Aeg-Electrolux | MCC2580E-M | User manual | Aeg-Electrolux MCC2580E-M Korisnički priručnik

MCC2580E-m
User Manual
Microwave Oven
2
MCC2580E-m Sadržaj
Informacije o bezbednosti
Opis proizvoda
Pribor
Pre prve upotrebe
Rad pećnice
Tabele programa
Čišćenje i održavanje
Tehnički podaci
Instaliranje
3
9
10
11
12
15
15
17
17
Evropska garancija
145
U ovom uputstvu koriste se sledeći
simboli:
Važne informacije o Vašoj ličnoj
bezbednosti i informacije o
načinu kako izbeći štete na
uređaju.
Opšte informacije i saveti
Informacije o zaštiti sredine
MCC2580E-m
3
Informacije o bezbednosti
Ugrađeni sigurnosni prekidači za
blokiranje sprečavaju uključivanje
mikrotalasne pećnice kada su vrata
otvorena.
Nemojte nikako petljati sa njima, niti
pokušavati da uključite pećnicu sa
otvorenim vratima jer bi rad sa
otvorenim vratima mogao da dovede
do izlaganja mikrotalasnoj energiji.
Nemojte dozvoliti prelivanje hrane ili
sakupljanje ostataka sredstva za
čišćenje na zaptivnim površinama vrata.
Vidite odeljak "Čišćenje i održavanje" za
uputstva za čišćenje.
Posebno je važno da se vrata
pećnice propisno zatvaraju i da nema
oštećenja na: (1) vratima (izvitoperena),
(2) šarkama i bravama (polomljene ili
neobezbeđene), (3) zaptivkama vrata i
zaptivnoj površini.
Upozorenje: Ukoliko su vrata,
šarke/brave ili zaptivke vrata
oštećeni, mikrotalasna pećnica se
ne sme uključivati sve dok je ne
popravi ovlašćeni tehničar iz
servisa.
Upozorenje: Opasno je za svakoga
osim za servisno osoblje koje je
obučeno u fabrici da servisira ili da
vrši podešavanja na ovoj pećnici.
Obratitese najbližem ovlašćenom
servisu ukoliko je potrebno
servisiranje.
Nemojte nikako skidati spoljni plašt, vrata
ili kontrolnu tablu. Ukoliko tako učinite
možete biti izloženi veoma visokom
naponu.
Instalirajte ili postavite ovu pećnicu
samo u skladu sa 'uputstvima za
instaliranje' koja se nalaze u ovom
uputstvu za upotrebu.
Upotrebljavajte ovaj uređaj samo za
njegovu namenjenu primenu kako je to
opisano u ovom uputstvu. Nemojte
koristiti korozivne hemikalije u ovom
uređaju. Ovaj tip pećnice je specijalno
konstruisan za zagrevanje, kuvanje i
pečenje, ili odmrzavanje hrane. Nije
konstruisan zar industrijsku ili
laboratorijsku upotrebu, niti za
komercijalnu upotrebu jer bi to moglo da
učini garanciju nevažećom.
Nemojte uključivati pećnicu praznu.
Ukoliko u njoj nema hrane ili vode da
apsorbuju mikrotalasnu energiju, onda se
može oštetiti cev magnetrona.
Nemojte držati uređaj napolju. Nemojte
koristiti ovaj proizvod blizu vode.
Nemojte pokušavati da sušite odeću ili
novine u mikrotalasnoj pećnici. Ovi
predmeti se mogu zapaliti.
Nemojte koristiti unutrašnji prostor za
svrhe odlaganja. Ne ostavljajte proizvode
od papira, posuđe za kuvanje i pečenje,
ili hranu u unutrašnjem prostoru kada
pećnica se ne koristi.
4
MCC2580E-m Mikrotalasna pećnice je oprema Grupe
2 ISM koja prema svojoj nameni generiše
radiofrekventnu energiju u obliku
elektromagnetnog zračenja za topotnu
obradu hrane.
Ova pećnica je oprema Klase B koja je
pogodna za upotrebu u domaćinstvu i u
ustanovama koje su direktno povezane
na električnu mrežu niskog napona koja
snabdeva zgrade koje se koriste za
potrebe domaćinstava.
Mikrotalasna pećnica ne sme da se
postavi u kuhinjski element, ukoliko nije
testirana u kuhinjskom elementu.
pojave kapljice vode za vreme ciklusa
kuvanja. To je samo pojava
kondenzacije od toplote hrane i ona ne
utiče na bezbednost Vaše pećnice.
Vrata nisu namenjena za potpuno
zaptivanje unutrašnjosti pećnice.
Nemojte na silu okretati obrtnu ploču
rukom. To može da prouzrokuje
neispravan rad.
Varničenje u pećnici za vreme
korišćenja mikrotalasa javlja se obično
zbog upotrebe metalnog posuđa.
Kontinuirano varničenje, međutim,
može da ošteti pećnicu. Zaustavite
odvijanje programa i proverite posuđe.
Treba voditi računa o tome da se ne
zakloni
bilo koji ventilacioni otvor, koji
Upozorenje: Ukoliko se primeti dim,
se
nalaze
na gornjoj, zadnjoj, i na
isključite ili iskopčajte uređaj i
bočnoj
strani,
kao i na donjoj strani
ostavite vrata zatvorena da bi se
pećnice.
ugasio eventualni plamen. Nemojte
nikada koristiti vodu.
Upozorenje: Nemojte koristiti ovu
Upozorenje: Deca i nemoćne osobe pećnicu za komercijalne svrhe. Ova
pećnica je proizvedena samo za
smeju da kriste mikrotalasnu
upotrebu u domaćinstvu.
pećnicu bez nadzora, samo kada
su im pružene odgovarajuće
Raspakivanje
instrukcije, tako da dete ili
nemoćna osoba budu u stanju da
koriste mikrotalasnu pećnicu na
bezbedan način, i da mogu da
shvate opasnosti od nepropisne
Kada raspakujete pećnicu,
upotrebe.
prokontrolišite da proizvod nije
Sasvim je normalno da se para ispušta
oko vrata, ili da se na vratima pojavi
zamagljivanje, ili čak da se ispod vrata
oštećen. Oštećenje ili bilo kakvo
nedostajanje delova moraju se odmah
prijaviti prodavcu.
Pećnica, delovi pećnice ili pribor mogu
biti uvijeni zaštitnom folijom. Ukoliko je
to tako, onda morate da uklonite tu
foliju pre upotrebe pećnice. Ne
ostavljajte materijal za pakovanje tako
da se sa njim mogu igrati mala deca.
To može biti opasno.
Bezbednost posuđa
Većina staklenog, staklokeramičkog i
posuđa od stakla otpornog na toplotu,
MCC2580E-m
odlično je za upotrebu u mikrotalasnoj
pećnici. Mada mikrotalasna energija ne
zagreva većinu staklenih i keramičkih
predmeta, ovo posuđe može da se
zagreje usled prelaska toplote sa hrane
na posudu. Preporučuje se nošenje
zaštitnih rukavica za pećnicu za
vađenje jela.
Vodič za posuđe i pribor pećnice
Za kuvanje i pečenje u Vašoj mikrotalasnoj pećnici mogu se koristiti raznovrsna
posuđa i materijali. Radi Vaše bezbednosti i da biste sprečili oštećenje posuđa i
Vaše pećnice, izaberite odgovarajuće posuđe i materijale za svaku metodu
kuvanja. Donja lista predstavlja opšti vodič.
Materijal
Posuđe
Način rada
Keramika i
staklo
Posuđe
Corning ware
Vatrostalno
stakleno
posuđe
Stakleno
posuđe sa
metalnim
ukrasima
Stakleno
posuđe od
olovnog
kristala
Bez metalnih
ukrasa
DA
Porcelan
Grnčarija*2
Plastika
Mikrotalasi
DA*1
NE
NE
DA
DA
Vatrostalno
posuđe
za
DA
mikrotalasnu
pećnicu
Plastični omot DA
5
6
MCC2580E-m Metal
Papir
Drvo
Pribor
Pleh za
pečenje
Aluminijumsk
a folija*3
Čaše, tanjiri,
papirni ubrusi
Voštani papir
Polica za gril
Obrtna ploča
NE
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA: Posuđe i pribor koje treba koristiti NE: Posuđe i pribor koje treba
izbegavati
*1 Samo ako nema metalnih ukrasa.
*2 Samo ako nema metal koji sadrži glazuru.
*3 Upotrebljavajte aluminijumsku foliju samo za zaštitu, prekomerno korišćenje
može da prouzrokuje varničenje.
Testiranje pogodnosti posuđa za
kuvanje i pečenje
to da je ambalaža napunjena hranom i
da apsorbuje energiju, i zato
izbegavajte mogućnost da je pregrejete
Posuđe tre ba proveriti da bi se utvrdilo ili upalite.
Mnoge plastične posude, čaše,
da li je pogodno za korišćenje u
ambalaža za zamrzavanje i plastični
mikrotalasnoj pećnici.
omoti mogu da se koriste u
Stavite posudu u mikrotalasnu
mikrotalasnoj pećnici. Pridržavajte se
pećnicu zajedno sa čašom koja je
dopola napunjena vodom. Zagrejte na uputstava proizvođača kod korišćenja
plastičnih proizvoda u pećnici.
punoj snazi u toku jednog minuta.
Ukoliko se oseća da je posuđe vruće, Izbegavajte korišćenje plastičnih
posuda sa hranom koja ima visoki
onda ga ne treba koristiti. Ukoliko je
sadržaj masti ili šećera, pošto ta hrana
jedva malo toplo, možete da ga
dostiže visoke temperature i mogla bi
koristite za podgrevanje ali ne i za
kuvanje i pečenje. Ukoliko je posuda sa da prouzrokuje topljenje nekih
plastičnih sudova.
jelom na sobnoj temperaturi, onda je
Nemojte ostavljati pećnicu bez
pogodna za pečenje i kuvanje u
nadzora, i kontrolišite je s vremena na
mikrotalasnoj pećnici.
Papirne salvete, voštani papir, papirni vreme, kada podgrevate ili kuvate
hranu u plastičnoj, papirnoj ili nekoj
ubrusi, tanjiri, čaše, kartonske kutije,
drugoj zapaljivoj ambalaži.
omotni papir za zamrzavanje i karton
Metalno posuđe i posuđe sa
veoma su pogodni kao pribor za
korišćenje u pećnici. Uverite se uvek u metalnim ukrasima ne sme da se koristi
u mikrotalasnoj pećnici, ukoliko ono nije
posebno preporučeno za upotrebu u
mikrotalasnoj pećnici.
Ambalaža sa suženim otvorima, kao
što su to boce, ne sme da se koristi za
kuvanje u mikrotalasnoj pećnici.
Budite predostrožni kada skidate
poklopac ili zatvarač sa posude, kako
bi izbegli opekotine od pare.
Ambalaža od folije
Šuplja ambalaža od folije može
bezbedno da se upotrebi za
podgrevanje hrane u Vašoj
mikrotalasnoj pećnici, pod uslovom da
se poštuju sledeća pravila:
•
•
•
•
•
Ambalaža od folije ne sme da bude
dublja od 3 cm (1 1/4”).
Ne smeju da se koriste poklopci od
folije.
Ambalaža od folije mora da bude
napunjena hranom najmanje dve
trećine. Prazna ambalaža se ne
sme nikada koristiti.
Ambalaža od folije treba da se
koristi samo pojedinačno u
mikrotalasnoj pećnici, i ne sme se
dozvoliti da dodiruje bočne strane.
Ukoliko Vaša pećnica ima metalnu
obrtnu ploču ili policu za pečenje i
kuvanje, ambalaža od folije treba
da se stavi na prevrnuti tanjir, koji
je postojan na zagrevanje u pećnici.
Ambalaža od folije ne sme nikada
da se upotrebi ponovo u
mikrotalasnoj pećnici.
Ukoliko je mikrotalasna pećnica bila u
upotrebi 15 minuta ili duže, ostavite je
da se ohladi pre ponovne upotrebe.
MCC2580E-m
7
Ambalaža i obrtna ploča mogu jako
da se zagreju za vreme upotrebe, zato
budite posebno pažljivi kada ih izvlačite
iz pećnice. Preporučuje se korišćenje
krpe ili zaštitnih rukavica za pećnicu
kada to činite.
Obratite pažnju na to da kod
korišćenja ambalaže od aluminijumske
folije da vreme podgrevanja ili kuvanja
odnosno pečenja može da bude duže
nego što ste navikli na to, i uverite se
uvek u to da je hrana veoma topla.
Bezbedno postupanje sa hranom
Nemojte zagrevati hranu u limenci u
mikrotalasnoj pećnici. Uvek izvadite
hranu u neku pogodnu posudu.
U mikrotalasnoj pećnici ne sme da se
vrši prženje u posudi sa mašću (uljem),
zato što temperatura masti ne može da
se kontroliše, pa može doći do opasnih
situacija.
U mikrotalasnoj pećnici se mogu
pripremati kokice, ali samo u
specijalnim pakovanjima ili posudama,
koje su konstruisane specijalno za tu
svrhu. Ova operacija pečenja ne sme
nikada da bude bez nadzora.
Probodite hranu sa neporoznom
kožicom ili membranom da bi sprečili
obrazovanje pare i prskanje. Jabuke,
krompir, pileća džigerica, i žumanca
jajeta predstavljaju primere hrane koju
treba probosti.
Sadržaj boca za hranjenje i lončića sa
hranom za bebe treba promešati i
protresti, a temperaturu treba proveriti
8
MCC2580E-m Izbegavajte korišćenje posuda sa
ravnim stranama sa uskim grlima.
Nemojte pregrevati.
Promešajte tečnost pre stavljanja
posude u pećnicu i ponovo na polovini
Upozorenje: Tečnosti ili neka druga vremena zagrevanja.
Posle zagrevanja, isključite za kratko
hrana ne sme da se zagreva u
vreme
pećnicu, i ponovo promešajte
hermetički zatvorenim sudovima
pre
pažljivog
vađenja posude.
pošto mogu da eksplodiraju.
pre konzumiranja, kako bi se izbegle
opekotine.
Upozorenje: Neki proizvodi kao što
su cela jaja i hermetički zatvorene
posude - na primer, zatvorene
staklene posude - mogu da
eksplodiraju i ne smeju se
zagrevati u ovoj pećnici. Nekada
jaja kuvana bez ljuske mogu da se
rasprsnu u toku kuvanja. Uvek
Upozorenje: Pri zagrevanju tečnosti, probodite žumanac jajeta, zatim
na pr. supa, umaka i napitaka u
stavite poklopac i ostavite da
Vašoj mikrotalasnoj pećnici,
odstoji jedan minut pre nego što
pregrevanje tečnosti iznad tačke
uklonite poklopac.
ključanja može da se javi i bez
očiglednog stvaranja mehurića. To
može da dovede do toga da vrela
tečnost iznenada iskipi. Da bi se
sprečila ta mogućnost, treba
preduzeti sledeće korake:
Upozorenje: Zagrevanje napitaka u
mikrotalasnoj pećnici može izazvati
zakasnelo eruptivno ključanje, pa
se zato mora paziti prilikom
rukovanja posudom.
MCC2580E-m
9
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
6
7
8
Vrata pećnice
Komandna tabla
Displej
funkcija Birač
Auto kuvanje
Sata
Start / Stop
Obrtni programator
10
MCC2580E-m Pribor
Nosač obrtne ploče
Polica za gril
Staklena obrtna ploča
Instaliranje obrtne ploče
•
•
•
•
•
Stavite nosač obrtne ploče na dno
unutrašnjeg prostora.
Stavite obrtnu ploču odozgo na
nosač obrtne ploče kako je to
prikazano na crtežu. Proverite da li
je glavčina obrtne ploče bezbedno
uskočila u osovinu obrtne ploče. Ne
stavljajte nikada obrtnu ploču
okrenutu nadole.
Kako obrtna ploča tako i nosač
obrtne ploče moraju uvek da se
koriste za vreme kuvanja i pečenja.
Sva hrana i posude sa hranom se
stavljaju uvek na ovu obrtnu ploču
za kuvanje i pečenje.
Ova se obrtna ploča okreće u
smeru kazaljke na satu i u
suprotnom smjeru; to je normalno.
MCC2580E-m 11
Pre prve upotrebe
Podešavanje sata
Posle prvog ukopčavanja Vaše
mikrotalasne pećnice, ili posle nestanka
električne struje, displej sata će treptati
da pokaže da prikazano vreme nije
tačno. Pre upotrebe mikrotalasne
pećnice, podesite sat prema postupku
koji je opisan dole, ali polazeći od
koraka 2.
Da biste podesili sat, postupite na
sledeći način:
• Pritisnite dugme “Sat” sve dok sati
ne počnu da trepću.
• Okrenite obrtni programator da
podesite željene sate.
• Pritisnite dugme “Sat” sve dok
minuti ne počnu da trepću.
• Okrenite obrtni programator da
podesiteželjene minute.
• Da biste završili, pritisnite ponovo
dugme Sat .
Blokiranje za bezbednost dece
Rad pećnice može da se blokira (na
primer, da bi se sprečilo da je koriste
deca).
•
•
Da biste blokirali pećnicu, pritisnite
dugmad “Auto kuvanje” i “Sat” u
toku 2sekunde. Na displeju će se
pojaviti brava.
Da biste deblokirali pećnicu
ponovite operaciju.
Prekidanje ciklusa pečenja
Možete da zaustavite proces pečenja u
svako vreme jednim pritiskom na
dugme Stop ili otvaranjem vrata
pećnice.
U oba slučaja:
• Emisija mikrotalsa se odmah
zaustavlja.
• Gril je deaktiviran ali je još uvek
veoma vruć. Opasnost od opekotina!
• Tajmer se automatski zaustavlja,
pokazujući koliko je preostalo vreme
rada.
Ukoliko želite, u tom trenutku možete:
• Okrenuti ili mešati hranu da bi
obezbedili da se ravnomerno skuva
ili peče.
Ponovo startovati proces, zatvoriti vrata
i pritisnuti dugme Start.
Kuhinjski tajmer
Ova funkcija se može upotrebiti kao
zvučni alarm. Kada koristite ovu
funkciju ne definišete koliko dugo želite
da radi tajmer već definišete za koje
vreme će da se oglasi zvučni alarm.
• Pritisnite dugme “Kašnjenje starta”.
• Pritisnite dugme “Sat” sve dok sati
ne počnu da trepću.
• Okrenite obrtni programator da
podesite željene sate.
• Pritisnite dugme “Sat” sve dok
minuti ne počnu da trepću.
• Okrenite obrtni programator da
podesite željene minute.
• Pritisnite dugme “Start”.
12
MCC2580E-m Rad pećnice
Kuvanje i pečenje mikrotalasima
Upotrebite ovu funkciju za kuvanje i
podgrevanje povrća, krompira, pirinča,
ribe i mesa.
•
•
•
Pritisnite dugme “Snaga
mikrotalasa” sve dok se na displeju
ne prikaže potreban nivo snage.
Podesite željeno vreme okretanjem
obrtnog programatora u smeru
okretanja kazaljke .
Pritisnite “Start”
Ukoliko je za kuvanje neophodna
maksimalna snaga, onda možete da
izostavite korak 1 i da startujte direktno
sa korakom 2.
•
Pritiskom na dugme “Start”
mikrotalasi će sada kuvati pri
maksimalnoj snazi u toku 1 minuta.
Gril
Upotrebite ovu funkciju da zepečete
brzo gornju stranu jela.
•
•
•
Pritisnite dugme “Snaga grila” sve
dok se na displeju ne prikaže
potreban nivo snage.
Podesite željeno vreme okretanjem
obrtnog programatora u smeru
okretanja kazaljke .
Pritisnite “Start”
Na kraju ove funkcije oglasiće se zvono
da bi označilo kraj programa.
Maksimalno vreme pečenja kod
Na kraju ove funkcije oglasiće se zvono upotrebe grila iznosi 60 minuta.
da bi označilo kraj programa.
Vodič za podešavanje snage
mikrotalasa
Pritisnite
dugme
Snaga
Displej
mikrotalasa
1 put
900W
P100
(Maks.
snaga)
2 puta
630W
P70
3 puta
450W
P50
4 puta
270W
P30
5 puta
90W
P10
Brzi start
Ova funkcija će startovati pećnicu pri
maksimalnoj snazi u toku 1 minuta.
Pećnica će se zaustaviti na polovini tog
vremena da bi Vam se omogućilo da
okrenete hranu.
Ukoliko se nikakva akcija ne preduzme
pećnica će automatski ponovo da
startuje posle 1 minuta.
Vodič za podešavanje snage grila
Pritisnite
dugme
Snaga
grila
Displej
1 put
1020W
G1
2 puta
600W
G2
Konvekcijsko pečenje
Pećnica se može upotrebiti kao
konvekcijska pećnica.
Stepen 1 – Prethodno zagrevanje
•
•
Pritisnite dugme “konvencija” sve
dok se potrebna temperatura ne
prikaže na displeju.
Pritisnite “Start”
MCC2580E-m
Kombinacija funkcija pečenja
13
Upotrebite ovu funkciju za pečenje
lazanje, živinskog mesa, krompira i
tostovanih proizvoda.
•
•
Pritisnite dugme “Snaga mikrotalasa
+ Snaga grila” sve dok se na
displeju ne prikaže potreban nivo
snage.
Podesite željeno vreme okretanjem
obrtnog programatora u smeru
okretanja kazaljke .
Pritisnite “Start”
Na kraju ove funkcije oglasiće se zvono •
da bi označilo da je vreme na unesete
Vašu hranu i da podesite željenu
temperaturu i vreme pečenja.
Maksimalno vreme prethodnog
Na kraju ove funkcije oglasiće se zvono
zagrevanja iznosi 30 minuta.
da bi označilo kraj programa.
Maksimalno vreme pečenja kod
Stepen 2 - Pečenje
upotrebe grila iznosi 60 minuta.
• Pritisnite dugme “konvencija” sve
Vodič za podešavanje snage
dok se potrebna temperatura ne
kombinacijefunkcija pečenja
prikaže na displeju.
• Podesite željeno vreme okretanjem
Pritisnite Nivo
Displej
obrtnog programatora u smeru
dugme
okretanja kazaljke .
1 put
230°C +
C1
• Pritisnite “Start”
2 puta
Na kraju ove funkcije oglasiće se zvono
da bi označilo kraj programa.
3 puta
40% snaga
mikrotalasa
50% gril +
230°C
konvekcija
45% gril +
55%
mikrotalasi
C2
C3
MCC2580E-m Automatsko odmrzavanje prema
težini
14
Upotrebite ovu funkciju da automatski Na kraju ove funkcije oglasiće se zvono
odmrznete zamrznutu hranu. Unesite
da bi označilo kraj programa.
težinu zamrznute hrane i pritisnite
dugme (start/reset simbol). Pećnica će
proračunati idealno vreme odmrzavanja
i nivo snage mikrotalasa da bi se
postigli završeni rezultati odmrzavanja.
•
•
Podesite željenu težinu okretanjem
obrtnog programatora u suprotnom
smeru od smera okretanja kazaljki.
Simbol odmrzavanja će se upaliti i
na displeju će se pojaviti težina.
Pritisnite “Start”
Na kraju ove funkcije oglasiće se zvono
da bi označilo kraj programa.
Automatsko pečenje
Možete izabrati 1 program za
prethodno zagrevanje i 5 programa za
pečenje i kuvanje. Treba samo da
izaberete kategoriju hrane i da unesete
težinu hrane, i pećnica će proračunati
pravilno vreme pečenja i kuvanja i nivoe
snage.
•
•
•
Pritisnite dugme “Auto kuvanje” sve
dok se na displeju ne prikaže
potrebno podešavanje.
Podesite željenu težinu okretanjem
obrtnog programatora u smeru
okretanja kazaljke.
Pritisnite “Start”
MCC2580E-m
15
Tabela programa za auto kuvanje
Pritisnite
dugme
Kategorija
Displej
Težine
1 put
Podgrevanje
A-1
2 puta
Krompir
A-2
3 puta
Meso
A-3
4 puta
Pica
A-4
5 puta
Riba
A-5
6 puta
Pileće meso
A-6
0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4,
0.45, 0,5, i 0,6 kg
0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1,
1,3, i 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0,
1,3, i 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45,
0,5, 0,55, i 0,6 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8,
0,9, i 1,0 kg
0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6,
1,8, i 2,0 kg
Čišćenje i održavanje
Pećnica mora uvek da bude čista.
Ostaci od hrane od iskipelog jela ili
prskanja privući će mikrotalasnu
energiju što će dovesti do njihovog
sagorevanja. To može da smanji
efikasnost mikrotalasne pećnice i može
da stvori neprijatne mirise.
Nemojte nikako pokušavati da nešto
baratate oko pećnice, ili da vršite neka
podešavanja ili popravke na bilo kojem
delu pećnice.
Popravke treba da obavi samo
kvalifikovan servisni tehničar.
Uverite se u to da je pećnica
isključena iz električne mreže pre
čišćenja.
Čišćenje pribora (obrtna ploča, nosač
i polica za gril)
Očistite pribor blagim deterdžentom
posle njegovog vađenja iz unutrašnjosti
pećnice. Sa nosačem obrtne ploče
treba pažljivo rukovati.
Unutrašnjost pećnice i obrtna ploča
su veoma mnogo zagrejane, zato ih ne
dodirujte odmah posle upotrebe.
Čišćenje unutrašnjosti
Unutrašnjost pećnice održavajte uvek
čistom. Obrišite odmah ostatke od
iskipelog jela ili prskanja. Naslage, ako
se dozvoli da ostanu na zidovima
pećnice, zaptivci vrata i površini vrata
apsorbovaće mikrotalasnu energiju,
smanjiće efikasnost pećnice, i
eventualno će prouzrokovati oštećenje
unutrašnjosti pećnice. Upotrebite blagi,
tečni deterdžent, toplu vodu i meku,
čistu krpu za uklanjanje naslaga sa dna
pećnice. Za bočnu stranicu pećnice
upotrebite samo meku vlažnu krpu, a
blizu ventilacionih otvora ne koristite
nikakve tečnosti.
16
MCC2580E-m apsorbovaće mikrotalasnu energiju,
smanjiće efikasnost pećnice, i
NE UPOTREBLJAVAJTE NIKADA eventualno će prouzrokovati oštećenje
unutrašnjosti pećnice. Možete da
ABRAZIVNA SREDSTVA ZA
upotrebite blagi, tečni deterdžent, toplu
ČIŠĆENJE, KOMERCIJALNA
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PEĆNICE vodu i meku, čistu krpu za uklanjanje
ILI JASTUČIĆE OD ČELIČNE VUNE naslaga sa zaptivke vrata pećnice.
NA BILO KOJEM DELU
MIKROTALASNE PEĆNICE.
Za odvajanje upornih naslaga, stavite
čašu sa vodom da proključa u
mikrotalasnoj pećnici u toku 2 ili 3
minuta.
Ne upotrebljavajte nikada nož ili
neki drugi alat za uklanjanje
naslaga sa površina pećnice.
Za uklanjanje neprijatnih mirisa iz
unutrašnjosti pećnice, stavite čašu
vode sa 2 kašičice soka od limuna da
proključa u toku 5 minuta.
Čišćenje zaptivke vrata
Obrišite odmah ostatke od iskipelog
jela ili prskanja. Naslage, ako se dozvoli
da ostanu na zaptivci vrata
Čišćenje spoljašnjosti
Otvorite vrata pećnice pri čišćenju
kontrolne table. To će sprečiti da se
pećnica slučajno sama ne uključi.
Spoljašnje površine pećnice treba da
očistite blagim tečnim deterdžentom i
vodom a posle ih treba isprati čistom
vodom i obrisati da bi se uklonili ostaci
deterdženta. Obrišite je mekanom
krpom.
Mogu se takođe upotrebiti sprej
sredstva za pranje prozora ili sva druga
sprej sredstva za čišćenje u kuhinji.
Nemojte upotrebljavati nikada
abrazivna sredstva za čišćenje,
jastučiće za čišćenje ili gruba hemijska
sredstva na spoljašnjim površinama
Vaše pećnice. Da biste sprečili
oštećenje radnih delova, nemojte
dozvoliti da prodre voda u ventilacione
otvore.
MCC2580E-m
17
Tehnički podaci
Ukupna širina
Ukupna dubina
Ukupna visina
Širina unutrašnjosti
Dubina unutrašnjosti
Visina unutrašnjosti
Zapremina
Izvor napajanja
Osigurač
Mikrotalasi (snaga)
Gril (snaga)
Težina
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8 kg
Instaliranje
•
•
•
•
Uklonite sve reklamne nalepnice sa
vrata.
Pećnica treba da se instalira na
ravnoj, nivelisanoj površini.
Površina mora da bude dovoljno
jaka da može bezbedno da izdrži
težinu (35 kg) pećnice, i sadržine
koja je u njoj. Da bi se sprečila
mogućnost stvaranja vibracija ili
buke, pećnica mora da bude u
stabilnom položaju.
Držite pećnicu dalje od izvora
toplote i vode. Izlaganje toploti i
vodi može da smanji efikasnost
pećnice i da prouzrokuje
neispravan rad, zato treba da
obezbedite da se pećnica instalira
dalje od izvora toplote i vode.
Nemojte blokirati bilo koji
ventilacioni otvor, na gornjoj strani i
•
na bočnim stranama kućišta
pećnice, i takođe ne stavljajte
nikakve predmete na gornji deo
pećnice. Ukoliko su ventilacioni
otvori blokirani za vreme rada,
pećnica se može pregrejati, i to
može dovesti do njenog
neispravnog rada. Iz ventilacionih
otvora izlazi vruć vazduh, zato
obezbedite da se ovi otvori ne
zaklone ili da se između pećnice i
zadnjeg zida ne nađu zavese.
Postavite pećnicu što dalje od
radio-aparata i TV-aparata. Ova
pećnica odgovara EEC zahtevima
za sprečavanje radio smetnji, ali
neke smetnje se mogu javiti ukoliko
se pećnica postavi suviše blizu
pored radio-aparata ili TV-aparata,
zato ih treba držati što dalje od nje.
18
•
MCC2580E-m Ukoliko se postavi u neki ugao,
ostavite slobodan prostor od
najmanje 15 cm od zidova i 15 cm
iznad mikrotalasne pećnice.
Pećnica se može postaviti skoro svuda
u kuhinji. Uverite se u to da je pećnica
postavljena na ravnoj, nivelisanoj
površini i da ventilacioni otvori, kao i
površina ispod pećnice nisu blokirani
(radi dovoljne ventilacije).
Priključivanje na električnu mrežu
Pećnica se isporučuje sa mrežnim
kablom i utikačem za 230V, 50Hz, za
na utičnicu sa priključkom za
uzemljenje.
Zaštitno uzemljenje svodi opasnosti
na minimum, ukoliko bi došlo do
pojave kratkog spoja. Proverite da li
napon pećnice odgovara naponu
električne instalacije.
Ukoliko je pećnica priključena
preko produžnog kabla, uverite se
u to da je kabl uzemljen.
Ovaj uređaj ne sme da se koristi na
električnoj instalaciji bez
uzemljenja.
Kontaktirajte električara ukoliko
niste sigurni u pogledu
priključivanja pećnice na električnu
mrežu ili izvođenja zaštitnog
uzemljenja
električne instalacije..
Ovaj uređaj mora da bude
uzemljen. Ukoliko je uređaj
snabdeven utikačem čiji se
provodnici ne mogu prevezivati, pa
zato Vaša utičnica ne može da se
koristi, onda utikač treba odseći i
staviti odgovarajući utikač. Ukoliko
je neophodno da se zameni
osigurač u utikaču koji ne može da
se preveže, onda posle toga treba
ponovo postaviti poklopac. Ukoliko
je osigurač izgubljen ili oštećen,
utikač se ne sme koristiti sve dok
se ne obezbedi osigurač za
zamenu.
Priključci na struju
UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ
MORA DA BUDE UZEMLJEN.
Proizvođač odbacuje svaku
odgovornost ukoliko nisu
poštovane ove mere bezbednosti.
Ukoliko utikač koji je instaliran na Vašoj
pećnici nije pogodan za Vašu utičnicu,
onda morate da pozovete Vaš lokalni
ovlašćeni servis.
MCC2580E-m
Informacije o zaštiti sredine
na proizvodu ili na
Simbol
njegovoj ambalaži, označava da ovaj
proizvod ne sme da se tretira kao
otpad iz domaćinstva. Umesto toga on
treba da se dostavi odgovarajućem
centru za sakupljanje i recikliranje
električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog uklanjanja
ovog proizvoda, pomažete sprečavanju
eventualnih negativnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje, koje bi inače
bile izazvane nepravilnim tretiranjem
otpadaka ovog proizvoda. Za više
informacija o recikliranju ovog
proizvoda, obratite se lokalnoj gradskoj
upravi, servisu za uklanjanje smeća iz
domaćinstva ili prodavnici u kojoj ste
nabavili proizvod.
19
20
MCC2580E-m Cuprins
Instrucţiuni de siguranţă
21
Descrierea produsului
27
Accesorii
28
Înainte de prima utilizare a cuptorului
29
Funcţionarea
30
Tabele cu programe
33
Curăţarea şi întreţinerea
33
Date tehnice
35
Instalarea
35
Garanţie europeană
145
În acest manual sunt utilizate
următoarele simboluri:
Informaţii importante privind
siguranţa dv. personală şi
informaţii în legătură cu evitarea
deteriorării aparatului.
Informaţii generale şi
recomandări
Informaţii privind mediul
înconjurător
MCC2580E-m
21
Instrucţiuni de siguranţă
Întrerupătoarele încorporate pentru
cuplarea de siguranţă împiedică
funcţionarea cuptorului cu microunde
când uşa este deschisă.
Nu umblaţi la ele şi nu încercaţi să
puneţi cuptorul în funcţiune cu uşa
deschisă, deoarece acest lucru poate
duce la expunerea la energia
microundelor.
Nu lăsaţi să se depună resturi de
mâncare sau de detergent pe
suprafeţele de etanşare ale uşii.
Consultaţi capitolul Curăţarea şi
întreţinerea pentru instrucţiunile de
curăţare.
Este foarte important ca uşa
cuptorului să se închidă bine şi ca
următoarele să nu fie deteriorate: (1)
uşa (deformată), (2) balamalele şi
închizătoarele (stricate sau instabile), (3)
garnitura uşii şi suprafaţa de etanşare.
să regleze acest cuptor. Contactaţi
cel mai apropiat Serviciu de
Asistenţă dacă e nevoie de
reparaţii.
Nu scoateţi niciodată carcasa exterioară,
uşa sau panoul de comandă. Acest lucru
vă poate expune la o tensiune electrică
extrem de înaltă.
Instalaţi sau amplasaţi acest cuptor
numai în conformitate cu „instrucţiunile
de instalare” din acest manual.
Utilizaţi aparatul numai în scopul
prevăzut, aşa cum se arată în acest
manual. Nu utilizaţi substanţe chimice
corozive în acest aparat. Acest tip de
cuptor este destinat în mod specific
pentru încălzirea, prepararea sau
decongelarea alimentelor. Nu este
destinat pentru uzul industrial sau de
laborator, nici pentru uzul comercial,
deoarece acest tip de folosire duce la
anularea garanţiei.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul când
este gol. Dacă înăuntru nu există
alimente sau apă care să absoarbă
Atenţie: Dacă uşa,
energia microundelor, tubul
balamalele/închizătoarele sau
magnetronului se poate deteriora.
garnitura uşii sunt deteriorate,
depozitaţi acest aparat în exterior.
cuptorul cu microunde nu trebuie NuNuutilizaţi
acest aparat lângă apă.
să mai fie folosit până când nu este Nu încercaţi
să uscaţi haine sau ziare în
reparat de un tehnician calificat.
cuptorul cu microunde. Aceste articole
pot lua foc.
Nu utilizaţi cavitatea sa pentru a
depozita obiecte. Nu lăsaţi produse din
hârtie, ustensile de gătit sau alimente în
Atenţie: Este periculos pentru
cuptor, când acesta nu e folosit.
oricine altcineva, în afară de o
persoană calificată, să repare sau
22
MCC2580E-m Cuptorul cu microunde este un
echipament din Grupa 2 ISM în care se
generează intenţionat energie de
frecvenţă radio sub formă de radiaţii
electromagnetice, pentru tratarea
materialelor.
Acest cuptor este un echipament de
Clasa B adecvat utilizării casnice şi în
locuri care au legătură directă cu reţeaua
de furnizare de energie electrică de joasă
tensiune care alimentează clădiri civile.
Cuptorul cu microunde nu trebuie pus
într-un dulap dacă nu a fost testat pentru
utilizarea în dulap.
condens de la căldura alimentelor şi nu
afectează siguranţa cuptorului. Uşa nu
este prevăzută pentru a etanşa
complet cavitatea cuptorului.
Nu forţaţi cu mâna placa rotativă să se
rotească. Acest lucru poate provoca
funcţionarea defectuoasă.
Arcurile electrice care se formează în
interiorul cuptorului cu microunde în
timpul funcţionării acestuia se
datorează utilizării unor ustensile
metalice. Arcurile continue pot duce la
deteriorarea aparatului. Opriţi
programul şi verificaţi vasul.
Aveţi grijă să nu blocaţi deschiderile
de ventilare din părţile de sus, din
spate, din lateral şi de jos ale cuptorului.
Atenţie: Dacă observaţi fum,
închideţi sau scoateţi din priză
aparatul şi ţineţi închisă uşa
cuptorului pentru a înăbuşi flăcările.
Nu folosiţi niciodată apă.
Atenţie: Nu folosiţi acest cuptor în
scopuri comerciale. Acest cuptor
este destinat doar pentru uzul
casnic.
Atenţie: Nu permiteţi copiilor sau
Despachetarea
persoanelor cu handicap să
utilizeze cuptorul cu microunde,
fără supraveghere, decât după ce
le-aţi dat instrucţiuni adecvate, în
aşa fel încât să fie în stare să
Când despachetaţi cuptorul, asiguraţiutilizeze cuptorul cu microunde în vă că nu este deteriorat. Deteriorările
mod sigur şi să înţeleagă riscurile sau piesele lipsă trebuie comunicate
utilizării improprii a aparatului.
imediat vânzătorului.
E normal să iasă aburi pe lângă uşă,
sau ca aceasta să se aburească, sau
să apară picături de apă sub uşă în
timpul ciclului de coacere. Acesta este
Cuptorul, părţile cuptorului sau
accesoriile pot fi înfăşurate într-o folie
de protecţie. În acest caz, trebuie să
îndepărtaţi folia înainte de a utiliza
cuptorul. Nu lăsaţi materialul de
ambalaj la îndemâna copiilor, ca să se
MCC2580E-m
joace cu el. Acest lucru poate fi
periculos.
Siguranţa ustensilelor
Majoritatea vaselor din sticlă,
vitroceramică şi sticlă termorezistentă
(Jena) sunt adecvate pentru utilizarea în
cuptorul cu microunde. Deşi energia
23
microundelor nu va încălzi majoritatea
vaselor din sticlă şi din ceramică,
aceste vase se pot înfierbânta în urma
transferului de căldură de la alimente la
recipient. Se recomandă folosirea
mănuşi de bucătărie pentru a scoate
vasele.
Ghid pentru ustensile şi accesorii pentru cuptor
O mare varietate de ustensile şi materiale pot fi folosite pentru gătitul în cuptorul
cu microunde. Pentru siguranţa dv. şi pentru a preveni deteriorarea ustensilelor şi
a cuptorului, alegeţi ustensile şi materiale adecvate pentru fiecare metodă de gătit.
Lista de mai jos e un ghid general.
Material
Ustensile
Ceramică şi
sticlă
Sticlă
piroceramică
Vase din
sticlă
termorezisten
tă
Vase de sticlă
cu decoraţiuni
din metal
Cristal
Fără
decoraţiuni
din metal
Porţelan
Ceramică*2
Material
plastic
Modul de funcţionare
Microunde
DA
DA*1
NU
NU
DA
DA
Vase
rezistente la
căldură,
DA
pentru cuptor
cu microunde
Ambalaje de DA
plastic
24
MCC2580E-m Metal
Hârtie
Lemn
Accesorii
Tavă de copt
Folie de
aluminiu*3
Ceşti, farfurii,
prosoape
Hârtie cerată
Raft grătar
Placa rotativă
NU
DA
DA
DA
NU
NU
DA
DA: Ustensile şi accesorii care pot fi utilizate
NU: Ustensile şi accesorii care
trebuie evitate
*1 Doar dacă nu are decoraţiuni din metal.
*2 Doar dacă nu au un smalţ care conţine metal.
*3 Folosiţi folie de aluminiu numai pentru a proteja alimentele, folosirea exagerată
poate duce la producerea arcului electric.
Testarea vaselor de gătit
Multe tipuri de vase de plastic, căni,
recipiente pentru congelator şi
ambalaje de plastic pot fi utilizate în
Vasele trebuie verificate pentru a vă
asigura că pot fi utilizate în cuptorul cu cuptorul cu microunde. Respectaţi
instrucţiunile producătorului când
microunde.
utilizaţi ustensile de material plastic în
Puneţi vasul de gătit în cuptorul cu
microunde, împreună cu un pahar plin cuptor. Evitaţi folosirea ustensilelor de
pe jumătate cu apă. Încălziţi la puterea plastic pentru alimente cu un conţinut
maximă timp de un minut. Dacă vasul mare de grăsimi sau de zahăr,
deoarece aceste alimente pot atinge
se înfierbântă, nu trebuie să-l folosiţi.
Dacă se încălzeşte puţin, îl puteţi folosi temperaturi ridicate şi pot topi unele
materiale plastice.
pentru a încălzi mâncarea, dar nu
Nu lăsaţi cuptorul nesupravegheat şi
pentru a găti. Dacă vasul e la
uitaţi-vă la el din când în când, atunci
temperatura camerei, este adecvat
când încălziţi sau gătiţi alimente în
pentru a găti la microunde.
recipiente de plastic, hârtie sau în alte
Şerveţelele de hârtie, hârtia cerată,
prosoapele de hârtie, farfuriile, ceştile, recipiente combustibile.
Ustensilele din metal şi ustensilele cu
cutiile de carton, ambalajele pentru
congelator şi ambalajele de carton sunt elemente din metal nu trebuie utilizate
în cuptorul cu microunde, decât dacă
ustensile foarte adecvate. Aveţi grijă
întotdeauna ca recipientele să fie pline sunt recomandate în mod specific
cu alimente, pentru a absorbi energia şi pentru utilizarea la microunde.
a evita posibilitatea de a se supraîncălzi
sau de a se aprinde.
Recipientele cu deschideri înguste,
de ex. sticlele, nu trebuie folosite
pentru a găti la microunde.
Aveţi grijă când scoateţi capacul de
pe un vas, pentru a evita arsurile
provocate de aburi.
Recipiente din folie metalică
Recipientele din folie metalică, puţin
adânci, pot fi folosite în siguranţă
pentru a încălzi mâncarea în cuptorul
dv. cu microunde, dacă sunt
respectate următoarele reguli:
•
•
•
•
•
Recipientele din folie nu trebuie să
fie mai înalte de 3 cm (1 ¼ inchi).
Nu trebuie utilizate capace din folie.
Recipientele din folie trebuie să fie
pline cu mâncare cel puţin pe două
treimi. Nu trebuie utilizate niciodată
recipiente goale.
Recipientele din folie trebuie utilizate
singure în cuptorul cu microunde şi
nu trebuie să atingă pereţii. Dacă în
cuptorul dv. este o placă rotativă
sau un suport de gătit din metal,
recipientul din folie trebuie să fie pus
pe o farfurie adecvată pentru cuptor,
întoarsă cu fundul în sus.
Recipientele din folie nu trebuie
reutilizate niciodată în cuptorul cu
microunde
Când cuptorul cu microunde a fost
folosit timp de 15 minute sau mai mult,
lăsaţi-l să se răcească înainte de a-l
folosi din nou.
În timpul utilizării recipientul şi placa
rotativă se pot încinge; procedaţi cu
mare când le scoateţi din cuptor. Se
MCC2580E-m
25
recomandă să folosiţi o cârpă de
bucătărie sau mănuşi când le scoateţi.
Reţineţi că atunci când folosiţi un
recipient din folie de aluminiu, timpul de
încălzire sau de coacere poate fi mai
lung decât de obicei; asiguraţi-vă
întotdeauna că mâncarea este fierbinte
înainte de a o servi.
Siguranţa alimentelor
Nu încălziţi alimente în conserve în
cuptorul cu microunde. Puneţi
întotdeauna alimentele într-un recipient
adecvat.
Nu prăjiţi alimente în mult ulei în
cuptorul cu microunde, întrucât
temperatura uleiului nu poate fi
controlată şi se pot produce situaţii
periculoase.
Se pot face floricele de porumb în
cuptorul cu microunde, dar numai în
ambalaje speciale sau în vase speciale
pentru acest scop. Această operaţie
trebuie supravegheată întotdeauna.
Înţepaţi alimentele cu coajă sau
membrană neporoasă, pentru ca să nu
se acumuleze aburii şi să nu explodeze
Exemple de alimente care trebuie
înţepate: mere, cartofi, ficăţei de pui şi
gălbenuşuri de ouă.
Conţinutul biberoanelor şi al
borcănaşelor cu alimente pentru
bebeluşi trebuie amestecat sau agitat,
iar temperatura trebuie verificată înainte
de a servi, pentru a se evita arsurile.
26
MCC2580E-m Atenţie: Lichidele şi alte alimente
nu trebuie încălzite în recipiente
închise, deoarece acestea pot
exploda.
Atenţie: Unele produse precum
ouăle întregi şi recipientele închise
- de exemplu, borcanele de sticlă
închise - pot exploda şi nu trebuie
să fie încălzite în acest cuptor.
Ocazional, ouăle ochiuri fierte în
apă pot exploda în timpul coacerii.
Înţepaţi întotdeauna gălbenuşul,
Atenţie: Încălzirea băuturilor la
microunde poate duce la o fierbere apoi acoperiţi şi lăsaţi să se
odihnească un minut înainte de a
explozivă cu întârziere; de aceea
trebuie să aveţi grijă când mânuiţi scoate capacul.
recipientul.
Atenţie: Când încălziţi lichide, de
exemplu supe, sosuri sau băuturi,
în cuptorul cu microunde,
supraîncălzirea lichidului peste
punctul de fierbere se poate
produce fără ca acest lucru să fie
pus în evidenţă de bulele de aer.
Din acest motiv se poate produce o
revărsare bruscă a lichidului
fierbinte. Pentru a preveni această
eventualitate, trebuie luate
următoarele măsuri:
Evitaţi folosirea recipientelor cu laturi
rectilinii şi cu gât îngust.
Nu supraîncălziţi.
Amestecaţi lichidul înainte de a
introduce recipientul în cuptor şi la
jumătatea timpului de încălzire.
După încălzire, lăsaţi să se
odihnească puţin în cuptor, apoi
amestecaţi din nou înainte de a scoate
cu grijă recipientul.
MCC2580E-m
27
Descrierea produsului
1
2
3
4
5
6
7
8
Uşa cuptorului
Panoul de comandă
Afişajul
Butonul de selectare a funcţiei cuptorului
Auto-gătire
Ora
Pornire / Oprire
Programator rotativ
28
MCC2580E-m Accesorii
Suportul plăcii rotative
Raft grătar
Placă rotativă de sticlă
Instalarea plăcii rotative
•
•
•
•
•
Aşezaţi suportul pentru placa
rotativă pe partea inferioară a
cavităţii.
Puneţi placa rotativă pe suportul
pentru placă, aşa cum se arată în
figură. Verificaţi ca centrul plăcii
rotative să fie bine fixat pe tija care
învârte placa. Nu puneţi niciodată
placa cu fundul în sus.
În timpul coacerii trebuie folosite
atât placa rotativă, cât şi suportul
plăcii.
Toate alimentele şi recipientele
pentru alimente trebuie puse
întotdeauna pe această placă
rotativă, în timpul coacerii.
Această placă se învârte atât în
sensul acelor de ceasornic cât şi în
sens invers acelor de ceasornic;
acest lucru este normal.
MCC2580E-m 29
Înainte de prima utilizare a cuptorului
Reglarea ceasului
După ce aţi băgat prima dată cuptorul
în priză sau după o pană de curent,
cifrele de la afişaj vor lumina intermitent
pentru a vă atrage atenţia că ora nu
este corectă. Înainte de a utiliza
cuptorul cu microunde, potriviţi ceasul
folosind procedeul descris mai jos, dar
începând cu pasul 2.
Pentru a potrivi ceasul, procedaţi după
cum urmează:
• Apăsaţi butonul „Clock” (Ceas)
până când cifrele orelor încep să
clipească.
• Învârtiţi programatorul rotativ pentru
a potrivi ora corectă.
• Apăsaţi butonul „Clock” (Ceas)
până când cifrele minutelor încep să
clipească.
• Învârtiţi programatorul rotativ pentru
a potrivi minutele.
• Pentru a termina, apăsaţi din nou
butonul ceas .
Întreruperea unui ciclu de gătire
Puteţi opri procesul de gătire în orice
moment apăsând o dată tasta Stop
sau deschizând uşa cuptorului.
În ambele cazuri:
• Emisia de microunde se opreşte
imediat.
• Grătarul este dezactivat dar este încă
foarte fierbinte. Pericol de arsuri!
• Cronometrul se opreşte automat,
indicând timpul de gătire rămas.
Dacă doriţi, acum puteţi:
• roti sau amesteca alimentele pentru
a vă asigura că sunt gătite uniform.
Pentru a relua procesul, închideţi uşa şi
apăsaţi butonul Start.
Cronometru bucătărie
Această funcţie poate fi folosită ca
ceas avertizor. Când utilizaţi această
funcţie, nu stabiliţi cât timp doriţi să
meargă cronometrul ci la ce oră doriţi
să sune ceasul.
Siguranţa pentru copii
Funcţionarea cuptorului poate fi blocată • Apăsaţi butonul „Delayed Start”
(Pornire întârziată).
(de exemplu, pentru a nu fi folosit de
• Apăsaţi butonul „Clock” până când
copii).
cifrele orelor încep să clipească.
• Învârtiţi programatorul rotativ pentru
• Pentru a bloca cuptorul, apăsaţi
a potrivi ora dorită.
tastele „Auto Cook” şi „Clock” timp
de 2secunde. Un lacăt va apărea pe • Apăsaţi butonul „Clock” (Ceas)
până când cifrele minutelor încep să
afişaj.
clipească.
• Pentru a debloca cuptorul, repetaţi
• Învârtiţi programatorul rotativ pentru
operaţia.
a potrivi minutele.
• Apăsaţi butonul „Start” (Pornire).
30
MCC2580E-m Funcţionarea
Gătitul la microunde
Utilizaţi această funcţie pentru a găti
legume, cartofi, orez, peşte şi carne.
•
Apăsaţi tasta „Start”, iar cuptorul cu
microunde va găti la puterea
maximă timp de 1 minut.
Grătar
Apăsaţi butonul „Microwave Power” Utilizaţi această funcţie pentru a rumeni
rapid partea de sus a alimentelor
(Putere microunde) până când pe
afişaj apare nivelul dorit de putere.
• Potriviţi timpul dorit învârtind
• Apăsaţi butonul „Grill Power”
programatorul rotativ în sensul
(Putere grătar) până când pe afişaj
acelor de ceasornic.
apare nivelul dorit de putere.
• Apăsaţi „Start”.
• Potriviţi timpul dorit învârtind
programatorul rotativ în sensul
Dacă este necesar să gătiţi la puterea
acelor de ceasornic.
maximă, puteţi sări peste pasul 1 • Apăsaţi „Start”.
treceţi direct la pasul 2.
•
La sfârşitul acestei funcţii, va suna un
clopoţel pentru a semnala terminarea
programului.
Ghid pentru reglarea puterii
microundelor
Apăsaţi
butonul
1 dată
2 ori
3 ori
4 ori
5 ori
Putere
Afişajul
microunde
900W
(Putere
max.)
630W
450W
270W
90W
Pornirea rapidă
P100
P70
P50
P30
P10
Această funcţie va face cuptorul să
meargă la puterea maximă timp de 1
minut.
La sfârşitul acestei funcţii, va suna un
clopoţel pentru a semnala terminarea
programului.
Timpul maxim de gătire când folosiţi
grătarul este de 60 minute.
Cuptorul se va opri la jumătatea
timpului setat pentru a vă permite să
întoarceţi alimentele.
Dacă nu se întreprinde nicio acţiune,
cuptorul reporneşte automat după 1
minut.
Ghid pentru reglarea puterii
grătarului
Apăsaţi
butonul
1 dată
2 ori
Putere
grătar
1020W
600W
Afişajul
G1
G2
Gătit prin convecţie
Cuptorul poate fi utilizat ca un cuptor
cu convecţie.
Stadiul 1 - Preîncălzire
MCC2580E-m
Gătit combinat
Utilizaţi această funcţie pentru a găti
lasagna, carne de pasăre, cartofi copţi,
şi alimente gătite înăbuşit.
Apăsaţi butonul „Convection”
(Convecţie) până când pe afişaj
apare temperatura dorită.
Apăsaţi „Start”.
•
La sfârşitul acestei funcţii, va suna un
clopoţel pentru a semnala că este
momentul să introduceţi alimentele şi
să setaţi temperatura şi timpul de gătit
dorite.
Timpul maxim de preîncălzire este de
30 minute.
•
•
•
Stadiul 2 - Gătitul
•
•
•
Apăsaţi butonul „Convection”
(Convecţie) până când pe afişaj
apare temperatura dorită.
Potriviţi timpul dorit învârtind
programatorul rotativ în sensul
acelor de ceasornic.
Apăsaţi „Start”.
•
Apăsaţi butonul „Microwave + Grill
Power” (Microunde + Putere grătar)
până când pe afişaj apare nivelul
dorit de putere.
Potriviţi timpul dorit învârtind
programatorul rotativ în sensul
acelor de ceasornic.
Apăsaţi „Start”.
La sfârşitul acestei funcţii, va suna un
clopoţel pentru a semnala terminarea
programului.
Timpul maxim de gătire când folosiţi
grătarul este de 60 minute.
Ghid pentru reglarea puterii pentru
gătit combinat
Apăsaţi
butonul
1 dată
2 ori
La sfârşitul acestei funcţii, va suna un
clopoţel pentru a semnala terminarea
programului.
31
3 ori
Putere
electrică
230°C +
40% putere
microunde
50% grătar
+ 230°C
convecţie
45% grătar
+ 55%
microunde
Afişajul
C1
C2
C3
MCC2580E-m Decongelare automată în funcţie
de greutate
32
Utilizaţi această funcţie pentru a
La sfârşitul acestei funcţii, va suna un
decongela automat alimentele
clopoţel pentru a semnala terminarea
congelate. Introduceţi greutatea
programului.
alimentelor congelate şi apăsaţi butonul
cu simbolul Start/Reset (Pornire /
Resetare). Cuptorul va calcula timpul
optim de decongelare şi puterea de
microunde pentru rezultate perfecte de
decongelare.
•
•
Setaţi greutatea dorită învârtind
programatorul rotativ în sens invers
acelor de ceasornic.
Simbolul Decongelare va fi iluminat
şi pe afişaj va apărea greutatea.
Apăsaţi „Start”.
La sfârşitul acestei funcţii, va suna un
clopoţel pentru a semnala terminarea
programului.
Gătit automat
Puteţi alege între 1 program de
reîncălzire şi 5 programe de gătit. Nu
trebuie decât să selectaţi categoria de
alimente şi să introduceţi greutatea
acestora, iar cuptorul va calcula timpul
corect de gătit şi nivelul de putere.
•
•
•
Apăsaţi butonul „Auto Cook” (Autogătire) până când pe afişaj apare
setarea dorită.
Setaţi greutatea dorită învârtind
programatorul rotativ în sensul
acelor de ceasornic.
Apăsaţi „Start”.
MCC2580E-m
33
Tabel programare Auto-gătire
Apăsaţi
butonul
Categorie
Afişajul
Greutăţi
1 dată
Reîncălzire
A-1
2 ori
Cartofi
A-2
3 ori
Carne
A-3
4 ori
Pizza
A-4
5 ori
Peşte
A-5
6 ori
Pui
A-6
0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4,
0,45, 0,5, şi 0,6 kg
0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1,
1,3, şi 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0,
1,3, şi 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45,
0,5, 0,55, şi 0,6 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0.8,
0,9 şi 1,0 kg
0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6,
1,8 şi 2,0 kg
Curăţarea şi întreţinerea
Cuptorul trebuie să fie curat mereu.
Resturile de alimente revărsate sau
împroşcăturile vor atrage energia
microundelor şi astfel se vor arde.
Acest lucru poate reduce eficienţa
cuptorului şi poate cauza mirosuri
neplăcute.
Nu încercaţi să umblaţi la cuptor sau
să faceţi reglaje sau reparaţii la piesele
acestuia.
Reparaţiile trebuie făcute numai de
un tehnician calificat.
Asiguraţi-vă că aţi oprit sau aţi scos
cuptorul din priză înainte de a-l curăţa.
Curăţarea accesoriilor (placa rotativă,
suportul şi suportul pentru grătar).
Curăţaţi accesoriile cu un detergent
delicat după ce le-aţi scos din cuptor.
Suportul plăcii rotative trebuie mânuit
cu grijă.
Interiorul cuptorului şi placa rotativă
se înfierbântă foarte tare; de aceea nu
trebuie atinse imediat după utilizare.
Curăţarea interiorului
Menţineţi întotdeauna curat interiorul
cuptorului. Ştergeţi imediat resturile
revărsate şi alimentele împroşcate.
Resturile rămase pe pereţii cuptorului,
pe garnitura uşii şi pe suprafaţa uşii vor
absorbi energia microundelor, vor
reduce eficienţa cuptorului şi e posibil
să deterioreze interiorul cuptorului.
Utilizaţi un detergent lichid delicat, apă
caldă şi o cârpă moale, curată, pentru
a îndepărta resturile de pe fundul
cuptorului. Ştergeţi partea frontală a
aparatului numai cu o cârpă moale; nu
folosiţi lichide în apropiere de orificiile
de ventilare.
34
MCC2580E-m Ştergeţi imediat resturile revărsate şi
alimentele împroşcate. Resturile
rămase pe garnitura uşii vor absorbi
Nu folosiţi niciodată substanţe de energia microundelor, vor reduce
eficienţa cuptorului şi e posibil să
curăţat abrazive, substanţe de
deterioreze interiorul cuptorului. Utilizaţi
curăţat cuptorul din comerţ sau
un detergent lichid delicat, apă caldă şi
bureţi de metal pentru a curăţa
o cârpă moale, curată, pentru a
diferitele părţi ale cuptorului cu
îndepărta resturile de pe garnitura uşii.
microunde.
Pentru a înmuia resturile rezistente,
fierbeţi o cană de apă în cuptorul cu
microunde timp de 2 sau 3 minute.
Nu folosiţi niciodată un cuţit sau
alt obiect pentru a îndepărta
resturile depuse pe suprafeţele
cuptorului.
Pentru a îndepărta mirosurile
neplăcute din interiorul cuptorului,
fierbeţi o cană de apă cu 2 linguri de
suc de lămâie timp de 5 minute.
Curăţarea garniturii uşii
Curăţarea exteriorului
Deschideţi uşa cuptorului când curăţaţi
panoul de comandă. Acest lucru
previne pornirea accidentală a
cuptorului. Trebuie să curăţaţi
suprafeţele exterioare ale cuptorului cu
un detergent lichid delicat şi cu apă, iar
apoi să clătiţi cu apă curată pentru a
îndepărta excesul de detergent. Uscaţi
cu o cârpă moale.
De asemenea, se pot utiliza spray-uri
pentru ferestre sau spay-uri de curăţat
universale pentru bucătărie. Nu folosiţi
niciodată substanţe de curăţat abrazive,
bureţi abrazivi sau substanţe chimice
tari pe suprafeţele exterioare ale
cuptorului. Pentru a evita deteriorarea
pieselor, aveţi grijă să nu intre apă în
deschiderile pentru ventilaţie.
MCC2580E-m
35
Date tehnice
Lăţimea totală
Adâncimea totală
Înălţimea totală
Lăţimea cavităţii
Adâncimea cavităţii
Înălţimea cavităţii
Volum
Tensiunea de alimentare
Siguranţa fuzibilă
Putere microunde
Putere grătar
Greutate
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8 kg
Instalarea
•
•
•
Îndepărtaţi toate etichetele de pe
uşă.
Cuptorul trebuie instalat pe o
suprafaţa plană şi uniformă.
Suprafaţa trebuie să fie destul de
rezistentă pentru a putea susţine în
siguranţă greutatea (35 kg)
cuptorului şi a alimentelor din
acesta. Pentru a evita posibilitatea
de a cauza vibraţii sau zgomot,
cuptorul trebuie să fie stabil.
Cuptorul trebuie instalat departe de
căldură şi de apă. Expunerea la
căldură şi la apă poate reduce
eficienţa cuptorului şi poate duce la
o funcţionare defectuoasă, de
aceea trebuie să aveţi grijă să
instalaţi cuptorul departe de surse
de căldură şi de apă.
•
•
Nu blocaţi orificiile de ventilaţie din
partea superioară şi de pe părţile
laterale ale dulapului şi nu puneţi
obiecte pe cuptor. Dacă orificiile de
ventilaţie sunt blocate în timpul
funcţionării, cuptorul se poate
supraîncălzi, ceea ce poate duce la
defectarea sa. Prin orificiile de
ventilaţie iese aer fierbinte, de
aceea trebuie să aveţi grijă să nu le
blocaţi şi să nu existe perdele între
cuptor şi peretele din spate.
Puneţi cuptorul cât mai departe
posibil de radiouri şi de televizoare.
Acest cuptor este conform cu
cerinţele CEE privind eliminarea
interferenţelor radio, dar pot apărea
unele interferenţe dacă acesta este
amplasat prea aproape de un radio
sau de un televizor, de aceea
36
MCC2580E-m trebuie să-l amplasaţi cât mai
departe posibil.
•
Dacă este amplasat într-un colţ,
lăsaţi un spaţiu de cel puţin 15 cm
faţă de pereţi şi de 15 cm
deasupra cuptorului cu microunde.
Cuptorul poate fi amplasat în aproape
orice loc din bucătărie. Aveţi grijă să fie
instalat pe o suprafaţă plană şi
uniformă, iar orificiile de ventilaţie şi
suprafaţa de dedesubtul cuptorului să
nu fie blocate (aerisirea să fie
suficientă).
Conectarea la sursa de energie
electrică
Contactaţi un electrician dacă
aveţi dubii în legătură cu
racordarea electrică a cuptorului
sau cu împământarea
prizei.
Acest aparat trebuie să fie
împământat. Dacă aparatul este
dotat cu un ştecher nedemontabil,
pentru care priza dv. este
neadecvată, ştecherul trebuie să
fie tăiat şi înlocuit cu unul
corespunzător. Dacă este necesar
să schimbaţi siguranţa fuzibilă
dintr-un ştecăr nedemontabil,
capacul siguranţei trebuie pus la
loc. Dacă capacul siguranţei se
pierde sau este deteriorat, nu mai
utilizaţi ştecherul până nu-l
înlocuiţi.
Cuptorul este livrat cu un cablu de
alimentare şi cu un ştecher pentru o
priză cu împământare de 230 V, 50 Hz.
Legarea la pământ reduce riscurile în Conexiunile electrice
caz de scurtcircuit. Controlaţi ca
tensiunea cuptorului să corespundă cu
cea din locuinţa dv.
ATENŢIE! ACEST APARAT
TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂMÂNTAT.
Producătorul nu-şi asumă nici o
responsabilitate dacă această
Dacă se conectează cuptorul la
măsură de siguranţă nu este
priză folosindu-se un prelungitor,
acesta din urmă trebuie să fie legat respectată.
la pământ.
Acest aparat nu trebuie folosit
dacă priza nu are legătură la
pământ.
Dacă ştecherul montat pe aparatul dv.
nu e adecvat pentru priză, trebuie să
contactaţi Serviciul de Asistenţă local
autorizat.
•
MCC2580E-m
Informaţii privind mediul înconjurător
de pe produs sau de pe
Simbolul
ambalaj indică faptul că produsul nu
poate fi tratat ca deşeu casnic. Acesta
trebuie depus la un punct de colectare
a echipamentelor electrice şi
electronice reciclabile. Prin asigurarea
salubrizării corecte a acestui produs,
veţi ajuta la prevenirea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi sănătatea umană, care
în caz contrar pot fi afectate de
salubrizarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru informaţii mai
detaliate privind reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi
administraţia locală, serviciul de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
37
38
MCC2580E-m Saturs
Drošības norādījumi
39
Ierīces raksturojums
45
Piederumi
46
Pirms krāsns pirmās izmantošanas
reizes
47
Darbība
48
Programmu tabulas
51
Apkope un tīrīšana
51
Tehniskie dati
53
Uzstādīšana
53
Eiropas garantija
145
Lietošanas pamācībā izmantoti šādi
simboli:
Svarīga informācija par
personisko drošību un
informācija par to, kā nepieļaut
ierīces bojājumus.
Vispārīga informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
MCC2580E-m
39
Drošības norādījumi
Iebūvētie bloķējošie drošības slēdži
nepieļauj mikroviļņu krāsns darbību,
kad durvis nav aizvērtas.
Nemēģiniet aizkavēt to darbību vai
darbināt mikroviļņu krāsni brīdī, kad tās
durvis nav aizvērtas, jo darbība, kad
durvis ir vaļā, var pakļaut mikroviļņu
enerģijas iedarbībai.
Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa
atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma
virsmas. Tīrīšanas norādījumi atrodami
nodaļā "Tīrīšana un apkope".
Īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai
mikroviļņu krāsns durvis ir iespējams
pareizi aizvērt un nav bojātas: (1) durvis
(deformētas), (2) viras un aizbīdņi
(salauzti vai nedroši), (3) durvju blīves
un blīvējuma virsma.
kvalificētu tehniskās apkopes
sniedzēju.
Neņemiet nost ārējo korpusu, durvis vai
vadības paneli jebkurā laikā. Tāda rīcība
var pakļaut ārkārtīgi augstam
spriegumam.
Novietojiet un uzstādiet šo krāsni tikai
saskaņā ar "uzstādīšanas noteikumiem",
kas atrodami šajā pamācībā.
Izmantojiet šo ierīci tikai tās
paredzētajam nolūkam, kas aprakstīts
šajā pamācībā. Neizmantojiet kodīgas
ķimikālijas šajā ierīcē. Šī veida krāsns ir
īpaši pielāgota ēdiena sildīšanai,
gatavošanai vai atkausēšanai. Tā nav
paredzēta rūpnieciskai izmantošanai vai
izmantošanai laboratorijā, kā arī
izmantošanai komerciālos nolūkos.
Šādas izmantošanas rezultātā garantija
nebūs derīga.
Nedarbiniet tukšu krāsni. Ja nav
ievietots
ēdiens vai ūdens, kas varētu
Uzmanību: Ja durvis, viras/aizbīdņi
absorbēt
mikroviļņu enerģiju, var tikt
vai durvju blīves ir bojātas,
bojāta
magnetrona
lampa.
mikroviļņu krāsni nedrīkst darbināt, Neuzglabājiet šo ierīci
ārpus telpām.
kamēr to nav salabojis kvalificēts
Neizmantojiet
šo
ierīci
ūdens
tuvumā.
meistars.
Nemēģiniet žāvēt drēbes vai avīzes
mikroviļņu krāsnī. Šīs lietas var uzliesmot.
Neizmantojiet krāsni uzglabāšanas
nolūkiem. Neatstājiet papīra
izstrādājumus, ēdiena gatavošanas
Uzmanību: Šīs mikroviļņu krāsns
piederumus vai ēdienu krāsni, kad to
tehniskā apkope vai remonts, ko
neveic rūpnīcā apmācīts tehniskās neizmantojat.
apkopes personāls, ir bīstams. Ja ir Mikroviļņu krāsns ir 2 ISM grupas
ierīce, kurā radiofrekvences enerģija tiek
nepieciešams šāds pakalpojums,
intensīvi ražota un izmantota
sazinieties ar Jums tuvāko
40
MCC2580E-m elektromagnētiskas radiācijas veidā, lai
apstrādātu pārtikas vielas.
Šī krāsns ir B klases ierīce, kas
piemērota lietošanai mājas apstākļos un
iestādēs, kas tieši pieslēgtas zema
sprieguma elektroapgādes tīklam, kas ar
elektrību apgādā dzīvojamās mājas.
Mikroviļņu krāsns nav uzstādāma
plauktā, ja vien tā nav iepriekš pārbaudīta
tajā.
Uzmanību: Ja ierīce izdala dūmus,
izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrības padeves un neveriet vaļā
tās durvis, lai tiktu noslāpētas
liesmas, ja tādas ir. Nekad
neizmantojiet ūdeni.
neietekmē Jūsu krāsns drošību. Durvis
nav paredzētas, lai pilnībā
noblīvētu krāsns dobumu.
Nemēģiniet ar rokas palīdzību likt
rotējošajam diskam griezties. Tas var
izraisīt diska nepareizu darbību.
Dzirksteļošana krāsnī mikroviļņu
darbības laikā parasti rodas no metāla
piederumu lietošanas. Tomēr ilgstoša
dzirksteļošana var bojāt ierīci.
Pārtrauciet programmu un pārbaudiet
piederumu.
Jāpievērš uzmanība tam, lai netiktu
nosprostotas ventilācijas atveres
krāsns virspusē, aizmugurē, sānos un
apakšpusē.
Uzmanību: Neizmantojiet šo krāsni
komerciāliem mērķiem. Šī krāsns ir
paredzēta lietošanai tikai mājas
apstākļos.
Uzmanību: Bērniem vai
nespējīgiem cilvēkiem atļaujiet
lietot mikroviļņu krāsni bez
uzraudzības tikai tādā gadījumā, ja Izpakošana
ir sniegti atbilstoši norādījumi, lai
bērns vai nespējīgs cilvēks būtu
spējīgs izmantot krāsni drošā veidā
un apzināties nepareizas lietošanas Kad izsaiņojat krāsni, pārliecinieties, vai
izraisītās briesmas.
tā nav bojāta. Par bojājumiem vai
jebkuru iztrūkstošu detaļu nekavējoties
jāziņo pārdevējam.
Diezgan parasta parādība ir tvaiku
izplatīšanās ap durvīm, durvju stikla
aizsvīšana vai ūdens pilienu
parādīšanās zem durvīm gatavošanas
cikla laikā. Tā ir tikai kondensācija, ko
rada ēdiena karstums, un tas
Krāsns, tās daļas vai piederumi var būt
iesaiņoti aizsargājošā folijā. Ja tā, pirms
krāsns lietošanas Jums jānoņem šī
folija. Neatstājiet iesaiņojuma materiālu
vietā, kur mazi bērni varētu spēlēties ar
to. Tas var būt bīstami.
MCC2580E-m
Piederumu drošība
Lielākā daļa stikla, stikla keramikas un
karstumizturīgi stikla piederumi ir
teicami piemēroti izmantošanai
mikroviļņu krāsnī. Lai gan mikroviļņu
enerģija neuzkarsēs lielāko daļu stikla
41
un keramikas priekšmetu, šie
piederumi var sakarst, jo karstums
pāriet no ēdiena uz trauku. Trauku
izņemšanai no krāsns ieteicams
izmantot virtuves cimdus.
Krāsns piederumu lietošanas pamācība
Ir daudzi piederumi un materiāli, kurus var izmantot ēdiena pagatavošanai Jūsu
mikroviļņu krāsnī. Jūsu drošības nolūkos, kā arī lai nebojātu piederumus un Jūsu
krāsni , katrai ēdiena gatavošanas metodei izvēlieties piemērotus piederumus un
materiālus. Zemāk esošais saraksts ir vispārīgs.
Materiāls
Piederumi
Darbības režīms
Keramika un
stikls
Karstumizturī
gi izstrādājumi
Karstumizturī
gi stikla
izstrādājumi
Stikla
izstrādājumi
ar metāla
rotājumu
Svina kristāla
trauki
Bez metāla
rotājuma
JĀ
Porcelāns
Keramika*2
Plastmasa
Metāls
Mikroviļņu
krāsns
karstuma
izturīgi
izstrādājumi
Ietinamā
plastmasa
Cepešpanna
Alumīnija
folija*3
Mikroviļņi
JĀ*1
NĒ
NĒ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
NĒ
JĀ
42
MCC2580E-m Papīrs
Koks
Piederumi
Krūzes, šķīvji,
dvieļi
Cepamais
papīrs
Grila restes
Rotējošais
paliktnis
JĀ
JĀ
NĒ
NĒ
JĀ
JĀ: Piederumi ir izmantojami
NĒ: Piederumi nav izmantojami
*1 Tikai tādā gadījumā, ja nav metāla rotājuma.
*2 Tikai tādā gadījumā, ja glazūra nesatur metālu.
*3 Alumīnija foliju izmantojiet tikai pārklāšanas nolūkiem, liela tās daudzuma
lietošana var izraisīt dzirksteļošanu.
Ēdienu gatavošanai paredzēto
piederumu piemērotības pārbaude
ir izmantojami mikroviļņu krāsnī.
Ievērojiet ražotāja norādījumus attiecībā
uz plastmasas lietošanu mikroviļņu
krāsnī. Izvairieties lietot plastmasas
Piederumi ir jāpārbauda, lai
piederumus ar ēdienu, kas satur lielu
pārliecinātos, ka tie ir piemēroti
tauku vai cukura daudzumu, jo šādi
izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
ēdieni sasniedz augstu temperatūru un
Ielejiet traukā pusglāzi ūdens un
var izkausēt dažus plastmasas
ievietojiet trauku mikroviļņu krāsnī.
Iestatiet maksimālu sakarsēšanas jaudu izstrādājumus.
Neatstājiet krāsni bez uzraudzības un
vienu minūti. Ja trauks pēc tam ir
karsts, Jums to nevajadzētu izmantot. laiku pa laikam pārbaudiet tās darbību,
Ja tas ir tikai nedaudz silts, Jūs varat to kad sildāt vai gatavojat tajā ēdienu
plastmasas, papīra vai cita veida viegli
izmantot ēdiena uzsildīšanai, bet ne
uzliesmojošos traukos.
gatavošanai. Ja traukam ir istabas
Metāla piederumus un piederumus ar
temperatūra, tas ir piemērots ēdiena
metāla rotājumiem nevajadzētu lietot
gatavošanai ar mikroviļņiem.
mikroviļņu krāsnī, ja vien tie nav īpaši
Papīra salvetes, cepamais papīrs,
ieteikti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
papīra dvieļi, šķīvji, krūzes, kartona
Trauki ar šauru atveri, piemēram,
izstrādājumi, saldēšanas iesaiņojums
pudeles, nav lietojami ēdiena
un kartons ir ļoti piemēroti piederumi.
gatavošanai ar mikroviļņu palīdzību.
Vienmēr pārliecinieties, ka trauki ir
Esiet piesardzīgi, kad no trauka
piepildīti ar ēdienu, jo ēdiens absorbē
enerģiju, tādējādi novēršot pārkāršanas ņemat nost vāku vai ietinamo, lai
izvairītos no tvaika radītiem
vai uzliesmošanas iespēju.
apdegumiem.
Daudzi plastmasas trauki, krūzes,
saldēšanas trauki un plastmasas plēves
Folijas trauki
MCC2580E-m
43
Seklus folijas traukus var droši izmantot, Ēdiena drošība
lai uzsildītu ēdienu mikroviļņu krāsnī, ja
Nesildiet mikroviļņu krāsnī ēdienu
tiek ievēroti šādi nosacījumi:
skārda traukos. Vienmēr ievietojiet
ēdienu piemērotos traukos.
• Folijas trauki nedrīkst būt dziļāki
Mikroviļņu krāsnī nevajadzētu cept
par 3 cm (1 1/4”).
ēdienus ar piesātinātu tauku saturu, jo
• Nedrīkst izmantot folijas vākus.
tauku temperatūra nav kontrolējama un
• Vismaz divām trešdaļām no folijas
var rasties bīstamas situācijas.
trauka jābūt pilnām ar ēdienu.
Mikroviļņu krāsnī var pagatavot
Nekad nedrīkst izmantot tukšus
popkornu, bet tikai speciālos
traukus.
iepakojumos vai, izmantojot
• Folijas trauki mikroviļņu krāsnī
piederumus, kas paredzēti īpaši šim
lietojami atsevišķi, un tie nedrīkst
nolūkam. Šādu gatavošanu nekad
saskarties ar krāsns sieniņām. Ja
nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
Jūsu mikroviļņu krāsnij ir metāla
Caurduriet ēdienus, kam nav
rotējošais disks vai ēdiena
porainas mizas vai apvalka, lai
gatavošanas restes, folijas trauks
nepieļautu tvaiku koncentrēšanos un
jānovieto uz otrādāk apgriezta
pārsprāgšanu. Āboli, kartupeļi, vistas
šķīvja, kas piemērots lietošanai
aknas un olas dzeltenums ir to ēdienu
krāsnī.
piemēri, kurus vajadzētu caurdurt.
• Nekad nedrīkst atkārtoti lietot
Barošanas pudelīšu saturs un mazu
folijas traukus mikroviļņu krāsnī.
bērnu pārtikas burciņas ir jāapmaisa
vai jāsakrata un pirms pasniegšanas
Ja mikroviļņu krāsns ir darbināta 15
jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos
minūtes vai ilgāk, ļaujiet tai atdzist,
no apdegumiem.
pirms lietojat to atkal.
Lietošanas laikā vituves trauki un
rotējošais paliktnis sakarst; izņemot tos
no cepeškrāsns, esiet piesardzīgs.
Ieteicams ir izmantot virtuves cimdu vai Uzmanību: Šķidrumus un citus
drānu, kad tas tiek darīts.
ēdienus nedrīkst karsēt cieši
Atcerieties, ka, izmantojot alumīnija
noslēgtos traukos, jo tie var
folijas traukus, ēdiena uzsildīšanas vai eksplodēt.
gatavošanas laiks var būt ilgāks nekā
parasti! Pirms ēdiena likšanas uz galda
vienmēr pārliecinieties, ka tas ir
pietiekami karsts.
Uzmanību: Dzērienu sakarsēšana
ar mikroviļņiem var izraisīt pēkšņu
vārošā šķidruma izvirdumu; tādēļ,
MCC2580E-m izņemot no cepeškrāsns virtuves
traukus, esiet piesardzīgs.
44
Uzmanību: Karsējot šķidrumus,
piemēram, zupas, mērces un
dzērienus, mikroviļņu krāsnī,
šķidruma uzkarsēšana vairāk par
vārīšanās punktu var notikt bez
burbuļošanās. Tādējādi var notikt
pēkšņa karstā šķidruma pāriešana
pāri malām. Lai novērstu tādu
iespēju, jāievēro:
Neizmantojiet taisnmalu traukus ar
šauriem kakliņiem.
Nepārvāriet šķidrumu.
Samaisiet šķidrumu pirms trauka
ievietošanas krāsnī un samaisiet to
vēlreiz, kad tas jau ir pusgatavs.
Pēc karsēšanas beigām atstājiet
trauku īsu brīdi mikroviļņu krāsnī, tad
samaisiet šķidrumu vēlreiz pirms izlejat
to no trauka.
Uzmanību: Daži produkti,
piemēram, veselas olas un cieši
noslēgti trauki (slēgtas stikla
burkas), var eksplodēt, tāpēc nav
karsējami šajā krāsnī. Dažkārt olas,
kas tiek vārītas bez čaumalas, var
uzsprāgt gatavošanas laikā.
Vienmēr pārduriet olas dzeltenumu,
tad nosedziet un atstājiet vienu
minūti, pirms noņemat vāku.
MCC2580E-m
45
Ierīces raksturojums
1
2
3
4
5
6
7
8
Krāsns durtiņas
Vadības panelis
Displejs
funkcija Regulators
Automātiskā gatavošana
Pulkstenis
Sākt/Apturēt
Pagriežams kodētājs
46
MCC2580E-m Piederumi
Rotējošā paliktņa turētājs
Grila restes
Stikla rotējošais paliktnis
Rotējošā diska uzstādīšana
•
•
•
•
•
Novietojiet rotējošā paliktņa turētāju
uz krāsns dobuma pamatnes.
Novietojiet rotējošo paliktni uz
paliktņa turētāja virsas, kā tas ir
parādīts zīmējumā. Pārliecinieties,
ka rotējošā diska cieši aptver
rotējošā diska asi. Nekad
neuzstādiet rotējošo paliktni ar
apakšu uz augšu.
Gatavošanas laikā vienmēr
jāizmanto gan rotējošais paliktnis,
gan paliktņa turētājs.
Visi gatavošanai paredzētie ēdieni
un ēdienu trauki vienmēr jānovieto
uz šī rotējošā paliktņa.
Rotējošais paliktnis griežas gan
pulksteņrādītāju kustības virzienā,
gan pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam; tā ir parasta parādība.
MCC2580E-m
47
Pirms krāsns pirmās izmantošanas reizes
Pulksteņa uzstādīšana
Abos gadījumos:
Pirmo reizi pieslēdzot mikroviļņu krāsni • mikroviļņu emisija tiks nekavējoties
apturēta.
vai arī pēc elektrības piegādes
• Grils tiks deaktivizēts, taču tas vēl
pārtraukuma, sāks mirgot pulksteņa
arvien ir ļoti karsts. Apdegumu
displejs, norādot, ka parādītais laiks
iegūšanas risks!
nav pareizs. Pirms mikroviļņu krāsns
• Taimera darbība apstājas
izmantošanas, pielāgojiet pulksteni,
izmantojot iepriekš aprakstītās darbības, automātiski, norādot atlikušo
darbības laiku.
sākot ar 2. darbību.
Lai iestatītu pulksteni, rīkojieties šādi:
• nospiediet taustiņu “Pulkstenis”, līdz
sāks mirgot stundas;
• pagrieziet kodētāju, lai iestatītu
vajadzīgās stundas;
• nospiediet taustiņu “Pulkstenis”, līdz
sāks mirgot minūtes;
• pagrieziet kodētāju, lai iestatītu
vajadzīgās minūtes;
• lai pabeigtu, nospiediet pulksteņa
taustiņu vēlreiz.
Bērnu drošības funkcija
Cepeškrāsns darbību var bloķēt
(piemēram, lai to nevarētu izmantot
bērni).
•
•
Lai bloķētu cepeškrāsni, nospiediet
taustiņu “Automātiskā gatavošana”
un “Pulkstenis” 2 sekundes.
Displejā parādīsies bloķēšanas
apzīmējums.
Lai atbloķētu cepeškrāsni,
atkārtojiet darbību.
Gatavošanas cikla apturēšana
Varat apturēt gatavošanas procesu
jebkurā brīdī, nospiežot apturēšanas
taustiņu vai atverot ierīces durtiņas.
Ja vēlaties, varat jebkurā laikā:
• apmaisīt vai apgriezt pārtiku uz otru
pusi, lai iegūtu vienmērīgāku
gatavošanas rezultātu.
Lai restartētu procesu, aizveriet
durtiņas un nospiediet sākšanas
taustiņu.
Virtuves taimeris
Šo funkciju var izmantot kā minūtes
signālu. Lietojot šo funkciju, jūs
nenosakāt to, cik ilgi taimerim
jādarbojas, taču jūs nosakāt, kurā laikā
jāatskan signālam.
• Nospiediet taustiņu “Atliktā
ieslēgšana”.
• Nospiediet taustiņu “Pulkstenis”,
līdz sāks mirgot stundas.
• Pagrieziet kodētāju, lai iestatītu
vajadzīgās stundas.
• Nospiediet taustiņu “Pulkstenis”,
līdz sāks mirgot minūtes.
• Pagrieziet kodētāju, lai iestatītu
vajadzīgās minūtes.
• Nospiediet taustiņu “Sākt”.
48
MCC2580E-m Darbība
Gatavošana ar mikroviļņiem
Lietojiet šo funkciju, lai gatavotu un
karsētu dārzeņus, kartupeļus, rīsus,
zivis un gaļu.
•
•
•
Nospiediet taustiņu “Mikroviļņu
jauda”, līdz displejā tiek parādīts
nepieciešamais jaudas līmenis.
Iestatiet vajadzīgo laiku, pagriežot
rotējošo kodētāju pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Nospiediet “Sākt”
Ja nepieciešama gatavošana,
izmantojot maksimālu jaudu, jūs varat
izlaist 1. darbību un sākt tieši ar 2.
darbību.
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Mikroviļņu jaudas iestatīšanas
pamācība
Nospiediet
taustiņu
Mikroviļņu
jauda
Displejs
1 reizi
900 W
P100
(Maks.
jauda)
2 reizes
630 W
P70
3 reizes
450 W
P50
4 reizes
270 W
P30
5 reizes
90 W
P10
Ātrā uzsākšana
Šī funkcija 1 minūti aktivizēs
cepeškrāsni maksimālās jaudas režīmā.
Nospiediet taustiņu “Sākt” un
mikroviļņu krāsns sāks gatavot 1
minūti, izmantojot maksimālās
jaudas režīmu.
Grils
Lietojiet šo funkciju, lai ātri apbrūninātu
produktu virspusi.
•
•
•
•
Nospiediet taustiņu “Grila jauda”,
līdz displejā tiek parādīts
nepieciešamais jaudas līmenis.
Iestatiet vajadzīgo laiku, pagriežot
rotējošo kodētāju pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Nospiediet “Sākt”
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Maksimālais gatavošanas laiks, lietojot
grilu, ir 60 minūtes.
Cepeškrāsns darbība tiks apturēta, kad
būs pagājusi puse no gatavošanai
paredzētā laika, lai apgrieztu produktus
uz otru pusi.
Ja nekādas darbības netiek veiktas,
cepeškrāsns automātiski aktivizēsies
pēc 1 minūtes.
MCC2580E-m
Grila jaudas iestatīšanas
norādījumi
Nospiediet
taustiņu
1 reizi
2 reizes
Grila
jauda
1020 W
600 W
Displejs
G1
G2
Konvekcijas gatavošana
Cepeškrāsni var izmantot arī kā
konvekcijas cepeškrāsni.
1. posms - iepriekšējā
sakarsēšana
•
•
Nospiediet taustiņu “Konvekcija”,
līdz displejā tiek parādīta
nepieciešamā temperatūra.
Nospiediet “Sākt”
Šīs funkcijas darbības beigās atskanēs
skaņas signāls, lai informētu par to, ka
jāievieto produkti un jāiestata
nepieciešamā gatavošanas
temperatūra un laiks.
Maksimālais iepriekšējās sakarsēšanas
laiks ir 30 minūtes.
2. posms - gatavošana
•
•
•
Nospiediet taustiņu “Konvekcija”,
līdz displejā tiek parādīta
nepieciešamā temperatūra.
Iestatiet vajadzīgo laiku, pagriežot
rotējošo kodētāju pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Nospiediet “Sākt”
49
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Kombinētā gatavošana
Lietojiet šo funkciju, lai pagatavotu
lazanju, mājputnu gaļu, ceptus
kartupeļus un grauzdējumus.
•
•
•
Nospiediet taustiņu “Mikroviļņi un
Grila jauda”, līdz displejā tiek
parādīts nepieciešamais jaudas
līmenis.
Iestatiet vajadzīgo laiku, pagriežot
rotējošo kodētāju pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Nospiediet “Sākt”
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Maksimālais gatavošanas laiks, lietojot
grilu, ir 60 minūtes.
Kombinētās gatavošanas jaudas
iestatīšanas norādījumi
Nospiediet
taustiņu
1 reizi
2 reizes
3 reizes
Jauda
Displejs
230 °C +
40%
mikroviļņu
jauda
50% grils +
230 °C
konvekcija
45% grils +
55%
mikroviļņi
C1
C2
C3
MCC2580E-m Automātiskā atkausēšana pēc
svara
50
Lietojiet šo funkciju, lai automātiski
atkausētu saldētus produktus. Ievadiet
saldēto produktu svaru un nospiediet
taustiņu (sākt/atiestatīt simbols).
Cepeškrāsns noteiks piemērotāko
atkausēšanas laiku un mikroviļņu
jaudas līmeni.
•
•
Iestatiet vajadzīgo svaru, pagriežot
rotējošo kodētāju pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Displejā iedegsies atkausēšanas
simbols, un būs redzama svara
mērvienība.
Nospiediet “Sākt”
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Automātiskā gatavošana
Var izvēlēties kādu no 5 gatavošanas
programmām vai 1 iepriekšējās
sakarsēšanas programmu. Jums tikai
jāiestata produktu kategorija un
jāievada svars, bet cepeškrāsns
noteiks pareizo gatavošanas laiku un
jaudas līmeņus.
•
•
•
Nospiediet taustiņu “Automātiskā
gatavošana”, līdz displejā tiek
parādīts nepieciešamais iestatījums.
Iestatiet vajadzīgo svaru, pagriežot
rotējošo kodētāju pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Nospiediet “Sākt”
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
MCC2580E-m
51
Automātisko gatavošanas programmu tabula
Kategorija
Displejs
Svars
A-1
2 reizes
Atkārtota
sakarsēšana
Kartupeļi
3 reizes
Gaļa
A-3
4 reizes
Pica
A-4
5 reizes
Fish (Zivis)
A-5
6 reizes
Cālis
A-6
0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4,
0,45, 0.5 un 0.6 kg
0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1,
1,3 un 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0,
1,3 un 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45,
0,5, 0,55 un 0,6 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8,
0,9 un 1,0 kg
0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6,
1,8 un 2,0 kg
Nospiediet
taustiņu
1 reizi
A-2
Apkope un tīrīšana
Krāsnij vienmēr jābūt tīrai. Ēdiena
atliekas no izšļakstīšanās pievilks
mikroviļņu enerģiju, kā rezultātā tās
uzliesmos. Tas var samazināt krāsns
efektivitāti un izraisīt nepatīkamas
smakas.
Nemēģiniet iejaukties nevienas
mikroviļņu krāsns daļas darbībā un
nemēģiniet tās labot.
Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts
meistars.
Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka
krāsns ir izslēgta vai atvienota no
elektrības.
Piederumu tīrīšana (rotējošais disks,
diska turētājs un grila restes)
Pēc tam, kad esat izņēmuši tos no
krāsns dobuma, tīriet tos ar saudzīgu
tīrīšanas līdzekli. Esiet uzmanīgi,
rīkojoties ar rotējošā diska turētāju.
Cepeškrāsns iekšpuse un rotējošais
paliktnis sakarst; nepieskarieties tam
uzreiz pēc cepeškrāsns lietošanas.
Iekšpuses tīrīšana
Krāsns iekšpusi uzturiet vienmēr tīru.
Ēdiena šļakatas un atliekas notīriet
nekavējoties. Ēdiena atliekas, kas
atstātas uz krāsns sieniņām, durvju
blīvēm un durvju virsmas, absorbēs
mikroviļņu enerģiju, samazinās krāsns
efektivitāti un, iespējams, bojās krāsns
iekšpusi. Izmantojiet saudzīgu, šķidru
tīrīšanas līdzekli, siltu ūdeni un mīkstu,
tīru lupatu, lai notīrītu ēdiena atliekas uz
krāsns pamata. Krāsns sānu tīrīšanai
izmantojiet tikai mīkstu, samitrinātu
lupatu. Ventilācijas atveru tuvumā
nedrīkst lietot šķidrumu.
52
MCC2580E-m Nekad neizmantojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus, rūpnieciskus
krāsns tīrītājus vai metāla sūkļus,
lai tīrītu mikroviļņu krāsns daļas.
atstātas uz durvju blīvēm, absorbēs
mikroviļņu enerģiju, samazinās krāsns
efektivitāti un, iespējams, bojās krāsns
iekšpusi. Jūs varat izmantot tikai
saudzīgu, šķidru tīrīšanas līdzekli, siltu
ūdeni un mīkstu, tīru lupatu, lai notīrītu
ēdiena atliekas uz durvju blīvēm.
Lai atmiekšķētu grūti notīrāmas
ēdiena atliekas, vāriet vienu glāzi ūdens Ārpuses tīrīšana
Kad tīriet vadības paneli, atveriet krāsns
mikroviļņu krāsnī 2 vai 3 minūtes.
durtiņas. Tas neļaus nejauši krāsni
ieslēgt. Krāsns ārpuses virsmas Jums
vajadzētu tīrīt ar saudzīgu, šķidru
tīrīšanas līdzekli un ūdeni, pēc tam
Nekad neizmantojiet nazi vai citu nomazgāt ar tīru ūdeni, lai nepaliktu
instrumentu, lai noņemtu ēdiena
nekādas tīrīšanas līdzekļa paliekas.
atliekas no krāsns virsmas.
Nosusiniet ar mīkstu lupatu.
Var izmantot izsmidzināmos logu
Lai likvidētu nepatīkamas smakas
tīrītājus vai izsmidzināmos virtuves
krāsns iekšpusē, vāriet tajā 5 minūtes
tīrītājus, kas derīgi visām virsmām.
krūzi ūdens, kam pievienotas 2
Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrītājus,
tējkarotes citrona sulas.
asus sūkļus vai kodīgas ķimikālijas, lai
notīrītu krāsns virsmas. Lai nebojātu
Durvju blīvju tīrīšana
krāsns darbdaļas, neļaujiet ūdenim
Ēdiena šļakatas un atliekas notīriet
iekļūt ventilācijas atverēs.
nekavējoties. Ēdiena atliekas, kas
MCC2580E-m
53
Tehniskie dati
Kopējais platums
Kopējais dziļums
Kopējais augstums
Iekšienes platums
Iekšienes dziļums
Iekšienes augstums
Tilpums
Enerģijas avots
Drošinātājs
Mikroviļņu jauda
Grils (jauda)
Svars
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8 kg
Uzstādīšana
•
•
•
•
Noņemiet no durvīm visas
reklāmas uzlīmes.
Krāsns ir jāuzstāda uz līdzenas,
horizontālas virsmas. Virsmai ir
jābūt pietiekami izturīgai, lai
noturētu cepeškrāsns un
piederumu kopīgo svaru ((35 kg).
Lai nerastos vibrācija vai skaņa,
mikroviļņu krāsnij jābūt novietotai
stabili.
Neturiet krāsni karstuma vai ūdens
tuvumā. Pakļaušana karstuma vai
ūdens darbībai var samazināt
krāsns efektivitāti un novest pie
krāsns nepareizas darbības, tāpēc
pārliecinieties, ka krāsns ir
uzstādīta pietiekami tālu no
karstuma vai ūdens avotiem.
Nenosedziet ventilācijas atveres uz
krāsns virspuses un sāniem, kā arī
•
nenovietojiet nekādus priekšmetus
uz krāsns virsmas. Ja ventilācijas
atveres ir bloķētas krāsns darbības
laikā, krāsns var pārkarst, kas var
izraisīt tās nepareizu darbību. Caur
ventilācijas atverēm izplūst karsts
gaiss, tāpēc pārliecinieties, ka tas
netiek apturēts, un neļaujiet
aizkariem atrasties pa vidu krāsnij
un aizmugurē esošajai sienai.
Uzstādiet krāsni tik tālu no
televizoriem un radioaparātiem, cik
iespējams. Šī mikroviļņu krāsns
atbilst EEK prasībām par radioviļņu
traucējumu slāpēšanu, taču
gadījumā, ja krāsns novietota pārāk
tuvu radioaparātam vai televizoram,
var rasties traucējumi, tāpēc
ieteicams ievērot pēs iespējas
lielāku atstatumu.
54
•
MCC2580E-m Ja ierīce tiek novietota stūrī,
atstājiet vismaz 15 cm lielu atstarpi
no sienām un 15 cm virs
mikroviļņiem.
zemējumu.
Krāsnij jābūt iezemētai. Ja krāsns
kontaktdakša nav maināma un
neatbilst Jūsu kontaktligzdai,
Krāsni var novietot gandrīz jebkurā
virtuves vietā. Pārliecinieties, ka krāsns nogrieziet kontaktdakšu un
novietota uz plakanas, līdzenas virsmas nomainiet to. Ja nemaināmā
kontaktdakšā vajag nomainīt
un tā ventilācijas spraugas un krāsns
drošinātāju, jāuzstāda atpakaļ
apakša nav nosegta (lai nodrošinātu
drošinātāja vāks. Ja drošinātāja
ventilāciju).
vāks ir bojāts vai pazudis,
kontaktdakšu nedrīkst izmantot.
Pievienošana elektrotīklam
Krāsns piegādāta komplektā ar strāvas
vadu un kontaktdakšu 230V, 50 Hz
tīklam, kontaktligzdai ar zemējumu.
Zemējums samazina īssavienojuma
izraisītos riskus. Pārbaudiet, vai
elektrotīkla spriegums ir atbilstošs.
Ja krāsns elektrotīklam pieslēgta,
izmantojot pagarinātāju, tam jābūt
zemētam.
Krāsni nedrīkst izmantot, ja
pieslēgumam nav zemējuma.
Sazinieties ar elektriķi, ja neesat
droši par krāsns pieslēgumu
elektrotīklam vai pieslēguma
Elektriskie pieslēgumi
BRĪDINĀJUMS! CEPEŠKRĀSNS
JĀIEZEMĒ.
Ražotājs neuzņemsies atbildību
par sekām, kas radušās,
neievērojot iepriekš minētos
drošības norādījumus.
Ja ierīces atrāvas kabeļa
kontaktspraudnis nav piemērots sienas
kontaktligzdai, lūdzu, sazinieties ar
klientu apkalpošanas centru.
MCC2580E-m
Informācija par apkārtējo vidi
uz ierīces vai tās
Apzīmējums
iesaiņojuma norāda, ka šo produktu
nedrīkst izmest kopā ar sadzīves
atkritumiem. To ir jānodod attiecīgajā
elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
savākšanas un otrreizējās pārstrādes
vietā. Pareizi atbrīvojoties no šī
izstrādājuma, jūs palīdzēsit nepieļaut
potenciāli bīstamas sekas apkārtējai
videi un cilvēku veselībai, kuras pretējā
gadījumā varētu izraisīt šī izstrādājuma
neatbilstoša izmešana atkritumos. Lai
iegūtu plašāku informāciju par šī
izstrādājuma pārstrādi, lūdzu,
sazinieties ar vietējās pašvaldības
administrāciju, mājsaimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties ierīci.
55
56
MCC2580E-m Мазмұны
Қауіпсіздік туралы ақпарат
Өнім сипаттамасы
Қосымша жабдықтар
Ең алғаш пайдаланбас бұрын
Қызметі
Бағдарлама кестелері
Күтім жəне тазалау
Техникалық ақпарат
Орнату
57
63
64
65
66
69
69
71
71
Еуропалық кепілдік
145
Пайдаланушы нұсқаулығында
төмендегі белгішелер қолданылған:
Жеке басыңыздың қауіпсіздігі
мен құрылғы бүлінбес үшін
орындалуға тиіс сақтық
шаралары.
Жалпылама ақпарат пен
ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты
ақпарат
MCC2580E-m
57
Қауіпсіздік туралы ақпарат
Кіріктірілген қорғаныс құрсауының
ажыратқышы есігі ашық тұрған
микротолқынды пешті іске қосуға
жол бермейді.
Оларға тиіспеңіз жəне есігі ашық
тұрған пешті іске қосуға
əрекеттенбеңіз, себебі
микротолқынды қуаттың əсеріне
ұшырауыңыз мүмкін.
Есік тығыздағышының бетіне
тағамның шашырауына не
тазартқыш зат қалдығының
жиналуына жол бермеңіз. Пешті
тазалауға қатысты нұсқауларды
“Тазалау жəне күтіп ұстау”
тарауынан қараңыз.
Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен
төмендегілерге еш нұқсан
келмеудің ерекше маңызы бар: (1)
есік (жапырылған), (2) топсалар мен
ысырмалар (сынған немесе осал),
(3) есік тығыздағыштары мен
тығыздағыш беткі қабаттар.
осы пешті жөндеу немесе
əлденеге бейімдеу қатерлі
болады. Егер оны жөндеу қажет
болса, өзіңізге жақын жердегі
уəкілетті қызмет орнының
өкіліне хабарласыңыз.
Сыртқы корпусын, есігін немесе
басқару панелін ешқашан да ағытып
алмаңыз. Себебі асқын кернеудің
қатерлі əсеріне ұшырауыңыз мүмкін.
Пешті тек осы нұсқаулықта берілген
“орнату жөніндегі нұсқауларға” сəйкес
орнатыңыз немесе орналастырыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта
сипатталған мақсатта ғана
пайдаланыңыз. Құрылғы ішінде
жеміргіш химиялық заттарды
пайдаланбаңыз. Пештің бұл түрі
тағамды жылыту, пісіру немесе жібіту
үшін арнайы жасалған. Пеш
өнеркəсіпте немесе зертханада
пайдалану үшін немесе
коммерциялық мақсатта пайдалану
үшін жасалмаған, себебі бұл
кепілдікті заңды күшінен айырады.
Бос тұрған пешті іске қоспаңыз.
Пеш
ішінде микротолқын қуатын
Ескерту: Егер есік,
сіңіретін
тағам немесе су болмаса,
топсалар/ысырмалар немесе есік
магнетронды
түтік бүлінуі мүмкін.
тығыздағыштарға нұқсан келсе,
Бұл
құрылғыны
далада сақтамаңыз.
микротолқынды пешті уəкілетті
Бұл құрылғыны судың жанында
техникалық маман жөндегенше іске пайдаланбаңыз.
қосуға болмайды.
Микротолқынды пештің ішінде киімкешекті немесе газеттерді кептіруге
əрекет жасамаңыз. Мұндай заттар
тұтануы мүмкін.
Пештің ішін зат сақтау үшін
Ескерту: Өндірісте тəжірибе
пайдаланбаңыз
. Іске қосылмай тұрған
жинаған қызмет көрсетуші
пештің
ішіне
қағаз
заттарды, ас үй
мамандардан басқа адамдар үшін
58
MCC2580E-m жабдығын немесе тағамды
қалдырмаңыз.
Микротолқынды пеш Group 2 ISM
тобына жататын, материалды өңдеу
үшін радиожиіліктегі қуатты арнайы
тудырып, оны электромагниттік сəуле
түрінде қолданатын құрылғы.
Бұл B санатына жататын, тұрмыста
жəне төменгі кернеулі электр қуаты
желісіне тіке қосылған тұрғын
үйлерде пайдалануға арналған
құрылғы.
Жиһаз ішінде орналастыру үшін
арнайы сынақтан өткізілмеген
микротолқынды пешті жиһаз ішіне
орналастыруға болмайды.
Ескерту: Егер түтін шыққаны
байқалса, пешті сөндіріңіз немесе
оны электр желісінен ағытыңыз, ал
жалын шыққаны байқалса оны басу
үшін есікті ашпаңыз. Суды ешқашан
пайдаланбаңыз.
Ескерту: Балалар немесе əлсіз
адамдарға микротолқынды пешті
дұрыс қолданбағанда қатерлі
жағдайлардың орын алатындығын
түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар
бергеннен кейін ғана
микротолқынды пешті ешкімнің
қадағалауынсыз пайдалануға
рұқсат етіңіз.
Тағамды пісіру барысында есік
маңынан бу шығуы немесе есіктің
булануы не тіпті есіктің астыңғы
жағында су тамшыларының пайда
болуы əбден қалыпты жағдай. Бұл
тағам қызуынан пайда болатын
конденсат жəне ол пеш
қауіпсіздігіне еш нұқсан тигізбейді.
Есік пештің қуысын
түгелдей тұмшалап жабуға
арналмаған.
Бұрылмалы табақты қолмен бұрам
деп күш салмаңыз. Бұл оның
бұзылуына əкелуі мүмкін.
Микротолқынды пеш іске қосылып
тұрғанда одан ұшқынның шығуы,
əдетте металл ыдыс-аяқты
қолданғаннан пайда болады.
Алайда жиі ұшқындай беру,
құрылғыға нұқсан келтіреді.
Бағдарламаны тоқтатыңыз да,
ыдысты тексеріңіз.
Пештің үстіңгі, артқы жағында,
бүйірі мен түбінде орналасқан
желдеткіш саңылаулар бітеліп
қалмас үшін абай болу керек.
Ескерту: Бұл пешті коммерциялық
мақсаттарда пайдаланбаңыз. Бұл
пеш тек тұрмыста пайдалану үшін
жасалған.
Қораптан шығару
Пешті қораптан шығарған кезде,
оның ешбір жеріне нұқсан
келмегенін тексеріңіз. Бүлінген жері
болса немесе қандай да бір
бөлшектері жетіспесе, дереу сатып
алған дүкенге хабарлау керек.
MCC2580E-m
Пеш, пештің бөлшектері мен керекжарақтары қорғағыш қаңылтыр
қағазға оралған болуға тиіс. Мұндай
жағдайда, пешті пайдаланбас
бұрын осы қаңылтыр қағазды алып
тастау шарт. Орам материалын
кішкентай балалар ойынға
пайдаланатындай етіп
қалдырмаңыз. Бұл қауіпті болуы
мүмкін.
Жабдықтың қауіпсіздігі
59
Шыны, керамикалы шыны жəне
қызуға төзімді шыны ыдыс-аяқтың
көпшілігі микротолқынды пеште
пайдалануға тамаша жарайды.
Микротолқын қуаты шыны мен
керамикадан жасалған заттардың
көпшілігін қыздырмағанымен де,
тағамның қызуы ыдысқа берілетін
болғандықтан, бұл ыдыс-аяқ ысып
кетуі мүмкін. Табақтарды пештен
алған кезде қолғап киген жөн.
Пештің жабдығы мен керек-жарақтары бойынша нұсқаулық
Микротолқынды пеште тамақ пісіру үшін неше түрлі ыдыс-аяқ пен
материалдарды қолдануға болады. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін жəне
ыдыс-аяқ пен пештің бүлінуіне жол бермеу үшін, тамақ дайындаудың əрбір
тəсілі үшін тиісті ыдыс-аяқ пен материалдарды пайдаланыңыз. Төмендегі
тізім жалпылама ұсыныс ретінде берілген.
Материал
Керамика
жəне шыны
Фарфор
Керамика*2
Ыдыс-аяқ
"Корнинг"
ыдысы
Қызуға
төзімді
шыны ыдыс
Металмен
əрленген
шыны ыдыс
Қорғасынды
хрусталь
Металмен
əрленбеген
Жұмыс режимі
Микротолқын
ИЯ
Ия*1
ЖОҚ
ЖОҚ
ИЯ
ИЯ
MCC2580E-m Микротолқы
нды пеш
Пластик
қызуға
төзімді ыдыс
Пластик
орауыш
Металл
Пеш таба
Алюминий
қағаз*3
Тостақ,
Қағаз
тəрелке,
сүлгі
Балауызды
қағаз
Ағаш
Грильге
Қосымша
жабдықтар арналған
тор
Бұрылмалы
табақ
60
ИЯ
ИЯ
ЖОҚ
ИЯ
ИЯ
ИЯ
ЖОҚ
ЖОҚ
ИЯ
Иə: Пайдаланылатын ыдыс-аяқ пен керек-жарақ
Жоқ: Пайдалануға
болмайтын ыдыс-аяқ пен керек-жарақ
*1 Тек металл жиегі болмаса.
*2 Тек металл жалатылмаған болса.
*3 Алюминий қағазды тек қалқалау үшін ғана пайдаланыңыз, артық
пайдалану ұшқындауға себеп болуы мүмкін.
Ас пісіретін ыдыстың
жарамдылығын тексеру
Ыдыс-аяқтың микротолқынды
пештерде пайдалану үшін
жарамдылығын тексеру қажет.
Ас пісіретін ыдысты
микротолқынды пештің ішіне
жартылай су құйылған стаканмен
қатар қойыңыз. Пешті толық қуатқа
қойып бірнеше минут қыздырыңыз.
Ысып кеткен ыдысты пайдаланбау
керек. Сəл ғана жылыған ыдысты
асты жылыту үшін пайдалануға
болады, бірақ тағам пісіру үшін
қолдануға болмайды. Егер ыдыс
бөлме температурасында болса,
демек, ол тамақ пісіруге жарайды.
Қағаз сүрткіштер, балауызды
қағаз, қағаз сүлгілер, тарелкелер,
шыныаяқтар, картон қораптар,
мұздатылған заттардың
орауыштары жəне тығыз қағаз
тамаша ыдыс болып табылады.
Ыдыс қатты қызып немесе тұтанып
кетпес үшін оның ішіне қуатты
сіңіретін тамақ салынғанын
əрдайым тексеріп отырыңыз.
MCC2580E-m
Қаңылтыр қақпақты пайдалануға
болмайды.
Тағамды қаңылтыр сауыттың
кем дегенде үштен екі бөлігіне
дейін салу керек. Ешқашан бос
сауытты пайдалануға болмайды.
Қаңылтыр сауыттарды
микротолқынды пеште тек бір
рет ғана пайдалануға болады
жəне оны пештің жан-жағына
тигізуге болмайды. Пештің
бұрылмалы табағы не тамақ
пісіретін сөресі металдан
жасалса, қаңылтыр сауытты
қызуға төзімді əрі төңкеріліп
қойылған табақтың үстіне қою
керек.
Микротолқынды пеште бір рет
қолданылған қаңылтыр
сауыттарды ешқашан екінші рет
пайдалануға болмайды.
61
Пластик ыдыс-аяқтар мен
тостақтар, мұздатқыш сауыттар мен
пластик орауыштардың көпшілігін
микротолқынды пеште пайдалануға
болады. Пеште пластик ыдысты
пайдаланған кезде өндірушінің
нұсқауларын орындаңыз. Аса
майлы немесе қанты көп тағам
салынған пластик ыдысты
пайдаланудан сақтаныңыз, себебі
мұндай тағамдар аса қатты ысиды
да, кейбір пластик ыдысты ерітіп
жіберуі ықтимал.
Тағамды пластик, қағаз ыдыста
немесе басқа да тұтанғыш сауытта
қыздырған немесе пісірген кезде
пешті қараусыз қалдырмай, мезгілмезгіл байқап отырыңыз.
Микротолқынды пеште қолдануға
болатындығы арнайы
көрсетілмеген металл ыдыс-аяқ пен
металл ернеулі ыдыс-аяқты осы
құрылғыда қолдануға болмайды.
Шөлмек сияқты аузы тар
сауыттарды микротолқынды пеште
тамақ пісіру үшін пайдаланбау
керек.
Ыдыстың қақпағын ашқан кезде
буға күйіп қалмас үшін абай
болыңыз.
Қаңылтыр сауыттар
Төмендегі ережелерді ұстана
отырып, жұқа қаңылтыр қағаздан
жасалған таяз ыдыстарды
микротолқынды пеште тағамды
жылыту үшін қауіпсіз пайдалануға
болады:
•
Қаңылтыр қағаздан жасалған
сауыттардың тереңдігі 3
сантиметрден (1 1/4”) аспауға
тиіс.
•
•
•
•
15 минут не одан да көп уақыт іске
қосылып тұрған микротолқынды
пешті қайта пайдаланбас бұрын
суытып алу қажет.
Сауыт пен бұрылмалы табақ пеш
қосылып тұрған кезде қызып кетуі
мүмкін; олардың қай-қайсысын да
пештен аларда абай болыңыз.
Оларды пештен шүберекпен ұстап
не қолғап киіп алған жөн.
Алюминий қаңылтырдан жасалған
ыдысты пайдаланған кезде тағамды
жылыту не пісіру үшін əдеттегіден
де көбірек уақыт кететінін
ұмытпаңыз, сондай-ақ тағамды
дастарқанға ыстықтай тартыңыз.
Тағам қауіпсіздігі
62
MCC2580E-m Микротолқынды пеште консерв
қалбырындағы тағамды
қыздырмаңыз. Тағамды əрқашан да
қолайлы ыдысқа аударып салыңыз.
Микротолқынды пеште тағамды
ыстық майға қуыруға болмайды,
себебі майдың температурасын
бақылау мүмкін болмағандықтан
қатерлі жайттар орын алуы
ықтимал.
Микротолқынды пеште попкорнды
қуыруға болады, бірақ тек осы
мақсатқа арналған қапшықтарда
немесе ыдыста қуыру керек. Оны
қуырған кезде пешті қараусыз
қалдыруға болмайды.
Бу түзіліп жəне жарылмас үшін
қабығы немесе қауашағы қатты
тағамның қабығын тесіңіз. Мысалы,
алма, картоп, балапан бауыры
жəне жұмыртқаның сарысы сияқты
тағамды тесу керек.
Баланы тамақтандыратын
шөлмектің жəне балалар тағамы
салынған қалбырлардың ішіндегісін
берер алдында араластыру немесе
шайқау керек жəне күйіп қалмас
үшін температурасын тексеру керек.
олар кенет тасып төгілуі мүмкін;
сондықтан да, сауытты алар
кезде абайлаңыз.
Ескерту: Микротолқынды пеште
сұйық тағамды, мысалы, сорпа,
тұздық пен сусындарды қыздырған
кезде, сұйық тағам көпіршіп
қайнамастан-ақ қайнау нүктесінен
аса қызып кетуі мүмкін. Бұндай
жағдайда тағам кенет тасып төгілуі
мүмкін. Осындай жағдай орын
алмас үшін төмендегі қадамдарды
жасау керек:
Тар мойынды тік қабырғалы
ыдысты пайдаланбауға тырысыңыз.
Қатты қыздырып жібермеңіз.
Ыдысты пешке қоймай тұрып
араластырып жəне оның ішіндегісін
қыздырудың орта тұсына келген
кезде де бір рет араластырыңыз.
Оны қыздырып болған соң пеш
ішіне біраз уақыт қоя тұрыңыз да,
абайлап алмас бұрын тағы да
араластырыңыз.
Ескерту: Бүтін жұмыртқа жəне
бекітілген сауыттар сияқты кейбір
өнімдер, мысалы, бекітілген
Ескерту: Сұйық тағамдар мен
қалбырлар жарылып кетуі мүмкін,
басқа да тағамды тұмшаланып
да оларды бұл пеште
жабылған сауыттарда қыздыруға сондықтан
қыздыруға
болмайды
. Кей жағдайда
болмайды, себебі олар жарылуы қабығы аршылған жұмыртқа
да
мүмкін.
пісіру барысында жарылып кетуі
мүмкін. Жұмыртқаның сарысын
əрқашан тесіңіз, содан соң оны
қақпақпен жабыңыз да, қақпақты
Ескерту: Сусындарды
ашпас бұрын бір минут қоя тұрыңыз.
микротолқынды пеште
қыздыруға болмайды, себебі
MCC2580E-m
63
Өнім сипаттамасы
1
2
3
4
5
6
7
8
Пеш есігі
Басқару панелі
Бейнебет
функция таңдайтын түймеше
Автоматты пісіру
Сағат
Бастау / Стоп
Айналмалы датчик
64
MCC2580E-m Қосымша жабдықтар
Бұрылмалы табақ тағаны
Бұрылмалы шыны табақ
Бұрылмалы табақты орнату
1.
2.
a.
b.
c.
Бұрылмалы табақ тағанын
пештің ішіне орнатыңыз.
Бұрылмалы табақты
суретте көрсетілгендей
бұрылмалы тағанға
орналастырыңыз. Бұрылмалы
табақтың білікшесінің оның
науашасына мықтап бекігеніне
көз жеткізіңіз. Бұрылмалы
табақты ешқашан төңкеріп
қоймаңыз.
Бұрылмалы табақ
пен бұрылмалы тағанның екеуін
де тамақ пісіргенде пайдалану
керек.
Тамақ пісіру үшін
барлық тағам мен тамақ
салынған сауыттар əрқашан да
осы бұрылмалы табақтың үстіне
қойылады.
Осы бұрылмалы
табақ сағат тілінің бағытымен
жəне керісінше айналады; бұл
қалыпты жағдай.
Гриль торы
MCC2580E-m
65
Ең алғаш пайдаланбас бұрын
Сағатты қою
• Гриль өшеді, бірақ əлі де ыстық болуы
Микротолқынды пешті ең алған рет ток
мүмкін. Күйіп қалу қаупі бар!
көзіне қосқанда не электр қуаты өшіп
• Таймер пісірудің соңына дейін қалған
уақытты көрсетіп, автоматты түрде
қайта қосылған соң сағат бейнебеті
тоқтайды.
жыпылықтап, көрсетілген уақыттың
дұрыс еместігін білдіреді.
Қажет болса, осы сəтте:
Микротолқынды пешті қайта
пайдаланбас бұрын төмендегі
• Тағам біркелкі пісу үшін аударуға не
əрекеттерді 2-ші қадамнан бастап
араластыруға болады.
орындау арқылы сағатты қайта қойыңыз.
Үрдісті əрі жалғастыру үшін есікті
Сағатты қою үшін мына əрекеттерді
жабыңыз да, бастау түймешігін
орындаңыз:
басыңыз
• “Сағат” түймешігін сағат мəндері
жыпылықтай бастағанша басыңыз.
Ас үй таймері
• Айналмалы датчикті бұрау арқылы
Бұл функцияны минут операторы
қажетті сағатты орнатыңыз.
ретінде пайдалануға болады. Осы
• “Сағат” түймешігін минут мəндері
функция
арқылы таймер жұмысының
жыпылықтай бастағанша басыңыз.
ұзақтығын
емес, ескерту сигналы
• Айналмалы датчикті бұрау арқылы
берілетін
уақытты
орнатасыз.
қажетті минутты орнатыңыз.
•
“Кешіктіріп бастау” түймешігін
• Қажетті сағатты орнатуды сағат
басыңыз.
түймешігін қайта басу арқылы
• “Сағат” түймешігін сағат мəндері
аяқтайсыз.
жыпылықтай бастағанша басыңыз.
•
Қажетті сағатты айналмалы датчикті
Бала қауіпсіздігінің құралы
бұрау арқылы орнатыңыз.
Пештің функцияларын құрсаулап қоюға
болады (мысалы, балалар пешті қосып • “Сағат” түймешігін минут мəндері
жыпылықтай бастағанша басыңыз.
қоймас үшін).
• Қажетті минутты айналмалы
• Пешті құрсаулап қою үшін
датчикті бұрау арқылы орнатыңыз.
“Автоматты пісіру” мен “Сағат”
• “Бастау” түймешігін басыңыз.
түймешігін 2секундтай басыңыз.
Бейнебетте кілттің суреті пайда
болады.
• Пештің құрсауын ашу үшін осы
əрекетті қайталаңыз.
Пісіру циклін үзіліс режиміне қою
Пісіру циклін кез келген уақытта стоп
түймешігн бір рет басу не пеш есігін
ашу арқылы тоқтатуыңызға болады.
Екі жағдайда да:
• Микротолқынның таралуы бірден
тоқтайды.
66
MCC2580E-m Қызметі
Микротолқынды пеште ас пісіру
Бұл функцияны көкөністер мен
картопты, күріш, балық, етті пісіру
үшін қолданыңыз.
• “Микротолқын қуаты” түймешігін
бейнебетте қажетті қуат мəні
пайда болғанша басыңыз.
• Қажетті уақытты айналмалы
датчикті сағат бағыты бойынша
бұрап орнатыңыз.
• “Бастау” түймешігін басыңыз.
Егер макс. қуат арқылы пісіріп
жатсаңыз 1-ші қадамды орындамай
2-ші қадамнан тура бастай
беруіңізге болады.
Бастау” түймешігін басыңыз,
микротолқынды пеш макс. қуат
арқылы 1 минут пісіреді.
Гриль
Бұл функцияны тағамның бетін
жылдам қызарту үшін
пайдаланыңыз.
• “Гриль қуаты” түймешігін
бейнебетте қажетті қуат мəні
пайда болғанша басыңыз.
• Қажетті уақытты айналмалы
датчикті сағат бағыты бойынша
бұрап орнатыңыз.
• “Бастау” түймешігін басыңыз.
• “
Осы функцияның соңында қоңырау
беріледі де, бағдарламаның
Осы функцияның соңында қоңырау аяқталғанын хабарлайды.
беріледі де, бағдарламаның
Гриль арқылы макс. пісіру уақыты
аяқталғанын хабарлайды.
60 минут.
Микротолқынды пештің қуатын
орнату бойынша нұсқаулық
Тағамды аудару үшін пеш пісіру
Түймешікті Микротолқын Бейнебет уақытының орта шегіне келген
кезде тоқтайды.
басыңыз
қуаты
Егер ешбір əрекет орындалмаса 1
1 рет
900Вт (Макс. P100
минут уақыт өткен соң пеш
қуат)
автоматты түрде қайта іске
2 рет
630Вт
P70
қосылады.
3 рет
450 Вт
P50
4 рет
270Вт
P30
5 рет
90Вт
P10
Гриль қуатын орнату бойынша
нұсқаулық
Жылдам іске қосу
Түймешікті Гриль
Бейнебет
Бұл функция пешті макс. қуатқа 1
басыңыз
қуаты
минут қою арқылы іске қосады.
1 рет
2 рет
1020Вт
600 Вт
G1
G2
MCC2580E-m
Конвекция арқылы пісіру
Пешті конвекция арқылы пісіретін
пеш ретінде пайдалануға болады.
1-ші қадам Алдын ала қыздыру
• “Конвекция” түймешігін
бейнебетте қажетті температура
пайда болғанша басыңыз.
• “Бастау” түймешігін басыңыз.
Осы функцияның соңында қоңырау
естіліп тағамды пешке салып,
қажетті пісіру температурасы мен
уақытты орнататын кездің келгенін
хабарлайды.
Макс. алдын ала қыздыру уақыты
30 минут.
2-ші қадам - Пісіру
• “Конвекция” түймешігін
бейнебетте қажетті температура
пайда болғанша басыңыз.
• Қажетті уақытты айналмалы
датчикті сағат бағыты бойынша
бұрап орнатыңыз.
• “Бастау” түймешігін басыңыз.
Аралас режимде пісіру
Бұл функцияны лазанья, құс еті,
картопты қуыру мен тағамдарды
қыздыру үшін пайдаланыңыз.
• “Микротолқын + Гриль қуаты”
түймешігін бейнебетте қажетті
қуат мəні пайда болғанша
басыңыз.
• Қажетті уақытты айналмалы
датчикті сағат бағыты бойынша
бұрап орнатыңыз.
• “Бастау” түймешігін басыңыз.
Осы функцияның соңында қоңырау
беріледі де, бағдарламаның
аяқталғанын хабарлайды.
Гриль арқылы макс. пісіру уақыты
60 минут.
Аралас режимде пісіру функциясы
үшін қуатты орнату нұсқаулығы
Түймешікті
басыңыз
1 рет
2 рет
Қуат
Бейнебет
230°C + 40%
C1
микротолқын
қуаты
50% гриль +
C2
230°C
Осы функцияның соңында қоңырау
беріледі де, бағдарламаның
аяқталғанын хабарлайды.
67
3 рет
конвекция
45% гриль +
55%
микротолқын
C3
MCC2580E-m Салмақ бойынша автоматты түрде
жібіту
Бұл функцияны мұздатылған
тағамдарды автоматты түрде жібіту Осы функцияның соңында қоңырау
үшін пайдаланыңыз. Мұздатылған беріледі де, бағдарламаның
тағамның салмағын көрсетіңіз де,
аяқталғанын хабарлайды.
(бастау/қайтару белгішесі) батыра
басылатын түймешікті басыңыз.
Пеш тамаша жібіту нəтижесіне жету
үшін барынша тиімді жібіту уақыты
мен микротолқын қуатын есептеп
шығарады.
68
•
•
Қажетті салмақты айналмалы
датчикті сағат бағытына қарсы
бұрап орнатыңыз.
Бейнебетте жібіту белгішесі
жанып, салмақ пайда болады.
“Бастау” түймешігін басыңыз.
Осы функцияның соңында қоңырау
беріледі де, бағдарламаның
аяқталғанын хабарлайды.
Автоматты пісіру
1 қайта қыздыру мен 5 түрлі
бағдарламаның бірін таңдап алуға
болады. Сіз тек ғана тағамның
санатын таңдап алып, оның
массасын көрсеткен соң, пеш пісіру
уақыты мен қуатты дұрыс есептеп
шығарады.
• “Автоматты пісіру” түймешігін
•
•
бейнебетте қажетті параметр
пайда болғанша басыңыз.
Қажетті салмақты айналмалы
датчикті сағат бағытымен бұрап
орнатыңыз.
“Бастау” түймешігін басыңыз.
MCC2580E-m
69
Автоматты пісіретін бағдарлама кестесі
Санат
Бейнебет
Салмақ
A-1
2 рет
Қайта
қыздыру
Картоп
3 рет
Ет
A-3
4 рет
Пицца
A-4
5 рет
Балық
A-5
6 рет
Тауық еті
A-6
0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4,
0.45, 0.5, жəне 0.6 кг
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.1,
1.3, жəне 1.5 кг
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0,
1.3, жəне 1.5 кг
0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45,
0.5, 0.55, жəне 0.6 кг
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
0.9, жəне 1.0 кг
0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6,
1.8, жəне 2.0 кг
Түймешікті
басыңыз
1 рет
A-2
Күтім жəне тазалау
Пеш үнемі таза болуға тиіс.
Шашыраған немесе төгілген
тағамның қалдығы микротолқын
қуатын тартып, оның жанып кетуіне
себеп болуы мүмкін. Бұл пештің
жұмыс өнімділігін төмендетіп,
көңірсіген жаман иіс шығуына себеп
болуы мүмкін.
Пештің қандай да бір
бөлшектеріне тиісіп, өзгерту
енгізуге немесе жөндеуге
тырыспаңыз.
Жөндеу жұмыстарын тек білікті
техникалық қызметкер ғана
орындауға тиіс.
Пешті тазаламас бұрын оның
өшіп, электр желісінен ажыратылып
тұрғандығына көз жеткізіңіз.
Керек-жарақтарды (бұрылмалы
табақ пен таған, гриль торы)
тазалау
Оларды пештің ішінен алған соң
жұмсақ тазартқыш затпен
тазалаңыз. Бұрылмалы табақ
тағанын абайлап ұстаңыз.
Пештің іші мен бұрылмалы табақ
аса қызып кетеді; сондықтан,
оларды қолданып болған соң дереу
ұстамаңыз.
Пештің ішін тазалау
Пештің ішін əрқашан да таза
ұстаңыз. Шашыраған немесе
төгілген тағамды дереу сүртіп
алыңыз. Пештің қабырғаларында,
есік тығыздағышы мен есіктің үстіңгі
қабатында қатып қалған қалдықтар
микротолқын қуатын сіңіріп, пеш
жұмысының өнімділігін төмендетеді
жəне пештің ішкі жабдықтарына да
нұқсан келтіруі мүмкін. Пеш
табанындағы қалдықтарды жұмсақ,
сұйық тазартқыш зат пен жылы суға
матырылған таза əрі жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Пештің
70
MCC2580E-m жан-жағын тек жұмсақ дымқыл
шүберекпен сүртіңіз, желдеткіш
саңылаулардың маңына ешбір
сұйық зат тигізуге болмайды.
Пештің сыртын тазалау
Басқару панелін тазалаған кезде
пештің есігін ашып қойыңыз. Бұл
пештің кездейсоқ іске қосылып
кетуіне жол бермейді. Пештің
сыртқы беттерін жұмсақ сұйық
тазартқыш зат қосылған жылы
Микротолқынды пештің кез келген сумен жуыңыз да, тазартқыш
заттың қалдығын таза сумен шайып
бөлшектерін жеміргіш заттармен,
сатудағы пеш тазалағыштармен не сүртіңіз. Жұмсақ шүберекпен
құрғатыңыз.
болат жөкемен тазаламаңыз.
Терезе бүріккіштері не ас үй
универсалды
бүріккіштерін де
Қатып қалған қалдықтарды жібіту
пайдалануға
болады
. Пештің
үшін шараға құйылған суды
сыртқы
жағын
тазалау
үшін түрпілі
микротолқынды пештің ішіне қойып,
тазартқыш
заттарды
,
қырғыштарды
2-3 минуттай қайнатыңыз.
не жеміргіш химиялық заттарды
ешқашан пайдаланбаңыз. Пештің
бөлшектеріне зиян келмес үшін
желдеткіш саңылауларға су кетуден
Пештің қабырғасына жабысып
сақ болыңыз.
қалған қалдықтарды ешқашан
пышақ не басқа құралдармен қырып
алуға əрекеттенбеңіз.
Пештің ішіндегі иісті кетіру үшін
бір шыныаяқ суға 2 ас қасық лимон
шырынын қосып, 5 минуттай
қайнатыңыз.
Есік тығыздағыштарын тазалау
Шашыраған немесе төгілген
тағамды дереу сүртіп алыңыз. Есік
тығыздағышына жабысып қалған
қалдықтар микротолқын қуатын
сіңіріп, пеш жұмысының өнімділігін
төмендетеді жəне пештің ішкі
жабдықтарына да нұқсан келтіруі
мүмкін. Есік тығыздағышындағы
қалдықтарды жұмсақ, сұйық
тазартқыш зат пен жылы суға
матырылған таза əрі жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
MCC2580E-m
71
Техникалық ақпарат
Жалпы ені
Жалпы тереңдігі
Жалпы биіктігі
Пеш қуысының ені
Пеш қуысының тереңдігі
Пеш қуысының биіктігі
Сыйымдылығы
Қуат көзі
Сақтандырғыш
Микротолқын қуаты
Гриль (қуаты)
Салмағы
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8
кг
Орнату
•
•
•
•
Есіктегі қандай да бір
жарнамалық жапсырмаларды
алып тастаңыз.
Пешті жазық, тегіс жерге орнату
керек. Пеш орнатылатын жер
пештің салмағы (35кг) мен оның
ішіндегісін көтере алатындай
мықты болуға тиіс. Діріл не
шуыл шықпас үшін пешті
орнықты жерге орнату керек.
Пешті от пен судан алыс
ұстаңыз. От пен судың əсеріне
ұшыраса, пештің жұмыс
өнімділігі төмендеп нашар
жұмыс жасай бастауы мүмкін,
сондықтан оны от пен су
көздерінен алыс орнатыңыз.
Пеш корпусының үстіңгі жəне
бүйір жақтарындағы желдеткіш
саңылауларды бітеп
тастамаңыз, сондай-ақ оны
•
үстіне ешқандай зат қоймаңыз.
Егер пеш жұмыс істеп тұрғанда
желдеткіш саңылаулар бітеліп
қалса, пеш қызып кетіп,
бұзылуы мүмкін. Желдеткіш
саңылаулардан ыстық ауа
шығады, сондықтан оларды
қалқаламаңыз, жəне пеш пен
артқы қабырғаның арасында
қалқалайтын зат болуына жол
бермеңіз.
Пешті мүмкіндігінше
радиоқабылдағыш пен
теледидардан алыс жерге
қойыңыз. Бұл пеш
радиобөгеуілдерді басуға
қатысты EEC талаптарына сай
келеді, алайда оны
радиоқабылдағышқа немесе
теледидарға тым жақын
орналастырса, шамалы бөгеуіл
пайда болуы мүмкін, сондықтан
72
•
MCC2580E-m оларды мүмкіндігінше бөлек
ұстаңыз.
Егер бұрышқа
орналастырсаңыз, қабырғамен
арада кем дегенде 15 см жəне
микротолқынды пештің үстінен
15 см бос жер қалдырыңыз.
Пешті ас бөлменің ішіндегі кез
келген жерге орналастыруға
болады. Пешті жазық əрі тегіс бетке
орналастырыңыз жəне пештің
астыңғы бетінің желдеткіш
саңылауларының (жеткілікті түрде
желдетілуі үшін) бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Электр желісіне жалғау
Пеш 230 В, 50 Гц, жерге қосылған
розеткаға арналған қорек сымымен
жəне ашасымен бірге жеткізіледі.
Жерге қосу қысқа тұйықталудың
орын алу қатерін барынша
азайтады. Пештің кернеуінің қорек
көзіне сəйкес келетінін тексеріңіз.
Егер пеш розеткаға ұзартқыш сым
арқылы жалғанса, сымның жерге
қосылуын қамтамасыз етіңіз.
Бұл құрылғы жерге қосылған
қорғанысы жоқ қорек көзінде
пайдаланылмауға тиіс.
Егер пештің электр желісіне
жалғануына немесе қорек көзінің
жерге қосылған қорғаныспен
қамтамасыз етілгеніне қатысты
күмəніңіз болса, электрші маманға
хабарласыңыз.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
қосу қажет. Егер құрылғы
алмастыруға келмейтін жəне
розеткаға сай келмейтін ашамен
жабдықталса, бұл ашаны кесіп
алыңыз да, орнына жарамды
біреуін салыңыз. Егер
алынбайтын ашадағы
сақтандырғышты өзгерту қажет
болса, оның қақпағын қайта
орнына салу қажет. Егер
сақтандырғыш қақпағы жоғалса
не бүлінсе, оның орнына
жаңасын салмайынша ашаны
пайдалануға болмайды.
Электр қосылымдары
ЕСКЕРТУ! БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ЖЕРГЕ ҚОСУ
ҚАЖЕТ.
Бұл сақтық шарасы
орындалмаған жағдайда өндіруші
жауапкершіліктен бас тартады.
Егер құрылғының ашасы розеткаға
сай келмесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
MCC2580E-m
73
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
мекемеге не осы өнімді сатып алған
дүкенге хабарласып алыңыз.
Өнім не
оның қорабындағы
белгіше құрылғыны тұрмыстық
қалдық ретінде тастауға
болмайтындығын көрсетеді. Оны
электрлік жəне электрондық
жабдықтарды қайта өңдеуден өткізу
үшін жинайтын арнайы орталыққа
тапсыру керек. Осы құрылғыны
тиісті жерге дұрыс тастау арқылы
аталмыш құрылғы дұрыс
тасталмаған жағдайда қоршаған
орта мен адамдардың
денсаулығына зиянды əсер ететін
жағдайлардың орын алуына жол
бермейсіз. Осы құрылғыны қайта
өңдеуден өткізуге қатысты егжейтегжейлі ақпаратты жергілікті қала
əкімшілігіне, тұрмыстық
қалдықтарды тастауға жауапты
74
MCC2580E-m Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Termékleírás
Tartozékok
Az első használat előtt
Működés
Programtáblázatok
Ápolás és tisztítás
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
75
81
82
83
84
87
87
89
89
Európai jótállás
145
A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő
fontos információk és a készülék
károsodásának elkerülését célzó
információk.
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
MCC2580E-m
75
Biztonsági információk
A beépített biztonsági reteszelő
kapcsolók megakadályozzák, hogy a
mikrohullámú sütő nyitott ajtó mellett
működjön.
Ne hajtson végre módosításokat
rajtuk, illetve ne próbálja meg nyitott
ajtó mellett üzemeltetni a sütőt, mivel a
nyitott sütő azt eredményezheti, hogy a
mikrohullámú energiának lesz kitéve.
Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy
tisztítószer-maradványok
halmozódjanak fel az ajtótömítés
felületén. A tisztítási utasításokat lásd a
Tisztítás és ápolás c. fejezetben.
Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja
megfelelően záródjon, és hogy a
következő elemek sérülésmentesek
legyenek: (1) ajtó (deformálódott), (2)
zsanérok és zárnyelvek (törött vagy
meglazult), (3) ajtótömítések és
tömítőfelületek.
javításokat vagy változtatásokat
végrehajtani. Vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi
hivatalos szervizszolgáltatóval, ha
a készüléket szervizelni kell.
Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az
ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt tenné,
rendkívül magas feszültségnek lehet
kitéve.
A sütőt a jelen kézikönyvben található
beszerelési előírásoknak megfelelően
telepítse és helyezze el.
A készüléket csak a jelen
kézikönyvekben ismertetett
rendeltetésének megfelelő célra használja.
Ne használjon korrozív vegyszereket a
készülékben. Az ilyen típusú készülék
kifejezetten élelmiszerek melegítésére,
elkészítésére, illetve kiolvasztására lett
kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipari
vagy laboratóriumi, sem pedig nem
kereskedelmi használatra szánták, és az
ilyen használat érvényteleníti a garanciát.
Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha
nincs
jelen élelmiszer vagy víz, hogy
Figyelem! Ha az ajtó, a
elnyelje
a mikrohullámú energiát, a
zsanérok/zárnyelvek vagy az
magnetroncső
ajtótömítések sérültek, a sütőt tilos Ne tárolja eztkárosodhat.
a készüléket kültéren. Ne
használni mindaddig, amíg a
használja
ezt
a
készüléket
víz közelében.
szerviz kiképzett szakembere meg
Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát
nem javította.
vagy újságot szárít a mikrohullámú
sütőben. Ezek meggyulladhatnak.
Ne használja a sütőteret tárolási
célokra. Ne hagyjon papírtermékeket,
sütőedényeket vagy élelmiszert a
Figyelem! A gyártó által kiképzett
sütőtérben, amikor az nincs használatban.
szervizszakemberek kivételével
bárki számára veszélyes a sütőn
76
MCC2580E-m A mikrohullámú sütő az ISM 2.
csoportba sorolt berendezés, amelyben
szándékosan kerül generálásra a
rádiófrekvenciás energia, és az
elektromágneses sugárzás formájában
kerül felhasználásra anyagok
kezeléséhez.
A jelen sütő egy B. osztályba sorolt
berendezés, amely használatra alkalmas
lakólétesítményekben és olyan
létesítményekben, amelyek közvetlenül
csatlakoznak olyan alacsony feszültségű
áramszolgáltató hálózatokhoz, amelyek
lakás céljára használt épületeket látnak el.
A mikrohullámú sütő nem helyezhető el
konyhaszekrényben, hacsak nem történt
meg a bevizsgálása konyhaszekrényben.
Figyelem! Ha füstöt észlel,
kapcsolja ki vagy válassza le a
hálózatról a készüléket, és tartsa
az ajtót zárva, hogy elfojtsa az
esetleges lángokat. Soha ne
használjon vizet.
Normális jelenség, ha az ajtó körül gőz
szivárog ki, vagy ha pára jelenik meg az
ajtón, sőt még az is, ha vízcseppek
jelennek meg az ajtó alatt az
ételkészítési ciklus alatt. Ez pusztán a
meleg élelmiszerből származó
páralecsapódás, és nem befolyásolja a
sütő biztonságát. Az ajtónak nem
feladata, hogy
teljesen szigetelje a sütőteret.
Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez
meghibásodást okozhat.
A szikraképződés a sütőben
mikrohullámos üzemelés közben
rendszerint fémedények használata
miatt következik be. A folyamatos
szikrázás azonban károsíthatja a
készüléket. Állítsa le a programot, és
ellenőrizze az edényt.
Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne
tömítse el a sütő tetején, hátlapján,
oldalán és alján található
szellőzőnyílásokat.
Figyelem! Ne használja ezt a sütőt
kereskedelmi célokra. Ezt a sütőt
kizárólag háztartási célú
használatra készítették.
Figyelem! Csak olyan esetben
hagyja, hogy gyermekek vagy
fogyatékkal élő személyek
használják felügyelet nélkül a sütőt, Kicsomagolás
ha megfelelő útmutatást kaptak,
hogy a gyermek vagy a fogyatékkal
élő személy biztonságos módon
képes használni a sütőt, és megérti A sütő kicsomagolásakor ellenőrizze,
a helytelen használat veszélyeit.
hogy nem sérült-e meg a termék. A
sérülést vagy bármilyen hiányzó
alkatrészt azonnal jelenteni kell a
kereskedő felé.
MCC2580E-m
Lehetséges, hogy a sütő, a sütő egyes
részei vagy a tartozékok védőfóliába
vannak becsomagolva. Ha így van, el
kell távolítania ezt a fóliát a sütő
használata előtt. Ne hagyja a
csomagolóanyagot olyan helyen, ahol
kisgyermekek játszhatnak vele. Ez
veszélyes lehet.
Edényekkel kapcsolatos biztonság
A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és
hőálló üvegből készült edény kiválóan
alkalmas a mikrohullámú sütőben való
használatra. Bár a mikrohullámú
energia nem melegíti fel a legtöbb
üveg- vagy kerámiaedényt, ezek az
edények felforrósodhatnak a bennük
lévő élelmiszertől származó hőátadás
miatt. Az edények kivételekor
sütőkesztyű használata ajánlott.
Útmutató a sütőedényekhez és tartozékokhoz
Edények és tartozékok széles választéka használható a mikrohullámú sütőben
való ételkészítésre. Az Ön biztonsága, valamint az edények és a sütő
károsodásának megelőzése érdekében megfelelő edényeket válasszon minden
ételkészítési módszerhez. Az alábbi felsorolás általános útmutatásként szolgál.
Anyagok
Edény
Kerámia és
üveg
Corning áruk
Hőálló
üvegáruk
Üvegáruk
fémdíszítéssel
Porcelán
Cserépedények*2
Műanyag
Fém
Ólomkristály
Fémdíszítés
nélkül
Mikrohullám
IGEN
IGEN*1
NEM
NEM
IGEN
IGEN
Mikrohullámú
sütő
hőálló
jelöléssel
Műanyag
csomagolás
Tepsi
Alufólia*3
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
77
Üzemmód
78
MCC2580E-m Papír
Fa
Tartozékok
Csészék,
tányérok,
törölközők
Viaszos papír
Grillrács
Forgótányér
IGEN
IGEN
NEM
NEM
IGEN
IGEN: Használandó edények és tartozékok
NEM: Kerülendő edények és
tartozékok
*1 Csak ha nincs rajtuk fémszegély.
*2 Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.
*3 Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést
okozhat.
A főzőedények alkalmasságának
tesztelése
Számos műanyag tányér, csésze,
fagyasztási tárolódoboz és műanyag
csomagolás használható a
mikrohullámú sütőben. Kövesse a
Ellenőrzéssel kell megbizonyosodni
arról, hogy mely edények alkalmasak a gyártó utasításait, amikor műanyag
mikrohullámú sütőben való használatra. eszközöket használ a sütőben. Kerülje
a műanyag edények használatát olyan
Helyezze a főzőedényt a
mikrohullámú sütőbe egy vízzel félig telt élelmiszerek esetében, amelyeknek
magas a zsiradék- vagy cukortartalma,
pohárral együtt. Egy percig melegítse
mivel ezek az élelmiszerek magas
teljes teljesítménnyel. Ha a főzőedény
felforrósodik, ne használja azt. Ha csak hőmérsékletet érnek el, és
megolvaszthatnak egyes műanyagokat.
kissé melegszik fel, akkor az edény
Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül,
használható melegítésre, de főzésre
és időről időre ellenőrizze, amikor a
vagy sütésre nem. Ha az edény
szobahőmérsékletű, akkor alkalmas a melegítést vagy az ételkészítést
műanyag, papír- vagy más gyúlékony
mikrohullámos ételkészítésre.
edények használatával végzi.
Papírterítők, a viaszos papír,
Ne használjon fémből készült vagy
papírtörülközők, -tányérok, -csészék,
fémszegéllyel rendelkező edényeket a
kartonok, fagyasztási csomagoló és
mikrohullámú sütőben, hacsak nem
kartonpapírok kiválóan alkalmas
kifejezetten mikrohullámos használatra
edények. Mindig ügyeljen arra, hogy
ajánlottak.
ezek az edények tartalmaznak
Szűkített nyílásokkal rendelkező
élelmiszert, ami elnyeli az energiát, és
tárolóeszközöket, például palackokat,
így elkerüli a túlhevülés és
ne használjon a mikrohullámos
meggyulladás lehetőségét.
ételkészítés során.
MCC2580E-m
79
Ne feledje, hogy alufólia
Legyen körültekintő, amikor eltávolítja
a fedőt vagy fedelet az edényről, hogy tárolóedények használatakor a
melegítési vagy főzési idő hosszabb
megelőzze a gőz okozta égési
lehet, mint rendszerint szokott lenni,
sérüléseket.
győződjön meg arról, hogy az étel elég
Alufólia tárolóedények
forró-e, mielőtt felszolgálná.
A lapos alufólia tárolóedények
biztonságosan használhatók az
élelmiszerek melegítésére a
mikrohullámú sütőben, amennyiben
Élelmiszerekkel kapcsolatos
betartja a következő szabályokat:
•
•
•
•
•
Az alufólia tárolóedények nem
lehetnek 3 cm-nél mélyebbek.
Fóliából készült fedők nem
használhatók.
Az alufólia tárolóedényeknek
legalább kétharmadig tele kell
lenniük élelmiszerrel. Üres edények
soha sem használhatók.
Az alufólia edényeket egyedül kell a
mikrohullámú sütőben használni, és
azok nem érhetnek hozzá az
oldalfalakhoz. Ha a sütőben fém
forgótányér vagy sütőrács van, az
alufólia tárolóedényt egy felfordított
hőálló tányérra kell helyezni.
Az alufólia edények soha nem
használhatók fel ismét a
mikrohullámú sütőben.
Ha a mikrohullámú sütőt 15 percig
vagy tovább használta, hagyja lehűlni,
mielőtt ismét használná.
Használat közben a tárolóedény és a
forgótányér nagyon felforrósodhat,
legyen nagyon óvatos, amikor
bármelyiket kiveszi a sütőből. Ajánlatos
konyharuhát vagy sütőkesztyűt
használni, amikor ezt teszi.
biztonság
Ne melegítsen konzervdobozban lévő
élelmiszert a mikrohullámú sütőben.
Mindig szedje ki az élelmiszert egy
alkalmas edénybe.
Olajfürdőben való sütés nem
végezhető mikrohullámú sütőben, mivel
a zsiradék hőmérséklete nem
kontrollálható, és ennek veszélyes
helyzet lehet az eredménye.
Pattogatott kukorica készíthető a
mikrohullámú sütőben, de csak
kifejezetten az erre a célra készült
speciális csomagolásban vagy
edényben. Ennél az ételkészítési
műveletnél mindig kell felügyeletről
gondoskodni.
A nem porózus bőrrel vagy héjjal
rendelkező élelmiszereket szurkálja
meg, hogy megelőzze a gőz
felhalmozódását és a szétdurranást.
Néhány példa azokra az élelmiszerekre,
amelyeket meg kell szurkálni: alma,
burgonya, csirkemáj és tojássárgája.
A cumisüvegek vagy a bébiételes
üvegek tartalmát össze kell keverni
vagy rázni, és a hőmérsékletet
ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az
égési sérülések elkerülése érdekében.
80
MCC2580E-m Figyelem! Folyadékok és más
élelmiszerek nem melegíthetők
lezárt tárolóedényekben, mivel
felrobbanhatnak.
Figyelem! Italok mikrohullámos
melegítése késleltetett kifutásos
forrást eredményezhet, ezért
óvatosan kell eljárni a tartóedény
kezelésekor.
Figyelem! Amikor valamilyen
folyadékot, pl. levest, szószt vagy
italt melegít a mikrohullámú
sütőben, akkor előfordulhat, hogy
buborékképződés nélkül lépi túl a
folyadék a forráspontot. Ez a
forrásban levő folyadék hirtelen
kicsordulását eredményezheti.
Ennek a lehetőségnek a
megelőzésére a következő
lépéseket kell végrehajtani:
Kerülje az egyenes oldalú, keskeny
nyakú edények használatát.
Ne melegítse túl az élelmiszert.
Keverje meg a folyadékot, mielőtt az
edényt a sütőbe teszi, valamint a
melegítési idő félidejében is.
A melegítés után hagyja pihenni rövid
ideig a folyadékot a sütőben, majd
keverje meg ismét, mielőtt óvatosan
kivenné az edényt.
Figyelem! Bizonyos termékek, mint
egész tojások és lezárt edények
(például lezárt befőttes üvegek)
felrobbanhatnak, és nem
melegíthetők ebben a sütőben.
Esetenként a felütött tojások is
felrobbanhatnak sütés közben.
Mindig szurkálja meg a sárgáját,
fedje le, és hagyjon egy perc
pihentetési időt, mielőtt levenné a
fedelet.
MCC2580E-m
81
Termékleírás
1
2
3
4
5
6
7
8
Sütőajtó
Kezelőpanel
Kijelző
Funkcióválasztó
Auto sütés
Óra
Start/Stop
Forgótárcsa
82
MCC2580E-m Tartozékok
Forgótányértartó
Üveg forgótányér
A forgótányér behelyezése
•
•
d.
Helyezze a forgótányértartót a
sütőtér aljára.
Helyezze a forgótányért a
forgótányértartóra az ábrán látható
módon. Ügyeljen arra, hogy a
forgótányér kerékagya
biztonságosan reteszelve legyen a
forgótányér tengelyén. Soha ne
helyezze be lefele fordítva a
forgótányért.
Mind a forgótányért,
mind pedig a forgótányértartót
mindig használni kell ételkészítés
közben.
e.
Minden élelmiszert
vagy élelmiszertartó edényt erre a
forgótányérra kell mindig helyezni
az elkészítéshez.
f.
A forgótányér mind az
óramutató járásával megegyező,
mind azzal ellentétes irányban is
forog; ez normális jelenség.
Grillrács
MCC2580E-m
83
Az első használat előtt
Az óra beállítása
Amikor a mikrohullámú sütőt először
csatlakoztatja a hálózathoz, illetve
áramkimaradás után az órakijelző villogva
jelzi, hogy a mutatott idő nem helyes. A
mikrohullámú sütő használata előtt állítsa
be az órát az alább ismertetett eljárás
szerint, de a 2. lépéssel kezdve.
Az óra beállításához a következők szerint
járjon el:
• Nyomja meg az "Óra" gombot, amíg
az órák értéke villogni nem kezd.
• A forgótárcsa elforgatásával állítsa be
az órák értékét.
• Nyomja meg az "Óra" gombot, amíg a
percek értéke villogni nem kezd.
• A forgótárcsa elforgatásával állítsa be
a percek értékét.
• Befejezésül nyomja meg az óra
gombot ismét.
Gyermekzár
A sütő működése zárolható (például
annak megakadályozására, hogy
gyermekek használják).
•
•
A sütő zárolásához nyomja meg az
"Autó sütés és az "Óra" gombot 2
másodpercig. Egy lakat jelenik meg a
kijelzőn.
A sütő zárolásának feloldásához
ismételje meg a műveletet.
Sütési ciklus megszakítása
Bármikor megállíthatja a sütési
folyamatot, ha megnyomja a Stop
gombot egyszer, vagy ha kinyitja a sütő
ajtaját.
Mindkét esetben:
• A mikrohullám-kibocsátás azonnal leáll.
• A grill kikapcsolásra kerül, de még
nagyon forró. Égésveszély!
• Az időzítő automatikusan leáll, és a
hátralévő üzemelési időt jelzi.
Ha kívánja, jelenleg a következőt teheti:
Fordítsa meg vagy keverje meg az
ételt, hogy biztosítsa egyenletes
elkészülését.
•
A folyamat újraindításához zárja be az
ajtót, és nyomja meg a Start gombot.
Konyhai időzítő
Ez a funkció konyhai óraként
használható. Amikor ezt a funkciót
használja, nem azt határozza meg,
mennyi ideig fusson az időzítő, hanem
azt adja meg, mikor szeretné, hogy
figyelmeztető hangjelzést kapjon.
• Nyomja meg a "Késleltetett indítás"
gombot.
• Nyomja meg az "Óra" gombot, amíg
az órák értéke villogni nem kezd.
• A forgótárcsa elforgatásával állítsa be
az órák értékét.
• Nyomja meg az "Óra" gombot, amíg a
percek értéke villogni nem kezd.
• A forgótárcsa elforgatásával állítsa be
a percek értékét.
• Nyomja meg a "Start" gombot.
84
MCC2580E-m Működés
Mikrohullámos sütés
Ez a funkció zöldségek, burgonya, rizs,
halak és húsok elkészítésére és
melegítésére szolgál.
•
•
•
Nyomja meg a "Mikrohullámos
teljesítmény" gombot, amíg a
szükséges teljesítményszint meg
nem jelenik a kijelzőn.
A forgótárcsa óramutató járásával
megegyező irányba való
elforgatásával állítsa be a kívánt
időt.
Nyomja meg a "Start" gombot
•
A mikrohullámos teljesítmény
beállítására vonatkozó útmutató
Gombnyom
Mikrohullám
Kijel
ás
os
ző
teljesítmény
2-szer
3-szor
4-szer
5-ször
Gyors indítás
0
Nyomja meg a "Start" gombot; a
mikrohullámú sütő maximális
teljesítményszinten 1 percig üzemel.
Grill
A funkció végén megszólal a csengő,
hogy jelezze a program befejeződését.
900 W (Max
teljesítmény)
630 W
450 W
270 W
90 W
•
Ez a funkció az étel tetejének gyors
barnítására szolgál.
Ha a Max teljesítményszinten való
sütés szükséges, hagyja ki az 1. lépést,
és kezdje közvetlenül a 2. lépéssel.
1-szer
Ez a funkció elindítja a sütőt
maximális teljesítményszinten 1 percre.
•
•
Nyomja meg a "Grill teljesítmény"
gombot, amíg a szükséges
teljesítményszint meg nem jelenik a
kijelzőn.
A forgótárcsa óramutató járásával
megegyező irányba való
elforgatásával állítsa be a kívánt
időt.
Nyomja meg a "Start" gombot
A funkció végén megszólal a csengő,
hogy jelezze a program befejeződését.
A maximális sütési idő a grill
használata esetén 60 perc.
A sütő félidőben leáll, hogy lehetővé
tegye az étel megfordítását.
P70 Ha nem történik semmi, a sütő 1
P50 perc elteltével automatikusan elindul.
P10
P30
P10
A grillezési teljesítmény
beállítására vonatkozó útmutató
Gombnyom
Grill
Kijel
ás
teljesítmény ző
1-szer
2-szer
1020 W
600 W
Konvekciós ételkészítés
G1
G2
A sütő konvekciós sütőként is
használható.
MCC2580E-m
Kombinált sütés
Ez a funkció lasagna, baromfi, sült
burgonya és pirítósos ételek
elkészítésére szolgál.
•
•
1. szakasz - Előmelegítés
•
•
Nyomja meg a "konvekció" gombot,
amíg a szükséges hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a "Start" gombot
85
•
Nyomja meg a "Mikrohullámos +
Grill teljesítmény" gombot, amíg a
szükséges teljesítményszint meg
nem jelenik a kijelzőn.
A forgótárcsa óramutató járásával
megegyező irányba való
elforgatásával állítsa be a kívánt
időt.
Nyomja meg a "Start" gombot
A funkció végén megszólal a csengő,
hogy jelezze a program befejeződését.
A funkció végén megszólal a csengő,
A maximális sütési idő a grill
hogy jelezze, itt az ideje, hogy
használata esetén 60 perc.
behelyezze az élelmiszert, és beállítsa a
szükséges sütési hőmérsékletet és időt. A kombinált sütés teljesítményA maximális előmelegítési idő 30 perc. beállítására vonatkozó útmutató
2. szakasz - Sütés
•
•
•
Nyomja meg a "konvekció" gombot,
amíg a szükséges hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
A forgótárcsa óramutató járásával
megegyező irányba való
elforgatásával állítsa be a kívánt
időt.
Nyomja meg a "Start" gombot
A funkció végén megszólal a csengő,
hogy jelezze a program befejeződését.
Gombnyom
Teljesítmé
ás
ny
1-szer
2-szer
3-szor
230°C + 40%
mikrohullámos
teljesítmény
50% grill +
230°C
konvekciós
45% grill +
55%
mikrohullámos
Kijel
ző
C1
C2
C3
MCC2580E-m Automatikus kiolvasztás súly
szerint
86
Ez a funkció fagyasztott élelmiszerek
automatikus kiolvasztására szolgál.
A funkció végén megszólal a csengő,
Adja meg a fagyasztott élelmiszer
hogy jelezze a program befejeződését.
súlyát, és nyomja meg a (start/reset
szimbólum) gombot. A sütő kiszámítja
az ideális kiolvasztási időt és
mikrohullámos teljesítményszintet, hogy
tökéletes kiolvasztási eredményeket
érjen el.
•
•
Állítsa be a szükséges súlyt a
forgótárcsa óramutató járásával
ellentétes irányba való
elforgatásával.
A Kiolvasztás jele világít, és a súly
megjelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a "Start" gombot
A funkció végén megszólal a csengő,
hogy jelezze a program befejeződését.
Automatikus sütés
1 felmelegítési és 5 sütési program van,
amelyek közül választani lehet. Csak ki
kell választania az élelmiszer-kategóriát,
és meg kell adnia az élelmiszer súlyát,
a sütő pedig kiszámítja a helyes sütési
időtartamot és teljesítményszinteket.
•
•
•
Nyomja meg az "Auto sütés"
gombot, amíg a szükséges beállítás
meg nem jelenik a kijelzőn.
Állítsa be a szükséges súlyt a
forgótárcsa óramutató járásával
megegyező irányba való
elforgatásával.
Nyomja meg a "Start" gombot
MCC2580E-m
87
Automatikus sütési programtáblázat
Gombnyom
ás
Kategória
Kijelző
1-szer
Melegítés
A-1
2-szer
Burgonya
A-2
3-szor
Hús
A-3
4-szer
Pizza
A-4
5-ször
Hal
A-5
6-szor
Csirke
A-6
Súlyok
0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4,
0,45, 0,5 és 0,6 kg
0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1,
1,3 és 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0,
1,3 és 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45,
0,5, 0,55 és 0,6 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8,
0,9 és 1,0 kg
0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6,
1,8 és 2,0 kg
Ápolás és tisztítás
A sütőt mindig tisztán kell tartani. A
kiömlésekből vagy kifröccsenésekből
származó ételmaradékok elvonják a
mikrohullámos energiát, és ennek
eredményeként megégnek. Ez
csökkenti a sütő hatékonyságát, és
rossz szagok képződését okozhatja.
Ne próbálja meg állítgatni a sütő
semmilyen részét, illetve ne végezzen
azokon semmilyen módosítást vagy
javítást.
A javításokat kizárólag szakképzett
szervizműszerész végezheti.
A tisztítás előtt győződjön meg arról,
hogy a sütő ki van kapcsolva, illetve le
van választva az áramforrásról.
Tartozékok tisztítása (forgótányér,
tartó és grillrács)
A tartozékokat enyhe
mosogatószerrel tisztítsa, miután
kivette azokat a sütőtérből. A
forgótányértartóval óvatosan kell bánni.
A sütő belseje és a forgótányér
nagyon felforrósodik, ezért ne érintse
meg ezeket közvetlenül használat után.
A készülék belsejének tisztítása
Mindig tartsa tisztán a sütő belsejét.
Azonnal törölje le a kiömlött vagy
kifröccsent ételeket. A sütő falain, az
ajtótömítéseken és az ajtó felületén
felhalmozódni hagyott lerakódások
magukba szívják a mikrohullámos
energiát, csökkentik a sütő
hatékonyságát, és károsíthatják a sütő
belsejét. A sütő aljáról a lerakódások
eltávolításához használjon enyhe,
folyékony mosogatószert, meleg vizet
és puha tiszta törlőruhát. A sütő
oldalán csak puha nedves ruhát
használjon, ne használjon folyadékot a
szellőzőnyílások közelében.
88
MCC2580E-m Soha ne használjon
súrolószereket, kereskedelmi
sütőtisztítókat vagy acélgyapot
súrolópárnát a mikrohullámú sütő
semmilyen részén.
A nehezen eltávolítható lerakódások
fellazításához forraljon egy csésze vizet
a mikrohullámú sütőben 2-3 percig.
Soha ne használjon kést vagy
bármilyen szerszámot a
lerakódásoknak a sütő felületeiről
való eltávolításához.
A sütő belsejéből a szagok
eltávolításához forraljon egy csésze
vizet 2 evőkanál citromlével 5 percig.
Az ajtótömítések tisztítása
Azonnal törölje le a kiömlött vagy
kifröccsent ételeket. Az
ajtótömítéseken felhalmozódni hagyott
lerakódások magukba szívják a
mikrohullámos energiát, csökkentik a
sütő hatékonyságát, és károsíthatják a
sütő belsejét. Az ajtótömítésekről a
lerakódások eltávolításához csak enyhe,
folyékony mosogatószert, meleg vizet
és puha tiszta törlőruhát használhat.
A készülék külsejének tisztítása
A kezelőlap tisztításakor nyissa ki a
sütő ajtaját. Ez megakadályozza, hogy
véletlenül bekapcsolja a sütőt. A sütő
külső felületeit enyhe folyékony
mosogatószerrel és vízzel tisztítsa,
majd törölje át tiszta vízzel, hogy
eltávolítsa a felesleges mosogatószert.
Puha törlőruhával törölje szárazra.
Ablaktisztító spray vagy többcélú
konyhai tisztítóspray is használható.
Soha ne használjon súrolószereket,
súrolószivacsot vagy erős vegyszereket
a sütő külső felületein. Hogy megelőzze
a működő alkatrészek károsodását, ne
hagyja, hogy víz szivárogjon be a
szellőzőnyílásokon.
MCC2580E-m
89
Műszaki adatok
Teljes szélesség
Teljes mélység
Teljes magasság
Sütőtér szélessége
Sütőtér mélysége
Sütőtér magassága
Térfogat
Feszültségforrás
Biztosíték
Mikrohullámos teljesítmény
Grill (teljesítmény)
Tömeg
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8 kg
Üzembe helyezés
•
•
•
Távolítsa el a reklámcímkét az
ajtóról.
A sütőt sima, vízszintes felületen
kell üzembe helyezni. A felületnek
elég erősnek kell lennie ahhoz,
hogy biztonságosan megtartsa a
sütő (35 kg) és tartalma súlyát. A
vibráció- vagy zajkeltés
lehetőségének megelőzése
érdekében a sütőnek stabil
helyzetben kell lennie.
A sütőt tartsa távol a hőforrásoktól
és a víztől. Amennyiben hőnek
vagy víznek van kitéve, ez
csökkentheti a hatékonyságot, és
meghibásodásához vezethet, ezért
ügyeljen arra, hogy a sütőt
hőforrásoktól és víztől távol
helyezze üzembe.
•
•
Ne gátolja a készülékház tetején és
oldalain lévő szellőzőnyílásokat, és
ne tegyen semmilyen tárgyat a
sütő tetejére. Ha a
szellőzőnyílásokat elzárja működés
közben, a sütő túlmelegedhet, és
az meghibásodáshoz vezethet. A
nyílásokon forró levegő távozik,
tehát ügyeljen arra, hogy ne
dugítsa el azokat, illetve ne hagyja,
hogy függöny kerüljön a sütő és a
hátsó fal közé.
A sütőt olyan messze helyezze el a
rádió- és tv-készülékektől,
amennyire lehetséges. Ez a sütő
megfelel a rádió-interferencia
elnyomására vonatkozó EGKkövetelményeknek, de bizonyos
interferencia felléphet, ha a sütőt
túl közel helyezik egy rádió- vagy
90
•
MCC2580E-m tv-készülékhez, tehát tartsa ezeket
a lehető legtávolabb.
Ha sarokban helyezi el, hagyjon
legalább 15 cm távolságot a
falaktól és 15 cm távolságot a
mikrohullámú sütő fölött.
csatlakoztatását vagy az
áramforrás földelésének meglétét
illetően.
A készüléket kötelező földelni. Ha a
készülék olyan nem
A sütő csaknem bárhova elhelyezhető újrahuzalozható dugasszal van
felszerelve, amely nem megfelelő
a konyhában. Ügyeljen arra, hogy a
az Önnél lévő aljzatokba, a dugaszt
sütőt egy sima, vízszintes felületre
le kell vágni, és egy megfelelő
helyezze, és hogy a szellőzőnyílások,
valamint a sütő alatti felület ne legyenek dugaszt kell felszerelni. Ha
szükségessé válik a biztosíték
eltömítve (a megfelelő szellőzés
cseréje egy nem újrahuzalozható
érdekében).
dugaszban, a biztosítékfedelet
vissza kell szerelni. Ha a
Csatlakoztatás a táphálózatra
biztosítékfedél elveszik vagy
megsérül, a dugaszt tilos
A sütő leszállítása hálózati kábellel és
dugasszal történik, amely 230 V-os, 50 használni, amíg a pótlás meg nem
történik.
Hz-es földelt fali aljzathoz alkalmas.
A földelés minimalizálja annak a
kockázatát, hogy rövidzárlat történik.
Ellenőrizze, hogy a sütő
feszültségértéke megfelel-e a
táphálózatnak.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK
Ha a sütőt az aljzathoz hosszabbító FÖLDELÉSE KÖTELEZŐ.
használatával csatlakoztatja,
A gyártó minden felelősséget
győződjön meg arról, hogy a
elhárít, amennyiben ezt a
hosszabbító kábel földelt.
biztonsági előírást nem tartották
be.
Ezt a készüléket tilos nem földelt
áramforráshoz csatlakoztatni.
Forduljon villanyszerelőhöz, ha
bizonytalan a sütő elektromos
Amennyiben a készülékre szerelt
csatlakozódugasz nem megfelelő a fali
aljzatba, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
a szervizzel.
MCC2580E-m
Környezetvédelmi információk
A terméken vagy a csomagoláson
szimbólum azt jelzi,
található
hogy a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ennek
megfelelően el kell szállítani az
elektromos és elektronikus
berendezések újrahasznosítási
gyűjtőtelepére. Annak biztosításával,
hogy a termék hulladékként történő
elhelyezése megfelelően történik, Ön
segíthet megelőzni a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt
potenciális negatív hatást, amit a
termék nem megfelelő hulladékként
történő kezelése idézhet elő. A termék
újrahasznosítására vonatkozó
részletesebb információt a helyi
önkormányzatnál, a háztartási
hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy
abban a boltban kaphat, ahol a
terméket vásárolta.
91
92
MCC2580E-m Sisukord
Ohutusinfo
Toote kirjeldus
Lisatarvikud
Enne esmakordset kasutamist
Kasutamine
Programmide tabel
Hooldus ja puhastamine
Tehnilised andmed
PAIGALDAMINE
93
98
99
100
101
104
104
106
106
Euroopa garantii
145
Käesolevas kasutusjuhendis
kasutatakse järgnevaid sümboleid:
Tähtis isiklikku ohutust puudutav
informatsioon ja seadme
kahjustamise vältimist puudutav
informatsioon.
Üldine informatsioon ja
nõuanded
Keskkonnateave
MCC2580E-m
93
Ohutusinfo
Ärge mitte mingil juhul eemaldage
väliskorpust, ust või juhtpaneeli. See võib
põhjustada ülepinge.
Paigaldage mikrolaineahi vastavalt
käesolevas juhendis toodud
paigaldusjuhistele.
Kasutage seadet ainult käesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.
Ärge kasutage seadmes söövitavaid
kemikaale. Antud sorti ahi on mõeldud
toidu soojendamiseks, küpsetamiseks ja
sulatamiseks. See pole mõeldud
tööstuslikuks, laboratoorseks või
kaubanduslikuks kasutamiseks ja nendel
eesmärkidel kasutamine muudab
kehtetuks seadme garantii.
Ärge pange tööle ahju tühjana. Kui
ahjus pole vett või toitu, mis neelaks
energiat, võib magnetrontoru saada
kahjustada.
Ärge kasutage seadet välitingimustes.
Ärge
kasutage seadet vee lähedal.
Hoiatus: Juhul kui uks,
Ärge
proovige mikrolaineahjus
hinged/lingid või uksetihendid on
kuivatada
riideid või ajalehti. Need võivad
vigastatud, ei tohi mikrolaineahju
süttida.
kasutada enne vigade kõrvaldamist Ärge kasutage seadet asjade
volitatud teeninduse poolt.
säilitamiseks. Ärge jätke mikrolaineahju
paberist tooteid, toidunõusid või toitu.
Mikrolaineahi kuulub 2 ISM seadmete
rühma, mis toodavad sihipäraselt
Hoiatus: Tootja poolt koolitamata raadiosagedusenergiat ja seda
isikute poolne seadme hooldamine kasutatakse elektromagnetilise
radiatsiooni kujul materjalide töötlemiseks
või seadistamine on ohtlik. Kui
Käesolev ahi on B-klassi seade ja see
seade vajab hooldamist, siis võtke
on
mõeldud kasutamiseks kodus ja
ühendust oma lähima volitatud
kohtades,
mis on ühendatud
teenindusega
madalapingelise elektrivõrguga
elamispinnana kasutatavatele hoonetele.
Sisseehitatud turvamehhanism takistab
mikrolaineahju töötamast lahtise
uksega .
Ärge seda muutke või ärge proovige
seadet kasutada kui selle uks on lahti,
kuna mikrolaineahju kasutamine lahtise
uksega võib põhjustada mikrolaine
kiirguse.
Ärge laske toidu või puhastusaine
jääkidel koguneda ukse tihendi pinnale.
Juhiste saamiseks puhastamise kohta
vaadake osa Puhastamine ja hooldus.
Eriti oluline on olla veendunud, et uks
on korrektselt suletud ja ei oleks
vigastusi: (1) uksel (kaardus), (2)
hingedel ja linkidel (katki või logisevad),
(3) ukse tihendil ja selle vastaspinnal.
94
MCC2580E-m Mikrolaineahju ei tohi panna kappi, kui
seda pole kapis testitud.
Hoiatus: Juhul kui täheldate suitsu,
tõmmake seade vooluvõrgust välja
ja hoidke tekkinud leekide
kustutamiseks uks kinni. Ärge
kunagi kasutage vett.
Peate hoolitsema ka selle eest, et
õhutusavad seadme peal, taga,
külgedel ja põhja all ei oleks tõkestatud.
Hoiatus: Ärge kasutage ahju
kaubanduslikel eesmärkidel. Seade
on mõeldud ainult koduseks
kasutamiseks.
Lahtipakkimine
Hoiatus: Lapsed ja teovõimetud
inimesed tohivad mikrolaineahju
kasutada ilma järelevalveta ainult
juhul, kui neile on antud piisavalt
juhiseid mõistmaks , kuidas
mikrolaineahju turvaliselt kasutada
ning mis võivad olla vale
kasutamise tagajärjed.
On täiesti tavaline, et ukse vahelt tuleb
või uksele sadestub auru või ukse
alumise äärele ilmuvad toidu
valmistamise ajal veetilgad. See on
lihtsalt kuumast toidust tekkiv
kondensatsioon ja ei ohusta ahju. Uks
ei ole ettenähtud isoleerimaks
ahju ukseava täielikult.
Kui pakite ahju lahti kontrollige, et see
poleks vigastatud. Kahjustustest või
puuduvatest osadest tuleb müüjat
koheselt teavitada.
Ahi, selle osad või lisatarvikud võivad
olla pakitud kaitsekilesse. Sellisel juhul
tuleb kile enne ahju kasutamist
eemaldada. Ärge jätke pakkematerjali
väikestele lastele mängimiseks. See
võib olla ohtlik.
Toidunõude ohutus
Enamik klaas-, klaas-keraamika ja
kuumakindlaid klaasnõusid on
ideaalsed mikrolaineahjus
kasutamiseks. Kuigi mikrolaineenergia
ei soojenda enamikke klaasist ja
Ärge keerake pöördalust käega. See
keraamilisi nõusid, muutuvad nõud
võib põhjustada seadme rikke.
siiski kuumaks neile kuumast toidust
Seadme kasutamisel tekkiva
ülekantud energia tõttu. Toidunõude
kaarleegi põhjuseks on enamasti
metallist toidunõud. Pidev kaarleek võib käsitlemisel on soovituslik kasutada
pajalappe.
põhjustada seadme rikke. Peatage
programm ja kontrollige toidunõud.
Ahju nõude ja lisatarvikute juhend
MCC2580E-m
95
Mikrolaineahjus võib söögitegemisel kasutada erinevaid nõusid ja materjale. Teie
enda turvalisuse huvides ja vältimaks nõude ning seadme kahjustamist, tuleks
kasutada ainult sobivaid nõusid. Allpool on üldised juhised.
Materjal
Toidunõud
Tööre˛iim
Keraamika ja
klaas
Toiduvorm
Kuumakindel
klaasnõu
Metalldekorat
sioonidega
klaasnõud
Pliikristall
Metalldekorat
sioonideta
JAH
Portselan
Savinõud*2
Plastik
Metall
Paber
Puit
Lisatarvikud
Mikrolaineahi
kuumuskindel
nõu
Plastikpakend
Küpsetuspan
n
Alumiiniumfoo
lium*3
Tassid,
taldrikud,
salvrätid
Vahatatud
paber
Grillrest
Pöördalus
Mikrolaineahi
JAH*1
EI
EI
JAH
JAH
JAH
JAH
EI
JAH
JAH
JAH
EI
EI
JAH
JAH: Nõud ja lisatarvikud, mida võib kasutada EI: Nõud ja lisatarvikud, mida
tuleks vältida
*1 Ainult siis, kui sellel pole metallist serva.
*2 Ainult siis, kui glasuur ei sisalda metalli.
*3 Kasutage alumiiniumfooliumi ainult kaitse-eesmärgil, ülekasutus võib
põhjustada kaarleeki.
MCC2580E-m Sobivate toidunõude testimine
96
Toidunõusid tuleb testida selleks, et
määrata nende sobivus mikrolaineahjus
kasutamiseks.
Asetage nõu mikrolaineahju koos
poole klaasi veega. Pange ahi täiel
võimsusel üheks minutiks tööle. Kui
toidunõu on tuline, ei tohiks seda
kasutada. Kui see on soe, siis võite
seda kasutada soojendamiseks, kuid
mitte toidu valmistamiseks. Kui nõu on
toatemperatuuril, on see sobiv ka
mikrolaineahjus toidu valmistamiseks.
Pabersalvrätid, vahapaber, paberist
taldrikud, tassid, karbid ja külmakile on
mugavad vahendid. Alati veenduge, et
nõus oleks energia neeldumiseks rooga,
nii väldite ülekuumenemist ja võimalikku
süttimist.
Enamik plastikust nõusid, tasse,
külmikunõusid ja plastikpakendeid on
mikrolaineahjukindlad.
Plastikmaterjalide kasutamisel
mikrolaineahjus järgige tootja juhiseid.
Vältige plastiknõude kasutamist rasvavõi suhkrurikaste toiduainete puhul,
kuna nende roogade temperatuur
tõuseb palju kõrgemale ja võib plastiku
sulatada.
Ärge jätke töötavat ahju järelevalveta;
juhul kui toit valmib süttimisohtlikus
nõus (plastik, paber või muu süttiv
materjal), heitke pilk ka aegajalt ahju.
Metallist või metallservaga nõusid ei
tohi mikrolaineahjus kasutada
väljaarvatud juhul, kui need on
spetsiaalselt mõeldud mikrolaineahjus
kasutamiseks.
Samuti ei tohi mikrolaineahjus
kasutada kitsa avaga nõusid, näiteks
pudeleid.
Olge ettevaatlik kaane eemaldamisel,
väljuv aur võib põletada.
Fooliumist nõud
Madalaid fooliumist anumaid võib
vabalt mikrolaineahjus roogade
soojendamiseks kasutada eeldusel, et
peetakse kinni järgmistest reeglitest:
•
•
•
•
•
Fooliumist nõude sügavus ei tohi
ületada 3 cm.
Ei tohi kasutada fooliumist kaasi.
Fooliumist nõud peavad olema
vähemalt 2/3 ulatuses toitu täis.
Tühje nõusid ei tohi kunagi
kasutada.
Mikrolaineahjus kasutatavad
fooliumist anumad peavad olema
ühekordsed ja need ei tohi vastu
seinu puutuda. Kui teie ahjul on
metallist pöördalus või küpsetusrest,
siis tuleb fooliumist anum asetada
tagurpidi ahjukindlale taldrikule.
Sama fooliumist anumat ei tohi
mikrolaineahjus mitu korda
kasutada.
Juhul, kui mikrolaineahju on kasutatud
15 minutit või kauem, laske sellel enne
järgnevat kasutamist maha jahtuda.
Nõu ja pöördalus võivad kuumeneda
kasutamise ajal; olge nende ahjust välja
võtmisel eriti hoolas. Selleks on
soovituslik kasutada pajalappi.
Pidage meeles, et alumiiniumist
fooliumanuma kasutamisel võivad
soojendus- ja küpsetusajad olla
pikemad kui tavaliselt, veenduge alati,
et roog oleks enne serveerimist tuline.
Toidu ohutus
Ärge kuumutage mikrolaineahjus
toidukonserve. Pange alati toit
sobivasse anumasse.
Mikrolaine ahjus ei tohi friteerida,
kuna rasva temperatuuri ei ole võimalik
kontrollida ja sellega võib kaasneda
ohtlik olukord.
Popkorni tohib mikrolaineahjus
valmistada, kuid ainult selleks
ettenähtud pakendites või nõudes.
Seda tegevust ei tohi kunagi
järelevalveta jätta.
Auru kogunemise ja lõhkemise
vältimiseks tuleb augustada toiduained,
millel on poorideta või membraaniga
nahk. Näideteks õunad, kartulid,
kanamaks ja munakollased.
Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu
tuleb raputada või segada ning
temperatuuri tuleb põletuste vältimiseks
mõõta enne tarbimist.
Hoiatus: Vedelikke või muid
toiduaineid ei tohi kuumutada
suletud anumates, kuna need
võivad plahvatada.
Hoiatus: Jookide kuumutamine
mikrolaineajus võib põhjustada
keeva joogi väljapurskumise;
selletõttu olge hoolas anuma
käsitlemisel.
MCC2580E-m
97
Hoiatus: Mikrolaineahjus vedelike
(suppide, kastmete ja jookide)
kuumutamisel võib vedeliku
kuumenemine üle keemispiiri aset
leida ilma mullide tekkimiseta.
Sellele võib järgneda kuuma
vedeliku äkiline ülekeemine. Selle
võimaluse vältimiseks tuleb astuda
järgmisi samme:
Vältige kitsakaela ja sirgete seintega
anumate kasutamist.
Ärge kuumutage üle.
Segage vedelikku enne kui asetate
anuma ahju ja veel kord kui
kuumutamine on poole peal.
Pärast kuumutamist jätke anum
hetkeks ahju ja eemaldamisel segage
vedelikku ettevaatlikult.
Hoiatus: Mõned tooted, nagu
näiteks munad ja suletud anumad
(kinnine klaaspurk), võivad
plahvatada ja neid ei tohiks antud
ahjus kuumutada. Aegajalt võivad
valmistamise ajal plahvatada ka
pošeeritud munad. Alati torgake
munakollane läbi, katke kinni ja
laske sellel enne kaane
eemaldamist vähemalt ühe minuti
seista.
98
MCC2580E-m Toote kirjeldus
1
2
3
4
5
6
7
8
Ahju uks
Juhtpaneel
Ekraan
funktsioon Valija
Automaatvalmistamine
Kell
Start / Stopp
Pöörlemissensor
MCC2580E-m
Lisatarvikud
Pöördaluse tugi
Klaasist pöördalus
Pöördaluse paigaldamine
•
•
•
•
•
Asetage pöördaluse tugi süvendi
põhja.
Asetage pöördalus toe peale nii,
nagu joonisel näidatud. Veenduge,
et toe rumm oleks korralikult võlli
küljes kinni. Ärge asetage
pöördalust tagurpidi.
Nii pöördalus, kui selle tugi peavad
toidu valmistamise ajal alati
kasutuses olema.
Kõik toidud ja anumad tuleb
valmistamise ajaks panna
pöördalusele.
Pöördalus liigub nii päri- kui
vastupäeva ja see on tavaline See
on tavaline.
Grillrest
99
100
MCC2580E-m Enne esmakordset kasutamist
Kellaaja õigeks panemine
• Grill on deaktiveeritud kuid aga ikka
väga kuum. Põletusoht!
Peale ahju esmakordset sisselülitamist
• Taimer peatub automaatselt näidates
või peale elektrikatkestust vilgub kell
järelejäänud tööaega.
näitamaks, et aeg ei ole korrektne.
Enne mikrolaineahju kasutamist
reguleerige kell nagu kirjeldatud allpool, Soovi korral võite sel ajal:
aga alustage sammust 2
• Pöörata toitu ümber või segada, et
veenduda kas see on täiesti valmis.
Kella seadistamiseks:
• Vajutage “Clock” nuppu, kuni tunnid Protsessi taaskäivitamiseks sulgege
uks ja vajutage Start-nupule.
hakkavad vilkuma.
• Keerake pööratavat valikunuppu
seadistamaks vajalikud tunnid.
Köögi taimer
• Vajutage “Kell”-nupule kuni minutid
Antud funktsiooni saab kasutada
hakkavad vilkuma.
minutilugejana. Kasutades seda
• Keerake pööratavat valikunuppu
funktsiooni ei määratle kui kaua tahate
seadistamaks vajalikud minutid.
ahjul lasta töötada vaid mis ajal soovite,
• Fikseerimiseks vajutage uuesti kella
et alarm heliseks.
nuppu.
1. Vajutage “Viivitusega start” nuppu.
2. Vajutage "Kell"-nuppu, kuni tunnid
Lastelukk
hakkavad vilkuma.
Ahju funktsioone saab blokeerida
3. Keerake pööratavat valikunuppu
(näiteks laste poolt kasutamise).
seadistamaks vajalikud tunnid.
4. Vajutage “Kell”-nupule kuni minutid
• Ahju blokeerimiseks vajutage
hakkavad vilkuma.
“Automaatne valmistamine” ja “Kell”
5. Keerake pööratavat valikunuppu
nuppu 2sekundit. Ekraanile ilmub
seadistamaks vajalikud minutid.
lukk.
6. Vajutage “Start”-nuppu.
• Ahju blokeeringu lõpetamiseks
korrake operatsiooni.
Valmistamistsükli katkestamine
Võite toiduvalmistamise protsessi
peatada igal ajal vajutades Stoppnupule ühe korra või avades ukse.
Mõlemal juhul:
• Mikrolainete kiirgus peatub koheselt.
MCC2580E-m
101
Kasutamine
Mikrolaineahjus söögi
valmistamine
•
Vajutage “Start”-nuppu,
mikrolaineahi valmistab toidu
maksimumvõimsusel 1 minutiga.
Kasutage antud funktsiooni juurvilja,
kartulite, riisi, kala ja liha valmistamiseks Grill
ja soojendamiseks.
Kasutage seda funktsiooni toidu pinna
kiireks pruunistamiseks.
• Vajutage “Mikrolaineahju võimsus”
nuppu kuni vajalik võimsus
• Vajutage “Mikrolaineahju võimsus”
kuvatakse ekraanil.
nuppu kuni vajalik võimsus
kuvatakse ekraanil.
• Seadistage soovitud aeg keerates
pööratavat valikunuppu päripäeva. • Seadistage soovitud aeg keerates
• Vajutage “Start”.
pööratavat valikunuppu päripäeva.
• Vajutage “Start”.
Valmistades toitu maksimaalsel
võimsusel võite jätta vahele sammu 1 ja
alustada koheselt sammust 2.
Käesoleva funktsiooni lõpus kõlab
helisignaal.
Grilli kasutamise maksimaalne aeg on
Käesoleva funktsiooni lõpus kõlab
60 minutit.
helisignaal.
Mikrolaineahju võimsusseadistuste
juhis
Ahi peatub poole aja peal, et võimldada
Vajutage
nuppu.
1 kord
2 korda
3 korda
4 korda
5 korda
Lühijuhised
Mikrolaine
võimsus
900W
(Maks.võimsus)
630W
450W
270W
90W
Ekraan
P100
P70
P50
P30
P10
See funktsioon käivitab ahju
maksimumvõimsusel 1 minutiks.
toit ümber keerata.
Kui mingit tegevust ei toimu, hakkab
ahi jälle 1 minuti pärast tööle.
Vaadake grilli võimsusseadistuste
juhist
Vajutage
nuppu.
1 kord
2 korda
Grilli
võimsus
1020W
600W
Ekraan
G1
G2
MCC2580E-m Tavapärane toiduvalmistamine
102
•
Ahju saab kasutada ka tavalise ahjuna.
Etapp 1 - Eelkuumutamine
•
•
Vajutage “tavapärane”-nuppu kuni
soovitud temperatuur kuvatakse
ekraanil.
Vajutage “Start”.
Selle funktsiooni lõpus kõlab helisignaal,
mis annab teada, et on aeg panna toit
ahju ja seadistada soovitud
valmistamise temperatuur ja aeg.
Maksimaalne eelsoojendusaeg on 30
minutit.
Käesoleva funktsiooni lõpus kõlab
helisignaal.
Grilli kasutamise maksimaalne aeg on
60 minutit.
Kombineeritud valmistamise
võimsuse seadistamise juhis
Vajutage
nuppu.
1 kord
2 korda
Etapp 2 - Toidu valmistamine
•
•
•
Vajutage “tavapärane”-nuppu kuni
soovitud temperatuur kuvatakse
ekraanil.
Seadistage soovitud aeg keerates
pööratavat valikunuppu päripäeva.
Vajutage “Start”.
Käesoleva funktsiooni lõpus kõlab
helisignaal.
Kombineeritud valmistamine
Kasutage seda funktsiooni lasanje,
kodulindude, praeliha ja rösttoitude
valmistamiseks.
•
•
Vajutage “Mikrolaineahju + grilli
võimsus” nuppu kuni vajalik
võimsus kuvatakse ekraanil.
Seadistage soovitud aeg keerates
pööratavat valikunuppu päripäeva.
Vajutage “Start”.
3 korda
Võimsus
Ekraan
230°C + 40% C1
mikrolaineahju
võimsust
50% grill +
C2
230°C
tavapärane
45% grill +
C3
55%
mikrolaineahi
Automaatne sulatus kaalu järgi
Kasutage seda funktsiooni külmutatud
toidu automaatseks sulatamiseks.
Sisestage külmutatud toidu kaal ja
vajutage (start/nulli sümbol) nuppu. Ahi
kalkuleerib ideaalse sulatusaja ja
mikrolainete võimsuse, et saavutada
parim sulatamise tulemus.
•
•
Seadistage kaal keerates
pööratavat valikunuppu
vastupäeva.
Ekraanil kuvatakse sulatamise
sümbolit ja kaalu.
Vajutage “Start”.
MCC2580E-m
Käesoleva funktsiooni lõpus kõlab
helisignaal.
Automaatne toiduvalmistamine
Valida võib 1 eelkuumutuse ja 5
valmistamisprogrammi vahel. Te peate
valima ainult toidu kategooria ja
sisestama toidu kaalu ning ahi
kalkuleeri õige valmistusaja ja võimsuse
tase.
•
•
•
Vajutage “Automaatne
valmistamine”-nuppu kuni soovitud
seade kuvatakse ekraanil.
Seadistage kaal keerates
pööratavat valikunuppu päripäeva.
Vajutage “Start”.
Käesoleva funktsiooni lõpus kõlab
helisignaal.
103
104
MCC2580E-m Automaatse valmistamise programmtabel
Vajutage
Kategooria
Ekraan
1 kord
Soojendamine
A-1
2 korda
Kartul
A-2
3 korda
Liha
A-3
4 korda
Pitsa
A-4
5 korda
Kala
A-5
6 korda
Kana
A-6
nuppu.
Kaalud
0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4,
0.45, 0.5, ja 0.6 kg
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.1,
1.3, ja 1.5 kg
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0,
1.3, ja 1.5 kg
0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45,
0.5, 0.55, ja 0.6 kg
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
0.9, ja 1.0 kg
0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6,
1.8, ja 2.0 kg
Hooldus ja puhastamine
Ahi peab alati puhas olema. Ahjus
olevad toidujäägid tõmbavad samuti ligi
mikrolaineenergiat ja lähevad kõrbema.
See võib vähendada ahju efektiivsust ja
põhjustada halba lõhna.
Ärge tehke mingile ahju osale
muudatusi või proovide seda ise
remontida.
Remonti peaksid teostama ainult
volitatud teenindused.
Veenduge, et ahi oleks enne
puhastamist vooluvõrgust välja
tõmmatud.
Lisatarvikute puhastamine (pöördalus,
tugi ja grillrest)
Eemaldage need ahjust ja puhastage
kerge puhastusainega. Pöördaluse
käsitlemisel tuleb ettevaatlik olla.
Ahju sisemus ja pöördalus muutuvad
väga kuumaks; ärge puutuge neid
koheselt peale kasutamist.
Sisemuse puhastamine
Hoidke ahju sisemus alati puhtana.
Pühkige üle läinud toit koheselt ära.
Ahju seintele, uksetihendile ja pinnale
jäänud toidujäägid neelavad
mikrolaineenergiat, vähendavad ahju
efektiivsust ja võivad kahjustada ahju
sisemust. Ahju põhja puhastamiseks
kasutage vedelat puhastusainet, sooja
vett ja pehmet lappi. Ahju külgede
puhastamiseks kasutage ainult pehmet,
niisket lappi. Ventilatsiooniavade
läheduses ei tohi vedelikke kasutada.
Ärge kunagi kasutage
mikrolaineahjus abrasiivseid
puhastusvahendeid, ahjude
puhastusvahendeid või
teraskäsnasid.
MCC2580E-m
105
kahjustada ahju sisemust. Kasutage
ainult vedelat, õrnatoimelist
puhastusainet, sooja vett ja pehmet
lappi ahju uksetihendite puhastamiseks.
Kinni jäänud jääkide eemaldamiseks
keetke mikrolaineahjus tassitäit vett 2-3
Välispinna puhastamine
minutit.
Avage juhtpaneeli puhastamise ajaks
ahju uks. Nii ei hakka ahi kogemata
tööle. Ahju välispindu tuleb puhastada
õrnatoimelise puhastusaine ja veega
Ärge kunagi kasutage jääkide
ning seejärel pühkige ahju puhta niiske
eemaldamiseks nuga või muid
lapiga üleliigse puhastusaine
teravaid esemeid.
eemaldamiseks. Kuivatage pehme
riidega.
Ahjust lõhnade eemaldamiseks,
Kasutada võib ka akna- või üldist
keetke seal tassitäit vett 2
köögipuhastusvahendit.
Ärge kunagi
supilusikatäie sidrunimahlaga viis
kasutage
ahju
välispindade
minutit.
puhastamiseks abrasiivseid
puhastiaineid, küürimiskäsnasid või
Uksetihendite puhastamine
kangeid kemikaale. Töötavate osade
Pühkige üle läinud toit koheselt ära.
Ahju uksetihenditele jäänud toidujäägid kahjustamise vältimiseks, ärge laske
ventilatsiooni avadest veel seadmesse
neelavad mikrolaineenergiat,
vähendavad ahju efektiivsust ja võivad sattuda.
106
MCC2580E-m Tehnilised andmed
Korpuse laius
Korpuse sügavus
Korpuse kõrgus
Avause laius
Avause sügavus
Avause kõrgus
Maht
Toiteallikas
Kaitse
Mikrolaine võimsus
Grill (Võimsus)
Kaal
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8 kg
PAIGALDAMINE
•
•
•
•
Eemaldage ukselt kõik
reklaamkleebised.
Ahi tuleks asetada tasasele, loodis
pinnale. Pind peab olema piisavalt
tugev, et vastu pidada ahju (35 kg)
ja selle sisu kaalu. Vibratsiooni ja
müra tekkimise võimaluse
vältimiseks peab ahi olema
stabiilses asendis.
Hoidke ahi eemal kuumusest ja
veest. Kokkupuutumine kuumuse
ja veega võib vähendada ahju
efektiivsust ja viia seadme tõrkeni,
seega tuleb aju paigutada eemale
vee- ja kuumaallikatest.
Ärge blokeerige ahju peal ja
külgedel olevaid
ventilatsiooniavasid ja ärge asetage
ahju peale mingeid esemeid. Juhul
kui kasutuse ajal on õhutusavad
•
•
blokeeritud, võib ahi üle
kuumeneda ja see võib omakorda
viia rikkeni. Kuum õhk väljub
õhutusavade kaudu, seega ei tohi
neid blokeerida või jätta ahju ja
seina vahele kardinat.
Asetage ahi võimalikult kaugele
televiisorist ja raadiost. Käesoleva
ahi vastab EEC nõudmistele
raadiosignaali segamise
summutamise osas, kuid siiski võib
esineda mõningast segamist kui
seade asetatakse raadiole või
televiisorile liialt lähedale, seega
hoidke neid teineteisest võimalikult
kaugel.
Juhul kui seade paigaldatakse
nurka, peab vahe seinte ja laega
olema vähemalt 15 cm.
MCC2580E-m
Ahju võib panna köögis peaaegu
kõikjale. Veenduge, et ahi oleks
tasasel, loodis pinnal ja et õhuavad
pinnal ning seame põhjal ei oleks
blokeeritud.
Juhtmete ühendamine
Ahjul on juhe ja pistik 230 V, 50 Hz ja
maandusega elektrivõrgu jaoks.
Maandus minimeerib lühise
tekkimisega kaasnevat riski.
Kontrollige, et ahju pinge vastaks
elektrivõrgu omale.
Kui ahi on ühendatud
pikendusjuhtme abil, siis peab ka
pikendusjuhtmel maandus olema.
Seadet ei tohi ühendada
maandamata pistikupesasse.
Kui te pole kindel ahju elektrilise
ühenduse suhtes või maanduse
olemasolus, siis võtke ühendust
elektrikuga.
toide.
107
See seade peab olema maandatud.
Juhul kui seadmel on ühes tükis
pistik, mis ei sobi pistikupesasse,
siis tuleb see ära lõigata ja uus
asemel paigaldada. Kui tekib
vajadus välja vahetada kinnises
pistikus olevat kaitset, tuleb selle
kate tagasi panna. Juhul kui
kaitsme kate on kadunud või
kahjustada saanud, ei tohi pistikut
kasutada enne asenduskatte
leidmist.
Elektriühendused
HOIATUS! SEE SEADE PEAB
OLEMA MAANDATUD.
Ohutusmeetmete eiramisel ütleb
tootja lahti kõigist kohustustest.
Juhul kui seadmele paigaldatud pistik
ei sobi pistikupesasse, võtke ühendust
volitatud teenindusega.
108
MCD2540E-m Keskkonnateave
Sümbol tootel või selle
Sümbol
pakendil osutab, et seda toodet ei ole
lubatud käsitleda majapidamisjäätmena.
See tuleb korduvkasutusse
suunamiseks viia elektri- ja
elektrooniliste seadmete kogumispunkti.
Tagades toote nõuetekohase
jäätmekäitluse aitate ära hoida
võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele, mida
vale jäätmekäitlus selle toote puhul võib
kaasa tuua. Üksikasjalikuma info
saamiseks toote jäätmekäitluseks
kohta palume teil pöörduda kohalikku
omavalitsusse, kohaliku
majapidamisjäätmete käitlusega
tegeleva ettevõtte poole või kauplusse,
kust te toote ostsite.
electrolux
109
Съдържание
Информация за безопасна
употреба
Описание на уреда
Принадлежности
Преди първата употреба
Действие
Таблица на програмите
Грижи и почистване
Технически данни
Инсталиране
110
116
117
118
119
122
122
124
124
Европейска гаранция
145
В това ръководство за потребителя
са използвани следните символи:
Важна информация относно
вашата лична безопасност и
информация как да избягвате
повреди на уреда.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на
околната среда
110
MCD2540E-m Информация за безопасност
Вградената блокировка не допуска
включване на микровълновата
фурна, когато вратата е отворена.
Не я променяйте, защото опит да
се работи с фурната при отворена
врата може да предизвика
облъчване с микровълнова енергия.
Не позволявайте разсипване на
храна или остатъци от препарат за
почистване да се натрупват по
повърхностите на уплътнението на
вратата. Вж. раздела "Почистване и
грижи" за инструкции за почистване.
Особено е важно вратата на
фурната да се затваря както трябва
и да няма повреди по: (1) вратата
(изкривяване), (2) пантите и
ключалките (счупени или
нестабилни), (3) уплътненията на
вратата и повърхността на
уплътнение.
Внимание: Ако вратата,
пантите/ключалките или
уплътненията на вратата са
повредени, с микровълновата
фурна не трябва да се работи,
докато не се ремонтира от
правоспособен електротехник.
Внимание: Опасно е за всеки, с
изключение на сервизен
персонал, обучен в завода, да
сервизира или прави
регулировки на тази фурна.
Обърнете се към най-близкия
оторизиран сервизен център, ако
се изискват сервизни дейности.
Не сваляйте външния корпус, вратата
или командното табло при никакви
обстоятелства. Това може да
предизвика излагане на извънредно
високо напрежение.
Инсталирайте или разполагайте
тази фурна само в съответствие с
инструкциите за инсталиране, дадени
в това ръководство.
Използвайте този уред само по
предназначение, както е описано в
това ръководство. Не използвайте
корозионни химикали в този уред.
Този тип фурна е специално
предназначен за затопляне, готвене
или размразяване на храни. Тя не е
предназначена за промишлена или
лабораторна употреба, нито за
търговска употреба, което би
обезсилило гаранцията.
Не работете с фурната, когато е
празна. Ако няма поставена храна
или вода, която да поглъща
микровълновата енергия, може да се
повреди магнетронната лампа.
Не съхранявайте този уред на
открито. Не използвайте този уред в
близост до вода.
Не се опитвайте да сушите дрехи
или вестници в микровълновата
фурна. Такива неща могат да се
запалят.
Не използвайте вътрешността на
фурната като място за съхранение.
Не оставяйте хартиени предмети,
MCC2580E-m
готварски прибори или храна във
фурната, когато не се използва.
Микровълновата фурна е уред от
Група
2 ISM, в който радиочестотната
енергия умишлено се генерира и
използва във формата на
електромагнитни лъчи за
обработката на материала.
Тази фурна е уред от клас
B,
подходящ за използване в домашни
помещения и помещения, които са
111
Съвсем нормално е от вратата да
излиза пара или вратата да се
запотява, а дори и под вратата да
се появяват капки вода по време на
готвенето. Това е само
кондензация от нагряването на
храната и не пречи на
безопасността на вашата фурна.
Вратичката не е предназначена да
затваря херметически
вътрешността на фурната.
директно свързани към захранваща
Не насилвайте с ръка въртенето на
въртящата се поставка. Това може
захранващо сгради за жилищни цели.
да предизвика неизправност.
Микровълновата фурна не трябва
При използване на метални
да се поставя в шкафове, освен ако
съдове обикновено възниква
не е тествана за шкафове.
искрене във фурната при работа с
микровълни. При продължително
искрене обаче уредът може да се
повреди. Спрете програмата и
Внимание: Ако се появи дим,
проверете съда.
изключете или издърпайте щепсела
Трябва да се внимава да не се
на уреда и дръжте вратата
закриват вентилационните отвори,
затворена, за да потушите всякакви които се намират отгоре, отзад,
пламъци. Никога не използвайте
отстрани и отдолу на фурната.
вода.
мрежа с ниско напрежение,
Внимание: Позволявайте на деца
или немощни лица да използват
фурната без наблюдение само
когато са им дадени съответни
инструкции, така че детето или
немощното лице да може да
използва фурната по безопасен
начин и да разбира опасностите от
неправилната употреба.
Внимание: Не използвайте тази
фурна за търговски цели. Тази
фурна е предназначена само за
домашна употреба.
Разопаковане
Когато разопаковате фурната,
уверете се, че уредът не е
повреден. За повреди или
липсващи части трябва веднага да
се съобщи на продавача.
112
MCD2540E-m Фурната, части от фурната или
принадлежностите може да са
опаковани в защитно фолио. Ако е
така, това фолио трябва да се
отстрани преди използването на
фурната. Не оставяйте опаковъчен
материал, така че малки деца да
могат да си играят с него. Това
може да бъде опасно.
Безопасност на съдовете
Повечето стъклени,
стъклокерамични и термоустойчиви
стъклени съдове са отлични за
работа в микровълнова фурна.
Въпреки че микровълновата
енергия не загрява повечето
стъклени и керамични предмети,
тези съдове могат да се нагорещят,
тъй като топлината се пренася от
храната в съда. За изваждане на
съдовете се препоръчва да се
използват ръкавици за фурна.
Упътване за съдове и принадлежности
Има множество съдове и материали, които могат да се използват за
готвене във вашата микровълнова фурна. За вашата безопасност и за да
се предотврати повреда на съдовете и фурната, избирайте подходящи
съдове и материали за всеки метод на готвене. Списъкът по-долу е за
общо упътване.
Материал
Съдове
Керамични и Рогови
стъклени
От
термоустойч
иво стъкло
Стъклени с
метални
украшения
От оловно
кристално
стъкло
Порцеланов Без метални
и
украшения
Глинени*2
Микровълно
Пластмасов ва фурна
и
термоустойч
иви съдове
Пластмасов
и опаковки
Режим на работа
Микровълни
ДА
ДА*1
НЕ
НЕ
ДА
ДА
ДА
ДА
MCC2580E-m
113
Тава за
НЕ
печене
Алуминиево ДА
фолио*3
Чаши,
Хартиени
чинии, кърпи ДА
Восъчна
ДА
хартия
Дървени
НЕ
Принадлежн Скара на
НЕ
ости
грила
Въртяща се ДА
поставка
ДА: Съдове и принадлежности, които могат да се използват НЕ: Съдове и
принадлежности, които трябва да се избягват
*1 Само ако няма метален ръб.
*2 Само ако няма глазура, съдържаща метал.
*3 Използвайте алуминиево фолио само за екраниране, прекомерната
употреба може да предизвика образуване на дъга.
Метални
Изпитване на пригодността на
съдовете за готвене
Съдовете трябва да се проверяват,
за да се уверим, че те са
подходящи за употреба в
микровълнови фурни.
Поставете съда за готвене в
микровълновата фурна заедно с
пълна чаша с вода. Нагрейте на
пълна мощност за една минута. Ако
съдът е горещ на пипане, не трябва
да го използвате. Ако е леко топъл,
можете да го използвате за
претопляне, но не и за готвене. Ако
съдът е със стайна температура,
той е подходящ за микровълново
готвене.
Хартиени салфетки, восъчна
хартия, хартиени кърпи, чинии,
чаши, кутии, опаковки за фризер и
картон са много удобни прибори.
Погрижете се съдовете винаги да
бъдат пълни с храна, за да
поглъща енергията и така да се
избегне възможността за
прегряване или запалване.
Много пластмасови чинии, чаши,
контейнери за фризер и
пластмасови опаковки могат да се
използват в микровълновата фурна.
Следвайте указанията на
производителя, когато използвате
пластмаса във фурната.
Избягвайте използването на
пластмасови съдове с храни, които
имат високо съдържание на
мазнини или захар, тъй като такива
храни достигат високи температури
и могат да разтопят някои
пластмаси.
MCD2540E-m Не оставяйте фурната без надзор
и я поглеждайте от време на време,
когато затопляте или готвите храна
в пластмасови, хартиени или други
запалими съдове.
Металните съдове и съдове с
метални ръбове не трябва да се
използват в микровълновата фурна,
освен ако са специално
препоръчвани за използване с
микровълни.
Съдове с малки отвори, например
бутилки, не трябва да се използват
за готвене на микровълни.
Внимавайте, когато сваляте
капака от съда, за да избегнете
изгаряне с пара.
Съдове от фолио
114
Плитки съдове от фолио могат да
се използват за претопляне на
храни в микровълновата фурна,
при условие, че са спазени
следните правила:
•
•
•
•
Съдовете от фолио не трябва
да са по-дълбоки от 3 см.
Не трябва да се използват
капаци от фолио.
Съдовете от фолио трябва да
бъдат пълни с храна най-малко
до две трети. Не трябва да се
използват празни съдове.
Съдовете от фолио не трябва
да се използват празни в
микровълновата фурна и не
трябва да се опират в стените.
Ако вашата фурна има метална
въртяща се поставка или скара,
съдът от фолио трябва да се
постави върху обърната чиния,
подходяща за фурна.
•
Съдовете от фолио не трябва
да се използват повторно в
микровълновата фурна.
Ако микровълновата фурна е била
използвана повече от 15 минути,
оставете я да изстине, преди да я
използвате отново.
Съдът и въртящата се поставка
могат да се нагреят по време на
употреба; много внимавайте при
тяхното изваждане от фурната.
Препоръчва се използването на
кърпа или ръкавица за фурна,
когато се прави това.
Запомнете, че при използването
на съд от алуминиево фолио
времената на претопляне и готвене
може да са по-дълги от тези, с
които сте свикнали, и внимавайте
храната винаги да е напълно
сгорещена преди сервиране.
Безопасност на храните
Не загрявайте храна в консервена
кутия в микровълновата фурна.
Винаги пренасяйте храната в
подходящ съд.
Дълбоко пържене не трябва да се
извършва в микровълновата фурна,
защото температурата на
мазнината не може да се управлява
и може да се стигне до опасни
ситуации.
В микровълновата фурна могат
да се приготвят пуканки, но само в
специални опаковки или съдове,
предназначени специално за целта.
Такава операция не трябва да се
оставя без надзор.
Когато храната е с кора или кожа
без пори, тя трябва да се прободе,
за да се предотврати натрупване на
пара и избухване. Ябълки, картофи,
пилешки дроб и яйчни жълтъци са
примери на продукти, които трябва
да се пробождат.
Съдържанието на бутилките за
хранене и бурканчетата с бебешки
храни трябва да се разбърква или
разклаща и да се проверява
температурата преди консумация,
за да се избегнат изгаряния.
Внимание: Течности или други
храни не трябва да се претоплят
в херметично затворени съдове,
тъй като са склонни към
избухване.
MCC2580E-m
115
изкипяване на горещата течност. За
да се предотврати такава
възможност, трябва да се
предприемат следните стъпки:
Избягвайте използването на
съдове с прави стени и тесни гърла.
Не прегрявайте.
Разбъркайте течността, преди да
поставите съда във фурната, и
отново на половината време за
нагряване.
След загряване, оставете да
престои във фурната за кратко,
като разбъркате отново, преди
внимателно да извадите съда.
Внимание: Някои продукти, като
цели яйца и херметично затворени
съдове - например затворени
стъклени буркани - могат да
експлодират и не трябва да се
загряват в тази фурна. Понякога,
яйцата на очи могат да се пръснат
по време на приготвянето. Винаги
пробождайте жълтъка, след това
Внимание: Микровълновото
поставете капак и оставете време
загряване на напитки може да
доведе до закъсняло, изригващо на престой една минута, преди да
кипване; следователно трябва да махнете капака.
се внимава при боравенето със
съдовете.
Внимание: Когато затопляте
течности, например супи, сосове и
напитки в микровълновата фурна,
може да настъпи прегряване на
течността над точката на кипене,
без да се появяват мехурчета. Това
може да доведе до рязко
116
MCD2540E-m Описание на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
Врата на фурната
Командно табло
Дисплей
функция Селектор
Автоготвач
Часовник
Старт / Стоп
Кръгов селектор
MCC2580E-m
117
Принадлежности
Опора на въртящата се поставка
Стъклена въртяща се поставка
•
Скара на грила
Инсталиране на въртящата се
поставка
•
•
•
•
Поставете опората на
въртящата се поставка върху
дъното на фурната.
Поставете въртящата се
поставка върху опората на
въртящата се поставка, както е
показано на фигурата.
Внимавайте гнездото на
въртящата се поставка да бъде
здраво закрепено върху оста на
въртящата се поставка. Никога
не поставяйте въртящата се
поставка обратно.
Както въртящата се поставка,
така и опората на въртящата се
поставка трябва винаги да се
използват при готвене.
Всичката храна и съдове за
храна винаги се поставят върху
тази въртяща се поставка за
готвене.
Тази въртяща се поставка се
върти по часовниковата стрелка
и обратно на часовниковата
стрелка; това е нормално.
•
10
MCD2540E-m Преди първата употреба
Настройка на часовника
След като вашата микровълнова
фурна е включена в контакта за
първи път или след прекъсване на
електрозахранването, екранът на
часовника ще мига, за да покаже, че
показаното време не е точно. Преди
да използвате микровълновата
фурна, настройте часовника според
процедурата описана по-долу, но
започвайки от стъпка 2.
Можете да спрете процеса на готвене
по всяко време, като натиснете
клавиша "Стоп" веднъж или като
отворите вратичката на фурната.
И в двата случая:
• Микровълновото излъчване се
прекъсва незабавно.
• Грилът се деактивира, но все още е
много горещ. Опасност от изгаряне!
• Таймерът спира автоматично, като
показва времето, което остава.
За да настроите часовника,
процедирайте по следния начин:
• Натиснете клавиша "Часовник",
докато часовете започнат да
мигат.
• Завъртете кръговия селектор, за
да настроите нужните часове.
• Натиснете клавиша "Часовник",
докато минутите започнат да
мигат.
• Завъртете кръговия селектор, за
да настроите нужните часове.
• За да завършите, натиснете
клавиша за часовника отново.
Ако желаете, в това време можете:
• Да обърнете или разбъркате
ястието, за да се уверите, че то
ще бъде равномерно сготвено.
Защита за деца
Действието на фурната може да се
блокира (например за да не
позволите нейното използване от
деца).
•
•
За да блокирате фурната,
натиснете клавишите "Автоготвач"
и "Часовник" за 2 секунди. На
дисплея ще се появи часовник.
За да се отблокира фурната,
повторете операцията.
Прекъсване на часовниковия цикъл
За да рестартирате процеса,
затворете вратичката и натиснете
клавиша "Старт"
Кухненски таймер
Тази функция може да се използва
като брояч на минути. Когато
използвате тази функция, вие не
определяте колко дълго да работи
таймерът, а определяте часа, в който
желаете да прозвучи алармата.
• Натиснете бутона за забавено
пускане.
• Натиснете клавиша "Часовник",
докато часовете започнат да
мигат.
• Завъртете кръговия селектор, за
да настроите нужните часовете.
• Натиснете клавиша "Часовник",
докато минутите започнат да
мигат.
• Завъртете кръговия селектор, за
да настроите нужните минути.
• Натиснете бутона "Старт".
MCC2580E-m
119
Действие
Микровълново готвене
Използвайте тази функция за
приготвяне и затопляне на
зеленчуци, картофи, ориз, риба и
месо.
• Натиснете бутона
"Микровълнова мощност",
докато нужното ниво на мощност
се покаже на дисплея.
• Задайте необходимото време,
като въртите кръговия селектор
по часовниковата стрелка.
• Натиснете "Старт"
Ако е необходимо готвене на
максимална мощност, можете да
пропуснете стъпка 1 и да започнете
директно от стъпка 2.
Тази функция ще стартира фурната
на макс. мощност за 1 минута.
• Ако натиснете клавиша "Старт",
микровълновата фурна ще готви
на макс. мощност за 1 минута.
Грил
Използвайте тази функция, за да
препечете бързо горния слой на
ястието.
• Натиснете бутона "Мощност на
грила", докато нужното ниво на
мощност се покаже на дисплея.
• Задайте необходимото време,
като въртите кръговия селектор
по часовниковата стрелка.
• Натиснете "Старт"
След завършването на тази
функция ще се чуе звънец, който
сигнализира края на програмата.
Упътване за настройка на
мощността на микровълновата
фурна
След завършването на тази
функция ще се чуе звънец, който
сигнализира края на програмата.
Максималното време за готвене,
когато се използва грилът, е 60
минути.
Натиснете Микровълнова Дисплей
бутона
мощност
1 път
900W (Макс.
P100
мощност)
2 пъти
630W
P70
3 пъти
450W
P50
4 пъти
270W
P30
5 пъти
90W
P10
Бърз старт
Фурната ще спре на половината
време, за да ви позволи да
обърнете ястието.
Ако не се предприеме никакво
действие, фурната ще се стартира
автоматично след 1 минута.
Упътване за настройка на
мощността на грила
120
MCD2540E-m Натиснете Мощност
бутона
на грила
1 път
1020W
2 пъти
600W
Дисплей
G1
G2
Конвекционно печене
Тази фурна може да се използва
като обикновена фурна.
1ви етап - Предварително
нагряване
• Натиснете бутона "конвекция",
докато нужната температура се
покаже на дисплея.
• Натиснете "Старт"
В края на тази функция, ще се чуе
звънец, който сигнализира, че е
време да поставите вашето ястие и
да зададете нужните температура и
време на готвене.
Максималното време за
предварително нагряване е 30
минути.
2ри етап - Готвене
• Натиснете бутона "конвекция",
докато нужната температура се
покаже на дисплея.
• Задайте необходимото време,
като въртите кръговия селектор
по часовниковата стрелка.
• Натиснете "Старт"
След завършването на тази
функция ще се чуе звънец, който
сигнализира края на програмата.
Комбинирано готвене
Използвайте тази функция за
приготвяне на лазаня, птиче месо,
печени картофи и печени ястия.
• Натиснете бутона
"Микровълнова + Мощност на
грила", докато нужното ниво на
мощност се покаже на дисплея.
• Задайте необходимото време,
като въртите кръговия селектор
по часовниковата стрелка.
• Натиснете "Старт"
След завършването на тази
функция ще се чуе звънец, който
сигнализира края на програмата.
Максималното време за готвене,
когато се използва грилът, е 60
минути.
Упътване за настройка на
мощността за комбинирано готвене
Натиснете Мощност
Дисплей
бутона
1 път
230°C + 40%
C1
микровълнова
мощност
2 пъти
50% грил +
C2
230°C
3 пъти
конвекция
45% грил +
C3
55%
микровълново
Автоматично размразяване по
тегло
Използвайте тази функция за
автоматично размразяване на
замразени храни. Въведете теглото
MCC2580E-m
на замразената храна и натиснете
бутона (символ старт/нулиране).
Фурната ще изчисли идеалното
време за размразяване и нивото на
микровълновата мощност, за да
даде оптимални резултати на
размразяване.
• Задайте необходимото тегло,
като завъртите кръговия
селектор обратно на
часовниковата стрелка.
Символът за размразяване ще
светне и теглото ще се появи на
дисплея.
• Натиснете "Старт"
След завършването на тази
функция ще се чуе звънец, който
сигнализира края на програмата.
Автоматично готвене
Има 1 програма за претопляне и 5
програми за готвене, от които
можете да избирате. Трябва само
да изберете категорията ястие и да
въведете теглото на ястието фурната ще изчисли точното време
за приготвяне и нивата на мощност.
• Натиснете бутона "Автоготвач",
докато нужната настройка се
покаже на дисплея.
• Задайте необходимото тегло,
като завъртите кръговия
селектор по часовниковата
стрелка.
• Натиснете "Старт"
121
След завършването на тази
функция ще се чуе звънец, който
сигнализира края на програмата.
122
MCD2540E-m Таблица на програмата за автоматично готвене
Натиснете
бутона
1 път
Категория
Дисплей
Тегло
Претопляне
A-1
2 пъти
Картоф
A-2
3 пъти
Месо
A-3
4 пъти
Пица
A-4
5 пъти
Риба
A-5
6 пъти
Пиле
A-6
0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4,
0.45, 0.5, и 0.6 кг
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.1,
1.3, и 1.5 кг
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0,
1.3, и 1.5 кг
0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45,
0.5, 0.55, и 0.6 кг
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
0.9, и 1.0 кг
0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6,
1.8, и 2.0 кг
Грижи и почистване
Фурната трябва да е винаги чиста.
Остатъци от храна вследствие
разливане или пръски ще
привличат микровълновата енергия
и ще загарят. Това може да намали
ефективността на фурната и да
предизвика лоши миризми.
Не се опитвайте да видоизменяте
или да правите настройки или
ремонти на каквато и да било част
от фурната.
Ремонтите трябва да се
извършват само от квалифициран
сервизен техник.
Уверете се, че фурната е
изключена или че уредът е
изключен от контакта, преди
почистване.
Почистване на принадлежностите
(въртяща се поставка, дръжка и
скара на грила)
Почиствайте ги със слаб миялен
препарат, след като ги извадите от
фурната. С опората на въртящата
се поставка трябва да се борави
внимателно.
Вътрешността на фурната и
въртящата се поставка много се
нагорещяват; така че не ги пипайте
веднага след употреба.
Почистване на вътрешността
Поддържайте вътрешността на
фурната винаги чиста. Избърсвайте
разлятото и пръските от храна
незабавно. Отлагания, които
оставите върху стените на фурната,
уплътнението на вратата и
повърхността на вратата, ще
поглъщат микровълнова енергия,
ще намалят ефективността на
фурната и може да повредят
вътрешността на фурната.
Използвайте слаб, течен миялен
препарат, топла вода и мека, чиста
кърпа, за да отстранявате
MCC2580E-m
отлаганията от дъното на фурната.
За страните на фурната
използвайте само мека, влажна
кърпа, не използвайте никакви
течности в близост до
вентилационните отвори.
Никога не използвайте абразивни
почистващи средства, препарати за
професионални фурни или
домакинска тел върху никоя част от
микровълновата фурна.
За да се размекнат упоритите
отлагания, сварете чаша вода в
микровълновата фурна за 2 или 3
минути.
Никога не използвайте нож или
друг прибор, за да отстранявате
отлагания от повърхностите на
фурната.
За да се отстранят миризмите от
фурната, сварете чаша вода плюс 2
супени лъжици лимонов сок за 5
минути.
Почистване на уплътненията на
вратичката
123
Избърсвайте разлятото и пръските
от храна незабавно. Отлагания,
които оставите върху уплътненията
на вратичката ще поглъщат
микровълнова енергия, ще намалят
ефективността на фурната и може
да повредят вътрешността на
фурната. Можете да използвате
слаб, течен миялен препарат,
топла вода и мека, чиста кърпа, за
да отстранявате отлаганията от
уплътненията на вратичката.
Почистване отвън
Отворете вратата на фурната,
когато почиствате командното
табло. Така няма да се позволи
неволно включване на фурната.
Трябва да почиствате външните
повърхности със слаб течен миялен
препарат и вода, като след това
избършете с чиста вода, за да
отстраните евентуален останал
препарат. Подсушете с мека кърпа.
Спрей за чистене на прозорци
или универсален кухненски спрей
може също да се използва. Не
използвайте никога абразивни
почистващи препарати, стъргалки
или разяждащи химикали върху
външните повърхности на фурната.
За да предотвратите повреда на
работните части, не позволявайте
попадане на вода във
вентилационните отвори.
124
MCD2540E-m Технически данни
Цялостна ширина
Цялостна дълбочина
Цялостна височина
Ширина на кухината
Дълбочина на кухината
Височина на кухината
Вместимост
Захранващо напрежение
Предпазител
Микровълнова (мощност)
Мощност на грила
Тегло
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8 кг
Инсталиране
•
•
•
Свалете рекламния етикет от
вратичката.
Фурната трябва да се
инсталира върху плоска и
хоризонтална повърхност.
Повърхността трябва да е
достатъчно здрава, за да
издържа безопасно теглото (35
кг) на фурната и съдържанието
й. За да се избегне
възможността от предизвикване
на вибрации или шум, фурната
трябва да е в устойчиво
положение.
Дръжте фурната далеч
нагряване и вода. Излагането
на нагряване и вода може да
намали ефективността на
фурната и да доведе до
неизправност, така че
внимавайте да инсталирате
•
•
фурната далеч от източници на
топлина и вода.
Не закривайте отворите за
вентилация отгоре и отстрани
на корпуса, а освен това не
поставяйте никакви предмети
отгоре на фурната. Ако
отворите за вентилация бъдат
закрити по време на работа,
фурната може да прегрее, а
това да доведе до
неизправност. От отворите
излиза горещ въздух, затова
внимавайте да не му пречите и
да не допускате да има завеси
между фурната и задната стена.
Поставете фурната колкото е
възможно по-далеч от радио и
телевизор. Тази фурна
отговаря на изискванията на
ЕИО за потискане на
радиосмущения, но може да се
MCC2580E-m
•
получи известно смущение, ако
тя е поставена твърде близо до
радио или телевизор, затова я
дръжте колкото е възможно подалече.
Ако е поставена в ъгъл,
оставете разстояние най-малко
15 см от стените и 15 см над
микровълновата фурна.
Фурната може да бъде поставена
почти навсякъде в кухнята.
Погрижете се фурната да бъде
поставена върху плоска,
хоризонтална повърхност и
вентилационните отвори, както и
долната повърхност, да не бъдат
закрити (за достатъчна
вентилация).
Свързване към мрежата
Фурната се доставя със захранващ
кабел и щепсел за 230 V, 50 Hz
заземен контакт.
Заземяването минимизира
рисковете в случай на възникване
на късо съединение. Уверете се, че
напрежението на фурната отговаря
на захранването.
Ако фурната се включва в контакта
чрез удължител, то кабелът му
трябва да бъде заземен.
125
Този уред не трябва да се използва
с електрозахранващ източник,
който няма защитно заземяване.
Обърнете се към електротехник,
ако не сте сигурни по отношение на
електрическото свързване на
фурната или осигуряването на
защитно
заземяване.
Този уред трябва да бъде
заземен. Ако този уред е снабден
с щепсел, за който вашият
контакт е неподходящ, щепселът
трябва да се отреже и да се
постави подходящ щепсел. Ако е
необходимо да се смени
предпазителя в щепсела,
покритието на предпазителя
трябва да се смени. Ако
покритието на предпазителя е
загубено или повредено,
щепселът не трябва да се
използва, докато не бъде
подменено.
Електрически съединения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ТОЗИ УРЕД
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН.
Производителят не носи
отговорност, ако тази мярка за
безопасност не бъде спазвана.
Ако щепселът, поставен на вашия
уред, не е подходящ за контакта,
свържете се със сервиза.
126
MCD2540E-m Информация за опазване на околната среда
отпадъци или магазина, от който
Символът
върху продукта или сте закупили продукта.
върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашните отпадъци.
Този продукт трябва да се предаде
в пункта за събиране и
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Осигурявайки правилно изхвърляне
на този продукт, вие ще помогнете
да се избегнат отрицателните
последствия за околната среда и
здравето на хората, които в
противен случай биха възникнали
при неподходящо обработване на
този продукт. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт се
обърнете към местната община,
службата за извозване на битови
electrolux
127
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Περιγραφή προϊόντος
Αξεσουάρ
Πριν από την πρώτη χρήση
Λειτουργία
Πίνακες προγραμμάτων
Καθαρισμός και φροντίδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εγκατάσταση
128
134
135
136
137
140
140
142
142
Ευρωπαϊκή εγγύηση
145
Στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη
χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:
Σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με την προσωπική σας
ασφάλεια και πληροφορίες για
τον τρόπο αποφυγής
πρόκλησης ζημιάς στη
συσκευή.
Γενικές πληροφορίες και
συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
128
MCD2540E-m Πληροφορίες ασφαλείας
Οι ενσωματωμένοι διακόπτες
ασφαλείας παρεμποδίζουν τη
λειτουργία του φούρνου
μικροκυμάτων όταν η πόρτα είναι
ανοικτή.
Μην πειράζετε τους διακόπτες και
μην επιχειρήσετε να θέσετε σε
λειτουργία το φούρνο με ανοικτή
πόρτα, καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε
ενέργεια μικροκυμάτων.
Δεν πρέπει να συσσωρεύονται
υπολείμματα φαγητών ή
καθαριστικών πάνω στο λάστιχο της
πόρτας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Καθαρισμός και Φροντίδα για τις
οδηγίες καθαρισμού.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πόρτα
να κλείνει σωστά και να μην
υπάρχουν φθορές: (1) στην πόρτα
(παραμόρφωση), (2) στους
μεντεσέδες και σύρτες (σπασμένοι ή
χαλαρωμένοι), (3) στα λάστιχα της
πόρτας και στην επιφάνεια
στεγανοποίησης.
Προειδοποίηση: Εάν η πόρτα, οι
μεντεσέδες/σύρτες ή τα λάστιχα της
πόρτας έχουν υποστεί φθορά, ο
φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να
τεθεί σε λειτουργία μέχρι να
επισκευαστεί από το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό σέρβις.
Προειδοποίηση: Οι εργασίες σέρβις
και ρύθμισης του συγκεκριμένου
φούρνου ενέχουν κινδύνους και
πρέπει να εκτελούνται μόνο από το
εκπαιδευμένο προσωπικό του
κατασκευαστή. Για την εκτέλεση
εργασιών σέρβις, επικοινωνήστε
με τον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις.
Μην αφαιρείτε ποτέ το εξωτερικό
περίβλημα, την πόρτα ή τον πίνακα
ελέγχου. Μπορεί να εκτεθείτε σε
εξαιρετικά υψηλή τάση.
Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε το
φούρνο μόνο σύμφωνα με τις «οδηγίες
εγκατάστασης» που αναφέρονται στο
παρόν εγχειρίδιο.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για
το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μη
χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά στη
συσκευή αυτή. Αυτός ο τύπος φούρνου
έχει σχεδιαστεί ειδικά για το ζέσταμα, το
μαγείρεμα και το ξεπάγωμα τροφίμων.
Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή
επαγγελματική χρήση ή για χρήση σε
εργαστήρια. Η εγγύηση ακυρώνεται στις
περιπτώσεις αυτές.
Μην ενεργοποιείτε το φούρνο όταν
είναι άδειος. Εάν δεν υπάρχει φαγητό ή
νερό για να απορροφήσει την ενέργεια
μικροκυμάτων, μπορεί να προκληθούν
ζημιές στο σωλήνα του μάγνητρου.
Μην αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή
στο εξωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε
ρούχα ή εφημερίδες στο φούρνο
MCC2580E-m
κατανοήσει τους κινδύνους που
απορρέουν από τη μη ενδεδειγμένη
χρήση.
129
. Τα αντικείμενα αυτά
.
μικροκυμάτων
μπορεί να αναφλεγούν
Μη χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό
χώρο του φούρνου για την αποθήκευση
. Μην αφήνετε στον
αντικειμένων
,
, όταν δεν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
εσωτερικό χώρο προϊόντα χαρτιού
μαγειρικά σκεύη ή τρόφιμα
Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μια
συσκευή
ISM κατηγορίας 2 που παράγει
,η
σκόπιμα ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
οποία χρησιμοποιείται σε μορφή
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την
.
επεξεργασία υλικών
Ο φούρνος αυτός είναι μια συσκευή
κατηγορίας
B, κατάλληλη για χρήση σε
οικιακούς χώρους και σε χώρους
απευθείας συνδεδεμένους με ένα δίκτυο
παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που
.
τροφοδοτεί κατοικίες
Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει
, εκτός εάν
να τοποθετείται σε ντουλάπι
.
έχει υποβληθεί στις κατάλληλες δοκιμές
Προειδοποίηση: Εάν διαπιστώσετε
καπνό, θέστε εκτός λειτουργίας ή
αποσυνδέστε τη συσκευή και
κρατήστε κλειστή την πόρτα για να
σβήσει η φλόγα. Μη χρησιμοποιήσετε
ποτέ νερό.
Προειδοποίηση: Τα παιδιά ή τα άτομα
με μειωμένες ικανότητες μπορούν να
χρησιμοποιούν το φούρνο
μικροκυμάτων χωρίς επίβλεψη, μόνο
εφόσον έχουν λάβει κατάλληλες
οδηγίες για ασφαλή χρήση του
φούρνου μικροκυμάτων και έχουν
Η εξαγωγή ατμού από την πόρτα ή ο
σχηματισμός υδρατμών στην πόρτα
είναι απολύτως φυσιολογικές
καταστάσεις, όπως επίσης και ο
σχηματισμός σταγόνων πίσω από την
πόρτα κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος. Πρόκειται για τους
υδρατμούς που σχηματίζονται από τη
θερμότητα του φαγητού και δεν
επηρεάζεται η ασφάλεια του φούρνου.
Η πόρτα δεν σφραγίζει
πλήρως το εσωτερικό του φούρνου.
Μην περιστρέφετε τον
περιστρεφόμενο δίσκο με το χέρι.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά.
Τα ηλεκτρικά τόξα που εμφανίζονται
στο φούρνο μικροκυμάτων κατά τη
διάρκεια λειτουργίας οφείλονται στη
χρήση μεταλλικών σκευών. Η συνεχής
εμφάνιση ηλεκτρικών τόξων μπορεί
να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής.
Διακόψτε το πρόγραμμα και ελέγξτε
το σκεύος.
Φροντίστε να μη φράσσονται οι
αεραγωγοί που υπάρχουν πάνω,
πίσω, κάτω και στα πλαϊνά του
φούρνου.
Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε
αυτόν το φούρνο για επαγγελματικό
σκοπό. Ο φούρνος αυτός προορίζεται
μόνο για οικιακή χρήση.
Αποσυσκευασία
130
MCC2580E-m Υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά
τους.
Κατά την αποσυσκευασία του
φούρνου, ελέγξτε εάν η συσκευή έχει
υποστεί ζημιά. Αναφέρετε αμέσως
στον έμπορο τυχόν ζημιές ή
εξαρτήματα που λείπουν.
Ασφάλεια σκευών
Τα περισσότερα γυάλινα, κεραμικά και
πυρίμαχα γυάλινα σκεύη είναι ιδανικά
για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
Παρόλο που τα περισσότερα γυάλινα
και κεραμικά αντικείμενα δεν
Ο φούρνος και ορισμένα μέρη ή
θερμαίνονται από την ενέργεια
αξεσουάρ του μπορεί να είναι
μικροκυμάτων, τα σκεύη αυτά μπορεί
καλυμμένα με προστατευτική
να θερμανθούν λόγω της θερμότητας
μεμβράνη. Σε αυτήν την περίπτωση,
θα πρέπει να αφαιρέσετε τη μεμβράνη που μεταφέρεται σε αυτά από τα
τρόφιμα. Συνιστάται η χρήση γαντιών
πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο.
φούρνου για την αφαίρεση των
Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να
σκευών από το φούρνο.
παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
Οδηγός σκευών και αξεσουάρ φούρνου
Για το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
διάφορα σκεύη και υλικά. Για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και για την αποφυγή
της φθοράς των σκευών και του φούρνου, επιλέξτε τα κατάλληλα σκεύη και
υλικά ανάλογα με τον τρόπο μαγειρέματος. Η λίστα που ακολουθεί είναι
ενδεικτική.
Υλικά
Σκεύη
Τρόπος χρήσης
Κεραμικό &
Γυαλί
Σκεύη
ΝΑΙ
Corning ware
Πυρίμαχο
γυάλινο
σκεύος
Γυάλινο
σκεύος με
μεταλλικό
φινίρισμα
Κρυστάλλινο
σκεύος με
μόλυβδο
Φούρνος μικροκυμάτων
ΝΑΙ*1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Πορσελάνη
Πηλός*2
Πλαστικό
Μέταλλο
Χαρτί
Ξύλο
Αξεσουάρ
Χωρίς
μεταλλικό
φινίρισμα
Φούρνος
μικροκυμάτω
ν
πυρίμαχα
σκεύη
Πλαστικό
περιτύλιγμα
Ταψί
Αλουμινόχαρ
το*3
Φλιτζάνια,
δίσκοι,
πετσέτες
Λαδόχαρτο
Σχάρα γκριλ
Περιστρεφόμ
ενος δίσκος
MCC2580E-m
131
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ: Σκεύη και αξεσουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΟΧΙ: Σκεύη
και αξεσουάρ που πρέπει να αποφεύγονται
*1 Μόνο εάν δεν διαθέτουν μεταλλική επίστρωση.
*2 Μόνο εάν δε διαθέτουν σμάλτο.
*3 Χρησιμοποιείτε το αλουμινόχαρτο μόνο για σκέπασμα των τροφίμων. Η
υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ηλεκτρικών τόξων.
Έλεγχος καταλληλότητας μαγειρικών
σκευών
Ελέγξτε τα σκεύη για να βεβαιωθείτε ότι
είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους
μικροκυμάτων.
Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στο
φούρνο μικροκυμάτων μαζί με ένα
ποτήρι γεμάτο κατά το ήμισυ με νερό.
Θερμάνετε το φούρνο σε πλήρη ισχύ για
ένα λεπτό. Εάν το μαγειρικό σκεύος
θερμανθεί αρκετά, δεν θα πρέπει να το
χρησιμοποιήσετε. Εάν θερμανθεί
ελαφρώς, μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε για το ζέσταμα
φαγητών, αλλά όχι για το μαγείρεμα.
Εάν το σκεύος έχει θερμοκρασία
δωματίου, είναι κατάλληλο για
μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Οι χαρτοπετσέτες, το λαδόχαρτο, το
απορροφητικό χαρτί, τα πιάτα, τα
φλιτζάνια, οι χάρτινες συσκευασίες, η
μεμβράνη περιτυλίγματος τροφίμων για
καταψύκτη και το χαρτόνι είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι τα
δοχεία περιέχουν πάντα τρόφιμα, ώστε
132
MCC2580E-m να απορροφηθεί η ενέργεια και να
αποκλειστεί η πιθανότητα
υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης.
Στο φούρνο μικροκυμάτων μπορούν
να χρησιμοποιηθούν πολλά πλαστικά
πιάτα, φλιτζάνια, δοχεία ψυγείου και
πλαστικά είδη περιτυλίγματος.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή για τη χρήση πλαστικών
σκευών στο φούρνο. Αποφεύγετε τη
χρήση πλαστικών σκευών με τρόφιμα
που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα
λίπους ή ζάχαρης, καθώς αναπτύσσουν
υψηλές θερμοκρασίες και ορισμένα
πλαστικά μπορεί να λιώσουν.
Μην αφήνετε το φούρνο χωρίς
επιτήρηση, όταν ζεσταίνετε ή
μαγειρεύετε τρόφιμα σε πλαστικά,
χάρτινα ή άλλα εύφλεκτα σκεύη.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλική
επίστρωση στο φούρνο μικροκυμάτων,
εκτός εάν προορίζονται για αυτήν τη
χρήση.
Τα δοχεία με μικρά ανοίγματα, όπως
τα μπουκάλια, δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα σε
φούρνο μικροκυμάτων.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν
αφαιρείτε το καπάκι ή το κάλυμμα από
ένα μαγειρικό σκεύος, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων
από τον ατμό.
Σκεύη από αλουμινόχαρτο
Τα ρηχά σκεύη από αλουμινόχαρτο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
ασφάλεια για το ζέσταμα φαγητών στο
φούρνο μικροκυμάτων, εφόσον
τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες:
• Τα σκεύη από αλουμινόχαρτο δεν
πρέπει να είναι βαθύτερα από 3 cm
(1 1/4").
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
καπάκια από αλουμινόχαρτο.
• Τα σκεύη από αλουμινόχαρτο
•
•
πρέπει να είναι γεμάτα με τρόφιμα
τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ άδεια δοχεία.
Τα σκεύη από αλουμινόχαρτο θα
πρέπει να τοποθετούνται ένα-ένα
στο φούρνο μικροκυμάτων και να
μην έρχονται σε επαφή με τα
τοιχώματα του φούρνου. Εάν ο
φούρνος διαθέτει μεταλλικό
περιστρεφόμενο δίσκο ή σχάρα
μαγειρέματος, θα πρέπει να
τοποθετήσετε το σκεύος από
αλουμινόχαρτο σε έναν πυρίμαχο
δίσκο που έχετε γυρίσει ανάποδα.
Τα σκεύη από αλουμινόχαρτο
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
μία φορά στο φούρνο μικροκυμάτων.
Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά ή
περισσότερο, αφήστε τον να κρυώσει
πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
Το σκεύος και ο περιστρεφόμενος
δίσκος μπορεί να θερμανθούν κατά τη
χρήση. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
κατά την αφαίρεσή τους από το φούρνο.
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα
γάντι φούρνου ή ένα πανί.
Λάβετε υπόψη σας ότι όταν
χρησιμοποιείτε ένα σκεύος από
αλουμινόχαρτο, ενδέχεται να απαιτείται
περισσότερος χρόνος για το ζέσταμα ή
το μαγείρεμα από ό,τι συνήθως.
Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό είναι αρκετά
ζεστό πριν από το σερβίρισμα.
Ασφάλεια τροφίμων
Μη ζεσταίνετε στο φούρνο
μικροκυμάτων τρόφιμα από κονσέρβα.
Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο
σκεύος για το φαγητό.
Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται για βαθύ τηγάνισμα,
καθώς η θερμοκρασία του λίπους δεν
μπορεί να ελεγχθεί, γεγονός που οδηγεί
σε επικίνδυνες καταστάσεις.
Το ποπ-κορν μπορεί να
παρασκευαστεί στο φούρνο
μικροκυμάτων, αλλά μόνο εφόσον
χρησιμοποιούνται οι ειδικές
συσκευασίες ή τα κατάλληλα σκεύη για
αυτό το σκοπό. Αυτή η διαδικασία
μαγειρέματος δεν θα πρέπει να
πραγματοποιείται ποτέ χωρίς επιτήρηση.
Τρυπήστε τα τρόφιμα με μη πορώδες
φλοιό ή μεμβράνη, για να αποφευχθεί ο
σχηματισμός ατμών και το σκάσιμο. Τα
μήλα, οι πατάτες, τα εντόσθια
πουλερικών και οι κρόκοι αυγών είναι
ορισμένα παραδείγματα τροφίμων που
πρέπει να τρυπήσετε.
Το περιεχόμενο στα μπιμπερό και τα
βάζα βρεφικής τροφής πρέπει να
ανακινείται καλά. Ελέγξτε τη
θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση
για να αποφευχθούν εγκαύματα.
Προειδοποίηση: Τα υγρά ή άλλα
τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται
σε κλειστά σκεύη, καθώς υπάρχει
κίνδυνος να εκραγούν.
Προειδοποίηση: Το ζέσταμα
ροφημάτων στο φούρνο
μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει
σε καθυστερημένο απότομο βράσιμο.
MCC2580E-m
133
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να
χειρίζεστε το σκεύος με προσοχή.
Προειδοποίηση: Όταν ζεσταίνετε υγρά,
π.χ. σούπες, σάλτσες και ροφήματα στο
φούρνο μικροκυμάτων, το υγρό μπορεί
να υπερθερμανθεί χωρίς να υπάρχουν
ενδείξεις βρασμού. Το καυτό υγρό
μπορεί να υπερχειλίσει ξαφνικά. Για να
αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μη χρησιμοποιήσετε σκεύη με κάθετα
τοιχώματα και κοντό λαιμό.
Μην υπερθερμαίνετε το υγρό.
Ανακινήστε το υγρό πριν
τοποθετήσετε το σκεύος στο φούρνο και
επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή στα
μισά του χρόνου παρασκευής.
Μετά το ζέσταμα, αφήστε το σκεύος
για λίγο μέσα στο φούρνο και
ανακινήστε το πάλι πριν το αφαιρέσετε.
Προειδοποίηση: Ορισμένα προϊόντα,
όπως ολόκληρα αυγά ή σφραγισμένα
σκεύη (π.χ. κλειστά γυάλινα βάζα),
μπορεί να εκραγούν και για το λόγο
αυτό δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε
αυτόν το φούρνο μικροκυμάτων.
Υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν και τα
ποσέ αυγά κατά το μαγείρεμα.
Τρυπήστε τον κρόκο, σκεπάστε τα αυγά
και αφήστε τα για ένα λεπτό πριν
αφαιρέσετε το καπάκι.
134
MCC2580E-m Περιγραφή προϊόντος
1
2
3
4
5
6
7
8
Πόρτα φούρνου
Πίνακας ελέγχου
Οθόνη
Επιλογέας λειτουργίας
Αυτόματο μαγείρεμα
Ρολόι
Έναρξη / Τερματισμός
Περιστρεφόμενο κουμπί
MCC2580E-m
135
Αξεσουάρ
Βάση περιστρεφόμενου δίσκου
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος
Τοποθέτηση περιστρεφόμενου δίσκου
•
•
Τοποθετήστε τη βάση του
περιστρεφόμενου δίσκου στον
πάτο του θαλάμου.
Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο
δίσκο επάνω στη βάση, όπως
φαίνεται στο σχεδιάγραμμα.
Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο του
περιστρεφόμενου δίσκου έχει
ασφαλίσει στον άξονα
περιστροφής. Μην τοποθετείτε
ποτέ τον περιστρεφόμενο δίσκο
ανάποδα.
•
Κατά το μαγείρεμα, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ο
περιστρεφόμενος δίσκος μαζί με τη
βάση του.
•
Για το μαγείρεμα, όλα τα φαγητά
και τα σκεύη φαγητού
τοποθετούνται πάντα σε αυτόν τον
περιστρεφόμενο δίσκο.
•
Αυτός ο περιστρεφόμενος δίσκος
περιστρέφεται δεξιόστροφα και
αριστερόστροφα. Αυτό είναι
φυσιολογικό.
Σχάρα γκριλ
136
MCC2580E-m Πριν από την πρώτη χρήση
Ρύθμιση της ώρας
Όταν ο φούρνος συνδεθεί για πρώτη
φορά στην ηλεκτρική παροχή ή μετά τη
διακοπή ρεύματος, η ένδειξη του
ρολογιού αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει
ότι η ώρα που εμφανίζεται δεν είναι
σωστή. Πριν από τη χρήση του
φούρνου μικροκυμάτων, ρυθμίστε το
ρολόι ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία, ξεκινώντας από το βήμα 2.
Ρυθμίστε το ρολόι ως εξής:
• Πατήστε το πλήκτρο «ρολογιού»
μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η
ένδειξη ωρών.
• Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο
κουμπί για να ρυθμίσετε τις ώρες.
• Πιέστε το πλήκτρο «ρολογιού» μέχρι
να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
λεπτών.
• Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο
κουμπί για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
• Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία,
πιέστε ξανά το πλήκτρο «ρολογιού».
Παιδική ασφάλεια
Παρέχεται η δυνατότητα κλειδώματος
της λειτουργίας του φούρνου (π.χ. για
να μη χρησιμοποιηθεί από παιδιά).
•
•
Για να κλειδώσετε το φούρνο, πιέστε
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα τα
πλήκτρα αυτόματου μαγειρέματος
και ρολογιού. Στην οθόνη θα
εμφανιστεί μια κλειδαριά.
Για να ξεκλειδώσετε το φούρνο,
επαναλάβετε τη διαδικασία.
Διακοπή κύκλου μαγειρέματος
Μπορείτε να διακόψετε οποιαδήποτε
στιγμή τη διαδικασία μαγειρέματος,
πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο
τερματισμού ή ανοίγοντας την πόρτα
του φούρνου.
Και στις δυο περιπτώσεις:
• Η εκπομπή μικροκυμάτων διακόπτεται
αμέσως.
• Το γκριλ απενεργοποιείται αλλά
διατηρείται η υψηλή του θερμοκρασία.
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
• Ο χρονοδιακόπτης σταματά αυτόματα
και υποδεικνύει το χρόνο λειτουργίας
που έχει απομείνει.
Εάν θέλετε, μπορείτε στο σημείο αυτό:
• Να γυρίσετε ή να ανακινήσετε το
φαγητό, για να βεβαιωθείτε ότι
μαγειρεύεται ομοιόμορφα.
Για να ξεκινήσει και πάλι η διαδικασία,
κλείστε την πόρτα και πιέστε το πλήκτρο
έναρξης.
Χρονοδιακόπτης κουζίνας
Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως
υπενθύμιση λεπτών. Κατά τη χρήση
αυτής της επιλογής, δεν καθορίζετε το
διάστημα λειτουργίας του
χρονοδιακόπτη αλλά το χρόνο
ενεργοποίησης του συναγερμού
υπενθύμισης.
• Πιέστε το πλήκτρο «καθυστέρησης
έναρξης».
• Πιέστε το πλήκτρο «ρολογιού» μέχρι
να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
ωρών.
• Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο
κουμπί για να ρυθμίσετε τις ώρες.
• Πιέστε το πλήκτρο «ρολογιού» μέχρι
να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
λεπτών.
• Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο
κουμπί για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
• Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης».
MCC2580E-m
137
Λειτουργία
Μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία,
για να ζεστάνετε και να μαγειρέψετε
λαχανικά, πατάτες, ρύζι, ψάρια και
κρέας.
• Πιέστε το κουμπί «ισχύος
μικροκυμάτων» μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη το
επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
• Ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο
περιστρέφοντας το
περιστρεφόμενο κουμπί
δεξιόστροφα.
• Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης»
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη
μέγιστη ισχύ, μπορείτε να
παραλείψετε το βήμα 1 και να
ξεκινήσετε απευθείας από το βήμα 2.
Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, η
ολοκλήρωση του προγράμματος
επισημαίνεται από έναν ήχο
κουδουνιού.
Οδηγός ρυθμίσεων ισχύος
μικροκυμάτων
Ενεργοποίησ
η κουμπιού
1 φορά
2 φορές
3 φορές
4 φορές
5 φορές
Ισχύς
μικροκυμάτω
ν
900W
(Μέγιστη
ισχύς)
630W
450W
270W
90W
Ένδειξ
η
Ρ100
P70
P50
P30
Ρ10
Γρήγορη έναρξη
Στη λειτουργία αυτή, ο φούρνος
ανάβει στη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
• Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης». Ο
φούρνος μικροκυμάτων θα
ενεργοποιηθεί στη μέγιστη ισχύ για
1 λεπτό.
Γκριλ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία,
για να ροδοκοκκινίσει το πάνω μέρος
τού φαγητού.
• Πιέστε το κουμπί «ισχύος γκριλ»
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το
επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
• Ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο
περιστρέφοντας το
περιστρεφόμενο κουμπί
δεξιόστροφα.
• Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης»
Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, η
ολοκλήρωση του προγράμματος
επισημαίνεται από έναν ήχο
κουδουνιού.
Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος στο
γκριλ είναι 60 λεπτά.
Ο φούρνος θα σταματήσει στη μέση
της διαδικασίας, για να γυρίσετε το
φαγητό.
Εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια, ο
φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα το
πρόγραμμα μετά από 1 λεπτό.
138
MCC2580E-m Οδηγός ρυθμίσεων ισχύος γκριλ
Ενεργοποίηση Ισχύς
κουμπιού
γκριλ
1 φορά
1020W
2 φορές
600W
Ένδειξη
G1
G2
Μαγείρεμα με ανεμιστήρα
Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως φούρνος με ανεμιστήρα.
Στάδιο 1 - Προθέρμανση
• Πιέστε το κουμπί «ανεμιστήρα»
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η
επιθυμητή θερμοκρασία.
• Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης»
επισημαίνεται από έναν ήχο
κουδουνιού.
Συνδυαστικό μαγείρεμα
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία,
για να μαγειρέψετε λαζάνια,
πουλερικά, πατάτες φούρνου και
ψητά φαγητά.
•
•
•
Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, θα
πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό
και να ρυθμίσετε την απαιτούμενη
θερμοκρασία και ώρα μαγειρέματος,
όταν ακουστεί ο ήχος κουδουνιού.
Ο μέγιστος χρόνος προθέρμανσης
είναι 30 λεπτά.
Στάδιο 2 - Μαγείρεμα
• Πιέστε το κουμπί «ανεμιστήρα»
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η
επιθυμητή θερμοκρασία.
• Ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο
περιστρέφοντας το
περιστρεφόμενο κουμπί
δεξιόστροφα.
• Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης»
Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, η
ολοκλήρωση του προγράμματος
Πιέστε το κουμπί «ισχύος
μικροκυμάτων + γκριλ» μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη το
επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
Ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο
περιστρέφοντας το
περιστρεφόμενο κουμπί
δεξιόστροφα.
Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης»
Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, η
ολοκλήρωση του προγράμματος
επισημαίνεται από έναν ήχο
κουδουνιού.
Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος στο
γκριλ είναι 60 λεπτά.
Οδηγός ρυθμίσεων ισχύος για
συνδυαστικό μαγείρεμα
Ενεργοποίησ
η κουμπιού
1 φορά
2 φορές
3φορές
Ισχύς
Ένδειξ
η
230°C +
C1
ισχύς
μικροκυμάτω
ν 40%
Γκριλ 50% +
ανεμιστήρας
230°C
Γκριλ 45% +
μικροκύματα
55%
C2
C3
Αυτόματο ξεπάγωμα ανάλογα με το
βάρος
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία
για αυτόματο ξεπάγωμα
κατεψυγμένων φαγητών. Εισάγετε το
βάρος του κατεψυγμένου φαγητού και
πιέστε το κουμπί
«έναρξης/επαναφοράς». Ο φούρνος
θα υπολογίσει τον ιδανικό χρόνο
ξεπαγώματος και το επίπεδο ισχύος
μικροκυμάτων για άριστα
αποτελέσματα.
•
•
Καθορίστε το απαιτούμενο βάρος
περιστρέφοντας το
περιστρεφόμενο κουμπί
αριστερόστροφα.
Θα ανάψει το σύμβολο
«ξεπαγώματος» και στην οθόνη θα
εμφανιστεί το επιλεγμένο βάρος.
Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης»
Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, η
ολοκλήρωση του προγράμματος
επισημαίνεται από έναν ήχο
κουδουνιού.
Αυτόματο μαγείρεμα
Μπορείτε να επιλέξετε 1 πρόγραμμα
για ζέσταμα και 5 προγράμματα για
μαγείρεμα. Θα χρειαστεί να επιλέξετε
μόνο την κατηγορία φαγητού και να
εισάγετε το βάρος του φαγητού. Ο
φούρνος θα υπολογίσει το σωστό
χρόνο μαγειρέματος και το επίπεδο
ισχύος.
•
Πιέστε το κουμπί «αυτόματου
μαγειρέματος» μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η επιθυμητή ρύθμιση.
MCC2580E-m
•
•
139
Καθορίστε το απαιτούμενο βάρος
περιστρέφοντας το
περιστρεφόμενο κουμπί
δεξιόστροφα.
Πιέστε το πλήκτρο «έναρξης»
Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, η
ολοκλήρωση του προγράμματος
επισημαίνεται από έναν ήχο
κουδουνιού.
140
MCC2580E-m Πίνακας προγραμμάτων αυτόματου μαγειρέματος
Ενεργοποίηση
κουμπιού
1 φορά
Κατηγορία
Ένδειξη
Βάρος
Ζέσταμα
A-1
2 φορές
Πατάτες
A-2
3 φορές
Κρέας
A-3
4 φορές
Πίτσα
A-4
5 φορές
Ψάρι
A-5
6 φορές
Κοτόπουλο
A-6
0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4,
0,45, 0,5 και 0,6 kg
0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1,
1,3 και 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0,
1,3 και 1,5 kg
0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45,
0,5, 0,55 και 0,6 kg
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8,
0,9 και 1,0 kg
0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6,
1,8 και 2,0 kg
Καθαρισμός και φροντίδα
Ο φούρνος θα πρέπει να είναι
πάντοτε καθαρός. Τα υπολείμματα
φαγητού που έχει χυθεί ή οι πιτσιλιές
απορροφούν ενέργεια μικροκυμάτων
και καίγονται. Το γεγονός αυτό μπορεί
να μειώσει την απόδοση του φούρνου
και να εμφανιστούν δυσάρεστες οσμές.
Μην επιχειρήσετε να ρυθμίσετε ή να
επισκευάσετε τα εξαρτήματα του
φούρνου.
Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
του σέρβις.
Πριν από τον καθαρισμό,
βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν είναι
αναμμένος ή ότι έχει αποσυνδεθεί
από την ηλεκτρική παροχή.
Καθαρισμός αξεσουάρ
(περιστρεφόμενος δίσκος, βάση
περιστρεφόμενου δίσκου και σχάρα
γκριλ)
Αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το
θάλαμο του φούρνου και καθαρίστε τα
με ήπιο απορρυπαντικό. Ο χειρισμός
της βάσης περιστρεφόμενου δίσκου
πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Το εσωτερικό του φούρνου και ο
περιστρεφόμενος δίσκος αποκτούν
ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Μην τα
αγγίζετε αμέσως μετά τη χρήση.
Καθαρισμός του εσωτερικού του
φούρνου
Διατηρείτε πάντοτε καθαρό το
εσωτερικό του φούρνου. Σκουπίστε
αμέσως τις πιτσιλιές και τα
υπολείμματα φαγητού που έχουν
χυθεί. Τα υπολείμματα που
παραμένουν στα τοιχώματα του
θαλάμου, στο λάστιχο και την
επιφάνεια της πόρτας απορροφούν
ενέργεια μικροκυμάτων, μειώνουν την
απόδοση του φούρνου και μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό
του φούρνου. Χρησιμοποιήστε ήπιο,
υγρό απορρυπαντικό, ζεστό νερό και
MCC2580E-m
μαλακό, καθαρό πανί για να
απομακρύνετε τα υπολείμματα από τη
βάση του φούρνου. Καθαρίστε τα
πλαϊνά τμήμα του φούρνου μόνο ένα
μαλακό, υγρό πανί. Μη
χρησιμοποιείτε υγρά κοντά στις οπές
εξαερισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά
καθαριστικά, καθαριστικά του
εμπορίου για φούρνους ή σύρματα σε
κανένα μέρος του φούρνου
μικροκυμάτων.
Για να καθαρίσετε τα σκληρά
υπολείμματα, βράστε ένα φλιτζάνι
νερό στο φούρνο μικροκυμάτων για 2
έως 3 λεπτά.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρι ή
κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο, για
να αφαιρέσετε υπολείμματα από τις
επιφάνειες του φούρνου.
Για να εξουδετερώσετε τις
δυσάρεστες οσμές από το εσωτερικό
του φούρνου, βράστε για 5 λεπτά ένα
φλιτζάνι νερό στο οποίο έχετε
προσθέσει 2 κουταλιές χυμό λεμονιού.
Καθαρισμός των λάστιχων της
πόρτας
Σκουπίστε αμέσως τις πιτσιλιές και τα
υπολείμματα φαγητού που έχουν
141
χυθεί. Τα υπολείμματα που
παραμένουν στα λάστιχα της πόρτας
απορροφούν ενέργεια μικροκυμάτων,
μειώνουν την απόδοση του φούρνου
και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
εσωτερικό του φούρνου.
Χρησιμοποιήστε ήπιο, υγρό
απορρυπαντικό, ζεστό νερό και
μαλακό, καθαρό πανί για να
απομακρύνετε τα υπολείμματα από τα
λάστιχα της πόρτας.
Καθαρισμός του εξωτερικού του
φούρνου
Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου όταν
καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου. Με
τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί η
ακούσια ενεργοποίηση του φούρνου.
Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες
του φούρνου με ήπιο, υγρό
απορρυπαντικό και νερό, στη
συνέχεια μόνο με καθαρό νερό για να
απομακρύνετε τα υπολείμματα
απορρυπαντικού. Σκουπίστε με
μαλακό πανί.
Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε σπρέι καθαρισμού
τζαμιών ή σπρέι καθαρισμού γενικής
χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
λειαντικά καθαριστικά, σκληρά
σφουγγάρια ή ισχυρά χημικά
καθαριστικά στις εξωτερικές
επιφάνειες του φούρνου. Για να
αποφευχθεί η φθορά των
εξαρτημάτων λειτουργίας,
προστατεύστε τις οπές εξαερισμού
από την εισχώρηση νερού.
142
MCC2580E-m Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνολικό πλάτος
Συνολικό βάθος
Συνολικό ύψος
Πλάτος θαλάμου
Βάθος θαλάμου
Ύψος θαλάμου
Χωρητικότητα
Ηλεκτρική τροφοδοσία
Ασφάλειες
Ισχύς μικροκυμάτων
Ισχύς γκριλ
Βάρος
510 mm
400 mm
296 mm
350 mm
330 mm
230 mm
25 l
230V, 50 Hz
10 A
900W
1200W
17.8 kg
Εγκατάσταση
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά
αυτοκόλλητα από την πόρτα.
Ο φούρνος πρέπει να
τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια.
Η επιφάνεια πρέπει να μπορεί να
υποστηρίξει με ασφάλεια το
βάρος (35 kg) του φούρνου και το
περιεχόμενο του φούρνου. Για να
αποφευχθούν οι κραδασμοί και ο
θόρυβος, ο φούρνος πρέπει να
τοποθετηθεί σε σταθερή θέση.
Προστατεύστε το φούρνο από το
νερό και τη θερμότητα. Η έκθεση
στη θερμότητα και το νερό μπορεί
να μειώσει την απόδοση του
φούρνου και να οδηγήσει σε
δυσλειτουργίες. Επομένως,
•
τοποθετήστε το φούρνο μακριά
από παροχές νερού και πηγές
θερμότητας.
Μη φράσσετε τους αεραγωγούς
στο πάνω μέρος και τα πλαϊνά
τμήματα του θαλάμου και μην
τοποθετείτε άλλα αντικείμενα
πάνω στο φούρνο. Εάν οι
αεραγωγοί είναι φραγμένοι κατά
τη λειτουργία, ο φούρνος μπορεί
να υπερθερμανθεί, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργίες. Από τους
αεραγωγούς εξέρχεται ζεστός
αέρας. Για το λόγο αυτό,
βεβαιωθείτε ότι δεν
παρεμποδίζεται η ροή του αέρα
και ότι ανάμεσα στο φούρνο και
τον πίσω τοίχο δεν υπάρχουν
εμπόδια.
Τοποθετήστε το φούρνο όσο το
δυνατόν πιο μακριά από
ραδιόφωνα και συσκευές
τηλεόρασης. Αυτός ο φούρνος
πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ
MCC2580E-m
•
σχετικά με την καταστολή
παρεμβολών. Ωστόσο, μπορεί να
παρατηρηθούν παρεμβολές, εάν
ο φούρνος τοποθετηθεί πολύ
κοντά σε ένα ραδιόφωνο ή μια
συσκευή τηλεόρασης. Για το λόγο
αυτό, θα πρέπει να τοποθετήσετε
το φούρνο όσο το δυνατόν πιο
μακριά από αυτές τις συσκευές.
Εάν ο φούρνος τοποθετηθεί σε
γωνία, αφήστε απόσταση 15 cm
τουλάχιστον από τους τοίχους και
15 cm από το πάνω μέρος του
φούρνου μικροκυμάτων.
Ο φούρνος μπορεί να τοποθετηθεί σε
όλα σχεδόν τα σημεία της κουζίνας.
Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει
τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια και
ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στους
αεραγωγούς και στην επιφάνεια κάτω
από το φούρνο (για επαρκή
εξαερισμό).
Σύνδεση στην ηλεκτρική παροχή
Ο φούρνος παραδίδεται με καλώδιο
ρεύματος και φις για γειωμένη πρίζα
230V, 50 Hz.
Η γείωση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
πρόκλησης βραχυκυκλώματος.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φούρνου
αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας.
Εάν ο φούρνος συνδεθεί στην πρίζα
μέσω εξωτερικού καλωδίου,
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο αυτό είναι
γειωμένο.
143
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να
συνδέεται σε ηλεκτρική τροφοδοσία
χωρίς γείωση.
Επικοινωνήστε με έναν
ηλεκτρολόγο εάν δεν είστε βέβαιοι για
την ηλεκτρική σύνδεση του φούρνου ή
για τη γείωση της
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Αυτή η συσκευή πρέπει να
γειώνεται. Εάν η συσκευή αυτή
διαθέτει σταθερό φις, το οποίο δεν
είναι ακατάλληλο για την πρίζα
που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να
αντικατασταθεί με το κατάλληλο
φις. Εάν πρέπει να
αντικαταστήσετε την ασφάλεια σε
ένα σταθερό φις, θα πρέπει να
τοποθετήσετε ξανά το καπάκι της
ασφάλειας. Εάν το καπάκι της
ασφάλειας χαθεί η υποστεί ζημιά,
το φις δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί μέχρι να
αντικατασταθεί.
Ηλεκτρικές συνδέσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΥΤΗ Η
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΕΤΑΙ.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης
αυτών των μέτρων ασφαλείας.
Εάν το φις που διαθέτει η συσκευή
σας δεν είναι κατάλληλο για την πρίζα,
επικοινωνήστε με το προσωπικό
σέρβις.
144
MCD2540E-m Περιβαλλοντικές πληροφορίες
αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου
Το σύμβολο
πάνω στο προϊόν ή αγοράσατε τη συσκευή.
στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι
αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα
οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, πρέπει
να παραδίδεται στα κατάλληλα σημεία
συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη
αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην
αποτροπή πιθανών επιβλαβών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
οφείλονται στον ακατάλληλο χειρισμό
των αποβλήτων του προϊόντος αυτού.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος, επικοινωνήστε με τις
τοπικές αρχές, την αρμόδια υπηρεσία
για την απόρριψη οικιακών
MCC2580E-m
145
www.electrolux.com
Albania
Belgique / België /
Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
M-300, Km. 29,900 Alcalá de
+34 902 11 63 88 Carretera
Henares Madrid
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929 Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
+30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
+385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
+353 1 40 90 753 Long Mile Road, Dublin 12
+39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
+37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
+370 5 27 80 609 Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
+35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
+31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
+47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
+48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco +35 12 14 40 39 39 Quinta
Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
+40 21 44 42 581 B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Romania
Schweiz - Suisse - +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Svizzera
146
MCD2540E-m Türkiye
+38 61 24 25 731 Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
+421 2 43 33 43 22 Electrolux
spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
+35 8 26 22 33 00 Konepajanranta 4, 28100 Pori
+46 (0) 771 76 76 Electrolux Service, St Göransgatan 143,
76
S-105 45 Stockholm
+90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no: 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 095 937 7837
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ
"Олимпик"
www.electrolux.com
8221916 -98- 01 - 082008
Download PDF

advertising