Zanussi ZWG5125 User manual

Zanussi ZWG5125 User manual
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
Felhasználói
kézikönyv
Mosógép
ZWG 5125
1
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
2
Üdvözöljük az Electrolux világában
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely
reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy minőségi
termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az
útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és
tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új készülék előnyeit. Mi annyit
ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni
mindennapjait. Sok szerencsét!
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék károsodásának
elkerülését célzó információk.
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk- - - - - - - - - - - - - 3
Ha valami nem működik- - - - - - - - - - - 19
A készülék leírása - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Műszaki adatok - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Mosószertartó- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Fogyasztási értékek- - - - - - - - - - - - - - 23
Kezelőpanel és funkciók - - - - - - - - - - - 6
Szerelési útmutató- - - - - - - - - - - - - - - 24
Programtáblázat- - - - - - - - - - - - - - - - 8-9
Környezetvédelmi tudnivalók - - - - - - - 27
Programokkal kapcsolatos adatok - - - 10
Európai jótállás - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Mosási tanácsok - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Az első használat előtt- - - - - - - - - - - - 13
A műveletek végrehajtásának sorrendje14
Ápolás és tisztítás - - - - - - - - - - - - - - - 17
2
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
3
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat
biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata
előtt olvassa át figyelmesen ezt a
használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek
elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje annak
működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót,
és ha a készüléket elajándékozza vagy
eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül
mindenki, aki használja, megfelelő
információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.
●
●
Üzembe helyezés
●
●
Általános biztonság
●
●
●
●
●
●
●
Veszélyes megváltoztatni a műszaki
jellemzőket vagy megkísérelni a termék
bármilyen módon történő módosítását.
Magas hőmérsékleten történő mosás
során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne
kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek
elkerülése érdekében, kérjük, használat
előtt ellenőrizze le a dobot.
Bármilyen tárgy, mint például
pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok,
kövek vagy más kemény, éles anyagok
komoly károkat okozhatnak, és nem
szabad azokat a gépbe tenni.
Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon.
A túlzott használat kárt okozhat a
ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
A kisméretű ruhadarabokat - mint
például zokni, harisnya, mosható öv
stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba
téve mossa, nehogy azok a dob és az
üst közé kerülhessenek.
Ne használja a mosógépet halcsontot
tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
A készüléket mindig válassza le a
hálózatról, és zárja el a vízellátást
használat, tisztítás és karbantartás után.
Semmilyen körülmények között ne
próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás
személyi sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon
szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon
eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
●
●
●
●
●
●
A készülék nehéz. Mozgatásakor
körültekintéssel járjon el.
Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne
helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
Használat előtt minden
csomagolóanyagot és szállítási
rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos
károk keletkezhetnek a gépben vagy a
berendezési tárgyakban, ha ezt nem
tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó fejezetét.
A készülék üzembe helyezése után
ellenőrizze, hogy az ne álljon a
befolyócsövön és a kifolyócsövön,
valamint a munkafelület ne nyomja az
elektromos tápvezetéket.
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon.
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
Ha a készüléket fagynak kitett helyen
helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
“Fagyveszély” c. fejezetet.
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezetékszerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
3
192998901_HU_5.qxd
●
19/10/2007
18.18
Pagina
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden villanyszerelési
munkát szakképzett villanyszerelőnek
vagy kompetens személynek kell
elvégeznie.
●
●
Használat
●
●
●
●
●
●
●
Ezt a készüléket háztartási célú
használatra tervezték. Ne használja más
célra, mint amire való.
Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
Ne töltse túl a készüléket. Lásd a
felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres, a gombok és zipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy
szakadt ruhadarabok mosását, és mosás
előtt kezelje a foltokat (festék, tinta,
rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
Ne mosson a mosógépben olyan
ruhadarabokat, amelyek illékony
benzintermékekkel érintkeztek.
Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat
használt, ügyelni kell arra, hogy a
folyadék eltávozzon a ruhadarabból,
mielőtt a gépbe helyezné.
A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az
aljzatból.
Soha ne használja a mosógépet, ha a
hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon
sérült, hogy a készülék belseje
szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
●
4
A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is)
használhassa, hacsak a biztonságáért
felelős személy nem biztosít számára
●
●
●
4
felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
Ezt a mosógépet nem arra szánták,
hogy kisgyermekek vagy fogyatékkal élő
személyek felügyelet nélkül használják.
Gondoskodni kell a kisgyermekek
felügyeletéről annak biztosítása
érdekében, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
A csomagolóanyag egyes részei (pl.
fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a
gyermekek számára. Fulladásveszély áll
fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
Minden mosószert tartson biztonságos
helyen, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek vagy
háziállatok ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Ennek elkerülése érdekében a
mosógép különleges funkcióval
rendelkezik.
A készülék
elindításához
(lenyomás nélkül)
forgassa el az ajtó
belsejében lévő
gombot az
óramutató járásával
megegyező irányban
addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem
kerül. Ha szükséges,
használjon érmét.
A készülék
leállításához és az
ajtó ismételt
bezárásának
lehetővé tétele
érdekében forgassa
el a gombot az
óramutató járásával
ellenkező irányban
addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem
kerül.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
5
A készülék leírása
1
1
Mosószertartó
2
Kezelőpanel
3
Ajtófogantyú
4
Vízleeresztő szivattyú
5
Szabályozható lábak
2
3H
6H
9H
3
4
5
Mosószertartó
Előmosás
Mosás
Öblítőszer
5
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
6
Kezelőpanel és funkciók
95°
3h
60°
40°
9h
900
40°
30°
6h
1200
60°
700
30°
60°
40°
40°
40°
30°
40°
30°
40° 40°
30°
1
2
3
4
5
6 7
Infók
A programválasztót, a különböző gombokat és a programfutás-kijelzőt a jelen kézikönyv
egészében az ebben a táblázatban megadott számmal jelöljük.
A programkapcsolón és a kezelőpanelen található fontos jelek:
= Pamut,
= Műszál,
= Kézi mosás,
= Pamut Eco,
= Sport,
= Öblítések,
= Vízleeresztés,
= Öblítések,
= Halk ciklus,
= Extra öblítés,
1
= Kímélő,
= Gyapjú,
= Függöny,
= Centrifugálás,
= Opciók,
= Vasaláskönnyítő,
= Áztatás,
= Vízleeresztés,
= Szupergyors,
= Előmosás,
= Start/Szünet
Programkapcsoló és Be/Ki
gomb
●
A programkapcsoló lehetővé teszi egy program
kiválasztását és/vagy a készülék be/ki kapcsolását.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja
centrifugálni a ruhaneműt, a centrifugálási sebesség
megváltoztatásához többször nyomja meg ezt a
gombot, illetve válassza az Öblítőstop vagy a Halk
ciklus opciót. Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
● Ezzel a gombbal az opciók közül csak egyet
választhat:
● Kigyullad a vonatkozó jelzőfény.
●
Centrifugálás sebességét
2 mérséklő gomb
Halk ciklus/Öblítőstop opció
3 Az Opció gomb
4 Extra öblítés gomb
6
●
Ezzel a gombbal beállítható, hogy a készülék
néhány további öblítést hajtson végre.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
7
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program
indítását; a megfelelő zöld jelzőfény nem villog tovább.
● Ezzel a gombbal lehet félbeszakítani a futó
programot is; a megfelelő jelzőfény villogni kezd.
●
5 Start/Szünet gomb
6 Programfutás-kijelző
7 Késleltetett indítás gomb
●
A futó programfázistól függően különböző
jelzőfények világítanak.
●
Ez a gomb lehetővé teszi, hogy a mosási program
indítását 3, 6 vagy 9 órával késleltesse.
Funkciók
Halk ciklus (2 GOMB)
Ennek az opciónak a választásakor a gép
kihagyja az összes centrifugálási fázist, és
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Amikor
a program befejeződött, az 5 gomb
jelzőfénye nem világít, az ajtó pedig
zárolva van, hogy jelezze, a vizet még ki
kell üríteni.
ÖBLÍTŐSTOP -
2 GOMB
Ennek az opciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől.
Amikor a program befejeződött, az 5 gomb
jelzőfénye nem világít, az ajtó pedig
zárolva van, hogy jelezze, a vizet még ki
kell üríteni.
OPCIÓK (3 GOMB)
Előmosás
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a
ruhaneműt a főmosás előtt 30°C-os
előmosással kezelni.
Az előmosás rövid centrifugálással ér
véget a Pamut és a Műszálas
programoknál, míg a kényes anyagok
esetében csak a víz leeresztése történik
meg.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett
darabokhoz vagy csak felfrissítést igénylő
ruhaneműhöz.
Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a
mosnivaló töltetét.
Extra öblítés (4 GOMB)
A mosógép néhány további öblítést végez
a mosási ciklus alatt. Ez az opció a
mosószerekre érzékeny egyéneknél és
olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon
lágy.
Programfutás-kijelző
(6)
Az A jelzőfény
felgyullad az 5 gomb
(A) megnyomása után.
A B jelzőfény világít,
(B) amikor a készülék
öblít vagy centrifugál.
(C) A C jelzőfény világít
a mosási ciklus
végén.
7
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
8
Programtáblázat
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
Fehér (erősen
szennyezett darabok)
Centr. seb./Halk
ciklus/Öblítőstop,
Szupergyors, Előmosás,
Extra öblítés
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga max.
sebességgel
PAMUT
60°ECO
Fehér és színeresztő
pamut (közepesen
szennyezett pamut
ruhadarabok)
PAMUT ECO
Centr. seb./Halk
ciklus/Öblítőstop,
Előmosás,
Extra öblítés
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga max.
sebességgel
PAMUT
60° - 40° - 30°
Fehér és színes pamut
(közepesen szennyezett
pamut ruhadarabok)
Centr. seb./Halk
ciklus/Öblítőstop,
Szupergyors, Előmosás,
Extra öblítés
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga max.
sebességgel
MŰSZÁLAS
60° - 40° - 30°
Műszálas vagy kevert
szálas szövetek
Centr. seb./Halk
ciklus/Öblítőstop,
Szupergyors, Előmosás,
Extra öblítés
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
900 fordulat/percen
MŰSZÁLAS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Műszálas vagy kevert
szálas szövetek (kényes
darabok)
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
Centr. seb./Öblítőstop,
Előmosás,
Extra öblítés
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
900 fordulat/percen
PAMUT
95°
KÍMÉLŐ
40°- 30°
KÉZI MOSÁS
40°-30°
GYAPJÚ
40°
8
Kényes darabok
Főmosás
Halk ciklus/Öblítőstop,
Öblítések
Szupergyors, Előmosás,
Rövid centrifugálás
Extra öblítés
700 fordulat/percen
Speciális program “kézi
mosás” kezelési címkével
rendelkező kényes
szövetekhez
Centr. seb./Halk
ciklus/Öblítőstop
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
900 fordulat/percen
Program “Tiszta új
gyapjú, gépben mosható,
nem megy össze”
címkével ellátott
gyapjúhoz
Centr. seb./Halk
ciklus/Öblítőstop
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
900 fordulat/percen
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
9
Programtáblázat
Program/
Hőmérséklet
SPORT
40°
FÜGGÖNY
40°
ÁZTATÁS
30°
Anyag fajtája
Opciók
Speciális program erősen
szennyezett sportruházati
darabokhoz
Előmosás
Főmosás
Centr. seb./Halk ciklus/
Öblítések
Öblítőstop, Extra öblítés
Rövid centrifugálás
900 fordulat/percen
Speciális kímélő mosási
ciklus függönyökhöz
Öblítőstop/Halk ciklus/,
Extra öblítés
Erősen szennyezett
ruhanemű (gyapjú és kézi
mosás esetében nem
alkalmazható).
ÖBLÍTÉSEK
Külön öblítési ciklus szükség esetén
öblítőszerrel - kézzel
mosott pamut
ruhadarabokhoz
VÍZLEERESZTÉS
A víz kiürítéséhez
Előmosás
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
700 fordulat/percen
Áztatás kb. 20 percig
30°C-on.
Az áztatóvíz a dobban
marad
Centr. seb./Öblítőstop,
Extra öblítés
Öblítések
Hosszú centrifuga max.
sebességgel
Víz leeresztése
Hosszú, maximális
sebességű centrifugálás
CENTRIFUGÁLÁS
kézzel mosott pamut
ruhadarabokhoz.
O
Törlés/A gép
kikapcsolása
A program leírása
Centrifugálás
sebességének
csökkentése
Vízleeresztés és hosszú
centrifugálás
Egy folyamatban lévő program félbeszakításához,
helytelen opcióválasztás elvetéséhez, illetve a
készülék kikapcsolásához.
Max. töltet Pamut esetében .................6
Max. töltet Műszál és Kímélő
esetében..............................................3
Max töltet Vasaláskönnyítő
esetében..............................................1
Max. töltet Gyapjú és Kézi mosás
esetében..............................................2
kg
kg
kg
kg
Max. töltet Sport esetében ..................2
Max. töltet Függöny esetében ............ 2
Max. töltet Áztatás esetében ..............6
Max. töltet Pamut + Szupergyors
esetében..............................................3
Max. töltet Műszál és Kímélő +
Szupergyors esetében......................1,5
kg
kg
kg
kg
kg
9
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
10
Programokkal kapcsolatos adatok
Vasaláskönnyítő
Ennek a programnak a kiválasztása után a ruhanemű finom mosásra és
centrifugálásra kerül, nehogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is
könnyebb. Ezenkívül a mosógép további öblítéseket végez.
Sport
Ez a program erősen szennyezett sportruházati darabok mosására
szolgál. A mosógép automatikusan hozzáad egy előmosási ciklust a
főmosás előtt, hogy eltávolítsa a sáros foltokat. Azt javasoljuk, hogy NE
tegyen mosószert a mosószertartó
jelzésű rekeszébe.
Áztatás
Ez a különleges program erősen szennyezett ruhanemű mosására
szolgál. A mosógép egy áztatást végez 30°C-on. Az áztatási idő végén
a mosógép automatikusan úgy áll le, hogy a víz a dobban marad. Ez a
program nem használható nagyon kényes anyagok, például selyem
vagy gyapjú esetén. Új mosási fázis indítása előtt le kell üríteni az
áztatóvizet a következő programmal:
● Csak vízleeresztés: fordítsa a programkapcsolót a Vízleeresztés
programra. (Nyomja meg az 5 gombot.)
● Vízleeresztés és centrifugálás: fordítsa a programkapcsolót a
Centrifugálás programra, csökkentse a centrifugálási sebességet a
2 gombbal, és nyomja meg az 5 gombot.
Fontos!
Az áztatási program mosószerét töltse a
jelzésű rekeszbe.
Az áztatás végén (miután kiürítette a vizet) kiválaszthatja a mosási
programot. (Először fordítsa a programkapcsolót «O» állásba, majd
válassza ki a programot, és nyomja meg az 5 gombot.)
Öblítés
Ezzel a külön programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel
mosott pamut ruhaneműket. A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy
maximális sebességű utolsó centrifugálás követi. A centrifugálási
sebesség a 2 gomb megnyomásával mérsékelhető.
Vízleeresztés
Az ÁZTATÁS program, illetve az Öblítőstop vagy a Halk ciklus opciókat
tartalmazó programok végén a víz leeresztésére szolgál.
Először fordítsa a programkapcsolót «O» állásba, majd válassza ki a
Vízleeresztés programot, és nyomja meg az 5 gombot.
Centrifugálás
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut darabok esetében.
A szövettípusnak megfelelően a megfelelő gomb segítségével a gép
által ajánlott sebességtől eltérőt is kiválaszthat. Ez a program
választható az ÁZTATÁS program, illetve az Öblítőstop vagy a Halk
ciklus opciókat tartalmazó programok végén a víz leeresztésére szolgál.
10
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
11
Mosási tanácsok
Szétválogatás
Kövesse az egyes ruhaneműn található
mosási útmutatást és a gyártó cég mosási
útmutatásait. A következők szerint
különítse el a ruhaneműket: fehér, színes,
műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
90° vagy
95°
az átlagosan szennyezett fehér
lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők,
asztalterítők, lepedők stb.)
mosásához
50°/60°
a nem színeresztő, közepesen
szennyezett színes lenvászon,
pamut és műszálas ruhaneműk
(pl. ingek, pizsamák, hálóingek
stb.), illetve gyengén
szennyezett fehér pamutruhák
(pl. fehérneműk) mosására.
30°-40°
kényes ruhadarabok (pl.
függönyök), vegyes ruhanemű,
így műszálas és
gyapjúanyagok, amelyek
címkéjén ez áll: “tiszta új
gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze”.
Teendők a ruhaneműk
behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes
ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál
engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne
maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők). Gombolja be a
párnahuzatokat, húzza össze a
cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse
össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg
valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje
át.
A függönyöket különös óvatossággal
kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó
útmutatás a programtáblázatokban
található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de
ne tömje meg túlzottan.
Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel
optimális víz- és energiafelhasználás
érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében
csökkentse a megadott mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató
jellegűek:
fürdőköpeny
terítők
paplanhuzat
lepedő
párnahuzat
terítő
frottírtörülköző
konyharuha
hálóing
női alsónemű
férfimunkaköpeny
férfiing
férfipizsama
alsóing
alsónadrág
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
11
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem
lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön
kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a
ruhát éjszakára speciális mosószert
tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot
mosóbenzinnel, majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg többször
a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg
terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag
segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű
rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az
anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az
anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és
színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal(*), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a
foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. A
fehér anyagokról hipoklorittal távolítsa el a
megmaradt nyomokat.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a
foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen
megmaradó nyomokat hipoklorittal
tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően
nedvesítse be előbb acetonnal (*), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn
esetlegesen visszamaradó nyomokat
hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse
át.
12
12
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén
tisztítópasztával dörzsölje át.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer
kiválasztásától és helyes adagolásától
függ. A helyes adagolás a pazarlás
elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek
biodegradábilisak, olyan elemeket is
tartalmaznak, amelyek károsítják a
természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag
fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a
szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi
forgalomban lévő mosószer felhasználható:
● mosópor valamennyi anyagtípushoz,
● mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz.
● folyékony mosószerek valamennyi
anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz,
illetve a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen
alkalmazott adalékanyagokat a
mosásprogram kezdete előtt kell a
megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony
mosószert használ, előmosás nélküli
programot kell választania.
A mosógép átforgató rendszere a
koncentrált mosószerek optimális
felhasználását teszi lehetővé.
A folyékony mosószert a mosószertartó
jelölésű rekeszébe öntse
közvetlenül a program elindítása előtt.
A mosási program megkezdése előtt
öblítőszert vagy keményítőt kell önteni a
jelölésű mosószer-adagoló rekeszbe.
Az adalékanyagok mennyiségének
megválasztásához kövesse a gyártó
útmutatásait, és semmiképpen ne lépje túl
a mosószertartó rekeszében látható
«MAX» jelölést.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
A felhasznált mosószer
mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától
és a felhasznált víz keménységétől függ.
A víz keménységét az ún. keménységi
szint szerint osztályozzák. Erre vonatkozó
információt az adott vízműtől vagy az
illetékes önkormányzattól lehet kérni.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a
mosószer mennyiségének
megválasztásánál.
Vízkeménységi fok
13
Fok
Szint
Jellemző
1
Német
°dH
Francia
°T.H.
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon kemény
> 21
> 37
A megadottnál kevesebb mosószert
használjon, amikor:
● kevés ruhaneműt mos,
● a ruhanemű csak kissé szennyezett,
● a mosás során nagy hab képződik.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a
mosószer mennyiségének
megválasztásánál.
Az első használat előtt
FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg róla, hogy az elektromos
és vízcsatlakozások megfelelnek az
üzembe helyezési útmutatásoknak
FONTOS!
Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden
más anyagot a dobból.
FONTOS!
Azt javasoljuk, hogy öntsön 2 liter vizet a
mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy
aktiválja az ÖKO szelepet. Utána
végeztessen el egy 95°C-os pamutciklust
anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt
behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson
a dobból és az üstből a gyártás folyamán
visszamaradt minden esetleges
szennyeződést. Öntsön a mosószerfiók
főmosási rekeszébe 1/2 adag mosószert, és
indítsa be a gépet.
13
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
14
Üzemelési sorrend
A ruhanemű
behelyezése
Az ajtófogantyút
kifelé húzva
óvatosan nyissa ki
az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket
egyenként a
mosógép dobjába,
és amennyire csak lehet, terítse szét őket.
Zárja be az ajtót.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget,
öntse azt a
jelzésű főmosási rekeszbe,
és ha olyan programot kíván végezni, mely
tartalmaz előmosás vagy áztatás fázist,
öntse a
jelzésű rekeszbe.
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévő «MAX»
jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
A programkapcsoló segítségével
válassza ki a kívánt programot (1)
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programra.
Az 5 gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
Az óra járásával megegyező és ellentétes
irányban is lehet forgatni.
Az «O» állásban törli a programot, és
kikapcsolja a gépet.
A program végén a programkapcsolót
«O» állásba kell fordítani a gép
kikapcsolása érdekében.
14
FIGYELEM!
Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy másik
programra, amikor a gép éppen üzemel, a
gomb piros jelzőfénye 3-szor villog, jelezve
a helytelen választást. A gép nem hajtja
végre az újonnan kiválasztott programot.
Válassza ki a centrifugálási sebességet,
az Öblítőstop vagy a Halk ciklus opciót
a 2 gomb megnyomásával
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Amikor kiválaszt egy programot, az adott
programhoz megengedett maximális
centrifugálási sebességnek megfelelő
jelzőfény világít (lapozza fel a
“Programtáblázat” c. részt a megengedett
maximális centrifugálási sebességre
vonatkozóan).
Válassza ki a 3 és 4 gombok
segítségével a kívánt opciót
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Ezeket az opciókat a
kívánt program kiválasztása után és az 5
gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.
A mosási programok és az opciók
összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a “Programtáblázat” c. részt.
A program indítása az 5 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához
nyomja meg ezt a gombot; a megfelelő
zöld jelzőfény nem villog tovább.
A programfutás-kijelzőn az A jelzőfény
világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte
az üzemelést, és az ajtó zárva van.
FONTOS!
Ha egy olyan opció kerül kiválasztásra,
amely nem egyeztethető össze a beállított
mosási programmal, ennek a gombnak a
piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
A késleltetett indítás kiválasztása a
gomb megnyomásával
Pagina
7
Ez az opció gomb lehetővé teszi, hogy a
mosási program indítását 3, 6, 9 órával
késleltesse.
Ennek a gombnak az ismételt
lenyomásával tudja kiválasztani a kívánt
késleltetést. Kigyullad a megfelelő
jelzőfény.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná
az 5 gombot.
A késleltetett indítás törlése:
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
az 5 gomb megnyomása előtt.
Ha már megnyomta az 5 gombot, de
mégis szeretné törölni a késleltetési időt,
az alábbiak szerint járjon el:
● Az 5 gomb megnyomásával állítsa
SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
● Nyomja meg egyszer a 7 gombot, a
kiválasztott késleltetéshez tartozó
jelzőfény kialszik.
● A program elindításához nyomja meg
ismét az 5 gombot.
FONTOS!
●
●
A kiválasztott késleltetés csak azután
módosítható, hogy a programkapcsolót
«O» állásba forgatta, és ismét
kiválasztotta a programot.
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama
alatt zárva marad. Ha ki kell nyitnia az
ajtót, először az 5 gomb megnyomásával
SZÜNET helyzetbe kell állítania a
mosógépet, majd várjon néhány percig,
mielőtt kinyitná az ajtót. Az ajtó
becsukása után ismét nyomja meg ismét
az 5 gombot.
15
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először az 5
gomb lenyomásával le kell állítani a
mosógépet.
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt.
Fordítsa a programkapcsolót «O» állásba,
majd az új programnak megfelelő állásba.
Indítsa el az új programot az 5 gomb
ismételt megnyomásával.
A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához
nyomja meg az 5 gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program
újraindításához nyomja meg újra ugyanezt
a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót «O» állásba
a folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba
az 5 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót.
Ha a gép melegítési fázisban van,
vízszintje meghaladja az ajtó alsó szélét,
az ajtó nem nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem
lehetséges, a programkapcsolót «O»
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet.
Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót
(Ügyeljen a víz szintjére és
hőmérsékletére!).
Ez után a művelet után ismét be kell
állítania a programot és az opciókat, majd
meg kell nyomnia az 5 gombot.
Ne feledje!
A Késleltetett indítás opció nem
választható a VÍZLEERESZTÉS
programmal együtt.
15
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
A program végén
A mosógép automatikusan leáll.
Az 5 gomb jelzőfénye kialszik, miközben a
C fázisjelzőfény világít. Az ajtó nyitható.
Ha a program végén víz van az üstben, a
víz kiürítéséhez hajtsa végre a
következő utasításokat:
● Forgassa a programkapcsolót «O»
állásba
● válassza a “Vízleeresztés” vagy a
“Centrifugálás” programot.
● Csökkentse a megfelelő gombokkal a
centrifugálási sebességet, ha szükséges
● Nyomja meg az 5 gombot
A ciklus végén forgassa a
programkapcsolót «O» állásba a gép
kikapcsolása érdekében.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni,
zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész
vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
16
16
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
17
Ápolás és tisztítás
FONTOS!
Le kell VÁLASZTANIA a készüléket az
elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen
tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz
vízkövet. Jó elképzelés az, ha
időközönként vízlágyítószert használ a
mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen
ruhanemű mosása nélkül, és a vízlágyító
gyártójának útmutatásai szerint. Ez
segíteni fog a vízkőlerakódások
kialakulásának megelőzésében.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal
lehetséges a dob belsejében lévő
maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
● A dobban nem lehet semmilyen
ruhanemű.
● Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
● Normál mennyiségű mosószert
használjon, ami biológiai
tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és
szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A mosószertartó tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok
adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső
része kivehető.
A reteszt lefelé nyomva és a fiókot kifelé
húzva vegye ki a mosószertartót. Mossa le
csap alatt, hogy eltávolítsa az esetleges
mosópor-lerakódásokat.
A fiók helyének tisztítása
Amikor a fiók nincs a
helyén, egy kis kefe
segítségével tisztítsa
meg a helyét,
gondoskodva arról,
hogy a nyílás felső
és alsó részéről is
eltávolítson minden
mosópormaradványt.
Helyezze vissza a fiókot, és futtasson le
egy öblítési programot behelyezett
ruhanemű nélkül.
A szivattyú tisztítása
A szivattyút ellenőrizni kell, ha
● a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál
● a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése
közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint
biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
● Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
● Szükség esetén várja meg, amíg a víz
kihűl.
● Nyissa ki a
szivattyúnál lévő
ajtót.
● Helyezzen egy
edényt a szivattyú
alá, amelybe a
gépből távozó víz
folyhat.
● Húzza ki a
vízelvezető csövet, tegye az edénybe, és
vegye le róla a dugót.
● Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki a szivattyú fedelét és vegye
le. Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a fedél
leemelésekor távozhat a gépből.
17
192998901_HU_5.qxd
●
●
19/10/2007
18.18
Pagina
Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
● Csavarja vissza
teljesen a
szivattyúfedelet.
● Csukja be a
szivattyúnál lévő
ajtót.
FONTOS!
Amikor a készülék használatban van, a
kiválasztott programtól függően, forró víz
lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét
mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg a
készülék befejezte a ciklust, és kiürítették.
Amikor visszahelyezi a fedelet, győződjön
meg arról, hogy megfelelően rászorította,
és így nincs szivárgás, és kisgyermekek
nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Ha a víz nagyon kemény, vagy
vízkőlerakódások szemcséit tartalmazza, a
vízbevezető szűrő eltömődhet. Ezért
helyes, ha időről időre megtisztítja azt.
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a
befolyócsövet.
Tisztítsa meg a
szűrőt egy kemény
sörtéjű kefével.
Csavarja vissza
szorosan a
befolyócsövet.
18
18
Fagyveszély
Ha a mosógépet 0°C alatti hőmérsékleten
hagyják, bizonyos óvintézkedéseket meg
kell tenni.
● Zárja el a vízcsapot.
● Csavarja le a befolyócsövet.
● Helyezze a szivattyú kivezető csövének a
végét és a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.
● Csavarja vissza a befolyócsövet, és
helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja
az erre szolgáló dugóval.
● Amikor újra használni kívánja a gépet,
győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
FONTOS!
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a
kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni,
majd le kell futtatni a vízleeresztő
programot. Ez működésbe hozza a “gömb”
szelep egységet, amellyel elkerülheti, hogy
a mosószer egy része a következő
mosáskor felhasználatlanul maradjon a
gépben.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a
következőket kell tenni:
● Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból;
● Zárja el a vízcsapot;
● Szükség esetén várja meg, amíg a
mosóvíz kihűl;
● Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót;
● Tegyen egy edényt a padlózatra, és
helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció
miatt belefolyik az edénybe. Amikor az
edény megtelik, tegye vissza a sapkát a
csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik
víz a gépből.
● Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút;
● Tegye vissza a dugót, és akassza vissza
a kivezető csövet;
● Csavarja vissza a szivattyúfedelet, és
csukja be az ajtót.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
19
Ha valami nem működik
FONTOS!
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi
szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben az 5 gomb piros jelzőfénye villog jelezve,
hogy a készülék nem működik.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg az 5 gombot a program
újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye
szerinti szakszervizhez.
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva. (A piros jelzőfény
villog)
● Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a
hálózati aljzatba.
● Illessze a dugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
●
A mosógép nem indul el:
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
Cserélje ki a biztosítékot.
●
A programválasztó nincs megfelelően beállítva,
és nem nyomta meg az 5 gombot.
● Forgassa el a programválasztót, és nyomja
meg az 5 gombot ismét.
A
●
7 gombot választotta ki.
Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást
A vízcsap el van zárva. (A piros jelzőfény
villog)
● Nyissa ki a vízcsapot.
A gép nem szív be vizet:
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
(A piros jelzőfény villog)
● Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője. (A piros
jelzőfény villog)
● Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva. (A piros jelzőfény
villog)
● Zárja be jól az ajtót.
19
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
Meghibásodás
A gép vizet vesz fel, majd rögtön
ki is üríti:
20
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
●
Olvassa el “a víz leeresztése” fejezet ide
vonatkozó bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
(A piros jelzőfény villog)
● Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szivattyú. (A piros
jelzőfény villog)
●
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
Rendezze el a ruhaneműt.
Az Öblítőstop vagy a Halk ciklus opció, illetve az
ÁZTATÁS program ki van választva.
● Kapcsolja ki az opciót.
● Válassza a Vízleeresztés vagy a Centrifugálás
programot.
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab
keletkezik).
● Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön;
ellenőrizze, hogy nedves-e cső.
● Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a befolyócső.
● Cserélje ki egy újjal.
A szivattyú kivezető csövére a szivattyú tisztítása
után nem tették vissza a dugót.
● Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben ürítésre
használt csőre, majd az utóbbit akassza vissza
a helyére.
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert
használt.
● Növelje a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
● Használjon a kereskedelemben kapható
termékeket a makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
● Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
● Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
●
Víz van a padlózaton:
A mosás eredménye nem
kielégítő:
20
Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a
dobban.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.18
Pagina
Meghibásodás
21
Lehetséges ok/Megoldás
A program még mindig fut.
● Várja meg a mosási ciklus végét.
Nem nyílik ki az ajtó:
Az ajtózár még nem oldott ki.
Várjon, amíg az ajtózár kiold.
●
Víz van a dobban.
Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás
programot a víz kiürítéséhez.
●
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy
csomagolást nem távolította el.
● Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
● Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintbe állítása
megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a
dobban.
● Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a
dobban.
● Helyezzen be több ruhaneműt.
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű
egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a
dob ellenkező irányba forgásával kerül
egyenletes elosztásra. Lehet, hogy a dob
többszöri ilyen irányú forgására van szükség
Későn indul a centrifugálás, illetve ahhoz, hogy az egyensúly visszaálljon, és
a gép egyáltalán nem centrifugál: rendes centrifugálás induljon be. Ha 10 perc
elteltével sem oszlik el megfelelően a ruhanemű,
akkor a gép nem végzi el a centrifugálást. Ebben
az esetben kézzel rendezze el a ruhaneműt, és
válassza ki a centrifugálás programot.
● Rendezze el a ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki
A gépbe szerelt motor más hagyományos
motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki.
Ez az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a
ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el
centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor
pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban
A modern technológián alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés
vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a
teljesítményüket.
21
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy
meghatároznia a problémát, forduljon
szakszervizhez.
A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás
időpontját, mert ezeket a szakszerviz
kérni fogja Öntől.
22
...
Pagina
No.
18.18
..
Ser.
19/10/2007
Mod.
Prod ...
. No. ... ...
...
...
192998901_HU_5.qxd
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
60 cm
Magasság
85 cm
Mélység (a kerek ajtóval
együtt)
63 cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén lévő
adattáblán találhatók
Hálózati víznyomás
Minimum
0,05 MPa
Maximum
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6
Centrifugálási sebesség
Maximum
22
0
kg
1200 fordulat/perc
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.19
Pagina
23
Fogyasztási értékek
Energiafogyasztás
(kWh-ban)
Vízfelhasználás
(literben)
Program
időtartama
Pamut 95°
2.0
61
135
Pamut 60°Eco
1.02
54
135
Pamut 60°
1.3
58
120
Műszál 60°
1.0
54
90
Műszál 40° Vasaláskönnyítő
0.35
60
90
Kímélő mosás 40°
0.55
60
65
Kézi mosás 40°
0.4
53
60
Gyapjú mosás 40°
0.4
53
60
Sport 40°
0.65
59
100
Függöny 40°
0.55
75
90
Áztatás 30°
0.4
19
45
Öblítés
0.1
42
45
Vízleeresztés
-
-
2
Centrifugálás
-
-
10
Program
Infók
A táblázatban látható energiafogyasztási
adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok
a mosásra váró ruha mennyiségétől,
típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a
környezeti hőmérséklettől függően
változhatnak. Az adatok valamennyi
programhoz alkalmazható legmagasabb
hőmérsékletre vonatkoznak.
(*)
A PAMUT 60°Eco 6 kg töltettel az
energiatakarékossági címkén
szereplő adatok referenciaprogramja
az EGK 92/75 sz. szabványának
megfelelően
23
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.19
Pagina
24
Szerelési útmutató
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz
használt csavarokat és a
csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz
használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D,
csavarozza vissza a hat kisebb csavart
C, és csúsztassa ki az ott található
műanyag távtartót E.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirol blokkot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsőt a készülék hátlapján lévő
csőtartókból.
A
C
B
C
B
3. Csavarozza ki egy megfelelő kulccsal
és távolítsa el a mosógép hátulján
középen lévő csavart A.
4. Csavarozza ki és távolítsa el a mosógép
hátlapján lévő két nagy csavart B és a
hat kisebb csavart C.
E
C
D
C
24
6. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa el a
polisztirolelemet, amely
ragasztószalaggal van az ajtó
tömítésére ragasztva. Nyissa ki a kerek
ajtót, vegye ki a befolyócsövet a dobból,
és távolítsa el a polisztirolelemet, amely
ragasztószalaggal van az ajtó
tömítésére ragasztva.
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag
dugaszokkal, amelyek a kezelési
kézikönyvet tartalmazó zacskóban
vannak.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön
meg arról, hogy a gép körül a levegő
áramlását ne akadályozza szőnyeg,
padlószőnyeg stb. A gépnek nem szabad a
konyha falához vagy bútoraihoz érni.
Vízszintezze be a mosógépet a lábak
emelésével vagy lesüllyesztésével.
Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása,
mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a
gépnek vízszintesen és stabilan KELL állnia.
Bármilyen szükséges módosítás
csőkulccsal elvégezhető.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a
vibrációt, a zajt és a készülék
elmozdulását az üzemelés alatt. Ne
helyezzen a gép alá kartont, fát vagy
hasonló anyagot a padlózat esetleges
szinteltérésének a kiegyenlítésére.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.19
Pagina
Ha szükséges,
használjon
vízszintezőt a
beállítás
ellenőrzéséhez.
25
A befolyócsövet nem szabad
meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid
lenne, és nem óhajtja a csapot áthelyezni,
egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon
lehet elhelyezni:
A mosdókagyló
szélére helyezve a
géphez mellékelt
műanyag
könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos,
hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről. Ennek érdekében
a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt
(például egy darab spárgával).
35°
45°
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a
mosógép dobjában található.
Ne használja a korábbi mosógépről
származó befolyócsövet a vízvezetékhez
való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a
befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a
csövet a
csatlakozóelemmel
a mosógéphez.
Figyelem!
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy
megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a
szivárgások megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a
befolyócsövet egy
3/4”-os
csavarmenetes
csaphoz. Mindig a
készülékhez
mellékelt csövet
használja.
25
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.19
Pagina
26
Figyelem!
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget nem
vállal a fenti biztonsági szabályok be nem
tartásából adódó károk, illetve sérülések
esetén.
A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell
elhelyezkednie oly módon, hogy a cső
könyök része legalább 60 cm-re legyen a
talajtól.
Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra, ahol
a bekötésnek legalább 60 és legfeljebb
90 cm magasan kell elhelyezkednie. A
kifolyócső végének mindig levegőznie kell,
azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg
kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Elektromos csatlakoztatás
A gépet 230 V egyfázisú, 50 Hz-en való
működésre gyártották.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata
alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés (2,2 kW) elviselésére, figyelembe
véve a többi használatban lévő készüléket
is.
26
Figyelem!
Amennyiben szükségessé válik a készülék
hálózati tápkábelének cseréje, azt a mi
szervizünknek KELL elvégeznie.
MEGJEGYZÉS
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a
készülék a beszerelés után könnyen
hozzáférhető a szervizszakember
számára, ha javításra lenne szükség.
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.19
Pagina
27
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy
tartályokba) kell őket elhelyezni.
Régi készülék
A régi mosógép helyes leselejtezéséhez,
kérjük, használja az arra feljogosított
begyűjtőhelyeket. Segítsen városát tisztán
tartani!
A terméken vagy annak csomagolásán
látható
jelzés azt jelenti, hogy a
termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Ennek megfelelően el kell
szállítani az elektromos és elektronikus
berendezések újrahasznosítási
gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy
a termék hulladékként történő elhelyezése
megfelelően történik, Ön segíthet
megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív
hatást, amit a termék nem megfelelő
hulladékként történő kezelése idézhet elő.
A termék újrahasznosítására vonatkozó
részletesebb információt a helyi
önkormányzatnál, a háztartási
hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy
abban a boltban kaphat, ahol a terméket
vásárolta.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket
ajánljuk a figyelmébe:
●
●
●
●
A normál szennyezettségű ruhaneműt
előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és
egyben védi a környezetet!).
A gép gazdaságosabban üzemel, ha
teljesen meg van töltve.
Megfelelő előkezeléssel a foltok és a
korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor
alacsonyabb hőfokon is kimosható.
A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint
adagolja.
27
192998901_HU_5.qxd
19/10/2007
18.19
Pagina
28
www.electrolux.com
www.zanussi.hu
192 998 901 - 01 - 422007
Külön értesítés nélkül megváltoztatható
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement