AEG | MC143EU-m | User manual | Aeg MC143EU-b Handleiding

Aeg MC143EU-b Handleiding
MICROMAT 143 E/U
Mikrowellengerät
D
Four à micro-ondes
F
Magnetron
N
PROGRAMME
STOP
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: // www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
99620102 06/02
A U S E R FA H R U N G G U T
START/QUICK
Gebrauchsanweisung
D
Notice d’utilisation
F
Gebruiksaanwijzing
N
N
Geachte klant
Inhoud
Gefeliciteerd met de aankoop van deze AEG- magnetron.
Wij adviseren u de gebruiksaanwijzing vóór het in gebruik nemen
zorgvuldig door te lezen, zodat u alle voordelen van het apparaat leert
kennen. Bewaar de gebruiksaanwijzing daarna goed.
De magnetron beloont u voor deze kleine moeite door onberispelijk te
functioneren. Bovendien voorkomt u onnodige servicekosten.
!
Met dit driehoekje en/of door de woorden Waarschuwing!,
Voorzichtig! of Attentie! worden aanwijzingen gegeven, die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de werking van het apparaat. Wij
adviseren u hieraan de nodige aandacht te schenken.
Dit symbool geeft stap voor stap instructies over de bediening van het
apparaat.
i
Bij dit symbool krijgt u aanvullende informatie over de bediening van
het apparaat en het gebruik in de praktijk.
¤
)
Bij het klaverbladsymbool worden tips gegeven voor een zuinig en
milieubewust gebruik van het apparaat.
Voor eventueel optredende storingen zijn in de gebruiksaanwijzing
instructies opgenomen waarmee u de fout zelf kunt verhelpen. Zie
hiervoor het hoofdstuk ‘Wat is er aan de hand als ...’
¤
☞
¤
Gedrukt op kringlooppapier Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
60
Belangrijke aanwijzingen
Afvalverwerking: verpakking en oud apparaat . . . . . . . . .
62
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat . . . . . . . .
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
63
64
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
Geschikt serviesgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hierop moet u ook letten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
66
Opstelling/aansluiting
Vrijstaand apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbouwapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
67
Beschrijving
Apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
68
69
Vóór het in gebruik nemen
Dagtijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Verwarmingsmethoden
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanwijzingen voor het instellen van het vermogen . . . . .
Automatische programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quick-START . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
74
75
78
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Tabellen/tips
Tabellen magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktische tips voor het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor de magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testgerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
84
85
86
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
61
N
Belangrijke aanwijzingen
Afvalverwerking: verpakking en oud apparaat
¤
)
Verpakking
¤
i
¤
!
¤
¤
)
¤
¤
¤
)
¤
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Algemeen
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik : voor
het bereiden (koken/bakken/braden), verwarmen of ontdooien van
voedingsmiddelen. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af
bij niet-conform gebruik.
• Het apparaat alleen gebruiken als draaiplateau en draaimechanisme
zijn aangebracht.
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt serviesgoed.
• Controleer regelmatig de oven als de gerechten worden verwarmd of
bereid in weggooiverpakking van plastic, papier of ander brandbaar
materiaal. Zelfontbranding !
• Schakel de magnetron uit en haal de stekker uit het stop-contact
indien iets in de oven vlam vat of begint te roken. Houd de ovendeur
dicht.
• Gebruik het apparaat in geen geval als het niet goed meer functioneert.
• Dit apparaat voldoet aan de alle veiligheidsvoorschriften.
Waarschuwing : herstellingen of vervangingen waarvoor de bescherming tegen de blootstelling van magnetronenergie moet worden verwijderd, zijn gevaarlijk en dan ook uitsluitend werk voor deskundigen. Ondeskundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de
gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze afdeling Klantenservice.
• Waarschuwing: Als de deur, de scharnieren/veersloten of de afdichtende vlakken van de deur beschadigd zijn, mag het apparaat niet
gebruikt worden totdat het naar behoren is gerepareerd door onze
servicedienst.
• Waarschuwing: laat kinderen het apparaat alleen dan zonder toezicht
gebruiken, als u hebt uitgelegd wat de werking is en wat de gevaren
zijn bij ondeskundig gebruik.
Onze magnetrons moeten bij het transport goed worden beschermd.
Daarbij beperken wij ons tot de verpakking die absoluut noodzakelijk
is.
Folie en piepschuim kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het
milieu en kunnen hergebruikt worden.
Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De
kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige folieverpakking
>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen cfk-vrij)
>PP< voor polypropeen, bijv. de verpakkingsbanden
Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen
gebruikt te worden en wordt de hoeveelheid afval kleiner.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Oud apparaat
Als u uw oude apparaat niet meer gebruikt, maak het dan onbruikbaar. Stekker uit het stopcontact trekken, snoer afsnijden.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
!
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Niets tussen deur en deurlijst klemmen.
• De deurafdichting en de randen van de deur altijd schoon houden.
• Steek niets in de openingen van het slot aan de voorzijde ; hierdoor
riskeert u uw apparaat te beschadigen waarvoor een reparatie nodig
zal zijn.
• Geen brandbare voorwerpen in de magnetron bewaren. Bij het
inschakelen kunnen ze ontvlammen.
• Schakel het apparaat nooit in als de magnetronruimte leeg is, om
overbelasting te voorkomen.
62
63
N
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
!
64
Magnetron
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
• Zet bij het verwarmen van vloeistoffen altijd een theelepeltje in het
glas of kopje om overkoken te voorkomen. Door ‘kookpuntvertraging
wordt de kooktemperatuur bereikt zonder dat belletjes opstijgen. Al bij
lichte aanraking van het glas of kopje kan de vloeistof plotseling over
koken of spatten. Verbrandingsgevaar!
• Gerechten afdekken voorkomt spetteren, verkort de gaartijd en helpt
de vochtigheidsgraad te behouden. Waarschuwing : Bij het verwarmen van vloeistoffen in een fles of een hermetisch gesloten pot, moet
de dop of het deksel worden verwijderd. Explosiegevaar!
• Levensmiddelen met een schil of vel, zoals aardappelen, tomaten,
worstjes, altijd eerst met een vork inprikken, om ‘stukspringen’ te
voorkomen.
• Let erop dat bij het koken en verwarmen van levensmiddelen een minimumtemperatuur van 70° C bereikt wordt. Let daarom op de gegevens in
de tabellen (tijd/vermogen). Gebruik voor het meten van de temperatuur
van de levensmiddelen nooit een kwik- of vloeistofthermometer.
• Bij het verwarmen van zuigflessen moet, voordat de fles in de magnetron wordt geplaatst, altijd eerst de dop en speen worden verwijderd.
Verwijder vóór het verwarmen van potjes kindervoeding eerst de deksel. Roer of schud, na verwarmen, de inhoud goed door zodat de warmte
zich gelijkmatig verdeelt en controleer of de babyvoeding niet te heet
is om ernstige interne brandwonden te vermijden.
• In de magnetron verwarmde levensmiddelen geven warmte aan het serviesgoed af. Gebruik daarom pannenlappen.
• Laat levensmiddelen niet te gaar worden door een te lange bereidingstijd of een te hoog vermogen. Bepaalde delen van de levensmiddelen
drogen anders snel uit en verbranden.
Geschikt serviesgoed
Gebruik de magnetron niet:
• voor het koken van eieren in de schaal en slakken in huisjes, ze springen stuk!
• om grote hoeveelheden olie (fondue, frituren) en sterk alcoholische
drank te verwarmen. Zelfontbranding! Explosiegevaar!
• om dieren, textiel en papier te drogen
• voor serviesgoed van porselein, aardewerk enz. dat holle ruimtes heeft
die zich met water kunnen vullen en bij het warm worden stoomdruk
kunnen opbouwen.
1) zonder versieringen van goud, zilver, platina of metaal
2) zonder metaalhoudend glazuur
Materiaal
Bereidingswijze
Ontdooien Verwarmen
Koken
Vuurvast glas en porselein
(zonder metalen delen)
X
X
X
Niet vuurvast glas en porselein 1)
X
-
-
Glas en glaskeramiek van vuur
en vriesvast materiaal
Aardewerk 2)
X
X
X
X
X
X
Kunststof, hittebestendig tot
200° C 3)
Karton/papier
X
X
X
X
-
-
Vershoudfolie
X
-
-
Braadfolie met speciale sluiting
voor magnetron 3)
X
X
X
-
-
-
Braadpannen van metaal,
email, gietijzer
X geschikt
- niet geschikt
3) let op de door de fabrikant opgegeven maximumtemperaturen
65
N
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
i
Hierop moet u ook letten
Inbouwapparaat
• Levensmiddelen zijn verschillend van vorm en kwaliteit.
Ze worden in verschillende hoeveelheden bereid. De benodigde tijd
en het vermogen voor ontdooien, verwarmen of koken zijn daarom
ook verschillend. Als vuistregel geldt:
dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd.
• Houd de tabellen aan. Stel altijd eerst de kortste tijd in en alleen als
het nodig is een langere tijd.
• Bij het werken in de magnetron ontstaat de warmte in de levensmiddelen zelf. Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijk verhit worden.
Vooral bij grotere hoeveelheden dienen de verwarmde levensmiddelen
daarom omgeroerd of omgekeerd te worden.
• In de tabellen is een ‘doorwarmtijd’ aangegeven. Laat de levensmiddelen in de uitgeschakelde magnetron of buiten de magnetron staan,
zodat de warmte zich nog gelijkmatiger kan verdelen.
Voor inbouw in een hoge kast gebruikt u het daarvoor bestemde
inbouwraam. Volg de aanwijzingen in de montage-aanwijzing op.
Voor inbouw in een hoge kast kunt o ook de liftdeur gebruiken. Volg
hierbij de montage-instructies, die bij de liftdeur zijn gevoegd.
Opstelling/aansluiting
• Controleer of het apparaat tijdens het transport geen enkele schade
heeft opgelopen (vervormde deur of dichting, enz…). Indien er schade wordt geconstateerd, dan moet u contact opnemen met uw verkoper voordat het apparaat wordt gebruikt.
• Gebruik het toestel niet onmiddellijk na verplaatsing van een koude
naar een warme omgeving (moet u ong. 1-2 uur wachten), daar condensatie ervoor kan zorgen dat uw toestel niet correct functioneert.
• Dit apparaat is bestemd om te worden neergezet (of te worden ingebouwd) op het aanrecht op minimaal 85 cm van de vloer.
• Zet de oven op een plat en horizontaal vlak, verwijderd van andere
warmtebronnen of dampen.
• Controleer of de lucht vrij onder en om het apparaat kan circuleren.
Vrijstaand apparaat
66
Attentie!
Bij inbouw van het apparaat achter de liftdeur moet tijdens het
gebruik de liftdeur altijd geopend zijn!
Bij een gesloten liftdeur ontstaat schade aan het apparaat. De garantie vervalt.
!
Aansluiting
• De betreffende stroomkring moet gezekerd zijn met een 16 A smeltzekering.
• Gebruik altijd een stopcontact met een aarde-aansluiting ; dit geaarde
stopcontact moet volgens de veiligheidsnormen zijn aangesloten.
• Er moet een aan-uitschakelaar onder handbereik in de voedingskring
worden opgenomen waarvan de schakelcontacten minimaal 3 mm
open staan.
• Gebruik de oven niet als de voedingskabel of de stekker beschadigd is.
In dat geval de hulp inroepen van de importeur of een gespecialiseerd
technicus die door de fabrikant is opgeleid.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
–laagspanningsrichtlijn: 73/23/EG van 19.02.1973
–EMC-richtlijn: 89/336/EG van 03.05.1989 (incl. wijzigings-richtlijn
92/31/EG)
Nuttig vermogen: 750 watt
cm
20 cm
10
Laat voldoende vrije ruimte rond
apparaten die op het aanrecht
geplaatst worden:
- 5 cm tussen de zijkanten van
het apparaat en de muren
- 20 cm boven het apparaat
- 10 cm aan de achterzijde.
!
5 cm
5 cm
67
N
Beschrijving
Bedieningspaneel
Apparaat
D
A Display voor dagtijd, bereidingstijd, functie, vermogen,
enz.
F
A
A
TAGESZEIT
BETRIEBSD
ATEN
B
C Knop voor het magnetronvermogen met controlelampje
voor het instellen van het vermogen.
PROGRAMME
STOP
START/QUICK
E
C
A bedieningspaneel
B draaiplateau
C deurafdichting
Accessoires
Zo brengt u het draaiplateau en het
draaimechanisme aan.
Let erop dat het draaimechanisme
goed op z’n plaats zit.
Het draaiplateau kan tijdens het
gebruik rechtsom of linksom draaien.
Attentie: door het met de hand
draaien van het draaiplateau kan de
motor beschadigen!
In geval van slechte rotatie, verzeker
u ervan dat er zich geen vreem de
voorwerpen onder het plateau bevinden.
68
B
C
D Draaiknop voor het instellen
van de bereidingstijd of het
gewicht bij gebruik van de
automatische programma’s.
D
E Toets voor automatische programma’s voor ontdooien en
koken.
D
D deursluiting en -beveiliging
E ruit
F verlichting
B Multifunctionele toets voor
het opvragen van het ingestelde magnetronvermogen,
de ontdooi- en kooktijden enz.
PROGRAMME
E
STOP
F
START/QUICK
G
H
I
F Correctietoets voor het wissen van foutief ingevoerde
gegevens of voor het onderbreken van een bereidingsproces.
G START-toets voor het starten
van de gekozen functie en voor
het inschakelen van QUICKstart.
H Toets voor het draaiplateau
met controlelampje voor het
inschakelen van QUICK-start.
I Deurtoets voor het openen
van de deur.
69
N
Vóór het in gebruik nemen
!
Beknopte gebruiksaanwijzing
Bereidingsproces: koken van
levensmiddelen
Dagtijd instellen
Voorbeeld: 12:15 uur
1. Deurtoets indrukken.
1. Nadat de stekker in het stopcontact is gedaan, geeft het display ‘A E G ’ aan en vervolgens
‘0 0 : 0 0 ’. De dubbele punt tussen
de getallen knippert snel.
TAGESZEIT
BETRIEBSD
00:00
3. Deur sluiten.
De deur klikt hoorbaar dicht. Is de deur
niet goed gesloten, dan werkt het apparaat niet.
4. Het apparaat instellen zoals op de volgende bladzijden is beschreven.
Het instellen van de bereidingstijd
en/of magnetronvermogen is niet aan
een bepaalde volgorde gebonden 1). Voor
een langere bereidingstijd moet rechtsom
worden gedraaid, voor een kortere bereidingstijd linksom 2).
5. Indien gewenst het draaiplateau uitschakelen door het indrukken van de
toets voor het draaiplateau.
Als het draaiplateau is uitgeschakeld,
brandt het controlelampje. Het draaiplateau moet alleen worden uitgeschakeld,
wanneer rechthoekig serviesgoed wordt
gebruikt dat groter is dan het draaiplateau. Kans op blokkeren!
6. START-toets indrukken.
Het apparaat start. In het display verschijnt
de ingestelde bereidingstijd, die in seconden terugtelt. Het draaiplateau draait. Bij
gebruik van magnetron brandt het bijbehorende controlelampje.
7. Einde van de bereidingstijd.
Het einde van de bereidingstijd wordt aangegeven door een drietonig signaal. Het apparaat en de binnenverlichting worden uitgeschakeld. In het display verschijnt de dagtijd.
2. Multifunctionele toets op het
display (linksboven) indrukken.
De punten op het display knipperen sneller.
STOP
START/QUICK
3. De multifunctionele toets
ingedrukt houden en met de
draaiknop voor de tijd de dagtijd
instellen. 1) Zodra de juiste tijd
verschijnt, de toets loslaten. De
dubbele punt tussen de getallen
knippert nu langzaam. Het apparaat is klaar voor gebruik.
12:15
i
1) De draaiknop kan bij het instellen van de tijd naar links (terug) of naar
rechts (vooruit) worden gedraaid.
De dagtijd kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door de multifunctionele toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd met de draaiknop de tijd
aan te passen.
70
De deur gaat open.
2. Levensmiddelen in de ovenruimte
zetten.
ATEN
PROGRAMME
Resultaat/opmerking
i
1)
Zijn niet alle gegevens binnen 4 minuten ingevoerd, dan worden de gegevens
automatisch gewist; de dagtijd verschijnt weer in het display.
2)
6 0 : 0 0 ’ overschreden, dan verschijnt in het disWordt de maximale gebruiksduur ‘6
0 0 : 0 0 ’.
play ‘0
71
N
Beknopte gebruiksaanwijzing
☞
Tijdens het bereidingsproces:
Resultaat/opmerking
• Openen van de deur door het indruk-
Het apparaat en de binnenverlichting
schakelen uit. In het display knipperen de
twee punten tussen de getallen die de
resterende bereidingstijd weergeven. De
instellingen blijven bewaard.
ken van de deurtoets, bijv. om het
gerecht door te roeren.
• Deur sluiten en START-toets indruk-
Verwarmingsmethoden
Magnetron
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 1 minuut en 15 seconden op 750 watt
De resterende tijd loopt automatisch af.
ken.
• Correctietoets indrukken.
• De ingestelde bereidingstijd wijzigen:
draaiknop voor de tijd naar links of
naar rechts draaien.
• Magnetronvermogen veranderen: de
knop voor het magnetronvermogen
draaien.
• Multifunctionele toets indrukken.
Het lopende programma wordt voortijdig afgebroken. Het apparaat en de
binnenverlichting schakelen uit. In
het display verschijnt de dagtijd.
TAGESZEIT
BETRIEBSD
ATEN
De programmaduur in het display
verandert afhankelijk van de draairichting 1).
750
Het display geeft 5 seconden lang het
nieuw ingestelde vermogen aan.
Gedurende de resterende tijd is het
nieuw ingestelde vermogen van toepassing.
2. Met de draaiknop voor de tijd de
gewenste bereidingstijd instellen. In het
display verschijnt de gekozen tijd.
PROGRAMME
De ingestelde gegevens verschijnen na
elkaar gedurende 5 seconden in het display, bijvoorbeeld magnetronvermogen ...
STOP
START/QUICK
i
1)
Wordt bij het opnieuw instellen ‘00:00’ in het display bereikt, dan is de bereidingstijd afgelopen en klinkt een drietonig signaal. Het apparaat en de binnenverlichting
schakelen uit. Tijdens het bereidingsproces kan de bereidingstijd worden verlengd
tot maximaal 60 minuten.
01:15
3. START-toets indrukken. De ingestelde tijd gaat lopen.
01:14
i
72
1. Met de knop voor het magnetronvermogen het gewenste vermogen
instellen. Het controlelampje brandt.
De dagtijd verdwijnt uit het display en
het gekozen vermogen verschijnt in
watts:
linksom draaien = lager vermogen
rechtsom draaien = hoger vermogen.
Het instellen van de bereidingstijd verloopt als volgt:
- van 0 tot 2 minuten in stappen van 5 seconden
- van 2 tot 5 minuten in stappen van 10 seconden
- van 5 tot 10 minuten in stappen van 20 seconden
- van 10 tot 20 minuten in stappen van 30 seconden
- vanaf 20 minuten in stappen van 1 minuut
De maximaal in te stellen tijd is 60 minuten.
Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de
binnenwanden en van de magnetrondeur verwijderd zijn.
73
N
i
Aanwijzingen voor het instellen van het vermogen
Automatische programma’s
In het onderstaande overzicht kunt u zien welk vermogen het meest
geschikt is voor bepaalde bereidingsmethoden.
Het apparaat is voorzien van automatische programma’s voor ontdooien en koken. Na het selecteren van het gewenste programma
voert u het gewicht van het gerecht in. Het apparaat berekent de
benodigde tijd en doet de rest automatisch. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke levensmiddelen met welk programma ontdooid
en gekookt kunnen worden.
750 watt
700 watt
600 watt
500 watt
- éénpansgerechten verder koken
- eiergerechten koken
450 watt
350 watt
250 watt
-
gerechten verder koken
gevoelige levensmiddelen koken
babyvoeding verwarmen
rijst koken
gevoelige levensmiddelen verwarmen
-
vlees, vis, brood ontdooien
kaas, room, boter ontdooien
fruit en gebak ontdooien
gistdeeg laten rijzen
koude levensmiddelen en dranken even opwarmen
150 watt
80 watt
74
- vloeistoffen verwarmen
- aan de kook brengen en aanbraden aan het
begin van een proces
- groente koken
- levensmiddelen koken
- gelatine en boter smelten
- éénpersoonsmaaltijd verwarmen
- diepgevroren gerechten ontdooien en
verwarmen
Ontdooien
Progr.
j- 1
Soort gerecht
Gevogelte 1)
Vlees
1)
i
Voorbeeld
Gewicht van - tot
Gevogelte, geheel
of in stukken
Varkensvlees,
goulash
100 - 2.000 g
100 - 2.000 g
j- 2
Vis
Hele vis, visfilet
100 - 2.000 g
j- 3
Gebak dat een
voorzichtige
behandeling vraagt
Slagroomtaart
100 - 1.000 g
De uiteinden van het gevogelte vóór het ontdooien met aluminiumfolie bedekken.
Het uitgepakte diepvriesproduct op een klein, omgekeerd bord zetten
met daaronder een bakje, om het dooivocht op te vangen.
Na het ontdooien moet u rekening houden met een doorwarmtijd.
(Vuistregel: ontdooitijd = doorwarmtijd).
Na de helft van de ontdooitijd klinkt een drietonig signaal; het gerecht
moet gedraaid worden en, indien mogelijk, losgemaakt. Ontdooide
stukken alvast verwijderen.
75
N
Verwarmingsmethoden
Koken
Progr.
C1
C2
C3
i
Gebruik automatische programma’s
Soort gerecht
Voorbeeld
Gewicht van - tot
Verse groente I
Spruitjes, witte kool
worteltjes, knolselderij
100 - 1.000 g
Courgette, prei, aardappelen, spinazie,
venkel, bloemkool,
broccoli
100 - 1.000 g
Worteltjes, bloemkool, spruitjes, prei,
courgette, spinazie,
broccoli
100 - 1.000 g
Verse groente II
Diepvriesgroente
☞
Voorbeeld: ontdooien van 1 kg kip
1. Programmatoets zolang ingedrukt houden tot het gewenste
programma verschijnt.
j- 1
2. Met de draaiknop ‘tijd /
gewicht’ het gewicht instellen.
1000
Zo mogelijk afgedekt - met hittebestendig glazen serviesgoed koken. Na de helft van de kooktijd klinkt een drietonig signaal. Bij een
gewicht van meer dan 500 g adviseren wij u de groente één of twee
keer door te roeren.
Voor het koken moet aan de groente water worden toegevoegd:
PROGRAMME
STOP
- bij verse groente (I + II):
100 - 500 g : 3 - 6 eetl. / 500 - 1.000 g : 9 - 12 eetl.
START/QUICK
- bij diepvriesgroente:
100 - 500 g : 3 - 9 eetl. / 500 - 1.000 g : 9 - 15 eetl.
29:57
4. Voor het veranderen van de
instellingen, de correctietoets
indrukken en opnieuw beginnen.
i
76
3. START-toets indrukken. In het
display verschijnt de benodigde
bereidingstijd.
Na de helft van de bereidingstijd klinken drie korte signalen. Dit geeft
aan dat het gerecht nu moet worden omgedraaid of doorgeroerd. Het
apparaat schakelt niet uit.
77
N
Verwarmingsmethoden
Kookwekker
QUICK-start
☞
Inschakelen
Met Quick-start is het mogelijk - door de knop één of meer keer in te
drukken - het apparaat tussen 30 seconden en 2 1/2 minuut op vol
vermogen in te schakelen. Elke druk op de knop voegt 30 seconden
toe aan de bereidingstijd die wordt weergegeven.
Voorbeeld: 1 kopje water verwarmen (11/2 minuut)
TAGESZEIT
BETRIEBSD
ATEN
1. START-toets drie keer indrukken. Het controlelampje voor het
magnetronvermogen brandt. In het
display verschijnt de tijd en het
apparaat schakelt in.
01:30
PROGRAMME
Met de kookwekker kunt u bijv. de tijd instellen voor eieren die u op
de kookplaat kookt.
De tijd loopt af zonder dat het apparaat ingeschakeld is. Echter alleen
als er geen andere functie gekozen is.
☞
Het instellen:
0’ zetten (naar links
1. De knop voor het magnetronvermogen op ‘0
draaien).
2. Met de draaiknop voor de tijd de gewenste tijd instellen. De dagtijd verdwijnt uit het display en de ingestelde tijd verschijnt.
3. De START-toets indrukken. De ingestelde tijd begint. Aan het eind
klinkt een drietonig signaal.
2. Wordt tijdens het Quick-startgebruik de START-toets opnieuw
ingedrukt, dan wordt er 30
seconden bijgeteld. Maar alleen
als daardoor de tijd van 2 1/2
minuut niet wordt overschreden.
STOP
START/QUICK
i
78
Wordt bij het instellen de 2 minuten overschreden, dan kan tijdens
het aflopen van de tijd de Quick-start-functie niet meer worden
geactiveerd. Gebruik de Quick-start-functie alleen voor het verwarmen van dranken/vloeibare gerechten.
79
N
Tabellen / tips
Gerecht
Ontdooien
Gerecht
Vlees
Groot stuk vlees
Vette
Steaks
Gehakt, halfomhalf
Goulash
Gevogelte
Kip
Eend
Hoeveel- Vermogen
heid (g)
(watt)
500
150
Duur
(min.)
10-15
Doorwarm- Aanwijzingen
tijd (min.)
10-15
200
500
150
150
4-6
9-14
5-10
10-15
500
150
10-12
10-15
1.000
150
25-35
15-30
1.5002.000
150
150
35-45
45-55
30-40
50-60
Vis
Hele vis
500
150
10-15
10-15
Garnalen
250
150
6-8
10-15
Tussendoor omkeren.
gedeelten na de helft van
de tijd met aluminiumfolie
afdekken.
Tussendoor omkeren.
Na 10 minuten ontdooide
gedeelten verwijderen.
Na 10 minuten ontdooide
gedeelten verwijderen.
Tussendoor 1 maal omkeren.
Poten na de helft van de
tijd met aluminiumfolie
afdekken.
Net als bij kip.
Tussendoor 1 maal omkeren.
Vinnen evt. met aluminiumfolie afdekken.
Omroeren.
Brood
Broodjes (50g)
Volkorenbrood,
Bruin brood
Heel brood
Hoeveel- Ver- Duur Doorwarm- Aanwijzingen
heid (g) mogen (min.) tijd (min.)
(watt)
4 stuks 150
1 sneetje 150
(60g)
500
150
2-4
40”-50”
3-5
2-3
6-8
15-20
Gebak
Cake
300
80
4-6
8-10
Vruchtentaart
van de bakplaat
1 stuk kwarktaart
1 stuk appeltaart
Slagroom- ofcremetaart
400450
400
400
300400
80
8-12
5-10
80
80
80
8-12
8-12
5-8
5-10
5-10
10-20
Tussendoor omkeren.
Aparte sneetjes afgedekt
ontdooien.
Op een servet of op een
bord onafgedekt ontdooien.
Zie boven.
Zie boven.
Zie boven.
In het apparaat slechts licht
ontdooien.
Smelten van levensmiddelen
Chocolade /
Couverture
100
700
1-2
In stukjes breken en tussendoor omroeren.
Boter
50
750
½-1
Om te verwarmen 1 minuut
langer instellen.
Verwarmen van gekoelde levensmiddelen en dranken
Zuivelproducten
Kwark
500
150
15-20
15-20
250
150
2-5
15-20
250
200 ml
150
150
3-5
6-8
20-30
15-20
Fruit
Aardbeien
500
150
12-14
5-10
Kersen
Bessen
Frambozen
250
250
250
150
150
150
6-8
7-9
7-9
5-10
5-10
5-10
Boter
voren
Kaas
Room
80
Tussendoor bevroren stukken klein maken en omroeren.
Aluminiumfolie van te
verwijderen.
Tussendoor 1 maal omkeren.
Aluminiumfolie dekseltje
verwijderen - tussendoor
omroeren.
1 potje baby125men voeding
250
ren.
1 bord met een350persoonsmaaltijd 400
1 portie vlees
ca.150
450
750
750
55”-1’20”
2-4
1’15-1’30”
2-3
2-3
2-3
Potje zonder deksel verwarNa het verwarmen omroeTemperatuur controleren!
Afgedekt verwarmen.
Jus apart verwarmen.
Gepaneerd vlees niet afdekken alle andere vleessoorten
wel afdekken.
Afgedekt ontdooien, tussendoor 1 maal omroeren.
Afgedekt ontdooien.
Afgedekt ontdooien.
Afgedekt ontdooien.
81
N
Tabellen/tips
Verwarmen van gekoelde levensmiddelen en dranken
Gerecht
1 portie rijst,
aardappelen
of groente
1 kop soep
Koken van groente 1)
Hoeveel- Vermogen Duur Doorwarm- Aanwijzingen
heid (g)
(watt)
(min.) tijd (min.)
ca. 200
ca.
200 ml
750
750
2-2’30”
1’20”1’40”
2-3
2-3
Gerecht
Afgedekt verwarmen, 1 maal
omkeren.
200 ml
750
45”-50”
2-3
1 kopje water
180 ml
750
1’45”-2’
2-3
1 kopje melk
200 ml
750
1-2
2-3
1 kop koffie
(opnieuw verwarmen)
125 ml
750
45”-50”
2-3
1/8 l
750
9-11
2-3
Broccoli
300
diepvries
Champignons 250
1/8 l
750
6-8
2-3
geen
750
6-8
2-3
Zonder deksel. Na het verwarmen omroeren!
Temperatuur controleren!
Oploskoffie of thee pas
toevoegen, als het water niet
meer borrelt.
Erwtjes en
worteltjes
diepvries
Worteltjes
300
½ kopje
750
7-9
2-3
250
2-3 eetl.
750
8-10
2-3
Aardappelen
250
2-3 eetl. 750
5-7
2-3
Melk heeft drinktemperatuur
Koolrabi
250
½ kopje
750
6-8
2-3
Paprika
250
geen
750
5-7
2-3
Prei
250
½ kopje
750
5-7
2-3
Spruitjes,
diepvries
Zuurkool
300
½ kopje
750
6-8
2-3
250
½ kopje
750
8-10
2-3
Heldere soep niet afdekken,
gebonden soep afdekken.
Ontdooien en verwarmen van diepvriesmaaltijden
1 portie vlees
met jus
1 portie vlees
met groente en
aardappelen
150
750
2-3
2-3
350450
750
7-9
2-3
Afgedekt verwarmen.
Tussendoor omroeren.
Zie boven.
1)
Bovenkant met boter
bestrijken.
Stelen naar buiten
leggen.
In plakjes snijden.
In plakjes of stukjes
snijden.
Schillen en in vier
stukken snijden.
In plakjes of stukjes
snijden.
In plakjes of stukjes
snijden.
In plakjes of stukjes
snijden.
alle groenten afgedekt koken.
Koken van vis
Gerecht
i
82
Ver- Duur Doorwarm- Aanwijzingen
mogen (min.)
tijd
(watt)
(min.)
500
Bloemkool
Dranken
Melk of babyvoeding
Hoeveel- Water
heid
toe(g)
voegen
Hoeveel- Verheid
mogen
(g)
(watt)
Duur
(min.)
Doorwarmtijd
(min.)
Visfilet
500
600
10-12
2
Hele vis
800
1. 750
2. 450
3-5
10-12
3
Aanwijzingen
Afgedekt koken.
Tussendoor omkeren.
Afgedekt koken.
De aangegeven tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en kwaliteit van de
levensmiddelen.
83
N
Tabellen/tips
i
Praktische tips voor het gebruik
Algemeen
•Laat de levensmiddelen na het uitschakelen van het apparaat nog
enkele minuten staan (doorwarmtijd).
•Verwijder verpakkingen van aluminiumfolie en metaal voordat u de
levensmiddelen gaat bereiden.
•Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de binnenwanden
en van de magnetrondeur verwijderd zijn. Anders kunnen vonken
overspringen die het apparaat zouden beschadigen.
Koken
–Levensmiddelen altijd afdekken met voor de magnetron geschikt
materiaal. Als u een korstje wenst, geen deksel gebruiken.
–Gekoelde of bevroren levensmiddelen hebben een langere kooktijd nodig.
–Gerechten met saus moeten af en toe omgeroerd worden.
–Groente met een stevige structuur, zoals worteltjes, erwten en
bloemkool, met wat water koken.
–Groente met een zachte structuur, zoals paddestoelen, paprika en
tomaten, zonder water koken.
–Grote stukken na ongeveer de helft van de kooktijd omkeren.
–Groente zoveel mogelijk in even grote stukken snijden.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
–De bevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgekeerd schoteltje
of bordje met een bakje eronder of op een ontdooirooster resp.
kunststof zeef leggen, opdat het dooivocht kan weglopen.
–Na de helft van de ontdooitijd de levensmiddelen omkeren, indien
mogelijk al ontdooide stukken losnemen.
Ontdooien van boter, gebak, kwark
–Niet volledig in het apparaat laten ontdooien, buiten de magnetron
op kamertemperatuur verder laten ontdooien. Het resultaat wordt
dan gelijkmatiger.
–Verpakkingen van metaal of aluminium vóór het ontdooien volledig
verwijderen.
Kant-en-klaargerechten
–Kant-en-klaargerechten in metalen verpakking of kunststof verpakking met metalen deksel alleen in de magnetron ontdooien of verwarmen, als op de verpakking duidelijk staat, dat dat mogelijk is.
–Volg beslist de op de verpakking vermelde gebruiksinstructies op
(bijv. metalen deksel verwijderen en kunststoffolie inprikken).
i
Tips voor de magnetron
Voor de hoeveelheid levensmiddelen die u wilt gaan bereiden
vindt u geen aanwijzingen.
Zoek in de tabel soortgelijke
levensmiddelen.
Verleng of verkort de kooktijden
volgens de volgende regel:
dubbele hoeveelheid = bijna
dubbele tijd
halve hoeveelheid = halve tijd
De levensmiddelen zijn te droog
geworden.
Kortere tijd instellen of lager
magnetronvermogen kiezen.
De levensmiddelen zijn na
afloop van de tijd nog niet ontdooid, heet of gaar.
Langere tijd instellen of hoger
magnetronvermogen kiezen.
Houd er rekening mee dat hogere
gerechten langere tijd nodig
hebben.
Na afloop van de tijd zijn de
levensmiddelen aan de rand
oververhit, maar in het midden
nog niet voldoende warm.
Kies de volgende keer een lager
vermogen en een langere tijd.
Vloeistoffen, bijv. soep, tussendoor omroeren.
Ontdooien van fruit en groente
–Fruit en groente die rauw verder verwerkt moeten worden, niet volledig in het apparaat laten ontdooien, op kamertemperatuur verder
laten ontdooien.
–Fruit en groente die gekookt moeten worden, kunt u direct op een
hoger magnetronvermogen koken, zonder dat ze eerst ontdooid zijn.
84
85
N
Testgerechten
i
(Magnetronvermogen 750 watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons worden door testinstituten
aan de hand van speciale gerechten getest.
Standtijd
(min.)
Opmerking 1)
DIN nr. 44 566
deel 2
Vermogen
Duur
(min.)
visfilet ontdooien
en koken
750 watt
9-11
IEC 705
Edition 3
Vermogen
Duur
(min.)
eiermelk (test A)
(750 g)
biscuitmassa (test B)
350 watt
20-21
120
750 watt
6-7
5
gehakt (test C)
750 watt
14-15
5
Afdekken.
gehakt ontdooien
150 watt
13-15
5
Direct op het draaiplateau leggen, na
de helft van de tijd
omkeren.
3
Afdekken, na de helft
van de tijd zo omkeren,
dat de binnenste delen
buiten liggen
Reiniging en onderhoud
De oven moet te allen tijde schoon zijn. Voedselresten die men niet verwijdert van de oven zullen de microgolven absorberen, het prestatievermogen van de oven nadelig beïnvloeden en mogelijk zelfs de binnenkant van de oven beschadigen. Gerechten afdekken voorkomt
spetteren, verkort de gaartijd en helpt de vochtigheidsgraad te
behouden.
Buitenkant van het apparaat
De voorzijde van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje
afnemen.
Gebruik geen schuurmiddelen, scherpe reinigingsmiddelen of schurende
voorwerpen, omdat anders doffe plekken ontstaan.
Ovenruimte
frambozen ontdooien
1)
2)
150 watt
7-9
Standtijd
(min.)
3
Opmerking 1)
Afdekken.
Indien niet anders aangegeven, het draaiplateau gebruiken. Dit moet ingeschakeld zijn.
Gebruik het grillrooster en zet daar een bord op om weglopend braadvocht op
te vangen.
De ovenruimte blijft lang mooi als u geen harde schuursponsjes e.d.
gebruikt. Wanneer het apparaat erg verontreinigd is, kunt u een mild
schoonmaakmiddel gebruiken.
Eventuele luchtjes in de ovenruimte kunt u neutraliseren door een
kopje water met wat citroensap enkele minuten in de oven te verwarmen.
Tijdens het gebruik kan door het verdampen von vocht condensvorming
optreden. Dit is een normaal verschijnsel, dat bij lage temperaturen binnenshuis of bij een hoge luchtvochtigheid intensiever is. Condens na
gebruik van het apparaat met een zachte doek verwijderen.
Draaiplateau en draaimechanisme
Het draaiplateau kunt u losnemen, door op de rand te
drukken, zodat de andere
kant omhoogkomt (zie afb.).
Het draaiplateau reinigt u in een sopje of u zet het in de afwas-machine.
Het draaimechanisme reinigt u in een sopje.
86
87
N
Wat is er aan de hand als...
Klantenservice
☞
... het apparaat niet werkt?
Controleer of
–de stekker in het stopcontact zit,
–de zekeringen in de huisinstallatie in orde zijn,
–misschien de stroom uitgevallen is.
Als de zekeringen in de huisinstallatie vaker uitschakelen, dient u
contact op te nemen met een elektricien.
In het hoofdstuk ‘Wat is er aan de hand als ...’ worden enkele storingen
genoemd, die u zelf kunt verhelpen. Lees bij een storing daarom eerst
deze tekst door. Vindt u daar geen oplossing, neem dan contact op met
de Klantenservice van AEG.
De Klantenservice zal u om een paar gegevens vragen. U vergemakkelijkt hiermee de storingsdiagnose en de beslissing of bezoek van een
monteur noodzakelijk is.
☞
... de magnetron niet werkt?
Controleer of
–de deur goed gesloten is,
–er geen etensresten of vreemde voorwerpen tussen de deur geklemd zijn,
–de deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn,
–de start-toets ingedrukt is.
-de knop voor het vermogen op 0 staat.
☞
... het draaiplateau niet draait?
Controleer of
–het draaimechanisme goed is aangebracht,
–serviesgoed is gebruikt dat buiten het draaiplateau uitsteekt,
–levensmiddelen buiten het draaiplateau uitsteken en het zo blokkeren.
-zich onder het draaiplateau restjes (bijvoorbeeld kruimels) bevinden.
-het draaiplateau misschien uitgeschakeld is.
Geef de Klantenservice E-nummer en
S-nummer op, die u op het typeplaatje vindt of, indien aanwezig,
PNC (pijl).
Aan de hand van deze nummers kan
de Klantenservice de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat
bij het eerste bezoek van de technicus weer gerepareerd kan worden en
u slechts één monteursbezoek hoeft
te betalen.
☞
☞
☞
88
... de magnetron niet uitschakelt?
-Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de huisinstallatie uit.
-Neem contact op met de Klantenservice van AEG.
... de magnetronverlichting uitvalt?
-Neem contact op met de Klantenservice van AEG. De magnetronverlichting mag alleen door de Klantenservice van AEG worden vervangen.
.... de levensmiddelen langzamer heet en gaar worden dan voorheen?
–Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd) of–als
de levensmiddelen kouder waren dan anders- tussendoor omroeren of
omkeren of
–Stel een hoger vermogen in.
i
Om deze nummers bij de hand te hebben, kunt u ze het beste hieronder
en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
E-nr.
..................................................................................................................
S-nr.
..................................................................................................................
PNC
....................................................................................................................
Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve
bediening de Klantenservice inschakelt, dan zijn wij helaas genoodzaakt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn in rekening te brengen.
Volg daarom de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing consequent op.
89
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising