Electrolux EWF12470W, EWF10470W, EWF14470W User manual

Electrolux EWF12470W, EWF10470W, EWF14470W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWF 10470W
EWF 12470W
EWF 14470W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosási programok
2
4
5
8
8
11
13
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
18
22
25
27
27
30
31
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra
nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség
esetén mindig a rendelkezésére álljon.
Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen
sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a
hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a
mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig
az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
electrolux 3
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi
sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt
nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket
a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje
a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
4 electrolux
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Annak elkerülése érdekében, hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a
dobba, a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához (lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot az óramutató járásával
megegyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges,
használjon érmét.
A készülék leállításához és az ajtó ismételt
bezárásának lehetővé tétele érdekében
forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern
ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel. Az új mosási rendszere lehetővé
teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
electrolux 5
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási
mosószer a mosási program kezdetén kerül
beadagolásra. A folteltávolító a folteltávolító
fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. Ha folyékony mosószert használ, közvetlenül a
program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program
elindítása előtt.
Programtáblázat
A készülékhez különböző nyelveken különféle programtáblázatok vannak mellékelve.
Ezek egyike a mosószertartó elülső oldalán
található, másikak a használati utasításhoz
vannak csatolva. A mosószertartóban lévő
táblázat könnyen kicserélhető: vegye ki a
táblázatot a tartóból jobb felé húzva, és helyezze be a kívánt nyelvű táblázatot.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok, a jelzőfény és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1 Programkapcsoló
2
3
4
5
6
7
8
2 HŐMÉRSÉKLET gomb
9 10
6 electrolux
3 CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő gomb
4 VASALÁSKÖNNYÍTŐ gomb
5 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
6 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Szimbólumtáblázat
Pamut
Eco
7
8
9
10
Kijelző
START/SZÜNET gomb
AJTÓ ZÁRVA jelzőfény
IDŐKEZELÉS gombok
Áztatás
Öblítések
Ürítés
+
Pamut + Előmosás
+
Pamut Eco + Előmosás
Centrifugálás/ Centrifugálás sebességének
csökkentése
Műszálas ruhák
Kímélő centrifugálás
+
Műszál + Előmosás
Hőmérséklet
+
Kímélő + Előmosás
Hideg mosás
Kímélő
Halk ciklus
Gyapjú
Öblítőstop
Kézi mosás
Vasaláskönnyítő
Speciális programok
Extra öblítés
Fehérnemű
Eltérő indítás
Selyem
Ajtó zárva
Farmer
Időkezelés
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
előtt ki kell üríteni a vizet. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c.
részt.
Hőmérséklet
Ezzel a gombbal növelheti vagy csökkentheti
pozícióban a
a mosási hőmérsékletet. A
gép végrehajt egy hideg vizes mosási ciklust.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az
ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
A gomb megnyomásával megváltoztathatja
a kiválasztott program centrifugálási sebességét, vagy kiválaszthatja az Öblítőstop vagy
a Halk ciklus funkciót.
Halk ciklus
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, és nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Ez a mosási
ciklus igen zajtalan, és választható az éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram
ára alacsonyabb. Egyes programok esetén
az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű
víz felhasználásával végzi. Az ajtó kinyitása
Vasaláskönnyítő
Ennek az opciónak a kiválasztása révén a ruhanemű finom mosásra és centrifugálásra
kerül, nehogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni
is könnyebb. Továbbá a gép néhány további
öblítést végez egyes programok esetében.
Pamut programok esetén a maximális centrifugálási sebesség automatikusan csökkentésre kerül.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
electrolux 7
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést hajt
végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a
víz nagyon lágy.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90
perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a programot.
Ajtó zárva jelzőfény
A 9 jelzőfény felgyullad, amikor a program
elindul, és jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jelzőfény világít: az ajtó nem nyitható. A
gép üzemel, vagy az üstben maradó vízzel
leállt.
• jelzőfény nem világít: az ajtó nyitható. A
program befejeződött, vagy a víz kiürítésre
került.
• villogó jelzőfény: az ajtó nyitása folyik
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program indítását vagy megszakítását.
Kijelző
7.4
7.3
A kijelzőn a következő információk láthatók:
7.1:
• A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a gép
(pl.
). Az időtartamot automatikusan
számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján. A program megkezdése után
a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Késleltetett indítás
A megfelelő gombok megnyomásával beállított Kiválasztott késleltetés néhány másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a kiválasztott program időtartama jelenik meg
ismét.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg,
7.1
7.2
például
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c.
szakaszt).
• Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási programmal, az Err üzenet jelenik meg néhány másodpercre a kijelző alsó részében, és a 8
gomb beépített piros jelzőfénye villogni
kezd.
• Program vége
Amikor a program befejeződött, három villogó nulla (
) jelenik meg, néhány
másodperc múlva a 9 jelzőfény és a 8
gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó kinyitható.
7.2: Mosási program fázisjelző ikonjai
• Mosás
• Öblítések
• Ürítés
8 electrolux
• Centrifugálás
A mosási program kiválasztása után a program fázisjelző ikonjai, amelyek megfelelnek a
programot felépítő különféle fázisoknak, láthatók a kijelző alsó részén. Miután megnyomta a 8 gombot, csak a futó fázis ikonja
világít.
7.3: Melegítési fázis
A mosási ciklus alatt a kijelzőn egy hőmérséklet ikon látható, amely azt jelzi, hogy a készülék megkezdte az üstben lévő víz melegítését.
7.4: Szennyezettségi fok ikonjai
Amikor kiválaszt egy programot, a kijelzőn
megjelenik egy ikon, amely a készülék által
automatikusan ajánlott szennyezettségi szintet jelzi:
• Intenzív
• Normál/Napi
• Enyhe/Gyors
• Szupergyors
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja
az ECO szelepet. Utána végeztessen
el egy pamutciklust a legmagasabb
hőmérsékleten anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és
az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa be a gépet.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa
ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosógép dobjába, és amennyire csak
lehet, terítse szét őket. Zárja be az ajtót.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, öntse
főmosási rekeszbe vagy a megfelelő
azt a
rekeszbe, és ha a kiválasztott program/opció
megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség nem
lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
electrolux 9
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 3 gomb megnyomásával
A program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz
megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 3 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha
eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A mosógép felajánl egy hőmérsékletet, majd automatikusan kiválasztja az Ön által választott programhoz tartozó centrifugálási értéket. Ezek az értékek a megfelelő
gombok használatával megváltoztathatók. A
8 gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
Forgassa
állásba a program törléséhez/a
gép kikapcsolásához.
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikapcsolása érdekében.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót egy másik
programra, amikor a gép éppen üzemel,
a 8 gomb piros jelzőfénye 3-szor villog,
és az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn,
jelezve a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott
programot.
A hőmérséklet kiválasztása a 2 gomb
megnyomásával
Egy program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az alapértelmezett hőmérsékletet.
Ha eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a
szennyest, a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
A rendelkezésre álló opció kiválasztása
a 3, 4 és 5 gombok megnyomásával
A kiválasztott programtól függően különböző
funkciók kombinálhatók, mielőtt megnyomná a 8 gombot. Egy opció kiválasztásakor
felgyullad a hozzá tartozó jelzőfény.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 6
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást
késleltetni szeretné, nyomja meg a 6 gombot
ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő jelzőfény felgyullad.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke
(maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn néhány másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná a
8 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a 8 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 6
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a 8 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
10 electrolux
A késleltetett indítás elvetése a 8 gomb megnyomása után:
1. A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg a 6 gombot egyszer, amíg a
0' felirat meg nem jelenik a kijelzőn
3. A program elindításához nyomja meg ismét a 8 gombot.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt kiválasztása
után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
A program indítása a 8 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a 8 gombot, a 8 gomb zöld jelzőfénye
nem villog tovább.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 8 gombot: a zöld jelzőfény villogni
kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra a
8 gombot. Ha késleltetett startot állított be, a
mosógép megkezdi a visszaszámlálást. Ha
helytelen opciót választott, a 8 gomb piros
jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
Az Időkezelés opció kiválasztása a 10
gomb megnyomásával
Ezeknek a gomboknak az ismételt megnyomásával a mosási ciklus időtartama növelhető vagy csökkenthető. A szennyezettségi
szint ikonja jelenik meg a kijelzőn, jelezve a
kiválasztott szennyezettségi szintet. Ez az
opció csak Pamut , Műszál és Kímélő
programokkal áll rendelkezésre.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Napi
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Gyors
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
1) Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a töltet
méretét (lásd a Mosási programok táblázatot).
Fontos Az Időkezelés nem választható az
energiatakarékos programokkal együtt.
Ezeknek a szennyezettségi szint ikonoknak a
rendelkezésre állása a szövettípusnak megfelelően változik, amint az a következő táblázatban fel van tüntetve:
Anyagtípus
Szennyezettségi szint
Pamut
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Hideg
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Hideg
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Hideg
X
X
X
X
Műszál
Kímélő
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 8 . gomb
megnyomásával SZÜNET üzemmódba kell
állítani a készüléket (ha módosítani kívánja az
Időkezelés opciót, törölnie kell a futó programot, és újra el kell végeznie a kiválasztást).
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Fordítsa a programkapcsolót
állásba, majd
az új programnak megfelelő állásba. Indítsa
el az új programot az 8 gomb ismételt meg-
electrolux 11
nyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 8 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
állásba a
Forgassa a programkapcsolót
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési
idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj kinyitnia azt, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 8 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva a 9 jelzőfény kialszik, és
lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha ez a jelzőfény továbbra is világít, ez azt
jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban
van, vagy hogy a víz szintje túl magas. Semmi
esetre se próbálja meg erőltetni az ajtót!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót O állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania
a programot és az opciókat, majd meg kell
nyomnia a 8 gombot
Készenlét : Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Három villogó nulla (
) jelenik meg a kijelzőn, a
8 gomb jelzőfénye pedig kialszik.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még a
dobban marad, az ajtó zárva marad, hogy
jelezze, az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni
a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót
állásba.
2. Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg a 8 gombot.
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt
állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy
kellemetlen szagok keletkezzenek.
lecsökken. Bármely gombot megnyomva a
készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el
a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
60°/50°
a nem színeresztő, közepesen
szennyezett színes lenvászon,
pamut és műszálas ruhaneműk
(pl. ingek, pizsamák, hálóingek
stb.), illetve enyhén szennyezett
fehér pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására
40°-30°Hideg
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű, így
műszálas és gyapjúanyagok,
amelyek címkéjén ez áll: "tiszta
új gyapjú, gépben mosható,
nem megy össze"
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér
lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők stb.) mosásához
12 electrolux
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat;
a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne
maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtáblázatokban található.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de
ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében
csökkentse a megadott mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató
jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
paplanhuzat
700 g
férfimunkaköpeny
600 g
lepedő, férfipizsama
500 g
terítő
250 g
párnahuzat, frottírtörülköző,
hálóing, férfi ing
200 g
konyharuha, női alsónemű, terítő, blúz, alsónadrág
100 g
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval;
a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd
jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
electrolux 13
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől,
a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben látott "MAX" jelölést .
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni.
Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz
keménységi foka közepes vagy magas
(a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse
a gyártó utasításait. Ezután a mosószer
mennyiségét mindig az I. vízkeménységi
foknak (= lágy) megfelelően lehet beállítani.
Vízkeménységi fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon
kemény
> 21
> 37
Mosási programok
Program - Maximális és minimális hőmérséklet Ciklus leírása - Maximális centrifugálási sebesség
- Maximális ruhatöltet - Anyag fajtája
PAMUT
95°-Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (1200 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél; 1400 fordulat/perc a EWF 14470W
modellnél)
Max. töltet 6 kg - Csökk. töltet 3 kg
Fehér és színes pamuthoz (közepesen szennyezett
ruhadarabok).
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS 1)
Mosószer
Rekesz
14 electrolux
Program - Maximális és minimális hőmérséklet Ciklus leírása - Maximális centrifugálási sebesség
- Maximális ruhatöltet - Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
PAMUT ECO
95°-40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (1200 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél; 1400 fordulat/perc a EWF 14470W
modellnél)
Max. töltet 6 kg
Fehér és színeresztő pamut .
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamutdarabokhoz választható. A hőmérséklet
csökken, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését
az energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS
PAMUT ELŐMOSÁSSAL
+
95°-Hideg
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (1200 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél; 1400 fordulat/perc a EWF 14470W
modellnél)
Max. töltet 6 kg - Csökk. töltet 3 kg
Fehér vagy színes pamuthoz előmosási fázissal (erősen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS 1)
2)
PAMUT ECO ELŐMOSÁSSAL
+
95°-40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (1200 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél; 1400 fordulat/perc a EWF 14470W
modellnél)
Max. töltet 6 kg
Fehér vagy színes pamuthoz előmosási fázissal.
Ez a program normál mértékben szennyezett, foltos pamutdarabokhoz választható. A hőmérséklet csökken, a
mosás időtartama pedig meghosszabbodik.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS
2)
MŰSZÁL
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet 1,5 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsónemű,
színes ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS 1)
MŰSZÁL ELŐMOSÁSSAL
+
60°- Hideg
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet 1,5 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek előmosási
fázissal: alsónemű, színes ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok (erősen szennyezett darabok).
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS 1)
2)
electrolux 15
Program - Maximális és minimális hőmérséklet Ciklus leírása - Maximális centrifugálási sebesség
- Maximális ruhatöltet - Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
MŰSZÁL ECO
40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg
Ez a program műszálas és kevert szálas anyagokhoz
választható. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság
elérését az energiatakarékosság mellett. A mosási hőmérséklet 40 °C.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS
MŰSZÁL ECO ELŐMOSÁSSAL
+
40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg
Ez a program foltos műszálas és kevert szálas anyagokhoz választható. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését az energiatakarékosság mellett. A
mosási hőmérséklet 40 °C.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS
2)
KÍMÉLŐ ELŐMOSÁSSAL
+
40°- Hideg
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet 1,5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter előmosási
fázissal.
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS
2)
KÍMÉLŐ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet 1,5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS
GYAPJÚ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (900 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél és a EWF 14470W modellnél)
Max. töltet 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, valamint
kézzel mosható gyapjúhoz és kényes szövetekhez.
Megjegyzés : Az egyetlen vagy nagy tömegű darabok
kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék
nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen
be további darabokat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
1)
1)
16 electrolux
Program - Maximális és minimális hőmérséklet Ciklus leírása - Maximális centrifugálási sebesség
- Maximális ruhatöltet - Anyag fajtája
Opciók
KÉZI MOSÁS
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (900 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél és a EWF 14470W modellnél)
Max. töltet 2 kg
Speciális program "kézi mosás" kezelési címkével rendelkező kényes szövetekhez.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
FEHÉRNEMŰ
40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc
Max. töltet 1 kg
Ez a program nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműkhöz, melltartókhoz és alsóneműkhöz stb. alkalmas.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
SELYEM
30°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 1 kg
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas.
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
FARMER
40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (1200 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél és 900 fordulat/perc a EWF
14470W modellnél)
Max. töltet 3 kg
Ezzel a programmal lehetősége van farmerruhák (pl.
farmernadrágok, -ingek és -dzsekik), valamint jerseyből
készült anyagok mosására. (Az Extra öblítés opció automatikusan aktiválásra kerül.)
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ
Mosószer
Rekesz
electrolux 17
Program - Maximális és minimális hőmérséklet Ciklus leírása - Maximális centrifugálási sebesség
- Maximális ruhatöltet - Anyag fajtája
Opciók
2)
ÁZTATÁS
30°
Előmosás - Áztatás kb. 40 percig - Az áztatóvíz a dobban marad
Max. töltet 6 kg
Speciális program erősen szennyezett ruhaneműhöz. A
mosógép egy áztatást végez 30 °C-on. Az áztatási idő
végén a mosógép automatikusan úgy áll le, hogy a víz
a dobban marad.
Új mosási fázis indítása előtt le kell üríteni az áztatóvizet
a következő programmal:
• Csak vízleeresztés : fordítsa a programkapcsolót
az Ürítés programra. (Nyomja meg az 8 gombot.)
• Ürítés és centrifugálás : fordítsa a programkapcsolót a Centrifugálás programra, csökkentse a centrifugálási sebességet a 3 gombbal, és nyomja meg a
8 gombot.
Fontos! Ez a program nem használható nagyon kényes anyagok, például selyem vagy gyapjú esetén. Az
áztatási program mosószerét töltse a jelzésű rekeszbe.
Az áztatás végén (miután kiürítette a vizet) kiválaszthatja
a mosási programot. (Először fordítsa a programkapállásba, majd a mosási programra, és nyomja
csolót
meg a 8 gombot.)
ÖBLÍTÉS
Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (1200 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél; 1400 fordulat/perc a EWF 14470W
modellnél)
Max. töltet 6 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy utolsó hosszú centrifugálás követi. A
centrifugálási sebesség mérsékelhető.
ÜRÍTÉS
Víz leeresztése
Max. töltet 6 kg
Az Öblítőstop vagy a Halk ciklus opciókat tartalmazó
programok utolsó öblítővizének leeresztésére szolgál.
Mosószer
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS
18 electrolux
Program - Maximális és minimális hőmérséklet Ciklus leírása - Maximális centrifugálási sebesség
- Maximális ruhatöltet - Anyag fajtája
CENTRIFUGÁLÁS
Ürítés és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc a
EWF 10470W modellnél (1200 fordulat/perc a EWF
12470W modellnél; 1400 fordulat/perc a EWF 14470W
modellnél)
Max. töltet 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára
és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop és a Halk ciklus opciót. Kiválaszthatja a centrifugálási sebességet a megfelelő gomb megnyomásával, hogy az megfeleljen a centrifugálásra kerülő anyagnak.
Opciók
Mosószer
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁS
KÍMÉLŐ CENTRIFUGÁLÁS
Vízleeresztés és rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg
Külön rövid centrifugálás kényes, műszálas, gyapjú, selyem és kézi mosású anyagokhoz.
/KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a
gép kikapcsolásához.
1) Ha a 10 gomb megnyomásával a Szupergyors opciót választja, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet.) Azonban lehetséges a
teljes töltet is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza
ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a
vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez
segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a
mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
electrolux 19
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
Távolítsa el az esetleges mosópor-lerakódásokat. A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek fenntartott
rekesz felső része kivehető.
6. Illessze a mosószertartót a vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a megfelelő rekeszből.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek
esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4
mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,
és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet,
amennyire lehet, hogy szilárdan a helyén
legyen
5. Tisztítsa meg kefével a gép összes alkatrészét, különösen a mosókamra felső részén található fúvókákat.
20 electrolux
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és
különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése
közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
6. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja ki és vegye ki a szivattyút. Tartson
kéznél egy ruhát, amivel felitathatja a vizet, amely a szivattyú kiemelésekor távozhat a gépből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg hozzátapadt tárgyakat a szivattyú megforgatásával.
8. Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az
edénybe, és vegye le róla a dugófedelet.
electrolux 21
Vigyázat
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet a
szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú
fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon,
amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével vagy egy ruhadarabbal.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel
vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
22 electrolux
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt
belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre.
Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt az
eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza
a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be
az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a
hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a
végét és a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az
erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a gépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
A gép működése közben lehetséges, hogy a
piros jelzőfény a 8 gombon villog, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a
kijelzőn, jelezve, hogy a gép nem működik:
Probléma
A mosógép nem indul el:
•
: baj van a vízellátással.
•
: baj van a víz elvezetésével.
•
: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg a 8 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés
után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szakszervizhez.
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva,
és nem nyomta meg a 8 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja
meg a 8 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást.
electrolux 23
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
A gép nem szív be vizet:
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a
bevezető szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket (További
részleteket lásd "A vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt).
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is üríti: • Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet idevonatkozó bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem
centrifugál:
Víz van a padlózaton:
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kiválasztásra,
amely a dobban maradó vízzel fejeződik be, vagy
amely kihagyja az összes centrifugálási fázist.
• Kapcsolja ki az opciót.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugálási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze,
hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vissza a sapkát, vagy a szűrőt nem megfelelően csavarták be.
• Tegye vissza a sapkát a szűrőre, vagy csavarja
teljesen be a szűrőt.
24 electrolux
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 9 jelzőfény ki nem alszik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a víz kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése
megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a
dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű
egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a
dob ellenkező irányba forgásával kerül egyenletes
elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz, hogy az
egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha néhány perc elteltével sem oszlik el
megfelelően a ruhanemű, akkor a gép nem végzi
el a centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Ez az
új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés
vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
electrolux 25
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Mélység (Általános méretek)
60cm
85cm
60cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1000 fordulat/perc (EWF
10470W)
1200 fordulat/perc (EWF
12470W)
1400 fordulat/perc (EWF
14470W)
Műszaki adatok
Márkalogó
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
Modell megnevezése
EWF 10470 W
Mértékegység
Energiaosztály
( A és G közötti
skálán, ahol az A
a leghatékonyabb, a G a legkevésbé hatékony)
EWF 12470 W
Értékek
A
EWF 14470 W
26 electrolux
Energiafogyasztás
kWh-ban normál 60
°C-os pamut program
használata esetén
(a tényleges
energiafogyasztás függ a készülék használatától)
Mosási teljesítmény
( A és G közötti
skálán, ahol az A
a legmagasabb,
a G pedig a legalacsonyabb teljesítmény)
A
A
A
( A és G közötti
skálán, ahol az A
a legjobb, a G
pedig a legrosszabb)
C
B
B
60
53
52
1000
1200
1400
Centrifugálásos szárítási teljesítmény
1.02
Maradék nedvesség
normál 60 °C-os pamut
program esetén
%
Maximális centrifugálási sebesség normál
60 °C-os pamut program esetén
fordulat/perc
Mosási töltet normál
60 °C-os pamut program esetén
kg
Vízfogyasztás normál
60 °C-os pamut program esetén
liter
Program időtartama
normál 60 °C-os pamut
program esetén
perc
200 mosás átlagos
éves energiafogyasztása normál 60 °C-os
pamut program esetén
kW
(egy 4 tagú háztartás becsült
éves fogyasztása)
204
200 mosás átlagos
éves vízfogyasztása
normál 60 °C-os pamut
program esetén
liter
(egy 4 tagú háztartás becsült
éves fogyasztása)
10800
6
54
155
Mosási zajkibocsátás
normál 60 °C-os pamut
program esetén
dB/A
56
56
56
Centrifugálási zajkibocsátás normál 60 °Cos pamut program
esetén
dB/A
77
77
77
electrolux 27
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Fehér pamut 95°
2.0
61
Pamut 60°
1.3
58
Pamut ECO 60° 1)
1.02
54
Pamut 40°
0.7
58
Műszál 40°
0.5
50
Kímélő 40°
0.55
60
Gyapjú/Kézi mosás 30°
0.25
53
Program időtartama
(perc)
A programok időtartamára vonatkozóan,
kérjük, nézze meg a
kezelőpanel kijelzőjét.
1) " Pamut Eco" 60°C-on 8 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz
használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirolblokkot.
3. Csavarozza ki a három csavart.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
28 electrolux
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa el a
polisztirolelemet, amely az ajtó tömítésére van ragasztva.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gépnek nem szabad a konyha falához vagy bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a gépnek
vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha
szükséges, használjon vízszintezőt a beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges
módosítás csőkulccsal elvégezhető. A pon-
electrolux 29
tos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
Vízellátás
Vigyázat A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt
befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
2. A befolyócső másik vége, amely a géphez csatlakozik, elforgatható a képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja
a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Fontos Ha új vagy hosszabb ideig nem
használt csővezetékre kell csatlakoznia,
ajánlatos egy bizonyos mennyiségű vizet
átereszteni rajta, mielőtt a befolyócsövet
rákötné. Ily módon a csövekben lévő
esetleges lerakódások eltávolíthatók.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni.
Fontos Ne használja a korábbi
mosógépről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
30 electrolux
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével. Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről. Ennek érdekében
a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök
része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső
belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön
nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén
lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
electrolux 31
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
www.electrolux.com
www.electrolux.hu
192994731-00-402009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement