Electrolux EWF12479W User manual

Electrolux EWF12479W User manual
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 1
Instrukcja
obsługi
Pralka
EWF 12479 W
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 2
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 3
electrolux 3
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję,
że korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności.
Ambicją Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej
jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej
wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi.
Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać
wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety i
wygodę użytkowania. Powodzenia!
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 4
4 electrolux spis treści
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa ................................5
Opis urządzenia ................................7
Panel sterowania...............................8
Eksploatacja....................................11
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania.............................16
Programy prania..............................19
Informacje o programach ................23
Konserwacja i czyszczenie..............25
Co zrobić, gdy... ..............................29
Dane techniczne .............................33
Parametry eksploatacyjne...............34
Instalacja.........................................35
Ochrona środowiska .......................39
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 5
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
prawidłowej eksploatacji, przed
instalacją i pierwszym użyciem
urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi wraz z wskazówkami i
ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy
pralki powinni poznać zasady
bezpiecznej obsługi. Pozwoli to
uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas
eksploatacji pralki oraz przekazanie
jej w razie odstąpienia lub sprzedaży
kolejnemu użytkownikowi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
● Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje pralki grożą
niebezpieczeństwem.
● Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwi pralki mogą się
nagrzewać. Nie należy ich dotykać!
● Należy upewnić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
W tym celu przed użyciem należy
sprawdzić zawartość bębna.
● Monety, agrafki, gwoździe, śrubki,
kamienie lub inne twarde lub ostre
przedmioty mogą spowodować
znaczne uszkodzenie sprzętu i nie
wolno ich wkładać do pralki.
● Używać tylko zalecanych ilości
środka zmiękczającego tkaniny i
detergentu. Użycie zbyt dużych
ilości może spowodować
uszkodzenie tkanin. Informacje o
odpowiednich ilościach środków
piorących znajdują się w
zaleceniach producenta.
●
●
●
●
Małe rzeczy, takie jak skarpetki,
sznurowadła, paski itp. należy
włożyć do specjalnej torebki lub
poszewki na poduszkę, ponieważ
mogą się dostać do wnętrza pralki.
Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o
nieobszytych lub rozdartych
brzegach.
Po zakończeniu prania, czyszczenia
i konserwacji należy zawsze
odłączać urządzenie od źródła
zasilania.
W żadnym wypadku nie wolno
podejmować samodzielnych prób
naprawy. Naprawy wykonywane
przez osoby niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia ciała lub
usterki pralki. Należy skontaktować
się z lokalnym punktem
serwisowym. Należy zawsze
domagać się użycia oryginalnych
części zamiennych.
Instalacja
● Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy jego
przenoszeniu.
● Podczas wypakowywania pralki
należy sprawdzić, czy nie została
uszkodzona. W przypadku
wątpliwości, nie uruchamiać pralki,
lecz skontaktować się z serwisem.
● Przed włączeniem pralki należy
usunąć całość opakowania i
wszystkie blokady założone na czas
transportu. W przeciwnym wypadku
może dojść do poważnego
uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
obsługi.
● Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu
odpływowym, oraz czy blat nie
przycisnął przewodu zasilającego.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 6
6 electrolux informacje dotyczące bezpieczeństwa
●
●
●
●
●
Jeśli urządzenie zostanie
postawione na miękkiej wykładzinie,
należy za pomocą nóżek
wyregulować wysokość w taki
sposób, aby zapewnić swobodną
cyrkulację powietrza.
Po zainstalowaniu należy się
upewnić, że węże i ich podłączenia
są szczelne.
Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na temperatury
poniżej zera, należy przeczytać
rozdział „Niebezpieczeństwo
zamarznięcia wody”.
Wszelkie prace hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo
inną kompetentną osobę.
Wszelkie prace elektryczne
związane z instalacją urządzenia
powinny być przeprowadzone przez
uprawnionego elektryka lub inną
kompetentną osobę.
Eksploatacja
● Pralka jest przeznaczona do użytku
w gospodarstwie domowym. Należy
jej używać zgodnie z
przeznaczeniem.
● Prać można jedynie materiały
nadające się do prania w pralce.
Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży umieszczonych na
metkach.
● Urządzenia nie należy
przeładowywać. Patrz stosowny
rozdział w instrukcji obsługi.
● Przed rozpoczęciem prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i
zapiąć wszystkie guziki oraz zamki
błyskawiczne. Nie należy prać
wystrzępionych lub podartych
ubrań. Przed praniem należy zaprać
●
●
●
plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W
pralce NIE WOLNO prać
biustonoszy z fiszbinami.
Ubrania, które miały kontakt z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej
nie powinny być prane w pralce
automatycznej. W przypadku użycia
lotnych płynów do czyszczenia
należy usunąć je z ubrania przed
włożeniem do pralki.
Nigdy nie wyciągać wtyczki z
gniazdka ciągnąc za przewód.
Należy zawsze chwycić za samą
wtyczkę.
Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel
sterowania, blat lub podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że
widoczne jest wnętrze pralki.
Bezpieczeństwo dzieci
● Niniejsze urządzenie nie powinno
być obsługiwane przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, ani
przez osoby niedoświadczone lub
nie posiadające wystarczającej
wiedzy, chyba że obsługują one
urządzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie
prawidłowej obsługi przez osobę
odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
● Elementy opakowania (np. folia,
styropian) mogą stanowić
zagrożenie dla dzieci niebezpieczeństwo uduszenia się!
Należy je przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
● Detergenty należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
● Należy upewnić się, czy dzieci lub
zwierzęta domowe nie weszły do
bębna pralki. Aby zapobiec
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 7
informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 7
zatrzaśnięciu się drzwi w takiej
sytuacji, pralka została wyposażona
w specjalny mechanizm. Aby go
uruchomić, należy obrócić pokrętło
(bez jego naciskania) znajdujące się
wewnątrz drzwi w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie znajdzie się w
położeniu poziomym. Można w tym
celu użyć monety.
P1131
Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwi, należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 8
8 electrolux Opis urządzenia
Opis urządzenia
Zakupione przez Państwa urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania
związane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i
detergentów.
System zaworu ECO pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz
znacznie zmniejsza zużycie wody i energii.
1
Szuflada na detergenty
1
2
3
2 Tabela programów
3
Panel sterowania
4
Uchwyt otwierania drzwi
5
Osłona pompy opróżniającej
6
Nóżki regulowane
4
Szuflada na detergenty
5
Komora na detergent do prania
wstępnego. Detergent do prania
wstępnego dodaje się na
początku programu prania.
6
Komora na detergent w proszku
lub płynie jest wykorzystywana do
prania zasadniczego.
Komora na dodatkowe środki w
płynie (płyn zmiękczający,
krochmal)
Do urządzenia zostały dołączone karty
programów w różnych językach. Jedna
z nich znajduje się z przodu szuflady
na detergenty, a pozostałe są
dołączone do zestawu instrukcji
obsługi. Kartę programów w szufladzie
można w łatwy sposób wymienić:
wyjąć kartę z szuflady przesuwając ją
w prawo i włożyć kartę z właściwą
wersją językową
EN003
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 9
panel sterowania electrolux 9
Panel sterowania
Od tej pory pokrętło wyboru programów, różne przyciski oraz wyświetlacz będą w
tekście niniejszej instrukcji oznaczane numerami podanymi w poniższej tabeli.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
1
Pokrętło wyboru programów
2
Przycisk temperatury
3
Przycisk wyboru prędkości
wirowania
4
Przycisk łatwego prasowania
5
Przycisk dodatkowego płukania
6
Przycisk opóźnienia
uruchomienia
7
Wyświetlacz
8
Przycisk Start/Pauza
9
Lampka kontrolna blokady
drzwi pralki
10 Przyciski kontroli czasu „Time
Manager”
Tabela symboli
●
Bawełniane
, Wełniane
●
, Ekonomiczny
, Pranie wstępne
, Pranie ręczne
Jedwabne
, Dżins
Wirowanie
, Delikatne wirowanie
, Pranie na zimno
Stop z wodą
, Łatwe prasowanie
, Kontrola czasu
, Programy specjalne
, Namaczanie
Temperatura
,Syntetyczne
, Płukanie
, Bielizna
, Odpompowanie
, Zmn.pręd.wirowania
, Blokada drzwi
, Delikatne
, Dodatkowe płukanie
, Cykl nocny
,
,
,
, Opóźniony start
, Blokada uruchomienia przez dzieci
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 10
10 electrolux panel sterowania
Wyświetlacz (7)
7.4 7.5 7.1
2.05
7.3
7.2
7.1 Czas trwania wybranego
programu/
Czas trwania wybranego programu
wyświetlany jest w godzinach i w
minutach (na przykład 2.05). Czas
trwania obliczany jest automatycznie
na podstawie maksymalnego wsadu
prania, jaki jest zalecany dla każdego
typu tkaniny. Po rozpoczęciu programu
czas uaktualniany jest co minutę.
/Opóźniony start
Czas opóźnienia ustawiony za pomocą
odpowiedniego przycisku pojawi się na
wyświetlaczu na kilka sekund, a
następnie ponownie pojawi się
komunikat o długości poprzednio
wybranego programu.
/Kody alarmowe
W wypadku problemów z
funkcjonowaniem urządzenia, pojawią
się kody alarmowe, np. E20 (patrz
rozdział „Co zrobić, gdy...”).
/Nieprawidłowy wybór opcji
W przypadku wybrania opcji
niezgodnej z wybranym programem,
przez kilka sekund wyświetlany będzie
komunikat Err i zacznie migać
czerwona lampka przycisku 8.
/Koniec programu
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu widoczne są trzy
migające zera 0.00, lampka kontrolna
9 oraz lampka przycisku 8 wyłączą się
i można otworzyć drzwi.
7.2 Ikonki poszczególnych faz
prania
Po wybraniu programu prania, w dolnej
części wyświetlacza pojawią się ikonki
poszczególnych faz programu prania.
Po uruchomieniu prania widoczna
będzie tylko ikonka sygnalizująca, że
pralka wykonuje program. Po
zakończeniu programu na
wyświetlaczu widoczne są migające
zera (0.00).
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 11
panel sterowania electrolux 11
7.3 Faza podgrzewania
Podczas cyklu prania, na wyświetlaczu
pojawi się ikonka temperatury, co
oznacza, że pralka rozpoczęła
podgrzewanie wody w bębnie.
7.4 Ikonki stopnia zabrudzenia
W trakcie wybierania programu na
wyświetlaczu pojawi się ikonka
wskazująca stopień zabrudzenia
prania automatycznie sugerowany
przez pralkę.
7.5 Zabezpieczenie przed
uruchomieniem przez dzieci
Zabezpieczenie umożliwia
pozostawienie urządzenia bez nadzoru
podczas jego pracy.
Lampka kontrolna blokady drzwi
pralki (9)
Włącza się lampka kontrolna 9
oznaczająca, że urządzenie
rozpoczęło pracę, a drzwi są
zablokowane.
Lampka kontrolna wskazuje, czy drzwi
mogą zostać otwarte:
• lampka kontrolna włączona: drzwi
nie można otworzyć.
• lampka kontrolna miga: blokada
drzwi jest w trakcie wyłączania.
• lampka kontrolna wyłączona: drzwi
można otworzyć.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 12
12 electrolux eksploatacja
Eksploatacja
Uruchomienie po raz
pierwszy
●
●
●
Sprawdzić, czy podłączenia
elektryczne i hydrauliczne zostały
wykonane zgodne z instrukcją
instalacji.
Wyjąć z bębna blok styropianowy i
wszelkie inne materiały.
Wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego
szuflady na
detergent w celu aktywacji zaworu
ECO. Następnie wybrać program
do prania tkanin bawełnianych w
temperaturze 90 °C lub 95 °C bez
wkładania ubrań do pralki. Pozwala
to usunąć ewentualny kurz lub inne
zabrudzenia, pochodzące z
procesu produkcji. Odmierzyć
połowę dozownika proszku, wsypać
do szuflady na detergent i
rozpocząć pranie.
Blokada uruchomienia przez dzieci
Niniejsze urządzenie umożliwia
pozostawienie go bez nadzoru, bez
obawy o ryzyko obrażeń ciała u dzieci lub
uszkodzenie pralki.
Funkcja ta jest również aktywna, gdy
pralka nie pracuje.
Istnieją dwa sposoby włączenia tej
funkcji:
1 przed naciśnięciem przycisku 8:
nie będzie możliwe uruchomienie
pralki.
2 po naciśnięciu przycisku 8: nie
będzie możliwa zmiana programu
lub opcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję,
należy jednocześnie nacisnąć i
przytrzymać przez około 6 sekund
przyciski 5 i 6 aż ikonka
odpowiednio pojawi się na
wyświetlaczu lub z niego zniknie.
Codzienna eksploatacja
Załadunek prania
Ostrożnie otwierać drzwi delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było
zbite. Zamknąć drzwi.
P0004
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladkę na
detergent. Odmierzyć żądaną ilość
detergentu, dodać do komory prania
zasadniczego
. Aby przeprowadzić
opcję prania wstępnego lub programu
namaczania, dodać detergent do
komory oznaczonej
.
C0070
Można również dodać płyn
zmiękczający do tkanin do komory
oznaczonej
(nie przekraczać znaku
„MAX” w szufladzie). Delikatnie
zamknąć szufladę.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 13
eksploatacja electrolux 13
Przyciski opcji programów
W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
C0071
Wybór żądanego programu za
pomocą pokrętła wyboru
programów (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem.
Lampka przycisku 8 zaczyna migać, a
na wyświetlaczu pojawia się
informacja o czasie trwania wybranego
programu.
Pokrętło wyboru programów można
obracać w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, jak i w
kierunku przeciwnym. Pozycja O służy
do anulowania programu/wyłączenia
pralki.
Opisy każdego z programów prania
na pokrętle wyboru programów
znajdują się w rozdziale „Programy
prania”.
Aby wyłączyć pralkę po
zakończeniu programu, obrócić
pokrętło wyboru programów do
pozycji „O”.
Uwaga!
Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło wyboru programów zostanie
ustawione na inny program, czerwona
lampka przycisku 8 zaświeci się 3 razy,
a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Err sygnalizujący
niewłaściwe ustawienie. Pralka nie
wykona nowego programu.
ustawieniu wybranego programu prania
i przed naciśnięciem przycisku 8.
Po wciśnięciu tych przycisków włączą
się odpowiadające im lampki
kontrolne. Po ponownym wciśnięciu
lampki kontrolne wyłączą się.
W przypadku wybrania niewłaściwej
funkcji, 3 razy zapali się zintegrowana
czerwona lampka kontrolna przycisku
6 i przez kilka sekund na wyświetlaczu
będzie wyświetlany komunikat „Err”.
Informacje dotyczące możliwości
uruchomienia poszczególnych
funkcji z programami prania podano
w rozdziale „Programy prania”.
Ustawić temperaturę za pomocą
przycisku 2
Nacisnąć kilka razy ten przycisk, aby
zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę,
w przypadku, gdy pranie ma być w
temperaturze innej, niż proponowana
przez pralkę.
Podczas wybierania programu
urządzenie automatycznie zasugeruje
maksymalną temperaturę dla danego
programu.
Wybrać prędkość wirowania, funkcję
„Stop z wodą” lub “Cykl nocny”
naciskając przycisk 3
Jeśli prędkość wirowania ma być inna
niż proponowana przez pralkę, należy
nacisnąć przycisk 3, aby zmienić
prędkość. Włączy się odpowiednia
lampka kontrolna.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.16
Page 14
14 electrolux eksploatacja
Stop z wodą: po wybraniu tej opcji
pralka nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania. Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu widoczne są migające
0.00, lampka kontrolna 9 jest włączona,
lampka kontrolna przycisku 8 jest
wyłączona, a drzwi są zablokowane, co
oznacza, że należy odpompować wodę.
Opcja „Cykl nocny” : po wybraniu tej
opcji pralka nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania. Pranie bez wirowania jest
ciche, dlatego też może być
wykonywane w nocy lub czasie
obowiązywania bardziej oszczędnej
taryfy za pobór energii.
W programach „Bawełniane” i
„Syntetyczne” płukanie jest
wykonywane z większą ilością wody.
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu widoczne są trzy
migające zera 0.00, lampka kontrolna
9 jest włączona, lampka przycisku 8
jest wyłączona, a drzwi są
zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę.
Informacje na temat odpompowania
wody podano w rozdziale „Po
zakończeniu programu”.
Wybrać funkcję „Łatwe prasowanie”
za pomocą przycisku 4
Po wciśnięciu tego przycisku cykl
prania i wirowania jest łagodny, aby nie
doszło do pogniecenia pranych rzeczy.
Ułatwi to prasowanie. Dodatkowo, w
programach Bawełnianie, Syntetyczne i
Jeans, pralka kilka razy dodatkowo
wykona cykl płukania. Funkcja ta jest
dostępna dla tkanin bawełnianych oraz
syntetycznych. W przypadku wybrania
tej funkcji w programach Bawełniane i
Jeans, prędkość wirowania zostanie
automatycznie zredukowana.
Wybrać funkcję „Dodatkowe
płukanie” za pomocą przycisku 5
Pralka wykona dodatkowe płukania.
Opcja ta jest zalecana dla osób, które
są uczulone na detergenty oraz w
miejscowościach, gdzie woda w
instalacji domowej jest bardzo miękka.
Wybrać funkcję „Opóźnienie
uruchomienia” za pomocą
przycisku 6
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu należy kilka razy nacisnąć
przycisk 6 tak, aby ustawić odpowiednie
opóźnienie. Zapali się odpowiednia
lampka kontrolna.
Informacja o wybranym opóźnieniu
uruchomienia (do 20 godzin) pojawi się
na wyświetlaczu na kilka sekund, a
następnie powróci komunikat o długości
czasu prania.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku 8.
W przypadku dodawania dodatkowego
prania w czasie opóźnienia
uruchomienia, należy nacisnąć przycisk
8, aby włączyć pauzę. Należy dodać
pranie, zamknąć drzwi i ponownie
nacisnąć przycisk 8.
Opóźnienie można zmienić lub
anulować w dowolnym momencie,
przed wciśnięciu przycisku 8.
Rozpoczęcie programu prania można
opóźnić w zakresie od 30 min - 60 min 90 min, 2 godziny, a następnie co
godzinę aż do maks. 20 godzin za
pomocą naciśnięcia tego przycisku.
Wybór opóźnienia uruchomienia.
• Wybrać dany program i wymagane
opcje.
• Wybrać opóźnienie uruchomienia.
• Nacisnąć przycisk 8: urządzenie
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 15
eksploatacja electrolux 15
rozpocznie odliczanie (w cyklu
godzinowym).
Program rozpocznie się po
zakończeniu odliczania.
Anulowanie opóźnionego uruchomienia
po uruchomieniu urządzenia
• Nacisnąć przycisk 8.
• Nacisnąć jeden raz przycisk 6, aż
pojawi się symbol 0’.
• Ponownie nacisnąć przycisk 8.
Funkcja „Opóźnione uruchomienie” nie
może być wybrana z programem
Odpompowanie.
Wybrać Start/Pauza za pomocą
przycisku 8
Aby rozpocząć wybrany program,
należy nacisnąć przycisk 8; zielona
lampka kontrolna przestanie migać.
Aby przerwać wykonywany program,
należy nacisnąć przycisk 8: zielona
lampka kontrolna zacznie migać.
Aby wznowić program od miejsca, w
którym został przerwany, należy
ponownie nacisnąć przycisk 8.
Jeśli wybrano opóźnienie
uruchomienia, rozpocznie się odliczanie
czasu na wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej
funkcji, 3 razy włączy się czerwona
lampka kontrolna przycisku 8 i przez
kilka sekund wyświetlany będzie
komunikat Err.
Wybrać funkcję „Kontrola czasu” za
pomocą przycisku 10
Funkcja ta pozwala na zmienianie
czasu prania proponowanego
automatycznie przez pralkę.
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku
pozwala na skrócenie lub wydłużenie
czasu trwania cyklu prania.
Na wyświetlaczu pojawi się ikonka
zabrudzenia informując o wybranym
stopniu zabrudzenia.
Stopień
zabrudzenia Ikonka
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Bardzo zabrudzone
Zwykłe
Średnio zabrudzone
Codzienne
Do prania rzeczy
zabrudzonych przez
codzienne noszenie
Do prania rzeczy lekko
zabrudzonych
Do prania rzeczy bardzo
lekko zabrudzonych
Do ubrań, które były noszone
przez krótki czas
Lekkie
Szybkie
Super
szybkie (*)
(*) Zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu
(patrz tabela „Programy prania”).
Uwaga!
Tej opcji nie można wybrać z
programami Ekonomiczny do rzeczy
bawełnianych i syntetycnych.
Dostępność ikonek stopnia
zabrudzenia zmienia się w zależności
od rodzaju tkaniny (patrz tabela).
Tkaniny
Stopień zabrudzenia
Intensywne
Zwykłe
Codzienne
Lekkie
Szybkie
S. Szybkie
95°-90°C
60 °C
40 °C
30 °C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(zimna
woda)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bawełniane
Syntetyczne
60 °C
40 °C
30 °C
(zimna
woda)
Tkaninydelikatne
40 °C
30 °C
(zimna
woda)
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 16
16 electrolux eksploatacja
Zmiana opcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej
opcji zanim zostanie ona wykonana
przez program. Przed dokonaniem
zmiany należy przerwać pracę pralki
naciskając przycisk 8.
(Po rozpoczęciu prania nie da się
zmienić jedynie funkcji „Kontrola
czasu”. )
Rozpoczęty program można zmienić
tylko poprzez jego anulowanie.
Należy obrócić pokrętło wyboru
programów do pozycji „O”, a następnie
wybrać nowe ustawienie. Uruchomić
nowy program poprzez kolejne
naciśnięcie przycisku 8. Woda z prania
pozostaje w pralce.
Przerwanie wykonywanego
programu
Aby przerwać wykonywany program,
należy nacisnąć przycisk 8. Zacznie
migać odpowiednia lampka kontrolna.
Aby wznowić program, należy
ponownie nacisnąć przycisk.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program,
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji O. Teraz można
wybrać nowy program.
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić pauzę
naciskając w tym celu przycisk 8.
Jeśli lampka kontrolna 9 miga i w
ciągu kilku minut zostaje wyłączona,
można otworzyć drzwi.
JJeśli lampka kontrolna 9 nie miga i w
ciągu kilku minut nie wyłączy się,
oznacza to, że urządzenie już
podgrzewa wodę lub poziom wody jest
powyżej dolnej krawędzi drzwi.
W takim przypadku nie wolno otwierać
drzwi.
Jeżeli zachodzi konieczność otwarcia
drzwi należy wyłączyć pralkę obracając
pokrętło do pozycji O. Po upływie kilku
minut można otworzyć drzwi (uwaga
na poziom i temperaturę wody!).
Po zamknięciu drzwi należy ponownie
ustawić program oraz opcje, a
następnie nacisnąć przycisk 8.
Po zakończeniu programu
Pralka zatrzyma się automatycznie,
lampka kontrolna 8 wyłączy się, a na
wyświetlaczu pojawią się migające
„0.00”.
Jeśli wybrano program z funkcją
zatrzymania wody, lampka kontrolna 9
pozostanie włączona, a drzwi
zablokowane, aby przypomnieć o
potrzebie odpompowania wody przed
otwarciem drzwi.
Aby odpompować wodę:
● ustawić pokrętło wyboru programów
w pozycji „O
● wybrać program odpompowania lub
wirowania
● w razie potrzeby zmniejszyć
prędkość wirowania za pomocą
odpowiedniego przycisku
● wcisnąć przycisk 8
Po zakończeniu programu, lampka
kontrolna 9 zgaśnie i można otworzyć
drzwi.
Aby wyłączyć pralkę, należy obrócić
pokrętło wyboru programów na pozycję
„O”.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy jest pusty.
Gdy nie jest planowane kolejne pranie,
należy zamknąć zawór dopływu wody.
Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych
zapachów.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 17
praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 17
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń
producenta odzieży dotyczących
prania umieszczonych na metkach.
Ubrania posortować w następujący
sposób: białe, kolorowe, syntetyczne,
delikatne, wełna.
Temperatury
95° lub do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. ścierki,
90° ręczniki, obrusy, prześcieradła...)
60°
do średnio zabrudzonych ubrań
o trwałych kolorach (np. koszule,
koszule nocne, piżamy....) ze lnu,
bawełny lub włókien
syntetycznych oraz do lekko
zabrudzonych białych tkanin
bawełnianych (np. bielizna).
do tkanin delikatnych (np.
firanek), prania mieszanego
30°-40°- zawierającego tkaniny
syntetyczne i wełniane z metką
(zimna woda) „czysta nowa wełna, nadająca
się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu”.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie
należy prać razem. Podczas takiego
prania biel białych tkanin może zostać
utracona.
Nowe kolorowe ubrania mogą
farbować w czasie pierwszego prania;
dlatego należy je za pierwszym razem
prać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z
wszelkich metalowych przedmiotów
(takich jak spinki do włosów,
agrafki, pinezki itp.).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe,
zatrzaski, zamki błyskawiczne.
Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy
należy uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny
oczyścić specjalnym środkiem do
usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Z firanek i
zasłon zdjąć klamerki i żabki i
umieścić je w woreczku lub siatce do
prania.
Maksymalna wielkość wsadu
Zalecane ilości wsadu bielizny podano
w tabeli programów.
Wskazówki ogólne:
Bawełna, len: Bęben załadować do
pełna, ale niezbyt ciasno;
Tkaniny syntetyczne: nie więcej niż
do połowy bębna;
Tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie
pojemności bębna pozwala na
efektywne wykorzystanie wody i
energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych, należy zmniejszyć
wielkość wsadu.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 18
18 electrolux praktyczne wskazówki dotyczące prania
Waga prania
Poniżej podano orientacyjną wagę
niektórych artykułów ubraniowych i
pościelowych:
szlafrok
1 200 g
serwetka
100 g
poszwa
700 g
prześcieradło
500 g
poszewka na poduszkę
200 g
obrus
250 g
ręcznik frotte
200 g
ścierka
100 g
koszula nocna
200 g
figi damskie
100 g
koszula męska robocza
600 g
koszula męska
200 g
piżama męska
500 g
bluzka
100 g
slipy męskie
100 g
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie
wystarczy tylko woda i detergent.
Dlatego zaleca się ich usunięcie przed
przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać
zimną wodą. Stare plamy odmoczyć w
zimnej wodzie przez noc z
detergentem, a następnie zaprać w
wodzie z mydłem.
Plamy z farb olejnych: zwilżyć
środkiem do wywabiania plam na
bazie benzyny, położyć tkaninę na
suchej ścierce i usunąć plamę poprzez
poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru:
nasączyć terpentyną, położyć tkaninę
na suchej powierzchni i usunąć plamę
poklepując tkaninę opuszkami palców
przy użyciu bawełnianej ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej
wodzie lub środek do usuwania rdzy
na zimno. Należy uważać na stare
plamy z rdzy, ponieważ powodują one
uszkodzenie struktury celulozy oraz
mają tendencję do dziurawienia
tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na
suchej ściereczce i usunąć plamę
przez poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć
acetonem, a następnie użyć spirytusu
skażonego. Pozostałości plam na
białych tkaninach należy usunąć przy
pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina:
zamoczyć w wodzie z dodatkiem
mydła, wypłukać lub przetrzeć kwasem
octowym lub cytrynowym i spłukać.
Pozostałości plam należy usunąć przy
pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym;
pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy
wybielacza, a następnie dobrze
wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również
od wybranego detergentu oraz jego
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 19
praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 19
ilości (tak, aby unikać jego
marnowania i chronić środowisko
naturalne). Zwłaszcza, że nawet środki
ulegające biodegradacji zawierają w
swoim składzie substancje, które w
zbyt dużych ilościach szkodzą
środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp.),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
prania.
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
• detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
• detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60 °C maks.) i
wełnianych,
• detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej
temperaturze (60 °C maks.) do
wszystkich rodzajów tkanin lub
specjalne detergenty tylko do tkanin
wełnianych.
Detergenty i płyn zmiękczający należy
umieszczać we właściwych komorach
szuflady przed rozpoczęciem prania.
W przypadku korzystania z
koncentratów proszków i detergentów
w płynie należy wybierać programy bez
prania wstępnego.
Pralkę wyposażono w system
recyrkulacji, który pozwala na
optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do
komory szuflady oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu prania.
Należy przestrzegać zaleceń
producenta środka dotyczących jego
dozowania i nie przekraczać
poziomu „MAX” zaznaczonego w
szufladzie na detergent.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od
rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia
ubrań oraz twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w
tzw. „stopniach” twardości. Informacje
o stopniu twardości wody można
uzyskać w miejskich zakładach
wodociągowych lub od właściwych
władz lokalnych.
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów,
jeśli:
• prana jest mniejsza ilość bielizny
• pranie jest lekko zabrudzone
• podczas prania tworzy się dużo
piany.
Stopień twardości wody
Stopnie
Poziom
Woda
1
2
3
4
miękka
średnio twarda
twarda
bardzo twarda
niemieckie francuskie
°dH
°T.H.
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 20
20 electrolux programy prania
Programy prania
Program/
Temperatura
Bawełniane
95°/ 90°- zimna
woda
Rodzaj tkaniny
Bawełniane białe i
kolorowe (średnio
zabrudzone tkaniny)
Opcje
Opis programu
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
Pranie zasadnicze
Płukania
Długie wirowanie.
NOCNY, ŁATWE
Maks. wsad w kg 6
PRASOWANIE,
** Zmniejsz. wsad w
DODATKOWE PŁUKANIE, kg 3
KONTROLA CZASU
Bawełniane
Ekonomiczny
95°/ 90° - 40°
Bawełniane +
Pranie wstępne
95°/ 90° - zimna
woda
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe w
trybie oszczędnym,
średnio lub lekko
zabrudzone
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
NOCNY, ŁATWE
PRASOWANIE,
DODATKOWE PŁUKANIE
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze
Płukania
Długie wirowanie.
Maks. wsad w kg 6
WIROWANIA/
Bardzo zabrudzone
S
TOP Z WODĄ/CYKL
rzeczy bawełniane: np.
NOCNY, ŁATWE
pościel, obrusy, koszule,
PRASOWANIE,
bielizna.
DODATKOWE PŁUKANIE,
KONTROLA CZASU
Bawełniane
Ekonomiczny +
Pranie wstępne
95°/ 90° - 40°
Pranie zasadnicze
Płukania
Długie wirowanie.
Maks. wsad w kg 6
Tkaniny bawełnianie
ZMNIEJSZENIE
białe i kolorowe prane w PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
trybie Ekonomicznym,
STOP Z WODĄ/CYKL
normalnie do lekko
NOCNY, ŁATWE
PRASOWANIE,
zabrudzonych, koszule,
DODATKOWE PŁUKANIE
bielizna.
Tkaniny
Tkaniny syntetyczne
syntetyczne
lub mieszane
60°- zimna woda
** Zmniejsz. wsad w
kg 3
Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze
Płukania
Długie wirowanie.
Maks. wsad w kg 6
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie
NOCNY, ŁATWE
Maks. wsad w kg 3
PRASOWANIE,
**Zmniejsz. wsad w
DODATKOWE PŁUKANIE, kg 1,5
KONTROLA CZASU
Tkaniny
syntetyczne +
Pranie wstępne
60°- zimna woda
Syntetyczne, mocno
zabrudzone: bielizna,
ubrania kolorowe,
niezbiegające się
koszule.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie
NOCNY, ŁATWE
Maks. wsad w kg 3
PRASOWANIE,
DODATKOWE PŁUKANIE, **Zmniejsz. wsad w
kg 1,5
KONTROLA CZASU
** Po wybraniu opcji „Super szybkie” za pomocą przycisków „Kontroli czasu”
(10) zalecane jest zredukowanie maksymalnego wsadu zgodnie ze
wskazówkami. (Zmn. wsad = zmniejszony wsad). Pełny wsad jest możliwy,
lecz wyniki prania będą nieco mniej zadowalające.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 21
programy prania electrolux 21
Programy prania
Program/
Temperatura
Rodzaj tkaniny
Opcje
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
Tkaniny
syntetyczne
Ekonomiczny
40°
Syntetyczne lekko
zabrudzone: bielizna,
ubrania kolorowe,
niezbiegające się
koszule.
Tkaniny
syntetyczne
Ekonomiczny +
Pranie wstępne
40°
Syntetyczne
WIROWANIA/
normalnie zabrudzone:
STOP Z WODĄ/CYKL
bielizna, ubrania
NOCNY, ŁATWE
PRASOWANIE,
kolorowe, niezbiegające
DODATKOWE PŁUKANIE,
się koszule.
NOCNY, ŁATWE
PRASOWANIE,
DODATKOWE PŁUKANIE
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
Tkaniny
delikatne +
Tkaniny delikatne,
Pranie wstępne mocno zabrudzone.
40°- zimna woda
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 3
Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 3
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze
WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
NOCNY, DODATKOWE
PŁUKANIE,
KONTROLA CZASU
Tkaniny
Tkaniny delikatne np.
delikatne
firanki.
40°- zimna woda
Opis programu
Płukania
Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 3
** Zmniejsz. wsad w
kg 1,5
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI Pranie zasadnicze
Płukania
WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
NOCNY, DODATKOWE
PŁUKANIE,
KONTROLA CZASU
Specjalnie testowany
program dla ubrań
ZMNIEJSZENIE
Wełna
wełnianych z metką
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
40°- zimna woda „Czysta nowa wełna,
STOP Z WODĄ/CYKL
NOCNY
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce”.
Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 3
** Zmniejsz. wsad w
kg 1,5
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 2
Pranie zasadnicze
ZMNIEJSZENIE
Pranie ręczne
Specjalny program do PRĘDKOŚCI WIROWANIA/ Płukania
40°- zimna woda tkanin pranych ręcznie.
STOP Z WODĄ/CYKL Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 2
NOCNY
Bielizna
40°
Specjalny program do
prania bardzo
delikatnych tkanin
przeznaczonych do
prania ręcznego.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
NOCNY
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 1
** Po wybraniu opcji „Super szybkie” za pomocą przycisków „Kontroli czasu”
(10) zalecane jest zredukowanie maksymalnego wsadu zgodnie ze
wskazówkami. (Zmn. wsad = zmniejszony wsad). Pełny wsad jest możliwy,
lecz wyniki prania będą nieco mniej zadowalające.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 22
22 electrolux programy prania
Programy prania
Program/
Temperatura
Jedwab
30°
Rodzaj tkaniny
Tkaniny jedwabne do
delikatnego prania i
wirowania.
Opcje
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
NOCNY
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA/
STOP Z WODĄ/CYKL
Opis programu
Pranie zasadnicze
Płukania
Krótkie wirowanie
Maks. wsad w kg 1
Dżins
40°
Specjalny program do
prania ubrań z
dżinsu - spodni,
koszul i kurtek.
Namaczanie
30°
Mocno zabrudzone
pranie (program nie
nadaje się do prania
wełny i tkanin
przeznaczonych do
prania ręcznego).
Płukania
Osobny cykl płukania PRĘDKOŚCI WIROWANIA/ 3 płukania
dla bawełnianych tkanin STOP Z WODĄ/CYKL Długie wirowanie
NOCNY, ŁATWE
Maks. wsad w kg 6
pranych ręcznie.
PRASOWANIE,
Odpompowanie
Funkcja ta służy do
odpompowania wody z
bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana
została funkcja “Stop z
wodą”
Wirowanie
Oddzielne wirowanie
dla tkanin
bawełnianych.
Delikatne
wirowanie
Osobne krótkie
wirowanie tkanin
syntetycznych,
delikatnych,
wełnianych i pranych
ręcznie.
O
Do anulowania
trwającego programu i
wyłączenia pralki.
NOCNY, ŁATWE
PRASOWANIE
Pranie zasadnicze
Płukania
Długie wirowanie
Maks. wsad w kg 3
Namaczanie przez ok.
20 minut w
temperaturze 30°C
Zatrzymanie wody w
bębnie.
ZMNIEJSZENIE
DODATKOWE PŁUKANIE
Odpompowanie wody
Odpompowanie i długie
wirowanie.
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
Maks. wsad w kg 6
ZMNIEJSZENIE
Odpompowanie i
krótkie wirowanie.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 23
23 electrolux informacje o programach
Informacje o programach
Wełniane i
Pranie ręczne
Dżins
Program przeznaczony do prania ubrań wełnianych, które
mogą być prane w pralce
, jak również dla rzeczy
wełnianych pranych ręcznie i tkanin delikatnych oznaczonych
symbolem „Prać ręcznie”
.
Program umożliwia pranie codziennych ubrań takich jak
dżinsowe spodnie, koszule lub kurtki oraz dzianiny wykonane z
nowoczesnych materiałów.
Jedwab
Delikatny program do prania tkanin jedwabnych i mieszanych
syntetycznych. Maksymalna temperatura prania wynosi 30 °C.
Maksymalna prędkość wirowania jest automatycznie
zredukowana.
Ekonomiczny
Ten program można wybrać dla średnio lub lekko
zabrudzonych tkanin bawełnianych lub syntetycznych.
Temperatura zostanie obniżona, a czas prania przedłużony.
Pozwala to uzyskać dobre wyniki prania, przy jednoczesnej
oszczędności zużycia energii.
Namaczanie
Jest to specjalny program do rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urządzenie wykonuje program namaczania przez ok. 20 minut w
temperaturze 30°C.
Po zakończeniu namaczania, urządzenie automatycznie się
zatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie. Dodać detergentu do
programu namaczania do komory oznaczonej
.
Z programu nie można korzystać do namaczania bardzo
delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub wełnianych.
Przed rozpoczęciem nowej fazy prania, należy opróżnić bęben z
wody:
• Tylko odpompowanie: obrócić pokrętło programatora na
Odpompowanie. (Wcisnąć przycisk Start/Pauza).
• Odpompowanie i odwirowanie: obrócić pokrętło
programatora na Wirowanie lub Delikatne wirowanie,
zmniejszyć prędkość wirowania przy pomocy pokrętła wyboru
prędkości wirowania, a następnie wcisnąć przycisk
Start/Pauza.
Ważne!
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można
wybrać program prania. Najpierw ustawić pokrętło
programatora na O, a następnie wybrać program i wcisnąć
przycisk Start/Pauza.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 24
24 electrolux informacje o programach
Informacje o programach
Płukania
Odpompowanie
Wirowanie
Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym długim
wirowaniem przy maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając
przycisk 3.
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po
ostatnim płukaniu, gdy wybrana została opcja „Stop z
wodą” i Cykl nocny.
Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji O,
następnie wybrać program „Odpompowanie” i wcisnąć
przycisk 8.
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po
programach z opcją „Stop z wodą” lub „Cykl nocny”.
Przed wybraniem tego programu należy ustawić pokrętło
wyboru programów w pozycji O. Prędkość wirowania
można ustawić używając odpowiedniego przycisku i
dostosowując ją do tkanin, które mają być wirowane.
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie. Musi być
Delikatne wirowanie stosowane do rzeczy syntetycznych, delikatnych,
wełnianych/pranych ręcznie, jedwabnych.
O = Anulowanie/
WYŁ
Aby anulować program i wyłączyć pralkę, należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji O. Teraz można
wybrać nowy program.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 25
konserwacja i czyszczenie electrolux 25
Konserwacja i czyszczenie
dokładnie wytrzeć.
Przed przystąpieniem do czyszczenia i
prac konserwacyjnych należy
ODŁĄCZYĆ urządzenie od zasilania.
Czyszczenie szuflady na detergent
Szufladę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie
czyścić.
Wyjąć szufladę naciskając blokadę do
dołu i pociągając do siebie. Wypłukać
pod bieżącą wodą, aby usunąć
wszelkie pozostałości
nagromadzonego proszku.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień.
Dobrym rozwiązaniem jest okresowe
używanie środka zmiękczającego wodę.
Należy to robić poza praniem ubrań i
stosować się do zaleceń producenta
środka zmiękczającego. Pozwoli to
zapobiec osadzaniu się kamienia.
Po każdym praniu
Zostawić na chwilę drzwi otwarte.
Pomaga to zapobiec powstawaniu
pleśni i nieprzyjemnych zapachów
wewnątrz urządzenia. Pozostawianie
otwartych drzwi po praniu pomoże
również zabezpieczyć uszczelkę przy
drzwiach.
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie
konserwacyjne:
• Bęben powinien być pusty.
• Należy wybrać program prania
tkanin bawełnianych o najwyższej
temperaturze.
• Użyć zwykłej ilości detergentu w
formie proszku o właściwościach
biologicznych.
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydlinami, a następnie
C0072
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na płyny
zmiękczające. Umyć wszystkie
elementy w wodzie.
C0073
Czyszczenie wnęki szuflady
Po wyjęciu szuflady należy wyczyścić
wnękę używając małej szczotki,
upewniając się, że wszelkie
pozostałości proszku zostały usunięte
z dolnej i górnej części wnęki.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 26
26 electrolux konserwacja i czyszczenie
P0038
Wsunąć szufladę na detergent w
prowadnice i wcisnąć ją do środka.
Bęben pralki
Osady rdzy zbierające się na bębnie
mogą być spowodowane
rdzewiejącymi ciałami obcymi
obecnymi w praniu lub osadami żelaza
w wodzie.
Uwaga! Nie wolno czyścić bębna za
pomocą żrących środków do usuwania
kamienia, środków do szorowania
zawierających chlor lub metalowych
myjek.
1. Usunąć wszelkie osady rdzy z
bębna za pomocą środka
czyszczącego do stali nierdzewnej.
2. Wykonać program prania bez
umieszczania w pralce rzeczy, aby
usunąć wszelkie pozostałości
środków czyszczących. Program:
BAWEŁNIANE/LNIANE 90° lub 95
°C, nacisnąć przycisk 6, dodać
około 1/4 miarki detergentu.
Uszczelka drzwi
Sprawdzać okresowo, czy w fartuchu
drzwi nie ma ciał obcych. Jeśli są usunąć je.
P1050
Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
• pralka nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje
• podczas odprowadzania wody z
pralki wydobywa się nienaturalny
dźwięk spowodowany obecnością
ciał obcych, takich jak agrafki,
monety itp.
W tym celu należy:
• Odłączyć urządzenie.
• Jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać, aż woda się ochłodzi.
• Otworzyć klapkę pompy.
P1114
• Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego spłynie woda.
• Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
• Gdy woda przestanie wyciekać,
odkręcić pokrywę i wyciągnąć
pompę. Dobrze jest mieć w pobliżu
szmatkę do wycierania wody
wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 27
konserwacja i czyszczenie electrolux 27
Nie wolno odkręcać pokrywy filtra w
trakcie cyklu prania. Należy zaczekać,
aż pralka zakończy cykl i będzie pusta.
Zakładając pokrywę, należy się
upewnić, że jest dobrze dokręcona,
aby zapobiec przeciekom i
uniemożliwić jej zdjęcie przez dzieci.
P1115
• Obracając pompę wyjąć ewentualne
ciała obce.
• Nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić
go z powrotem w miejscu, z którego
został wyjęty.
Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli używana w pralce woda jest
bardzo twarda lub zawiera kamień, filtr
dopływowy może się zatkać.
W związku z tym należy go okresowo
czyścić.
P1090
Zakręcić zawór dopływowy wody.
Odłączyć wąż dopływowy. Oczyścić
filtr szczotką o twardym włosiu.
Starannie dokręcić wąż dopływowy.
P1117
• Mocno dokręcić pokrywę pompy.
• Zamknąć klapkę pompy.
Uwaga!
W trakcie pracy pralki i w zależności
od wybranego programu w pompie
może się znajdować gorąca woda.
Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody
Jeśli urządzenie jest narażone na
temperatury poniżej 0°C, należy
podjąć określone środki ostrożności.
• Zakręcić zawór dopływowy wody.
• Odkręcić wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża
dopływowego oraz końcówkę węża
awaryjnego spustu w specjalnie
podstawionym naczyniu i odczekać,
aż spłynie do niego woda z pralki.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i
umieścić we wnęce pompy wąż
awaryjnego spustu, pamiętając o
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 28
28 electrolux konserwacja i czyszczenie
tym, by zabezpieczyć jego końcówkę
specjalną zatyczką.
• Jeśli urządzenie ma być ponownie
uruchomione, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu
wynosi ponad 0°C
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych
wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka;
• zakręcić zawór dopływowy wody;
• jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
• otworzyć klapkę pompy;
• ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża awaryjnego spustu.
Zdjąć zatyczkę węża. Woda sama
powinna spłynąć do naczynia. Po
napełnieniu naczynia nałożyć
ponownie zatyczkę na wąż. Wylać
wodę z naczynia. Powtórzyć
czynność, aż cała woda zostanie
odprowadzona;
• w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
• nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić
go we wnęce;
• dokręcić pompę i zamknąć klapkę.
Uwaga!
Za każdym razem, kiedy woda jest
usuwana przy wykorzystaniu
awaryjnego węża spustowego, należy
wlać 2 litry wody do szuflady prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowywania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO VALVE,
który zapewnia pełne zużycie
detergentu.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 29
co zrobić, gdy... electrolux 29
Co zrobić, gdy...
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności
konserwacyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania
technika z serwisu. Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym,
należy wykonać następujące kontrole.
W czasie pracy pralki może się zdarzyć, że zacznie migać czerwona lampka
kontrolna przycisku 8 a na wyświetlaczu pojawi się jeden z następujących kodów
alarmów wskazując, że urządzenie nie działa:
● E10: problem z dopływem wody
● E20: problem z odpływem wody
● E40: drzwi są otwarte.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu
przycisk 8. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy się
zwrócić do lokalnego serwisu.
Usterka
Pralka nie rozpoczyna
pracy:
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
nie zostały zamknięte.
E40.
● Wtyczka nie została
prawidłowo podłączona do
gniazdka zasilania.
● W gniazdku nie ma prądu.
●
Dokładnie zamknąć drzwi.
●
Podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.
Zawór wody jest zamknięty.
E10
● Przygnieciony bądź zgięty
wąż dopływowy. E10
● Filtr węża dopływowego
wody jest zablokowany. E10
● Drzwi nie są domknięte. E40
●
● Drzwi
Sprawdzić domową
instalację elektryczną.
● Bezpiecznik główny przepalił ● Wymienić bezpiecznik.
się.
● Pokrętło wyboru programów ● Obrócić pokrętło wyboru
nie zostało ustawione we
programów i ponownie
właściwej pozycji i przycisk 8 nacisnąć przycisk 8.
nie został wciśnięty.
● Wybrano opcję „Opóźniony
● Jeśli pranie ma się
start”.
rozpocząć od razu, należy
wyłączyć opcję „Opóźniony
start”.
● Włączono blokadę
● Wyłączyć blokadę
uruchomienia przez dzieci.
uruchomienia przez dzieci.
Pralka nie pobiera
wody:
●
●
Odkręcić zawór wody.
Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.
● Wyczyścić filtr węża
dopływowego.
● Dokładnie zamknąć drzwi.
●
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 30
30 electrolux co zrobić, gdy...
Usterka
Możliwa przyczyna
● Patrz
„Podłączenie węża
odpływowego wody”.
Pralka napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
● Zbyt
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje:
● Wąż
odpływowy jest
przygnieciony lub zagięty. E20
● Pompa odpływowa jest
zatkana. E20
● Wybrano opcję „Stop z
wodą”.
● Sprawdzić
Wyciek wody na
podłodze:
● Zbyt
dużo lub niewłaściwa
jakość detergentów
(powodują nadmierne
pienienie się).
● Sprawdzić, czy nie ma
wycieków w okolicy
mocowania węża
dopływowego do zaworu.
Nie zawsze można to łatwo
sprawdzić, gdyż woda
ścieka po wężu; sprawdzić,
czy wąż jest wilgotny.
● Wąż odpływowy jest
uszkodzony.
● Brak nałożonej zatyczki
spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu
pompy.
● Zmniejszyć
● Użyto
● Zwiększyć
Niezadowalające wyniki
prania:
nisko położona
końcówka węża
odpływowego.
Środek zaradczy
podłączenie węża
odpływu wody.
● Wyczyścić pompę
odpływową.
● Wybrać program
„Odpompowanie” lub
„Wirowanie”.
● Pranie nie jest równomiernie ● Zmienić rozłożenie prania.
rozmieszczone w bębnie.
zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
● Trwalsze plamy nie zostały
usunięte przed praniem.
● Nie
wybrano właściwej
temperatury.
● Nadmierna waga prania.
ilość detergentu
lub użyć innego.
● Sprawdzić
przyłącze węża
dopływowego.
● Wymienić
na nowy.
● Nałożyć
zatyczkę na wąż i
umieścić go z powrotem w
miejscu, z którego został
wyjęty.
ilość detergentu
lub użyć innego.
● Do prania trudnych do
usunięcia plam stosować
produkty dostępne na rynku.
● Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
● Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 31
co zrobić, gdy... electrolux 31
Usterka
Nie można otworzyć
drzwi pralki:
Możliwa przyczyna
● Program
nie dobiegł do
końca.
● Włączona blokada drzwi.
●W
Wibrowanie lub głośna
praca pralki:
bębnie pozostała woda.
● Nie
usunięto blokad
transportowych i
opakowania.
● Niewłaściwa regulacja
nóżek.
● Pranie nie jest równomiernie
rozmieszczone w bębnie.
● Możliwe, że w bębnie
znajduje się zbyt mała ilość
prania.
● Elektroniczna kontrola
Wirowanie z
opóźnieniem, bądź brak wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest
wirowania:
niewłaściwie rozmieszczone
w bębnie. Pralka
samodzielnie rozmieszcza
pranie w bębnie obracając
go w tym celu w
przeciwnych kierunkach.
Czynność ta może zostać
powtórzona kilka razy,
dopóki bęben nie uzyska
równowagi i nie rozpocznie
normalnego wirowania.
Jeżeli po upływie 10 minut
pranie nadal nie jest
równomiernie rozłożone w
bębnie, urządzenie nie
będzie wirować. W takim
przypadku należy ręcznie
ułożyć pranie i wybrać
program wirowania.
Środek zaradczy
● Odczekać
do końca cyklu
prania.
● Poczekać na zgaśnięcie
lampki kontrolnej 9.
● Wybrać program
odpompowania lub
wirowania, aby odprowadzić
wodę.
● Sprawdzić
poprawność
instalacji pralki.
● Sprawdzić,
czy urządzenie
zostało wypoziomowane.
● Zmienić rozłożenie prania.
● Włożyć
więcej prania.
● Zmienić
rozłożenie prania.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 32
32 electrolux co zrobić, gdy...
Usterka
Możliwa przyczyna
Pralka wydaje dziwne
dźwięki
● Urządzenie
jest
wyposażone w nowy rodzaj
silnika, który wydaje inne
dźwięki w porównaniu z
tradycyjnymi silnikami.
Dzięki nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy
start bębna, a pranie jest
lepiej rozłożone w bębnie
podczas wirowania. W
konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.
W bębnie nie widać
wody
● Urządzenia
opracowane z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają o
wiele mniej wody bez
uszczerbku dla parametrów
pracy.
Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym. Przy zgłoszeniu
usterki, należy podać model, numer
produktu oraz numer seryjny i datę
zakupu urządzenia: informacje te są
wymagane przez serwis w celu
zapewnienia sprawnej obsługi.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
Środek zaradczy
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 33
dane techniczne electrolux 33
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
60 cm
Wysokość
85 cm
Głębokość
63 cm
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita
- Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na krawędzi drzwi pralki
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Minimum
Maksymalny wsad
Bawełniane
Prędkość wirowania
Maksymalnie
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
6
kg
1200 obr./min.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 34
34 electrolux parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne
Pobór wody
(w litrach)
Pobór energii
(w kWh)
Bawełniane 90°
61
2.0
Bawełniane 60°
58
1.3
Bawełniane Ekon. 60° (*)
54
1.02
Syntetyczne 60°
54
1.0
Delikatne 40°
57
0.5
Wełniane 40°
53
0.4
Pranie ręczne 40°
53
0.4
Przedstawione w tabeli wartości należy
traktować jako orientacyjne, gdyż są
one zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury dopływającej wody i
temperatury otoczenia. Podane tu dane
odnoszą się do najwyższej z możliwych
temperatur wody, przewidzianych dla
poszczególnych programów prania.
Długość
programu
(w minutach)
Informacja na temat
czasu trwania programu
pojawia się na
wyświetlaczu na panelu
sterowania.
Program
(*) Program „Bawełniane Ekonomiczny”
w temperaturze 60°C jest
programem odnośnym dla danych
umieszczonych na tabliczce zużycia
energii, zgodnie z Dyrektywą
92/75/EWG.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 35
instalacja electrolux 35
Instalacja
Rozpakowywanie
Przed uruchomieniem pralki, należy
usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie
elementy transportowe, aby można było
je wykorzystać w razie przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie
położyć pralkę na tylnej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
A
HEC0002S
4. Odkręcić i wyjąć dwie duże śruby z
tyłu urządzenia B i sześć
mniejszych śrub C.
C
HEC0003S
HEC0008
C
B
B
5. Zdjąć wspornik D i przykręcić sześć
mniejszych śrub C.
2. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących
się z tyłu urządzenia.
D
HEC0011S
HEC0001
3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić i wyjąć środkową śrubę z
tyłu urządzenia A. Wyciągnąć
plastikową rozpórkę.
C
HEC0014
C
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 36
36 electrolux instalacja
6. Otworzyć drzwi, wyjąć wąż
dopływowy z bębna i usunąć
styropianowy element
przymocowany taśmą klejącą do
uszczelki drzwi.
ustawienie używając poziomicy.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu
się pralki w trakcie pracy. Nie wolno
podkładać kartonu, listewek lub
podobnych materiałów, aby wyrównać
nierówności w podłodze.
HEC0010
7. Zatkać mały górny otwór i dwa
większe odpowiednimi plastykowymi
zaślepkami dostarczonymi w
torebce zawierającej instrukcję
obsługi.
HEC0005
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane
na stabilnej i poziomej powierzchni.
Należy upewnić się, czy cyrkulacja
powietrza dookoła urządzenia nie jest
utrudniona przez wykładzinę lub
dywanik. Sprawdzić, czy urządzenie
nie dotyka ściany lub urządzeń
kuchennych. Wypoziomować pralkę
odpowiednio regulując nóżki.
Regulacja nóżek może sprawiać
trudności, ponieważ zamocowano w
nich samoblokującą się nakrętkę,
niemniej urządzenie MUSI zostać
wypoziomowane i stać stabilnie.
W razie konieczności sprawdzić
HEC007S
Podłączenie węża dopływowego
wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna. Nie
należy używać węża dołączonego do
starej pralki, aby podłączyć wodę do
nowego urządzenia.
1. Otworzyć drzwi i wyjąć wąż
dopływowy.
2. Podłączyć wąż do pralki końcówką z
kolankiem.
Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Skierować wąż
w lewo lub w prawo w zależności od
położenia zaworu dopływu wody.
HEC0006QL
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 37
instalacja electrolux 37
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę.
Po ułożeniu węża dopływowego
dokręcić nakrętkę, aby nie doszło do
wycieków.
4. Podłączyć wąż do zaworu wody ze
standardowym gwintem 3/4 cala.
Należy zawsze używać węża
dostarczonego w komplecie.
P0022
Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to
musi znajdować się nad syfonem tak,
aby zakrzywiona część węża znalazła
się na poziomie nie niższym niż 60 cm
od posadzki.
P1088
Nie można przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i
nie można przenieść zaworu
dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż, specjalnie przeznaczony
do tego celu.
Podłączenie węża odpływowego
wody
Wąż odpływowy można umieścić w
trzech różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka, za
pomocą kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Ważne jest, aby powstająca podczas
wylewania wody siła odrzutu nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka
z krawędzi zlewozmywaka. Należy
więc przywiązać go sznurkiem lub
kawałkiem drutu do zaworu baterii lub
przymocować go do ściany.
Podłączyć bezpośrednio do węzła
sanitarnego na wysokości nie niższej
niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm.
Należy zawsze zapewnić wentylację
końcówki węża odpływowego, tzn.
wewnętrzna średnica rury
kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża
odpływowego. Wejście węża
odpływowego do rury kanalizacyjnej
nie może być niczym uszczelnione, a
rura powinna mieć bezpośrednie
połączenie z syfonem, aby uniknąć
przykrych zapachów.
Wąż odpływowy nie może być zagięty.
P1118
Wąż odpływowy może zostać
wydłużony maksymalnie do 4 metrów
długości. Dodatkowy wąż oraz element
łączący są dostępne w lokalnym
centrum serwisowym.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 38
38 electrolux instalacja
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące podłączenia
elektrycznego znajdują się na
tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwi urządzenia oraz w rozdziale
„Dane techniczne”.
Należy sprawdzić, czy instalacja
domowa jest w stanie wytrzymać
maksymalne obciążenie urządzeń,
biorąc pod uwagę również korzystanie
z innych sprzętów gospodarstwa
domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych
zaleceń bezpieczeństwa.
Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.
Wymiany przewodu zasilającego
można dokonać wyłącznie w
punkcie serwisowym.
Podłączenie stałe
W razie konieczności wykonania
bezpośredniego podłączenia do sieci
elektrycznej (zasilającej), należy
umieścić pomiędzy urządzeniem, a
siecią zasilającą przełącznik
dwubiegunowy, o minimalnym odstępie
3 mm pomiędzy stykami, odpowiedni
do wymaganego obciążenia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zielonożółty przewód ochronny nie może być
przerwany w żadnym punkcie przez
przełącznik. Ta czynność powinna być
wykonana przez wykwalifikowanego
elektryka.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 39
ochrona środowiska electrolux 39
Ochrona środowiska
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają się do ponownego
przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać
ponownie wykorzystane, muszą zostać
umieszczone w wyznaczonych
miejscach (lub pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Przyczyńmy się do utrzymania
czystości w swoim kraju!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego
produktu nie wolno traktować tak, jak
innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące
możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
• Normalnie zabrudzona bielizna
może być prana bez prania
wstępnego. W ten sposób
oszczędzamy detergent, wodę i czas
(dbając tym samym o ochronę
środowiska!).
• Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli
jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi,
można usunąć plamy i brud z
niewielkich powierzchni; Następnie
można wykonać cykl prania z
zastosowaniem niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu
powinna zależeć od poziomu
twardości wody, stopnia zabrudzenia
bielizny i jej ilości.
192996570_PL.qxd
08/05/2008
40 electrolux uwagi
9.17
Page 40
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 41
uwagi electrolux 41
192996570_PL.qxd
08/05/2008
42 electrolux uwagi
9.17
Page 42
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
Page 43
192996570_PL.qxd
08/05/2008
9.17
www.electrolux.pl
Numer ANC: 192 996 570-00-132008
Page 44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement