Aeg MCC663Em Handleiding
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: // www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
01/03 - 99618364
AUS ERFAHRUNG GUT
MCC 663
Mikrowellengerät
D
Four à micro-ondes
F
Magnetron
NL
Gebrauchsanweisung
D
Notice d’utilisation
F
Gebruiksaanwijzing
NL
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van deze AEG magnetron.
Lees vóór het in gebruik nemen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u
het apparaat optimaal kunt gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen.
Uw nieuwe magnetron beloont u voor deze kleine moeite door onberispelijk
te functioneren. Bovendien voorkomt u onnodige servicekosten.
!
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Attentie!,
Waarschuwing!, Voorzichtig!,) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn
voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op
deze aanwijzingen.
Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat.
i
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch
gebruik van het apparaat.
¤
)
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u in deze gebruiksaanwijzing tips
om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk “Wat is er aan de hand
als...”.
¤
☞
¤
Gedrukt op chloorvrij papier
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
86
N
Inhoud
Belangrijke aanwijzingen
Milieuvriendelijke afvalverwerking van verpakking en oude apparaten . . . . . . . 89
Opstelling / aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Grill/ Hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
Geschikt servies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Hierop moet u ook letten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Beschrijving
Apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Indikatieveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Vóór het in gebruik nemen
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Dagtijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
87
Inhoud
Soorten verwarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Magnetron solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Aanwijzingen voor instellen van het vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Quick-start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Automatische ontdooiprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Combinatie magnetron + grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Combinatie magnetron + hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Voorkeuze duur/einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tabellen / tips
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Verwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Praktische tips voor het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Tips voor de magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Testgerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Tabel grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Tabel Magnetron + grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tips voor het grilleren / magnetron + grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tabellen bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Tips voor het bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
88
N
Belangrijke aanwijzingen
Milieuvriendelijke afvalverwerking van verpakking
en oude apparaten
¤
)
Verpakking
Onze magnetrons moeten worden vervoerd en hebben daarom een efficiënte beschermende verpakking nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut noodzakelijke.
Delen van de verpakking (bijv. folie, styropor) kunnen gevaarlijk zijn voor kin-deren.
Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.
Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De kunst-stoffen
hebben de volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers
>PP< voor polypropyleen, bijv. de verpakkingsbanden
Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen te worden gebruikt
en wordt de hoeveelheid afval kleiner. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Oude apparaten
Als u uw oude apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of informeer
bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Gebruik het toestel niet onmiddellijk na verplaatsing van een koude naar een warme
omgeving (moet u ong. 1-2 uur wachten), daar condensatie ervoor kan zorgen dat uw
toestel niet correct functioneert.
¤
i
¤
!
¤
¤
)
¤
¤
¤
)
¤
Opstelling / aansluiting
!
Dit apparaat is bedoeld om te worden ingebouwd op min. 85 cm van de vloer. Let erop
dat de ventilatiesleuven niet geblokkeerd worden en dat de lucht ongehinderd rond de
oven kan circuleren. Om een onberispelijke ventilatie te garanderen zijn de volgende
minimale afstanden vereist: naar boven: 14 cm, naar beneden: 10 cm, naar opzij: 5 cm.
Let erop dat de ventilatie-openingen aan de onder-en achterzijde van de oven niet
afgesloten worden, en zorg ervoor dat de stekker na de plaatsing van het apparaat
binnen handbereik ligt. We verwijzen naar de voorschriften in het bijbehorende installatievoorschrift.
• Attentie : aansluiting aan een contactdoos met randaarde. De fabrikant aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet-conform gebruik.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
- laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG)
- EMC-richtlijn: 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG)
89
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Algemeen
• Het apparaat alleen met draaiplateau en draaimechanisme gebruiken.
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt servies.
• Blijf bij het apparaat, als u levensmiddelen in wegwerpverpakking van kunststof,
papier of andere brandbare materialen verwarmt of kookt.
• Houd bij rookvorming het apparaat gesloten om eventuele vlammen uit te doven.
Apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de
huisinstallatie uitschakelen. Gebruik het apparaat in geen geval als het niet meer
onberispelijk functioneert.
• Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsmaatregelen. Reparaties mogen
alleen door technici van de AEG klantendienst worden uitgevoerd. WAARSCHUWING : het is gevaarlijk voor iedereen die hiervoor niet is opgeleid om onderhoud
of reparatie uit te voeren waarvoor het nodig is een kap te verwijderen die beschermd tegen het vrijkomen van de energie van de microgolven.
• Als de deurafdichtingen en de afsluitvlakken beschadigd zijn, mag het apparaat
niet gebruikt worden. Het moet eerst worden gerepareerd.
• Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door een soortgelijk snoer worden
vervangen (hiervoor is speciaal gereedschap nodig).
• WAARSCHUWING: laat kinderen alleen zonder toezicht het apparaat bedienen,
nadat u de bediening van het apparaat hebt uitgelegd en ze begrijpen dat onjuist
gebruik gevaarlijk is.
• Om de achterblijvende stoom te verwijderen, is uw apparaat uitgerust met een vertraagde ventilatiefunctie. Afhankelijk van de gekozen kookmethode (solo/ grill/
combinatie), zal de ovenventilatie na het beëindigen van het koken verder functioneren, en na 3 minuten vanzelf uitschakelen.
!
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Niets tussen deur en deurlijst klemmen.
• Deurafdichtingen en afsluitvlakken altijd schoon houden.
• Geen brandbare voorwerpen in de magnetron bewaren. Bij het inschakelen kunnen
ze ontvlammen.
• Schakel het apparaat alleen in als zich levensmiddelen in de ovenruimte bevinden.
Anders kan het apparaat overbelast raken.
90
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
N
Magnetron
• Zet bij het verwarmen van vloeistoffen altijd een theelepeltje in het glas of kopje
om kookpuntvertraging te voorkomen. Bij kookpuntvertraging wordt de kooktemperatuur bereikt, zonder dat de typische belletjes opstijgen. Reeds bij lichte
aanraking van het glas of kopje kan de vloeistof dan plotseling hevig overkoken
of spatten.Verbrandingsgevaar!
• Levensmiddelen met een schil of vel, zoals aardappelen, tomaten, wor-stjes, altijd eerst enkele malen met een vork inprikken, zodat ze niet knappen.
• Controleer of bij het koken en verwarmen van levensmiddelen een minimumtemperatuur van 70°C wordt bereikt. Let daarom op de in de tabellen aangegeven
waarden voor vermogen en tijd. Gebruik voor het meten van de temperatuur van
de levensmiddelen nooit een kwik- of vloeistofthermometer.
•
Verwarm babyvoeding in flesjes of potjes altijd zonder deksel. Na het verwarmen
goed omroeren of schudden, zodat de warmte zich gelijkmatig verdeelt. Voordat
u de baby gaat voeren, beslist de temperatuur controleren om brandwonden
te vermijden.
•
In de magnetron verwarmde levensmiddelen geven warmte aan het servies af.
Gebruik daarom pannenlappen!
•
Laat levensmiddelen niet te gaar worden door te hoge vermogens en te lange
tijden. Bepaalde delen van de levensmiddelen kunnen uitdrogen en verbranden.
• WAARSCHUWING : Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen nooit in een
hermetisch afgesloten recipiënt worden opgewarmd om explosiegevaar te vermijden.
!
Gebruik de magnetron niet:
- Voor het koken van eieren in de dop (bij spiegeleieren eerst de dooier inprikken)
en van slakken in huisjes, ze springen dan!
- Om grote hoeveelheden olie (fondue, frituren) en sterke alcoholische dranken te
verwarmen. Zelfontbranding! Explosiegevaar!
- Om dieren, textiel en papier te drogen.
- Voor servies van porselein en aardewerk dat kleine gaatjes heeft, bijv. bij de
greep of aan de onderkant. Vocht dat in deze gaatjes dringt kan bij het warm
worden het servies doen barsten.
i
NUTTIG VERMOGEN: 900 watt
91
!
Grill / Hetelucht
• Bij het gebruik van de grill (alleen of in combinatie met magnetron) wordt het
ovenvenster heet. Houd daarom kleine kinderen uit de buurt van de deur van het
apparaat.
• De ovenruimte, het grillelement, de ovenruimte, het grillelement, het rooster, de zijroosters en het draaiplateau worden tijdens het gebruik heet. Bij gebruik van de grill,
de schotels niet met blote handen uit de oven nemen. Gebruik enkel warmtebestendige
schotels zoals uit vuurvast glas of keramiek. Raak de verwarmende onderdelen aan de binnenzijde van de oven nooit aan. Verbrandingsgevaar !
• Verwarm uw oven alleen voor in de functie grill met hetelucht, nooit in de functies
met alleen magnetron, de magnetron-grillcombinatie of de magnetronheteluchtcombinatie.
De grill is neerklapbaar waardoor de oven gemakkelijker gereinigd kan worden:
1. horizontaal voor gegratineerde gerechten en platte
stukken vlees (vlakgrillen).
2. opstaand voor het schoonmaken van de bovenkant.
Posities van de grill
1
2
De grill na gebruik 25 minuten laten afkoelen alvorens deze aan te raken.
92
N
i
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
Geschikt servies
Verwarmingsmethode/Materiaal
Magnetron Hete lucht
Grill
gecombineerd
gebruik
vuurvast glas en porselein (zonder metalen delen),
braadslee
X
X
X
X
niet vuurvast glas en porselein (bijv. dekschalen) 1)
X
-
-
-
glas en glaskeramiek van
X
X
X
X
aardewerk 2)
X
X
-
X
kunststof, hittebestendig tot 200 °C 3)
X
X 3)
-
X 3)
karton, papier
X
-
-
-
vershoudfolie
X
-
-
-
braadfolie met speciale sluiting voor magnetron 4)
X
X
-
X 4)
braadpannen van metaal, bijv.
email, gietijzer
-
X
X
-
bakvormen, zwart gelakt of met speciale laag
-
X
-
-
vuur- en vriesvast materiaal
X geschikt - niet geschikt
1) zonder versieringen van zilver, goud, platina of metaal
2) zonder metaalhoudend glazuur
3) let op de door de fabrikant aangegeven maximumtemperaturen
4) gebruik het grillrooster niet in combinatie met metalen voorwerpen.
93
i
Hierop moet u ook letten...
• Levensmiddelen zijn verschillend van vorm en kwaliteit. Ze worden in verschillende
hoeveelheden bereid. Daarom zijn ook de benodigde tijden en vermogens voor ontdooien, verwarmen of koken verschillend. Als grove richtlijn geldt:
dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
• Houd de tabellen aan. Stel altijd eerst de kortste tijd in en alleen als het nodig is
een langere tijd.
• In de magnetron ontstaat de warmte in de levensmiddelen zelf. Daarom kunnen niet
alle plekken tegelijk verhit worden. Vooral bij grotere hoeveelheden moeten de verwarmde levensmiddelen daarom omgeroerd of omgekeerd worden.
• In de tabellen is “standtijd” aangegeven. Laat de levensmiddelen in de uitgeschakelde oven of buiten de oven staan, zodat de warmte zich nog gelijkmatiger kan verdelen.
94
N
Beschrijving
Apparaat
B D
E
A
C
I
F
G
H
I
C
A Bedieningspaneel
B Deurafdichting
C Deursluiting en –beveiliging
D Ovenvenster
E Grill
F Draaiplateau
G Draaimechanisme
H Aandrijfas
I Zijroosters
95
Bedieningspaneel
A display :
voor dagtijd, bereidingstijd, functie,
vermogen, temperatuur, gewicht,
etenswaar, enz.
A
B regelknop :
voor instellen van het ingestelde
magnetronvermogen, bereidingstijd,
gewicht bij gebruik van de automatische programma’s, temperatuur bij
gebruik van hetelucht. Of het einde
van het programma bij een uitgestelde
programmering
C toets voor HETELUCHT :
om gerechten te bereiden zoals in een
traditionele oven, alleen op en combi-
natie met magnetron
D toets voor DRAAIPLATEAU :
voor uitschakelen van het draaiplateau
E GRILL-toets :
voor inschakelen van het grillelement
F toets voor ONTDOOI-AUTOMAAT :
B voor programma’s ontdooien
G CORRECTIETOETS :
C
E
H
D
F
G
om een gestart programma te onderbreken of te annuleren (enkel drukken
voor Pauze, dubbel drukken voor
Annulering)
H toets voor VERMOGENSINSTELLING:
voor instellen van het magnetronvermogen
I toets voor VOORKEUZE DUUR/EINDE :
om van tevoren te programmeren
I
J J START-toets :
voor starten van de gekozen functie en
inschakelen van QUICK-START
96
N
Display
12:30
200
Het display helpt u bij het programmeren m.b.v. de onderstaande
symbolen :
hetelucht
stop draaiplateau
Magnetron
+ convectie
levensmiddelen bij gebruik van de automatische
programma’s
Magnetron
Grill
Grill
+ Magnetron
het symbool ontdooien
gewicht vor een auto
matische programmering
dagtijd
temperatuur bij gebruk
van hetelucht
tijd programma-einde
bij uitgesteld programmeren
magnetronvermogen
en watts
97
Beschrijving Produkt
Toebehoren
Zo zet u het draaiplateau en het draaimechanisme in. Let
erop dat het draaimechanisme goed op z’n plek zit. Het draaiplateau kan tijdens het gebruik rechtsom of linksom lopen.
Attentie: als u het draaiplateau met de hand ronddraait, kan
dat de aandrijfmotor beschadigen! Controleer bij slechte
rotatie dat er geen voorwerpen onder het plateau zitten die er
niet horen.
• Het rooster : om toasten te roosteren, om
gerechten goudbruin te bakken of te grillen.
Het rooster mag in geen geval in combinatie
met andere metalen recipiënten worden
gebruikt in de standen microgolf, grill + microgolf of hetelucht + microgolf.
U kan evenwel een gerecht in een aluminiumbakje opwarmen indien u het bakje door middel
van een bord van de zijroosters gescheiden
houdt.
• Glazen braadslee : plaats het rooster op de
braadslee om gerechten te braden of om vet
op te vangen.
d
c
b
a
➥
Dank zij de 2 verwijderbare zijroosters kan u de ovenbenodigdheden
op 4 verschillede hoogtes gebruiken.
Kies een aangepaste hoogte al naargelang van het te bereiden gerecht en de bakstand.
In de stand Grill, Grill/Ventilator of Grill/Microgolf :
Gebruik het ovenrooster of de braadslee op inschuifsleuf 1 voor grote gerechten zoals
gebraad en op inschuifsleuf 3 voor minder grote gerechten zoals koteletten of
worsten.
In de stand Hetelucht of Microgolf/Hetelucht :
Plaats het ovenrooster of de braadslee altijd op inschuifsleuf 1.
98
N
Vóór het in gebruik nemen
Vóór het in gebruik nemen
Reinigen
Het front van het apparaat met een vochtige doek afnemen. Gebruik geen scherpe,
schurende reinigingsmiddelen (kans op beschadiging).
Bij roestvrij stalen fronten gebruikt u in de handel verkrijgbare middelen voor roestvrij staal, die tegelijk een beschermende laag tegen vingerafdrukken vormen.
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, neemt u alle accessoires (inclusief draaiplateau en draaimechanisme) uit de oven. Reinig de accessoires in een warm sopje.
De ovenruimte met een zachte, vochtige doek afnemen.
Dagtijd instellen
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 12:15 uur
1. Nadat het toestel is aangesloten aan het stroomnet
geeft het display ‘1 2 : 0 0 ’ an + het klok symbool
knipperen in het display.
12:00
2. Met de regelknop de actuele dagtijd instellen vb. 12:15 1).
START-toets indrukken. Het apparaat is nu klaar voor
het gebruik.
1) De knop voor tijdsinstelling kan linksom (lager) en
rechtsom (hoger) worden gedraaid.
12:15
De dagtijd kan op elk moment worden bijgesteld :
Doe de deur open, druk gedurende 5 seconden de STARTtoets in, stel met de regelknop de gewenste dagtijd in en
bevestig deze door het indrukken van de START-toets.
99
☞
Beknopte gebruiksaanwijzing
Proces: levensmiddelen koken
Resultaat/opmerking
1. Levensmiddelen in de ovenruimte
zetten.
2. Deur sluiten.
De deur valt hoorbaar in het slot.
Als de deur niet goed dicht is, functioneert het apparaat niet.
3. Apparaat instellen zoals op de volgende pagina’s beschreven.
Tijd instellen rechtsom voor langere
en linksom voor kortere tijd. 1)
4. Indien nodig: draaiplateau uitschakelen door de toets in te drukken
2).
Als het draaiplateau uitgeschakeld is,
verschijnt het bijbehorende symbool.
Het draaiplateau alleen uitschakelen,
als u rechthoekig servies gebruikt dat
groter is dan het draaiplateau. Kans op
blokkeren!
5. START-toets
Het apparaat start, de ovenverlichting
gaat aan. In het display verschijnt de
ingestelde tijd, die in stappen van 1
seconde terugtelt. Het draaiplateau
draait.
indrukken.
6. Einde van het proces.
i
100
1)
Een drievoudig signaal geeft het einde
van het proces aan. Het apparaat en
de ovenverlichting worden uitgeschakeld. In het display verschijnt 00:00.
Het signaal klinkt gedurende 5 minuten
steeds na 30 seconden op totdat de
deur wordt geopend. Vervolgens verschijnt de dagtijd op het display.
Als deze instelling niet binnen 4 minuten wordt afgesloten, worden de ingevoerde
gegevens automatisch gewist; de dagtijd verschijnt in het display.
2) Het draaiplateau draait altijd als de oven werkt tenzij u hem voor of tijdens het
programma afzet met de toets voor draaiplateau.
.
N
Beknope gestruiksaawijzing
Tijdens het proces
Resultaat / opmerking
Openen door, bijv. om levensmiddelen
Het apparaat schakelt uit en de ovenverlichting gaat uit.
om te roeren.
i
Deur sluiten en START-toets
indrukken.
Correctietoets (LÖSCHEN)
indrukken.
Correctietoets (LÖSCHEN)
indrukken.
tweemaal
De instellingen blijven behouden. De
resterende tijd loopt automatisch af.
Het lopende proces wordt voortijdig
afgebroken.
Het apparaat schakelt uit. De ovenverlichting gaat uit. In het display
verschijnt de dagtijd.
De ingestelde procestijd wijzigen:
de knop voor tijdsinstelling linksom of
rechtsom draaien.
De duur in het display wordt korter of
langer, afhankelijk van de draairichting. 1)
Magnetronvermogen wijzigen:
toets voo instellen vermogen indrukken
totdat de gewenste instelling van het
vermogen verschijnt.
Het display geeft het nieuw ingestelde
vermogen aan. De resterende tijd loopt
af bij de nieuwe vermogensinstelling.
Inschakelen van het grillelement door
indrukken van toets GRILL
.
Het display geeft de grillsymbool
aan. (Zie ook hoofdstuk “Combinatie
magnetron + grill”.)
Inschakelen van het hetelucht functie
door indrukken van toets HETELUCHT.
De display geeft het hetelucht-symbool
en 150° aan. (Zie ook hoofdstuk
“Combinatie magnetron + hetelucht”.)
1)
Attentie: als bij de nieuwe instelling ‘00:00’ in het display wordt bereikt, is de
bereidingstijd afgelopen en klinkt een drievoudig signaal. Het apparaat schakelt
uit en de ovenverlichting gaat uit.
Tijdens het proces kan de bereidingstijd tot maximaal 60 minuten worden
verhoogd voor alle programma's, behalve de hetelucht die tot 90 minuten kan
worden geprogrammeerd.
101
Verwarmingssoorten
Met dit apparaat staan u verschillende verwarmingssoorten
ter beschikking.
Magnetron solo
De warmte wordt direct in de levensmiddelen opgewekt. Voor het verwarmen van kant-en-klare gerechten en dranken, voor het ontdooien van vlees
of fruit en voor het koken van groente en vis.
Grilleren
Hier komt de warmte van het grillelement in de bovenkant van de ovenruimte. Grilleren is geschikt voor platte stukken vlees, bijv. steaks, braadworst
of voor het gratineren van toast.
Hetelucht
Een ventilator in de achterwand van de oven zorgt voor een voortdurende
cirkulatie van de lucht in de ovenruimte, waarmee resultaten kunnen worden
bereikt die zijn te vergelijken met een klassieke bakmethode, met of zonder
voorverwarming.
Gecombineerd gebruik
Bij de verwarmingssoort grilleren en hetelucht kunt u ook de magnetron
inschakelen. De gerechten worden in korte tijd gaar en tegelijk bruin.
102
N
Magnetron solo
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 1 minuut en 15 seconden bij 700 watt
1. Het toets MAGNETRONSVERMOGEN
indrukken; 900W evenals het magnetronsymbool verschijnt met de kloksymbool
en 00:00. Het
toets MAGNETRONVERMOGEN indrukken totdat
het gewenste magnetronvermogen verschijnt, 1
drukken om 700W te geven.
00:00
900
00:00
700
2. Met de regelknop de gewenste tijd instellen.
Deze tijd verschijnt.
3. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt
af, het kloksymbool gaat uit.
i
01:15
700
01:14
700
Tijdens de bereiding kunt u het magnetronvermogen en / of de programmeertijd wijzigen.
De tijden kunnen als volgt worden ingesteld :
van 0 tot 2 min
in stappen van 5 seconden
van 2 tot 5 min
in stappen van 10 seconden
van 5 tot 10 min
in stappen van 20 seconden
van 10 tot 20 min
in stappen van 30 seconden
vanaf 20 minutes
in stappen van 1 minuut
De maximaal instelbare duur bedraagt 60 minuten.
!
Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de ovenwanden en de
apparaatdeur verwijderd blijven.
103
i
Aanwijzingen voor instellen van het vermogen
In het volgende overzicht kunt u zien, bij welke vermogeninstelling u wat
kunt doen
900 watt
700 watt
- vloeistoffen verwarmen
- aan de kook brengen en aanbraden aan het
begin van een proces
- groente koken
- levensmiddelen koken
- éénpersoonsmaaltijd verwarmen
- diepgevroren gerechten ontdooien en
verwarmen
600 watt
- éénpansgerechten verder koken
- eiergerechten koken
400 watt
-
gerechten verder koken
gevoelige levensmiddelen koken
babyvoeding verwarmen
rijst koken
gevoelige levensmiddelen verwarmen
gelatine en boter smelten
150 watt
80 watt
-
vlees, vis, brood ontdooien
kaas, room, boter ontdooien
fruit en gebak ontdooien
gistdeeg laten rijzen
koude levensmiddelen en dranken even opwarmen
0 watt
104
- kookwekker
N
QUICK-START
☞
Inschakelen
Met de functie QUICK-START kunt u door een druk op de toets het apparaat
1 minuut op maximaal magnetronvermogen inschakelen. Ledere keer dat u
op de START-toets
drukt, wordt de tijd1 minuut langer.
Voorbeeld: 2 kopjes water verwarmen (2 minuten)
1. QUICK-START toets 2 maal indrukken. In het indicatie
veld verschijnt de programmeertijd, het symbool
magnetron en ook het vermogen 900 W verschijnen,
en het apparaat schakelt in.
i
02:00
900
Als u tijdens de QUICK-start-functie de START-toets
opnieuw indrukt, telt het apparaat er 1 minuut bij.
U kunt ook de programmeertijd veranderen m.b.v. de
regelknop.
105
Ontdooi-Automaat
i
Het apparaat heeft automatische programma’s voor ontdooien. Na de ontdooi-automaat te hebben gekozen door op de betreffende knop te drukken, knippert het
symbool voor Brood/gebak in het display, met 100g. Toets ONTDOOI-AUTOMAAT
nogmaals indrukken om Vlees te kiezen, een derde keer voor Gevogelte/Vis. Voer simpelweg het gewicht van het voedsel in in grammen en druk op de START-toets.. Het
apparaat rekent de benodigde tijd uit en doet de rest automatisch.
Ontdooien
Voorbeeld Ontdooi-automaat programma’s :
Progr.
Levensmiddelen
Voorbeelden
gevoelig
gebak
roomtaart
100 - 1000 g
vlees
varkensvlees
100 - 2000 g
gevogelte 1)
gevogelte in z’n
geheel, bouten
hele vis, visfilet
100 - 2000 g
vis 2)
1)
2)
Gewicht van – tot
100 - 2000 g
Poten en vleugels vóór het ontdooien met aluminiumfolie afdekken.
Bedek de uiteinden van de staart en de dunnere stukken voor het ontdooien met
aluminiumfolie.
i
De ingevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgekeerd bordje in een schaal
leggen, zodat het ontdooivocht kan weglopen.
Let bij het ontdooien op de aanbevolen standtijden.
(Vuistregel: ontdooitijd = standtijd.)
☞
Instellen van ONTDOOI-AUTOMAAT
Voorbeeld: 200g visfilet ontdooien
1. Ontdooi-autmaat toets indrukken; de bijbehorende
symbolen verschijnen.
100
2. Toets Ontdooi-autmaat nogmaals indrukt om het soort
voedsel te kiezen, bijv. 2 maal om vis te kiezen.
3. Met de regelknop het gewicht invoeren, vb. 200 g.
200
4. START-toets indrukken. In het display verschijnt de
benodigde tijd.
5. Om instellingen te wijzigen de CORRECTIETOETS (LÖSCHEN)
2 maal indrukken en opnieuw beginnen.
i
106
05:00
Na de helft van de ontdooitijd klinkt een drievoudig signaal; de levensmiddelen kunnen nu omgekeerd en, indien mogelijk, uit elkaar gehaald worden. Reeds ontdooide stukken losmaken.
N
Soorten verwarming
Grilleren
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij grill G P 2
1. Toets GRILL indrukken
. Het grillsymbool en het
voorgeprogrammeerde grillvermogen G P 3 verschijnen op de display. Het kloksymbool en 0 0 : 0 0
knipperen op de display.
00:00
GP 3
2. Druk op toets G P 2 , om de gewenste grillstand te
kiezen (bv. G P 2 ).
00:00
GP 2
3. Met de regelknop de benodigde grilltijd instellen,
vb. 20 minuten.
20:00
GP 2
i
4. START-toets indrukken. De ingestelde grilltijd loopt af.
Tijdens de bereiding kunt u de programmeertijd en/of
de grillstand wijzigen.
19:59
GP 2
Telkens u op de grilltoets drukt, verspringt de display
naar de volgende grillstand. Indien u nogmaals op de
grilltoets drukt, verschijnt G P 1 op de display en daarna opnieuw G P 3 .
107
Combinatie magnetron + grill
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij 700 watt magnetronvermogen en grill
1. Toets GRILL
indukken. Het grillsymbool en het
voorgeprogrammeerde grillvermogen G P 3 verschijnen op de display. Het kloksymbool en 0 0 : 0 0
knipperen op de display.
00:00
GP 3
2. Druk op toets G P 2 , en om de gewenste GRILLSTAND te kiezen (bv. G P 2 ).
00:00
GP 2
3. Kies het magnetronvermogen m.b.v. de toets voor
VERMOGENSINSTELLING
. Vb. twee maal
indrukken om 700 W te programmeren. Het microgolfsymbool en het symbool
verschijnen op de
display. Daarna verschijnen beurtelings het gekozen
microgolfvermogen en de gekozen grillstand op de
display.
4. Met de regelknop de gewenste tijd instellen, vb.
20 minuten.
00:00
700
20:00
700
5. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
i
108
Tijdens de bereiding kunt u het magnetronvermogende
grillstand en / of de programmeertijd wijzigen. Om de
laagste grillstanden te kiezen, drukt u meermaals op de
grilltoets. Indien u nogmaals op de grilltoets drukt, verschijnt G P 1 op de display en daarna opnieuw G P 3 .
19:59
GP 2
N
Soorten verwarming
Hetelucht
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij 200°C
1. HETELUCHT-toets indrukken
. In het indikatieveld verschijnt het bijbehorende symbool en de
in-gestelde temperatuur, 150°C, evenals het
kloksymbool en 00:00.
2. 5 maal HETELUCHT-toets indrukken de gewenste
temperatuur instellen, vb. 200°C. Elke maal drukken vehoogt de temperatuur met 10°C tussen de
150 en 250°C. Daarna geeft de thermometer 50°C
- 100°C aan en gaat opnieuw met stappen van
10°C omhoog tot 250°C.
00:00
150
00:00
200
3. Met de regelknop de gewenste tijd instellen.
20:00
200
4. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
19:59
i
Tijdens de bereiding kunt u de temperatuur en/of
programmeertijd wijzigen
200
Tijdens het proces kan de bereidingstijd tot maximaal 90 minuten worden verhoogd.
i
Voorverwarming
Volg de aanwijzingen hierboven om de voorverwarming in te stellen. Net zoals bij de andere functies
knipperen de lampjes tot de gewenste voorverwarmingstemperatuur is bereikt. Daarna branden de
lampjes constant.
19:59
200
!
WAARSCHUWING : indien u de oven in een gecombi-
neerde stand gebruikt, raden wij u aan kinderen
enkel onder het toeziend oog van volwassenen de
oven te laten gebruiken. De temperaturen zijn
immers zeer hoog.
109
Combinatie magnetron + hetelucht
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 20 minuten bij 150 watt magnetronvermogen en 200°C
1. HETELUCHT-toets indrukken
.
In het indikatieveld verschijnt het bijbehorende symbool en de ingestelde temperatuur, 150°C, evenals
het kloksymbool en 00:00.
2. Tweemaal HETELUCHT-toets indrukken om het
gewenste temperatuur instellen, vb. 200°C.
00:00
150
00:00
200
3. 5 maal MAGNETRONVERMOGEN-toets indrukken de
gewenste vermogen instellen, vb. 150W (u kunt kiezen
uit: 80 - 150 - 400). In het indikatieveld verschijnt
het hetelucht + magnetron symbool
, 200° C en
150 W knipperen om de beurt.
00:00
4. Met de regelknop de gewenste tijd instellen.
20:00
150
150
5. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
i
Tijdens de bereiding kunt u de temperatuur en/of programmeertijd wijzigen.
i
Voorverwarming
Volg de aanwijzingen hierboven om de voorverwarming
in te stellen. Net zoals bij de andere functies knipperen de
lampjes tot de gewenste voorverwarmingstemperatuur is
bereikt. Daarna branden de lampjes constant.
!
WAARSCHUWING : indien u de oven in een gecombineerde
stand gebruikt, raden wij u aan kinderen enkel onder het
toeziend oog van volwassenen de oven te laten gebruiken.
De temperaturen zijn immers zeer hoog.
110
19:59
200
19:59
200
N
Voorkeuze duur/einde
☞
Controleer dat de tijd op het klokje juist is voordat u
begint met programmeren.
Voorbeeld : 12:00.
Inschakelen
Programmeer zoals voor een direct inschakelen :
kies de functie en de programmeertijd (vb. hetelucht 45 minuten bij 200° C).
45:00
200
Druk dan echter niet op de START-toets, maar op
de toets VOOR VOORKEUZE DUUR/EINDE
. De
programmeertijd (45 min) wordt automatisch toegevoegd aan de dagtijd (12:00) en verschijnt, evenals het symbool voor voorkeuze duur/einde
en
de gekozen functie.
☞
i
Programmeer de tijd van HET EINDE van het programma met de regelknop, u wilt bijv. dat een
gerecht om 20:00 uur klaar is.
Als u niet binnen 10 seconden programmeert, zal
de programmering worden geannuleerd.
Druk opnieuw op de START-toets om de tijd te
bevestigen. In het display verschijnen de dagtijd
van het moment en het symbool voor voorkeuze
duur/einde
.
Om de programmering te controleren, kunt u op
ieder moment op de VOORKEUZE DUUR/EINDE
toets drukken om de gegevens op het display te
laten verschijnen. Druk hierna op de
CORRECTIETOETS om opnieuw de tijd op de klok te
laten verschijnen.
Om een uitgestelde programmering te annuleren,
moet u gedurende 5 seconden op de
CORRECTIETOETS drukken.
12:45
200
20:00
200
U kunt een uitgestelde programmering programmeren met alle beschikbare functies, behalve het
ontdooien.
De minimale voorbereidingstijd voor een uitgesteld
inschakelen is één minuut.
111
Kinderslot
☞
Deze oven is voorzien van een veiligheidsslot voor kinderen om te voorkomen
dat zij de oven kunnen openen.
Instellen
CORRECTIETOETS
gedurende 5 seconden met
open deur indrukken.
12:30
LOC
“LL O C ” verschijnt onder de dagtijd.
12:31
Om te annuleren :
Ga op dezelfde wijze te werk : CORRECTIETOETS
gedurende 5 seconden met open deur indrukken.
112
N
Kookwekker
Met de kookwekker kunt u bijv. de tijd instellen voor eieren die u op het fornuis kookt. De tijd loopt af zonder dat het apparaat ingeschakeld is, echter
alleen als er geen andere functie gekozen is.
☞
Instellen
1. Voor instellen van het magnetronvermogen «0»,
toets voor VERMOGENS-INSTELLING indrukken totdat
“0 W” verschijnt.
00:00
0
2. Met de knop voor tijdsinstelling de gewenste tijd
instellen. In het display gaat de dagtijd uit en verschijnt de ingestelde tijd.
3. START-toets indrukken. De ingestelde tijd loopt af.
Na afloop van de tijd klinkt een drievoudig signaal.
8:00
0
7:59
0
113
Tabellen/Tips
Tabel Magnetron
Ontdooien
Gerecht
Duur
(min)
Wachttijd
(min)
Tips/aanwijzingen
Vlees
groot stuk vlees
500
150
10-15
15-20
steak
gehakt, half-om-half
200
500
150
150
4-6
9-14
5-10
15-20
goulash
500
150
10-12
15-20
Gevogelte
kip
1000
150
20-30
20-30
Tussendoor omkeren. Poten en
vleugels na de helft van de tijd
met aluminiumfolie afdekken.
1500
2000
150
150
35-45
50-60
40-45
50-60
Zie boven.
Vis
hele vis
500
150
10-15
10-15
garnalen
250
150
6-8
5-10
Tussendoor omkeren. Vinnen
en staart met aluminiumfolie
afdekken.
Na de helft van de tijd omroeren.
Zuivelproducten
kwark
500
150
15-20
15-20
boter
250
150
2-3
15-20
kaas
room
250
200 ml
150
150
2-4
6-8
20-30
15-20
Fruit
aardbeien
500
150
7-9
5-10
kersen
aalbessen
frambozen
250
250
250
150
150
150
5-7
5-7
6-8
5-10
5-10
5-10
eend
114
Hoeveel- Vermogen
heid
(watt)
(gram)
Tussendoor omkeren. Vette
gedeelten na de helft van de
tijd met aluminiumfolie
afdekken.
Tussendoor omkeren.
Na de helft van de tijd
ontdooide gedeelten
losmaken.
Na de helft van de tijd
ontdooide gedeelten
losmaken.
Deksel verwijderen. Na de
helft van de tijd omroeren.
Verpakking van te voren
verwijderen.
Na de helft van de tijd omkeren.
Deksel verwijderen, tussendoor omroeren.
Afgedekt ontdooien, tussendoor loshalen.
Zie boven.
Zie boven.
Zie boven.
N
Gerecht
Hoeveel- Vermogen Duur Wachttijd Tips/aanwijzingen
heid (gram) (watt)
(min) (min)
Brood
broodjes (50 g) 4 stuks
150
1-3
3-5
150
15-30 s
2-3
150
6-8
15-20
Snijvlak afdekken.
80
2-3
5-10
Op keukenpapier leggen,
niet afdekken.
vruchtentaart 400-450
van de bakplaat
1 stuk kaastaart
400
1 stuk appeltaart
400
80
4-8
10-20
Zie boven.
80
80
4-8
3-5
10-20
10-20
Zie boven.
Zie boven.
room- en
300-400
botercrème taart
80
2-4
10-20
In de magnetron slechts iets
laten ontdooien.
700
2-3
volkorenbrood, 1 sneetje
bruin brood
(60-80 g)
heel brood
500
Gebak
cake
300
Op keukenpapier leggen,
tussendoor omkeren.
Afgedekt ontdooien.
Levensmiddelen smelten
chocolade/
100
In stukjes breken, tussendoor
couverture
boter
omroeren
50
900
15-45 s
Om te verwarmen 30 seconden langer instellen.
Gekoelde levensmiddelen verwarmen
1 potje babyvoeding
125-250
400
30-50 s
2-3
Zonder deksel verwarmen,
na het verwarmen omroeren,
temperatuur controleren.
bord met één- 350-400
persoons maaltijd
900
2-3
2-3
Afgedekt verwarmen. Saus
apart in een kopje.
1 portie vlees
900
45 s-1
2-3
Gepaneerd vlees niet afdekken, alle andere vlees wel
afdekken.
ca. 150
115
Tabellen/Tips
Gekoelde levensmiddelen verwarmen
Gerecht
Hoeveel- Vermogen Duur Wachttijd Tips/aanwijzingen
heid (g) (watt) (min)
(min)
1 portie groente, ca. 200
aardappelen, rijst
900
1-1½
2-3
Afgedekt verwarmen,
omroeren.
900
200 ml
1-2
2-3
Heldere soep niet afdekken,
gebonden soep wel
afdekken, omroeren.
200 ml
900
35-45 s
2-3
1 kop water koken180 ml
900
1-2
2-3
1 kop melk
200 ml
900
1½-2
2-3
Deksel verwijderen. Na
het verwarmen omroeren!
Temperatuur controleren!
Instant-koffie of –thee
pas in het water doen als
het niet meer borrelt.
Melk wordt drinkwarm.
1 kop koffie
(opnieuw
verwarmen)
200 ml
900
45-55 s
2-3
Omroeren.
1 kop soep
ca.
Dranken verwarmen
melk of babyvoeding
Bevroren kant-en-klare-gerechten ontdooien en verwarmen
1 portie vlees
met saus
1 portie vlees
met groente en
aardappelen
116
150
700
2-4
2-3
Tussendoor omkeren resp.
omroeren, afgedekt ver
warmen.
350-450
700
7-14
2-3
Zie boven.
N
Groente koken 1)
Gerecht
Hoeveel- Vloeistof Vermogen Duur Wachttijd Tips/aanwijzingen
heid (g) toevoegen (watt) (min)
(min)
aardappelen
250
8-10
2
bloemkool
500
1/8 l
900
8-10
2
broccoli, diepvries
champignons
erwtjes en
worteltjes,
diepvries
300
250
300
1/8 l
geen
½ kopje
900
900
900
7-9
4-6
7-9
2
2
2
paprika
250
geen
900
6-8
2
In plakjes of stukjes snijden.
prei
250
½ kopje
900
6-8
2
In plakjes of stukjes snijden.
schorseneren
250
½ kopje
900
4-6
2
In plakjes of stukjes snijden.
spruitjes, diepvries
300
½ kopje
900
4-6
2
worteltjes
250
2-3 eetl.
900
7-9
2
zuurkool
250
½ kopje
900
6-8
2
1)
2-3 eetl. 900
Schillen, in gelijke
stukken snijden.
Bovenkant met boter
bestrijken.
Stelen naar buiten leggen.
In plakjes snijden.
In plakjes of stukjes snijden.
alle groenten afgedekt koken
Vis koken
Gerecht
Hoeveel- Vermogen
heid (gram) (watt)
Duur
(min)
Wachttijd Tips/aanwijzingen
(min)
visfilet
500
400
7-10
2
hele vis
800
1. 900
2. 400
3-5
9-11
3
Afgedekt koken. Na de
helft van de tijd omkeren.
Afgedekt koken. Na de
helft van de tijd omkeren.
Staart evt. afdekken.
De aangegeven tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en kwaliteit van de
levensmiddelen.
117
Tabellen/Tips
i
Praktische tips voor het gebruik
Algemeen
• Laat de levensmiddelen na uitschakelen van het apparaat nog enkele
minuten staan (standtijd).
• Verpakkingen van aluminiumfolie, metaal enz. verwijderen voordat u de
levensmiddelen gaat bereiden.
• Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de wanden van de ovenruimte en van de ovendeur verwijderd blijven. Anders kunnen er vonken
overslaan, waardoor het apparaat beschadigd kan worden.
• Controleer het gerecht regelmatig tijdens het grillen.
Koken
• Levensmiddelen altijd afdekken met voor de magnetron geschikt materiaal. Als u een korstje wenst, niet afdekken.
• Gekoelde of bevroren levensmiddelen hebben een langere kooktijd nodig.
• Gerechten met saus af en toe omroeren.
• Groenten met een stevige structuur, zoals worteltjes, erwten en bloemkool, met water koken.
• Groenten met een zachte structuur, zoals paddestoelen, paprika of tomaten zonder vloeistof koken.
• Grote stukken na ongeveer de helft van de kooktijd omkeren.
• Groente zo veel mogelijk in even grote stukken snijden.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
• De bevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgekeerd bordje met
een bakje eronder of op een ontdooirooster leggen, zodat het ontdooivocht kan weglopen.
• Na de helft van de ontdooitijd de levensmiddelen omkeren, indien mogelijk reeds ontdooide stukken weghalen.
Ontdooien van boter, gebak, kwark
• Niet volledig in de oven, maar bij kamertemperatuur laten ontdooien.
Daardoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Verpakkingen van metaal of
aluminiumfolie vóór het ontdooien geheel verwijderen.
Ontdooien van fruit en groente
• Fruit en groente die rauw moeten worden verwerkt, niet volledig in de
oven, maar bij kamertemperatuur laten ontdooien.
• Fruit en groente die moeten worden gekookt, kunt u direct op een hoger
magnetronvermogen koken, zonder dat ze eerst zijn ontdooid.
Kant-en-klare gerechten
• Kant-en-klare gerechten in metalen verpakking of in kunststof verpakking
met een metalen deksel mogen alleen in de magnetron worden ontdooid of
verwarmd, als op de verpakking duidelijk staat aangegeven dat dat mogelijk
is. Volg beslist de op de verpakking gedrukte aanwijzingen van de fabrikant
op (bijv. metalen deksel verwijderen en kunststof folie inprikken).
118
N
i
Tips voor de magnetron
Voor de hoeveelheid levensmiddelen die
u wilt gaan bereiden, vindt u geen aanwijzingen.
Zoek in de tabel soortgelijke levensmiddelen. Verleng of verkort de kooktijden
volgens de regel:
dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
halve hoeveelheid = halve tijd
De levensmiddelen zijn te droog geworden.
Kortere kooktijd of lager magnetronvermogen instellen.
De levensmiddelen zijn na afloop van de
tijd nog niet ontdooid, heet of gaar.
Na afloop van de kooktijd is het
gerecht aan de rand oververhit, maar in
het midden nog niet klaar.
Langere kooktijd of hoger mag-netronvermogen instellen. Denk erom dat grotere gerechten langere tijd nodig hebben.
Kies de volgende keer een lager vermogen en een langere tijd. Vloeistof, bijv.
soep, tussendoor omroeren.
119
Testgerechten
(Magnetronvermogen 900 watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons worden door testinstituten aan de
hand van speciale gerechten getest.
DIN nr. 44 566
deel 2
Duur
(min)
Wachttijd
(min)
Opmerking 1)
visfilet ontdooien
en koken
900 watt
400 Watt
4
4-5
3
Afdekken, na de helft
van de tijd zo omkeren,
dat de binnenste delen
buiten liggen.
brood roosteren 2)
Grill 3
2-4
-
2 steaks grilleren 3)
Grill 3
25-30
-
2 ½ minuten voorverwar
men.
Als de eerste kant bruin is,
omkeren.
Als de eerste kant bruin is,
omkeren.
kip grilleren 4)
1200 g
150 watt
+ Grill 3
45-50
-
IEC 705
Vermogen Duur
(min)
Wachttijd
(min)
Als de eerste kant bruin is,
omkeren.
Opmerking 1)
eiermelk (test A)
(1000 g)
biscuitmassa (test B)
400 watt
17-20
120
700 watt
6-8
5
gehakt (test C)
700 watt
12-14
5
Afdekken.
gehakt ontdooien
150 watt
14-16
5
Direct op het draaiplateau
leggen, na de helft van
de tijd omkeren.
frambozen ontdooien
150 watt
6-8
3
Afdekken.
1)
2)
3)
4)
120
Vermogen
Indien niet anders aangegeven, het draaiplateau gebruiken. Dit moet
ingeschakeld zijn.
Plaats het brood op het rooster en het rooster in inschuifsleuf 3.
Plaats de steak op het rooster. Plaats het rooster in de braadslee in inschuifsleuf 3.
Plaats de kip op het rooster. Plaats het rooster in de braadslee in inschuifsleuf 1.
N
Tabel Grilleren (zonder magnetron)
Gerecht
Vis 1)
makreel
sardines
Vlees 1)
braadworst
gehakte biefstuk
diepvries
rosbief
(ca. 3 cm dik)
Overig
brood roosteren 2)
snacks op toast
gratineren
Hoeveelheid
(gram)
Grill
Grilltijd
(min)
Tips/aanwijzingen
800-1000
6 - 8 stuks
3
3
20-25
20-25
Met wat boter of olie bestrijken. Na de helft van de grilltijd omkeren en met kruiden
bestrijken.
6-8 stuks
4 stuks
3
3
25-30
23-27
Na de helft van de grilltijd
inprikken en omkeren.
elk 400
3
25-30
Na de helft van de grilltijd
met olie bestrijken en omkeren.
4 stuks
3
2-4
Na de helft van de grilltijd
omkeren. Let op hoe bruin het
brood wordt.
2 stuks
3
7-10
Zie brood roosteren.
Plaats alle gerechten op het rooster en het rooster in inschuifsleuf 3.
1) Plaats de vis of het vlees op het rooster. Plaats het rooster in de braadslee in
inschuifsleuf 3.
2)
i
Verwarm de grill 2 minuten voor.
De grilltijden en –temperaturen zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en hoeveelheid van de levensmiddelen.
Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
De tabellen gelden, indien niet anders aangegeven, voor het inschuiven in een koude
oven.
Platte stukken vlees één maal omkeren, grotere, ronde stukken verschillende malen.
Vis kunt u het beste kop aan staart op het grillrooster leggen.
121
Tabel Magnetron + grill
Gerecht
pastaschotel
aardappelgratin
i
1)
Hoeveelheid
(gram)
Servies
Magnetronvermogen
(watt)
Grill
Duur
(min.)
ca. 500 g
pasta
platte schaal
150
3
15-20
ca. 800 g platte schaal
aardappelen
900
1
30-35
lasagna
ca. 800 g
platte schaal
900
1
22-25
gehakt
ca. 500 g
hoge schaal
zonder deksel
600
3
14-16
uiensoep gratineren
2 koppen
200 g
soepkoppen
400
3
8-10
De aangegeven tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en hoeveelheid
van de levensmiddelen.
1)
Plaats het gerecht op het draaiplateau.
Tips voor het grilleren / magnetron + grill
122
Het gerecht is te donker geworden.
Kies de volgende keer een kortere grilltijd
en/of lager magnetronvermogen.
Voor de hoeveelheid levensmiddelen die
u wilt gaan bereiden vindt u geen aanwijzing.
Zoek in de tabel soortgelijke levensmiddelen en verleng of verkort de tijd.
N
Tabellen bakken
Gerecht
Soort verwarming
Temperatuur
(°C)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
150
-
35-40
160-170
nawarmte
190-200
-
60-70
10
40-50
200-220
-
40-50
170
-
50-60
Gebak in vormen
cake/tulband
kaastaart
Quiche Lorraine
Gebak op de bakplaat
vruchtentaart
Cake
Pizza 1)
diepvriespizza 2)
200
-
13-17
190-200
150
12-15
diepvries baguette 2)
190-200
150
12-15
Koekjes
bladerdeeg1)
170-180
-
10-20
zandtaartdeeg
150-170
-
18-25
i
Plaats alle gerechten op het rooster of in de braadslee in inschuifsleuf 1.
U kunt quiches, pizza's en gebak bakken in de de braadslee die met het apparaat is geleverd.
1) Op de aangegeven temperatuur voorverwarmen (zonder ingeschakelde
magnetron).
2) Let op de aanwijzingen van de fabrikant.
123
Aanwijzingen bij de tabel bakken
De aangegeven temperaturen en tijden zijn slechts richtlijnen, omdat ze van
soort, hoeveelheid en bakvorm (materiaal, maat) afhangen.
Wij raden u aan, de eerste keer altijd de laagste temperatuur in te stellen en als
het nodig is, bijv. als het gerecht niet bruin genoeg is of de baktijd te lang duurt,
een hogere temperatuur te kiezen.
Als u voor een eigen recept geen konkrete aanwijzinge kunt vinden, zoek dan
in de tabel een soortgelijk gerecht.
De tabellen gelden, indien niet anders aangegeven, voor het inschuiven in een
koude oven.
Nawarmte betekent: na afloop van de baktijd het gebak nog even in de uitgeschakelde oven laten staan.
Tips voor het bakken
Wat is er aan de hand als ...
Steek een cocktailprikker op het hoogste punt in het gebak. Als er geen deeg
meer aan de prikker blijft kleven, kunt
u de oven uitschakelen en gebruik
maken vaan de nawarmte.
Kontroleer uw recept. Gebruik de volHet gebak zakt in (wordt klef)
gende keer minder vloeistof. Let erop
dat het deeg lang genoeg gemixt wordt.
Gebruik de volgende keer een donkere
Gebak in een vorm wordt aan
bakvorm.
de onderkant te licht
Gebak met een vochtige vulling Stel de volgende keer een lagere temis niet gaar
peratuur in en verleng de baktijd.
Koekjes laten niet van de bak- Zet de bakplaat nog even in de oven en
neem de koekjes dan dadelijk los.
plaat los
Gebruik de volgende keer bakpapier.
Gebak in een vorm laat niet los Maak m.b.v. een mes voorzichtig de
rand los. Keer de vorm weer om en
bedek hem enige malen met een natte,
koude doek. Vet de volgende keer de
vorm goed in en strooi er bovendien
wat paneermeel in.
Zo stelt u vast of het gebak
gaar is
124
N
i
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
Gebruik voor het reinigen van het apparaat in geen geval een stoomreinigingsapparaat. De stoom kan terechtkomen bij onderdelen die onder spanning staan en tot kortsluiting leiden.
De voorzijde van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen. Gebruik geen schuurmiddelen, scherpe reinigingsmiddelen of schurende
voorwerpen, omdat er anders doffe plekken ontstaan reinig de oven nooit
met een stoomreiniger.
Ovenruimte
Indien u de oven niet regelmatig schoonmaakt, kan het oppervlak beschadigd raken en wordt de levensduur van de oven korter. Een vervuilde en beschadigde oven betekent een vermindering van de veiligheid van uw oven.
Om schade aan uw oven te voorkomen, reinigt u de oven regelmatig en verwijdert u alle etensresten.
Het grillelement is vast ingebouwd en kan niet worden verwijderd. Om de
bovenkant van de ovenruimte makkelijker te kunnen reinigen, kunt u het
afgekoelde grillelement naar beneden klappen.
Luchtjes in de ovenruimte kunt u neutraliseren door een kopje water met
wat citroensap enkele minuten in de oven te verwarmen.
Tijdens het gebruik kan door verdampen van vloeistof condenswater neerslaan. Dat is normaal en treedt vooral op bij lage omgevingstemperaturen en
hoge luchtvochtigheid. Veeg na gebruik het condenswater met een zachte
doek weg.
Draaiplateau en draaimechanisme
Het plateau kan verwijderd worden wat
de reiniging vergemakkelijkt. Neem het
plateau vast aan de hiervoor speciaal
voorziene grepen.
Reinig het draaiplateau in een sopje of in de afwasautomaat. Reinig het
draaimechanisme met een sopje.
Onderhoud van de toebehoren
Het ovenrooster, de zijroosters en/of de braadslee direct na het gebruik in
een sopje van handafwasmiddel leggen om te weken. Vuilresten kunnen dan
met een spons heel makkelijk worden verwijderd.
125
Wat is er aan de hand als ...
☞
... het apparaat helemaal niet werkt?
Controleer of
- de stekker in het stopcontact zit,
- de zekeringen in de huisinstallatie in orde zijn,
- de stroom misschien uitgevallen is.
Als de zekeringen in de huisinstallatie meermaals uitschakelen,
neem dan contact op met een erkend elektro-installateur.
- kinderslot is niet geprogrammeerd
☞
... de magnetron niet werkt?
Controleer of
- de deur goed gesloten is,
- de deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn,
- de START-toets is ingedrukt,
☞
... het draaiplateau niet draait?
Controleer of
- het draaimechanisme goed op de aandrijving zit,
- het gebruikte servies niet buiten het draaiplateau uitsteekt
- levensmiddelen niet buiten het draaiplateau uitsteken en
het zo blokkeren
- zich geen etensresten onder het draaiplateau bevinden
- het draaiplateau niet uitgeschakeld is.
☞
... de magnetron niet uitschakelt?
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering
in de huisinstallatie uit.
- Neem contact op met onze service-afdeling.
☞
... de ovenverlichting uitvalt?
- Neem contact op met onze service-afdeling. Vervangen van de
ovenverlichting mag alleen door vakmensen geschieden.
☞
... de levensmiddelen langzamer heet en gaar worden dan voorheen?
- Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd) of
- als de levensmiddelen kouder waren dan anders, tussendoor omroeren
of omkeren of een hoger vermogen instellen.
126
N
Klantenservice
In het hoofdstuk ‘Wat is er aan de hand als ...’ worden enkele storingen genoemd, die
u zelf kunt verhelpen. Lees bij een storing daarom eerst deze tekst door. Vindt u daar
geen oplossing, neem dan contact op met de Klantenservice van AEG.
De Klantenservice zal u om een paar gegevens vragen. U vergemakkelijkt hiermee de
storingsdiagnose en de beslissing of bezoek van een monteur noodzakelijk is.
Geef de Klantenservice E-nummer en F-nummer op,
die u op het typeplaatje vindt of, indien aanwezig, PNC
(pijl).
Aan de hand van deze nummers kan de Klantenservice
de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij
het eerste bezoek van de technicus weer gerepareerd kan
worden en u slechts één monteursbezoek hoeft te betalen.
i
Om deze nummers bij de hand te hebben, kunt u ze het beste hieronder en
voor-op deze gebruiksaanwijzing noteren.
E-Nr./
PNC .....................................................................................................................
F-Nr. ...................................................................................................................
Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening
de Klantenservice inschakelt, dan zijn wij helaas genoodzaakt dit bezoek ook
tijdens de garantietermijn in rekening te brengen.
Volg daarom de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing consequent op.
127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement