Aeg-Electrolux KB9800E-M, KB9800E-A User manual

Aeg-Electrolux KB9800E-M, KB9800E-A User manual
COMPETENCE KB9800E
Elektrische inbouwoven
Gebruiks- en installatiehandleiding
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zo leert u het apparaat kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De elektronische ovenbesturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelverwarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster en plaat plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter plaatsen/verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma's voor bakken en braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geheugenfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicatie-uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets-zoemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
15
16
16
17
17
18
19
24
24
25
25
26
3
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Op lage temperatuur garen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel op lage temperatuur garen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I nfratherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roosteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmaken/wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geprogrammeerde recepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
29
32
32
33
33
35
35
36
36
37
38
38
39
40
41
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenwand van de oven met katalytische reinigingshulp . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveaurails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
52
53
53
53
54
56
57
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Veiligheidsinstructies voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
5
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
3
6
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Oven - indicaties
Functietoetsen
Oven
8
Uitrusting oven
Grillverwarmingselementen
Inzetniveaus
Ovenverlichting
Vetfilter
Verwarmingselement in
de achterwand
Ventilator
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
9
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde tijd te veranderen drukt u de tijdtoets
Klokfuncties
zo vaak in, tot het
symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
instellen.
of
de juiste tijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd aan.
3
10
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen,
wanneer de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties
Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er
geen ovenfunctie is ingesteld.
Eerste reiniging
1
3
Alvorens de oven in gebruik te nemen, moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe schuurmiddelen! U zou de oppervlakken
kunnen beschadigen.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is nu ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een
warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna.
4. Veeg de voorzijde van de oven af met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de testfunctie worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Aan/Uit
uit.
2. Houd de toetsen Programma's voor
bakken en braden
en
tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt
en in de indicatie ”d“ brandt.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Aan/Uit
uit.
2. Houd de toetsen Programma's voor
bakken en braden
en
tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt
en in de indicatie ”d“ dooft.
11
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Temperatuur/Dagtijd
Programma's voor bakken en braden
Ovenfuncties
Symbool thermometer
Klokfuncties/bedrijfstijd
Geheugen: P / Test: d
Toets Aan/Uit
Keuze ovenfunctie
Programma's voor bakken en braden
3
Klokfuncties
Insteltoetsen
Snelverwarmen
Algemene aanwijzingen
• Schakel het apparaat altijd eerst in met de toets Aan/Uit .
• Wanneer de gekozen functie brandt, gaat de oven opwarmen of begint de ingestelde tijd te lopen.
• Wanneer de gekozen temperatuur is bereikt, klinkt er een zoemer.
• De ovenverlichting is ingeschakeld, zodra een ovenfunctie is gekozen.
• Apparaat met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
12
Een ovenfunctie kiezen
1. Het apparaat met de toets Aan/Uit
2. De toets
of
net zo vaak indrukken totdat de gewenste
ovenfunctie verschijnt.
• In de temperatuurindicatie verschijnt een voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur
niet binnen ca. 5 seconden wordt
veranderd, gaat de oven opwarmen.
inschakelen.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets
of
de temperatuur naar beneden of naar boven
wijzigen.
De instelling verloopt in stappen
van 5 °C.
Symbool thermometer
• Het langzaam oplopende symbool thermometer geeft aan in hoeverre de oven al is opgewarmd.
• De drie na elkaar knipperende delen van het symbool thermometer
geven aan dat de functie snel opwarmen is geactiveerd.
Ovenfunctie veranderen
Om de ovenfunctie te veranderen,
drukt u net zo vaak op de toets
of
totdat er geen ovenfunctie
meer wordt aangegeven.
13
Oven uitschakelen
De oven met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Snelverwarmen
1
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie Snelverwarmen de lege oven in relatief korte tijd worden
voorverwarmd.
Let op: Te garen producten a.u.b. eerst in de ovenplaatsen, als Snelverwarmen beëindigd is en de oven in de gewenste functie werkt.
1. Ovenfunctie en temperatuur selecteren (bijv. MULTI HETELUCHT). Evt.
temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen
indrukken. Het symbool brandt.
De achtereenvolgend knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen inwerking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van
de temperatuurindicatie. Er klinkt een zoemer. Het symbool gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooringestelde ovenfunctie en temperatuur
verder. U kunt de te garen producten nu in de oven plaatsen.
14
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Verwarmingselement/ventilator
MULTI HETELUCHT
Voor het bakken op maximaal
drie niveaus tegelijk.
Verwarmingselement achterwand,
ventilator
INFRATHERM
Voor het braden van grotere stuk- Grill, ventilator
ken vlees of gevogelte op één niveau. Deze functie is ook geschikt
voor gratineren en kort bakken.
GRILL
Voor het grillen van vlakke leGrill
vensmiddelen en om te roosteren.
ONTDOOIEN/
DROGEN
Voor het onrdooien en drogen
van kruiden fruit of groenten.
Verwarmingselemen
t-achterwand, ventilator
OP LAGE TEMPERATUUR BEREIDEN
Voor het bereiden van bijzonder
mals en sappig braadvlees.
Verwarmingselement in de achterwand, ventilator
15
Rooster en plaat plaatsen
Plaat plaatsen:
De plaat is aan de linker- en rechterzijde van een kleine ronding
voorzien. Deze ronding dient als een
kantelbeveiliging en dient altijd
naar achteren gericht te zijn.
De plaat op het gewenste plaatsingsniveau plaatsen.
Rooster plaatsen:
Het rooster op het gewenste plaatsingsniveau plaatsen.
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij
het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken
en de beide steuntjes van boven
naar beneden in de opening tegen de achterwand van de oven
(ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en naar boven uit de
oven nemen.
16
Extra functies
Programma's voor bakken en braden
3
Gebruik deze functie voor de geprogrammeerde recepten.
Programma kiezen
1. Met de toets Aan/Uit de oveninschakelen. Toets programma’s
voor bakken en braden
indrukken, dan de toets
of
zo vaak
indrukken tot in de indicatie het gewenste programma verschijnt (P 1 t/
m P 12).
– In de functie-indicatie verschijnt het symbool voor de betreffende ovenfunctie.
– In de tijdindicatie verschijnt de
gaartijd, het symbool voor Duur
brandt.
– Toets Klokfuncties
indrukken, dan de toets
of
indrukken
om de duur of tijd te wijzigen.
– Na ca. 5 seconden wordt de oven ingeschakeld.
2. Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een zoemer. Het symbool voor Duur
knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Door op een willekeurige toets te drukken kan de zoemer worden
uitgeschakeld.
Start uitstellen
U kunt de start van de gaartijd uitstellen (zie Klokfuncties Einde
).
Gaartijd voortijdig beëindigen
Met de toets Aan/Uit
de oven uitschakelen.
17
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling, die vaak wordt gebruikt,
worden opgeslagen.
3
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klok-functies Duur
Einde
instellen.
2. Houd de toetsen programma’s voor
bakken en braden
gedurende
ca. 2 seconden ingedrukt totdat er
een zoemer klinkt. De instelling is
opgeslagen.
Om een andere instelling op te
slaan, nogmaals de toets programma’s bakken en braden
gedurende ca. 2 seconden indrukken.eDe
eerder opgeslagen instelling wordt
door deze instelling vervangen.
Het starten van de geheugenfunctie
1. Met de toets Aan/Uit
de oven
inschakelen.
2. Met de toets programma’s bakken
en braden
de opgeslagen
instelling oproepen.
18
en/of
Klokfuncties
Tijdindicaties
Klokfuncties
Dagtijd Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
3
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool
ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kan met de toets
of
de
gewenste tijd worden ingesteld of veranderd.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals
gedurende ca. 5 seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde Kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en Einde
begint na het starten
van de gekozen functie te lopen.
19
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool
Kookwekker
knippert.
2. Stel met de toets
of
wenste kookwekker in
(max. 99,00 minuten).
de ge-
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie de resterende tijd aan.
Het symbool Kookwekker
brandt.
Na het verstrijken van de ingestelde
tijd klinkt er gedurende 2 minuten
een zoemer.
“0.00“ brandt en het symbool voor
Kookwekker
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te
drukken.
20
Duur
1. Ovenfunctie en met de toets
of
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool Duur
knippert.
3. Met de toets
of
gaartijd instellen.
3
de gewenste
De oven wordt ingeschakeld. Het
symbool voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele dagtijd worden ingesteld.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er gedurende 2 minuten een zoemer. De oven wordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en het
symbool voor Duur
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te
drukken.
21
Einde
1. Ovenfunctie en met de toets
of
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool voor
Einde
knippert.
3. Met de toets
of
de gewenste
uitschakeltijd instellen.
3
De symbolen voor Einde
en
Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er gedurende 2 minuten een zoemer. De oven wordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en de
symbolen voor Einde
en
Duur
knipperen.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te
drukken.
22
3
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
kunt u de
benodigde gaartijd voor het gerecht
instellen, bijvoorbeeld 1 uur.
3. Met de functie Einde
het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn,
bijvoorbeeld: 14.05 uur.
De symbolen voor Duur
en
Einde
branden.
De oven wordt automatisch op het
berekende tijdstip ingeschakeld,
bijvoorbeeld: 13.05 uur.
Na het verstrijken van de ingestelde
duur klinkt er gedurende 2 minuten
een zoemer en wordt de oven automatisch uitgeschakeld,
bijvoorbeeld: 14.05 uur.
23
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de indicatie uit te schakelen.
Indicatie uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de
toets Aan/Uit
uit. Er mag geen
restwarmte worden aangegeven.
2. Druk net zo lang tegelijk op de toetsen Klokfuncties
en
totdat
de indicatie donker wordt
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat
weer in gebruik wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat de indicatie weer uit.
Wanneer u wilt dat de dagtijd weer
blijvend wordt aangegeven, moet u
de indicatie weer inschakelen.
Indicatie inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
uit.
2. Houd de toetsen Klokfuncties
en
tegelijk ingedrukt, totdat de
indicatie weer verschijnt.
24
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer
worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de Aan/Uit
toets.
Er mag geen ovenfunctie zijn gekozen.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, totdat in de indicatie
SAFE verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
2. Houd de toetsen programma’s bakken en braden
en
tegelijk ingedrukt totdat in de indicatie SAFE dooft.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
Toets-zoemer
Toets-zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met
de toets Aan/Uit
uit.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, totdat een zoemer klinkt
(ca. 2 seconden).
De toets-zoemer is nu
uitgeschakeld.
Toets-zoemer inschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt, totdat een zoemer klinkt
(ca. 2 seconden).
De toets-zoemer is nu weer ingeschakeld.
25
Veiligheidsuitschakeling van de oven
3
Wanneer de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of
wanneer de temperatuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de temperatuur die als laatste is
ingesteld en er klinkt een zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
26
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: MULTI HETELUCHT
Bakvormen
• Voor MULTI HETELUCHT
schikt.
zijn ook vormen van licht metaal ge-
Inbrengsleuven
• Met MULTI HETELUCHT
bakken:
kunt u op maximaal 2 bakplaten tegelijk
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 2
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
27
3
2
28
Algemene aanwijzingen
U kunt met MULTI HETELUCHT
ook twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. De baktijd duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, gaartijden en gebruiksniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het gebak niet bruin
genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op platen of in vormen
kan de baktijd 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin
van het bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het
gebak overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen en gebruik maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
Backtabel
Bakken op één inzetniveau
MULTI HETELUCHT
Soort
gebak
Inzet-niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen Ø20cm,
diagonaal geplaatst)
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart (bijv. quiche lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-2201)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Gebak in vormen
Gebak op het bakblik
1)
Boter-/suikerkoek
2
170-190
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)1)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg
(bijv. kwark, room, honing)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)
2
190-2101)
0:20-0:40
Pizza (dun)
2
1)
0:12-0:20
1)
230
Turks brood
2
230
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
29
MULTI HETELUCHT
Soort
gebak
Inzet-niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Koekjes van zandtaartdeeg
2
160-180
0:06-0:20
Sprits
2
180
0:10-0:40
Koekjes van roerdeeg
2
160-180
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes
1)
Koekjes van bladerdeeg
2
180-200
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
2
1701)
0:20-0:30
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1) Oven voorverwarmen
Bakken op meerdere niveaus
MULTI HETELUCHT
Soort gebak
Niveau van onderen
2 niveaus
Koekjes
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
160-180
0:15-0:35
Sprits
1/3
180
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
160-180
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
160-180
0:30-0:60
1/3
180-2001)
0:30-0:50
Koekjes van bladerdeeg
1) Oven voorverwarmen
30
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het
gebak is te licht van
kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager
instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet
worden verkort door een
hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te Baktemperatuur lager instelmatig bruin
korte baktijd
len en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig ver- Het deeg gelijkmatig over de
deeld
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Vetfilter verwijderen
31
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
MULTI HETELUCHT
Gerecht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
1
160-170
0:15-0:30
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd
stokbrood1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
MULTI HETELUCHT
3
Patates frites1)
(300-600 g)
INFRATHERM
3
Stokbrood
MULTI HETELUCHT
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
MULTI HETELUCHT
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
32
Tijd
15-25 min.
Braden
Ovenfunctie: MULTI HETELUCHT
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis slechts vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te vermijden, raden wij aan
een beetje vocht in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de gaartijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de gaartijd meerdere keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
Braadtabel
MULTI HETELUCHT
Soort vlees
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Schouderstuk, nekstuk, ham
(1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
(1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas,
per cm dikte
1
210-230*
0:06-0:09
per cm dikte
Varkensvlees
Rundvlees
33
MULTI HETELUCHT
Soort vlees
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Kalfsbraadstuk (1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsbout (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Cordon bleu
1
220-230*
0:05-0:08
Braadworst
1
220-230*
0:12-0:15
Schnitzel of cotelet, gepaneerd
1
220-230*
0:15-0:20
Frikadellen
1
210-220*
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1-1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g
1
220-230*
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort gebraden vlees op de bakplaat
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
Wild
* Oven voorverwarmen
34
Op lage temperatuur garen
1
3
Ovenfunctie: OP LAGE TEMPERATUUR BEREIDEN
.
Met de ovenfunctie blijft het braadstuk lekker mals en bijzonder sappig.
OP LAGE TEMPERATUUR BEREIDEN adviseren wij zachte, magere
stukken vlees en vis.
OP LAGE TEMPERATUUR BEREIDEN is niet geschikt voor suddervlees of
varkensbraadstuk.
De oven verwarmt tot de gewenste of ingestelde temperatuur. Er klinkt
een zoemer zodra deze temperatuur is bereikt. Daarna schakelt de oven
automatisch naar een lagere temperatuur om.
Let op: Plaats bij het braden het vetfilter in de oven!
Met de ovenfunctie OP LAGE TEMPERATUUR BEREIDEN
altijd
open, zonder deksel braden.
3. Het braadvlees in de pan zeer heet aanbraden.
4. In een braadslede of direct op het rooster met een daaronder geplaatst
opvangblik plaatsen.
5. In de ovenplaatsen. Ovenfunctie OP LAGE TEMPERATUUR
BEREIDEN
kiezen, event. de teperatuur wijzigen en
verder braden (zie tabel).
Tabel op lage temperatuur garen
Soort gerecht
Gewicht
g
Temperatuur
Inzetniveau
instelling
Totale tijd
min.
Rosbief
1000-1500
120
2
90-110
Runderbiefstuk
1000-1500
120
2
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
2
100-120
Steaks
200 - 300
120
2
20-30
(Voor het garen in de pan aanbraden)
35
GRILL
1
Ovenfunctie: GRILL
met maximale temperatuur-instelling
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Varkenshaas
2
10-12 Min.
6-10 Min.
Braadworst
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Runderhaas, kalfsfilet
3
6-7 Min.
5-6 Min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
2
10-12 Min.
10-12 Min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 Min.
3-5 Min.
Snacks op toast
2
8-10 Min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
36
Tijd
INFRATHERM
Ovenfunctie: INFRATHERM
Temperatuur
in °C
Plaat
Grilltijd
in
minuten
na …
minuten
draaien
Kip
(900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade (2000 g)
160
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde
aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met
hollandaise saus
200
---
2
15
---
Gerecht
Grillrooster
Gebruiksniveau
37
Ontdooien
Ovenfunktie: ONTDOOIEN/DROGEN
(Temperatuurinstelliing 30°C)
• Uitgepackte etenswarenop een bord op et rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te omtdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200g
80-100
10-15
Room kam ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
60
60
Gerecht
Gebak, 1400g
38
---
Roosteren
Ovenfunctie: ONTDOOIEN/DROGEN
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u na verloop van de helft van de
roostertijd de ovenuitschakelt, opent en gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het roostergerecht klaar laten roosteren.
Roostergerecht
Temperatuur
in °C
Gebruiksniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Groenten
Bonen
75
2
1/3
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
1/3
5-8
Soepgroenten
75
2
1/3
5-6
Paddestoelen
50
2
1/3
6-9
40-50
2
1/3
2-4
Pruimen
75
2
1/3
8-12
Abrikozen
75
2
1/3
8-12
Appelschijven
75
2
1/3
6-9
Peren
75
2
1/3
9-13
Kruiden
Fruit
39
Inmaken/wecken
Ovenfunctie: MULTI HETELUCHT
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een wring- of bajonetsluiting en metalen vormen zijn
ongeschikt.
• Voor het inmaken/wecken het eerste gebruiksniveau van onderen
gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken/wecken de plaat. Hierop kunt u maximaal
zes glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de plaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
40
1)
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
Geprogrammeerde recepten
Het apparaat beschikt over 12 geprogrammeerde functies/recepten, die
via de toets bak-/braadprogramma’s
na elkaar kunnen worden gekozen.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
CITROENTAART
MANDARIJNENKWARK-GEBAK
WIT BROOD
LUXE BROODJES
PIZZA
QUICHE
AARDAPPEL GRATIN
VIS FILET
ROSBIEF/BEENHAM
LASAGNE
BEENHAM
KIP 1000 G
41
CITROENTAART 1000G
Voor het deeg:
– 250 g boter
– 200 g suiker
– 1 zakje vanillesuiker
– 1 snufje zout
– 4 eieren
– 150 g meel
– 150 g zetmeel
– 1 afgestreken theelepel bakpoeder
– geschaafde citroenschil van 2 citroenen
Glazuur:
– 1/8 ltr citroensap
– 100 g poedersuiker
Zwarte langwerpige bakvorm, lengte: 30 cm
Margarine voor het invetten
Paneermeel voor het bestrooien van de bakvorm
Boter, suiker, citroenschil, vanillesuiker en zout in een mengkom samenvoegen en roeren tot een schuimige massa ontstaat. Vervolgens de
eieren een voor een toevoegen en nogmaals roeren tot het een schuimige massa is geworden.
Het met de meel en zetmeel gemengde bakpoeder aan de schuimmassa
toevoegen en het geheel mengen.
Het deeg in de ingevette en van paneermeel voorziene bakvorm gieten
en in de oven plaatsen.
Na het bakken de citroensap en poedersuiker mengen. De gebakken
taart op een stuk aluminium folie storten.
Het aluminium folie rond de taart omhoog plaatsen, zodat het glazuur
niet weg kan vloeien. Met een houten prikker in de taart steken en het
glazuur met een penseel aanbrengen.
Daarna de taart even laten staan.
Instelling
P 1 CITROENTAART
42
Gebruiksniveau
2
Duur
60 min.
MANDARIJNENKWARK-GEBAK
Ingrediënten van het deeg:
– 200 g meel
– 1 theelepel bakpoeder
– 100 g suiker
– 75 g boter
– 2 eieren
– 1 snufje zout
– Margarine voor het invetten
Bereidingswijze van het deeg:
Boter en suiker met elkaar mengen. Eieren toevoegen en ook goed
mengen.
Gezeefde meel en bakpoeder aan het vet-/suikermengsel toevoegen en
kort kneden zodat er een soepel deeg ontstaat. Deeg ca. 1 uur in de
koelkast plaatsen. Daarna met een deegrol uitrolen en in de ingevette
bakvorm plaatsen.
Ingrediënten garnering:
– 500 g kwark
– 80 ml zonnebloemolie
– 100 g crème fraîche
– 125 ml melk
– 2 eieren
– 140 g suiker
– 1/2 zakje/pakje puddingpoeder
– 1 blik mandarijntjes (1000 g)
– 1 zakje/pakje taartglazuur
Bereidingswijze van de garnering:
De ingrediënten in een mengkom plaatsen en gelijkmatig met elkaar
mengen. Daarna op de uitgerolde zandtaartdeegbodem plaatsen. De
mandarijnen over de kwark verdelen.
Na het bakken, de taartglazuur over de afgekoelde taart verspreiden.
Instelling
P 2 MANDARIJNENKWARKGEBAK
Gebruiksniveau
Duur
3
55 min.
43
WIT BROOD 600-800 G
Ingrediënten:
– 500 g meel
– 1/2 klontje verse gist of 1 pakje drogegist
– 330 ml melk
– 10 g zout
Bereidingswijze:
Giet de melk en het zout in een grote schaal. Los de gist op in lauwwarme melk en voeg het geheel toe aan de meel. Kneed alle ingrediënten
tot een soepel deeg.
Afhankelijk van de meeleigenschappen kan meer melk noodzakelijk
zijn.
Laat het deeg rijzen totdat het twee keer zo groot is.
Vorm uit het deeg twee broden en leg deze op een met bakpapier bedekte bakplaat of patisserie-bakplaat (accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen totdat ze de helft groter zijn.
Strooi voor het bakken wat meel over de broden en maak met een
scherp mes drie keer een diagonale snede van minstens 1 cm diep.
Instelling
P 3 WIT BROOD
44
Gebruiksniveau
2
Duur
55 min.
LUXE BROODJES (12-16 stuks)
Ingrediënten:
– 500 g meel, type 405,
– 20 g verse gist of 1 pakje droge gist
– 300 ml water
– 10 g zout
Bereidingswijze:
Giet de melk en het zout in een grote schaal. Los de gist op in water en
voeg het geheel toe aan de meel. Kneed alle ingrediënten tot een soepel deeg.
Laat het deeg rijzen totdat het twee keer zo groot is.
Snijd het deeg in stukken, vorm er broodjes van en leg deze op de ingevette bakplaat of patisserie-bakplaat (accessoire). Laat de broodjes nogmaals ca. 25 minuten rijzen.
Snijd voor het bakken kruizen in de broodjes. Naar keuze bestrooien
met maanzaad, komijn of sesamzaad.
Instelling
P 4 LUXE BROODJES
Gebruiksniveau
3
Duur
25 min.
45
PIZZA
Voor 1 bakplaat of 2 ronde vormen
Ingrediënten van het deeg:
– 300 g meel, type 405,
– 200 ml water
– 14 g gist
– 2 eetlepel olie
– 3 g zout
Bereidingswijze van het deeg:
Gist in een schaal verkruimelen en in lauwwarm water oplossen. De
meel en het daarin gemengde zout en de olie over de gistoplossing gieten. De ingrediënten zolang kneden tot een soepel deeg is ontstaan, dat
van de schaal loskomt.
Het deeg vervolgens afgedekt laten rijzen, tot het deeg tweemaal zo
hoog is.
Ingrediënten garnering:
– 1 Blik gepelde tomaten (800 g netto), gehakt
– 100 g salami, in vier delen gesneden plakjes
– 350-400 g fetta of mozzarella, gesneden in blokjes van 1 cm
– Oregano of pizzakruiden
Als variatie op de garnering kunnen champignons of plakjes /schijfjes
ham worden gekozen.
Voorbereiden:
Het tomatensap afgieten (kan voor saus worden gebruikt).
Het deeg uitrollen, op een ingevette bakplaat plaatsen. Aansluitend met
een vork het deeg “inprikken”.
De ingrediënten voor de garnering op volgorde op het deeg rangschikken.
Feta of mozzarella gelijkmatig over de garnering verdelen. Als laatste
de oregano over de garnering strooien.
Instelling
P 5 PIZZA
46
Gebruiksniveau
3
Duur
25 min.
QUICHE
Ingrediënten van het deeg:
– 250 g meel, type 405
– 125 g boter
– 60 ml water
– 1 theelepel zout
– een beetje peper en nootmuskaat
Bereidingswijze van het deeg:
Meng de meel, boter en het zout door elkaar. Voeg het water toe en
kneed het geheel snel tot een deeg.
Laat het deeg 1 uur afkoelen in de koelkast.
Ingrediënten garnering:
– 100 ml melk
– 150 ml zure room
– 2 eieren
– 150 g greyerzer of emmentaler kaas, geraspt
– 150 g magere spekblokjes
– 150 g uien, in blokjes gesneden
– peper, nootmuskaat
Bereidingswijze van de garnering:
Bak de magere spekjes en de uien licht aan.
Roer de melk, room, eieren en kruiden goed door elkaar met een garde
en meng vervolgens de kaas door het mengsel.
Voorbereiden:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette, gladde springvorm
(ø 28 cm)., Verdeel de magere spekjes en de uien gelijkmatig over het
deeg en giet het mengsel eroverheen.
Instelling
P 6 QUICHE
Gebruiksniveau
3
Duur
40 min.
47
AARDAPPEL GRATIN
Ingrediënten:
– 1000 g aardappelen
– naar keuze 1 theelepel zout en peper
– 1 teentje knoflook, geschild
– 300 g greyerzer of emmentaler kaas, geraspt
– 3 eieren
– 250 ml melk
– 4 eetlepel room
– 1 eetlepel tijm
– 3 eetlepel boter
Bereidingswijze:
Schil de aardappelen, snijd deze in dunne plakken en droog deze plakjes
as. Bestrooi vervolgens met peper en zout.
Verdeel de helft van de aardappelschijfjes in een ingevette, vuurvaste
vorm en strooi er een beetje geraspte kaas over. Leg de overige aardappelschijfjes hier bovenop en strooi de rest van de geraspte kaas eroverheen.
Pers het teentje knoflook en meng dit met de eieren, melk, room en
tijm. Doe er een beetje zout bij en giet het geheel over de aardappelen.
Schaaf de boter in kleine stukjes en verdeel deze over het gerecht.
Instelling
P 7 AARDAPPEL GRATIN
48
Gebruiksniveau
2
Duur
55 min.
VIS FILET
Ingrediënten:
– 700 g forelfilet of gerookte forelfilet, in blokjes
– 100 g emmentaler kaas, geraspt
– 200 ml room
– 50 g paneermeel
– zout, peper, citroensap
– peterselie, gehakt
– 40 g boter voor het invetten van de vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet en laat het iets intrekken. Dep
het overtollig sap met keukenpapier.
Bestrooi vervolgens de visfilets aan beide kanten met zout en peper. Leg
de visfilets daarna in een vuurvaste vorm.
Maak een mengsel van room, geraspte kaas, paneermeel en gehakte peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling
P 8 VIS FILET
Gebruiksniveau
2
Duur
25 min.
ROSBIEF/BEENHAM
Ingrediënten:
– 1000 g kalfsrug
– 2 eetlepel olie
– zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was de kalfsrug en droog deze af met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het vlees gelijkmatig met het
mengsel.
Leg de kalfsrug in een vuurvaste vorm of een ovenvaste glazen schaal
met een insteekpan (accessoire) en plaats het geheel in de oven.
Instelling
P 9 ROSBIEF/BEENHAM
Gebruiksniveau
2
Duur
80 min.
49
LASAGNE
Vleesjus:
– 100 g doorregen spek
– naar keuze 1 ui en wortelen
– 100 g selderij
– 2 eetlepels olijfolie
– 400 g gemengd gehakt
– 1 blikje tomaten, in stukjes (ca. 400 g)
– oregano, tijm, zout en peper
– 3 eetlepels boter
– 250 g groene lasagnebladeren
– 50 g parmezaanse kaas, geraspt
– 150 g emmentaler kaas, geraspt
Bechamelsaus:
– 75 g boter
– 50 g meel
– 500 ml melk
– zout, peper en nootmuskaat
Het spek met een scherp mes van zwoerd en kraakbeen ontdoen en in
kleine blokjes snijden. De ui en wortelen schillen, de selderij wassen, alle
groenten in kleine blokjes snijden. De olie in een stoofpan verwarmen,
de spek en de groenteblokjes daarin mengen en al roerend aanbraden.
Het gehakt beetje bij beetje toevoegen, tijdens het roeren in kleine
stukjes aanbraden en met de vleesbouillon blussen. De vleesragout met
de tomatenpuree, kruiden, zout en peper kruiden en afgedekt op een
laag verwarmstand gedurende ca. 30 minuten laten koken.
Intussen de bechamelsaus bereiden. Daarvoor de boter in een pan laten
smelten, de meel in de pan strooien en onder een voortdurend roeren
goudgeel laten worden. Onder het voortdurend roeren de melk beetje
bij beetje toevoegen. De saus met het zout, de peper en nootmuskaat
kruiden en ca. 10 minuten zonder deksel laten koken. Een grote rechthoekige schaal met 1 eetlepel boter invetten.
Afwisselend een laag pastabladen, vleesragout, bechamelsaus en gemengde kaas in de vorm doen. De laatste laag moet een laag bechamelsaus bestrooid met kaas zijn. De resterende boter in kleine geschaafde
stukjes op het gerecht leggen.
Instelling
P10 LASAGNE
50
Gebruiksniveau
2
Duur
50 min.
BEENHAM
Ingrediënten:
– Gebraden varkensvlees (hals/schouder)
– 2 eetlepels olie
– zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was het vlees en droog het met keukenpapier af.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het vlees rondomen gelijkmatig
met het mengsel. Daarna het varkensvlees in een vuurvaste vorm met
inzetpan (accessoire) leggen.
Keer het vlees na ca. 40 minuten om.
Controleer na de eerste signaaltoon (ca. 50min.) of het vlees gaar is. Indien noodzakelijk de resterende braadtijd tot de tweede signaaltoon
( 10 min.) verlengen.
Instelling
P11 BEENHAM
Gebruiksniveau
2
Duur
90 min.
KIP 1200 G
Ingrediënten:
– 1 Kip (1000 - 1200 g)
– 2 eetlepel olie
– zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en droog deze met keukenpapier af.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de binnen- en buitenkant van
de kip gelijkmatig met het mengsel.
Leg de kip vervolgens met de borstzijde naar beneden in een vuurvast
vorm of in een ovenvaste glazen schaal met inzetpan (accessoire).
Keer de kip na ca. 25 minuten om.
Controleer na de eerste signaaltoon (ca. 50 min.) of de kip gaar is. Indien noodzakelijk laat u de resterende braadtijd tot de tweede signaaltoon (ca. 60 min.) verlopen.
Instelling
P12 KIP 1200 G
Gebruiksniveau
2
Duur
55 min.
51
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het makkelijkst verwijderen.
1. Bij het openen van de ovendeur schakelt automatisch de
ovenverlichting in.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven
na.
3
1
52
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Bovenwand van de oven met katalytische reinigingshulp
1
3
1
(ruw, poreus oppervlak)
De bovenwand van de oven is van een katalytische reinigingshulp voorzien, die binnen een bereik van ca. 200°C kleinere verontreinigingen
verbrand.
Volg de onderstaande instructies voor een optimale functie van de reinigingshulp.
Let op: Geen krassende of schurende schoonmaakmiddelen, bakovensprays of staalwol, geen zeep of andere reinigingsmiddelen gebruiken.
Deze verstoren de katalytische reinigingshulp in de bovenwand van de
oven.
Eventueel achtergebleven restanten met een vochtige, zachte spons afnemen.
De oven altijd slechts kort openen, dit ter ondersteuning van de katalytische reinigingshulp.
Let op: Gebruik geen textiel. De draden blijven aan het ruwe oppervlak
hangen.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel
voor afwasautomaten uitkoken.
53
Niveaurails
Voor het schoonmaken van de zijwanden kunnen de niveaurails links en
rechts in de oven worden verwijderd.
Niveaurails uitnemen
1. Schroef losmaken.
2. Rails zijdelings wegtrekken.
3. Rails uit de achterophanging lichten.
54
Niveaurails inzetten.
1. Rails in de achterophanging plaatsen en dan zijdelings tegen de
schroefdraad drukken.
2. Schroef plaatsen en vastdraaien.
55
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
• oven uitschakelen!
• zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp aan de zijkant vervangen/glas reinigen.
1. Linker inschuifrooster losnemen.
2. Afdekglas met behulp van een smal,
stomp voorwerp (bijv. theelepeltje)
losnemen en reinigen.
3. Indien nodig:
ovenverlichting 25 watt, 230 V,
300 °C hittebestendig,
vervangen.
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
56
Ovendeur
Voor het reinigen kan de ovendeur van uw apparaat open blijven staan.
Ovendeur uitnemen
1. Ovendeur volledig openen.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal openklappen.
3. De ovendeur met beide handen aan
de zijkant vastnemen en over de
blokkering heen ca. 3/4 deel sluiten.
4. De ovendeur wegtrekken (Voorzichtig: zwaar!).
5. De deur met de buitenzijde naar onderen op een zachte, vlakke ondergrond plaatsen, bijv. op een doek
om krassen te voorkomen.
Ovendeur inhangen
1. De deur, gezien vanaf de greepzijde,
met beide handen aan de zijkant
vastnemen.
2. De deur in een hoek van ca. 60°
vasthouden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in
de beide uitsparingen rechts en links
aan de onderkant van de oven zover
mogelijk inschuiven.
4. De deur naar boven schuiven en
vervolgens helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand
terugklappen.
6. Ovendeur sluiten.
57
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet
warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen
zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De veiligheidsuitschakeling
heeft de oven uitgeschakeld
Zie veiligheidsuitschakeling
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstalla- Zekering controleren Als de
tie (stoppenkast) is doorgezekeringen meerdere malen
brand
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur
De ovenverlichting valt De ovenlamp is kapot
uit
In de indicatie brandt
”d“ en de oven verwarmd niet
Geen functionerende
ventilator
1
3
3
58
Ovenlampje vervangen
De demomodus is geactiveerd Apparaat uitschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt totdat een
signaal klinkt en de indicatie
“d“ uit gaat.
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Montageaanwijzing
1
1
Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de
garantie niet van toepassing zal zijn.
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die
het mogelijk maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm meerpolig van het net te scheiden.
Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen kunnen uit de houder worden
gedraaid), aardlekschakelaar en beveiligingen.
• De aansluiting door middel van een wandcontactdoos dient door de
klant zo te worden voorzien dat de wandcontactdoos buiten de coördinatieruimte wordt aangebracht en goed toegankelijk is.
• De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930
voldoen.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander apparatuur van dezelfde fabrikant worden
gecombineerd.
59
20
520
388
13
60
min.5
375
380-383
min
.55
0
567
592
592
567
60
388
388
mi
n. 5
50
60
min. 5
375
380
20
13
380-383
2
59
252
252
592
20
375
388
13
380-383
388
380
60
min. 5
388
380
mi
n. 5
50
567
2
59
252
alternativ
61
62
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
63
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
315 7256 04-A-020205-02
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement