Electrolux EWF12479W User manual

Electrolux EWF12479W User manual
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:08 AM
Page 1
Felhasználói
kézikönyv
Mosógép
EWF 12479 W
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:09 AM
Page 2
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:09 AM
Page 3
electrolux 3
Üdvözöljük az Electrolux világában
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól,
mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy
minőségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az
Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá
néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új
készülék előnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű
kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok szerencsét!
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:09 AM
Page 4
4 electrolux tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk......................5
Termékleírás .....................................7
Kezelőlap ..........................................8
Használat........................................12
Mosási tanácsok .............................17
Mosási programok ..........................20
Programokkal kapcsolatos adatok..23
Ápolás és tisztítás ...........................25
Mit tegyek, ha... ..............................27
Műszaki adatok...............................29
Fogyasztási értékek........................33
Üzembe helyezés ...........................35
Környezetvédelmi tudnivalók ..........39
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék
károsodásának elkerülését célzó információk.
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:09 AM
Page 5
biztonsági információk electrolux 5
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes
használat biztosítása érdekében a
készülék üzembe helyezése és első
használata előtt olvassa át
figyelmesen ezt a használati
útmutatót, beleértve a tippeket és
figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek
elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje
annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a
használati útmutatót, és ha a
készüléket elajándékozza vagy
eladja, az útmutatót is mellékelje
hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki
használja, megfelelő információkkal
rendelkezzen annak használatát és
biztonságát illetően.
Általános biztonság
● Veszélyes megváltoztatni a műszaki
jellemzőket vagy megkísérelni a
termék bármilyen módon történő
módosítását.
● Magas hőmérsékleten történő
mosás során az ajtó üvege
felmelegszik. Ne nyúljon hozzá.
● Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok
ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Ennek elkerülése érdekében,
kérjük, használat előtt ellenőrizze le
a dobot.
● Bármilyen tárgy, mint például
pénzérmék, biztosítótűk, tűk,
csavarok, kövek vagy más kemény,
éles anyagok komoly károkat
okozhatnak, és nem szabad azokat
a gépbe tenni.
●
●
●
●
●
Csak a gyártó által javasolt
mennyiségű öblítőszert és
mosószert használjon. A túlzott
használat kárt okozhat a
ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
A kisméretű ruhadarabokat - mint
például zokni, harisnya, mosható öv
stb. - mosózsákba vagy
párnahuzatba téve mossa, nehogy
azok a dob és az üst közé
kerülhessenek.
Ne használja a mosógépet
halcsontot tartalmazó darabok, nem
szegett vagy szakadt anyagok
mosására.
A készüléket mindig válassza le a
hálózatról, és zárja el a vízellátást
használat, tisztítás és karbantartás
után.
Semmilyen körülmények között ne
kísérelje meg saját maga
megjavítani a készüléket. A
szakszerűtlen beavatkozás
személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat.
Forduljon szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek
felhasználásához.
Üzembe helyezés
● A készülék nehéz. Mozgatásakor
körültekintéssel járjon el.
● Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy
nem sérült-e meg a gép. Kétség
esetén ne helyezze működésbe,
hanem forduljon a szakszervizhez.
● Használat előtt minden
csomagolóanyagot és szállítási
rögzítőcsavart el kell távolítani.
Súlyos károk keletkezhetnek a
gépben vagy a berendezési
tárgyakban, ha ezt nem tartja be.
Lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó fejezetét.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:09 AM
Page 6
6 electrolux biztonsági információk
●
●
●
●
●
●
A készülék üzembe helyezése után
ellenőrizze, hogy az ne álljon a
befolyócsövön és a kifolyócsövön,
valamint a munkafelület ne nyomja
az elektromos tápvezetéket.
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi,
úgy állítsa be a lábakat, hogy a
levegő szabadon áramoljon.
Mindig bizonyosodjon meg arról,
hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél
és azok csatlakozásainál a
beszerelés után.
Ha a készüléket fagynak kitett
helyen helyezi üzembe, kérjük,
olvassa el a “Fagyveszély” c.
fejezetet.
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden vízvezetékszerelési munkát szakképzett
vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell
elvégeznie.
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden villanyszerelési
munkát szakképzett
villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Használat
● Ezt a gépet háztartási célú
használatra tervezték. Ne használja
más célra, mint amire való.
● Csak gépi mosásra alkalmas
termékeket mosson. Kövesse az
egyes ruhaneműn feltüntetett
mosási útmutatót.
● Ne töltse túl a készüléket. Lásd a
felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
● Mosás előtt ellenőrizze, hogy
minden zseb üres, a gombok és
zipzárak zárva vannak. Kerülje a
kirojtosodott vagy szakadt
ruhadarabok mosását, és mosás
●
●
●
előtt kezelje a foltokat (festék, tinta,
rozsda és fű). Merevített
melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
Ne mosson a mosógépben olyan
ruhadarabokat, amelyek illékony
benzintermékekkel érintkeztek.
Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni
kell arra, hogy a folyadék eltávozzon
a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
A dugót sohasem a vezetéknél,
hanem magánál a dugónál fogva
húzza ki az aljzatból.
Soha ne használja a mosógépet, ha
a hálózati tápkábel, a kezelőpanel,
a munkafelület vagy a lábazat oly
módon sérült, hogy a készülék
belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
● A készülék kialakítása nem olyan,
hogy azt csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy
(beleértve a gyermekeket is)
használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem
biztosít számára felügyeletet és
útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
● A csomagolóanyag egyes részei (pl.
fólia, polisztirol) veszélyesek
lehetnek a gyermekek számára.
Fulladásveszély áll fenn! Tartsa
azokat távol a gyermekektől.
● A mosószereket zárja el a
gyermekek elől és tartsa
biztonságos helyen.
● Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a
mosógép dobjába. Ennek
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:09 AM
Page 7
hasábok és margók electrolux 7
elkerülése érdekében a mosógép
különleges funkcióval rendelkezik. A
készülék elindításához (lenyomás
nélkül) forgassa el az ajtó
belsejében lévő gombot az
óramutató járásával megegyező
irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha
szükséges, használjon érmét.
P1131
A készülék leállításához és az ajtó
ismételt bezárásának lehetővé
tétele érdekében forgassa el a
gombot az óramutató járásával
ellenkező irányban addig, amíg a
vájat vízszintesbe nem kerül.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:10 AM
Page 8
8 electrolux termékleírás
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a
modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A gömb szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb
elektromos energiát is fogyaszt.
1
Mosószertartó
2
Kezelőlap
3
Kezelőlap
4
Ajtófogantyú
5
Vízleeresztő szivattyú
6
Szabályozható lábak
1
2
3
4
Mosószertartó
5
Rekesz az előmosáshoz használt
mosószer számára. Az előmosási
mosószer a mosási program
kezdetén kerül beadagolásra.
6
Rekesz a főmosáshoz használt
mosópor vagy folyékony
mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok
számára (öblítőszer, keményítő)
A készülékhez különböző nyelveken
különféle programtáblázatok vannak
mellékelve. Ezek egyike a
mosószertartó elülső oldalán található,
másikak a használati utasításhoz
vannak csatolva. A mosószertartóban
lévő táblázat könnyen kicserélhető:
vegye ki a táblázatot a tartóból jobb
felé húzva, és helyezze be a kívánt
nyelvű táblázatot.
EN003
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:12 AM
Page 9
kezelőpanel electrolux 9
Kezelőlap
Mostantól kezdve a programválasztót, a különböző gombokat és a kijelzőt a
jelen kézikönyv egészében az alábbi táblázatban megadott számmal jelöljük:
1
Programkapcsoló
6
Késleltetett indítás gomb
2
Hőmérséklet gomb
7
Kijelző
3
Centrifugálás sebességét
mérséklő gomb
8
Start/Szünet gomb
4
9
Gyürődésmen-tesités gomb
Ajtó zárt állapotát jelző lámpa
5
Extra öblítés gomb
10 Időkezelés gombok
Szimbólumtáblázat
●
Pamut
, Energiatakerékos
, Kézi mosás
Farmer
, Előmosás
, Speciális programok
, Ázstasáz
, Öblítések
,Műszál
, Kímélő
, Fehérnemű
, Vízleeresztés
, Gyapjú
, Selyem
,
, Centrifugálás
,
Kímélő centrifuga
●
Hőmérséklet
, Hideg
, Centr. seb. mérséklő
Öblítőstop
, Gyürődésmen-tesités
Időkezelés
, Ajtó zárva
, Éjszakai ciklus
, Extra öblítés
, Gyermekbiztonsági zár
, Késleltetés
,
,
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:12 AM
Page 10
10 electrolux kezelőpanel
Kijelző (7)
7.4 7.5 7.1
2.05
7.3
7.1 A kiválasztott program
időtartama/
A program kiválasztása után annak
időtartamát órában és percben
mutatja a gép (pl. 2,05). Az
időtartamot automatikusan számítja ki
a gép, minden ruhatípus esetén, a
javasolt maximális megterhelhetőség
alapján. A program megkezdése után
a fennmaradó időt a gép percenként
frissíti.
/Késleltetett indítás
A megfelelő gombok megnyomásával
beállított késleltetés néhány
másodpercig megjelenik a kijelzőn,
majd a korábban kiválasztott program
időtartama jelenik meg.
/Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása
esetén bizonyos riasztási kódok
jelenhetnek meg, például E20 (lásd a
“Mit tegyek, ha...” c. fejezetet).
7.2
/Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem
egyeztethető össze a beállított mosási
programmal, az Err üzenet jelenik
meg néhány másodpercre, és a 8
gomb piros jelzőfénye villogni kezd.
/Program vége
Amikor a program befejeződött, három
villogó nulla, 0.00 jelenik meg, a 9
jelzőfény és a 8 gomb jelzőfénye
kialszik, és az ajtó kinyitható.
7.2 Mosási fázis ikonjai
A mosási program kiválasztása után a
mosási program fázisjelző ikonjai,
amelyek megfelelnek a programot
felépítő különféle fázisoknak, láthatók
a kijelző alsó részén.
Miután a készülék elindult, csak a futó
fázis ikonja világít. Amikor a program
befejeződött, villogó nulla (0.00) jelenik
meg.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:12 AM
Page 11
kezelőpanel electrolux 11
7.3 Melegítési fázis
A mosási ciklus alatt a kijelzőn egy
hőmérséklet ikon látható, amely azt
jelzi, hogy a készülék megkezdte az
üstben lévő víz melegítését.
7.4 Szennyezettségi szint ikonjai
Amikor kiválaszt egy programot, a
kijelzőn megjelenik egy ikon, amely a
készülék által automatikusan ajánlott
szennyezettségi szintet jelzi.
7.5 Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a
készüléket működése alatt felügyelet
nélkül hagyja.
Ajtó zárva jelzőfény (9)
A 9 jelzőfény világít, jelezve, hogy a
készülék megkezdte az üzemelést, és
az ajtó zárva van.
Ez a jelzőfény jelzi, ha az ajtó
kinyitható:
• jelzőfény világít: az ajtó nem
nyitható.
jelzőfény villog: az ajtó nyitása folyik.
• jelzőfény nem világít: az ajtó
nyitható.
●
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:12 AM
Page 12
12 electrolux használat
Használat
Első használat
kb. 6 másodpercig lenyomva az 5 és 6
gombot, amíg az
ikon megjelenik a
kijelzőn, illetve eltűnik a kijelzőről.
Napi használat
●
●
●
Győződjön meg róla, hogy az
elektromos és vízcsatlakozások
megfelelnek az üzembe helyezési
útmutatásoknak
Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy
aktiválja az ECO szelepet. Utána
végeztessen el egy 90°C vagy 95°C
-os pamutciklust anélkül, hogy
bármilyen ruhaneműt behelyezne a
mosógépbe, hogy eltávolítson a
dobból és az üstből a gyártás
folyamán visszamaradt minden
esetleges szennyeződést. Öntsön a
mosószerfiókba 1/2 adag
mosószert, és indítsa be a gépet.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a
készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek
megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva
marad, amikor a mosógép nem
működik.
Két különböző módon lehet beállítani
ezt az opciót:
1 mielőtt megnyomja a 8 gombot:
nem lehetséges a gép elindítása.
2 miután megnyomta a 8 gombot:
nem lehetséges a gépen
semmilyen programot vagy opciót
megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához
vagy kikapcsolásához tartsa egyszerre
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket. Zárja be az ajtót.
P0004
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót.
Mérje ki a gyártó cég által javasolt
mosószermennyiséget, öntse azt a
főmosási rekeszbe
.Ha előmosási
fázist vagy áztatás programot kíván
végrehajtani, öntse a mosószert a
jelzésű rekeszbe.
C0070
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált
mennyiség nem lépheti túl a rekeszben
lévő “MAX” jelzést). Óvatosan tolja be a
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:12 AM
Page 13
használat electrolux 13
rekeszt.
C0071
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programra.
A 8 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a
kijelzőn a kiválasztott program
időtartama látható.
A programkapcsolót az óra járásával
megegyező és ellentétes irányban is
lehet forgatni. A O állás megfelel a
program törlésének/a gép
kikapcsolásának.
A programkapcsoló mosási
programjainak ismertetését lásd a
«Mosási programok» c. fejezetben.
A program végén a
programkapcsolót O állásba kell
fordítani a gép kikapcsolása
érdekében.
Figyelem!
Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy
másik programra, amikor a gép éppen
üzemel, a 8 gomb piros jelzőfénye 3-
szor villog, és az Err üzenet jelenik
meg a kijelzőn, jelezve a helytelen
választást. A gép nem hajtja végre az
újonnan kiválasztott programot.
Programopció gombok
A programtól függően különböző
funkciók használhatók együtt. Ezeket
az opciókat a kívánt program
kiválasztása után és az 8 gomb
megnyomása előtt kell kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja,
a megfelelő jelzőfény világít. Amikor
ismét megnyomja, a jelzőfények
kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, a 6
gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor
felvillan, és néhány másodpercig az Err
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a «Mosási
programok» c. fejezetet.
A hőmérséklet kiválasztása a 2
gomb megnyomásával
Ha a mosógép ajánlásától eltérő
hőmérsékleten kívánja kimosni a
szennyest, a hőmérséklet növeléséhez
vagy csökkentéséhez többször nyomja
meg ezt a gombot.
Amikor kiválaszt egy programot, a
készülék automatikusan felkínálja az
adott programhoz megengedett
maximális hőmérsékletet.
A centrifugálási sebesség vagy az
Öblítőstop vagy Éjszakai ciklus
opció kiválasztása a 3 gomb
megnyomásával
Többször nyomja meg a 3 gombot a
centrifugálási sebesség
megváltoztatásához, ha a mosógép
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:12 AM
Page 14
14 electrolux használat
ajánlásától eltérő sebességen kívánja
centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad a
megfelelő jelzőfény.
Öblítőstop: Ennek az opciónak a
választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a
program befejeződött, a kijelzőn
villogó 0.00 látható, a 9 jelzőfény
világít, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és
az ajtó zárolva van annak jelzésére,
hogy a vizet ki kell üríteni.
Éjszakai ciklus : Ennek az opciónak a
választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a
ruhaneműk gyűrődését.
Mivel nem végzi el a centrifugálási
fázisokat, ez a mosási ciklus igen
csendes, és választható az éjszakai
órákra, vagy amikor az elektromos
áram ára alacsonyabb.
A pamut és műszál programok esetén
az öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával végzi.
Amikor a program befejeződött, a
kijelzőn villogó 0.00 látható, a 9
jelzőfény világít, a 8 gomb jelzőfénye
kialszik, és az ajtó zárolva van annak
jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni.
A víz leeresztéséhez, kérjük,
olvassa el «A program végén» c.
fejezetet.
Az Gyürődésmen-tesités opció
kiválasztása a 4 gomb
megnyomásával
Ennek a gombnak a benyomása után a
ruhanemű finom mosásra és
centrifugálásra kerül, nehogy
meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is
könnyebb. Továbbá a gép néhány
további öblítést végez a pamut, a műszál
és a farmer programok esetében. Ez a
funkció pamut és műszálas anyagokhoz
használható. Amennyiben a pamut és
farmerruha mosó programokhoz
választja ezt az opciót, a centrifugálási
sebesség automatikusan.
Az Extra öblítés opció kiválasztása
az 5 gomb megnyomásával
A mosógép néhány további öblítést
végez. Ez az opció a mosószerekre
érzékeny egyéneknél és olyan
helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon
lágy.
A Késleltetett indítás kiválasztása a
6 gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az
indítást késleltetni szeretné, nyomja
meg a 6 gombot ismételten a kívánt
késleltetés kiválasztásához. Kigyullad
a megfelelő lámpa.
A kiválasztott késleltetési időtartam
értéke (maximum 20 óra) jelenik meg
a kijelzőn néhány másodpercig, majd
ismét a program időtartama jelenik
meg.
Ezt az opciót a program beállítása
után kell kiválasztani még azelőtt,
hogy megnyomná a 8 gombot.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a
gépbe a késleltetési időtartam alatt,
nyomja meg a 8 gombot a készülék
szüneteltetéséhez. Tegye be a
ruhaneműt, csukja be az ajtót, és
nyomja meg a 8 gombot ismét.
A késleltetési időtartamot bármikor
törölheti vagy módosíthatja a 8 gomb
megnyomása előtt.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60
perccel - 90 perccel, 2 órával és
óránkénti lépésekkel maximum 20
órával késleltetheti a mosási
programot.
A késleltetett indítás választása.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 15
használat electrolux 15
• Állítsa be a programot és a kívánt
opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg az 8 gombot: A gép
megkezdi az óránkénti
visszaszámlálást.
A program a kiválasztott késleltetés
letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a
mosógép elindítása után
• Nyomja meg a 8 gombot.
• Nyomja meg a 6 gombot egyszer,
amíg a 0’ felirat meg nem jelenik a
kijelzőn.
• Nyomja meg a 8 gombot ismét.
A Késleltetett indítás opció nem
választható a Vízleeresztés
programmal együtt.
Az indítás/szüneteltetés kiválasztása
a 8 gomb megnyomásával
A kiválasztott program elindításához
nyomja meg a 8 gombot; a zöld
jelzőfény nem villog tovább.
Egy futó program félbeszakításához
nyomja meg a 8 gombot: a zöld
jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való
újraindításához, ahol félbeszakadt,
nyomja meg újra a 8 gombot.
Ha késleltetett startot állított be, a
mosógép megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 8
gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor
felvillan, és néhány másodpercig az
Err üzenet látható a kijelzőn.
Az Időkezelés opció kiválasztása a
10 gomb megnyomásával
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
módosítsa a mosógép által
automatikusan javasolt mosási
időtartamot.
Ennek a gombnak az ismételt
megnyomásával a mosási ciklus
időtartama növelhető vagy
csökkenthető.
A szennyezettségi szint ikonja jelenik
meg a kijelzőn, jelezve a kiválasztott
szennyezettségi szintet.
Szennyezettségi
szint
Intenzív
Normál
Napi
Enyhe
Gyors
Szupergyors (*)
Ikon
Anyag fajtája
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Mérsékelten szennyezett
darabokhoz
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Rövid ideig használt vagy
viselt darabokhoz
(*) Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a
töltet méretét (lásd a Mosási programok
táblázatot).
Figyelem!
Ezek az opciók nem választhatók a
Pamut Energiatakarékos és Műszál
Energiatakarékos programokkal.
Ezeknek a szennyezettségi szint
ikonoknak a rendelkezésre állása a
szövettípusnak megfelelően változik,
amint az a következő táblázatban fel
van tüntetve.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 16
16 electrolux használat
Anyagtípus
Pamut
95°-90°C
60°C
40°C
30°C
(hideg)
Műszál
60°C
40°C
30°C
(hideg)
Kímélő
40°C
30°C
(hideg)
Szennyezettségi szint
Intenzív Normál Napi Enyhe Gyors S. Gyors
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Opció vagy futó program
módosítása
Bármely opció megváltoztatható
azelőtt, hogy a program végrehajtaná
azt. Bármilyen változtatás előtt először
a 8 gomb lenyomásával le kell állítani
a mosógépet.
(Csak az Időkezelés opció nem
módosítható azután, hogy a program
elindult. )
Egy futó programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja
azt. Fordítsa a programkapcsolót O
állásba, majd az új programnak
megfelelő állásba. Indítsa el az új
programot a 8 gomb ismételt
megnyomásával. A dobban lévő
mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához
nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program
újraindításához nyomja meg újra
ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót O
állásba a folyamatban lévő program
törléséhez. Most már kiválaszthat egy
új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása
után
Először állítsa a gépet szünet
üzemmódba a 8 gomb
megnyomásával.
Ha a 9 jelzőfény villog, és néhány
másodpercen belül kialszik, az ajtó
kinyitható.
Ha a 9 jelzőfény nem villog, és
néhány másodpercen belül nem alszik
ki, ez azt jelenti, hogy a gép már a
melegítési fázisban van, és hogy a víz
szintje az ajtó alsó széle fölött van.
Ebben az esetben az ajtó nem
nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már
nem lehetséges, a programkapcsolót
a O állásba forgatva kapcsolja ki a
gépet. Néhány perc elteltével
kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell
választania a programot és az
opciókat, majd meg kell nyomnia a 8
gombot
A program végén
A készülék automatikusan leáll,
kialszik a 8 jelzőfény, és a kijelzőn
három villogó «0.00» jelenik meg.
Ha a program olyan opcióval
rendelkezik, amely úgy fejeződik be,
hogy a víz még a dobban marad, a 9
jelzőfény továbbra is világít, és az ajtó
zárva marad, jelezve, hogy az ajtó
kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 17
mosási tanácsok electrolux 17
A víz kiürítése:
● Forgassa a programkapcsolót O
állásba
● válassza a Vízleeresztés vagy a
Centrifugálás programot
● csökkentse a megfelelő gombok
megnyomásával a centrifugálási
sebességet, ha szükséges
● Nyomja meg a 8 gombot
A program végén a 9 jelzőfény
kialszik, és kinyitható az ajtó.Forgassa
a programkapcsolót «O» állásba a
mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és
alaposan ellenőrizze, hogy a dob
üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni,
zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen
szagok keletkezzenek.
Mosási tanácsok
Szétválogatás
Kövesse az egyes ruhaneműn található
mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők
szerint különítse el a ruhaneműket:
fehér, színes, műszálas, kényes és
gyapjúruhák.
Hőmérséklet
90°
vagy
95°
az átlagosan szennyezett fehér
lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők,
asztalterítők, lepedők stb.)
mosásához
a nem színeresztő, közepesen
szennyezett színes lenvászon,
pamut és műszálas ruhaneműk
(pl. ingek, pizsamák, hálóingek
60°
stb.), illetve enyhén szennyezett
fehér pamutruhák (pl.
fehérneműk) mosására.
kényes ruhadarabok (pl.
függönyök), vegyes ruhanemű,
30°-40° így műszálas és
gyapjúanyagok, amelyek
(hideg) címkéjén ez áll: «tiszta új
gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze».
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes
ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál
engedhetik a színüket, ezért célszerű
az első alkalommal elkülönítve mosni
őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben
ne maradjanak fémtárgyak (pl.
hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők).
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 18
18 electrolux mosási tanácsok
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat. Az öveket és a hosszú
szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs
foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg
valamilyen speciális mosószerrel
dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal
kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó
útmutatás a programtáblázatokban
található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot,
de ne tömje meg túlzottan.
Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel
optimális víz- és energiafelhasználás
érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű
esetében csökkentse a megadott
mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak
tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
terítők
paplanhuzat
lepedő
párnahuzat
terítő
frottírtörülköző
konyharuha
hálóing
női alsónemű
férfi munkaköpeny
férfi ing
férfi pizsama
alsóing
alsónadrág
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat
nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt
külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel
mossa. Ha a folt már megszáradt,
áztassa be a ruhát éjszakára speciális
mosószert tartalmazó vízbe, majd
dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot
mosóbenzinnel, majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg
többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg
terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag
segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval
vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi
keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így
az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa,
melyet alapos öblítés kövessen. Ily
módon csak a fehér, illetve a klórra nem
érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az
anyagot, majd kezelje hígított
hipoklorittal (csak a klórral szemben
ellenálló fehér és színes ruhaneműk
esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse
meg a foltot acetonnal(*), majd puha
ruhára helyezve itassa fel; ismételje
meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg
a foltot acetonnal, majd kezelje
alkohollal. A fehér anyagokról
hipoklorittal távolítsa el a megmaradt
nyomokat.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 19
mosási tanácsok electrolux 19
ázni, majd ecet- vagy citromsavval
kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat
hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően
nedvesítse be előbb acetonnal (*), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn
esetlegesen visszamaradó nyomokat
hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól
öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval,
alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd
a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
koncentrált mosószerek optimális
felhasználását teszi lehetővé.
A folyékony mosószert a mosószertartó
jelölésű rekeszébe öntse
közvetlenül a program elindítása előtt.
A mosási program megkezdése előtt
öblítőszert vagy keményítőt kell önteni a
jelölésű mosószer-adagoló
rekeszbe.
Az adalékanyagok mennyiségének
megválasztásához kövesse a gyártó
útmutatásait, és semmiképpen ne lépje
túl a mosószertartó rekeszében
látható «MAX» jelölést.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer
kiválasztásától és helyes adagolásától
függ. A helyes adagolás a pazarlás
elkerülését és a környezet védelmét
jelenti. Annak ellenére, hogy a
mosószerek biodegradábilisak, olyan
elemeket is tartalmaznak, amelyek
károsítják a természet kényes ökológiai
egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag
fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a
szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi
forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz,
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz.
• folyékony mosószerek valamennyi
anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz,
illetve a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen
alkalmazott adalékanyagokat a
mosásprogram kezdete előtt kell a
megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony
mosószert használ, előmosás nélküli
programot kell választania.
A mosógép átforgató rendszere a
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a
szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség
fokától és a felhasznált víz
keménységétől függ.
A víz keménységét az ún. keménységi
szint szerint osztályozzák. Erre
vonatkozó információt az adott vízműtől
vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a
mosószer mennyiségének
megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert
használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos,
• a ruhanemű csak kissé szennyezett,
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
Fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
2
3
lágy
közepes
kemény
nagyon
kemény
0-7
8-14
15-21
0-15
16-25
26-37
> 21
> 37
4
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 20
20 electrolux mosási programok
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
CENTRIFUGÁLÁS
Fehér és színes
Pamut
pamut (közepesen
95°/ 90°- Hideg szennyezett
ruhadarabok)
Fehér és színes
pamut,
Pamut +
Energiatakarékos energiatakarékos,
95°/ 90°- 40°
enyhén/közepesen
szennyezett
Erősen szennyezett
pamut
Pamut +
ruhadarabok: pl.
Előmosás
lepedő, asztalterítő,
95°/ 90°- Hideg háztartási lenvászon,
ingek, alsónemű.
Pamut +
Energiatakarékos
+ Előmosás
95°/ 90°- 40°
Fehér és színes
pamut,
energiatakarékos,
enyhén-erősen
szennyezett, ingek,
alsónemű.
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás.
Max. töltet (kg): 6
** Csökk. töltet (kg): 3
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás.
Max. töltet (kg): 6
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
Előmosás,Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás.
Max. töltet (kg): 6
** Csökk. töltet (kg): 3
Előmosás,Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás.
Max. töltet (kg): 6
CENTRIFUGÁLÁS
Műszál
60°- Hideg
Műszálas vagy
kevert szálas
szövetek
Műszál+
Előmosás
60°- Hideg
Műszálas, erősen
szennyezett darabok:
alsónemű, színes
ruhadarabok, nem
összemenő ingek.
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
** Csökk. töltet (kg): 1,5
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
Előmosás,Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
** Csökk. töltet (kg): 1,5
** Ha az Időkezelés gombok (10) megnyomásával a Szupergyors opciót
választja, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális töltetet a jelzettnek
megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet.) Azonban lehetséges a teljes
töltet is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 21
mosási programok electrolux 21
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Műszálas, enyhén
Műszál+
szennyezett darabok:
Energiatakarékos alsónemű, színes
ruhadarabok, nem
40°
összemenő ingek.
Műszál+
Energiatakarékos
+ Előmosás
40°
Műszálas, normál
mértékben szennyezett
darabok: alsónemű,
színes ruhadarabok,
nem összemenő ingek.
Kímélő +
Előmosás
40°- Hideg
Kényes szövetek,
erősen szennyezett
anyagok.
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS, EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS,
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
Kényes szövetek
Gyapjú
40°- Hideg
Speciálisan bevizsgált
program olyan gyapjú
ruhaneműkhöz,
amelyek címkéjén ez áll:
“Tiszta új gyapjú,
gépben mosható, nem
megy össze”.
Kézi mosás
40°- Hideg
Speciális program
kézi mosást igénylő
szövetekhez.
Fehérnemű
40°
Speciális program
rendkívül kényes,
kézi mosást igénylő
darabokhoz.
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
Előmosás,Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
Kímélő
40°- Hideg
A program leírása
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/
ÉJSZAKAI CIKLUS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/
ÉJSZAKAI CIKLUS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/
ÉJSZAKAI CIKLUS
Előmosás,Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
** Csökk. töltet (kg): 1,5
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
** Csökk. töltet (kg): 1,5
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 2
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 2
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 1
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:13 AM
Page 22
22 electrolux mosási programok
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Selyem
30°
Kímélő mosást és
centrifugálást igénylő
selyem ruhadarabok.
Farmer
40°
Speciális program
farmerruházathoz
(nadrágok, ingek,
dzsekik).
Áztatás
30°
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS
A program leírása
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 1
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/ÉJSZAKAI
CIKLUS, GYÜRŐDÉSMENTESITÉS
Erősen szennyezett
ruhanemű
(gyapjú és kézi
mosás esetében nem
alkal-mazható).
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
Áztatás kb. 20 percig 30°C-on.
Az áztatóvíz a dobban marad.
CENTRIFUGÁLÁS
Öblítések
Külön öblítési
ciklus kézzel
mosott pamut
ruhadarabokhoz.
Vízleeresztés
Az utolsó öblítővíz
leeresztésére szolgál
olyan programoknál,
amelyek tartalmazzák
az Öblítőstop vagy
Éjszakai ciklus opciót
Centrifugálás
Külön centrifugálás
pamut esetében.
3 öblítés
Hosszú centrifuga
Max. töltet (kg): 6
Víz leeresztése
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE
Vízleeresztés és
hosszú centrifugálás
Max. töltet (kg): 6
Vízleeresztés és rövid
centrifugálás
Kímélő
Centrifugálás
O
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP/
ÉJSZAKAI CIKLUS,
GYÜRŐDÉSMEN-TESITÉS
EXTRA ÖBLÍTÉS
A folyamatban lévő
mosási program
törléséhez és a
mosógép
kikapcsolásához.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:14 AM
Page 23
programokkal kapcsolatos adatok electrolux 23
Programokkal kapcsolatos adatok
Gyapjú és
Kézi mosás
Farmer
Selyem
Pamut
Energiatakarékos
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz
, valamint kézzel
mosható gyapjúhoz és “kézi mosás”
kezelési jelzéssel ellátott
kényes szövetekhez.
Ezzel a programmal lehetősége van szabadidőruhák (pl.
farmernadrágok, -ingek és -dzsekik), valamint jerseyből készült
anyagok mosására.
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas. A mosási hőmérséklet maximum 30°C.
A maximális centrifugálási sebesség automatikusan csökkentésre
kerül.
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut és
műszálas darabokhoz választható. A hőmérséklet csökken, a mosás
időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási
hatékonyság elérését az energiatakarékosság mellett.
Ez a különleges program erősen szennyezett ruhanemű mosására
szolgál. A mosógép kb. 20 percig áztatást végez 30°C-on.
Az áztatási idő végén a mosógép automatikusan úgy áll le, hogy
a víz a dobban marad. Az áztatási program mosószerét töltse a
jelzésű rekeszbe.
Ez a program nem használható nagyon kényes anyagok, például
selyem vagy gyapjú esetén.
Új mosási fázis indítása előtt le kell üríteni az áztatóvizet a
következő programmal:
Áztatás
• Csak vízleeresztés: fordítsa a programkapcsolót a
Vízleeresztés programra. (Nyomja meg a Start/Szünet gombot.)
• Vízleeresztés és centrifugálás: Fordítsa a programkapcsolót a
Centrifugálás vagy a Kímélő centrifugálás programra,
csökkentse a centrifugálási sebességet a Centrifugálási
sebesség választógombjának elforgatásával, és nyomja meg a
Start/Szünet gombot.
Fontos!
Az áztatás végén (miután kiürítette a vizet) kiválaszthatja a mosási
programot. Először fordítsa a programkapcsolót O állásba, majd
válassza ki a mosási programot, és nyomja meg a Start/Szünet
gombot.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:14 AM
Page 24
24 electrolux programokkal kapcsolatos adatok
Programokkal kapcsolatos adatok
Öblítések
Vízleeresztés
Centrifugálás
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a
kézzel mosott pamut ruhaneműket.
A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy maximális
sebességű utolsó hosszú centrifugálás követi.
A centrifugálási sebesség a 3 gomb megnyomásával
mérsékelhető.
Az Öblítőstop vagy a Éjszakai ciklus opciókat tartalmazó
programok utolsó öblítővizének leeresztésére szolgál.
Először fordítsa a programkapcsolót O állásba, majd
válassza ki a Vízleeresztés programot, és nyomja meg a
8 gombot.
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára
és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az
Öblítőstop és az Éjszakai ciklus opciót. A program
kiválasztása előtt a programkapcsolót O állásba kell
forgatni. Kiválaszthatja a sebességet a megfelelő gomb
megnyomásával, hogy az megfeleljen a centrifugálásra
kerülő anyagnak.
Különálló 700 fordulat/perc sebességű centrifugálás
kézzel mosott ruhaneműkhöz. Ezt kell használni a
Kímélő Centrifugálás
műszálas, kényes, gyapjú/kézzel mosható, selyem
ruhadarabokhoz.
O=
Törlés/Kikapcsolás
Ha törölni kívánja a programot, és ki akarja kapcsolni a
gépet, forgassa a programkapcsolót O állásba. Most
beállíthat egy új programot.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 25
ápolás és tisztítás electrolux 25
Ápolás és tisztítás
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel
és szappannal tisztítsa meg, majd
törölje alaposan szárazra.
Le kell VÁLASZTANIA a készüléket az
elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen
tisztítási vagy karbantartási munkát
végezne.
A mosószertartó tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok
adagolófiókját rendszeresen tisztítani
kell.
A reteszt lefelé nyomva és a fiókot
kifelé húzva vegye ki a
mosószertartót. Mossa le csap alatt,
hogy eltávolítsa az esetleges
mosópor-lerakódásokat.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz
vízkövet. Jó elképzelés az, ha
időközönként vízlágyítószert használ a
mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen
ruhanemű mosása nélkül, és a
vízlágyító gyártójának útmutatásai
szerint. Ez segíteni fog a
vízkőlerakódások kialakulásának
megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez
segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a
készülék belsejében. Ha a mosás után
az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal
lehetséges a dob belsejében lévő
maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen
végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen
ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb
pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert
használjon, ami biológiai
tulajdonságokkal rendelkező por
legyen.
C0072
A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz
felső része kivehető. Mossa le az
összes részt vízzel.
C0073
A fiók helyének tisztítása
Amikor a fiók nincs a helyén, egy kis
kefe segítségével tisztítsa meg a
helyét, gondoskodva arról, hogy a
nyílás felső és alsó részéről is
eltávolítson minden
mosópormaradványt.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 26
26 electrolux ápolás és tisztítás
P0038
Illessze a mosószertartót a
vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a
dobban a mosnivalóval bekerülő
korrozív hatású tárgyak vagy a vasat
tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos! Ni tisztítsa a mosódobot
savas vízkőmentesítő szerrel,
klórtartalmú súrolószerrel vagy
acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat
rozsdamentes acél tisztítására
alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust
ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a
tisztítószerek esetleges
maradványait. Program:
PAMUT/VÁSZON 90° vagy 95°C,
nyomja meg a 6 gombot, és töltsön
be kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli
tömítést, és vegyen ki minden dolgot
a mélyedésekből.
P1117
A szivattyú tisztítása
A szivattyút ellenőrizni kell, ha
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy
nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz
ürítése közben, mely a kivezető
szivattyút elzáró tárgyak
jelenlétének tudható be, mint
biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
• Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
• Szükség esetén várja meg, amíg a
víz kihűl.
• Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
P1114
• Helyezzen egy edényt a szivattyú
alá, amelybe a gépből távozó víz
folyhat.
• Húzza ki a vízelvezető csövet, tegye
az edénybe, és vegye le róla a
dugót.
• Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki a szivattyú fedelét és
vegye le. Tartson kéznél egy ruhát,
amivel felitathatja a vizet, amely a
fedél leemelésekor távozhat a
gépből.
P1115
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 27
ápolás és tisztítás electrolux 27
• Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
• Tegye vissza a dugót a
vészhelyzetben ürítésre használt
csőre, majd az utóbbit akassza
vissza a helyére.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Ha a víz nagyon kemény, vagy
vízkőlerakódások szemcséit
tartalmazza, a vízbevezető szűrő
eltömődhet.
Ezért helyes, ha időről időre
megtisztítja azt.
P1090
Zárja el a vízcsapot. Csavarja le a
befolyócsövet. Tisztítsa meg a szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével. Csavarja
vissza szorosan a befolyócsövet.
P1117
• Csavarja vissza teljesen a
szivattyúfedelet.
• Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
Vigyázat!
Amikor a készülék használatban van,
a kiválasztott programtól függően,
forró víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét
mosási ciklus alatt, mindig várjon,
amíg a készülék befejezte a ciklust, és
kiürítették. Amikor visszahelyezi a
fedelet, győződjön meg arról, hogy
megfelelően rászorította, és így nincs
szivárgás, és kisgyermekek nem
tudják azt eltávolítani.
Fagyveszély
Ha a mosógépet 0°C alatti
hőmérsékleten hagyják, bizonyos
óvintézkedéseket meg kell tenni.
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a befolyócsövet.
• Helyezze a szivattyú kivezető
csövének a végét és a befolyócső
végét a padlózatra elhelyezett
edénybe, és vezesse ki a vizet.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és
helyezze vissza a helyére a
szivattyú kivezető csövét, ügyelve
arra, hogy lezárja az erre szolgáló
dugóval.
• Amikor újra használni kívánja a
gépet, győződjön meg arról, hogy a
környezeti hőmérséklet meghaladja
a 0°C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a
következőket kell tenni:
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 28
28 electrolux ápolás és tisztítás
• Húzza ki a dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot.
• Szükség esetén várja meg, amíg a
mosóvíz kihűl.
• Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
• Tegyen egy edényt a padlózatra, és
helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a
gravitáció miatt belefolyik az
edénybe. Amikor az edény megtelik,
tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse
ki az edényt. Addig ismételje ezt az
eljárást, amíg még folyik víz a
gépből.
• Ha szükséges, a fent leírt módon
tisztítsa meg a szivattyút.
• Tegye vissza a dugót, és akassza
vissza a kivezető csövet;
• Csavarja vissza a szivattyúfedelet,
és csukja be az ajtót.
Fontos!
Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül
kiüríti, ezt követően kb. 2 liter vizet a
mosószertartó főmosás szerinti
rekeszébe kell önteni, majd le kell
futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza a “gömb” szelep
egységet, amellyel elkerülheti, hogy a
mosószer egy része a következő
mosáskor felhasználatlanul maradjon
a gépben.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 29
mit tegyek, ha... electrolux 29
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a
helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
A gép működése közben lehetséges, hogy a 8 gomb piros jelzőfénye villog, és a
következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a gép nem
működik:
● E10: baj van a vízellátással
● E20: baj van a víz elvezetésével
● E40: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 8 gombot a program
újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
lakhelye szerinti szakszervizhez.
Meghibásodás
A mosógép nem indul
el:
Lehetséges ok
Az ajtó nincs becsukva.
E40.
● A dugó nem
megfelelően van
beillesztve a hálózati
aljzatba.
● Nincs feszültség a
hálózati aljzatban.
● A fő olvadóbiztosíték
vagy a dugaszban lévő
biztosíték kiégett.
● A programválasztó nincs
megfelelően beállítva, és
nem nyomta meg a 8
gombot.
● Késleltetett start lett
kiválasztva.
●
●
A gép nem szív be
vizet:
A Gyermekbiztonsági
zár be van kapcsolva.
A vízcsap el van zárva.
E10
● A befolyócső
összenyomódott vagy
megtört. E10
● Eltömődött a befolyócső
szűrője. E10
● Az ajtó nincs jól
becsukva. E40
●
Megoldás
●
Zárja be jól az ajtót.
●
Illessze a
csatlakozódugót a
hálózati aljzatba.
Ellenőrizze lakásának
elektromos hálózatát.
● Cserélje ki a biztosítékot.
●
Forgassa el a
programválasztót, és
nyomja meg a 8 gombot
ismét.
● Ha a ruhaneműt azonnal
ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást.
● Kapcsolja ki a
Gyermekbiztonsági
zárat.
●
●
Nyissa ki a vízcsapot.
●
Ellenőrizze a befolyócső
csatlakozását.
Tisztítsa meg a
befolyócső szűrőjét.
● Zárja be jól az ajtót.
●
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 30
30 electrolux mit tegyek, ha...
Meghibásodás
Lehetséges ok
A gép vizet vesz fel,
majd rögtön ki is üríti:
●
A gép nem ereszti le a
vizet, és/vagy nem
centrifugál:
●
Megoldás
Olvassa el “a víz
leeresztése” fejezet ide
vonatkozó bekezdését.
A kifolyócső vége túl
alacsonyan van.
●
A kifolyócső
összenyomódott vagy
megtört. E20
● Eldugult a leeresztő
szivattyú. E20
● Az Öblítőstop opciót
választotta.
●
Túl sok mosószert vagy
nem megfelelő mosószert
használ a mosáshoz (túl
sok hab keletkezik).
● Ellenőrizze, hogy nem
szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke.
Nem mindig lehet
könnyen meglátni, hogy
folyik-e a víz a csövön;
ellenőrizze, hogy nedvese cső.
● Megsérült a kifolyócső.
● A szivattyú kivezető
csövére a szivattyú
tisztítása után nem tették
vissza a dugót.
●
Csökkentse a mosószer
mennyiségét, vagy
használjon másikat.
●
Ellenőrizze a befolyócső
csatlakozását.
●
Cserélje ki egy újjal.
Tegye vissza a dugót a
vészhelyzetben ürítésre
használt csőre, majd az
utóbbit akassza vissza a
helyére.
Túl kevés vagy nem
megfelelő mosószert
használt.
● Mosás előtt nem kezelte
a makacs foltokat.
●
Ellenőrizze a kifolyócső
csatlakozását.
● Tisztítsa meg a leeresztő
szivattyút.
Válassza a Vízleeresztés
vagy a Centrifugálás
programot.
● A ruhanemű nem
● Rendezze el a
egyenletesen oszlik el a ruhaneműt.
dobban.
Víz van a padlózaton:
A mosás eredménye
nem kielégítő:
●
●
●
Nem a megfelelő
hőfokot állította be.
●
Túl nagy mennyiségű
ruhát tett a gépbe.
●
●
Növelje a mosószer
mennyiségét, vagy
használjon másikat.
● Használjon a
kereskedelemben
kapható termékeket a
makacs foltok
kezeléséhez.
● Ellenőrizze, hogy a
megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
● Helyezzen kevesebb
ruhaneműt a dobba.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 31
mit tegyek, ha... electrolux 31
Meghibásodás
Lehetséges ok
Megoldás
Várja meg a mosási
ciklus végét.
● Várjon, amíg a 9
jelzőfény ki nem alszik.
● Válassza a vízleeresztés
vagy a centrifugálás
programot a víz
kiürítéséhez.
Nem nyílik ki az ajtó:
●
A program még mindig
fut.
● Az ajtózár még nem
oldott ki.
● Víz van a dobban.
●
A gép vibrál vagy
zajos:
●
A szállításhoz használt
csavarokat vagy
csomagolást nem
távolította el.
● Nem állította be egyenlő
magasságra a lábakat.
●
A ruhanemű nem
egyenletesen oszlik el a
dobban.
● Lehet, hogy túl kis
mennyiségű ruhanemű
van a dobban.
●
Későn indul a
centrifugálás, illetve a
gép egyáltalán nem
centrifugál:
●
Ellenőrizze, hogy a
készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Ellenőrizze, hogy a
készülék szintezése
megfelelő-e.
● Rendezze el a
ruhaneműt.
●
●
Helyezzen be több
ruhaneműt.
Az elektronikus
● Rendezze el a
kiegyensúlyozó rendszer ruhaneműt.
megszakította a
centrifugálást, mert a
ruhanemű egyenetlenül
oszlott el a dobban.
A ruhanemű a dob
ellenkező irányba
forgásával kerül
egyenletes elosztásra.
Lehet, hogy a dob
többszöri ilyen irányú
forgására van szükség
ahhoz, hogy az
egyensúly visszaálljon, és
rendes centrifugálás
induljon be. Ha 10 perc
elteltével sem oszlik el
megfelelően a ruhanemű,
akkor a gép nem végzi el
a centrifugálást. Ebben az
esetben kézzel rendezze
el a ruhaneműt, és
válassza ki a
centrifugálás programot.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 32
32 electrolux mit tegyek, ha...
Meghibásodás
Lehetséges ok
A gép szokatlan zajt
bocsát ki
●
A gépbe szerelt motor
más hagyományos
motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Ez
az új típusú motor
lágyabb indítást biztosít,
a ruhaneműt pedig
egyenletesebben osztja
el centrifugálás közben
a dobban, ugyanakkor
pedig fokozott stabilitást
kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a
dobban
●
A modern technológián
alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon
kevés vizet használnak
fel, ami nem befolyásolja
a teljesítményüket.
Ha nem sikerül kijavítania vagy
meghatároznia a problémát, forduljon
szakszervizhez. A telefonálás előtt
jegyezze fel a gép típusát, gyári
számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
Megoldás
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:15 AM
Page 33
műszaki adatok electrolux 33
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
60 cm
Magasság
85 cm
Mélység
63 cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség Összteljesítmény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén
lévő adattáblán találhatók
Hálózati víznyomás
Minimum
0,05 MPa
Maximum
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
Centrifugálási sebesség
Maximum
6
kg
1200 fordulat/perc
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:16 AM
Page 34
34 electrolux fogyasztási értékek
Fogyasztási értékek
Vízfelhasználás
(literben)
Energiafogyasztás
(kWh-ban)
Pamut 90°
61
2.0
Pamut 60°
58
1.3
Pamut Energiatakarékos60° (*)
54
1.02
Műszál 60°
54
1.0
Kímélő 40°
57
0.5
Gyapjú 40°
53
0.4
Kézi mosás 40°
53
0.4
A táblázatban látható
energiafogyasztási adatok csupán
tájékoztató jellegűek, azok a mosásra
váró ruha mennyiségétől, típusától, a
víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Az adatok valamennyi programhoz
alkalmazható legmagasabb
hőmérsékletre vonatkoznak.
Program
időtartama
(percben)
A programok időtartamára
vonatkozóan, kérjük,
nézze meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
Program
(*) A «Pamut Energiatakarékos»
program 60°C-on az
energiatakarékossági címkén
szereplő adatok referenciaprogramja
az EGK 92/75 sz. szabványának
megfelelően.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:16 AM
Page 35
üzembe helyezés electrolux 35
Üzembe helyezés
műanyag távtartót.
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a
szállításhoz használt csavarokat és a
csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz
használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden
csomagolást, óvatosan fektesse a
gépet a hátlapjára, és távolítsa el a
mosógép alján található polisztirol
blokkot.
A
HEC0002S
4. Csavarozza ki és távolítsa el a
mosógép hátlapján lévő két nagy
csavart B és a hat kisebb csavart C.
C
HEC0003S
C
B
B
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D, és
csavarozza vissza a hat kisebb
csavart C.
HEC0008
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsőt a készülék hátlapján lévő
csőtartókból.
D
HEC0011S
HEC0001
3. Csavarozza ki egy megfelelő
kulccsal és távolítsa el a mosógép
hátulján középen lévő csavart A.
Csúsztassa ki az ott található
C
HEC0014
C
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:17 AM
Page 36
36 electrolux üzembe helyezés
6. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely
ragasztószalaggal van az ajtó
tömítésére ragasztva.
Bármilyen szükséges módosítás
csőkulccsal elvégezhető.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a
vibrációt, a zajt és a készülék
elmozdulását az üzemelés alatt. Ne
helyezzen a gép alá kartont, fát vagy
hasonló anyagot a padlózat esetleges
szinteltérésének a kiegyenlítésére.
HEC0010
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő
műanyag dugaszokkal, amelyek a
kezelési kézikönyvet tartalmazó
zacskóban vannak.
HEC007S
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a
mosógép dobjában található. Ne
használja a korábbi mosógépről
származó befolyócsövet a vízvezetékhez
való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a
befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a
csatlakozóelemmel a mosógéphez.
HEC0005
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép
körül a levegő áramlását ne
akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg
stb. A gépnek nem szabad a konyha
falához vagy bútoraihoz érni.
Vízszintezze be a mosógépet a lábak
emelésével vagy lesüllyesztésével.
Lehetséges, hogy nehéz a lábak
beállítása, mivel önzáró anyát
tartalmaznak, de a gépnek
vízszintesen és stabilan KELL állnia.
Ha szükséges, használjon vízszintezőt
a beállítás ellenőrzéséhez.
Ne
helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
HEC0006QL
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:17 AM
Page 37
üzembe helyezés electrolux 37
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa
be helyesen a csövet.
Miután beállította a befolyócsövet,
ügyeljen arra, hogy megszorítsa
ismét a szorítógyűrűt a szivárgások
megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4”-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt
csövet használja.
P0022
A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztatva.
Ennek a leágazásnak a szagelzáró
fölött kell elhelyezkednie oly módon,
hogy a cső könyök része legalább 60
cm-re legyen a talajtól.
P1088
A befolyócsövet nem szabad
meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid
lenne, és nem óhajtja a csapot
áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet
kell venni.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző
módon lehet elhelyezni:
A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag
könyökcső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés
közben ne csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy
darab spárgával).
Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra,
ahol a bekötésnek legalább 60 és
legfeljebb 90 cm magasan kell
elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső átmérőjének meg kell
haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
P1118
A kifolyócső hossza nem haladhatja
meg a maximális 4 métert. További
kifolyócsőt és illesztőelemet a helyi
szervizben szerezhet be.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:17 AM
Page 38
38 electrolux üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra
vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán
és a «Műszaki adatok» c. fejezetben
találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének
hálózata alkalmas-e a szükséges
maximális terhelés elviselésére,
figyelembe véve a többi használatban
lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek
kell elvégeznie.
Állandó csatlakoztatás
Állandó csatlakoztatás esetén a
készülék és az áramforrás (hálózat)
közé be kell iktatni egy kétpólusú
kapcsolót, ahol a kapcsoló érintkezői
közötti távolságnak legalább 3 mmnek kell lennie, és amely kapcsoló
olyan típusú, hogy megfelel a kívánt
terhelésnek a hatályban lévő
villamossági előírásoknak
megfelelően. A kapcsoló semmilyen
ponton nem szakíthatja meg a
sárga/zöld földelő vezetéket. Ezt a
műveletet szakképzett
villanyszerelőnek kell elvégeznie.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:17 AM
Page 39
környezetvédelmi tudnivalók electrolux 39
Környezetvédelmi
tudnivalók
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy
újrahasznosításra kerüljenek, a
megfelelő helyre (vagy tartályokba)
kell őket elhelyezni.
Régi készülék
A régi mosógép helyes
leselejtezéséhez, kérjük, használja az
arra feljogosított begyűjtőhelyeket.
Segítsen városát tisztán tartani!
A terméken vagy a
csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék
nem kezelhető háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket el
kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott
megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem
megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási
hulladékok kezelését végző
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi
ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű
ruhaneműt előmosás nélkül is
kimoshatja, mert így mosószert,
vizet és időt takarít meg (és egyben
védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha
teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a
korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor
alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka,
a szennyezettség mértéke és a
mosni kívánt ruhanemű mennyisége
szerint adagolja.
192996580_hu.qxd
4/29/2008
40 electrolux megjegyzések
10:17 AM
Page 40
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:17 AM
Page 41
megjegyzések electrolux 41
192996580_hu.qxd
4/29/2008
42 electrolux megjegyzések
10:18 AM
Page 42
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:19 AM
Page 43
192996580_hu.qxd
4/29/2008
10:20 AM
www.electrolux.hu
ANC szám: 192 996 580-00-132008
Page 44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement