AEG | SMART301 | User manual | Aeg SMART301 Handleiding

SMART
300/301/306/350/360/366
AUS ERFAHRUNG GUT
Bodenstaubsauger
Vacuum Cleaner
Aspirateur traîneau
Aspirapolvere
Vloerstofzuiger
Aspirado de polvo
Aspirador
Elektrikli süpürge
Gebrauchsanweisung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Instruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de utiliyação
Kullanma talimatları
Ausstattung .........................................7
Zubehör ................................................7
Sicherheitshinweise............................7
Inbetriebnahme ...................................8
Die besten Ergebnisse erzielen .........8
Wechsel des Staubbeutels.................8
Staubbeutelwechselanzeige .................8
Wechsel des Staubbeutels....................8
Staubbeutel-Sicherheitsvorrichtung ......8
Wechsel/Reinigen der Filter ...............9
Reinigen des Motorschutzfilters ............9
Wechsel des Mikrofilters .......................9
Fehlersuche und -behebung ..............9
Dear Customer ..................................10
Features .............................................10
Accessories .......................................10
Safety instructions ............................10
Getting Started ..................................10
Getting the best results ....................11
Dust bag indicator and changing
the dustbag.....................................11
To change the dustbag .......................11
We recommend the dustbag
is changed........................................11
Changing the filters ..........................11
To clean Motor Protection filter ...........11
To change Micro filter..........................12
Troubleshooting ................................12
Votre Smart posséde les
caractéristiques suivantes ............13
Les accessoires de votre Smart ......13
Assurer votre sécurité ......................13
Mise en marche .................................13
Comment obtenir les meilleurs
résultats .........................................14
Indicateur de remplissage de sac
et changement du sac
á poussiére .....................................14
Pour changer le sac á poussiére.........14
Nous recommandons de
changer le sac á poussiére ..............14
Changer les filtres.............................15
Pour nettoyer le filtre
de protection du moteur ...................15
Pour changer le microfiltre ..................15
Gestion des pannes ..........................15
2
Le caratteristiche del Smart .................16
Accessori dell'aspirapolvere Smart ....16
Per la vostra sicurezza .........................16
Per cominciare ......................................16
Per ottenere i migliori risultati .............17
Indicatore di sacchetto pieno
e come cambiare il sacchetto ...........17
Per cambiare il sacchetto........................17
Raccomandiamo di cambiare
il sacchetto della polvere......................17
Cambio dei filtri .....................................18
Diagnosi dei guasti ..............................18
Kenmerken van uw Smart ....................19
Hulpstukken voor uw Smart.................19
Veiligheid voorop ..................................19
Voordat u begint....................................19
Optimale resultaten...............................20
De stofzakindicator en
het verwisselen van de stofzak.........20
Als u de stofzak wilt verwisselen.............20
Wij raden u aan om de stofzak
vervangen ............................................20
De filters vervangen ................................21
Het motorbeschermfilter
schoonmaken.......................................21
Het Microfilter vervangen ........................21
Problemen oplossen ...............................21
Estimado cliente ...................................22
Las caracter sticas de su Smart ..........22
Accesorios para su Smart................... 22
Para garantizar su seguridad ..............22
Listo para comenzar .............................22
C mo obtener los mejores
resultados ............................................23
Indicador de llenado de bolsa
y cambio de esta ...............................23
Para cambiar la bolsa de recogida
de polvo ...............................................23
Recomendamos que se cambie
la bolsa de recogida de polvo ..............23
Cambio de los filtros ............................24
Modo de limpiar el filtro de protecci
n de motor ...........................................24
Para cambiar el Micro Filtro ....................24
Reparaci n de aver as ...........................24
Características ......................................25
Acessórios .............................................25
Certifique-se da sua segurança ..........25
Preparação Inicial .................................25
Como conseguir os melhores
resultados ver págian ........................26
Indicador do saco de pó e mudança
do saco de pó .....................................26
Mudança dos filtros ..............................27
Para limpar o filtro de protecção
do motor ...............................................27
Substituição do Microfiltro .......................27
Identificação e resolução
de problemas .....................................27
Özellikler ................................................28
Aksesuarlar ...........................................28
Emniyet Önlemleri.................................28
Kullanıma Başlarken.............................28
En iyi sonuçları almak için ..................29
Toz torbası göstergesi ve toz
torbasının degiştirilmesi....................29
Toz torbasını deĝiştirmek için .................29
Aşaĝıdaki işlemlerden sonra toz
torbasının degiştirilmesini tavsiye
ederiz.............................. .....................29
Toz torbası emniyet cihazı ...................29
Filtrelerin degiştirilmesi........................29
Motor koruma filtresini temizlemek
için .......................................................29
Mikro filtreyi degiştirilmek için .................30
Sorun çözme .........................................30
Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ
πελάτη ................................................31
Χαρακτηριστικά ....................................31
Εξαρτήµατα ...........................................31
Υποδείξεις ασφαλείας ..........................31
Λειτουργία .............................................31
Πώς να πετύχετε το καλύτερο
αποτέλεσµα ........................................32
Ενδειξη γεµάτης σακούλας
και αλλαγή σακούλας .......................32
Αλλαγή της σακούλας .............................32
Σας προτείνουµε να αλλάξετε την
σακούλα:
Αλλαγή των φίλτρων ...........................33
Καθαρισµός των φίλτρων του µοτέρ ......33
Αλλαγή του µικροφίλτρου .......................33
Λάθη χειρισµού .....................................33
3
4
5
6
Geachte klant,
Dank u voor het kiezen van de Aeg Smart.
Om geheel aan uw behoeften te
voldoen is het raadzaam het
instructieboekje grondig door te
lezen. Bewaar dit ter referentie.
Kenmerken van uw Smart
(zie pagina 3)
A
B
C
D
Elektriciteitssnoer
Snoerknop
Aan/Uit-knop
Zuigkrachtregelaar (306;350;360;
366)
E Multifunctioneel handvat
F Afsluitbare klep voor ruimte met
accessoires
G Mechanische stofzakindicator
H Pijpverbinding
I Draaghandgreep
J Opslagruimte voor vloermondstuk en
zuigbuizen wanneer niet in gebruik
K Opslagruimte voor vloermondstuk en
zuigbuizen wanneer in gebruik
Hulpstukken voor uw
Smart (zie pagina 4)
Stofzakken
Zuigbuizen (2x) (300;301)
Telescopische zuigbuis
(306;350;360;366)
Slang met draaitopbevestiging
en pistoolgreep met handmatige
zuigregeling
Combinatie mondstuk voor tapijt/
harde vloer (301;306;350;360;366)
Vloerenmondstuk (300)
Kierenmondstuk (301;306;350;360;
366)
Meubelmondstuk
(301;306;350;
360;366)
Veiligheid voorop
De Aeg Smart is alleen voor
huishoudelijk gebruik en is ontworpen
met het oog op maximale veiligheid
en gebruik. Volg a.u.b. de volgende
eenvoudige voorzorgsmaatregelen:
De Smart is dubbel geïsoleerd en
hoeft niet te worden geaard.
De Smart dient alleen door
volwassenen gebruikt te worden.
Berg het apparaat altijd op een
droge plaats op.
Gebruik het apparaat niet om
vloeistoffen mee op te zuigen.
Vermijd scherpe voorwerpen.
Zuig geen hete as naar binnen of
brandende sigarettenpeuken.
Gebruik het apparaat niet in de
nabijheid van ontvlambare gassen.
Vermijd rukken aan het snoer en
controleer dit regelmatig.
NB: Gebruik het apparaat niet
wanneer het snoer beschadigd is.
Wanneer dit beschadigd is, dient
het te worden vervangen door de
Elgroep Fabrieksservice.
U dient de stekker uit het stopcontact te halen, voordat u het
apparaat schoonmaakt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
Alle service en reparaties dienen te
worden uitgevoerd door uw
vakhandelaar of door de ELGROEP
FABRIEKSSERVICE.
Voordat u begint
(zie pagina 4)
Ga na of de stofzak zich op zijn
plaats bevindt.
Duw de zuigbuis op de stofzuiger
totdat u een klik hoort. (Druk de
vergrendelingen in om hem los te
krijgen.)
Bevestig de zuigbuis of de
telescopische zuigbuis aan de
pistoolgreep van de slang en aan
het buisje van het mondstuk door
deze al draaiend samen te drukken.
(De buizen draaien en van elkaar
aftrekken om ze uit elkaar te halen).
19
Trek het snoer uit en steek de stekker
in het stopcontact. Smart is uitgerust
met automatische snoeropwinder.
Zorg dat het snoer niet gedraaid is
voordat u begint te werken. (Druk op
het voetpedaal om het snoer weer op
te rollen. Houd de knop ingedrukt
om te voorkomen dat het snoer u
niet raakt.)
Druk op de Aan/Uit-knop om de
stofzuiger aan te zetten.
Om te zuigkracht de regelen draait u
aan het wieltje op de multifunctionele handgreep (306;350;
360; 366).
De zuigkracht kan ook geregeld
worden door de opening op de
slanggreep te openen of te sluiten.
Optimale resultaten
(zie pagina 5)
Tapijten: Gebruik het vloermondstuk
met de handgreep in verticale positie.
Harde vloeren: Gebruik het vloermondstuk met de handgreep in
horizontale positie.
Losse vloerkleden/ gordijnen/ lichtgewichtstoffen: Verminder de zuigkracht. Gebruik het vloermondstuk
voor losse vloerkleden en het meubelmondstuk voor gordijnen, kussens (etc.).
Besloten gebieden: Gebruik het
kierenmondstuk voor kieren, hoeken
en radiatoren.
De stofzakindicator en het
verwisselen van de stofzak
(zie pagina 5)
De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak Voor
optimaal functioneren dient de
stofzak verwijderd te worden
wanneer deze vol is. Mocht de
stofzak per ongeluk in de stofzuiger
barsten, laat het apparaat dan door
Elgroep Fabrieksservice schoon-
20
maken. Controleer de stofzak regelmatig en vervang deze wanneer
noodzakelijk. Het stofzakindicatorvenster wordt gaandeweg rood
wanneer deze gevuld wordt en
wordt geheel rood wanneer de
stofzak vol is.
Als u de stofzak wilt controleren,
dient het apparaat aan te staan,
waarbij alle toebehoren verbonden
zijn en zich niet op de grond bevinden.
De indicator voor de volle stofzak
kan ook betekenen dat de zak
geblokkeerd is (soms veroorzaakt
door zeer fijne stofdeeltjes), wat
verlies aan zuigkracht veroorzaakt
en oververhitting tot gevolg kan
hebben. Gebeurt dit, verwissel de
stofzak, ook al is deze niet vol.
Als u de stofzak wilt verwisselen
Maak de vergrendeling los alvorens
de stofzak te verwijderen.
Verwijder de stofzak.
Breng de nieuwe stofzak aan door
de zaksleuven over de houders te
trekken.
Wij raden u aan om de stofzak te
vervangen
na het gebruik van een tapijtschoonmaakmiddel.
wanneer er een onaangename reuk
van de stofzuiger komt. U dient dan
tevens het filter te vervangen.
NB: Gebruik alleen originele AEG
stofzakken en filters (ref GR50).
Stofzakbeveiliging
Om schade aan de stofzuiger te
voorkomen dient u deze niet te
gebruiken zonder stofzak. Er is een
veiligheidsapparaat in de stofzuiger
dat voorkomt dat de deksel sluit
zonder stofzak. Probeer niet
geforceerd de deksel te sluiten.
De filters vervangen
(zie pagina 5)
Er zitten twee filters in uw
stofzuiger. Gebruik de stofzuiger
nooit zonder dat de filters zijn
geïnstalleerd.
Het motorbeschermfilter schoonmaken
Het motorbeschermfilter moet worden
schoongemaakt als het vuil is..
Het deksel losmaken en zowel het
deksel als het filter verwijderen.
Het filter in warm water schoonmaken.
Laten drogen en het schone filter
weer op zijn plaats zetten. Het deksel
weer sluiten.
Het Microfilter vervangen
Na elke vijfde stofzak moet het
microfilter vervangen worden.
Het deksel losmaken, het filterdeksel
openen en het filter met houder
verwijderen.
Haat het filter mit de houder.
Zet het nieuwe filter op de houder.
Het filter met houder op zijn plaats
zetten en het deksel weer sluiten.
Het HEPA filter vervangen (366)
Na elke vijfde stofzak moet het HEPA
filter vervangen worden.
Het deksel losmaken, het filterdeksel
openen en het HEPA filter met
houder verwijderen.
Het nieuwe HEPA filter met houder
op zijn plaats zetten en het deksel
weer sluiten.
Problemen oplossen
Elektriciteit: Werkt de aansluiting
met het lichtnet niet, trek dan
de stekker uit het stopcontact en
controleer stekker, snoer en zekeringen in de huisinstallatie.
Blokkades/vuile filters: De stofzuiger kan automatisch uitgeschakeld
worden wanneer er een ernstige
blokkade optreedt of uitzonderlijk
vuile filter(s) gebruikt worden. In
zulke gevallen trekt u de stekker uit
het stopcontact en laat de machine
20-30 minuten afkoelen. Hef de
blokkade op en/of vervang het
filter/de filters en begin opnieuw.
Het schoonmaken van geblokkeerde
onderdelen valt niet onder de
garantie. Lees ook de extra Aeg
informatie achterin dit boekje.
Water: Wordt water opgezogen
in de stofzuiger, dan dient de motor
te worden vervangen door de
ELGROEP FABRIEKSSERVICE.
21
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-hausgeraete.de
© Copyright by AEG
3302 02 06 04
Download PDF

advertising