Aeg-Electrolux KM9800EM Handleiding

Aeg-Electrolux KM9800EM Handleiding
MICROMAT KM9800E
Elektrische inbouwoven
Gebruiks- en installatiehandleiding
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
12
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zo leert u het apparaat kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De elektronische ovenbesturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combifunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron Snelstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen voor het instellen van het vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetronprogramma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geheugenfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicatie-uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets-zoemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
18
20
21
22
23
23
25
26
33
33
33
34
34
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen t.a.v. de werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geschikt servies en materiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron - kooktabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel Combifunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor de magnetron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keurgerechten volgens IEC 60705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
35
36
37
41
41
42
43
43
44
3
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveaurails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
46
47
48
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Veiligheidsinstructies voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Als de deursluiter en de deursluitingsoppervlakken beschadigd zijn,
mag het apparaat tot de inbedrijfstelling niet in werking worden
gesteld.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Zorg dat
kinderen niet met het apparaat spelen.
• In het algemeen babyvoeding in glas of fles altijd zonder deksel of
afsluiting verwarmen. Opdat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld
dient de voeding na het opwarmen goed doorgeroerd of geschud te
worden. Voordat u het kind de babyvoedig geeft, is het van groot
belang dat eerst de temperatuur van de voeding wordt gecontroleerd.
• In de functie Grillen (alleen of in combinatie met magnetron) wordt
het venster heet. Houd kleine kinderen daarom altijd uit de buurt van
de deur van het apparaat.
5
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
3
6
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Magnetron
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt servies (zie hoofdstuk
Gebruik, tabellen en tips: geschikt servies en materiaal).
• Om het apparaat tegen corrosie in de gaarruimte of de deur van het
apparaat door uittredende waterdampen of stoom (condenswater) te
beschermen, het geheel na elk gebruik grondig droogwrijven.
• Laat het apparaat niet onbeheerd staan als voedingsmiddelen in
wegwerpverpakkingen van kunststof, papier of andere brandbare
materialen verwarmd of gegaard worden.
• Houd bij rookvorming het apparaat gesloten. Het apparaat uitschakelen en de aansluiting op de voeding verbreken. Het apparaat nooit
gebruiken als het niet meer probleemloos functioneert.
• Plaats bij het verwarmen van
vloeistoffen altijd een theelepeltje
of een glazen staafje in de houder
, om kookvertragingen te voorkomen. Bij kookvertragingen
wordt de kooktemperatuur bereikt
zonder dat de kenmerkende
stoombelletjes vormen. Al bij het
gering schudden van de houder
kan de vloeistof dan plotseling
heftig overkoken of springen/barsten. Gevaar voor verbranding!
• Prik voordat het gaarproces start,
meerdere keren met een vork in
voedingsmiddelen met een “schil“
of “schaal“, zoals aardappelen, tomaten, worstjes, zodat het product niet barst.
Controleer of bij het garen/
verwarmen van gerechten een minimale temperatuur van 70°C wordt
bereikt. Let hierbij a.u.b. op de indicaties voor vermogen en tijd in de
tabel. Voor het meten van de temperatuur van gerechten nooit een
kwikthermometer of thermometer
met vloeistof gebruiken.
7
• Gerechten die met de magnetron zijn verwarmd geven warmte aan
het servies af. Gebruik pannenlappen of iets dergelijks!
• Kook gerechten niet te lang door een te hoog vermogen of een te
lange tijd in te stellen. De gerechten kunnen dan op een bepaalde
plaats uitdrogen, verbranden of ontbranden.
• De gaarruimte, het verhittingsgedeelte van de gril en de accessoires
worden tijdens de werking heet. Let hier a.u.b. op en gebruik daarom
pannenlappen of iets dergelijks.
Gevaar voor verbranding!
• Materialen van metaal dienen ten minste 2 cm van de wand en deur
van de gaarruimte verwijderd te zijn. Anders kan er vonkoverslag ontstaan en kan het apparaat beschadigen.
• Indien niet anders geadviseerd, geen aluminiumfolie gebruiken.
• Niets tussen de deur en het venster van de deur klemmen.
• Houd de deursluiter, deursluitoppervlakken en de binnenruimte altijd
schoon. Het uitblijven van het reinigen van het apparaat kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Schakel het apparaat alleen met gerechten in de gaarruimte in.
Zonder gerechten kan het apparaat overbelasten.
3
8
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Gebruik het apparaat niet...
• voor het garen van ongepelde eieren (bij spiegeleieren eerst het
eigeel breken) en wijngaardslakken, omdat deze anders
knappen,
• voor het verwarmen van grotere
hoeveelheden spijsolie (fondue,
frituren) en voor dranken met een
hoog alcoholpercentage. Zelfontbranding! Explosiegevaar!
• voor het verwarmen van goed afgesloten houders, bijv. conserven,
flessen, glas met schroefsluiting,
• voor het drogen van dieren, textiel, papier,
• voor servies van porselein, keramiek of accenten, die kleine gaatjes hebben, bijv. bij de greep of
een bodem zonder beschermlaag.
Vocht dat door gaatjes heendringt
kan tijdens het verwarmen het
servies laten barsten.
9
Afvalverwerking
2
2
1
10
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
Het symbool
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Oven - indicaties
Functietoetsen
Oven
11
Uitrusting oven
Grillverwarmingselementen
Magnetronfabrikant
Inzetniveaus
Ovenverlichting
Glazen draaiplateau,
uitneembaar
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren
Crunch - plaat
(niet kras-en snijbestendig)
12
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde tijd te veranderen drukt u de tijdtoets
Klokfuncties
zo vaak in, tot het
symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
instellen.
of
de juiste tijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd aan.
3
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen,
wanneer de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties
Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er
geen ovenfunctie is ingesteld.
13
Eerste reiniging
1
3
Alvorens de oven in gebruik te nemen, moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe schuurmiddelen! U zou de oppervlakken
kunnen beschadigen.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is nu ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een
warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna.
4. Veeg de voorzijde van de oven af met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de testfunctie worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en
braadprogramma
en
tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt
en in de indicatie ”d“ brandt.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en
braadprogramma
en
tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt en in de indicatie ”d“ dooft.
14
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Programma's voor bakken en
braden
Magnetronfunctie
Ovenfuncties
Temperatuurfunctie/Dagtijdfunctie/Magnetronvermogen
Symbool thermometer
Indicatie gewicht
Tijdfuncties
Werkingsduur
Geheugen: P / Test: d
Starttoets
Toets Grillfunctie
Toets magnetron
Programma's voor bakken en braden
3
Toets Stop/
Reset
Klokfuncties
Insteltoetsen
Algemene aanwijzingen
• De gekozen functie altijd door middel van het indrukken van de
toets Start
activeren. Wordt de gekozen functie niet binnen
30 seconden gestart, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
• Wanneer de gekozen functie wordt gestart, gaat de oven opwarmen
of begint de ingestelde tijd te lopen.
• Als tijdens de werking de ovendeur wordt geopend, stopt de functie.
Doorgaan met de werking na het sluiten van de deur met de
toets Start . Wordt de toets Start
niet binnen 30 seconden gestart, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
• De ovenverlichting is ingeschakeld zodra een functie start of de
ovendeur is geopend.
• Werking met de toets Stop
aanhouden, doorgaan met de toets
Start . Het apparaat door het herhaald indrukken van de toets
Stop
uitschakelen.
15
Oven inschakelen
1. Toets Grill
indrukken. De ovenfunctie Grill
verschijnt.
In de temperatuurindicatie verschijnt een voorstel voor de
temperatuur.
2. Toets Start
indrukken om de
ovenfunctie Grill
te starten.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets
of
de
temperatuur naar beneden of naar
boven wijzigen.
De instelling verloopt in stappen
van 5°C.
Symbool thermometer
• Het langzaam oplopende symbool thermometer geeft aan in hoeverre de oven al is opgewarmd.
• Wanneer de gekozen temperatuur is bereikt, klinkt er een zoemer.
16
Oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven,
de toets Stop
herhaald indrukken, tot de dagtijd en evt. restwarmte worden aangegeven .
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
GRILL
Voor het grilleren van platte levensmiddelen, die in het midden van
het rooster worden gelegd, bijv. steaks, schnitzels, vis of om te
roosteren.
MAGNETRON M
Tijdens de werking van de magnetron wordt de warmte direct in het
voedingsmiddel opgebouwd. Voor het verwarmen van kant-en-klaargerechten en dranken, voor het ontdooien van vlees of fruit evenals voor
het garen van groenten en vis.
COMBIFUNCTIE
Aan de wijze van verwarming van de ovenfunctie(s) kan de functie
Magnetron M worden toegevoegd. De gerechten worden in de
kortst mogelijke tijd gegaard en tegelijkertijd gebruind.
MAGNETRON M SNELSTART
Het snel starten van het magnetronvermogen bij een uitgeschakeld apparaat, door het indrukken van de toets Start .
Inschakelduur van 30 seconden tot 7 minuten. Elke druk op de toets
voegt 30 sec. aan de aangegeven bedrijfstijd toe.
17
Magnetron
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop
2. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron
het gewenste
vermogen instellen.
• De instelmogelijkheid volgt in
stappen van 100 tussen
1000 Watt tot 100 Watt.
• Door het herhaald indrukken van
de toets Magnetron
begint de
indicatie van het vermogen weer
bij 1000 Watt.
3. Met de toets
of , de gewenste duur instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
• De gaartijden kunnen als volgt worden ingesteld:
– Van 0 tot 2 min. in 5 sec.-stappen,
– van 2 tot 5 min. in 10-sec.-stappen,
– van 5 tot 10 min. in 20-sec.-stappen,
– van 10 tot 20 min. in 30-sec.-stappen,
– vanaf 20 min. in 1-min.-stappen.
• De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt:
– bij 700 Watt tot 1000 Watt
0 tot 7 min. 40 sec.,
– bij 100 Watt tot 600 Watt 0 tot 59 min.
18
.
4. Met het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Het symbool voor
Duur
brandt.
• Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden veranderd.
• Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets
worden verhoogd of met de toets worden
verlaagd.
5. Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. De magnetron wordt
uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
6. Door op een willekeurige toets te drukken kan het proces worden
verkort.
19
Combifunctie
1. Schakel het apparaat zonodig uit met de toets Stop
2. Toets Grill
indrukken. De ovenfunctie Grill
verschijnt.
3. Met de toets
of
de gewenste
temperatuur instellen.
4. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron
het gewenste
magnetronvermogen instellen
(max. 600 Watt).
5. Met de toets
of
de gewenste
duur instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
• De gaartijden kunnen als volgt worden ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in 5-sec.-stappen,
– van 2 tot 5 min. in 10-sec.-stappen,
– van 5 tot 10 min. in 20-sec.-stappen,
– van 10 tot 20 min. in 30-sec.-stappen,
– vanaf 20 min. in 1-min.-stappen.
De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt 59 min.
6. Met indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Oven en magnetron
zijn in werking. Het symbool voor
Duur
brandt.
• Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden veranderd.
• Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets
worden verhoogd met de toets
worden verlaagd.
20
.
7. Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te
drukken.
Magnetron Snelstart
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop .
2. Toets Start
zo vaak indrukken,
tot de gewenste werkingsduur verschijnt. Het apparaat schakelt automatisch met het maximale
magnetronvermogen in.
• Elke druk op de toets voegt
30 sec. aan de aangegeven duur
toe. Maximaal 7 min. bij een
maximaal magnetronvermogen.
• Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets
worden verhoogd of met de toets
worden verlaagd.
• Door het herhaald indrukken van de toets Magnetron
kan het
magnetronvermogen worden gewijzigd.
• Door het een keer indrukken van de toets Stop
kan de werking
worden onderbroken. Doorgaan met de werking door het indrukken
van de toets Start .
Door de toetst wee keer in te drukken, Stop
schakelt het apparaat
uit.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. Apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
3. Door op een willekeurige toets te
drukken kan het proces worden
verkort.
21
Opmerkingen voor het instellen van het vermogen
Het overzicht geeft aan bij welke instelling van het vermogen bepaalde
processen kunnen worden doorgevoerd. De opgegeven tijden zijn
richtwaarden.
Magnetron - Vermogen
22
Geschikt voor
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
- Verwarmen van vloeistoffen
- Aankoken bij het begin van een gaarproces
- Garen van groenten
- Garen van voedingsmiddelen
- Smelten van gelatine en boter
600 Watt
500 Watt
- Ontdooien en verwarmen van diepvriesgerechten
- Verwarmen van diverse gerechten
- Volledig garen van eenpansgerechten
- Garen van gerechten met ei
400 Watt
300 Watt
200 Watt
- Verder garen van gerechten
- Garen van kwetsbare levensmiddelen
- Verwarmen van babyvoeding
- Nakoken van rijst
- Verwarmen van kwetsbare gerechten
- Smelten van kaas
100 Watt
- Ontdooien van vlees, vis, brood
- Ontdooien van kaas, room, boter
- Ontdooien van fruit en taart (slagroomtaarten)
- Gistdeeg laten rijzen
- Licht verwarmen van koude gerechten en dranken
Extra functies
Magnetronprogramma’s
3
Gebruik voor deze functie de genoemde programma’s (zie hoofdstuk
Toepassingen, tabellen en tips/programma’s).
1. Het apparaat zo nodig met de
toets Stop
uitschakelen.
2. Door het herhaald indrukken van de
toets Bak- en braadprogramma
het gewenste programma kiezen
(P 1 tot P10).
• In de indicatie wordt het voorgeprogrammeerde gewicht ”gr”
aangegeven. Het symbool voor
Duur
knippert.
Gewicht = Duur
3. Door het indrukken van de toets
of
kan de indicatie van het gewicht van het voedingsmiddel worden aangepast, minimaal 100 g,
maximaal 1500 g (P 5 tot P10 maximaal 1000 g).
• Door het invoeren van het gewicht wordt de duur van de werking van de magnetron
automatisch geregeld.
• Vervolgens altijd het lagere gewicht invoeren, bijv. brood weegt
460 g: Instellen van het gewicht op 400 g.
23
4. Met indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Het symbool voor
Duur
en ”min.” brandt.
• Na het verstrijken van de tijd
klinkt er een zoemer gedurende
2 minuten. De magnetron wordt
uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert.
3
Bij een aantal programma’s wordt
na afloop van de tijd een
warmhoud-functie gestart. Er klinkt
een signaal en in de indicatie brandt
”HH”.
Na afloop van de warmhoudfunctie klinkt gedurende 2 minuten
een signaal. De magnetron wordt
uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Zoemer uitschakelen:
Druk op een willekeurige toets.
24
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan eeninstelling, die vaak wordt gebruikt,
worden opgeslagen.
3
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klok-functies Duur
Einde
instellen
of
magnetronfunctie en Duur
instellen.
2. Houd de toetsen Bak- en
braadprogramma
gedurende
ca. 2 seconden ingedrukt totdat er
een zoemer klinkt. De instelling is
opgeslagen.
3. Doorgaan met de toets Start
of
het apparaat uitschakelen met de
toets Stop .
en/of
Om een andere instelling op te
slaan, nogmaals de toets Bak- en
braadprogramma
gedurende
ca. 2 seconden indrukken. De eerder opgeslagen instelling wordt door
deze instelling vervangen.
Het starten van de geheugenfunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop .
2. Met de toets Bak- en
braadprogramma
de opgeslagen
instelling oproepen.
3. Toets Start
indrukken.
25
Klokfuncties
Tijdindicaties
Klokfuncties
Dagtijd Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van de kookwekker. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de magnetron en
oven.
Duur magnetron
min.
Voor het instellen hoe lang de magnetron in werking dient te zijn.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
26
3
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool
ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kan met de toets
of
de
gewenste tijd worden ingesteld of veranderd.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals
gedurende ca. 5 seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde Kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en Einde
begint na het starten
van de gekozen functie te lopen.
27
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool
Kookwekker
knippert.
2. Stel met de toets
of
wenste kookwekker in
(max. 99,00 minuten).
de ge-
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie de resterende tijd aan.
Het symbool Kookwekker
brandt.
Na het verstrijken van de ingestelde
tijd klinkt er gedurende 2 minuten
een zoemer.
“0.00“ brandt en het symbool voor
Kookwekker
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te
drukken.
28
Duur magnetron min.
1. magnetronfunctie kiezen en door
het herhaald indrukken van de
toets Magnetrone
functie
instellen.
2. Met de toets
of
de gewenste
gaartijd instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
3
3. Door het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd te lopen. Het symbool voor
Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd afloopt, kan de duur met
de toets
worden verhoogd met
de toets
worden verlaagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. De magnetron wordt
uitgeschakeld.
0.00 wordt aangegeven en het symbool voor Duur
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Druk op een willekeurige toets.
29
Duur
1. Ovenfunctie en met de toets
of
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool Duur
knippert.
3. Met de toets
of
gaartijd instellen.
3
de gewenste
4. Door het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd te lopen. Het symbool voor
Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele dagtijd worden ingesteld.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er gedurende 2 minuten een zoemer. De oven wordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en het
symbool voor Duur
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te
drukken.
30
Einde
1. Ovenfunctie en met de toets
of
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool voor
Einde
knippert.
3. Met de toets
of
de gewenste
uitschakeltijd instellen.
3
De symbolen voor Einde
en
Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er gedurende 2 minuten een zoemer. De oven wordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en de
symbolen voor Einde
en
Duur
knipperen.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te
drukken.
31
3
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
kunt u de
benodigde gaartijd voor het gerecht
instellen, bijvoorbeeld 1 uur.
3. Met de functie Einde
het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn,
bijvoorbeeld: 14.05 uur.
De symbolen voor Duur
en
Einde
branden.
De oven wordt automatisch op het
berekende tijdstip ingeschakeld,
bijvoorbeeld: 13.05 uur.
Na het verstrijken van de ingestelde
duur klinkt er gedurende 2 minuten
een zoemer en wordt de oven automatisch uitgeschakeld,
bijvoorbeeld: 14.05 uur.
32
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de indicatie uit te schakelen.
Indicatie uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de
toets Stop
uit. Er mag geen
restwarmte worden aangegeven.
2. Druk net zo lang tegelijk op de toetsen Klokfuncties
en
totdat
de indicatie donker wordt.
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat
weer in gebruik wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat de indicatie weer uit.
Wanneer u wilt dat de dagtijd weer
blijvend wordt aangegeven, moet u
de indicatie weer inschakelen.
Indicatie inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Klokfuncties
en
tegelijk ingedrukt, totdat de
indicatie weer verschijnt.
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer
worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de Stop
toets.
Er mag geen ovenfunctie zijn
gekozen.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, totdat in de indicatie
SAFE verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
33
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Het apparaat zo nodig met de toets Stop
uitschakelen.
2. Houd de toetsen programma’s bakken en braden
en
tegelijk ingedrukt totdat in de indicatie SAFE dooft.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor
gebruik.
Toets-zoemer
Toets-zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met
de toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, totdat een zoemer klinkt
(ca. 2 seconden).
De toets-zoemer is nu
uitgeschakeld.
Toets-zoemer inschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt, totdat een zoemer klinkt
(ca. 2 seconden).
De toets-zoemer is nu weer ingeschakeld.
Veiligheidsuitschakeling van de oven
3
Wanneer de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of
wanneer de temperatuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de temperatuur die als laatste is
ingesteld en er klinkt een zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
34
Toepassingen, tabellen en tips
Magnetron
Opmerkingen t.a.v. de werking
Algemeen
• Laat de gerechten na het uitschakelen van het apparaat een aantal
minuten staan (zie magnetrontabel: - tijd).
• Verpakkingen van aluminiumfolie, metalen houders, enz. vóór het bereiden van het gerecht verwijderen
Garen
– Indien mogelijk afgedekt garen, met voor de magnetron geschikt
materiaal. De gerechten alleen niet afgedekt garen als de korst
moet blijven bestaan.
– Gekoelde of bevroren gerechten hebben een langere gaartijd nodig.
– Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd omgeroerd worden.
– Groenten met een vaste structuur, zoals wortelen, erwten of
bloemkool, met water garen.
– Keer grote stukken na ongeveer de helft van de gaartijd om.
– Groenten indien mogelijk in stukken van gelijke grootte snijden.
– Vlakke, brede houders of schalen gebruiken.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
– De bevroren, uitgepakte voedingsmiddelen op een omgedraaid,
klein bord met een houder daaronder of op een ontdooirooster of
kunststofzeef plaatsen, opdat de ontdooivloeistof kan uitlopen.
– Nadat de ontdooitijd van het voedingsmiddel voor de helft is verlopen, het product omkeren, indien mogelijk in stukken delen, ontdooide stukken verwijderen.
Ontdooien van boter, stukjes taart, kwark
– Niet volledig in het apparaat, maar bij kamertemperatuur laten
ontdooien. Daardoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Mogelijke
metaal- of aluminiumverpakkingen of –delen vóór het ontdooien
volledig verwijderen.
Ontdooien van fruit, groenten
– Fruit en groenten, dat onbewerkt verder moet worden bewerkt, niet
geheel in het apparaat maar op kamertemperatuur ontdooien.
– Fruit en groenten dat moet worden gekookt, kan niet direct met
een hoger magnetronvermogen worden gegaard, zonder eerst
ontdooid te zijn.
35
Kant-en-klaargerechten
– Kant-en-klaargerechten in metalen verpakkingen of kunststofschalen met metalen deksel mogen alleen in de magnetron worden ontdooid of verwarmd, als uitdrukkelijk wordt gesteld dat het geschikt
is voor de magnetron.
– Let a.u.b. op de informatie die door de fabrikant op de verpakking
werd aangebracht (bijv. metalen deksel verwijderen en
kunststoffolie inprikken).
Geschikt servies en materiaal
MAGNETRON M
Servies/materiaal
Verwarmen
Garen
Vuurvast glas en porselein (zonder
metaalbestanddelen, bijv. Pyrex, Jenaer
Glas)
X
X
X
X
Niet vuurvast glas en porselein 1)
X
--
--
--
Glas- en vitrokeramiek uit vuur-/vorstvast
materiaal (bijv. Arcoflam)
X
X
X
X
Keramiek 2), aardewerk 2)
X
X
X
--
X
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Vershoudfolie
X
--
--
--
Braadfolie met voor de magnetron geschikte sluiting 3)
X
X
X
--
Braadservies van metaal,
bijv. email, gegoten
--
--
--
X
Bakvormen, zwart gelakt of voorzien van
coating met siliconen 3)
--
--
--
X
Grillrooster, bakplaat
--
--
--
X
Bruiningsservies, bijv. Crostino- of
Crunch-plaat
--
X
X
--
Kant-en-klaargerechten in verpakkingen 3)
XX
X
X
X
Hittebestendig kunststof tot 200°C
3)
1) zonder zilver-, goud-, platina- of metalen delen/decoraties
2) zonder kwarts- of metalen delen, geen metaalbevattend glazuur
3) Volg a.u.b. de door de fabrikant aangegeven maximale temperaturen op!
X Geschikt -- Niet geschikt
36
Oven
Grill
Ontdooien
3
Wat nog aandacht behoeft...
• Voedingsmiddelen hebben een verschillende vorm en aard. Zij worden
in verschillende hoeveelheden bereid. Daarom zijn ook de noodzakelijke tijden en vermogens voor het ontdooien, verwarmen of garen
onderling afwijkend. Als algemene richtlijn geldt: Dubbele
hoeveelheid = bijna dubbele tijd
• Bij het verwarmen met de magnetron ontstaat de warmte in het voedingsmiddel zelf. Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijkertijd
worden verwarmd. Als gevolg hiervan moeten met name grote hoeveelheden die verwarmd moeten worden, geroerd, of omgedraaid
worden.
• In de tabel is de duur/tijd aangegeven. Laat het voedingsmiddel in
het apparaat of buiten het apparaat staan, zodat de warmte nog gelijkmatiger kan worden verdeeld.
• Met rijst bereikt u betere resultaten als u vlakke, brede schalen
gebruikt.
Magnetron - kooktabel
Ontdooien
MAGNETRON M
Gerecht
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur min.
Tijd –
min.
Groot stuk vlees
500
200
10-12
10-15
Tussendoor keren
Steaks
200
200
3-5
5-10
Gehakt, gemengd
500
200
10-15
10-15
Goelash
500
200
10-15
10-15
Tussendoor
draaien,
ontdooide delen uitnemen
1000
200
25-30
10-20
Kippenborst
100-200
200
3-5
10-15
Kippenpootjes
100-200
200
3-5
10-15
2000
200
45-60
20-30
Groot stuk vis
500
100
10-15
15-20
Visfilet
500
100
10-12
15-20
Opmerking
Vlees
Gevogelte
Kip
Eend
Tussendoor
draaien,
ontdooide delen met aluminium folie
afdekken
Vis
Tussendoor keren
37
MAGNETRON M
Gerecht
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur min.
Tijd –
min.
100
100
2-4
20-40
Tussendoor keren
Kwark
250
100
10-15
25-30
Boter
250
100
3-5
15-20
Kaas
250
100
3-5
30-60
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd keren
Slagroom, room
200
100
7-12
20-30
Gistdeeg
1 stuk
100
2-3
15-20
Kaastaart
1stuk
100
2-4
15-20
Taart (Slagroomtaart)
1stuk
100
1-2
15-20
Taart zonder slagroom
bijvoorbeeld:
1stuk
100
2-4
15-20
Vruchtentaart
1stuk
100
1-2
15-20
Brood
1 kg
100
15-20
10-15
Boterhammen
0,5 kg
100
8-12
10-15
Broodjes
4 stuks
100
5-8
5-10
Aardbeien
300
100
8-12
10-15
Pruimen, kersen,
frambozen, blauwbessen, abrikozen
250
100
8-10
10-15
Chocolade /
couverture
150
600
2-3
---
Boter
100
200
2-4
---
Opmerking
Worst
Worst in plakjes
Zuivelproducten
Aluminium
deksel verwijderen, tussendoor omkeren
Taart/gebak
Bord tussendoor omkeren
Bord tussendoor omkeren
Tussendoor keren
Fruit
Afgedekt
ontdooien,
tussendoor
omkeren
Smelten
38
Tussendoor
omroeren
MAGNETRON M
Gerecht
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur min.
Tijd –
min.
Babyvoeding in
glas
200
300
2-3
---
Tussendoor
omroeren
Temperatuur
controleren!
Babymelk (fles
180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Lepel in de fles
plaatsen,
omroeren,
temperatuur
controleren!
Kant-en-klaargerecht
400-500
600
4-6
5
Kant-en-klaargerecht, diepvries
400-500
400
14-20
5
Indien aanwezig, aluminium
deksel verwijderen, tussendoor omkeren
Melk
1 kopje
ca. 200 ml
1000
1:151:45
---
Water
1 kopje
ca. 200 ml
1000
1:30-2
---
Saus
200 ml
600
1-2
---
Soep
300 ml
600
2-4
---
Opmerking
Verwarmen
Lepel in verpakking plaatsen
Tussendoor
omroeren
39
Garen
MAGNETRON M
Gerecht
Hoeveelheid g
VermogenWatt
Duur min.
Tijd –
min.
Groot stuk vis
500
500
8-10
---
Visfilet
500
500
6-8
---
Groente, korte
gaartijd, vers 1)
500
600
12-16
---
Groente, korte
gaartijd, diepvries 1)
500
600
14-18
---
Groente, lange
gaartijd, vers 1)
500
600
14-20
---
Groente, lange
gaartijd, diepvries 1)
500
600
18-24
---
Zoute aardappelen
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15-20
Rijst
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Opmerking
Afgedekt garen,
tussendoor de
verpakking
een aantal
maal omkeren
Ca. 50 ml water toevoegen,
afgedekt garen,
tussendoor
omroeren
Afgedekt garen,
tussendoor
omroeren
1) Alle groenten afgedekt garen.
De aangegeven tijd geeft de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van het soort en de kwaliteit van
het voedingsmiddel.
40
Tabel Combifunctie
Ovenfuncties: GRILL
+ MAGNETRON M
Gerecht
Bak- en
Temp.
braadser- Functie
in
vies
°C
Helft van
gevogelte
Glasservies op
rooster
+M
220
300
Gegratineerde
aardappelen
Glasservies op
rooster
+M
200
300
Gebraden
varkensvlees - hals
1200 g
Glasservies op
rooster
+M
200
MAGNETR
ON M
Watt
300
Tijd
in
min.
Aanwijzingen
2
40
Na
20 min.
omkeren
5 min.
tijd
2
45
Inzetniveau
1
70
Tussendoor
1x omkeren
10 min.
tijd
De aangegeven gaartijden en temperaturen geven de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van het
soort en de kwaliteit van het voedingsmiddel.
Tips voor de magnetron
Resultaat
Oplossing
Voor de bereide hoeveelheden treft u Oriënteert u zich op soortgelijke
geen opgaven aan.
voedingsmiddelen. Verleng of verkort de
gaartijden op basis van de volgende regel:
Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
Halve hoeveelheid = halve tijd
Het gerecht is te droog geworden.
Kortere gaartijd instellen of lager
magnetronvermogen kiezen.
Het gerecht is na afloop van de tijd
nog niet ontdooit, heet of gaar.
Langere gaartijd instellen of hoger
magnetronvermogen kiezen.
Let hierbij op dat hogere gerechten een langere tijd nodig hebben.
Na afloop van de gaartijd is het gerecht aan de rand oververhit, in het
midden echter nog niet gaar.
Kies een volgende keer een lager vermogen en
een langere tijd.
Vloeibare gerechten, bijv. soep, tussendoor
omroeren.
41
Keurgerechten volgens IEC 60705
(Magnetron - vermogen 1000 Watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons worden door keuringsdiensten
aan de hand van speciale gerechten gecontroleerd.
Gerecht
42
Vermogen - GebruiksWatt
niveau
Duur min.
Tijd in
min.
Opmerking
Custard
(12.3.1)
300
Glazen
schaal
30-40
120
Vorm na de helft van
de tijd een keer draaien
Biscuitdeeg
(12.3.2)
600
Glazen
schaal
8-10
5
Gehakt braden (12.3.3)
500
Glazen
schaal
20-22
5
Afdekken, vorm na de
helft van de tijd een
keer draaien
Gehakt ontdooien (13.3.)
100
Glazen
schaal
15-20
5
Tussendoor draaien,
ontdooide delen uitnemen
Frambozen
ontdooien
(B.2.1)
100
Glazen
schaal
11-13
5
Afdekken
---
Grill
1
Ovenfunctie: Grill
met maximale temperatuur-instelling
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Varkenshaas
2
10-12 Min.
6-10 Min.
Braadworst
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Runderhaas, kalfsfilet
3
6-7 Min.
5-6 Min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
2
10-12 Min.
10-12 Min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 Min.
3-5 Min.
Snacks op toast
2
8-10 Min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
43
Programma’s
Het apparaat beschikt over 10 geprogrammeerde functies, die via de
toets Bak- en braadprogramma
na elkaar kunnen worden gekozen.
Zie voor de instellingen het hoofdstuk Extra functies/
Magnetronprogramma’s.
Gewicht
ProFunctie
gramma
TijdWarmafhankel
houdijke
functie
voorin“HH“
stelling
Voorinstelling
min.
Gevogelte
1000 g
100 g 1500 g
19 min.
50 sec.
Nee
Vlees
800 g
100 g 1500 g
17 min.
36 sec.
Nee
P3
Vis
1000 g
100 g 1500 g
15 min.
30 sec.
Nee
P4
Brood
500 g
100 g 1500 g
6 min.
Nee
P1
P2
Ontdooien
Recept
max.
1)
44
Gewicht
ProFunctie
gramma
Recept
Voorinstelling
min.
max.
TijdWarmafhankel
houdijke
functie
voorin“HH“
stelling
P5
Bevr.
groente
klein +
50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
15 min.
52 sec.
Ja
P6
Bevr.
groente
groot +
50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
22 min.
56 sec.
Ja
P7
Verse
groente,
klein
+ 50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
24 min.
Nee
P8
Verse
groente,
groot
+ 50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
26 min.
40 sec.
Nee
P9
Aardappelen +
100 ml
water
600 g
100 g 1000 g
17 min.
12 sec.
Nee
P10
Vis
1000 g
100 g 1000 g
21 min.
40 sec.
Ja
Koken
1)
1) Bij de functies Ontdooien en Koken, de voedingsmiddelen meerdere keren draaien
45
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te
maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het makkelijkst verwijderen.
1. Bij het openen van de ovendeur schakelt automatisch de
ovenverlichting in.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, inschuifroosters enz.) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken.
46
Niveaurails
Voor het schoonmaken van de zijwanden kunnen de niveaurails links en
rechts in de oven worden verwijderd.
Niveaurails uitnemen
Voor het uitnemen, de rails optillen
en vervolgens uit de bovenste ophangingen nemen.
Inschuifrails plaatsen
Voor het inbouwen, de rails weer in
de bovenste ophangingen hangen.
47
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
• oven uitschakelen!
• zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp aan de zijkant vervangen/
glas reinigen
1. Linker inschuifrooster losnemen.
2. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
3. Indien nodig:
ovenverlichting 20 watt, 12 V,
300°C hittebestendig, vervangen.
3
48
Halogeenverlichting altijd met een doek aanpakken, om te voorkomen
dat vetresten inbranden.
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet
warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen
zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De veiligheidsuitschakeling
heeft de oven uitgeschakeld
Zie veiligheidsuitschakeling
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstalla- Zekering controleren Als de
tie (stoppenkast) is doorgezekeringen meerdere malen
brand
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur
De magnetron functio- De deur van de magnetron is
neert niet
niet goed gesloten
De deursluiters en
-sluitoppervlakken zijn
vervuild
Deursluiters en
-sluitoppervlakken reinigen
De toets Start
ingedrukt
Toets Start
werd niet
De ovenverlichting valt De ovenlamp is kapot
uit
In de indicatie brandt
”d“ en de oven verwarmd niet
Geen functionerende
ventilator
Ovendeur sluiten
indrukken
Ovenlampje vervangen
De testfunctie is ingeschakeld Apparaat uitschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt totdat een
signaal klinkt en de indicatie
“d“ uit gaat.
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
49
1
3
3
50
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Montageaanwijzing
1
1
Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de
garantie niet van toepassing zal zijn.
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die
het mogelijk maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm meerpolig van het net te scheiden.
Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen kunnen uit de houder worden
gedraaid), aardlekschakelaar en beveiligingen.
• De aanraakbeveiliging dient door de inbouw gegarandeerd te zijn.
• De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930
voldoen.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander apparatuur van dezelfde fabrikant worden
gecombineerd.
51
52
53
54
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
55
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
315 7013 04-A-120105-01
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement