Brandt | MWC291E | User manual | BRANDT MWC291E Handleiding

BRANDT MWC291E Handleiding
GEBRUIKSAANWIJING
USER MANUAL
Model MWC291E
N
English
8221913-10-01
N
MWC291E
Inhoudsopgave
Alvorens uw magnetronoven in gebruik
te nemen
Technische gegevens
4
4
Veiligheidsvoorschriften
De geschiktheid van kookgerei
5
5
Bakjes, schotels en dozen van folie
Voedselveiligheid
6
6
Lijst voor het ovengerei en de toebehoren
7
Beschrijving van de magnetronoven en de
toebehoren
De magnetronoven
Toebehoren
8
8
8
Bedieningspaneel
9
Instellen van de taal
De klok op de juiste tijd zetten
10
10
Kinderslot
Stroombesparingsmodus
De oven uitschakelen
11
11
11
’ MORE / LESS ’ Verandering van kooktijd
Start / Speedy Cook
Handmatig ontdooien
Instelwaarden voor de magnetronoven
12
12
12
12
Koken in de magnetron
Grilleren
13
13
Convectiekoken (met voorverwarming)
Convectiekoken (zonder voorverwarming)
14
14
Combinatiebakmethoden
15
Krokant
16
Taartfunctie
17
Automatische ontdooiing
Tips voor het ontdooien
18
18
Automatisch koken
19
Handmatig bakken
Scroll-snelheid
20
20
Geheugen
Foutmeldingen
21
21
3
Adviestabel voor grilleren
Adviestabel voor grilleren & garen
Bakrecepten
Handmatig ontdooien
Auto-kook programmatabel
22
22
23
24
25
Tips voor de magnetronoven
26
Onderhoud en schoonmaken
Schoonmaken van toebehoren
Schoonmaken van de binnenkant
Schoonmaken van de buitenkant
27
27
27
27
Servicedienst en onderdelen
28
Garantiebepalingen en service
Standaardgarantiebepalingen
Uitsluitingen
29
29
29
Voor de monteur
Elektrische aansluitingen
Aansluiting op het stroomnet
Inbouwmodellen
30
30
30
30
N
MWC291E
Alvorens uw magnetronoven in gebruik te nemen
De handleiding aandachtig doorlezen. De volgende instructies zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat u het
meeste kunt halen uit uw magnetronoven van Zanker. Wij raden u aan deze instructies aandachtig te lezen.
Het is belangrijk deze handleiding te bewaren bij het apparaat zodat u hem zo vaak als nodig kunt raadplegen.
Mocht het apparaat verkocht of overhandigd worden aan een nieuwe eigenaar, of in het geval u verhuist en
het apparaat achterlaat, moet u ervoor zorgen dat de handleiding bij de magnetronoven blijft zodat de nieuwe
eigenaar zich vertrouwd kan maken met de werking van de oven en de relevante risico’s. Dit apparaat niet
gebruiken voordat u de handleiding in zijn geheel hebt gelezen en de hierin vermelde aanbevelingen stipt in
acht nemen.
Uitpakken
NB: Bij het uitpakken van de oven, controleren of hij niet is beschadigd. Schade of eventuele ontbrekende
onderdelen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de leverancier. De oven, onderdelen van de oven of
toebehoren kunnen in een beschermend laagje zijn verpakt, u moet dit laagje verwijderen alvorens de oven in
gebruik te nemen. Het verpakkingsmateriaal niet voor het grijpen laten liggen, kinderen zouden ermee kunnen
gaan spelen wat gevaar oplevert.
Technische gegevens
Afmetingen buiten alles
Gewicht 21 kg
Breedte 542 mm
Diepte 526 mm
Hoogte 329 mm
Volume 29liter
Ovenruimte
Zekering 16A
Breedte 350 mm
Diepte 355 mm
Hoogte 230 mm
Stroomverbruik 3100W
Voedingsbron 220-240V, 50 Hz
Stroomafgave 1000W
Grill 1100W
4
N
MWC291E
Veiligheidsvoorschriften
•
•
•
•
Dankzij de ingebouwde vergrendelingsschakelaars
zal de magnetronoven niet in werking kunnen treden
als de deur open staat.
Niet aan deze vergrendelingsschakelaars gaan
sleutelen en niet proberen de oven in werking te
zetten als de deur open is, dit zou blootstelling aan
microgolven ten gevolge kunnen hebben.
Ervoor zorgen dat er zich geen voedselresten of
schoonmaakmiddelen kunnen opeenhopen op de
afdichtende vlakken van de deur.
Het is bijzonder belangrijk dat de deur van de oven
naar behoren sluit en dat de volgende onderdelen
niet beschadigd raken: (1) deur (krom trekken) (2)
scharnieren en veersloten (stuk of onveilig) (3)
dichtingen en afdichtende vlakken van de deur.
de ovenruimte achterlaten als de oven niet in
gebruik is.
Als de deur, de scharnieren/veersloten of de
afdichtende vlakken van de deur beschadigd
zijn, mag het apparaat niet gebruikt worden
totdat het naar behoren is gerepareerd door
onze servicedienst.
Testen van de geschiktheid van kookgerei
In geval van rook, de stekker van het apparaat
uit de contactdoos halen of de schakelaar op uit
zetten en de deur gesloten houden om te
voorkomen dat eventuele vlammen zich kunnen
verspreiden. Nooit en te nimmer water
gebruiken.
Niet toestaan dat kinderen zonder toezicht de
oven gebruiken, dit pas toestaan als de kinderen
voldoende geïnstrueerd zijn zodat zij de
magnetronoven in alle veiligheid kunnen
gebruiken en de risico’s die voortvloeien uit een
onjuist gebruik goed kunnen inschatten.
•
WAARSCHUWING : herstellingen of
vervangingen waarvoor de bescherming tegen
de blootstelling van magnetronenergie moet
worden verwijderd, zijn gevaarlijk en dan ook
uitsluitend werk voor deskundigen. Neem
contact op met de Zanker-servicedienst in het
geval reparaties of onderhoud nodig zijn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Voer geen handelingen uit op de openingen van het
slot aan de voorzijde, u zou schade kunnen
toebrengen aan het apparaat waardoor een
tussenkomst vereist zou zijn.
Deze oven installeren of plaatsen overeenkomstig
de “ instructies met betrekking tot de installatie ” die
in deze handleiding zijn gegeven.
Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor het doel
zoals omschreven in deze handleiding. Geen
bijtende chemische producten gebruiken in verband
met dit apparaat. Dit type oven is speciaal
ontworpen voor het opwarmen, koken of ontdooien
van voedingsmiddelen. Het is niet geschikt voor
industrieel, laboratorium- of commercieel gebruik.
Bij ieder ander gebruik dan dat waarvoor de oven is
bestemd zal de garantie komen te vervallen.
De oven niet leeg in werking zetten. Als er zich in de
oven geen voedsel of water bevindt om de
microgolven te absorberen, kan de magnetronbuis
beschadigd raken.
Dit apparaat niet buiten opbergen. Dit product niet
in de nabijheid van water gebruiken.
Niet proberen kleding of kranten in de
magnetronoven te verwarmen. Deze producten
kunnen vlam vatten.
De ovenruimte niet gebruiken als opbergplaats.
Geen producten van papier, kookgerei of voedsel in
•
•
•
5
Controleer voor elk gebruik of de schotels en
dergelijke geschikt zijn voor een magnetronoven. In
het algemeen lenen glas, keramiek en
hittebestendig glaswerk zich uitstekend voor het
gebruik in een magnetronoven. De microgolven
zullen de meeste voorwerpen van glas of keramiek
niet verhitten, deze voorwerpen kunnen echter
warm worden door de warmte die door het voedsel
zal worden overgebracht. Wij raden dan ook aan
ovenhandschoenen te gebruiken als u de schotels
uit de oven haalt.
Het kookgerei in de magnetronoven plaatsen met
een halfvol glas water. De oven één minuut lang op
1000W (100%) zetten. Als het kookgerei warm
aanvoelt, kunt u het beter niet gebruiken. Als het
slechts iets warm is kunt u het gebruiken om
voedsel op te warmen maar niet voor het koken. Als
de schotel op kamertemperatuur is, is hij geschikt
voor koken in de magnetronoven.
Papieren servetten, vetvrij papier, papieren
handdoeken, schotels, kopjes, kartons,
diepvriesfolie en karton zijn veel gebruikte
producten in het kader van keukengebruik. Altijd
controleren of de bekers, kopjes of schotels gevuld
zijn met voedsel dat de energie zal absorberen om
oververhitting te voorkomen.
Een groot aantal plastic schotels, kopjes,
diepvriesbakjes en plastic omhulsels kunnen in de
magnetronoven gebruikt worden. Volg de
instructies van de fabrikant op bij het gebruik van
plastic in de oven. Vermijd het gebruik van plastic
toebehoren waarin voedsel zit dat een hoog gehalte
aan vet of suiker heeft aangezien dit soort voedsel
uiterst hoge temperaturen kan bereiken en het
plastic zou kunnen doen smelten.
De oven niet zonder toezicht achterlaten als u
voedsel in plastic, papier of ander ontvlambaar
materiaal opwarmt of kookt.
MWC291E
• Metalen bakjes of schotels of schotels en bakjes
met een metalen rand mogen niet in de
magnetronoven gebruikt worden behalve indien
staat vermeld dat zij speciaal geschikt zijn voor
gebruik in de magnetronoven.
• In de meeste gevallen is het aangeraden het
voedsel af te dekken; het zal smakelijker zijn en uw
toestel blijft schoon. Vooraleer u echter voedsel wil
koken of vloeistoffen wil opwarmen in een fles of
hermetisch afgesloten bakje, moet u de dop of het
deksel verwijderen.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel
of dop om brandwonden door stoom te vermijden.
Voedselveiligheid
•
•
•
•
Bakjes, schotels en dozen van folie
•
Ondiepe voorwerpen van folie kunnen in alle veiligheid
gebruikt worden voor het opwarmen van voedsel in de
magnetronoven op de voorwaarde dat de volgende
regels in acht genomen worden:
•
1. Het bakje, doosje of de schotel van folie mag niet
dieper dan 3 cm zijn.
2. De folie mag niet afgesloten worden middels een
deksel of dop.
3. De voorwerpen van folie moeten tenminste tot aan
twee derde gevuld zijn met voedsel. Nooit lege
voorwerpen van folie gebruiken.
4. Altijd maar één enkel voorwerp van folie in de
magnetronoven zetten, dit voorwerp mag niet in
contact komen met de wanden van de oven. Als uw
oven voorzien is van een metalen draaiplateau of
kookrek, moet het voorwerp van folie geplaatst
worden op een omgekeerde ovenbestendige
schotel of plaat.
5. Voorwerpen van folie mogen niet meerdere malen
gebruikt worden in de magnetronoven.
6. Als de magnetronoven al 15 minuten of langer in
werking is, moet u hem eerst laten afkoelen
alvorens hem weer in gebruik te nemen.
7. Het bakje, doosje of de schotel en het draaiplateau
kunnen warm worden tijdens het gebruik, wees
voorzichtig als u ze uit de oven haalt. Wij raden aan
hierbij ovenhandschoenen of een andere
bescherming te gebruiken.
8. Vergeet niet dat bij het gebruik van een bakje,
doosje of schotel van aluminiumfolie, de tijdsduur
nodig voor het opwarmen of koken langer kan zijn
dan normaal. Altijd controleren of het voedsel warm
is alvorens het te serveren.
•
N
Voedsel niet opwarmen in een blikje in de
magnetronoven. Altijd het voedsel overdoen in een
geschikt bakje of schotel.
Bij kleine hoeveelheden (een worstje, een croissant,
enz.), een glas water naast het voedsel plaatsen.
Het apparaat niet gebruiken voor frituren aangezien
de temperatuur van het vet niet gecontroleerd kan
worden wat gevaarlijke situaties zou kunnen
opleveren.
Te lange kooktijden kunnen het voedsel uitdrogen
en verkolen. Gebruik dus nooit dezelfde kooktijden
als bij een traditionele oven.
Het is mogelijk popcorn te maken in te
magnetronoven maar alleen in speciale
verpakkingen welke specifiek voor dit doel zijn
bestemd. Nooit de oven zonder toezicht achterlaten
bij het bereiden van dit soort gerechten.
U moet gaatjes prikken in voedsel met niet poreuze
huid of vlies om te voorkomen dat de stoom zich er
binnenin ophoopt en de huid of het vlies doet
barsten. Appels, aardappels, kippenlevertjes en
eidooiers zijn voorbeelden van producten waarin
gaatjes geprikt moeten worden.
De inhoud van zuigflessen of babypotjes eerst
schudden of roeren, de temperatuur van deze
producten moet gecontroleerd worden voordat men
ze aan de baby of het kleintje geeft om
brandwonden te voorkomen.
Bij het opwarmen van vloeistoffen zoals soep,
saus of drankjes in de magnetronoven, kan de
vloeistof oververhit raken tot over het kookpunt
zonder dat er bellen te zien zijn. In dit geval kan
de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te
voorkomen moeten de volgende maatregelen
getroffen worden:
1. Vermijd het gebruik van hoge en smalle kopjes of
bekers.
2. Niet te warm laten worden.
3. In de vloeistof roeren alvorens hem in de oven te
zetten en opnieuw roeren halverwege de ingestelde
tijdsduur.
4. Om overkoken te vermijden bij kokende vloeistoffen
20 seconden wachten alvorens u er iets aan
toevoegt en ze uit de oven te halen.
Het verwarmen of koken van hele eieren,
gepocheerde of spiegeleieren is te vermijden.
Deze kunnen ontploffen en ernstige
brandwonden veroorzaken of onherstelbare
schade toebrengen aan uw oven.
Houd deze instructies bij de hand!
6
N
MWC291E
Lijst voor het ovengerei en de toebehoren
Materiaal
Keramiek & glas
Porselein
Aardewerk
Plastic
Metaal
Papier
Voorwerpen
Glaswerk
Hittebestendig
glaswerk
Glaswerk met metalen
decoraties
Loodkristalglas
Zonder metalen
decoraties
Plastic verpakkingen
Metalen koekenpan
Aluminiumfolie*
Kopjes, schotels,
servetten
Vetvrij papier
Hout
Toebehoren
Ontdooien
JA
JA
Opwarmen
JA
JA
Koken
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
JA
JA
NEE
JA
JA
JA
JA
NEE
JA
NEE
JA
JA
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
Draaiplateau
JA
JA
JA
Steun draaiplateau
JA
JA
JA
JA: voorwerpen en toebehoren die geschikt zijn NEE: voorwerpen en toebehoren die niet geschikt zijn
*OPMERKING: aluminiumfolie uitsluitend gebruiken om het voedsel te beschermen, een overdadig
gebruik zou vonken kunnen veroorzaken.
7
N
MWC291E
Beschrijving van de magnetronoven en de toebehoren
7
2
8
3
1
5
6
4
11
9
4
10
De magnetronoven
Toebehoren
Draaiplateau en steun van het draaiplateau
1.
2.
3.
4.
Kookruimte
Kijkglas
Deur van de oven
Vergrendeling van de deur,
Vergrendelingssysteem
5. Bedieningspaneel
6. Drijfas van het draaiplateau
7. Grillelement
8. Fan
9. Draaiplateau
10. Steun van het draaiplateau
11. Grillrooster
Het draaiplateau en zijn steun moeten geïnstalleerd
worden zoals aangegeven in de afbeelding.
Controleren of de steun van het draaiplateau naar
behoren op zijn plaats is aangebracht. Het
draaiplateau kan zowel met de klok mee als tegen
de klok in draaien tijdens de werking van de oven.
Het draaiplateau niet met de hand laten draaien,
hierdoor zou het draaisysteem beschadigd kunnen
raken.
8
N
MWC291E
Bedieningspaneel
1. Display
Geeft de dagtijd aan, de kooktijd en het gewicht
2. ’ MORE / LESS ’
Hiermee kunt u de kooktijd verlengen of
verkorten
1
3. Klok
Gebruik om de klok op de juiste te zetten
4. Taal
Wordt gebruikt om de Taal in te stellen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Krokant
Ideaal voor Pizza en Gratineren
6. Taart
Voor Taarten en Brood
7. Geheugen
Voor het opslaan van meest gebruikte
programma.
8. Auto Cook
Er zijn 5 kookprogramma’s
11
12
13
9. M / W
Om de gewenste Powerstand in te stellen
10. Grill
Om de gewenste Grillstand in te stellen
11. Auto Defrost
Er zijn drie automatische ontdooistanden
14
15
12. Convectie
Wordt gebruikt voor het instellen van de
gewenste Oventemperatuur
13. Combi
Om de gewenste Combistand in te stellen
16
14. Tijdknop
voor het instellen van de kooktijd of het
gewicht.
15. Stop/Clear
Om een kookprogramma te annuleren of te
onderbreken
16. Start / Speedy Cook
Om het gewenste programma op te starten.
9
N
MWC291E
Instellen van de taal
Uw nieuwe magnetron is voorzien van een woord-promptsysteem in zes talen.
• Beschikbare talen zijn English, Deutsch, Nederlands, Français, Italian & Espanol.
Wanneer de stekker van uw magnetron voor het eerst in het stopcontact wordt gestoken of wanneer de
stroom wordt ingeschakeld na een korte onderbreking, ziet u op de display "SELECT LANGUAGE SPRACHE WAEHLEN - KIES TALL - CHOISIR LA LANGUE - SCEGLI LA LINGUA - SELECCION
IDIOMA"
Door op "language" te drukken is het mogelijk de verschillende talen te selecteren.
Voorbeeld: Om Duits in te stellen
1. Druk op de 'LANGUAGE ' knop X 2.
2. Druk op de 'Start knop.
Taalinstellingstabel
Taal
ENGLISH
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANCAIS
ITALIAN
ESPANOL
Druk op de toets
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
5 keer
6 keer
Ovendisplay
’ ENGLISH PRESS START ’
’ DEUTSCH START DRUECKEN ’
’ NEDERLANDS DRUK OP START ’
’ FRANCAIS APPUYER SUR DEPART ’
’ ITALIAN PREMI START ’
’ ESPANOL PRESIONE INICIO ’
De klok op de juiste tijd zetten
Wanneer u uw oven voor de eerste keer gebruikt of na een stroomstoring, is er in het ovendisplay een
knipperende " :0 " te zien
Voorbeeld: U wilt de klok op 4.30 uur zetten
1. Druk op de 'Clock' knop.
2. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ' 04:00 ' ).
3. Druk op de 'Clock' knop.
4. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ' 04:30 ' ).
5. Druk op de 'Clock' knop.
Deze oven kan zowel op een 12-urige als een 24-urige klok afgesteld worden.
• Druk één keer op de Clocktoets voor een 12-urige klok
• Druk twee keer op de Clocktoets voor een 24-urige klok
Indien u de tijd niet correct instelt kunt u de oven niet gebruiken. U hoort dan een zachte toon en
het ovendisplay laat een " :0 " zien
10
N
MWC291E
Kinderslot
Deze oven is voorzien van een veiligheidsslot voor kinderen om te voorkomen dat zij de oven kunnen openen.
Instellen :
1. Druk op de Stop/Clear toets zodat alleen de tijd zichtbaar is.
2. Druk 3 sec. op de ’ MORE ’ toets. U hoort nu een pieptoon.
Om het kinderveiligheidsslot uit te schakelen drukt u 3 sec. op de ’ MORE ’ toets. U hoort nu een pieptoon.
Stroombesparingsmodus
Deze functie wordt gebruikt om energie te besparen.
Instellen :
1. Druk op de Stop/Clear toets zodat alleen de tijd zichtbaar is.
2. Druk 3 sec. op de ’ LESS ’ toets. U hoort nu een pieptoon.
Druk op een knop willekeurige knop om de magnetron in de stroombesparingsmodus te gebruiken. ( " :0"
of de tijd wordt getoond in de display) De bediening van alle functietoetsen is als normaal .
Wanneer er niet binnen 10 seconden iets wordt gedaan verdwijnt de hele inhoud van de display.
Om de stroombesparingsmodus uit te schakelen houdt u de ’ Less ’-toetsen gedurende 3 sec. vast, u
hoort dan een geluidssignaal.
De oven uitschakelen
Wanneer de oven in gebruik is, zijn er twee mogelijkheden om de oven uit te schakelen:
1. Druk op de Stop/Clear toets
• De oven kan opnieuw ingeschakeld worden door op de starttoets te drukken
• Druk nog een keer op Stop/Clear om het gekozen programma te hervatten
2. Open de deur
• De oven kan opnieuw ingeschakeld worden door de deur te sluiten en op de starttoets te drukken
• Druk nog een keer op Stop/Clear om het gekozen programma te hervatten
11
N
MWC291E
’ MORE / LESS ’ Verandering van kooktijd
Om de kooktijd te veranderen gebruikt u de ’ MORE ’ en ’ LESS ’ toetsen.
Gedurende één-druk-op-de-knop-koken en automatisch koken gebruikt u de ’ MORE / LESS ’ toetsen om in
stappen van een minuut de kooktijd te verlengen of te verkorten.
Gedurende andere kookmethodes gebruikt u de ’ MORE / LESS ’ toetsen om de kooktijd in stappen van een
minuut te verlengen of te verkorten.
Start / Speedy Cook
Druk op de ’ Start / Speedy Cook ’ toets om de magnetron 30 seconden op het hoogste vermogensniveau te
laten beginnen. (1000W)
Elke keer als u op ’ Start / Speedy Cook ’ toets drukt verhoogt u de kooktijd met 30 seconden tot een
maximum van 5 minuten.
Handmatig ontdooien
Gebruik bij het handmatige ontdooien (zonder de Auto Ontdooiingsfuncties) 200W. Om het ontdooiingsproces
van compacte schotels van meer dan 450 g te versnellen mag de oven aangezet worden op vol vermogen
gedurende 1 tot 3 minuten, dan het vermogen terugbrengen tot 200W totdat alles volledig ontdooid is.
Voorbeeld : Ontdooien op 200W (20%) gedurende 6 minuut:
3. Druk op de ’ M / W ’ knop X 9. (op het scherm verschijnt ’ 20% ’ & ’ SET TIME ’ ).
4. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 6:00 ’ & ’ PRESS START ’ ).
5. Druk op de ’Start knop.
Instellingswaarden voor de microgolven
Vermogensinstelling
100W
P-10
200W
P-20
300W
P-30
400W
500W
600W
700W
800W
900W
P-40
P-50
P-60
P-70
P-80
P-90
1000W
P-100
Advies voor gebruik
Keeping warm : Het warm houden van voedsel
Defrost : Het ontdooien van voedsel.
Simmer : Het afronden (sudderen) van kookcycli zoals
bijvoorbeeld stoofschotels.
Medium Low : Voor bijvoorbeeld puddingtaarten
Medium : Het snel ontdooien van ingevroren ovenschotels.
Medium Hi : Voor gebak
Reheat Low: Het langzaam opwarmen van ovenschotels.
Reheat : Het opwarmen van tevoren bereid voedsel
Reheat Hi : Snel opwarmen van braadstuk, vlees, gevogelte
en wild
Max Power: Tot kookpunt brengen of opwarmen van sauzen.
Het koken van groenten. Het opwarmen van korstgebak.
12
N
MWC291E
Koken in de magnetron
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de M/W toets voor het gewenste
vermogensniveau
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Zet de KLOK op de gewenste tijd.
4. Druk op de ’Start knop
Voorbeeld : koken op 50% (500W) gedurende 6 minuut:
1. Druk op de ’ M/W ’ knop X 6. (op het scherm verschijnt ’ 50% ’ & ’ SET TIME ’ ).
2. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 6:00 ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
Grilleren
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de ’Grill’ knop.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Zet de KLOK op de gewenste tijd.
4. Druk op de ’Start’ knop.
Er zijn drie grillmogelijkheden (zie onderstaande
tabel)
Tabel voor de GRILL functie
Druk op de ’Grill’ knop.
1 keer
2 keer
3 keer
Modus
Bovengrill
Ondergrill
Boven- en Ondergrill
Ovendisplay
GRILL 1
GRILL 2
GRILL 3
Voorbeeld : Grilleren op ’ GRILL 2 ’ gedurende 15 minuut:
1. Druk op de ’ GRILL ’ knop X 2. (op het scherm verschijnt ’ GRILL 2 ’ & ’ SET TIME ’ ).
2. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 15:00 ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
13
N
MWC291E
Convectiekoken (Met Voorverwarming)
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
4. Zet de KLOK op de gewenste tijd.
5. Druk op de ’ START ’ knop.
2. Druk op de ’ CONVECTION ’ knop.
3. Druk op de ’ START ’ knop.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
Na het voorverwarmen zal de oven één keer een
geluidssignaal geven en zal ’ SET TIME ' in het
displayvenster verschijnen.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
o
Voorbeeld : koken op ’ CONVECTION ’ (200 C) gedurende 45 minuut:
1. Druk op de ’ CONVECTION ’ knop X 11 (op het scherm verschijnt ’ 200 ’ ).
2. Druk op de ’Start knop.
Na het voorverwarmen zal de oven één keer een geluidssignaal geven en zal ’ SET TIME ' in het
displayvenster verschijnen.
3. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 45:00 ’ & ’ PRESS START ’ ).
4. Druk op de ’Start knop.
Convectiekoken (Zonder Voorverwarming)
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de ’ CONVECTION ’ knop.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Zet de KLOK op de gewenste tijd.
4. Druk op de ’ START ’ knop.
o
Voorbeeld : koken op ’ CONVECTION ’ (180 C) gedurende 25 minuut:
1. Druk op de ’ CONVECTION ’ knop X 9 (op het scherm verschijnt ’ 180 ’ ).
2. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 25:00 ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
N.B. : Convectietemperatuurcycli in de volgende volgorde
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
100 C, 110 C, 120 C, 130 C, 140 C, 150 C, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C,
O
O
O
O
O
O
O
210 C, 220 C, 230 C, 240 C, 250 C, 40 C, 100 C
14
N
MWC291E
Combinatiebakmethoden
Deze magnetron biedt de keuze uit vijf Combinatiebakmethoden. Dit zijn Combi 1, Combi 2, Combi 3, Combi 4
en Combi 5 (Zie onderstaande tabel voor bijzonderheden over Functies)
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de ’ COMBI ’ knop.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Zet de KLOK op de gewenste tijd.
4. Druk op de ’ START ’ knop.
Gewichtstabel voor de COMBI functie
Druk op de toets
1 keer
COMBI
Combi 1
2 keer
Combi 2
3 keer
Combi 3
4 keer
Combi 4
5 keer
Combi 5
Functie
Magnetron + Convectie
Magnetron + Convectie
+ Ondergrill
Convectie + Ondergrill
+ Bovengrill
Magnetron + Bovengrill
Magnetron + Bovengrill
+ Ondergrill
Ovendisplay
’ Combi 1 ’ & ’ Set Time ’
’ Combi 2 ’ & ’ Set Time ’
’ Combi 3 ’ & ’ Set Time ’
’ Combi 4 ’ & ’ Set Time ’
’ Combi 5 ’ & ’ Set Time ’
N.B. : Tijdens Combi 1, Combi 2, Combi 4 en Combi 5 kunt u het vermogen van de Magnetron veranderen
door op de ’ M / W ’ toets te drukken tot het gewenste magnetronvermogen is bereikt.
Grillvermogen en Convectietemperatuur worden automatisch geselecteerd en kunnen niet veranderd
worden.
Voorbeeld : koken op ’ COMBI 3 ’ gedurende 25 minuut:
1. Druk op de ’ COMBI ’ knop X 3 (op het scherm verschijnt ’ COMBI 3 ’ & ’ SET TIME ’ ).
2. Zet de KLOK op de gewenste tijd. (op het scherm verschijnt ’ 29:00 ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
15
N
MWC291E
Krokant
Deze functie is ideaal voor verse en ingevroren pizza’s en verse en ingevroren gegratineerde producten.
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de ’ CRUSTY ’ knop.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd
4. Druk op de ’ START ’ knop.
Gewichtstabel voor de CRUSTY functie
Druk op de toets
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
Krokantmenu
1 Fresh Pizza
2 Frozen Pizza
3 Fresh Gratin
4 Frozen Gratin
Max.
500g
100g
500g
300g
Min.
1000g
900g
1500g
900g
Verhogingen
100g
100g
100g
100g
Voorbeeld: Het automatisch koken van 600g bevroren pizza.
1. Druk op de ’ CRUSTY ’ knop X 2 (op het scherm verschijnt ’ FROZEN PIZZA ’ & ’ SET WEIGHT ’ ).
2. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 600g ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
16
N
MWC291E
Taartfunctie
Deze magnetron kan worden gebruikt om automatisch een assortiment TAARTEN en BROOD te bakken.
Gebruik altijd een ovenwant bij het aanraken van voedsel of kookgerei dat is gebruikt in de magnetron.
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de ’ CAKE ’ knop.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd.
4. Druk op de ’ START ’ knop.
N.B. :
Tijdens de Taartfunctie zal de magnetron automatisch de gewenste temperatuur en
baktijd selecteren.
Gewichtstabel voor de CAKE functie
Druk op de toets
1 keer
2 keer
Taartmenu
1 Cake
2 Bread
Max.
300g
100g
Min.
1500g
1500g
Verhogingen
100g
100g
Voorbeeld: Het automatisch koken van 500g Taart.
1. Druk op de ’ CAKE ’ knop X 1 (op het scherm verschijnt ’ 1 CAKE ’ & ’ SET WEIGHT ’ ).
2. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 500g ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
Voorbeeld: Het automatisch koken van 800g heel brood.
1. Druk op de ’ CAKE ’ knop X 2 (op het scherm verschijnt ’ 1 BREAD ’ & ’ SET WEIGHT ’ ).
2. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 800g ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
17
N
MWC291E
Automatische ontdooiing
Deze oven kan gebruikt worden om VLEES, GEVOGELTE, VIS en BROOD automatisch te ontdooien. Om
deze functie te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u het gewicht van het bevroren voedsel weet.
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de ’ Auto Defrost ’ knop.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd.
4. Druk op de ’Start’ knop.
N.B. :
Gedurende Auto Defrost zal de oven automatisch het juiste magnetronvermogen en de
juiste ontdooitijd selecteren.
Gewichtstabel voor de Auto Defrost functie
Druk op de toets
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
Ontdooien
VLEES
GEVOGELTE
VIS
BROOD
Max.
100g
100g
100g
50g
Min.
2000g
3000g
2000g
1000g
Verhogingen
50g
50g
50g
50g
Voorbeeld: Het automatisch ontdooien van 800gr vis
1. Druk op de ’ AUTO DEFROST ’ knop X 3 (op het scherm verschijnt ’ 3 FISH ’ & ’ SET WEIGHT ’ ).
2. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 800g ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
Tips voor het ontdooien
1. Het is beter de tijdsduur voor het ontdooien iets lager in te stellen dan u denkt als u niet zeker van uw zaak
bent. Het voedsel zal tijdens de standtijd verder ontdooid worden.
2. Verdeel het voedsel in kleinere stukjes zo snel als dit mogelijk is.
3. Draai grote stukken halverwege de ontdooiingtijdsduur om of tijdens de pauze.
4. Verwijder ontdooid voedsel zo snel als mogelijk.
5. De verpakking verwijderen of openen voor het ontdooien.
6. Plaats het voedsel in een grotere schotel of bak dan die waarin het zat, hierdoor zult u het makkelijker
kunnen roeren.
7. Begin altijd kipfilet te ontdooien op de ene kant en draai het halverwege de ingestelde tijdsduur om of
tijdens de pauze. Delicate stukken zoals de uiteinden van de vleugels kunnen beschermd worden met
behulp van kleine stukjes folie.
8. De standtijd is zeer belangrijk met name voor grote, volle schotels die men niet kan roeren om ervoor te
zorgen dat ze ook in het midden volledig ontdooid zijn alvorens ze te gaan koken.
18
N
MWC291E
Automatisch koken
Deze oven kan gebruikt worden om ROSBIEF, GEBRADEN KIP, VARKENSGEBRAAD, GEBAKKEN VIS,
GEBAKKEN AARDAPPELEN, GEROOSTERDE AARDAPPELEN, VERSE GROENTEN, INGEVROREN
GROENTEN en/of STOOFPOTJES te bereiden.
1. Open de deur, plaats het voedsel op het
grillrooster en sluit de deur.
Druk op de Stop/Clear toets om de oven uit te
schakelen.
2. Druk op de ’ Auto Cook ’ toets totdat het
gewenste programma zichtbaar is.
NB: Vergeet u niet om na gebruik twee keer op de
de Stop/Clear toets te drukken voor het
terugstellen van de magnetron.
3. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd.
4. Druk op de ’Start’ knop.
N.B :
Gedurende ‘Auto Cook ’ zal de oven automatisch het juiste magnetronvermogen en de
juiste ontdooitijd selecteren.
Gewichts- / hoeveelheidstabel voor de ‘Auto Cook’ functie.
Druk op de toets
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
5 keer
6 keer
7 keer
8 keer
9 keer
Auto Cook
1 ROAST BEEF
2 ROAST CHICHKEN
3 ROAST PORK
4 BAKED FISH
5 BAKED POTATO
6 ROAST POTATO
7 FRESH VEGETABLES
8 FROZEN VEGETABLES
9 CASSEROLE
Max.
500g
800g
500g
300g
1 aardappel
400g
100g
100g
500g
Min.
2000g
3000g
2000g
900g
5 aardappelen
1000g
900g
900g
2000g
Verhogingen
100g
100g
100g
100g
1 aardappel
50g
50g
50g
100g
Voorbeeld: Het automatisch ontdooien van 600g Verse groenten.
1. Druk op de ' AUTO COOK ' knop X 7
(op het scherm verschijnt ' 7 FRESH VEGETABLES ' & ' SET WEIGHT ' ).
2. Stel het gewicht in middels de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ' 600g ' & ' PRESS START ' ).
3. Druk op de 'Start knop.
Zie de Auto-bakprogrammatabel voor verdere bijzonderheden.
19
N
MWC291E
Handmatig bakken
Voor het verkrijgen van betere bakresultaten moet de magnetron wanneer hij wordt gebruikt voor het bereiden
van verschillende soorten voedsel kort na elkaar, afkoelen. Dit kan worden bereikt met deze functie.
Voorbeeld : Om de magnetron handmatig gedurende 10 minuten af te koelen
1. Druk 3 sec. op de ’ MORE ’ toets. (op het scherm verschijnt ’ COOLING ’ & ’ SET TIME ’ ).
2. Zet de KLOK op de gewenste tijd (op het scherm verschijnt ’ 10:00 ’ & ’ PRESS START ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
Scroll-snelheid
De scroll-snelheid kan door de gebruiker worden aangepast door de onderstaande stappen te volgen.
Voorbeeld : De scroll-snelheid instellen op ’ SLOW ’
1. Druk op de ’ CRUSTY ’ knop X 1
(op het scherm verschijnt ’ FRESH PIZZA ’ & ’ SET WEIGHT ’ ).
2. Druk op de ’ CRUSTY ’ knop X 2
(op het scherm verschijnt ’ FROZEN GRATIN ’ & ’ SET WEIGHT ’ ).
3. Druk op de ’Start knop.
Druk op de toets
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
Scroll-snelheid
Zeer Langzaam
Langzaam
Normaal
Snel
20
N
MWC291E
Geheugen
Wanneer u vaak dezelfde soort gerechten bereidt of opwarmt, kunt u de baktijden en functies opslaan in het
geheugen van de magnetron, zodat u ze niet telkens hoeft in te stellen. U kunt één bakbeurt opslaan.
Voorbeeld : Het geheugen instellen
1. Stel uw bakprogramma op de gebruikelijke manier in. (behalve voor de auto-ontdooi-, taart-, krokant- en
auto-kookfunctie )
2. Raak de memory-toets aan.
De oven zal een geluidssignaal geven en " : 0" of klok verschijnt in de display. Uw instellingen zijn nu
opgeslagen in het geheugen van de magnetron.
Voor het opslaan van verschillende instellingen herhaalt u gewoon de instellingsprocedure.
Voorbeeld : Het gebruik van het geheugen
1. Raak de memory-toets aan. Opslaginstellingen in het geheugen van de magnetron verschijnen op de
display.
2. Raad de start/speedy cook-toets aan.
Het licht van de magnetron gaat branden en het draaiplateau begint te draaien. Het bakken begint en de
tijd in de display telt af.
N.B. : Wanneer en geen hoofdinstelling in het geheugen zit, wordt "DATA EMPTY SELECT FUNCTION"
zichtbaar op de Display
Foutmeldingen
5&.1&3"563&*4)*()
“TEMPERATURE IS HIGH” melding wordt getoond
wanneer de binnentemperatuur van de magnetron
hoog is alvorens ontdooien of 40° C convectiemodus
wordt geselecteerd.
&3303
Voor het verkrijgen van een beter bakresultaat moet
de magnetron “afkoelen”. Wanneer de
binnentemperatuur van de magnetron hoger is dan
verwacht of de temperatuursensor niet goed werkt,
wordt "ERROR 2" bericht op de display getoond.
Neem de stekker uit het stopcontact en laat de
magnetron afkoelen alvorens hem te gebruiken.
&3303
Wanneer de temperatuursensor is ontkoppeld, wordt
"ERROR 3" bericht getoond op de display. Neem de
stekker uit het stopcontact en bel onze technische
service.
21
N
MWC291E
Tabellen
Adviestabel voor grilleren
Opmerkingen: Plaats een bord onder het grillplateau op het draaiplateau om het vet op te vangen. Keer,
behalve de pizza’s, alle gerechten halverwege de ingestelde tijdsduur.
Soort
Toast
Toast met kaas
Aantal
2 sneetjes
4 sneetjes
Tijdsduur
5 – 6 min
7-8 min
Opmerkingen
5 – 6 zonder en dan. 2 min. met de kaas
Adviestabel voor grillen & garen
Opmerkingen: Plaats in het geval van vlees een bord onder het grillplateau op het draaiplateau om het vet op
te vangen. Keer, behalve kant-en-klaar gerechten, alle gerechten halverwege de ingestelde tijdsduur.
Soort
Bacon
Aantal
4 (100 g)
Stand
Combi 4
Magnetron (700W)
Tijdsduur
7- 9 min
25 min
Rosbief met been
900 g
Varkenslende
900 g
Combi 5
5 - 6 min
Varkensgehakt
2 - 3(450 g)
Combi 1
20 - 25 min
Kip
450 g
Magnetron (700W)
15 - 20 min
Kippenpoten
Hamburger:
diepvries vers
Worstjes
800 g
4 (200 g)
Combi 4
Combi 4
25 - 30 min
12 - 15 min
450 g Only
Combi 1
10 - 15 min
Vissticks
2 (350 g)
Combi 3
22 – 24 min
Kant-en-klaar:
Lasagne
Aardappelpuree
2 (150 g)
Combi 5
16 – 18 min.
22
Opmerkingen
Bestrijken met olijfolie,
kruiden naar Smaak. 15 –
20 min nagaren.
Bestrijken met olijfolie,
kruiden naar smaak.
Bestrijken met olijfolie,
kruiden naar smaak.
Bestrijken met olijfolie,
kruiden naar smaak.
N
MWC291E
Bakrecepten
Ingrediënten
Victoria Sandwich
175 g (6oz) boter of
margarine
175 g (6oz) basterdsuiker
3 eieren
175 g (6oz) zelfrijzend
bakmeel
Heel Brood
450 g (1lb) volkorenbloem
1 zakje gedroogde gist
5 ml (1 theelepel) zout
15 g (1 eetlepel) vet
300 ml ( 1/2 pt) warm water
Methode
Kookgerei
1. Klop de boter en suiker tot het licht en luchtig is.
Voeg de eieren beetje voor beetje toe en klop goed
na elke toevoeging.
2. Doe de helft van het bakmeel er snel bij met behulp
van een metalen lepel en doe daarna de rest van het
bakmeel erbij.
3. Schep het deeg in het blik en strijk het glad met
behulp van een mes.
4. Bakken op "CAKE".
5. Wanneer de taart is afgekoeld, horizontaal in tweeën
snijden en op elkaar leggen met room en jam
ertussen en bestuiven met poedersuiker of vul met
een vulling naar keuze.
20 Cm(8”)
taartblik
1. Combineer in een grote kom de bloem, het gist en het
zout. Wrijf het vet erin.
2. Voeg het warme water toe en meng tot een deeg.
3. Plaats het op een met bloem bestoven oppervlak en kneed
gedurende 10 min. Deel in tweeën en doe in een warm
broodblik tot het deeg op een warme plek of op Convectie
40° C in omvang is verdubbeld. Zie bovenstaande
instructie.
4. Bak op "BREAD".
5. Herhaal met tweede brood.
2X450 g (1lb)
broodblik (of 1 kg
broodblik)
23
Laag Rek
N
MWC291E
Ontdooien (200W
Gerecht
)
Opmerkingen / tips
(200W)
Standtijd
8–10 min.
3-4 min.
45-60 sec.
10–15 min.
5-10 min
5 min.
Op een papieren servetje zetten, afdekken
9–11 min.
15–30 min.
Op een papieren servetje zetten, afdekken
9–11 min.
15–30 min.
Op een papieren servetje zetten, afdekken
7– 9 min.
15–30 min.
Op een papieren servetje zetten, afdekken
3-4 min.
5-10 min.
250g/8.8 oz Aluminium verpakking verwijderen. Een keer omdraaien
3– 4 min.
5–10 min.
5– 6 min.
5–10 min.
7– 8 min.
5–10 min.
7– 8 min
5–10 min.
Brood
Volkoren brood Ontdooien in een afgesloten bakje
Boerenbrood Ontdooien in een afgesloten bakje
Broodje Ontdooien in een afgesloten bakje
Gebak, koek
Droog gebak
450g/1 lb
Vruchtentaart
450g/1 lb
1 stukje
appeltaart
450g/1 lb
Taart met
slagroom 250g
Boter
Fruit
225g/8 oz
Aardbeien
450g/1 lb
Zwarte bessen
Ontdooien in een afgedekt doosje, één keer
Omdraaien
Ontdooien in een afgedekt doosje, één keer
Omdraaien
1 bereide maaltijd op een bord
400g/14 oz.
Opwarmen in een afgesloten recipiënt. De vleessaus
ernaast plaatsen in een kopje.
1 portie groenten, aardappelen of rijst
Opwarmen in een afgesloten recipiënt, omroeren.
(1000 W)
24
N
MWC291E
Auto-KookProgrammatabel
Auto-bakmenu
ROASTBEEF
Starttemp.
Gekoeld
GEBRADEN KIP
Gekoeld
GEBRADEN
VARKENSVLEES
Gekoeld
GEBAKKEN VIS
Gekoeld
GEPOFTE
AARDAPPEL
GEROOSTERDE
AARDAPPEL
VERSE
GROENTEN
DIEPVRIESGROENTEN
STOOFPOT
Methode
Kookgerei
Bind het vlees in een handige vorm. Plaats het vlees direct
op het draaiplateau. Bestrijk met wat olie. Braad op "AUTO
COOK-ROAST BEEF". Neem uit de magnetron. Laat het
overtollige vleesnat uitdruipen. Laat 10 minuten in folie staan
alvorens te snijden. Opdienen met Yorkshire-pudding en jus.
Spoel de kip af en maak hem droog. Bind de poten met touw
losjes bij elkaar. Prik een aantal keren in de huid net onder
de poten. Borstel botermengsel over de hele kip. Plaats de
kip direct op het draaiplateau. Braden op "AUTO COOKROAST CHICKEN". Neem uit de magnetron. Laat al het
overtollige vleesnat uitdruipen. Kruid indien nodig met zout.
Laat 10 minuten in folie staan alvorens te snijden. Opdienen
met baconrolletjes, worstjes, broodsaus en jus.
Bind het vlees in een handige vorm. Plaats het vlees direct
op het draaiplateau. Bestrijk met wat olie. Braad op "AUTO
COOK-ROAST PORK". Neem uit de magnetron. Laat het
overtollige vleesnat uitdruipen. Laat 10 minuten in folie staan
alvorens te snijden. Opdienen met appelmoes.
Alle soorten verse vis (behalve vis in beslag of gepaneerde
vis) kunnen zowel heel, gefileerd of in moten worden
gebakken. Plaats de voorbereide vis in een beboterde
schaal. Bestrooien met zout en peper, besprenkelen met
citroensap en doe er klontjesboter op. De schaal niet
afdekken. Plaats het hoge rek op het draaiplateau. Bakken
op "AUTO COOK- BAKED FISH".
Zet het voedsel
rechtstreeks op het
draaiplateau
Maak de aardappelen goed schoon en prik erin met
een vork.
Plaats de aardappelen direct op het hoge rek op het
draaiplateau.
Bakken op "AUTO COOK- BAKED POTATO".
Maak de aardappelen goed schoon en droog. Snijd de
aardappelen in stukken die ongeveer even groot zijn en
leg in een schaal. Plaats op het hoge rek op het
draaiplateau. Bakken op "AUTO COOK- ROAST
POTATO".
Draai de aardappelen om wanneer de oven een
geluidssignaal geeft.
Wassen en snijden. Doe de klaargemaakte groenten in
een geschikte schaal. Besprenkel met 4-5 eetlepels
water. Afdekken met doorgeprikt plasticfolie of deksel.
Plaats op schaal op het draaiplateau.
Koken op "AUTO COOK- FRESH VEGETABLES.
* Voor de beste resultaten de groenten snijden in
stukken die ongeveer even groot zijn.
In een geschikte schaal doen. Afdekken met
doorgeprikt plasticfolie of een deksel. Koken op "AUTO
COOK- FROZEN VEGETABLES. Na het koken roeren
* Diepvriesgroenten kunnen naar wens zonder extra
water worden gekookt.
Doe alle ingrediënten in een grote schaal of kom. Meng
ze goed door elkaar en dek af met deksel. Koken op
"AUTO COOK- CASSEROLE. Na het koken goed
roeren alvorens op te dienen.
Hoog rek op het
Draaiplateau
25
Zet het voedsel
rechtstreeks op het
draaiplateau
Zet het voedsel
rechtstreeks op het
draaiplateau
Magnetron een
hittebestendige schaal
b.v Pyrex.
Hoog rek op het
Draaiplateau
Magnetron een
hittebestendige schaal
b.v Pyrex.
Magnetron een
hittebestendige schaal
b.v Pyrex.
Magnetron een
hittebestendige schaal
b.v Pyrex.
Grote magnetron- en
hittebestendige
casserole met deksel, of
grote Pyrex kom
afgedekt met bord.
N
MWC291E
Tips voor het gebruik van de magnetronoven
•
Hou de oven altijd schoon – vermijd overkoken en vergeet niet om ook onder het draaiplateau en de
binnenkant van de deur schoon te maken.
•
Gebruik bij voorkeur ronde of ovale kommen met deksel voor het koken in de magnetronoven.
•
Gebruik geen metalen kommen of kommen met een metalen versiering. Bepaalde plastic materialen
kunnen smelten of vervormen door het warme voedsel.
•
Bedek het voedsel tijdens het koken. Gebruik daarvoor een glazen deksel, een bord of
perkamentpapier.
•
Patisserie, brood en andere gelijkaardige voedingsmiddelen kunnen rechtstreeks ontdooid worden in
een broodmandje of op een papieren servet.
•
Indien bevroren voedingsmiddelen in hun verpakking opgewarmd worden, moet deze geopend zijn. De
verpakkingen met metaal of een metalen versiering mogen niet gebruikt worden, behalve indien ze
bijzonder aanbevolen worden voor gebruik in de magnetronoven. Verwijder alle metalen clips en
metalen draden.
•
Kleine stukjes aluminiumfolie kunnen gebruikt worden om delen te bedekken die gemakkelijk koken
zoals kippenbillen.
•
Plaats grote, dikke stukken dichtbij de rand van de kom en probeer het voedsel in even grote stukken
te snijden. Plaats het voedsel altijd in het midden van de oven.
•
Het voedsel zal regelmatiger gaar worden als het regelmatig omgeroerd of omgedraaid wordt.
•
Stel altijd een kooktijd in die lager is dan aangegeven in het recept om te vermijden dat het voedsel te
veel gekookt wordt. Hoe meer voedsel er is, hoe langer de kooktijd duurt.
•
Gebruikt weinig of geen water voor groenten.
•
Gebruik minder zout en kruiden dan voor de traditionele “bereidingswijze”.
•
Voeg de kruiden aan het einde van het programma toe.
•
Hou altijd een rusttijd van enkele minuten aan na het stopzetten van de oven om een volledig en
regelmatig kookresultaat te bekomen.
•
Controleer altijd voor het opdienen of het voedsel overal warm is.
•
Gebruik ovenwanten om de schotels en het voedsel uit de oven te halen.
26
N
MWC291E
Onderhoud en schoonmaken
De oven moet te allen tijde schoon zijn.
Niet aan de oven sleutelen of proberen zelf
wijzigingen of reparaties uit te voeren op de
onderdelen van de oven. Alle reparaties moeten door
een erkende servicedienst verricht worden.
HET VUIL NOOIT MET EEN MES OF EEN ANDER
SCHERP VOORWERP VAN DE OVENWANDEN
VERWIJDEREN.
Om onaangename luchtjes te doen verdwijnen in de
binnenkant van de oven, kunt u 5 minuten lang een
kopje water koken waarin u 2 eetlepels citroensap
hebt gegoten.
Controleren of de oven is uitgeschakeld en of de
stekker uit de contactdoos is gehaald alvorens tot de
reinigingswerkzaamheden over te gaan.
Schoonmaken van de buitenkant
Schoonmaken van toebehoren
De ovendeur open zetten als u het bedieningspaneel
schoonmaakt. Hierdoor voorkomt u dat u de oven per
ongeluk op zijn kant zou kunnen zetten. U moet de
buitenkant van de oven schoonmaken met een zacht
vloeibaar schoonmaakmiddel en water, hem daarna
met helder water afspoelen om eventuele sporen van
het schoonmaakmiddel te verwijderen. Afdrogen met
een zachte doek.
De toebehoren reinigen met een zacht
reinigingsmiddels na ze uit de oven te hebben
gehaald. De steun van het draaiplateau moet met
zorg behandeld worden.
De binnenkant van de oven en het draaiplateau
kunnen zeer warm worden. Er niet aankomen als de
oven net in gebruik is geweest.
U kunt eveneens de in de handel verkrijgbare
spuitflesjes voor het reinigen van glas of universele
keukenspray gebruiken. Nooit bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken of scherpe chemische
producten op de buitenkant van de oven. Om te
voorkomen dat de draaiende onderdelen beschadigd
raken, ervoor zorgen dat er geen water in de
ventilatieopeningen kan doordringen.
Schoonmaken van de binnenkant
Voedselresten die men niet verwijdert van de
ovenwanden, de afdichting van de deur en de
oppervlakte van de deur zullen de microgolven
absorberen, het prestatievermogen van de oven
nadelig beïnvloeden en mogelijk zelfs de binnenkant
van de oven beschadigen.
Gebruik zachte vloeibare schoonmaakmiddelen met
warm water en een zachte doek om het vuil te
verwijderen.
GEBRUIK NOOIT EN TE NIMMER BIJTENDE
SCHOONMAAKMIDDELEN, OVEN REINIGINGSPRODUCTEN DIE IN DE HANDEL
VERKRIJGBAAR ZIJN, SCHUURSPONSJES OP
WAT VOOR ONDERDEEL VAN DE OVEN DAN
OOK.
Om vuil dat moeilijk te verwijderen is los te weken
kunt u een kopje water koken in de oven gedurende 2
tot 3 minuten.
27
N
MWC291E
Servicedienst en onderdelen
Indien dit apparaat niet naar behoren werkt, moet
u de volgende controles verrichten alvorens
contact op te nemen met de servicedienst.
Als u contact opneemt met de servicedienst, hebben
zij de volgende inlichtingen nodig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Als de oven niet start:
• Controleren of het apparaat naar behoren is
aangesloten.
• Controleren of de stekker in de contactdoos is
gestoken.
• De zekering in de contactdoos eventueel
vervangen door een zelfde zekering en
controleren of de contactdoos naar behoren is
bekabeld.
• Controleren of de schakelaar op de contactdoos
en/of de schakelaar op de stroomtoevoer op ON
staan.
• Controleren of er wel spanning op de contactdoos
staat door er een apparaat op aan te sluiten
waarvan u zeker bent dat het goed werkt.
• Controleren of de zekering in de zekeringkast
intact is.
Uw naam, adres en postcode
Uw telefoonnummer
Duidelijke beknopte beschrijving van het defect
Het model
Het serienummer
Datum van aankoop
Wij raden u aan deze inlichtingen hieronder in te
vullen zodat u ze te allen tijde bij de hand hebt:
Model :
MWC291E
Serienummer :
Datum van aankoop:
Klanten met een apparaat dat nog onder garantie
staat moeten zich ervan verzekeren dat de nodige
controleoperaties zijn uitgevoerd aangezien de
servicetechnicus een bedrag in rekening zal brengen
als het probleem niet voortvloeit uit een
mechanische of elektrische storing.
Als de magnetronoven niet werkt:
• U hebt misschien het kinderslot ingeschakeld
(beschikbaar op bepaalde modellen).
• Controleren of de schakelaars allemaal in de
juiste stand staan.
• Controleren of de instellingen / procedures zijn
uitgevoerd volgens de handleiding.
• Controleren of de deur naar behoren dicht gaat
(als er stukjes voedsel of andere voorwerpen
tegen de deur aan geplakt zijn blijven zitten, kan
hij niet goed dicht en zal de oven niet werken).
• Controleren of de startknop ingedrukt is.
Het overleggen van een bewijs van aankoop is
verplicht bij de apparaten die onder garantie staan.
Onderdelen
U kunt de nodige onderdelen verkrijgen bij de
servicedienst.
Klantenservice
Als de oven nog steeds niet werkt nadat u de
hierboven staande controleoperaties hebt
uitgevoerd, moet u contact opnemen met de Zanker
servicedienst. Het adres staat vermeld op de hierna
volgende bladzijden van de handleiding.
Voor algemene inlichtingen met betrekking tot uw
Zanker apparaat of aanvullende informatie
aangaande de Zanker producten kunt u per telefoon
of per post contact opnemen met de Klantenservice.
BELANGRIJK:
Indien u een beroep doet op een servicetechnicus
voor één van de hierboven staande defecten of voor
een reparatie of een defect voortvloeiend uit onjuist
gebruik of installatie, wordt er u een bedrag in
rekening gebracht zelfs indien het apparaat nog
onder garantie staat.
28
N
MWC291E
Garantiebepalingen en Service
Standaardgarantiebepalingen
Indien dit Zanker-apparaat of een van de onderdelen ervan binnen de 12 maanden na aankoop een
fabricagefout of materiaaldefect zou vertonen, verbindt Zanker zich ertoe om het defecte stuk naar ons
oordeel te vervangen, ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN voor werkuren, materiaal of transport, op
voorwaarde dat:
•
•
•
•
•
•
Het apparaat correct geïnstalleerd werd en enkel gebruikt werd met de stroom die aangegeven staat
op het plaatje.
Het apparaat enkel gebruikt werd voor normale huishoudelijke doeleinden en volgens de instructies
van de fabrikant.
Het apparaat niet nagekeken, onderhouden, hersteld, gedemonteerd of vervoerd werd door een
onbevoegde persoon.
Alle onderhoudswerken die onder deze garantie vallen moeten uitgevoerd worden door een
servicedienst van Zanker.
Elk apparaat of defect onderdeel dat vervangen wordt, wordt de eigendom van de Firma.
Deze garantie is een aanvulling op de statutaire rechten en andere wettelijke rechten.
Een tussenkomst leidt niet tot de verlenging van de garantieperiode.
Uitsluitingen
Deze garantie geldt niet voor:
• Schade of interventies als resultaat van transport, een onjuist gebruik of verwaarlozing, het vervangen
van ampullen of mobiele onderdelen in glas of plastic.
• De opgelopen kosten voor de interventies voor het opnieuw herstellen van de slecht geïnstalleerde
apparaten of interventies op machines buiten België.
• De apparaten die in een commerciële of gelijkaardige omgeving gebruikt worden en de apparaten die
onderworpen zijn aan huurovereenkomsten.
• De producten die wel door Zanker geproduceerd worden, maar niet verhandeld worden door Zanker.
Europese garantie
Indien u naar een ander land binnen Europa wil verhuizen, volgt uw garantie u op de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
De garantie begint op de datum waarop u het product voor de eerste maal kocht.
De garantie heeft dezelfde duur en dezelfde omvang voor wat betreft werkuren en onderdelen als
gewoon is voor dit merk of dit productengamma in het nieuwe land.
Deze garantie geldt voor u en kan niet overgedragen worden naar een andere gebruiker.
Uw nieuw adres ligt in de Europese Unie (EU) of in de Europese Vrijhandelsassociatie.
Het product wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens onze instructies en het wordt uitsluitend voor
huishoudelijke doeleinden gebruikt, voor een normaal huishouden dus. De gebruikte stroom stemt
overeen met de vermelding op het plaatje.
Het product wordt geïnstalleerd volgens de reglementering van uw nieuwe land.
29
N
MWC291E
Voor de monteur
stroomnet. Opmerking : Als de oven op de
contactdoos aangesloten wordt middels een
verlengsnoer, moet men controleren of het
verlengsnoer wel geaard is.
Zorg ervoor dat de stekker na de plaatsing van het
apparaat in handbereik ligt.
Gebruik de oven niet als de voedingskabel of de
stekker beschadigd is. In dat geval de hulp inroepen
van de verdeler of een gespecialiseerd technicus die
door de fabrikant is opgeleid.
De betreffende stroomkring moet gezekerd zijn met
een 10 A smeltzekering.
Er moet een aan-uitschakelaar onder handbereik in
de voedingskring worden opgenomen waarvan de
schakelcontacten minimaal 3 mm open staan.
1. Verwijder de reclamestickers van de deur.
2. De oven uit de buurt van hitte en water
installeren. Blootstellen aan water en hitte kan het
prestatievermogen van de oven nadelig
beïnvloeden en tot storingen leiden. Daarom moet
men controleren dat de oven uit de buurt van
hitte- en waterbronnen geïnstalleerd wordt.
3. De luchtopeningen niet blokkeren die zich aan de
bovenzijde en zijkanten van de oven bevinden.
Ook niets zetten op de bovenzijde van de oven.
Het is nodig een opening in stand te houden om
de gehele oven heen: 140 mm aan de bovenzijde
van de oven, 50 mm aan beide zijden en 100 mm
achter de oven. Als de luchtopeningen tijdens de
werking geblokkeerd worden, zal de oven
oververhit kunnen raken wat tot storingen zou
kunnen leiden. Uit de luchtopeningen stroomt
hete lucht, men moet dus controleren dat zij niet
verstopt raken en dat er geen gordijnen hangen
tussen de oven en de achterwand.
4. De oven zo ver mogelijk van radio’s en
televisietoestellen plaatsen. Deze oven voldoet
aan de CEE-eisen met betrekking tot radio
storingen maar indien men hem te dicht in de
buurt van een radio of een televisietoestel plaatst
kan dit toch gebeuren. Daarom is het beter ze zo
ver mogelijk uit de buurt hiervan te installeren.
Inbouwmodellen (voor model dat
goedgekeurd is voor inbouw)
Voor het installeren van het apparaat in een
keukenkast, moet het juiste montageraam gebruikt
worden. Zie de instructies met betrekking tot de
installatie en de aansluiting. Bij het inbouwen in een
hoge kast kan een kanteldeur gebruikt worden. Zie
de inlichtingen met betrekking tot de installatie en de
aansluiting in de handleiding van de
gecapitonneerde deur.
Elektrische aansluitingen
Let op!
Gebruik altijd een stopcontact met een aarding; dit
geaarde stopcontact moet volgens de
veiligheidsnormen zijn aangesloten. De fabrikant wijst
iedere aansprakelijkheid van de hand indien deze
veiligheidsmaatregel niet in acht wordt genomen.
De magnetronoven nooit in werking stellen als de
kanteldeur niet gesloten is. Dit zou uw apparaat
kunnen beschadigen en de garantie doen vervallen.
Aansluiten op een contactdoos met aarding en met
een automatische zekeringsinstallatie van 10 A-L of
een zekering van 10 A. De oven moet van het
stroomnet uitgeschakeld kunnen worden ook na de
installatie via een contactschakelaar van tenminste 3
mm op alle polen.
Een LS schakelaar van voldoende afmetingen of een
smeltzekering of een breekzekering zijn goede
contactschakelaars.
Aansluiting op het stroomnet
De oven wordt geleverd met het netsnoer en een
stekker voor 230 V, 50 Hz, met een aardepin. De
aardlekschakelaar beperkt de risico’s in geval van
kortsluiting. Controleren of de elektrische spanning
van de oven overeenkomt met die van het
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising