VOLTA U3201 User manual

VOLTA U3201 User manual
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes.
Dette produkt er miljøvenligt fremstillet.
Alle plastikdele er afmærket til genbrugsformål.
U3201
U3202
U3210
Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning.
Dette produktet er fremstilt med henblikk på omgivelsene.
Alle plastdelene er merket for gjenvinningsformål.
123
Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö huomioon.
Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
1
6
3302 02 05 01
2
3
4
5
G
U
B
A
Thank you for choosing a Volta.
To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully.
Retain for reference.
C
D
J
Tak forde De valgte en Volta støvsuger.
Følg venligst brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed.
Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren,
Hvis den overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
Tack för att du valde en dammsugare från Volta.
För att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
E
Takk for at du har valgt en Volta støvsuger.
For å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig.
Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier.
F
Kiitämme Volta-pölynimurin valinnastasi.
Jotta pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja huolellisesti.
Säilytä se tulevan varalle.
Volta decline all responsibility for all damages arising from any
improper use of the appliance or in cases of tampering with the
appliance.
Volta reserve the right to alter product appearance and/or specifications without notice. Not all models featured are available in all
countries.
Volta vacuum cleaner features and accessories are protected worldwide by Patents or Registered Designs.
Volta fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af forkert
brug af støvsugeren samt ændringer udført på apparatet.
Volta forbeholder sig ret til at udføre ændringer på produktets
udformning og/eller specifikationer uden varsel. De beskrevne
modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Volta støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet golbalt under
patenter eller registrerede varemærker.
Volta avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår p.g.a. felaktig
andvändning av dammsugaren eller otillåtna ändringar på dammsugaren.
Volta förbehåller sig rätten att ändra produkternass urseende
och/eller specifikation utan vidare information. Alla de beskrivna
modellerna är ej tillgängliga i alla länder.
Volta dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade konstruktioner.
Volta avstår fra alt ansvar når det gjelder skader som har skjedd
p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har blitt
endret.
Volta forbeholder seg retten til å endre produktets utseende
og/eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er
beskrevet, er ikke tilgjengelige i alle land.
Volta-støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over hele
verden av patenter eller registrerte utforminger.
H
I
7
8
10
9
11
Volta ei vastaa laiteen huolimattomasta käytöstä tai siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista.
Volta pidättää iokeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai
teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia esiteltyjä
malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Volta-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
12
13
U3201, U3202, U3210
U3201
U3202
U3210
English
2
Dansk
4
Svenska
6
Norsk
8
Suomi
10
Dansk
U3201, U3202, U3210
Volta har et stort sortiment af støvsugere med forskelligt tilbehør, som
bliver beskrevet i denne håndbog. Læg venligst mærke til støvsugerens
modelnummer og tilbehør, som figurerer på støvsugerboksen.
Sådan kommer du i gang
1 Se efter om støvsugerposen sidder som den skal
2 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk clipsene indad for
at udløse slangen).
3 Monter teleskoprøret til slangehåndtaget og mundstykket ved
at dreje og skubbe dem sammen (skal rørene drejes og
trækkes for at frigøres).
4 Træk ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten. Kontroller,
at ledningen ikke er snoet (tryk på pedalen til ledningsoprullet
for at rulle ledningen ind. Sørg for at holde i stikket, så det
ikke rammer dig eller støvsugeren).
5 Tryk på tænd-/sluk-dækslet for at starte støvsugeren.
6 Sugeevnen øges/nedsættes ved at justere
reguleringsanordningen. Sugeevnen kan også reguleres ved at
åbne eller lukke ventilationsåbningen på slangehåndtaget.
Føld illustrationerne ud og folg henvisningen i teksten.
Tilbehør
Pose
Drejelig slange og håndtag med manuel sugekontrol
Teleskoprør
Dobbelt mundstykke til tæpper/hårde gulve
Fugemundstykke
Møbelmundstykke
Sikkerhed
Støvsugerens features
A
Strømførende ledning
B
Tænd-/sluk-kontakt
C
Mekanisk indikator for fyldt pose
D
Slangens tilkoblingssted
Støvsugeren må kun bruges af voksne. Børn skal være under
opsyn af voksne
E
Bærehåndtag
F
Lågåbner til poserum
Støvsug aldrig gips, murestøv, cementstøv, kold aske og andre meget
fine partikler.
G
Pedal til ledningsoprulning
H
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse er i brug
I
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse ikke er i brug
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er
fremstillet til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst
nedennævnte forholdsregler:
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og behøver derfor ikke tilsluttes
til jord
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge vand og andre væsker
J
Regulering af sugeevne
Undgå at støvsuge skarpe genstande op
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske, tændte
cigaretskod eller tonerpulver
Hvordan man opnår det bedste resultat:
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
regelmæssigt ledningen for skader
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til tæppestøvsugning.
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og
vedligeholdelse af støvsugeren
Service og reparation skal udføres af et autoriseret HvidevareServicecenter
SE
Konsumentservice Direkt
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke
ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och
nytta i Ditt hem under många år.
Om du har frågor angående produktens funktion eller
användning, synpunkter angående
din produkt eller vill reklamera något felaktigt. Vänd Dig då
Direkt till Electrolux Centralverkstad.
Tel: 0771-767676. Fax: 0141- 238321.
Du kan också kontakta oss via email,
[email protected] eller via brev:
Electrolux Centralverkstad, Vickerkullavägen 2, 591 82
Motala.
Vi hjälper Dig Direkt att på snabbaste sätt avhjälpa ditt
problem.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt
dataskylten på produkten:
Modellbeteckning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare gasarter
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er
beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos et autoriseret Hvidevare-Servicecenter
12
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet til
gulvstøvsugning.
Løse måtter/gardiner/lette materialer: Reducér sugestyrken.
Brug gulvmundstykket til løse måtter o.l. og møbelmundstykket
til møbler, gardiner, puder og lignende.
Svært tilgængelige områder: Brug fugemundstykket til
sprækker, hjørner og radiatorer, etc.
Serienummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inköpsställe och datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur och när uppträder felet?
...............................................
...............................................
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller
enligt Konsumentköp EHL 2002. Mer information om
vilka bestämmelser som gäller kan Du få av
återförsäljaren av denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera
först om Du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man
kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel skall alltid åtgärdas av
behörig verkstad.
Electrolux 2002-09-11/BL
FIN
Takuu: Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee
valmistus- ja ainevikoja.
Takuu on voimassa ostopäivästä lukien yksilöityä
ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla
voimassa olevien takuuehtojen mukaan. Takuu edellyttää,
että laitetta on käytetty käyttöohjeen mukaisesti.
Garanti: Garantitiden är två år och räknas fran
inköpsdagen. Garantin, som baserar sig på almänna i
branchen gällande garantibestämmelser, berör fel i
material eller tillverkning och förutsätter att apparaten har
användts enligt bruksanvisningen. Köpekvittot gäller som
garantibevis.
Maahantuoja:
Oy Hedoy Ab
Lauttasaarentie 51
00200 Helsinki
Puh. (09) 682 831
Importör:
Oy Hedoy Ab
Drumsövägen 51
00200 Helsingfors
Tel. (09) 682 831
U3201, U3202
U3202,U3210
U3210
NO
FORBRUKEROPPLYSNINGER
Besøksadresse:
Electrolux Home Products Norway AS
Risløkkveien. 2 / Tårngata 22
0580 Oslo
Postadresse:
Electrolux Home Products Norway AS
Postboks 77
0508 Oslo
Kundeservice:
ordre:
800 30 170
faks:
22 63 55 51
22 63 55 52
mail:
[email protected]
Service / deler:
Tlf.:
815 00 560
faks:
22 72 58 20 (deler)
22 72 58 90 (service)
Reklamasjonsfrister i henhold til NEL `s
leveringsbetingelser.
4
DK
Fejl og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit
fejl og mangler ved dette produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved dette produkt indenfor
reklamationsperioden skal produktet indleveres til vort
serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service A/S enten via
forhandleren eller på tlf.: 70 11 74 00 for nærmeste
adresse.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes
fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved
apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne galder særlige bestemmelser.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte
kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug,
fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer
i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i
forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte
sikringer.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at
gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor
den forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation
overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar".
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede
produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade
skyldes et eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte
sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået
ved en senere transport f.eks ved flytning eller
videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider
mod almindelig sund fornuft.
Støvsugerposeindikator og skift af støvsugerpose
For bedste ydeevne bør posen skiftes når den er fyldt.. Det
mekaniske indikatorvindue vil stille og roligt blive rød som posen
fyldes og er helt rød når den er fyldt. Når ruden er helt rød, er
posen fuld. Hvis støvposen revner inden i støvsugeren, skal
støvsugeren sendes til rengøring hos et servicecenter. Dette er
ikke omfattet af reklamationsretten. Hvis indikatoren viser, at
posen er fuld, kan det også evt. skyldes, at posen er tilstoppet
(pga. fint støv), hvilket giver mindsket sugeevne og kan resultere
i overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen
udskiftes, også selv om den ikke er fuld. STØVSUG ALDRIG GIPS,
MURESTØV, CEMENTSTØV, KOLD ASKE OG ANDRE MEGET FINE
PARTIKLER.
Når støvposen kontrolleres, skal støvsugeren være tændt med
alle dele påmonteret, og den må ikke være i berøring med gul
vet.
Skift af støvsugerpose
7 Åben støvsugerens låg.
8 Fjern støvsugerposen fra holderen
Sæt en ny støvsugerpose ind i beholderen. Luk lågen (8,7).
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes efter brug af tæpperensepulver, eller hvis støvsugeren lugter grimt.
NB! Brug kun originale støvsugerposer og filtre:
Støvsugerpose (reference nummer: E66N)
Støvsugerpose sikkerhedsenhed
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke benyttes
uden støvpose. Støvsugeren er udstyret med en sikkerhedsin
dretning, der forhindrer, at låget kan lukkes uden støvpose.
Forsøg ikke at tvinge låget i.
Udskiftning/rengøring af filtrene
Støvsugeren må aldrig bruges, uden at filtrene er på plads.
Filtrene bør udskiftes/renses ved hvert femte støvposeskift.
Vedligeholde af motorfilter
7 Åben støvsugerens låg.
9 Fjern filterenheden og rens filtret under den varme hane og
lad det tørre (9,12,13). Filtreringsevnen er nu genetableret.
Sæt filterenheden tilbage i maskinen og luk holderen. Vær
sikker på at filterenheden er placeret korrekt og dækslet er
forsvarligt lukket (9,7).
Filtret bør udskiftes mindst én gang hvert andet år.
Vedligeholde af mikrofilter (U3210)
10 Tryk på clipsen for at åbne filterdækslet.
11 Fjern filterenheden og rens filtret under den varme hane og
lad det tørre (11,12,13). Filtreringsevnen er nu
genetableret. Sæt filterenheden tilbage i maskinen og luk
holderen. Vær sikker på at filterenheden er placeret korrekt
og dækslet er forsvarligt lukket (11,10).
Filtret bør udskiftes mindst én gang hvert andet år.
Udskiftning af HEPA filter (U3201, U3202)
10 Åben filterdækselet.
11 Udskift det gamle filter med et nyt. Vær opmærksom at fil
teret placeres korrekt og at dækselet er korrekt lukket.
Filteret skal udskiftes mindst hvert 2. år eller for hver 5.
udskiftning af støvsugerposen.
Problemløsning
Støvposen: Vær sikker på at posen er placeret korrekt og at den
ikke er beskadiget (1).
Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for den,
trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik, ledning,
stikkontakt og, om nødvendigt, sikringer.
Støvsugeren slukker selv, hvis der forekommer en alvorlig bloker
ing, overfyldt pose eller filteret/filtrene er meget beskidte. I så
fald trækkes stikket ud, og støvsugeren køles af i 30 minutter.
Fjern blokeringer og/eller udskift filtret/filtrene. Herefter startes
støvsugeren igen.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger, rør, mund
stykke, filtre eller pose. Mundstykkerne bør renses jævnligt med
slangens håndtag for at forebygge blokeringer og opretholde
god sugestyrke.
Se venligst yderligere oplysninger fra Volta bagerst i denne
håndbog.
Vand: Hvis støvsugeren bruges til at suge vand, ødelægges
motoren og en udskiftning er nødvendig. Denne skal foretages af
et autoriseret Hvidevare-Servicecenter.
Dette er ikke omfattet af reklamationsretten.
Svenska
U3201, U3202, U3210
Volta finns i ett urval modeller med olika tillbehör, som alla beskrivs i den
här bruksanvisningen. Se vilka tillbehör din modell har på etiketten på
kartongen.
Innan du börjar
1 Kontrollera att dammpåsen är på plats.
Öppna instuktionshäftet och följ hänvisningen i texten.
2 Sätt i slangen så att låshakarna knäpps fast (tryck låshakarna
inåt när du vill ta ut slangen igen).
3 Montera teleskopröret på slanghandtaget och golvmunstycket
genom att trycka och vrida ihop dem. (Vrider du och drar isär när
du vill ta bort röret igen).
4 Dra ut sladden och sätt i den i ett vägguttag. Se till att sladden
inte är vriden innan du använder den. (Tryck på pedal till
sladdvinda när du vill rulla in sladden igen. Håll i stickproppen
så att den inte slår emot dig eller dammsugaren).
5 Tryck på på/av-locket för att starta dammsugaren.
6 Du kan öka eller minska sugeffekten genom att ställa om
rullreglaget. Sugeffekten kan också justeras på
slanghandtaget genom att öppna eller stänga ventilen.
Tillbehör
Dammpåsar
Vridbar slang och handtag med manuell sugkontroll
Teleskoprör
Kombinerat matt/golvmunstycke
Fogmunstycke
Möbelmunstycke
Dammsugarens funktioner
För din säkerhet
Dammsugaren är avsedd endast för hushålls- och inomhusbruk.
Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och pre
standa. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder:
Dammsugaren är dubbelisolerad och behöver inte jordas
Dammsugaren får endast användas av vuxna
Dammsug aldrig gips, cement (murbruk), aska eller andra mycket fina
partiklar.
Förvara alltid dammsugaren på torr plats
Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar
Obs! Använd ej din dammsugare om elsladden är skadad. Om
sladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad
servicepersonal
Dra ur stickproppen från vägguttaget före rengöring eller
underhåll av dammsugaren
All service och reparation måste utföras av auktoriserad
servicepersonal
Pölypussin vaihtaminen
7 Avaa pölynimurin kansi.
8 Irrota pölypussi pidikkeestä.
Poista pölypussi pidikkeestään ja laita tilalle uusi pölypussi.
Sulje kansi.
Elsladd
B
På/av locket
Suosittelemme pölypussin vaihtamista matonpuhdistus-
C
Mekanisk indikator som visar när dammpåsen är full
aineen käyttämisen jälkeen tai jos laitteesta tulee paha haju.
D
Slanganslutning
E
Bärhandtag
Huom: Käytä ainoastaan alkuperäisiä pölypusseja ja suodattimia
F
Låsmekanism för lock till dammpåsens behållare
G
Pedal med kabelvinda
H
Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör vid tillfälliga
uppehåll i städningen
I
Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör vid förvaring
J
Sugkontroll
Använd ej nära brandfarliga gaser
Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Kontrollera regelbundet att
sladden ej är skadad
Pölypussin ilmaisin ja pölypussin vaihtaminen
Parhaan puhdistustehon varmistamiseksi pölypussi tulisi vaihtaa,
kun se on täynnä. Pölypussin vaihtamisen merkkivalon näyttö
muuttuu asteittain punaiseksi pölypussin täyttymisen mukaan ja
täysin punaiseksi, kun pölypussi on täynnä. Jos pölypussi
rikkoutuu pölynimurin sisällä, vie imuri puhdistettavaksi
valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tämä ei kuulu takuun piiriin.
Pölypussin täyttymisen merkkivalo voi ilmoittaa pölypussin
olevan tukossa. Tämä heikentää imutehoa ja saattaa aiheuttaa
ylikuumenemista. Jos näin tapahtuu, vaihda pölypussi, vaikka se
ei olisi täynnä. ÄLÄ KÄYTÄ ERITTÄIN HIENOJAKOISEN PÖLYN
(KALKKI-/BETONI- JA HIOMAPÖLY, TUHKA JNE.) IMUROIMISEEN.
Pölypussi tarkistettaessa imurin tulee olla päällä sekä kaikki
lisälaitteet kiinnitettyinä ja irti lattiasta.
A
Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen
Sug ej upp vassa föremål
10
Hur man uppnår bästa städresultat
Mattor: Använd golvmunstycket med pedalen i denna position.
Hårda golv: Använd golvmunstycket med pedalen i denna
position.
Småmattor/gardiner/tunna tyger: Minska sugeffekten.
Använd golvmunstycket på småmattor och möbelmunstycket för
gardiner, kuddar, osv.
Svåråtkomliga utrymmen: Använd fogmunstycket till
exempelvis skarvar, hörn och värmeelement.
Pölypussi (viitenumero: E66N)
Pölypussin turvalaite
Älä käytä pölynimuria ilman pölypussia, sillä imuri saattaa vahin
goittua. Pölypussin varmistuslaite estää kantta sulkeutumasta
ilman pölypussia. Älä yritä sulkea kantta väkisin.
Suodattimien vaihto/puhdistus
Älä koskaan käytä imuria ilman suodattimia.
Suodatin tulee vaihtaa/puhdistaa noin joka viidennen pölypussin
vaihdon jälkeen.
Moottorin suodattimen vaihto/puhdistus
7 Avaa imurin kansi.
9 Irrota suodatinyksikkö pölypussitilasta ja irrota suodatin
ritilästä. Huuhtele suodatin lämpimällä vedellä vesihanan
alla ja kuivata huolellisesti. Aseta suodatin takaisin ritilään ja
suodatinyksikkö takaisin paikalleen. Sulje kansi. (9,12,13)
Suodatin toimii nyt alkuperäisen
veroisesti (9,7).
Moottorinsuojasuodatin tulisi vaihtaa vähintään joka toinen
vuosi.
Micro-suodattimen vaihto (U3210)
10 Avaa suodattimen kansi painamalla kiinnikettä.
11 Irrota suodatinyksikkö. Huuhtele suodatin lämpimällä
vedellä vesihanan alla ja kuivata huolellisesti. Aseta suodatin
takaisin suodatintilaan ja varmista, että se on kunnolla
paikallaan. Sulje suodatintilan kansi huolellisesti. (11,12,13)
Suodatin toimii nyt alkuperäisen veroisesti.(11,10)
Poistoilman suodatin tulisi vaihtaa uuteen vähintään joka
toinen vuosi.
HEPA suodattimen vaihtaminen (U3201, U3202)
10 Avaa suodattimen kansi painamalla salpaa.
11 Vaihda suodatin. Varmista, se on kunnolla paikallaan ja että
kansi on kunnolla suljettu.
Vaihda suodatin uuteen joka toinen vuosi tai joka viidennen
pölypussin vaihtamiskerran jälkeen.
Vianetsintä
Pölypussi: Tarkista, että pölypussi on asetettu oikein paikalleen
ja varmista, että pölypussi ei ole tukossa (1).
Sähkö: Jos pölynimuriin ei tule virtaa, irrota pistoke virtaläh
teestä ja tarkista pistokkeet, johto ja tarvittavat sulakkeet.
Pölynimuri saattaa sammua itsestään, jos siihen tulee suuri tukos
tai jos suodattimet ovat erittäin likaisia. Jos näin tapahtuu, irro
ta pistoke virtalähteestä ja anna jäähtyä 30 minuuttia. Puhdista
tukos ja/tai vaihda suodatin/suodattimet ja käynnistä uudestaan.
Tukkeutuneiden letkujen puhdistus ei kuulu takuun piiriin.
Jotta vältyttäisiin tukoksilta ja jotta imuteho säilyisi hyvänä, lat
tiasuutin tulisi puhdistaa säännöllisesti letkun kädensijalla.
Tämän kirjan loppupuolella on Volta-lisätietoja.
Vesi: Jos pölynimurin sisälle joutuu vettä, moottori täytyy vaih
taa valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Tämä ei kuulu takuun piiriin.
Suomi
U3201, U3202, U3210
Volta-tuotesarjaan kuuluu erityyppisiä ja erilaisilla lisälaitteilla varustet
tuja pölynimureita. Tiedot laitteista ovat sisällytetty tähän oppaaseen.
Tarkista laitteesi mallinumero tätä opasta lukiessasi, pakkauksen kyljestä.
Aloitus
Pidä käyttöohjeen kummatkin kannet auki ja katso tekstiin liittyviä kuvia
tarpeen vaatiessa.
1 Tarkista, että pölypussi on asetettu paikalleen.
2 Aseta letku imuriin siten, että kiinnikkeet napsahtavat
paikoilleen (irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
3 Kiinnitä teleskooppiputki letkun kahvaan ja lattiasuuttimeen
työntämällä ja kiertämällä ne yhteen (Irrota samoin
kiertämällä ja vetämällä).
4 Vedä johto ulos ja kiinnitä se virtalähteeseen. Varmista
samalla, ettei johto ole kiertynyt (kelaa johto sisään
painamalla johdonkelauspainiketta. Pidä kiinni pistotulpasta,
ettei se osu sinuun).
5 Käynnistä imuri painamalla käynnistyspainiketta.
6 Lisää/vähennä imutehoa imurin rungossa olevan säätimen
avulla. Imutehoa voidaan säätää myös avaamalla/sulkemalla
letkun kahvassa olevaa aukkoa.
Lisälaitteet
Paperinen pölypussi
Pyörivä letku ja kädensija, jossa manuaalinen imutehonsäädin
Teleskooppiputki
Yhdistetty matto-ja lattia suutin
Kapea rakosuutin
Tekstiilisuutin
Pölynimurin varusteet
Turvallisuutesi varmistamiseksi
VOLTA pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön,
ja se on erittäin turvallinen ja tehokas. Noudata näitä yksinker
taisia turvaohjeita:
A
Verkkojohto
B
Käynnistyspainike
C
Pölypussin täyttymisen merkkivalo
Pölynimurissa on kaksinkertainen eristys. Kaksoiseristetyssä
laitteessa ei ole maadoitusta, eikä sitä saa yrittääkään
maadoittaa
D
Letkun liitäntä
E
Kantokahva
Lasten ei saa antaa käyttää pölynimuria
F
Pölypussisäiliön kannen lukitsin
G
H
Johdon takaisinkelauspainike
Säilytyspaikka lattiasuutinta ja putkea varten käytön aikana
Säilytä laite kuivissa tiloissa. Tarkoitettu käytettävaksi
ainoastaan sisätiloissa.
I
Säilytystila lattiasuuttimia ja jatkoputkia varten, kun imuri ei
ole käytössä
Säilytä imuri kuivassa paikassa
J
Imutehon säädin
Älä käytä nesteiden imuroimiseen, koska kosteus vaurioittaa
imurin moottoria.
Älä käytä hienojakoisen pölyn (kalkki-/betoni- ja hiomapöly,
tuhka jne.) imuroimiseen, koska hienojakoinen pöly vaurioittaa
imurin moottoria.
Paras tulos
Kokolattiamatot: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
Vältä teräviä esineitä
asennossa.
Älä imuroi kuumaa tuhkaa tai palavia savukkeen pätkiä
Kovat lattiat: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
asennossa.
Älä käytä syttyvien kaasujen läheisyydessä
Älä vedä verkkojohdosta ja tarkista johto säännöllisesti
Huom: Älä käytä pölynimuria, jos johto on vahingoittunut. Jos
johto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa uuteen
valtuutetussa huoltoliikkeessä
Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta ennen kuin pölynimuria
ryhdytään puhdistamaan tai huoltamaan
Kaikki huolto- ja korjaustyöt tulee teettää valtuutetulla
valtuutetulla huoltohenkilöllä
Irtomatot/verhot/kevyet tekstiilit: Vähennä imutehoa. Käytä
lattiasuutinta irtomattoja imuroidessasi ja tekstiilisuutinta
verhoja, tyynyjä jne. imuroidessasi.
Ahtaat paikat: Käytä rakosuutinta ahtaita paikkoja, nurkkia ja
pattereita imuroidessasi.
6
Indikator för dammpåse och byte av dammpåsen
För maximal prestanda skall dammpåsen bytas när den är
full.Den mekaniska indikatorn kommer att gradvis visa rött i fön
stret allt eftersom dammpåsen fylls och visa helt rött när den är
full. Om dammpåsen går sönder inuti dammsugaren måste den
tas till ett auktoriserat serviceställe för rengöring. Detta omfat
tas ej av garantin.
Om indikatorn visar att dammpåsen är full kan det bero på att
påsen är blockerad. Det ger minskad sugkraft och kan orsaka
överhettning. Om det händer måste påsen bytas även om den
inte är full. DAMMSUG ALDRIG GIPS, CEMENT (MURBRUK), ASKA
ELLER ANDRA MYCKET FINA PARTIKLAR.
När du ska se om dammpase är full måste dammsugaren vara
påkopplad, och alla tillbehören måste vara monterade och
upplyfta från golvet.
Ta ut dammpåsen ur hållaren
7 Öppna locket.
8 Sätt i en ny dammpåse i hållaren.Stäng locket (8,7).
Vi rekommenderar att dammpåsen byts efter användning av
mattrengöringspulver eller om det luktar illa från dammsugaren.
OBS: Observera: Använd endast originaldammpåsar och originalfilter
Dammpåse (referensnummer: E66N)
Säkerhetsanordning för dammpåse
För att undvika att dammsugaren skadas, får den under inga
omständigheter användas utan dammpåse. En säkerhetsspärr
förhindrar att locket stängs utan isatt dammpåse. Försök ej tvin
ga locket att stänga.
Byte/Rengöring av filter:
Använd aldrig dammsugaren utan filter på plats.
Filtren ska bytas/rengöras efter ungefär var femte dammpåse.
Underhålla av motorskyddsfilter
7 Öppna locket på dammsugaren.
9 Tag ur utblåsfiltret och rengör det endast under rinnande
varmt vatten (använd inte borste) och låt det torka ordentligt
(9,12,13). Filtrets reningsgrad är nu återställd. Sätt tillbaka
filtret i maskinen och stäng locket, var noga med att filtret är
rätt placerat och locket ordentligt stängt (9,7).
Filtret bör bytas vartannat år.
Underhålla av mikrofiltret (U3210)
10 Tryck på låshaken för att öppna filterluckan.
11 Tag ur utblåsfiltret och rengör det endast under rinnande
varmt vatten (använd inte borste) och låt det torka ordentligt
(11,12,13). Filtrets reningsgrad är nu återställd. Sätt
tillbaka filtret i maskinen och stäng locket, var noga med att
filtret är rätt placerat och locket ordentligt stängt (11,10).
Filtret bör bytas vartannat år.
Byte av HEPA filtret (U3201, U3202)
10 Tryck ned haken för att öppna filterlocket.
11 Byt ut det gamla filtret med ett nytt, se till att det sitter
stadigt. Stäng locket.
Byt ut filtret minst vartannat år eller efter var femte påsbyte.
Felsökning
Dammpåsen: Var säker på att påsen är korrekt placerad så att
den inte orsakar störning (1).
Ström: Om dammsugaren ej startar, dra ur stickproppen, kon
trollera stickpropp, sladd och eventuellt säkringar.
Dammsugaren stannar automatiskt om stopp uppstår i munsty
cke/rör/slang eller om filtren är igensatta. Dra ur stickproppen
och låt svalna i 30 minuter. Avlägsna eventuellt stopp och/eller
byt ut filter/dammpåse. Starta därefter dammsugaren.
Rengöring av blockerade slangar täcks ej av garantin. För att
undvika stopp och bibehålla sugeffekten bör golvmunstyckena
rengöras ofta med slanghandtaget.
Se ytterligare information om Volta mot slutet av detta häfte.
Vatten: Om vatten sugs upp i dammsugaren måste motorn bytas
ut på ett auktoriserat servicecenter.
Detta omfattas ej av garantin
Norsk
U3201, U3202, U3210
Volta leverer et utvalg av støvsugere med forskjellige spesifikasjoner og
tilbehør. Vennligst referer til din spesifikke modell og aktuelt tilbehør, som
fremgår av illustrasjonene på den ytre esken.
Komme i gang
1 Sjekk at støvposen er på plass.
2 Sett inn slangen inntil låsetappene klikker på plass (trykk
låsetappene inn for å frigjøre slangen).
3 Fest teleskoprøret til slangehåndtaket og til gulvmunnstykket
ved å trykke delene sammen og vri. (Vri og trekk for å kople
fra).
4 Trekk ut kabelen og kople den til et vegguttak for strøm, idet
du passer på at kabelen ikke er vridd før bruk. (Trykk på knapp
for kabelopprulling for å rulle kabelen inn igjen. Hold på
støpselet så det ikke treffer deg.)
5 Trykk på av/på-knappen for å starte støvsugeren.
6 Juster sugeeffekten ved hjelp av rullehjulet. Sugeeffekten kan
også reguleres på slangehåndtaket ved å åpne/lukke ventilen.
Brett ut illustrasjonene og folg henvisningen i teksten.
Tilbehør
Støvposer
Dreibar slange og håndtak med manuell sugekontroll
Teleskoprør
Munnstykke for harde gulv og tepper
Fugemunnstykke
Møbelmunnstykke
Sikkerhetsforskrifter
Funksjoner for støvsugeren
8
Støvposeindikator og bytte av støvpose
For best mulig ytelse skal støvposen skiftes så snart den er full.
Vinduet for den mekaniske støvposeindikatoren vil gradvis bli
rødere mens posen fylles, og vise helt rødt når posen er full.
Dersom støvposen skulle sprekke inne i støvsugeren, tar du støv
sugeren med til et servicesenter for å få den rengjort. Dette
omfattes ikke av reklamasjonsretten. Støvposeindikatoren kan
også indikere at støvposen er blokkert. Hvis dette skjer, må støv
posen skiftes selv om den ikke er full. STØVSUG ALDRI GIPS,
MURESTØV, SEMENTSTØV, KALD ASKE OG ANDRE VELDIG FINE PAR
TIKLER.
For kontroll av -støvposen må støvsugeren være slått på, med
aktuelt tilbehør tilkoplet og hevet fra gulvet.
Bytte av -støvposen
7 Åpne støvsukerlokket.
8 Fjern støvposen fra holderen.
Plasser en ny støvpose i holderen. Lukk dekselet (8,7).
Støvsugeren er kun beregnet for bruk i vanlige husholdninger og er kon
A
Strømledning
struert for å gi maksimal ytelse og sikkerhet. Vennligst overhold disse
B
Av/på-knapp
Vi anbefaler å bytte støvpose etter å ha benyttet rensemiddel
for tepper eller det merkes vond lukt fra støvsugeren.
enkle forholdsreglene:
C
Mekanisk indikator for full støvpose
PS! Bruk kun originale støvposer og filtere
Støvsugeren er dobbelt isolert, og trenger ikke å jordes.
D
Slangeforbindelse
Støvpose (referanse nummer: E66N)
Støvsugeren må ikke brukes av små barn.
E
Bærehåndtak
Støvsug aldri gips, murestøv, sementstøv, kald aske og andre
veldig fine partikler.
F
Lukkehåndtak for deksel over støvposerommet
G
Knapp for kabelinnrulling
H
Parkering for slange og munnstykke når de ikke er i bruk
I
Oppbevaringsspor for slange og munnstykke når de ikke er i
bruk
J
Sugeeffektkontroll
Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted.
Bruk ikke støvsugeren til å suge opp væsker.
Unngå skarpe gjenstander.
Bruk ikke støvsugeren til å suge opp varm aske eller brennende
sigarettstumper.
Bruk ikke støvsugeren i nærheten av brennbare gasser.
Unngå å trekke i strømledningen, og sjekk ledningen med jevne
mellomrom etter tegn på skade.
Merk: Ikke bruk en støvsuger med skadet ledning. Dersom
ledningen er skadd, må den skiftes ved et autorisert
serviceverksted.
Pluggen må fjernes fra stikkontakten før apparatet rengjøres eller
vedlikeholdes.
All service og reparasjoner må utføres av autorisert
servicepersonale.
Hvordan oppnå best resultat
Gulvtepper: Bruk gulvmunnstykket med spaken i denne
stillingen.
Harde gulv: Bruk gulvmunnstykket med spaken i denne
stillingen.
Løse tepper/gardiner/lette tekstiler: Reduser sugeeffekten.
Bruk gulvmunnstykket til løse tepper og møbelmunnstykket til
gardiner, puter etc.
Trange steder: Bruk fugemunnstykket til trange hjørner, bak
ovner, mellom radiatorspiler etc.
Sikkerhetsråd for støvposen (Tips for riktig bruk av støvposen)
For å unngå skade på støvsugeren må den aldri brukes uten støv
pose. En sikkerhetsanordning er montert for å forhindre at lokket
kan lukkes uten at støvposen er på plass. Ikke forsøk å tvinge
lokket igjen.
Bytting/rengjøring av filtre
Bruk aldri støvsugeren uten filterne.
Filterne bør byttes ut i gjennomsnitt ved hvert femte bytte av
støvpose.
Vedlikeholde av motorbeskyttelsesfilter
7 Åpne støvsugerlokket.
9 Fjern filterenheten og rens filtret under kun varmt vann, og la
det tørke. Filtreringsevnen er nå gjenetablert. Sett
filterenheten tilbake i maskinen og lukk lokket (9,12,13).
Vær sikker på at filterenheten er plassert korrekt og at
dekslet er forsvarlig lukket (9,7).
Filtret bør skiftes ut minst én gang hvert annet år.
Vedlikeholde av mikrofilter (U3210)
10 Åpne filterlokket.
11 Fjern filterenheten og rens filtret under kun varmt vann, og la
det tørke. Filtreringsevnen er nå gjenetablert. Sett
filterenheten tilbake i maskinen og lukk lokket. (11,12,13)
Vær sikker på at filterenheten er plassert korrekt og at
dekslet er forsvarlig lukket (11,10).
Filtret bør skiftes ut minst én gang hvert annet år.
Bytte av HEPA filter (U3201, U3202)
10 Press filterdekselet ned for å åpne filterlokket.
11 Bytt ut det gamle filteret med et nytt. Pass på at filteret er
satt riktig inn, og lukk deretter dekselet.
Filteret må byttes minimum hvert 2. år eller etter hver 5.
posebytte.
Problemløsning
Støvposen: Vær sikker på at posen er plassert korrekt og at den
ikke er skadet (1).
Strøm: Dersom strømmen ikke virker, trekk støpselet ut av
stikkontakten og sjekk kontakt, ledning og sikringer der det er
nødvendig.
Støvsugeren kan slå seg av dersom det har oppstått en alvorlig
blokkering eller filtrene er kraftig tilsmusset. Kople i så fall
strømtilførselen bort og la støvsugeren kjøle seg ned i 30 minut
ter. Fjern blokkeringen og/eller bytt ut filter(e) før du starter
støvsugeren igjen.
Fjerning av blokkeringer i slanger dekkes ikke av garantien. For å
unngå blokkeringer og opprettholde sugestyrken på en effektiv
måte, bør gulvmunnstykket rengjøres med jevne mellomrom ved
hjelp av slangehåndtaket.
Se også ytterligere Volta-informasjon mot slutten av dette
heftet.
Vann: Dersom vann suges inn i støvsugeren, må motoren byttes
ut ved et autorisert serviceverksted.
Dette omfattes ikke av reklamasjonsretten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement