Aeg-Electrolux L64840, L 60840, L 64840, L 62840 User manual

Aeg-Electrolux L64840, L 60840, L 64840, L 62840 User manual
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:45 PM
Page 1
LAVAMAT 60840/62840/64840
Használati
útmutató
Mosógép
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:45 PM
Page 2
2
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy csúcsminőségű AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a
készülék – mint ezt Ön is tapasztalni fogja – kiváló kombinációját nyújtja a tökéletes
formatervezésnek és funkcionalitásnak, valamint az élvonalbeli technológiának.
Győződjön meg arról, hogy készülékeinket a ma elérhető legjobb teljesítmény
mutatókkal és vezérléssel tervezték, a legszigorúbb követelményeknek megfelelő
szabványok figyelembe vételével.
Ráadásul a környezetvédelmi és az energiatakarékossági szempontok is szerves
részét képezik termékeinknek.
Készüléke optimális működése érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezt a
Használati útmutatót. Az ismeretek birtokában képes lesz arra, hogy minden
folyamatot tökéletesen megismerjen, és a készülék nyűjtotta lehetőségeket
maximálisan kihasználja.
A használat során bármikor szüksége lehet erre a Használati útmutatóra, ezért azt
ajánljuk, hogy tartsa mindig elérhető helyen. Ha a készüléktől valamilyen ok miatt
megválik, akkor a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.
Kívánjuk, hogy lelje örömét új készülékében.
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék károsodásának
elkerülését célzó információk
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:45 PM
Page 3
Tartalomjegyzék
3
Tartalomjegyzék
Utasítások a felhasználó részére
Biztonsági információk
6
6-8
Termékleírás
9
Mosószertartó
9
Kezelőpanel
10
Első használat
10
Személyreszabás
11
Hangjelzések
11
Gyermekbiztonsági zár
11
Napi használat
12
A ruhanemű behelyezése
12
A mosószer és az öblítőszer adagolása
12
A kívánt program kiválasztása
13
A centrifugálási sebesség vagy az Öblítőstop opció kiválasztása
13
Programopció gomb
14
Az Előmosás opció kiválasztása
15
A Folt opció kiválasztása
15
Az Érzékeny opció kiválasztása
15
A Gyors opció kiválasztása
15
Kijelző
16
A Start/Szünet választása
17
A késleltetett indítás kiválasztása
17
Programfutás-kijelző
18
További öblítés kiválasztása
19
Opció vagy futó program módosítása
19
Program megszakítása
19
Program törlése
19
192998271_HU.qxd
4
8/26/2008
1:45 PM
Page 4
Tartalomjegyzék
Az ajtó nyitása a program indítása után
19
A program végén
20
Mosási programok
Programokkal kapcsolatos adatok
A mosási ciklus előkészítése
21-22
23
24-28
A mosnivaló szétválogatása
24
Hőfok
24
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
24
A ruhaneműk maximális mennyisége
25
A ruhaneműk súlya
25
Foltok eltávolítása
26
Mosószerek és adalékanyagok
27
A felhasznált mosószer mennyisége
27
Vízkeménységi fok
28
Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer
Ápolás és tisztítás
29
30-34
Vízkőtlenítés
30
Minden mosás után
30
Karbantartási mosás
30
Külső tisztítás
30
Mosószertartó
30
Mosódob
31
Az ajtó tömítése
31
Vízleeresztő szivattyú
32
Befolyócső szűrője
33
A víz kiürítése szükség esetén
33
Fagyveszély
34
Ha valami nem működik
Műszaki adatok
35-38
39
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:45 PM
Page 5
Tartalomjegyzék
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
5
41
42-46
Kicsomagolás
42
Elhelyezés és vízszintezés
44
Vízellátás
44
Vízkivezetés
45
Elektromos csatlakoztatás
46
Állandó csatlakoztatás
46
Környezetvédelmi tudnivalók
47
Csomagolóanyagok
47
Régi készülék
47
Környezetvédelmi tanácsok
47
192998271_HU.qxd
6
8/26/2008
1:45 PM
Page 6
Biztonsági információk
Utasítások a felhasználó részére
Biztonsági információk
Az első használat előtt
●
Az AEG/ELECTROLUX készülékek biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi
követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük,
hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk. A
készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
●
Nagyon fontos, hogy ezt a Használati útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket eladja
vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a lakásból, és a
készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy
az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó
figyelmeztetésekkel.
●
A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
●
Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket.
Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
●
Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja
a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
●
Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék
bármilyen módon történő módosítását.
●
Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
●
Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek
elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
●
Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
●
Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használjon. A
túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi
ajánlásait.
●
A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst közé
kerülhessenek.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:45 PM
Page 7
Biztonsági információk
7
●
Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
●
A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat,
tisztítás és karbantartás után.
●
Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti
pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
●
Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne
helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
●
Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha
ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
●
A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne nyomja az elektromos
tápvezetéket, a befolyócsövet és a kifolyócsövet, illetve ne álljon azokon.
●
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon.
●
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
●
Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
“Fagyveszély” c. fejezetet.
●
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
●
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
●
Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint
amire való.
●
Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
●
Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
192998271_HU.qxd
8
8/26/2008
1:45 PM
Page 8
Biztonsági információk
●
Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és zipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt
kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS
mosógépben mosni.
●
Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony
benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
●
A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki az
aljzatból.
●
Soha ne használja a mosógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon
hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
●
A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy
(beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős
személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
●
Gondoskodni kell a kisgyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
●
A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a
gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
●
Minden mosószert tartson biztonságos helyen, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá.
●
Ügyeljen arra, hogy gyermekek vagy
háziállatok ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Ennek elkerülése érdekében a
mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához
(lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó
belsejében lévő gombot az óramutató
járásával megegyező irányban addig, amíg
a vájat vízszintesbe nem kerül. Ha
szükséges, használjon érmét. A készülék
leállításához és az ajtó ismételt
bezárásának lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óramutató
járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:45 PM
Page 9
Termékleírás
9
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a
modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
1
2
3
Mosószertartó
4
Adattábla
Kezelőpanel
5
Vízleeresztő szivattyú
Ajtófogantyú
6
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosási fázis számára főmosás előtt
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára (öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltávolító számára FOLT opció esetén.
192998271_HU.qxd
10
8/26/2008
1:45 PM
Page 10
Kezelőpanel
Kezelőpanel
ECO
95
60
40 - 60 MIX
40
30
1000
800
600
400
60
50
30
40
30 40 40 30
40
1
2
3
4
5
6 7
8
1
Programkapcsoló
6
«Gyors» gomb
2
Centrifugálás sebességét mérséklő gomb
7
Kijelző
3
«Előmosás» gomb
8
«Start/Szünet» gomb
4
«Folt» gomb
9
«Késleltetett indítás» gomb
5
«Érzékeny» gomb
10
Programfutás-kijelző
9 10
Első használat
Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe
helyezési útmutatásoknak.
Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók főmosási
rekeszébe, hogy aktiválja az ECO
szelepet. Utána végeztessen el egy 95°C-os pamutciklust anélkül, hogy bármilyen
ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és az üstből a gyártás
folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a mosószerfiók
főmosási rekeszébe 1/2 adag mosószert, és indítsa be a gépet.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:45 PM
Page 11
Használat
11
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben szólal
meg:
●
a ciklus végén
●
működési problémák esetén
Az Előmosás
és a Folt
gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó
lenyomásával a hangjelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). A 2
gomb ismételt lenyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja anélkül, hogy
amiatt kéne aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy kárt
okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az
opciót:
●
A Start/Szünet gomb megnyomása előtt:
nem lehetséges a gép elindítása.
●
A Start/Szünet gomb megnyomása után
nem lehetséges további módosítást
végrehajtani a programon vagy az
opción.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához (kikapcsolásához) tartsa egyszerre kb. 6
másodpercig lenyomva a Folt és az Érzékeny gombot, amíg az
ikon megjelenik
(eltűnik) a kijelzőn (kijelzőről).
192998271_HU.qxd
12
8/26/2008
1:45 PM
Page 12
Használat
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa ki az
ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a
mosógép dobjába, és amennyire csak lehet, terítse
szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy kattanást a
bezáródás alatt.
Figyelem! Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a
gumifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy
csökkentse a víz-, az energia- és a mosószerfelhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a gyártó cég által javasolt
mosószermennyiséget, öntse azt a főmosási
rekeszbe
, és ha olyan programot kíván
végezni, mely tartalmaz előmosás fázist,
öntse a
jelzésű rekeszbe. Ha végre
kívánja hajtani a folt funkciót, öntse a
mosószert a
jelzésű rekeszbe.
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévő MAX
jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:46 PM
Page 13
Használat
13
A kívánt program kiválasztása
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel kíséri a
mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd Mosási programok).
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló meghatározza a
mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása, öblítések száma) és a mosási
hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A Start/Szünet jelzőfény villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program időtartama
látható.
A programkapcsoló a következő szakaszokra van felosztva:
●
●
●
●
●
●
●
Pamut
Műszálas
Kényes
Gyapjú, Selyem és Kézi mosás
Különleges program: Öblítés, Vízleeresztés
és Centrifugálás
Frissítés
Energiatakarékos program (ECO)
ECO
95
60
40 - 60 MIX
40
30
60
50
30
40
30 40 40 30
40
A programkapcsolót az óra járásával megegyező
és ellentétes irányban is lehet forgatni. A O állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
A program végén a programkapcsolót O állásba kell fordítani a gép kikapcsolása
érdekében.
Figyelem!
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra, amikor a
gép éppen üzemel, a sárga Start/Szünet jelzőfény 3-szor villog, és az Err üzenet
jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem hajtja végre az
újonnan kiválasztott programot.
Válassza ki a centrifugálási sebességet
funkciót
vagy az Öblítőstop
Többször nyomja meg a Centrifugálás gombot a centrifugálási sebesség
megváltoztatásához, ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni
a ruhaneműt.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
A maximális sebességek a következők:
Lavamat 60840:
● 1000 fordulat/perc minden szövettípus esetén.
Lavamat 62840:
● 1200 fordulat/perc minden szövettípus esetén.
1000
800
600
400
192998271_HU.qxd
14
8/26/2008
1:46 PM
Page 14
Használat
Lavamat 64840:
● pamut és ECO esetében: 1400 fordulat/perc.
● műszálas, gyapjú, kézi mosású és kényes anyagok esetében: 1200 fordulat/perc.
Öblítőstop
: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az utolsó
öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befejeződött,
a kijelzőn egy villogó 0 látható, az Ajtó
jelzőfény világít, a Start/Szünet jelzőfény
kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni.
A víz kiürítése:
●
Forgassa a programkapcsolót O állásba
●
Válassza a Vízleeresztés
●
Csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szükséges
●
Nyomja meg a Start/Szünet gombot
●
Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó 0 látható. Kialszik az Ajtó
jelzőfény, és kinyitható az ajtó.
vagy a Centrifugálás
programot
Programopció gomb
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. Az ilyen funkciók a
kívánt program kiválasztása után és a Start/Szünet gomb megnyomása előtt
állíthatók be.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyullad. Amikor ismét
megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, a Start/Szünet gomb beépített sárga jelzőfénye 3-szor
felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Fontos!
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a
Mosási programok c. fejezetet.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:46 PM
Page 15
Használat
Az Előmosás
opció kiválasztása
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt
a főmosás előtt 30°C-os előmosással kezelni. Az
Előmosás rövid centrifugálással ér véget a
gyapjú és a műszálas programoknál, míg a
kényes anyagok esetében csak a víz leeresztése
történik meg.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
A Folt
opció kiválasztása
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett
vagy foltos ruhanemű folttisztítóval való
kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált
folteltávolító fázissal). Kigyullad a megfelelő
jelzőfény.
Ez az opció 40°C-nál alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll rendelkezésre.
Figyelem! Ha egy programot folteltávolítási
opcióval kíván végrehajtani, öntse a folteltávolítót a
Az Érzékeny
opció kiválasztása
Ennek a gombnak a megnyomásával a mosási
intenzitás csökken. A gép egy öblítéssel többet
végez Pamut és Műszálas programok esetén.
Ez az opció érzékeny színes darabok esetén
ajánlott.
A Gyors
opció kiválasztása
Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a
mosógép által automatikusan javasolt mosási
időtartamot.
Ennek a gombnak a megnyomására a megfelelő
jelzőfény felgyullad, és a mosás időtartama
lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű
kimosásának megfelelően.
jelzésű rekeszbe.
15
192998271_HU.qxd
16
8/26/2008
1:46 PM
Page 16
Használat
A kijelzőn a lecsökkent mosási időtartam jelenik meg. A maximális töltet pamut
esetén 6 kg, műszálas és kényes ruhaneműk esetén 2 kg.
Ennek a gombnak kétszer történő megnyomására a megfelelő jelzőfény tovább
világít, a mosás időtartama pedig lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű, illetve
a rövid ideig használt vagy viselt darabok kimosásának megfelelően. A kijelzőn a
lecsökkent mosási időtartam jelenik meg. A maximális töltet pamut esetén 3 kg,
műszálas és kényes ruhaneműk esetén 1,5 kg.
Kijelző
A kijelzőn a következő információk láthatók:
A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak
időtartamát órában és percben mutatja a gép
(pl. 2.05). Az időtartamot automatikusan
számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a
javasolt maximális megterhelhetőség alapján.
A program megkezdése után a fennmaradó
időt a gép percenként frissíti.
Késleltetés
A megfelelő gombok segítségével beállított
késleltetés (max. 20 óra) kb. 3 másodpercig
megjelenik a kijelzőn, majd a korábban
kiválasztott program időtartama jelenik meg.
A Késleltetett indítás ikon
kijelzőn.
megjelenik a
A késleltetési időtartam értéke óránként egy
egységgel csökken, majd, amikor 1 óránál
kevesebb van hátra, minden percben csökken.
Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető
össze a beállított mosási programmal, az Err
üzenet jelenik meg kb. 2 másodpercre, és a
sárga Start/Szünet jelzőfény villogni kezd.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:46 PM
Page 17
Használat
17
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg,
például E20 (lásd a “Valami nem működik”
címszót).
Program vége
Amikor a program befejeződött, egy villogó
nulla jelenik meg, a
és a Start/Szünet
jelzőfény kialszik, és az ajtó kinyitható.
A Start/Szünet választása
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a Start/Szünet gombot; a megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
A mosási jelzőfény mosás
világít,
jelezve, hogy a készülék megkezdte az
üzemelést.
Az ajtó jelzőfény ajtó
hogy az ajtó zárva van.
világít, jelezve,
Egy futó program félbeszakításához nyomja be a Start/Szünet gombot: a megfelelő
piros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
a Start/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a Start/Szünet gomb beépített sárga jelzőfénye 3-szor
felvillan, és kb. 2 másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
A Késleltetett indítás
kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a
Késleltetett indítás gombot ismételten a kívánt
késleltetés kiválasztásához.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke
(maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn kb. 3
másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
192998271_HU.qxd
18
8/26/2008
1:46 PM
Page 18
Használat
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná a Start/Szünet gombot.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti
lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja meg
a Start/Szünet gombot a készülék szüneteltetéséhez. Tegye be a ruhaneműt, csukja
be az ajtót, és nyomja meg a Start/Szünet gombot ismét.
A késleltetett indítás választása.
●
Válassza ki a programot és a kívánt opciókat.
●
Válassza ki a késleltetett indítást.
●
Nyomja meg a Start/Szünet gombot: A gép megkezdi az óránkénti
visszaszámlálást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
●
A Start/Szünet gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
●
Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot egyszer, amíg a 0’ felirat meg nem
jelenik a kijelzőn.
●
Nyomja meg ismét a Start/Szünet gombot a program indításához.
Fontos!
●
A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasztása után
módosítható.
●
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki kell nyitnia az ajtót,
először a Start/Szünet gomb megnyomásával SZÜNET helyzetbe kell állítania a
mosógépet, majd várjon néhány percig. Az ajtó becsukása után ismét nyomja meg
a Start/Szünet gombot.
A Késleltetett indítás opció nem választható a Vízleeresztés programmal együtt.
Programfutás-kijelző
Miután megnyomta a Start/Szünet gombot, a mosás
Amikor a mosás
hajtja végre.
Az ajtó
kinyitható:
jelzőfény felgyullad.
jelzőfény felgyullad, ez azt jelenti, hogy a gép a mosási ciklust
jelzőfény jelzi, ha az ajtó
●
jelzőfény világít: az ajtó nem nyitható. A
készülék üzemel.
●
jelzőfény nem világít: az ajtó nyitható. A
mosási program befejeződött.
Amikor a készülék további öblítéseket végez, az Extra öblítés
jelzőfény felgyullad.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:46 PM
Page 19
Használat
19
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű
1000
800
emberek esetében szükség lehet arra, hogy
600
a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű
400
vízben történjen (extra öblítés).
Nyomja meg egyszerre a Centrifugálási
sebesség és az Előmosás gombokat
néhány másodpercig: az Extra öblítés
jelzőfény felgyullad a programfutás-kijelzőn.
Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva
marad. A kikapcsolásához nyomja meg ugyanazokat a gombokat mindaddig, amíg az
Extra öblítés jelzőfény ki nem alszik.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt. Bármilyen
változtatás előtt először a Start/Szünet gomb megnyomásával le kell állítani a
mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Fordítsa
a programkapcsolót O állásba, majd az új programnak megfelelő állásba. A dobban
lévő mosóvíz nem ürül ki. Indítsa el az új programot a Start/Szünet gomb ismételt
megnyomásával.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a Start/Szünet gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a
gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót O állásba a folyamatban lévő program törléséhez. Most
már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba a Start/Szünet gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva a jelzőfény kialszik, ki lehet nyitni az ajtót.
Ha az ajtó
zárva marad, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban
van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az esetben az ajtó nem
nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót a O állásba
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a
víz szintjére és hőmérsékletére!).
192998271_HU.qxd
20
8/26/2008
1:46 PM
Page 20
Használat
A program végén
A készülék automatikusan leáll, kialszik a Start/Szünet jelzőfény, és a kijelzőn egy
villogó 0 jelenik meg.
Ha a Öblítőstop
funkciót kiválasztották, az Ajtó jelzőfény világít, a kijelzőn egy
villogó 0 jelenik meg, a Start/Szünet jelzőfény kialszik, és az ajtó zárva marad,
jelezve, hogy az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el az Öblítőstop opciónál ismertetett
lépéseket.
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt O állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót,
nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:47 PM
Page 21
Mosási programok
21
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Pamut
95°-60°
Pamut
60°-40°-30°
40-60 MIX
Műszál
60°-50°-40°-30°
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
Főmosás 95°C
-60°C-on
3 öblítés
Hosszú centrifugálás
Fehér pamut: pl.
lepedő, asztalterítő,
háztartási lenvászon.
Színes pamut:
munkaruha, lepedő,
háztartási lenvászon,
alsónemű, törölköző.
Műszálas vagy kevert
szálas szövetek:
alsónemű, színes
ruhadarabok, nem
összemenő ingek,
blúzok.
*
Főmosás 60°C-30°C-on
3 öblítés
Hosszú centrifugálás
*
Főmosás 60°C-30°C-on
3 öblítés
Rövid centrifugálás
**
Műszál, amelynek
mosása és
Műszál
Vasaláskönnyítő centrifugálása kímélő
módon történik.
40°
Kímélő mosás
40°-30°
Kézi mosás
Gyapjú
40°-30°-
Kényes szövetek:
például függönyök
Speciális program kézi
mosást igénylő
szövetekhez és
speciálisan bevizsgált
program olyan gyapjú
ruhaneműkhöz,
amelyek címkéjén ez áll:
“Tiszta új gyapjú,
gépben mosható, nem
megy össze”.
Főmosás 40°C-on
4 öblítés
Rövid centrifugálás
*
Főmosás 40°C-30°C-on
3 öblítés
Rövid centrifugálás
Főmosás 40°C (Hideg)
3 öblítés
Rövid centrifuga
* A Folt opció 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
** A Gyors opció nem választható a 40-60 MIX programmal.
192998271_HU.qxd
22
8/26/2008
1:47 PM
Page 22
Mosási programok
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Kímélő
Öblítések
Vízleeresztés
Centrifuga
Frissítés
ECO
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
Külön öblítési ciklus
kézzel mosott
ruhadarabokhoz.
3 öblítés
Hosszú centrifuga
Az utolsó öblítővíz
leeresztésére szolgál
olyan programoknál,
amelyek tartalmazzák
az Öblítőstop opciót.
Víz leeresztése
Külön centrifugálás
minden szövettípushoz.
Vízleeresztés és hosszú
centrifugálás
Gyors mosás
sportdarabokhoz, illetve
enyhén szennyezett vagy
egyszer viselt pamut- vagy
műszálas darabokhoz.
Főmosás 30°C-on
2 öblítés
Rövid centrifugálás
Fehér és színes
pamut,
energiatakarékos,
enyhén vagy erősen
szennyezett darabok,
ingek, alsónemű.
Főmosás 60°C-on
2 öblítés
Hosszú centrifugálás
Az éppen folyamatban
lévő program törléséhez vagy a gép
kikapcsolásához.
Ki/O
Anyag fajtája
Max. Töltet
Pamut
6 kg
Műszál és Kényes ruhaneműk
3 kg
Vasaláskönnyítő
1,5 kg
Gyapjú és Kézi mosás
2 kg
Frissítés
2 kg
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:47 PM
Page 23
Programokkal kapcsolatos adatok
23
Programokkal kapcsolatos adatok
Ennek a programnak a kiválasztása után a ruhanemű finom mosásra és
centrifugálásra kerül, nehogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is könnyebb.
Vasaláskönnyítő
Ezenkívül a mosógép további öblítéseket végez.
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz
Gyapjú
, valamint kézzel
mosható gyapjúhoz és “kézi mosás”
Kézi mosás
/Selyem
kezelési jelzéssel ellátott kényes szövetekhez.
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel mosott
ruhaneműket.
A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy maximális sebességű utolsó
Kímélő Öblítések
centrifugálás követi.
A centrifugálási sebesség a Centrifugálás sebességét mérséklő gomb
megnyomásával mérsékelhető.
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos az Öblítőstop opcióval
rendelkező programok esetében.
Vízleeresztés
Forgassa először a programkapcsolót O állásba, majd válassza ki a
Vízleeresztés programot, és nyomja meg a Start/Szünet gombot.
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és olyan
programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop opciót. A program
Centrifugálás
kiválasztása előtt a programkapcsolót O állásba kell forgatni.
Kiválaszthatja a sebességet a megfelelő gomb segítségével, hogy az
megfeleljen a centrifugálásra kerülő anyagnak.
Ez a program az alábbi opciókkal kombinálva állítható be: Centrifugálási
sebesség csökkentése és Késleltetett indítás.
Ezt a programot enyhén szennyezett pamutdarabokhoz kell használni.
Max. mennyiség: 2 kg
Frissítés
Mosási hőmérséklet: 30°C
Program időtartama: 30 perc
Végső centrifugálási sebesség: 1000 (L60840)/1200 ford./perc
(L62840/64840).
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
ECO
pamutdarabokhoz választható. A hőmérséklet csökken, a mosás
időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási
hatékonyság elérését az energiatakarékosság mellett.
KI/O
Ha törölni kívánja a programot, és ki akarja kapcsolni a gépet, forgassa a
programkapcsolót O állásba. Most beállíthat egy új programot.
192998271_HU.qxd
24
8/26/2008
1:47 PM
Page 24
A mosási ciklus előkészítése
A mosási ciklus előkészítése
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási
útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők stb.) mosásához.
a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes lenvászon, pamut és
60°/50°
műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pizsamák, hálóingek stb.), illetve gyengén
szennyezett fehér pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására.
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű, így műszálas és
40°-30°- Hideg
gyapjúanyagok, amelyek címkéjén ez áll: «tiszta új gyapjú, gépben
mosható, nem megy össze».
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első
alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat.
Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:47 PM
Page 25
A mosási ciklus előkészítése
25
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtáblázatokban
található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan;
Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a megadott mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
terítők
paplanhuzat
lepedő
párnahuzat
terítő
frottírtörülköző
konyharuha
hálóing
női alsónemű
férfimunkaköpeny
férfiing
férfipizsama
alsóing
alsónadrág
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
192998271_HU.qxd
26
8/26/2008
1:47 PM
Page 26
A mosási ciklus előkészítése
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa be a
ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a
cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a
klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal(*), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval kezelje a
foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal (*), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal
tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a végén
tisztítópasztával dörzsölje át.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:47 PM
Page 27
A mosási ciklus előkészítése
27
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is
tartalmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
●
mosópor valamennyi anyagtípushoz,
●
mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz.
●
folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprogram
kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony mosószert használ, előmosás nélküli
programot kell választania.
A folyékony mosószert a mosószertartó
program elindítása előtt.
jelölésű rekeszébe öntse közvetlenül a
A mosási program megkezdése előtt öblítőszert vagy keményítőt kell önteni a
jelölésű mosószer-adagoló rekeszbe.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószertartó rekeszében látható «MAX»
jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos,
• a ruhanemű csak kissé szennyezett,
• a mosás során nagy hab képződik.
192998271_HU.qxd
28
8/26/2008
1:47 PM
Page 28
A mosási ciklus előkészítése
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonatkozó
információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni.
Megjegyzés: Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz keménységi foka közepes vagy
magas (a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó utasításait. Ezután a
mosószer mennyiségét mindig az I. vízkeménységi foknak (= lágy) megfelelően lehet
beállítani.
Vízkeménységi fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
2
3
4
lágy
közepes
kemény
nagyon kemény
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 29
Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer
29
192998271_HU.qxd
30
8/26/2008
1:48 PM
Page 30
Ápolás és tisztítás
Ápolás és tisztítás
Le kell VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen
tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként
vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása
nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint.
Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót
nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő
maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
Fontos: A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 31
Ápolás és tisztítás
31
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet amennyire lehet, hogy szilárdan a helyén
legyen.
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép összes
alkatrészét, különösen a mosókamra
felső részén található fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a
vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású
tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos! Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek
esetleges maradványait. Program: PAMUT/VÁSZON 95, nyomja meg a GYORS
MOSÁS gombot, és töltsön be kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és vegyen ki
minden dolgot a mélyedésekből.
192998271_HU.qxd
32
8/26/2008
1:48 PM
Page 32
Ápolás és tisztítás
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint gombok, biztosítótűk, csatok.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz
kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az
edénybe, és vegye le róla a dugót.
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivattyú
kiemelésekor távozhat a gépből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 33
Ápolás és tisztítás
33
8. Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
Figyelem!
Amikor a készülék használatban van, a
kiválasztott programtól függően, forró víz
lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a
szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig
várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust,
és kiürítették. Amikor visszahelyezi a fedelet,
győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, és így nincs szivárgás, és
kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
Befolyócső szűrője
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel vizet a
mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a
befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy kemény
sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye le
róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt
az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
192998271_HU.qxd
34
8/26/2008
1:48 PM
Page 34
Ápolás és tisztítás
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a
következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról.
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető
csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a
jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Fontos! Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell önteni,
majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza a “gömb” szelep
egységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 35
Ha valami nem működik
35
Ha valami nem működik
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be,
ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz megkeresése előtt
végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben a sárga Start/Szünet jelzőfény villogni kezd, és a
következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel egyidőben hangjelzés hallható 20
másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem működik:
E10: baj van a vízellátással
• E20: baj van a víz elvezetésével
• E40: nyitva az ajtó.
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a Start/Szünet gombot a program
újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szakszervizhez.
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva. E40
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati
aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A mosógép nem indul el:
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és
nem nyomta meg a Start/Szünet gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja meg
a Start/Szünet gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást.
A vízcsap el van zárva. E10
• Nyissa ki a vízcsapot.
A gép nem szív be vizet:
A befolyócső összenyomódott vagy megtört. E10
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője. E10
• Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva. E40
• Zárja be jól az ajtót.
192998271_HU.qxd
36
8/26/2008
1:48 PM
Page 36
Ha valami nem működik
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
A gép vizet vesz fel, majd rögtön ki
• Olvassa el «a víz leeresztése» fejezet idevonatkozó
is üríti:
bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört. E20
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szivattyú. E20
• Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút.
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
Az
opciót választotta ki.
• Kapcsolja ki az
opciót.
• Válassza az
vagy az
opciót.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ
a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon
másikat.
Víz van a padlózaton:
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső valamelyik
illesztéke. Nem mindig lehet könnyen meglátni, hogy
folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedves-e cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szivattyú kivezető csövére a szivattyú tisztítása után
nem tették vissza a dugót.
• Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben ürítésre
használt csőre, majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon
másikat.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a
makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 37
Ha valami nem működik
Meghibásodás
37
Lehetséges ok/Megoldás
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Nem nyílik ki az ajtó:
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány percet.
Víz van a dobban.
• Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot
a víz kiürítéséhez.
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem
távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése
megfelelő-e.
A gép vibrál vagy zajos:
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve
a gép egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a
centrifugálást, mert a ruhanemű egyenetlenül oszlott el a
dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba forgásával
kerül egyenletesen elosztásra. Lehet, hogy a dob
többszöri ilyen irányú forgására van szükség ahhoz, hogy
az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon
be. Ha néhány perc elteltével sem oszlik el megfelelően a
ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos
motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Ez az új
típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig
egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban,
ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül
hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak
fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
192998271_HU.qxd
38
8/26/2008
1:48 PM
Page 38
Ha valami nem működik
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a
problémát, forduljon szakszervizhez. A telefonálás előtt
jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a vásárlás
időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.....
.
Se
r. No
....
. .....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 39
Műszaki adatok
39
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység
(ajtóval együtt)
60 cm
85 cm
63 cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség Összteljesítmény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a
készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
Maximális töltet
Pamut
Műszál
Kímélő mosás
Gyapjú és kézi mosás
Frissítés
Centrifugálási sebesség
Maximum
0,05 MPa
0,80 MPa
6
3
3
2
2
kg
kg
kg
kg
kg
1000 ford./perc (Lavamat 60840)
1200 ford./perc (Lavamat 62840)
1400 ford./perc (Lavamat 64840)
192998271_HU.qxd
40
8/26/2008
1:48 PM
Page 40
Műszaki adatlap
Mûszaki adatlap
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérvérõl való tájékoztatásról szóló 77/1999. (XII. 22.) GM
rendelet alapján
Gyártó védjegye
A mosógép azonosító jele
Forgalmazó neve, címe
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A- hatékonyabb: G kevésbé hatékony)
ELECTROLUX
LAVAMAT 60840 - 62840 - 64840
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest,
Erzsébet kir.né útja 87.
Energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, normál 60C- os pamut program
használata esetén (A tényleges energiafogyasztás függ a készülék
használatától)
Mosási teljesitmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - nagyob: G - kisebb
teljesítmény)
A
A
A
1,02
A
A
A
C
B
B
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - jobb: G rosszabb)
Ha a mosás után külön szárítógépet használunk és G - osztályú
centrifugás mosógép helyett A - osztályú centrifugás mosógépet
választunk, a szárítógép üzemköltsége a felére csökken.
A ruhák szárítógépben történõ szárítása rendszerint több energiát
fogyaszt, mint a kimosásuk.
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60C pamut programra
(centrifugálás utáni víz maradék a ruha száraz súlyának %-ában)
60%
53%
52%
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál 60C pamut programra
1000
1200
1400
A mosógép kapacitása normál 60C pamut programra (kg)
Ciklusonkénti vízfogyasztás normál 60C pamutszövet ciklus
használatával (liter)
Programidõ normál 60C pamut programra (perc)
6
49
145
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok alatt normál 60C pamut
programra (dB/A)
54 dB(A) 77 dB(A)
Átlagos évi energia- és vízfogyasztás 200 normál 60C pamut programra
(kWh - liter) (négyszemélyes háztartásra becsült évi fogyasztás)
204 kWh
9800 l
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 41
Fogyasztási értékek
41
Vízfelhasználás
(literben)
Energiafogyasztás
(kWh-ban)
Program időtartama
(percben)
Fehér pamut 95°
61
2.0
Pamut 60°
58
1.3
Pamut 40°
71
2.15
Műszál 60°
54
1.0
Vasaláskönnyítő 40°
60
0.35
Kímélő mosás 40°
60
0.55
Gyapjú/Kézi mosás/Selyem 40°
53
0.4
Öblítések
42
0.1
Vízleeresztés
-
-
Centrifugálás
-
-
Frissítés 30°
55
0.25
Eco(*)
49
1.02
A programok időtartamára vonatkozóan, kérjük,
nézze meg a kezelőpanel kijelzőjét.
Fogyasztási értékek
Program
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak. Az adatok valamennyi programhoz alkalmazható
legmagasabb hőmérsékletre vonatkoznak.
(*) A “Pamut Eco” 60°C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően
192998271_HU.qxd
42
8/26/2008
1:48 PM
Page 42
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára, és
távolítsa el a mosógép alján található polisztirol
blokkot.
HEC0008
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a kifolyócsőt a készülék
hátlapján lévő csőtartókból.
HEC0001
3. Csavarozza ki egy mellékelt kulccsal és távolítsa
el a mosógép hátulján középen lévő csavart A.
A
HEC00022
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 43
Üzembe helyezés
43
4. Csavarozza ki és távolítsa el a mosógép hátlapján
lévő két nagy csavart B és a hat kisebb csavart C.
C
HEC0003
C
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D, és csavarozza
vissza a hat kisebb csavart C. Csúsztassa ki az
ott található műanyag távtartót E.
B
D B
E
C
HEC0023
C
6. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a befolyócsövet a dobból,
és távolítsa el a polisztirolelemet, amely ragasztószalaggal
van az ajtó tömítésére ragasztva.
HEC0010
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a két nagyot a
megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési
kézikönyvet tartalmazó zacskóban vannak.
8. Csatlakoztassa a befolyócsövet a «Vízellátás» c. részben
leírtaknak megfelelően.
Az összes különféle dugó a készülékhez mellékelt használati
utasítást tartalmazó műanyag zacskóban található.
HEC0005
192998271_HU.qxd
44
8/26/2008
1:48 PM
Page 44
Üzembe helyezés
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg,
padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padlózat esetleges
egyenetlenségeit, hogy a gép alá kartont, fát vagy
hasonló anyagokat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáztűzhely vagy
egy széntüzelésű kályha közelében kell elhelyezni, egy
olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző
oldalát alumíniumfólia borítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a
hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
HEC007S
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen
hozzáférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavarásával.
Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat esetleges
szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
Ne használjon már használt befolyócsöveket a vízvezetékhez való
csatlakozásra.
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlakozóelemmel a
mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A vízcsap
helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra
szögben vezesse el.
HEC0006
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 45
Üzembe helyezés
45
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be helyesen a
csövet. Miután beállította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a
szivárgások megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”-os
csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez
mellékelt csövet használja.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési
szabályozások előírásainak megfelelően kell elvégezni. A készülék biztonságos
üzemeléséhez minimum 0,05 MPa víznyomás szükséges.
Ha a hidegvíz-csatlakozást nem tudja közvetlenül a vízvezetékről elvégezni, lehetséges, hogy üzemeltetni tudja a készüléket a víztároló rendszerről. Egy minimális távolságnak kell lennie a készülék bemenete és a víztároló tartály alja között.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt
műanyag könyökcső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része
vízleeresztés közben ne csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt
(például egy darab spárgával).
A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához
csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött
kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a
talajtól.
Közvetlenül a vízlefolyó-hálózatra, ahol a bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg
kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
192998271_HU.qxd
46
8/26/2008
1:48 PM
Page 46
Üzembe helyezés
P1118
Fontos!
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyótömlőt és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
A gépet 220-230 V egyfázisú, 50 Hz-en való működésre gyártották.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés
(2,2 kW) elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
Állandó csatlakoztatás
Állandó csatlakoztatás esetén a készülék és az áramforrás (hálózat) közé be kell iktatni egy kétpólusú kapcsolót, ahol a kapcsoló érintkezői közötti távolságnak legalább 3
mm-nek kell lennie, és amely kapcsoló olyan típusú, hogy megfelel a kívánt terhelésnek a hatályban lévő villamossági előírásoknak megfelelően.
A kapcsoló semmilyen ponton nem szakíthatja meg a sárga/zöld földelő vezetéket.
Ezt a műveletet szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
Page 47
Környezetvédelmi tudnivalók
47
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy
tartályokba) kell őket elhelyezni.
Régi készülék
A régi mosógép helyes leselejtezéséhez, kérjük, használja az arra feljogosított
begyűjtőhelyeket. Segítsen városát tisztán tartani!
A terméken vagy annak csomagolásán látható
jelzés azt jelenti, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállítani az elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy a
termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék
nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására
vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási
hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
192998271_HU.qxd
8/26/2008
1:48 PM
www.electrolux.com
192 998 271-00-352008
Külön értesítés nélkül megváltoztatható
www.aeg-electrolux.hu
Page 48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement