Aeg-Electrolux L72650 User manual

Aeg-Electrolux L72650 User manual
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.28
Pagina
1
LAVAMAT 72650
Használati
útmutató
Mosógép
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.28
Pagina
2
2
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy csúcsminőségű AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a
készülék – mint ezt Ön is tapasztalni fogja – kiváló kombinációját nyújtja a tökéletes
formatervezésnek és funkcionalitásnak, valamint az élvonalbeli technológiának.
Győződjön meg arról, hogy készülékeinket a ma elérhető legjobb teljesítmény
mutatókkal és vezérléssel tervezték, a legszigorúbb követelményeknek megfelelő
szabványok figyelembe vételével.
Ráadásul a környezetvédelmi és az energiatakarékossági szempontok is szerves
részét képezik termékeinknek.
Készüléke optimális működése érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezt a
Használati útmutatót. Az ismeretek birtokában képes lesz arra, hogy minden
folyamatot tökéletesen megismerjen, és a készülék nyűjtotta lehetőségeket
maximálisan kihasználja.
A használat során bármikor szüksége lehet erre a Használati útmutatóra, ezért azt
ajánljuk, hogy tartsa mindig elérhető helyen. Ha a készüléktől valamilyen ok miatt
megválik, akkor a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.
Kívánjuk, hogy lelje örömét új készülékében.
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék károsodásának
elkerülését célzó információk
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.28
Pagina
3
Tartalomjegyzék
3
Tartalomjegyzék
Utasítások a felhasználó részére
Biztonsági információk
6
6-8
Termékleírás
9
Mosószertartó
9
Kezelőpanel
10
Első használat
10
Személyreszabás
11
Hangjelzések
11
Gyermekbiztonsági zár
11
Napi használat
12
A ruhanemű behelyezése
12
A mosószer és az öblítőszer adagolása
12
A kívánt program kiválasztása
13
A centrifugálási sebesség vagy az Öblítőstop opció kiválasztása
13
Programopció gomb
14
Az Előmosás opció kiválasztása
14
A Folt opció kiválasztása
14
Az Érzékeny opció kiválasztása
14
A Gyors opció kiválasztása
14
Kijelző
15
A Start/Szünet választása
16
A késleltetett indítás kiválasztása
17
További öblítés kiválasztása
17
Opció vagy futó program módosítása
18
Program megszakítása
18
Program törlése
18
Az ajtó nyitása a program indítása után
18
192998630_HU.qxd
4
10/08/2007
13.28
Pagina
4
Tartalomjegyzék
A program végén
Mosási programok
Programokkal kapcsolatos adatok
A mosási ciklus előkészítése
19
20-22
23
24-28
A mosnivaló szétválogatása
24
Hőmérséklet
24
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
24
A ruhaneműk maximális mennyisége
25
A ruhaneműk súlya
25
Foltok eltávolítása
26
Mosószerek és adalékanyagok
27
A felhasznált mosószer mennyisége
27
Vízkeménységi fok
28
Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer
Ápolás és tisztítás
29
30-34
Vízkőtlenítés
30
Minden mosás után
30
Karbantartási mosás
30
Külső tisztítás
30
Mosószertartó
30
Mosódob
31
Az ajtó tömítése
31
Vízleeresztő szivattyú
32
Befolyócső szűrője
33
A víz kiürítése szükség esetén
33
Fagyveszély
34
Ha valami nem működik
Műszaki adatok
35-38
39
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.28
Pagina
5
Tartalomjegyzék
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
5
41
42-46
Kicsomagolás
42
Elhelyezés és vízszintezés
44
Vízellátás
44
Aquastop eszkőz
45
Vízkivezetés
45
Elektromos csatlakoztatás
46
Állandó csatlakoztatás
46
Környezetvédelmi tudnivalók
47
Csomagolóanyagok
47
Régi készülék
47
Környezetvédelmi tanácsok
47
Jótállás
48
Vevőszolgálati központok
49
192998630_HU.qxd
6
10/08/2007
13.28
Pagina
6
Biztonsági információk
Utasítások a felhasználó részére
Biztonsági információk
Az első használat előtt
●
Az AEG/ELECTROLUX készülékek biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi
követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük,
hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk. A
készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
●
Nagyon fontos, hogy ezt a Használati útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket eladja
vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a lakásból, és a
készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy
az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó
figyelmeztetésekkel.
●
A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
●
Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket.
Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
●
Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja
a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
●
Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék
bármilyen módon történő módosítását.
●
Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
●
Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek
elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
●
Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
●
Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használjon. A
túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi
ajánlásait.
●
A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst közé
kerülhessenek.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.28
Pagina
7
Biztonsági információk
7
●
Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
●
A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat,
tisztítás és karbantartás után.
●
Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti
pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
●
Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne
helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
●
Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha
ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
●
A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne nyomja az elektromos
tápvezetéket, a befolyócsövet és a kifolyócsövet, illetve ne álljon azokon.
●
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon.
●
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
●
Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
“Fagyveszély” c. fejezetet.
●
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
●
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
●
Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint
amire való.
●
Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
●
Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
192998630_HU.qxd
8
10/08/2007
13.28
Pagina
8
Biztonsági információk
●
Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és zipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt
kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS
mosógépben mosni.
●
Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony
benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
●
A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki az
aljzatból.
●
Soha ne használja a mosógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon
hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
●
A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy
(beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős
személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
●
Gondoskodni kell a kisgyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
●
A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a
gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
●
Minden mosószert tartson biztonságos helyen, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá.
●
Ügyeljen arra, hogy gyermekek vagy
háziállatok ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Ennek elkerülése érdekében a
mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához
(lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó
belsejében lévő gombot az óramutató
járásával megegyező irányban addig, amíg
a vájat vízszintesbe nem kerül. Ha
szükséges, használjon érmét. A készülék
leállításához és az ajtó ismételt
bezárásának lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óramutató
járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.28
Pagina
9
Termékleírás
9
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a
modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
1
2
3
Mosószertartó
4
Adattábla
Kezelőpanel
5
Vízleeresztő szivattyú
Ajtófogantyú
6
Három szabályozható láb; A
baloldali hátsó láb automatikus
Mosószertartó
Rekesz a főmosáshoz számára előmosási fázis
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára (öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltávolító számára FOLT opció esetén.
192998630_HU.qxd
10
10/08/2007
13.28
Pagina
10
Kezelőpanel
Kezelőpanel
ECO
95
60
40 - 60 MIX
40
30
1200
1000
800
400
60
40
30
30 40 40
30
1
2
3
4
5
6 7
8
1
Programkapcsoló
6
«Gyors» gomb
2
Centrifugálás sebességét mérséklő gomb
7
Kijelző
3
«Előmosás» gomb
8
«Start/Szünet» gomb
4
«Folt» gomb
9
«Késleltetett indítás» gomb
5
«Érzékeny» gomb
10
Extra öblítés/Túladagolás
9 10
Első használat
Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe
helyezési útmutatásoknak.
Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók főmosási
rekeszébe, hogy aktiválja az ECO
szelepet. Utána végeztessen el egy 95°C-os pamutciklust anélkül, hogy bármilyen
ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és az üstből a gyártás
folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a mosószerfiók
főmosási rekeszébe 1/2 adag mosószert, és indítsa be a gépet.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.28
Pagina
11
Személyreszabás
11
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
●
a ciklus végén
●
működési problémák esetén
Az Előmosás és a Folt gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó lenyomásával a
hangjelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). A 2 gomb ismételt
lenyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja anélkül, hogy
amiatt kéne aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy kárt
okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az
opciót:
●
A Start/Szünet gomb megnyomása előtt:
nem lehetséges a gép elindítása.
●
A Start/Szünet gomb megnyomása után
nem lehetséges további módosítást
végrehajtani a programon vagy az
opción.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához (kikapcsolásához) tartsa egyszerre kb. 6
másodpercig lenyomva a Folt és az Érzékeny gombot, amíg az
ikon megjelenik
(eltűnik) a kijelzőn (kijelzőről).
192998630_HU.qxd
12
10/08/2007
13.29
Pagina
12
Használat
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa ki az
ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a
mosógép dobjába, és amennyire csak lehet, terítse
szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy kattanást a
bezáródás alatt.
Figyelem! Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a
gumifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy
csökkentse a víz-, az energia- és a mosószerfelhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a gyártó cég által javasolt
mosószermennyiséget, öntse azt a főmosási
rekeszbe
, és ha olyan programot kíván
végezni, mely tartalmaz előmosás fázist,
öntse a
jelzésű rekeszbe. Ha végre
kívánja hajtani a folt funkciót, öntse a
mosószert a
jelzésű rekeszbe.
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévő MAX
jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
13
Használat
13
A kívánt program kiválasztása
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel kíséri a
mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd Mosási programok).
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló meghatározza a
mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása, öblítések száma) és a mosási
hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A Start/Szünet jelzőfény villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program időtartama
látható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
A O állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
A program végén a programkapcsolót O állásba kell fordítani a gép kikapcsolása
érdekében.
Figyelem!
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra, amikor a
gép éppen üzemel, a sárga Start/Szünet jelzőfény 3-szor villog, és az Err üzenet
jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem hajtja végre az
újonnan kiválasztott programot.
A centrifugálási sebességet
kiválasztása
vagy az Öblítőstop
opció
Többször nyomja meg a Centrifugálás gombot a centrifugálási sebesség
megváltoztatásához, ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni
a ruhaneműt.
Öblítőstop
: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az utolsó
öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befejeződött,
a kijelzőn egy villogó 0 látható, az ajtó
-jel (ajtó zárva) világít, a Start/Szünet
jelzőfény kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni.
A víz kiürítése:
●
Forgassa a programkapcsolót O állásba
●
Válassza a Vízleeresztés
●
Csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szükséges
●
Nyomja meg a Start/Szünet gombot
●
Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó 0 látható. Kialszik az Ajtó
jelzőfény, és kinyitható az ajtó.
vagy a Centrifugálás
programot
192998630_HU.qxd
14
10/08/2007
13.29
Pagina
14
Használat
Programopció gomb
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. Az ilyen funkciók a
kívánt program kiválasztása után és a Start/Szünet gomb megnyomása előtt
állíthatók be.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyullad. Amikor ismét
megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, a Start/Szünet gomb beépített sárga jelzőfénye 3-szor
felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Fontos!
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a
Mosási programok c. fejezetet.
Az Előmosás
opció kiválasztása
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30°C-os
előmosással kezelni. Az Előmosás rövid centrifugálással ér véget a gyapjú és a
műszálas programoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz leeresztése
történik meg.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
A Folt
opció kiválasztása
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztítóval való
kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal). Kigyullad a
megfelelő jelzőfény.
Ez az opció 40°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Figyelem! Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a
folteltávolítót a
jelzésű rekeszbe.
Az Érzékeny
opció kiválasztása
Ennek a gombnak a megnyomásával a mosási intenzitás csökken. A gép egy
öblítéssel többet végez Pamut és Műszálas programok esetén.
Ez az opció érzékeny színes darabok esetén ajánlott.
A Gyors
opció kiválasztása
Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a mosógép által automatikusan javasolt
mosási időtartamot.
Ennek a gombnak a megnyomására a megfelelő jelzőfény felgyullad, és a mosás
időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű kimosásának megfelelően.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
15
Használat
15
A kijelzőn a lecsökkent mosási időtartam jelenik meg. A maximális töltet pamut
esetén 7 kg, műszálas és kényes ruhaneműk esetén 3,5 kg.
Ennek a gombnak kétszer történő megnyomására a megfelelő jelzőfény tovább
világít, a mosás időtartama pedig lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű, illetve
a rövid ideig használt vagy viselt darabok kimosásának megfelelően. A kijelzőn a
lecsökkent mosási időtartam jelenik meg. A maximális töltet pamut esetén 3,5 kg,
műszálas és kényes ruhaneműk esetén 2 kg.
Kijelző
A kijelzőn a következő információk láthatók:
A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a gép (pl.
2.05). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a
javasolt maximális megterhelhetőség alapján.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
Késleltetés
A megfelelő gombok segítségével beállított
késleltetés (max. 20 óra) kb. 3 másodpercig
megjelenik a kijelzőn, majd a korábban
kiválasztott program időtartama jelenik meg.
A Késleltetett indítás ikon
kijelzőn.
megjelenik a
A késleltetési időtartam értéke óránként egy
egységgel csökken, majd, amikor 1 óránál
kevesebb van hátra, minden percben csökken.
Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási programmal, az
Err üzenet jelenik meg kb. 2 másodpercre, és a sárga Start/Szünet jelzőfény villogni
kezd.
192998630_HU.qxd
16
10/08/2007
13.29
Pagina
16
Használat
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg,
például E20 (lásd a “Valami nem működik” címszót).
Program vége
Amikor a program befejeződött, egy villogó nulla jelenik meg, a
Start/Szünet jelzőfény kialszik, és az ajtó kinyitható.
és a
Programlefolyás-kijelzo
A programfutás-kijelző a kiválasztott
program mosási fázisát mutatja.
Mosás
Öblítés
Szivattyúzás
Centrifugálás
Az ajtó szimbólum
Az AJTÓ
szimbólum megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék megkezdte az
üzemelést, és az ajtó zárva van.
Az AJTÓ
kinyitható:
szimbólum jelzi, ha az ajtó
●
az AJTÓ
jel világít: az ajtó nem
nyitható. A készülék mosási programot hajt
végre.
●
az AJTÓ
jel nem világít: az ajtó
nyitható. A mosási program befejeződött.
A Start/Szünet választása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot; a megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
Az
szimbólum megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék megkezdte az
üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja be a Start/Szünet gombot: a megfelelő
piros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
a Start/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a Start/Szünet gomb beépített sárga jelzőfénye 3-szor
felvillan, és kb. 2 másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
17
Használat
A Késleltetett indítás
17
kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a
Késleltetett indítás gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke (maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn
kb. 3 másodpercig, majd ismét a program időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná
a Start/Szünet gombot.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti
lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja meg
a Start/Szünet gombot a készülék szüneteltetéséhez. Tegye be a ruhaneműt, csukja
be az ajtót, és nyomja meg a Start/Szünet gombot ismét.
A késleltetett indítás választása.
●
Válassza ki a programot és a kívánt opciókat.
●
Válassza ki a késleltetett indítást.
●
Nyomja meg a Start/Szünet gombot: A gép megkezdi az óránkénti
visszaszámlálást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
●
A Start/Szünet gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
●
Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot egyszer, amíg a 0’ felirat meg nem
jelenik a kijelzőn.
●
Nyomja meg ismét a Start/Szünet gombot a program indításához.
Fontos!
●
A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasztása után
módosítható.
●
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki kell nyitnia az ajtót,
először a Start/Szünet gomb megnyomásával SZÜNET helyzetbe kell állítania a
mosógépet, majd várjon néhány percig. Az ajtó becsukása után ismét nyomja meg
a Start/Szünet gombot.
A Késleltetett indítás opció nem választható a Vízleeresztés programmal együtt.
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet arra,
hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra öblítés).
Nyomja meg egyszerre a Centrifugálási sebesség és az Előmosás gombokat
néhány másodpercig: az Extra öblítés jelzőfény felgyullad a programfutás-kijelzőn.
192998630_HU.qxd
18
10/08/2007
13.29
Pagina
18
Használat
Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. A kikapcsolásához nyomja meg
ugyanazokat a gombokat mindaddig, amíg az Extra öblítés jelzőfény ki nem alszik.
Amikor a készülék további öblítéseket végez, az Extra öblítés
jelzőfény felgyullad.
Ha a
TÚLADAGOLÁS jel felgyullad a program végén, ez azt jelzi, hogy túl sok
mosószer került felhasználásra.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt. Bármilyen
változtatás előtt először a Start/Szünet gomb megnyomásával le kell állítani a
mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Fordítsa
a programkapcsolót O állásba, majd az új programnak megfelelő állásba. A dobban
lévő mosóvíz nem ürül ki. Indítsa el az új programot a Start/Szünet gomb ismételt
megnyomásával.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a Start/Szünet gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a
gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót O állásba a folyamatban lévő program törléséhez. Most
már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba a Start/Szünet gomb megnyomásával.
Ha az
szimbólum eltűnik, az ajtó kinyitható.
Ha az
szimbólum nem alszik ki, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban
van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az esetben az ajtó nem
nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót a O állásba
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a
víz szintjére és hőmérsékletére!).
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
19
Használat
19
A program végén
A készülék automatikusan leáll, kialszik a Start/Szünet jelzőfény, és a kijelzőn egy
villogó 0 jelenik meg.
Ha a Öblítőstop
funkciót kiválasztották, az Ajtó jelzőfény világít, a kijelzőn egy
villogó 0 jelenik meg, a Start/Szünet jelzőfény kialszik, és az ajtó zárva marad,
jelezve, hogy az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el az Öblítőstop opciónál ismertetett
lépéseket.
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt O állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót,
nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
192998630_HU.qxd
20
10/08/2007
13.29
Pagina
20
Mosási programok
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Pamut
95°-60°
Pamut
60°-40°-30°
40-60 MIX
40°
Műszál
60°-40°-30°
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
Főmosás
Öblítés
Hosszú centrifugálás
Fehér pamut: pl.
lepedő, asztalterítő,
háztartási lenvászon
Színes pamut:
munkaruha, lepedő,
háztartási lenvászon,
alsónemű, törölköző
Műszálas vagy kevert
szálas szövetek:
alsónemű, színes
ruhadarabok, nem
összemenő ingek,
blúzok
egy maximális
sebességű
*
egy maximális
sebességű
**
*
Műszál, amelynek
mosása és
Műszál
Vasaláskönnyítő centrifugálása kímélő
módon történik
40°
Kímélő mosás
40°-30°
Kézi mosás
Gyapjú
30°-
Kényes szövetek:
például függönyök
Speciális program kézi
mosást igénylő
szövetekhez és
speciálisan bevizsgált
program olyan gyapjú
ruhaneműkhöz,
amelyek címkéjén ez áll:
“Tiszta új gyapjú,
gépben mosható, nem
megy össze”
Főmosás
Öblítés
Hosszú centrifugálás
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
*
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
* A Folt opció 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
** A Gyors opció nem választható a 40-60 MIX programmal.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
21
Mosási programok
21
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
A program leírása
Külön öblítési ciklus
kézzel mosott
ruhadarabokhoz
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Az utolsó öblítővíz
leeresztésére szolgál
olyan programoknál,
amelyek tartalmazzák
az Öblítőstop opciót
Víz leeresztése
Centrifuga
Külön centrifugálás
minden szövettípushoz
Vízleeresztés és hosszú
centrifugálás
Farmer
Különbözo (pl. a
nyakrésznél, a
mandzsettánál vagy a
varrásoknál eltéro)
anyagvastagságú
szabadidoruhákhoz,
például
farmernadrágokhoz,
melegítofelsokhöz
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Kímélő
Öblítések
Vízleeresztés
60°-40°-30°-cold
20 perc - 3 Enyhén szennyezett
szövetekhez, gyapjú
kivételével
kg
30°
Gyros
60°
ECO
60°
O
Opciók
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Enyhén szennyezett
vagy csak egyszer
viselt pamut és
kevertszálas
ruhadarabokhoz
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Fehér és színes
pamut,
energiatakarékos,
enyhén vagy erősen
szennyezett darabok,
ingek, alsónemű
Főmosás
Öblítés
Hosszú centrifugálás
Az éppen folyamatban
lévő program törléséhez vagy a gép
kikapcsolásához.
192998630_HU.qxd
22
10/08/2007
13.29
Pagina
22
Mosási programok
Anyag fajtája
Pamut
Max. Töltet
7 kg
Műszál és Kényes ruhaneműk
3,5 kg
Vasaláskönnyítő
1,5 kg
Gyapjú és Kézi mosás
Farmer
2 kg
3,5 kg
20 perc - 3 kg
3 kg
Gyros
5 kg
Eco
7 kg
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
23
Programokkal kapcsolatos adatok
23
Programokkal kapcsolatos adatok
Vasaláskönnyítő
Ennek a programnak a kiválasztása után a ruhanemű finom
mosásra és centrifugálásra kerül, nehogy meggyűrődjön.
Ilyenkor vasalni is könnyebb. Ezenkívül a mosógép további
öblítéseket végez.
Kímélő Öblítések
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel
mosott ruhaneműket.
A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy maximális sebességű
utolsó centrifugálás követi.
A centrifugálási sebesség a Centrifugálás sebességét mérséklő
gomb megnyomásával mérsékelhető.
Vízleeresztés
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos az Öblítőstop opcióval
rendelkező programok esetében.
Forgassa először a programkapcsolót O állásba, majd válassza
ki a Vízleeresztés programot, és nyomja meg a Start/Szünet
gombot.
Centrifugálás
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és olyan
programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop opciót. A
program kiválasztása előtt a programkapcsolót O állásba kell
forgatni. Kiválaszthatja a sebességet a megfelelő gomb
segítségével, hogy az megfeleljen a centrifugálásra kerülő
anyagnak.
20 perc - 3 kg
Gyros
Speciális program 30°C-on, időtartama kb. 20 perc, ideális
felfrissíteni kívánt ruhaneműkhöz: pl. csak egyszer viselt
sportdzsekihez, enyhén szennyezett vagy új ruhadarabokhoz.
Gyors mosási program, amely enyhén szennyezett fehér/színtartó
pamut vagy kevertszálas ruhadarabokhoz alkalmas.
ECO
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
pamutdarabokhoz választható. A hőmérséklet csökken, a mosás
időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését az energiatakarékosság mellett.
O
Ha törölni kívánja a programot, és ki akarja kapcsolni a gépet,
forgassa a programkapcsolót O állásba. Most beállíthat egy új
programot.
192998630_HU.qxd
24
10/08/2007
13.29
Pagina
24
A mosási ciklus előkészítése
A mosási ciklus előkészítése
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási
útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők stb.) mosásához.
a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes lenvászon, pamut és
60°/50°
műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pizsamák, hálóingek stb.), illetve gyengén
szennyezett fehér pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására.
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű, így műszálas és
40°-30°- Hideg
gyapjúanyagok, amelyek címkéjén ez áll: «tiszta új gyapjú, gépben
mosható, nem megy össze».
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első
alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat.
Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
25
A mosási ciklus előkészítése
25
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtáblázatokban
található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan;
Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a megadott mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
terítők
paplanhuzat
lepedő
párnahuzat
terítő
frottírtörülköző
konyharuha
hálóing
női alsónemű
férfimunkaköpeny
férfiing
férfipizsama
alsóing
alsónadrág
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
192998630_HU.qxd
26
10/08/2007
13.29
Pagina
26
A mosási ciklus előkészítése
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa be a
ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a
cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a
klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal(*), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval kezelje a
foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal (*), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal
tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a végén
tisztítópasztával dörzsölje át.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
27
A mosási ciklus előkészítése
27
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is
tartalmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
●
mosópor valamennyi anyagtípushoz,
●
mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz.
●
folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprogram
kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony mosószert használ, előmosás nélküli
programot kell választania.
A folyékony mosószert a mosószertartó
program elindítása előtt.
jelölésű rekeszébe öntse közvetlenül a
A mosási program megkezdése előtt öblítőszert vagy keményítőt kell önteni a
jelölésű mosószer-adagoló rekeszbe.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószertartó rekeszében látható «MAX»
jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos,
• a ruhanemű csak kissé szennyezett,
• a mosás során nagy hab képződik.
192998630_HU.qxd
28
10/08/2007
13.29
Pagina
28
A mosási ciklus előkészítése
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonatkozó
információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni.
Megjegyzés: Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz keménységi foka közepes vagy
magas (a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó utasításait. Ezután a
mosószer mennyiségét mindig az I. vízkeménységi foknak (= lágy) megfelelően lehet
beállítani.
Vízkeménységi fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
2
3
4
lágy
közepes
kemény
nagyon kemény
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
29
Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer
29
192998630_HU.qxd
30
10/08/2007
13.29
Pagina
30
Ápolás és tisztítás
Ápolás és tisztítás
Le kell VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen
tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként
vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása
nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint.
Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót
nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő
maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
Fontos: A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
31
Ápolás és tisztítás
31
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet amennyire lehet, hogy szilárdan a helyén
legyen.
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép összes
alkatrészét, különösen a mosókamra
felső részén található fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a
vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású
tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos! Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek
esetleges maradványait. Program: PAMUT/VÁSZON 95, nyomja meg a GYORS
MOSÁS gombot, és töltsön be kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és vegyen ki
minden dolgot a mélyedésekből.
192998630_HU.qxd
32
10/08/2007
13.29
Pagina
32
Ápolás és tisztítás
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint gombok, biztosítótűk, csatok.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz
kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az
edénybe, és vegye le róla a dugót.
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivattyú
kiemelésekor távozhat a gépből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
33
Ápolás és tisztítás
33
8. Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
Figyelem!
Amikor a készülék használatban van, a
kiválasztott programtól függően, forró víz
lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a
szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig
várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust,
és kiürítették. Amikor visszahelyezi a fedelet,
győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, és így nincs szivárgás, és
kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
Befolyócső szűrője
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel vizet a
mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a
befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy kemény
sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye le
róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt
az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
192998630_HU.qxd
34
10/08/2007
13.29
Pagina
34
Ápolás és tisztítás
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a
következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról.
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető
csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a
jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Fontos! Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell önteni,
majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza a “gömb” szelep
egységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
35
Ha valami nem működik
35
Ha valami nem működik
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be,
ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz megkeresése előtt
végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben a sárga Start/Szünet jelzőfény villogni kezd, és a
következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel egyidőben hangjelzés hallható 20
másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem működik:
E10: baj van a vízellátással
• E20: baj van a víz elvezetésével
• E40: nyitva az ajtó.
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a Start/Szünet gombot a program
újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szakszervizhez.
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva. E40
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati
aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A mosógép nem indul el:
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és
nem nyomta meg a Start/Szünet gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja meg
a Start/Szünet gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást.
A vízcsap el van zárva. E10
• Nyissa ki a vízcsapot.
A gép nem szív be vizet:
A befolyócső összenyomódott vagy megtört. E10
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője. E10
• Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva. E40
• Zárja be jól az ajtót.
192998630_HU.qxd
36
10/08/2007
13.29
Pagina
36
Ha valami nem működik
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
A gép vizet vesz fel, majd rögtön ki
• Olvassa el «a víz leeresztése» fejezet idevonatkozó
is üríti:
bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört. E20
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szivattyú. E20
• Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút.
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
Az
opciót választotta ki.
• Kapcsolja ki az
opciót.
• Válassza az
vagy az
opciót.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ
a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon
másikat.
Víz van a padlózaton:
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső valamelyik
illesztéke. Nem mindig lehet könnyen meglátni, hogy
folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedves-e cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szivattyú kivezető csövére a szivattyú tisztítása után
nem tették vissza a dugót.
• Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben ürítésre
használt csőre, majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon
másikat.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a
makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
37
Ha valami nem működik
Meghibásodás
37
Lehetséges ok/Megoldás
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Nem nyílik ki az ajtó:
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány percet.
Víz van a dobban.
• Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot
a víz kiürítéséhez.
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem
távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése
megfelelő-e.
A gép vibrál vagy zajos:
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve
a gép egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a
centrifugálást, mert a ruhanemű egyenetlenül oszlott el a
dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba forgásával
kerül egyenletesen elosztásra. Lehet, hogy a dob
többszöri ilyen irányú forgására van szükség ahhoz, hogy
az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon
be. Ha néhány perc elteltével sem oszlik el megfelelően a
ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos
motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Ez az új
típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig
egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban,
ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül
hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak
fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
192998630_HU.qxd
38
10/08/2007
13.29
Pagina
38
Ha valami nem működik
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a
problémát, forduljon szakszervizhez. A telefonálás előtt
jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a vásárlás
időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.....
.
Se
r. No
....
. .....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
39
Műszaki adatok
39
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység
(ajtóval együtt)
60 cm
85 cm
63 cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség Összteljesítmény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a
készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
Maximális töltet
Pamut
Centrifugálási sebesség
Maximum
0,05 MPa
0,80 MPa
7 kg
1200 ford./perc
192998630_HU.qxd
40
10/08/2007
13.29
Pagina
40
Műszaki adatlap
Mûszaki adatlap
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérvérõl való tájékoztatásról szóló 77/1999. (XII. 22.) GM
rendelet alapján
Gyártó védjegye
A mosógép azonosító jele
Forgalmazó neve, címe
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A- hatékonyabb: G kevésbé hatékony)
ELECTROLUX
LAVAMAT 72650
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest,
Erzsébet kir.né útja 87.
A
Energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, normál 60C- os pamut program
használata esetén (A tényleges energiafogyasztás függ a készülék
használatától)
1,19
Mosási teljesitmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - nagyob: G - kisebb
teljesítmény)
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - jobb: G rosszabb)
Ha a mosás után külön szárítógépet használunk és G - osztályú
centrifugás mosógép helyett A - osztályú centrifugás mosógépet
választunk, a szárítógép üzemköltsége a felére csökken.
A ruhák szárítógépben történõ szárítása rendszerint több energiát
fogyaszt, mint a kimosásuk.
B
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60C pamut programra
(centrifugálás utáni víz maradék a ruha száraz súlyának %-ában)
53%
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál 60C pamut programra
A mosógép kapacitása normál 60C pamut programra (kg)
Ciklusonkénti vízfogyasztás normál 60C pamutszövet ciklus
használatával (liter)
Programidõ normál 60C pamut programra (perc)
1200
7
49
129
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok alatt normál 60C pamut
programra (dB/A)
46 dB(A) 69 dB(A)
Átlagos évi energia- és vízfogyasztás 200 normál 60C pamut programra
(kWh - liter) (négyszemélyes háztartásra becsült évi fogyasztás)
238 kWh
9800 l
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
41
Fogyasztási értékek
41
Vízfelhasználás
(literben)
Energiafogyasztás
(kWh-ban)
Program időtartama
(percben)
Fehér pamut 95°
65
2.12
Pamut 60°
62
1.4
Pamut 40°
62
0.75
Műszál 60°
57
1.0
Vasaláskönnyítő 40°
63
0.45
Kímélő mosás 40°
63
0.6
Gyapjú/Kézi mosás 30°
61
0.25
Kímélő öblítések
59
0.05
Vízleeresztés
-
-
Centrifugálás
-
-
Farmer 60°
57
0.9
20 perc - 3 kg 30°
39
0.18
A programok időtartamára vonatkozóan, kérjük,
nézze meg a kezelőpanel kijelzőjét.
Fogyasztási értékek
Gyros 60°
50
1.05
Eco 60°(*)
49
1.19
Program
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak. Az adatok valamennyi programhoz alkalmazható
legmagasabb hőmérsékletre vonatkoznak.
(*) A “Pamut Eco” 60°C-on 7 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően
192998630_HU.qxd
42
10/08/2007
13.29
Pagina
42
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára, és
távolítsa el a mosógép alján található polisztirol
blokkot.
HEC0008
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a kifolyócsőt a készülék
hátlapján lévő csőtartókból.
HEC0001
3. Csavarozza ki egy mellékelt kulccsal és távolítsa
el a mosógép hátulján középen lévő csavart A.
A
HEC00022
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
43
Üzembe helyezés
43
4. Csavarozza ki és távolítsa el a mosógép hátlapján
lévő két nagy csavart B és a hat kisebb csavart C.
C
HEC0003
C
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D, és csavarozza
vissza a hat kisebb csavart C. Csúsztassa ki az
ott található műanyag távtartót E.
B
D B
E
C
HEC0023
C
6. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a befolyócsövet a dobból,
és távolítsa el a polisztirolelemet, amely ragasztószalaggal
van az ajtó tömítésére ragasztva.
HEC0010
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a két nagyot a
megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési
kézikönyvet tartalmazó zacskóban vannak.
8. Csatlakoztassa a befolyócsövet a «Vízellátás» c. részben
leírtaknak megfelelően.
Az összes különféle dugó a készülékhez mellékelt használati
utasítást tartalmazó műanyag zacskóban található.
HEC0005
192998630_HU.qxd
44
10/08/2007
13.29
Pagina
44
Üzembe helyezés
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg,
padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padlózat esetleges
egyenetlenségeit, hogy a gép alá kartont, fát vagy
hasonló anyagokat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáztűzhely vagy
egy széntüzelésű kályha közelében kell elhelyezni, egy
olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző
oldalát alumíniumfólia borítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a
hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
HEC007S
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen
hozzáférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavarásával.
Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat esetleges
szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Automatikus láb: A mosógép bal oldali hátsó lába ütéselnyelő lábként került
kialakításra, ezért a készülék a bal hátsó sarka felé billen, ha terhelés alá kerül. Az
automatikus láb garantálja, hogy a készülék még magas centrifugálási sebesség
esetén sem mozdul el. Alapvetően az automatikus lábat nem kell beállítani.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép
dobjában található.
Ne használjon már használt befolyócsöveket a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlakozóelemmel a
mosógéphez.
HEC0006
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.29
Pagina
45
Üzembe helyezés
45
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be helyesen a
csövet. Miután beállította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a
szivárgások megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”-os
csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez
mellékelt csövet használja.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési
szabályozások előírásainak megfelelően kell elvégezni. A készülék biztonságos
üzemeléséhez minimum 0,05 MPa víznyomás szükséges.
Ha a hidegvíz-csatlakozást nem tudja közvetlenül a vízvezetékről elvégezni, lehetséges, hogy üzemeltetni tudja a készüléket a víztároló rendszerről. Egy minimális távolságnak kell lennie a készülék bemenete és a víztároló tartály alja között.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van felszerelve, amely
védelmet nyújt a csőből való vízszivárgás okozta károk
ellen, amely szivárgások a cső természetes elöregedése
miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát egy piros szektor jelzi az
“A” ablakban. Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsapot,
és forduljon a szervizközponthoz, hogy cseréljék ki a csövet.
Vízkivezetés
A
352
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt
műanyag könyökcső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része
vízleeresztés közben ne csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt
(például egy darab spárgával).
A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához
csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött
kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a
talajtól.
Közvetlenül a vízlefolyó-hálózatra, ahol a bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg
kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
192998630_HU.qxd
46
10/08/2007
13.30
Pagina
46
Üzembe helyezés
P1118
Fontos!
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyótömlőt és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
A gépet 220-230 V egyfázisú, 50 Hz-en való működésre gyártották.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés
(2,2 kW) elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
Állandó csatlakoztatás
Állandó csatlakoztatás esetén a készülék és az áramforrás (hálózat) közé be kell iktatni egy kétpólusú kapcsolót, ahol a kapcsoló érintkezői közötti távolságnak legalább 3
mm-nek kell lennie, és amely kapcsoló olyan típusú, hogy megfelel a kívánt terhelésnek a hatályban lévő villamossági előírásoknak megfelelően.
A kapcsoló semmilyen ponton nem szakíthatja meg a sárga/zöld földelő vezetéket.
Ezt a műveletet szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.30
Pagina
47
Környezetvédelmi tudnivalók
47
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy
tartályokba) kell őket elhelyezni.
Régi készülék
A régi mosógép helyes leselejtezéséhez, kérjük, használja az arra feljogosított
begyűjtőhelyeket. Segítsen városát tisztán tartani!
A terméken vagy annak csomagolásán látható
jelzés azt jelenti, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállítani az elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy a
termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék
nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására
vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási
hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
192998630_HU.qxd
48
10/08/2007
13.30
Pagina
48
Európai jótállás
Garancia/Vevőszolgálat
Európai Jótállás
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok
mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben
megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban
felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi
követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén
áttelepíthető:
• A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik,
melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány
bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan
mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti
országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra
átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott
utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
előírásnak megfelelőoen helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem
érintik.
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.30
Pagina
49
Vevőszolgálati központok
www.electrolux.com
!
!
"
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+38 51 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Longmile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania
+370 5 27 80 609
Verkiu,2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ «Олимпик»
49
192998630_HU.qxd
50
10/08/2007
Fejezet ismétlése
13.30
Pagina
50
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.30
Pagina
51
Fejezet ismétlése
51
192998630_HU.qxd
10/08/2007
13.30
www.electrolux.com
192 998 630-00-322007
Külön értesítés nélkül megváltoztatható
www.aeg-electrolux.hu
Pagina
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement