VOLTA U3202 User manual

VOLTA U3202 User manual
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes.
Dette produkt er miljøvenligt fremstillet.
Alle plastikdele er afmærket til genbrugsformål.
U3201
U3202
U3210
Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning.
Dette produktet er fremstilt med henblikk på omgivelsene.
Alle plastdelene er merket for gjenvinningsformål.
123
Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö huomioon.
Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
1
6
3302 02 05 01
2
3
4
5
G
U
B
A
Thank you for choosing a Volta.
To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully.
Retain for reference.
C
D
J
Tak forde De valgte en Volta støvsuger.
Følg venligst brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed.
Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren,
Hvis den overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
Tack för att du valde en dammsugare från Volta.
För att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
E
Takk for at du har valgt en Volta støvsuger.
For å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig.
Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier.
F
Kiitämme Volta-pölynimurin valinnastasi.
Jotta pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja huolellisesti.
Säilytä se tulevan varalle.
Volta decline all responsibility for all damages arising from any
improper use of the appliance or in cases of tampering with the
appliance.
Volta reserve the right to alter product appearance and/or specifications without notice. Not all models featured are available in all
countries.
Volta vacuum cleaner features and accessories are protected worldwide by Patents or Registered Designs.
Volta fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af forkert
brug af støvsugeren samt ændringer udført på apparatet.
Volta forbeholder sig ret til at udføre ændringer på produktets
udformning og/eller specifikationer uden varsel. De beskrevne
modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Volta støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet golbalt under
patenter eller registrerede varemærker.
Volta avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår p.g.a. felaktig
andvändning av dammsugaren eller otillåtna ändringar på dammsugaren.
Volta förbehåller sig rätten att ändra produkternass urseende
och/eller specifikation utan vidare information. Alla de beskrivna
modellerna är ej tillgängliga i alla länder.
Volta dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade konstruktioner.
Volta avstår fra alt ansvar når det gjelder skader som har skjedd
p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har blitt
endret.
Volta forbeholder seg retten til å endre produktets utseende
og/eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er
beskrevet, er ikke tilgjengelige i alle land.
Volta-støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over hele
verden av patenter eller registrerte utforminger.
H
I
7
8
10
9
11
Volta ei vastaa laiteen huolimattomasta käytöstä tai siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista.
Volta pidättää iokeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai
teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia esiteltyjä
malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Volta-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
12
13
U3201, U3202, U3210
U3201
U3202
U3210
English
2
Dansk
4
Svenska
6
Norsk
8
Suomi
10
Dansk
U3201, U3202, U3210
Volta har et stort sortiment af støvsugere med forskelligt tilbehør, som
bliver beskrevet i denne håndbog. Læg venligst mærke til støvsugerens
modelnummer og tilbehør, som figurerer på støvsugerboksen.
Sådan kommer du i gang
1 Se efter om støvsugerposen sidder som den skal
2 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk clipsene indad for
at udløse slangen).
3 Monter teleskoprøret til slangehåndtaget og mundstykket ved
at dreje og skubbe dem sammen (skal rørene drejes og
trækkes for at frigøres).
4 Træk ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten. Kontroller,
at ledningen ikke er snoet (tryk på pedalen til ledningsoprullet
for at rulle ledningen ind. Sørg for at holde i stikket, så det
ikke rammer dig eller støvsugeren).
5 Tryk på tænd-/sluk-dækslet for at starte støvsugeren.
6 Sugeevnen øges/nedsættes ved at justere
reguleringsanordningen. Sugeevnen kan også reguleres ved at
åbne eller lukke ventilationsåbningen på slangehåndtaget.
Føld illustrationerne ud og folg henvisningen i teksten.
Tilbehør
Pose
Drejelig slange og håndtag med manuel sugekontrol
Teleskoprør
Dobbelt mundstykke til tæpper/hårde gulve
Fugemundstykke
Møbelmundstykke
Sikkerhed
Støvsugerens features
A
Strømførende ledning
B
Tænd-/sluk-kontakt
C
Mekanisk indikator for fyldt pose
D
Slangens tilkoblingssted
Støvsugeren må kun bruges af voksne. Børn skal være under
opsyn af voksne
E
Bærehåndtag
F
Lågåbner til poserum
Støvsug aldrig gips, murestøv, cementstøv, kold aske og andre meget
fine partikler.
G
Pedal til ledningsoprulning
H
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse er i brug
I
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse ikke er i brug
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er
fremstillet til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst
nedennævnte forholdsregler:
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og behøver derfor ikke tilsluttes
til jord
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge vand og andre væsker
J
Regulering af sugeevne
Undgå at støvsuge skarpe genstande op
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske, tændte
cigaretskod eller tonerpulver
Hvordan man opnår det bedste resultat:
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
regelmæssigt ledningen for skader
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til tæppestøvsugning.
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og
vedligeholdelse af støvsugeren
Service og reparation skal udføres af et autoriseret HvidevareServicecenter
SE
Konsumentservice Direkt
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke
ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och
nytta i Ditt hem under många år.
Om du har frågor angående produktens funktion eller
användning, synpunkter angående
din produkt eller vill reklamera något felaktigt. Vänd Dig då
Direkt till Electrolux Centralverkstad.
Tel: 0771-767676. Fax: 0141- 238321.
Du kan också kontakta oss via email,
[email protected] eller via brev:
Electrolux Centralverkstad, Vickerkullavägen 2, 591 82
Motala.
Vi hjälper Dig Direkt att på snabbaste sätt avhjälpa ditt
problem.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt
dataskylten på produkten:
Modellbeteckning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare gasarter
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er
beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos et autoriseret Hvidevare-Servicecenter
12
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet til
gulvstøvsugning.
Løse måtter/gardiner/lette materialer: Reducér sugestyrken.
Brug gulvmundstykket til løse måtter o.l. og møbelmundstykket
til møbler, gardiner, puder og lignende.
Svært tilgængelige områder: Brug fugemundstykket til
sprækker, hjørner og radiatorer, etc.
Serienummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inköpsställe och datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur och när uppträder felet?
...............................................
...............................................
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller
enligt Konsumentköp EHL 2002. Mer information om
vilka bestämmelser som gäller kan Du få av
återförsäljaren av denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera
först om Du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man
kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel skall alltid åtgärdas av
behörig verkstad.
Electrolux 2002-09-11/BL
FIN
Takuu: Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee
valmistus- ja ainevikoja.
Takuu on voimassa ostopäivästä lukien yksilöityä
ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla
voimassa olevien takuuehtojen mukaan. Takuu edellyttää,
että laitetta on käytetty käyttöohjeen mukaisesti.
Garanti: Garantitiden är två år och räknas fran
inköpsdagen. Garantin, som baserar sig på almänna i
branchen gällande garantibestämmelser, berör fel i
material eller tillverkning och förutsätter att apparaten har
användts enligt bruksanvisningen. Köpekvittot gäller som
garantibevis.
Maahantuoja:
Oy Hedoy Ab
Lauttasaarentie 51
00200 Helsinki
Puh. (09) 682 831
Importör:
Oy Hedoy Ab
Drumsövägen 51
00200 Helsingfors
Tel. (09) 682 831
U3201, U3202
U3202,U3210
U3210
NO
FORBRUKEROPPLYSNINGER
Besøksadresse:
Electrolux Home Products Norway AS
Risløkkveien. 2 / Tårngata 22
0580 Oslo
Postadresse:
Electrolux Home Products Norway AS
Postboks 77
0508 Oslo
Kundeservice:
ordre:
800 30 170
faks:
22 63 55 51
22 63 55 52
mail:
[email protected]
Service / deler:
Tlf.:
815 00 560
faks:
22 72 58 20 (deler)
22 72 58 90 (service)
Reklamasjonsfrister i henhold til NEL `s
leveringsbetingelser.
4
DK
Fejl og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit
fejl og mangler ved dette produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved dette produkt indenfor
reklamationsperioden skal produktet indleveres til vort
serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service A/S enten via
forhandleren eller på tlf.: 70 11 74 00 for nærmeste
adresse.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes
fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved
apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne galder særlige bestemmelser.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte
kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug,
fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer
i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i
forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte
sikringer.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at
gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor
den forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation
overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar".
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede
produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade
skyldes et eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte
sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået
ved en senere transport f.eks ved flytning eller
videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider
mod almindelig sund fornuft.
Støvsugerposeindikator og skift af støvsugerpose
For bedste ydeevne bør posen skiftes når den er fyldt.. Det
mekaniske indikatorvindue vil stille og roligt blive rød som posen
fyldes og er helt rød når den er fyldt. Når ruden er helt rød, er
posen fuld. Hvis støvposen revner inden i støvsugeren, skal
støvsugeren sendes til rengøring hos et servicecenter. Dette er
ikke omfattet af reklamationsretten. Hvis indikatoren viser, at
posen er fuld, kan det også evt. skyldes, at posen er tilstoppet
(pga. fint støv), hvilket giver mindsket sugeevne og kan resultere
i overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen
udskiftes, også selv om den ikke er fuld. STØVSUG ALDRIG GIPS,
MURESTØV, CEMENTSTØV, KOLD ASKE OG ANDRE MEGET FINE
PARTIKLER.
Når støvposen kontrolleres, skal støvsugeren være tændt med
alle dele påmonteret, og den må ikke være i berøring med gul
vet.
Skift af støvsugerpose
7 Åben støvsugerens låg.
8 Fjern støvsugerposen fra holderen
Sæt en ny støvsugerpose ind i beholderen. Luk lågen (8,7).
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes efter brug af tæpperensepulver, eller hvis støvsugeren lugter grimt.
NB! Brug kun originale støvsugerposer og filtre:
Støvsugerpose (reference nummer: E66N)
Støvsugerpose sikkerhedsenhed
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke benyttes
uden støvpose. Støvsugeren er udstyret med en sikkerhedsin
dretning, der forhindrer, at låget kan lukkes uden støvpose.
Forsøg ikke at tvinge låget i.
Udskiftning/rengøring af filtrene
Støvsugeren må aldrig bruges, uden at filtrene er på plads.
Filtrene bør udskiftes/renses ved hvert femte støvposeskift.
Vedligeholde af motorfilter
7 Åben støvsugerens låg.
9 Fjern filterenheden og rens filtret under den varme hane og
lad det tørre (9,12,13). Filtreringsevnen er nu genetableret.
Sæt filterenheden tilbage i maskinen og luk holderen. Vær
sikker på at filterenheden er placeret korrekt og dækslet er
forsvarligt lukket (9,7).
Filtret bør udskiftes mindst én gang hvert andet år.
Vedligeholde af mikrofilter (U3210)
10 Tryk på clipsen for at åbne filterdækslet.
11 Fjern filterenheden og rens filtret under den varme hane og
lad det tørre (11,12,13). Filtreringsevnen er nu
genetableret. Sæt filterenheden tilbage i maskinen og luk
holderen. Vær sikker på at filterenheden er placeret korrekt
og dækslet er forsvarligt lukket (11,10).
Filtret bør udskiftes mindst én gang hvert andet år.
Udskiftning af HEPA filter (U3201, U3202)
10 Åben filterdækselet.
11 Udskift det gamle filter med et nyt. Vær opmærksom at fil
teret placeres korrekt og at dækselet er korrekt lukket.
Filteret skal udskiftes mindst hvert 2. år eller for hver 5.
udskiftning af støvsugerposen.
Problemløsning
Støvposen: Vær sikker på at posen er placeret korrekt og at den
ikke er beskadiget (1).
Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for den,
trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik, ledning,
stikkontakt og, om nødvendigt, sikringer.
Støvsugeren slukker selv, hvis der forekommer en alvorlig bloker
ing, overfyldt pose eller filteret/filtrene er meget beskidte. I så
fald trækkes stikket ud, og støvsugeren køles af i 30 minutter.
Fjern blokeringer og/eller udskift filtret/filtrene. Herefter startes
støvsugeren igen.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger, rør, mund
stykke, filtre eller pose. Mundstykkerne bør renses jævnligt med
slangens håndtag for at forebygge blokeringer og opretholde
god sugestyrke.
Se venligst yderligere oplysninger fra Volta bagerst i denne
håndbog.
Vand: Hvis støvsugeren bruges til at suge vand, ødelægges
motoren og en udskiftning er nødvendig. Denne skal foretages af
et autoriseret Hvidevare-Servicecenter.
Dette er ikke omfattet af reklamationsretten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages