Aeg VAMPYRMULTI3IN1 Handleiding


Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Aeg VAMPYRMULTI3IN1 Handleiding | Manualzz
VAMPYR® Multi 3 in 1
VAMPYR® Multi PRO 3 in 1
Nass- und Sprühsauger
Wet and spray vacuum cleaner
Aspirateur par voie humide et pulvérisation
Zuigapparaat voor natzuigen en sproeizuigen
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
90
A = deksel van de motor
B = draaischakelaar
C = wipschakelaar
D = snelkoppelstuk
E = verbindingsstuk van de slang
F = vuilreservoir
G = zwenkwielen
H = inhangstift / parkeerstand
I = vergrendelingsknop
J = snoer
K = handgreep met kabelgoot
L = zuigbuis/telescoopbuis afhankelijk van de uitvoering
M = drukslang
N = afsluitklep
O = zuigkrachtregelaar
P = clip
Q = zuigslang
R = motorbeschermingsfilter
S = schuimstoffilter
T = papierfijnfilter
U = spanring
V = papierfilter
W = reinigingsmiddeltank
1
2
3
4
5
6
7
= zuigmond voor sproeizuigen van tapijt
= opzetstuk voor harde vloeren
= zuigmond voor sproeizuigen van stoffering
= universele vloerenzuigmond
= voegenzuigmond
= stofferingzuigmond
= zuigborstel
91
Inhoud
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Gebruiksklaar maken van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Droogzuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Natzuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sproeizuigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Onderhoud en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Wat te doen als. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Extra accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Geachte klant,
Wilt u zo vriendelijk zijn deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te
lezen. Let vooral op de veiligheidsinstructies op de eerste pagina van
deze gebruiksaanwijzing! Bewaar deze gebruiksaanwijzing om er later
nog eens iets in te kunnen opzoeken. Geef deze gebruiksaanwijzing aan
eventuele volgende bezitters van het apparaat door.
In het belang van het milieu
Verpakkingsmateriaal en afgedankte apparaten niet zonder meer
weggooien!
Verpakking van het apparaat:
• De kartonnen verpakking kan bij het oud papier gegooid worden.
• Lever de plastic zak van polyethyleen (PE) voor recycling in bij een
PE-verzamelpunt.
Hergebruik van het apparaat na het einde van de levensduur ervan:
• De kunststof onderdelen zijn voorzien van een materiaalaanduiding,
zodat ze aan het einde van de gebruiksduur van het apparaat, net als
de overige materialen, hergebruikt kunnen worden.
Informeer bij uw gemeentebestuur naar het afvalrecyclingpunt bij u in
de buurt.
92
Toepassingsmogelijkheden
– Droogzuigen
– Natzuigen
– Sproeizuigen
De VAMPYR MULTI 3 in 1 / MULTI Pro 3 in 1 is een zuigapparaat voor
het droogzuigen van stof, zand, gruis, spaanders en loof, voor het
natzuigen van vloeistoffen, verstopte wasbakken en afvoerputjes en
tegelijkertijd een sproeizuigapparaat voor het nat reinigen van tapijten,
gestoffeerde meubelen en harde vloeren.
Behalve in woonvertrekken kan het apparaat bijv. worden gebruikt in
kelders, werkplaatsen, hobbykamers en garages.
Bij het sproeizuigen wordt voor het grondig reinigen van tapijt of
stoffering een speciale reinigingsvloeistof op tapijten resp. stoffering
gespoten en in een moeite door samen met het opgeloste vuil
weggezogen.
Voor het eerste gebruik
Lees de volgende, aangedragen informatie volledig en aandachtig door.
Er staan belangrijke instructies in voor de veiligheid, het gebruik en het
onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
en geef deze zo nodig door aan volgende bezitters.
1 Veiligheidsinstructies
• Het apparaat alleen aansluiten op 220/230 volt wisselstroom.
• De stroomkring voor het gebruikte stopcontact moet met ten minste
10 A of 10 A trage zekering gezekerd zijn.
• Let er vóór onderhoud of reiniging op dat het apparaat uitgeschakeld
is en de stekker niet meer in het stopcontact zit.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.
• Zet het apparaat niet aan, wanneer:
– het snoer beschadigd is.
– de behuizing zichtbaar beschadigd is.
– het motoronderdeel een keer gevallen is.
• Andere werkzaamheden dan die hier beschreven zijn, dienen niet met
dit apparaat te worden uitgevoerd.
• Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken. (Het
reinigingsconcentraat mag niet in handen van kinderen komen.)
93
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
veroorzaakt is door ongeoorloofd gebruik of foutieve bediening.
• Plaats bij droogzuigen altijd een schuimstoffilter en een papierfilter
in het apparaat. Verwijder beide filters bij natzuigen en sproeizuigen.
• De motorbeschermingsfilter moet bij alle zuigwerkzaamheden in het
apparaat geplaatst zijn.
• Mensen en dieren mogen niet met het apparaat gezogen worden.
• Zuigmonden en buizen mogen niet met het apparaat in de buurt van
het hoofd komen (gevaar voor ogen en oren).
• Zuig nooit lucifers, hete as of gloeiende voorwerpen op.
• Zuig geen oplosmiddehoudende of brandbare vloeistoffen op, zoals
bijvoorbeeld verfverdunners, olie, benzine, en zuig evenmin bijtende
vloeistoffen op.
• Let op! Deze uitvoering van het apparaat is niet geschikt voor het
zuigen van stoffen die de gezondheid bedreigen.
• Gebruik het apparaat nooit in ruimten waarin brandgevaarlijke
stoffen opgeslagen zijn of waarin gasvorming heeft plaatsgevonden.
• Laat het apparaat niet in de open lucht staan en stel het niet
rechtstreeks bloot aan vocht.
• Richt de sproeistraal met reinigingsmiddel nooit op stopcontacten of
elektrische apparaten.
• Leeg het reservoir na het natzuigen of sproeizuigen.
• Haal de stekker uit het stopcontact:
– bij storingen tijdens het in bedrijf zijn;
– telkens wanneer u een filter vervangt;
– bij iedere reinigings- en onderhoudsbeurt van het apparaat;
– na gebruik.
• Ga met het apparaat of de zuigmond niet over het snoer heen. De
isolatie zou kunnen beschadigen.
• Een defect snoer moet door AEG Klantenservice of een
geautoriseerde werkplaats worden omgewisseld.
• Reparaties aan elektronische apparaten mogen slechts door
vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties
kunnen voor de gebruiker aanzienlijk gevaar opleveren.
U wordt daarom verzocht in geval van storing contact op te nemen met
uw vakhandelaar of rechtstreeks met de AEG Klantenservice.
94
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
• 73/23/EEG van 19-02-1973 – Laagspanningsrichtlijn –
• 89/336/EWG van 03-05-1989 (met inbegrip van wijzigingsrichtlijn
92/31/EWG) – EMV-richtlijn.
Gebruiksklaar maken van het apparaat
0
Loopwielen aanbrengen
Om verpakkingstechnische redenen zijn de
loopwielen los bijgevoegd. Ze zijn echter
gemakkelijk aan te brengen:
Trek de beide vergrendelingsknoppen naar
buiten en til het deksel van de motor op.
0
Verwijder de reinigingsmiddeltank uit het
vuilreservoir.
0
Houd het vuilreservoir met de opening naar
beneden.
Vet voor een gemakkelijkere bevestiging de bij
de loopwielen behorende metalen pennen licht
in.
Steek eerst de metalen pennen in de bodem van
het vuilreservoir en druk ze dan met de rollen in
tot aan de aanslag.
95
Droogzuigen
Voorbereiding
Belangrijk: Wanneer de vorige keer nat gezogen
is, moet het apparaat absoluut droog zijn; ook
slang en buis indien nodig eerst afdrogen.
De motorbeschermingsfilter moet altijd in de
zuigopening geplaatst zijn.
De aan het deksel van de motor bevestigde
dunne slang is alleen nodig bij sproeizuigen.
Druk bij droogzuigen het uiteinde van de slang
in de haspel op het deksel van de motor.
0
0
0
96
Filter plaatsen
Haal eerst het schuimstoffilter en dan het
papierfijnfilter uit de filterhouder en bevestig
beide door de spanring erop te drukken.
Beveilig de spanring door de beide
bevestigingsklemmen omhoog te draaien.
Eventueel papierfilter plaatsen:
In het algemeen moet bij droogzuigen een
papierfilter geplaatst worden.
Pak het papierfilter vast aan de kartonnen kant
en druk het filter vast op de zuigopening. Het
papierfilter moet zijdelings tegen de wand van
het vuilreservoir liggen, zodat het bij het
voorzichtig erop plaatsen van het deksel van de
motor niet door de filterhouder beschadigd
wordt.
Deksel van de motor erop plaatsen:
Plaats het deksel van de motor zo op het
vuilreservoir dat de schakelaars zich loodrecht
boven de zuigopening bevinden.
Druk dan beide vergrendelingsknoppen aan.
0
Sluit de zuigslang en de zuigbuis aan
Plaats het verbindingsstuk van de slang in de
zuigopening, zie afbeelding, en draai het naar
rechts, totdat de vergrendelingsknop erin klikt.
Trek voor het verwijderen van de zuigslang het
verbindingsstuk van de slang er naar links
draaiend af.
Sluit aan het andere uiteinde van de zuigslang
eerst de zuigbuis zonder en dan de zuigbuis met de inhangstiften zo
aan dat de inhangstiften naar achteren wijzen wanneer het apparaat in
gebruik is.
Daarna kan de tapijtzuigmond of het gewenste accessoire bevestigd
worden.
Het werken met de zuigmond bij droogzuigen
De zuigmonden worden telkens door drukken en draaien op de zuigbuis
bevestigd en er door trekken en draaien weer afgehaald.
tapijtzuigmond voor universele vloeren
Voor het onderhoud van tapijtvloeren en harde
vloeren.
De omschakeltoetsen kunnen met de voet
worden ingesteld op het soort vloer.
voor tapijtvloeren
Druk op het symbool tapijtvloeren
- borstelstuk ingetrokken
voor gladde vloeren
Druk op het symbool gladde vloeren
- borstelstuk uitgestoken
97
stofferingzuigmond
voor het zuigen van alle gestoffeerde meubelen,
matrassen etc.
voegenzuigmond
voor het zuigen van kieren, hoeken en spleten.
Om ze gemakkelijker te kunnen hanteren,
kunnen de stofferingzuigmond en de
voegenzuigmond ook met slechts een zuigbuis
worden gebruikt of rechtstreeks aan de
handgreep van de zuigslang bevestigd worden.
zuigborstel
voor het zuigen van meubels, toetsenborden van
computers, etc. Om de zuigborstel gemakkelijker
te kunnen hanteren, kan ze rechtstreeks aan de
zuigbuis of aan de handgreep van de zuigslang
bevestigd worden.
98
Ingebruikname
0
Let op! Verzeker u er vóór het droogzuigen altijd van dat
schuimstoffilter en papierfijnfilter geplaatst zijn, omdat anders het
opgezogen stof ongefilterd weer in de ruimte wordt afgegeven.
Vuilcontainer, buis en slang moeten absoluut droog zijn.
De draaischakelaar moet op “0” staan.
De wipschakelaar moet in de richting van het
symbool vloerenzuigmond “
” gedrukt zijn,
omdat anders een beschadiging van de pomp
mogelijk is.
Zet voor het inschakelen de draaischakelaar op
het symbool “I”.
Belangrijk! De wipschakelaar mag niet
oplichten.
Zuigkracht regelen
Met de zuigkrachtregelaar op de handgreep van
de zuigslang is het mogelijk de zuigkracht te
verminderen, bijvoorbeeld bij het zuigen van
gordijnen.
Schuifje voor het regelen van de zuigkracht
– gesloten = volle zuigkracht
– open
= verminderde zuigkracht
0
Na het droogzuigen
Zet de draaischakelaar op “0” en trek de stekker
uit het stopcontact.
Rol het snoer in grotere lussen op en hang het in
de haspel op de handgreep.
99
De zuigbuis kan in zijn geheel met zuigmond en
slang in de haspels op het deksel van de motor
gehangen worden.
Leeg het vuilreservoir indien nodig, maar – wanneer zonder papierfilter
gewerkt wordt – niet later dan wanneer het vuilreservoir voor de helft
gevuld is. Bij het zuigen met papierfilter moet het filter worden
vervangen wanneer het opnemen van vuil duidelijk minder wordt.
Maak voor het legen van het reservoir de vergrendelingsknoppen los en
til het deksel van de motor op.
Leeg het vuilreservoir in een afvalbak.
Gewoon huisstof kan zonder problemen met het huisvuil meegegeven
worden.
Natzuigen
0
0
100
Voorbereiding
Verzeker u er vóór het natzuigen altijd van dat
het papierfilter, het papierfijnfilter en het
schuimstoffilter verwijderd zijn.
Het motorbeschermingsfilter moet in de
zuigopening geplaatst zijn.
De aan het deksel van de motor bevestigde
dunne slang is alleen nodig bij sproeizuigen.
Druk bij natzuigen het uiteinde van de slang in
de haspel op het deksel van de motor.
Controleer de functie van de vlotterklep onder
het motorbeschermingsfilter. De vlotterbal moet
steeds schoon en vrij in de filterhouder
beweegbaar zijn. Controle van de
beweegbaarheid door het schudden van het
deksel van de motor.
Verwijder vóór het natzuigen eventueel vuil uit
het vuilreservoir.
0
0
Deksel van de motor erop plaatsen
Plaats het deksel van de motor zo op het
vuilreservoir dat de schakelaars zich loodrecht
boven de zuigopening bevinden.
Druk dan beide vergrendelingsknoppen aan.
Sluit de zuigslang en de zuigbuis aan
Plaats het verbindingsstuk van de slang in de
zuigopening, zie afbeelding, en draai het naar
rechts, totdat de vergrendelingsknop erin klikt.
Trek voor het verwijderen van de zuigslang het
verbindingsstuk van de slang er naar links
draaiend af. Sluit aan het andere uiteinde van de
zuigslang eerst de zuigbuis zonder en dan de
zuigbuis met de inhangstiften zo aan dat de
inhangstiften naar voren wijzen wanneer het
apparaat in gebruik is.
Daarna kan het gewenste accessoire bevestigd worden.
Trek voor het verwijderen van de zuigslang het verbindingsstuk van de
slang er naar links draaiend af.
Het werken met de zuigmond bij natzuigen
De zuigmonden worden telkens door drukken en draaien op de zuigbuis
bevestigd en er door trekken en draaien weer afgehaald.
0
Zuigmond voor sproeizuigen van tapijt
Druk voor het opzuigen van vloeistoffen van
tapijten de dunne slang op de zuigmond aan
beide zuigbuizen in en bevestig de slang in de
klemmetjes; deze slang heeft bij het natzuigen
geen functie.
101
0
Opzetstuk voor harde vloeren
Monteer het opzetstuk voor harde vloeren voor
het natzuigen van gladde vloeren. Breng daartoe
de pijlmarkering op het opzetstuk voor harde
vloeren en op de sproeizuigmond voor tapijt
over elkaar (1) en schuif het opzetstuk in de
richting van de 2e pijl op het opzetstuk (2).
Zonder zuigmond
Vloeistoffen uit reservoirs kunnen rechtstreeks
met de zuigslang, met de zuigbuis of met de
voegenzuigmond opgezogen worden.
Verwijder vóór het uitschakelen van het
apparaat deze elementen uit de vloeistof, zodat
ook de zuigleiding leeggezogen kan worden.
0
102
Pas op bij het zuigen uit reservoirs zoals bijvoorbeeld bassins, waarvan
het vloeistofniveau hoger ligt en waarvan de vulinhoud groter is dan de
capaciteit van het vuilreservoir; in dat geval zou bij een vol vuilreservoir
en dientengevolge een gesloten vlotterklep volgens het
overhevelaarsprincipe nog meer vloeistof navloeien. Zuig daarom in
zulke gevallen slechts gedeelten van de vloeistof op en leeg het
vuilreservoir tussendoor.
Wanneer de vulgrens in het vuilreservoir bereikt wordt, is dit te horen
doordat de motor harder ruist, en wordt er geen vloeistof meer
opgenomen. Schakel dan het apparaat meteen uit en leeg het
vuilreservoir.
Mocht het apparaat bij het natzuigen een keer omkiepen, zet het
apparaat dan eerst weer rechtop terwijl de motor nog loopt en schakel
daarna de motor uit. Na korte tijd, wanneer de vlotter weer zijn
normale stand bereikt heeft, kan de motor weer ingeschakeld worden.
Let op! Benzine, verdunners, brandstofolie en andere brandbare
vloeistoffen kunnen door vermenging met zuiglucht explosieve
dampen of mengsels vormen. Aceton, zuren en oplosmiddelen kunnen
de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.
Schoonmaakwater en vuil water met in de handel gebruikelijke
huishoudelijke schoonmaakmiddelen kunnen zonder bezwaar
opgezogen worden.
Ingebruikname
0
0
Verwijder vóór het natzuigen altijd het papierfijnfilter en het
schuimstoffilter.
De draaischakelaar moet op “0” staan.
De wipschakelaar moet in de richting van het
symbool vloerenzuigmond “
” gedrukt zijn.
Aansluiten van het snoer op het net:
Zet voor het inschakelen de draaischakelaar op
het symbool “I”.
Belangrijk! De wipschakelaar mag niet
oplichten.
Zuigkracht regelen
Met de zuigkrachtregelaar op de handgreep van
de zuigslang is het mogelijk de zuigkracht te
verminderen.
Schuifje voor het regelen van de zuigkracht
– gesloten = volle zuigkracht
– open
= verminderde zuigkracht
0
0
Na het natzuigen
Zet de draaischakelaar op “0” en trek de stekker uit het stopcontact.
Leeg het vuilreservoir en reinig zowel dit reservoir als de gebruikte
accessoire-onderdelen met warm water en zeep en laat het reservoir
drogen, vooral wanneer kleverige vloeistoffen zijn opgenomen. Vóór
het in elkaar zetten, moeten alle onderdelen van het apparaat helemaal
droog zijn.
Rol het snoer in grotere lussen op en hang het in
de kabelgoot op de handgreep. De zuigbuis kan
in zijn geheel met zuigmond en slang in de
haspels op het deksel van de motor gehangen
worden.
103
Sproeizuigen
0
Behandel alleen oppervlakken of stoffering met sproeizuigen wanneer
deze geschikt zijn voor natzuigen. Reinig zachte handgeweven of nietkleurvaste tapijten niet nat.
Let op! Voor het sproeizuigen mag alleen het originele
reinigingsmiddel van AEG met antischuimmiddel voor sproeizuigapparaten gebruikt worden.
0
Voorbereiding:
Doe voor de eerste behandeling van een tapijt, om de kleurvastheid te
controleren, war reinigingsconcentraat op een witte doek en wrijf dit
op een niet zo zichtbare plaats in het tapijt.
Wanneer op de doek geen kleursporen verschijnen, kan het tapijt nat
gereinigd worden. Reinig het in andere gevallen niet nat.
Zuig vóór het sproeizuigen van tapijten het gehele oppervlak grondig
om los vuil van tevoren te verwijderen.
Verwijder vóór het sproeizuigen altijd het papierfijnfilter en het
schuimstoffilter.
0
Vul de reinigingsmiddeltank met water en
reinigingsconcentraat: 20 ml
reinigingsconcentraat per liter water.
Gebruik alleen handwarm water, omdat met
hogere temperaturen het apparaat, maar ook
tapijten en stoffering kunnen beschadigen.
Plaats de reinigingsmiddeltank in het
vuilreservoir.
0
Haal voor het opzuigen van de
reinigingsvloeistof uit de tank de dunne slang
die zich bevindt op het deksel van de motor uit
de stekkerklem.
Plaats vervolgens het deksel van de motor zo op
het vuilreservoir dat de schakelaars zich
loodrecht boven de zuigopening bevinden. Let er
daarbij absoluut op dat de dunne slang niet in
de reinigingsvloeistof valt.
Druk dan beide vergrendelingsknoppen aan.
104
0
Sluit de zuigslang, de drukslang en de zuigbuis aan
Plaats het verbindingsstuk van de slang in de
zuigopening, zie afbeelding, en draai het naar
rechts, totdat de vergrendelingsknop erin klikt.
Trek voor het verwijderen van de zuigslang het
verbindingsstuk van de slang er naar links
draaiend af. Druk dan het uiteinde van de dunne
drukslang stevig in het snelkoppelstuk op het
deksel van de motor totdat het koppelstuk erin
klikt.
0
Druk de drukslang in de clip en bevestig deze
gelijkmatig verdeeld aan de zuigslang.
0
Sluit aan het andere uiteinde van de zuigslang
de twee zuigbuizen aan de handgreep aan,
waarbij eerst de buis zonder en dan de buis met
de inhangstiften wordt bevestigd.
Schuif de afsluitklep aan de drukslang in de
geleiding van de bovenste zuigbuis tot aan de
aanslag. Draai dan de zuigbuis zodanig dat de
afsluitklep zich aan de onderkant van de
handgreep bevindt.
Stel de tweede, onderste zuigbuis zo, dat de klemmetjes voor de
drukslang zich aan dezelfde kant bevinden als die van de bovenste
zuigbuis.
Het werken met de zuigmond bij sproeizuigen
De zuigmonden worden telkens door drukken en draaien op de zuigbuis
bevestigd en er door trekken en draaien weer afgehaald.
105
0
0
Zuigmond voor sproeizuigen van tapijt
Voor het nat reinigen van tapijten
Plaats aan het uiteinde van de onderste zuigbuis
de brede, transparente zuigmond en druk de
drukslang die zich daarop bevindt in de
klemmetjes van de zuigbuis of bevestig de
drukslang met buisclips aan de buis van roestvrij
staal of bevestig de drukslang met buisclips aan
de buis van roestvrij staal.
Plaats het koppelstuk aan het bovenste uiteinde
van de drukslang op de afsluitklep en vergrendel
het door het naar rechts te draaien.
Wanneer de drukslang weer van de afsluitklep
verwijderd moet worden, ontgrendel het
koppelstuk dan door het naar links te draaien en
van de afsluitklep af te trekken.
Opzetstuk voor harde vloeren
Voor het nat reinigen van harde vloeren van
keramisch materiaal, steen of kunststof.
106
0
0
Zuigmond voor sproeizuigen van stoffering
Voor het nat reinigen van stofferingen,
autostoelen, etc. Om hem gemakkelijker te
kunnen hanteren, wordt de smalle, transparante
zuigmond rechtstreeks aan de handgreep van de
zuigslang bevestigd:
Vergrendel indien nodig de nog op de afsluitklep
aangesloten drukslang door deze naar links te
draaien en verwijder deze. Trek de afsluitklep uit
de geleiding aan de zuigbuis.
Trek de zuigbuis van de handgreep van de zuigslang door de buis licht
te draaien.
Plaats de zuigmond voor het sproeizuigen van
stoffering op de handgreep van de zuigslang en
schuif de afsluitklep in de geleiding op de
zuigmond tot aan de aanslag. Plaats het
koppelstuk aan het bovenste uiteinde van de
drukslang die zich bevindt op de afsluitklep en
vergrendel het door het naar rechts te draaien.
107
Ingebruikname
0
Tijdens en na het sproeizuigen moet de ruimte goed gelucht worden,
zodat droging snel kan plaatsvinden.
0
De wipschakelaar moet in de richting van het
symbool zuigmond voor sproeizuigen “
”
gedrukt zijn. Sluit het snoer op het net aan. Zet
voor het inschakelen de draaischakelaar op het
symbool “I”.
De wipschakelaar licht op.
0
0
0
108
Sproeizuigen van tapijt
Plaats de zuigmond voor sproeizuigen van tapijt
in een hoek van de kamer op het tapijt. Houd de
klephefboom op de handgreep ingedrukt totdat
de reinigingsvloeistof wordt opgespoten. Trek
vervolgens de op het tapijt liggende zuigmond
in een rechte baan in de richting van de pijl
langzaam over het tapijt. De in de polen van het
tapijt gespoten reinigingsvloeistof wordt in een
moeite door samen met het opgeloste vuil
weggezogen. Zo wordt het tapijt alleen vochtig, en niet doornat.
Laat aan het einde van de baan of bij onderbrekingen de klephefboom
los om de sproeistraal te laten stoppen. Til, wanneer de opgespoten
vloeistof opgezogen is, de zuigmond van de vloer en begin met een
kleine overlapping met een nieuwe baan. Zo kan het gehele oppervlak
streek voor streek behandeld worden. Wanneer op de gereinigde baan
nog vloeistofsporen achterblijven, dan kunnen deze plaatsen met
losgelaten klephefboom nogmaals gezogen worden. Hierbij wordt dan
slechts de rest van het vocht uit het tapijt opgenomen. Door het
transparante bovenste gedeelte van de zuigmond kan de opname van
het vocht gecontroleerd worden. Om een langere inwerktijd te bereiken
en daarmee van inweken verzekerd te zijn, is het ook mogelijk het
reinigingsmiddel op te brengen terwijl de zuigmond voor sproeizuigen
van tapijt opgetild is. Pas echter op dat niet teveel vloeistof wordt
opgespoten, omdat hierdoor (afhankelijk van het materiaal) golven of
bulten in het tapijt kunnen ontstaan.
Belangrijk! Zolang het tapijt vochtig is, mag het niet betreden worden.
0
Let op! Wanneer het tapijt op een eerder moment een keer
geshamponeerd is, kan zich bij het reinigen schuim in het vuilreservoir
vormen, dat uit de luchtafvoer treedt.
Schakel dan het apparaat uit en leeg het vuilreservoir. Om verdere
schuimvorming te voorkomen, kan een kopje azijn in het vuilreservoir
gegoten worden.
Sproeizuigen van harde vloerern
Bij het reinigen van harde vloeren wordt via de zuigmond voor
sproeizuigen van tapijten met een opzetstuk voor harde vloeren de
reinigingsvloeistof opgespoten en in een moeite door meteen weer
opgezogen.
Sproeizuigen van stoffering
Dit reinigingsproces is hetzelfde als bij het sproeizuigen van tapijten.
Pas op dat niet teveel reinigingsvloeistof wordt opgespoten, omdat
afhankelijk van de ondergrond met een langere droogtijd rekening
moet worden gehouden.
0
0
Zuigkracht regelen
Houd het schuifje voor het regelen van de
zuigkracht altijd gesloten, zodat de vloeistof met
volle zuigkracht opgezogen wordt.
Na het sproeizuigen
Druk de wipschakelaar in de richting van het symbool vloerenzuigmond
“
”, zet de draaischakelaar op “0” en trek de stekker uit het
stopcontact.
Verwijder de drukslang van het deksel van de motor wanneer de
uitschakelknop van het snelkoppelstuk bediend wordt.
Trek de zuigslang van het vuilreservoir door de slang te draaien.
Verwijder het deksel van de motor van het vuilreservoir en verwijder de
reinigingsmiddeltank. Niet gebruikte reinigingsvloeistof kan in een
daarvoor geschikt reservoir worden overgegoten om het te bewaren.
Leeg het vuilreservoir en spoel deze, evenals de reinigingsmiddeltank,
grondig uit.
De reinigingsvloeistof kan op dezelfde wijze als huishoudelijke
reinigingsmiddelen afgevoerd worden.
109
0
0
Belangrijk:
Na iedere sproeizuigbeurt moet de aanzuigslang
indien nodig van vuiltjes en pluisjes gereinigd
worden.
Demonteren van de accessoires voor sproeizuigen
(Verwijder de drukslang van de zuigmond voor
sproeizuigen op de afsluitklep, waarbij het
koppelstuk ontgrendeld wordt door het naar
links te draaien.
Trek de afsluitklep uit de geleiding aan de
zuigbuis resp. aan de zuigmond voor
sproeizuigen van stoffering. Trek de zuigmond
voor sproeizuigen van de zuigbuis resp. van de
handgreep.
0
Verwijder de drukslang van het deksel van de
motor wanneer de uitschakelknop van het
snelkoppelstuk bediend wordt en het
aansluitstuk op deze wijze van de drukslang
gescheiden wordt.
Trek de clip van de zuigslang.
0
Vóór het in elkaar zetten, moeten alle
onderdelen van het apparaat helemaal droog
zijn.
Rol het snoer in grotere lussen op en hang het in
de kabelgoot op de handgreep.
110
Onderhoud
0
0
0
Het vervangen van de filters
Vervang bij afnemende zuigcapaciteit of bij
aanzienlijke vervuiling het papierfilter:
Pak het nieuwe papierfilter vast aan de
kartonnen kant en druk het vast op de
zuigopening.
Het papierfilter moet zijdelings tegen de wand
van het vuilreservoir liggen, zodat het filter bij
het voorzichtig erop plaatsen van het deksel van
de motor niet door de filterhouder beschadigd
wordt.
Het vervangen van het papierfijnfilter en het schuimstoffilter
Vervang het papierfijnfilter iedere vijfde keer dat
het papierfilter wordt vervangen.
Ontgrendel eerst de spanring (draai de
bevestigingsklemmen in de richting van de
ingekerfde pijl), verwijder dan de spanring van
het deksel van de motor en trek het
papierfijnfilter en het schuimstoffilter er vanaf.
Klop het schuimstoffilter goed uit of was, bij
ernstige vervuiling, het filter met de hand en
laat hem goed drogen.
Trek het schuimstoffilter en het nieuwe papierfijnfilter omhoog, klem
ze vast met de spanring en beveilig ze door de beide
bevestigingsklemmen omhoog te draaien.
Het vervangen van het motorbeschermingsfilter
Controleer af en toe het
motorbeschermingsfilter in de vlotterklep. Open
bij vervuiling de vlotterklep in de richting van de
pijl en verwijder het motorbeschermingsfilter uit
de zuigopening. Leg het gereinigde of het
nieuwe filter er weer in en zet er aansluitend de
filterhouder weer op.
111
0
0
Reiniging van het apparaat
Controleer na iedere nat- of sproeizuigbeurt het
motorbeschermingsfilter op vervuiling en reinig hem indien nodig.
Wrijf het deksel van de motor, het vuilreservoir en de slede met een
vochtige doek af en droog ze vervolgens.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
Het reinigen van de snoeren, de pomp, de kleppen en de
sproeizuigmonden
Het is handig deze onderdelen meteen na de sproeizuigbeurt te
reinigen.
Vul de reinigingsmiddeltank met ongeveer twee liter water, giet dit in
het vuilreservoir en plaats het deksel van de motor erop.
Sluit het snoer op het net aan.
Houd de zuigmond boven een afgoot, druk de wipschakelaar in de
richting van het symbool zuigmond voor sproeizuigen “
” en zet de
draaischakelaar op “I”.
Spuit het erin gegoten water eruit door te drukken op het
afsluitventiel.
Spoel de zuigslang, de zuigbuis en de zuigmond door het opzuigen van
wat schoon water.
Reinig daarna de beide reservoirs en laat de onderdelen van het
apparaat goed drogen. Demonteer de accessoires voor sproeizuigen
zoals beschreven onder “na het sproeizuigen”.
Hygiëne bij het vervangen van de filters en het legen van het
reservoir
Bij het verwisselen van alle in het apparaat te plaatsen filtersystemen
(bijvoorbeeld papierfilters, papierfijnfilters) en bij het legen of
schoonmaken van het vuilreservoir moet u sanitaire handschoenen
gebruiken. Die zijn bij gerelateerde winkels overal verkrijgbaar.
112
Wat te doen, als...
...bij het zuigen stof vrijkomt?
• Zijn het papierfilter en het schuimstoffilter onbeschadigd en op de
juiste wijze bevestigd?
• Is een origineel AEG-papierfilter gebruikt?
...de zuigkracht langzaamaan afneemt?
• Is het papierfilter vol?
• Zijn de poriën van het filter door fijne stofdeeltjes of roet verstopt
geraakt?
• Zijn de zuigmond, de verlengbuis of de zuigslang door vuil verstopt
geraakt?
• Is het motorbeschermingsfilter vuil?
...de zuigkracht plotseling afneemt?
• Heeft de vlotterklep de zuiglucht gestopt? Dat kan gebeuren als het
apparaat extreem scheef heeft gestaan of omgekiept is. Schakel het
apparaat uit – de vlotter zakt naar beneden – het apparaat is weer
bedrijfsklaar.
...de motor niet loopt?
• Is de zekering onbeschadigd en is er netspanning?
• Zijn kabel, stekker en stopcontact onbeschadigd? (Trek vóór het
controleren de stekker eruit!)
• Open in geen geval zelf de motor!
...er geen reinigingsvloeistof uit komt?
• Is de draaischakelaar op “I” en de wipschakelaar op het symbool
“
” gezet? De wipschakelaar moet oplichten.
• Zit er nog reinigingsvloeistof in de reinigingsmiddeltank?
• Hangt de aanzuigslang vrij in de reinigingsmiddeltank? Is de zeef aan
het uiteinde van de slang verstopt?
• Is de sproeizuigmond verstopt? Leg de zuigmond voor sproeizuigen
enige tijd in het water, zodat het aangekoekte reinigingsmiddel
oplost, en blaas het vervolgens met kracht door.
113
Vervangingsonderdelen
Vervangende filter en reinigingsmiddelconcentraat
Om ervoor te zorgen dat uw apparaat altijd correct werkt, bevelen wij
het gebruik van originele vervangende filters en reinigingsmiddelen van
AEG aan. De originele vervangende filters en het
reinigingsmiddelconcentraat zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar of
via de Klantenservice.
Schuimstoffilter
ET-Nr. 668 900 800
Papierfijnfilter
ET-Nr. 668 900 801
Papierfilter
1 verpakking = 5 stuks en 1 papierfilter
ET-Nr. 668 900 780
114
Motorbeschermingsfilter
ET-Nr. 668 900 895
Origineel AEG-reinigingsconcentraat
1 fles à 100 ml
ET-Nr. 668 900 822
115
Extra accessoires
Lange tijd nat- en droogfilter
ET-Nr. 668 900 827
Profi-Set
Ø 50 mm
Zuigsysteem voor grof vuil
Afzonderlijke onderdelen zijn bij de
AEG Klantenservice te verkrijgen.
Inkorting van de buis
Ø 50 mm – Ø 32 mm
Verbindingsstuk voor Profisysteem en
standaardaccessoires Ø 30 mm
ET-Nr. 668 900 829
116
Zuigmond voor alle nat- en droogdoeleinden
ET-Nr. 668 900 830
Zuigmond voor schuine buizen
ET-Nr. 668 900 828
117
118
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 252 – 0503

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement