AEG MCC663EA, ZMB30CST-N, ZMB30CST-A, MCC663E-AGB, MCC663E-M, MCC663E-W, ZMB30CST-X, ZMB30CST-W, MCC663E-B User manual

AEG MCC663EA, ZMB30CST-N, ZMB30CST-A, MCC663E-AGB, MCC663E-M, MCC663E-W, ZMB30CST-X, ZMB30CST-W, MCC663E-B User manual
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: // www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
02/02 - 99618363
AUS ERFAHRUNG GUT
MCC 663
Mikrowellengerät
D
Four à micro-ondes
F
Magnetron
NL
Gebrauchsanweisung
D
Notice d’utilisation
F
Gebruiksaanwijzing
NL
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van deze AEG magnetron.
Lees vóór het in gebruik nemen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u
het apparaat optimaal kunt gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen.
Uw nieuwe magnetron beloont u voor deze kleine moeite door onberispelijk
te functioneren. Bovendien voorkomt u onnodige servicekosten.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Attentie!,
Waarschuwing!, Voorzichtig!,) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn
voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op
deze aanwijzingen.
☞
Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat.
i
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het apparaat.
¤
)
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u in deze gebruiksaanwijzing
tips om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk “Wat is er aan de
hand als...”.
¤
!
¤
Gedrukt op chloorvrij papier
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
86
N
Inhoud
Belangrijke aanwijzingen
Milieuvriendelijke afvalverwerking van verpakking en oude apparaten . . . . 89
Opstelling / aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Grill/ Hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
Geschikt servies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Hierop moet u ook letten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Beschrijving
Apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Indikatieveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Vóór het in gebruik nemen
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Dagtijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
87
Inhoud
Soorten verwarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Magnetron solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Aanwijzingen voor instellen van het vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Quick-start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Automatische ontdooiprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Combinatie magnetron + grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Combinatie magnetron + hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Voorkeuze duur/einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tabellen / tips
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Verwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Praktische tips voor het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Tips voor de magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Testgerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Tabel grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Tabel Magnetron + grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tips voor het grilleren / magnetron + grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tabellen bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Tips voor het bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
88
N
Belangrijke aanwijzingen
Milieuvriendelijke afvalverwerking van verpakking
en oude apparaten
¤
)
Verpakking
¤
i
¤
!
¤
¤
)
¤
Onze magnetrons moeten worden vervoerd en hebben daarom een efficiënte
beschermende verpakking nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut
noodzakelijke.
Delen van de verpakking (bijv. folie, styropor) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.
Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers
>PP< voor polypropyleen, bijv. de verpakkingsbanden
Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen te worden
gebruikt en wordt de hoeveelheid afval kleiner. Informeer bij uw gemeente
naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Oude apparaten
¤
¤
)
¤
Als u uw oude apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of
informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in
uw woonplaats.
Opstelling / aansluiting
!
Dit apparaat is bedoeld om te worden ingebouwd op min. 85 cm van de vloer.
Let erop dat de ventilatiesleuven niet geblokkeerd worden en dat de lucht
ongehinderd rond de oven kan circuleren. Om een onberispelijke ventilatie te
garanderen zijn de volgende minimale afstanden vereist: naar boven: 14 cm,
naar beneden: 10 cm, naar opzij: 5 cm. Let erop dat de ventilatie-openingen aan
de onder-en achterzijde van de oven niet afgesloten worden, en zorg ervoor
dat de stekker na de plaatsing van het apparaat binnen handbereik ligt. We
verwijzen naar de voorschriften in het bijbehorende installatievoorschrift.
• Attentie : aansluiting aan een contactdoos met randaarde. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet-conform gebruik.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
-laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG)
EMC-richtlijn: 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG)
89
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Algemeen
• Het apparaat alleen met draaiplateau en draaimechanisme gebruiken.
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt servies.
• Blijf bij het apparaat, als u levensmiddelen in wegwerpverpakking van
kunststof, papier of andere brandbare materialen verwarmt of kookt.
• Houd bij rookvorming het apparaat gesloten. Apparaat uitschakelen en
stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Gebruik het apparaat in geen geval als het niet meer onberispelijk functioneert.
• Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsmaatregelen. Reparaties
mogen alleen door technici van de AEG klantendienst worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING : het is gevaarlijk voor iedereen die hiervoor niet is
opgeleid om onderhoud of reparatie uit te voeren waarvoor het nodig is
een kap te verwijderen die beschermd tegen het vrijkomen van de energie
van de microgolven.
• Als de deurafdichtingen en de afsluitvlakken beschadigd zijn, mag het
apparaat niet gebruikt worden. Het moet eerst worden gerepareerd.
• Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door een soortgelijk snoer
worden vervangen (hiervoor is speciaal gereedschap nodig).
• Waarschuwing: laat kinderen alleen zonder toezicht het apparaat bedienen, nadat u de bediening van het apparaat hebt uitgelegd en ze begrijpen dat onjuist gebruik gevaarlijk is.
• Om de achterblijvende stoom te verwijderen, is uw apparaat uitgerust met
een vertraagde ventilatiefunctie. Afhankelijk van de gekozen kookmethode
(solo/ grill/ combinatie), zal de ovenventilatie na het beëindigen van het
koken verder functioneren, en na 3 minuten vanzelf uitschakelen.
!
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Niets tussen deur en deurlijst klemmen.
• Deurafdichtingen en afsluitvlakken altijd schoon houden.
• Geen brandbare voorwerpen in de magnetron bewaren. Bij het inschakelen
kunnen ze ontvlammen.
• Schakel het apparaat alleen in als zich levensmiddelen in de ovenruimte
bevinden. Anders kan het apparaat overbelast raken.
90
N
!
Magnetron
• Zet bij het verwarmen van vloeistoffen altijd een theelepeltje in het glas
of kopje om kookpuntvertraging te voorkomen. Bij kookpuntvertraging
wordt de kooktemperatuur bereikt, zonder dat de typische belletjes opstijgen. Reeds bij lichte aanraking van het glas of kopje kan de vloeistof
dan plotseling hevig overkoken of spatten.
Verbrandingsgevaar!
• Levensmiddelen met een schil of vel, zoals aardappelen, tomaten, worstjes, altijd eerst enkele malen met een vork inprikken, zodat ze niet
knappen.
• Controleer of bij het koken en verwarmen van levensmiddelen een minimumtemperatuur van 70°C wordt bereikt. Let daarom op de in de tabellen aangegeven waarden voor vermogen en tijd. Gebruik voor het meten
van de temperatuur van de levensmiddelen nooit een kwik- of vloeistofthermometer.
• Verwarm babyvoeding in flesjes of potjes altijd zonder deksel. Na het
verwarmen goed omroeren of schudden, zodat de warmte zich gelijkmatig verdeelt. Voordat u de baby gaat voeren, beslist de temperatuur controleren.
• In de magnetron verwarmde levensmiddelen geven warmte aan het
servies af. Gebruik daarom pannenlappen!
• Laat levensmiddelen niet te gaar worden door te hoge vermogens en
te lange tijden. Bepaalde delen van de levensmiddelen kunnen uitdrogen en verbranden.
!
Gebruik de magnetron niet:
• Voor het koken van eieren in de dop (bij spiegeleieren eerst de dooier
inprikken) en van slakken in huisjes, ze springen dan!
• Om grote hoeveelheden olie (fondue, frituren) en sterke alcoholische
dranken te verwarmen. Zelfontbranding! Explosiegevaar!
• Om gesloten flessen, blikken e.d. te verwarmen.
• Om dieren, textiel en papier te drogen.
• Voor servies van porselein en aardewerk dat kleine gaatjes heeft, bijv.
bij de greep of aan de onderkant. Vocht dat in deze gaatjes dringt kan
bij het warm worden het servies doen barsten.
i
NUTTIG VERMOGEN: 900 watt
91
!
Grill / Hetelucht
• Bij het gebruik van de grill (alleen of in combinatie met magnetron) wordt het
ovenvenster heet. Houd daarom kleine kinderen uit de buurt van de deur van het
apparaat.
• De ovenruimte, het grillelement, de rooster en het draaiplateau worden tijdens het
gebruik heet. Bij gebruik van de grill, de schotels niet met blote handen uit de oven nemen.
Gebruik enkel warmtebestendige schotels zoals uit vuurvast glas of keramiek.
Verbrandingsgevaar!
• Verwarm uw oven alleen voor in de functie grill met hetelucht, nooit in de functies
met alleen magnetron, de magnetron-grillcombinatie of de magnetronheteluchtcombinatie.
• De grill is neerklapbaar waardoor de oven gemakkelijker gereinigd kan worden:
1. horizontaal voor gegratineerde gerechten en platte
stukken vlees (vlakgrillen).
2. opstaand voor het schoonmaken van de bovenkant.
De grill na gebruik 25 minuten laten afkoelen alvorens
deze aan te raken.
92
Posities
van de grill
1
2
N
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
Geschikt servies
Verwarmingsmethode/Materiaal
Magnetron
Hetelucht
Grill
gecombineerd
gebruik
vuurvast glas en porselein
(zonder metalen delen)
X
X
X
X
niet vuurvast glas en porselein
(bijv. dekschalen) 1)
X
-
-
-
glas en glaskeramiek van
vuur- en vriesvast materiaal
X
X
X
X
aardewerk 2)
X
X
-
X
kunststof, hittebestendig tot
200 °C 3)
X
X 3)
-
X 3)
karton, papier
X
-
-
-
vershoudfolie
X
-
-
-
braadfolie met speciale sluiting
voor magnetron 4)
X
X
-
X 4)
braadpannen van metaal, bijv.
email, gietijzer
-
X
X
-
bakvormen, zwart gelakt
of met speciale laag
-
X
-
-
X geschikt - niet geschikt
1) zonder versieringen van zilver, goud, platina of metaal
2) zonder metaalhoudend glazuur
3) let op de door de fabrikant aangegeven maximumtemperaturen
4) gebruik het grillrooster niet in combinatie met metalen voorwerpen.
93
i
Hierop moet u ook letten...
• Levensmiddelen zijn verschillend van vorm en kwaliteit. Ze worden in verschillende hoeveelheden bereid. Daarom zijn ook de benodigde tijden en
vermogens voor ontdooien, verwarmen of koken verschillend. Als grove
richtlijn geldt:
dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
• Houd de tabellen aan. Stel altijd eerst de kortste tijd in en alleen als het
nodig is een langere tijd.
• In de magnetron ontstaat de warmte in de levensmiddelen zelf. Daarom
kunnen niet alle plekken tegelijk verhit worden. Vooral bij grotere hoeveelheden moeten de verwarmde levensmiddelen daarom omgeroerd of omgekeerd worden.
• In de tabellen is “standtijd” aangegeven. Laat de levensmiddelen in de uitgeschakelde oven of buiten de oven staan, zodat de warmte zich nog gelijkmatiger kan verdelen.
94
N
Beschrijving
Apparaat
E
B D
A
C
G
H
F
C
A bedieningspaneel
B deurafdichting
C deursluiting en –beveiliging
D ovenvenster
E Grill
F draaiplateau
G draaimechanisme
H aandrijfas
95
Beschrijving
Bedieningspaneel
A display
voor dagtijd, bereidingstijd, functie,
vermogen, temperatuur, gewicht,
etenswaar, enz.
A
B regelknop
voor instellen van het ingestelde
magnetronvermogen, bereidingstijd,
gewicht bij gebruik van de automatische programma’s, temperatuur bij
gebruik van hetelucht
Of het einde van het programma bij een
uitgestelde programmering
C toets voor hetelucht om gerechten te
bereiden zoals in een traditionele oven,
alleen op en combinatie met magnetron
D toets voor draaiplateau
voor uitschakelen van het draaiplateau
E GRILL-toets voor inschakelen van het
grillelement
F toets voor Ontdooi-automaat
B voor programma’s ontdooien
G correctietoets
C
E
H
D
F
G
om een gestart programma te onderbreken of te annuleren (enkel drukken
voor Pauze, dubbel drukken voor
Annulering)
H toets voor vermogensinstelling
voor instellen van het magnetronvermogen
I toets voor Voorkeuze duur/einde
om van tevoren te programmeren
I
J J START-toets
voor starten van de gekozen functie en
inschakelen van QUICK-start
96
N
Display
12:30
200
Het display helpt u bij het programmeren m.b.v. de onderstaande
symbolen :
hetelucht
stop draaiplateau
Magnetron
+ convectie
levensmiddelen bij gebruik
van de automatische programma’s
Magnetron
Grill
Grill
+ Magnetron
het symbool ontdooien
gewicht vor een automatische programmering
dagtijd
temperatuur bij gebruk
van hetelucht
tijd programma-einde
bij uitgesteld programmeren
magnetronvermogen
en watts
97
Toebehoren
Zo zet u het draaiplateau en het draaimechanisme in. Let erop dat het draaimechanisme goed
op z’n plek zit. Het draaiplateau kan tijdens het
gebruik rechtsom of linksom lopen. Attentie: als u
het draaiplateau met de hand ronddraait, kan dat
de aandrijfmotor beschadigen! Controleer bij
slechte rotatie dat er geen voorwerpen onder het
plateau zitten die er niet horen.
Het rekje
2-posities
Om in lage stand te klappen :
Druk de haakjes naar binnen en
vouw de poten terug
➡
➡
Grill of Magnetron + Grill functie :
de hoogte selecteren naar gelang
het te bereiden gerecht :
- hoog om een goudbruin korstje
te verkrijgen
- laag voor de overige schotels
➡
Hoge stand ➥ ➥
Heteluchtcirculatie of heteluchtcirculatie + magnetron functie :
De schotel altijd plaatsen op het
ingeklapte rooster.
Glazen ovenschaal
bruikbaar voor gebak, quiche, pizza of als
braadschotel voor gebraad.
De schaal kan als lekbak onder het rooster
geplaatst worden.
98
onderste stand
(ingeklapt)
N
Vóór het in gebruik nemen
Reinigen
Het front van het apparaat met een vochtige doek afnemen. Gebruik geen
scherpe, schurende reinigingsmiddelen (kans op beschadiging).
Bij roestvrij stalen fronten gebruikt u in de handel verkrijgbare middelen
voor roestvrij staal, die tegelijk een beschermende laag tegen vingerafdrukken vormen.
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, neemt u alle accessoires (inclusief
draaiplateau en draaimechanisme) uit de oven. Reinig de accessoires in een
warm sopje. De ovenruimte met een zachte, vochtige doek afnemen.
Dagtijd instellen
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 12:15 uur
1. Nadat het toestel is aangesloten aan het stroomnet
geeft het display ‘1 2 : 0 0 ’ an + het klok symbool
knipperen in het display.
2. Met de regelknop de actuele dagtijd instellen vb. 12:15 1).
START-toets indrukken. Het apparaat is nu klaar voor
het gebruik.
i
1)
12:00
12:15
De knop voor tijdsinstelling kan linksom (lager) en
rechtsom (hoger) worden gedraaid.
De dagtijd kan op elk moment worden bijgesteld. Doe de
deur open, druk gedurende 5 seconden de START-toets in,
stel met de regelknop de gewenste dagtijd in en bevestig
deze door het indrukken van de START-toets.
99
Beknopte gebruiksaanwijzing
Proces: levensmiddelen koken
Resultaat/opmerking
1. Levensmiddelen in de ovenruimte
zetten.
2. Deur sluiten.
De deur valt hoorbaar in het slot.
Als de deur niet goed dicht is, functioneert het apparaat niet.
3. Apparaat instellen zoals op de volgende pagina’s beschreven.
Tijd instellen rechtsom voor langere
en linksom voor kortere tijd. 1)
4. Indien nodig: draaiplateau uitschakelen door de toets in te drukken
2).
Als het draaiplateau uitgeschakeld is,
verschijnt het bijbehorende symbool.
Het draaiplateau alleen uitschakelen,
als u rechthoekig servies gebruikt dat
groter is dan het draaiplateau. Kans
op blokkeren!
5. START-toets
Het apparaat start, de ovenverlichting
gaat aan. In het display verschijnt de
ingestelde tijd, die in stappen van 1
seconde terugtelt. Het draaiplateau
draait.
indrukken.
6. Einde van het proces.
☞
☞
100
1)
Een drievoudig signaal geeft het einde
van het proces aan. Het apparaat en
de ovenverlichting worden uitgeschakeld. In het display verschijnt 00:00.
Het signaal klinkt gedurende 5 minuten
steeds na 30 seconden op totdat de
deur wordt geopend. Vervolgens verschijnt de dagtijd op het display.
Als deze instelling niet binnen 4 minuten wordt afgesloten, worden de ingevoerde
gegevens automatisch gewist; de dagtijd verschijnt in het display.
2) Het draaiplateau draait altijd als de oven werkt tenzij u hem voor of tijdens het
programma afzet met de toets voor draaiplateau.
.
N
Tijdens het proces
!
Resultaat / opmerking
Openen door, bijv. om levensmiddelen
om te roeren.
Het apparaat schakelt uit en de ovenverlichting gaat uit.
Deur sluiten en START-toets
indrukken.
De instellingen blijven behouden. De
resterende tijd loopt automatisch af.
Correctietoets (LÖSCHEN)
indrukken.
Het lopende proces wordt voortijdig
afgebroken.
Correctietoets (LÖSCHEN)
indrukken.
tweemaal
Het apparaat schakelt uit. De ovenverlichting gaat uit. In het display
verschijnt de dagtijd.
De ingestelde procestijd wijzigen:
de knop voor tijdsinstelling linksom of
rechtsom draaien.
De duur in het display wordt korter of
langer, afhankelijk van de draairichting. 1)
Magnetronvermogen wijzigen:
toets voo instellen vermogen indrukken
totdat de gewenste instelling van het
vermogen verschijnt.
Het display geeft het nieuw ingestelde
vermogen aan. De resterende tijd loopt
af bij de nieuwe vermogensinstelling.
Inschakelen van het grillelement door
indrukken van toets GRILL
.
Het display geeft de grillsymbool
aan. (Zie ook hoofdstuk “Combinatie
magnetron + grill”.)
Inschakelen van het hetelucht functie
door indrukken van toets HETELUCHT.
Het display geeft de heteluchtsymbool
aan. (Zie ook hoofdstuk “Combinatie
magnetron + hetelucht”.)
1)
Attentie: als bij de nieuwe instelling ‘00:00’ in het display wordt bereikt, is de
bereidingstijd afgelopen en klinkt een drievoudig signaal. Het apparaat schakelt
uit en de ovenverlichting gaat uit. Tijdens het proces kan de bereidingstijd tot
maximaal 60 minuten worden verhoogd voor alle programma's, behalve de hetelucht die tot 90 minuten kan worden geprogrammeerd.
101
Verwarmingssoorten
Met dit apparaat staan u verschillende verwarmingssoorten ter beschikking:
Magnetron solo
De warmte wordt direct in de levensmiddelen opgewekt. Voor het
verwarmen van kant-en-klare gerechten en dranken, voor het ontdooien van vlees of fruit en voor het koken van groente en vis.
Grilleren
Hier komt de warmte van het grillelement in de bovenkant van de
ovenruimte. Grilleren is geschikt voor platte stukken vlees, bijv.
steaks, braadworst of voor het gratineren van toast.
Hetelucht
Een ventilator in de achterwand van de oven zorgt voor een voortdurende cirkulatie van de lucht in de ovenruimte, waarmee resultaten
kunnen worden bereikt die zijn te vergelijken met een klassieke bakmethode.
Gecombineerd gebruik
Bij de verwarmingssoort grilleren en hetelucht kunt u ook de magnetron inschakelen. De gerechten worden in korte tijd gaar en tegelijk
bruin.
102
N
Magnetron solo
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 1 minuut en 15 seconden bij 700 watt
1. Het toets magnetronsvermogen
indrukken;
900W evenals het magnetronsymbool verschijnt
met de kloksymbool
en 00:00. Het toets
magnetronvermogen indrukken totdat het
gewenste magnetronvermogen verschijnt, 1
drukken om 700W te geven.
00:00
900
00:00
700
2. Met de regelknop de gewenste tijd instellen.
Deze tijd verschijnt.
01:15
3. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt
af, het kloksymbool gaat uit.
i
Tijdens de bereiding kunt u het magnetronvermogen en / of de programmeertijd wijzigen.
700
01:14
700
De tijden kunnen als volgt worden ingesteld:
van 0 tot 2 min
in stappen van 5 seconden
van 2 tot 5 min
in stappen van 10 seconden
van 5 tot 10 min
in stappen van 20 seconden
van 10 tot 20 min
in stappen van 30 seconden
vanaf 20 minutes
in stappen van 1 minuut
De maximaal instelbare duur bedraagt 60 minuten.
!
Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de ovenwanden en de
apparaatdeur verwijderd blijven.
103
i
Aanwijzingen voor instellen van het vermogen
In het volgende overzicht kunt u zien, bij welke vermogeninstelling u
wat kunt doen
900 watt
700 watt
- vloeistoffen verwarmen
- aan de kook brengen en aanbraden aan het
begin van een proces
- groente koken
- levensmiddelen koken
- éénpersoonsmaaltijd verwarmen
- diepgevroren gerechten ontdooien en
verwarmen
600 watt
- éénpansgerechten verder koken
- eiergerechten koken
400 watt
-
gerechten verder koken
gevoelige levensmiddelen koken
babyvoeding verwarmen
rijst koken
gevoelige levensmiddelen verwarmen
gelatine en boter smelten
150 watt
80 watt
-
vlees, vis, brood ontdooien
kaas, room, boter ontdooien
fruit en gebak ontdooien
gistdeeg laten rijzen
koude levensmiddelen en dranken even opwarmen
0 watt
104
- kookwekker
N
QUICK-start
☞
Inschakelen
Met de functie QUICK-start kunt u door een druk op de toets het apparaat 1
minuut op maximaal magnetronvermogen inschakelen. Ledere keer dat u op
de START-toets
drukt, wordt de tijd1 minuut langer.
Voorbeeld: 2 kopjes water verwarmen (2 minuten)
1. QUICK-START toets 2 maal indrukken. In het indicatie
veld verschijnt de programmeertijd, het symbool
magnetron en ook het vermogen 900 W verschijnen,
en het apparaat schakelt in.
i
02:00
900
Als u tijdens de QUICK-start-functie de START-toets
opnieuw indrukt, telt het apparaat er 1 minuut bij.
U kunt ook de programmeertijd veranderen m.b.v. de
regelknop.
105
Verwarmingssoorten
Ontdooi-Automaat
Het apparaat heeft automatische programma’s voor ontdooien. Na de ontdooi-automaat te hebben gekozen door op de betreffende knop te drukken, knippert het
symbool voor Brood/gebak in het display, met 100g. Toets ONTDOOI-AUTOMAAT
nogmaals indrukken om Vlees te kiezen, een derde keer voor Gevogelte/Vis. Voer simpelweg het gewicht van het voedsel in in grammen en druk op de START-toets.. Het
apparaat rekent de benodigde tijd uit en doet de rest automatisch.
Ontdooien
Voorbeeld Ontdooi-automaat programma’s :
Progr.
Levensmiddelen Voorbeelden
gevoelig
gebak
roomtaart
100 - 1000 g
vlees
varkensvlees
100 - 2000 g
gevogelte 1)
gevogelte in z’n
geheel, bouten
hele vis, visfilet
100 - 2000 g
vis 2)
1)
2)
Gewicht van – tot
100 - 2000 g
Poten en vleugels vóór het ontdooien met aluminiumfolie afdekken.
Bedek de uiteinden van de staart en de dunnere stukken voor het ontdooien met
aluminiumfolie.
i
De ingevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgekeerd bordje in een schaal
leggen, zodat het ontdooivocht kan weglopen.
Let bij het ontdooien op de aanbevolen standtijden. (Vuistregel: ontdooitijd = standtijd.)
☞
Instellen van ONTDOOI-AUTOMAAT
Voorbeeld: 200g visfilet ontdooien
1. ONTDOOI-AUTOMAAT toets indrukken; de bijbehorende
symbolen verschijnen.
100
2. Toets ONTDOOI-AUTOMAAT nogmaals indrukt om het soort
voedsel te kiezen, bijv. 2 maal om vis te kiezen.
3. Met de regelknop het gewicht invoeren, vb. 200 g.
200
4. START-toets indrukken. In het display verschijnt de
benodigde tijd.
5. Om instellingen te wijzigen de correctietoets (LÖSCHEN)
2 maal indrukken en opnieuw beginnen.
i
106
05:00
Na de helft van de ontdooitijd klinkt een drievoudig signaal; de levensmiddelen kunnen nu omgekeerd en, indien mogelijk, uit elkaar gehaald worden. Reeds ontdooide stukken losmaken.
N
Grilleren
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij grill
1. Toets GRILL indrukken
. Het symbool grill verschijnt in het display, evenals het kloksymbool en
00:00.
2. Met de regelknop de benodigde grilltijd instellen,
vb. 20 minuten.
00:00
20:00
3. START-toets indrukken. De ingestelde grilltijd loopt af.
i
Tijdens de bereiding kunt u de programmeertijd wijzigen.
19:59
107
Combinatie magnetron + grill
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij 700 watt magnetronvermogen en grill
1. Toets GRILL
indukken. In het display verschijnt
het symbool grill, evenals het kloksymbool en 00:00.
00:00
2. Kies het magnetronvermogen m.b.v. de toets voor
vermogensinstelling
. Vb. twee maal indrukken
om 700 W te programmeren. Het magnetronvermogen + grill-symbool en het gekozen magnetronvermogen veschijnt.
00:00
700
3. Met de regelknop de gewenste tijd instellen, vb.
20 minuten.
20:00
700
4. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
i
108
Tijdens de bereiding kunt u het magnetronvermogen
en / of het programmtijd wijzigen.
19:59
700
N
Hetelucht
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij 200°C
1. Hetelucht-toets indrukken
. In het indikatieveld
verschijnt het bijbehorende symbool en de ingestelde temperatuur, 150°C, evenals het kloksymbool en 00:00.
2. 5 maal hetelucht-toets indrukken de gewenste
temperatuur instellen, vb. 200°C. Elke maal drukken vehoogt de temperatuur met 10°C tussen de
150 en 250 °C. Daarna geeft de thermometer
50°C - 100°C aan en gaat opnieuw met stappen
van 10°C omhoog tot 250°C.
00:00
150
00:00
200
3. Met de regelknop de gewenste tijd instellen.
20:00
4. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
Tijdens de bereiding kunt u de temperatuur en/of
programmeertijd wijzigen
i
200
19:59
200
Tijdens het proces kan de bereidingstijd tot maximaal 90 minuten worden verhoogd.
109
Verwarmingssoorten
Combinatie magnetron + hetelucht
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij 150 watt magnetronvermogen en 200°C
1. Hetelucht-toets indrukken
.
In het indikatieveld verschijnt het bijbehorende symbool en de ingestelde temperatuur, 150°C, evenals
het kloksymbool en 00:00.
00:00
2. Tweemaal hetelucht-toets indrukken om het gewenste
temperatuur instellen, vb. 200°C.
00:00
3. 5 maal magnetronvermogen-toets indrukken de gewenste vermogen instellen, vb. 150W (u kunt kiezen uit:
80 - 150 - 400). In het indikatieveld verschijnt het
hetelucht + magnetron symbool
, 200° C en 150 W
knipperen om de beurt.
150
200
00:00
150
20:00
4. Met de regelknop de gewenste tijd instellen.
150
5. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
19:59
i
110
Tijdens de bereiding kunt u de temperatuur en/of programmeertijd wijzigen.
200
N
Voorkeuze duur/einde
☞
Controleer dat de tijd op het klokje juist is voordat u
begint met programmeren. Voorbeeld : 12:00.
Inschakelen
Programmeer zoals voor een direct inschakelen :
kies de functie en de programmeertijd (vb. hetelucht 45 minuten bij 200° C).
45:00
Druk dan echter niet op de START-toets, maar op
de toets VOOR VOORKEUZE DUUR/EINDE
. De
programmeertijd (45 min) wordt automatisch toegevoegd aan de dagtijd (12:00) en verschijnt, evenals het symbool voor voorkeuze duur/einde
en
de gekozen functie.
☞
Programmeer de tijd van HET EINDE van het programma met de regelknop, u wilt bijv. dat een
gerecht om 20:00 uur klaar is.
Als u niet binnen 10 seconden programmeert, zal
de programmering worden geannuleerd.
Druk opnieuw op de START-toets om de tijd te
bevestigen. In het display verschijnen de dagtijd
van het moment en het symbool voor voorkeuze
duur/einde
.
200
12:45
200
20:00
200
Om de programmering te controleren, kunt u op
ieder moment op de Voorkeuze duur/einde toets
drukken om de gegevens op het display te laten
verschijnen. Druk hierna op de correctietoets om
opnieuw de tijd op de klok te laten verschijnen.
i
Om een uitgestelde programmering te annuleren,
moet u gedurende 5 seconden op de correctietoets
drukken.
U kunt een uitgestelde programmering programmeren met alle beschikbare functies, behalve het
ontdooien.
De minimale voorbereidingstijd voor een uitgesteld
inschakelen is één minuut.
111
Kinderslot
☞
Deze oven is voorzien van een veiligheidsslot voor kinderen om te voorkomen
dat zij de oven kunnen openen.
Instellen
correctietoets
deur indrukken.
gedurende 5 seconden met open
12:30
LOC
“L O C ” verschijnt onder de dagtijd.
12:31
Om te annuleren :
Ga op dezelfde wijze te werk : correctietoets
gedurende 5 seconden met open deur indrukken.
112
N
Kookwekker
Met de kookwekker kunt u bijv. de tijd instellen voor eieren die u op het fornuis kookt. De tijd loopt af zonder dat het apparaat ingeschakeld is, echter
alleen als er geen andere functie gekozen is.
☞
Instellen
1. Voor instellen van het magnetronvermogen «0»,
toets voor vermogens-instelling indrukken totdat
“0 W” verschijnt.
00:00
0
2. Met de knop voor tijdsinstelling de gewenste tijd
instellen. In het display gaat de dagtijd uit en verschijnt de ingestelde tijd.
8:00
0
3. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
Na afloop van de tijd klinkt een drievoudig signaal.
7:59
0
113
Tabellen/Tips
Tabellen/Tips
Ontdooien
Gerecht
Duur
(min)
Wachttijd
(min)
Tips/aanwijzingen
Vlees
groot stuk vlees
500
150
10-15
15-20
steak
gehakt, half-om-half
200
500
150
150
4-6
9-14
5-10
15-20
goulash
500
150
12-14
15-20
Gevogelte
kip
1000
150
20-30
20-30
Tussendoor omkeren. Poten en
vleugels na de helft van de tijd
met aluminiumfolie afdekken.
1500
2000
150
150
35-45
50-60
40-45
50-60
Zie boven.
Vis
hele vis
500
150
10-15
10-15
garnalen
250
150
6-8
5-10
Tussendoor omkeren. Vinnen
en staart met aluminiumfolie
afdekken.
Na de helft van de tijd omroeren.
Zuivelproducten
kwark
500
150
15-20
15-20
boter
250
150
2-3
15-20
kaas
room
250
200 ml
150
150
2-4
6-8
20-30
15-20
Fruit
aardbeien
500
150
7-9
5-10
kersen
aalbessen
frambozen
250
250
250
150
150
150
5-7
5-7
6-8
5-10
5-10
5-10
eend
114
Hoeveel- Vermogen
heid
(watt)
(gram)
Tussendoor omkeren. Vette
gedeelten na de helft van de
tijd met aluminiumfolie
afdekken.
Tussendoor omkeren.
Na de helft van de tijd
ontdooide gedeelten
losmaken.
Na de helft van de tijd
ontdooide gedeelten
losmaken.
Deksel verwijderen. Na de
helft van de tijd omroeren.
Verpakking van te voren
verwijderen.
Na de helft van de tijd omkeren.
Deksel verwijderen, tussendoor omroeren.
Afgedekt ontdooien, tussendoor loshalen.
Zie boven.
Zie boven.
Zie boven.
N
Ontdooien
Gerecht
Hoeveel- Vermogen Duur Wachttijd Tips/aanwijzingen
heid (gram) (watt)
(min) (min)
Brood
broodjes (50 g) 4 stuks
150
1-3
3-5
150
15-30 s
2-3
150
6-8
15-20
Snijvlak afdekken.
80
2-3
5-10
Op keukenpapier leggen,
niet afdekken.
vruchtentaart 400-450
van de bakplaat
80
4-8
10-20
Zie boven.
1 stuk appeltaart
80
3-5
10-20
Zie boven.
80
2-4
10-20
In de magnetron slechts iets
laten ontdooien.
700
2-3
volkorenbrood, 1 sneetje
bruin brood
(60-80 g)
heel brood
500
Gebak
cake
300
400
room- en
300-400
botercrème taart
Op keukenpapier leggen,
tussendoor omkeren.
Afgedekt ontdooien.
Levensmiddelen smelten
chocolade/
100
In stukjes breken, tussendoor
couverture
boter
omroeren
50
900
15-45 s
Om te verwarmen 30 seconden langer instellen.
Gekoelde levensmiddelen verwarmen
1 potje babyvoeding
125-250
400
30-50 s
2-3
Zonder deksel verwarmen,
na het verwarmen omroeren,
temperatuur controleren.
bord met één- 350-400
persoons maaltijd
900
2-3
2-3
Afgedekt verwarmen. Saus
apart in een kopje.
1 portie vlees
900
45 s-1
2-3
Gepaneerd vlees niet afdekken, alle andere vlees wel
afdekken.
ca. 150
115
Tabellen/Tips
Gerecht
Hoeveel- Vermogen
Duur
Wachttijd
heid (gram)
(watt)
(min)
(min)
Tips/aanwijzingen
1 portie groente,
aardappelen, rijst
ca. 200
900
1-1½
2-3
Afgedekt verwarmen,
omroeren.
1 kop soep
ca.
200 ml
900
1-2
2-3
Heldere soep niet afdekken,
gebonden soep wel afdekken,
omroeren.
melk of babyvoeding 200 ml
900
35-45 s
2-3
1 kop water koken
180 ml
900
1-2
2-3
1 kop melk
200 ml
900
1½-2
2-3
1 kop koffie
200 ml
(opnieuw verwarmen)
900
45-55 s
2-3
Deksel verwijderen. Na het
verwarmen omroeren!
Temperatuur controleren!
Instant-koffie of –thee pas
in het water doen als het
niet meer borrelt.
Melk wordt drinkwarm.
Omroeren.
Omroeren.
Dranken verwarmen
Bevroren kant-en-klare-gerechten ontdooien en verwarmen
1 portie vlees
met saus
1 portie vlees met
groente en
aardappelen
116
150
700
2-4
2-3
Tussendoor omkeren resp. omroeren, afgedekt verwarmen.
350-450
700
7-14
2-3
Zie boven.
N
Groente koken 1)
Gerecht
Hoeveel- Vloeistof Vermogen Duur Wachttijd Tips/aanwijzingen
heid (g) toevoegen (watt) (min)
(min)
aardappelen
250
8-10
2
bloemkool
500
1/8 l
900
8-10
2
broccoli, diepvries
champignons
erwtjes en
worteltjes,
diepvries
300
250
300
1/8 l
geen
½ kopje
900
900
900
7-9
4-6
7-9
2
2
2
paprika
250
geen
900
6-8
2
In plakjes of stukjes snijden.
prei
250
½ kopje
900
6-8
2
In plakjes of stukjes snijden.
schorseneren
250
½ kopje
900
4-6
2
In plakjes of stukjes snijden.
spruitjes, diepvries
300
½ kopje
900
4-6
2
worteltjes
250
2-3 eetl.
900
7-9
2
zuurkool
250
½ kopje
900
6-8
2
1)
2-3 eetl. 900
Schillen, in gelijke
stukken snijden.
Bovenkant met boter
bestrijken.
Stelen naar buiten leggen.
In plakjes snijden.
In plakjes of stukjes snijden.
alle groenten afgedekt koken
Vis koken
Gerecht
i
Hoeveel- Vermogen
heid (gram) (watt)
Duur
(min)
Wachttijd Tips/aanwijzingen
(min)
visfilet
500
500
6-8
2
hele vis
800
1. 900
2. 400
3-5
9-11
3
Afgedekt koken. Na de
helft van de tijd omkeren.
Afgedekt koken. Na de
helft van de tijd omkeren.
Staart evt. afdekken.
De aangegeven tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en kwaliteit van de
levensmiddelen.
117
Tabellen/Tips
i
Praktische tips voor het gebruik
Algemeen
- Laat de levensmiddelen na uitschakelen van het apparaat nog enkele
minuten staan (standtijd).
- Verpakkingen van aluminiumfolie, metaal enz. verwijderen voordat u
de levensmiddelen gaat bereiden.
- Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de wanden van de
ovenruimte en van de ovendeur verwijderd blijven. Anders kunnen er
vonken overslaan, waardoor het apparaat beschadigd kan worden.
Koken
- Levensmiddelen altijd afdekken met voor de magnetron geschikt materiaal. Als u een korstje wenst, niet afdekken.
- Gekoelde of bevroren levensmiddelen hebben een langere kooktijd
nodig.
- Gerechten met saus af en toe omroeren.
- Groenten met een stevige structuur, zoals worteltjes, erwten en bloemkool, met water koken.
- Groenten met een zachte structuur, zoals paddestoelen, paprika of
tomaten zonder vloeistof koken.
- Grote stukken na ongeveer de helft van de kooktijd omkeren.
- Groente zo veel mogelijk in even grote stukken snijden.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
- De bevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgekeerd bordje met
een bakje eronder of op een ontdooirooster leggen, zodat het ontdooivocht kan weglopen.
- Na de helft van de ontdooitijd de levensmiddelen omkeren, indien
mogelijk reeds ontdooide stukken weghalen.
Ontdooien van boter, gebak, kwark
- Niet volledig in de oven, maar bij kamertemperatuur laten ontdooien.
Daardoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Verpakkingen van metaal
of aluminiumfolie vóór het ontdooien geheel verwijderen.
Ontdooien van fruit en groente
- Fruit en groente die rauw moeten worden verwerkt, niet volledig in de
oven, maar bij kamertemperatuur laten ontdooien.
- Fruit en groente die moeten worden gekookt, kunt u direct op een hoger
magnetronvermogen koken, zonder dat ze eerst zijn ontdooid.
118
N
Kant-en-klare gerechten
- Kant-en-klare gerechten in metalen verpakking of in kunststof verpakking
met een metalen deksel mogen alleen in de magnetron worden ontdooid
of verwarmd, als op de verpakking duidelijk staat aangegeven dat dat
mogelijk is.
- Volg beslist de op de verpakking gedrukte aanwijzingen van de fabrikant
op (bijv. metalen deksel verwijderen en kunststof folie inprikken).
i
Tips voor de magnetron
Voor de hoeveelheid levensmiddelen
die u wilt gaan bereiden, vindt u
geen aanwijzingen.
Zoek in de tabel soortgelijke levensmiddelen. Verleng of verkort de
kooktijden volgens de regel:
dubbele hoeveelheid =
bijna dubbele tijd
halve hoeveelheid = halve tijd
De levensmiddelen zijn te droog
geworden.
Kortere kooktijd of lager magnetronvermogen instellen.
De levensmiddelen zijn na afloop van
de tijd nog niet ontdooid, heet of gaar.
Langere kooktijd of hoger magnetronvermogen instellen. Denk
erom dat grotere gerechten langere
tijd nodig hebben.
Na afloop van de kooktijd is het
gerecht aan de rand oververhit,
maar in het midden nog niet klaar.
Kies de volgende keer een lager vermogen en een langere tijd. Vloeistof,
bijv. soep, tussendoor omroeren.
119
Tabellen/Tips
Testgerechten
(Magnetronvermogen 900 watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons worden door testinstituten
aan de hand van speciale gerechten getest.
DIN nr. 44 566
deel 2
Duur
(min)
Wachttijd
(min)
Opmerking 1)
visfilet ontdooien
en koken
900 watt
Grill
7-9
3
Afdekken, na de helft
van de tijd zo omkeren,
dat de binnenste delen
buiten liggen.
brood roosteren 2)
Grill
2-4
-
2 steaks grilleren 3)
Grill
23-27
-
2 ½ minuten voorverwar
men.
Als de eerste kant bruin is,
omkeren.
Als de eerste kant bruin is,
omkeren.
kip grilleren 3)
1200 g
400 watt
Grill
25-30
-
Vermogen
Duur
(min)
Wachttijd
(min)
eiermelk (test A)
(1000 g)
biscuitmassa (test B)
400 watt
20-22
120
900 watt
5-6
5
gehakt (test C)
900 watt
12-14
5
Afdekken.
gehakt ontdooien
150 watt
12-14
5
Direct op het draaiplateau
leggen, na de helft van
de tijd omkeren.
frambozen ontdooien
150 watt
6-8
3
Afdekken.
IEC 705
1)
2)
3)
4)
120
Vermogen
Als de eerste kant bruin is,
omkeren.
Opmerking 1)
Indien niet anders aangegeven, het draaiplateau gebruiken. Dit moet ingeschakeld zijn.
De schotel plaatsen op het rooster en hoge stand.
De schotel plaatsen op het rooster en hoge stand. Ovenbestendige glasplaat
eronder plaatsen.
De schotel plaatsen op het ingeklapte rooster.
N
Tabel Grilleren (zonder magnetron)
Gerecht
Vis 1)
makreel
sardines
Vlees 1)
braadworst
gehakte biefstuk
diepvries
rosbief
(ca. 3 cm dik)
Overig
brood roosteren 2)
snacks op toast
gratineren
Hoeveelheid
(gram)
Grill
Grilltijd
(min)
Tips/aanwijzingen
800-1000
6 - 8 stuks
X
X
20-25
20-25
Met wat boter of olie bestrijken. Na de helft van de grilltijd omkeren en met kruiden
bestrijken.
6-8 stuks
4 stuks
X
X
20-26
23-27
Na de helft van de grilltijd
inprikken en omkeren.
elk 400
X
23-27
Na de helft van de grilltijd
met olie bestrijken en omkeren.
4 stuks
X
2-4
Na de helft van de grilltijd
omkeren. Let op hoe bruin het
brood wordt.
2 stuks
X
5-10
Zie brood roosteren.
1) De
2)
i
schaal kan als lekbak onder het rooster worden geplaatst.
Grill 2 minuten voorverwarmen.
De grilltijden en –temperaturen zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en hoeveelheid van de levensmiddelen.
Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
De tabellen gelden, indien niet anders aangegeven, voor het inschuiven in een koude
oven.
Platte stukken vlees één maal omkeren, grotere, ronde stukken verschillende malen.
Vis kunt u het beste kop aan staart op het grillrooster leggen.
121
Tabel Magnetron + grill
Gerecht
pastaschotel
aardappelgratin
i
Hoeveelheid
(gram)
Servies
Magnetronvermogen
(watt)
Grill
Duur
(min.)
ca. 500 g
pasta
platte schaal
150
X
15-20
ca. 800 g platte schaal
aardappelen
900
X
20-22
lasagna
ca. 800 g
platte schaal
900
X
15-20
gehakt
ca. 500 g
hoge schaal
zonder deksel
600
X
14-16
uiensoep gratineren
2 koppen
200 g
soepkoppen
400
X
4-6
De aangegeven tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en hoeveelheid
van de levensmiddelen.
Tips voor het grilleren / magnetron + grill
122
Het gerecht is te donker geworden.
Kies de volgende keer een kortere
grilltijd en/of lager magnetronvermogen.
Voor de hoeveelheid levensmiddelen
die u wilt gaan bereiden vindt u
geen aanwijzing.
Zoek in de tabel soortgelijke levensmiddelen en verleng of verkort de
tijd.
N
Tabellen bakken
Gerecht
Soort verwarming
Temperatuur
(°C)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
cake/tulband
160-170
-
45-55
kaastaart
160-170
nawarmte
190-200
-
60-70
10
40-50
vruchtentaart
200-220
-
40-50
Cake
160-180
-
40-50
Pizza 1)
diepvriespizza 2)
240-250
-
13-17
190-200
150
12-15
diepvries baguette 2)
190-200
150
12-15
Koekjes
bladerdeeg1)
170-180
-
15-25
zandtaartdeeg
150-170
-
18-25
Gebak in vormen
Quiche Lorraine
Gebak op de bakplaat
i
De schotel plaatsen op het ingeklapte rooster.
U kunt quiches, pizza's en gebak bakken in de glazen taartvorm die met het
apparaat is geleverd.
1) Op de aangegeven temperatuur voorverwarmen (zonder ingeschakelde
magnetron).
2) Let op de aanwijzingen van de fabrikant.
123
Aanwijzingen bij de tabel bakken
De aangegeven temperaturen en tijden zijn slechts richtlijnen, omdat ze van
soort, hoeveelheid en bakvorm (materiaal, maat) afhangen.
Wij raden u aan, de eerste keer altijd de laagste temperatuur in te stellen en als
het nodig is, bijv. als het gerecht niet bruin genoeg is of de baktijd te lang duurt,
een hogere temperatuur te kiezen.
Als u voor een eigen recept geen konkrete aanwijzinge kunt vinden, zoek dan
in de tabel een soortgelijk gerecht.
De tabellen gelden, indien niet anders aangegeven, voor het inschuiven in een
koude oven.
Nawarmte betekent: na afloop van de baktijd het gebak nog even in de uitgeschakelde oven laten staan.
Tips voor het bakken
Zo stelt u vast of het gebak
gaar is
Steek een cocktailprikker op het hoogste punt in het gebak. Als er geen deeg
meer aan de prikker blijft kleven, kunt
u de oven uitschakelen en gebruik
maken vaan de nawarmte.
Het gebak zakt in (wordt klef)
Kontroleer uw recept. Gebruik de volgende keer minder vloeistof. Let erop
dat het deeg lang genoeg gemixt wordt.
Gebak in een vorm wordt aan
de onderkant te licht
Gebruik de volgende keer een donkere
bakvorm.
Gebak met een vochtige vulling
is niet gaar
Stel de volgende keer een lagere temperatuur in en verleng de baktijd.
Koekjes laten niet van de bak- Zet de bakplaat nog even in de oven en
plaat los
neem de koekjes dan dadelijk los.
Gebruik de volgende keer bakpapier.
Gebak in een vorm laat niet los
124
Maak m.b.v. een mes voorzichtig de
rand los. Keer de vorm weer om en
bedek hem enige malen met een natte,
koude doek. Vet de volgende keer de
vorm goed in en strooi er bovendien
wat paneermeel in.
N
Reiniging en onderhoud
Gebruik voor het reinigen van het apparaat in geen geval een stoomreinigingsapparaat. De stoom kan terechtkomen bij onderdelen die onder spanning staan en tot kortsluiting leiden.
Buitenkant van het apparaat
De voorzijde van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen. Gebruik geen schuurmiddelen, scherpe reinigingsmiddelen of schurende
voorwerpen, omdat er anders doffe plekken ontstaan.
Ovenruimte
De ovenruimte blijft lang mooi, als u geen harde schuursponsjes e.d.
gebruikt. Mocht de oven erg verontreinigd zijn, gebruik dan een mild reinigingsmiddel. Controleer de deursluiting en het deurrubber regelmatig op
beschadigingen. Gebruik de combi-magnetron niet wanneer de deur of
deursluiting beschadigd zijn.
Het grillelement is vast ingebouwd en kan niet worden verwijderd. Om de
bovenkant van de ovenruimte makkelijker te kunnen reinigen, kunt u het
afgekoelde grillelement naar beneden klappen.
Luchtjes in de ovenruimte kunt u neutraliseren door een kopje water met
wat citroensap enkele minuten in de oven te verwarmen.
Tijdens het gebruik kan door verdampen van vloeistof condenswater neerslaan. Dat is normaal en treedt vooral op bij lage omgevingstemperaturen en
hoge luchtvochtigheid. Veeg na gebruik het condenswater met een zachte
doek weg.
Draaiplateau en draaimechanisme
Het plateau kan verwijderd worden
wat de reiniging vergemakkelijkt.
Neem het plateau vast aan de hiervoor speciaal voorziene grepen.
Reinig het draaiplateau in een sopje of in de afwasautomaat. Reinig het
draaimechanisme met een sopje.
Onderhoud van de toebehoren
Het grillrooster en/op de ovenschaal direct na het gebruik in een sopje van
handafwasmiddel leggen om te weken. Vuilresten kunnen dan met een spons
heel makkelijk worden verwijderd.
125
Wat is er aan de hand als ...
☞
... het apparaat helemaal niet werkt?
Controleer of
- de stekker in het stopcontact zit,
- de zekeringen in de huisinstallatie in orde zijn,
- de stroom misschien uitgevallen is.
Als de zekeringen in de huisinstallatie meermaals uitschakelen,
neem dan contact op met een erkend elektro-installateur.
- kinderslot is niet geprogrammeerd
☞
... de magnetron niet werkt?
Controleer of
- de deur goed gesloten is,
- er geen etensresten of vreemde voorwerpen tussen de deur
geklemd zijn,
- de deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn,
- de START-toets is ingedrukt,
☞
... het draaiplateau niet draait?
Controleer of
- het draaimechanisme goed op de aandrijving zit,
- het gebruikte servies niet buiten het draaiplateau uitsteekt
- levensmiddelen niet buiten het draaiplateau uitsteken en
het zo blokkeren
- zich geen etensresten onder het draaiplateau bevinden
- het draaiplateau niet uitgeschakeld is.
☞
... de magnetron niet uitschakelt?
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering
in de huisinstallatie uit.
- Neem contact op met onze service-afdeling.
☞
... de ovenverlichting uitvalt?
Neem contact op met onze service-afdeling. Vervangen van de
ovenverlichting mag alleen door vakmensen geschieden.
☞
... de levensmiddelen langzamer heet en gaar worden dan voorheen?
- Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd) of
- als de levensmiddelen kouder waren dan anders, tussendoor omroeren
of omkeren of een hoger vermogen instellen.
126
N
Klantenservice
In het hoofdstuk ‘Wat is er aan de hand als ...’ worden enkele storingen
genoemd, die u zelf kunt verhelpen. Lees bij een storing daarom eerst deze
tekst door. Vindt u daar geen oplossing, neem dan contact op met de
Klantenservice van AEG.
De Klantenservice zal u om een paar gegevens vragen. U vergemakkelijkt hiermee de storingsdiagnose en de beslissing of bezoek van een monteur noodzakelijk is.
i
Geef de Klantenservice E-nummer en F-nummer
op, die u op het typeplaatje vindt of, indien aanwezig, PNC (pijl).
Aan de hand van deze nummers kan de
Klantenservice de juiste voorbereidingen treffen,
zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de
technicus weer gerepareerd kan worden en u
slechts één monteursbezoek hoeft te betalen.
Om deze nummers bij de hand te hebben, kunt u ze het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
E-Nr./
PNC .....................................................................................................................
F-Nr. ...................................................................................................................
Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening
de Klantenservice inschakelt, dan zijn wij helaas genoodzaakt dit bezoek ook
tijdens de garantietermijn in rekening te brengen.
Volg daarom de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing consequent op.
127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement