Aeg-Electrolux KB9810E-M Handleiding

Aeg-Electrolux KB9810E-M Handleiding
MICROMAT KB9810E
Elektrische inbouwoven
Gebruiks- en installatiehandleiding
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
12
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zo leert u het apparaat kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De elektronische ovenbesturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelverwarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combifunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron Snelstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen voor het instellen van het vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster en plaat plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetronprogramma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geheugenfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicatie-uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets-zoemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
18
19
21
23
24
24
25
25
27
28
35
35
36
36
37
3
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infratherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roosteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmaken/wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen t.a.v. de werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geschikt servies en materiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnetron - kooktabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel Combi-functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor de magnetron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keurgerechten volgens IEC60705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
40
43
43
44
44
46
46
47
48
48
49
50
52
52
53
55
58
60
61
62
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveaurails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
66
66
66
67
68
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Veiligheidsinstructies voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Als de deursluiter en de deursluitingsoppervlakken beschadigd zijn,
mag het apparaat tot de inbedrijfstelling niet in werking worden gesteld.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Zorg dat
kinderen niet met het apparaat spelen.
• In het algemeen babyvoeding in glas of fles altijd zonder deksel of afsluiting verwarmen. Opdat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld
dient de voeding na het opwarmen goed doorgeroerd of geschud te
worden. Voordat u het kind de babyvoedig geeft, is het van groot
belang dat eerst de temperatuur van de voeding wordt gecontroleerd.
• In de functie Grillen (alleen of in combinatie met magnetron) wordt
het venster heet. Houd kleine kinderen daarom altijd uit de buurt van
de deur van het apparaat.
5
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
3
6
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Magnetron
• Schakel het apparaat alleen met gerechten in de gaarruimte in. Zonder gerechten kan het apparaat overbelasten.
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt servies (zie hoofdstuk
Gebruik, tabellen en tips: geschikt servies en materiaal).
• Om het apparaat tegen corrosie in de gaarruimte of de deur van het
apparaat door uittredende waterdampen of stoom (condenswater) te
beschermen, het geheel na elk gebruik grondig droogwrijven.
• Laat het apparaat niet onbeheerd staan als voedingsmiddelen in
wegwerpverpakkingen van kunststof, papier of andere brandbare
materialen verwarmd of gegaard worden.
• Houd bij rookvorming het apparaat gesloten. Het apparaat uitschakelen en de aansluiting op de voeding verbreken. Het apparaat nooit
gebruiken als het niet meer probleemloos functioneert.
• Plaats bij het verwarmen van
vloeistoffen altijd een theelepeltje
of een glazen staafje in de houder
, om kookvertragingen te voorkomen. Bij kookvertragingen
wordt de kooktemperatuur bereikt
zonder dat de kenmerkende
stoombelletjes vormen. Al bij het
gering schudden van de houder
kan de vloeistof dan plotseling
heftig overkoken of springen/barsten. Gevaar voor verbranding!
• Prik voordat het gaarproces start,
meerdere keren met een vork in
voedingsmiddelen met een “schil“
of “schaal“, zoals aardappelen, tomaten, worstjes, zodat het product niet barst.
Controleer of bij het garen/
verwarmen van gerechten een minimale temperatuur van 70°C wordt
bereikt. Let hierbij a.u.b. op de indicaties voor vermogen en tijd in de
tabel. Voor het meten van de temperatuur van gerechten nooit een
kwikthermometer of thermometer
met vloeistof gebruiken.
7
• Gerechten die met de magnetron zijn verwarmd geven warmte aan
het servies af. Gebruik pannenlappen of iets dergelijks!
• Kook gerechten niet te lang door een te hoog vermogen of een te
lange tijd in te stellen. De gerechten kunnen dan op een bepaalde
plaats uitdrogen, verbranden of ontbranden.
• De gaarruimte, het verhittingsgedeelte van de gril en de accessoires
worden tijdens de werking heet. Let hier a.u.b. op en gebruik daarom
pannenlappen of iets dergelijks.
Gevaar voor verbranding!
• Materialen van metaal dienen ten minste 2 cm van de wand en deur
van de gaarruimte verwijderd te zijn. Anders kan er vonkoverslag ontstaan en kan het apparaat beschadigen.
• Indien niet anders geadviseerd, geen aluminiumfolie gebruiken.
• Niets tussen de deur en het venster van de deur klemmen.
• Houd de deursluiter, deursluitoppervlakken en de binnenruimte altijd
schoon. Het uitblijven van het reinigen van het apparaat kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
3
8
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Gebruik het apparaat niet...
• voor het garen van ongepelde eieren (bij spiegeleieren eerst het
eigeel breken) en wijngaardslakken, omdat deze anders
knappen,
• voor het verwarmen van grotere
hoeveelheden spijsolie (fondue,
frituren) en voor dranken met een
hoog alcoholpercentage. Zelfontbranding! Explosiegevaar!
• voor het verwarmen van goed afgesloten houders, bijv. conserven,
flessen, glas met schroefsluiting,
• voor het drogen van dieren, textiel, papier,
• voor servies van porselein, keramiek of accenten, die kleine gaatjes hebben, bijv. bij de greep of
een bodem zonder beschermlaag.
Vocht dat door gaatjes heendringt
kan tijdens het verwarmen het
servies laten barsten.
9
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
10
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Oven - indicaties
Functietoetsen
Oven
11
Uitrusting oven
Grillverwarmingselementen
Magnetronfabrikant
Inzetniveaus
Ovenverlichting
Verwarmingselementen achterwand
Glazen draaiplateau,
uitneembaar
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren
Bakplaat
Voor gebak en koekjes
(niet geschikt voor gebruik in de
magnetron)
12
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde tijd te veranderen drukt u de tijdtoets
Klokfuncties
zo vaak in, tot het
symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
instellen.
of
de juiste tijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd aan.
3
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen,
wanneer de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties
Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er
geen ovenfunctie is ingesteld.
13
Eerste reiniging
1
3
Alvorens de oven in gebruik te nemen, moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe schuurmiddelen! U zou de oppervlakken
kunnen beschadigen.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is nu ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een
warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna.
4. Veeg de voorzijde van de oven af met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de testfunctie worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en
braadprogramma
en
tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt
en in de indicatie ”d“ brandt.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en
braadprogramma
en
tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt en in de indicatie ”d“ dooft.
14
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Programma's voor bakken en braden
Magnetronfunctie
Ovenfuncties
Geheugen: P / Test: d
Starttoets
Ovenfuncties
Toets magnetron
Programma's voor bakken en braden
3
Temperatuurfunctie/Dagtijdfunctie/Magnetronvermogen
Symbool thermometer
Indicatie gewicht
Tijdfuncties
Werkingsduur
Toets Stop/
Reset
Klokfuncties
Insteltoetsen
Snelverwarmen
Algemene aanwijzingen
• De gekozen functie altijd door middel van het indrukken van de
toets Start
activeren. Wordt de gekozen functie niet binnen
30 seconden gestart, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
• Wanneer de gekozen functie wordt gestart, gaat de oven opwarmen
of begint de ingestelde tijd te lopen.
• Als tijdens de werking de ovendeur wordt geopend, stopt de functie.
Doorgaan met de werking na het sluiten van de deur met de
toets Start . Wordt de toets Start
niet binnen 30 seconden gestart, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
• De ovenverlichting is ingeschakeld zodra een functie start of de
ovendeur is geopend.
• Werking met de toets Stop
aanhouden, doorgaan met de toets
Start . Het apparaat door het herhaald indrukken van de toets
Stop
uitschakelen.
15
Een ovenfunctie kiezen
1. De toets
of
net zo vaak indrukken totdat de gewenste
ovenfunctie verschijnt.
• In de temperatuurindicatie verschijnt een voorstel voor de temperatuur.
2. Toets Start
indrukken, om de ingestelde functie te starten.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets
of
de temperatuur hoger of lager instellen.
De instelling verloopt in stappen
van 5 °C.
Symbool thermometer
• Het langzaam oplopende symbool thermometer geeft aan in hoeverre de oven al is opgewarmd.
• De drie na elkaar knipperende delen van het symbool thermometer
geven aan dat de functie snel opwarmen is geactiveerd.
Oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven,
de toets Stop
herhaald indrukken, tot de dagtijd en evt. de restwarmte worden aangegeven.
3
16
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Snelverwarmen
1
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie Snelverwarmen de lege oven in relatief korte tijd worden
voorverwarmd.
Let op: Te garen producten a.u.b. eerst in de ovenplaatsen, als Snelverwarmen beëindigd is en de oven in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen (bijv. Multi Hetelucht) en starten. Evt.
temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen
indrukken. Het symbool brandt.
De achtereenvolgend knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen inwerking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van
de temperatuurindicatie. Er klinkt een zoemer. Het symbool gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooringestelde ovenfunctie en temperatuur
verder. U kunt de te garen producten nu in de oven plaatsen.
17
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Verwarmingselement/ventilator
Multi Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
drie niveaus tegelijk.
Verwarmingselement achterwand,
ventilator
Infratherm
Voor het braden van grotere stuk- Grill, ventilator
ken vlees of gevogelte op één niveau. Deze functie is ook geschikt
voor gratineren en kort bakken.
Grill
Voor het grillen van vlakke leGrill
vensmiddelen en om te roosteren.
Ontdooien/Drogen
Voor het onrdooien en drogen
van kruiden fruit of groenten.
Verwarmingselemen
t-achterwand, ventilator
Magnetron
Tijdens de werking van de magnetron wordt de warmte direct in het
voedingsmiddel opgebouwd. Voor het verwarmen van kant-en-klaargerechten en dranken, voor het ontdooien van vlees of fruit evenals voor
het garen van groenten en vis.
Combifunctie
Aan de wijze van verwarming van de ovenfunctie(s) kan de functie
Magnetron worden toegevoegd. De gerechten worden in de kortst
mogelijke tijd gegaard en tegelijkertijd gebruind.
Magnetron Snelstart
Het snel starten van het magnetronvermogen bij een uitgeschakeld apparaat, door het indrukken van de toets Start .
Inschakelduur van 30 seconden tot 7 minuten. Elke druk op de toets
voegt 30 sec. aan de aangegeven bedrijfstijd toe.
18
Magnetron
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop
2. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron
het gewenste
vermogen instellen.
• De instelmogelijkheid volgt in
stappen van 100tussen 1000 Watt
tot 100 Watt.
• Door het herhaald indrukken van
de toets Magnetron
begint de
indicatie van het vermogen weer
bij 1000 Watt.
3. Met de toets
of
de gewenste
duur instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
.
• De gaartijden kunnen als volgt worden ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van 5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van 10 seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20 seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
• De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt:
– bij 700 Watt tot 1000 Watt
0 tot 7 min. 40 sec.,
– bij 100 Watt tot 600 Watt 0 tot 59 min.
19
4. Met het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Het symbool voor
Duur
brandt.
• Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden veranderd.
• Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets
en
worden
verhoogd of met de toets
worden verlaagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. De magnetron wordt
uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Zoemer uitschakelen:
door op een willekeurige toets te drukken.
20
Combifunctie
Een overzicht van gerechten treft u in het hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips aan: Combi-functie.
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop
2. De toets
of
net zo vaak indrukken totdat de gewenste
ovenfunctie verschijnt.
3. Met de toets
of
de gewenste
temperatuur instellen.
.
4. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron
het gewenste
magnetronvermogen instellen (max.
600 Watt).
5. Met de toets
of
de gewenste
duur instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
• De gaartijden kunnen als volgt worden ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van 5 seconden,
– van 2 tot 0 min. in stappen van 10 seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20 seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt 59 min.
21
6. Met het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Oven en magnetron
zijn in werking. Het symbool voor
Duur
brandt.
• Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden veranderd.
• Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets
en
worden
verhoogd of met de toets
worden verlaagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. Apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Zoemer uitschakelen:
door op een willekeurige toets te
drukken.
22
Magnetron Snelstart
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop .
2. Toets Start
zo vaak indrukken,
tot de gewenste werkingsduur verschijnt. Het apparaat schakelt automatisch met het maximale
magnetronvermogen in.
• Elke druk op de toets voegt
30 sec. aan de aangegeven duur
toe. Maximaal 7 min. bij een
maximaal magnetronvermogen.
• Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets
en
worden
verhoogd of met de toets
worden verlaagd.
• Door het herhaald indrukken van de toets Magnetron
kan het
magnetronvermogen worden gewijzigd.
• Door het een keer indrukken van de toets Stop
kan de werking
worden onderbroken. Doorgaan met de werking door het indrukken
van de toets Start .
Door de toetstwee keer in te drukken, Stop
schakelt het apparaat
uit.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. Apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Zoemer uitschakelen:
druk op een willekeurige toets.
23
Opmerkingen voor het instellen van het vermogen
Het overzicht geeft aan bij welke instelling van het vermogen bepaalde
processen kunnen worden doorgevoerd. De opgegeven tijden zijn
richtwaarden.
Magnetron - Vermogen
Geschikt voor
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
- Verwarmen van vloeistoffen
- Aankoken bij het begin van een gaarproces
- Garen van groenten
- Garen van voedingsmiddelen
- Smelten van gelatine en boter
600 Watt
500 Watt
- Ontdooien en verwarmen van diepvriesgerechten
- Verwarmen van diverse gerechten
- Volledig garen van eenpansgerechten
- Garen van gerechten met ei
400 Watt
300 Watt
200 Watt
- Verder garen van gerechten
- Garen van kwetsbare levensmiddelen
- Verwarmen van babyvoeding
- Nakoken van rijst
- Verwarmen van kwetsbare gerechten
- Smelten van kaas
100 Watt
- Ontdooien van vlees, vis, brood
- Ontdooien van kaas, room, boter
- Ontdooien van fruit en taart (slagroomtaarten)
- Gistdeeg laten rijzen
- Licht verwarmen van koude gerechten en dranken
Rooster en plaat plaatsen
Plaat plaatsen:
De plaat is aan de linker- en rechterzijde van een kleine ronding
voorzien. Deze ronding dient als een
kantelbeveiliging en dient altijd
naar achteren gericht te zijn.
De plaat op het gewenste plaatsingsniveau plaatsen.
Rooster plaatsen:
Het rooster op het gewenste plaatsingsniveau plaatsen.
24
Extra functies
Magnetronprogramma’s
3
Gebruik voor deze functie de genoemde programma’s (zie hoofdstuk
Toepassingen, tabellen en tips: Programma’s).
Programma kiezen
1. Het apparaat zo nodig met de
toets Stop
uitschakelen.
2. Toets Bak- en braadprogramma
indrukken, dan de toets
of
zo
vaak indrukken tot in de indicatie
het gewenste programma (P 1 t/m
P12) verschijnt.
• In de indicatie wordt het voorgeprogrammeerde gewicht “gr”
aangegeven. Het symbool voor
Duur
knippert. Gewicht =
Duur
3. Door het indrukken van de toets
of
kan de indicatie van het gewicht van het voedingsmiddel worden aangepast, minimaal 100 g,
maximaal 1500 g (P 5 tot P10 maximaal 1000 g).
• Door het invoeren van het gewicht wordt de duur van de werking van de magnetron
automatisch geregeld.
• Vervolgens altijd het lagere gewicht invoeren, bijv. brood weegt
460 g: Instellen van het gewicht op 400 g.
25
4. Met het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Het symbool voor
Duur
en “min.” brandt.
• Na het verstrijken van de tijd
klinkt er een zoemer gedurende
2 minuten. De magnetron wordt
uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert.
3
Bij een aantal programma’s wordt
na afloop van de tijd een
warmhoud-functie gestart. Er klinkt
een signaal en in de indicatie brandt
“HH”.
Na afloop van de warmhoudfunctie klinkt gedurende 2 minuten
een signaal. De magnetron wordt
uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Zoemer uitschakelen:
door op een willekeurige toets te drukken.
26
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan eeninstelling, die vaak wordt gebruikt,
worden opgeslagen.
3
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klok-functies Duur
Einde
instellen
of
magnetronfunctie en Duur
instellen.
2. Houd de toetsen Bak- en
braadprogramma
gedurende
ca. 2 seconden ingedrukt totdat er
een zoemer klinkt. De instelling is
opgeslagen.
3. Doorgaan met de toets Start
of
het apparaat uitschakelen met de
toets Stop .
en/of
Om een andere instelling op te
slaan, nogmaals de toets Bak- en
braadprogramma
gedurende
ca. 2 seconden indrukken. De eerder opgeslagen instelling wordt door
deze instelling vervangen.
Het starten van de geheugenfunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop .
2. Met de toets Bak- en
braadprogramma
de opgeslagen
instelling oproepen.
3. Toets Start
indrukken.
27
Klokfuncties
Tijdindicaties
Klokfuncties
Dagtijd
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van de kookwekker. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de magnetron en
oven.
Duur magnetron
min.
Voor het instellen hoe lang de magnetron in werking dient te zijn.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
28
3
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool
ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kan met de toets
of
de
gewenste tijd worden ingesteld of veranderd.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals
gedurende ca. 5 seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde Kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en Einde
begint na het starten
van de gekozen functie te lopen.
29
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool voor
Kookwekker
knippert.
2. Stel met de toets
of
gewenste kookwekker in
(max. 99.00 minuten).
de
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie
de resterende tijd aan.
Het symbool voor Kookwekker
brandt.
Na het verstrijken van de ingestelde
tijd klinkt er gedurende 2 minuten
een zoemer.
“0.00“ brandt en het symbool voor
Kookwekker
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Druk op een willekeurige toets.
30
Duur magnetron
min.
1. Magnetronfunctie kiezen en door
het herhaald indrukken van de
toets Magnetron het vermogen
instellen.
2. Met de toets
of
de gewenste
gaartijd instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
3
3. Met het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Het symbool voor
Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan het magnetronvermogen worden
opgevraagd.
Als de tijd afloopt, kan de duur met
de toets
en
worden verhoogd of met de toets
worden verlaagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. De magnetron wordt
uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en het
symbool voor Duur
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Druk op een willekeurige toets.
31
Duur
1. Ovenfunctie en met de toets
of
de temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool voor
Duur
knippert.
3. Met de toets
of
gaartijd instellen.
3
de gewenste
4. Met het indrukken van de
toets Start
begint de ingestelde
tijd af te lopen. Het symbool voor
Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. De oven wordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en het
symbool voor Duur
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Druk op een willekeurige toets.
32
Einde
1. Ovenfunctie en met de toets
of
de temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool voor
Einde
knippert.
3. Met de toets
of
de gewenste
uitschakeltijd instellen.
3
De symbolen voor Einde
en
Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er een zoemer gedurende
2 minuten. De ovenwordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en de
symbolen voor Einde
en
Duur
knipperen.
Zoemer uitschakelen:
Druk op een willekeurige toets.
33
3
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstipautomatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
kunt u de
benodigde gaartijd voor het gerecht
instellen,
bijvoorbeeld 1 uur.
3. Met de functie Einde
het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn,
bijvoorbeeld: 14.05 uur.
De symbolen voor Duur
en
Einde
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld op het berekende tijdstip,
bijvoorbeeld: 13:05 uur.
Na het verstrijken van de ingestelde
duur klinkt er gedurende 2 minuten
een zoemer en wordt de oven automatisch uitgeschakeld,
bijvoorbeeld: 14:05 uur.
34
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de indicatie uit te schakelen.
Indicatie uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de
toets Stop
uit. Er mag geen
restwarmte worden aangegeven.
2. Druk net zo lang tegelijk op de toetsen Klokfuncties
en
totdat
de indicatie donker wordt
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat
weer in gebruik wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat de indicatie weer uit.
Wanneer u wilt dat de dagtijd weer
blijvend wordt aangegeven, moet u
de indicatie weer inschakelen.
Indicatie inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Klokfuncties
en
tegelijk ingedrukt, totdat de
indicatie weer verschijnt.
35
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer
worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de Stop
toets.
Er mag geen ovenfunctie zijn gekozen.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, totdat in de indicatie
SAFE verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Het apparaat zo nodig met de toets Stop
uitschakelen.
2. Houd de toetsen programma’s bakken en braden
en
tegelijk ingedrukt totdat in de indicatie SAFE dooft.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
Toets-zoemer
Toets-zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met
de toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, totdat een zoemer klinkt
(ca. 2 seconden).
De toets-zoemer is nu
uitgeschakeld.
Toets-zoemer inschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt, totdat een zoemer klinkt
(ca. 2 seconden).
De toets-zoemer is nu weer ingeschakeld.
36
Veiligheidsuitschakeling van de oven
3
Wanneer de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of
wanneer de temperatuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de temperatuur die als laatste is
ingesteld en er klinkt een zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
37
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Bakvormen
• Voor Multi Hetelucht
Inbrengsleuven
• Met Multi Hetelucht
bakken:
zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
kunt u op maximaal 2 bakplaten tegelijk
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 2
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
38
3
2
Algemene aanwijzingen
U kunt met Multi Hetelucht
ook twee vormen tegelijk naast elkaar
op het rooster bakken. De baktijd duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, gaartijden en gebruiksniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het gebak niet bruin
genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op platen of in vormen
kan de baktijd 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin
van het bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het
gebak overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen en gebruik maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
39
Backtabel
Bakken op één inzetniveau
Multi Hetelucht
Soort
gebak
Inzet-niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen Ø20cm,
diagonaal geplaatst)
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart (bijv. quiche lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-2201)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Gebak in vormen
Gebak op het bakblik
Boter-/suikerkoek
2
170-190
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)1)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg
(bijv. kwark, room, honing)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)
2
190-2101)
0:20-0:40
Pizza (dun)
40
1)
2
1)
230
0:12-0:20
Multi Hetelucht
Soort
gebak
Inzet-niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Turks brood
2
2301)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
2
160-180
0:06-0:20
Sprits
2
180
0:10-0:40
Koekjes van roerdeeg
2
160-180
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
2
180-2001)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Koekjes
Kleine cakejes (20stuks/blik)
2
1)
170
0:20-0:30
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
1) Oven voorverwarmen
Bakken op meerdere niveaus
Multi Hetelucht
Soort gebak
Niveau van onderen
2 niveaus
Koekjes
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
160-180
0:15-0:35
Sprits
1/3
180
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
160-180
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
160-180
0:30-0:60
Koekjes van bladerdeeg
1/3
1)
180-200
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen
41
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
De onderkant van het Verkeerde inschuifhoogte
gebak is te licht van
kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
Te hoge baktemperatuur
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te korte baktijd
Baktemperatuur iets lager
instellen
Gebak is te droog
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden verkort door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te
matig bruin
korte baktijd
Baktemperatuur lager instellen en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
42
Oplossing
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Multi Hetelucht
Gerecht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
1
160-170
0:15-0:30
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd
stokbrood1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Multi Hetelucht
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Multi Hetelucht
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Multi Hetelucht
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
15-25 min.
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
43
Braden
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis slechts vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te vermijden, raden wij aan
een beetje vocht in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de gaartijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de gaartijd meerdere keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
Braadtabel
Multi Hetelucht
Soort vlees
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Schouderstuk, nekstuk, ham
(1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
(1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas,
per cm dikte
1
210-230*
0:06-0:09
per cm dikte
Varkensvlees
Rundvlees
44
Multi Hetelucht
Soort vlees
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Kalfsbraadstuk (1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsbout (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Cordon bleu
1
220-230*
0:05-0:08
Braadworst
1
220-230*
0:12-0:15
Schnitzel of cotelet, gepaneerd
1
220-230*
0:15-0:20
Frikadellen
1
210-220*
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1-1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g
1
220-230*
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort gebraden vlees op de bakplaat
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
Wild
* Oven voorverwarmen
45
Grill
1
Ovenfunctie: Grill
met maximale temperatuur-instelling
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Varkenshaas
2
10-12 Min.
6-10 Min.
Braadworst
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Runderhaas, kalfsfilet
3
6-7 Min.
5-6 Min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
2
10-12 Min.
10-12 Min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 Min.
3-5 Min.
Snacks op toast
2
8-10 Min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
46
Tijd
Infratherm
Ovenfunctie: Infratherm
Temperatuur
in °C
Plaat
Grilltijd
in
minuten
na …
minuten
draaien
Kip
(900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade (2000 g)
160
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde
aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met
hollandaise saus
200
---
2
15
---
Gerecht
Grillrooster
Gebruiksniveau
47
Ontdooien
Ovenfunktie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelliing 30°C)
• Uitgepackte etenswarenop een bord op et rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te omtdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200g
80-100
10-15
Room kam ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
60
60
Gerecht
Gebak, 1400g
48
---
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u na verloop van de helft van de
roostertijd de ovenuitschakelt, opent en gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het roostergerecht klaar laten roosteren.
Roostergerecht
Temperatuur
in °C
Gebruiksniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Groenten
Bonen
75
2
1/3
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
1/3
5-8
Soepgroenten
75
2
1/3
5-6
Paddestoelen
50
2
1/3
6-9
40-50
2
1/3
2-4
Pruimen
75
2
1/3
8-12
Abrikozen
75
2
1/3
8-12
Appelschijven
75
2
1/3
6-9
Peren
75
2
1/3
9-13
Kruiden
Fruit
49
Inmaken/wecken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een wring- of bajonetsluiting en metalen vormen zijn
ongeschikt.
• Voor het inmaken/wecken het eerste gebruiksniveau van onderen
gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken/wecken de plaat. Hierop kunt u maximaal
zes glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de plaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
50
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortels1)
160-170
50-60
5-10
Paddestoelen1)
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
51
Magnetron
Opmerkingen t.a.v. de werking
Algemeen
• Laat de gerechten na het uitschakelen van het apparaat een aantal
minuten staan (zie magnetrontabel: - tijd).
• Verpakkingen van aluminiumfolie, metalen houders, enz. vóór het bereiden van het gerecht verwijderen
Garen
– Indien mogelijk afgedekt garen, met voor de magnetron geschikt
materiaal. De gerechten alleen niet afgedekt garen als de korst
moet blijven bestaan.
– Gekoelde of bevroren gerechten hebben een langere gaartijd nodig.
– Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd omgeroerd worden.
– Groenten met een vaste structuur, zoals wortelen, erwten of
bloemkool, met water garen.
– Keer grote stukken na ongeveer de helft van de gaartijd om.
– Groenten indien mogelijk in stukken van gelijke grootte snijden.
– Vlakke, brede houders of schalen gebruiken.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
– De bevroren, uitgepakte voedingsmiddelen op een omgedraaid,
klein bord met een houder daaronder of op een ontdooirooster of
kunststofzeef plaatsen, opdat de ontdooivloeistof kan uitlopen.
– Nadat de ontdooitijd van het voedingsmiddel voor de helft is verlopen, het product omkeren, indien mogelijk in stukken delen, ontdooide stukken verwijderen.
Ontdooien van boter, stukjes taart, kwark
– Niet volledig in het apparaat, maar bij kamertemperatuur laten
ontdooien. Daardoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Mogelijke
metaal- of aluminiumverpakkingen of –delen vóór het ontdooien
volledig verwijderen.
Ontdooien van fruit, groenten
– Fruit en groenten, dat onbewerkt verder moet worden bewerkt, niet
geheel in het apparaat maar op kamertemperatuur ontdooien.
– Fruit en groenten dat moet worden gekookt, kan niet direct met
een hoger magnetronvermogen worden gegaard, zonder eerst
ontdooid te zijn.
52
Kant-en-klaargerechten
– Kant-en-klaargerechten in metalen verpakkingen of kunststofschalen met metalen deksel mogen alleen in de magnetron worden ontdooid of verwarmd, als uitdrukkelijk wordt gesteld dat het geschikt
is voor de magnetron.
– Let a.u.b. op de informatie die door de fabrikant op de verpakking
werd aangebracht (bijv. metalen deksel verwijderen en
kunststoffolie inprikken).
Geschikt servies en materiaal
Magnetron
Servies/materiaal
Oven Grill
Ontdooien
Verwarmen
Garen
Vuurvast glas en porselein (zonder
metaalbestanddelen, bijv. Pyrex, Jenaer
Glas)
X
X
X
X
Niet vuurvast glas en porselein 1)
X
--
--
--
Glas- en vitrokeramiek uit vuur-/vorstvast
materiaal (bijv. Arcoflam)
X
X
X
X
Keramiek 2), aardewerk 2)
X
X
X
--
X
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Vershoudfolie
X
--
--
--
Braadfolie met voor de magnetron geschikte sluiting 3)
X
X
X
--
Braadservies van metaal,
bijv. email, gegoten
--
--
--
X
Bakvormen, zwart gelakt of voorzien van
coating met siliconen 3)
--
--
--
X
Grillrooster, bakplaat
--
--
--
X
Bruiningsservies, bijv. Crostino- of
Crunch-plaat
--
X
X
--
Kant-en-klaargerechten in verpakkingen 3)
XX
X
X
X
Hittebestendig kunststof tot 200°C
3)
1) zonder zilver-, goud-, platina- of metalen delen/decoraties
2) zonder kwarts- of metalen delen, geen metaalbevattend glazuur
3) Volg a.u.b. de door de fabrikant aangegeven maximale temperaturen op!
X Geschikt -- Niet geschikt
53
3
54
Wat nog aandacht behoeft...
• Voedingsmiddelen hebben een verschillende vorm en aard. Zij worden
in verschillende hoeveelheden bereid. Daarom zijn ook de noodzakelijke tijden en vermogens voor het ontdooien, verwarmen of garen
onderling afwijkend. Als algemene richtlijn geldt: Dubbele
hoeveelheid = bijna dubbele tijd
• Bij het verwarmen met de magnetron ontstaat de warmte in het voedingsmiddel zelf. Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijkertijd
worden verwarmd. Als gevolg hiervan moeten met name grote hoeveelheden die verwarmd moeten worden, geroerd, of omgedraaid
worden.
• In de tabel is de duur/tijd aangegeven. Laat het voedingsmiddel in
het apparaat of buiten het apparaat staan, zodat de warmte nog gelijkmatiger kan worden verdeeld.
• Met rijst bereikt u betere resultaten als u vlakke, brede schalen gebruikt
Magnetron - kooktabel
Ontdooien
Magnetron
Gerecht
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur min.
Tijd –
min.
Groot stuk vlees
500
200
10-12
10-15
Tussendoor keren
Steaks
200
200
3-5
5-10
Gehakt, gemengd
500
200
10-15
10-15
Goelash
500
200
10-15
10-15
Tussendoor
draaien,
ontdooide delen uitnemen
1000
200
25-30
10-20
Kippenborst
100-200
200
3-5
10-15
Kippenpootjes
100-200
200
3-5
10-15
2000
200
45-60
20-30
Groot stuk vis
500
100
10-15
15-20
Visfilet
500
100
10-12
15-20
100
100
2-4
20-40
Tussendoor keren
Kwark
250
100
10-15
25-30
Boter
250
100
3-5
15-20
Kaas
250
100
3-5
30-60
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd keren
Slagroom, room
200
100
7-12
20-30
Opmerking
Vlees
Gevogelte
Kip
Eend
Tussendoor
draaien,
ontdooide delen met aluminium folie
afdekken
Vis
Tussendoor keren
Worst
Worst in plakjes
Zuivelproducten
Aluminium
deksel verwijderen, tussendoor omkeren
55
Magnetron
Gerecht
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur min.
Tijd –
min.
Gistdeeg
1 stuk
100
2-3
15-20
Kaastaart
1stuk
100
2-4
15-20
Taart (Slagroomtaart)
1stuk
100
1-2
15-20
Taart zonder slagroom
bijvoorbeeld:
1stuk
100
2-4
15-20
Vruchtentaart
1stuk
100
1-2
15-20
Brood
1 kg
100
15-20
10-15
Boterhammen
0,5 kg
100
8-12
10-15
Broodjes
4 stuks
100
5-8
5-10
Aardbeien
300
100
8-12
10-15
Pruimen, kersen,
frambozen, blauwbessen, abrikozen
250
100
8-10
10-15
Chocolade /
couverture
150
600
2-3
---
Boter
100
200
2-4
---
Babyvoeding in
glas
200
300
2-3
---
Tussendoor
omroeren
Temperatuur
controleren!
Babymelk (fles
180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Lepel in de fles
plaatsen,
omroeren,
temperatuur
controleren!
Kant-en-klaargerecht
400-500
600
4-6
5
Kant-en-klaargerecht, diepvries
400-500
400
14-20
5
Indien aanwezig, aluminium
deksel verwijderen, tussendoor omkeren
Opmerking
Taart/gebak
Bord tussendoor omkeren
Bord tussendoor omkeren
Tussendoor keren
Fruit
Afgedekt
ontdooien,
tussendoor
omkeren
Smelten
Tussendoor
omroeren
Verwarmen
56
Magnetron
Gerecht
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur min.
Tijd –
min.
Melk
1 kopje
ca. 200 ml
1000
1:151:45
---
Water
1 kopje
ca. 200 ml
1000
1:30-2
---
Saus
200 ml
600
1-2
---
Soep
300 ml
600
2-4
---
Opmerking
Lepel in verpakking plaatsen
Tussendoor
omroeren
Garen
Magnetron
Gerecht
Hoeveelheid g
VermoDuur gen- Watt min.
Tijd –
min.
Groot stuk vis
500
500
8-10
---
Visfilet
500
500
6-8
---
Groente, korte
gaartijd, vers 1)
500
600
12-16
---
Groente, korte
gaartijd, diepvries 1)
500
600
14-18
---
Groente, lange
gaartijd, vers 1)
500
600
14-20
---
Groente, lange
gaartijd, diepvries 1)
500
600
18-24
---
Zoute aardappelen
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15-20
Rijst
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Opmerking
Afgedekt garen,
tussendoor de verpakking een aantal maal omkeren
Ca. 50 ml water
toevoegen, afgedekt garen,
tussendoor omroeren
Afgedekt garen,
tussendoor omroeren
1) Alle groenten afgedekt garen.
De aangegeven tijd geeft de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van het soort en de kwaliteit van
het voedingsmiddel.
57
Tabel Combi-functie
Ovenfuncties: Multi Hetelucht
of Infratherm
+ Magnetron
Gerecht
Bak- /
braadservies
Ovenfunctie
Schotel/
Kwarkschotel
Gratinvorm op
rooster
+
250
Schotel/
Gratin
Gratinvorm op
rooster
+
250
Temp.
Magn.
in
Watt
°C
Eerst
250 1)
dan
180
Gebruiksniveau
Tijd
in
min.
600
1
25-35
600
1
30-40
1
Na 15 min.
omdraaien,
40-60
daarna
180°C,
duur
10 min.
Aanwijzingen
Glasservies op
rooster
+
Visfilets
350 g
Glasservies op
rooster
+
250
600
1
15-20
Visgratin
1400 g
Glasservies
+
250
300
1
30-40
Gevogelte,
heel
Glasservies op
rooster
+
200
300
1
30-40
Na 20 min.
omkeren
Gevogelte,
helft
Glasservies op
rooster
+
200
300
1
25-35
Na 15 min.
omkeren
Gebraden
gehakt
650 g
Glasservies op
rooster
+
250
300
1
30-40
5 min. duur
Kippenpoot
Glasservies op
rooster
+
250
600
1
20-25
Na 20 min.
omkeren
1
Na 25 min.
omdraaien,
30-40 niet afgesloten,
duur
5 min.
Eend
2000 g
Gebraden
kalfsvlees
1000 g
58
+ Magnetron
Glasservies op
rooster
+
210
300
300
300
Gevuld,
opgerold,
gekruid
Gerecht
Bak- /
braadservies
Tijd
in
min.
Aanwijzingen
Aardappelgratin
Glasservies op
rooster
1
20-25
Kaas
over het
gerecht
strooien
+
250
600
Lamsbout
met been
1000 g
Glasservies op
rooster
+
180
300
1
30-40
5 min. duur
Lamsbout
zonder
been
1000 g
Glasservies op
rooster
+
200
300
1
30-40
5 min. duur
Lasagne
1200 g
Gratinvorm op
rooster
+
250
400
1
25-30
Pastaschotel
1800 g
Gratinvorm op
rooster
+
250
400
1
30-35
Peperoni
gevuld
Glasservies op
rooster
1
Peperonihelften
20-25 met kaas-/
groentenvulling
Gebraden
rund-vlees
1000 g
Glasservies op
rooster
1
10 min. duur,
60-70 1x omkeren, afgedekt garen
Gebraden
varkensvlees -hals
1200 g
Glasservies op
rooster
1
5 min. duur,
1x omkeren
Ovenfunctie
+
+
+
Temp.
Magn.
in
Watt
°C
250
180
230
400
400
400
Gebruiksniveau
55-65
Na 20 min.
roeren
1) Oven met de aangegeven temperatuur voorverwarmen.
De aangegeven gaartijden en temperaturen geven de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van het
soort en de kwaliteit van het voedingsmiddel.
59
Tips voor de magnetron
Resultaat
Oplossing
Voor de bereide hoeveelheden treft u Oriënteert u zich op soortgelijke
geen opgaven aan.
voedingsmiddelen. Verleng of verkort de
gaartijden op basis van de volgende regel:
Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
Halve hoeveelheid = halve tijd
60
Het gerecht is te droog geworden.
Kortere gaartijd instellen of lager
magnetronvermogen kiezen.
Het gerecht is na afloop van de tijd
nog niet ontdooit, heet of gaar.
Langere gaartijd instellen of hoger
magnetronvermogen kiezen.
Let hierbij op dat hogere gerechten een langere tijd nodig hebben.
Na afloop van de gaartijd is het gerecht aan de rand oververhit, in het
midden echter nog niet gaar.
Kies een volgende keer een lager vermogen en
een langere tijd.
Vloeibare gerechten, bijv. soep, tussendoor
omroeren.
Keurgerechten volgens IEC60705
(Magnetronvermogen 1000 Watt)
De kwaliteit en functie van magnetronsworden door
keuringsdienstenaan de hand van speciale gerechten gecontroleerd.
Gerecht
VerOven- Gebruiks- Duur mogen functie
niveau
min.
Watt
Tijd in
min.
Opmerking
Custard
(12.3.1)
300
Glazen
schaal
30-40
120
Vorm na de helft
van de tijd een
keer draaien
Biscuitdeeg
(12.3.2)
600
Glazen
schaal
8-10
5
Gehakt braden
(12.3.3)
500
Glazen
schaal
20-22
5
Aardappelgratin (12.3.4)
500
1
40
5
Taart (12.3.5)
200
2
20
5
Kip 1200 g
grillen (12.3.6)
300
1
35
5
Na 15 min.
omkeren
Gehakt ontdooien (13.3.)
100
Glazen
schaal
15-20
5
Na de helft van
de tijd draaien,
ontdooide delen
uitnemen
Frambozen
ontdooien
(B.2.1)
100
Glazen
schaal
11-13
5
Afdekken
Afdekken, vorm
na de helft van
de tijd een keer
draaien
61
Programma’s
Het apparaat beschikt over 12 geprogrammeerde functies, die via de
toets Bak- en braadprogramma
na elkaar kunnen worden gekozen.
Zie voor de instellingen het hoofdstuk Extra functies: Magnetronprogramma’s.
Gewicht
Program- Functie
ma
Tijdafhankelijke
voorinstelling
Warmhoudfunctie
”HH“
Voorinstelling
min.
Gevogelte
1000 g
100 g 1500 g
19 min.
40 sec.
Nee
Vlees
800 g
100 g 1500 g
17 min.
36 sec.
Nee
P3
Vis
1000 g
100 g 1500 g
15 min.
20 sec.
Nee
P4
Brood
500 g
100 g 1500 g
6 min.
Nee
P1
P2
Ontdooien
Recept
max.
1)
62
Gewicht
Program- Functie
ma
Recept
Voorinstelling
min.
max.
Tijdafhankelijke
voorinstelling
Warmhoudfunctie
”HH“
P5
Bevr.
groente
klein +
50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
15 min.
44 sec.
Ja
P6
Bevr.
groente
groot +
50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
22 min.
56 sec.
Ja
P7
Verse
groente,
klein
+ 50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
24 min.
Nee
P8
Verse
groente,
groot
+ 50 ml
water
800 g
100 g 1000 g
26 min.
40 sec.
Nee
P9
Aardappelen +
100 ml
water
600 g
100 g 1000 g
17 min.
12 sec.
Nee
P10
Vis
1000 g
100 g 1000 g
21 min.
40 sec.
Ja
1000 g
400 g 1800 g
30 min.
Ja
1000 g
500 g 1400 g
30 min.
Ja
P11
P12
Koken
1)
Combi- Aardappelfunctie
gratin
1)
Kip
1) Bij de functies Ontdooien en Koken, de voedingsmiddelen meerdere keren draaien
63
AARDAPPELGRATIN (voor 4-5 personen)
Ingrediënten:
– 750 g aardappelen
– 100 g greyerzer of emmentaler kaas, geraspt
– 1 Ei
– 75 ml melk of room
– 2 eetlepel boter
– 1/2 eetlepel tijm
– 1 teentje knoflook geschild
– zout, peper, nootmuskaat
Bereidingswijze:
Aardappelen schillen, in ca. 3 mm dikke plakjes snijden, afdrogen, naar
smaak peper en zout toevoegen.
Verdeel de helft van de aardappelen in een ingevette, vuurvaste vorm
en strooi er een beetje geraspte kaas over. Leg de overige aardappelen
hier bovenop en strooi de rest van de geraspte kaas eroverheen.
Pers het teentje knoflook en meng dit met de eieren, melk, room en
tijm. Doe er een beetje zout bij en giet het geheel over de aardappelen.
Snijdt de boter in kleine stukjes en verdeel deze over het gerecht.
Instelling
P 11 AARDAPPELGRATIN
64
Gebruiksniveau
2
Duur
30 min.
KIP 1200 G
Ingrediënten:
– 1 kip (1000 - 1200 g)
– 2 eetlepel olie
– zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en droog deze af met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de binnen- en buitenkant van
de kip gelijkmatig met het mengsel.
Leg de kip vervolgens met de borstzijde naar beneden in een vuurvast
vorm of in een ovenvaste glazen schaal met inzetpan (accessoire).
Na de halve braadtijd, de kip omdraaien.
Controleer na de eerste signaaltoon of het vlees gaar is. Indien noodzakelijk, de resterende braadtijd tot de tweede signaaltoon (ca. 10 min.)
verlengen.
Instelling
P12 KIP 1200 G
Gebruiksniveau
2
Duur
30 min.
65
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te
maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het makkelijkst verwijderen.
1. Bij het openen van de ovendeur schakelt automatisch de
ovenverlichting in.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven
na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, inschuifroosters enz.) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken.
66
Niveaurails
Voor het schoonmaken van de zijwanden kunnen de niveaurails links en
rechts in de oven worden verwijderd.
Niveaurails uitnemen
Voor het uitnemen, de rails optillen
en vervolgens uit de bovenste ophangingen nemen.
Inschuifrails plaatsen
Voor het inbouwen, de rails weer in
de bovenste ophangingen hangen.
67
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
• oven uitschakelen!
• zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp aan de zijkant vervangen/
glas reinigen
1. Linker inschuifrooster losnemen.
2. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
3. Indien nodig:
ovenverlichting 20 watt, 12 V,
300°C hittebestendig, vervangen.
3
68
Halogeenverlichting altijd met een doek aanpakken, om te voorkomen
dat vetresten inbranden.
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet
warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen
zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De veiligheidsuitschakeling
heeft de oven uitgeschakeld
Zie veiligheidsuitschakeling
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstalla- Zekering controleren Als de
tie (stoppenkast) is doorgezekeringen meerdere malen
brand
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur
De magnetron functio- De deur van de magnetron is
neert niet
niet goed gesloten
De deursluiters en
-sluitoppervlakken zijn
vervuild
Deursluiters en
-sluitoppervlakken reinigen
De toets Start
ingedrukt
Toets Start
werd niet
De ovenverlichting valt De ovenlamp is kapot
uit
In de indicatie brandt
”d“ en de oven verwarmd niet
Geen functionerende
ventilator
1
Ovendeur sluiten
indrukken
Ovenlampje vervangen
De testfunctie is ingeschakeld Apparaat uitschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt totdat een
signaal klinkt en de indicatie
“d“ uit gaat
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
69
3
3
70
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Montageaanwijzing
1
1
Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de
garantie niet van toepassing zal zijn.
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die
het mogelijk maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm meerpolig van het net te scheiden.
Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen kunnen uit de houder worden
gedraaid), aardlekschakelaar en beveiligingen.
• De aansluiting door middel van een wandcontactdoos dient door de
klant zo te worden voorzien dat de wandcontactdoos buiten de coördinatieruimte wordt aangebracht en goed toegankelijk is.
• De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930
voldoen.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander apparatuur van dezelfde fabrikant worden
gecombineerd.
71
20
520
388
13
60
min.5
375
380-383
min
.55
0
567
592
592
567
72
388
388
mi
n. 5
50
60
min. 5
375
380
20
13
380-383
2
59
252
252
592
20
375
388
13
380-383
388
380
60
min. 5
388
380
mi
n. 5
50
567
2
59
252
alternativ
73
74
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
75
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
315 7014 04-A-150205-01
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement