Aeg-Electrolux KB9800E Användarmanual
COMPETENCE KB9800E
Elektrisk inbyggnadsugnen
Bruksanvisning
Bästa kund,
läs igenom denna bruksanvisning noga och spara den för senare behov.
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av produkten.
1
3
2
2
Följande symboler användes i texten:
Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten.
Anvisningar och praktiska tips
Miljöinformation
Innehåll
Bruksanvisning
.............................................
5
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bild på hela ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör till ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
Innan produkten används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inställning och ändring av klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Första rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Så här lär Du dig ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ugnens betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den elektroniska ugnsstyrningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snabbuppvärmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering av galler och plåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insättning/borttagning av fettfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bak-/Stekprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minnesfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstängning av display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signalknappar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk säkerhetsavstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
13
14
14
15
16
16
17
18
23
23
24
24
25
Användningsområden, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för puddingar och gratänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell djupfrysta färdigrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stektabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Matlagningstermometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lågtemperaturstekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Lågtemperaturstekning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
28
31
31
32
33
35
36
37
3
Grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varmluftsgrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptiningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konservering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programerade recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
38
39
39
40
41
42
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymmets tak har ett katalystiskt rengöringssystem . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
53
54
54
54
55
56
57
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Installationsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Säkerhetsanvisningar för installatören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsumentkontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
63
67
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
5
Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen och slå från
ugnen.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för skador. Vid behov av reparation,
vänd Dig till Electrolux Service eller Din fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Lämna aldrig småbarn utan tillsyn medan ugnen är på.
Säkerhet under användningen
• Den här ugnen får användas endast i hushållet till normal kokning,
stekning och gräddning av maträtter.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till vägguttag i närheten av ugnen. Se till att anslutningsledningarna inte kommer i
kontakt med eller kläms fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! Ugnsutrymmet blir hett när ugnen
är på.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det
eventuellt bildas en lättantändlig alkohol-luftblandning. Öppna i så
fall luckan försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i
närheten.
3
Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en
hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt.
5
Så undviker Du skador på ugnen
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ ingen bakplåt, kastrull
etc på ugnsbotten, då ugnens emalj skadas av den hetta som uppstår.
• Fruktsaft, som droppar från en plåt, efterlämnar fläckar, som inte går
att ta bort. Använd en långpanna för mycket fuktiga kakor.
• Belasta inte den öppna ugnsluckan.
• Häll aldrig vatten direkt i den heta ugnen. Det kan uppstå skador och
missfärgningar på emaljen.
• Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan glaset gå
sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta eld då ugnen slås
på.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan skadas.
3
Anvisning för emaljbeläggning
Efter en tids användning av ugnen kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar dock inte ugnens normala användning.
De utgör heller inget fel som täcks av garantibestämmelserna.
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
Avfallshantering när produkten är utsliten
W
1
6
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Varning: Gör den utslitna ugnen obrukbar, så att den blir helt ofarlig,
innan den lämnas till återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och ta bort elkabeln från den.
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Manöverpanel
Luckhandtag
Glaslucka
Panel
Ugnsdisplayer
Funktionsknappar
ugn
7
Ugnsutrustning
Grillelement
Nivåer
Ugnsbelysning
Fettfilter
Bakväggens värmeelement
Fläkt
Ugnsstegar, uttagbara
Tillbehör till ugnen
Galler
För tillagningskärl, kakformar, stekar och grillning.
Bakplåt
För mjuka kakor, småkakor, bröd och
bullar.
8
Innan produkten används första gången
Inställning och ändring av klocka
3
Ugnen fungerar bara med inställd tid.
Efter el-anslutning eller ett strömavbrott blinkar symbolen för
Klocka
automatiskt.
1. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
,för att ändra
en inställd tid, tills symbolen för
Klocka
blinkar.
2. Ställ in aktuell tid med knappen
eller .
Efter ca 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar inställd
tid
3
Ugnen är nu klar att användas.
Klockan kan bara ändras när barnsäkringen är urkopplad, ingen
klockfunktion Signalur ,
Koktid
eller Stopptid
är vald
och ingen ugnsfunktion är inställd.
9
Första rengöring
1
3
Innan ugnen tas i bruk första gången ska den rengöras.
OBS: Använd inte frätande rengöringsmedel eller slipmedel! Ytan kan
ta skada.
Använd vanliga rengöringsmedel till metall-ytorna.
1. Öppna ugnsluckan.
Belysningen i ugnen tänds.
2. Ta ut alla tillbehör samt ugnsstegarna och rengör dem med varmt vatten med handdiskmedel i.
3. Tvätta även ur ugnen med varmt vatten med handdiskmedel i och torka.
4. Torka av ugnens framsida med fuktig trasa.
Så här lär Du dig ugnen
För att prova eller visa ugnen kan alla funktioner användas i testfunktionen. Ugnen värms inte upp.
Koppla in testfunktionen
1. Stäng av ugnen med knappen Till/
Från .
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna Bak-/Stekprogram
och
tills en signal hörs och ”d“
lyser i displayen.
Koppla från testfunktionen
1. Stäng av ugnen med knappen Till/
Från .
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna Bak-/Stekprogram
och
tills en signal hörs och ”d“
slocknar i displayen.
10
Ugnens betjäning
Den elektroniska ugnsstyrningen
Temperatur/Klocka
Bak-/Stekprogram
Ugnsfunktioner
Termometersymbol
Klockfunktioner/Drifttid
Minne: P / Test: d
På-Av-knapp
Val av ugnsfunktion
Bak-/Stekprogram
3
Klockfunktioner
Inställningsknappar
Snabbuppvärmning
Allmänna anvisningar
• Slå alltid först på ugnen med knappen Till/Från .
• När den valda funktionen lyser, börjar ugnen att värmas upp eller den
inställda tiden att räknas ner.
• När vald temperatur har uppnåtts ljuder en signal.
• Ugnsbelysningen är tänd när en ugnsfunktion har startats eller när
ugnsluckan är öppen.
Ugnsbelysningen slocknar efter 10 minuter när ugnsluckan är öppen
och ugnen är avslagen.
• Stäng av ugnen med knappen Till/Från .
11
Välja ugnsfunktion
1. Slå på ugnen med knappen Till/Från
2. Tryck upprepade gånger på
knappen
eller
tills den önskade ugnsfunktionen visas.
• I temperaturdisplayen visas ett
förslag på temperatur.
• Ugnen börjar värmas upp om den
föreslagna temperaturen inte
ändras inom ca 5 sekunder.
.
Ändra ugnstemperatur
Ändra temperaturen uppåt eller
neråt med knappen
eller .
Inställningen sker i steg om 5 °C.
Termometersymbol
• Den långsamt stigande termometersymbolen visar hur mycket ugnen har värmts upp.
• Termometersymbolens tre efter
varandra blinkande segment visar
att snabbstarten är inkopplad.
Ändring av ugnsfunktion
Tryck, för att ändra ugnsfunktion,
upprepade gånger på knappen
eller
tills den önskade ugnsfunktionen visas.
12
Stänga av ugnen
Stäng av ugnen med knappen Till/
Från .
3
Kylfläkt
Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att
ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen,
fläkten stängs därefter av automatiskt.
Snabbuppvärmning
1
Efter val av en ugnsfunktion kan med tilläggsfunktionen
Snabbuppvärmning den tomma ugnen relativt snabbt förvärmas.
Varning: Sätt inte in det som skall tillagas i ugnen, förrän Snabbuppvärmning är avslutad och ugnen fungerar med den önskade funktionen.
1. Ställ in önskad ugnsfunktion (till exempel Varmluft). Ändra eventuellt
temperaturförslag.
2. Tryck på Snabbuppvärmning . Symbolen lyser.
De efter varandra blinkande indikeringarna visar att Snabbuppvärmning är i funktion.
Då den inställda temperaturen uppnåtts lyser indikeringarna i värmeindikeringen. En signal ljuder. Symbolen slocknar.
Ugnen värmer nu vidare med den inställda ugnsfunktionen och temperaturen. Nu kan det som skall tillagas sättas in i ugnen.
13
Ugnsfunktioner
Följande funktioner finns att välja:
Ugnsfunktion
Användning
Grillelement/fläkt
Varmluft
För stekning och bakning på upp
till två nivåer samtidigt.
Bakväggens värmeelement, fläkt
Varmluftsgrill
För stekning av större köttstycken Grill och fläkt
eller fågel på en nivå. Funktionen
lämpar sig även för gratinering.
Grill
För grillning av platta köttstycken Grill
och för rostning av bröd.
Upptining/Torkning
För upptining och för torkning
av kryddörter, frukt eller grönsaker.
Bakväggens värmeelement, fläkt
Lagtemperatur
stekning
För stekning av låga stekar, filéer
och tjock biffar
Bakväggens värmeelement, fläkt
Placering av galler och plåt
3
Utdragssäkring och tippsäkerhet
För att säkra ugnstillbehören vid utdragning har alla ugnstillbehör en
utbuktning på höger och vänster kant nertill.
Placera alltid ugnstillbehören så att denna utbuktning ligger baktill i
ugnsutrymmet. Denna utbuktning är även viktig för ugnstillbehörens
tippsäkerhet.
Placering av plåt:
Skjut in plåten mellan stegparet på
önskad nivå.
14
3
Placering av galler:
Sätt in gallret så att tassarna pekar
neråt.
Skjut in gallret mellan stegparet på
önskad nivå.
Den förhöjda ramen runt gallret
förhindrar att kärl glider av.
Insättning/borttagning av fettfilter
Sätt bara in fettfiltret vid stekning, för att skydda bakväggens
värmeelement mot fettstänk.
Insättning av fettfilter
Ta tag i fettfiltrets handtag och
sätt in de båda hållarna uppåt
och neråt i öppningen på ugnens baksida (fläktöppningen).
Borttagning av fettfilter
Ta tag i handtaget på fettfiltret
och haka av det upptill.
15
Extra funktioner
Bak-/Stekprogram
3
Använd med denna funktion de föreslagna recepten.
Välja program
1. Slå på ugnen med knappen Till/
Från . Tryck på knappen Bak-/
Stekprogram , tryck sedan upprepade gånger på knappen
eller
tills det önskade programmet visas i displayen (P 1 till P 12).
– I funktionsdisplayen visas symbolen för ugnsfunktionen som
hör till programmet.
– I tiddisplayen visas tillagningstiden, symbolen för Koktid
lyser.
– Tryck på knappen Klockfunktioner , tryck sedan på knappen
eller
för att ändra tillagningstiden.
– Efter ca 5 sekunder slås ugnen på.
2. När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Symbolen för
Koktid
blinkar.
Ugnen slås av.
3. Signalen kan stängas av genom att trycka på en valfri knapp.
Fördröjning av start
Tillagningen kan starta vid en senare tidpunkt (se Klockfunktioner
Stopptid ).
Avsluta tillagningen innan tiden har gått ut
Slå från ugnen med knappen Till/Från .
16
Minnesfunktion
Med minnesfunktionen kan en inställning som ofta användes sparas.
3
1. Ställ in ugnsfunktion, temperatur och eventuellt klockfunktionerna
Koktid
och/eller Stopptid .
2. Tryck på knappen Bak-/
Stekprogram
i ca 2 sekunder tills
en signal hörs. Inställningen är sparad.
För att spara en annan inställning,
tryck igen på knappen Bak-/
Stekprogram
i ca 2 sekunder.
Den tidigare sparade inställningen
ersätts med den nya.
Start av minnesfunktionen
1. Slå till ugnen med knappen Till/
Från .
2. Ta fram den sparade inställningen
med knappen Bak-/
Stekprogram .
17
Displayfunktioner
Visning av tid
Klockfunktioner
Klocka Koktid/Stopptid/Drifttid
Klockfunktioner
Inställningsknappar
Signalur
För att ställa in en kort tid. Efteråt hörs en signal.
Denna funktion kan användas även då ugnen inte är igång.
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen ska vara igång.
Stopptid
För att ställa in när ugnen ska stängas av.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden
(Se även kapitlet “Före den första användningen”).
3
18
Allmänna anvisningar
• När en klockfunktion har valts blinkar den därtill hörande symbolen i
ca 5 sekunder. Under denna tid kan de önskade tiderna ställas in eller
ändras med knappen
eller .
• Efter inställning av de önskade tiderna blinkar symbolen igen i
ca 5 sekunder. Därefter lyser symbolen. Den inställda tiden
börjar
räknas ner.
• Den inställda tiden för Koktid
och Stopptid
börjar gå när den
valda funktionen startas.
Signalur
1. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
tills symbolen
för Signalur
blinkar.
2. Ställ in den önskade tiden med
knappen
eller
(max. 99.00 minuter).
Efter ca 5 sekunder visas kvarvarande tid i displayen.
Symbolen för Signalur
lyser.
När den inställda tiden har gått ut,
hörs en signal i 2 minuter.
“0.00“ lyser och symbolen för
Signalur
blinkar.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
19
Koktid
1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen
eller .
2. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
tills symbolen
för Koktid
blinkar.
3. Ställ in önskad tillagningstid med
knappen
eller .
3
Ugnen slås på. Symbolen för
Koktid
lyser.
Vid nytt tryck på knappen
Klockfunktioner
visas aktuellt
klockslag.
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Ugnen slås av.
“0.00“ visas och symbolen för
Koktid
blinkar.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
20
Stopptid
1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen
eller .
2. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
tills symbolen
för Stopptid
blinkar.
3. Ställ in önskad avstängningstid med
knappen
eller .
3
Symbolerna för Stopptid
och
Koktid
lyser.
Ugnen slås automatiskt på.
Vid nytt tryck på knappen
Klockfunktioner
visas aktuellt
klockslag.
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Ugnen stängs av.
“0.00“ visas och symbolerna för
Stopptid
och Koktid
blinkar.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
21
3
Koktid
och Stopptid
kombinerat
Koktid
och Stopptid
kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås på och stängas av vid en senare tidpunkt.
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Ställ in rättens tillagningstid med
funktionen Koktid ,
till exempel 1 timma.
3. Ställ in den tid då rätten skall vara
klar med funktionen Stopptid
till exempel klockan 14:05.
Symbolerna för Koktid
och
Stopptid
lyser.
Ugnen slås automatiskt på vid den
beräknade tidpunkten,
till exempel klockan 13:05.
När den inställda tillagningstiden
har gått ut hörs en signal i
2 minuter, och ugnen stängs av,
till exempel klockan 14:05.
22
Ytterligare funktioner
Avstängning av display
2
3
Energiförbrukningen kan minskas genom att stänga av displayen.
Avstängning av displayen
1. Stäng eventuellt av ugnen med
knappen Till/Från . Det bör inte visas
någon restvärme.
2. Tryck samtidigt på knapparna
Klockfunktioner
och
tills displayen slocknar.
Så snart ugnen åter tas i bruk slås
displayen automatiskt på.
Vid nästa avstängning släcks displayen igen.
För att åter konstant visa tiden
måste displayen kopplas in igen.
Inkoppling av displayen
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Till/Från .
2. Tryck samtidigt på knapparna Klockfunktioner
och
en åter tänds.
tills display-
23
Barnsäkring
När barnsäkringen är inkopplad kan ugnen inte användas.
Inkoppling av barnsäkring
1. Slå till ugnen med knappen Till/
Från .
Ingen ugnsfunktion får vara inställd.
2. Tryck samtidigt på knapparna Bak-/
Stekprogram
och
tills SAFE
visas i displayen.
Barnsäkringen är nu inkopplad.
Urkoppling av barnsäkring
1. Slå till ugnen med knappen Till/Från .
2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak-/Stekprogram
tills SAFE slocknar i displayen.
Barnsäkringen är nu urkopplad och ugnen kan åter användas.
och
Signalknappar
Koppla in signalknappar
1. Stäng eventuellt av ugnen med
knappen Till/Från .
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna
och
tills en signal
hörs (ca 2 sekunder).
Signalknapparna är nu inkopplade.
Koppla från signalknappar
Tryck samtidigt på och håll inne knapparna
hörs (ca 2 sekunder).
Signalknapparna är frånkopplade.
24
och
tills en signal
Automatisk säkerhetsavstängning
3
Om inte ugnen stängs av, eller temperaturen ändras, inom en viss tid så
stängs ugnen av automatiskt.
På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen samtidigt som en ljudsignal hörs.
Ugnen stängs av efter en viss tid beroende på temperaturområdet
enligt följande tabell:
30 - 120 °C
120 - 200 °C
200 - 250 °C
efter
efter
efter
12,5 timmar
8,5 timmar
5,5 timmar
I displayen visas OFF.
Återstart efter automatisk avstängning
Stäng av ugnen helt.
Därefter kan du sätta på ugnen igen och använda den på normalt sätt.
25
Användningsområden, tabeller och tips
Bakning
Ugnsfunktion: Varmluft
Bakformar
• För Varmluft
Nivåer
• Med Varmluft
är även ljusa metallformar lämpliga.
kan Du baka på upp till 2 plåtar samtidigt:
1 plåt:
till exempel Nivå 2
1 bakform:
till exempel Nivå 1
2 plåtar:
till exempel Nivå 2 och 4
26
3
2
Allmänna anvisningar
Med Varmluft
kan två formar bredvid varandra samtidigt bakas på
gallret. Gräddningstiden blir bara obetydligt längre.
Plåtarna kan slå sig under gräddningen, om du lagt djupfrysta varor på
dem. Det beror på den stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta
varorna och den varma ugnen. Plåtarna återfår sin form igen efter att
de kallnat.
Anvisningar för baktabellerna
I tabellerna hittar du lämpliga temperaturer, gräddningstider och nivåer för ett urval av rätter.
• Temperaturerna och gräddningstiderna är riktvärden, eftersom de är
beroende av degens sammansättning och mängd samt bakformen.
• Vi rekommenderar att första gången ställa in den lägre temperaturen
och först vid behov välja en högre temperatur, till exempel om starkare färgsättning önskas eller om gräddningen tar för lång tid.
• Hittar du inte konkreta uppgifter för ett eget recept, använd då uppgifter för ett liknande bakverk.
• Gräddningstiden kan förlängas med cirka 10-15 minuter om mjuka
kakor på plåtar eller i formar gräddas på flera nivåer.
• Fuktiga bakverk (till exempel pizza, fruktkaka etc) gräddas på en nivå.
• Höjdskillnader på det som skall gräddas kan leda till ojämn färgsättning i början av gräddningen. Ändra i så fall inte temperaturinställningen. Färgskillnaderna jämnar ut sig under gräddningens gång.
För att utnyttja eftervärmen vid längre baktider kan ugnen stängas av
ca 10 minuter innan baktidens slut.
Om inget annat anges, gäller tabellerna för insättning i kall ugn.
27
Baktabell
Bakning på en nivå
Varmluft
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim: min
Mjuk kaka, tung
1
160-170
0:50-1:10
Sandkaka/fruktkaka
1
150-170
1:10-1:30
Mjuk kaka, lätt
1
160-180
0:25-0:40
Tårtbotten av mördeg
2
170-190
0:10-0:25
Tårtbotten av sockerkaka
2
150-170
0:20-0:25
Formbröd
1
160-180
0:50-1:00
Äppelpaj (2formar Ø20cm,
diagonalt insatta)
1
180-190
1:05-1:20
Paj med mycket fyllning
(till exempel Quiche Lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Cheese cake
1
160-180
1:00-1:30
1
170-190
0:30-0:40
Bakverk i formar
Bakverk på bakplåtar
Vetefläta-/krans
Vetebullar
1
Bröd (rågbröd)
-först
-sedan
1
Petits-choux/bakelser
200-220
0:10-0:15
2301)
160-180
0:25
0:25-0:50
2
170-1801)
0:20-0:35
Rulltårta
2
220-2301)
0:08-0:12
Portionsbröd, småfranska
2
160-180
0:20-0:30
Muffins
Matbröd, ljust
Hålkakor, tekakor
Pizza (med mycket fyllning)
2
1)
170-190
0:15-0:30
2
150-1701)
0:30-0:50
2
190-2101)
0:15-0:30
2
1)
0:30-1:00
1)
180-200
Pizza (tunn)
2
200-220
0:10-0:25
Paj
2
180-200
0:35-0:50
Småkakor
28
1)
Varmluft
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim: min
Mördegskakor
2
150-160
0:06-0:20
Flarn
2
150-160
0:15-0:20
Maränger
2
80-100
2:00-2:30
Makroner
2
100-120
0:30-0:60
2
160-1701)
0:08-0:15
2
170-1801)
0:20-0:30
Pepparkakor
Smördegskakor
Bakning på flera nivåer
Varmluft
Typ av bakverk
Nivå nerifrån
Temperatur
ºC
Tid
tim: min
2 nivåer
Småkakor
Mördegskakor
2/4
150-160
0:12-0:30
Flarn
2/4
160-170
0:20-0:35
Maränger
2/4
80-100
2:00-2:40
Makroner
2/4
80-100
2:10-2:50
Pepparkakor
2/4
100-120
0:35-1:10
Smördegskakor
2/4
160-170
0:08-0:20
1) Förvärm ugnen
29
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Kakan har för ljus bot- Fel nivå
ten
Sätt in kakan längre ner
Kakan faller ihop (blir
degig, vattenränder)
För hög baktemperatur
Sänk baktemperaturen något
För kort baktid
Förläng baktiden
Baktider kan inte förkortas
med en högre baktemperatur
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska
Beakta blandningstiderna,
framför allt vid användande
av köksmaskiner
För låg temperatur
Höj temperaturen
För lång baktid
Minska baktiden
Kakan är för torr
Kakan blir ojämnt brun För hög baktemperatur och
för kort baktid
Kakan blir inte klar
inom den angivna
baktiden
30
Åtgärd
Sänk baktemperaturen och
förläng baktiden
Degen är ojämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Fettfilter är isatt
Tag bort fettfiltret
För låg temperatur
Höj baktemperaturen något
Fettfilter är isatt
Tag bort fettfiltret
Tabell för puddingar och gratänger
Varmluft
Maträtt
Nivå
Temperatur °C
Tid
tim min
Makaronpudding
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
1
160-170
0:15-0:30
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
1
180-200
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
1
160-170
0:30-1:00
Gratinerade grönsaker1)
Gratinerad
baguette1)
1) Förvärm ugnen
Tabell djupfrysta färdigrätter
Det som skall
tillagas
Ugnsfunktion.
Nivå
Temperatur
°C
Tid
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
Djupfryst pizza
Varmluft
3
Pommes frites1)
(300-600 g)
Varmluftsgrill
3
Baguetter
Varmluft
3
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
Fruktkaka
Varmluft
3
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
200-220
15-25 min
1) Anmärkning: Vänd pommes friten 2 till 3 gånger
31
Stekning
Ugnsfunktion: Varmluft
Sätt in fettfiltret vid stekning!
Stekkärl
• Alla värmebeständiga kärl går att använda till stekning
(följ tillverkarens anvisningar!).
• Vi rekommenderar att steka alla magra typer av kött i en stekgryta
med lock Köttet blir då saftigare.
• Alla typer av kött, som skall ha en stekyta, kan stekas i en stekgryta
utan lock.
3
32
Anvisningar för stektabellen
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som steks i ugnen väger minst
1 kg.
• För att förhindra att köttsaft bränner fast, rekommenderar vi att lite
vätska tillsätts i stekkärlet.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fåglar flera gånger under stektiden med steksky.
Därigenom blir stekresultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca 10 minuter före stektidens slut, för att utnyttja eftervärmen.
Stektabell
Varmluft
Typ av kött
Mängd
Nivå
Temperatur i
°C
Stektid i minuter
Rostbiff, blodig
1-1,5 kg
1
120
55-75
Rostbiff/nötstek röd
1-1,5 kg
1
120
75-105
Rostbiff/nötstek, rosa
1-1,5 kg
1
120
90-120
Nötstek, genomstekt
1-1,5 kg
1
120
100-40
Hel ryggbiff eller filé
Tid per cm
tjocklek
1
190-2001)
8-10
Skinkstek, bog
1-1,5 kg
1
150-160
90-120
Hel kotlett
1-1,5 kg
1
150-160
60-90
Fläskkarré med ben
1-1,5 kg
1
160
105-135
Revbenspjäll, tjocka
1-1,5 kg
1
165
90-120
Rimmad skinka i folie
Tid per kg
1
160
55-75
Köttfärslimpa
750 g-1 kg
1
160-170
45-60
1 kg
1
150-160
75-90
Lammstek med ben
1,5 kg
1
160
90-105
Lammsadel
1,5 kg
1
150-160
60-80
Rådjurs-/ hjortsadel
1,5 kg
1
160
60-90
Rådjurs-/ hjortbog
1,5 kg
1
160
75-110
Hel kyckling
1 –1,5 kg
1
160-170
50-60
Kalkonbröst
Tid per cm
tjocklek
1
160
11-15
Anka
2 - 2,5 kg
1
160
90-120
Nötkött
Fläskkött
Kalv
Kalvstek utan ben
Lamm
Vilt
Fågel
33
Varmluft
Typ av kött
Mängd
Nivå
Temperatur i
°C
Stektid i minuter
Foreller
vardera
200-250 g
2
190-200
20-25
Gösfiléer, panerade
Totalt 1 kg
2
190-2001)
25-30
Hel fisk (kokt i folie)
1-1,5 kg
1
170-180
35-45
Hel fisk, 6 cm tjock
1-1,5 kg
1
200
35-40
1 kg
2
210-2201)
15-20
2
1)
12-15
1)
15-20
Fisk
Smårätter på plåt
Köttbullar
Stekkorv, isterband
Panerad schnitzel
1) Förvärmd ugn
34
-----
2
220-230
220-230
Tabell Matlagningstermometer
Det som skall tillagas
Innertemperatur
Nötkött
Rostbiff eller filé, blodig
Rostbiff eller filé, röd
Rostbiff eller filé, rosa (medium)
Rostbiff eller nötstek, genomstekt
50-55 °C
55-60 °C
60-65 °C
70-75 °C
Fläskkött
Fläskkarré med ben
80-85 °C
Tjocka revbensspjäll
76 °C
Rimmad skinka
Bog, skinkbit
70-74 °C
75 °C
Hel kotlett, fläskfilé
65-70 °C
Köttfärslimpa
75-80 °C
Kalvkött
Kalvstek, rosa
70 °C
Kalvstek, genomstekt
75 °C
Lamm
Lammsadel, lammstek, rosa
70 °C
Lammstek, lammbog, genomstekt
75 °C
Vilt
Harsadel, harlår
70-75 °C
Rådjurssadel, hjortsadel, rosa
70 °C
Rådjursbog, hjortbog
75 °C
Fågel
Hel kyckling
85 °C
Kyckling/kalkonbröst
75 °C
Kalkon, hel eller halv
90 °C
Fisk
Hel fisk ca 1 kg (gös, torsk)
65 °C
Hel lax/sida, ca 1 kg
58 °C
35
Det som skall tillagas
Innertemperatur
Matbröd
– Mörkt
96 °C
– Ljust
94 °C
– Vitt
92 °C
Lågtemperaturstekning
1
3
Ugnsfunktion: Lagtemperatur stekning
Med ugnsfunktionen Lagtemperatur stekning
blir steken mör
och saftig.
Lagtemperatur stekning rekommenderar vi för vilt, nöt, magert fläskkött och fisk.
Lagtemperatur stekning är inte lämpligt för till exempel grytstek eller
feta fläskstekar.
Ugnen värmer upp till vald eller förinställd temperatur. När denna temperatur är uppnådd hörs en signal. Därefter kopplar ugnen automatiskt
om till en lägre temperatur för fortsatt tillagning.
Observera: Sätt in fettfiltret vid stekning!
Tillaga alltid öppet utan lock med ugnsfunktionen Lagtemperatur
stekning
.
3. Bryn köttet i het stekpanna.
4. Lägg köttet i en stekform eller direkt på gallret med en långpanna under.
5. Sätt in i ugnen. Välj ugnsfunktion Lagtemperatur stekning
, ändra eventuellt temperaturen och låt steka färdigt (se tabellen).
36
Tabell Lågtemperaturstekning
Typ av kött
Vikt
g
Total tillagningstid
min.
Inställning
Fals
Rött (raw)
Rosa
(medium)
Rostbiff
800-1000
120 °C
1
90-110
130-140
Hel ryggbiff
600-1000
120 °C
3
55-75
95-110
Hel oxfilé
600-1000
120 °C
3
65-75
90-110
Oxfilé i skivor
2,5 cm hög
120 °C
3
20-25
35-45
Entrecote
1,5 cm hög
120 °C
3
15-25
30-35
T-ben-/ clubstek
2 cm hög
120 °C
3
25-30
35-40
Hel fläskfilé
500-700
120 °C
3
-
65-75
2,5 cm hög
120 °C
-
35-45
Fläskfilé i skivor
(Bryn i stekpanna före tillagning)
37
Grill
1
Ugnsfunktion: Grill
med maximal temperatur-inställning
Observera: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
• Grilltiderna är riktvärden.
• Grillning är speciellt lämpligt för platta köttstycken och fisk.
Grilltabell
Det som skall grillas
Nivå
Grilltid
1. Sida
2. Sida
Hamburgare
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Fläskfilé
2
10-12 Min.
6-10 Min.
Grillkorv
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Tournedos av ox- eller
kalvfilé
3
6-7 Min.
5-6 Min.
Oxfilé rostbiff (ca 1 kg)
2
10-12 Min.
10-12 Min.
3
4-6 Min.
3-5 Min.
2
8-10 Min.
---
Rostat bröd
1)
Varma smörgåsar
1) Använd grillgaller utan långpanna
Varmluftsgrill
Ugnsfunktion: Varmluftsgrill
Maträtt
38
Temperatur i °C
Plåt
Grillgaller
Nivå
Grilltid i
minuter
Vänd efter...
minuter
Kyckling
(900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Revbensspjäll (2000g)
160
1
2
90-95
45
Makaronpudding
180
---
2
30
---
Janssons frestelse
200
---
2
20-23
---
Gratinerad gnocchi
180
---
2
20-23
---
Blomkål med Hollandaisesås
200
---
2
15
---
Upptining
Ugnsfunktion: Upptining/Torkning
(temperaturinställning 30°C)
• Ta ur rätten ur förpackningen och ställ den på en tallrik på gallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål, då detta avsevärt förlänger
upptiningstiden.
• Sätt in gallret på 1. nivån nerifrån vid upptining.
Upptiningstabell
Upptiningstid
min
Efterupptiningstid
min
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden
Kött, 1000g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
---
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
---
Smör, 250g
30-40
10-15
---
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går även bra att vispa grädde med
ännu lätt frusna bitar
60
60
Maträttt
Tårta, 1400g
Anmärkning
---
39
Torkning
Ugnsfunktion: Upptining/Torkning
• Använd smorda plåtar eller plåtar med bakplåtspapper.
• Bäst resultat erhålls om ugnen stängs av efter halva torkningstiden,
öppna ugnen och låt det som torkas kallna under natten.
• Torka därefter klart det som skall torka.
Torkning av:
Temperatur i
°C
Tid i timmar (Riktvärde)
Nivå
1 nivå
2 nivåer
Grönsaker
Bönor
75
2
2/4
6-9
Paprika (Strimlor)
75
2
2/4
5-8
Soppgrönsaker
75
2
2/4
5-6
Svamp
50
2
2/4
6-9
40-50
2
2/4
2-4
Plommon
75
2
2/4
8-12
Aprikoser
75
2
2/4
8-12
Äppelbitar
75
2
2/4
6-9
Päron
75
2
2/4
9-13
Kryddörter
Frukt
40
Konservering
Ugnsfunktion: Varmluft
• Använd endast vanliga konserveringsglas med samma storlek.
• Glas med skruvlock eller bajonettförslutning och metallburkar är
inte lämpliga att använda.
• Använd 1. nivån nerifrån vid konservering.
• Använd långpannan vid konservering. På den finns plats för upp till
sex enliters konserveringsglas.
• Konserveringsglasen skall vara lika mycket fyllda och klämman skall
vara fastsatt.
• Ställ konserveringsglasen på långpannan så att de inte vidrör varandra.
• Häll ca 1/2 liter vatten i långpannan, så att det blir tillräckligt fuktigt
i ugnen.
• Slå från ugnen eller sänk temperaturen till 100°C när vätskan börjar
bubbla i konserveringsglasen (med 1-liters glas efter ca 3560 minuter), (se tabellen).
Konserveringstabell
De angivna konserveringstiderna och temperaturer är riktvärden.
Temperatur
i°C
Konservera tills
det börjar bubbla
i min
Fortsätt koka
till 100°C
i min
Jordgubbar, blåbär, hallon,
mogna krusbär
160-170
35-45
---
Omogna krusbär
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Morötter1)
160-170
50-60
5-10
Svamp1)
160-170
40-60
10-15
Gurka
160-170
50-60
---
Blandade pickles
160-170
50-60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160-170
50-60
15-20
Bönor
160-170
50-60
---
Det som skall konserveras
Bär
Frukt
Päron kvitten, plommon
Grönsaker
1) Låt stå i frånslagen ugn
41
Programerade recept
Ugnen har 12 programerade funktioner/recept vilka kan väljas efter
varandra med knappen för Bak/Stekprogrammet .
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
42
CITRONKAKA
MANDARINSNITTAR
FORM FRANSKA
GRAHAMSBULLAR
PIZZA
QUICHE LORRAINE
POTATIS GRATIN
FISKFILE 700 G
KALVSTEK 1000 G
LASAGNE
GRISSTEK 1000 G
KYCKLING 1000 G
CITRONKAKA 1000G
För degen:
– 250 g smör
– 200 g socker
– 1 msk vaniljsocker
– 1 nypa salt
– 4 ägg
– 150 g mjöl
– 150 g potatismjöl
– 1 struken tesked bakpulver
– Rivet skal av 2 citroner
Glasyr:
– 1/8 liter citronsaft
– 100 g florsocker
Bakform, 30 cm lång
Margarin för smörjning av formen
Ströbröd till formen
Lägg smör, socker, citronskal, vaniljsocker och salt i en skål och vispa
tills det är poröst. Tillsätt därefter äggen, ett åt gången, och vispa poröst igen.
Rör samman mjöl, bakpulver och potatismjöl och rör ner det i massan.
Häll degen i den smorda och bröade formen, jämna till och sätt in formen i ugnen.
Blanda citronsaft och florsocker efter gräddningen. Lägg den bakade
kakan på aluminiumfolie.
Vik upp aluminiumfolien på kakans sidor så att ingen glasyr rinner ut.
Nagga kakan och bred på glasyr med en pensel.
Låt därefter kakan stå och dra en stund.
Inställning
P 1 CITRONKAKA
Nivå
2
Gräddningstid
60 min.
43
MANDARINSNITTAR
Degingredienser:
– 200 g mjöl
– 1 tsk bakpulver
– 100 g socker
– 75 g smör
– 2 ägg
– 1 nypa salt
– Margarin för smörjning av formen
Beredning av deg:
Blanda smör och socker noga. Tillsätt äggen och blanda noga.
Tillsätt siktat mjöl och bakpulver till fett-/sockerblandningen och knåda
snabbt till en smidig deg. Ställ degen kallt ca 1 timma. Kavla därefter ut
degen och lägg den på en smord plåt.
Ingredienser i fyllning:
– 500 g kvark
– 80 ml solrosolja
– 100 g crème fraiche
– 125 ml mjölk
– 2 ägg
– 140 g socker
– 1/2 paket puddingpulver
– 1 burk mandariner (1000 g)
– 1 paket kakglasyr
Tillredning av fyllning:
Lägg ingredienserna i en skål och blanda noga. Bred därefter fyllningen
på den utkavlade mördegen. Fördela mandarinerna på kvarkfyllningen.
Bred, efter gräddningen, på kakglasyren på den avsvalnade kakan.
Inställning
P 2 MANDARINSNITTAR
44
Nivå
3
Gräddningstid
55 min.
FORM FRANSKA 600-800 G
Ingredienser:
– 500 g mjöl
– 1/2 paket färsk jäst
– 330 ml mjölk
– 10 g salt
Tillagning:
Häll mjöl och salt i en stor skål. Lös upp jästen i ljummen mjölk och tillsätt den i mjölet. Knåda alla ingredienser till en smidig deg.
Beroende på mjölkvalitet kan mer mjölk behöva tillsättas.
Låt degen jäsa till dubbel storlek.
Forma två bröd av degen och lägg dem på en smord plåt eller på en
hålplåt (extra tillbehör). Låt bröden jäsa till knappt dubbla storleken.
Strö lite mjöl över bröden före gräddningen och skär med en vass kniv
minst 1 cm djupt, 3 gånger diagonalt över brödet.
Inställning
P 3 FORM FRANSKA
Nivå
2
Gräddningstid
55 min.
45
GRAHAMSBULLAR (12-16 stycken)
Ingredienser:
– 500 g mjöl
– 20 g färsk jäst
– 300 ml vatten
– 10 g salt
Tillagning:
Häll mjöl och salt i en stor skål. Lös upp jästen i vatten och häll den i
mjölet. Knåda alla ingredienser till en smidig deg.
Låt degen jäsa till dubbel storlek.
Skär degen i bitar, forma till småfranska och lägg på en smord plåt eller
på en patisseriplåt (extra tillbehör). Låt bröden jäsa ytterligare
ca 25 minuter.
Skär kryss i bröden före bakningen. Strö över alternativt vallmo-, kummin- eller sesamfrön.
Inställning
P 4 GRAHAMSBULLAR
46
Nivå
3
Gräddningstid
25 min.
PIZZA
För 1 plåt eller 2 runda formar
Degingredienser:
– 300 g mjöl
– 200 ml vatten
– 14 g jäst
– 2 msk olja
– 3 g salt
Beredning av deg:
Smula sönder jästen i en skål och lös upp den i ljummet vatten. Blanda
mjölet och saltet och häll över jästen. Knåda ingredienserna till en smidig deg som släpper från skålens kanter.
Täck därefter över degen och låt den jäsa till dubbel storlek.
Ingredienser i fyllning:
– 1 burk skalade tomater (800 g netto), hackade
– 100 g skivad salami, skuren i kvartar
– 350-400 g Feta- eller Mozzarellaost, skuren i 1 cm stora tärningar
– Oregano eller Pizzakrydda
Som variant på fyllningen kan champignoner eller kokt skinka användas.
Färdigställande:
Sila av tomatspadet (kan användas till sås).
Kavla ut degen och lägg den på en smord plåt. Nagga degen med en
gaffel.
Lägg på ingredienserna till fyllningen i tur och ordning.
Fördela Feta- eller Mozzarellaost jämnt ovanpå. Strö till sist oregano
över.
Inställning
P 5 PIZZA
Nivå
3
Gräddningstid
25 min.
47
QUICHE LORRAINE
Degingredienser:
– 250 g mjöl
– 125 g smör
– 60 ml vatten
– 1 tsk salt
– Lite peppar och muskotnöt
Beredning av deg:
Blanda mjöl, smör och salt, häll på vatten och knåda snabbt till en deg.
Låt degen vila i kylskåp 1 timma.
Ingredienser i fyllning:
– 100 ml mjölk
– 150 ml gräddfil
– 2 ägg
– 150 g riven Grevé- eller Emmentalerost
– 150 g tärnad, mager skinka
– 150 g tärnad lök
– Peppar, muskotnöt
Beredning av fyllning:
Fräs skinka och lök lätt.
Vispa ihop mjölk, grädde, ägg och kryddor, blanda därefter i osten.
Färdigställande:
Kavla ut degen och lägg den i en smord, slät springform (ø 28 cm). Fördela skinka och lök jämnt på degen och häll över mjölk-ostblandningen.
Inställning
P 6 QUICHE LORRAINE
48
Nivå
3
Gräddningstid
40 min.
POTATIS GRATIN
Ingredienser:
– 1000 g potatis
– 1 tsk salt, 1 tsk peppar
– 1 skalad vitlöksklyfta
– 300 g riven Grevé- eller Emmentalerost
– 3 ägg
– 250 ml mjölk
– 4 msk grädde
– 1 msk timjan
– 3 msk smör
Tillagning:
Skala potatisen och skär den i tunna skivor, torka av den, salta och
peppra.
Lägg hälften av potatisskivorna i en smord eldfast form, strö lite riven
ost över. Lägg på resterande potatisskivor och strö över resten av osten.
Pressa vitlöksklyftan och rör ihop med ägg, mjölk, grädde och timjan.
Salta blandningen och häll över potatisen.
Lägg smöret i klickar på gratängen.
Inställning
P 7 POTATIS GRATIN
Nivå
2
Gräddningstid
55 min.
49
FISKFILE 700 G
Ingredienser:
– 700 g gös- eller laxfilé, skuren i bitar
– 100 g riven Emmentalerost
– 200 ml grädde
– 50 g ströbröd
– Salt, peppar, citronsaft
– Hackad persilja
– 40 g smör för smörjning av formen
Tillagning:
Droppa citronsaft över fiskfiléerna och låt dra in en stund. Torka av
överflödig saft med hushållspapper.
Salta och peppra fiskfiléerna på båda sidor. Lägg dem sedan i en smord
eldfast form.
Blanda grädde, riven ost, ströbröd och hackad persilja och fördela över
fiskfiléerna.
Inställning
P 8 FISKFILE 700 G
Nivå
2
Gräddningstid
25 min.
KALVSTEK 1000 G
Ingredienser:
– 1000 g kalvstek
– 2 msk olja
– Salt, peppar, paprikapulver.
Tillagning:
Skölj av kalvsteken och torka av med hushållspapper.
Blanda kryddorna med olja och gnid in köttet jämnt med blandningen.
Lägg kalvsteken i en eldfast form eller i en glasform med perforerad insats (extra tillbehör) och sätt in i ugnen.
Inställning
P 9 KALVSTEK 1000 G
50
Nivå
2
Stektid
80 min.
LASAGNE
Köttsås:
– 100 g fläsk
– 1 lök och 1 morot
– 100 g selleri
– 2 msk olivolja
– 400 g blandfärs
– 1 burk krossade tomater (ca 400 g)
– Oregano, timjan, salt och peppar
– 3 msk smör
– 250 g gröna lasagneplattor
– 50 g riven parmesanost
– 150 g riven Emmentalerost
Bechamelsås:
– 75g smör
– 50g mjöl
– 500 ml mjölk
– Salt, peppar och muskot
Skär bort svål och brosk från fläsket med en vass kniv, skär fläsket i små
tärningar. Skala lök och morot, putsa sellerin, skär allt i små tärningar.
Hetta upp oljan i en stekgryta, lägg i fläsk och grönsaker och stek under
omröring. Tillsätt köttfärsen, lite då och då, och stek under omröring till
en grynig färs. Sjud köttblandningen med tomaterna, kryddorna, salt
och peppar på svag värme under lock i ca 30 minuter.
Gör under tiden Bechamelsåsen. Smält smöret i en kastrull, strö över
mjölet och koka under omröring. Tillsätt mjölken, lite då och då, under
ständig omröring. Krydda såsen med salt, peppar och muskot, sjud utan
lock i ca 10 minuter. Smörj en stor fyrkantig gratängform med 1 msk
smör.
Lägg flera skikt med lasagneplattor, köttsås, bechamelsås och ostblandning i formen. Översta skiktet skall bestå av bechamelsås med ost över.
Lägg resterande smör i klickar på lasagnen.
Inställning
P10 LASAGNE
Nivå
2
Gräddningstid
50 min.
51
GRISSTEK 1000 G
Ingredienser:
– Grisstek från bogen
– 2 msk olja
– Salt, peppar, paprikapulver.
Tillagning:
Skölj köttet och torka av det med hushållspapper.
Blanda kryddorna med olja och gnid in köttet runt om med blandningen. Lägg grisköttet i en eldfast form med perforerad insats (extra tillbehör).
Vänd steken efter ca 40 minuter.
Kontrollera stekningen efter första signalen. Fortsätt vid behov stekningen till 2. signalen (10 min.).
Inställning
P11 GRISSTEK 1000 G
Nivå
2
Stektid
90 min.
KYCKLING 1200 G
Ingredienser:
– 1 Kyckling (1000 - 1200 g)
– 2 msk olja
– Salt, peppar, paprika- currypulver.
Tillagning:
Skölj kycklingen och torka av den med hushållspapper.
Blanda kryddorna med olja och gnid in kycklingen med blandningen inoch utvändigt.
Lägg kycklingen med bröstsidan neråt i en eldfast form, eller i en glasform med perforerad insats (extra tillbehör).
Vänd kycklingen efter ca 25 minuter.
Kontrollera stekningen efter den första signalen (ca 50 min). Fortsätt
vid behov stekningen till andra signalen (ca 60 min).
Inställning
P12 KYCKLING 1200 G
52
Nivå
2
Stektid
55 min.
Rengöring och skötsel
1
Varning: Vid rengöring skall ugnen vara frånslagen och kall.
Varning: Rengöring av ugnen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av
säkerhetsskäl inte tillåtet!
Observera: Använd inga skurmedel, skarpa rengöringsmedel eller
skrapande föremål.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med
diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
Ugnsutrymme
Rengör ugnen efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta
bort smuts och den bränner inte fast.
1. När ugnsluckan öppnas tänds ugnsbelysningen automatiskt.
2. Torka ur ugnen efter varje användning med diskmedel och vatten och
låt torka.
3
1
Hårt sittande smuts tas bort med speciellt ugnsrengöringsmedel.
Observera: Var vänlig beakta tillverkarens anvisningar vid användning
av ugnsspray!
53
Ugnsutrymmets tak har ett katalystiskt rengöringssystem
1
3
1
(ojämn, porös yta)
Beläggningen i taket har ett katalytiskt rengöringssystem som bränner
bort mindre smuts och fettstänk vid temperaturer över 200°C .
Beakta följande anvisningar för maximal funktion av rengöringssystemet.
Observera: Använd inga repande och skrubbande putsmedel som t.ex.
stålull och inte heller ugnsspray eller andra rengöringsmedel. Dessa förstör ugnens katalytiska rengöringssystem.
Torka bort eventuellt kvarvarande smuts med en fuktig, mjuk svamp.
Öppna alltid ugnen bara en kort stund, detta förbättrar det katalytiska
rengöringssystemet.
Observera: Använd inga tygtrasor. Luddet fastnar på den ojämna ytan.
Tillbehör
Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång
som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att lättare få dem
rena.
Fettfilter
1. Rengör fettfiltret i hett vatten med handdiskmedel i alternativt i en
diskmaskin.
2. Koka det i lite vatten och 2-3 matskedar rengöringsmedel för diskmaskiner, om smutsen bränts fast ordentligt.
54
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på både den högra och den vänstra sidoväggen i ugnen för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegar
Dra först ut stegen framtill från ugnens sida (1) och häng sedan av den
baktill (2).
3
Isättning av ugnsstegar
Viktigt! Styrstavarnas avrundade
ändar måste peka framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att
först hänga i den baktill (1) och sedan sticka in den framtill och därefter trycka till (2).
55
Ugnsbelysning
1
3
Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugnslampan:
• Stäng av ugnen!
• Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet.
Lägg en trasa på ugnens botten som skydd för både lampan och glaset.
Byte av ugnslampan på sidan/rengöring av skyddsglaset
1. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Ta bort skyddsglaset med hjälp av
ett smalt, trubbigt föremål (till exempel en tesked) och rengör det.
3. Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen 25 W,
230 V, 300 °C, värmebeständig.
4. Sätt tillbaka skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
56
Ugnslucka
För rengöring är det möjligt att ta bort ugnsluckan.
Demontering av ugnslucka
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut klämspaken på båda luckgångjärnen helt.
3. Ta tag i luckans sidor med båda
händerna och stäng den till ungefär ¾, förbi motståndet.
4. Dra bort luckan från ugnen (försiktigt,: den är tung!).
5. Lägg luckan på ett mjukt, jämnt underlag med utsidan neråt, för att
undvika repor.
Montering av ugnslucka
1. Ta tag i luckans sidor med båda
händerna från handtagssidan sett.
2. Håll luckan i ca 60°vinkel.
3. Skjut in gångjärnen så långt som
möjligt samtidigt i de båda urtagen
till höger och vänster nertill på ugnen.
4. Lyft upp luckan till motståndet och
öppna den sedan helt.
5. Fäll tillbaka klämspaken på båda
gångjärnen till sina ursprungliga lägen.
6. Stäng ugnsluckan.
57
Vad gör man när …
Problem
Ugnen värms inte upp
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen är inte tillslagen
Slå till ugnen
Klockan är inte inställd
Ställ in klockan
De nödvändiga inställningarna Kontrollera inställningarna
är inte gjorda
1
3
3
58
Ugnens säkerhetsavstängning
har löst ut
Se Säkerhetsavstängning
Barnsäkringen är aktiverad.
Koppla ur barnsäkringen
Säkringen i fastighetens elcentral (säkringsskåpet) har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta en auktoriserad elektriker om säkringen löser ut
flera gånger
Ugnsbelysningen fung- Ugnslampan är trasig
erar inte
Byt ugnslampa
I displayen visas ”d“
och ugnen värms inte
upp
Fläkten fungerar inte
Slå från ugnen
Tryck samtidigt på
knapparna
och
tills
signalen hörs och ”d” slocknar i displayen
Testfunktionen är inkopplad
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte
lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund
på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax efter bakning eller stekning.
Installationsanvisning
1
1
Varning: Montering och anslutning av apparaten får endast utföras av
en behörig fackman.
Beakta denna anvisning, då garantin i annat fall inte gäller vid ev. skador.
Säkerhetsanvisningar för installatören
• I den elektriska installationenn skall en anordning ingå, som gör det
möjligt att skilja apparatens samtliga poler från nätet, med en kontaktöppning av minst 3 mm.
Lämplig brytanordning är t. ex. LS-strömställare, säkringar (skruvsäkringar skall tas ut ur fattningen), FI-strömställare och skydd.
• Vid anslutning till en stickkontakt skall denna vara åtkomlig och sitta
utanför inbyggnadsutrymmet.
• Apparatskåpets säkerhetskrav skall uppfylla kraven enligt normen
DIN 68930.
• Inbyggnadsugnar och inbyggnadshällar är utrustade med speciella
anslutningsdon. Av säkerhetsskäl får de endast kombineras med apparater från samma tillverkare.
59
20
520
388
13
60
min.5
375
380-383
min
.55
0
567
592
592
567
60
388
388
mi
n. 5
50
60
min. 5
375
380
20
13
380-383
2
59
252
252
592
20
375
388
13
380-383
388
380
60
min. 5
388
380
mi
n. 5
50
567
2
59
252
alternativ
61
62
Garanti
Sverige
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Finland
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat
definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara
inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri
service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel
inte följts.
EU-Länder
För apparaten tillämpas garantin enligt de bestämmelser som gäller i
respektive land.
Transportskador
Vid uppackning, kontrollera, att maskinen inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för
transporten.
63
Konsumentkontakt
Sverige
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via
e-mail på vår hemsida www.aeg-hem.se
Finland
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig ringa vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662.
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm).
64
65
66
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
3
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas
av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer
och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har
du dem tillhands när du behöver dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
67
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt
skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar,
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i
över 150 länder runt hela världen.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
315 7850 07-A-180106-01
Med reservation för ändringar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement