Zanussi ZWG6105 User manual

Zanussi ZWG6105 User manual
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 1
Instrukcja
obsługi
Pralka
ZWG 6105
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego połączenia
funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości, przekonają się
Państwo, że produkowane przez nas urządzenia stworzono w celu zagwarantowania
najlepszych parametrów pracy oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska
oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń prosimy o
dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to efektywnie i optymalnie korzystać z
dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W przypadku
przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać nowemu
użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia.
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa - - - 3
Kolejność wykonywania czynności - - - - - 15
Opis urządzenia - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Czyszczenie i konserwacja- - - - - - - - - 18
Komora na detergent- - - - - - - - - - - - - - 5
Panel sterowania i funkcje- - - - - - - - - 6-7
Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje prawidłowo - - - - - - - - - - - - - - 20
Tabela programów - - - - - - - - - - - - - 9-10
Dane techniczne - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Informacje o programach - - - - - - - - - - 11
Parametry eksploatacyjne - - - - - - - - - 24
Praktyczne wskazówki dotyczące
Instrukcja instalacji - - - - - - - - - - - - - - 25
prania- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Ochrona środowiska - - - - - - - - - - - - - 28
Przed pierwszym praniem - - - - - - - - - 14
2
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.
Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.
Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy wykonywane
przez osoby niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia cielesne lub
wadliwe działanie urządzenia. Należy
kontaktować się z lokalnym punktem
serwisowym. Należy zawsze domagać
się użycia oryginalnych części
zamiennych.
Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
prawidłowej eksploatacji, należy przed
instalacją i pierwszym użyciem
urządzenia uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję użytkowania wraz z
wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać
zasady bezpiecznej jego obsługi.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o
zachowanie instrukcji obsługi przez cały
czas używania pralki oraz przekazanie
jej w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia kolejnemu użytkownikowi.
●
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Instalacja
●
●
●
●
●
●
Zmiany parametrów lub inne modyfikacje
urządzenia grożą niebezpieczeństwem.
Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwi pralki nagrzewają
się. Nie należy ich dotykać!
Należy upewnić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki. W
tym celu przed użyciem proszę
sprawdzić zawartość bębna.
Przedmioty takie jak monety, pinezki lub
śrubki mogą spowodować znaczne
uszkodzenie sprzętu i nie wolno ich
wkładać do pralki.
Używać tylko zalecanych ilości środka
do zmiękczania tkanin i detergentu.
Użycie zbyt dużych ilości może
spowodować uszkodzenie tkanin.
Informacje o odpowiednich ilościach
środków piorących znajdują się w
zaleceniach producenta.
Małe rzeczy, takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą się one
dostać do wnętrza pralki.
●
●
●
●
●
●
●
●
Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy przenoszeniu.
Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się z serwisem.
Przed użyciem należy usunąć całość
opakowania i wszystkie blokady na czas
transportu. W przeciwnym wypadku
może dojść do poważnego uszkodzenia
pralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział w
instrukcji obsługi.
Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu odpływowym oraz
czy blat nie przycisnął przewodu
zasilającego.
Jeśli pralka zostanie usytuowana na
podłodze pokrytej wykładziną, należy
wyregulować, za pomocą nóżek,
wysokość w taki sposób, aby zapewnić
swobodną cyrkulację powietrza.
Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i podłączenia są szczelne.
3
192996110_PL.qxp
●
●
●
31/12/2007
0.46
Pagina 4
Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie zimna,
należy przeczytać rozdział
“Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody”
Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
kompetentną osobę.
Wszelkie prace elektryczne wymagane w
celu zainstalowania urządzenia powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka albo inną
kompetentną osobę.
uszkodzone w taki sposób, że widoczne
jest wnętrze pralki.
Bezpieczeństwo dzieci
●
●
Użytkowanie
●
●
●
●
●
●
●
4
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
w gospodarstwie domowym. Należy je
używać zgodnie z przeznaczeniem.
Prać można jedynie materiały nadające
się do prania w pralce automatycznej.
Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży umieszczonych na metkach.
Nie przeładowywać urządzenia. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie należy
prać wystrzępionych lub podartych ubrań.
Przed praniem należy zaprać plamy z
farby, tuszu, rdzy i trawy. Biustonoszy z
fiszbinami NIE WOLNO prać w pralce.
Ubrania, które miały styczność z lotnymi
pochodnymi ropy naftowej nie powinny
być prane w pralce. W przypadku użycia
lotnych płynów do czyszczenia należy
usunąć je z ubrania przed włożeniem do
pralki.
Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód. Należy zawsze
chwycić za samą wtyczkę.
Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
powierzchnia lub podstawa są
●
●
Niniejsze urządzenie nie powinno być
obsługiwane przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych
i sensorycznych, ani przez osoby
niedoświadczone lub nieposiadające
wystarczającej wiedzy, chyba że
obsługują one urządzenie pod nadzorem
lub po przeszkoleniu na temat
prawidłowej obsługi przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Elementy opakowania (np. folia,
styropian) mogą stanowić zagrożenie dla
dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia
się! Należy je trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Należy upewnić się, że zwierzęta domowe
nie weszły do bębna pralki. Aby zapobiec
zatrzaśnięciu się drzwi w takiej sytuacji,
pralka została wyposażona w specjalny
mechanizm.
Aby uruchomić ten
mechanizm, należy
obrócić pokrętło (bez
jego naciskania)
znajdujące się
wewnątrz drzwi w
kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie
znajdzie się w
położeniu poziomym.
Można do tego użyć
monety.
Aby wyłączyć go oraz
przywrócić możliwość
zamknięcia drzwi,
należy obrócić pokrętło
w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż
nacięcie znajdzie się w
położeniu pionowym.
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 5
Opis urządzenia
1
1
Komora na detergent
2
Panel sterowania
3
Uchwyt otwierania drzwi
4
Osłona pompy opróżniającej
5
Nóżki regulowane
2
3
4
5
Szuflada na detergenty
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający
5
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 6
Panel sterowania
95°
60°
1000
40°
900
30°
700
60°
30°
40°
40°
30°
40°
40°
30°
40°
30°
40°
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
Informacje
Pokrętło wyboru programów, różne
przyciski oraz wyświetlacz postępu
programu będą wskazywane w instrukcji
wraz z numerami podanymi w niniejszej
tabeli:
●
1
Pokrętło wyboru
programów oraz przycisk
Wł./Wył.
Przycisk wyboru prędkości
wirowania
2
Opcja Cykl nocny
Stop z wodą
Przycisk Opcja
3 Ekonomiczny
Super Szybki (*)
4 Przycisk Pranie wstępne
6
Pokrętło wyboru programów pozwala na wybranie
programu oraz/lub włączenie i wyłączenie
urządzenia «O». Pokrętło wyboru programów
można przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, jak i w kierunku przeciwnym.
Po wybraniu żądanego programu zielona lampka
przycisku 8 zacznie migać.
Naciskać kilka razy ten przycisk, aby zmienić
prędkość wirowania, w przypadku gdy pranie ma
być odwirowane z inną prędkością niż
proponowana przez pralkę, lub wybrać funkcję
Stop z wodą lub Tryb nocny.
● Zapali się odpowiednia kontrolka.
●
Za pomocą tego przycisku można wybrać tylko
jedną z opcji EKONOMICZNY lub SUPER SZYBKI.
● Zapali się odpowiednia kontrolka.
●
●
Po wciśnięciu tego przycisku pralka wykona pranie
wstępne.
192996110_PL.qxp
5
6
7
31/12/2007
0.46
Pagina 7
●
Po wybraniu tej funkcji pranie jest delikatnie prane i
wirowane tak, aby uniknąć jego zagniecenia.
Ułatwia to późniejsze prasowanie. Pralka wykona
również dodatkowe płukania.
●
Po wciśnięciu tego przycisku pralka wykona
dodatkowe płukania.
●
Na wyświetlaczu pojawią się następujące
informacje: czas trwania programu, opóźnienie
rozpoczęcia, niewłaściwy wybór opcji, kody
alarmów i zakończenie programu.
Przycisk Łatwe prasowanie
Przycisk Dodatkowe
płukanie
Wyświetlacz
Ten przycisk pozwala na włączenie wybranego
programu; odpowiednia zielona kontrolka
przestanie migać.
● Ten przycisk służy również do przerywania
trwającego programu — odpowiednia zielona
kontrolka zacznie migać.
●
8 Przycisk Start/Pauza
●
Ta lampka świeci się, kiedy urządzenie pracuje
(po naciśnięciu przycisku 8) i sygnalizuje, że drzwi
są zamknięte.
●
Za pomocą tego przycisku można opóźnić
rozpoczęcie programu prania w zakresie: 30 min 60 min - 90 min, 2 godziny, a następnie co godzinę
aż do maks. 20 godzin.
9 Kontrolka Drzwi
Przyciski Opóźnionego
10 startu
Najważniejsze symbole pokrętła wyboru programów:
Programme Selector dial
= Cotton
= Curtains
= Synthetics
= Soak
= Miniprogramme
= Delicates
= Handwash
= Rinses
= Cold
= Drain
= Wool
= Spin
= Jeans
= Special
7
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 8
Funkcje
Tryb nocny (przycisk 2)
Po wybraniu tej opcji, urządzenie nie
przeprowadzi żadnego wirowania i nie
wypompuje wody po ostatnim płukaniu,
dzięki czemu pranie się nie pogniecie.
Gdy program jest zakończony gaśnie
kontrolka przycisku 8, a drzwi są
zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę. Aby odprowadzić
wodę, patrz rozdział “Po zakończeniu
programu”.
Stop z wodą (przycisk 2)
Po wybraniu tej opcji urządzenie nie
odpompuje wody z ostatniego płukania,
aby nie pognieść prania. Gdy program jest
zakończony gaśnie kontrolka przycisku 8,
a drzwi są zablokowane, co oznacza, że
należy odpompować wodę. Aby
odprowadzić wodę, patrz rozdział “Po
zakończeniu programu”.
Opcje (przycisk 3)
Pranie wstępne kończy się krótkim
odwirowaniem w przypadku rzeczy
bawełnianych i syntetycznych, a w
programach dla tkanin delikatnych
następuje jedynie odpompowanie wody.
Łatwe prasowanie (przycisk 5)
Po wybraniu tej funkcji pranie jest
delikatnie prane i wirowane tak, aby
uniknąć jego zagniecenia. Ułatwia to
późniejsze prasowanie. Dodatkowo pralka
kilka razy wykona cykl płukania w
zależności od typu odzieży.
Dodatkowe płukanie (Przycisk 6)
Pralka wykona dodatkowe płukania
podczas cyklu prania. Opcja ta jest
zalecana dla osób, które są uczulone na
detergenty oraz w miejscowościach, gdzie
woda w instalacji domowej jest bardzo
miękka.
Wyświetlacz fazy programu (9)
Po naciśnięciu
przycisku 8
kontrolka włączy się
i pozostaje
zaświecona.
EKONOMICZNY
Opcja ta służy do prania lekko i średnio
zabrudzonych rzeczy bawełnianych i
syntetycznych w temperaturze 40°C lub
wyższej. Czas prania zostanie wydłużony,
a jego temperatura zmniejszona.
SUPER SZYBKI
Krótki cykl prania dla rzeczy lekko
zabrudzonych, które wymagają jedynie
odświeżenia.
Zalecamy wkładanie mniejszej ilości rzeczy
do prania.
Pranie wstępne (przycisk 4)
Opcję tę należy wybrać, jeśli rzeczy
powinny przejść pranie wstępne w
temperaturze 30°C przed praniem
zasadniczym.
8
Kontrolka DRZWI wskazuje, kiedy drzwi
można otworzyć:
●
zapalona: drzwi są zamknięte i nie
można ich otworzyć. Urządzenie
pracuje.
●
zgaszona: drzwi można otworzyć.
Program prania się zakończył.
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 9
Tabela programów
Program/
Temperatura
BAWEŁNIANE
95°
BAWEŁNIANE
60° - 40° - 30°
SYNTETYCZNE
60° - 40° - 30°
DELIKATNE
40° - 30°
Rodzaj tkaniny
Bawełniane białe i
kolorowe (bardzo
zabrudzone rzeczy).
Wybór prędkości
wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą, Super
szybkie, Ekonomiczny**,
Pranie wstępne, Łatwe
prasowanie, Dodatkowe
płukanie
Wybór prędkości
wirowania, Tryb nocny,
Stop z wodą, Super
Tkaniny syntetyczne
Szybkie, Ekonomiczny**,
lub mieszane
Pranie wstępne, Łatwe
prasowanie, Dodatkowe
płukanie
Rzeczy delikatne
Program prania dla
tkanin do prania
W ZIMNEJ WODZIE ręcznego.
40°-30°-
40°
JEANS
40°
FIRANY
40°
**
Wybór prędkości
wirowania/Tryb nocny/
Stop z wodą, Super
szybkie, Ekonomiczny,
Pranie wstępne, Łatwe
prasowanie, Dodatkowe
płukanie
Bawełniane białe i
kolorowe (normalnie
zabrudzone rzeczy
bawełniane).
PRANIE RĘCZNE
WEŁNIANE
Funkcje
Program dla tkanin
wełnianych z metką
“Czysta nowa wełna,
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce”.
Program do rzeczy z
dżinsu lub tkanin
bawełnianych o
ciemnych kolorach
Specjalny cykl
delikatnego prania dla
firan
Opis programu
Pranie zasadnicze
płukania
Długie wirowanie z
maksymalną
prędkością
Pranie zasadnicze
płukania
Długie wirowanie z
maksymalną
prędkością
Pranie zasadnicze
płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 900 obr./min
Tryb nocny, Stop z wodą,
Super szybkiePranie
wstępne, Płukanie
dodatkowe
Pranie zasadnicze
płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 700 obr./min
Wybór prędkości
wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą
Pranie zasadnicze
płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 900 obr./min
Wybór prędkości
wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą
Pranie zasadnicze
płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 900 obr./min
Wybór prędkości
wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą,
Pranie wstępne, Łatwe
prasowanie
Pranie zasadnicze
płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 900 obr./min
Tryb nocny/Stop z
wodą/Dodatkowe
płukanie
Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze
płukania
Krótkie wirowanie z
prędkością 700
obr./min
Ta opcja nie jest dostępna z temperaturą niższą niż 40°C.
9
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 10
Tabela programów - programy specjalne
Program/
Temperatura
NAMACZANIE
30°
PROGRAM MINI
30°
PŁUKANIA
Rodzaj tkaniny
Funkcje
Opis programu
Bardzo zabrudzone
rzeczy (oprócz
wełnianych i do prania
ręcznego)
Namaczanie przez ok.
20 minut
Zatrzymanie wody w
bębnie
Szybkie pranie rzeczy
bawełnianych i
syntetycznych, lekko
zabrudzonych lub
noszonych jeden raz.
Pranie zasadnicze
płukania
Krótkie wirowanie z
prędk. 700 obr./min
Oddzielne cykle
płukania ze
zmiękczaczem, w razie
potrzeby, dla rzeczy
pranych ręcznie.
Wybór prędkości
wirowania/Tryb
nocny/Stop z wodą,
Łatwe prasowanie,
Dodatkowe płukanie
3 płukania
Długie wirowanie z
maksymalną
prędkością
Służy do
ODPOMPOWANIE odpompowania wody z
bębna po programach
zatrzymujących wodę w
bębnie.
WIROWANIE
Odpompowanie wody
Długie wirowanie z maksymalną prędkością dla Odpompowanie i
ręcznie pranych rzeczy bawełnianych lub w
długie wirowanie
celu odprowadzenia wody z bębna.
O
Przerwanie
programu/
Wyłączenie
urządzenia
Aby przerwać trwający program, należy
anulować nieprawidłowo wybraną opcję lub
wyłączyć urządzenie,
MAKSYMALNY WSAD:
Maks. wsad w programie Firany .......... 2,5 kg
Maks. wsad w programie Bawełniane .....6 kg
Maks. wsad w programie Namaczanie ....6 kg
Maks. wsad w programie Syntetyczne ....3 kg
Maks. wsad w programie Mini ..................3 kg
Maks. wsad w programie Delikatne ..........3 kg
Maks. wsad w programie Wełniane ......3,5 kg
Maks. wsad w programie Jeans .............. 3 kg
10
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 11
Informacje o programach
JEANS
NAMACZANIE
PROGRAM MINI
PŁUKANIA
ODPOMPOWANIE
Program umożliwia pranie codziennych ubrań, takich jak jeansowe
spodnie, koszule lub kurtki oraz swetry wykonane z najnowszych
materiałów. Pralka wykona kilka dodatkowych płukań.
Specjalny program do mocno zabrudzonego prania. Urządzenie
wykonuje program namaczania w temp. 30°C. Po zakończeniu
namaczania, urządzenie automatycznie się zatrzymuje, a woda
pozostaje w bębnie. Przed rozpoczęciem nowej fazy prania,
należy opróżnić bęben z wody:
● Tylko odpompowanie: Ustawić pokrętło wyboru programów
na program Odpompowanie. (Wcisnąć przycisk 8).
● Odpompowanie i odwirowanie: Ustawić pokrętło wyboru
programu na program Wirowanie, zmniejszyć prędkość
wirowania przyciskiem 2, a następnie wcisnąć przycisk 8.
Ważne!
Z programu nie można korzystać do namaczania bardzo
delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub wełnianych. Dla tego
programu wsypać detergent do komory oznaczonej
.
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody)
można wybrać program prania. (Najpierw ustawić pokrętło
wyboru programów na «O», a następnie wybrać program i
wcisnąć przycisk 8).
Jest to pełny program dla tkanin bawełnianych, syntetycznych i
delikatnych, który można łączyć z opcją “Opóźniony start”.
Należy go stosować w przypadku lekko zabrudzonych ubrań
lub takich, które wymagają tylko odświeżenia.
Program służy do płukania i wirowania rzeczy bawełnianych
uprzednio wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy
maksymalnej prędkości. Prędkość wirowania można
zmniejszyć naciskając przycisk 2.
Umożliwia spuszczenie wody z ostatniego płukania w
programach dla bawełny z opcją “Cykl nocny”, “Stop z wodą”
oraz na końcu programu NAMACZANIE. Najpierw ustawić
pokrętło wyboru programów na «O», następnie wybrać
program ODPOMPOWANIE i wcisnąć przycisk 8.
WIROWANIE
Osobne wirowanie dla tkanin bawełnianych pranych ręcznie i
po programach, po których zakończeniu w pralce pozostaje
woda (opcje “Cykl nocny, “Stop z wodą” i po programie
NAMACZANIE).
W zależności od rodzaju tkaniny, odpowiednim przyciskiem
można wybrać inną prędkość wirowania niż proponowana przez
pralkę.
FIRANY
Specjalny program prania dla firan z automatyczną dodatkową
fazą prania wstępnego, umożliwiającą usunięcie kurzu z firan.
Ważne: ODRADZAMY dodawanie detergentu do komory
w
celu wypłukania firan samą wodą przed praniem zasadniczym.
11
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.46
Pagina 12
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń producenta
odzieży dotyczących prania,
umieszczonych na metkach. Ubrania
posortować w następujący sposób: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełna.
Temperatury
95° lub 90°
do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy,
serwety, prześcieradła,
ręczniki, ścierki, itp.)
50°/60°
do normalnie zabrudzonych
ubrań o trwałych kolorach (np.
koszule, koszule nocne,
piżamy...) z lnu, bawełny lub
włókien syntetycznych oraz do
lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np.
bielizna).
30°-40°
do tkanin delikatnych (np.
firanek), prania mieszanego
zawierającego tkaniny
syntetyczne i wełniane z metką
“czysta nowa wełna, nadająca
się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu”.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Podczas takiego prania biel
białych tkanin mogłaby zostać utracona.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (spinki do
włosów, pinezki itp.). Przed włożeniem do
pralki należy pozapinać poszwy
pościelowe, zatrzaski, zamki
błyskawiczne. Związać długie paski lub
tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
12
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Z firanek i zasłon
zdjąć klamerki i żabki i włożyć je do
woreczka lub siatki do prania.
Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: Bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: do połowy bębna;
Tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3 bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności
bębna pozwoli Państwu na oszczędności
wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych, należy zmniejszyć wielkość
wsadu.
Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych
artykułów ubraniowych i pościelowych:
szlafrok
serwetka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 13
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie
wystarczy tylko woda i detergent. Dlatego
zaleca się ich usunięcie przed
przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej
wodzie przez noc, a następnie czyścić
enzymatycznym środkiem piorącym lub
wodą mydlaną.
Plamy z farb olejnych: Zwilżyć środkiem
do wywabiania plam na bazie benzyny,
położyć tkaninę na suchej szmatce i
usunąć plamę poprzez poklepywanie
tkaniny; czynność powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: Nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej
wodzie lub środek do usuwania rdzy.
Należy uważać na stare plamy z rdzy,
ponieważ powodują one uszkodzenie
struktury celulozy oraz mają tendencję do
dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub
cytrynowym i spłukać. Pozostałości plam
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że
nawet środki ulegające biodegradacji
zawierają w swoim składzie substancje,
które w zbyt dużych ilościach szkodzą
środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp.),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
prania.
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
●
●
●
detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maks. 60°C) i wełnianych,
detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(maks. 60°C) do wszystkich rodzajów
tkanin lub specjalne detergenty tylko do
tkanin wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
13
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 14
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
W przypadku korzystania z koncentratów
proszków i detergentów w płynie należy
wybierać programy bez prania wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
pojemnika oznaczonej
tuż przed
rozpoczęciem programu.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu prania.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących dozowania i nie
przekraczać poziomu “MAX”
zaznaczonego w komorze na detergent.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz
twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
“stopniach” twardości Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od
właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
14
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 15
Stopień twardości wody
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
●
●
●
prana jest mniejsza ilość wsadu,
pranie jest lekko zabrudzone,
podczas prania tworzy się dużo piany.
Stopnie
Poziom
Rodzaj
1
niemieckie
°dH
francuskie
°T.H.
miękka
0-7
0-15
2
średnia
8-14
16-25
3
twarda
15-21
26-37
4
bardzo twarda
> 21
> 37
Przed pierwszym użyciem
Ostrzeżenie!
Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne zostały wykonane zgodne z
instrukcją instalacji.
WAŻNE!
Wyjąć z bębna blok styropianowy i
wszelkie inne materiały.
WAŻNE!
Zalecamy wlanie 2 litrów wody do komory
na detergent do prania zasadniczego
w celu aktywowania zaworu ECO.
Następnie wybrać program do tkanin
bawełnianych z temperaturą 95°C bez
wkładania ubrań. Pozwala to usunąć
ewentualny kurz lub inne zabrudzenia,
pochodzące z procesu produkcji.
Odmierzyć połowę dozownika proszku,
wsypać do komory na detergent i
rozpocząć pranie.
Sygnały akustyczne
Pralka została wyposażona w moduł
emitujący sygnały akustyczne. Dźwiękiem
sygnalizowane są następujące operacje:
sygnału dźwiękowego z wyjątkiem
występowania problemów
eksploatacyjnych.
Ponowne naciśnięcie tych 2 przycisków
przywraca sygnał akustyczny.
Blokada zabezpieczająca przed
dziećmi
Mechanizm ten pozwala na pozostawienie
pracującej pralki bez nadzoru, ponieważ
uniemożliwia przypadkowe uruchomienie
lub zmianę programu przez dzieci.
Funkcja ta jest również aktywna, gdy
pralka nie pracuje.
Aby włączyć (wyłączyć) tę funkcję
nacisnąć jednocześnie przez ok. 6 sekund
przyciski 5 i 6, aż ikona
pojawi się na
wyświetlaczu (zniknie z wyświetlacza).
Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji:
● przed naciśnięciem przycisku 8:
nie będzie możliwe uruchomienie pralki.
● po naciśnięciu przycisku 8
nie będzie możliwe dokonanie zmiany
programu lub opcji.
zakończenie cyklu prania
pojawienie się problemów
eksploatacyjnych
Naciśnięcie przycisków 3 i 4 jednocześnie
na ok. 6 sekund powoduje wyłączenie
●
●
15
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 16
Kolejność wykonywania czynności
1. Załadować pranie
Ostrożnie otwierać
drzwi delikatnie
pociągając za uchwyt.
Pranie należy
wkładać do bębna
pojedynczo,
jednocześnie
uważając, aby nie było zbite. Zamknąć drzwi.
2. Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladkę pojemnika
na detergent. Odmierzyć żądaną ilość
detergentu, dodać do komory prania
zasadniczego
, a jeśli ubrania mają
również zostać poddane praniu wstępnemu
lub namaczaniu, dodać detergent również
do komory oznaczonej
.
Można również dodać płyn zmiękczający do
tkanin do komory oznaczonej
(nie
przekraczać znaku MAX na komorze).
Ostrożnie zamknąć szufladę.
Wybrać żądany program pokrętłem
wyboru programów (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów zgodnie
z wybranym programem.
Zacznie migać zielona kontrolka przycisku 8.
Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, jak i w kierunku
przeciwnym.
Po ustawieniu w pozycji «O» program
zostanie anulowany, a urządzenie wyłącza
się.
16
Po zakończeniu programu, pokrętło
wyboru programów należy ustawić z
powrotem na «O», aby wyłączyć pralkę.
UWAGA!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
inny program, czerwona kontrolka przycisku
8 zamiga 3 razy, a na wyświetlaczu pojawi
się komunikat Err sygnalizujący
nieprawidłowe ustawienie. Pralka nie wykona
nowego programu.
Prędkość wirowania, opcję Cykl nocny lub
Stop z wodą można wybrać naciskając
przycisk 2
Zapali się odpowiednia kontrolka.
Po wybraniu programu zapali się kontrolka
odpowiadająca maksymalnej prędkości
wirowania dozwolonej dla danego programu
(patrz rozdział “Tabela programów”, gdzie
podano maksymalne dopuszczalne prędkości
wirowania).
Wybrać żądaną opcję przyciskami 3, 4, 5
i6
W zależności od wybranego programu można
ustawiać jednocześnie różne funkcje. Należy
je wybrać po ustawieniu żądanego programu,
ale przed naciśnięciem przycisku 8.
Aby uzyskać informacje na temat dostępności
opcji w poszczególnych programach prania,
patrz rozdział “Tabela programów”.
Uruchomić program naciskając przycisk 8
Aby rozpocząć program, wcisnąć ten
przycisk; odpowiednia zielona kontrolka
przestanie migać.
Na wyświetlaczu wskazującym postęp
programu zaświeci się kontrolka DRZWI,
wskazująca, że pralka rozpoczyna pracę i
drzwi są zablokowane.
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 17
WAŻNE!
Wskazówka!
W przypadku wybrania opcji niezgodnej z
wybranym programem na kilka sekund
wyświetlony zostanie komunikat Err, a
czerwona kontrolka przycisku zamiga 3 razy.
Opcji Opóźniony start nie można wybrać wraz
z programem “Odpompowanie”.
Aby wybrać opóźniony start, wcisnąć
przycisk 10
Naciskając ten przycisk można
wybraćżądane opóźnienie.
Wybrany czas opóźnienia zostanie na kilka
sekund wyświetlony na wyświetlaczu, a
następnie ponownie pojawi się czas trwania
programu.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku 8.
Czas opóźnienia można anulować w
dowolnym momencie przed naciśnięciem
przycisku 8. Jeśli jednak przycisk ten został
już wciśnięty, a czas opóźnienia ma zostać
anulowany, należy wykonać następujące
czynności:
• wybrać ustawienie PAUZA wciskając
przycisk 8;
• wcisnąć przycisk. 10 jeden raz. Na
wyświetlaczu pojawi się symbol «O».
• ponownie wcisnąć przycisk 8, aby
uruchomić program.
WAŻNE!
• Wybrane opóźnienie można zmienić jedynie
po ustawieniu pokrętła wyboru programów
na pozycję «o» i po ponownym wybraniu
programu.
• Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Aby otworzyć drzwi należy
ustawić tryb PAUZA, wciskając przycisk 8, a
następnie odczekać kilka minut przed
otwarciem drzwi. Po zamknięciu drzwi
ponownie wcisnąć ten sam przycisk.
Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje następujące
informacje:
Po wybraniu programu na wyświetlaczu
pojawia się czas trwania wybranego
programu.
Podczas pracy
programu pozostały
czas jest
aktualizowany co
minutę.
2.00
Wartość opcji Opóźniony start pojawia się
na ekranie na ok. 3 sekundy, a następnie
wyświetlany jest czas trwania wybranego
programu.
Czas opóźnienia
będzie się
zmniejszać co
godzinę, a następnie
(gdy do
uruchomienia
pozostanie już tylko 1 godzina) co minutę.
W przypadku nieprawidłowego wyboru
opcji na kilka sekund wyświetlany jest
komunikat Err i miga kontrolka przycisku 8.
W przypadku problemów z funkcjonowaniem
pralki wyświetlane są kody alarmowe (patrz
rozdział “Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje prawidłowo”).
E20
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu miga wartość zero «0».
17
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 18
0
Zmiana funkcji lub włączonego programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej funkcji
zanim zostanie ona wykonana przez
program.
Przed dokonaniem zmiany należy przerwać
pracę pralki naciskając przycisk 8.
Po rozpoczęciu programu, zmiany można
wprowadzić tylko po jego anulowaniu.
Ustawić pokrętło wyboru programów na «O»
a następnie wybrać nowy program.
Uruchomić nowy program poprzez kolejne
naciśnięcie przycisku 8.
Woda z prania pozostaje w pralce.
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program, należy
nacisnąć przycisk 8. Odpowiednia lampka
kontrolna zacznie migać Aby wznowić
program, należy ponownie wcisnąć przycisk.
Anulowanie programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na «O»
aby anulować wykonywany program. Teraz
można wybrać nowy program.
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić tryb PAUZA,
naciskając w tym celu przycisk 8.
Drzwi można otworzyć, gdy zgaśnie kontrolka
DRZWI. Jeśli kontrolka ta nie gaśnie, oznacza
to, że trwa już nagrzewanie lub że poziom
wody jest powyżej dolnej krawędzi drzwi.
W takim przypadku drzwiczek nie wolno
otwierać.
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć drzwi,
należy wyłączyć pralkę przestawiając pokrętło
w położenie «O». Po upływie kilku minut
można otworzyć drzwi
(Uwaga na poziom i temperaturę wody!).
18
Po wykonaniu powyższych czynności
konieczne będzie ponowne ustawienie
programu oraz opcji, a następnie wciśnięcie
przycisku 8.
Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Emitowane są sygnały dźwiękowe, a na
wyświetlaczu pojawia się migająca wartość
«0». Gaśnie kontrolka 8 i kontrolka DRZWI.
Drzwiczki można otworzyć.
Jeśli po zakończeniu programu w bębnie
pozostała woda, aby ją wypompować
należy wykonać poniższe czynności:
Aby odpompować wodę:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na
pozycję «O»
2. Wybrać program Odpompowanie lub
Wirowanie
3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą przycisku 2
4. Wcisnąć przycisk 8
5. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu
będzie migać wartość zero «O», zgaśnie
kontrolka DRZWI i będzie możliwe otwarcie
drzwi.
Po zakończeniu programu obrócić pokrętło
wyboru programów w położenie «O» aby
wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić,
czy jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby przewietrzyć
pralkę i zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 19
Konserwacja i czyszczenie
WAŻNE!
Należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od
zasilania przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosować się
do zaleceń producenta środka
zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec
osadzaniu się kamienia.
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
● Bęben powinien być pusty.
● Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
● Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydlinami, a następnie dokładnie
wytrzeć.
Czyszczenie szuflady na detergent
Szufladę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.
Wyjąć szufladę naciskając blokadę do dołu
i pociągając do siebie. Wypłukać pod
bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie
pozostałości nagromadzonego proszku.
Czyszczenie wnęki szuflady
Po wyjęciu szuflady
należy wyczyścić
wnękę używając
małej szczotki,
upewniając się, że
wszelkie pozostałości
proszku zostały
usunięte z dolnej i
górnej części wnęki.
Włożyć szufladę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.
Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli pralka nie
odprowadza wody i/lub nie wiruje
● podczas odprowadzania wody z
urządzenia wydobywa się nienaturalny
dźwięk spowodowany obecnością ciał
obcych, takich jak guziki lub zapinki,
które blokują pompę.
W tym celu:
Odłączyć urządzenie.
● W razie konieczności odczekać, aż woda
się ochłodzi.
● Otworzyć klapkę
pompy.
● Podstawić pod
pompę odpowiednie
naczynie, do
którego spłynie
woda.
● Wysunąć awaryjny
wąż spustowy,
umieścić go w
pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
●
19
192996110_PL.qxp
●
31/12/2007
0.47
Pagina 20
Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić
pokrywę i wyciągnąć pompę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.
Zakręcić zawór
dopływowy wody.
Odłączyć wąż
dopływowy. Oczyścić
filtr szczotką o
twardym włosiu.
Starannie dokręcić
wąż dopływowy.
Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
●
●
Obracając pompę usunąć ewentualne
ciała obce.
Nałożyć zatyczkę na wąż awaryjnego
odprowadzania wody i umieścić go z
powrotem na miejscu.
● Całkowicie
dokręcić pokrywę
pompy.
●
Zamknąć klapkę
pompy.
WAŻNE!
W trakcie pracy urządzenia i w zależności
od wybranego programu w pompie może
się znajdować gorąca woda.
Nie wolno odkręcać pokrywy filtra w trakcie
cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę, należy się upewnić,
że jest dobrze dokręcona, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez
dzieci.
Czyszczenie filtra dopływowego.
Jeśli używana w pralce woda jest bardzo
twarda lub zawiera kamień, filtr dopływowy
może się zatkać. W związku z tym należy
okresowo czyścić.
20
Jeśli urządzenie jest narażone na
temperatury poniżej 0°C, należy podjąć
pewne środki ostrożności.
● Zakręcić zawór wody.
● Odkręcić wąż dopływowy.
● Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz końcówkę awaryjnego węża
spustowego w specjalnie podstawionym
naczyniu i odczekać, aż spłynie do niego
woda z pralki.
● Dokręcić wąż dopływowy wody i umieścić
na miejscu awaryjny wąż spustowy,
pamiętając o tym, by zabezpieczyć jego
końcówkę specjalną zatyczką.
● Jeśli urządzenie ma być ponownie
uruchomione, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.
WAŻNE!
Za każdym razem, kiedy woda jest
usuwana przy wykorzystaniu awaryjnego
węża spustowego, należy wlać 2 litry wody
do przegródki prania zasadniczego i
uruchomić program odpompowywania
wody. Spowoduje to uruchomienie zaworu
ECO, który zapewnia pełne zużycie
detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
● wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
● zakręcić zawór wody;
192996110_PL.qxp
●
●
●
●
●
31/12/2007
0.47
Pagina 21
w razie konieczności odczekać, aż woda
się ochłodzi;
otworzyć klapkę pompy;
ustawić na podłodze pod pompą naczynie
na wodę, włożyć do niego końcówkę
awaryjnego węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę wężyka. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia nałożyć zatyczkę z powrotem na
wąż. Wylać wodę z naczynia. Powtórzyć
czynność, aż cała woda zostanie
odprowadzona;
w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z wcześniej podanymi
instrukcjami;
nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we
wnęce, dokręcić osłonę filtra i zamknąć
klapkę.
21
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 22
Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
WAŻNE!
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym.
Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać
następujące kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że kontrolka przycisku 8 zacznie migać, zostanie
emitowanych kilka sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu pojawi się któryś z
następujących kodów alarmowych, sygnalizując, że pralka nie działa:
● E10: problem z dopływem wody
● E20: problem z odpływem wody
● E40: otwarte drzwi.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program, wciskając w tym celu
przycisk 8. Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli urządzenie wciąż jest niesprawne,
należy skontaktować sięz lokalnym punktem serwisowym.
Usterka
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Pralka nie rozpoczyna pracy:
Drzwi nie zostały zamknięte. E40
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczka nie została prawidłowo podłączona do
gniazdka zasilania.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilania.
W gniazdku nie ma prądu.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Spalił się bezpiecznik główny instalacji
elektrycznej.
• Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało
ustawione we właściwej pozycji i przycisk 8 nie
został wciśnięty.
• Przekręcić pokrętło wyboru programów i
ponownie nacisnąć przycisk 8.
Wciśnięto przycisk 10.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, należy
wyłączyć funkcję “Opóźniony start”
Zawór wody jest zamknięty. E10
• Odkręcić zawór wody.
Pralka nie pobiera wody:
Przygnieciony bądź zgięty wąż dopływowy. E10
• Sprawdzić przyłącze węża dopływowego.
Filtr węża dopływowego wody jest zablokowany. E10
• Wyczyścić filtr węża dopływowego.
Drzwi nie są domknięte. E40
• Dokładnie zamknąć drzwi.
22
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 23
Usterka
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją wypompowuje:
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Zbyt nisko położona końcówka węża
odpływowego.
• Patrz rozdział “Podłączenie węża
odpływowego wody.
Wąż odpływowy jest przygnieciony lub zagięty. E20
• Sprawdzić podłączenie węża odpływu
wody.
Pralka nie odprowadza wody i/lub
nie wiruje:
Pompa odpływowa jest zatkana. E20
• Przeczyścić pompę odpływową.
Wybrano opcję “Cykl nocny” lub “Stop z wodą”.
• Wybrać program Odpompowanie lub
Wirowanie
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w
bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Zbyt dużo lub niewłaściwa jakość detergentów
(powodują nadmierne pienienie się).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Wyciek wody na podłodze:
Sprawdzić czy nie ma wycieków w okolicy
mocowania węża dopływowego do zaworu.
Nie zawsze łatwo jest to sprawdzić, gdyż woda
ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż jest wilgotny.
• Sprawdzić przyłącze węża dopływowego.
Wąż dopływowy wody jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Brak nałożonej zatyczki spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu pompy.
• Nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić go z
powrotem w miejscu, z którego został wyjęty.
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego
detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Niezadowalające wyniki prania:
Trwalsze plamy nie zostały usunięte przed
praniem.
• Do prania trudnych do usunięcia plam
stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano właściwej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią
temperaturę.
Nadmierna waga prania.
• Zmniejszyć ilość prania w bębnie.
23
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Usterka
Nie można otworzyć drzwi pralki:
Pagina 24
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Program nie dobiegł końca.
• Odczekać do końca cyklu prania.
Niezwolniona blokada drzwiowa.
• Poczekać, aż zgaśnie kontrolka 9.
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub
wirowania, aby odprowadzić wodę.
Nie usunięto blokad transportowych i
opakowania.
• Sprawdzić poprawność instalacji pralki.
Wibrowanie lub głośna praca
pralki:
Niewłaściwa regulacja nóżek.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wypoziomowane.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w
bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała
ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
Wirowanie z opóźnieniem, bądź
brak wirowania:
Elektroniczna kontrola wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie. Pralka samodzielnie
rozmieszcza pranie w bębnie obracając go w
tym celu w przeciwnych kierunkach. Czynność
ta może zostać powtórzona kilka razy, dopóki
bęben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie
normalnego wirowania. Jeżeli po upływie
10 minut pranie nadal nie jest równomiernie
rozłożone w bębnie, urządzenie nie będzie
wirować. W takim przypadku należy ręcznie
ułożyć pranie i wybrać program wirowania.
● Zmienić rozłożenie prania.
Pralka wydaje dziwne dźwięki
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj
silnika, który wydaje inne dźwięki w porównaniu
z tradycyjnymi silnikami. Dzięki nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy start bębna, a pranie
jest lepiej rozłożone w bębnie podczas
wirowania. W konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.
W bębnie nie widać wody
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają o wiele mniej wody bez
uszczerbku dla parametrów pracy.
24
...
...
Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki, należy podać
model, numer produktu oraz numer
seryjny i datę zakupu urządzenia:
informacje te są wymagane przez serwis
w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
...
Pagina 25
No.
0.47
..
Ser.
31/12/2007
Mod.
Prod ...
. No. ... ...
...
...
192996110_PL.qxp
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
60 cm
Wysokość
85 cm
Głębokość (w tym drzwi)
63 cm
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwi pralki
Ciśnienie doprowadzanej wody
Minimalnie
0,05 MPa
Maksymalnie
0,8 MPa
Maksymalny wsad
Bawełniane
Tkaniny syntetyczne
Tkaniny delikatne
Wełniane i pranie ręczne
6
3,5
3,5
2,0
Prędkość wirowania
Maksymalnie
0
kg
kg
kg
kg
1000 obr./min
25
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 26
Parametry eksploatacyjne
Program
Długość
programu
Bawełniane 60°
Bawełniane 60°+ Ekonomiczny
Bawełniane 40°
Syntetyczne 60°
Delikatne 40°
Pranie ręczne 40°
Wełniane 40°
Jeans 40°
Firany 40°
Namaczanie 30°
Program Mini 30°
Płukania
Odpompowanie
Informacja na temat czasu trwania programu pojawia się na
wyświetlaczu na panelu sterowania
Bawełniane 95°
Wirowanie
Informacje
Przedstawione w tabeli wartości należy
traktować jako orientacyjne, gdyż są one
zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury dopływającej wody i
temperatury otoczenia. Podane tu dane
odnoszą się do najwyższej z możliwych
temperatur wody, przewidzianych dla
poszczególnych programów prania.
26
Pobór wody
(w litrach)
Pobór energii
(w kWh)
2.0
61
1.3
58
1.02
46
0.7
58
1.0
54
0.4
53
0.55
55
0.7
70
0.4
19
0.25
55
0.1
42
0.55
60
0.4
53
-
-
-
-
(*) Program “Bawełniane” 60°+ opcja
Ekonomiczny wybrana z wkładem 6
kg stanowi program odniesienia dla
wprowadzonych danych opisanych w
tabliczce znamionowej zużycia mocy,
zgodnie z normami EWG 92/75.
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 27
Instrukcje instalacji
Rozpakowywanie
Przed uruchomieniem urządzenia, należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie elementy
transportowe, aby można było z nich
skorzystać w razie przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie
położyć pralkę na tylniej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
2. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących się
z tyłu urządzenia.
A
C
B
C
B
3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić i wyjąć środkową śrubę z tyłu
urządzenia A.
4. Odkręcić i wyjąć dwie duże śruby z
tyłu urządzenia B i sześć mniejszych
śrub C.
E
C
D
C
5. Zdjąć wspornik D i wkręcić sześć
mniejszych śrub C, a następnie
wysunąć przekładkę plastikową E.
6. Otworzyć drzwi, wyjąć wąż dopływowy z
bębna i usunąć styropianowy element
przymocowany taśmą klejącą do
uszczelki drzwi.
7. Zatkać mały górny otwór i dwa większe
odpowiednimi plastykowymi zaślepkami
dołączonymi w torebce zawierającej
instrukcję obsługi.
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza
dookoła urządzenia nie jest utrudniona
przez wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić,
czy urządzenie nie dotyka ściany lub
urządzeń kuchennych. Wypoziomować
pralkę odpowiednio regulując nóżki.
Regulacja nóżek może sprawiać trudności,
ponieważ zamocowano w nich
samoblokującą się nakrętkę, niemniej
urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i
stać stabilnie.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nie wolno podkładać
kartonu, listewek lub podobnych
materiałów, aby wyrównać nierówności w
podłodze.
27
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 28
W razie
konieczności
sprawdzić
ustawienie za
pomocą poziomicy.
Podłączenie węża dopływowego wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna.
Nie należy używać węża dołączonego
do starej pralki, aby podłączyć wodę do
nowego urządzenia.
1. Otworzyć drzwi i wyjąć wąż dopływowy.
2. Podłączyć wąż
do pralki
końcówką z
kolankiem.
35°
45°
przenieść zaworu dopływowego, należy
kupić nowy, dłuższy wąż, specjalnie do
tego przeznaczony.
Podłączenie węża odpływowego wody
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi
zlewozmywaka,
przez zastosowanie
kolanka z
tworzywa,
dostarczonego
wraz z
urządzeniem.
Ważne jest, aby powstająca podczas
wylewania wody siła odrzutu nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Należy więc
przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem
drutu do zaworu baterii lub przymocować
go do ściany.
Uwaga!
Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Skierować wąż w
lewo lub w prawo w zależności od
położenia zaworu dopływu wody.
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę. Po ułożeniu węża
dopływowego dokręcić nakrętkę, aby nie
doszło do wycieków.
4. Podłączyć wąż do
zaworu wody ze
standardowym
gwintem 3/4’’. Należy
zawsze używać
węża dostarczonego
w komplecie.
Nie można przedłużać węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można
28
Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.
Bezpośrednio w rurze kanalizacyjnej na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tzn. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża węża
odpływowego.
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 29
Wejście węża odpływowego do rury
kanalizacyjnej nie może być niczym
uszczelnione a rura powinna mieć
bezpośrednie połączenie z syfonem, aby
uniknąć przykrych zapachów.
Podłączenie elektryczne
Wąż odpływowy nie może być zagięty.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie (2,2 kW), biorąc pod uwagę
również korzystanie z innych sprzętów
gospodarstwa domowego.
Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 220-230 V
prądu jednofazowego o częstotliwości
50 Hz.
Uwaga!
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać jedynie w punkcie serwisowym.
Wskazówka
Przy instalowaniu urządzenia, należy
przewidzieć dostęp dla serwisanta w razie
konieczności dokonania naprawy.
29
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 30
Ochrona środowiska
Opakowanie
Wskazówki dotyczące ekologii
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP <=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub
pojemnikach).
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
Stare urządzenie
●
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Przyczyńmy się do utrzymania czystości w
swoim kraju!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
30
●
●
●
Normalnie zabrudzona bielizna może
być prana bez prania wstępnego. W ten
sposób oszczędzamy detergent, wodę i
czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska!).
Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
Stosując odpowiednie zabiegi wstępne,
można usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni; Następnie można wykonać
cykl prania z zastosowaniem niższej
temperatury.
Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 31
31
192996110_PL.qxp
31/12/2007
0.47
Pagina 32
www.electrolux.pl
www.zanussi.pl
192 996 110 - 00- 472007 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedzenia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement