Aeg-Electrolux L76850 User manual

Aeg-Electrolux L76850 User manual
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.07
Pagina
1
LAVAMAT 74850 - 76850
Használati
útmutató
Mosógép
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.07
Pagina
2
2
Üdvözöljük az Electrolux világában
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól,
mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja,
hogy minőségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé
teszi az Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük,
szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy
élvezhesse az új készülék előnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék
könnyű kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok
szerencsét!
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék károsodásának
elkerülését célzó információk
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.07
Pagina
3
Tartalomjegyzék
3
Tartalomjegyzék
Kezelési útmutató
6
Biztonsági információk
6
Termékleírás
Mosószertartó
10
10
Kezelőpanel
11
Kijelző
11
Első használat
12
Személyreszabás
12
Hangjelzés
Gyermekbiztonsági zár
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
A mosószer és az öblítőszer adagolása
A kívánt program kiválasztása
A hőfok beállítása
A Centrifugálási sebesség, az Öblítőstop vagy a Halk ciklus funkció kiválasztása
Programopció gombok
Az Előmosás opció kiválasztása
A Folt opció kiválasztása
Az Érzékeny opció kiválasztása
Az Extra öblítés opció kiválasztása
A Gyors opció kiválasztása
Kijelző
A Start/Szünet választása
A Késleltetett indítás kiválasztása
Programfutás kijelző
Opció vagy futó program módosítása
12
12
13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
17
18
19
19
20
20
192998531_HU.qxd
4
21/01/2008
15.07
Pagina
4
Tartalomjegyzék
Program megszakítása
Program törlése
Az ajtó nyitása a program indítása után
A program végén
21
21
21
21
Mosási programok
22-25
Programokkal kapcsolatos adatok
26-27
Mosási tanácsok
Szétválogatás
Hőfok
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Maximális töltetek
A ruhaneműk súlya
Foltok eltávolítása
Mosószerek és adalékanyagok
A felhasznált mosószer mennyisége
Vízkeménységi fok
Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer
Ápolás és tisztítás
Vízkőtlenítés
Minden mosás után
Külső tisztítás
Mosószertartó
Vízleeresztő szivattyú
Befolyócső szűrője
Fagy elleni óvintézkedések
Víz kiürítése szükség esetén
28
28
28
28
29
29
30
30
31
31
33
34
34
34
34
34
35
36
37
37
Ha valami nem működik
38
Műszaki adatok
42
Fogyasztási értékek
43
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.07
Pagina
5
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés
5
44
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Aquastop eszköz
Vízkivezetés
Villamos csatlakoztatás
44
46
46
47
47
48
Környezetvédelmi tudnivalók
49
Csomagolóanyagok
Régi készülék
Környezetvédelmi tanácsok
49
49
49
Jótállás
50
Vevőszolgálati központok
52
192998531_HU.qxd
6
21/01/2008
15.08
Pagina
6
Biztonsági információk
Kezelési útmutató
Biztonsági információk
Az első használat előtt
• Az AEG/ELECTROLUX készülékek biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi
követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek
érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére
bocsássuk. A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen
el KELL olvasnia a biztonsági szabályokat.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék
működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL
olvasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült
készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a
termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem
szabad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert
használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
7
Biztonsági információk
7
gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett
vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást
használat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési
tárgyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne nyomja az
elektromos tápvezetéket, a befolyócsövet és a kifolyócsövet, illetve ne álljon
azokon.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
“Fagyveszély” c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési
munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell
elvégeznie.
192998531_HU.qxd
8
21/01/2008
15.08
Pagina
8
Biztonsági információk
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes
ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és zipzárak
zárva vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását,
és mosás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített
melltartókat TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony
benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat
használt, ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból,
mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a mosógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje
szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és
útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy kisgyermekek vagy fogyatékkal
élő személyek felügyelet nélkül használják.
• Gondoskodni kell a kisgyermekek felügyeletéről annak biztosítása
érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a
gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
9
Biztonsági információk
9
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Ennek elkerülése érdekében
a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához
(lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó
belsejében lévő gombot az óramutató
járásával megegyező irányban addig,
amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Ha szükséges, használjon érmét. A
készülék leállításához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele
érdekében forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban
addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
192998531_HU.qxd
10
21/01/2008
15.08
Pagina
10
Termékleírás
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
1 Mosószertartó
5
Vízleeresztő szivattyú
2
6
Három szabályozható láb
A bal oldali hátsó láb automatikus
3
4
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Mosószertartó
Rekesz az előmosási fázis számára főmosás előtt
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer
számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára (öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltávolító számára FOLT opció esetén.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
11
Kezelőpanel
11
Kezelőpanel
ECO
OK
1
2
3
4
5
6 7
8
9
1
Programkapcsoló
6
GYORS gomb
2
HŐMÉRSÉKLET gomb
7
Kijelző
3
CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE gomb
8
START/SZÜNET gomb
9
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
4
5
OPCIÓK gomb
OK gomb
Kijelző
1
3
2
4
5 6
7
8
1
Hőmérséklet - jel
5
Ajtó - jel (ajtó zárva)
2
Centrifugálási sebesség, Öblítőstop,
Halk ciklus - jel
6
GYORS - opció jele
3
Programfázis - jelek
7
4
Opciók
Mosási program vagy a késleltetett indítás
időtartama
8
KÉSLELTETETT INDÍTÁS - jel
192998531_HU.qxd
12
21/01/2008
15.08
Pagina
12
Használat
Első használat
Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az
üzembe helyezési útmutatásoknak
Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
Töltsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az
ÖKO szelepet. Utána végeztessen el egy 95°C-os pamutciklust anélkül, hogy
bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és
az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést.
Öntsön a mosószerfiók főmosási rekeszébe 1/2 adag mosószert, és indítsa be a
gépet.
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
OK
● mosási program kiválasztásakor
● az opciógombok megnyomásakor
1
2
● a ciklus végén
● működési problémák esetén
A CENTRIFUGA és az OPCIÓK gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó
lenyomásával a hangjelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét).
E 2 gomb ismételt lenyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a
készüléket felügyelet nélkül hagyja anélkül,
hogy amiatt kéne aggódnia, hogy a
gyermekek megsérülnek a készülék révén,
vagy kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad,
amikor a mosó-szárítógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
●
●
OK
1
2
A START/SZÜNET gomb megnyomása előtt: nem lehetséges a gép elindítása.
A START/SZÜNET gomb megnyomása után nem lehetséges további módosítást
végrehajtani a programon vagy az opción.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához (kikapcsolásához) tartsa egyszerre kb. 6
másodpercig lenyomva az OPCIÓK és az OK GOMBOT, AMÍG A
ikon
megjelenik (eltűnik) a kijelzőn (kijelzőről).
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
13
Használat
13
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa
ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként
a mosógép dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy kattanást a
bezáródás alatt.
Figyelem! Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a
gumifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és a
mosószer-felhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertartót.
Mérje ki a gyártó cég által javasolt
mosószermennyiséget, öntse azt a
főmosási rekeszbe
, és ha olyan
programot kíván végezni, mely tartalmaz
előmosás fázist, öntse a mosószert
vagy a folteltávolítót a
jelzésű
rekeszbe. Ha végre kívánja hajtani a folt
funkciót, öntse a folteltávolítót a
jelzésű rekeszbe.
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált
mennyiség nem lépheti túl a rekeszben
lévő MAX jelzést). Óvatosan tolja be a
rekeszt.
192998531_HU.qxd
14
21/01/2008
15.08
Pagina
14
Használat
A kívánt program kiválasztása
Kiválaszthatja a megfelelő programot
ECO
bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel kíséri
a mosási programok táblázatában lévő
ismertetéseket (lásd Mosási programok).
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programra. A programkapcsoló meghatározza
a mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob
mozgása, öblítések száma) és a mosási
hőmérsékletet a ruhanemű típusának
megfelelően.
A START/SZÜNET jelzőfény villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program
időtartama látható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet
forgatni.
O/ki állás= Törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
A program végén a programkapcsolót O/Ki állásba kell fordítani a gép
kikapcsolása érdekében.
A programkapcsoló ikonjai és a mosási programok közötti megfeleltetésre
vonatkozóan lásd a «Mosási programok» c. fejezetet.
Figyelem!
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra,
amikor a gép éppen üzemel, a sárga START/SZÜNET jelzőfény 3-szor villog, és
az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
A hőmérséklet kiválasztása
Ha a mosógép ajánlásától eltérő
hőmérsékleten kívánja kimosni a szennyest, a
hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
Az egyes mosási programok esetében a
maximális hőmérsékletek megtekinthetők a
«Mosási programok» címszó alatt.
A hideg mosás jele a következőnek felel meg:
OK
(
).
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
15
Használat
A centrifugálási sebesség , a Halk ciklus
Öblítőstop
opció kiválasztása
15
vagy az
Ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen
kívánja centrifugálni a ruhaneműt, a
centrifugálási sebesség megváltoztatásához
többször nyomja meg a Centrifugálás gombot.
A mosási programok és az opciók
összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a
«Mosási programok» c. fejezetet.
OK
Öblítőstop
: Ennek az opciónak a
választásakor a gép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a
-jel villog a
ruhaneműket a gyűrődéstől. A program végén egy 0 és a
kijelzőn, a
- jel (ajtó zárva) világít, a Start/Szünet jelzőfény kialszik, és az ajtó
zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni.
A víz kiürítése:
● Forgassa a programkapcsolót O/ki állásba
● Válassza az Ürítés vagy a Centrifuga programot
● Csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha
szükséges
● Nyomja meg a START/SZÜNET gombot
● Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó 0 látható. Az
-jel
kialszik, és az ajtó kinyitható.
Halk ciklus
: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem végzi el a
centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és választható az
éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos ellátás ára alacsonyabb. PAMUT,
MIX 40-60, MŰSZÁL, FARMER, KÍMÉLŐ, VISZKÓZ, FEHÉRNEMŰ, SELYEM
és SPORT programok esetén (a VASALÁSKÖNNYÍTŐ, TERÍTŐ, 20 PERC - 3
KG és SPORTDZSEKI KIVÉTELÉVEL) az öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával végzi. A program végén egy 0 és a
-jel
villog a kijelzőn, az ajtó
-jel (ajtó zárva) világít, a START/SZÜNET jelzőfény
kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el az előző opció utasításait.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt.
Figyelem: Nem minden opció kombinációja kompatibilis. Az össze nem
egyeztethető opciók jelei eltűnnek.
Azonban ha egy olyan opció kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztethető
a beállított mosási programmal vagy más opcióval, az Err üzenet jelenik meg
192998531_HU.qxd
16
21/01/2008
15.08
Pagina
16
Használat
néhány másodpercre, és a sárga Start/Szünet jelzőfény villogni kezd.
Az opciókat a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná a START/SZÜNET gombot. Nyomja meg az OPCIÓK gombot: Az
összes opciójel megjelenik a kijelzőn.
A rendelkezésre álló opciók görgetéséhez nyomja meg az OPCIÓK gombot. A
kijelzőn megjelenik a megfelelő jel, és villogni kezd.
Nyomja meg az OK gombot a választás aktiválásához és megerősítéséhez. Egy
fekete vonal jelenik meg a kiválasztott jel alatt, jelezve, hogy ez az opció be lett
állítva. Nyomja meg ugyanazt a gombot az opció aktiválásának
megszüntetéséhez.
Az opciók kiválasztása után várjon kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző visszatér
az alapértelmezett állapotba. A kiválasztott opciók megjelennek a kijelzőn.
Az ELŐMOSÁS opció
kiválasztása
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a
ruhaneműt a főmosás előtt 30°C-os
előmosással kezelni.
Az Előmosás rövid centrifugálással ér véget a
PAMUT és a MŰSZÁL programoknál, míg a
KÉNYES anyagok esetében csak a víz
leeresztése történik meg.
OK
1
2
A mosási programok és ezen opció
összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a «Mosási programok» c. fejezetet.
A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.
A FOLT opció
kiválasztása
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett
vagy foltos ruhanemű folttisztítóval való
kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált
folteltávolító fázissal).
Ez az opció 40°C-nál alacsonyabb
1
hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Az összes mosási program és ezen opció összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a «Mosási programok» c. fejezetet.
OK
2
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
17
Használat
17
Figyelem! Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a
folteltávolítót a
jelzésű rekeszbe.
Az Érzékeny
opció kiválasztása
Ennek a gombnak a megnyomásával a
mosási intenzitás csökken. A gép egy
öblítéssel többet végez PAMUT, MIX 40°-60°
és MŰSZÁL programok esetén.
Ez az opció nem választható együtt az Extra
öblítés
opcióval.
OK
1
2
A mosási programok és ezen opció
összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a «Mosási programok» c. fejezetet.
Ez az opció érzékeny színes darabok esetén ajánlott.
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet arra,
hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű
vízben történjen (extra öblítés).
A mosási programok és ezen opció
összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a
«Mosási programok» c. fejezetet.
OK
Ha aktiválni szeretné ezt az opciót állandó
jelleggel minden mosási ciklushoz, tartsa
lenyomva egyszerre a HŐMÉRSÉKLET és a 1
2
CENTRIFUGA gombot kb. 6 másodpercig: a
jel világít a kijelzőn. Ez az opció állandó jelleggel aktív marad.
Ha szeretné elvetni az opciót, nyomja meg ugyanazokat a gombokat, amíg a
szimbólum el nem tűnik.
A GYORS opció
kiválasztása
A mosógép alapértelmezés szerint «Normál
mértékben szennyezett ruhanemű» mosási
ciklusát kínálja fel. A mosási ciklus a GYORS
gomb megnyomásával rövidíthető.
OK
Ez az opció a PAMUT, MŰSZÁL és KÍMÉLŐ
mosási programokkal választható ki.
Ennek a gombnak az egyszeri
megnyomására a megfelelő jel megjelenik a
kijelzőn, és le lehet csökkenteni a mosás időtartamát a «Napi szennyezettségű
ruhanemű» szintjére.
A kijelzőn a lerövidített mosási idő látható. A napi szennyezettségű ruhaneműk
192998531_HU.qxd
18
21/01/2008
15.08
Pagina
18
Használat
esetében használatos. A maximális töltet PAMUT esetén 7 kg, MŰSZÁLAS és
KÉNYES ruhaneműk esetén 3,5 kg.
Ennek a gombnak a kétszeri megnyomására a megfelelő jel tovább világít a
kijelzőn, és le lehet csökkenteni a mosás időtartamát az «enyhén szennyezett
ruhanemű» szintjére. A kijelzőn a lerövidített mosási idő látható.
A kijelzőn a lerövidített mosási idő látható. Csak nagyon enyhén szennyezett
ruhaneműk esetében használatos. A maximális töltet PAMUT esetén 3,5 kg,
MŰSZÁLAS és KÉNYES ruhaneműk esetén 2 kg.
Kijelző
A kijelzőn a következő információk láthatók:
A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak
időtartamát órában és percben mutatja a gép
(pl. 2,05). Az időtartamot automatikusan
számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a
javasolt maximális megterhelhetőség alapján.
A program megkezdése után a fennmaradó
időt a gép percenként frissíti.
OK
Késleltetett indítás
A megfelelő gombok segítségével beállított
késleltetés (max. 20 óra) kb. 3 másodpercig
megjelenik a kijelzőn, majd a korábban
OK
kiválasztott program időtartama jelenik meg.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS jel
megjelenik a kijelzőn.
A késleltetési időtartam értéke óránként egy egységgel csökken, majd amikor 1
óránál kevesebb van hátra, minden percben csökken.
Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető
össze a beállított mosási programmal, az Err
üzenet jelenik meg kb. 2 másodpercre, és a
sárga START/SZÜNET jelzőfény villogni kezd.
OK
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
19
Használat
19
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg,
például E20 (lásd a “Valami nem működik”
címszót).
OK
A program vége
Amikor a program befejeződött, egy villogó
nulla (0) jelenik meg, az «Ajtó»
- jel
eltűnik, és az ajtó kinyitható.
OK
A START/SZÜNET VÁLASZTÁSA
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a START/SZÜNET gombot; a
megfelelő piros jelzőfény nem villog tovább.
Az AJTÓ
szimbólum megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék
megkezdte az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Az AJTÓ
szimbólum jelzi, ha az ajtó
kinyitható:
● az AJTÓ
jel világít: az ajtó nem
nyitható. A készülék mosási programot hajt
OK
végre.
● az AJTÓ
jel nem világít: az ajtó
nyitható. A mosási program befejeződött.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a START/SZÜNET gombot: a
megfelelő piros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja
meg ÚJRA a Start/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a START/SZÜNET gomb beépített sárga
jelzőfénye 3-szor felvillan, és kb. 2 másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS KIVÁLASZTÁSA
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg
a KÉSLELTETETT INDÍTÁS gombot
ismételten a kívánt késleltetés
kiválasztásához.
A kijelzőn megjelenik a megfelelő jel.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke
OK
(maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn kb. 3
másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
192998531_HU.qxd
20
21/01/2008
15.08
Pagina
20
Használat
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná a START/SZÜNET gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor módosíthatja vagy törölheti a
START/SZÜNET gomb megnyomása előtt.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja
meg a START/SZÜNET gombot a készülék szüneteltetéséhez. Ezután várjon
néhány percig, amíg az AJTÓ
jel abbahagyja a villogást, mielőtt kinyitná az
ajtót. Az ajtó becsukása után ismét nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti
lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.
A késleltetett indítás kiválasztása:
● Válassza ki a programot és a kívánt opciókat;
● Válassza ki a késleltetett indítást;
● Nyomja meg a START/SZÜNET gombot: A gép megkezdi az óránkénti
visszaszámlálást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése:
● A START/SZÜNET gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a
mosógépet;
● Nyomja meg a KÉSLELTETETT INDÍTÁS gombot egyszer, amíg a 0’ felirat
meg nem jelenik a kijelzőn;
● Nyomja meg ismét a START/SZÜNET gombot a program indításához.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS opció nem állítható be a Vízleeresztés
programmal.
Programfutás-kijelző
A programfutás-kijelző a kiválasztott program mosási fázisát mutatja.
A mosás alatt egy fekete vonal villog a futó
program mosási fázisának jele alatt. Minden
egyes mosási fázis végén a megfelelő jel
alatti vonal folyamatossá válik.
Ha a
TÚLADAGOLÁS jel felgyullad a program végén, ez azt jelzi, hogy túl
sok mosószer került felhasználásra.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először a START/SZÜNET gomb megnyomásával le
kell állítani a mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt.
Fordítsa a programkapcsolót O/ki állásba, majd az új programnak megfelelő
állásba. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki. Indítsa el az új programot a
START/SZÜNET gomb ismételt megnyomásával.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
21
Használat
21
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a START/SZÜNET gombot, a
megfelelő jelzőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra
ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót O/Ki állásba a folyamatban lévő program
törléséhez. Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba a START/SZÜNET gomb
megnyomásával.
● Ha az AJTÓ
szimbólum eltűnik, az ajtó kinyitható.
● Ha az AJTÓ
szimbólum nem alszik ki, ez azt jelenti, hogy a gép már a
melegítési fázisban van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van.
Ebben az esetben az ajtó nem nyitható ki.
● Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót a
O/Ki állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Kb. 3 perc elteltével kinyithatja az
ajtót (ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!).
A program végén
A gép automatikusan leáll, a START/SZÜNET gomb jelzőfénye kialszik, egy
villogó 0 jelenik meg a kijelzőn, és 2 percig hangjelzés hallható.
Ha az ÖBLÍTŐSTOP
vagy a HALK ciklus
opció ki van választva, az
AJTÓ
jel továbbra is világít, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy az ajtó
kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el az Öblítőstop opciónál ismertetett
lépéseket.
Forgassa a programkapcsolót O/Ki állásba a mosógép kikapcsolásához. Szedje
ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok
keletkezzenek.
192998531_HU.qxd
22
21/01/2008
15.08
Pagina
22
Mosási programok
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
FEHÉR PAMUT
95°-60°
SZÍNES
PAMUT
40°-30°-hideg
40°
Anyag fajtája
Fehér pamut: pl.
lepedő, asztalterítő,
háztartási lenvászon
Opciók
A program leírása
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
/
-
-
-
Színes pamut és
lenvászon:
munkaruha, lepedő,
háztartási lenvászon,
alsónemű, törölköző
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
/
(*) -
-
-
(nem lehetséges 40° MIX
programmal)
Centrifugálás sebességének
FERTŐTLENÍTŐ Speciális program
fehér pamuthoz
60°
Speciális program
FARMER
farmerruházathoz
60°-50°-40°-30°- (nadrágok, ingek,
hideg
dzsekik)
Műszálas vagy kevert
szálas szövetek:
MŰSZÁL
alsónemű, színes
60°-50°-40°-30°- ruhadarabok, nem
hideg
összemenő ingek,
blúzok
Műszálas vagy kevert
VASALÁS- szálas szövetek:
alsónemű, színes
KÖNNYÍTŐ
60°-50°-40°-30°- ruhadarabok, nem
összemenő ingek,
hideg
blúzok
csökkentése/
-
(*)
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
/
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
-
/
(*) -
-
KÍMÉLŐ
40°-30°-hideg
Főmosás
Öblítés
Hosszú centrifugálás
egy maximális
sebességű
Főmosás
Hosszú centrifuga
Hosszú centrifugálás
egy maximális
sebességű
Főmosás
Öblítés
Hosszú centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Főmosás 40°C-onhideg vízben
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Centrifugálás sebességének
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
csökkentése/
-
max. 1200 fordulat/perc
Centrifugálás sebességének
Kényes szövetek:
például függönyök
Főmosás
Öblítés
Hosszú centrifugálás
egy maximális
sebességű
csökkentése/
-
(*) -
/
-
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
23
Mosási programok
23
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
VISZKÓZ
40°-30°-hideg
Viszkóz darabok
KÍMÉLŐ
ÖBLÍTÉSEK
Külön öblítési ciklus
kézzel mosott
ruhadarabokhoz
(*) -
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Az Öblítőstop
ÜRÍTÉS
-
/
Centrifugálás sebességének
csökkentése//
/
Rövid
centrifugálásmax. 1200
fordulat/perc
és a
Halk ciklus
opciókat
tartalmazó programok
utolsó öblítővizének
leeresztésére szolgál
CENTRIFUGA
Külön centrifugálás
pamut esetében
TAKARÓ
40°-30°
Rövid ciklus
takarókhoz
GYAPJÚ
40°-30°-hideg
Olyan ruhaneműkhöz,
amelyek “Tiszta új
gyapjú, nem megy
össze gépben
mosható” vagy “Kézi
mosás” címkével
vannak ellátva
Ürítés
Centrifugálás sebességének
csökkentése
Centrifugálás sebességének
csökkentése
Vízleeresztés és
hosszú centrifugálás
egy maximális
sebességű
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Centrifugálás sebességének
csökkentése//
/
Főmosás
ö blítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Centrifugálás sebességének
FEHÉRNEMŰ
40°-30°- hideg
Speciális program
rendkívül kényes, kézi
mosást igénylő
darabokhoz
Centrifugálás sebességének
SELYEM
30°-hideg
Kímélő mosást és
centrifugálást igénylő
selyem ruhadarabok
csökkentése/
/
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
csökkentése//
/
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
192998531_HU.qxd
24
21/01/2008
15.08
Pagina
24
Mosási programok
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Centrifugálás sebességének
SPORT
DZSEKIK
40°-30°-hideg
Speciális program
sportruházathoz
SPORT
40°-30°- hideg
Speciális program
erősen szennyezett
sportruházati
darabokhoz
ECO
60°
O/Ki
csökkentése/
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 800 fordulat/perc
20 PERC - 3 Enyhén szennyezett
szövetekhez, gyapjú
Kg
kivételével
30°
GYORS
60°-50°-40°
A program leírása
Opciók
Enyhén szennyezett
vagy csak egyszer
viselt pamut és
kevertszálas
ruhadarabokhoz
Fehér és színes
pamut,
energiatakarékos,
enyhén vagy normál
mértékben szennyezett
darabok, ingek,
alsónemű
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
/
Előmosás 30°-on
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Centrifugálás sebességének
csökkentése
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
Főmosás
Öblítés
Rövid centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Centrifugálás sebességének
csökkentése/
-
(*) -
/
-
Főmosás
Öblítés
Hosszú centrifugálás
max. 1200 fordulat/perc
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a gép
kikapcsolásához
* A Folt opció 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
25
Mosási programok
Mosási programok
Anyag fajtája
Max. Töltet
7 kg
PAMUT
MŰSZÁL, KÍMÉLŐ ÉS VISZKÓZ
3,5 kg
FARMER
3,5 kg
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
1,5 kg
2 kg
TAKARÓ
GYAPJÚ
(KÉZI
FEHÉRNEMŰ
MOSÁS)
és
SELYEM
2 kg
1 kg
SPORTDZSEKIK
3 kg
20
3 kg
PERC
-3
KG
SPORT
3 kg
PAMUT ECO
7 kg
GYORS
5 kg
25
192998531_HU.qxd
26
21/01/2008
15.08
Pagina
26
Programokkal kapcsolatos adatok
Programokkal kapcsolatos adatok
FERTŐTLENÍTŐ
MIX 40-60
FARMER
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
VISZKÓZ
TAKARÓ
GYAPJÚ
KÉZI MOSÁS
FEHÉRNEMŰ
Mosási program fehér pamuthoz. Ez a program a 60°C-on
történő mosásnak és egy további öblítésnek köszönhetően
eltávolítja a mikroorganizmusokat. Így a művelet hatékonyabb:
Tegyen a FOLT rekeszbe speciális fertőtlenítő adalékanyagot,
és válassza a FOLT opciót.
Speciális program fehér és színes, különböző mosási
hőmérséklethez megfelelő pamuthoz. Ez a program olyan
ruhadarabokhoz használható, amelyeket külön 40°C-on, illetve
60°C-on kellene kimosni. Így a dobot megtöltheti a maximális
töltettel, hogy energiát és vizet takarítson meg. Ugyanolyan jó
mosási eredményeket fog kapni, mint normál programmal 60°Con.
Ezzel a programmal lehetősége van farmerruhák (pl.
farmernadrágok, -ingek és -dzsekik), valamint jerseyből készült
anyagok mosására. (Az Extra öblítés opció automatikusan
aktiválásra kerül.)
Ennek a programnak a kiválasztása után a ruhanemű finom
mosásra és centrifugálásra kerül, nehogy meggyűrődjön.
Ilyenkor vasalni is könnyebb. Ezenkívül a mosógép további
öblítéseket végez.
Speciális program olyan szövetekhez, mint a viszkóz, a cupro, a
lyocell, amelyeknek a mosása még gyengédebb gépi
műveletekkel történik, mint a Kímélő program esetében, és
intenzívebb tisztítási művelettel, mint a «Kézi mosás» program
esetében.
Mosási program egyszerű műszálas takarókhoz, ágyterítőkhöz
stb.
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel
mosható gyapjúhoz és “kézi mosás”
kezelési jelzéssel
ellátott kényes szövetekhez.
Ez a program nagyon kényes darabokhoz, például
fehérneműkhöz, melltartókhoz és alsóneműkhöz stb. alkalmas.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
27
Programokkal kapcsolatos adatok
27
Programokkal kapcsolatos adatok
SELYEM
SPORTDZSEKIK
SPORT
20 PERC - 3 Kg
GYORS
ECO
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
ÜRÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas.
Speciális program sportruházathoz. A maximális hőmérséklet
40°C. Ennek a programnak a választásakor ne használjon
semmilyen adalékanyagot.
Ez a program erősen szennyezett sportruházati darabok
mosására szolgál. A mosógép automatikusan hozzáad egy
előmosási ciklust a főmosás előtt, hogy eltávolítsa a sáros
foltokat. Azt javasoljuk, hogy NE tegyen mosószert a
mosószertartó
jelzésű rekeszébe.
Speciális program 30°C-on, időtartama kb. 20 perc, ideális
felfrissíteni kívánt ruhaneműkhöz: pl. csak egyszer viselt
sportdzsekihez, enyhén szennyezett vagy új ruhadarabokhoz.
Gyors mosási program, amely enyhén szennyezett fehér/színtartó
pamut vagy kevertszálas ruhadarabokhoz alkalmas.
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
pamutdarabokhoz választható. A hőmérséklet csökken, a mosás
időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését az energiatakarékosság mellett.
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel
mosott ruhaneműket. A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy utolsó
hosszú centrifugálás követi. A centrifugálási sebesség a
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉT MÉRSÉKLŐ gomb
megnyomásával mérsékelhető.
Az ÖBLÍTŐSTOP
és a HALK CIKLUS
opciókat
tartalmazó programok utolsó öblítővizének leeresztésére szolgál.
Először fordítsa a programkapcsolót O/Ki állásba, majd válassza ki
az ÜRÍTÉS programot, és nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és olyan
programokhoz, amelyek tartalmazzák az ÖBLÍTŐSTOP
és
a HALK CIKLUS
opciót. Ennek a programnak a
kiválasztása előtt a programkapcsolót O/Ki) állásba kell forgatni.
Kiválaszthatja a sebességet a megfelelő gomb segítségével,
hogy az megfeleljen a centrifugálásra kerülő anyagnak.
192998531_HU.qxd
28
21/01/2008
15.08
Pagina
28
A mosási ciklus előkészítése
A mosási ciklus előkészítése
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér,
színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők stb.) mosásához.
60°/50°
a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes lenvászon,
pamut és műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pizsamák, hálóingek
stb.), illetve gyengén szennyezett fehér pamutruhák (pl.
fehérneműk) mosására.
40°-30°- Hideg
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű, így
műszálas és gyapjúanyagok, amelyek címkéjén ez áll: «tiszta új
gyapjú, gépben mosható, nem megy össze».
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (pl.
hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel
dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat,
vagy zsákban, hálóban mossa őket.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
29
A mosási ciklus előkészítése
29
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási
programtáblázatokban található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan.
Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás
érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a megadott
mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
terítők
paplanhuzat
lepedő
párnahuzat
terítő
frottírtörülköző
konyharuha
hálóing
női alsónemű
férfimunkaköpeny
férfiing
férfipizsama
alsóing
alsónadrág
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
192998531_HU.qxd
30
21/01/2008
15.08
Pagina
30
A mosási ciklus előkészítése
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha
felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily
módon csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk
tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal(*), majd puha
ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje
alkohollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval
kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat
hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal (*), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat
hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a
végén tisztítópasztával dörzsölje át.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is
tartalmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut
stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.08
Pagina
31
A mosási ciklus előkészítése
31
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer
felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz,
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz.
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására
szolgáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a
mosásprogram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A mosógép átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális
felhasználását teszi lehetővé.
A folyékony mosószert a mosószertartó
jelölésű rekeszébe öntse
közvetlenül a program elindítása előtt.
A mosási program megkezdése előtt öblítőszert vagy keményítőt kell önteni a
jelölésű mosószer-adagoló rekeszbe.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó
útmutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószertartó rekeszében
látható «MAX» jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől
függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének
megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos,
• a ruhanemű csak kissé szennyezett,
• a mosás során nagy hab képződik. A foltoknak a mosási program előtti
kezelését illetően lásd a termék gyártója által megadott adagolási és
egyéb utasításokat.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre
vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól
lehet kérni.
192998531_HU.qxd
32
21/01/2008
15.08
Pagina
32
A mosási ciklus előkészítése
Megjegyzés: Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz keménységi foka
közepes vagy magas (a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó
utasításait. Ezután a mosószer mennyiségét mindig az I. vízkeménységi
foknak (= lágy) megfelelően lehet beállítani.
Vízkeménységi fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
2
3
4
lágy
közepes
kemény
nagyon kemény
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
33
Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer
33
192998531_HU.qxd
34
21/01/2008
15.09
Pagina
34
Ápolás és tisztítás
Ápolás és tisztítás
Le kell VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen
tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként
vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű
mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint.
Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót
nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő
maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
Fontos: A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani
kell.
1. Erősen húzva vegye ki a
mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
35
Ápolás és tisztítás
35
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet ,
amennyire lehet, hogy szilárdan a
helyén legyen.
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezetősínekre, és tolja be.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz
kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye
az edénybe, és vegye le róla a dugót.
192998531_HU.qxd
36
21/01/2008
15.09
Pagina
36
Ápolás és tisztítás
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivattyú
kiemelésekor távozhat a gépből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
8. Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
Figyelem!
Amikor a készülék használatban van, a
kiválasztott programtól függően, forró víz
lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a
szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig
várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust,
és kiürítették. Amikor visszahelyezi a
fedelet, győződjön meg arról, hogy
megfelelően rászorította, és így nincs
szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt
eltávolítani.
Befolyócső szűrője
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel vizet a mosáshoz, ellenőrizze,
hogy nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
37
Ápolás és tisztítás
37
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a
következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról.
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel
elkerülhető a jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.C-ot.
Fontos! Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül
kiüríti, ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell
önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza a
“gömb” szelep egységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a
következő mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt
az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
192998531_HU.qxd
38
21/01/2008
15.09
Pagina
38
Ha valami nem működik
Ha valami nem működik
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a
helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben a sárga START/SZÜNET jelzőfény
villogni kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel
egyidőben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem
működik:
• E10: baj van a vízellátással
• E20: baj van a víz elvezetésével
• E40: nyitva az ajtó.
• EF0: Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a START/SZÜNET gombot a
program újraindításához. Ha az összes ellenőrzés után a probléma még fennáll,
forduljon szakszervizhez.
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva. E40
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a
hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A mosógép nem indul el:
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva,
és nem nyomta meg a START/SZÜNET gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja
meg a START/SZÜNET gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
39
Ha valami nem működik
Meghibásodás
39
Lehetséges ok/Megoldás
A vízcsap el van zárva. E10
• Nyissa ki a vízcsapot.
A gép nem szív be vizet:
A befolyócső összenyomódott vagy megtört. E10
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője. E10
• Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva. E40
• Zárja be jól az ajtót.
A gép vizet vesz fel, majd rögtön
ki is üríti:
A lefolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el «a víz leeresztése» fejezet ide
vonatkozó bekezdését.
A lefolyócső összenyomódott vagy megtört. E20
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szivattyú. E20
• Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút.
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
Az ÖBLÍTŐSTOP vagy a HALK CIKLUS opció ki
van választva.
• Kapcsolja ki az ÖBLÍTŐSTOP vagy a HALK
CIKLUS opciót.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert
használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Víz van a padlózaton:
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze,
hogy nedves-e cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szivattyú kivezető csövére a szivattyú tisztítása
után nem tették vissza a dugót.
• Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben ürítésre
használt csőre, majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
192998531_HU.qxd
40
21/01/2008
15.09
Pagina
40
Ha valami nem működik
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
A mosás eredménye nem
kielégítő:
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható
termékeket a makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Nem nyílik ki az ajtó:
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány percet.
Víz van a dobban.
• Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás
programot a víz kiürítéséhez.
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást
nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése
megfelelő-e.
A gép vibrál vagy zajos:
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás,
illetve a gép egyáltalán nem
centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű
egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a dob
ellenkező irányba forgásával kerül egyenletesen
elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen irányú
forgására van szükség ahhoz, hogy az egyensúly
visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha
néhány perc elteltével sem oszlik el megfelelően a
ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
41
Ha valami nem működik
Meghibásodás
41
Lehetséges ok/Megoldás
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos
motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Ez az
új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a
ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el
centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor pedig
fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés
vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a
teljesítményüket.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a
problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát, gyári
számát és a vásárlás időpontját, mert ezeket a
szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.....
.
Se
r. No
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
192998531_HU.qxd
42
21/01/2008
15.09
Pagina
42
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység
(ajtóval együtt)
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény
- Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a
készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán
találhatók
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
Maximális töltet
Pamut
Centrifugálási sebesség
Maximum
60 cm
85 cm
63 cm
0,05 MPa
0,80 MPa
7,0 kg
1400 fordulat/perc
(L 74850)
1600 fordulat/perc
(L 76850)
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
43
43
Műszaki adatlap
Mûszaki adatlap
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérvérõl való tájékoztatásról szóló 77/1999. (XII. 22.) GM
rendelet alapján
Gyártó védjegye
A mosógép azonosító jele
Forgalmazó neve, címe
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A- hatékonyabb: G kevésbé hatékony)
ELECTROLUX
LAVAMAT 74850
LAVAMAT 76850
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest,
Erzsébet kir.né útja 87.
A
Energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, normál 60C- os pamut program
használata esetén (A tényleges energiafogyasztás függ a készülék
használatától)
1,19
Mosási teljesitmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - nagyob: G - kisebb
teljesítmény)
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - jobb: G rosszabb)
Ha a mosás után külön szárítógépet használunk és G - osztályú
centrifugás mosógép helyett A - osztályú centrifugás mosógépet
választunk, a szárítógép üzemköltsége a felére csökken.
A ruhák szárítógépben történõ szárítása rendszerint több energiát
fogyaszt, mint a kimosásuk.
B
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60C pamut programra
(centrifugálás utáni víz maradék a ruha száraz súlyának %-ában)
52%
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál 60C pamut programra
A mosógép kapacitása normál 60C pamut programra (kg)
Ciklusonkénti vízfogyasztás normál 60C pamutszövet ciklus
használatával (liter)
Programidõ normál 60C pamut programra (perc)
A
44%
1400
1600
7
45
119
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok alatt normál 60C pamut
programra (dB/A)
46 dB(A) 72 dB(A)
Átlagos évi energia- és vízfogyasztás 200 normál 60C pamut programra
(kWh - liter) (négyszemélyes háztartásra becsült évi fogyasztás)
238 kWh
9000 l
192998531_HU.qxd
44
21/01/2008
15.09
Pagina
44
Fogyasztási értékek
Fogyasztási értékek
Energiafogyasztás
(kWh-ban)
Pamut 95°
62
2,1
Fertőtlenítő 60°
68
1,7
MIX 40°
45
1,3
Farmer 60°
55
0,9
Műszál 60°
54
0,9
Vasaláskönnyítő 60°
63
0,45
Kímélő mosás 40°
63
0,55
Viszkóz 40°
63
0,55
Kímélő öblítések
55
0,06
Ürítés
-
-
Centrifugálás
-
-
Takaró 40°
60
0,35
Gyapjú 40°
62
0,4
Fehérnemű 40°
60
0,35
Selyem 30°
50
0,25
Sportdzsekik 40°
70
0,5
Sport 40°
70
0,65
20 PERC- 3 Kg 30°
38
0,2
Gyors 60°
48
1,05
(*) Eco 60°
45
1,19
Program időtartama
(percben)
A programok időtartamára vonatkozóan, kérjük, nézze meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
Vízfelhasználás
(literben)
Program
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak. Az adatok valamennyi programhoz alkalmazható
legmagasabb hőmérsékletre vonatkoznak.
(*) “Pamut Eco 60°C “ 7 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
45
Üzembe helyezés
45
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára, és
távolítsa el a mosógép alján található polisztirol
blokkot.
HEC0008
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a kifolyócsőt a készülék
hátlapján lévő csőtartókból.
HEC0001
3. Csavarozza ki egy megfelelő kulccsal és távolítsa
el a mosógép hátulján középen lévő csavart A.
A
HEC00022
192998531_HU.qxd
46
21/01/2008
15.09
Pagina
46
Üzembe helyezés
4. Csavarozza ki és távolítsa el a mosógép hátlapján
lévő két nagy csavart B és a hat kisebb csavart C.
C
HEC0003
C
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D, és csavarozza
vissza a hat kisebb csavart C. Csúsztassa ki az
ott található műanyag távtartót E.
B
D B
E
C
HEC0023
C
6. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a befolyócsövet a dobból,
és távolítsa el a polisztirolelemet, amely az ajtó tömítésére
van ragasztva.
HEC0010
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a két nagyot a
megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési
kézikönyvet tartalmazó zacskóban vannak.
8. Csatlakoztassa a befolyócsövet a «Vízellátás» c. részben
leírtaknak megfelelően.
Az összes különféle dugó a készülékhez mellékelt használati
utasítást tartalmazó műanyag zacskóban található.
HEC0005
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
47
Üzembe helyezés
47
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell
elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő
áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen le egy
gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padlózat esetleges HEC007S
egyenetlenségeit, hogy a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagokat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáztűzhely vagy egy széntüzelésű kályha
közelében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia borítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen
hozzáférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavarásával.
Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat esetleges
szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Automatikus láb: A mosógép bal oldali hátsó lába
ütéselnyelő lábként került kialakításra, ezért a készülék
a bal hátsó sarka felé billen, ha terhelés alá kerül. Az
automatikus láb garantálja, hogy a készülék még magas
centrifugálási sebesség esetén sem mozdul el.
Alapvetően az automatikus lábat nem kell beállítani.
Vízellátás
HEC0006
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
Ne használja a korábbi mosógépről származó
befolyócsövet a vízvezetékhez való csatlakozásra.
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlakozóelemmel a
mosógéphez.
192998531_HU.qxd
48
21/01/2008
15.09
Pagina
48
Üzembe helyezés
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be helyesen a csövet.
Miután beállította a befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a
szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”-os csavarmenetes csaphoz. Mindig a
készülékhez mellékelt csövet használja.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem
óhajtja a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb, komplett
csövet kell venni.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van felszerelve, amely
védelmet nyújt a csőből való vízszivárgás okozta károk
A
ellen, amely szivárgások a cső természetes elöregedése
miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát egy piros szektor jelzi az
“A” ablakban. Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsapot,
és forduljon a szervizközponthoz, hogy cseréljék ki a
352
csövet.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet
elhelyezni:
A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt
műanyag könyökcső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része
vízleeresztés közben ne csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt
(például egy darab spárgával).
A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához
csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg
kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
49
Üzembe helyezés
49
P1118
Fontos!
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyótömlőt és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
A gépet 220-230 V egyfázisú, 50 Hz-en való működésre gyártották.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés
(2,2 kW) elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem
tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
Állandó csatlakoztatás
Állandó csatlakoztatás esetén a készülék és az áramforrás (hálózat) közé be kell iktatni egy kétpólusú kapcsolót, ahol a kapcsoló érintkezői közötti távolságnak legalább 3
mm-nek kell lennie, és amely kapcsoló olyan típusú, hogy megfelel a kívánt terhelésnek a hatályban lévő villamossági előírásoknak megfelelően.
A kapcsoló semmilyen ponton nem szakíthatja meg a sárga/zöld földelő vezetéket.
Ezt a műveletet szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
192998531_HU.qxd
50
21/01/2008
15.09
Pagina
50
Környezetvédelmi tudnivalók
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy
tartályokba) kell őket elhelyezni.
Régi készülék
A régi mosógép helyes leselejtezéséhez, kérjük, használja az arra feljogosított
begyűjtőhelyeket. Segítsen városát tisztán tartani!
A terméken vagy annak csomagolásán látható
jelzés azt jelenti, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállítani az elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy a
termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék
nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására
vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási
hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
51
Európai Jótállás
51
Európai Jótállás
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt
országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a
törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az
alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba te-lepül át,
az alábbi követelmények teljesítése e-setén a készülékre vonatkozó jótállás
szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával
kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes,
vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és
ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a
vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy
termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik
felhasználóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott
utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
előírásnak megfelelőoen helyezték üzembe.
• A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói
jogokat nem érintik.
192998531_HU.qxd
52
21/01/2008
15.09
Pagina
52
Vevőszolgálati központok
www.electrolux.com
!
!
"
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 - Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+38 51 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Longmile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania
+370 5 27 80 609
Verkiu,2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ «Олимпик»
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
53
53
192998531_HU.qxd
54
21/01/2008
15.09
Pagina
54
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
Pagina
55
55
192998531_HU.qxd
21/01/2008
15.09
www.electrolux.com
192 998 531-01-042008
Külön értesítés nélkül megváltoztatható
www.aeg-electrolux.hu
Pagina
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement