Electrolux EWF106310W User manual

Electrolux EWF106310W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWF 106310W
EWF 126310W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Személyreszabás
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosási programok
2
4
5
8
8
8
11
13
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
15
19
21
22
23
26
27
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra
nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség
esetén mindig a rendelkezésére álljon.
Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen
sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a
hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a
mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig
az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
electrolux 3
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi
sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt
nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket
a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje
a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Annak elkerülése érdekében, hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a
dobba, a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához (lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot az óramutató járásával
megegyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges,
használjon érmét.
4 electrolux
A készülék leállításához és az ajtó ismételt
bezárásának lehetővé tétele érdekében
forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern
ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel. Az új mosási rendszere lehetővé
teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
electrolux 5
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási
mosószer a mosási program kezdetén kerül
beadagolásra. A folteltávolító a folteltávolító
fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. Ha folyékony mosószert használ, közvetlenül a
program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program
elindítása előtt.
Programtáblázat
A készülékhez különböző nyelveken különféle programtáblázatok vannak mellékelve.
Ezek egyike a mosószertartó elülső oldalán
található, másikak a használati utasításhoz
vannak csatolva. A mosószertartóban lévő
táblázat könnyen kicserélhető: vegye ki a
táblázatot a tartóból jobb felé húzva, és helyezze be a kívánt nyelvű táblázatot.
Kezelőpanel
Mostantól kezdve a programválasztót, a gombokat és a kijelzőt az ebben a táblázatban
megadott számmal jelöljük.
1
1 Programkapcsoló
2 CENTRIFUGÁLÁS gomb
3 OPCIÓK gomb
2
3
4
5
6
4 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
5 Kijelző
6 START/SZÜNET gomb
7
8
6 electrolux
7 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
8 Jelzőfény
Szimbólumtáblázat
= Pamut
= Öblítőstop
= Takarékos
= Opciók
= Műszál
= Előmosás
= Kímélő
= Napi
= Gyapjú
= Szupergyors
= Kézi mosás
= Extra öblítés
= Hideg mosás
= Gyermekzár
= Öblítés
= Késleltetett indítás
= Szivattyúzás
= Mosás
= Centrifugálás
= Ajtó zárva
= Mini program
= Ciklus vége
= Éjszakai ciklus
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a kiválasztott program centrifugálási
sebességét.
Halk ciklus
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, és nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Ez a mosási
ciklus igen zajtalan, és választható az éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram
ára alacsonyabb. Egyes programok esetén
az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű
víz felhasználásával végzi. Az ajtó kinyitása
előtt ki kell üríteni a vizet. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c.
részt.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az
ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy előmosási ciklust hajt végre.
A mosás időtartama hosszabb lesz. Ez az
opció erősen szennyezett ruhanemű esetén
ajánlott.
Napi
Olyan ciklus, amelyet napi használattól szennyezett pamut, műszálas vagy kényes ruhanemű esetén lehet használni, és jó mosási
teljesítményt ér el csökkentett időtartam
alatt.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz
vagy csak felfrissítést igénylő ruhaneműhöz.
Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a mosnivaló töltetét.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést hajt
végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a
víz nagyon lágy.
electrolux 7
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program indítását vagy megszakítását.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90
perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a programot.
Jelzõfények
8.1
Miután megnyomta az 6 gombot, a MOSÁS
jelzõfény (8.1) felgyullad. Amikor a 8.1 jelzõfény felgyullad, ez azt jelenti, hogy a gép üzemel.
Az AJTÓ jelzõfény (8.2) felgyullad, amikor a
program elindul, és jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jelzõfény világít: az ajtó nem nyitható. A
gép üzemel, vagy az üstben maradó vízzel
leállt.
• jelzõfény nem világít: az ajtó nyitható. A
program befejezõdött, vagy a víz kiürítésre
került.
• villogó jelzõfény: az ajtó nyitása folyik
Amikor a program befejezõdött, a CIKLUS
VÉGE (8.3) jelzõfény kigyullad.
8.2
8.3
Kijelző
5.1:
• A kiválasztott program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a gép
). Az időtartamot automatikusan
(pl.
számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján. A program megkezdése után
a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg,
például
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c.
fejezetet).
• Program vége
Amikor a program befejeződött, három vil) jelenik meg, az Ajtó jellogó nulla (
zőfény ( 8.2 ), a Mosás jelzőfény ( 8.1 ) és
a 6 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó kinyitható.
• Helytelen opcióválasztás
8 electrolux
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási programmal, az Err üzenet jelenik meg néhány másodpercre, és a 6 gomb piros jelzőfénye
villogni kezd.
• Késleltetett indítás
A megfelelő gombok megnyomásával beállított késleltetés néhány másodpercig
megjelenik a kijelzőn. A késleltetési időtartam értéke óránként egy egységgel csökken. Amikor csak 1 óra maradt, az időtartam értéke percenként csökken.
5.2:
• Melegítési fázis
A mosási ciklus alatt a kijelzőn egy hőmérséklet ikon ( 5.2 ) látható, amely azt jelzi,
hogy a készülék megkezdte az üstben lévő
víz melegítését.
5.3:
• Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja anélkül, hogy
amiatt kéne aggódnia, hogy a gyermekek
megsérülnek a készülék révén, vagy kárt
okoznak a készülékben. Ez a funkció akkor
is bekapcsolva marad, amikor a mosógép
nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt
az opciót:
– mielőtt megnyomja a 6 gombot: nem lehetséges a gép elindítása;
– a 6 gomb megnyomása után: nem lehetséges a gépen semmilyen programot vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához (kikapcsolásához) tartsa egyszerre kb. 6 másodpercig lenyomva a 3 és a 4 gombot,
amíg az 5.3 szimbólum megjelenik (eltűnik)
a kijelzőn (kijelzőről).
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja
az ECO szelepet. Utána végeztessen
el egy pamutciklust a legmagasabb
hőmérsékleten anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és
az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa be a gépet.
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
• A ciklus végén
• működési problémák esetén.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa
ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosógép dobjába, és amennyire csak
lehet, terítse szét őket. Zárja be az ajtót.
A 2 és 3 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hangjelzés
kikapcsolható (kivéve a működési problémák
esetét). E 2 gomb ismételt megnyomásával
lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
electrolux 9
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, öntse
főmosási rekeszbe vagy a megfelelő
azt a
rekeszbe, és ha a kiválasztott program/opció
megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel kíséri a
mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd "Mosási programok"). Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra.
A programkapcsoló meghatározza a mosási
ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása,
öblítések száma) és a mosási hőmérsékletet
a ruhanemű típusának megfelelően. A 6
gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a
kiválasztott program időtartama látható. A
programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
állás törli a programot/Kikapcsolja a
Az
gépet.
A programkapcsoló mosási programjainak ismertetését lásd a "Mosási programok" c. fejezetben.
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség nem
lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
A program végén a programkapcsolót a
pozícióba kell fordítani a gép kikapcsolásához.
Figyelem Ha akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy
másik programra, amikor a gép éppen
üzemel, a 6 gomb piros jelzőfénye 3szor villog, és az Err üzenet jelenik meg
a kijelzőn, jelezve a helytelen választást.
A gép nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
10 electrolux
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 2 gomb megnyomásával
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a
készülék automatikusan felkínálja az adott
programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 2 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha a
mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad a
megfelelő jelzőfény.
A rendelkezésre álló opciók
kiválasztása a 2, 3 és 4 gombok
megnyomásával
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Az ilyen funkciók a kívánt program kiválasztása után és a program
elindítása előtt állíthatók be. Amikor ezeket a
gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfények világítanak. Amikor ismét megnyomja, a
jelzőfények kialszanak. Ha helytelen opciót
választott, az 6 gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 7
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást
késleltetni szeretné, nyomja meg a 7 gombot
ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A kiválasztott késleltetési időtartam értéke (maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn
néhány másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná a
6 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a 6 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 7
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a 6 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a 6 gomb megnyomása után:
1. A 6 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg a 7. gombot egyszer, amíg
a ' érték meg nem jelenik a kijelzőn
3. A program elindításához nyomja meg ismét a 6 gombot.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt kiválasztása
után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
A program indítása az 6 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg az 6 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
nem villog tovább. A 8.1 és 8.2 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte az
üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 6 gombot: a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
az 6 gombot. Ha késleltetett indítást állított
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 6 gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 6 gomb
lenyomásával SZÜNET módba kell állítani a
készüléket.
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Forállásba, majd
dítsa a programkapcsolót
az új programnak megfelelő állásba. Indítsa
el az új programot az 6 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 6 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.
electrolux 11
Program törlése
állásba a
Forgassa a programkapcsolót
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési
idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj kinyitnia azt, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 6 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva a 8.2 jelzőfény kialszik,
és lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha ez a jelzőfény továbbra is világít, és az ajtó
zárva van, ez azt jelenti, hogy a gép már a
melegítési fázisban van, vagy hogy a víz
szintje túl magas. Semmi esetre se próbálja
meg erőltetni az ajtót!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem leállásba
hetséges, a programkapcsolót
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc
elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania
a programot és az opciókat, majd meg kell
nyomnia a 6 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. A kijelzőn
). Néhány
három villogó nulla látható (
Készenlét : Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje
hangjelzés hallható. A 6 gomb jelzőfénye, a
8.1 és 8.2 jelzőfény kialszik. Néhány perc elteltével a 8.3 jelzőfény felgyullad, és az ajtó
kinyitható.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még a
dobban marad, a 8.2 jelzőfény továbbra is
világít, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy
az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót
állásba.
2. Válassza az ürítési vagy a centrifugálási
programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg a 6 gombot.
A program végén a 8.2 jelzőfény kialszik, jelezve, hogy most már kinyitható az ajtó. Forállásba a mogassa a programkapcsolót
sógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy
kellemetlen szagok keletkezzenek.
lecsökken. Bármely gombot megnyomva a
készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el
a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat;
a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
12 electrolux
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval;
a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd
jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől,
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben látott "MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált
víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi
foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy
töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
electrolux 13
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
rekesz
PAMUT
95°-60°
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc (EWF
126310W modellnél: 1200)
Max. töltet: 6 kg – Féltöltet: 3 kg
Fehér pamuthoz (erősen szennyezett darabok).
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI/ SZUPER
GYORS1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
PAMUT TAKARÉKOS
60°
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc (EWF
126310W modellnél: 1200)
Max. töltet: 6 kg
Fehér és nem-színtartó pamutanyagok mosásához
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
pamutdarabokhoz választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
PAMUT TAKARÉKOS
40°
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc (EWF
126310W modellnél: 1200)
Max. töltet: 6 kg
Színes pamuthoz
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
pamutdarabokhoz választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
PAMUT
40° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc (EWF
126310W modellnél: 1200)
Max. töltet: 6 kg – Féltöltet: 3 kg
Színes pamuthoz (enyhén szennyezett pamut ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI/ SZUPER
GYORS1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
MŰSZÁL
60° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsónemű, színes ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI/ SZUPER
GYORS1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
14 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
KÍMÉLŐ
40°-30°
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
KÉZI MOSÁS
GYAPJÚ
40°- Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc (EWF
126310W modellnél: 900 )
Max. töltet: 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható gyapjúhoz és csak kézzel mosható jelzéssel ellátott kényes szövetekhez. Megjegyzés : Az egyetlen vagy
nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási
fázist, tegyen be további darabokat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási programot.
ÖBLÍTÉS
Öblítés – Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc (EWF
126310W modellnél: 1200)
Max. töltet: 6 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel
mosott pamut ruhaneműket. Az öblítés hatékonyságának
növeléséhez válassza az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor a
mosógép további öblítéseket végez.
Opciók
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI/ SZUPER
GYORS 1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az "Éjszakai ciklus" vagy "Öblítőstop" opciókat tartalmazó
programok utolsó öblítővizének leeresztésére szolgál.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc (EWF
126310W modellnél: 1200)
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és
olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az "Öblítőstop"
és "Éjszakai ciklus" opciót. Kiválaszthatja a centrifugálási
sebességet a megfelelő gomb megnyomásával, hogy az
megfeleljen a centrifugálásra kerülő anyagnak.
CENTRIFUGÁLÁS
Mosószer
rekesz
2)
electrolux 15
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
rekesz
MINI PROGRAM
30°
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 3 kg
Enyhén szennyezett vagy csak felfrissítést igénylő ruhaneműhöz ideális.
= KIKAPCSOLÁS
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a gép kikapcsolásához.
1) Ha a Szuper gyors opciót választja a 3 -as gombbal, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális töltetet,
a táblázat alapján. Azonban lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
2) Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza
ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a
vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez
segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a
mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
Távolítsa el az esetleges mosópor-lerakódásokat. A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek fenntartott
rekesz felső része kivehető.
16 electrolux
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a megfelelő rekeszből.
6. Illessze a mosószertartót a vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet,
amennyire lehet, hogy szilárdan a helyén
legyen
5. Tisztítsa meg kefével a gép összes alkatrészét, különösen a mosókamra felső részén található fúvókákat.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek
esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4
mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,
és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
electrolux 17
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és
különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése
közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
6. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja ki és vegye ki a szivattyút. Tartson
kéznél egy ruhát, amivel felitathatja a vizet, amely a szivattyú kiemelésekor távozhat a gépből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg hozzátapadt tárgyakat a szivattyú megforgatásával.
8. Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az
edénybe, és vegye le róla a dugófedelet.
18 electrolux
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével vagy egy ruhadarabbal.
Vigyázat
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet a
szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú
fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon,
amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel
vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt
belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre.
Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt az
eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza
a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be
az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a
hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
electrolux 19
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a
végét és a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az
erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a gépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben
a 6 gomb piros jelzőfénye villog, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a
gép nem működik:
Probléma
A mosógép nem indul el:
•
: baj van a vízellátással.
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg a 6 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés
után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szakszervizhez.
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Csukja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugója nincs megfelelően csatlakoztatva
a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A főbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programkapcsoló nincs a megfelelő pozícióban és a 6 gombot
nem nyomta meg.
• Forgassa el a programkapcsolót, és nyomja meg a 6 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki a Gyermekbiztonsági zárat.
20 electrolux
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a bemenő szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket (További részleteket lásd "A
vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt).
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Csukja be jól az ajtót.
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kiválasztásra, amely a dobban maradó vízzel fejeződik be, vagy amely kihagyja az összes centrifugálási
fázist.
• Kapcsolja ki az opciót.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső valamelyik illesztéke.
Nem mindig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e a víz a cső külső
részén; ellenőrizze, hogy nedves-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészleeresztő csőre nem tették vissza a kupakot, vagy a szűrőt
nem megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészleeresztő csőre, vagy csavarja be
teljesen a szűrőt.
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható folttisztítót a makacs folA mosás eredménye nem kitok kezeléséhez.
elégítő:
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várja meg, amíg a 8.2 jelzőfény kialszik.
Víz van a dobban.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot a víz leengedéséhez.
electrolux 21
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem távolította
el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát
ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb indítást biztosít,
a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben
a dobban, ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem befolyásolja
a teljesítményüket.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1000 fordulat/perc (EWF
106310W)
1200 fordulat/perc (EWF
126310W)
22 electrolux
Műszaki adatok
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87.
Modellnév
EWF
106310W
Mértékegység
EWF
126310W
Értékek
Energiaosztály
(tartomány: A – G , ahol A – leghatékonyabb és G – legkevésbé
hatékony)
A
Energiafogyasztás kWh-ban,
normál, 60° C-os pamut program használatával
(a tényleges energiafogyasztás a
készülék használati módjától függ)
1,02
Mosási teljesítmény
(tartomány: A – G , ahol A – magasabb teljesítmény G – alacsonyabb teljesítmény)
Centrifuga szárítási teljesítmé- (tartomány: A – G , ahol A – jobb,
nye
G – gyengébb)
A
A
C
B
Fennmaradó nedvesség 60° Cos pamut programnál
%
60
53
Maximális centrifugálási sebesség 60° C-os pamut programnál
ford./perc
1000
1200
Mosási töltet normál, 60° C-os
pamut program esetében
kg
6
Vízfogyasztás normál, 60° Cos pamut program esetében
liter
46
Programidő normál, 60° C-os
pamut program esetében
perc
150
Átlagos éves energia- és vízfogyasztás 200 mosás esetében,
60° C-os pamut programmal
kW
liter
(becsült évi fogyasztás 4-tagú
család esetében)
204
9200
Mosóprogram zajszintje normál, 60° C-os pamut program
esetében
dB/A
56
56
Centrifuga zajszintje normál,
60° C-os pamut program esetében
dB/A
77
77
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program időtartama
(Óra.Perc)
Fehér pamut 95°
2.0
61
Pamut 60°
1.3
58
PamutTakarékos 60° 1)
1.02
46
Pamut 40°
0.7
58
A programok időtartamára vonatkozóan,
kérjük, nézze meg a
kezelőpanel kijelzőjét.
electrolux 23
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Műszál 40°
0.5
50
Kímélő mosás 40°
0.55
60
Gyapjú/Kézi mosás 30°
0.25
53
Program időtartama
(Óra.Perc)
1) « A Pamut Takarékos» 60°C-on, 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EEC 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz
használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirolblokkot.
3. Csavarozza ki a három csavart.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
24 electrolux
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa el a
polisztirolelemet, amely az ajtó tömítésére van ragasztva.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gépnek nem szabad a konyha falához vagy bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a gépnek
vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha
szükséges, használjon vízszintezőt a beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges
módosítás csőkulccsal elvégezhető. A pon-
electrolux 25
tos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
Vízellátás
Vigyázat A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt
befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
2. A befolyócső másik vége, amely a géphez csatlakozik, elforgatható a képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja
a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Fontos Ha új vagy hosszabb ideig nem
használt csővezetékre kell csatlakoznia,
ajánlatos egy bizonyos mennyiségű vizet
átereszteni rajta, mielőtt a befolyócsövet
rákötné. Ily módon a csövekben lévő
esetleges lerakódások eltávolíthatók.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni.
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével. Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről. Ennek érdekében
a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
Fontos Ne használja a korábbi
mosógépről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
26 electrolux
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök
része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső
belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön
nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden villanyszerelési
munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén
lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet csatlakoztassa egy földelt
konnektorhoz.
A gyártó semmilyen felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
electrolux 27
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosítA
hatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
www.electrolux.com
www.electrolux.hu
192992260-01-482009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement