AEG 205D-W User manual

AEG 205D-W User manual
205 D
Dunstabzugshaube
Liesituuletin
AUS ERFAHRUNG GUT
Montage- und Gebrauchsanweisung
Asennus ja käyttöohjeet
Painettu luontoystävälliselle paperille.
Joka ekologisesti ajattelee, toimii myös siten...
19
Sisältö
Yleistä
21
Hormiliitäntäinen käyttö
Kiertoilma käyttö
21
22
Sähköliitäntä
23
Turvallisuusohjeita s ähköasentajalle
23
Tekniset tiedot
24
Asennus
25
Turvallisuusohjeita kalusteista
Kiinnitys yläkomeroon
Kiinnitys seinään
25
27
28
Käyttö
29
Turvallisen käytön ohjeita
30
Hoito
31
Ritilän avaaminen
Rasvasuodatin
Aktiivihiilisuodatin
Lampun vaihtaminen
31
31
32
33
Puhdistus
34
Lisävarusteet
34
Huolto
35
20
Yleistä
● Liesituuletin imee kejttämisen ja paistamisen aikana
syntyvän rasvan ja käryn. Käry kulkee ensin
rasvasuodattimen läpi ja puhalletaan sitten ulos
(hormililtäntäjnen tuuletin) tai käryt puhdistetaan
aktiivihiilisuodattimessa ja ilma palautetaan huonetilaan
(kiertoilmatuuletin). Mikäli hormiliitäntä lyhyellä putkellä
on mahdollinen, se on tehokkain tapa poistaa käryt.
Rasvasuodatin suodattaa itseensä rasvahiukkasia, minkä
takia se on säännöllisesti puhdistettava.
Liesituuletin on tolmitettaessa valmiina kiertoilmakäyttöön.
Aktiivihillsuodatin on saatavissa lisävarusteena.
Hormiliitäntäinen käyttö
● Tuulettimessa on kaksi hormiliitäntäpaikkaa: toinen on
laitteen päällä A, toinen takana B.
● Hormiliitäntäputken kiinnitystä varten kierrä bajonetti-liitin
C (ø 120 mm) valittuun aukkoon (mikäli aukko on laitteen
päällä, on bajonettiliitin kiinnitettävä mukana tulleilla
ruuveilla kuvan 1 mukaisesti). Peitä käyttämättä jäävä
aukko bajonettikannella D.
1
● Siirrä vipu F asentoon 2 - Kuva 2.
2
21
Kiertoilma käyttö
● Ilma suodatetaan ja palautetaan huonetilaan eturitilän
kautta.
● Siirrä vipu F asentoon 2 - Kuva 3.
3
Käytettäessä liesituuletinta huoneilmaan palauttavana
tarvitaan lisävarusteena oleva aktiivihiilisuodatin.
(malli AEG KF 5).
22
Sähköliitäntä
Turvallisuusohjeita sähköasentajalle
Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan tarkista, että
laitteen arvokilpeen on merkitty sama jännite kuin
sijoitustaloudessa. Laite liitetään asianmukaisesti
asennettuun pistorasiaan. Kiinteän liitännän saa tehdä
vain valtuutettu asentaja.
Pistorasia liesituuletinta varten kannattaa asentaa
liesituulettimen yläpuolelle koska:
1. pistorasia ei ole näkyvissä sekä,
2. laitteesta on helppo katkaista virta ottamalla
pistotulppa pistorasiasta.
Liitäntä
220-230 V - liitosjohto, jossa pistotulppa.
23
Tekniset tiedot
Mitat:
Korkeus x leveys x syvyys (mm)
Paino:
Kokonaisliitäntäteho:
Tuuletinmoottori:
Valaistus:
13 x 49,9 x 51
5,5 kg
160 W
1 x 120 W
1 x 40 W
Liitäntäjohdon pituus:
110 cm
Imuteho (portaittainen), imutehot DIN 44971 normin mukaan
(Hormiliitäntä)asento:
1
2
3
(Kiertoilma)asento:
1
2
3
Hormiliitäntä
24
90 m3/h
120 m3/h
165 m3/h
80 m 3 /h
105 m 3 /h
120 m 3 /h
120 mm Ø
Asennus
Turvallisuusohjeita
kalusteista
● Hormiputken halkaisijan on oltava 120 mm.
● Liesituuletinta asennettaessa on seuraavat
vähimmäisetäisyydet pidcttävä tuulettimen
keittotason ja välillä:
etäisyys
etäisyys
etäisyys
sähköliedestä
650 mm
kaasuliedestä
650 mm
hiili- tai öljykaminasta 700 mm
● Hormiliitäntää ei saa tehdä käytössä olevaan
savupiippuun tai vastaavaan. Mikäli savupiippu ei ole
käytössä ja tuuletin halutaan liittää siihen, asia on
tarkastettava viranomaisilta.
Hormiliitännässä on noudatettava vallitsevia määräyksiä.
● Mikäli tuuletinta käytetään huonetilassa, jossa on
puuliesi, takka tai vastaava, on tässä huoneessa oltava
noin 500-600 cm 2 korvausilma-aukko, jotta huoneeseen
ei synny alipainetta.
● Tavallisissa huoneissa (ei tulisijaa) pätee sääntö:
“korvausilma-aukko on samankokoinen kuin
hormiaukko”. Liian suuri korvausilma-aukko voi
vaikuttaa tuulettimen toimintaan.
● Kun tuuletinta käytetään kiertoilmatuulettimena
(aktiivihiilisuodattimellisena), korvausilma-aukkoa ei
tarvita.
25
● Liesituuletin toimii hyvin hormiliitäntäisenä tuulettimena,
kun:
— hormiputki on lyhyt ja suora,
— mutkia on mahdollisimman vähän,
— mikäli mutkia on tehtävä, niiden on oltava loivia;
jyrkkä mutka pudottaa voimakkaasti imutehoa,
— mahdollisimman suuri hormiputken halkaisja minimi
125 mm halkaisijaltaan.
● Mikäli näitä perussääntöjä ei noudateta, tuulettimen
teho laskee voimakkaasti.
26
Kiinnitys
yläkomeroon
● Poraa mittapiirroksen mukaan 4 ruuvinreikää yläkaapin
pohjaan (katso kuva 4)
● Poista tuulettimen rasvasuodatin.
OPEN
CLOSED
● Ruuvit (4 kpl) tulevat laitteen mukana olevassa
rasiassa, joka on tuulettimen moottorin vieressä
(katso kuva alla).
● Kiinnitä tuuletin ylhäältä päin kaappiin ruuveilla
4,2 x 35, yläkaappiin jo porattujen ruuvinreikien kautta
(katso kuva 4).
● Kiinnitä rasvasuodatin paikalleen.
110
195
195
65
4,2 x 35
80
65
37
37
4
27
Kiinnitys seinään
● Poraa 4 reikää (8 mm ø) seinään. Kaksi kohtaan H ja
kaksi kohtaan I, Katso kuva 5.
● Pane neljä 8 mm tulppaa reikiin.
● Ruuvaa kaksi ruuvia kooltaan 5 x 45 mm tulppiin,
kohdan H mukaan, ei pohjaan asti vielä.
● Ripusta tuuletin ruuveihin (reikiin H) ja kiristä nämä
kaksi ruuvia. Ruuvaa nyt kaksi ruuvia 5 x 45 mm
kohdan I mukaan. Katso kuva 5.
14
H
46
37
5
I
28
Käyttö
● Liesituulettimessa on moottori, jonka kierroslukua
voidaan säätää. Jos haluat käryjen poistuvan kunnolla,
käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen kuin alat
paistaa tai keittää ja anna tuulettimen toimia noin 15
ninuuttia paistamisen ja keittämisen jälkeen.
Laitteen kytkimet sijaitsevat etupaneelissa:
● Valokytkin: liesituulettimen lamppu kytkettävissä
toimintaan.
● Imutehon säätökytkin: tällä kytket ja katkaiset
tuulettimen toiminnan ja valitset haluamasi imutehon.
O I
Valokytkin
imuteho
O 1 2 3
3 portainen
säännösteltävä
29
Turvallisen käytön ohjeita
● Muista aina laittaa kattila tai pannu levylle virran
kytkennän jälkeen, jotta tuuletin ei vaurioidu liian
suuresta kuumuudesta. Tuulettimen alla ei koskaan
saa liekittää tai käyttää avointa, paljasta liekkiä
(kaasuliedet).
● Kun friteeraat eli kypsennät rjuokia umpirasvassa
taiöljyssä, on astiaa valvottava koko ajan.
● Friteerauksessa käytettävä öljy saattaa
ylikuumenemisen johdosta syttyä itsekseen tuleen.
● Mikäli öljy on jo aikaisemmin ollut käytössä,
syttymispiste on laskenut eli vanha ja likainen öljy
syttyy erittäin herkästi.
● Tuulettimen alla ei saa liekittää ruokia.
● Muista aina ottaa pistotulppa pistorasiasta
tai irrota tuuletinta valvova sulake
ennenkuin teet mitään toimenpiteitä
tuulettimelle, myös lamppua vaihtaessasi.
● Muista vaihtaa tai puhdistaa rasvasuodatin
säännöllisesti: Mikäli säännöllien puhdistus/vaihto
laiminlyödään, hormistoon kertyy rasvaa, mikä
aiheuttaa tulipalon vaaraa.
30
Hoito
● Ennen kaikkia hoitotoimenpiteitä, ota
pistotulppa pois pistorasiasta tai irrota sulake.
Ritilän avaaminen
● Avaa lukitusruuvi L ja avaa ritilä.
— Kuva 6.
● Ota ritilä kokonaan pois vetämällä sitä varoen oikeasta
reunasta eteenpäin, jolloin sen kiinnikkeet irtoavat
rungosta.
L
OPEN
CLOSED
6
M
Rasvasuodatin
● Rasvasuodatin kerää keittämisessä ja paistamisessa
syntyvät rasvahiukkaset. Kaikissa tuulettimissa
tarvitaan aina rasvasuodatin (sekä hormiliitäntäisissä
että kiertoilmaperiaatteella toimivissa). Rasvasuodatin
on kertakäyttöinen, ohut synteettinen (n. 1 mm paksu)
kuitukangas metalliritilän sisäpuolella. Väriraidat
ilmoittavat kuitukankaan likaisuuden. Vaihda
rasvasuodatin, kun sen värilliset merkkiraidat tulevat
näkyviin metalliritilän aukoista.
● Samalla kun vaihdat rasvasuodattimen, puhdista myös
metalliritilä. Pesse ritilä kostealla mietoon
puhdistusaineeseen kastetulla keittiöpyyhkeellä. Älä
käytä hankaavia aineita tai välineitä.
● Uuden rasvasuodattimen saat valtuutetusta AEGhuoltoliikkeestä.
31
Rasvasuodattimen irrottaminen
Rasvasuodattimen saat irti metalliritilästä, kun irrotat
pidikelangat M. Katso kuva 9.
Aktiivihiilisuodatin
● Aktiivihiilisuodatin on tarpeen, kun tuuletin toimii
kiertoilmatuulettimena (huoneilmaan palauttavana).
● Aktiivihiilisuodatin on kertakäyttöinen, sitä ei voi pestä
eikä käyttää uudelleen.
● Normaalissa käytössä aktiivihiilisuodatin on
vaihdettava aina 4 kuukauden välein.
● Aktiivihiilisuodattimen
vaihtaminen
● Ota suodatin pois kiertämällä vastapäivään. Katso
samalla, että siivekkeet 1 ja 2 ovat kohdakkain.
Kuva 7.
1
2
7
● Laita suodatin takaisin paikalleen toimimalla päinvastoin.
● Kun tilaat uutta aktiivihiilisuodatinta tuulettimeesi,
ilmoita kauppiaalle tuulettimesi malli ja
valmistusnumero. Nämä tiedot löydät laitteen
arvokilvestä laitteen sisältä.
● Aktiivihiilisuodattimen voit tilata valtuutetun AEGhuoltoliikkeen kautta.
32
Varoitus
● Mikäli puhdistus- ja huolto-ohjeita ei noudateta, saattaa
syntyä tulipalon vaara. Noudata annettuja ohjeita!
Lampun
vaihtaminen
● Irrota tuulettimen pistotulppa pistorasiasta tai ota
sulake irti.
● Avaa suodatin ritilä
● Vaihda palanut lamppu uuteen, enint. 40 W.
● Mikäli uusi lamppu ei pala, tarkista ennen huoltoon
soittamista, että lamppu on ruuvattu kunnolla kiinni.
33
Puhdistus
● Ennen puhdistusta ota pistotulppa pistorasiasta tai
irrota liesituuletinta valvova sulake.
Älä kosketa terävällä esineellä moottorin suojaritilää.
● Pyyhi tuulettimen ulkopinta kostealla mietoon
pesuaineliuokseen kastetulla keittiöpyyhkeellä.
Pyyhi lopuksi puhtaalla kostealla pyyhkeellä ja kuivaa
pinta. Älä käytä hankaavia aineita tai välineitä.
● Pyyhi kytkinpaneeli ja rasvasuodattimen metalliritilä
mietoon pesuaineliokseen kastetulla pyyhkeellä.
● Muista puhdistaa tuuletin säännöllisesti samoin vaihda
suodattimet säännöllisesti. Mikäli puhdistus
laiminlyödään, saattaa syntyä tulipalon vaara.
Lisävarusteet
Rasvasuodatin
Aktiivihiilisuodatin KF5
34
E-Nr. 942 118 625
E-Nr. 942 118 626
Huolto
Mikäli laitteesi ei toimi, ota yhteys valtuutettuun AEGhuoltoon.
Ilmoita huollolle seuraavat tuulettimen tiedot, siirrä ne
tuotteen arvokilvestä tähän:
1 . Malli
2 .E-nro
3 .F-nro
Oikeus rakenne- ja teknisiin muutoksiin pidätetään.
Tiedon lähimmästä valtuutetusta huollosta saat
soittamalla AEG-Kodinkoneet, Helsinki puh. (09) 770 42
470.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
myös puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla
numeroon 9700-2662 (1,90 mk/min + ppm).
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.
35
AEG Hausgeräte AG
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
© Copyright by AEG
H 259 245 400
LI062A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement