Zanussi | ZWG5125 | User manual | ZANUSSI ZWG5125 Instrukcja obsługi

192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
Instrukcja
obsługi
18.31
1
Návod
na použitie
Pralka
ZWG 5125
Pagina
Práčka
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego połączenia
funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy jakości, przekonają się Państwo,
że produkowane przez nas urządzenia stworzono w celu zagwarantowania najlepszych
parametrów pracy oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska
oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń prosimy o
dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to efektywnie i optymalnie korzystać z
dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W przypadku
przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać nowemu
użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia.
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dot. środowiska naturalnego
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 3
Czyszczenie i konserwacja- - - - - - - - - 17
Opis urządzenia - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Co zrobić, gdy urządzenie nie pracuje - 19
Komora na detergent- - - - - - - - - - - - - - 5
Dane techniczne - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Panel sterowania i funkcje - - - - - - - - - - 6
Parametry eksploatacyjne - - - - - - - - - 23
Tabela programów - - - - - - - - - - - - - - 8-9
Instrukcja instalacji - - - - - - - - - - - - - - 24
Informacje o programach - - - - - - - - - - 10
Ochrona środowiska - - - - - - - - - - - - - 27
Praktyczne wskazówki dotyczące prania- 11
Przed pierwszym praniem - - - - - - - - - 13
Kolejność wykonywania czynności - - - 14
2
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
poprawnego stosowania, należy przed
instalacją i pierwszym użyciem
urządzenia uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję użytkowania wraz z
wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać
zasady jego bezpiecznej obsługi.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o
zachowanie instrukcji obsługi przez cały
czas używania urządzenia oraz
przekazanie jej w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia kolejnemu
użytkownikowi.
●
●
Instalacja
●
Ogólne zasady bezpieczeństwa
●
●
●
●
●
●
●
Zmiany parametrów lub inne modyfikacje
urządzenia grożą niebezpieczeństwem.
Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwi pralki nagrzewają
się. Nie należy ich dotykać!
Należy upewnić się, że zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
W tym celu przed użyciem proszę
sprawdzić zawartość bębna.
Przedmioty takie jak monety, pinezki lub
śrubki mogą spowodować znaczne
uszkodzenie sprzętu i nie wolno ich
wkładać do pralki.
Używać tylko zalecanych ilości środka
do zmiękczania tkanin i detergentu.
Użycie zbyt dużych ilości może
spowodować uszkodzenie tkanin.
Informacje o odpowiednich ilościach
środków piorących znajdują się w
zaleceniach producenta.
Małe rzeczy takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą one się
dostać do wnętrza pralki.
Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.
Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji, należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.
Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy wykonywane
przez osoby niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia cielesne lub
wadliwe działanie urządzenia. Należy
kontaktować się z lokalnym punktem
serwisowym. Należy zawsze domagać
się użycia oryginalnych części
zamiennych.
●
●
●
●
●
●
Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy przenoszeniu.
Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się z serwisem.
Przed użyciem należy usunąć całość
opakowania i wszystkie blokady na czas
transportu. W przeciwnym wypadku
może dojść do poważnego uszkodzenia
pralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział w
instrukcji użytkownika.
Po zainstalowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu odpływowym,
oraz czy blat nie przycisnął przewodu
zasilającego.
Jeśli urządzenie zostanie usytuowane na
miękkiej wykładzinie, należy
wyregulować, za pomocą nóżek,
wysokość w taki sposób, aby zapewnić
swobodną cyrkulację powietrza.
Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i podłączenia są szczelne.
Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie zimna,
należy przeczytać rozdział
Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody.
3
192998921_PL_5.qxd
●
●
19/10/2007
18.31
Pagina
Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
kompetentną osobę.
Wszelkie prace elektryczne wymagane w
celu zainstalowania urządzenia powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka albo inną
kompetentną osobę.
Możliwości zastosowania
●
●
●
●
●
●
●
4
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
w gospodarstwie domowym. Należy je
używać zgodnie z przeznaczeniem.
Prać można jedynie materiały nadające
się do prania w pralce automatycznej.
Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży umieszczonych na metkach.
Nie przeładowywać urządzenia. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkowania.
Przed przystąpieniem do prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub
podartych ubrań. Przed praniem należy
zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy.
Biustonoszy z fiszbinami NIE WOLNO
prać w pralce.
Ubrania, które miały styczność z lotnymi
pochodnymi ropy naftowej nie powinny
być prane w pralce. W przypadku użycia
lotnych płynów do czyszczenia, należy
usunąć je z ubrania przed włożeniem do
pralki.
Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; Należy zawsze
wyjmować trzymając za wtyczkę.
Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
powierzchnia lub podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że widoczne
jest wnętrze pralki.
4
Zabezpieczenie przed dziećmi
●
●
●
●
●
●
Niniejsze urządzenie nie powinno być
obsługiwane przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych
i sensorycznych, ani przez osoby
niedoświadczone lub nieposiadające
wystarczającej wiedzy, chyba że
obsługują one urządzenie pod nadzorem
lub po przeszkoleniu na temat
prawidłowej obsługi przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Pralki nie mogą obsługiwać małe dzieci
ani osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.
Elementy opakowania (np. folia,
styropian) mogą stanowić zagrożenie dla
dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia
się! Należy je trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci
Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Należy upewnić się, że zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki. Aby
temu zapobiec, pralka została
wyposażona w specjalny mechanizm.
Aby go uruchomić,
należy obrócić
pokrętło (bez jego
naciskania)
znajdujące się
wewnątrz drzwi w
kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie
znajdzie się w
położeniu
poziomym. Można
do tego użyć
monety.
Aby wyłączyć
mechanizm oraz
przywrócić
możliwość
zamknięcia drzwi,
należy obrócić
pokrętło w kierunku
przeciwnym do
ruchu wskazówek
zegara, aż nacięcie
znajdzie się w
położeniu
pionowym.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
5
Opis urządzenia
1
Komora na detergent
2
Panel sterowania
3
Uchwyt otwierania drzwi
4
Pompa odpływowa wody
5
Nóżki regulowane
1
2
3H
6H
9H
3
4
5
Komora na detergent
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający
5
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
6
Panel sterowania i funkcje
95°
3h
60°
40°
9h
900
40°
30°
6h
1200
60°
700
30°
60°
40°
40°
40°
30°
40°
30°
40° 40°
30°
1
2
3
4
6 7
5
Informacje
Pokrętło wyboru programów, różne przyciski oraz wyświetlacz postępu programu będą
wskazywane w instrukcji wraz z numerami podanymi w niniejszej tabeli.
Główne symbole na pokrętle wyboru programów oraz na panelu sterowania:
= Bawełniane,
prasowanie,
= Syntetyczne,
= Pranie ręczne,
Namaczanie,
Odpompowanie,
= Płukanie,
1
= Wełniane,
= Odpompowanie,
= Płukanie,
= Pranie wstępne,
= Delikatne,
= Tryb nocny,
= Dodatkowe płukanie,
Pokrętło wyboru programów
oraz przycisk Wł/Wył
= ECO,
= Sport,
= Łatwe
= Firany,
= Wirowanie,
= Opcje,
=
=
= Super szybkie,
= Start/Przerwa
●
Pokrętło wyboru programów pozwala na wybranie
programu oraz/lub włączenie i wyłączenie urządzenia.
●
Wciskać kilka razy ten przycisk, aby zmienić prędkość
wirowania, w przypadku, gdy pranie ma być w odwirowanie
z inną prędkością, niż proponowana przez pralkę, lub
wybrać opcję Stop z wodą lub Tryb nocny. Zapali się
Przycisk zmniejszania obrotów
2 wirowania
Opcja Tryb nocny/Stop z wodą
odpowiednia kontrolka.
Za pomocą tego przycisku można wybrać tylko jedną z
opcji.
● Zapali się odpowiednia kontrolka.
●
3 Przycisk opcji
4 Przycisk dodatkowego płukania
6
●
Po wciśnięciu tego przycisku pralka wykona dodatkowe
płukania.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
7
Ten przycisk pozwala na włączenie wybranego programu;
odpowiednia zielona kontrolka przestanie migać.
● Ten przycisk służy również do przerywania trwającego
programu - odpowiednia zielona kontrolka zacznie migać.
●
5 Przycisk Start/ Przerwa
6 Wyświetlacz fazy programu
7 Przycisk opóźnionego startu
●
Zapalają się różne kontrolki w zależności od trwającej fazy
programu.
●
Przycisk ten pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu
prania o 3, 6 i 9 godzin.
Funkcje
Tryb nocny (przycisk 2)
Po wybraniu tej opcji, urządzenie nie
przeprowadzi żadnego wirowania i nie
wypompuje wody po ostatnim płukaniu,
dzięki czemu pranie się nie pogniecie.
Gdy program jest zakończony gaśnie
kontrolka przycisku 5, a drzwi są
zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę.
PRZYCISK STOP Z WODĄ
2
Po wybraniu tej opcji urządzenie nie
odpompuje wody z ostatniego płukania,
aby nie pognieść prania. Gdy program jest
zakończony gaśnie kontrolka przycisku 5,
a drzwi są zablokowane, co oznacza, że
należy odpompować wodę.
OPCJE (Przycisk 3)
PRANIE WSTĘPNE
Opcję tę należy wybrać, jeśli rzeczy
powinny przejść pranie wstępne w
temperaturze 30°C przed praniem
zasadniczym.
Pranie wstępne kończy się krótkim
odwirowaniem w przypadku rzeczy
bawełnianych i syntetycznych, a w
programach dla tkanin delikatnych
następuje jedynie odpompowanie wody.
Super Szybkie
Krótki cykl prania dla rzeczy lekko
zabrudzonych, które wymagają jedynie
odświeżenia.
Zalecamy wkładanie mniejszej ilości rzeczy
do prania.
Dodatkowe płukanie (Przycisk 4)
Pralka wykona dodatkowe płukania
podczas cyklu prania. Opcja ta jest
zalecana dla osób, które są uczulone na
detergenty oraz w miejscowościach, gdzie
woda w instalacji domowej jest bardzo
miękka.
Wyświetlacz fazy programu
(6)
Zapala się kontrolka
A po wciśnięciu
(A) przycisku 5.
Kontrolka B świeci
(B) się, gdy urządzenie
wykonuje płukanie
(C) lub wirowanie.
Po zakończeniu cyklu
prania, zapala się
kontrolka C.
7
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
8
Tabela programów
Program/
Temperatura
Bawełniane
95°
Bawełniane
60°ECO
Rodzaj Tkaniny
Opcje
Redukcja wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą,
Białe (bardzo zabrudzone
Super szybkie,
rzeczy)
Praniewstępne,
Dodatkowe płukanie
Tkaniny bawełniane
białe i o trwałych
kolorach (normalnie
zabrudzone rzeczy
bawełniane)
Opis programu
Pranie zasadnicze
Płukanie
Długie wirowanie z
maksymalną prędkością
Redukcja wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą,
Pranie wstępne,
Dodatkowe płukanie
Pranie zasadnicze
Płukanie
Długie wirowanie z
maksymalną prędkością
Redukcja wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą,
Super Szybkie,Pranie
wstępne,
Dodatkowe płukanie
Pranie zasadnicze
Płukanie
Długie wirowanie z
maksymalną prędkością
ECO
Bawełniane
60° - 40° - 30°
Bawełniane białe i
kolorowe (normalnie
zabrudzone rzeczy
bawełniane)
Syntetyczne
60° - 40° - 30°
Redukcja wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą,
Tkaniny syntetyczne lub
Super szybkie, Pranie
mieszane
wstępne,
Dodatkowe płukanie
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 900 obr./min.
Syntetyczne
Łatwe prasowanie
40°
Tkaniny syntetyczne lub Redukcja wirowania/Stop
mieszane (rzeczy
z wodą, Pranie wstępne,
delikatne)
Dodatkowe płukanie
Łatwe prasowanie
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 900 obr./min.
Tryb nocny/Stop z wodą,
Super szybkie,
Pranie wstępne,
Dodatkowe płukanie
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 700 obr./min.
Program prania dla tkanin
Redukcja wirowania/Tryb
delikatnych oznaczonych
nocny/Stop z wodą,
symbolem “Prać ręcznie”
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 900 obr./min.
Delikatne
40°- 30°
Pranie ręczne
40°-30°
Wełniane
40°
8
Rzeczy delikatne
Program dla tkanin
wełnianych z metką
“Czysta nowa wełna, nie
zbiega się w praniu,
można prać w pralce”.
Pranie zasadnicze
Redukcjawirowania/Tryb Płukania
Krótkie wirowanie z
nocny/Stop z wodą,
prędk. 900 obr./min.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
9
Tabela programów
Program/
Temperatura
Rodzaj Tkaniny
Opcje
Opis programu
Pranie wstępne
Intensywne
sportowe
40°
FIRANKI
40°
NAMACZANIE
30°
Program specjalny do
bardzo zabrudzonych
rzeczy sportowych
Redukcja wirowania/Tryb Pranie zasadnicze
nocny/ Stop z wodą,
Płukania
Dodatkowe płukanie
Krótkie wirowanie z prędk.
900 obr./min.
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Specjalny cykl delikatnego Stop z wodą/Tryb nocny/,
Płukania
prania dla firan
Dodatkowe płukanie
Krótkie wirowanie z prędk.
700 obr./min,
Namaczanie przez ok.
20 minut w temperaturze
30°C. Zatrzymanie wody w
bębnie
Bardzo zabrudzone rzeczy
(oprócz wełnianych i do
prania ręcznego)
PłUKANIA
Oddzielne cykle płukania
Redukcja wirowania/ Stop Płukanie
ze zmiękczaczem, w
z wodą, Dodatkowe
Długie wirowanie z
razie potrzeby, dla rzeczy
płukanie
maksymalną prędkością
pranych ręcznie
Odpompowanie
Aby odpompować wodę
Wirowanie
Długie wirowanie z
maksymalną prędkością
dla ręcznie pranych
Odpompowanie wody
Zmniejszenie obrotów
wirowania
Odpompowanie i długie
wirowanie
rzeczy bawełnianych
O
Przerwanie
programu/Wyłącze
nie urządzenia
Aby przerwać trwający program, anulować
nieprawidłowo wybraną opcję lub wyłączyć
urządzenie,
Maks. wsad w programie Bawełniane...6
Maks. wsad w programie Syntetyczne
i Delikatne............................................3
Maks. wsad w programie Łatwe
prasowanie ..........................................1
Maks. wsad w programie Wełniane
i Pranie ręczne ....................................2
Maks. wsad rzeczy w programie
kg
kg
kg
kg
Intensywne sportowe ..........................2
Maksymalny wsad w programie Firany 2
Maks. wsad w programie Namaczanie..6
Maks. wsad w programie Bawełniane +
Super szybkie ......................................3
Maks. wsad w programie Syntetyczne
oraz Delikatne + Super Szybkie ......1,5
kg
kg
kg
kg
kg
9
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
10
Informacje o programach
Łatwe prasowanie
Po wciśnięciu tego przycisku cykl prania i wirowania jest łagodny, aby
nie doszło do pogniecenia pranych rzeczy. Ułatwia to późniejsze
prasowanie. Pralka wykona również dodatkowe płukania.
Intensywne sportowe
Program przeznaczony do prania bardzo zabrudzonych ubrań
sportowych. Pralka automatycznie doda fazę prania wstępnego przed
praniem zasadniczym, aby usunąć plamy z błota. ODRADZAMY
dodawanie detergentu do komory
szufladki na detergenty.
Namaczanie
Jest to specjalny program do rzeczy bardzo zabrudzonych. Urządzenie
wykonuje program namaczania w temp. 30°C. Po zakończeniu
namaczania, urządzenie automatycznie się zatrzymuje, a woda
pozostaje w bębnie. Z programu nie można korzystać do namaczania
bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub wełnianych. Przed
rozpoczęciem nowej fazy prania, należy opróżnić bęben z wody:
● Tylko odpompowanie: Ustawić pokrętło wyboru programów na
program Odpompowanie. (Wcisnąć przycisk 5).
● Odpompowanie i odwirowanie: Ustawić pokrętło wyboru programu
na program Wirowanie, zmniejszyć prędkość wirowania przyciskiem
2, a następnie wcisnąć przycisk 5.
Ważne!
Dodać detergentu do programu namaczania do komory oznaczonej
.
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można wybrać
program prania. Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na «O»,
następnie wybrać program i wcisnąć przycisk 5.
Płukanie
Program służy do płukania i wirowania rzeczy bawełnianych uprzednio
wypranych ręcznie. Urządzenie wykona 3-krotne płukanie z końcowym
wirowaniem przy maksymalnej prędkości. Prędkość wirowania można
zmniejszyć naciskając przycisk 2.
Odpompowanie
Opcja ta służy do odpompowania wody z bębna w programie
NAMACZANIE, lub po zakończeniu programu, gdy wybrana została
opcja Stop z wodą lub Tryb nocny,
Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na «O», następnie
wybrać program Odpompowanie i wcisnąć przycisk 5.
Wirowanie
Osobny cykl wirowania dla bawełnianych tkanin do prania ręcznego.
W zależności od rodzaju tkaniny, odpowiednim przyciskiem można
wybrać inną prędkość wirowania niż proponowana przez pralkę.
Program ten służy do odpompowania wody z bębna w programie
NAMACZANIE lub po zakończeniu programu, gdy wybrana została
opcja Stop z wodą lub Tryb nocny,
10
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
11
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń producenta
odzieży dotyczących prania,
umieszczonych na metkach. Ubrania
posortować w następujący sposób: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełna.
Temperatury
95° lub 90°
50°/60°
30°-40°
do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy,
serwety, prześcieradła,
ręczniki, ścierki, itp.)
do normalnie zabrudzonych
ubrań o trwałych kolorach (np.
koszule, koszule nocne,
piżamy....) z lnu, bawełny lub
włókien syntetycznych oraz do
lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np.
bielizna).
do tkanin delikatnych (np.
firanek), prania mieszanego
zawierającego tkaniny
syntetyczne i wełniane z metką
“czysta nowa wełna, nadająca
się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu”.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić swoją
“biel” w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (spinki do
włosów, pinezki itp.). Przed włożeniem do
pralki należy pozapinać poszwy
pościelowe, zatrzaski, zamki błyskawiczne.
Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Z firanek i zasłon
zdjąć klamerki i żabki i włożyć je do woreczka
lub siatki do prania.
Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: Bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: do połowy bębna;
Tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3 bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności
bębna pozwoli Państwu na oszczędności
wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych, należy zmniejszyć wielkość
wsadu.
Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych
artykułów ubraniowych i pościelowych:
szlafrok
serwetka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego zaleca się ich
usunięcie przed przystąpieniem do prania.
11
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej
wodzie przez noc, a następnie czyścić
enzymatycznym środkiem piorącym lub
wodą mydlaną.
Plamy z farb olejnych: Zwilżyć środkiem do
wywabiana plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: Nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas szczawiowy
rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek
do usuwania rdzy. Należy uważać na stare
plamy z rdzy, ponieważ powodują one
uszkodzenie struktury celulozy oraz mają
tendencje do dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a następnie
czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez poklepywanie
tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym i
spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: W zależności od typu tuszu,
zwilżyć tkaninę acetonem(*), a następnie
kwasem octowym; pozostałości plam na
białych tkaninach należy usunąć przy
pomocy wybielacza, a następnie dobrze
wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić środkiem
odplamiającym, spirytusem skażonym lub
benzyną, a następnie wyczyścić proszkiem
do prania.
12
12
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że
nawet środki ulegające biodegradacji
zawierają w swoim składzie substancje,
które w zbyt dużych ilościach szkodzą
środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp.),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
prania.
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
● detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
● detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C maks.) i wełnianych,
● detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(60°C maks.) do wszystkich rodzajów
tkanin lub specjalne detergenty tylko do
tkanin wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
pojemnika oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu prania.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu “MAX”
zaznaczonego w komorze na detergent.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
13
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od
rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia ubrań
oraz twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
“stopniach” twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w
miejskich zakładach wodociągowych lub
od właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Stopień twardości wody
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Stopnie
Poziom
Rodzaj
1
miękka
0-7
0-15
2
średnia
8-14
16-25
3
twarda
15-21
26-37
4
bardzo twarda
> 21
> 37
niemieckie francuskie
°dH
°T.H.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
● prana jest mniejsza ilość wsadu,
● pranie jest lekko zabrudzone,
● podczas prania tworzy się dużo piany.
Przed pierwszym użyciem
Ostrzeżenie!
Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne zostały wykonane zgodne z
instrukcją instalacji.
WAŻNE!
Wyjąć z bębna blok styropianowy i
wszelkie inne materiały.
WAŻNE!
Zalecamy wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego
, w komorze na detergenty,
aby aktywować zawór ECO. Następnie
wybrać program do tkanin bawełnianych z
temperaturą 95°C bez wkładania ubrań.
Pozwala to usunąć ewentualny kurz lub inne
zabrudzenia, pochodzące z procesu
produkcji. Odmierzyć połowę dozownika
proszku, wsypać do komory na detergent i
rozpocząć pranie.
13
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
14
Kolejność wykonywania czynności
Włożyć pranie
Ostrożnie otwierać
drzwi delikatnie
pociągając za uchwyt.
Pranie należy
wkładać do bębna
pojedynczo,
jednocześnie
uważając, aby nie
było zbite. Zamknąć drzwi.
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladkę
pojemnika na detergent. Odmierzyć
żądaną ilość detergentu, dodać do komory
prania zasadniczego
, a jeśli ubrania
mają również zostać poddane praniu
wstępnemu lub namaczaniu, wsypać
detergent do komory oznaczonej
.
Można również dodać płyn zmiękczający
do tkanin do komory oznaczonej
(nie
przekraczać znaku MAX na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.
Wybrać żądany program pokrętłem
wyboru programów (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem.
Zacznie migać zielona kontrolka przycisku 5.
Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, jak i w
kierunku przeciwnym.
Po ustawieniu w pozycji «O», program jest
resetowany, a urządzenie wyłącza się.
Po zakończeniu programu, pokrętło
wyboru programów należy ustawić z
powrotem na «O», aby wyłączyć pralkę.
14
Uwaga!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
programatora zostanie ustawione na inny
program, czerwona kontrolka przycisku
zaświeci się 3 razy, aby zasygnalizować
niewłaściwe ustawienie. Pralka nie wykona
nowego programu.
Wciskać ten przycisk 2, aby zmienić
prędkość wirowania lub ustawić opcję
Stop z wodą i Tryb nocny.
Zapali się odpowiednia kontrolka.
Po wybraniu programu zapali się kontrolka
odpowiadająca maksymalnej predkości
wirowania dozwolonej dla danego
programu (patrz rozdział “Tabela
programów”, gdzie podano maksymalne
dopuszczalne prędkości wirowania).
Wybrać żądaną opcję przyciskami 3 i 4
W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i
przed naciśnięciem przycisku 5.
Informacje dotyczące możliwości
uruchomienia poszczególnych opcji z
programami prania zawarte są w rozdziale
“Tabela programów”.
Uruchomić program naciskając przycisk 5
Aby rozpocząć program, wcisnąć ten
przycisk: odpowiednia zielona kontrolka
przestanie migać.
Na wyświetlaczu fazy programu miga
kontrolka A, co oznacza, że urządzenie
rozpoczyna pracę, a drzwi są
zablokowane.
WAŻNE!
Jeśli dana opcja jest niezgodna z
wybranym programem, 3 razy miga
czerwona kontrolka tego przycisku.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Wybrać opóźniony start przyciskiem
Pagina
7
Opcja ta pozwoli na rozpoczęcie programu
prania z opóźnieniem 3, 6, 9 godzin.
Naciskać kilkakrotnie ten przycisk, aby
ustawić żądane opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku 5.
Anulowanie opcji opóźnionego startu
Opcję opóźnionego startu można w
dowolnym momencie anulować przed
wciśnięciem przycisku 5.
Jeśli przycisk 5 został już wciśnięty, aby
anulować opóźniony start należy:
● wybrać ustawienie PRZERWA wciskając
przycisk 5;
● jeden raz wcisnąć przycisk 7, zgaśnie
kontrolka odpowiadająca wybranemu
opóźnieniu.
● ponownie wcisnąć przycisk 5, aby
rozpocząć program.
WAŻNE!
●
●
Wybrane opóźnienie można zmienić
jedynie po ustawieniu pokrętła wyboru
programów na «O» oraz ponownym
ustawieniu programu.
Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Aby otworzyć drzwi, należy
ustawić PRZERWĘ wciskając przycisk 5,
a następnie odczekać kilka minut. Po
zamknięciu drzwi, ponownie wcisnąć
przycisk 5.
Wskazówka!
Opcja Opóźniony start nie może być
wybrana z programem ODPOMPOWANIE.
15
Zmiana opcji lub włączonego programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej opcji
zanim zostanie wykonana przez program.
Przed dokonaniem zmiany, należy ustawić
PRZERWĘ w pralce naciskając przycisk 5.
Po rozpoczęciu programu, zmiany można
wprowadzić tylko po jego resetowaniu.
Ustawić pokrętło wyboru programów na
«O», a następnie wybrać nowy program.
Uruchomić nowy program naciskając w
tym celu ponownie przycisk 5.
Woda z prania pozostaje w pralce.
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program,
należy nacisnąć przycisk 5, odpowiednia
kontrolka zacznie migać. Aby wznowić
program, należy ponownie wcisnąć
przycisk.
Anulowanie programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na
«O», aby anulować wykonywany program.
Teraz można wybrać nowy program.
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić PRZERWĘ
naciskając w tym celu przycisk 5.
Po kilku minutach drzwi można otworzyć.
Jeśli urządzenie już rozgrzewa wodę, a
poziom wody jest powyżej dolnej krawędzi
drzwi, drzwi nie można otworzyć.
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć drzwi,
należy wyłączyć pralkę przestawiając
pokrętło w położenie «O». Po upływie kilku
minut można otworzyć drzwi
(Uwaga na poziom i temperaturę wody!).
Po wykonaniu powyższych czynności,
konieczne będzie ponowne ustawienie
programu oraz opcji, a następnie
wciśnięcie przycisku 5.
15
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Gaśnie kontrolka przycisku 5 i zapala się
kontrolka C . Drzwi można otworzyć.
Jeśli po zakończeniu programu w bębnie
pozostała woda, aby ją wypompować
należy:
● Ustawić pokrętło wyboru programów na
pozycję «O»,
● wybrać program “ODPOMPOWANIE ” lub
“WIROWANIE”
● w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku
● wcisnąć przycisk 5
Po zakończeniu programu obrócić pokrętło
wyboru programów w położenie «O», aby
wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby przewietrzyć
urządzenie i zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
16
16
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
17
Konserwacja i czyszczenie
WAŻNE!
Należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od
zasilania przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosować się do
zaleceń producenta środka zmiękczającego.
Pozwoli to zapobiec osadzaniu się kamienia.
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
● Bęben powinien być pusty.
● Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
● Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydlinami, a następnie dokładnie
wytrzeć.
Czyszczenie komory na detergent
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory
należy wyczyścić
wnękę używając
małej szczotki,
upewniając się, że
wszelkie pozostałości
proszku zostały
usunięte z dolnej i
górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.
Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
● pralka nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje
● podczas odprowadzania wody z
urządzenia wydobywa się nienaturalny
dźwięk spowodowany obecnością ciał
obcych, takich jak guziki, zapinki,
blokujących pompę.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
● Odłączyć urządzenie.
● W razie konieczności, odczekać, aż woda
się ochłodzi.
● Otworzyć klapkę
pompy.
● Podstawić pod
pompę
odpowiednie
naczynie, do
którego spłynie
woda.
●
●
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do dołu i
pociągając do siebie. Wypłukać pod
bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie
pozostałości nagromadzonego proszku.
Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć zatyczkę.
Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić
pokrywę i wyciągnąć pompę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.
17
192998921_PL_5.qxd
●
●
19/10/2007
18.31
Pagina
Obracając pompę wysunąć ewentualne
ciała obce.
Nałożyć zatyczkę na wąż awaryjnego
odprowadzania wody i umieścić go z
powrotem na miejscu.
● Mocno dokręcić
pokrywę pompy.
● Zamknąć klapkę
pompy.
18
Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli urządzenie jest narażone na
temperatury poniżej 0°C, należy podjąć
pewne środki ostrożności.
● Zakręcić zawór wody.
● Odkręcić wąż dopływowy.
● Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz końcówkę wężyka awaryjnego spustu
w specjalnie podstawionym naczyniu i
odczekać, aż spłynie do niego woda z
pralki.
● Dokręcić wąż dopływowy wody i umieścić
we wnęce pompy wężyk awaryjnego
spustu, pamiętając o tym, by zabezpieczyć
jego końcówkę specjalną zatyczką.
● Jeśli urządzenie ma być ponownie
uruchomione, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.
WAŻNE!
Ważne!
W trakcie pracy urządzenia i w zależności
od wybranego programu w pompie może
się znajdować gorąca woda.
Nie wolno zdejmować pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę, należy się upewnić,
że jest dobrze zamocowana, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez
dzieci.
Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo twarda
lub zawiera kamień, filtr dopływowy może
się zatkać. W związku z tym należy
okresowo czyścić.
Zakręcić zawór wody.
Odłączyć wąż
dopływowy. Oczyścić
filtr szczotką o
twardym włosiu.
Starannie dokręcić
wąż dopływowy.
18
Za każdym razem, kiedy woda jest usuwana
przy wykorzystaniu awaryjnego węza
spustowego, należy wlać 2 litry wody do
przegródki prania zasadniczego i uruchomić
program odpompowywania wody.
Spowoduje to uruchomienie zaworu ECO,
który zapewnia pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
● wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
● zakręcić zawór wody;
● w razie konieczności, odczekać, aż woda
się ochłodzi.
● otworzyć klapkę pompy;
● ustawić na podłodze pod pompą naczynie
na wodę, włożyć do niego końcówkę
wężyka awaryjnego spustu. Zdjąć zatyczkę
wężyka. Woda sama powinna spłynąć do
naczynia. Po napełnieniu naczynia nałożyć
zatyczkę z powrotem na wąż. Wylać wodę
z naczynia. Powtórzyć czynność, aż cała
woda zostanie odprowadzona;
● w razie potrzeby wyczyścić pompę zgodnie
z uprzednio podanymi instrukcjami;
● nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we
wnęce, dokręcić pompę i zamknąć klapkę;
● dokręcić pompę i zamknąć klapkę.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
19
Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
WAŻNE!
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym.
Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać
następujące kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że kontrolka przycisku 5 miga, co oznacza, że
pralka nie pracuje.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu
przycisk 5. Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli urządzenie wciąż jest niesprawne,
należy skontaktować sięz lokalnym punktem serwisowym.
Usterka
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Drzwi nie zostały zamknięte. (Miga czerwona
kontrolka)
● Zamknąć drzwi.
Wtyczka nie została prawidłowo podłączona do
gniazdka zasilania.
● Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilania.
W gniazdku nie ma prądu.
Sprawdzić domową instalację elektryczną.
●
Pralka nie rozpoczyna pracy:
Spalił się bezpiecznik główny instalacji
elektrycznej.
●Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało
ustawione we właściwej pozycji i przycisk 5 nie
został wciśnięty.
● Przekręcić pokrętło wyboru programów i
ponownie nacisnąć przycisk 5.
Wybrano przycisk 7.
● Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu,
wyłączyć opóźnione uruchomienie
Zawór wody jest zamknięty. (Miga czerwona
kontrolka)
● Odkręcić zawór wody.
Urządzenie nie pobiera wody:
Przygnieciony bądź zgięty wąż dopływowy. (Miga
czerwona kontrolka)
● Sprawdzić podłączenie węża dopływu wody.
Filtr węża dopływowego wody jest zablokowany.
(Miga czerwona kontrolka)
● Wyczyścić filtr węża dopływowego.
Drzwi nie są domknięte. (Miga czerwona
kontrolka)
● Zamknąć drzwi.
19
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
Usterka
Urządzenie napełnia się wodą i
natychmiast ją wypompowuje:
Urządzenie nie odprowadza wody
i/lub nie wiruje:
Wyciek wody na podłodze:
20
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Zbyt nisko położona końcówka węża
odpływowego.
● Patrz rozdział “Podłączenie węża odpływowego
wody”.
Wąż odpływowy jest przygnieciony lub zagięty.
(Miga czerwona kontrolka)
● Sprawdzić podłączenie węża odpływu wody.
Pompa odpływowa jest zatkana. (Miga
czerwona kontrolka)
● Przeczyścić pompę odpływową.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w
bębnie.
● Zmienić rozłożenie prania.
Wybrano opcję Stop z Wodą, Tryb Nocny lub
program NAMACZANIE.
● Wyłączyć opcję.
● Wybrać opcję Odpompowanie lub Wirowanie.
Zbyt dużo lub niewłaściwa jakość detergentów
(powodują nadmierne pienienie się).
● Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić czy nie ma wycieków w okolicy
mocowania węża dopływowego do zaworu. Nie
zawsze łatwo jest to sprawdzić, gdyż woda
ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż jest wilgotny.
● Sprawdzić podłączenie węża dopływu wody.
Wąż dopływowy wody jest uszkodzony.
Wymienić na nowy.
●
Brak nałożonej zatyczki spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu pompy.
● Nałożyć zatyczkę na wąż awaryjnego
odprowadzania wody i umieścić go z powrotem
na miejscu.
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego
detergentu.
● Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Niezadowalające wyniki prania:
Trwalsze plamy nie zostały usunięte przed
praniem.
● Do prania trudnych do usunięcia plam
stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano właściwej temperatury.
Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią
temperaturę.
●
Nadmierna waga prania.
Zmniejszyć ilość prania w bębnie.
●
20
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
Usterka
21
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Program nie dobiegł końca.
●Odczekać do końca cyklu prania.
Nie można otworzyć drzwi pralki:
Niezwolniona blokada drzwiowa.
Odczekać kilka minut, dopóki nie zwolni się
blokada drzwi.
●
W bębnie pozostała woda.
Wybrać program odpompowywania lub wirowania,
aby odprowadzić wodę.
●
Nie usunięto blokad transportowych i
opakowania.
● Sprawdzić poprawność instalacji urządzenia.
Brak regulacji nóżek.
Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wypoziomowane.
●
Wibrowanie lub głośna praca
urządzenia:
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w
bębnie.
●Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała
ilość prania.
●Włożyć więcej prania.
Wirowanie z opóźnieniem, bądź
brak wirowania:
Elektroniczna kontrola wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie. Urządzenie
samodzielnie rozmieszcza pranie w bębnie
obracając go w tym celu w przeciwnych
kierunkach. Czynność ta może zostać
powtórzona kilka razy, dopóki bęben nie uzyska
równowagi i nie rozpocznie normalnego
wirowania. Jeżeli po upływie 10 minut pranie
wciąż będzie niewłaściwie rozmieszczone w
bębnie, urządzenie nie wykona wirowania. W
takim przypadku należy ręcznie ułożyć pranie i
wybrać program wirowania.
● Zmienić rozłożenie prania.
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj
silnika, który jest znacznie cichszy niż inne
tradycyjne silniki. Dzięki nowemu silnikowi
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki uzyskujemy delikatniejszy start bębna, a pranie
jest lepiej rozłożone w bębnie podczas
wirowania. W konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii są znacznie bardziej
W bębnie nie widać wody
ekonomiczne i zużywają o wiele mniej wody bez
uszczerbku dla parametrów pracy.
21
...
...
Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki, należy podać
model, numer seryjny i datę zakupu
urządzenia: informacje te są wymagane
przez serwis w celu zapewnienia sprawnej
obsługi.
22
...
Pagina
No.
18.31
..
Ser.
19/10/2007
Mod.
Prod ...
. No. ... ...
...
...
192998921_PL_5.qxd
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
60 cm
Wysokość
85 cm
Głębokość (w tym drzwi)
63 cm
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwi pralki
Ciśnienie doprowadzanej wody
Minimalnie
Maksymalny wsad
Prędkość wirowania
22
0,05 MPa
Maksymalnie
0,8 MPa
Bawełniane
6
Maks.
0
kg
1200 obr./min
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
23
Wartości poboru
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody
(w litrach)
Długość
programu
Bawełniane 95°
2.0
61
135
Bawełniane 60°Eco
1.02
54
135
Bawełniane 60°
1.3
58
120
Syntetyczne 60°
1.0
54
90
0.35
60
90
0.55
60
65
Pranie ręczne 40°
0.4
53
60
Wełniane 40°
0.4
53
60
Intensywne sportowe 40°
0.65
59
100
Firany 40°
0.55
75
90
Namaczanie 30°
0.4
19
45
Płukanie
0.1
42
45
Odpompowanie
-
-
2
Wirowanie
-
-
10
Program
Syntetyczne 40° Łatwe
prasowanie
Delikatne 40°
Informacje
Przedstawione w tabeli wartości należy
traktować jako orientacyjne, gdyż są one
zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury dopływającej wody i
temperatury otoczenia. Podane tu dane
odnoszą się do najwyższej z możliwych
temperatur wody, przewidzianych dla
poszczególnych programów prania.
(*) Program Bawełniane 60°Eco z
wsadem 6 kg to program, na którym
oparto dane przedstawione na
etykiecie efektywności energetycznej,
zgodnie z normą EWG 92/75.
23
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
24
Instrukcje instalacji
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia, należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie elementy
transportowe, aby można było z nich
skorzystać w razie przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie
położyć urządzenie na tylniej ściance,
aby usunąć styropianową podstawę.
2. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących się
z tyłu urządzenia.
A
C
B
C
B
3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić środkową śrubę z tyłu
urządzenia A.
4. Odkręcić dwie duże śruby z tyłu
urządzenia B i sześć mniejszych śrub C.
E
C
D
C
24
5. Zdjąć wspornik D i dokręcić sześć
mniejszych śrub C, a następnie
wysunąć przekładkę plastikową E.
6. Otworzyć drzwi, wyjąć wąż dopływowy z
bębna i usunąć styropianowy element
przymocowany taśmą klejącą do
uszczelki drzwi.
7. Zatkać mały górny otwór i dwa większe
odpowiednimi plastykowymi zaślepkami
dołączonymi w torebce zawierającej
instrukcję użytkowania.
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza
dookoła urządzenia nie jest utrudniona
przez wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić,
czy urządzenie nie dotyka ściany lub
urządzeń kuchennych. Wypoziomować
pralkę odpowiednio regulując nóżki.
Regulacja nóżek może sprawiać trudności,
ponieważ zamocowano w nich
samoblokującą się nakrętkę, niemniej
urządzenie MUSI zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nie wolno podkładać
kartonu, listewek lub podobnych
materiałów, aby wyrównać nierówności w
podłodze.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
W razie
konieczności
sprawdzić
ustawienie używając
poziomicy.
25
Nie można przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie
można przenieść zaworu dopływowego,
należy kupić nowy, dłuższy wąż,
specjalnie do tego przeznaczony.
Podłączenie węża odpływowego wody
35°
45°
Podłączenie węża dopływowego wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna.
Nie należy używać węża dołączonego
do starej pralki, aby podłączyć wodę do
nowego urządzenia.
1. Otworzyć drzwi i wyjąć wąż dopływowy.
2. Podłączyć wąż do
pralki od strony
kolanka.
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi
zlewozmywaka,
przez
zastosowanie
kolanka z
tworzywa,
dostarczonego
wraz z
urządzeniem.
Ważne jest, aby powstająca podczas
wylewania wody siła odrzutu nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Należy więc
przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem
drutu do zaworu baterii lub przymocować
go do ściany.
Ważne !
Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Wygiąć wąż w lewo
lub w prawo w zależności od ustawienia
zaworu dopływu wody.
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę. Po ułożeniu węża
dopływowego dokręcić nakrętkę, aby nie
doszło do wycieków.
4. Podłączyć wąż do
zaworu wody ze
standardowym
gwintem 3/4” .
Należy zawsze
używać węża
dostarczonego w
komplecie.
25
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
26
Ważne!
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem.
Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.
Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tzn. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża odpływowego.
Waż odpływowy nie może być zagięty.
Podłączenie elektryczne
Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 230 V
prądu jednofazowego o częstotliwości
50 Hz.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie urządzeń (2,2 kW), biorąc pod
uwagę również korzystanie z innych
sprzętów gospodarstwa domowego.
26
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Uwaga!
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać jedynie w Serwisie.
Wskazówka
Przy instalowaniu urządzenia, należy
przewidzieć dostęp dla serwisanta w razie
konieczności dokonania naprawy.
192998921_PL_5.qxd
19/10/2007
18.31
Pagina
27
Ochrona środowiska
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do recyklingu.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP <=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub
pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Przyczyńmy się do utrzymania czystości w
swoim kraju!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
●
●
●
●
Normalnie zabrudzona bielizna może
być prana bez prania wstępnego. W ten
sposób oszczędzamy detergent, wodę i
czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska!).
Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni. Następnie można wykonać
cykl prania z zastosowaniem niższej
temperatury.
Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
27
192998921_PL_5.qxd
28
19/10/2007
18.31
Pagina
28
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
29
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali náš vysoko kvalitný výrobok.
Náš spotrebič stelesňuje perfektnú kombináciu funkčného dizajnu a špičkovej technológie.
Presvedčte sa sami o tom, že naše spotrebiče boli vyvinuté tak, aby poskytovali najlepší
výkon a ovládanie. My skutočne zavádzame najvyššie štandardy kvality. Okrem toho
zistíte, že environmentálne a úsporné aspekty sú neoddeliteľnou súčasťou našich
výrobkov.
V záujme optimálnej prevádzky vášho spotrebiča si, prosím, pozorne prečítajte tento
návod na používanie. Bude vás perfektne navigovať pri všetkých činnostiach, aby ste
dosiahli maximálnu účinnosť.
Aby ste si mohli pozrieť tento návod na používanie vždy, keď to budete potrebovať,
odporúčame vám, aby ste ho uložili na bezpečnom mieste. Návod na používanie, prosím,
odovzdajte budúcemu vlastníkovi spotrebiča.
Želáme vám veľa úspechov s vaším novým spotrebičom.
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Dôležité informácie týkajúce sa vašej osobnej bezpečnosti a informácie o tom, ako
predísť poškodeniu spotrebiča.
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Obsah
Bezpečnostné pokyny - - - - - - - - - - - - 30
Starostlivosť a čistenie - - - - - - - - - - - - 44
Popis spotrebiča - - - - - - - - - - - - - - - - 32
Niečo nefunguje - - - - - - - - - - - - - - - - 46
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov 32
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - - - - 49
Ovládací panel a funkcie - - - - - - - - - - 33
Údaje o spotrebe- - - - - - - - - - - - - - - - 50
Tabuľka programov - - - - - - - - - - - - 35-36
Pokyny na inštaláciu - - - - - - - - - - - - - 51
Informácie o programe- - - - - - - - - - - - 37
Ochrana životného prostredia - - - - - - 54
Rady pri praní - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38
Pred prvým použitím - - - - - - - - - - - - - 40
Postup programu- - - - - - - - - - - - - - - - 41
29
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
30
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a na
zabezpečenie správneho používania, si
pred nainštalovaním a prvým použitím
spotrebiča starostlivo prečítajte tento
návod na používanie, vrátane tipov a
upozornení. Aby sa predišlo zbytočným
chybám a úrazom, je dôležité zaručiť, že
všetci užívatelia tohto spotrebiča budú
podrobne oboznámení s jeho obsluhou a
s bezpečnostnými charakteristikami. Tieto
pokyny si uložte a dbajte, aby boli vždy
spolu so spotrebičom, aj po presťahovaní
alebo predaji inej osobe, aby bol každý,
kto ho používa po celú dobu jeho
životnosti, riadne informovaný o používaní
a bezpečnosti spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
●
●
●
●
●
●
●
Je nebezpečné upravovať technické
vlastnosti alebo akýmkoľvek iným
spôsobom sa pokúšať o zmeny na tomto
spotrebiči.
Počas programov s vysokou teplotou sa
sklo na dvierkach môže veľmi zohriať.
Nedotýkajte sa ho!
Dávajte pozor, aby malé domáce
zvieratá nevliezli a neostali v bubne. Aby
ste tomu predišli, pred použitím bubon
skontrolujte.
Predmety ako mince, sponky, ihly,
skrutky, kamene alebo iné tvrdé a ostré
predmety môžu spôsobiť vážne
poškodenie a preto sa nesmú dostať do
vnútra spotrebiča.
Používajte iba odporúčané množstvá
avivážnych a pracích prostriedkov.
Preplnenie bubna môže spôsobiť
poškodenie tkanín. Dodržiavajte
množstvá odporúčané výrobcom.
Malé kusy bielizne, ako ponožky, stuhy,
opasky a pod. perte vo vrecku na pranie
alebo v obliečke vankúša, pretože by sa
mohli dostať do priestoru medzi bubnom
a vnútornou časťou práčky.
V práčke neperte odevy s kosticovou
30
●
●
výstužou, neobrúbené, ani natrhnuté
odevy.
Po použití spotrebič vždy odpojte od
elektrickej siete, zatvorte jeho prívodný
vodovodný ventil a vyčistite ho.
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte
opraviť spotrebič sami. Opravy vykonané
nezaškolenými osobami môžu spôsobiť
zranenia alebo vážne poruchy
spotrebiča. Zavolajte najbližšie servisné
stredisko. Vždy trvajte na použití
originálnych náhradných dielov.
Inštalácia
Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho
premiestňovaní dávajte veľký pozor.
● Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie
je poškodený. Ak máte nejaké
pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a
spojte sa s predajcom.
● Pred používaním spotrebiča musíte
odstrániť všetky časti obalu a prepravné
skrutky. Pri nedodržaní týchto pokynov
hrozí vážne poškodenie spotrebiča a
iných vecí v domácnosti. Pozrite si
príslušnú časť návodu na použitie.
● Po ukončení inštalácie skontrolujte, či
nestojí na prívodnej alebo odtokovej
hadici a či spotrebič nestláča prívodný
elektrický kábel.
● Ak je spotrebič umiestnený na koberci,
upravte nožičky tak, aby bolo umožnené
voľné prúdenie vzduchu
● Po inštaláci vždy skontrolujte, či z hadíc
neuniká voda a či sú správne zapojené.
● Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste,
kde by mohol byť vystavený mrazu,
prečítajte si, prosím, kapitolu
“nebezpečenstvo zamrznutia”.
● Všetky vodoinštalačné práce potrebné
pri inštalácii spotrebiča musí vykonať
kvalifikovaný inštalatér alebo zaškolená
osoba.
● Všetky elektrické zapojenia potrebné pri
inštalácii spotrebiča musí vykonať
kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená
osoba.
●
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
Použitie
●
●
●
●
●
●
●
Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti. Môže sa používať iba na
účely, pre ktoré bol navrhnutý.
Perte iba bielizeň určenú na pranie v
práčke. Dodržiavajte pokyny na visačke.
Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite si
príslušnú časť návodu na použitie.
Pred praním skontrolujte, či sú všetky
vrecká prázdne a či sú gombíky a zipsy
zapnuté. V práčke neperte rozstrapkané
alebo natrhnuté kusy bielizne a škvrny
od farby, atramentu, hrdze a tuku
odstráňte ešte pred praním. Podprsenky
s kosticami sa NESMÚ prať v práčke.
Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s
prchavými ropnými výrobkami, sa nesmú
prať v práčke. Pri použití prchavých
čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či
sa čistidlá z odevov odstránili, až potom
ich vložte do práčky.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej
zásuvky ťahaním za kábel; vždy držte
zástrčku.
Práčku nikdy nepoužívajte, keď je
poškodený jeho prívodný elektrický
kábel, ovládací panel alebo pracovný
povrch a základňa tak, že umožňujú
prístup k vnútru práčky.
●
●
31
Všetky pracie prostriedky skladujte na
bezpečnom mieste, kde k nim deti
nebudú mať prístup.
Dbajte, aby deti, ani domáce zvieratá
nevliezli a neostali v bubne. Aby sa tomu
predišlo, práčka je vybavená špeciálnym
zariadením.
Aby ste toto
zariadenie
aktivovali, otočte
gombík (bez
stlačenia) vnútri
dvierok smerom
vpravo tak, aby bol
zárez vo vodorovnej
polohe. Ak je to
potrebné, použite
mincu.
Aby ste toto
zariadenie vyradili a
mohli dvierka opäť
zatvoriť, otočte
gombík smerom
vľavo, kým nebude
zárez vo vertikálnej
polohe.
Detská poistka
●
●
●
●
Tento spotrebič nesmú používať osoby
(vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými, ani psychickými
schopnosťami, ani s nedostatočnými
skúsenosťami a poznatkami o používaní
spotrebiča, ak ich o tom nepoučila osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť.
Práčku nesmú používať bez dozoru malé
deti, ani nevládne osoby.
Nenechajte malé deti bez dozoru, aby
ste mali istotu, že sa nebudú so
spotrebičom hrať.
Časti obalu (napr. plastová fólia,
polystyrén) môžu byť pre deti
nebezpečné - hrozí nebezpečenstvo
udusenia! Uskladňujte ich mimo dosahu
detí
31
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
32
Popis spotrebiča
1
Zásuvka dávkovača pracích
prostriedkov
2
Ovládací panel
3
Rukoväť na otvorenie dvierok
4
Vypúšťacie čerpadlo
5
Nastaviteľné nožičky
1
2
3H
6H
9H
3
4
5
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok
32
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
33
Ovládací panel a funkcie
95°
6h
3h
60°
900
40°
30°
40°
9h
1200
60°
700
30°
60°
40°
40°
40°
30°
40°
30°
40° 40°
30°
1
2
4
3
5
6 7
Informácie
Ovládač programov, rôzne tlačidlá a displej postupu programu budú v celom návode
označené príslušnými číslami uvedenými v tejto tabuľke.
Kľúčové symboly voliča programu a symboly na ovládacom paneli:
= Bavlna,
= Syntetika,
= Ručné pranie,
= Jemná bielizeň,
= Vlna,
= Športové odevy,
= Plákania,
= Odčerpanie vody,
= Plákania,
= Nočný cyklus,
= Predpieranie,
Volič programu a vypínač
= Záclony,
= Odstreďovanie,
= Voliteľné funkcie,
= Extra plákanie,
1 Zap/Vyp
= Hospodárny,
= Jedn. žehlenie,
= Namáčanie,
= Odčerpanie vody,
= Super rýchly,
= Štart/Pauza
●
Volič programu umožňuje nastavenie programu a/alebo
zapnutie a vypnutie práčky.
●
Opakovane stláčajte tlačidlo na zmenu rýchlosti
odstreďovania, ak chcete bielizeň odstrediť pri rýchlosti
odlišnej od rýchlosti naprogramovanej na práčke alebo ak
chcete nastaviť Odloženie odstreďovania alebo Nočný
cyklus. Rozsvieti sa príslušná kontrolka.
Tlačidlo zníženia rýchlosti
odstreďovania
2 Voliteľná funkcia Nočný
cyklus/Odloženie odstreďovania
Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť iba jednu z
voliteľných funkcií.
● Rozsvieti sa príslušná kontrolka.
●
3 Tlačidlo voliteľných funkcií
4 Tlačidlo prídavného plákania
●
Prostredníctvom tohto tlačidla práčka vykoná niekoľko
prídavných plákaní.
33
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
34
Toto tlačidlo umožňuje zapnutie nastaveného programu;
zodpovedajúce zelená kontrolka prestane blikať.
● Týmto tlačidlom sa tiež preruší prebiehajúci program,
príslušná zelená kontrolka začne blikať.
●
5 Tlačidlo Štart/Pauza
6 Displej postupu programu
7 Tlačidlo odloženého štartu
●
Svietia rôzne kontrolky, v závislosti od fázy prebiehajúceho
programu.
●
Toto tlačidlo umožňuje odložiť zapnutie programu prania o
3, 6 a 9 hodín.
Funkcie
Nočný cyklus (Tlačidlo 2)
Pri nastavení tejto voliteľnej funkcie práčky
vylúči všetky fázy odstreďovania a po
poslednom plákaní neodčerpá vodu, aby
sa predišlo pokrčeniu bielizne. Po ukončení
programu kontrolka tlačidla 5 zhasne a
dvierka ostanú zablokované, čo znamená,
že treba vypustiť vodu.
ODLOŽENIE ODSTREĎOVANIA Tlačidlo 2
Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda
z posledného plákania nevypustí, aby sa
predišlo pokrčeniu bielizne. Po ukončení
programu kontrolka tlačidla 5 zhasne a
dvierka ostanú zablokované, čo znamená,
že treba vypustiť vodu.
VOLITEĽNÉ FUNKCIE (Tlačidlo 3)
Predpieranie
Nastavte túto funkciu, ak chcete bielizeň
predprať pri 30°C pred hlavným praním.
Predpieranie končí krátkym odstredením
pri programoch bavlna a syntetika, pri
programoch na pranie jemnej bielizne sa
voda iba odčerpá bez odstreďovania.
34
Super rýchly
Krátky cyklus na pranie mierne špinavej
bielizne, ktorú treba iba osviežiť.
Odporúčame vám vložiť menšiu náplň
bielizne.
Extra plákanie (Tlačidlo 4)
Práčka vykoná počas cyklu prania niekoľko
doplnkových plákaní. Táto voliteľná funkcia
sa odporúča pre ľudí s alergiou na pracie
prostriedky a v oblastiach s veľmi mäkkou
vodou.
Postup programu
(6)
Kontrolka A sa
rozsvieti po stlačení
(A) tlačidla 5.
Kontrolka B svieti
(B) počas plákania
alebo odstreďovania.
(C) Kontrolka C sa
rozsvieti po ukončení
cyklu prania.
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
35
Tabuľka programov
Program/
Teplota
BAVLNA
Druh bielizne
95°
Biela (veľmi špinavá
bielizeň)
BAVLNA
60°EKO
Biela a stálofarebná
bavlna (bežne zašpinená
bielizeň)
EKONOMY
BAVLNA
60° - 40° - 30°
Biela a farebná bavlna
(bežne zašpinená bielizeň)
Voliteľné funkcie
Popis programu
Zníž. rýchl. odstreď./Nočný
cyklus/Odloženie
odstreďovania,
Super rýchly,
Predpieranie,
Extra plákanie
Hlavné pranie
Plákania
Dlhé odstreďovanie pri
max. rýchlosti
Zníž. rýchl.
odstreď./Nočný
cyklus/Odloženie
odstreďovania,
Predpieranie,
Extra plákanie
Hlavné pranie
Plákania
Dlhé odstreďovanie pri
maximálnej rýchlosti
Zníž. rýchl.
odstreď./Nočný
cyklus/Odloženie
odstreďovania,
Super rýchly,
Predpieranie,
Extra plákanie
Hlavné pranie
Plákania
Dlhé odstreďovanie pri
max. rýchlosti
SYNTETIKA
60° - 40° - 30°
Syntetické alebo
zmesové tkaniny
Zníž. rýchl odstreď./Nočný
cyklus/Odloženie
odstreďovania,
Super rýchly,
Predpieranie,
Extra plákanie
SYNTETIKA
Jedn. žehlenie
40°
Syntetické alebo
zmesové tkaniny
(jemná bielizeň)
JEDN. ŽEHLENIE
Zníž. rýchl
odstreď./Odloženie
odstreďovania,
Predpieranie,
Extra plákanie
Pranie
Plákania
Krátke odstreďovanie pri
900 ot./min.
Nočný cyklus/Odloženie
odstreďovania,
Super rýchly, Predpranie,
Extra plákanie
Hlavné pranie
Plákania
Krátke odstreďovanie pri
700 ot./min.
Špeciálny program pre
jemné tkaniny so
symbolom na visačke
“ručné pranie”
Zníž. rýchl.
odstreď./Nočný
cyklus/Odloženie
odstreďovania
Hlavné pranie
Plákania
Krátke odstreďovanie pri
900 ot./min.
Program pre odevy s
visačkou “Čistá strižná
vlna, ktorá sa nezráža a
môže sa prať v práčke”
Zníž. rýchl.
odstreď./Nočný
cyklus/Odloženie
odstreďovania
Hlavné pranie
Plákania
Krátke odstreďovanie pri
900 ot./min.
JEMNÁ BIELIZEŇ
40°- 30°
RUČNÉ PRANIE
40°-30°
VLNA
40°
Jemná bielizeň
Pranie
Plákania
Krátke odstreďovanie pri
900 ot./min.
35
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
36
Tabuľka programov
Program/
Teplota
ŠPORT
INTENZÍVNY
40°
ZÁCLONY
40°
NAMÁČANIE
30°
PLÁKANIA
ODČERPANIE
VODY
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
Popis programu
Predpieranie
Zníž. rýchl.
Hlavné pranie
odstreď./Nočný cyklus/
Plákania
Odloženie odstreďovania,
Krátke odstreďovanie pri
Extra plákanie
900 ot./min.
Špeciálny program pre
veľmi špinevé športové
odevy
Odloženie
odstreďovania/Nočný
cyklus/, Extra plákanie
Špeciálny šetrný cyklus
prania pre záclony
Predpieranie
Hlavné pranie
Plákania
Krátke odstreďovanie pri
700 ot./min.
Namočte na dobu
približne 20 minút pri 30°C
Zastavenie s vodou v
bubne
Veľmi špinavá bielizeň
(nevhodné pre vlnu a
ručné pranie)
Samostatný cyklus
Zníž. rýchl. odstreď./
Plákania
plákania, podľa potreby s
Odloženie odstreďovania, Dlhé odstreďovanie pri
avivážou, pre ručne
Extra plákanie
max. rýchlosti
vypratú bavlnenú bielizeň
Odčerpanie vody
Na vypustenie vody
Dlhé odstreďovanie pri
ODSTREĎOVANIE max. rýchlosti pre ručne
vypratú bavlnenú bielizeň
Zníženie rýchlosti
odstreďovania
Odčerpanie vody a dlhé
odstreďovanie
O
Na prerušenie prebiehajúceho programu, na
Zrušenie
zrušenie nesprávne nastavenej voliteľnej funkcie
programu/Vypnutie alebo na vypnutie práčky
práčky
Max. hmotnosť náplne bavlny .............6
Max. náplň syntetiky a jemnej bielizne ..3
Max. náplň bielizne pre jedn. žehlenie 1
Max. náplň pre vlnu a ručné pranie ....2
Max. náplň pre program
Šport intenzívny ..................................2
Max. náplň pre záclony ...................... 2
Max. náplň pre namáčanie ..................6
36
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Max. náplň pre Bavlnu + Super
rýchly ..................................................3 kg
Max. náplň pre syntetiku a Jemnú
bielizeň + Super rýchly ....................1,5 kg
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
37
Informácie o programe
Jedn. žehlenie
Pri nastavení tohto programu sa bielizeň bude prať a odstreďovať
šetrne, aby sa predišlo jej pokrčeniu. Uľahčí sa tým žehlenie. Okrem
toho práčka vykoná niekoľko doplnkových plákaní.
Šport intenzívny
Tento program je vhodný na pranie veľmi špinavých športových vecí.
Pred hlavným praním práčka automaticky vykoná cyklus prepierania,
aby sa odstránili škvrny od blata. Odporúčame vám NEDÁVKOVAť prací
prostriedok do priehradky
v zásuvke na pracie prostriedky.
Namáčanie
Špeciálny program pre veľmi špinavú bielizeň. Práčka vykoná program
namáčania pri 30°C. Po ukončení namáčania sa práčka automaticky
zastaví s vodou v bubne. Tento program sa nedá použiť pre veľmi jemnú
bielizeň ako hodváb alebo vlna. Pred spustením novej fázy prania bude
nevyhnutné vypustiť vodu prostredníctvom:
● Iba odčerpanie vody: otočte volič programu do polohy Odčerpanie
vody. (Stlačte tlačidlo 5).
● Odčerpanie vody a odstreďovanie: otočte volič programu do polohy
Odstreďovanie, znížte rýchlosť odstreďovania pomocou tlačidla 2 a
potom stlačte tlačidlo 5.
Dôležité upozornenie!
Prací prostriedok na namáčanie nadávkujte do priehradky s označením
.
Po ukončení namáčania (po vypustení vody) môžete nastaviť program
prania. Najprv otočte ovládač programu do polohy «O», potom nastavte
program a stlačte tlačidlo 5.
Plákanie
S týmto samostatným programom môžete vyplákať a odstrediť kusy
bielizne, ktoré ste vyprali ručne. Práčka vykoná 3 plákania, po nich
záverečné odstreďovanie pri maximálnej rýchlosti. Rýchlosť
odstreďovania môžete znížiť stláčaním tlačidla 2.
Odčerpanie vody
Na vypustenie vody po programe NAMÁČANIE alebo po ukončení
programu s funkciami Odloženie odstreďovania alebo Nočný cyklus.
Najprv otočte ovládač programu do polohy «O», potom nastavte
program Odčerpanie vody a stlačte tlačidlo 5.
Odstreďovanie
Samostatné odstreďovanie pre ručne vypranú bavlnenú bielizeň.
V závislosti od druhu tkaniny môžete pomocou príslušného tlačidla
nastaviť rýchlosť odlišnú od rýchlosti naprogramovanej na práčke. Na
vypustenie vody po programe NAMÁČANIE alebo po ukončení
programu s funkciami Odloženie odstreďovania alebo Nočný cyklus.
37
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
38
Rady pri praní
Triedenie bielizne
Maximálne náplne
Dodržiavajte symboly na visačke bielizne na
každom kuse bielizne a pokyny výrobcu.
Bielizeň roztrieďte na tieto skupiny: bielu,
farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Odporúčané náplne sú uvedené v
tabuľkách programov.
Všeobecné pravidlá:
Bavlna, ľan: plný bubon, ale nie napchatý;
Syntetika: nenapĺňajte bubon viac ako do
polovice;
Jemná bielizeň a vlna: nenapĺňajte bubon
viac ako do tretiny.
Pri praní maximálnej náplne je
najúčinnejšie využitie vody a energie.
Ak je bielizeň veľmi špinavá, znížte náplň v
práčke.
Teploty
95° alebo 90°
pre bežne zašpinenú bielu
bavlnenú a ľanovú bielizeň
(napr. obrúsky, uteráky,
obrusy, plachty...)
50°/60°
pre bežne zašpinenú,
stálofarebnú bielizeň (napr.
košele, nočné košele,
pyžamá...) z ľanu, bavlny
alebo syntetických vláken a
mierne zašpinenú bielu
bavlnenú bielizeň (napr.
spodnú bielizeň).
30°-40°
pre jemnú bielizeň (napr.
čipkové záclony), zmesové
tkaniny obsahujúce
syntetické vlákna a vlnu
označené visačkou «čistá
strižná vlna, vhodná na
pranie v práčke, nezráža sa»
Pred vložením bielizne
Nikdy neperte bielu a farebnú bielizeň
spoločne. Biela bielizeň by mohla praním
stratiť svoju “belosť”.
Nová farebná bielizeň by pri prvom praní
mohla pustiť farbu; preto ju prvýkrát perte
oddelene.
Skontrolujte, aby na kusoch bielizne
neostali kovové predmety (napr. vlasové
sponky, zatváracie spony, špendlíky).
Zapnite gombíky, zipsy, háčiky a
patentky. Zaviažte všetky opasky alebo
stužky.
Pred praním odstráňte silné škvrny.
Mimoriadne zašpinené oblasti vydrhnite
špeciálnym prostriedkom alebo čistiacou
pastou.
Mimoriadnu pozornosť venujte záclonám.
Odstráňte háčiky alebo záclony zaviažte
do vreca alebo sieťky.
38
Hmotnosť bielizne
Nasledujúce hmotnosti sú iba orientačné:
kúpací plášť
obrúsok
obliečka na perinu
plachta
obliečka na vankúš
obrus
uterák
utierka
nočná košeľa
dámske nohavičky
pánska pracovná košeľa
pánska košeľa
pánske pyžamo
blúzka
pánske spodky
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Odstraňovanie škvŕn
Silne zájdené škvrny sa nedajú odstrániť
iba vodou a pracím prostriedkom.
Odporúčame pokúsiť sa o ich odstránenie
pred praním.
Krv: Čerstvé škvrny ošetrite studenou
vodou. Zaschnuté škvrny nechajte cez noc
namočené v špeciálnom pracom
prostriedku a potom ich vydrhnite
mydlovou vodou.
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
Olejové farby: navlhčite benzínovým
čističom škvŕn, položte odev na mäkkú
tkaninu a škvrnu vytierajte; postup
niekoľkokrát zopakujte.
Zaschnuté olejové škvrny: navlhčite
terpentínom, položte na mäkkú tkaninu,
škvrnu vytierajte bavlnenou handričkou
omotanou na konci prsta.
Hrdza: rozpusťte kyselinu šťaveľovú v
horúcej vode alebo použite odstraňovač
hrdze za studena. Pri odstraňovaní starých
hrdzavých škvŕn buďte opatrní, pretože
štruktúra látky by už mohla byť narušená a
pri čistení by sa mohla tkanina prederaviť.
Plesňové škvrny: ošetrite bielidlom, dobre
vypláchajte (iba biele a stálofarebné
tkaniny).
Tráva: mierne namydlite a ošetrite
bielidlom (iba biele a stálofarebné tkaniny).
Guličkové pero a lepidlo: navlhčite
acetónom (*), položte odev na mäkkú
tkaninu a škvrnu vytierajte.
Rúž: navlhčite acetónom ako hore, potom
škvrnu ošetrite metylalkoholom. Z bielych
tkanín odstráňte zvyšky bielidlom.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostriedkom, vypláchnite a ošetrite octom
alebo kyselinou citrónovou, potom
vypláchnite. Zvyšné stopy odstráňte
bielidlom.
Atrament: v závislosti od druhu atramentu
navlhčite tkaninu najprv acetónom (*),
potom octom; zvyšky na bielych tkaninách
odstráňte bielidlom a potom starostlivo
vypláchnite.
Škvrny od dechtu: najprv ošetrite
odstraňovačom škvŕn, metylalkoholom
alebo benzínom, potom vydrhnite čistiacim
prostriedkom.
(*) na umelý hodváb nepoužívajte acetón.
39
odbúrateľné, pracie prostriedky obsahujú
látky, ktoré môžu narušiť citlivú rovnováhu
v prírode.
Voľba pracieho prostriedku závisí od druhu
tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna a
pod.), farby, teploty prania a stupňa
zašpinenia.
V tomto spotrebiči môžete používať všetky
bežne dostupné pracie prostriedky:
● práškové pracie prostriedky na všetky
druhy tkanín,
● práškové pracie prostriedky na jemnú
bielizeň (60°C max) a vlnu,
● kvapalné pracie prostriedky, hlavne pri
programoch prania s nízkou teplotou
(60°C max) pre všetky druhy tkanín
alebo špeciálne prostriedky na pranie
vlny.
Prací prostriedok a prídavné prostriedky
musíte nadávkovať do príslušných
priehradok zásuvky pred zapnutím
programu prania.
Pri používaní koncentrovaných práškových
alebo kvapalných pracích prostriedkov
musíte vybrať program bez predpierania.
Práčka je vybavená recirkulačným
systémom, ktorý umožňuje optimálne
využitie koncentrovaných pracích
prostriedkov.
Tekutý prací prostriedok nadávkujte do
priehradky zásuvky s označením
tesne
pred zapnutím programu.
Každý avivážny prípravok alebo škrobiaci
prostriedok treba naliať do priehradky
označenej
pred spustením pracieho
programu.
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania
výrobcu a neprekračujte značku «MAX»
v priehradke zásuvky.
Pracie prostriedky a prídavné
prostriedky
Dobré výsledky prania závisia od voľby
pracieho prostriedku a používania
vhodných dávok, aby sa predchádzalo
plytvaniu a chránilo sa životné prostredie.
Napriek tomu, že sú biologicky
39
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
Množstvo pracieho prostriedku
potrebné na pranie
Druh a množstvo pracieho prostriedku
závisí od druhu tkaniny, veľkosti náplne,
stupňa zašpinenia a tvrdosti používanej
vody.
Tvrdosť vody sa označuje tzv. “stupňami”
tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody vo Vašej
oblasti Vám poskytne príslušná vodárenská
spoločnosť alebo miestny úrad.
Dodržiavajte pokyny výrobcu o množstve
pracieho prostriedku pri praní.
Stupne tvrdosti vody
Dodržiavajte pokyny výrobcu o množstve
pracieho prostriedku pri praní.
Pred prvým použitím
UPOZORNENIE!
Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné
prípojky zodpovedali pokynom na
inštaláciu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Z vnútra bubna vyberte polystyrén a všetok
ostatný materiál.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Odporúčame vám vliať 2 litre vody do
priehradky na hlavné pranie
, aby sa
aktivoval ECO ventil. Potom zapnite cyklus
prania pre bavlnu pri 95°C bez bielizne v
bubne, aby sa z bubna a nádrže odstránili
prípadné zvyšky z výroby. Do priehradky na
hlavné pranie nadávkujte polovičné množstvo
pracieho prostriedku a spustite práčku.
40
40
Stupne
Úroveň Charakteristiky
Nemecké Francúz°dH
ske °T.H.
1
mäkká
0-7
0-15
2
stredná
8-14
16-25
3
tvrdá
15-21
26-37
4
veľmi tvrdá
> 21
> 37
Menej pracieho prostriedku použite, ak:
● periete malé množstvo bielizne,
● bielizeň je iba mierne zašpinená,
● sa pri praní tvorí veľké množstvo peny.
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
41
Postup operácií
Vložte bielizeň
Otvorte dvierka
opatrným
potiahnutím za ich
rukoväť. Vkladajte
bielizeň voľne do
bubna, kus po kuse,
bielizeň čo najviac
rozložte.
Zatvorte dvierka.
Pridajte prací a avivážny prostriedok
Vytiahnite zásuvku až na doraz. Odmerajte
potrebné množstvo pracieho prostriedku,
vsypte ho do priehradky na hlavné pranie
a, ak chcete vykonať aj cyklus s
predpieraním alebo namáčaním,
nadávkujte prostriedok aj do priehradky s
označením
.
Podľa potreby nalejte aj avivážny
prostriedok do priehradky označenej
(prostriedok nesmie presahovať značku
«MAX» v zásuvke). Zásuvku opatrne
zatvorte.
Nastavte želaný program pomocou
voliča programu (1)
Otočte volič programov do polohy želaného
programu.
Zelená kontrolka tlačidla 5 začne blikať.
Volič programu môžete otáčať
smerom vpravo alebo vľavo.
V polohe «O» sa program zruší a práčka
sa VYPNE.
Po ukončení programu musíte volič
programu otočiť do polohy «O», aby ste
práčku vypli.
POZOR!
Ak otočíte volič programu počas činnosti
práčky do polohy iného programu, červená
kontrolka tlačidla 3 -krát zabliká, čo
znamená nesprávnu voľbu. Práčka nový
nastavený program nevykoná.
Nastavte rýchlosť odstreďovania,
Odloženie odstreďovania alebo Nočný
cyklus stlačením tlačidla 2
Rozsvieti sa príslušná kontrolka.
Po nastavení programu sa rozsvieti
kontrolka maximálnej povolenej rýchlosti
odstreďovania pre príslušný program
(maximálne povolené rýchlosti
odstreďovania nájdete v časti “Tabuľka
programov”).
Nastavte želanú voliteľnú funkciu
pomocou tlačidiel 3 a 4
V závislosti od programu možno
kombinovať rôzne funkcie. Voliteľné
funkcie treba nastaviť po voľbe
želaného programu a pred stlačením
tlačidla 5.
Možnosti kombinácie voliteľných funkcií s
programami prania nájdete v časti
“Tabuľka programov”.
Zapnite program stlačením tlačidla 5
Aby ste nastavený program zapli, stlačte
toto tlačidlo; zodpovedajúce zelená
kontrolka prestane blikať.
Na displeji zobrazujúcom postup programu
sa rozsvieti kontrolka A, čo indikuje, že
spotrebič začal činnosť a dvierka sú
zablokované.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Pri nastavení voliteľnej funkcie, ktorá nie je
vhodná pre nastavený program prania,
červená kontrolka tohto tlačidla 3-krát
zabliká.
41
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
Nastavte odložený štart stlačením
tlačidla 7
Táto voliteľná funkcia umožňuje odloženie
štartu programu prania o 3, 6, 9 hodín.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla
nastavíte želaný odklad. Rozsvieti sa
príslušná kontrolka.
Túto funkciu musíte nastaviť po nastavení
programu a pred stlačením tlačidla 5.
Zrušenie odloženého štartu:
Môžete zrušiť dobu odloženia štartu
kedykoľvek pred stlačením tlačidla 5.
Ak ste už stlačili tlačidlo 5 a chcete zrušiť
dobu posunutia štartu, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
● prerušte činnosť práčky stlačením
tlačidla 5;
● stlačte raz tlačidlo 7, kontrolka
príslušného nastaveného posunutia
zhasne.
● stlačte ešte raz tlačidlo 5, aby ste zapli
program.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
●
●
Nastavené posunutie môžete zmeniť iba
po opätovnom otočení voliča programu
do polohy «O» a po opätovnom
nastavení programu.
Počas doby odloženia budú dvierka
zablokované. Ak dvierka potrebujete
otvoriť, najprv musíte prerušiť činnosť
práčky stlačením tlačidla 5 a pred
otvorením dvierok počkať niekoľko minút.
Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo 5
ešte raz.
Poznámka!
Voliteľnú funkciu odloženého štartu
nemožno nastaviť súčasne s
programom ODČERPANIE VODY.
42
42
Zmena voliteľnej funkcie alebo
prebiehajúceho programu
Je možné zmeniť akúkoľvek voliteľnú
funkciu predtým, ako ju program vykoná.
Predtým, ako urobíte akúkoľvek zmenu,
musíte práčku zastaviť stlačením tlačidla 5.
Prebiehajúci program možno zmeniť iba po
jeho zrušení. Otočte volič programov do
polohy «O» a potom do polohy nového
programu. Nový program zapnite
opätovným stlačením tlačidla 5.
Voda z prania sa nevypustí z práčky.
Prerušenie programu
Stlačte tlačidlo 5, aby ste prerušili
prebiehajúci program, začne blikať
príslušná kontrolka. Opätovným stlačením
tlačidla program znovu spustíte.
Zrušenie programu
Otočte volič programu do polohy «O», aby
ste zrušili prebiehajúci program. Teraz
môžete nastaviť nový program.
Otvorenie dvierok po spustení
programu
Najprv prerušte činnosť spotrebiča
stlačením tlačidla 5.
Po niekoľkých minútach môžete otvoriť
dvierka.
Ak spotrebič už začal ohrievať vodu, jej
hladina je nad spodným okrajom dvierok a
preto dvierka nemožno otvoriť.
Ak nemôžete dvierka otvoriť, ale
potrebujete ich otvoriť, musíte práčku
vypnúť otočením voliča programu do
polohy «O». Po niekoľkých minútach sa
dvierka budú dať otvoriť
(Dávajte pozor na úroveň vody a
teplotu!).
Po tejto operácii bude nevyhnutné nastaviť
program a voliteľnú funkcie znovu a potom
stlačiť tlačidlo 5.
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
43
Po ukončení programu
Práčka sa zastaví automaticky.
Kontrolka tlačidla 5 zhasne, kým kontrolka
fázy C sa rozsvieti. Dvierka možno otvoriť.
Ak je po ukončení programu v bubne voda,
odčerpajte ju podľa nasledujúcich
pokynov:
● otočte volič programov do polohy «O»
● nastavte program “Odčerpanie vody” alebo
“Odstreďovanie”
● podľa potreby znížte rýchlosť
odstreďovania príslušným tlačidlom
● stlačte tlačidlo 5
Na konci cyklu otočte ovládač programu do
polohy «O» práčku tým vypnete.
Vyberte bielizeň z bubna a pozorne
skontrolujte, či je bubon prázdny.
Ak do bubna nechcete vložiť druhú náplň,
zatvorte vodovodný ventil.
Dvierka nechajte otvorené, aby ste predišli
tvorbe plesní a nepríjemného zápachu.
43
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.26
Pagina
44
Starostlivosť a čistenie
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Pred každým čistením a údržbou musíte
ODPOJIŤ spotrebič od elektrického
napájania.
Zásuvku vytiahnite po zatlačení západky.
Opláchnite ju prúdom vody pod
vodovodným kohútikom, aby sa odstránili
zvyšky nahromadeného prášku.
Odstraňovanie vodného kameňa
Voda bežne obsahuje rozpustené
minerálne látky, ktoré sa usadzujú vo
forme vodného kameňa. Preto je dobrým
pravidlom pravidelne používať zmäkčovací
prostriedok. Robte tak nezávisle na praní,
dodržiavajte pokyny výrobcu zmäkčovadla.
Napomôže to predchádzať tvorbe vodného
kameňa.
Čistenie výklenku na umiestnenie
zásuvky
Program prania na údržbu práčky
Pri používaní nízkych teplôt prania je
možné, že sa vnútri bubna budú usadzovať
zvyšky z prania.
Odporúčame vám preto pravidelne
vykonávať program prania na údržbu práčky.
Vykonanie programu na údržbu:
● Bubon musí byť prázdny.
● Nastavte program prania pri najvyššej
teplote.
● Použite bežné dávkovanie pracieho
prostriedku, musí to byť prášok s
biologickými vlastnosťami.
Čistenie vonkajšieho povrchu práčky
Vonkajší povrch práčky umývajte iba vodou
so saponátom, potom ho dôkladne osušte.
Čistenie zásuvky na pracie prostriedky
Zásuvku s priehradkami pre prací a
avivážny prostriedok treba pravidelne čistiť.
Aby ste si čistenie uľahčili, môžete vybrať
vrchný diel priehradky na aviváž.
44
Po vybratí zásuvky
použite na vyčistenie
otvoru malú kefku,
dávajte pozor, aby
ste odstránili všetky
zvyšky pracieho
prášku z hornej aj
spodnej strany
výklenku.
Vráťte zásuvku na miesto a zapnite
program plákania bez bielizne v bubne.
Čistenie čerpadla
Čerpadlo skontrolujte, ak
● voda z práčky sa neodčerpáva a/alebo
práčka neodstreďuje
● práčka vydáva nezvyčajný zvuk
následkom sponiek, mincí a pod., ktoré
blokujú čerpadlo.
Postupujte nasledovne:
● Spotrebič odpojte od siete.
● Ak je to potrebné, počkajte, kým voda
nevychladne.
● Otvorte dvierka
čerpadla.
● Pod čerpadlo
umiestnite nádobu,
v ktorej sa zachytí
vytekajúca voda.
● Vytiahnite
pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku,
nasmerujte ju do nádoby a odstráňte viečko.
● Keď voda prestane vytekať, odskrutkujte
kryt čerpadla a vyberte ho. Pri vyberaní
krytu majte vždy poruke handru, aby ste
mohli utrieť vytečenú vodu.
192998921_SK_5.qxd
●
●
19/10/2007
18.27
Pagina
Odstráňte všetky predmety, ktoré by
mohli prekážať v otáčaní čerpadla.
Namontujte späť viečko na pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku a vložte ju na miesto.
● Úplne zaskrutkujte
kryt čerpadla.
● Zatvorte dvierka
čerpadla.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Počas používania spotrebiča a v závislosti
od nastaveného programu môže byť v
čerpadle horúca voda.
Kryt čerpadla nikdy nevyberajte počas
cyklu prania, vždy počkajte, kým spotrebič
neukončí cyklus a kým sa nevyprázdni. Pri
spätnom umiestnení krytu skontrolujte, či je
dobre utiahnutý, aby sa predišlo vytečeniu
vody a aby ho nemohli vybrať malé deti.
Čistenie prítokového vodného sitka
Ak je voda v domácnosti veľmi tvrdá alebo
obsahuje stopy usadenín vodného
kameňa, môže sa stať, že sa filter v
prívodnej hadici upchá. Je preto dobrým
pravidlom z času na čas ho vyčistiť.
Zatvorte vodovodný
ventil. Odskrutkujte
prívodnú hadicu.
Filter vyčistite tvrdou
kefkou.
Prívodnú hadicu
zaskrutkujte späť.
45
Nebezpečenstvo zamrznutia
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0°C,
treba urobiť určité opatrenia.
● Zatvorte vodovodný ventil.
● Odskrutkujte prívodnú hadicu.
● Vložte koniec hadice núdzového
vypúšťania a koniec prívodnej hadice do
vaničky položenej na podlahe a nechajte
vodu vytiecť.
● Prívodnú hadicu naskrutkujte späť a po
uzavretí viečkom vložte pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku na jej miesto.
● Keď chcete práčku znovu použiť,
skontrolujte, či je teplota v miestnosti
vyššia ako 0°C.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Po každom vypustení vody pomocou
pohotovostnej vypúšťacej hadičky treba
naliať 2 litre vody do priehradky na prací
prostriedok pre hlavné pranie a potom
spustiť program odčerpania vody. Tým sa
aktivuje zariadenie EKO VENTILU, aby sa
predišlo tomu, že časť pracieho prostriedku
ostane pri nasledujúcom praní nevyužitá.
Pohotovostné vypustenie vody
Ak sa voda nedá odčerpať, pri vypustení
vody z práčky postupujte nasledovne:
● vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky;
● zatvorte vodovodný ventil;
● ak je to potrebné, počkajte, kým voda
nevychladne;
● otvorte dvierka čerpadla;
● na podlahu položte vaničku a koniec
pohotovostnej vypúšťacej hadičky
nasmerujte do vaničky. Odstráňte viečko.
Voda vytečie do vaničky. Keď je vanička
plná, naskrutkujte viečko späť na
hadičku. Vyprázdnite vaničku. Zopakujte
postup, kým voda neprestane vytekať;
● podľa potreby vyčistite čerpadlo podľa
horeuvedených pokynov;
● po uzavretí vráťte pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku na miesto;
● zaskrutkujte kryt čerpadla a zatvorte
dvierka
45
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
46
Niečo nefunguje
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Niektoré problémy sú spôsobené nedodržaním jednoduchých úkonov údržby alebo
prehliadnutím a možno ich jednoducho odstrániť bez pomoci technika. Predtým, ako
zavoláte servisné stredisko, skontrolujte doluuvedený zoznam.
Počas činnosti práčky je možné, že začne blikať červená kontrolka tlačidla 5, čo indikuje,
že práčka nefunguje.
Po odstránení problému stlačte tlačidlo 5, aby sa program znovu zapol. Ak problém
pretrváva aj po všetkých týchto kontrolách, spojte sa s miestnymservisným strediskom.
Problém
Možná príčina/Riešenie
Dvierka nie sú zatvorené. (Bliká červená kontrolka)
● Pevne zatvorte dvierka.
Zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky
elektrickej siete.
● Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
V zásuvke nie je elektrina.
Prosím, skontrolujte elektrickú sieť v domácnosti.
●
Práčka sa nezapne:
Vypálila sa hlavná poistka.
● Vymeňte poistku.
Volič programu nie je v správnej polohe a nie je
stlačené tlačidlo 5.
● Prosím, otočte volič programu a stlačte ešte raz
tlačidlo 5.
Stlačili ste tlačidlo 7.
● Ak sa má bielizeň vyprať hneď, zrušte odloženie
štartu
Zatvorený prívodný ventil vody. (Bliká červená
kontrolka)
● Otvorte vodovodný ventil.
Práčka nenapúšťa vodu:
Prívodná hadica je zalomená alebo stlačená. (Bliká
červená kontrolka)
● Skontrolujte zapojenie prívodnej hadice.
Je upchatý filter v prívodnej hadici. (Bliká červená
kontrolka)
● Vyčistite filter v prívodnej hadici.
Dvierka nie sú dobre zatvorené. (Bliká červená
kontrolka)
● Pevne zatvorte dvierka.
46
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
Problém
Práčka sa napĺňa, ale ihneď vypúšťa
vodu:
47
Možná príčina/Riešenie
Koniec odtokovej hadice je príliš nízko.
● Pozrite príslušný odsek v časti “odčerpanie vody”.
Odtoková hadica je stlačená alebo zalomená. (Bliká
červená kontrolka)
● Skontrolujte zapojenie odtokovej hadice.
Je upchaté vypúšťacie čerpadlo. (Bliká červená
kontrolka)
● Vyčistite odtokové čerpadlo.
Voda z práčky sa neodčerpáva a/alebo
práčka neodstreďuje:
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
Bielizeň v bubne rozložte znovu.
●
Bola nastavená funkcia Odloženie odstreďovania,
Nočný cyklus alebo NAMÁČANIE.
●
Zrušte voliteľnú funkciu.
●
Nastavte voliteľnú funkciu Odčerpanie vody alebo
Odstreďovanie.
Použili ste veľké množstvo pracieho prostriedku alebo
nevhodný prostriedok (tvorba veľkého množstva peny).
● Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo použite
iný.
Na podlahe je voda:
Skontrolujte, či voda neuniká na niektorom prípoji
prívodnej hadice. Nie vždy je to ľahké, pretože voda
steká po hadici; skontrolujte, či nie je vlhká.
● Skontrolujte zapojenie prívodnej hadice.
Prívodná hadica je poškodená.
Vymeňte za novú.
●
Po čistení čerpadla ste nenasadili späť viečko na
pohotovostnú vypúšťaciu hadičku.
● Namontujte späť viečko na pohotovostnú vypúšťaciu
hadičku a vložte ju na miesto.
Bolo použité malé množstvo pracieho prostriedku
alebo nevhodný prací prostriedok.
● Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite
iný prášok.
Neuspokojúce výsledky prania:
Zájdené škvrny neboli ošetrené pred praním.
Na odolné škvrny použite prostriedky dostupné na
trhu.
●
Nebola nastavená správna teplota prania.
Skontrolujte, či ste nastavili správnu teplotu.
●
Nadmerné množstvo bielizne.
Vložte do bubna menej bielizne.
●
47
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
Problém
48
Možná príčina/Riešenie
Program je ešte v činnosti.
● Počkajte na ukončenie cyklu prania.
Dvierka sa nedajú otvoriť:
Zámka dvierok sa neuvoľnila.
Počkajte, kým sa uvoľní.
●
V bubne práčky je voda.
● Na vypustenie vody zvoľte program odčerpanie vody
alebo odstreďovanie.
Neboli odstránené prepravné skrutky a obalový
materiál.
● Skontrolujte správnu inštaláciu spotrebiča.
Práčka vibruje alebo je nadmerne
hlučná:
Neboli správne nastavené vyrovnávacie nožičky.
Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe.
●
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
Bielizeň v bubne rozložte znovu.
●
Možno je v bubne málo bielizne.
Vložte viac bielizne.
●
Odstreďovanie sa spúšťa s
oneskorením alebo práčka vôbec
neodstreďuje:
Zariadenie na elektronickú detekciu nevyváženosti
prerušilo cyklus, pretože bielizeň nie je v bubne
rovnomerne rozložená. Bielizeň sa opätovne rozloží pri
opačnom otáčaní bubna. Toto sa môže niekoľkokrát
zopakovať, kým sa odstráni nerovnováha a kým sa
bielizeň nezačne normálne odstreďovať. Ak sa bielizeň
v bubne nerozloží rovnomerne ani po 10 minútach,
práčka nebude odstreďovať. V tomto prípade rozložte
náplň ručne a vyberte program odstreďovania.
● Bielizeň v bubne rozložte znovu.
Práčka vydáva nezvyčajný zvuk
Spotrebič je vybavený motorom, ktorého zvuk sa
odlišuje od zvuku bežných motorov. Tento nový motor
zabezpečuje jemnejšie zapnutie a rovnomernejšie
rozloženie bielizne pri odstreďovaní, ako aj zvýšenie
stability práčky.
V bubne nevidno vodu
Práčky s modernou technológiou pracujú veľmi
hospodárne, s minimálnym množstvom vody bez toho,
že by bola znížená ich účinnosť.
48
...
...
Ak problém neviete identifikovať a vyriešiť,
zavolajte naše servisné stredisko.
Predtým, ako zavoláte, poznačte si model,
sériové číslo a dátum nákupu práčky:
servisné stredisko bude tieto informácie
vyžadovať.
49
...
Pagina
No.
18.27
..
Ser.
19/10/2007
Mod.
Prod ...
. No. ... ...
...
...
192998921_SK_5.qxd
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Technické údaje
Rozmery
Šírka
60 cm
Výška
85 cm
Hĺbka (vrátane dvierok)
63 cm
Elektrické zapojenie
Napätie - Príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na
typovom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornom
okraji dvierok spotrebiča
Tlak privádzanej vody
minimálny
0,05 MPa
maximálny
0,8 MPa
Maximálna náplň
Bavlna
6
Rýchlosť odstreďovania
maximálna
0
kg
1200 ot./min.
49
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
50
Údaje o spotrebe
Spotreba
energie
(v kWh)
Spotreba
vody
(v litroch)
Dĺžka
programu
Bavlna 95°
2.0
61
135
Bavlna 60°Eco
1.02
54
135
Bavlna 60°
1.3
58
120
Syntetika 60°
1.0
54
90
0.35
60
90
0.55
60
65
Ručné pranie 40°
0.4
53
60
Vlna 40°
0.4
53
60
Šport intenzívny 40°
0.65
59
100
Záclony 40°
0.55
75
90
Namáčanie 30°
0.4
19
45
Plákanie
0.1
42
45
Odčerpanie vody
-
-
2
Odstreďovanie
-
-
10
Program
Syntetika 40° Jedn.
žehlenie
Jemná bielizeň 40°
Informácie
Údaje o spotrebe v tejto tabuľke sú iba
orientačné, pretože sa môžu meniť v
závislosti od množstva a druhu bielizne,
od teploty privádzanej vody a od teploty
prostredia. Údaje sa pri každom programe
vzťahujú na najvyššie teploty.
50
(*) Program BAVLNA 60°Eko s
hmotnosťou náplne 6 kg je
referenčným programom pre údaje
uvedené na typovom štítku, v súlade s
požiadavkami noriem EHS 92/75.
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
51
Pokyny na inštaláciu
Rozbalenie
Pred používaním spotrebiča musíte
odstrániť všetky prepravné skrutky a obaly.
Odporúčame Vám odložiť si všetky
prepravné súčiastky, aby ste ich v prípade
nasledujúcej prepravy mohli namontovať.
6. Otvorte dvierka, vytiahnite prívodnú
hadicu z bubna a odstráňte
polystyrénový blok prilepený k tesneniu
dvierok lepiacou páskou.
7. Do malého horného otvoru a dvoch
širokých otvorov vložte odpovedajúce
plastové krytky uložené vo vrecúšku
obsahujúcom návod na použitie.
1. Po kompletnom odstránení obalu
opatrne uložte zariadenie na zadnú
stranu, aby ste mohli odstrániť
polystyrénový podstavec, na ktorom je
uložené.
2. Uvoľnite napájací kábel a vypúšťaciu
hadicu z úchytiek na zadnej strane
zariadenia.
A
C
B
C
5. Odmontujte konzolu D, utiahnite šesť
menších skrutiek C a vysuňte príslušný
plastový vymedzovač E.
B
3. Použitím vhodného kľúča odskrutkujte a
vytiahnite stredovú zadnú skrutku A.
4. Vyskrutkujte a vyberte dve veľké zadné
skrutky B a šesť menších skrutiek C.
E
Umiestnenie
Práčku nainštalujte na plochú a tvrdú
podlahu. Ubezpečte sa, že koberec,
podlahová krytina a pod. nebráni cirkulácii
vzduchu. Skontrolujte, či sa práčka
nedotýka steny alebo kuchynského
zariadenia. Práčku vyrovnajte do
vodorovnej polohy zvýšením alebo
znížením nožičiek. Nožičky môžete
utiahnuť, pretože sú vybavené
samoblokovacou maticou, ale spotrebič
MUSÍ byť vo vodorovnej a stabilnej polohe.
Podľa potreby môžete nožičky nastaviť
kľúčom.
Dôkladným vyrovnaním do vodorovnej
polohy sa predchádza vibrácii, hluku a
premiestňovaniu spotrebiča počas činnosti.
Na vyrovnanie nerovností podlahy nikdy
neklaďte pod práčku preglejku, ani drevenú
podložky a pod.
C
D
C
51
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
Podľa potreby
použite vodováhu.
52
Prívodná hadica sa nesmie predlžovať.
Ak je veľmi krátka a nemožno premiestniť
vodovodný ventil, musíte kúpiť novú dlhšiu
hadicu, špeciálne navrhnutú pre tento
druh použitia.
Vypúšťanie vody
35°
45°
Prívod vody
Prívodná hadica je dodaná spolu so
zariadením a nájdete ju vo vnútri bubna
zariadenia.
Na pripojenie vody nepoužívajte hadicu
z predošlého zariadenia.
1. Otvorte presklené dvierka a vyberte
prívodnú hadicu.
2. Hadicu pripájajte
rohovou prípojkou
k práčke.
Dôležité upozornenie !
Neumiestňujte prívodnú hadicu smerom
dolu. Nasmerujte hadicu doľava alebo
doprava v závislosti od polohy vášho
vodovodného kohútika.
3. Nastavte správne hadicu povolením
kruhovej matice. Po nastavení prívodnej
hadice do predpísanej polohy sa uistite,
že ste dostiahli maticu, aby ste zabránili
úniku vody.
4. Zapojte hadicu k
uzáveru so
závitom 3/4”. Vždy
používajte hadicu
dodanú spolu so
zariadením.
52
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť
troma spôsobmi:
Zavesený cez
okraj umývadla
použitím
plastového ohybu,
ktorý sa dodáva
spolu s práčkou. V
tomto prípade
dávajte pozor, aby
sa koniec nemohol
pri vypúšťaní vody uvoľniť. Hadicu môžete
upevniť kúskom špagátu ku kohútiku
umývadla alebo k stene.
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
53
Dôležité upozornenie!
Spotrebič pripojte k uzemnenej
zásuvke.
Do odtokového potrubia umývadla.
Táto prípojka musí byť nad sifónom, aspoň
60 cm nad podlahou.
Priamo do odtokového potrubia vo
výške aspoň 60 cm a najviac 90 cm.
Koniec odtokovej hadice musí byť vždy
odvetraný, t.j. vnútorný priemer
odtokového potrubia musí byť väčší ako
vonkajší priemer odtokovej hadice.
Odtoková hadica nesmie byť zalomená.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť
za ujmu, ani za úraz spôsobený
nadodržaním hore uvedenej bezpečnostnej
zásady.
Dôležité upozornenie!
Ak napájací kábel spotrebiča treba
vymeniť, výmenu prenechajte servisnému
stredisku.
POZNÁMKA
Dbajte, aby bol nainštalovaný spotrebič
ľahko prístupný technika v prípade vzniku
poruchy.
Elektrické zapojenie
Táto práčka je navrhnutá na činnosť pri
jednofázovom napájaní s napätím 230 V,
50 Hz.
Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti
znesie požadované zaťaženie (2,2 kW),
pričom berte do úvahy aj činnosť iných
spotrebičov.
53
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
54
Rady na ochranu životného prostredia
Obalový materiál
Materiály označené symbolom
sú
recyklovateľné.
>PE<=polyetylén
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylén
Znamená to, že sa môžu recyklovať po ich
vložení do príslušných zberných nádob.
Starý spotrebič
Starý spotrebič odovzdajte v príslušnom
zbernom stredisku. Pomôžte udržať Vaše
mesto čisté!
Symbol
na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že sa s ním nemôže
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať v
zbernom stredisku na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Zabezpečte, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym postupom, aby ste
predišli negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo
spôsobené nesprávnym postupom pri jeho
likvidácii. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku dostanete od
zástupcov výrobcu, v zberných surovinách
alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
54
Ekologické rady
V záujme úspory vody a energie, ako aj v
záujme ochrany životného prostredia
odporúčame dodržiavať niekoľko rád:
●
●
●
●
Bežne zašpinenú bielizeň perte bez
predprania, ušetríte tak prací prostriedok,
vodu a čas (chráni sa tým aj životné
prostredie!).
Práčka pracuje hospodárnejšie s plnou
náplňou.
Vhodným ošetrením pred praním môžete
odstrániť škvrny a hrubú špinu; potom
môžete bielizeň vyprať pri nižšej teplote.
Pracie prostriedky dávkujte v závislosti
od tvrdosti vody, stupňa ušpinenia a
množstva bielizne, ktoré treba vyprať.
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
55
55
192998921_SK_5.qxd
19/10/2007
18.27
Pagina
56
www.electrolux.com
www.zanussi.pl
www.zanussi.sk
192 998 921 - 01 - 422007
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedzenia
Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia
Download PDF

advertising