Electrolux EWH127310W User manual

Electrolux EWH127310W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWH 127310 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Személyreszabás
Első használat
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosási programok
2
4
5
8
8
9
12
14
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
16
21
23
24
25
28
28
A változtatások jogát fenntartjuk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy
a következő biztonsági megjegyzéseket
rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére
álljon. Amennyiben a készüléket eladja
vagy átadja egy másik tulajdonosnak,
vagy amennyiben elköltözik a lakásból, és
a készüléket otthagyja, soha ne feledje
mellékelni az útmutatót a készülékhez,
hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne
csatlakoztasson sérült készüléket. Ha
egyes részei megsérültek, forduljon a
szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor
a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja
a mosógépet szobahőmérsékleten 24
óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne
kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat
előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A
túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi
ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot
tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat,
tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás
electrolux 3
személyi sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti
pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a
gépben vagy a berendezési tárgyakban,
ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói
kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek
vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
•
•
•
•
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás
előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS
mosógépben mosni.
Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Ügyeljen arra, hogy a háztartási rendszerben lévő meleg víz hőmérséklete ne haladja meg a 60 °C-ot a ruhanemű és a
készülék károsodásának megelőzése érdekében.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek
ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. -fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne mászhassanak a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdekében,
hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a dobba, a mosógép különleges
funkcióval rendelkezik. Ennek a biztonsági funkciónak az aktiválásához (lenyomás
nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg a vájat víz-
4 electrolux
szintesbe nem kerül. Ha szükséges,
használjon egy érmét.
A biztonsági funkció leállításához és az
ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele
érdekében forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Ehhez a készülékhez két befolyócső van mellékelve: egy a hideg víz számára, egy pedig a meleg víz számára, akár alternatív hőforrás (napelem, hulladékhő felhasználása...), akár hagyományos források (gázüzemű vízmelegítő, tüzelőolajos vízmelegítő...)
alkalmazásával készült. A meleg víz betöltése az elektromos ellenállás kisebb felhasználását engedi meg, ami jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
electrolux 5
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási
fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási mosószer a mosási program kezdetén kerül beadagolásra. A folteltávolító a
folteltávolító fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára. Ha
folyékony mosószert használ, közvetlenül
a program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program elindítása előtt.
Programmutató
A programmutató a mosószertartó fiók előlapján található.
Más nyelvű programmutatókat a felhasználói kézikönyv zacskójában találhat. (Nem
minden készülékhez mellékelünk egynél
több programmutatót.)
A programmutató kicseréléséhez:
1. Húzza ki a programmutató oldalirányba.
2. Tegye be az új programmutatót.
KEZELŐPANEL
Mostantól kezdve a programválasztót, a gombokat és a kijelzőt az ebben a táblázatban megadott számmal jelöljük.
1
1 Programkapcsoló
2 Centrifugálás gomb
3 Opciók gomb
2
3
4
5
6
7
8
4 Melegvíz-hálózatra csatlakoztatás
5 Kijelző
6 Indítás/Szünet gomb
6 electrolux
7 Késleltetett indítás gomb
8 Jelzőfények
Programválasztó gomb: szimbólumtáblázat
= Pamut
= Gyapjú
= Melegvíz-csatlakozás (AquaSol)
= Öblítés
= Hideg mosás
= Szivattyúzás
= Műszál
= Centrifugálás
= Kímélő
+
= Takarékos pamut
= Kézi mosás
Nyomógombok és jelzőfények: szimbólumtáblázat
= Éjszakai ciklus
= Előmosás
= Öblítőstop
= Gyerekzár
= Melegvíz-csatlakozás
(AquaSol)
= Mosás
= Opciók
= Ajtó
= Extra öblítés
= Ciklus vége
= Szuper gyors
= Késleltetett indítás
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
A gomb megnyomásával megváltoztathatja
a kiválasztott program centrifugálási sebességét, vagy kiválaszthatja az Öblítőstop
vagy a Halk ciklus funkciót.
Halk ciklus
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, és nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Ez a mosási ciklus igen zajtalan, és választható az
éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos
áram ára alacsonyabb. Egyes programok
esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhasználásával végzi. Az ajtó
kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program
végén" c. részt.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az
ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy előmosási ciklust hajt végre. A mosás időtartama hosszabb lesz. Ez
az opció erősen szennyezett ruhanemű
esetén ajánlott.
Szuper gyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz vagy csak felfrissítést igénylő ruhaneműhöz. Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a mosnivaló töltetét.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést
hajt végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
electrolux 7
Melegvíz-hálózatra csatlakoztatás
Ehhez a készülékhez két befolyócső van
mellékelve: egy a hideg víz számára, egy
pedig a meleg víz számára. A választótárcsának a szimbólummal jelzett programjai
automatikusan meleg vizet, valamint hideg
vizet töltenek be. Ha ezen programok egyikét választja ki, a 4 gomb jelzőfénye világít,
hogy jelezze, a készülék a háztartási rendszerből származó meleg vizet használja.
Ha megnyomja ezt a gombot, a meleg víz
csatlakoztatása megszakad, a gomb jelzőfénye kialszik, és a készülék csak hideg vizet tölt be, amelyet a készülék által biztosított elektromos ellenállás melegít fel.
Javasoljuk, hogy a mosási ciklust csak
hideg víz betöltésével végezze fehérjével vagy táplálékkal (vér, tojás) szennyezett darabok esetében, amelyeknek
először hideg vizes áztatási fázisra van
szükségük. Ezt követően a vizet a készülék fokozatosan felmelegíti, hogy
hatékonyabb tisztítási akciót és enzimes reakciót érjen el, ami a legjobb
mosási eredmények elérését teszi lehetővé.
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott
program indítását vagy megszakítását.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel 90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel
maximum 20 órával késleltetheti a programot.
Kijelző
Jelzõfények
8.1
8.2
8.3
Miután megnyomta az 6 gombot, a MOSÁS
jelzõfény (8.1) felgyullad. Amikor a 8.1 jelzõfény felgyullad, ez azt jelenti, hogy a gép
üzemel.
Az AJTÓ jelzõfény (8.2) felgyullad, amikor a
program elindul, és jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jelzõfény világít: az ajtó nem nyitható. A
gép üzemel, vagy az üstben maradó vízzel leállt.
• jelzõfény nem világít: az ajtó nyitható. A
program befejezõdött, vagy a víz kiürítésre került.
• villogó jelzõfény: az ajtó nyitása folyik
Amikor a program befejezõdött, a CIKLUS
VÉGE (8.3) jelzõfény kigyullad.
8 electrolux
5.1:
• A kiválasztott program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a
). Az időtartamot automatigép (pl.
kusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján. A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek
(lásd a "Mit tegyek,
meg, például
ha..." c. fejezetet).
• Program vége
Amikor a program befejeződött, három
) jelenik meg, az Ajtó
villogó nulla (
jelzőfény (8.2), a Mosás jelzőfény (8.1) és
a 6 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó
kinyitható.
• Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási programmal, az Err üzenet jelenik meg néhány
másodpercre, és a 6 gomb piros jelzőfénye villogni kezd.
• Késleltetett indítás
A megfelelő gombok megnyomásával beállított késleltetés néhány másodpercig
megjelenik a kijelzőn. A késleltetési idő-
tartam értéke óránként egy egységgel
csökken. Amikor csak 1 óra maradt, az
időtartam értéke percenként csökken.
5.2:
• Melegítési fázis
A mosási ciklus alatt a kijelzőn egy hőmérséklet ikon (5.2) látható, amely azt jelzi, hogy a készülék megkezdte az üstben
lévő víz melegítését.
5.3:
• Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja anélkül,
hogy amiatt kéne aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén,
vagy kárt okoznak a készülékben. Ez a
funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt
az opciót:
– mielőtt megnyomja a 6 gombot: nem
lehetséges a gép elindítása;
– a 6 gomb megnyomása után: nem lehetséges a gépen semmilyen programot vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához
(kikapcsolásához) tartsa egyszerre kb. 6
másodpercig lenyomva a 3 és a 4 gombot, amíg az 5.3 szimbólum megjelenik
(eltűnik) a kijelzőn (kijelzőről).
SZEMÉLYRESZABÁS
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
• A ciklus végén
• működési problémák esetén.
A 2 és 3 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hangjelzés
kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E 2 gomb ismételt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az ECO szelepet. Utána futtasson
le ruhanemű behelyezése nélkül egy
pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból
és az üstből a gyártás folyamán esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket. Öntsön a főmosási rekeszbe
1/2 adag mosószert, és indítsa el a
gépet.
electrolux 9
NAPI HASZNÁLAT
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket
egyenként a mosógép dobjába, és amennyire csak lehet, terítse szét őket. Zárja be
az ajtót.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, önfőmosási rekeszbe vagy a
tse azt a
megfelelő rekeszbe, és ha a kiválasztott
program/opció megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
nem lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel kíséri a
mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd "Mosási programok"). Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló meghatározza a
mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob
mozgása, öblítések száma) és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően. A 6 gomb jelzőfénye villogni kezd, és
a kijelzőn a kiválasztott program időtartama
látható. A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is leállás törli a programot/
het forgatni. Az
Kikapcsolja a gépet.
A programkapcsoló mosási programjainak ismertetését lásd a "Mosási programok" c. fejezetben.
A program végén a programkapcsolót
pozícióba kell fordítani a gép kia
kapcsolásához.
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
10 electrolux
Figyelem Ha akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy
másik programra, amikor a gép éppen
üzemel, a 6 gomb piros jelzőfénye 3szor villog, és az Err üzenet jelenik meg
a kijelzőn, jelezve a helytelen választást.
A gép nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 2 gomb megnyomásával
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a
készülék automatikusan felkínálja az adott
programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 2 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha
a mosógép ajánlásától eltérő sebességen
kívánja centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad
a megfelelő jelzőfény.
A rendelkezésre álló opciók
kiválasztása a 2 és 3 gombok
megnyomásával
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Az ilyen funkciók a kívánt program kiválasztása után és a program elindítása előtt állíthatók be. Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő
jelzőfények világítanak. Amikor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak. Ha helytelen opciót választott, a 6 gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány
másodpercig az Err üzenet jelenik meg a
kijelzőn, jelezve a rossz választást.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
Szükség esetén a 4 gomb
megnyomásával szakítsa meg a
melegvíz-csatlakozást
Nyomja meg ezt a gombot, hogy megszakítsa a meleg víz betöltését, ha a megfelelő
jellel jelölt programok egyikét választotta ki.
A készülék ekkor csak hideg vizet tölt be,
amelyet a készülék fűtőeleme fog felmelegíteni. A megfelelő jelzőfény világít.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 7
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a 7
gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A kiválasztott késleltetési időtartam értéke (maximum 20 óra) jelenik meg
a kijelzőn néhány másodpercig, majd ismét
a program időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná
a 6 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a 6 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 7
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a 6 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés
letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a 6 gomb
megnyomása után:
1. A 6 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg a 7. gombot egyszer, amíg
a ' érték meg nem jelenik a kijelzőn
3. A program elindításához nyomja meg ismét a 6 gombot.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt
kiválasztása után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
A program indítása az 6 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg az 6 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény nem villog tovább. A 8.1 és 8.2 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 6 gombot: a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
az 6 gombot. Ha késleltetett indítást állított
electrolux 11
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 6 gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány
másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 6
gomb lenyomásával SZÜNET módba kell
állítani a készüléket.
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt.
állásba,
Fordítsa a programkapcsolót
majd az új programnak megfelelő állásba.
Indítsa el az új programot az 6 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 6 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg
újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
állásba a
Forgassa a programkapcsolót
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj
kinyitnia azt, először SZÜNET helyzetbe kell
állítania a mosógépet a 6 gomb megnyomásával. Néhány perc múlva a 8.2 jelzőfény
kialszik, és lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha ez a jelzőfény továbbra is világít, és az
ajtó zárva van, ez azt jelenti, hogy a gép
már a melegítési fázisban van, vagy hogy a
víz szintje túl magas. Semmi esetre se próbálja meg erőltetni az ajtót!
Készenlét: Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fény-
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem leállásba
hetséges, a programkapcsolót
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc
elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat, majd meg
kell nyomnia a 6 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. A kijelzőn
). Néhárom villogó nulla látható (
hány hangjelzés hallható. A 6 gomb jelzőfénye, a 8.1 és 8.2 jelzőfény kialszik. Néhány
perc elteltével a 8.3 jelzőfény felgyullad, és
az ajtó kinyitható.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még
a dobban marad, a 8.2 jelzőfény továbbra
is világít, és az ajtó zárva marad, jelezve,
hogy az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a
vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a
vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót
állásba.
2. Válassza az ürítési vagy a centrifugálási
programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg a 6 gombot.
A program végén a 8.2 jelzőfény kialszik, jelezve, hogy most már kinyitható az ajtó.
állásba a
Forgassa a programkapcsolót
mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
ereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
12 electrolux
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse
el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér
lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők stb.) mosásához
60°/50°
a nem színeresztő, közepesen
szennyezett színes lenvászon,
pamut és műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pizsamák, hálóingek stb.), illetve enyhén
szennyezett fehér pamutruhák
(pl. fehérneműk) mosására
40°-30°Hideg
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű, így
műszálas és gyapjúanyagok,
amelyek címkéjén ez áll: "tiszta
új gyapjú, gépben mosható,
nem megy össze"
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne
maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat.
Az öveket és a hosszú szalagokat kösse
össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban, hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtáblázatokban
található.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot,
de ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében
csökkentse a megadott mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató
jellegűek:
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató
jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
paplanhuzat
700 g
férfimunkaköpeny
600 g
lepedő, férfipizsama
500 g
terítő
250 g
párnahuzat, frottírtörülköző,
hálóing, férfi ing
200 g
konyharuha, női alsónemű,
terítő, blúz, alsónadrág
100 g
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem
lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek
alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a
cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen
kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
electrolux 13
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a
klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a
foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa
meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség
mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott "MAX"
jelölést.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes
önkormányzattól lehet kérni.
Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz
keménységi foka közepes vagy magas
(a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó utasításait. Ezután a mosószer mennyiségét mindig az I. vízkeménységi foknak (= lágy) megfelelően
lehet beállítani.
Vízkeménységi fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon
kemény
> 21
> 37
14 electrolux
MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
Mosószerrekesz
PAMUT
95° - 60°- 40°1)
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg, csökk. töltet: 3,5 kg
Fehér és színes pamut (közepesen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
SZUPER GYORS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
MELEGVÍZ-HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS
3)
PAMUT
30° – hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg, csökk. töltet: 3,5 kg
Színes pamut (közepesen szennyezett pamut ruhadarabok)
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
SZUPER GYORS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
3)
MŰSZÁL
60° - 40°1)
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 3,5 kg, csökk. töltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek (mérsékelten szennyezett ruhadarabok)
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
SZUPER GYORS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
MELEGVÍZ-HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS
3)
MŰSZÁL
30° – hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 3,5 kg, csökk. töltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek (mérsékelten vagy normál mértékben szennyezett ruhadarabok)
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
SZUPER GYORS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
3)
KÍMÉLŐ
40° – 30° – hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 3,5 kg, csökk. töltet: 1,5 kg
Kényes szövetek (normál mértékben szennyezett
darabok)
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
SZUPER GYORS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
3)
electrolux 15
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
KÉZI MOSÁS
GYAPJÚ
40° – 30° – hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható
gyapjúhoz és kényes szövetekhez való mosási program. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak.
Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy rendezze
el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási programot.
ÖBLÍTÉS
Öblítés – hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifugálhatja a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. Az öblítés hatékonyságának növeléséhez válassza az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.
Fontos
A készülék automatikusan a pamut ruhaneműknek
megfelelőre állítja a centrifugálási sebességet. Ha
szükséges, csökkentse a kívánt szintre a sebességet
úgy, hogy megnyomja a megfelelő gombot.
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 7 kg
Az Öblítőstop vagy az Éjszakai program opciókat tartalmazó programok utolsó öblítővizének leeresztésére
szolgál. Először fordítsa a programválasztó gombot
állásba, majd a mosási programra, és nyomja meg
a 6-os gombot.
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÉJSZAKAI PROGRAM
ÖBLÍTŐSTOP
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÉJSZAKAI PROGRAM
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószerrekesz
16 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és olyan opcióval rendelkező programokhoz, melyeknél a víz a dobban marad (ki kell választani az Öblítőstop és az Éjszakai ciklus opciót).
Mosószerrekesz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
Fontos
A készülék automatikusan a pamut ruhaneműknek
megfelelőre állítja a centrifugálási sebességet. Ha
szükséges, csökkentse a sebességet a centrifugálandó ruhák típusának megfelelően úgy, hogy megnyomja a megfelelő gombot.
TAKARÉKOS PAMUT
+
60° - 40°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg
Fehér és színtartó pamut.
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás
alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését energiatakarékosság
mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÉJSZAKAI PROGRAM
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
3)
= KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a
készülék kikapcsolásához.
1) Ezekben a programokban a vízfelhasználási következő üzem szerint működik: Gyapjú 95° - 60°- 40° és Műszál 60°
- 40° hideg és meleg vízzel. A 4-es gomb megnyomásával kikapcsolhatja a melegvíz-felhasználást, így a készülék a
programot hideg vízzel fogja végrehajtani, amelyet a fűtőelemével melegít fel.
2) Ha a 3-as gomb megnyomásával a Szuper beállítást választja, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális töltetet a
jelzett értékeknek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet). Teljes töltettel is moshat, de a tisztítás így nem
lesz tökéletes.
3) Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása
nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatá-
sai szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít
megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
electrolux 17
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
sze kivehető. Mossa le az összes részt vízzel.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és
szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan szárazra.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
A mosószertartó rekeszt kefével tisztítsa
meg.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani
kell.
A mosópor és az adalékanyagok adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
A reteszt lefele nyomva és a fiókot kifelé
húzva vegye ki a mosószertartót.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
Mossa le csap alatt, hogy eltávolítsa az
esetleges mosópor-lerakódásokat.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső ré-
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
18 electrolux
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb.
1/4 mérőpohár mosószert.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú közelébe, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Húzza ki a tartalék vízelvezető csövet,
tegye az edénybe, és vegye le róla a
dugót.
Ürítőszivattyú
A szivattyút rendszeresen ellenőrizni kell, és
különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy
nem centrifugál;
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be,
mint biztosítótűk, érmék stb.
• probléma merül fel a vízleeresztésnél (további részletekért lásd a “Mit tegyek,
ha...” részt).
Vigyázat A szivattyúajtó kinyitása előtt
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz
kihűl.
6. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja le a szivattyú fedelét az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva, és
vegye ki a szűrőt. Szükség esetén
használjon egy fogót. Tartson kéznél
egy rongyot, amivel felitathatja a vizet,
amely a fedél eltávolításakor távozhat a
gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt,
hogy eltávolítson belőle minden szöszt.
electrolux 19
7. Távolítsa el a szivattyúházból és a szivattyú lapátkerekéről az idegen tárgyakat és szöszöket.
10. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba a
speciális vezetőhüvelybe. Jól csavarja
vissza a szivattyú fedelét az óramutató
járásával megegyező irányba forgatva.
11. Csukja be a szivattyúajtót.
8. Figyelmesen ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkereke forog-e (szaggatottan
forog). Ha nem forog, lépjen kapcsolatba a szervizközpontjával.
Vigyázat
9. Tegye vissza a dugót a szivattyú tartalék kivezető csövére, majd helyezze vissza a helyére a csövet.
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és üres. Amikor
visszahelyezi a szivattyú fedelét, győződjön
meg arról, hogy megfelelően rászorította,
nem szivárog, és kisgyermekek nem tudják
eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz
fel vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem
záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapokat.
20 electrolux
2. Csavarja le a befolyócsöveket.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőket
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csöveket a csapra.
5. Csavarja le a csöveket a gépről. Tartson
a közelben egy törlőruhát, mert némi víz
kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepekben lévő szűrőket egy kemény sörtéjű kefével vagy egy
ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csöveket a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapokat.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. zárja el a vízcsapokat;
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt
belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre.
Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt
az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza
a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja
be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a
hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. zárja el a vízcsapokat, és csavarja le a
befolyócsöveket a csapokról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének
a végét és a befolyócsövek végét a padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse
ki a vizet;
3. csavarja vissza a befolyócsöveket, és
helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, miután visszatette rá a
lezáródugót.
Ezen műveletek elvégeztével a gépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor
a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a
mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe
kell önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő
programot. Ez működésbe hozza az ECO
szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a
mosószer egy része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
electrolux 21
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is
könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább
felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben
a 6 gomb piros jelzőfénye villog, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a
kijelzőn, és ezzel egy időben hangjelzés
hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy
a gép nem működik:
Probléma
A mosógép nem indul el:
•
: baj van a vízellátással.
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg a 6 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye
szerinti szakszervizhez.
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és nem nyomta
meg a 6 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja meg a 6 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
A vízcsapok el vannak zárva.
• Nyissa ki a vízcsapokat.
A befolyócsövek össze vannak nyomódva vagy meg vannak törve.
A gép nem szív be vizet:
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
• Ellenőrizze a befolyócsövek csatlakozását.
Eltömődtek a befolyócsövekben lévő szűrők vagy a bevezető szelep szűrői.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket (További részleteket lásd
"A vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt).
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kiválasztásra, amely a dobban
maradó vízzel fejeződik be, vagy amely kihagyja az összes centrifugálási fázist.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugálási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
22 electrolux
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócsövek csatlakozását.
Az egyik befolyócső sérült.
• Cserélje ki őket újakkal.
A vészürítő csőre nem tették vissza a kupakot, vagy a szűrőt nem
megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő csőre, vagy csavarja be teljesen a szűrőt.
A mosás eredménye nem
kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a makacs
foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Ellenőrizze, hogy maradt-e víz a csőben, vagy várja meg, amíg
kialszik a 8.2 jelzőfény. Semmilyen esetben ne erőltesse az ajtó
kinyitását!
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a víz kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Tegyen be további darabokat, kézzel rendezze el újra a töltetet,
majd válassza ki a centrifugálás programot.
Későn indul a centrifugálás,
illetve a gép egyáltalán nem
centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba forgásával kerül egyenletes elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen irányú forgására van
szükség ahhoz, hogy az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha 10 perc elteltével sem oszlik el megfelelően a
ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a centrifugálást. Ebben az
esetben kézzel rendezze el a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel rendezze el újra a töltetet,
majd válassza ki a centrifugálás programot.
electrolux 23
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A gép szokatlan zajt bocsát
ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb indítást biztosít,
a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben
a dobban, ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a vásárlás időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni fogja
Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - összteljesítmény biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
7 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
EWH 127310 W
60cm
85cm
63cm
Mértékegység
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol az A
+++ - a leghatékonyabb és D - a legkevésbé hatékony)
A++
24 electrolux
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - nagyobb és G - kisebb teljesítményű)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - jobb
és G - rosszabb)
B
Maradék nedvesség normál 60°Cos pamut programnál
%
52
Maximális centrifugálási sebesség
60°C-os pamut programnál
ford./perc
1200
Mosási töltet normál, 60°C-os pamut program esetében
kg
7
Átlagos éves energiafogyasztás1)
kW
188
vízfogyasztás1)
liter
9370
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
56
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
79
Átlagos éves
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Csak hidegvíz betöltése esetén
Program1)
Energiafogyasztás
(KWh)2)
Vízfogyasztás (liter)2)
Fehér pamut 95 °C
2.1
65
Pamut 60°C
1.4
60
Pamut 40°C
0.77
60
Műszál 60°C
1.05
57
Műszál 40°C
0.6
54
Kímélő 40°C
0.6
63
Gyapjú/Kézi mosás 30°C
0.25
55
Pamut 60°C eco3)
1.05
49
Pamut 40°C eco3)
0.7
49
Energiatakarékos programok
A pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos program. Alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására,
és a leghatékonyabb programok, ami a pamut ruhanemű mosására vonatkozó energia- és vízfogyasztást illeti. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
1) A programidőt a kijelzőn ellenőrizheti.
2) A táblázatban szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek a ruhák mennyiségétől és fajtájától, a
vízhőmérséklettől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
3) Ezt a programot használják a bevizsgáló intézetek. Megfelel az EN60456 előírásnak.
Hideg- és melegvíz betöltése esetén (a megengedett legnagyobb hőmérséklet 60°C)
Program1)
Energiafogyasztás (KWh)2)
Vízfogyasztás (liter) 2)
Fehér pamut 95°
1.4
65
Pamut 60°
0.7
60
Pamut 40°
0.5
60
electrolux 25
Hideg- és melegvíz betöltése esetén (a megengedett legnagyobb hőmérséklet 60°C)
Program1)
Energiafogyasztás (KWh)2)
Vízfogyasztás (liter) 2)
Műszál 60°
0.7
57
Műszál 40°
0.45
54
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a
szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirol blokkot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék
hátlapján lévő csőtartókból.
3. Csavarozza ki a három csavart.
26 electrolux
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a befolyócsöveket a dobból, és távolítsa el a
polisztirolelemet, amely az ajtó tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne
akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A
gépnek nem szabad a konyha falához vagy
bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a
gépnek vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha szükséges, használjon vízszintezőt a
beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges módosítás csőkulccsal elvégezhető. A
pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
electrolux 27
2. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csöveket. Miután beállította a
befolyócsöveket, ügyeljen arra, hogy
megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a vízszivárgások megelőzése érdekében.
3. Csatlakoztassa a melegvizes befolyócsövet egy 3/4 collos melegvíz-csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a hidegvizes
befolyócsövet egy 3/4"-os hidegvízcsatlakozóhoz.
Ha nincsen melegvizes csatlakozó kialakítva, csak a hidegvizes befolyócsövet
csatlakoztassa: a készülék felmelegíti a
dobban lévő vizet.
35°
45°
Vízellátás
A befolyócsövek mellékelve vannak a készülékhez, és a gép dobjában találhatók.
Ne használja a korábbi mosógépről
származó befolyócsöveket a vízvezetékhez való csatlakozásra.
1. Csatlakoztassa a csöveket a csatlakozóelemmel a mosógéphez. A meleg vizes cső piros csavaranyával van felszerelve, és a jobb oldalra kell csatlakoztatni. (Lásd az ábrákat tartalmazó utasításokat, amelyek a készülék hátlapjára ragasztott címkén találhatók.)
Figyelem
Ne helyezze el a befolyócsöveket lefelé. A vízcsapok helyzetétől függően a csöveket balra vagy jobbra
szögben vezesse el.
Mindig a készülékhez mellékelt tömlőket
használja.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem
óhajtja a csapot áthelyezni, egy másik, erre
a célra szolgáló hosszabb, komplett csövet
kell venni.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon
lehet elhelyezni.
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével. Ez esetben fontos, hogy a
cső meghajlított része vízleeresztés közben ne csússzon le a peremről. Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
28 electrolux
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés
elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek
kell elvégeznie.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
electrolux 29
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznoA
síthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt
előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és
egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb
hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
192992142-A-042011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement