Aeg-Electrolux AEG4580 User manual

Aeg-Electrolux AEG4580 User manual
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:16
Page 1
AEG-Electrolux
ergo essence 4565, 4570, 4580
Bodenstaubsauger
Vacuum Cleaner
Aspirateur traîneau
Aspirapolvere
Vloerstofzuiger
Aspirado de polvo
Aspirador
Elektrikli süpürge
Gebrauchsanweisung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Instruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de utiliyação
Kullanma talimatlar¦
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:16
Page 2
!
"
"
"
!"
!"
#
$ !"
%
!"
%
!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !!
# !!
$$ !!
#
$ !!
' #
!!
#
!!
# $
!!
# !!
(
!%
)
*+
+-
!&
.
!&
++!&
/
!'
'
+ !'
*
0 *+
!'
(*+!'
, $$ ( *+ !'
#
!. * $ ! $
! !%
*
!-
2
.
!/
1**
!/
2
!/
2
!/
2
!
*
!
$ !
$$ $
*
0!
'
# !
!
3
4
!
5*44
!
)
* !
) !
6*
%"
#4 #4 %"
1 0
%"
2 $1
00%"
3
00%!
$$
$1%!
$ *
%!
%%
.
%%
* %%
2 %%
. *
%&
'7 8
%&
$ %&
$
*
0 %&
$$4 $
*
0 %'
'
#%'
$* *5
$ %'
!
*7
9 %'
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:16
Page 3
'
9%
7%'
#-
;%2
*;=%' *0 %/
*7
;
*7 %/
/; # %
$* *68
$ %
$ $
%
$ %
#;=
;=
*
%
CDEFGHIFJKLHMNNEO EDEFGHP
FJKLHG &!
QESETHGSMNHMTL &!
UVESHIWEHE &!
XFZ[J\VJM]EN^EKJ\E]&!
_JMHZ`SD\E &!
ab] dEFJHefJHJ HZTEKeHJSZ
EFZHPKJNWE&%
Ud[JMVG DJWLHG] NETZeKE]
TEM EKKEDI NETZeKE] &%
@AABCD FGH IBJKLABH &%
NBH OPKFQRTKUVQ TB BAAWXQFQ FGT
IBJKLABY&&
CKKEDIHgd ^\KHSgd&&
ZB\BP]IV^H F_T `RAFP_T FKUVKFaP &&
_LhGfJMSMNWZe &&
?
4
%
4
%
$
?
%
[email protected] AB4
%
$ ;@4; %
(@ @@
B
%
#::;=$16 %
=;:1=
$
:: =
$0.
%
(@ $
@%
"
B
&"
1$ $
$1
6 &"
.>=$1 6 &"
. >=$1 6 &"
;
&"
3
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:16
Page 4
D
G
F
E
C
B
K
A
H
J
I
4
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:17
Page 5
5
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:17
Page 6
4580
4565, 4570
6
4580
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:17
Page 19
Geachte klant,
Dank u voor het kiezen van de AEGElectrolux. Om geheel aan uw
behoeften te voldoen is het
raadzaam het instructieboekje
grondig door te lezen. Bewaar dit ter
referentie.
Kenmerken van uw ergo
essence (zie pagina 4)
A
B
C
D
E
Elektriciteitssnoer
Snoerknop
Aan/Uit-knop
Zuigkrachtregelaar
Afsluitbare klep voor ruimte met
accessoires
F Mechanische stofzakindicator
G Pijpverbinding
H Draaghandgreep
I Opslagruimte voor vloermondstuk en
zuigbuizen wanneer niet in gebruik
J Opslagruimte voor vloermondstuk en
zuigbuizen wanneer in gebruik
K Inbegrepen hulpstukken
Hulpstukken voor uw ergo
essence (zie pagina 5)
Stofzakken
Telescopische zuigbuis (4570, 4580)
Zuigbuizen (2x) (4565)
Slang met draaitopbevestiging
en pistoolgreep met handmatige
zuigregeling
Combinatie mondstuk voor tapijt/
harde vloer
Kierenmondstuk
Meubelmondstuk
Borstelmondstuk
Veiligheid voorop
De AEG-Electrolux ergo essence is
alleen voor huishoudelijk gebruik en is
ontworpen met het oog op maximale
veiligheid en gebruik. Volg a.u.b. de
volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen:
De ergo essence is dubbel geïsoleerd
en hoeft niet te worden geaard.
De ergo essence dient alleen door
volwassenen gebruikt te worden.
Berg het apparaat altijd op een
droge plaats op.
Gebruik het apparaat niet om
vloeistoffen mee op te zuigen.
Vermijd scherpe voorwerpen.
Zuig geen hete as naar binnen of
brandende sigarettenpeuken.
Zuig omhoog zeer geen fijn stof van
pleister, cement, koude cinders,
bloem of as.
Gebruik het apparaat niet in de
nabijheid van ontvlambare gassen.
Deze materialen kunnen ernstige
schade aan de motor veroorzaken een schade die niet door de garantie
wordt behandeld.
Vermijd rukken aan het snoer en
controleer dit regelmatig.
NB: Trek het toestel niet voort via
het snoer. Gebruik niet het snoer
om de stekker uit het stopcontact
te halen. Gebruik het toestel niet
met een beschadigd snoer. Indien
het snoer beschadigd is, moet het
vervangen
worden
in
een
herstellingsdienst. Dit wordt niet
gedekt door de waarborg.
U dient de stekker uit het stopcontact te halen, voordat u het
apparaat schoonmaakt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
Alle service en reparaties dienen te
worden uitgevoerd door uw
vakhandelaar of door de ELGROEP
FABRIEKSSERVICE.
Voordat u begint
(zie pagina 5)
Ga na of de stofzak zich op zijn
plaats bevindt.
Duw de zuigbuis op de stofzuiger
totdat u een klik hoort. (Druk de
vergrendelingen in om hem los te
krijgen.)
Bevestig de telescopische zuigbuis
aan de pistoolgreep van de slang en
19
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:17
Page 20
aan het buisje van het mondstuk
door deze al draaiend samen te
drukken. (De buizen draaien en van
elkaar aftrekken om ze uit elkaar te
halen)
Trek het snoer uit en steek de stekker
in het stopcontact. ergo essence is
uitgerust
met
automatische
snoeropwinder. Zorg dat het snoer
niet gedraaid is voordat u begint te
werken. (Druk op het voetpedaal om
het snoer weer op te rollen. Houd de
knop ingedrukt om te voorkomen
dat het snoer u niet raakt.)
Druk op de Aan/Uit-knop om de
stofzuiger aan te zetten.
De zuigkracht kan worden afgesteld
met
behulp
van
de
zuigkrachtregelaar.
De zuigkracht kan ook geregeld
worden door de opening op de
slanggreep te openen of te sluiten.
Optimale resultaten
(zie pagina 6)
Tapijten: Gebruik het vloermondstuk
met de handgreep in verticale positie.
Harde vloeren: Gebruik het vloermondstuk met de handgreep in
horizontale positie.
Losse vloerkleden/ gordijnen/ lichtgewichtstoffen: Verminder de zuigkracht. Gebruik het vloermondstuk
voor losse vloerkleden en het meubelmondstuk voor gordijnen, kussens (etc.).
Besloten gebieden: Gebruik het
kierenmondstuk voor kieren, hoeken
en radiatoren.
Lampen, foto’s en boekenplanken:
Gebruik de stofborstel.
De stofzakindicator en het
verwisselen van de stofzak
(zie pagina 6)
De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak Voor
20
optimaal functioneren dient de
stofzak verwijderd te worden
wanneer deze vol is. Mocht de
stofzak per ongeluk in de stofzuiger
barsten, laat het apparaat dan door
Elgroep Fabrieksservice schoonmaken. Controleer de stofzak regelmatig en vervang deze wanneer
noodzakelijk. Het stofzakindicatorvenster wordt gaandeweg rood
wanneer deze gevuld wordt en
wordt geheel rood wanneer de
stofzak vol is.
Als u de stofzak wilt controleren,
dient het apparaat aan te staan,
waarbij alle toebehoren verbonden
zijn en zich niet op de grond bevinden.
De indicator voor de volle stofzak
kan ook betekenen dat de zak
geblokkeerd is (soms veroorzaakt
door zeer fijne stofdeeltjes), wat
verlies aan zuigkracht veroorzaakt
en oververhitting tot gevolg kan
hebben. Gebeurt dit, verwissel de
stofzak, ook al is deze niet vol.
Als u de stofzak wilt verwisselen
Maak de vergrendeling los alvorens
de stofzak te verwijderen.
Verwijder de stofzak.
Breng de nieuwe stofzak aan door
de zaksleuven over de houders te
trekken.
Breng de onderste hoeken van de
stofzak in de stofzakruimte aan.
Breng het bovenste deel van de
stofzak in de stofzakruimte aan.
Nu kunt u de stofzakruimte sluiten
en verder stofzuigen.
Wij raden u aan om de stofzak te
vervangen
Na het gebruik van een tapijtschoonmaakmiddel.
Wanneer er een onaangename reuk
van de stofzuiger komt. U dient dan
tevens het filter te vervangen.
NB: Gebruik alleen originele AEGElectrolux stofzakken en filters
(ref GR28) of Menalux CT153,
DCT153 of 1000.
AEG45xx_ifu.qxp
2005.04.29.
16:17
Page 21
Stofzakbeveiliging
Om schade aan de stofzuiger te
voorkomen dient u deze niet te
gebruiken zonder stofzak. Er is een
veiligheidsapparaat in de stofzuiger
dat voorkomt dat de deksel sluit
zonder stofzak. Probeer niet
geforceerd de deksel te sluiten.
De filters vervangen
(zie pagina 6)
Er zitten twee filters in uw stofzuiger.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder
dat de filters zijn geïnstalleerd.
Het motorbeschermfilter schoonmaken
Het motorbeschermfilter moet worden
schoongemaakt als het vuil is..
Het deksel losmaken en zowel het
deksel als het filter verwijderen.
Het filter in warm water schoonmaken.
Laten drogen en het schone filter
weer op zijn plaats zetten. Het deksel
weer sluiten.
Het Microfilter vervangen (4565, 4570)
Na elke vijfde stofzak moet het
mikrofilter vervangen worden.
Het deksel losmaken, het filterdeksel
openen en het mikrofilter verwijderen.
Het nieuwe mikrofilter op zijn plaats
zetten en het deksel weer sluiten.
Het HEPA filter vervangen (4580)
Na elke vijfde stofzak moet het HEPA
filter vervangen worden.
Het deksel losmaken, het filterdeksel
openen
en
het
HEPA filter
verwijderen.
Het nieuwe HEPA filter op zijn plaats
zetten en het deksel weer sluiten.
Problemen oplossen
Elektriciteit: Werkt de aansluiting
met het lichtnet niet, trek dan
de stekker uit het stopcontact en
controleer stekker, snoer en zekeringen in de huisinstallatie.
Blokkades/vuile filters: De stofzuiger kan automatisch uitgeschakeld
worden wanneer er een ernstige
blokkade optreedt of uitzonderlijk
vuile filter(s) gebruikt worden. In
zulke gevallen trekt u de stekker uit
het stopcontact en laat de machine
20-30 minuten afkoelen. Hef de
blokkade op en/of vervang het
filter/de filters en begin opnieuw.
Het schoonmaken van geblokkeerde
onderdelen valt niet onder de
garantie.
Water: Wordt water opgezogen
in de stofzuiger, dan dient de motor
te worden vervangen door de
ELGROEP FABRIEKSSERVICE.
Zie ook de extra AEG-Electrolux
informatie in de aparte AEGElectrolux garantievoorwaarden.
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of
de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement