenite osigurač
ako je oštećen ili je pregorio.
Ako je sve u redu s prekidačem ili
osiguračem, utaknite neki drugi uređaj u
utičnicu. Ako drugi uređaj radi, problem
je vjerojatno u pećnici. Ako drugi uređaj
ne radi, problem je vjerojatno u utičnici.
Ako se čini da je problem u pećnici,
obratite se ovlaštenom servisnom
centru.
OO:
PP:
OO:
PP:
Moja mikrovalna pećnica uzrokuje
smetnje na TV prijamniku. Je li to
uobičajena pojava?
Prilikom korištenja mikrovalne pećnice
mogu se pojaviti smetnje na televizoru
ili radioprijamniku. Te su smetnje nalik
na one koje uzrokuju manji kućanski
aparati poput miksera, usisivača,
sušila za kosu i sl. To ne znači da
postoje problemi s pećnicom.
OO:
PP:
Pećnica ne prihvaća uneseni program.
Zašto?
Pećnica ne prihvaća netočne
programe. Primjerice, pećnica neće
prihvatiti četvrtu fazu.
OO:
Topao zrak povremeno izlazi iz
pećnice. Zašto?
Toplina koja nastaje uslijed kuhanja
hrane zagrijava zrak u unutrašnjosti
pećnice. Taj topao zrak izvodi se iz
pećnice putem sustava za protok zraka
u pećnici. U zraku nema mikrovalova.
Nikad nemojte blokirati zračne otvore
tijekom kuhanja.
27
HR
Mogu li koristiti uobičajeni termometar
za pećnicu unutar mikrovalne pećnice.
Samo prilikom korištenja načina GRILL
(Roštilj). Metal koji se nalazi u nekim
termometrima može izazvati iskrenje u
vašoj pećnici, te se ne bi smio koristiti
u načinima rada MICROWAVE i
COMBINATION.
Kad kuham u načinu rada
COMBINATION, iz pećnice se čuje
zujanje i škljocanje. Što uzrokuje te
zvukove?
Ti se zvukovi pojavljuju kada se
pećnica automatski prebacuje iz
mikrovalne snage u GRILL (ROŠTILJ)
da bi se postiglo kombinirano pečenje.
To je normalno.
U pećnici se osjeti poseban miris i
pećnica ispušta dim prilikom korištenja
funkcija COMBINATION i GRILL.
Zašto?
Nakon opetovane uporabe preporučuje
se pećnicu očistiti i zatim praznu
pećnicu (bez hrane, staklenog pladnja
i rotirajućeg prstena) uključiti u načinu
Grill i pustiti da radi 5 minuta. Time će
se spaliti sva hrana, ostaci ili ulje koji
mogu izazvati vonj i dimljenje.
Kod mikrovalnog načina rada, pećnica
prestaje kuhati i na zaslonu se
prikazuje oznaka 'H97' ili 'H98'. Zašto?
Zaslon pokazuje da postoji problem s
generiranjem mikrovalova. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Hrvatski
Pitanja i odgovori
Održavanje vaše pećnice
1. Isključite pećnicu prije čišćenja.
7. P
ovremeno je potrebno skinuti stakleni
pladanj radi čišćenja. Operite pladanj u
toploj vodi sa sapunom ili u perilici za
suđe.
2. U
nutrašnjost pećnice, brtve na vratima
i područje oko brtvi održavajte čistima.
Kada se ostaci hrane ili tekućina uslijed
prskanja ili prolijevanja zalijepe za
unutrašnje površine pećnice, obrišite
brtve na vratima i okolno područje
vlažnom krpom. Ako se jako zaprljaju,
smijete koristiti blagi deterdžent.
Ne preporučuje se korištenje jakog
deterdženta ili abrazivnog sredstva.
NEMOJTE KORISTITI
KOMERCIJALNA SREDSTVA ZA
ČIŠĆENJE PEĆNICA.
8. R
otirajući prsten i dno unutrašnjosti
pećnice treba redovito čistiti da bi se
izbjegla prevelika buka. Jednostavno
obrišite donju površinu pećnice blagim
deterdžentom i vrućom vodom te
prebrišite suhom krpom. Rotirajući
prsten moguće je prati u vodi s malo
sapuna. Tijekom stalne uporabe
nakupljaju se pare od kuhanja što
nema nikakav utjecaj na donju površinu
niti na kotačiće rotirajućeg prstena.
Nakon što uklonite rotirajući prsten sa
dna unutrašnjosti pećnice i očistite ga,
vratite ga na ispravno mjesto.
3. N
emojte koristiti jaka abrazivna
sredstva za čišćenje ili oštre metalne
strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice da ne biste ogrebali površinu
stakla i time prouzročili pucanje stakla.
9. P
rilikom korištenja načina GRILL ili
COMBINATION, neka hrana može
mašću poprskati unutrašnje površine
pećnice. Ako se pećnica povremeno
ne očisti, može početi „dimiti“ prilikom
korištenja.
4. V
anjsku površinu pećnice treba čistiti
vlažnom krpom. Da biste izbjegli
oštećenja radnih dijelova unutar
pećnice, voda ne smije kapati u otvore
za ventilaciju.
10. Parni čistač ne smije se koristiti za
čišćenje.
5. A
ko se upravljačka ploča zaprlja,
očistite je mekanom, suhom krpom.
Ne preporučuje se korištenje jakog
deterdženta ili abrazivnog sredstva za
čišćenje upravljačke ploče. Prilikom
čišćenja upravljačke ploče otvorite
vrata pećnice da biste spriječili slučajno
uključivanje pećnice. Nakon čišćenja
pritisnite tipku STOP/CANCEL za
postavljanje zaslona u početno stanje.
11. Ovu pećnicu smije servisirati samo
kvalificirano osoblje. Informacije o
održavanju i popravljanju pećnice
zatražite od najbližeg ovlaštenog
prodavača.
12. Ako pećnicu ne održavate čistom, može
doći do uništavanja površina pećnice
što pak može utjecati na uporabni vijek
uređaja i dovesti do opasnih situacija.
6. A
ko se para nakuplja unutar ili oko
vanjskih dijelova vrata pećnice, obrišite
je mekanom krpom. Do toga može
doći prilikom korištenja mikrovalne
pećnice u uvjetima velike vlažnosti te
ne predstavlja kvar uređaja.
13. Zračni otvori moraju uvijek biti čisti.
Provjerite zaprečuje li prašina ili neki
drugi materijal zračne otvore na vrhu,
dnu ili stražnjem dijelu pećnice. Ako
su zračni otvori zapriječeni, može doći
do pregrijavanja što može utjecati
na ispravan rad pećnice i dovesti do
opasne situacije.
28
HR
Izvor
napajanja:
230
Power
Source:
230V,V,50
50Hz
Hz
Potrošnja:
Maksimalna;
Power Consumption:
Maximum;1750
1750W
W
Mikrovalna;
Microwave; 1150
1150 W
W
Grill; 1050
1050 W
W
Roštilj;
Output:
Microwave; 950
950 W
W (IEC-60705)
(IEC-60705)
Izlaz:
Mikrovalna;
Grill
Heater;
1000 W
W
Grijač roštilja; 1000
Outsidedimenzije:
Dimensions: 488
488(Š)
(W)x x395
395(D)
(D)xx
Vanjske
279 (H) mm
279 (V) mm
Oven Cavity Dimensions:
Dimenzije unutrašnjosti pećnice.
315 (W) x 353 (D) x 178 (H) mm
315 (Š) x 353 (D) x 178 (V)10mm
Uncrated Weight:
kg
Težina
10
kg
Noise:bez pakovanja:
57dB
Buka:
57dB
Masaand
i dimenzije
približnih
suare
Weight
Dimensions
shown
approximate.
vrijednosti.
Disposing of this product correctly will help
Pravilnim
odlaganjem
proizvoda
čuvate
to
save valuable
resources
and prevent
okoliš
i sprečavate
moguće
any
potential
negative
effectsnegativne
on human
utjecaje
nathe
ljudsko
zdravlje iwhich
okolišcould
do
health
and
environment
kojih možearise
doćifrom
pri nepravilnom
rukovanju
otherwise
inappropriate
waste
otpadom. Detaljne informacije o najbližem
handling� Please contact your local authority
prikupljalištu potražite u lokalnoj upravi.
for further details of your nearest designated
collection
point�odlaganje ovog otpada
Za nepropisno
mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom
Penalties
may be applicable for incorrect
zakonodavstvu.
disposal of this waste, in accordance with
national legislation�
Za poslovne korisnike u Europskoj
uniji business users in the
For
Ako želite odložiti
European
Unionelektričnu i elektroničku
detaljne
obavijesti
zatražite
Ifopremu,
you wish
to discard
electrical
and od
svog prodavača
ili dobavljača.
electronic
equipment,
please contact your
dealer or supplier for further information�
This product is an equipment that fulfills the
Ovaj
je proizvod
u skladu
s europskim
European
standard
for EMC
disturbances
standardom
za elektromagnetske
smetnje
(EMC = Electromagnetic
Compatibility)
(EMC
– elektromagnetska
EN 55011�
According to thiskompatibilnost)
standard this
EN
55011.
Sukladno
ovom
product
is an
equipment
of standardu,
uređaj
spada
druge required
grupe,
group 2,
classuBuređaje
and is within
klase
te se 2nalazi
unutar
dozvoljenih
limits� BGroup
means
that radio-frequency
ograničenja.
Grupa 2 znači
da sein the form
energy is intentionally
generated
radiofrekvencijska
stvara
of electromagnetic energija
radiationnamjerno
for purpose
of
u
obliku elektromagnetskog
zračenja
sa
warming
or cooking food� Class
B means
svrhom
kuhanja
hrane.
Klasa B
that this grijanja
productilimay
be used
in normal
znači da se ovaj proizvod može koristiti u
household areas�
kućanstvu.
Informacije o odlaganju u zemljama
izvan Europske
unije in other
Information
on Disposal
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji.
Countries outside the European
Ako želite odbaciti ovaj proizvod, obratite se
Union
lokalnoj
upravi
ili prodavaču
i raspitajte
se o
This
symbol
is only
valid in the
European
pravilnom načinu odlaganja.
Union�
If you wish to discard this product, please
contact your local authorities or dealer and
ask for the correct method of disposal�
U skladu s direktivom 2004/108/EZ,
članak 9 (2)
Panasonic
Centre2004/108/EC,
Pursuant toTesting
the directive
Panasonic
article 9(2) Services Europe, odjel tvrtke
Panasonic
Europe GmbH,
Panasonic Marketing
Testing Centre
Winsbergring
15,22525
Hamburg,
S.R. of
Panasonic Service
Europe,
a division
Njemačka
Panasonic Marketing Europe GmbH
Proizvodi Panasonic Home Appliances
Winsbergring 15,22525 Hamburg,
Microwave Oven (Shanghai) Co.,Ltd, 898
F.R.Germany
Longdong Road, Pudong, Shanghai,
Manufactured by Panasonic Home
201203, China.
Appliances Microwave Oven (Shanghai)
Co.,Ltd, 898
Longdong Road, Pudong, Shanghai,
201203, China.
Information
Disposal for
Informacije on
o odlaganju
Users of Waste Electrical
stare električne i elektro& Electronic Equipment
ničke opreme
(kućanstva)
(private
households)
Ovom se oznakom na
This symbol on the products and/
proizvodima i/ili pratećim
or
accompanying
documents
dokumentima
označava
da se
means that
used electrical
and electronic
korišteni
električni
i elektronički
uređaji ne
products
should
not be mixed
with general
smiju
odlagati
s otpadom
iz kućanstava.
household waste�
Da biste proizvode ispravno odložili,
For proper
treatment,odnesite
recovery
pohranili
i reciklirali,
ihand
na za to
recycling, please
take these
to
predviđena
prikupljališta
gdjeproducts
će ih prihvatiti
bez
naknade.
U nekimpoints,
je zemljama
designated
collection
where moguće
they will
stare
uređajeon
vratiti
prodavaču
be accepted
a free
of chargenakon
basis�
kupnje
novoginuređaja
iste vrste.you may be
Alternatively,
some countries
able to return your products to your local
retailer upon the purchase of an equivalent
new product�
29
29
EN
HR
Hrvatski
English
Technical
specifications
Tehničke specifikacije
Panasonic Corporation
Web-mjesto: http://www.panasonic.hr
© Panasonic Corporation 2011.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising